6.4. Τομεακή Κατανομή των Α.Ξ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ Πορεία υλοποίησης του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.4. Τομεακή Κατανομή των Α.Ξ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης.. 136 7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ... 138 7.1. Πορεία υλοποίησης του"

Transcript

1

2 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (Α.Π.Α.) και εργατική παραγωγικότητα σε σύνολα και ανά τομέα παραγωγής Toμεακή διάρθρωση Α.Π.Α και εργασιακής παραγωγικότητας Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας Συγκριτική τομεακή διάρθρωση Α.Π.Α και παραγωγικότητας Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ): Συνολικά αποτελέσματα και τομεακή διάρθρωση Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ): Σύνολο της περιφερειακής οικονομίας Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ): Τομεακή διάρθρωση Απασχόληση & ανεργία Γενικά στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας Τομεακή διάρθρωση απασχόλησης Εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουμένων Τουρισμός Α.Ε.Π.Κ. Τουρισμού Μερίδια τουριστικής αγοράς Υποδομές τουριστικού τομέα (ξενοδοχειακό δυναμικό) ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων της Κρήτης: αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας πεδίου του ΚΕΤΑ Κρήτης Γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων της έρευνας πεδίου Σύνοψη ευρημάτων αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό Επιχειρηματικό κλίμα Πορεία των σημαντικότερων επιχειρηματικών μεγεθών Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας. ΤΜΗΜΑ Α: Εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Α1: Ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις Α2. Τρόπος προσέγγισης των επιχειρηματικών λειτουργιών ΤΜΗΜΑ Β: Ανθρώπινο δυναμικό Β1: Θέματα επάρκειας προσωπικού Β2: Δια βίου μάθηση Επαγγελματική κατάρτιση ΤΜΗΜΑ Γ : Αποτύπωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κρήτης Γ.1. Ελλείψεις και προβλήματα ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται μέσα από τις απαντήσεις τους στην ετήσια έρευνα πεδίου Γ.2. Αποτύπωση επιχειρηματικού κλίματος στην Περιφέρεια Κρήτης Γ.3. Επιχειρηματικές προσδοκίες για το προσεχές διάστημα Γ.4. Επιχειρηματικά σχέδια κατά το προσεχές διάστημα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ Εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης Ανάλυση ενάρξεων διακοπών κατά νομό έδρας των επιχειρήσεων Δημογραφία των επιχειρήσεων της Κρήτης ανάλογα με την νομική τους μορφή Εγγραφές και διαγραφές κατά κλάδο δραστηριότητας Ανάλυση κατά νομό της έδρας των επιχειρήσεων ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το Θεωρητικό πλαίσιο (OLI) του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ Αναπτυξιακές δυνατότητες των Α.Ξ.Ε. και η περιφερειακή τους διάσταση Ανάλυση περιφερειακής κατανομής των Α.Ξ.Ε. στην Ελληνική επικράτεια με έμφαση στην Περιφέρεια Κρήτης

3 6.4. Τομεακή Κατανομή των Α.Ξ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ Πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στην Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε.Π. Κρήτης ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Τ.ΕΜ.Π.Μ.Ε Συνοπτική παρουσίαση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Στοιχεία παροχής υπηρεσιών εγγυοδοσίας του Ταμείου εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για την περιφέρεια Κρήτης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις Η σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξη Ο ρόλος των Περιφερειών Στρατηγικό πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια της Κρήτης Η υπάρχουσα κατάσταση Μελλοντική προοπτική Η Προοπτική Προτάσεις για την Οικονομία του Νησιού Δομικά προβλήματα της Κρητικής οικονομίας, ερευνητικά ιδρύματα, έρευνα & ανάπτυξη Α.Ξ.Ε. & Αξιολόγηση πιθανών επενδύσεων ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Προτάσεις Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

4 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 Η μελέτη που παρουσιάζει το ΚΕΤΑ Κρήτης για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Κρήτης έχει καθιερωθεί πλέον ως βασικό στοιχείο ανάλυσης αλλά και διαμόρφωσης προτάσεων από τους φορείς της Κρήτης και αξιολογείται θετικά. Εκείνο που τη χαρακτηρίζει, πέραν της αναλυτικής αρτιότητας και της τεκμηρίωσης των θέσεων που αναδεικνύει με στοιχεία, είναι η συνεχής ανανέωση με νέα θέματα (για πρώτη φορά π.χ. παρουσιάζεται ανάλυση για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο νησί) αλλά και η εστίαση και η ανάδειξη εκείνων των σημείων που θέτουν ένα προβληματισμό σε σχέση με τη γενικότερη θέση της Κρήτης στην παγκόσμια οικονομία. Διαπιστώνεται για παράδειγμα ότι η Κρήτη έχει γευτεί μέχρι στιγμής τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και δεν έχει αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αυτό αποτελεί όχι μια απλή διαπίστωση αλλά μια ώθηση στη συζήτηση για τη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης ατζέντας με στόχο την ανάδειξη των δυνητικά ισχυρών πλεονεκτημάτων της οικονομίας της. Ο προβληματισμός που τίθεται σε σχέση με την ειδίκευση σε προϊόντα με χαμηλό έως μεσαίο τεχνολογικό περιεχόμενο που την κάνει ευάλωτη στις νέες παγκόσμιες συνθήκες πρέπει να βρει αντανάκλαση σε ενέργειες τόσο των δημόσιων φορέων όσο και των επιχειρήσεων ώστε να διαμορφωθεί μια στρατηγική που οδηγεί στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Για το λόγο αυτό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά δόθηκε σε αυτή την έκδοση της «Αναπτυξιακής Φυσιογνωμίας της Περιφέρειας Κρήτης» περισσότερη έμφαση στη σχέση της Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης της Κρήτης με τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομίας του νησιού. Η συνέπεια του προβληματισμού που τίθεται έγκειται στο γεγονός ότι συνδράμει με τα στοιχεία και τις προτάσεις ουσιαστικά στην απάντηση του ερωτήματος της περιγραφής μιας μεσο μακροπρόθεσμης πρότασης για το πως θα θέλαμε να περιγράφουμε με μία πρόταση την οικονομία του νησιού με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του. 1 Του Νίκου Μυρτάκη, Προέδρου του ΚΕΤΑ Κρήτης 4

5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Η ετήσια έκθεση του ΚΕΤΑ Κρήτης είναι και για το τρέχον έτος γεγονός. Πλουσιότερη και ουσιαστικότερη, περιλαμβάνει περισσότερα διακριτά τμήματα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, και αναλύονται ξεχωριστές πλευρές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του νησιού κατά το 2007 όπως: Η Μακροοικονομική εικόνα. Η Δημογραφία των επιχειρήσεων της Κρήτης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κρήτη. Η εικόνα των ίδιων των επιχειρήσεων με βάση την έρευνα πεδίου. Παρουσιάζονται επίσης θέματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Γ Κ.Π.Σ. και Ταμείου Εγγυοδοσίας (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) στην Κρήτη αλλά και μια σύνοψη των υλοποιημένων δράσεων του ΚΕΤΑ για την περίοδο Ιούνης 2003 έως το Δεκέμβρη του 2007, καθώς ο Μάρτιος του 2008 αποτελεί συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου του ΚΕΤΑ που χρηματοδοτήθηκε από το Γ Κ.Π.Σ. Σε ότι αφορά το περιεχόμενο, η διαχρονική διαπίστωση σχετικά με την αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει την οικονομία της Κρήτης και η οποία εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά από τους φορείς και να διαμορφωθούν πολιτικές για την άρση τους, ο δυναμισμός της Κρητικής οικονομίας δεν αρκεί για να τις ξεπεράσει. Η ενίσχυση της μείωσης στην ποσοστιαία συνεισφορά του νησιού στο σύνολο του Α.Ε.Π. της επικράτειας και η μεγέθυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αποτελούν ανησυχητική εξέλιξη. Ενθαρρυντική είναι η εξέλιξη της παραγωγικότητας του τριτογενούς τομέα, αποτελεί όμως και «αντιστάθμιση» στην ανησυχητική διολίσθηση της ανταγωνιστικότητας των άλλων τομέων. Ο δείκτης επιδόσεως στον τομέα των Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου, (131% ως προς την επικράτεια) αναδεικνύει μια υψηλή επιχειρηματική εμπιστοσύνη (business confidence) στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρητικής οικονομίας. Ένα άλλο θετικό στοιχείο αποτελεί η αύξηση των απασχολούμενων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ από 14,98% σε 21,43% στην επταετία Του Γιώργου Κοκκίνη, διευθυντή του ΚΕΤΑ Κρήτης 5

6 Θετικό στοιχείο είναι επίσης η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις, η θετικά αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης από πλευράς επιχειρήσεων με βάση τις απαντήσεις των στελεχών τους, όπως και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, τόσο του κλάδου τους όσο και των ιδίων, ενώ εξαιρετικά αρνητικό κρίνουμε το στοιχείο του μικρού ενδιαφέροντος στις επενδύσεις στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ευνοϊκός είναι ο πολύ σημαντικός δείκτης ισοζυγίου μεταβολών δημογραφίας, δηλαδή το ποσοστό των διαγραφών ως προς τις εγγραφές επιχειρήσεων, που βελτιώθηκε κατά το προηγούμενο έτος όπως επίσης τη γενική αύξηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στην περιφέρεια το Ιδιαίτερη αξία έχει επίσης το γεγονός της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε, αλλά και άλλων φορέων ή προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ. Οι πολυεπίπεδες προσεγγίσεις της μελέτης παρέχουν τη δυνατότητα και πολλών άλλων διαγνώσεων για διαφορετικά ζητήματα της οικονομίας του νησιού, άξιων ενδελεχέστερης ανάλυσης. Επισημαίνουμε πάντως την έλλειψη θεσμικού πλαισίου αναφορικά με ένα κέντρο λήψης αποφάσεων με ισχυρή εντολή, αυτεξούσιου και αποτελεσματικού, πράγμα που λειτουργεί ανασταλτικά τόσο σε σχέση με τη διατύπωση ενός σχεδίου όσο και με την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίησή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στο συνεργάτη κ. Θοδωρή Τσαούλη, στέλεχος της αντένας Ρεθύμνου που μόχθησε αρκετά όλα αυτά τα χρόνια για να παραδίνεται μια άρτια και ολοκληρωμένη έκθεση καθώς και τον κ. Αντώνη Καλύβα (πρώην στέλεχος της «Αναπτυξιακής Κρήτης» και της Παγκόσμιας Τράπεζας πλέον) που στην παρούσα έκθεση διαμόρφωσε τα κεφάλαια για τα μακροοικονομικά στοιχεία, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τα συμπεράσματα. Το σύνολο της μελέτης με τα πλήρη κείμενα και μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του ΚΕΤΑ Κρήτης kriti.gr 6

7 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Σε αυτή την έκδοση της Αναπτυξιακής Φυσιογνωμίας της Περιφέρειας της Κρήτης η μακροοικονομική ανάλυση θα εστιάσει σε συγκριτικά μακροοικονομικά στοιχεία της περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τις άλλες περιφέρειες της χώρας και τον μέσο όρο της Ελληνικής επικράτειας. Η αιτιολογία για αυτή τη μορφή των μακροοικονομικών στοιχείων είναι να αποτυπωθεί η θέση της Κρήτης σε ένα περιφερειακό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έχει, όπως κάθε έτος, ο σπουδαίος για την οικονομία του νησιού τομέας του τουρισμού αλλά και, για πρώτη φορά, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε) που βρίσκονται πια και στην Ελλάδα στο κέντρο της οικονομικής πολιτικής. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην μακροοικονομική ανάλυση προέρχονται, κατά την μεγάλη πλειονότητα τους, από την περιφερειακή βάση δεδομένων της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (EUROSTAT REGIO). Κάθε περίπτωση διαφορετικής πηγής στατιστικών δεδομένων επισημαίνεται. Η χρησιμοποίηση της επίσημης βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της εγκυρότητας. Ένα μειονέκτημα αποτελεί ότι η επικαιροποίηση των στατιστικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άμεση, έτσι σε πολλούς δείκτες τα τελευταία έγκυρα στοιχεία δεν συμπίπτουν με το ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση, η εγκυρότητα αποτέλεσε το πρωτεύον κριτήριο για την επιλογή της βάσης δεδομένων των στατιστικών στοιχείων. 7

8 3.1. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.). Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) αποτελεί το κατεξοχήν μετρήσιμο στοιχείο της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης μιας γεωγραφικής περιοχής. Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται η συγκριτική αύξηση του Α.Ε.Π. της περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με τις περιφέρειες της χώρας και το σύνολο της ελληνικής επικράτειας κατά την τετραετία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ % ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 2001 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ % ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 2002 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ % ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 2003 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ % ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 2004 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ % ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 2005 ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ % ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Το Α.Ε.Π. της περιφέρειας της Κρήτης έχει έναν μέσο όρο πραγματικής αύξησης κατά την τετραετία της τάξεως του 3.5 % που είναι μικρότερο κατά 0,7 % από τον μέσο όρο της χώρας (4.2%). Η συγκριτική αύξηση του Α.Ε.Π της περιφέρειας με δείκτη 0,83 βάση του πανελλαδικού μέσου όρου την τοποθετεί στην 5 η περιφερειακή θέση μετά από την Αττική (1.34), τη Θεσσαλία (0.93), το Βόρειο Αιγαίο (0.91) και τα Ιόνια Νησιά (0.9). Είναι άξιο αναφοράς ότι με βάση αυτό το δείκτη, από όλες τις περιφέρεις της χώρας, μόνο η Αττική ξεπερνάει τον μέσο όρο της επικράτειας. Έτσι λοιπόν, ενώ η συγκριτική επίδοση της περιφέρειας της Κρήτης στο διάστημα , όσον αφορά την πραγματική Αύξηση του Α.Ε.Π. κρίνεται ικανοποιητική αφού βρίσκεται στην 5 η θέση και με δείκτη 0.83 που είναι σχετικά κοντά στον πανελλήνιο μέσο όρο, πρέπει να επισημανθεί ότι η πραγματική αύξηση 8

9 του Α.Ε.Π. κατά την περίοδο είχε ως άξονα ανάπτυξης κυρίως την περιφέρεια της Αττικής. Δεν είναι όμως εξίσου ικανοποιητική η ποσοστιαία περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ για την Κρήτη αλλά και γενικότερα για τις Ελληνικές περιφέρειες πλην Αττικής, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΕΠ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΠ 2000 (εκκ. Ευρω) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2000 ΑΕΠ 2005 (εκκ. Ευρω) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 136, % 198, % ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 5, % 7, % 0.425% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20, % 27, % 0.791% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3, % 4, % 0.112% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7, % 10, % 0.155% HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ 3, % 4, % 0.201% 2, % 3, % 0.155% 6, % 8, % 0.554% 7, % 10, % 0.365% 6, % 9, % 0.198% 61, % 97, % 3.917% 1, % 2, % 0.075% 4, % 5, % 0.483% 6, % 9, % 0.402% Το Α.Ε.Π της περιφέρειας Κρήτης, παρόλο που αυξήθηκε από 6.860,6 εκατομμύρια ευρώ το 2000 σε εκατομμύρια ευρώ το 2005,αντικατοπτρίζοντας την αύξηση του Α.Ε.Π. του νησιού όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, παρουσιάζει μείωση στην ποσοστιαία συνεισφορά του στο σύνολο του Α.Ε.Π. της επικράτειας. Η Κρήτη το 2000 συνεισέφερε το 5,018 % του Α.Ε.Π. της επικράτειας ενώ το 2005 το 4,616%. Η συνεισφορά δηλαδή της Κρήτης στο Ελληνικό Α.Ε.Π. μειώθηκε κατά 0,402%. Αυτή η μείωση όμως είναι μια γενική τάση σχεδόν όλων των περιφερειών της Ελλάδος. Μόνο η περιφέρεια της Αττικής αύξησε την ποσοστιαία συνεισφορά της στο Α.Ε.Π. της χώρας κατά την πενταετία με το θεαματικό 3,92%. Σίγουρα αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο για την Κρήτη όπως και για όλη σχεδόν την Ελληνική περιφέρεια ότι η περιφερειακή κατανομή του Α.Ε.Π συγκεντρώνεται με αυξητικές τάσεις στις περιφέρειες που στεγάζουν τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα της 9

10 χώρας: την Αττική πρωτίστως και την Κεντρική Μακεδονία. Αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΠ/ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % % 3.13% ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ % % 3.13% Το 2000 η Ελληνική Περιφέρεια (Όλες οι περιφέρειες πλην Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) συνεισέφερε το 40,34 % του εγχωρίου Α.Ε.Π. ενώ το 2005 αυτό το ποσοστό μειώθηκε κατά 3,13 % σε 37,21 %. Σε μια εποχή που είναι παγκόσμια αποδεκτό (Ο.Α.Σ.Α. 2007) ότι η κύρια μηχανή για την οικονομική ανάπτυξη των οικονομιών είναι η ανάπτυξη των περιφερειών, ο αυξανόμενος συγκεντρωτισμός της Ελληνικής οικονομίας γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα είναι ανησυχητικό γεγονός και υποδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, πράγμα που επί της αρχής φαίνεται να εκφράζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο αφού αποτυπώνει μεγαλύτερη έμφαση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης στην Ελληνική Περιφέρεια. Ένα παρόμοιο φαινόμενο όμως παρατηρείται και εντός του νησιού όπως μπορεί να διαπιστωθεί στον παρακάτω Πίνακα 4: ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕΠ 2000 (εκκ. Ευρω) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2000 ΑΕΠ 2005 (εκκ. Ευρω) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΠ , % 9, % 3, % 4, % 1.362% % 1, % 0.733% % 1, % 0.434% 1, % 2, % 0.195% Η ποσοστιαία περιφερειακή κατανομή του Α.Ε.Π. εντός νησιού κατά την περίοδο ενισχύει την θέση του νομού Ηρακλείου από 49,25% του Κρητικού Α.Ε.Π. το 2000 σε 50,61% το 2005 καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 1,362%. Οι άλλοι τρεις νομοί του νησιού παρουσιάζουν μείωση του μεριδίου στην κατανομή του Κρητικού Α.Ε.Π. Ο νομός Λασιθίου μείωση 0,733% από 12,460% το 2000 σε 11,727% το 2005, ο νομός Ρεθύμνης μείωση 0,434% από 13,732% το 2000 σε 10

11 13,298% το 2005 και ο νομός Χανίων μείωση 0,195% από 24,554% το 2000 σε 24,359% το Όσον αφορά το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές της περιφέρειας Κρήτης, από ευρώ το 2000 αυξήθηκε σε το 2005 όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ Α.Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Ε.Π. (ευρώ) κατά κεφαλή 2000 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2000 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ κατά κεφαλή Α.Ε.Π με βάση την Επικράτεια Α.Ε.Π. (ευρώ) κατά κεφαλή 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2005 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ κατά κεφαλή Α.Ε.Π με βάση την Επικράτεια ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 12, , ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Πηγή: Eεπεξεργασμένα στοιχεία από Eurostat και Ε.Σ.Υ.Ε. Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι η περιφέρεια Κρήτης ήταν η 4 η περιφέρεια της χώρας σε κατά κεφαλή Α.Ε.Π το 2000 ενώ έπεσε στην 5 η θέση το Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ενώ η Κρήτη έχει 90% ποσοστιαίο δείκτη ως προς το μέσο Α.Ε.Π. της χώρας το 2000, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 85% το Έτσι, ενώ υπάρχει εντυπωσιακή αύξηση σε απόλυτες τιμές του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. στην περιφέρεια, η συγκριτική ανάπτυξη δεν ήταν ισομερής για τις Ελληνικές περιφέρειες και φυσικά για την Κρήτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι το όλες οι Ελληνικές περιφέρειες πλην Αττικής παρουσιάζουν πτώση στο δείκτη αυτού κατά την περίοδο όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τον παραπάνω πίνακα όπου απεικονίζεται 11

12 ο ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές και βεβαίως παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ Α.Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μέση Ετήσια Αύξηση Α.Ε.Π ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Α.Ε.Π με βάση την Επικράτεια ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 8.66% 1.00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 6.00% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6.94% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7.69% ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ 8.43% % % % % % % % % % Πηγή: Eεπεξεργασμένα στοιχεία από Eurostat και Ε.Σ.Υ.Ε. Η περιφέρεια Κρήτης είχε τον 6ο μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλή Α.Ε.Π την περίοδο με 6,38 % στα επίπεδα του 74 % του μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. στην επικράτεια. Παρακάτω παρατίθεται και η πορεία του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. σε νομαρχιακό επίπεδο για την περιφέρεια Κρήτης την περίοδο : ΝΟΜΟΣ Α.Ε.Π. (ευρώ) κατά κεφαλή 2000 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2000 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ κατά κεφαλή Α.Ε.Π με βάση την Περιφέρεια Α.Ε.Π. (ευρώ) κατά κεφαλή 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2005 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ κατά κεφαλή Α.Ε.Π με βάση την Περιφέρεια ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 11, , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11, , ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11, , ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11, , ΧΑΝΙΩΝ 11, ,

13 Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα, το 2000 ο νομός Ρεθύμνης έχει την πρωτιά στο κατά κεφαλή Α.Ε.Π. με 1.03 με βάση το Κρητικό κατά κεφαλή Α.Ε.Π. και ακολουθούσαν ο νομός Ηρακλείου με δείκτη 1.00, ο νομός Χανίων με δείκτη 0.99 και ο νομός Λασιθίου με δείκτη Το 2005 την πρωτιά την καταλαμβάνει ο νομός Ηρακλείου με δείκτη 1.03 και ακολουθούν ο νομός Ρεθύμνης με 1.00, ο νομός Χανίων με 0,98 και ο νομός Λασιθίου με Η νομαρχιακή κατανομή του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. την περίοδο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες ανισότητες σε σύγκριση με το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. σε όλο το νησί, με μόνο ανησυχητικό σημείο την ποσοστιαία πτώση του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. του νομού Λασιθίου από 97% το 2000 στο 94% το 2005 σε σύγκριση με το Α.Ε.Π. της περιφέρειας Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (Α.Π.Α.) και εργατική παραγωγικότητα σε σύνολα και ανά τομέα παραγωγής Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (Α.Π.Α.) μετράει την προ φόρων και επιδοτήσεων αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία. Η καθαρή επίδραση των φόρων και των επιδοτήσεων στην αξία της παραγωγής στις περισσότερες χώρες όπως και στην Ελλάδα είναι θετική και έτσι το Α.Ε.Π. είναι πάντα μεγαλύτερο από την Α.Π.Α. Η Α.Π.Α. λοιπόν αποτελεί το πιο ακριβές μέτρο για να μετρηθεί η προστιθέμενη αξία από τις οικονομικές δραστηριότητες. Η προστιθέμενη αξία δημιουργείται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών έτσι ώστε η αξία των τελικού προϊόντος να είναι μεγαλύτερη από αυτή των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων Αγάθων η υπηρεσιών. Η Α.Π.Α. είναι λοιπόν η αξία της παραγωγής σε μια οικονομία μείον την αξία των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών. Στο παρακάτω Πίνακα 6 φαίνεται η επίδοση της περιφέρειας της Κρήτης στην συνολική εγχώρια Α.Π.Α κατά τα έτη 2005 και

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑ , ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Α.Π.Α. (εκατ., τρέχουσες τιμές) Σύνολο Προστιθέμενης Αξίας Μεταβολή Συμμετοχή Περιφέρειες (%) (%) Αν. Μακεδονία & Θράκη 7,085 7,584 7,0 3.65% Κεντρική 26,824 28,757 7, % Μακεδονία Δυτική Μακεδονία 3,802 3,914 2,9 1.88% Θεσσαλία 10,075 10,816 7,4 5.21% Ήπειρος 4,747 5,057 6,5 2.43% Ιόνια Νησιά 3,467 3,705 6,9 1.78% Δυτική Ελλάς 8,204 8,742 6,6 4.21% Στερεά Ελλάς 9,909 10,695 7,9 5.15% Πελοπόννησος 8,513 9,028 6,1 4.35% Αττική 91,820 99,450 8, % Βόρειο Αιγαίο 2,529 2,674 5,8 1.29% Νότιο Αιγαίο 6,352 6,794 7,0 3.27% Κρήτη 9,959 10,534 5,8 5.07% Σύνολο Χώρας 193, ,751 7, % Πηγή: Eεπεξεργασμένα στοιχεία από Ε.Σ.Υ.Ε. Η συμμετοχή της Κρήτης στην συνολική Α.Π.Α. κατά το 2005 είναι στο επίπεδο του 5,07 %, αυξημένη κατά 5,8 % σε σύγκριση με το Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσοστιαία μεταβολή της Α.Π.Α. της περιφέρειας Κρήτης κατά τα έτη είναι στο επίπεδο του 77,3 % του εθνικού μέσου όρου. Ποσοστιαία μεταβολή της Α.Π.Α. μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου του 7,5% έχουν μόνο η Αττική με 8,3 % που είναι και ο βασικός συντελεστής της εθνικής αύξησης της Α.Π.Α. λόγω του απόλυτου μεγέθους της, και η Στερεά Ελλάδα με 7,9 %. Η Κρήτη σε αυτό το δείκτη είναι στην προτελευταία θέση μαζί με το Βόρειο Αιγαίο ανάμεσα στις Ελληνικές Περιφέρειες. Η παραγωγικότητα της εργασίας μπορεί να μετρηθεί βάση της Α.Π.Α. ανά εργασία όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 7: 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑ 2005, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Π.Α 2005 (εκκ. Ευρω) Σύνολο Εργαζόμενων (χιλιαδες) Α.Π.Α ανα εργαζόμενο (χιλιαδες ευρώ) Δείκτης Παραγωγικότητας με βάση την Επικράτεια. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 207, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 7, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 28, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ 3, , , , , , , , , , , Η παραγωγικότητα (Α.Π.Α) ανά εργαζόμενο στην περιφέρεια της Κρήτης είναι ευρώ το 2005 και είναι στα επίπεδα του 86% της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο στην επικράτεια. Η Κρήτη είναι επομένως η 5 η περιφέρεια στην Ελλάδα σε παραγωγικότητα με δείκτη 0.86 μετά από την Αττική (1.28), το Νότιο Αιγαίο (1.19), την Στερεά Ελλάδα (1.04) και τα Ιόνια Νησιά (0.87) αλλά παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της επικράτειας Toμεακή διάρθρωση Α.Π.Α και εργασιακής παραγωγικότητας Πρωτογενής τομέας Ο πρωτογενής τομέας, αν και σε υποχώρηση σε εθνικό επίπεδο, παραμένει πάντα ένας ισχυρός πυλώνας της Κρητικής οικονομίας όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 8. Η περιφέρεια Κρήτης συνεισφέρει το 10, 8 % της συνολικής Α.Π.Α της χώρας και είναι έτσι η 3 η περιφέρεια της χώρας μαζί με την Δυτική Ελλάδα και μετά από την Κεντρική Μακεδονία (20,4 %) και τη Θεσσαλία (13,6%). 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΑΠΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ , ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Α.Π.Α. (εκατ., τρέχουσες τιμές) Πρωτογενής Τομέας Μεταβολή Συμμετοχή περιφέρειας στο σύνολο Χώρας 2005 Περιφέρειες (%) (%) Αν. Μακεδονία & Θράκη ,7 8,1% Κεντρική Μακεδονία 1,690 1,703 0,8 20,4% Δυτική Μακεδονία ,7 3,4% Θεσσαλία 1,155 1,139 1,4 13,6% Ήπειρος ,2 4,2% Ιόνια Νησιά ,1 1,6% Δυτική Ελλάς ,9 10,8% Στερεά Ελλάς ,8 9,8% Πελοπόννησος ,7 8,9% Αττική ,6 4,4% Βόρειο Αιγαίο ,5 2,2% Νότιο Αιγαίο ,5 1,9% Κρήτη ,9 10,8% 8, ,2 4,0% Σύνολο Χώρας Η ποσοστιαία μεταβολή της Α.Π.Α της περιφέρειας Κρήτης κατά τα έτη είναι 1,9% ενώ σε εθνικό επίπεδο υποχωρεί κατά 1,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσοστιαία μεταβολή της Α.Π.Α. κατά τα έτη 2004 και 2005 υποχωρεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος εκτός από την Κρήτη και την Κεντρική Μακεδονία (αύξηση 0,8 %). Η παραγωγικότητα της εργασίας στον πρωτογενή τομέα είναι αρκετά υψηλή στην Κρήτη όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Α.Π.Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 2005, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Α.Π.Α 2005 (εκκ. Ευρω) Σύνολο Εργαζόμενων (χιλιάδες) Α.Π.Α ανά εργαζόμενο (χιλιάδες ευρώ) Δείκτης Παραγωγικότητας με βάση την Επικράτεια. 8, , , Η παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη με βάση την Α.Π.Α. ανά εργαζόμενο στον τομέα είναι 16,51 χιλιάδες ευρώ το 2005 και διαμορφώνεται στο 107% της εθνικής παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο που είναι κατά το ευρώ. Η Κρήτη αποτελεί μια από τις περιφέρειες της Ελλάδας με δείκτη παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα μεγαλύτερο του μέσου όρου της επικράτειας. Το νησί είναι στην 6 η θέση ανάμεσα στις Ελληνικές περιφέρειες μετά από την Αττική (2.38), το Νότιο Αιγαίο (1.60), τη Στερεά Ελλάδα (1,48), την Κεντρική Μακεδονία (1.20) και τη Δυτική Μακεδονία (1,13). Στο παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η ποσοστιαία συνεισφορά κάθε νομού στο σύνολο της Α.Π.Α. του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης κατά τα έτη 2000 και ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ Α.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2000 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ Α.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41.69% 40.75% 0.94% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 14.00% 13.13% 0.88% ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20.46% 23.50% 3.04% ΧΑΝΙΩΝ 23.85% 22.13% 1.72% 17

18 Και στα δυο έτη υπό μελέτη ο νομός Ηρακλείου έχει την πρωτιά,με μειωμένα ποσοστά όμως από το Ο νομός Ρεθύμνης, ενώ το 2000 ήταν στην τρίτη θέση καταφέρνει και περνά το 2005 στην δεύτερη με αυξημένο κατά 3,04% ποσοστό. Ο νομός Χανίων πέφτει στην τρίτη θέση το 2005 από την δεύτερη το 2000, αποτέλεσμα της μείωσης του ποσοστού του κατά 1,72% σε συνδυασμό με την αύξηση του νομού Ρεθύμνης. Στην τέταρτη θέση το 2000 και το 2005 βρίσκεται ο νομός Λασιθίου με πτώση 0,88 % το 2005 σε σύγκριση με το Δευτερογενής τομέας Ο δευτερογενής τομέας συνεισφέρει το 19,4% της συνολικής Α.Π.Α. της χώρας το έτος 2005 σε σύγκριση με το 4 % του πρωτογενούς τομέα. Η περιφέρεια Κρήτης συνεισφέρει το 3,5 % της συνολικής Α.Π.Α της χώρας σε αυτόν τον τομέα και είναι μόλις στην η 8 η θέση στην περιφερειακή συμμετοχή όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΑΠΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ , ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Α.Π.Α. εκατ., τρέχουσες τιμές) Δευτερογενής Τομέας Μεταβολή Συμμετοχή περιφέρειας στο σύνολο Χώρας 2005 (%) (%) Περιφέρειες Αν. Μακεδονία 1,773 1,823 2,8 & Θράκη 4,5% Κεντρική 7,097 7,268 2,4 Μακεδονία 18,0% Δυτική 1,310 1,265 3,5 Μακεδονία 3,1% Θεσσαλία 2,642 2,768 4,8 6,9% Ήπειρος 1,047 1,013 3,2 2,5% Ιόνια Νησιά ,0 1,1% Δυτική Ελλάς 1,689 1,706 1,0 4,2% Στερεά Ελλάς 4,763 5,131 7,7 12,7% Πελοπόννησος 2,830 2,903 2,6 7,2% Αττική 13,026 13,342 2,4 33,1% Βόρειο Αιγαίο ,0 0,8% Νότιο Αιγαίο ,9 2,3% Κρήτη 1,462 1,406 3,8 3,5% Σύνολο Χώρας 39,436 40,307 2,2 19,4% 18

19 Η ποσοστιαία μεταβολή της Α.Π.Α της περιφέρειας Κρήτης κατά τα έτη είναι 3,8 % ενώ αυξάνεται σε εθνικό επίπεδο κατά 2,2%. Υποχωρεί βέβαια τα έτη 2004 και 2005 σε όλες τις νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας όπως και στην Κρήτη, ενώ αυξάνεται στις περισσότερες από τις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας. Αυτό ίσως να υποδεικνύει ότι ο δευτερογενής τομέας στις νησιωτικές περιοχές λόγω μη εύκολης πρόσβασης στις αγορές της υπόλοιπης επικράτειας και στις αγορές της αλλοδαπής περιορίζονται συγκριτικά περισσότερο στην τοπική αγορά και έτσι πιθανόν δεν έχουν κέρδη από οικονομίες κλίμακας. Η παραγωγικότητα της εργασίας στον δευτερογενή τομέα είναι αρκετά χαμηλή στην Κρήτη όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 11: ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Α.Π.Α. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 2005, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Π.Α 2005 (εκκ. Ευρω) Σύνολο Εργαζόμενων (χιλιάδες) Α.Π.Α ανά εργαζόμενο (χιλιάδες ευρώ) Δείκτης Παραγωγικότητας με βάση την Επικράτεια. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 40, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ 1, , , , , , , , Η παραγωγικότητα του δευτερογενούς τομέα στην Κρήτη με βάση την Α.Π.Α. ανά εργαζόμενο στον τομέα είναι 31,67 χιλιάδες ευρώ το 2005 και διαμορφώνεται στο 77% της εθνικής παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο που είναι κατά το ευρώ. Η Κρήτη αποτελεί μια από τις λιγότερο παραγωγικές περιφέρειες της Ελλάδος στον δευτερογενή τομέα με δείκτη παραγωγικότητας Αυτό φέρνει την Κρήτη στην 12 η θέση ανάμεσα στις Ελληνικές περιφέρειες με μεγαλύτερη παραγωγικότητα μόνο από το Βόρειο Αιγαίο (0,71). 19

20 Η παραγωγικότητα εντός της Κρήτης, σε νομαρχιακό επίπεδο δηλαδή, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα όπου εμφανίζεται η ποσοστιαία συνεισφορά κάθε νομού στο σύνολο της Α.Π.Α. του δευτερογενούς τομέα κατά τα έτη 2000 και ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ Α.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2000 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ Α.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51.70% 53.40% 1.70% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10.44% 11.47% 1.03% ΡΕΘΥΜΝΗΣ 14.47% 13.95% 0.52% ΧΑΝΙΩΝ 23.40% 21.18% 2.21% Και στα δυο έτη υπό μελέτη, ο νομός Ηρακλείου έχει την πρωτιά με αυξημένο κατά 1,7% ποσοστό το 2005 σύγκριση με το Ο νομός Χανίων είναι στην δεύτερη θέση, με μειωμένο όμως κατά 2,21% ποσοστό το 2005 σε σύγκριση με το Ο νομός Ρεθύμνης βρίσκεται στην τρίτη θέση, με μικρή μείωση του ποσοστού του κατά 0,52% το 2005 σε σύγκριση με το Στην Τετάρτη θέση βρίσκεται ο νομός Λασιθίου με αύξηση 1,03 % το 2005 σε σύγκριση με το Τριτογενής τομέας Ο τριτογενής αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ελληνικής οικονομίας καθώς το έτος 2005 συνεισφέρει το 76,6 % της συνολικής Α.Π.Α. της χώρας ενώ το 4 % προέρχεται από τον πρωτογενή και το 19,4% από το δευτερογενή τομέα. Η περιφέρεια Κρήτης συνεισφέρει το 5,2 % της συνολικής Α.Π.Α της χώρας σε αυτόν τον τομέα και είναι η 3 η περιφέρεια της χώρας μετά την Αττική (53,9 %) και την Κεντρική Μακεδονία (12,4 %) στην περιφερειακή συμμετοχή όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς από τον παρακάτω πίνακα. 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΑΠΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ , ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Α.Π.Α. (εκατ., τρέχουσες τιμές) Τριτογενής Τομέας Μεταβολή Συμμετοχή περιφέρειας στο σύνολο Χώρας 2005 Περιφέρειες (%) (%) Αν. Μακεδονία & Θράκη 4,634 5,087 9,8 Κεντρική 18,037 19,785 9,7 Μακεδονία Δυτική Μακεδονία 2,200 2,363 7,4 Θεσσαλία 6,278 6,908 10,0 Ήπειρος 3,337 3,695 10,7 Ιόνια Νησιά 2,873 3,151 9,7 Δυτική Ελλάς 5,586 6,134 9,8 Στερεά Ελλάς 4,299 4,749 10,5 Πελοπόννησος 4,927 5,382 9,2 Αττική 78,423 85,738 9,3 Βόρειο Αιγαίο 1,980 2,152 8,7 Νότιο Αιγαίο 5,211 5,716 9,7 Κρήτη 7,615 8,230 8,1 Σύνολο Χώρας 145, ,092 9,4 76,6% 3,2% 12,4% 1,5% 4,3% 2,3% 2,0% 3,9% 3,0% 3,4% 53,9% 1,4% 3,6% 5,2% Η ποσοστιαία μεταβολή της Α.Π.Α της περιφέρειας Κρήτης κατά τα έτη είναι 8,1 % ενώ αυξάνεται σε εθνικό επίπεδο κατά 9,4%. Η ποσοστιαία μεταβολή της Α.Π.Α. κατά τα έτη 2004 και 2005 αυξάνεται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και η Κρήτη είναι στην 12 η θέση πάνω μόνο από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (αύξηση 7,4%). Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο για τον δυνατό στην Κρήτη τριτογενή τομέα που έχει σαν κύριο μοχλό τον τουρισμό (γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε άλλο σημείο της μελέτης) για το κατά πόσο θα συνεχίσει να έχει την μέχρι τώρα ισχυρή του ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος,πράγμα όμως το οποίο πρέπει να μελετηθεί σε βάθος χρόνου. Η παραγωγικότητα της εργασίας στον τριτογενή τομέα στην Κρήτη φαίνεται να εκφράζει τον εθνικό μέσο όρο όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 11: 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Α.Π.Α. ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 2005, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Π.Α 2005 (εκκ. Ευρω) Σύνολο Εργαζόμενων (χιλιάδες) Α.Π.Α ανά εργαζόμενο (χιλιάδες ευρώ) Δείκτης Παραγωγικότητας με βάση την Επικράτεια. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ 159, , , , , , , , , , , , , , Η παραγωγικότητα του κρητικού τριτογενούς τομέα με βάση την Α.Π.Α. ανά εργαζόμενο στον τομέα είναι ευρώ το 2005 και διαμορφώνεται στο 93% της εθνικής παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο που κατά το 2005 είναι ευρώ. Η Κρήτη με δείκτη παραγωγικότητας 1.01 είναι στην 4 η θέση ανάμεσα στις Ελληνικές περιφέρειες μετά από την Αττική (1,23), το Νότιο Αιγαίο (1,16) και το Βόρειο Αιγαίο (0,98). Έτσι, αν και κάτω του μέσο όρου της επικράτειας, είναι μια από τις πιο παραγωγικές περιφέρειες της Ελλάδας στον τριτογενή τομέα. Στο παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η ποσοστιαία συνεισφορά κάθε νομού στο σύνολο της Α.Π.Α. του τριτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης κατά τα έτη 2000 και ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ Α.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2000 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ Α.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2005 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49.91% 51.44% 1.53% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12.58% 11.81% 0.76% ΡΕΘΥΜΝΗΣ 12.66% 12.04% 0.62% ΧΑΝΙΩΝ 24.85% 24.71% 0.14% Και στα δυο έτη υπό μελέτη, ο νομός Ηρακλείου έχει την πρωτιά με αυξημένο ποσοστό 1,53% το 2005 σε σύγκριση με το Ο νομός Χανίων είναι στη δεύτερη θέση, με μειωμένο όμως κατά 0,14% ποσοστό το 2005 σε σύγκριση με το Ο νομός Ρεθύμνης βρίσκεται στην τρίτη θέση, με μείωση του ποσοστού του 22

23 κατά 0,62% το 2005 σε σύγκριση με το Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο νομός Λασιθίου με μείωση 0,76 % το 2005 σε σύγκριση με το Συγκριτική τομεακή διάρθρωση Α.Π.Α και παραγωγικότητας Η περιφέρεια της Κρήτης είναι εξειδικευμένη, βάση της Α.Π.Α., σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ελληνικής Επικράτειας στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα, ενώ ο δευτερογενής τομέας υστερεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΤΟΜΕΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΑΛΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Πρωτογενής τομέας 2005 Δευτερογενής τομέας 2005 Τριτογενής τομέας 2005 Σύνολο 4.02% 19.40% 76.58% % 8.89% 24.04% 67.08% % 5.92% 25.27% 68.80% % 7.33% 32.32% 60.37% % 10.53% 25.59% 63.87% 99.99% 6.88% 20.03% 73.07% 99.98% 3.54% 11.44% 85.05% % 10.32% 19.51% 70.17% % 7.62% 47.98% 44.40% % 8.23% 32.16% 59.61% % 0.37% 13.42% 86.21% % 7.03% 12.49% 80.48% % 2.28% 13.57% 84.13% 99.99% 8.52% 13.35% 78.13% % Στην Κρήτη, κατά το έτος 2005 προήλθε το 8,52% της Α.Π.Α. από τον πρωτογενή τομέα, το 13,35 % από τον δευτερογενή και το 78,13 % από τον τριτογενή τομέα, ενώ για την επικράτεια τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4,02%, 19,4% και 76,58%. 23

24 Η εξειδίκευση λοιπόν της περιφέρειας Κρήτης σε σύγκριση με την επικράτεια και τις υπόλοιπες περιφέρειες αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 14: ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πρωτογενής τομέας 2005 Δευτερογενής τομέας 2005 Τριτογενής τομέας 2005 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα, η Κρήτη έχει δείκτη εξειδίκευσης της Α.Π.Α. στον πρωτογενή τομέα 2,12. Αυτό σημαίνει ότι η παραγόμενη Α.Π.Α του πρωτογενή τομέα στο νησί, ως ποσοστό επί του συνόλου της παραγόμενης Α.Π.Α., είναι 2,12 φορές μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελληνική επικράτεια. Αυτό κάνει την Κρήτη την 4 η πιο εξειδικευμένη περιφέρεια της χώρας στον πρωτογενή τομέα μετά τη Θεσσαλία (2,62), τη Δυτική Ελλάδα (2,57), και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη (2,21). Για το δευτερογενή τομέα ο δείκτης εξειδίκευσης για την Κρήτη είναι μόλις 0,69 πράγμα που σημαίνει ότι είναι αρκετά κάτω από τον Ελλαδικό μέσο όρο και μόλις στην 11 η θέση μαζί με την Αττική ανάμεσα στις Ελληνικές περιφέρειες, πάνω μόνο από τα Ιόνια Νησιά (0,59) και το Βόρειο Αιγαίο (0,64). Για τον τριτογενή τομέα ο δείκτης εξειδίκευσης για την Κρήτη είναι 1,02 δηλαδή σχεδόν ίσος του Ελλαδικού μέσου όρου πράγμα που φέρνει την περιφέρεια της Κρήτης στην 5 η θέση ανάμεσα στις Ελληνικές περιφέρειες μετά από την Αττική (1,13), τα Ιόνια Νησιά (1,11), το Νότιο Αιγαίο (1,10) και το Βόρειο Αιγαίο (1,05). Με μια πιο προσεκτική μελέτη του Πίνακα 14 μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η Κρήτη διαφέρει σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος που φαίνεται να είναι αρκετά εξειδικευμένες στο πρωτογενή τομέα (Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία Θράκη) στο γεγονός ότι δεν έχει μεγάλο δείκτη 24

25 εξειδίκευσης και στον δευτερογενή τομέα όπως συμβαίνει με αυτές. Ενώ η Κρήτη (και λιγότερο το Βόρειο Αιγαίο) σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειας της χώρας οι οποίες φαίνεται να είναι αρκετά εξειδικευμένες στον τριτογενή τομέα (Αττική, Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο) φαίνεται να είναι αρκετά εξειδικευμένη και στον πρωτογενή τομέα. Αυτό σημαίνει πιθανότατα τον συνδυασμό δυο παραγόντων. Η ισχυρή επίδοση της Κρήτης στον τριτογενή τομέα (3 η περιφέρεια στην ποσοστιαία συνεισφορά της Α.Π.Α στον τριτογενή τομέα) επισκιάζει αναλογικά την εξειδίκευση του νησιού στο δευτερογενή τομέα (11 η θέση) ενώ η θέση της Κρήτης στην ποσοστιαία συνεισφορά της Α.Π.Α στον δευτερογενή τομέα σε εθνικό επίπεδο είναι υψηλότερη (8 η ). Ο δευτερογενής τομέας στην Κρήτη παρουσιάζει αρκετά χαμηλό δείκτη παραγωγικότητας (0,77), τον 12 ο ανάμεσα στις Ελληνικές Περιφέρειες και αρκετά χαμηλότερο από τον δείκτη παραγωγικότητας στους άλλους τομείς στο νησί (1.07 στον πρωτογενή και 0.93 στον τριτογενή). Ο πιο αδύναμος λοιπόν τομέας της Κρητικής οικονομία είναι ο δευτερογενής αλλά ταυτόχρονα είναι κι αυτός που έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης αν μπορέσει και συνδεθεί πιο επιτυχημένα με τον αρκετά ισχυρό στην Κρήτη πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ένα άλλο σημείο το οποίο πιθανόν έχει αρνητικές συνέπειες στο δευτερογενή τομέα, είναι η νησιωτική μορφή της περιφέρειας που της δημιουργεί συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις εγχώριες αγορές και τις αγορές της αλλοδαπής και έτσι μπορούν να εκμεταλλευτούν ευκολότερα οικονομίες κλίμακας. Αυτό το συγκριτικό μειονέκτημα υποδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών του νησιού για να συνδεθεί καλύτερα με την υπόλοιπη χώρα, την ανάπτυξη των μεταφορικών υπηρεσιών του τριτογενή τομέα και πάνω από όλα την αύξηση της διασύνδεσης των τριών παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Μια ενίσχυση της διασύνδεσης των τριών τομέων μπορεί αν απεγκλωβίσει τον πρωτογενή τομέα που βασίζεται σε προϊόντα τα οποία αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό παγκοσμίως κηπευτικά, ελαιόλαδο, σταφίδα ως τελικά προϊόντα. Αυτά μπορούν να ανέβουν την αξιακή αλυσίδα ως ενδιάμεσα αγαθά για τον τομέα της μεταποίησης. Ταυτόχρονα, μια τέτοια κίνηση μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον τριτογενή τομέα της οικονομίας του νησιού και μια διαφοροποίηση της δομής αυτού του τομέα που στηρίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Η σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον τομέα των 25

26 υπηρεσιών, αφού μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει την ζήτηση για πολλά είδη businessto business υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα μεταφορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες marketing, συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και να αυξήσει την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών του νησιού όπως η παροχή ποιοτικότερων προϊόντων στα ξενοδοχεία και εστιατόρια του νησιού και γενικότερα την αύξηση της σύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με την τοπική οικονομία Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ): Συνολικά αποτελέσματα και τομεακή διάρθρωση Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας περιφέρειας ή μιας χώρας, εξαρτάται από το ρυθμό συγκέντρωσης παραγωγικού κεφαλαίου και μετριέται με βάση τις επενδύσεις κεφαλαίου αυτής της χώρας ή περιοχής. Αυξημένη συγκέντρωση παραγωγικού κεφαλαίου οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας ενώ η μείωση της οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής με υψηλότερο κόστος. Οι επενδύσεις σε παραγωγικό κεφάλαιο αποτελούνται από τις Α.Ε.Π.Κ. και τις αλλαγές στα αποθέματα παραγωγικού κεφαλαίου. Οι πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στα αποθέματα παραγωγικού κεφαλαίου δεν υπάρχουν για τους περισσότερους τομείς και για όσους υπάρχουν είναι συνήθως αμφίβολης ποιότητας και έτσι η μέτρηση των Α.Ε.Π.Κ. σε τρέχουσες τιμές χρησιμοποιείται σαν δείκτης επενδύσεων σε παραγωγικό κεφάλαιο Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ): Σύνολο της περιφερειακής οικονομίας. Η επίδοση της οικονομίας της Κρήτης στις Α.Ε.Π.Κ. ως ποσοστό του περιφερειακού Α.Ε.Π. θα συγκριθεί με τις άλλες περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας με βάση τα έτη 2000 και Αυτό το σεβαστό βάθος χρόνου μας δίνει την δυνατότητα να γίνουν πιο αντιληπτές οι συγκριτικές αλλαγές στην παραγωγική δυνατότητα της Κρήτης σχετικά με τις άλλες Ελληνικές περιφέρειες. Στον παρακάτω Πινακα 15 αποτυπώνεται η θέση της Κρήτης στις Α.Ε.Π.Κ. ως ποσοστό του περιφερειακού Α.Ε.Π. κατά το έτος 2000 που είναι στα επίπεδα του 28,39 % σε σύγκριση με το 21,61 % στην επικράτεια. 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΠΟΣΟΣΤΟ Α.Ε.Π.Κ. ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΑΛΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Α.Ε.Π.Κ (εκκ. Ευρώ) Α.Ε.Π (εκκ. Ευρώ) % Α.Ε.Π.Κ./Α.Ε.Π Δείκτης Επιδόσεως με βάση την επικράτεια 29, , % ,749 5, % ,023 20, % , % ,947 7, % , % , % ,574 6, % ,090 7, % ,755 6, % ,520 61, % , % , % ,941 6, % 1.31 Ο δείκτης επιδόσεως με βάση την επικράτεια είναι 1,31 για την Κρήτη, πράγμα που σημαίνει ότι η επίδοση του νησιού σε αυτόν τομέα είναι στα επίπεδα του 131% του δείκτη για την ελληνική επικράτεια. Αυτό φέρνει την Κρήτη στην 4 η θέση ανάμεσα στις ελληνικές περιφέρεις, κάτω μόνο από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη (1,47), τα Ιόνια Νησιά (1,36) και το Βόρειο Αιγαίο (1,32). Αυτό σημαίνει ότι η επιχειρησιακή εμπιστοσύνη (business confidence) στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρητικής οικονομίας ήταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες Ελληνικές περιφέρειες. Αυτή η κατάσταση βελτιώνεται σημαντικά το 2005 όπως αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΠΟΣΟΣΤΟ Α.Ε.Π.Κ. ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005 Α.Ε.Π.Κ (εκκ. Ευρώ) Α.Ε.Π (εκκ. Ευρώ) % Α.Ε.Π.Κ./Α.Ε.Π Δείκτης Επιδόσεως με βάση την επικράτεια 46, , % ,083 7, % ,952 27, % ,460 4, % ,721 10, % ,363 4, % ,006 3, % ,924 8, % ,469 10, % ,942 9, % ,471 97, % ,550 2, % ,948 5, % ,652 9, %

28 H θέση της Κρήτης στις Α.Ε.Π.Κ. ως ποσοστό του περιφερειακού Α.Ε.Π. είναι στα επίπεδα του 39,84 % σε σύγκριση με το 23,43% στην επικράτεια. Αυτό δείχνει ότι η επιχειρησιακή εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας είναι αυξημένες, αφού το ποσοστό της επικράτειας έχει ανέβει από το 21,61 % το 2000 στο 23,43% το Η επίδοση της περιφέρειας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, αφού ο δείκτης επιδόσεως αυτή τη φορά είναι 1,70 το 2005, από 1,31 που ήταν το Αυτό φέρνει την Κρήτη στην 3 η θέση ανάμεσα στις Ελληνικές περιφέρειες από την 4 η θέση του Καλύτερη επίδοση από την Κρήτη έχουν το Βόρειο (2,67) και το Νότιο Αιγαίο (2,37). Η βελτίωση είναι φανερή στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α.Ε.Π.Κ. ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % Α.Ε.Π.Κ./Α.Ε.Π ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ HΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ % Α.Ε.Π.Κ./Α.Ε.Π % ΔΙΑΦΟΡΑ Δείκτης Επιδόσεως με βάση την επικράτεια 23.43% 21.61% 1.82% % 31.86% 2.75% % 25.01% 10.74% % 27.62% 6.98% % 27.25% 0.32% % 27.91% 3.23% % 29.49% 3.15% % 25.09% 1.17% % 26.90% 3.60% % 26.22% 5.20% % 15.55% 3.49% % 28.53% 33.94% % 20.76% 34.68% % 28.39% 11.45% 6.29 Οι Α.Ε.Π.Κ. ως ποσοστό επί του περιφερειακού Α.Ε.Π. έχουν αυξηθεί στην Κρήτη κατά 11,45% το 2005 σε σύγκριση με το Αυτό εκφράζεται στον δείκτη επιδόσεως με βάση την επικράτεια ως 6,29. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6,29% της αύξησης του μέσου όρου της Ελληνικής επικράτειας. Η βελτίωση αυτή είναι η 3 η υψηλότερη ανάμεσα στις Ελληνικές περιφέρειες με τις δύο υψηλότερες να είναι στο Νότιο Αιγαίο (19,05) και το Βόρειο Αιγαίο (18,65) Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ): Τομεακή διάρθρωση Η περιφέρεια Κρήτης έχει αυξήσει την συνεισφορά της στο σύνολο των Α.Ε.Π.Κ. της επικράτειας στους δύο από τους τρεις βασικούς τομείς της οικονομίας όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 18: 28

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Α.Ε.Π.Κ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΤΗ Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας % 2.51% 7.34% % 4.46% 8.61% Στον πρωτογενή τομέα, η συνεισφορά επί του εθνικού συνόλου μειώθηκε από 6,61% το 2000 σε 4,48% το 2005, στο δευτερογενή από 2,51 % σε 4,46 % και στον τριτογενή από 7,34 % σε 8,61 %. Αυτό δείχνει ότι η γενική βελτίωση της Κρήτης όσον αφορά τις Α.Ε.Π.Κ. σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες αντικατοπτρίζεται και στο δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας εν αντιθέσει με τον πρωτογενή, ο οποίος συρρικνώνεται στις Α.Ε.Π.Κ. Στον πίνακα 19 μπορούμε να δούμε την εσωτερική τομεακή διάρθρωση των Α.Ε.Π.Κ. στην Κρήτη και στην περιφέρεια. ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Έτη Περιοχή Πρωτογενής τομέας (εκκ. Ευρω) % επί του Περιφερειακού Συνόλου Δευτερογενής τομέας (εκκ. Ευρω) % επί του Περιφερειακού Συνόλου Τριτογενής τομέας (εκκ. Ευρω) % επί του Περιφερειακού Συνόλου Σύνολα 2005 EΠΙΚΡΑΤΕΙΑ % % % ΚΡΗΤΗ % % % EΠΙΚΡΑΤΕΙΑ % % % ΚΡΗΤΗ % % % Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από τον παραπάνω πίνακα, η Κρήτη παρουσιάζει διαφορές με τον μέσο όρο της Ελληνικής επικράτειας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Ενώ στον πρωτογενή τομέα οι Α.Ε.Π.Κ επί του συνόλου αυξάνονται σε εθνικό επίπεδο από 3,84% το 2000 σε 5,13 %, στην Κρήτη μειώνονται από 3,84% σε 2,93%. Στο δευτερογενή τομέα οι Α.Ε.Π.Κ επί του συνόλου μειώνονται σε εθνικό επίπεδο από 14,45% το 2000 σε 13,34% το 2005 ενώ στην Κρήτη αυξάνονται από 5,49% το 2000 σε 7,59% το Στον τριτογενή τομέα υπάρχει μια εναρμόνιση της Κρήτης με τον μέσο όρο της Ελληνική επικράτειας αφού και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι Α.Ε.Π.Κ. επί του συνόλου μένουν σχεδόν σταθερά κοντά στο 80% για την επικράτεια και κοντά στο 90% για την Κρήτη. Τα παρακάτω συμπεράσματα μπορούν να αναφερθούν ανά τομέα της Κρητικής οικονομίας μετά την παρουσίαση αυτών των στοιχείων: 29

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνης Οικονόμου Ειδικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Κρατικές Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ Το γκολφ αποτελεί μία ιδιαίτερα υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία στην Ελλάδα σήμερα, λόγω των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξής του σε μια χώρα που έχει ολιγάριθμα σχετικά με τις δυνατότητές της λειτουργούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Α. Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση: 10-6-2014 Διασυνδεδεμένα συστήματα MWp Νέα εγκατεστημένη ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα