Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)"

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Πληθυσμιακό Υπόβαθρο Παραγωγικοί Τομείς και η συμβολή τους στην τοπική οικονομία Ανάλυση SWOT Γενικά Ανάλυση SWOT για βασικούς τομείς δράσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Θέσεις Μόνιμου Προσωπικού Θέσεις Μόνιμου Προσωπικού (Προσωρινών Θέσεων) Προσωρινές Θέσεις Μόνιμου Προσωπικού Παιδικών Σταθμών (Πρώην ΝΠΔΔ) Θέσεις Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Θέσεις Δικηγόρων με Σχέση Έμμισθης Εντολής Θέσεις Μετακλητών Θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Ειδικών Συνεργατών ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τμήμα Αποθήκης Υλικών Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης Ομάδα Εργασίας I

3 Τμήμα Μονίμου Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης Τμήμα Γάμων και Θανάτων Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων Τμήμα Δημοτολογίου Τμήμα Μητρώων Αρρένων Τμήμα Εκλογών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ Τμήματα ΚΕΠ Α, Γ, Δ και Ε Δημοτικών Κοινοτήτων Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών (22) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών Τμήμα Εισπράξεων Τμήμα Πληρωμών Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Τμήμα Μισθοδοσίας Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εμπορίου Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου Τμήμα Εσόδων Τμήμα Βεβαίωσης Παράνομων Στάθμεύσεων Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Διαφήμισης Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημοσίας Υγείας Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Ομάδα Εργασίας II

4 Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Γραφείο Δημοτικών Πολυιατρείων Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Τμήμα Διοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων Διεύθυνση Πολιτισμού Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων Τμήμα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης Τμήμα Αθλητισμού Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τμήμα Φιλαρμονικής Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων Υποδιεύθυνση Ελέγχου ΚΥΕ και Εμπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Τμημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Διεύθυνση Ειδικής Αστυνόμευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρίου Εμπορίου και Λαϊκών Αγορών Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Υποδιεύθυνση Επιτήρησης και Μέριμνας Υποδιεύθυνση- Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Εκτάκτων Αναγκών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Πολεοδομίας και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α) Τμήμα Οικοδομικών Αδειών Τομέα (Α) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Τομέα (Α) Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β) Τμήμα Οικοδομικών Αδειών Τομέα (Β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Τομέα (Β) Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας Τμήμα Αποχέτευσης Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων Ομάδα Εργασίας III

5 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τμήμα Σχεδιασμού - Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Τμήμα Επισκευής Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και Λιπαντικών Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Τμήμα Παρκοτεχνίας Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχημάτων Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Τμήμα Αρχιτεκτονικού Μελετών και Κατασκευών Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων Τμήμα Σχολικών Κτιρίων Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών Διεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων Τμήμα Ηλεκτρολογικού Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνση Πληροφορικής Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Ομάδα Εργασίας IV

6 5.26. Γραφεία Αντιδημάρχων Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γραφείο Ιδιαίτερου Γραμματέα Γραφείο Τύπου Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης Νομική Υπηρεσία ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Γενικός Γραμματέας Ιδιαίτερος Γραμματέας Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προϊστάμενος Τμήματος Υπεύθυνος Γραφείου ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου Τμήμα Αποθήκης Υλικών Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης Τμήμα Μονίμου Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης Τμήμα Γάμων και Θανάτων Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων Τμήμα Δημοτολογίου Ομάδα Εργασίας V

7 Τμήμα Μητρώων Αρρένων Τμήμα Εκλογών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ Τμήματα ΚΕΠ Α, Γ, Δ και Ε Δημοτικών Κοινοτήτων Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών (22) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών Τμήμα Εισπράξεων Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Τμήμα Μισθοδοσίας Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας, Προσόδων και Εμπορίου Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου Τμήμα Εσόδων Τμήμα Βεβαίωσης Παράνομων Σταθμεύσεων Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Διαφήμισης Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημόσιας Υγείας Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Τμήμα Διοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων Διεύθυνση Πολιτισμού Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων Τμήμα Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών Ομάδα Εργασίας VI

8 Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης Τμήμα Αθλητισμού Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τμήμα Φιλαρμονικής Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης Υποδιεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων Υποδιεύθυνση Ελέγχου ΚΥΕ και Εμπορικών Επιχειρήσεων Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Τμημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Διεύθυνση Ειδικής Αστυνόμευσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Υποδιεύθυνση Ελέγχου Υπαιθρίου Εμπορίου και Λαϊκών Αγορών Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Υποδιεύθυνση Επιτήρησης και Μέριμνας Υποδιεύθυνση - Ομάδα Άμεσης Επέμβασης και Εκτάκτων Αναγκών Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Πολεοδομίας και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Τμήμα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α) Τμήμα Οικοδομικών Αδειών Τομέα (Α) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Τομέα (Α) Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τομέα (Β) Τμήμα Οικοδομικών Αδειών Τομέα (Β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Τομέα (Β) Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας Τμήμα Αποχέτευσης Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τμήμα Σχεδιασμού Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών, και Οδοσάρωσης Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Τμήμα Επισκευής Συντήρησης Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και Λιπαντικών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Τμήμα Παρκοτεχνίας Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κίνησης Οχημάτων Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων Ομάδα Εργασίας VII

9 Τμήμα Αρχιτεκτονικού Μελετών και Κατασκευών Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων Τμήμα Σχολικών Κτιρίων Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών Διεύθυνση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού Τμήμα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων Τμήμα Ηλεκτρολογικού Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών Διεύθυνση Πληροφορικής Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφεία Αντιδημάρχων Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γραφείο Τύπου Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης Νομική Υπηρεσία ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας VIII

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί τον προτεινόμενο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Πειραιά. Της παρούσας έκθεσης προηγήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους Διευθυντές του Δήμου Πειραιά. Ακολούθησε καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής του Δήμου, καθώς επίσης παρουσίαση και συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή των εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης του Δήμου. Το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά υπεβλήθη στη Διοίκηση και στο σύνολο των Διευθυντών του Δήμου και τέθηκε σε διαβούλευση. Στο τελικό κείμενο του ΟΕΥ έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις και τα σχόλια της Διοίκησης και των στελεχών του Δήμου. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει: 1. Συνοπτική παρουσίαση της οργανωτικής δομής του Δήμου. 2. Συγκεντρωτική παρουσίαση της στελέχωσης του Δήμου. 3. Παρουσίαση της διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε Διεύθυνση, παρατίθεται αρχικά η αποστολή της, ακολουθεί το οργανόγραμμά της και τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιμέρους Τμήματα που την αποτελούν, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και οι οργανικές θέσεις προσωπικού για την κάθε Διεύθυνση. Αντίστοιχα για τα Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία παρουσιάζονται η αποστολή, οι αρμοδιότητές τους και η προβλεπόμενη στελέχωσή τους. 4. Περιγραφή των αρμοδιοτήτων των κύριων θέσεων διοικητικής ευθύνης. Ομάδα Εργασίας 1

11 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.1. Πληθυσμιακό Υπόβαθρο Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001, ο πληθυσμός του Δήμου του Πειραιά, ανέρχεται στα άτομα, εκ των οποίων τα ( ) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα (1-24) ετών, τα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα (25-64) ετών και τέλος, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω. Τα στοιχεία απτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 1: Πληθυσμός ανά φύλο Πληθυσμός κατά Φύλο Σύνολο Ο Άνω των 65 Ετών Πρώην ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναλογία Δήμου / πρώην 32,87% 25,18% 33,12% 34,47% Νομαρχία Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 27,5 % του πληθυσμού του Δήμου Πειραιά ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 1-24 ετών. Σημαντικό είναι να παρατηρηθεί ότι παραπάνω από το 50 % του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Πειραιά (πιο συγκεκριμένα το 56 %), ανήκει στην ηλικιακά ομάδα ετών, η οποία είναι και η πλέον «οικονομικά» ενεργή, ενώ η ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω αποτελεί το 16,5 % του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Πειραιά. Όσον αφορά την αναλογική σχέση μεταξύ πληθυσμού Δήμου και πρώην Νομαρχίας Πειραιά παρατηρείται ότι το ποσοστά αυτά παραμένει σχεδόν σταθερό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (λίγο πάνω από το 32 %). Πιο συγκεκριμένα η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ πληθυσμού Δήμου και πρώην Νομαρχίας Πειραιά της ηλικιακής ομάδας 0-24 ετών ανέρχεται στο 25,2 %, η ηλικιακή ομάδα ετών ανέρχεται στο 33,12% ενώ η ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό και από τις τρεις ομάδες (περίπου 1,5% από την ομάδα ετών και πλέον τού 9% από την ηλικιακή ομάδα 0-24 ετών). Πιο συγκεκριμένα το ποσοστά της ηλικιακής ομάδας 65 και άνω ετών ανέρχεται στο 34,47%, αριθμός που αποδεικνύει την τάση γήρανσης του πληθυσμού. Ομάδα Εργασίας 2

12 1.2. Παραγωγικοί Τομείς και η συμβολή τους στην τοπική οικονομία Ο τριτογενής και ο δευτερογενής τομέας καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων του Δήμου και αποτελούν τα σημαντικότερα κομμάτια της οικονομίας του Δήμου Πειραιά. Ο πρωτογενής περιορίζεται κυρίως στην αλιεία. Μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις εδρεύουν στο Δήμο του Πειραιά, καθώς και πολλά παραρτήματα τραπεζών λόγω του εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης στον Πειραιά υπάρχουν αρκετές πολυεθνικές εταιρείες, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καταστήματα λιανικού εμπορίου, εστιατόρια κλπ. Γενικότερα, υπάρχει ένας γενικός γεωγραφικός διαχωρισμός ανάλογα με το είδος των επιχειρήσεων. Στο λιμάνι και περιμετρικά του λιμανιού βρίσκονται οι πολυεθνικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, καθώς και μεταποιητικές εταιρείες. Γύρω από την πλατεία Κοραή, κατά μήκος της πεζοδρομημένης οδού καθώς και στην Γρηγορίου Λαμπράκη βρίσκονται κυρίως καταστήματα λιανικού εμπορίου. Μικρές βιοτεχνίες και καταστήματα βέβαια βρίσκονται σε όλα τα σημεία του Πειραιά. Τέλος στο νοτιοανατολικό παραλιακό τμήμα βρίσκονται κυρίως καφετέριες και εστιατόρια, με κύριους πόλους την Πειραϊκή, τη Μαρίνα Ζέας, το Πασαλιμάνι και το Μικρολίμανο. Οι παραπάνω οικονομικές δραστηριότητες θα μπορούσε να ειπωθεί πως αποτελούν μια τρόπον τινά «υπερ-τοπική οικονομία», διότι δεν εξυπηρετούν μόνο τους κατοίκους του Δήμου, αλλά και τους κατοίκους γειτονικών Δήμων, ίσως και ολόκληρης της πρώην Νομαρχίας Πειραιά. Είναι δηλαδή δραστηριότητες με υπερτοπική εμβέλεια. Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι κρίσιμης σημασίας για το Δήμο καθώς περιέχει τόσο την εμπορική δραστηριότητα όσο και τον τουρισμό ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την πόλη του Πειραιά. Στοιχεία για την κατανομή του τομέα των υπηρεσιών μας δίνει το μητρώο μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.). Στο Δήμο Πειραιά υπάρχουν μέλη Ε.Ε.Π. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή κατά νομική μορφή, όπως προκύπτει από το μητρώο του Ε.Ε.Π., όπου λόγω και της φύσης του τομέα των υπηρεσιών παρουσιάζει έντονο το ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων και των Ο.Ε. & Ε.Ε.. Κατά κανόνα, οι εγκατεστημένες στο Δ. Πειραιά επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό ενδογενείς υλικούς πόρους, εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων σε κλάδους της βιοτεχνίας. Και τούτο διότι δεν υπάρχει τοπική αγροτική παραγωγή, ούτε τοπικές πρώτες ύλες για βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή. Υπάρχουν βέβαια ελάχιστες μικρές βιοτεχνικές μονάδες οι οποίες όμως τροφοδοτούνται με πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα, υλικά συσκευασίας κλπ. από προμηθευτές που βρίσκονται εκτός των ορίων του Δήμου. Τα Ομάδα Εργασίας 3

13 πωλούμενα από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου του Δήμου Πειραιά προϊόντα προέρχονται κυρίως από περιοχές εκτός του Δήμου. Ο αριθμός των επιχειρήσεων εντός του Δ. Πειραιά, σύμφωνα με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π), στον εμπορικό κλάδο είναι Τονίζεται δε ότι η καταγραφή αυτή αφορά όπως είναι αντιληπτό το επίσημο / νόμιμο εμπόριο καθώς στον Πειραιά, λόγω και της ύπαρξης του λιμανιού, υπολογίζεται από το Ε.Β.Ε.Π ότι υπάρχει έντονο παραεμπόριο, το οποίο όπως δεν έχει προς το παρόν τεκμηριωθεί λόγω μη ύπαρξης επίσημων στοιχείων. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σταδιακή μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων εμπορικών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη αύξηση του ρυθμού κλεισίματος ή μεταφοράς λειτουργίας τους εκτός των ορίων του Δήμου. Επιπρόσθετα, επειδή η εμπορική δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την καταναλωτική δύναμη μιας περιοχής, συμπεραίνουμε άτι τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν μία επιβράδυνση της οικονομίας του Δ. Πειραιά, η οποία έχει προφανείς επιπτώσεις και στον τομέα του Εμπορίου. Ο τουρισμός στο Δ. Πειραιά είναι ένας από τους βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ο τομέας των υπηρεσιών. Όπως φαίνεται και από την ανάλυση των τουριστικών υποδομών που ακολουθεί, ο τουρισμός στο Δ. Πειραιά δεν έχει εκπληρώσει την πλήρη δυναμική του με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες που προσφέρουν κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη του τουρισμού όπως: Το λιμάνι του Πειραιά που αποτελεί το ακτοπλοϊκό κέντρο της χώρας Άλλες φυσικές ομορφιές και ιδιαιτερότητες της πόλης του Πειραιά, όπως οι παραλίες, η ύπαρξη αρχαίων μνημείων κ.α. Η υποδομή σε ξενοδοχειακές μονάδες είναι πάντοτε ένα σχετικό, μέγεθος για την καταγραφή της συνολικότερης ανάπτυξης του τουρισμού σε μια περιοχή, καθώς συνδέεται απόλυτα όχι μόνο με τον αριθμό αλλά και με το εισοδηματικό επίπεδο των τουριστών που προσελκύονται από μια περιοχή. Στον Πειραιά υπάρχουν 39 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εκτός των ξενοδοχείων υπάρχουν και άλλες υποδομές που σχετίζονται με τον τουρισμό στο Δ. Πειραιά, και των οποίων η παρουσία ή η έλλειψη έχει άμεση επίδραση στη γενικότερη αποτελεσματικότητα της προσέλκυσης τουριστών. Πιο συγκεκριμένα οι υποδομές αυτές όπως προέκυψαν από τον Ε.Ο.Τ. είναι ως εξής: Μαρίνες: Υπάρχει η Μαρίνα Ζέας, Εταιρείες Ενοικίασης γιοτ (yacht chattering): Υπάρχουν 15 τέτοιες εταιρείες στον Πειραιά Συγκεντρωτικά όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι ανάγκες και οι δυνατότητες τον Δήμου καθώς και τα ισχυρά και αδύνατα σημεία αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν. Ομάδα Εργασίας 4

14 1.3. Ανάλυση SWOT Γενικά Υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που ασκούν ευμενή ή δυσμενή επίδραση στο παραγωγικό σύστημα κάθε περιοχής της χώρας μας και ειδικότερα της περιοχής αναφοράς. Οι παράγοντες αυτοί συνήθως αφορούν εξωγενείς και ενδογενείς περιορισμούς αλλά και δυνατότητες που δημιουργούνται τόσο στο τοπικό επίπεδο, όσο και από την αλληλεξάρτηση του τοπικού με το εθνικό και το διεθνές επίπεδο αναφοράς. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων συμβάλλει σε μια ρεαλιστική αντίληψη των ορίων ανάπτυξης και απασχόλησης της περιοχής του Δήμου. Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως μεθολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. Απώτερος στόχος της είναι καταρχήν ο εντοπισμός των ισχυρών σημείων πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία τους και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις μιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή αναφοράς. Ακόμη, ο εντοπισμός και καταγραφή των αδύνατων σημείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και δράσεις που θα συνέβαλαν στη θεραπεία τους. Εξάλλου, σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των όποιων παρεμβάσεων πολιτικής υπέρ των εν λόγω περιοχών. Η ανάλυση SWOT συνίσταται από τις τέσσερις εξίσου σημαντικές παραμέτρους: Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Ευκαιρίες Απειλές Οι δύο πρώτες παράμετροι καθορίζονται από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου και αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων Ομάδα Εργασίας 5

15 που πηγάζουν από την υφιστάμενη υποδομή, τις χωρικές διαρθρώσεις και τα στοιχεία που διαμορφώνουν το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των φυσιογνωμικών, οικονομικών κλπ. στοιχείων που έχει προηγηθεί επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύνοψη των συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό μελέτη περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράμετροι που συνιστούν τα δυνατά σημεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σημεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της. Κατ' αναλογία, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος προσδιορίζονται αφ ενός μεν τα σημεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλευθεί ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής μελέτης, αφ ετέρου δε οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι περιοχές αναφοράς στο μέλλον. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας ως βάση την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Πειραιά αναλύονται παρακάτω τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πειραιά. Στη συνέχεια παραθέτουμε με πίνακες την ανάλυσης SWOT για το Δήμο Πειραιά Ομάδα Εργασίας 6

16 1.4. Ανάλυση SWOT για βασικούς τομείς δράσης Θέμα: Χωροταξία και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Προβλήματα & Περιορισμοί Προβλήματα Μη θεσμοθετημένη Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση που περιορίζει την αποτελεσματική διαχείριση του χώρου στο Πολεοδομικό συγκρότημα του Πειραιά Αυθαίρετη δόμηση σε πολλά σημεία του Δήμου Σταδιακή γήρανση του κτιριακού αποθέματος Ανομοιογενής ανάπτυξη μεταξύ των συνοικιών του Δήμου Κίνδυνοι ή Περιορισμοί Εγγενείς αδυναμίες που προκύπτουν από την πολυνομία, την εμπλοκή πολλών φορέων με συναφείς αρμοδιότητες και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διάφορων επιπέδων διοίκησης. Θεσμική αδυναμία συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση σύνθετων και οργανωμένων προγραμμάτων ανάπλασης, ανάδειξης και ανάπτυξης περιοχών υπερτοπικής σημασίας. Δυνατότητες & Ευκαιρίες Δυνατότητες Μεγάλη ευαισθητοποίηση της Δημοτικής Αρχής πάνω σε τέτοια θέματα Δυνατότητα ανάληψης Δράσεων χωροταξικών παρεμβάσεων μέσα από το ΕΣΠΑ Εμπειρία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και ανακαίνισης Δημιουργία υποδομών που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ευκαιρίες Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) (εργαλείο που συμβάλλει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ανάλυση και εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων για την εισαγωγή, αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών που αφορούν το χώρο και τις δραστηριότητες που επιτελούνται σ αυτόν). Χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης των σχεδίων σε σχέση με τους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η αγορά, έχουν ως αποτέλεσμα την υπονόμευση του σχεδιασμού, που παραμένει ανολοκλήρωτος και αναποτελεσματικός. Ομάδα Εργασίας 7

17 Θέμα: Κοινόχρηστοι Χώροι Αστικό Πράσινο Προβλήματα & Περιορισμοί Προβλήματα Υψηλοί όροι δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη) Οι υψηλοί συντελεστές δόμησης έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εξασφάλισης των απαραίτητων ελεύθερων χώρων και χώρων για την αναγκαία κοινωνική υποδομή. Μεγάλα ελλείμματα σε γη λόγω της εκ των προτέρων κατάληψης των περιοχών με αυθαίρετα κτίσματα και του μικρού μεγέθους των ιδιοκτησιών. Δυνατότητες & Ευκαιρίες Δυνατότητες Διαμόρφωση πολλών νέων χώρων πρασίνου, η κατασκευή και ανακατασκευή πάρκων, πλατειών και παιδικών χαρών, οι αισθητικές και εικαστικές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, ο σύγχρονος φωτισμός, τα νέα πεζοδρόμια και οι πεζοδρομήσεις κατάλληλων σημείων, αλλά και οι καινοτομικές δράσεις για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος Συντήρηση / ανάπλαση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου Περιορισμένη έκταση κοινόχρηστων χώρων Μη αξιοποίηση ιδιωτικών ακαλύπτων ως χώρων πρασίνου και μετατροπή εγκαταλελειμένων ιδιωτικών οικοπέδων και κτιρίων σε εστίες ρύπανσης και μόλυνσης Αυθαίρετες παρεμβάσεις ιδιωτών και οργανισμών του Δημοσίου σε κοινόχρηστους χώρους Σοβαρές ελλείψεις σε πράσινο σχεδόν στο σύνολο των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ανοικοδόμηση περιοχών αδόμητων ή με χαμηλή δόμηση Κίνδυνοι ή Περιορισμοί Ανεπάρκεια μέσων και πόρων για υλοποίηση μελετών Πιέσεις για οικοδομική εκμετάλλευση των χώρων. Ευκαιρίες Δυνατότητα ανάληψης δράσεων για ενοποίηση ελεύθερων χώρων με αστικό πράσινο Υψηλό κόστος μετατροπής των ελεύθερων χώρων σε κοινόχρηστους Ομάδα Εργασίας 8

18 Θέμα: Καθαριότητα και Αποκομιδή Απορριμμάτων Προβλήματα & Περιορισμοί Προβλήματα Πολύ μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων από τις συνήθεις για κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες λόγω ιδιαίτερων δραστηριοτήτων Μειωμένη ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε ορισμένα θέματα διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. μπάζα). Μειωμένη εμπειρία στα προγράμματα ανακύκλωσης. Οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω του οξυμμένου κυκλοφοριακού προβλήματος και της παράνομης στάθμευσης Κίνδυνοι ή Περιορισμοί Ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει προβλήματα εύρεσης επαρκών χώρων διάθεσης αποβλήτων, το κόστος διαχείρισης αυξάνει ως αποτέλεσμα του αυστηρότερου ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου Δυνατότητες & Ευκαιρίες Δυνατότητες Οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της καθαριότητας με κατάλληλη ευασθητοποίηση. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού ενίσχυση των αντίστοιχων δαπανών. Η αυξητική τάση για ανακύκλωση υλικών και αστικών απορριμμάτων Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων Ευκαιρίες Οι πολιτικές της ΕΕ, προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης πολλών ρευμάτων αποβλήτων. Ειδικά για τα μπάζα, που αποτελούν σημαντικό πρόβλημα υποβάθμισης του τοπίου αναμένεται άμεσα σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Το θεσμικό πλαίσιο απαιτεί το πρόσθετο κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης να καλυφθεί από τις υπόχρεες εταιρείες που κατασκευάζουν και διακινούν αυτά τα προϊόντα. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία των κατοίκων Τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα Ομάδα Εργασίας 9

19 Θέμα: Τεχνικές Υποδομές Πεζόδρομοι Ηλεκτροφωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων Προβλήματα & Περιορισμοί Προβλήματα Ανάγκη βελτίωσης του ηλεκτροφωτισμού καθώς μέσα από αυτή αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών Αυξανόμενες ανάγκες με σχετικά υψηλό κόστος για συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων Παρεμπόδιση της κυκλοφορίας σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια από αυθαίρετες ιδιωτικές χρήσεις Κίνδυνοι ή Περιορισμοί Υψηλό κόστος χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Μεγάλο κόστος συντηρήσεων Δυνατότητες & Ευκαιρίες Δυνατότητες Επέκταση της κατασκευής ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες Προσπάθεια ανάπλασης πεζοδρομίων σε κεντρικές περιοχές του Δήμου Σχετικά καλό επίπεδο ηλεκτροφωτισμού της πόλης Η συμμετοχή και των ιδιωτικών φορέων σε αυτό το επίπεδο Ευκαιρίες Δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων διαχείρισης ηλεκτρικού φορτίου και χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ Θέμα: Κοινωνική Πολιτική Προβλήματα & Περιορισμοί Προβλήματα Η αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου. Η μείωση της οικογενειακής συνοχής, η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών και η αύξηση των πολυμελών οικογενειών. Η μείωση του αριθμού των ομοδημοτών και ετεροδημοτών και η παράλληλη αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών. Η αύξηση των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Η αύξηση των χρονίων νοσημάτων και των νοσημάτων φθοράς. Δυνατότητες & Ευκαιρίες Δυνατότητες Ύπαρξη φορέων και προσωπικού του Δήμου στο χώρο της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρόλο που οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές δομές των υφιστάμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν είναι άριστες, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για την ανασυγκρότηση των υπαρχουσών δομών μειώνοντας σημαντικά το οικονομικό κόστος. Ομάδα Εργασίας 10

20 Θέμα: Κοινωνική Πολιτική Απουσία δράσεων και ενεργειών για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος ευπαθών κοινωνικών ομάδων (χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα με ψυχικές διαταραχές, αλλοδαποί, άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες) για την αποφυγή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που μπορούν να διαταράξουν την συνοχή της τοπικής κοινωνίας του Δήμου. Κίνδυνοι ή Περιορισμοί Μη συντονισμένη και οργανωμένη συνεργασία με άλλες μονάδες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπες αλλαγές των υφιστάμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου. Το υπάρχον σύστημα υγείας (ιδιωτικός τομέας, ασφαλιστικά ταμεία) μπορεί να αποτελέσει περιορισμό στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, δημιουργώντας ανταγωνιστικές τάσεις αν δεν ορισθούν τα ακριβή όρια λειτουργίας των νέων υπηρεσιών του δήμου σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες. Ευκαιρίες Αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας Δημοτικής Αρχής να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Πολιτικές τάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων τις οποίες ο Δήμος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Ομάδα Εργασίας 11

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα