ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο ύπαρξής του είναι: κύριο σκοπό «η αποτελεσματική διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Δήμου, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή του, μέσω της εφαρμογής τοπικών πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής-ευημερίας» To όραμα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης που αποτελεί τη μελλοντική κατεύθυνση που θα κινηθεί στο χρονικό ορίζοντα της δημοτικής περιόδου, κι έτσι όπως αυτός εκφράζεται μέσα από το σύνολο των ιδανικών και των πεποιθήσεων που αφορούν στο σκοπό και στις αξίες του είναι: «η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού, οικονομικά βιώσιμου, φιλικού προς τον πολίτη Δήμου που θα αξιοποιεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και θα πρωτοπορεί σ όλα τα επίπεδα, τοποθετώντας στο επίκεντρο της δράσης του καινοτόμες πρωτοβουλίες και πολιτικές για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του νέου Δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών για την αναβάθμιση των υποδομών παιδείας, υγείας, πολιτισμού, αθλητισμού, λοιπών δημοτικών υποδομών και για την στήριξη της τοπικής οικονομίας με απώτερο σκοπό την πολύπλευρη οικονομικά και κοινωνικά ανάπτυξη του νέου Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.» Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ανάλυσης SWOT, για τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και ομαδοποιώντας τις αρμοδιότητές του στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: 1

2 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 2. Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 3. Τοπική οικονομία, απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη 4. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου έγιναν οι ακόλουθες διαπιστώσεις σχετικά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Διαθέσιμοι προς αξιοποίηση χώροι (π.χ. έκταση πρώην στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου) Συνεργασία Δήμου με οργανισμούς κοινής ωφέλειας Αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικά και τεχνολογικά αίτια Υποβαθμισμένες περιοχές εντός των ορίων του Δήμου Υπηρεσία Καθαριότητας με εξοπλισμό και συστήματα διαχείρισης Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για τη μείωση της ρύπανσης Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης Παραθαλάσσια έκταση μεταξύ των ορίων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Δέλτα Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων - ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών Ευρυζωνικότητα της περιοχής Συνεργασία με ΟΑΣΘ, ΜΕΤΡΟ ΑΕ για τη βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού δικτύου Χρηματοδοτήσεις για δημόσιες κτηριακές υποδομές Διαπιστωμένες αδυναμίες υποδομών οδικού δικτύου Έλλειψη πρασίνου, διαμορφωμένων πλατειών, παιδικών χαρών και δημοσίων χώρων κοινής χρήσης 2

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Λειτουργία πολυιατρείου και φυσικοθεραπευτηρίου στην περιοχή Αμπελοκήπων Λειτουργία παιδικών σταθμών, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΚΔΑΠ για ΑμΕΑ, ΚΗΦΗ και κοινωνικής υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ευπαθών ομάδων, ΤΟΠΕΚΟ - καταπολέμηση ανεργίας Τράπεζα Ρούχων, Δράσεις διανομής τροφίμων και λοιπές εθελοντικές δράσεις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Ανέγερση πολιτιστικού κέντρου -Λειτουργία πολιτιστικών και αθλητικών τμημάτων Γραφείο Παιδείας Δυνατότητα εξοπλισμού ειδικών τμημάτων σχολείων- Βιβλιοθήκες - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Συνεργασία με Μ.Κ.Ο για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής Διαχείριση προνοιακών επιδομάτων Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φυλών Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Αργοπορημένη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προνοιακών προγραμμάτων και κίνδυνος διακοπής τους Αύξηση της εγκληματικότητας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης Εμφάνιση κρουσμάτων λύσσας σε ζώα στη Β. Ελλάδα. Έλλειψη ολοκληρωμένων ιατρικών παροχών στις περιοχές Αγ. Νεκταρίου και Μενεμένης Περιορισμένη λειτουργικότητα του παιδικού σταθμού στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Περιορισμένη εθελοντική συνείδηση και συμμετοχή Αναξιοποίητες υποδομές πολιτισμού στην περιοχή Μενεμένης Έλλειψη κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Μενεμένης Έλλειψη συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε αθλητικούς χώρους Ελλείψεις στην οργάνωση για την μέριμνα των αδέσποτων ζώων της περιοχής 3

4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΤΟΠΣΑκαταπολέμησης της ανεργίας Γραφείο ενημέρωσης ανέργων και επιχειρήσεων Συνεργασία με ΑΠΘ για θέματα επιχειρηματικότητας Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία Εκσυγχρονισμός τεχνολογίας στον τριτογενή τομέα Αυξημένα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης Ανάπτυξη τοπικών αγορών όμορων Δήμων Προβλήματα στη λειτουργία των λαϊκών αγορών Γερασμένος ηλικιακά πληθυσμός Περιορισμένη λειτουργία και αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων του γραφείου απασχόλησης και τουρισμού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ιστότοπος Δήμου - δυνατότητα πληροφόρησης Σύζευξη των δομών του Δήμου Στοχοθεσία εσόδων και εξόδων Συνεργασία με φορέα πιστοποίησης ISO Προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια κατάρτισης υπαλλήλων από διάφορους φορείς Διαφάνεια Γραφειοκρατία συστήματος Ασταθές θεσμικό πλαίσιο, πολυνομία Κωλυσιεργία διεκπεραίωσης υποθέσεων του δήμου από εξωτερικές συνεργασίες Ύπαρξη τεχνολογιών που δεν εφαρμόζονται Περιορισμένος αριθμός στελεχών Σύστημα αξιολόγησης 4

5 Αποδοτικό προσωπικό Ομαλή συνεργασία μεταξύ των διευθύνσεων και της διοίκησης καθώς και των διευθύνσεων μεταξύ τους. Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας των υπηρεσιών του δήμου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Μη εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των υπηρεσιών Περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω διαδικτύου Η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων. Με δεδομένη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τα αποτελέσματα της Swot Analysis, υιοθετούνται οι κάτωθι Άξονες, Μέτρα και στόχοι που τίθενται μεσοπρόθεσμα για την εκπλήρωση της αποστολής και της ανάπτυξης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό (α φάση), οι υπηρεσίες θα περιγράψουν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού (β φάση) τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για να εκπληρώσουν τους στόχους και εντέλει το όραμα του νέου Δήμου. ΑΞΟΝΑΣ 1 ΟΣ : Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής Μέτρα Στόχοι 1 ο : Φυσικό περιβάλλον 1 ος : Περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου. 2 ο : Οικιστικό Περιβάλλον 1 ος : Αύξηση συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας του αστικού πρασίνου. 5

6 2 ος Δημιουργία ενεργειακών δημόσιων κτηρίων. 3 ος Αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων και εκτάσεων. 4 ος Αναβάθμιση των πλατειών, των παιδικών χαρών και των δημόσιων χώρων κοινής χρήσης. 5 ος Αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και των πολυκατοικιών. 6 ος Αναβάθμιση της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου. 3 ο : Καθαρή Πόλη 1 ος Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων. 2 ος Μείωση Αστικών απορριμμάτων - Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων. 3 ος Ανακύκλωση 4 ος Μείωση της Ρύπανσης. 4ο : Δίκτυα και Υποδομές 1 ος Βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας. 6

7 2 ος Ευρυζωνικότητα 3 ος Βελτιστοποίηση της Λειτουργικότητας του οδικού και συγκοινωνιακού δικτύου. 4 ος Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών του οδικού δικτύου. 5 ος Δημιουργία νέων και βελτίωση δημόσιων κτηριακών υποδομών. 5ο : Πολιτική Προστασία 1 ος Ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά και τεχνολογικά αίτια. ΑΞΟΝΑΣ 2 ΟΣ : Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός Μέτρα 1 ο : Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια Στόχοι 1 ος Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμός υπαρχουσών δομών και προγραμμάτων υγείας και πρόληψης. 2 ος Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμός υπαρχουσών υποδομών και προγραμμάτων πρόνοιας. 2 ο : Κοινωνική Μέριμνα-Κοινωνική ενσωμάτωση 1 ος Μέριμνα κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 2 ος Μέριμνα ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. 7

8 3 ος Βελτίωση των διαδικασιών αστυνόμευσης, ασφάλειας και ρύθμισης της τάξης στην περιοχή. 4 ος Ενίσχυση του εθελοντισμού. 3ο: Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθησης 1 ος Εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 2 ος Ανάπτυξη προγραμμάτων για τη στήριξη της μαθητικής κοινότητας και των δομών προώθησης των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης. 4 ο : Πολιτισμός - Αθλητισμός 1 ος Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων δομών πολιτισμού. 2 ος Βελτίωση των υπηρεσιών πολιτισμού και ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων. 3 ος Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων δομών αθλητισμού. 4 ος Βελτίωση των υπηρεσιών αθλητισμού και ενίσχυση των αθλητικών δράσεων. 5 ο : Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών 1 ος Μέριμνα για την ισότητα των φύλων και των ίσων ευκαιριών. 8

9 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΟΣ : Τοπική οικονομία απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη ΜΕΤΡΑ 1ο: Οικονομικές υποδομές, δίκτυα και δραστηριότητες ΣΤΟΧΟΙ 1 ος Δημιουργία υποδομών ενίσχυσης της τοπικής αγοράς. 2 ος Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τόνωση της τοπικής αγοράς. 2ος Απασχόληση Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 1 ος Προώθηση των ανέργων στην απασχόληση. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΟΣ : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου ΜΕΤΡΑ 1 ο : Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη ΣΤΟΧΟΙ 1 ος Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω χρήσης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 2 ο : Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. 1 ος Ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύων ΤΠΕ και πληροφοριακών συστημάτων για τον εκσυγχρονισμό του Δήμου προς όφελος του πολίτη. 2 ος Ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων διοίκησης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. 3 ος Διαμόρφωση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος. 9

10 3 ο : Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των νομικών προσώπων του 1 ος Ορθή διαχείριση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. 4 ο : Οικονομικά του Δήμου 1 ος Βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. 2 ος Εξεύρεση οικονομικών πόρων. 10

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Ιδρυτική Διακήρυξη Συνδημότισσες- Συνδημότες, Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πραγματοποιούνται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα