Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:"

Transcript

1 Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Μετά το «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» (Α), επιλογή αποφθεγμάτων υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου, από άλλα πολύ αξιόλογα βιβλία του γέροντος Σωφρονίου: ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (Β) Έκδοση: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΣΣΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ Μετάφρασις εκ του Ρωσικού Ιερομονάχου Ζαχαρίου. ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (Γ) Έκδοση: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΣΣΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ Μετάφρασις από τα Γαλλικά Ιερομονάχου Ζαχαρίου. ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ (Δ) Έκδοση: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΣΣΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ Μετάφρασις από τα Γαλλικά και Ρωσικά Ιερομονάχου Ζαχαρίου. Έγινε κάποια προσαρμογή στην δημοτική για το διαδίκτυο, υπό Λεοντίου Μοναχού. «Η παρατηρούμενη σε όλο τον κόσμο πνευματική κρίση άραγε δεν είναι προετοιμασία προς μία νέα μεγάλη αναγέννηση; Και αυτό είναι δυνατόν να έλθει σαν ισχυρή πλημμύρα, σαν εκτυφλωτική αστραπή στο σκότος του μεσονυκτίου». Γέροντας Σωφρόνιος Αριστερά, η είσοδος προς τα κελλιά των Μοναχών, στην Μονή του Βαπτιστού, στο Έσσεξ της Αγγλίας. Β 01 Η προσευχή είναι ατελεύτητη δημιουργία, ανώτερη από κάθε τέχνη ή επιστήμη. Δια της προσευχής εισερχόμαστε σε κοινωνία μετά του Ανάρχου Όντος. Η προσευχή αποκαθιστά οπωσδήποτε μέσα μας την θεία εκείνη πνοή την οποίαν ο Θεός «ενεφύσησεν εις το πρόσωπον του Αδάμ», και δυνάμει της οποίας αυτός «εγένετο εις ψυχήν ζώσαν». Το αναγεννημένο δια της προσευχής πνεύμα μας αρχίζει να εκπλήσσεται προ του μεγάλου μυστηρίου του Είναι. (016) Β 02 Εάν η επίτευξη επιστημονικής πολυμαθείας απαιτεί μακροχρόνιο και έντονο αγώνα, η απόκτηση της προσευχής απαιτεί ασυγκρίτως εντονότερο. (017) Εάν είμαι διανοητικά προικισμένος για σοβαρή επιστημονική εργασία ή καλλιτεχνική δημιουργία, η επιτυχία μου σε αυτές θα αποτελέσει αφορμή προς κενοδοξία, και θα καταστεί αδύνατο να βρω την βαθεία καρδία: τόπο της πνευματικής προσευχής. (018) Β 03 Χρόνος είναι ο «τόπος» της συναντήσεώς μας μετά του Δημιουργού χρόνος είναι η διαδικασία της πραγματοποίησης του σχεδίου του Θεού περί της Δημιουργίας: «Ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Η Δημιουργία δεν έχει εισέτι τελειωθεί. Στον καθένα μας παρεσχέθη «ίδιός τις χρόνος», βραχύς μεν, αλλά επαρκής για την επίτευξη της σωτηρίας. (025)

2 Β 04 Δεν είμαστε σε θέση να φθάσουμε την τελειότητα των εντολών, αλλά από μας εξαρτάται να επιδείξουμε την μεγαλύτερη δυνατή φιλοπονία, και τότε Εκείνος ο Ίδιος θα επιτελέσει το υπόλοιπο... Η δύναμη των ευαγγελικών εντολών έγκειται εις το ότι αυτές κατά φυσικό τρόπο εισάγουν στην απειρότητα του Θείου Είναι (της Θείας Υπάρξεως). (035) Β 05 Δεν δόθηκε σε όλους η εμπειρία των καταστάσεων προσευχής, κατά τις οποίες το πνεύμα μας ελευθερώνεται από τα υλικά δεσμά και τις συνθήκες του χρόνου και του χώρου. Αντίθετα, σε ελάχιστους. Αλλά ιδού, πιστεύομε στην επιστήμη, με αφελή πίστη, παρά την πασιφανή της σχετικότητα. (039) Β 06 Τι είναι αυτό το Ποτήριον του Χριστού κατά την ουσία του; Το βάθος του μυστηρίου αυτού είναι κρυμμένο από μας. Στην προσπάθειά μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό δια της οδού της τήρησης των εντολών Αυτού, αναπόφευκτα και ακατάπαυστα πίνουμε κάποιο «ποτήριο», αλλά δεν κατανοούμε πλήρως το Ποτήριο εκείνο στο οποίο αναφερόταν και το οποίο ζούσε ο Χριστός «εν τη ώρα εκείνη»... Το Ποτήριο του Χριστού είναι μυστηριώδες, αλλά και το δικό μας ποτήριο είναι κρυμμένο από τους οφθαλμούς των άλλων. (040) Β 07 Κανείς από τα παιδιά του Αδάμ δεν μπορεί να ζήσει έτσι (αγαπάτε τους εχθρούς σας) με μόνη τη δύναμή του. Τούτο δεν είναι δυνατό με άλλο τρόπο, παρά μόνο εάν το Πνεύμα το Άγιον γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου με την ιδιάζουσα σε Αυτό αιωνιότητα. Άνευ Αυτού δεν μπορούμε να φυλάξουμε την εντολή του Θεού. (042) Β 08 Ο όφις για να απορρίψει από πάνω του το παλιό άχρηστο ένδυμα, διέρχεται δια στενής σχισμής έτσι και κάθε άνθρωπος, για να σωθεί οφείλει να περάσει δια λίαν «στενής πύλης», για να γδυθεί από τους «δερμάτινους χιτώνες», τους οποίους ντυθήκαμε στην πτώση μας. (043) Β 09 Όσον και εάν είμαι όντως «μηδέν», εν τούτοις το Άκτιστον Φως φανερωνόταν σε εμένα ακριβώς λόγω της πίστης στον Χριστό. (050) Β 10 Εάν ο Θεός είναι τέτοιος όπως Τον φανέρωσε ο σταυρωμένος Χριστός, τότε πάντες εμείς, και μόνον εμείς, είμαστε υπεύθυνοι δια πάντα τα κακά που πληρούν άπασα την ιστορία της ανθρωπότητος. Η Θεία ταπείνωση μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ετοιμότητα, σαν άνοιγμα για την αποδοχή πάντων και πασών των πληγών που προέρχονται από χέρι ανθρώπων, των υπ Αυτού κτισθέντων... Και είδα εν πνεύματι ότι η αιτία των αλύτων βασάνων των ανθρώπων δεν ήταν η απουσία ευσπλαχνίας προς εμάς εκ μέρους του Θεού, αλλά αποκλειστικά και μόνο η κατάχρηση του δώρου της ελευθερίας υπό του ανθρώπου, το οποίο μάλιστα δεν μας αφαιρέθηκε ακόμη και μετά την πτώση μας. (053) Β 11 Κάποτε αόρατο πυρ άγγιζε την κορυφή της κεφαλής μου και εισερχόταν γρήγορα σε όλο το σώμα μου μέχρι τα πόδια, φλογερή δε προσευχή μετά μεγάλου κλαυθμού για τον κόσμο με εκυρίευε για ώρες. Τότε προσευχόμουν ως επί το πλείστον γονυπετής, πέφτοντας κατά πρόσωπον πάνω στο δάπεδο. Όταν δε εξασθενούσε το σώμα αποκοιμόμουνα, αλλά στην συνείδησή μου δεν έπαυα να προσεύχομαι, ούτε αισθανόμουν τον εαυτό μου να κοιμάται. Μόνο όταν σηκωνόμουνα μπορούσα να εννοήσω ότι το σώμα μου κοιμόταν, διότι δεν ήταν πάντοτε στην αυτή στάση στην οποία προσευχόμουν. (057) Β 12 Δεν θα πω ότι μίσησα τον πατέρα ή την μητέρα μου ή τους λοιπούς συγγενείς και φίλους. Αρκούσε σε μένα το μίσος προς τον εαυτό μου, ενώ για τους άλλους, τρόπον τινά, δεν σκεπτόμουνα. Ο πόθος μου για τον Θεό μου προκαλούσε μεγάλο πόνο, τόσο ώστε να ξεχνώ όλα τα λοιπά, μένοντας μόνος μαζί Του. (044) - 2 -

3 Β 13 Δύο, ίσως και τρεις φορές, στους δρόμους του Παρισιού έχασα λόγω της προσευχής την αίσθηση του υλικού κόσμου γύρω μου. Εύκολα όμως μπόρεσα να φθάσω στον τόπο του προορισμού μου. Μέσα μου ζούσα την θαυμαστή διαδικασία της πάλης μεταξύ της έλξης προς την τέχνη και της προσευχής. Η τελευταία νίκησε το πάθος του ζωγράφου, αλλά όχι εύκολα ούτε γρήγορα. Μετά από αυτά, στο Θεολογικό Ινστιτούτο η προσευχή δεν με βοηθούσε να έχω στραμμένη την προσοχή μου στα παραδιδόμενα μαθήματα. Έπρεπε να παλέψω προς το ιδιόμορφο αυτό εμπόδιο, που όμως καθ αυτό είναι πολύτιμο... Παρά το ενδιαφέρον μου προς τις εκκλησιαστικές επιστήμες, η πνευματική μου ανάγκη, να παραμένω στην προσευχή, υφίστατο ζημία, και εγώ αναχώρησα για τον Άθωνα. (058) Β 14 Κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, μου φαινόντουσαν όλοι οι λόγοι του γνωστοί, αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω ότι μέσα στον καθένα από αυτούς κρύβεται αυτό τούτο το Είναι του Θεού... (060) Β 15 Προ των οφθαλμών μας τελείται το ανέκφραστα μεγάλο θαύμα της δημιουργίας του κόσμου, της δημιουργίας θεών, που ακόμη δεν έχει συντελεσθεί. Η τελείωσή του είναι υπεσχημένη για τον μέλλοντα αιώνα. (066) Β 16 Είναι ανεπαρκές να πεισθούμε με τον νου περί της θεότητος του Χριστού ούτως ώστε πλέον να τα εννοούμε όλα, όπως πρέπει. Είναι απαραίτητο να καταβάλουμε προσπάθειες στον υπέρτατο βαθμό, για να ζήσουμε σύμφωνα με τον λόγο Του. (067) Β 17 Η προσευχή είναι ενέργεια ιδιαιτέρας τάξεως. Είναι ένωση δύο ενεργειών: της κτιστήςδικής μας, και της Θείας-άκτιστης. Σαν τέτοια δρα και στο σώμα και εκτός του σώματος ακόμη δε και εκτός του κόσμου αυτού, του χώρου και του χρόνου. Όταν βρισκόμαστε σε μακάριο δέος από την όραση της αγιότητος του Θεού, η προσευχή αποβαίνει ισχυρά ορμή του πνεύματος διαρρηγνύουσα τον στενό κλοιό της βαρείας ύλης. Το δοθέν σώμα μας οφείλει να «πνευματοποιηθεί». (071) Β 18 Είναι μαρτύριο να συναισθάνεται κάποιος αδιάκοπα την (πνευματική) φτώχεια του. Από το βάρος της συντρίβονται και τα οστά ακόμη Παράδοξο όμως: Όταν εξασθενούσε η αγία αυτή συντριβή, αισθανόμουνα σαν να πέθαινα πνευματικά. Δεν κατανοούσα την φύση του φαινομένου τούτου Ο κλήρος μας επί της γης είναι να είμαστε «πτωχοί τω πνεύματι». Ευθύς μόλις μας εναγκαλισθεί η ψευδής ανάπαυση της αυτό-ικανοποίησης, πάραυτα το Πνεύμα της Ζωής, το «εκ του Πατρός εκπορευόμενον», μας εγκαταλείπει. (074) Β 19 Τον πέμπτο χρόνο της μοναστηριακής μου ζωής ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος (Αγίου Όρους), Αρχιμανδρίτης Μισαήλ, με κάλεσε και μου ανέθεσε σαν διακόνημα την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας «Πάτερ Σωφρόνιε ο Θεός δύο φορές δεν κρίνει» (076) Όταν άνοιξα την Γραμματική της Αττικής διαλέκτου συγκέντρωσα, όπως ήταν εύλογο, την προσοχή μου στα γραφόμενα. Και τι λοιπόν συνέβη; Αισθάνθηκα κατά τρόπο φυσικό σαν να εξήλθε ο νους μου από την καρδιά, να ανέβηκε ως του μετωπικού μέρους του κρανίου και να κινήθηκε περαιτέρω προς την κατεύθυνση του βιβλίου. Κατ εκείνη τη στιγμή έγινε φανερό σε μένα ότι ο νους μου παρέμενε μόνιμα, ημέρα και νύκτα μέσα στην καρδιά μου κατά την διάρκεια των επτά ετών προσευχής μετανοίας. Εγώ, κατά τον λόγο του ηγουμένου παρέμενα ήσυχος εσωτερικώς... Η νέα ενασχόλησή μου με στέρησε από την προσευχή, αλλά η χάρη με μορφή, λίαν θαυμαστή, ειρήνης άγνωστης έως τότε, δεν με εγκατέλειπε κατά τους μήνες της προσπαθείας μου, να μάθω την Ελληνική γλώσσα. (077) - 3 -

4 Β 20 Όταν επανήλθα στην Ευρώπη, ερχόμενος σε επαφή με ανθρώπους άλλου πνεύματος, αισθανόμουνα ενέργεια εξερχόμενη απ αυτούς, η οποία σαν ψυχρός άνεμος προσέκρουε στην καρδιά μου, και τρόπον τινά συνέχεε τον νου μου. Η ενέργεια αυτή, ξένη προς το πνεύμα του Χριστού, ταράσσει προς στιγμήν την εσωτερική ειρήνη, και διεγείρει τον νουν σε κάποιο είδος πάλης. Η Άνωθεν δωρεά, που μου δόθηκε στην έρημο κατά την προσευχή της αγάπης, υπερνικούσε τις αντίθετες αρνητικές επιδράσεις: «Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε» από την εξουσία του πνεύματος του κόσμου τούτου. (080) Β 21 Το είναι παντός λογικού-προσωπικού όντος (η θέληση δηλαδή της ύπαρξής του) κινείται μεταξύ δύο ορίων: Το όνομα του ενός είναι αγάπη προς τον Θεό μέχρι του αυτομίσους του άλλου, αγάπη προς τον εαυτό του μέχρι του μίσους προς τον Θεό. Β 22 Από του μόνου όντως Όντος (Θεού) - Εγώ ειμί ο Ων - δύνανται να εκπέσουν και μεμονωμένα άτομα και ολόκληρα γένη. (085) Β 23 Η προσευχή υπέρ του κόσμου είναι η πιο βαριά και αδιέξοδη, με την έννοια ότι το πνεύμα μας ουδέποτε επιτυγχάνει τελείως του σκοπού του. Ευχόμενος υπέρ του εαυτού του ο άνθρωπος μπορεί να γευθεί στο βάθος της καρδιάς του πλημμύρα τρυφερής αγάπης και ειρήνης. Διατηρεί αυτή την κατάσταση κάποιο χρόνο. Κατά την υπέρ του κόσμου όμως προσευχή, ακόμα και την πιο φλογερή και παρατεταμένη, η ψυχή γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι βαρύ νέφος αντιπάθειας, όπως και πριν (την προσευχή), κρέμεται πάνω στη γη: Είναι υπερβολικά πολλοί οι άνθρωποι, οι οποίοι «αγάπησαν περισσότερο το σκότος (του μίσους) από το φως (της αγάπης) του Θεού». (093) Και παράδοξο και θλιβερό: Ο κόσμος σαν σύνολο δεν δέχεται το πνεύμα του Θεού, και η προσευχή επιστρέφει στον προσευχόμενο όχι μόνο με το αίσθημα της μη ικανοποίησης, αλλά και με ακόμη περισσότερη θλίψη. Αυτό βεβαίως δεν είναι αληθινή αίσθηση. Όντως η αναζητούμενη αλλαγή στην πνευματική ατμόσφαιρα της Οικουμένης δεν επήλθε. Εάν όμως δεν υπήρχαν ευχέτες υπέρ του κόσμου, η «εξουσία του σκότους» θα εντεινόταν, με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Β 24 Ακόμη και όσοι δεν βίωσαν με ένταση την περιγραφείσα πριν εμπειρία, εύκολα θα με εννοήσουν, εάν με έμπνευση υπό του Θεού προσευχήθηκαν υπέρ του κόσμου ή υπέρ μεμονωμένων αγαπητών τους ανθρώπων. Συχνά η καρδιά σε τέτοια προσευχή γρήγορα εισέρχεται σ αυτή την ίδια τη ζωή εκείνου ή εκείνων δια τους οποίους προσεύχεται, και γνωρίζει τι τους συνέχει: χαρά και ανάπαυση, αδημονία και θλίψη, το απαίσιο ενίοτε σκότος του άδη και το όμοιο προς αυτό κακό. Ο προσευχόμενος αισθάνεται τις καταστάσεις αυτές σαν δικές του. Και αυτό αποτελεί ιδιαιτέρου είδους παραπλάνηση. Κατ ουσίαν η ψυχή δια της προσευχής βλέπει -ζει- ενώνεται με εκείνους υπέρ των οποίων προσεύχεται. Εάν μετά το βαρύ τούτο αίσθημα, του οποίου έλαβε πείρα, επακολουθεί χαρά ή ανάπαυση, αυτό είναι ενδεικτικό σημείο ότι η προσευχή αυτού εισακούσθηκε. Ο ασθενής θα αναρρώσει, ο απεγνωσμένος θα λάβει φως ελπίδος, η επαπειλούμενη συμφορά θα παρέλθει, και τα όμοια. Ακριβώς η κοινωνία αυτή με τους ανθρώπους μέσα στην ύπαρξή μας, ακόμα μάλιστα και με τον κόσμο αυτό γενικότερα, χαρακτηρίζει την γνήσια προσευχή. (094) Β 25 Η προσωπική μας πείρα οδηγεί στην διαπίστωση ότι η ανθρωπότητα στην πλειονότητά της, μέχρι και τη σημερινή ημέρα, δεν έφθασε στο ύψος των εντολών του Ευαγγελίου. Απορρίπτοντας τον Χριστό ως τον αιώνιο Άνθρωπο, και προπαντός ως τον Αληθινό Θεό, υπό οιανδήποτε μορφή, υπό οιανδήποτε πρόθεση, οι άνθρωποι στερούνται του Φωτός της ανάρχου Βασιλείας και της δόξης της υιοθεσίας Όταν αισθανθούμε τον Χριστό ως Θεό-Σωτήρα, υπερβαίνομε τα όρια του χρόνου και του χώρου εισερχόμαστε σε εκείνη την μορφή του είναι, στην οποία δεν υπάρχει η έννοια της τραγωδίας. (096) Β 26 Υπάρχουν δύο είδη θεολογίας: το ένα - ευρέως γνωστό κατά τους παρελθόντας αιώνας - είναι η επαγγελματική καθέδρα του πολυμαθούς το άλλο η συσταύρωση μετά - 4 -

5 του Χριστού, η γνώση Αυτού μέσα στα ενδόμυχα της καρδιάς. Το πρώτο είδος είναι προσιτό στο πλήθος των διανοητικώς προικισμένων ανθρώπων, αυτών που προτιμούν την φιλοσοφική προσέγγιση της θεολογίας. Η πραγματική δε πίστη στην Θεότητα του Χριστού, η οποία εκφράζεται δια ζωής σύμφωνης προς το πνεύμα των εντολών Του, δεν είναι απαραίτητη γι αυτούς. Το δεύτερο είδος είναι θεολογία ομολογίας, η οποία γεννάται με τον βαθύ φόβο του Θεού στο πυρ της φλογερής μετανοίας, η οποία εισάγει στην οντολογική πραγματικότητα με την εμφάνιση του Ακτίστου Φωτός. Η ακαδημαϊκή θεολογία σε συνδυασμό με την ζώσα πίστη δίδει αγαθά αποτελέσματα. Εύκολα όμως «εκφυλίζεται», αποβαίνει αφηρημένη θεωρία, παύει να είναι εκείνο, που παρατηρείται στην ζωή των Αποστόλων, των Προφητών και των Πατέρων μας, δηλ. άμεσος ενέργεια του Θεού μέσα μας Β 27 Στην εξαντλητική προσευχή μετανοίας υπέρ όλου του κόσμου ενωνόμαστε πνευματικά με όλη την ανθρωπότητα: Γινόμαστε παγκόσμιοι κατ εικόνα της παγκοσμιότητος του Ιδίου του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα Του παν ό,τι υπάρχει. Αποθνήσκοντες μαζί Του και μέσα σ Αυτόν, ήδη από εδώ, προγευόμαστε την Ανάσταση. Για να γνωρίσουμε, καθώς πρέπει, τον Χριστό, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε και εμείς στα παθήματα Του, και να βιώσουμε, αν είναι δυνατόν, το παν, καθώς και Αυτός ο ίδιος. Έτσι και μόνον έτσι γνωρίζεται ο Χριστός-Αλήθεια τουτέστιν υπαρξιακά, όχι αφηρημένα, όχι μέσω ψυχολογικής ή θεωρητικής πίστης, η οποία στερείται βιωματικής πείρας. (116) Β 28 Η παρατηρούμενη σε όλο τον κόσμο πνευματική κρίση άρα γε δεν είναι προετοιμασία προς μία νέα μεγάλη αναγέννηση; Επομένως, ό,τι τελείται τώρα στις ψυχές μεμονωμένων ατόμων, μπορεί να λάβει χώρα και σε πλήθος ψυχών. Και αυτό είναι δυνατόν να έλθει σαν ισχυρή πλημμύρα, σαν εκτυφλωτική αστραπή στο σκότος του μεσονυκτίου. Η δοθείσα σε μας περίοδος της ιστορίας δύναται και θα όφειλε να αποβεί περίοδος αφομοίωσης του είναι, σε όλες του τις διαστάσεις. Β 29 Η σειρά της αποκάλυψης περί του Θεού, που εκτίθεται στην Αγία Γραφή, συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την διαδικασία της προσωπικής μας προόδου - αυξάνομε στη γνώση όμοια προς τους προπάτορες και τους πατέρες μας: Κατ αρχήν οι άνθρωποι συλλαμβάνουν την έννοια περί Ανωτέρου Όντος. Έπειτα συνεχώς νέα και νέα κατηγορήματα Αυτού γίνονται γνωστά στο ανθρώπινο πνεύμα, έτσι φθάνει η ώρα του φοβερού Σιναϊτικού «Εγώ ειμί». Στους αιώνες που ακολούθησαν εμβαθύνεται η πείρα και η κατανόηση, αν και δεν επιτυγχάνεται ακόμη η τελειότητα, μέχρις ότου έλθει ο Προσδοκώμενος. Β 30 Η αποκάλυψη μας έφερε το νέο Όνομα: Ιησούς, Σωτήρ, ή Θεός-Σωτήρ. Το μέγα Φως εισήλθε στην ζωή του κόσμου. Ανέτειλε νέα εποχή. Ήτο ιερή η ιστορία από Αδάμ μέχρι Μωϋσέως. Ιερή από της στιγμής της Σιναϊτικής Θεοφανείας. Και ακόμη περισσότερο ιερή από της στιγμής της ελεύσεως του Χριστού. Και ενωρίτερα υπήρξαν ιδέες περί Θεού-Σωτήρος, αλλά μετά διαφόρου περιεχομένου, άλλης διαστάσεως είχαν χαρακτήρα ασυγκρίτως λιγότερα συγκεκριμένο. Το όνομα Ιησούς μας αποκαλύπτει πρώτιστα το νόημα και τον σκοπό της με σάρκα ελεύσεως του Θεού: «δια την ημών σωτηρίαν». Η πρόσληψη της φύσης μας από τον Θεό δείχνει την δυνατότητα να γίνουμε και εμείς τέκνα Θεού. Η υιοθεσία αυτή συνίσταται στην μετάδοση σε μας της Θείας μορφής υπάρξεως: «Εν Αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της Θεότητος σωματικώς». (135) Ο φιλοσοφών νους εγκαταλειμμένος στον εαυτό του δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Ευαγγελική εντολή. Αυτό αποτελεί γι αυτόν αφροσύνη. Το Απόλυτο των φιλοσόφων δεν έλαβε την άδεια παρά των δημιουργών του να κενώσει (αδειάσει) τον εαυτό του μέχρι και της δουλικής μορφής. Το φανταζόμενο από αυτούς Απόλυτο είναι κατ ουσίαν το μη-όν (με την πλήρη σημασία του). Προ της ελεύσεως του Χριστού υπήρξαν πολλοί νόες, οι οποίοι ανέπτυξαν λίαν ελκυστικές θεωρίες περί ενός τέτοιου αφηρημένου Απολύτου. Γι αυτό δεν πρέπει να μας - 5 -

6 εκπλήσσει η εμφάνιση των ιδίων τάσεων στις ημέρες μας. Δυστυχώς πολλοί γίνονται θύματα της πνευματικής αυτής παραπλάνησης. (136) Β 31 Ο Μωϋσής υπό το όνομα Γιαχβέ - Εγώ ειμί - εννοούσε ένα Πρόσωπο. Ο Λόγος και το Πνεύμα ήσαν γι αυτόν ενέργειες του Ενός Όντος. Σε εμάς όμως αποκαλύφθηκε ότι ο Λόγος και το Πνεύμα είναι Υποστάσεις ομότιμοι προς τον Πατέρα: Εις ο Θεός στην Ουσία Αυτού, τριπλός στις Υποστάσεις. Εικόνα του Θεού αυτού αποτελεί η μία φύση του Ανθρώπου με το πλήθος των υποστάσεων (των πολλών προσώπων). Ένεκα της ενότητος του Θεού το Όνομα «Εγώ Ειμί» αναφέρεται εξ ίσου και σε όλη την Τριάδα και σε κάθε μία Υπόσταση ιδιαιτέρως. Το Όνομα αυτό καθώς και πολλά άλλα μπορεί, και οφείλει, να εννοείται και σαν κοινό (προσηγορικό) Όνομα, και σαν ίδιο του κάθε Προσώπου. Όπως και το όνομα Κύριος, αναφέρεται και εις τα τρία ομού Πρόσωπα, συγχρόνως δε χρησιμοποιείται και ως ίδιον όνομα δι έν έκαστον των τριών Προσώπων. Το αυτό είναι δυνατόν να ειπούμε και περί του ονόματος Ιησούς - τουτέστι Θεός Σωτήρ. Αλλά στην άσκηση της προσευχής χρησιμοποιούμε το όνομα αυτό Ιησούς αποκλειστικά ως ίδιον όνομα του Χριστού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. (137) Β 32 Κατά την αρχαιότητα δόθηκε η εντολή να μη προφέρεται το όνομα του Θεού επί ματαίω (δηλ. για μάταια ζητήματα). Ο Κύριος δε, έδωκε την εντολή και την υπόσχεση να «ζητούμε παρά του (Θεού) Πατρός, στο δικό του Όνομα». Δια της ελεύσεως του Χριστού αποκαλύφθηκαν σε εμάς όλα τα ονόματα του Θεού με τη βαθύτερή τους έννοια, εμείς δε έπρεπε να τρέμουμε - όπως αυτό συμβαίνει με πολλούς ασκητές, ανάμεσα στους οποίους μου δόθηκε να ζήσω - προφέροντες το Άγιον όνομα του Ιησού. Θα ήταν τολμηρό να πω ότι και εγώ είμαι ζων μάρτυς του ότι η αξία επίκληση του ονόματος τούτου γεμίζει δια της παρουσίας του Αιωνίου Θεού όλο το είναι μας, μεταφέρει τον νου σε άλλες σφαίρες και μεταδίδει σε εμάς ιδιαίτερη ενέργεια νέας ζωής. Το Θείον Φως, περί του οποίου δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε, έρχεται δια του Ονόματος τούτου. Β 33 Γνωρίζομε ότι όχι το όνομα Ιησούς, αλλά και πάντα τα άλλα Ονόματα, τα αποκαλυφθέντα σε μας Άνωθεν, συνδέονται οντολογικά μ Αυτόν - τον Θεό. Το γνωρίζομε από την πείρα της Εκκλησίας. Όλα τα μυστήρια στην Εκκλησία μας τελούνται δια της επικλήσεως των Θείων Ονομάτων και πρωτίστως της Αγίας Τριάδος: του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η όλη λατρεία μας θεμελιώνεται επί της επικλήσεως των Θείων Ονομάτων. Δεν αποδίδομε στην ακουστική τους μορφή μαγική δύναμη όταν όμως προφέρομε αυτά με αληθινή ομολογία πίστεως και σε κατάσταση φόβου Θεού, ευλαβείας και αγάπης, έχομε όντως και τον Θεό μαζί με τα Ονόματα Αυτού. Πολλές γενιές ιερουργών εφύλαξαν την γνώση της δυνάμεως του Ονόματος του Θεού και τελούσαν τα μυστήρια με βαθειά αίσθηση της παρουσίας του Ζώντος Θεού. Σ αυτούς αποκαλύφθηκε το μυστήριο της ιερουργίας της Θείας Λειτουργίας. Δεν αμφέβαλλαν αυτοί ότι το Αίμα και το Σώμα του Χριστού ευρίσκονται ενώπιόν τους σε όλη τους την πραγματικότητα. Επί του άρτου και του οίνου έγινε η επίκληση του Ονόματος Εκείνου, ο Οποίος προφέρει λόγον, και ο λόγος εκείνος καθίσταται «γεγονός». «Και είπεν ο Θεός, γενηθήτω φως και εγένετο φως». (140) Β 34 Το όνομα Ιησούς δόθηκε κατά αποκάλυψη Άνωθεν. Τούτο προέρχεται εκ της αιωνίου Θείας σφαίρας και ουδόλως αποτελεί επινόηση γηΐνου νοός, αν και είναι εκφρασμένο με ανθρώπινη (κτιστή) λέξη. Η αποκάλυψη είναι πράξη-ενέργεια της Θεότητος, και ως τέτοια ανήκει σε άλλο επίπεδο υπερβαίνουσα τις κοσμικές ενέργειες. Β 35 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: «Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο Όνομά Μου ζητάτε και θα λάβετε, για να είναι η χαρά σας πλήρης Αληθινά σας λέγω, όσα θα ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά Μου, θα σας τα δώσει» 1. Οι λόγοι αυτοί του Χριστού αποτελούν το 1 «ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. (Ιω Ιστ-24) (Αμήν αμήν λέγω υμίν) ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν». (Ιω Ιε-16 αλλά και Ιω Ιδ-13) - 6 -

7 δογματικό και ασκητικό θεμέλιο της προσευχής δια του Ονόματός Αυτού. «Επέστρεψαν δε οι εβδομήντα (Μαθητές) μετά χαράς λέγοντες Κύριε και τα δαιμόνια μας υποτάσσονται στο Όνομά Σου» 2. Και σε άλλη περίπτωση: «Είδαμε κάποιο να βγάζει δαιμόνια στο Όνομά Σου» 3. Έτσι λοιπόν, η ιστορία της προσευχής δια του ονόματος του Ιησού ξεκινάει από των Αποστολικών χρόνων. Δεν διατηρήθηκαν οι λεκτικοί τύποι των δεήσεων αυτών, αλλά όλη η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες, ότι οι Απόστολοι τελούσαν πολλά παράδοξα θαύματα δια του Ονόματος τούτου. (124) Η κατανόηση δε του περιεχομένου και του νοήματος του Θείου Ονόματος αποκτάται μόνο βαθμιαία. Και στιγμιαία επίκληση αυτού μπορεί να χαροποιήσει την καρδιά μας και τούτο είναι πολύτιμο. Αλλά δεν πρέπει να μείνομε στο μέσον της οδού. Η εδώ διαμονή μας είναι σύντομη και οφείλομε να εκμεταλλευθούμε κάθε ώρα, ούτως ώστε να ωριμάσει η περί Θεού γνώση μας. Όταν μάλιστα συμβάλλουν σε ένα, και η χαρά της καρδιάς και το φως του νου, τότε προσεγγίζομε την τελειότητα. Β 36 Δεν θα ήταν περιττό να τονίσουμε ότι στην προσευχή δια του ονόματος του Ιησού ουδέν το αυτόματο ή μαγικό έχομε. Εάν δεν αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές Του, ματαία θα είναι και η επίκληση του Ονόματος. Ο Ίδιος είπε: «Πολλοί ερούσι Μοι (θα Μου πουν) εν εκείνη τη ημέρα Κύριε, Κύριε» (143) Β 37 Όσο πληρέστερα εντείνεται το πνεύμα μας για να ακολουθήσουμε τον Ιησού τον Ναζωραίο, τόσο εκπληκτικότερη γίνεται η αντίθεση μεταξύ του Ουρανίου Αυτού κόσμου και της ορατής πραγματικότητας της Οικουμένης μας. Μία από τις πρώτες συνέπειες της προπατορικής πτώσεως: Αντί του συνδέσμου της αγάπης εισέδυσε στην ψυχή των ανθρώπων το ολέθριο πάθος να εξουσιάζουν επί των αδελφών, για να εξασφαλίσουν γι αυτούς και τα τέκνα τους άνετη ζωή. Ένεκα της τυφλώσεως αυτής όλος ο κόσμος μας καταποντίσθηκε σε θάλασσα αίματος, σε ατμόσφαιρα εχθρότητος, σε εφιάλτη αμοιβαίων εξοντώσεων. Η προπατορική αμαρτία εισήγαγε πανταχού την διάσπαση. Μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα όχι μόνο δεν ελευθερώθηκε από το πνεύμα της αδελφοκτονίας, αλλά συνεχίζει ακόμα περισσότερο να βυθίζεται σε θανατηφόρο παραλήρημα. Η πείρα των αιώνων δεν εδίδαξε τους ανθρώπους. Η δια της βίας νίκη «εν τω κόσμω τούτω» είναι πάντοτε και αναποφεύκτως πρόσκαιρος. Όταν αυτή προεκταθεί στην αιωνιότητα, θα αποδειχθεί ατελεύτητο όνειδος. (243) Β 38 Τείνουν να χαρακτηρίσουν μερικοί την εποχή μας σαν μετά-χριστιανική. Εγώ δε προσωπικά, στα όρια των γνώσεών μου περί της ιστορίας του κόσμου και του Χριστιανισμού, έχω πεισθεί ότι ο Χριστιανισμός στις αυθεντικές του διαστάσεις ουδέποτε μέχρι τώρα έγινε δεκτός από τη μεγάλη μάζα, ως όφειλε. Κράτη είχαν την αξίωση να ονομάζονται «χριστιανικά», και οι λαοί αυτών έφεραν προσωπείο ευσεβείας, όμως «την δύναμιν αυτής ηρνούντο». Έζησαν και ζουν εθνικώς. Όσον και αν φαίνεται παράδοξο, ακριβώς οι χριστιανικές αυτές χώρες κρατούν επί αιώνες το μέγιστο μέρος της οικουμένης στα σιδηρά δεσμά της δουλείας κατά τους τελευταίους δε χρόνους έχουν περικαλύψει τον κόσμο με σκοτεινό νέφος αναμονής του αποκαλυπτικού πυρός: Στην παρούσα κρίση του Χριστιανισμού μέσα στις λαϊκές μάζες, είναι τελείως δικαιολογημένο να διακρίνουν αυτές την εξέγερση της φυσικής συνείδησης εναντίον εκείνων των διαστροφών, στις οποίες υποβλήθηκε η Ευαγγελική διδαχή κατά την ιστορική της πορεία. (097) Β 39 Η φύση του Πανανθρώπου εδείχθη κατατεμαχισμένη: Συναντώμενοι με τους ομοίους τους οι άνθρωποι δεν αυτο-αναγνωρίζονται πλέον, δεν διακρίνουν την ενότητά τους στην κοινή ζωή. Αγωνιζόμενοι για την ατομική τους ύπαρξη φονεύουν τους αδελφούς, μη κατανοούντες ότι κατ αυτόν τον τρόπον βυθίζουν και τους εαυτούς των στον κοινό θάνατο. (242) 2 «Υπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου». (Λουκ. Ι-17) 3 «...διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν» (Μάρ. Θ-38) - 7 -

8 Η απόγνωση για τους κατοίκους του πλανήτη μας δεν παύει να αυξάνει, και είναι βαρύ μέχρις αίματος να προσεύχεται κάποιος για τον κόσμο αυτό, έτσι ως είναι. Υπήρξαν όμως ώρες παραδόξου θριάμβου, όταν η άκρα μωρία των πάντων με διαβεβαίωνε περί της αναπόφευκτης παρουσίας ενός άλλου «πόλου» στο είναι του κόσμου - της Σοφίας. Δεν Την έφθασα, αλλά αυτή έχυνε στην ψυχή μου την ελπίδα της μεταμορφώσεως όλης της κτίσεως, και η προσευχή για όλο τον κόσμο αναζωπυρωνόταν στην καρδιά μου, και το ανέσπερο Φως θεράπευε την ψυχή μου. (244) Β 40 Στις ημέρες μας παρατηρείται παντού σύγχυση πνεύματος και συνεχώς αυξανόμενη απόγνωση. Πλείστα βιβλία εκδίδονται παρά ποτέ άλλοτε, αλλά δυστυχώς η πλειονότης τους φέρει συγκρητιστικό χαρακτήρα στην απόπειρα να ενωθούν σε ένα σύνολο ετερογενή στοιχεία, που συχνά στον ίδιο τον πυρήνα τους είναι αντιφατικά και στην πράξη ασυμβίβαστα από αυτό και η αυξανομένη ταραχή. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος εξελάμβανε την μετάνοια και την συνετή ησυχία ως την πλέον βεβαία οδό προς την βαθεία γνώση του Θεού και της εν Αυτώ ζωής. Και ακριβώς αυτό - πράγμα τόσο σπάνιο επί της γης - θεωρούσε σαν το πιο σημαντικό έργο. (234) Γ 01 «Εν αρχή ήν ο Λόγος». Χωρίς Αυτόν τίποτε δεν υπάρχει. (α/α=5) Γ 02 Ήδη από τη γέννησή μας γινόμαστε κληρονόμοι του Αδάμ. Μπορούμε να ζήσουμε την κατάσταση της πτώσεως, που είναι μια φοβερή απόκλιση από την αγάπη του Πατρός, ως την μόνη πραγματικότητα του ανθρωπίνου είναι. Στον κόσμο ζούμε στην ατμόσφαιρα και τη λατρεία της πτώσεως. Ζούμε στην άνεση και συχνά ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας, να πούμε ότι είμαστε Xριστιανοί. (12, σελ. 19. Θα αναφερόμαστε πλέον μόνο στον αύξοντα αριθμό). Γ 03 Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους - οι πόλεμοι είναι η κατεξοχήν αμαρτία - ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. (14) Γ 04 «Ακηδία», ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδίας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν «κατ εικόνα» του Απολύτου και «καθ ομοίωσίν» Του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέριμνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. (18) Γ 05 Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδία. (19) Γ 06 Οφείλουμε να είμαστε άκρως ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας άφθονη! (39) Γ 07 Αν όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Δημιουργός του σύμπαντος, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία μας με την (στενή) ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής;... (41) Δε γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα... Ο Χριστός είναι για μένα το παν, το υπερκόσμιο Είναι. (42) Στην Γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των - 8 -

9 κοινωνικών ομάδων. (43) Όποιος αγαπά τον Χριστό αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός, ζει την ανθρωπότητα ως ένα Αδάμ, προσεύχεται για τον «Αδάμ παγγενή». Ιδού ο αληθινός Χριστιανισμός. (44) Γ 08 Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει, η ζωή μας δε γνωρίζει όρια. Στην εντολή «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν», πρέπει να εννοήσουμε το «ως σεαυτόν» με τον εξής τρόπο: Κάθε άνθρωπος, ο «Αδάμ όλος», είναι το είναι μου. (51) Η Βασιλεία του Χριστού, γράφει ο Άγιος Σιλουανός είναι να φέρουμε στην καρδιά μας όλο το Σύμπαν, και τον Θεό, τον Ίδιο τον Δημιουργό. (52) Γ 09 Η μετάνοια δεν έχει τέλος πάνω στη γη, γιατί το τέλος της μετανοίας θα σήμαινε ότι γίναμε σε όλα όμοιοι με τον Χριστό. (68) Γ 10 Μόνον όταν μας φωτίσει το φως του Χριστού μπορούμε να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Με την προσευχή η καρδιά αρχίζει σιγά-σιγά να συλλαμβάνει τις επιδράσεις των πνευμάτων που γεμίζουν τον κόσμο. Αντί να προοδεύουμε, βλέπουμε με ολοένα και μεγαλύτερη οξύτητα τα πάθη που μας κατέχουν. Κατά παράδοξο τρόπο, το αίσθημα αυτό της μη προόδου είναι πρόοδος. Έστω και αν δεν έχουμε δει ακόμη το άκτιστο Φως του Θεού, μέσω αυτού (του αισθήματος) βλέπουμε τις αμαρτίες μας. (73) Γ 11 Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με την μετάνοια. Όταν μετανοούμε, δηλαδή όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγάσιγά ικανοί να εισέλθουμε στο Θείο Φως. (74) Γ 12 Δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Ο καθένας από μας, όσο μικρός και αν είναι, είναι μεγάλος ενώπιον του Αιωνίου. Ο Θεός συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση. (80) Γ 13 Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, οι αντιδράσεις του Χριστού σε ό,τι συμβαίνει γύρω Του μας εκπλήσσουν. Τη στιγμή που ο Ιούδας πηγαίνει να Τον προδώσει, Εκείνος λέγει: «Νυν εδοξάσθη ο Υιός του Ανθρώπου». Σε κάθε Λειτουργία γιορτάζουμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή, την επαναλαμβάνουμε στη συνείδησή μας. Αν κάποια εχθρική ενάντια στρατιωτική δύναμη μας συλλάβει για να μας σκοτώσει, θα είμαστε άραγε και εμείς ικανοί να πούμε: «Τώρα και εγώ δοξάζομαι και ο Θεός δοξάζεται δι εμού»; Όλοι γνωρίζετε αυτή την ιστορία. Είναι το περιεχόμενο της καθημερινής μας ζωής. (84) Γ 14 Ας φυλάξουμε την προσοχή αυτή που διατηρεί το σώμα μας σε συνεχή ένταση. Χάρη στην ένταση αυτή, ακόμη και στον ύπνο, μπορούμε να έχουμε στο νου το σκοπό της ζωής μας. Η προσευχή μπορεί να εισδύσει ως εκείνο που ονομάζουν οι ψυχολόγοι υποσυνείδητο. Ένας αληθινός ασκητής ελέγχει πάντοτε τον εαυτό του, ακόμη και στον ύπνο. Αν αναδυθούν κακοί λογισμοί, εγείρεται και προσεύχεται. Έτσι σιγά - σιγά η συνείδηση θα φωτίσει όλα όσα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. (122) Γ 15 Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν αρκεί για τη σωτηρία. Διαβάζετε κυρίως τους ασκητικούς πατέρες. Εκεί θα μάθετε την αληθινή θεολογία, τη στάση του νου και της καρδιάς απέναντι στον Θεό. (130) Η καθαρή προσευχή δε δίνεται σε όσους μελετούν πολύ. Υπό την έννοια αυτή, η οδός της θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου αποτελεσματική, και σπάνια οδηγεί στην καθαρή προσευχή. (131) Γ 16 Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή θεολογίας χωρίς την, με όλη την ύπαρξή μας, εμπειρία της ζωής στο Πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε, πράγματι, να σπουδάζουμε τη θεολογία στις αποφατικές μορφές της σαν φιλοσοφία και ποίηση. Κινδυνεύουμε να - 9 -

10 υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην «εν Χριστώ» ζωή. (133) Γ 17 Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης, αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη μάλλον παρά η αγιότητα της ζωής. (135) Χωρίς το πνεύμα της μετανοίας, χωρίς την εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κανείς να γίνει αληθινός θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή πρόσωπο ικανό να διδάξει στους άλλους την αληθινή χριστιανική οδό. (138) Γ 18 Για να μάθουμε την επιστήμη της εν Χριστώ ζωής δεν είναι αναγκαίο να διαβάσουμε δεκάδες ή εκατοντάδες βιβλία. Ο πνευματικός μου πατέρας μου συνέστησε να διαβάζω μερικές μόνον σελίδες την ημέρα. Ένα τέταρτο της ώρας, μισή ώρα, αλλά να φροντίζω να εφαρμόζω στη ζωή μου αυτό που διάβασα. (139) Γ 19 Με τη μικρή άσκηση της υπακοής ο άνθρωπος εισέρχεται στο άναρχο είναι του Θεού. (148) Η υπακοή είναι απαραίτητη για την αιώνια σωτηρία. Προετοιμάστε την καρδιά και το νου σας. Κρατείστε θετική εσωτερική στάση. (149) Με την υπακοή η καρδιά γίνεται διαρκώς πιο ευαίσθητη για τη ζωή των άλλων, για τα παθήματα τους, για την πρόοδο και τις ανάγκες τους. (154) Γ 20 Διακονώντας και όχι εξουσιάζοντας τον αδελφό γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Ο Χριστός υπέδειξε την οδό κατά τη νύκτα του Μυστικού Δείπνου. Ενώ ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. (155) Με την υπακοή η καρδιά και το πνεύμα μας θα πλατυνθούν στο άπειρο. (156) Γ 21 Στην κατάσταση της πτώσεώς μας είμαστε ανίκανοι να κρίνουμε σωστά τον αδελφό μας. Να μην είστε τόσο βέβαιοι ότι ο αδελφός σας σφάλλει. Μην τον κρίνετε. (178) Είναι εξ ίσου λανθασμένο και απατηλό να αναμένουμε την τελειότητα μιας ομάδας, όσο και την τελειότητα ενός προσώπου. Πρωτίστως γιατί κι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αληθινή και ορθή ιδέα για το τι ακριβώς είναι η τελειότητα. Και ύστερα γιατί η τελειότητα είναι η κατάσταση της πλήρους εξομοιώσεως με τον Χριστό. (188) Γ 22 Η κοσμική ζωή είναι θεμελιωμένη στη δύναμη, στη βία. Ο σκοπός του Χριστιανού είναι αντίστροφος. Η βία δεν ανήκει στην αιώνια ζωή. Καμιά πράξη που επιβάλλεται με βία δεν μπορεί να μας σώσει. (194) Η προσευχή αποκαλύπτει τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Οι επιθέσεις αυτές (την ώρα της προσευχής) συνήθως αποκαλύπτουν το περιεχόμενο «του είναι» μας. Την ώρα της προσευχής παλεύουμε με όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα πάθη και τις προλήψεις, για να προφέρουμε το Όνομα του Χριστού με καθαρό νου. Αν αισθανόμαστε κάποια αντιπάθεια για κάποιον, το καλύτερο είναι να μη φέρουμε στο νου την εικόνα αυτού του προσώπου, ούτε την αιτία αυτής της αντιπάθειας, αλλά να προσευχόμαστε έξω απ όλα αυτά. Με την εσωτερική αυτή εργασία μπορούμε να υπερβούμε την αντιπάθεια, ν αρνηθούμε την εικόνα που γεννούν τα πάθη μας. (231) Δ 01 Χριστιανός για εμάς είναι μόνον εκείνος ο οποίος δέχεται τον Χριστό ως την απόλυτη Αλήθεια και Δικαιοσύνη, ως τον μόνο Θεό-Δημιουργό και Θεό-Σωτήρα... Ο Χριστιανισμός αποτελεί για μάς μοναδική αποκλειστικότητα, και σε καμμία περίπτωση δεν εξετάζεται σαν μία από τις «παραδόσεις» όπως επιχειρείται από άλλους. Δ 02 Οι εντολές του Χριστού είναι αντανάκλαση της αιώνιας Θείας ζωής στον κόσμο μας και συγχρόνως η οδός προς αυτήν. Κάθε θεωρία, όσο και εάν φαίνεται υψηλή και θεία, έξω του Χριστού δεν μπορεί να καταυγάζεται από το Φως της Θεότητος

11 Υπό την προϋπόθεση αυτή ορίζομε ως νόημα και σκοπό της Ορθόδοξης άσκησης την τήρηση των εντολών του Χριστού με αφοσίωση τόσο ολοκληρωτική, ώστε αυτές να καταστούν ο μοναδικός και αιώνιος νόμος ολοκλήρου του είναι μας... Δ 03 Η καλλιέργεια της Ορθόδοξης άσκησης φθάνει την υψηλότερή της έκφραση και τελειότητα στην προσευχή. Η αληθινή προσευχή μας εισάγει στο Θείον Είναι δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος... Η τελειότερη εν τούτοις μορφή είναι η καλουμένη καθαρά προσευχή. Χάριν της αποκτήσεως της καθαρής αυτής προσευχής ο Χριστιανός ασκητής εγκαταλείπει πίσω του τα πάντα. Και στην εγκατάλειψη αυτή συνίσταται, κατ ουσίαν, εκείνο το οποίον είναι σε όλους μας γνωστό ως μοναχική αποταγή του κόσμου. (043) Ο Χριστός λέγει: «Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην», ήτοι θα νικήσουν και θα δεσπόσουν του κόσμου υπό την υψίστην έννοια του λόγου αυτού. Η γη ήτοι ο κόσμος, θα υποταχθεί όχι στην τραχεία υλική δύναμη, αλλά στην πραότητα. (044) Δ 04 Πολλοί νομίζουν ότι η κυριότερη διαφορά της Μοναχικής από την συνήθη μορφή ζωής των άλλων ανθρώπων έγκειται στην αγαμία. Αλλά σύμφωνα προς τους αρχαίους Πατέρες και τους σύγχρονους ασκητές, μεγαλύτερη σπουδαιότητα έχει η υπακοή. Η υπακοή είναι η βάση του μοναχισμού. Ο μοναχισμός είναι προ παντός καθαρότης του νου. Άνευ υπακοής είναι αδύνατον να επιτευχθή αυτό και ως εκ τούτου άνευ υπακοής δεν υπάρχει μοναχισμός... Η καθαρότης του νου είναι μια ιδιαίτερη δωρεά προς τον μοναχισμό, άγνωστος στις άλλες θεάρεστες οδούς. Ο μοναχός γνωρίζει την κατάσταση αυτή όχι με άλλο τρόπο, παρά μόνο με την άσκηση της υπακοής. Ιδού γιατί τη θεωρούμε σαν την κύρια βάση του μοναχισμού, μέσα στην οποία περικλείονται οι άλλες δύο υποσχέσεις σαν μια φυσική συνέπεια. (045) Δ 05 Η αληθινή ελευθερία υπάρχει εκεί «όπου είναι το Πνεύμα Κυρίου» και γι αυτό σκοπός της υπακοής, όπως και της Χριστιανικής ζωής εν γένει, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. (048) Ο άνθρωπος ο οποίος υποδουλώνει τον αδελφό - συνάνθρωπό του, ή έστω επιβουλεύεται την ελευθερία του, καταστρέφει αναπόφευκτα τη δική του ελευθερία, διότι κάθε τέτοια επιδίωξη αποτελεί από μόνη της πτώση από τη Θεία ζωή της αγάπης, στην οποία κλήθηκε ο άνθρωπος. Δ 06 Ο πνευματικός οδηγός δεν φονεύει την θέληση του υποτακτικού, και δεν την υποδουλώνει αυθαίρετα στην δική του ανθρώπινη θέληση, αλλ αναλαμβάνει υπεύθυνα το βαρύ φορτίο της ιερής υπηρεσίας, δια της οποίας μετέχει στην θεία πράξη της δημιουργίας του (πνευματικού) ανθρώπου. Αλλ εάν στις Μονές ο Ηγούμενος και οι άλλοι οδηγοί αναγκασθούν να προσφεύγουν στον ανθρώπινο εξαναγκασμό της αδελφότητας, δηλ. την «πειθαρχία», αυτό είναι σαφές σημείο κατάπτωσης του μοναχισμού, ίσως η τελεία λήθη του σκοπού και της ουσίας αυτού. Δ 07 Χαρακτηριστικό της μεγάλης προς τον Χριστό αγάπης είναι ότι δεν δύναται να συμβιβασθεί με τις σαρκικές απολαύσεις εν γένει, και προ παντός με τις ισχυρότερες όλων, τις γενετήσιες. Ο νους του ανθρώπου κάτω από την ενέργεια της αγάπης προς τον Θεό αποσπάται εκ της γης και καθαρίζεται από κάθε γήΐνη εικόνα, ενώ η σαρκική σχέση τραυματίζει βαθύτατα την ψυχή, ακριβώς με τις εικόνες της. Γνωρίζομε ότι πολλοί προσεγγίζουν εντελώς διαφορετικά το θέμα αυτό. Αλλά μήπως ο λόγος της Γραφής, «δεν θα μείνει το πνεύμα Μου σ αυτούς, διότι είναι σάρκες» (Γεν. στ 3), δεν αναφέρεται σ αυτούς (τους σαρκικούς ανθρώπους); Δ 08 Η πείρα δείχνει σαφώς σε κάθε άνθρωπο ότι για να φθάσει στην καθαρή προσευχή, είναι ανάγκη να ελευθερώσει τον νου του από τις εικόνες της ύλης, οι οποίες τον βαρύνουν

12 Η συνετή άσκηση συνίσταται στο να περιορίσουμε τους εαυτούς μας σε εκείνο το αναγκαίο ελάχιστο των πραγμάτων και της ύλης, χωρίς το οποίο η ζωή θα καθίστατο πλέον αδύνατος. Αλλά το μέτρο των δυνατοτήτων κάθε ενός είναι διαφορετικό. (070) Δ 09 Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπόρεσε να οργανώσει τη ζωή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει αρκετή «σχόλη», ελεύθερο χρόνο, για την προσευχή και την πνευματική θεωρία του Θεού. Και αιτία αυτού είναι το άπληστο πάθος της «φιλοκτημοσύνης». Το πάθος αυτό της πλεονεξίας ο Απόστολος Παύλος ονόμασε ειδωλολατρία και ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος «απιστίας θυγατέρα» Η γνησία Χριστιανική ακτημοσύνη είναι άγνωστη, ακατανόητη στον κόσμο. Και εάν τολμήσουμε να ισχυρισθούμε ότι αυτή επεκτεινόμενη απορρίπτει όχι μόνο κτήσεις υλικές, αλλά και διανοητικές, τότε αυτό θα φανεί στην πλειονότητα των ανθρώπων παραφροσύνη! Άνθρωποι έχοντες επιστημονικές γνώσεις θεωρούν αυτόν τον πνευματικό τους πλούτο σαν την ουσία της ύπαρξής των, μη υποπτευόμενοι παντελώς ότι υπάρχει άλλη, υψηλότερη γνώση, και θησαυρός αληθινά ασύγκριτος προς τον δικό τους πλούτο, που μαζί του φέρει βαθειά ειρήνη. Με την αναζήτηση της υλικής των άνεσης, οι άνθρωποι έχασαν την πνευματική άνεση και ο σύγχρονος υλικός δυναμισμός ο οποίος δεσπόζει επί των πνευμάτων και των καρδιών του αιώνος τούτου, περιβάλλεται όλο και περισσότερο από δαιμονικό χαρακτήρα. Και αυτό δεν είναι εκπληκτικό, καθ όσον τίποτε άλλο δεν εκφράζει παρά την δυναμικότητα της αμαρτίας. Δ 10 Η αγάπη προς τις κτήσεις εκδιώκει την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Και οι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται και δεν θέλουν να εννοήσουν ότι από την απληστία των επιθυμιών τους, που κυριεύουν τα πνεύματα και τις καρδιές τους, εκπηγάζουν τα αναρίθμητα παθήματα ολοκλήρου του κόσμου. (071) Δ 11 Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση ανθρώπων. Αποτελεί κατηγορική προσταγή του πνεύματός μας κατόπιν της επαφής του μετά του Αγίου Πνεύματος της επαφής του πυρός της αγάπης του Χριστού, η οποία προσφέρει τη ζωή της για να ζήσουν οι άλλοι, και απ αυτούς δέχεται τον θάνατο. Και αυτό είναι αληθινά ο μοναχισμός στο πλέον τέλειο βάθος του, εννοούμενο με τον τρόπο που ομιλεί γι αυτό ο Ίδιος ο Κύριος: «Εάν κάποιος έρχεται προς Εμέ και δεν μισεί τον πατέρα του και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, ακόμη δε και την ίδια τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής Μου» 4 Επομένως η αγάπη την οποία φανέρωσε ο Χριστός είναι η τελειότης. Αλλ εμείς δεν είμαστε ικανοί για τέτοια αγάπη ένεκα της υπερηφανίας μας, και μέχρι των ημερών μας οι Χριστιανοί συνεχίζουν να αγνοούν εκείνο περί του οποίου έδωσε εντολή ο Χριστός. Ο Κύριος αναμένει από εμάς επανάληψη της ζωής Του επί της γης. Και όμως πόσοι άνθρωποι αντιτίθενται προς αυτό (098) Δ 12 Προσευχήθηκε (ο ασκητής Παρθένιος ο Ρώσος) στην Θεομήτορα να του αποκαλύψει το νόημα του μεγάλου τούτου σχήματος. Όταν Αύτή του φανερώθηκε είπε: «Ο μεγαλόσχημος είναι ευχέτης υπέρ όλου του κόσμου». Δ 13...Εκείνοι οι οποίοι λιγότερο εμβαθύνουν στην γνώση των θείων πραγμάτων αποδέχονται τη δική τους αντίληψη σαν την έσχατη τελειότητα και μάχονται να την επιβάλουν σε όλη τη δομή της Εκκλησίας. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο έλεγε (ο Απόστολος Παύλος) ότι «επότισε» τους ανθρώπους πνευματικό «γάλα». Αναφορικά με εκείνο που τους ξεπερνούσε ήταν δε προσιτό μόνο στον κύκλο των τελείων, ομιλεί για αυτό μόνο στον κύκλο αυτό, των τελείων, προσθέτοντας ότι όλοι «οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ θα 4 Λουκά Ιδ-26: «...Εί τις έρχεται πρός με και ου μισεί τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύναται μου μαθητής είναι»

13 διωχθούν» 5, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, εφ όσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο απορρίπτουν την τελειότητα, αλλά και την μάχονται. (100) Δ 14 Για την εποχή μας τα μοναστήρια κλασικού τύπου δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του Χριστιανικού πνεύματος, διότι ο μοναχισμός είναι πρωτίστως πνευματική ζωή εκείνης της τάξεως (της τελειότητος) την οποία έδωκε σε εμάς ο Κύριος και στην οποία προ ολίγου αναφέρθηκα. Δ 15 Πολλοί λένε: «Καλά, αλλά εάν όλοι γίνουν μοναχοί, τότε ο κόσμος θα εκλείψει» Όχι, δεν θα εκλείψει, αλλά θα έλθει η γενική ανάσταση, και η ιστορία του κόσμου θα λάβει πέρας όχι δια καταστροφής, αλλά δια χαρμοσύνου θριάμβου και με ανώδυνη διάβαση στην αθάνατο ζωή. (103) Δ 16 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βωμός αυτός (τω αγνώστω θεώ, στην Αθήνα) ανηγέρθη υπό των καλυτέρων εκπροσώπων της ανθρώπινης σκέψης, υπό σοφών οι οποίοι έφθασαν τα ύψιστα όρια της γνώσης. Πάντως οι ανθρώπινες έννοιες δεν οδηγούν στην αληθινή γνώση του Θείου Μυστηρίου. Το Πνεύμα του Θεού παρακολουθεί τον άνθρωπο ταπεινά και υπομονητικά σε όλες τις οδούς της ζωής του, δια να γνωρισθεί σ αυτόν, και έτσι να τον καταστήσει μέτοχο της Θείας αιωνιότητός Του. Γι αυτό και σε κάθε εποχή ο άνθρωπος μπόρεσε να φθάσει σε κάποιο μέτρο στην γνώση του αληθινού Θεού. (109) Δ 17 Αξιοπαρατήρητη επίσης είναι η εμφάνιση του Θεού στον Αβραάμ υπό την μορφή τριών ανθρώπων, εις τους οποίους αυτός απευθύνεται ως προς ένα Όν. Η Παλαιά Διαθήκη όπως παρατηρούμε στους Ψαλμούς και τους Προφήτες, γνώριζε τον Θείο Λόγο και το Πνεύμα του Θεού... Όμως εδώ δεν βρίσκουμε την γνώση του Θείου Λόγου και του Θείου Πνεύματος ως Υποστάσεων. Αυτά θεωρούνται ως Ενέργειες (της Θεότητος). Ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν στενά περικλεισμένος στα όρια του ενός Θεού, νοουμένου υπό την έννοια όχι του Χριστιανικού μονοθεϊσμού, αλλά του εξωχριστιανικού ενοθεϊσμού, δηλαδή του Θεού σε μία Υπόσταση (Πρόσωπο). Δ 18 Δεν μπορούμε να φαντασθούμε Όν, στο οποίο υπάρχουν Τρία διακριτά Πρόσωπα, από μία Ουσία ή Φύση, η οποία διακρίνεται από τις Ενέργειές της, το Όν δε τούτο να είναι εν τούτοις απολύτως απλό και ασύνθετο. Δ 19 Είναι απρόσιτο στην σκέψη μας Όν, στο οποίο διακρίνομε ολόκληρη σειρά πράξεων, όπως επί παραδείγματι την γέννηση του Υιού, την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, πράξεις αυτοπροσδιορισμού και αυτογνωσίας, και το οποίον να είναι συνάμα Όν απολύτως απλό, έξω από κάθε διαδικασία και πάσα έκταση. Η διάνοιά μας δεν μπορεί να συλλάβει τέτοιο Όν του οποίου η μοναδική οντολογική Αρχή, ο Πατήρ, να μην είναι προγενέστερος ούτε του γεννωμένου Υιού, ούτε του εκπορευομένου Αγίου Πνεύματος, και να μη είναι οντολογικώς ανώτερος αυτών. Όταν η διάνοιά μας συμμορφούται προς την Αποκάλυψη, φθάνει κατά το δυνατόν στην σύλληψη του έως τότε αγνώστου και ακαταλήπτου. (119) Δ 20 Η Εκκλησία κατέχει την δική της «επιστήμη», αυτήν της Θεογνωσίας. Μακριά από το να είναι καρπός διανοητικών ερευνών ή αποτέλεσμα της θεολογικής σκέψεως, το Δόγμα είναι ουσιωδώς η ρηματική έκφραση μιάς «προφανούς αληθείας». Η αληθινή κατανόηση των δογμάτων της Εκκλησίας είναι δυνατή μόνον, όταν αρνούμαστε να εφαρμόσουμε τον ιδιάζοντα στο ανθρώπινο λογικό τρόπο του 5 «και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». (Β Τιμ. Γ-12)

14 σκέπτεσθαι. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ουδόλως βρισκόντουσαν σε διανοητικό επίπεδο κατώτερο εκείνου της φιλοσοφίας και της επιστήμης της εποχής των - απόδειξη εκθαμβωτική τούτου είναι τα έργα τους - διασκέλιζαν δε με κυρίαρχο κύρος τα σύνορα της τυπικής λογικής. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου, δια του ελέγχου της πίστεως, βρίσκεται, χάρις στην άνωθεν έμπνευση, ενώπιον της προφανούς αληθείας του υπερτάτου Γεγονότος 6, τότε μία τέτοια υπέρβαση φαίνεται φυσική σε αυτό. Μία εμπειρία λοιπόν αυτής της τάξεως κείται στην βάση των δογματικών συνθέσεων. (126) Δ 21 Μία τέτοια άμεση γνώση ουδόλως είναι λογικώς αποδεικτή. Είναι ακόμη αδύνατο να την «περιγράψουμε» με τη βοήθεια εννοιών, δια των οποίων λειτουργεί το ανθρώπινο λογικό. Και τούτο όχι μόνο διότι τα πολύ στενά πλαίσια της νοηματικής σκέψεως δεν θα μπορούσαν να περιλάβουν τις θείες πραγματικότητες, αλλά προ παντός διότι η αληθινή γνώση του Θεού παρέχεται μόνο εντός της υπαρξιακής τάξεως, ήτοι με την βιωθείσα εμπειρία όλου του είναι μας. Δεν υπάρχει άλλη οδός προς αυτή τη γνώση, παρά μόνο η οδός της τήρησης όλων των εντολών που έδωσε ο Χριστός. (127) Δ 22 Η χριστιανική πίστη στηρίζεται αναντίρρητα σε δύο θεμελιώδη δόγματα: το δόγμα της ομοουσίου και αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος και εκείνο των δύο φύσεων και των δύο θελήσεων, Θείας και ανθρωπίνης, της μοναδικής Υποστάσεως του σαρκωθέντος Λόγου. Δ 23 Θεωρούντες τους εαυτούς των σαν όντα κατώτερα του Χριστού - αυτό δε να μη φανεί παράδοξο - αρνούνται οι άνθρωποι στην πραγματικότητα να ακολουθήσουν Αυτόν στον Γολγοθά. Η υποτίμηση στη συνείδησή μας του Σχεδίου του Δημιουργού για τον άνθρωπο δεν είναι απόδειξη ταπεινοφροσύνης, αλλά πλάνη και μάλιστα αμαρτία μεγάλη. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να φθάσουμε στο περιεχόμενο της θείας Αποκαλύψεως «ανακεκαλυμμένω προσώπω» και, «την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι, την αυτήν εικόνα μεταμορφούσθαι από δόξης εις δόξαν καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». (155) Σημειώσεις (Λεοντίου Μοναχού): Τα λόγια του γέροντος Σωφρονίου επεξηγούνται από μόνα τους, αν προσέξουμε τι λέει σε διάφορες θέσεις για το ίδιο ζήτημα. Εδώ επισημαίνουμε μόνο λίγα από αυτά. Είναι ενδιαφέρον ότι ο γέροντας δεν μιλάει θεωρητικά, με μόνο εγκεφαλικές γνώσεις, αλλά αντίθετα τονίζει ότι έχει εμπειρία για όλα όσα μας διδάσκει, ακόμη και για τα δογματικά θέματα: «Μία εμπειρία λοιπόν αυτής της τάξεως (των τελείων) κείται στην βάση των δογματικών συνθέσεων» (Δ20). Οι αποκαλυπτικές εμπειρίες στο θέμα των δογμάτων φανερώνουν από μόνες την υπέρβασή τους ως προς τις κοσμικές αντιλήψεις: «Μία τέτοια άμεση γνώση ουδόλως είναι λογικώς αποδεικτή, και είναι αδύνατο να την περιγράψουμε με τη βοήθεια εννοιών, δια των οποίων λειτουργεί το ανθρώπινο λογικό» (Δ21). Όμως, όταν η διάνοιά μας συμμορφούται προς την Αποκάλυψη, φθάνει κατά το δυνατόν στην σύλληψη του έως τότε αγνώστου και ακαταλήπτου. (Δ19) Δηλαδή αν χρησιμοποιήσουμε τη λογική αφού έχουμε βιώσει και αποδεχθεί την αποκαλυπτική εμπειρία, τότε μπορεί και η διάνοιά μας να την αντιληφθεί, κατά το δυνατόν, αλλά και να την μεταδώσει σε άλλους. Αν τα δογματικά θέματα υποστηρίξουμε (κακώς πάντως) ότι δεν τα καταλαβαίνουμε όπως πρέπει και γιαυτό δεν έχομε σωστή στάση σε σχετικά με αυτά ζητήματα, όπως στον οικουμενισμό και την πανθρησκεία, στο ζήτημα της αγάπης προς τους συνανθρώπους μας γιατί είμαστε ψυχροί; Φταίει κατά κύριο λόγο η φιλαυτία μας και η φιλοκτημοσύνη: «Η αγάπη προς τις κτήσεις 6 Αν «Γεγονός υπέρτατο» είναι η πνευματικά ψηλαφούμενη υπό των τελείων Αλήθεια των δογμάτων της Αγίας Τριάδος, τότε αυτό το γεγονός πράγματι υπέρκειται όλων των γεγονότων της κτίσεως, ορατής και αοράτου. Κατά την κοσμική αντίληψη εξεταζόμενο, είναι «μη γεγονός»

15 εκδιώκει την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον» λέγει ο γέροντας (Δ10). Έτσι όμως οι εμπαθείς φιλοκτήμονες αυτο-τιμωρούνται: «Με την αναζήτηση της υλικής των άνεσης, οι άνθρωποι έχασαν την πνευματική άνεση». Εγκαθιστώντας στις καρδιές τους τα λίθινα είδωλα των διαφόρων κτήσεων έγιναν ολόκληροι στο τέλος λίθινες μηχανές που δουλεύουν με δαιμονικό παραλογισμό, για την όλο και χειρότερη υποδούλωσή τους στην επινοημένη από αυτούς τους ίδιους βασανιστική ματαιότητα. Γι αυτό «και ο σύγχρονος υλικός δυναμισμός ο οποίος δεσπόζει επί των πνευμάτων και των καρδιών του αιώνος τούτου, περιβάλλεται όλο και περισσότερο από δαιμονικό χαρακτήρα. Και αυτό δεν είναι εκπληκτικό, καθ όσον τίποτε άλλο δεν εκφράζει παρά την δυναμικότητα της αμαρτίας». (Δ09) Και επειδή η αμαρτία οδηγεί στην καταστροφή, έλεγε αλλού ο γέροντας, ότι η σύγχρονη κουλτούρα είναι κουλτούρα πτώσεως, και «στον κόσμο ζούμε στην ατμόσφαιρα και τη λατρεία της πτώσεως». (Γ02) Το πόσο διαφέρει αυτή η κατάσταση από την Χριστιανική ακτημοσύνη, φαίνεται όταν επιδιώκουμε την τελειότητα, οπότε ακόμα και οι διανοητικές κτήσεις πρέπει να κενωθούν ή συσταλούν, κάτι εντελώς αδιανόητο για τους σημερινούς ανθρώπους, (ακόμη και τους κατέχοντας διοικητικές θέσεις στην Εκκλησία): «και εάν τολμήσουμε να ισχυρισθούμε ότι αυτή (η ακτημοσύνη) επεκτεινόμενη απορρίπτει όχι μόνο κτήσεις υλικές, αλλά και διανοητικές, τότε αυτό θα φανεί στην πλειονότητα των ανθρώπων παραφροσύνη! Όταν ο άνθρωπος δεν έχει φθάσει στην τελειότητα η βούλησή του δεν είναι αλάνθαστη, γιατί είναι ανθρώπινη, γιαυτό δεν πρέπει να απαιτεί την υπακοή με ακρίβεια σε όποιον προστάζει, έστω και αν είναι πνευματικός: «Ο πνευματικός οδηγός δεν φονεύει την θέληση του υποτακτικού, και δεν την υποδουλώνει αυθαίρετα στην δική του ανθρώπινη θέληση, αλλ αναλαμβάνει υπεύθυνα το βαρύ φορτίο της ιερής υπηρεσίας, δια της οποίας μετέχει στην θεία πράξη της δημιουργίας του (πνευματικού) ανθρώπου». Επίσης: «Είναι εξ ίσου λανθασμένο και απατηλό να αναμένουμε την τελειότητα μιας ομάδας, όσο και την τελειότητα ενός προσώπου». (Γ21) Η εξουσία πάνω σε άλλους όταν είναι Χριστιανική πρέπει να βαστάζει όπως ο Χριστός το φορτίο τους, και αυτό πρέπει να τηρείται ιδιαιτέρως μέσα στην Εκκλησία: «Αλλ εάν στις Μονές ο Ηγούμενος και οι άλλοι οδηγοί αναγκασθούν να προσφεύγουν στον ανθρώπινο εξαναγκασμό της αδελφότητας, δηλ. την πειθαρχία, αυτό είναι σαφές σημείο κατάπτωσης του μοναχισμού, ίσως η τελεία λήθη του σκοπού και της ουσίας αυτού». (Δ06) Γι αυτό: «Διακονώντας και όχι εξουσιάζοντας τον αδελφό γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο». (Γ20) Ίσως κάποιος μη εξοικειωμένος με το Ορθόδοξο πνεύμα της διδασκαλίας να αναρωτηθεί αν κάπου υπάρχει προφητεία σε όσα λέγει ο γέροντας. Πράγματι έχουμε συνηθίσει να αναζητούμε εξωτερικά φανταχτερά σημάδια σαν χαρακτηριστικά των προφητειών. Το ίδιο ήθελαν την εποχή του Χριστού οι Ιουδαίοι, και τους το αρνήθηκε. Διότι και μόνο ότι επιζητούσαν άλλα σημάδια, εκτός από αυτά που ακολουθούσαν τη διδασκαλία και γενικότερα τη ζωή του Κυρίου, έδειχνε ανθρώπους που δεν ενδιαφερόντουσαν για κάτι το πνευματικό, αλλά ήταν όλος ο νους τους προσκολλημένος στην ύλη. Γι αυτό και το μόνο θαύμα που κάπως τους συγκίνησε, αν και γρήγορα το ξέχασαν, ήταν αυτό του πολλαπλασιασμού των άρτων. Πάντως δεν το έβλεπαν σαν σημάδι - θαύμα για την πνευματική τους ωφέλεια: «Με ζητάτε, όχι γιατί είδατε σημεία, αλλά διότι εφάγατε από τους άρτους και εχορτάσατε» 7. Το κείμενο που παρουσιάσαμε είναι γεμάτο από το προφητικό πνεύμα του γέροντος Σωφρονίου. Περιγράφει τη σύγχρονη πραγματικότητα και μας συμβουλεύει και προειδοποιεί με βάση τις ιερές Γραφές. Προβάλει τη διαφορά της εποχής μας στην αρετή, από τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια, και έτσι μας δίνει ένα πνευματικής διάστασης εσχατολογικό μήνυμα. Όταν μας υπενθυμίζει την Χριστιανική ακτημοσύνη σε σχέση με την σύγχρονη απληστία, που διδάσκεται μάλιστα στα πανεπιστήμια υπό τη μορφή στενόμυαλων και απάνθρωπων 7 «απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς και είπεν: αμήν αμήν λέγω υμίν, ζητείτε με, ουχ ότι είδετε σημεία, αλλ' ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάσθητε». (Ιω ΣΤ-26)

16 επιστημών, μας προϊδεάζει με τρόπο πειστικό για τις ερχόμενες καταστροφικές συνέπειες. Διότι τι άλλο παρά προφητεία είναι το ότι από την απληστία «εκπηγάζουν τα αναρίθμητα παθήματα ολοκλήρου του κόσμου»; Αν και δεν δίνει ημερομηνίες, είναι επόμενο ότι ανάλογα με την έκταση και ένταση του προβλήματος θα είναι και η έκβασή του. Είχαμε πχ την απληστία των διεθνών τοκογλύφων τραπεζιτών το 19ο και 20ο αιώνα που εκτός των άλλων, επειδή κέρδιζαν περισσότερα από τους πολέμους, τους επιδίωκαν, και έτσι ξέσπασαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η κομμουνιστική επανάσταση κλπ. Επειδή η διεθνής οικονομική φαυλότητα συνέχισε αμετανόητα στο ρυθμό της, τώρα οδηγούμαστε στον 3ο παγκόσμιο πόλεμο. Η διαρκώς αυξανόμενη εμπάθεια, οδηγεί προς τα εκεί τα πράγματα. Και ο άνθρωπος έχασε πλέον τον έλεγχο της συνείδησής του τρέχοντας ακάθεκτα προς την καταστροφή. Διότι αυτό σημαίνει «μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους (οι πόλεμοι είναι η κατεξοχήν αμαρτία) ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». (Γ 03) Η επιστημονική κοινότητα έχασε πλέον την ικανότητα να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού, διότι η συνείδησή της δεν την ελέγχει, και η διάνοιά της έχει σκοτισθεί από τα πάθη (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων). Βρίσκεται κυριολεκτικά υπό δαιμονική κυριαρχία και αντί της λατρείας του Θεού έχει εισάγει «τη λατρεία της πτώσης της», δηλαδή της καταστροφής, ή ανατροπής της όπως λέγεται στην Ελλάδα... Αυτά που είδαμε επίσης περί εξουσίας είναι πολύ προφητικά, αν συγκρίνουμε την «κατά Χριστόν» εξουσία με την εξουσία σε διάφορες εποχές και τώρα. Η συσσώρευση εξουσίας στις μέρες μας βοηθούμενη από την τεχνολογία, αυξάνει την αυταρχικότητα της τελευταίας, που χρησιμοποιεί πλέον τους ανθρώπους σαν άψυχες μηχανές, και σπρώχνει ακάθεκτα και επιταχυνόμενα την ανθρωπότητα προς την καταστροφή, προβάλλοντας ανοικτά τη λύση του ενός παγκόσμιου ηγέτη, δηλ. του απόλυτου δικτάτορα Αντιχρίστου. Η ευθύνη των ξεπεσμένων Χριστιανικών χωρών για το χάλι του πλανήτη είναι μεγάλη κατά τον γέροντα Σωφρόνιο: «Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, ακριβώς οι χριστιανικές αυτές χώρες κρατούν επί αιώνες το μέγιστο μέρος της οικουμένης στα σιδηρά δεσμά της δουλείας». Και βέβαια ποια είναι η πραγματικότητα με τα σύγχρονα όπλα, το γνωρίζουμε: «κατά τους τελευταίους χρόνους έχουν περικαλύψει τον κόσμο με σκοτεινό νέφος αναμονής του αποκαλυπτικού πυρός». Ο γέροντας εκτός από τη δυνατότητα να κάνει πνευματικές αναλύσεις, και μέσω αυτών να μας στέλνει πνευματικά μηνύματα με προφητικό βάθος, μας παρέχει και πλήθος προσωπικών αποκαλύψεων τις οποίες έλαβε σε κατάσταση θεωρίας. Και σε τέτοια κατάσταση ότι λαμβάνεται είναι αληθινό, διότι ο Θεός είναι η Αλήθεια: «Εγώ ειμί η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή». (Ιω. Ιδ- 6) Σε εμάς που είμαστε σε κατώτερο επίπεδο εξηγεί πως να γνωρίσουμε τα πάθη μας δια της προσευχής: «Η προσευχή αποκαλύπτει τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Οι επιθέσεις αυτές (την ώρα της προσευχής) συνήθως αποκαλύπτουν το περιεχόμενο «του είναι» μας». (Γ 22) Και επειδή η ώρα του θανάτου είναι πιο σημαντική για τον καθένα μας από το να ξέρει πότε θα γίνει η 2α Παρουσία, έπεται ότι ο γέροντας μας δίνει ένα αληθινά χρήσιμο βοήθημα, σε σχέση με τις κοσμικού περιεχομένου προφητείες για το γενικό τέλος του κόσμου, οι οποίες δεν ωφελούν. Κάποτε μας μιλάει μέσα από τα βιβλία του εντελώς εσχατολογικά: «Δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι ζούμε στους τελευταίους καιρούς». Επίσης: ««Ζούμε στους τελευταίους χρόνους. Μπορεί και τώρα να συμβεί η κρίση». Μας δίνει επίσης ο γέροντας Σωφρόνιος ένα συλλογισμό με προφητικό βάθος, που επιβεβαιώνει ότι ο Θεός θα βοηθήσει τον κόσμο που αναζητάει πνευματική διέξοδο μέσα στο σημερινό χάος, με μια απότομη μεταβολή σαν αστραπή. «Η παρατηρούμενη σε όλο τον κόσμο πνευματική κρίση άραγε δεν είναι προετοιμασία προς μία νέα μεγάλη αναγέννηση;... Και αυτό είναι δυνατόν να έλθει σαν ισχυρή πλημμύρα, σαν εκτυφλωτική αστραπή στο σκότος του μεσονυκτίου». (Β 28) Αυτά ταιριάζουν με όσα μας λέγει και ο άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης για την αναλαμπή της Ορθοδοξίας στο όραμά του, που θα έρθει

17 αιφνιδιαστικά αφού χτυπηθεί σαν με κεραυνό η φαύλη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα, κοσμικά και εκκλησιαστικά 8 από τα αστροπελέκια του 3ου παγκοσμίου πολέμου. Η αναμενόμενη πνευματική αναλαμπή είναι αποτέλεσμα της Σοφίας του Θεού: «η άκρα μωρία των πάντων με διαβεβαίωνε περί της αναπόφευκτης παρουσίας ενός άλλου «πόλου» στο είναι του κόσμου - της Σοφίας. Δεν Την έφθασα, αλλά αυτή έχυνε στην ψυχή μου την ελπίδα της μεταμορφώσεως όλης της κτίσεως, και η προσευχή για όλο τον κόσμο αναζωπυρωνόταν στην καρδιά μου, και το ανέσπερο Φως θεράπευε την ψυχή μου». (Β39) Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 9 μιλάει για ξαφνικό πόλεμο κατά τα γεγονότα της Πόλης: «Θαρθεί ξαφνικά ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ αλώνι» (74η). (Οκτώβριος ή Ιούλιος). Και: «Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε» (34η). Να μην ξεχνάμε ότι τα πολεμικά γεγονότα του 3ου παγκοσμίου πολέμου άρχισαν ήδη, διότι η αιτία είναι από τη Δαλματία λέγει ο άγιος Κοσμάς, δηλ. την περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας 10. Είναι υπερεθνικός ο χαρακτήρας της διδασκαλίας του γέροντος Σωφρονίου. Τονίζει ότι δεν έχει νόημα κανείς εθνικισμός στον Χριστιανισμό. Όμως η συνεισφορά των εθνών, στη νέα Αγιοπνευματική Χριστιανική κοινωνία λαμβάνεται υπ όψιν και τιμάται, ενώ όσα άτομα ή έθνη δεν συνεισφέρουν σ αυτή κατακρίνονται: «Από του μόνου όντως Όντος (Θεού) δύνανται να εκπέσουν και μεμονωμένα άτομα και ολόκληρα γένη». (085) Ακόμη και η προ-χριστιανική προσπάθεια τιμάται: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βωμός αυτός (τω αγνώστω θεώ, στην Αθήνα) ανηγέρθη υπό των καλυτέρων εκπροσώπων της ανθρώπινης σκέψης, υπό σοφών οι οποίοι έφθασαν τα ύψιστα όρια της γνώσης 11». Η φιλοπατρία πάντως όπως λέγει και ο Άγιος Νεκτάριος είναι αρετή, γνωστή από την αρχαιότητα: «Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρις» 12. Και όπως γράφει ο γέροντας Ισαάκ 13, στο βιβλίο του για τον γέροντα Παΐσιο (+1994): «Αγαπούσε την Πατρίδα και έλεγε: Και η Πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Δεν επεδίωκε το εθνικό μεγαλείο, την δόξα και την ισχύ με την κοσμική έννοια, αλλά την ειρήνη, την πνευματική άνοδο και την ηθική ζωή των πολιτών, για να μας βοηθά και ο Θεός». Γενικά και με τα λίγα που είδαμε, καταλαβαίνουμε ότι ο γέροντας Σωφρόνιος ξεπερνάει τα μέτρα ενός απλού διδασκάλου. Είναι προφήτης, αλλά και περισσότερο προφήτου. Μιλάει με το ίδιο Αποστολικό κύρος που μιλούσαν οι Μαθητές του Χριστού γιατί είχε και αυτός διδαχθεί τα μυστήρια της Χριστιανικής πίστης από τον ίδιο το Θεό, πρόσωπο προς Πρόσωπο. Ιωάννου του Θεολόγου (8) Λεόντιος Μοναχός Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Άγιον Όρος 8 Για την οικουμενιστική «εκκλησία» που παρακολουθεί ο άγιος Ιωάννης: «Ξαφνικά, ένας κεραυνός άστραψε, ένα φοβερό αστροπελέκι αντήχησε, η γη σείσθηκε και η εκκλησία κατέρρευσε, στέλνοντας τη γυναίκα, τους ανθρώπους, τον παπά και τους υπόλοιπους στην άβυσσο. Σκέφτηκα: Θεέ μου, πόσο τρομερό, σώσε μας»! Διαβάστε το όραμα με ερμηνεία υπό ΛΜΔ: 9 Οι προφητείες του ισαποστόλου Αγίου Κοσμά: 10 Η γενικότερη φιλοπόλεμη τακτική της Νέας Τάξης ξεκίνησε από το 1990, 91 στον πόλεμο της Βοσνίας πάνω από τη χώρα μας, και στο Ιράκ κάτω απ αυτήν. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε τότε (στην πρώην Γιουγκοσλαβία) δεν θα σταματήσει. Διότι με διαδοχικά ανάμματα μικρότερων πολεμικών εστιών θα ανάψει ξαφνικά ο πολύ μεγάλος πόλεμος. Και όπως αρχικά οι πόλεμοι γίνονταν πάνω και κάτω από τη χώρα μας, το ίδιο θα συμβεί και όταν ξεσπάσουν οι μεγάλες μάχες. Αυτό μας το έδωσε ο άγιος Κοσμάς: «Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε, αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε» (72η). 11 Η γνώση αυτή είναι μη διαμένουσα, πολύ κατώτερη από την αποκαλυφθείσα γνώση που κατέχει η Εκκλησία. 12 Από τις τελευταίες εμπνευσμένες συμβουλές του Έκτορος στο γυιό του Αστυάνακτα. 13 Ο γέρ. Ισαάκ (+1998) ο Λιβανέζος ήταν πνευματικό παιδί του γέροντα Παϊσίου, και από αυτόν έγινε μεγαλόσχημος Μοναχός. Δείτε video με βάση το βιβλίο του:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού Διδ. Εν. 4 Ο Θεός είναι άγνωστος στην ουσία του και γνωστός με τις ενέργειές του στον κόσμο όλα τα όντα γιατί δίνει την ύπαρξη σε αυτά Ενέργειες= Θεϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ένα παράδειγμα από το μάθ. 21 (παράλυτος):

Μόνο ένα παράδειγμα από το μάθ. 21 (παράλυτος): ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ διδ. ενοτ.. 20-2424 1. Ποια στοιχεία του κειμένου "Τι είναι και τι σημαίνουν τα θαύματα του Χριστού" (μάθ.20, Ερμ. 3) συναντήσαμε σε όλες τις διηγήσεις για τα θαύματα αυτού του κεφαλαίου;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (Επιλεγόμενο Μάθημα - Χειμερινού Εξαμήνου 2013) Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης - Λέκτορας 8η Εβδοµάδα Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην ορθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

Θεός και Σύμπαν. Source URL:

Θεός και Σύμπαν. Source URL: Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Η ύπαρξη τού Θεού και η σχέση του με το σύμπαν, είναι ένα θέμα που απασχολεί πλήθος ανθρώπων σήμερα. Ο Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Σέλλινγκ (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling )

Σέλλινγκ (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ) FRIEDRICH W. SCELLING ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1 Σέλλινγκ (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 1775-1854) (ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ*) Από το φιλοσοφικό έργο του Σέλλινγκ "Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Κόσμος Κόσμημα δηλ. στολίδι, που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία, την τάξη και την αρμονία Φυσικός κόσμος μακρόκοσμος μικρόκοσμος Πως έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα μεγάλης αλλαγής και ενός αβέβαιου μέλλοντος...

Η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα μεγάλης αλλαγής και ενός αβέβαιου μέλλοντος... Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο «Οι λαοί και τα έθνοι του κόσμου εισέρχονται σε μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών και αλλαγών. Οι πόροι του κόσμου ελαττώνονται. Οι πληθυσμοί αυξάνονται. Και καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Σαμπάλλα. Το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή

Σαμπάλλα. Το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή Σαμπάλλα Το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή Σαμπάλλα Σαμπάλλα Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο Σκοπός που οι Διδάσκαλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, που έχει δημιουργήσει πολλά οικονομικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Όμως, το έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00092

Διαβάστε περισσότερα