ιαχειριστής Ενέργειας / Ελεγκτής θέρµανσης κατά τα Τεχνικά Φυλλάδια N2030E και N2032E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχειριστής Ενέργειας / Ελεγκτής θέρµανσης κατά τα Τεχνικά Φυλλάδια N2030E και N2032E"

Transcript

1 G488 el Οδηγίες Εγκατάστασης ιαχειριστής Ενέργειας / Ελεγκτής RVP54 RVP55 Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης Σε ξηρό χώρο, π.χ. στο λεβητοστάσιο Οδηγίες εγκατάστασης: - Πίνακας ελέγχου (στην πρόσοψη του πίνακα, στον εσωτερικό τοίχο ή σε ράγα DIN) - Ερµάριο ελέγχου - Κεκλιµένη πρόσοψη κονσόλας ελέγχου Επιτρεπτή θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 C Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πρέπει να τηρούνται οι εγχώριοι κανονισµοί για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Πρέπει να διασφαλίζεται η ανακούφιση των καλωδίων από καταπόνηση Τα καλώδια από τον ελεγκτή προς τους κινητήρες και αντλίες φέρουν τάση δικτύου Τα καλώδια των αισθητηρίων δεν πρέπει να οδεύουν παράλληλα µε τα καλώδια τάσης δικτύου Για την προστασία του αισθητηρίου του ηλιακού συλλέκτη από οδεύοντα κύµατα τάσης (από αστραπές για παράδειγµα), πρέπει να εγκαθίσταται το ξεχωριστό κιβώτιο αγωγών για προστασία από υπερτάσεις (AGSS./9) Επιτρεπτά µήκη καλωδίων Για όλα τα αισθητήρια, θερµοστάτες και εξωτερικές επαφές: Καλώδιο χαλκού διαµέτρου.6 mm max. m Καλώδιο χαλκού. mm max. 8 m Καλώδιο χαλκού.5 mm max. m Για µονάδες χώρου: Καλώδιο χαλκού.5 mm max. 5 m Καλώδιο χαλκού.5 mm max. 5 m Για το δίαυλο bus δεδοµένων:.75.5 mm κατά τα Τεχνικά Φυλλάδια N3E και N3E Τοποθέτηση και καλωδίωση της βάσης Επιτείχια τοποθέτηση. Αποµονώστε τη βάση από τον ελεγκτή.. Ακουµπήστε τη βάση στον τοίχο. Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 3. Σηµειώστε τα σηµεία του τοίχου, όπου θα γίνουν οι οπές στερέωσης. 4. Ανοίξτε τις οπές. 5. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε οπές στη βάση για τους στυπιοθλίπτες εισόδου των καλωδίων. 6. Βιδώστε τη βάση στον τοίχο. 7. Περάστε τα καλώδια της βάσης. Τοποθέτηση σε ράγα DIN. Προσαρµόστε τη ράγα.. Αποµονώστε τη βάση από τον ελεγκτή. 3. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε οπές στη βάση για τους στυπιοθλίπτες εισόδου των καλωδίων. 4. Τοποθετήστε τη βάση στη ράγα. Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 5. Εάν χρειάζεται, ασφαλίστε τη βάση (αναλόγως του τύπου ράγας). 6. Περάστε τα καλώδια της βάσης. Τοποθέτηση σε χωνευτό πλαίσιο Απαιτούµενο κοίλωµα πλαισίου: 9 38 mm Μέγιστο πάχος: 3 mm. Αποµονώστε τη βάση από τον ελεγκτή.. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε οπές στη βάση για τους στυπιοθλίπτες εισόδου των καλωδίων. 3. Τοποθετήστε τη βάση στην κοιλότητα του πλαισίου από το πίσω µέρος µέχρι να φτάσετε στο σηµείο τερµατισµού (stop). Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 4. Ωθείστε τα πλάγια γλωσσίδια πίσω από το πρόσθιο πλαίσιο (κοιτάξτε το παρακάτω σχήµα). Λάθος Σωστό Βάλτε σωστά τα γλωσσίδια και από τις δύο πλευρές µπορεί να µη βρίσκονται µέσα στο κοίλωµα! 5. Περάστε τα καλώδια της βάσης. Βεβαιωθείτε ότι τα µήκη των καλωδίων αφήνουν αρκετό χώρο για το άνοιγµα της πόρτας του πίνακα ελέγχου. Ρύθµιση σε λειτουργία Προπαρασκευαστικοί έλεγχοι. ΜΗ συνδέετε ακόµα µε το ρεύµα.. Ελέγξτε την καλωδίωση σύµφωνα µε το διάγραµµα συνδεσµολογίας της εγκατάστασης. 3. Βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση των µοχλών στρέφοντας τους κοχλίες στερέωσης (κοιτάξτε το σχήµα στον πλάγιο τοίχο της µονάδας). 4. Εισάγετε τον ελεγκτή στη βάση µέχρι να φτάσετε στο σηµείο τερµατισµού (stop).. Η ένδειξη TOP να είναι στην κορυφή! 5. Σφίξτε διαδοχικά τους κοχλίες στερέωσης. 6. Ελέγξτε τις µηχανοκίνητες βάνες: Παρατηρήστε αν - Είναι σωστά εγκατεστηµένες (προσέξτε την κατεύθυνση της προσαγωγής, όπως φαίνεται στο σώµα της βάνας) - Ο χειροκίνητος µοχλός είναι ελεύθερος. 5Z3 46Z6 Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 /3

2 7. Για συστήµατα οροφής και επιδαπέδια προσέξτε τα εξής: Ο θερµοστάτης ορίου πρέπει να είναι σωστά ρυθµισµένος. Κατά το λειτουργικό έλεγχο η θερµοκρασία προσαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα (συνήθως 55 C). Εάν αυτό συµβαίνει, κάντε αµέσως τα εξής: - Είτε κλείστε τη βάνα χειροκίνητα ή - Απενεργοποιείστε την αντλία ή - Κλείστε τη βάνα, που αποµονώνει την αντλία 8. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύµατος. Η οθόνη πρέπει κάτι να δείχνει (π.χ. ώρα). Εάν όχι, η αιτία πιθανόν να είναι µια από τις παρακάτω: - εν υπάρχει τάση δικτύου - Κάηκε η κύρια ασφάλεια - Η διάταξη αποµόνωσης κεντρικού δικτύου ή ο κεντρικός διακόπτης δεν είναι στη θέση ενεργοποίησης ON 9. Εάν ένα από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας αναβοσβήνει, κάποια µονάδα χώρου ή η επαφή H δίνει τιµές, που παρακάµπτουν τον ελεγκτή. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας στη µονάδα χώρου και απενεργοποιείστε την επαφή H. Γενικά στοιχεία λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης: - Μοχλός ρυθµίσεων - Οθόνη, µια γραµµή λειτουργίας αντιστοιχεί σε κάθε ρύθµιση - Πλήκτρα επιλογής και ρύθµισης τιµών: Επόµενη γραµµή λειτουργίας Προηγούµενη γραµµή λειτουργίας Μείωση εµφανιζόµενης τιµής Αύξηση εµφανιζόµενης τιµής Καταχώρηση µιας τιµής ρύθµισης: Η τιµή της ρύθµισης καταχωρείται µε επιλογή της επόµενης γραµµής λειτουργίας (ή πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας) Εισαγωγή --.- / --:-- / --- (απενεργοποίηση λειτουργίας): Κρατήστε το ή πατηµένο µέχρι να εµφανιστεί η ζητούµενη τιµή Υπερκέραση οµάδας γραµµών: Για να επιλέξετε γρήγορα µια γραµµή λειτουργίας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συνδυασµό πλήκτρων: Πιέστε και για να επιλέξετε την προηγούµενη οµάδα γραµµών. Πιέστε και για να επιλέξετε την επόµενη οµάδα γραµµών. ιαδικασία ρύθµισης. Κάντε τις ρυθµίσεις στις γραµµές λειτουργίας σύµφωνα µε τις οδηγίες του τοπικού σας γραφείου πωλήσεων προϊόντων HVAC Siemens.. Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης στη γραµµή λειτουργίας. 3. Κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις στον ελεγκτή. Όλες οι λειτουργίες και γραµµές που απαιτούνται για τον επιλεγµένο τύπο εγκατάστασης θα είναι επιλεγµένες και έτοιµες για ρύθµιση. Οι γραµµές λειτουργίας που δε χρειάζονται θα είναι κρυµµένες. 4. Εισάγετε τις ρυθµιζόµενες τιµές στον πίνακα! 5. Ρυθµίστε τις γενικές λειτουργίες (ανεξάρτητα του τύπου εγκατάστασης). Ρύθµιση σε λειτουργία και λειτουργικός έλεγχος Ειδικές γραµµές λειτουργίας για λειτουργικό έλεγχο: = δοκιµή εξόδων = δοκιµή εισόδων 96 = λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκίνητου λέβητα ή λέβητα αερίου 345 = λειτουργικός έλεγχος ηλιακού συλλέκτη 395 = λειτουργικός έλεγχος καυστήρα ξυλόκαυσης 545 = λειτουργικός έλεγχος δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. 745 = λειτουργικός έλεγχος κυκλώµατος 888 = δοκιµή εξόδων P 894 = δοκιµή εξόδων Ux Εάν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Er (ΣΦΑΛΜΑ) : Ανατρέξτε στη γραµµή λειτουργίας 5 για να βρείτε το σφάλµα Στοιχεία λειτουργίας Info C 4 RVP Πρόσοψη του ελεγκτή RVP54 και του RVP55 C 6 39Z54a 8 9 Μοχλός ρύθµισης θερµοκρασίας χώρου Ρύθµιση ονοµαστικής επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας χώρου Πλήκτρα ρυθµίσεων Ρυθµίσεις παραµέτρων (+ / ) Πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας (Prog) Επιλογή παραµέτρων / µεταγωγή σε γραµµές λειτουργίας Οθόνη Εµφάνιση πραγµατικών τιµών και ρυθµίσεων Πλήκτρα τρόπου λειτουργίας κυκλώµατος Αλλαγή τρόπου λειτουργίας σε: Αυτόµατη λειτουργία Συνεχή λειτουργία Εφεδρική λειτουργία Πλήκτρα τρόπου λειτουργίας ζ.ν.χ. Θέρµανση ζ.ν.χ. ανοικτή / κλειστή (ON / OFF) Χειροκίνητη ώθηση ζ.ν.χ. Λειτουργικό πλήκτρο µε LED για χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία ενεργή / ανενεργή (ON / OFF) Πράσινο πλήκτρο µε λαµπτήρα σήµατος Περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία ενεργή / ανενεργή (ΟΝ/FF) Πλήκτρο πληροφόρησης Εµφάνιση των τιµών της εγκατάστασης Υποδοχή σύνδεσης µε PC tool ιάγνωση και συντήρηση µε το OCI69 / ACS69 Το φωτιζόµενο πλήκτρο ή ο λαµπτήρας σήµατος δείχνουν ότι η αντίστοιχη λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη. /3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

3 ιαγράµµατα συνδεσµολογίας Ενδείξεις επαφών σύνδεσης στην πλευρά χαµηλής τάσης Ακροδέκτης Επαφές Ακροδέκτης Επαφές M Γείωση H Είσοδος H (επαφή ή DC V) Ux Έξοδος DC V B4 Αισθητήριο θερµοκρασίας P Έξοδος PWM B3 Αισθητήριο θερµοκρασίας B9 Αισθητήριο θερµοκρασίας M Γειώσεις αισθητηρίων M Γειώσεις αισθητηρίων B Αισθητήριο θερµοκρασίας B8 Αισθητήριο θερµοκρασίας B Αισθητήριο θερµοκρασίας NTC / LG-Ni αυτόµατου προσδιορισµού B7 Αισθητήριο θερµοκρασίας MD Γείωση PPS (µονάδα χώρου, BMU) B6 Αισθητήριο θερµοκρασίας A6 εδοµένα PPS (µονάδα χώρου, BMU) M Γειώσεις αισθητηρίων MB Γείωση bus (LPB) B5 Αισθητήριο θερµοκρασίας DB ίαυλος bus δεδοµένων (LPB) Ενδείξεις επαφών σύνδεσης στην πλευρά τάσης δικτύου Ακροδέκτης Επαφές Ακροδέκτης Επαφές Q Πολυλειτουργική έξοδος Q4 Πολυλειτουργική έξοδος Q9 Πολυλειτουργική έξοδος Q3 Πολυλειτουργική έξοδος F3 Φάση Q9 / Q F Φάση Q3 / Q4 F7 Φάση Q8 E Είσοδος AC 3 V Q8 Πολυλειτουργική έξοδος Q Πολυλειτουργική έξοδος Q7 Πολυλειτουργική έξοδος F5 Φάση Q F6 Φάση Q7 Q Πολυλειτουργική έξοδος Q6 Πολυλειτουργική έξοδος F4 Φάση Q Q5 Πολυλειτουργική έξοδος L Ενεργός αγωγός AC 3 V F Φάση Q5 / Q6 N Ουδέτερο αγωγού Ηλεκτρικές συνδέσεις D D LPB Q Q9 F3 F7 Q8 Q7 F6 Q6 Q5 F Q4 Q3 F E Q F5 Q F4 L N 39A3 M Ux P B9 M B8 B7 B6 M B5 H B4 B3 M B B MD A6 MB DB N N Επιλογή Επιλογή τύπου εγκατάστασης: Επιλέξτε τον απαιτούµενο τύπο εγκατάστασης (αριθµός βασικού διαγράµµατος) στη γραµµή λειτουργίας (ανατρέξτε στη σελίδα 8). Η επιλογή ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες, που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση και δείχνει τις γραµµές λειτουργίας που χρειάζονται. Επίσης οι γραµµές λειτουργίας ως 73 ρυθµίζονται στις εργοστασιακές τιµές, που απαιτούνται για το βασικό τύπο εγκατάστασης. Κατά τη διαδικασία ρύθµισης ο αριθµός βασικού διαγράµµατος αναβοσβήνει στην οθόνη. Ο απαραίτητος αριθµός πρέπει να επιβεβαιωθεί µε πίεση των πλήκτρων + / δύο φορές για 3 δευτερόλεπτα. Τότε µόνο παύει να αναβοσβήνει. Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 3/3

4 Παράδειγµα: a Τύπος εγκατάστασης Το διάγραµµα βασικής εγκατάστασης για τον απαιτούµενο τύπο εγκατάστασης και τα πρόσθετα δεδοµένα ρύθµισης θα σας δοθούν από το Γραφείο πωλήσεων προϊόντων HVAC / Siemens Building Technologies. Χαρακτηρισµός ρελέ και αισθητηρίων Ο χαρακτηρισµός των ρελέ που χρησιµοποιούνται στο βασικό διάγραµµα αντιστοιχεί στις εξής σηµασίες: Ρελέ Λειτουργία (χρήση) Ρελέ Λειτουργία (χρήση) K Αντλία θερµότητας στάδιο Y7 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα πετρελαίου / αερίου ΑΝΟΙΓΜΑ K Αντλία θερµότητας στάδιο Y8 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα πετρελαίου / αερίου ΚΛΕΙΣΙΜΟ K3 Απελευθέρωση εξωτερικού λέβητα ξυλόκαυσης Y9 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης ΑΝΟΙΓΜΑ K4 Λέβητας πετρελαίου- / φυσικού αερίου, στάδιο Y ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης ΚΛΕΙΣΙΜΟ K5 Λέβητας πετρελαίου- / φυσικού αερίου, στάδιο Y4 Βάνα εκτροπής µερικής φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης K6 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση για ζ.ν.χ. Y 4 Ανεστραµµένο σήµα Y4 K8 Αντλία ηλιακού συλλέκτη ή βάνα εκτροπής εναλλάκτη Y5 Βάνα εκτροπής για επιστροφή θερµότητας K 8 Ανεστραµµένο σήµα K8 Y 5 Ανεστραµµένο σήµα Y5 K9 Βάνα παράκαµψης ηλιακού συλλέκτη ή αντλία εναλλάκτη Q Αντλία λέβητα πετρελαίου / αερίου K 9 Ανεστραµµένο σήµα K9 Q Κυκλοφορητής κυκλώµατος K Έξοδος συναγερµού Q3 Κυκλοφορητής φόρτισης ζ.ν.χ. K Προστασία από υπερθέρµανση Q 3 Ανεστραµµένο σήµα Q3 K Ανεστραµµένο σήµα K Q4 Κυκλοφορητής ζ.ν.χ. K Αντλία ηλιακού συλλέκτη ή βάνα εκτροπής εναλλάκτη Q5 Αντλία ηλιακού συλλέκτη K3 Έξοδος K3 για ελεύθερο πρόγραµµα χρονοδιακόπτη Q9 Κυκλοφορητής K4 Απελευθέρωση εξωτερικού λέβητα καύσης πετρελαίου / Q Αντλία λέβητα ξυλόκαυσης φυσικού αερίου K5 Απελευθέρωση εξωτερικής αντλίας θερµότητας Q Αντλία ανταλλαγής θερµότητας δεξαµενής αποθήκευσης K6 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση για βοηθητική δεξαµενή αποθήκευσης Q Αντλία παράκαµψης πετρελαίου / φυσικού αερίου K7 Λειτουργία αισθητηρίου θερµοκρασίας καυσαερίου Q3 Αντλία ανταλλαγής θερµότητας δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. K8 Έξοδος για θέρµανση πισίνας από ηλιακό συλλέκτη Q4 Αντλία συστήµατος K 8 Ανεστραµµένο σήµα K8 Q5 Αντλία Y Βάνα ανάµιξης κυκλώµατος ΑΝΟΙΓΜΑ Q6 Αντλία ηλιακού συλλέκτη Y Βάνα ανάµιξης κυκλώµατος θέρµαν. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Q7 Πρόσθετη αντλία Q7 για αντλία σταδίου Y3 Βάνα εκτροπής ζ.ν.χ. E Είσοδος παροχής δικτύου Y4 Κλείδωµα παραγωγής L Ενεργός αγωγός (σύνδεση µε δίκτυο) Y 4 Ανεστραµµένο σήµα Y4 N Ουδέτερο αγωγού (σύνδεση µε δίκτυο) Χαρακτηρισµοί αισθητηρίων Οι χαρακτηρισµοί των αισθητηρίων που χρησιµοποιούνται στο παρεχόµενο βασικό διάγραµµα αντιστοιχούν στις εξής σηµασίες: Αισθητ ήριο B Λειτουργία (χρήση) Τύποι αισθητηρίων Αισθητή ριο Λειτουργία (χρήση) Αισθητήριο προσαγωγής κυκλώµατος LG-Ni B7 Αισθητήριο επιστροφής πετρελαίου / αερίου B Αισθητήριο λέβητα πετρελαίου- / αερίου LG-Ni B7 Αισθητήριο επιστροφής αντλίας B Αισθητήριο προσαγωγής αντλίας LG-Ni B7 Αισθητήριο επιστροφής ξυλόκαυσης B Αισθητήριο λέβητα ξυλόκαυσης LG-Ni B73 Αισθητήριο επιστροφής κυκλώµατος Τύποι αισθητηρίων LG-Ni LG-Ni LG-Ni LG-Ni 4/3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

5 Αισθητ ήριο Λειτουργία (χρήση) Τύποι αισθητηρίων Αισθητή ριο Λειτουργία (χρήση) Τύποι αισθητηρίων B3 Αισθητήριο ζ.ν.χ. LG-Ni B8 Αισθητήριο καυσαερίου Pt B3 Αισθητήριο ζ.ν.χ. LG-Ni B9 Εξωτερικό αισθητήριο LG-Ni NTC 6 B3 Αισθητήριο ζ.ν.χ. 3 LG-Ni B Αισθητήριο κοινής προσαγωγής LG-Ni B33 Αισθητήριο ζ.ν.χ. 4 LG-Ni B3 Αισθητήριο πισίνας LG-Ni από ηλιακό συλλέκτη B4 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής LG-Ni M Γειώσεις αισθητηρίων H, U, αποθήκευσης P B4 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής LG-Ni H Επαφή ή είσοδοςr DC V αποθήκευσης B4 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής LG-Ni U Έξοδος DC V αποθήκευσης 3 B43 Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής LG-Ni P Έξοδος PWM αποθήκευσης 4 B6 Αισθητήριο ηλιακού συλλέκτη LG-Ni / A6 PPS δεδοµένων Pt B6 Αισθητήριο ηλιακού συλλέκτη LG-Ni / MD Γείωση PPS Pt B6 Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού DB LPB δεδοµένων συλλέκτη B63 Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού LG-Ni MB Γείωση LPB συλλέκτη για µέτρηση απόδοσης (yield measurement) B64 Αισθητήριο επιστροφής ηλιακού συλλέκτη για µέτρηση απόδοσης LG-Ni Κατάσταση παραµέτρων Ρυθµίσεις που γίνονται στο επίπεδο τελικού χρήστη Ρυθµίσεις που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε τελικού χρήστη. Πλήκτρο Επεξήγηση Γραµµή Πιέστε ένα από τα πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας. Έτσι µετάγεστε αυτόµατα στον τρόπο προγραµµατισµού τελικού χρήστη. Πιέστε τα πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας, µέχρι να φτάσετε στην απαιτούµενη γραµµή λειτουργίας. Η ακόλουθη κατάσταση παραµέτρων περιλαµβάνει όλες τις δυνατές ρυθµίσεις. 3 4 Πιέστε το πλήκτρο + ή για να θέσετε την απαιτούµενη τιµή. Η ρύθµιση αποθηκεύεται µόλις εγκαταλείψετε τον τρόπο προγραµµατισµού η µεταβείτε σε άλλη γραµµή. Για να εγκαταλείψετε τον τρόπο προγραµµατισµού τελικού χρήστη Enduser, πιέστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας. Σηµείωση: Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περίπου 8 λεπτά, ο ελεγκτής αυτόµατα επιστρέφει στον τρόπου λειτουργίας, που επιλέχθηκε τελευταίος. Συνεχής οθόνη Επισκόπηση των παραµέτρων τελικού χρήστη Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργοστασια κή ρύθµιση Ρύθµιση ρολογιού Ώρα : 3:59 : Εβδοµάδα 7 Ηµέρα ηµέρα 3 Ηµεροµηνία. 3. Ηµέρα / µήνας : 4 Έτος 94 Έτος έτος Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 5/3

6 Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργοστασια κή ρύθµιση Πρόγραµµα χρονοδιακόπτη για κύκλωµα 5 Ηµέρα προεπιλογή κυκλώµατος -7 / 7 Ηµέρα -7 δοµή 7 ηµερών 7 µεµονωµένες ηµέρες ηµέρα 6 Χρόνος ενεργοποίησης ΚΘ ης περιόδου : 4: : 7 Χρόνος απενεργοποίησης ΚΘ ης περιόδου : 4: : h / min 8 Χρόνος ενεργοποίησης ΚΘ ης περιόδου : 4: : 9 Χρόνος απενεργοποίησης ΚΘ ης περιόδου : 4: : Χρόνος ενεργοποίησης ΚΘ 3 ης περιόδου : 4: : Χρόνος απενεργοποίησης ΚΘ 3 ης περιόδου : 4: : Ηµέρα προεπιλογή ελεύθερου προγράµµατος χρονοδιακόπτη -7 δοµή 7 ηµερών 7 Μεµονωµένες ηµέρες 3 Χρόνος ενεργοποίησης Ελεύθ. χρονοπρογρ. ης περιόδου 4 Χρόνος απενεργοποίησης Ελεύθ. χρονοπρογρ. ης περιόδου 5 Χρόνος ενεργοποίησης Ελεύθ. χρονοπρογρ. ης περιόδου 6 Χρόνος απενεργοποίησης Ελεύθ. χρονοπρογρ. ης περιόδου 7 Χρόνος ενεργοποίησης Ελεύθ. χρονοπρογρ. 3 ης περιόδου 8 Χρόνος απενεργοποίησης Ελεύθ. χρονοπρογρ. 3 ης περιόδου Ελεύθερο πρόγραµµα χρονοδιακόπτη -7 / 7 Ηµέρα : 4: : 4: : 4: : 4: : 4: : 4: Πρόγραµµα χρονοδιακόπτη για θέρµανση ζ.ν.χ. ηµέρα : : : : : : 9 Ηµέρα προεπιλογή ζ.ν.χ. -7 / 7 Ηµέρα -7 7-ηµέρα block 7 Μεµονωµένες ηµέρες ηµέρα Χρόνος ενεργοποίησης η περίοδος ζ.ν.χ. : 4: : Χρόνος απενεργοποίησης η περίοδος ζ.ν.χ. : 4: : Χρόνος ενεργοποίησης η περίοδος ζ.ν.χ. : 4: : 3 Χρόνος απενεργοποίησης η περίοδος ζ.ν.χ. : 4: : 4 Χρόνος ενεργοποίησης 3 η περίοδος ζ.ν.χ. : 4: : 5 Χρόνος απενεργοποίησης 3 η περίοδος ζ.ν.χ. : 4: : Τιµές ζ.ν.χ. 6: : - -: : : :- - 6: : - -: : : :- - 6: : - -: : : :- - 6/3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

7 6 Ονοµαστική επιθ. τιµή θερµοκρασίας ζ.ν.χ. (TBWw) TBWR Γραµµή 77 TBWmax Γραµµή 75 EXP TBWR TBW max Τιµές κυκλώµατος C C 7 Μειωµένη επιθ. τιµή θερµοκρασίας χώρου (TRRw) TRF TRN C 6 TRF Γραµµή 8 TRN Μοχλός ρυθµίσεων C 8 Επιθυµητή τιµή αντιπαγετικής προστασίας θερµοκρασίας χώρου (TRFw) 4 TRR C TRR Γραµµή 7 C 9 Θερµοκρασία µεταγωγής θέρους / χειµώνα 8 3 C C 7 3 Κλίση της καµπύλης Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας χώρου (TRx) 5 C Γενικά 34 Πραγµατική τιµή εξωτερικής θερµοκρασίας (TAx) Για να ρυθµίσετε την εξασθενηµένη εξωτερική θερµοκρασία σε Tax, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s 38 Επαναφορά παραµέτρων τελικού χρήστη Για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις του επιπέδου τελικού χρήστη στις τυποποιηµένες τιµές, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s 39 Επαναφορά των χρονοπρογραµµάτων κυκλώµατος και ζ.ν.χ. Για να επαναφέρετε τα χρονοπρογράµµατα του επιπέδου τελικού χρήστη στις τυποποιηµένες τιµές, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s Πρόγραµµα διακοπών C / / 4 Προεπιλογή περιόδου διακοπών 8 4 Έναρξη της περιόδου διακοπών / Ηµέρα / ανενεργή. 3. µήνας Για να απενεργοποιήσετε τη ρυθµισµένη περίοδο διακοπών, ηµέρα / πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s µήνας 4 Λήξη περιόδου διακοπών ανενεργή Για να απενεργοποιήσετε τη ρυθµισµένη περίοδο διακοπών, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s Γενικά / έλεγχος 5 Ενδείξεις σηµάτων σφάλµατος Κενή οθόνη = κανένα σφάλµα = σφάλµα εξωτερικού αισθητηρίου = σφάλµα αισθητηρίου λέβητα πετρελαίου / αερίου B 5 = σφάλµα αισθητηρίου λέβητα ξυλόκαυσης B 6 = σφάλµα αισθητηρίου κοινής προσαγωγής B 8 = σφάλµα αισθητηρίου καυσαερίου B8 3 = σφάλµα αισθητηρίου προσαγωγής ΚΘ B 33 = σφάλµα αισθητηρίου προσαγωγής αντλίας B 4 = σφάλµα αισθητήριο επιστροφής πετρελαίου / αερίου B7 43 = σφάλµα αισθητηρίου επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης B7 44 = σφάλµα αισθητηρίου επιστροφής αντλίας B7 47 = σφάλµα αισθητηρίου κοινής επιστροφής B73 5 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη δεξαµενής αποθηκ. B3 5 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη δεξαµενής αποθηκ.b3 55 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη δεξαµενής αποθηκ.b3 56 = σφάλµα αισθητηρίου / θερµοστάτη δεξαµενής αποθηκ.b33 6 = σφάλµα µονάδας χώρου 7 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B4 7 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B4 7 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B4 73 = σφάλµα αισθητηρίου συλλέκτη B6 74 = σφάλµα αισθητηρίου συλλέκτη B6 75 = σφάλµα αισθητηρίου προσαγωγής ηλιακού συλλέκτη B6 76 = σφάλµα αισθητηρίου δεξαµενής αποθήκευσης B43 79 = σφάλµα αισθητηρίου νερού / άλµης B 8 = βραχυκύκλωµα διαύλου bus δεδοµένων (LPB) 8 = η ίδια διεύθυνση bus υπάρχει κατ επανάληψη 86 = βραχυκύκλωµα PPS = κύρια ωρολόγια χρόνου στο bus δεδοµένων (LPB) 7 = δεν επιτεύχθηκε η θερµοκρασία λεγιονέλλας /. 3. Ηµέρα / µήνας. ηµέρα / µήνας Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 7/3

8 3 = υπέρβαση µέγιστης θερµοκρασίας καυσαερίου 34 = σφάλµα αντλίας στην είσοδο H 35 = πολύ χαµηλή θερµοκρασία νερού / άλµης 37 = σφάλµα αντλίας σε είσοδο E 38 = σφάλµα αισθητηρίου ελέγχου αντλίας (γραµµή λειτουργίας 4) 45 = εσφαλµένη µονάδα PPS (BMU / µονάδα χώρου) 46 = σφάλµα διαµόρφωσης (γραµµή λειτουργίας ) 47 = απουσία εξωτερικής πηγής (PPS / LPB) 5 = σφάλµα BMU 7 = σήµα συναγερµού στην είσοδο H 7 = σήµα συναγερµού στην είσοδο E = σφάλµα λέβητα ξυλόκαυσης 3-39 = σφάλµα αισθητηρίου εισόδου B B9 4 = σφάλµα µέτρησης απόδοσης αισθ. προσαγωγής B63 4 = σφάλµα µέτρησης αισθητηρίου επιστροφής B64 43 = σφάλµα αισθητηρίου πισίνας B3 Λέβητας καύσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου 6 Σάρωση καµινάδας = OFF = ON Εκτός του επιπέδου προγραµµατισµού, τα πλήκτρα + / µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του δεύτερου βαθµού του καυστήρα Ηλιακοί συλλέκτες / 65 4ωρη αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας kwh 66 Ολική απόδοση ηλιακής ενέργειας Για να επαναφέρετε την ολική απόδοση στην τιµή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s 99.9 kwh Αντλία 75 Αναγνώριση των µηνυµάτων σφάλµατος της αντλίας θερµότητας µε αριθµούς 35 και 37 Για να επαναφέρετε τα µηνύµατα σφάλµατος στο, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s / Ρυθµίσεις που γίνονται στο επίπεδο µηχανικού Ρυθµίσεις διαµόρφωσης και παραµετροποίησης από το µηχανικό. Πλήκτρα Επεξήγηση Γραµµή Πιέστε και τα δύο πλήκτρα επιλογής γραµµής γραµµή λειτουργίας για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. 3 4 Έτσι µεταβαίνετε στο επίπεδο προγραµµατισµού τελικού χρήστη Enduser. Πιέστε τα πλήκτρα επιλογής γραµµής λειτουργίας για να επιλέξετε την κατάλληλη. Η κατάσταση παραµέτρων στις επόµενες σελίδες περιέχει όλες τις γραµµές λειτουργίας, όπου µπορούν να γίνουν ρυθµίσεις. Πιέστε το πλήκτρο + ή για να θέσετε την απαιτούµενη τιµή. Η ρύθµιση αποθηκεύεται µόλις εγκαταλείψετε τον τρόπο προγραµµατισµού ή αλλάξετε γραµµή λειτουργίας. Για να εγκαταλείψετε το επίπεδο προγραµµατισµού Μηχανικού, πιέστε ένα από τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας. Σηµείωση: Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για περίπου 8 λεπτά, ο ελεγκτής επιστρέφει αυτόµατα στον τελευταίο επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας. 8/3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

9 Επισκόπηση παραµέτρων µηχανικού Γραµ µή Λειτουργία Περιοχή τιµών Μονάδα Ανάλυση Εργοστασια κή ρύθµιση Γενικά / έλεγχος Βασικά διαγράµµατα Επιλογή βασικού διαγράµµατος εν επιλέχθηκε βασικό διάγραµµα Βασικά διαγράµµατα Για να καταχωρήσετε τον επιλεγµένο αριθµό διαγράµµατος, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s ιαµόρφωση Επιµέρους διαγράµµατα Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος λέβητα καύσης πετρελαίου- / αερίου Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (OeG) 9 Επιµέρους διαγράµµατα OeG ως OeG9 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος ηλιακού συλλέκτη Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (OeG) 6 Επιµέρους διαγράµµατα Sol ως Sol6 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος λέβητα ξυλόκαυσης Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Ho) 5 Επιµέρους διαγράµµατα Ho ως Ho5 3 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος αντλίας θερµότητας Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Wp) 5 Επιµέρους διαγράµµατα Wp ως Wp5 4 Εµφάνιση επιµέρους διαγράµµατος βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Sp) 3 Επιµέρους διαγράµµατα Sp ως Sp3 5 Εµφάνιση επιµέρους διαγράµµατος δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (BwSp) Επιµέρους διαγράµµατα BwSp ως BwSp 6 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος δεξαµενής αποθήκευσης combi Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (KoSp) 6 Επιµέρους διαγράµµατα KoSp ως KoSp6 7 Επιλογή επιµέρους διαγράµµατος κυκλώµατος Επιµέρους διάγραµµα ανενεργό (Rh) 3 Επιµέρους διαγράµµατα Rh ως Rh3 Απόκρυψη µη απαιτούµενων αισθητηρίων 3 Πηγή εξωτερικό αισθητήριο Σήµα µέσω bus (PPS ή LPB) Σήµα µέσω επαφής 3 Υποβιβασµός ου αισθητηρίου ζ.ν.χ. B3 Χωρίς αισθητήριο B3 Με αισθητήριο B3 3 Υποβιβασµός ου αισθητηρίου ζ.ν.χ. B3 Χωρίς αισθητήριο B3 Με αισθητήριο B3 33 Υποβιβασµός ου αισθητηρίου βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 Χωρίς αισθητήριο B4 Με αισθητήριο B4 35 Υποβιβασµός αισθητηρίου επιστροφής λέβητα ξυλόκαυσης B7 Χωρίς αισθητήριο B7 Με αισθητήριο B7 36 Υποβιβασµός αισθητηρίου προσαγωγής αντλίας θερµότητας B Χωρίς αισθητήριο B Με αισθητήριο B / / / / / / Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 9/3

10 37 Υποβιβασµός αισθητηρίου επιστροφής αντλίας θερµότητας B7 Χωρίς αισθητήριο B7 Με αισθητήριο B7 38 Υποβιβασµός αισθητηρίου νερού / άλµης B Χωρίς αισθητήριο B Με αισθητήριο B Βοηθητικές λειτουργίες 4 Εκτροπή επιστροφής Y5 (ZuFu) - - Καµία Ρελέ Y5 σε επαφή ρελέ Q 4 Βάνα εκτροπής επιστροφής αντεστραµµένη Y 5 (ZuFu) - - Καµία Ρελέ Y5 σε επαφή ρελέ Q 4 Αισθητήριο εκτροπής επιστροφής B73 (ZuFu) --- Κανένα 9 Αισθητήριο στην επαφή αισθητηρίων B B9 43 Μερική φόρτιση δεξαµενής αποθήκευσης Y4 (ZuFu) - - Καµία Ρελέ Y4 σε επαφή ρελέ Q 44 Βάνα µερικής φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης αντεστραµµένη Y 4 (ZuFu) - - Καµία Ρελέ Y 4 σε επαφή ρελέ Q 45 Αισθητήριο µερικής φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης B43 (ZuFu) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B43 σε επαφή αισθητηρίων B 9 46 Αντλία µεταφοράς δεξαµενής αποθήκευσης Q (ZuFu3) - - Καµία Ρελέ Q σε επαφή ρελέ Q 47 Κυκλοφορητής ζ.ν.χ. Q4 (ZuFu4) - - Κανένας Ρελέ Q4 σε επαφή ρελέ Q 48 Πρόσθετη αντλία Q7 για βαθµό αντλίας (ZuFu5) - - Καµία Ρελέ Q7 σε επαφή ρελέ Q 49 Αντλία συστήµατος Q4 (ZuFu6) - - Καµία Ρελέ Q4 σε επαφή ρελέ Q 5 Αντλία H Q5 (ZuFu7) - - Καµία Ρελέ Q5 σε επαφή ρελέ Q 5 Έξοδος συναγερµού K (ZuFu8) - - Καµία Ρελέ K σε επαφή ρελέ Q 5 Προστασία εξόδων από υπερθέρµανση K (ZuFu9) - - Καµία Ρελέ K σε επαφή ρελέ Q 53 Προστασία εξόδων από υπερθέρµανση αντεστραµµένη K (ZuFu9) - - Καµία Ρελέ K σε επαφή ρελέ Q 54 Λειτουργία ρελέ θερµοκρασίας καυσαερίου K7 (ZuFu) - - Κανένα Ρελέ K7 σε επαφή ρελέ Q 55 Αισθητήριο καυσαερίου B8 (ZuFu) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B8 σε επαφή αισθητηρίων B ο αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 (ZuFu) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B4 σε επαφή αισθητηρίων B 9 / / /3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

11 57 Αισθητήριο κοινής προσαγωγής B (ZuFu) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B σε επαφή αισθητηρίων B 9 58 Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού συλλέκτη B6 (ZuFu3) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B6 σε επαφή αισθητηρίων B 9 59 Αισθητήριο προσαγωγής ηλιακού B63 για µέτρηση απόδοσης (ZuFu4) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B63 σε επαφή αισθητηρίων B 9 6 Αισθητήριο επιστροφής ηλιακού B64 για µέτρηση απόδοσης (ZuFu4) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B64 σε επαφή αισθητηρίων B 9 6 Βάνα εκτροπής εναλλάκτη ηλιακής αντεστραµµένη K 8 (ZuFu5) - - Καµία Ρελέ K 8 σε επαφή ρελέ Q 6 Βάνα εκτροπής ηλιακού συλλέκτη αντεστραµµένη K 9 (ZuFu6) - - Καµία Ρελέ K 9 σε επαφή ρελέ Q 69 Έξοδος K3 για το ελεύθερο πρόγραµµα χρονοδιακόπτη (ZuFu3) - - Καµία Ρελέ K3 σε επαφή ρελέ Q 7 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης K6 (ZuFu4) - - Καµία Ρελέ K6 σε επαφή ρελέ Q 7 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. K6 (ZuFu5) - - Καµία Ρελέ K6 σε επαφή ρελέ Q 7 Βάνα εκτροπής ζ.ν.χ. αντεστραµµένη Q 3 (ZuFu6) - - Καµία Βάνα / αντλίαq 3 σε επαφή ρελέ Q 73 Κλείδωµα παραγωγής Y4 (ZuFu7) - - Κανένα Ρελέ Y4 σε επαφή ρελέ Q 74 Κλείδωµα παραγωγής αντεστραµµένο Y 4 (ZuFu7) - - Κανένα Ρελέ Y 4 σε επαφή ρελέ Q 75 Θέρµανση πισίνας από ηλιακό συλλέκτη K8 (ZuFu8) - - Καµία Ρελέ K8 σε επαφή ρελέ Q 76 Θέρµανση πισίνας από ηλιακό συλλέκτη αντεστραµµένη K 8 (ZuFu8) - - Καµία Ρελέ K 8 σε επαφή ρελέ Q 77 Αισθητήριο πισίνας από ηλιακό συλλέκτη B3 (ZuFu8) - - Κανένα 9 Αισθητήριο B3 σε επαφή αισθητηρίων B 9 ιάφορα 93 Θέρµανση ζ.ν.χ. µε κυκλοφορητή φόρτισης ή βάνα εκτροπής (Q3) Κυκλοφορητής φόρτισης Βάνα εκτροπής / Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 /3

12 94 Επιθυµητή τιµή και πρόγραµµα χρονοδιακόπτη για θέρµανση ζ.ν.χ. µε BMU Όχι Ναι 95 Λειτουργία συστήµατος αντλίας Q4 Μόνο για κύκλωµα Για κύκλωµα και ζ.ν.χ. 3 Με εξωτερικές απαιτήσεις Γενικά ιαµόρφωση διαγνωστικών Εµφάνιση των αντιστοιχίσεων των επαφών ρελέ Έρευνα µε τα πλήκτρα + /- Εµφάνιση των αντιστοιχίσεων των επαφών αισθητηρίων Έρευνα µε τα πλήκτρα + /- Εµφάνιση σφαλµάτων διαµόρφωσης Κενή οθόνη = κανένα σφάλµα - = οι επαφές Q Q εξάντλησαν τη δυνατότητά τους -9 = terminals B B9 εξάντλησαν τη δυνατότητά τους 4 = B73, Y5 ή Y 5 απουσιάζουν 6 = B43, Y4 ή Y 4 απουσιάζουν 33 = B6 µη συµβατή µε το επιµέρους διάγραµµα "Ηλιακός συλλέκτης" 34 = BMU ζ.ν.χ. µη συµβατή µε το επιµέρους διάγραµµα Ζ.ν.χ. / δεξαµενή αποθήκευσης combi" 38 = εξωτερική πηγή µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "καύση πετρελαίου / αερίου" 39 = µη αποδεκτός υποβιβασµός B7 4 = B3 ή K8 / K 8 απουσιάζουν 4 = B8 απών για σύνδεση µε K7 4 = Q7 µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "Αντλία " 43 = Q 3 µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "Ζ.ν.χ. / δεξαµενή αποθήκευσης combi " 45 = K 9 µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "Ηλιακός συλλέκτης" 5 = µη αποδεκτός υποβιβασµός των B και B7 54 = BMU ζ.ν.χ. µη συµβατή µε επιµέρους διάγραµµα "καύση πετρελαίου / αερίου" 55 = µη αποδεκτός υποβιβασµός του B3 χωρίς BMU ζ.ν.χ. 3 Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα 4 Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα 5 Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα 3 6 Εµφάνιση κωδικού αριθµού διαγράµµατος εγκατάστασης τµήµα 4 Έλεγχος επαφών Έλεγχος εξόδων (έλεγχος ρελέ) --- Τρόπος ελέγχου σύµφωνα µε την κατάσταση λειτουργίας Όλες οι έξοδοι ανενεργές Q ON Q ON 3 Q3 ON 4 Q4 ON 5 Q5 ON 6 Q6 ON 7 Q7 ON 8 Q8 ON 9 Q9 ON Q ON / /3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

13 Έλεγχος εισόδων (έλεγχος αισθητηρίων) Αισθητήριο σε B Αισθητήριο σε B 3 Αισθητήριο σε B3 4 Αισθητήριο σε B4 5 Αισθητήριο σε B5 6 Αισθητήριο σε B6 7 Αισθητήριο σε B7 8 Αισθητήριο σε B8 9 Αισθητήριο σε B9 Αισθητήριο χώρου (µονάδα χώρου PPS) Είσοδος H (επαφή ή DC V) Είσοδος E (AC 3 V) Οθόνη επικοινωνίας PPS Έρευνα µε τα πλήκτρα + /- - - Καµία επικοινωνία ιεύθυνση συσκευής PPS 55 Κωδικός προσδιορισµού Επιθυµητή / πραγµατική τιµή κοινής προσαγωγής Εµφάνιση της επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας προσαγωγής Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας κοινής προσαγωγής Θερµοκρασία καυσαερίου Πραγµατική τιµή της θερµοκρασίας καυσαερίου B8 3 Εµφάνιση µέγιστης τιµής της θερµοκρασίας καυσαερίου B8 Για να επαναφέρετε τη µέγιστη τιµή στην πραγµατική, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s 4 Μέγιστο όριο θερµοκρασίας καυσαερίου --.- Λειτουργία απενεργοποιηµένη 5 Θερµοκρασία ενεργοποίησης του αισθητηρίου καυσαερίων (ZuFu) 6 Θερµοκρασία απενεργοποίησης του αισθητηρίου καυσαερίων (ZuFu) --- / / C 4 C 5 35 C 5 35 C --.- / 35 C 35 C 35 C Λέβητας καύσης πετρελαίου / αερίου Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 5 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας λέβητα (TKw) (εσωτερική ή εξωτερική PPS-BMU) --- εν υπάρχουν τιµές 5 Πραγµατική τιµή της θερµοκρασίας λέβητα (TKx) B ή εξωτερική PPS-BMU --- εν υπάρχουν τιµές 5 Επιθυµητή τιµή ελάχιστου ορίου θερµοκρασίας επιστροφής 53 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας επιστροφής B7 Μετρητής ωρών λειτουργίας καυστήρα / µετρητής εκκινήσεων 56 Ώρες λειτουργίας καυστήρα βαθµού ή PPS-BMU Έξοδος K4 ή PPS Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 57 Ώρες λειτουργίας καυστήρα βαθµού Έξοδος K5 Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 58 Αριθµός εκκινήσεων καυστήρα βαθµού Έξοδος K4 Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 59 Αριθµός εκκινήσεων καυστήρα βαθµού Έξοδος K5 Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 4 C 5 35 C Γραµµή C 8 EXP C h h Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 3/3

14 Λειτουργίες 7 Ελάχιστο όριο θερµοκρασίας λέβητα (TKmin) 5 EXP 5 EXP C 4 (max. 95 C) C 7 Αντιπαγετική προστασία εγκατάστασης µε την αντλία λέβητα / Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης δεν επενεργεί στην αντλία Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης επενεργεί στην αντλία ιαγνωστικά 95 Εµφάνιση κωδικού σφάλµατος µονάδας BMU Λειτουργικός έλεγχος λέβητα καύσης πετρελαίου/αερίου --- / Κανένας έλεγχος Όλα κλειστά OFF Αντλία λέβητα ανοικτή ON (Q) Στη συνέχεια καυστήρας βαθµού ανοικτός ON (Q+K4) 3 Στη συνέχεια καυστήρας βαθµού ανοικτός ON (Q+K4+K5) 4 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα σταθερά ενεργή ON (Q+K4+K5+Q/Y7) 5 ιατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα σταθερά ανενεργή OFF (Q+K4+K5+Q+Y8) Ηλιακοί συλλέκτες Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 3 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη B6 3 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη B6 3 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής συλλέκτη B6 33 Μέγιστη τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη (B6) Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s 34 Μέγιστη τιµή θερµοκρασίας συλλέκτη (B6) Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s ιαφορικό θερµοκρασίας συλλέκτη / εναλλάκτη 35 Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη / εναλλάκτη 36 Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη / εναλλάκτη 37 Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη / εναλλάκτη 38 Εµφάνιση διαφορικού θερµοκρασίας συλλέκτη / εναλλάκτη 39 ιαφορικό θερµοκρασίας συλλέκτη / πισίνας 3 ιαφορικό θερµοκρασίας συλλέκτη / πισίνας Μετρητής ωρών λειτουργίας 3 Ώρες λειτουργίας αντλίας συλλέκτη (output Q5) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 3 Ώρες λειτουργίας αντλίας συλλέκτη (output Q6) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 33 Ώρες λειτουργίας αντλίας K Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 34 Ώρες λειτουργίας βάνας εκτροπής K8 Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 35 Ώρες λειτουργίας πισίνας K88 Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 5 35 C 5 35 C 5 35 C 5 35 C 5 35 C K K K K K K h h h h h 4/3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

15 Θέρµανση πισίνας 37 Επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας πισίνας γραµµή C Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας πισίνας B C 39 ιαφορικό θερµοκρασίας πισίνας ενεργό ON Γραµµή K K 3 ιαφορικό θερµοκρασίας πισίνας ανενεργό OFF γραµµή K 4 39 K 3 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης πισίνας 95 C 35 3 Λειτουργία αντλίας εναλλάκτη για πισίνα / ιαδοχικά Παράλληλα 33 Αισθητήριο διόρθωσης µετρούµενης τιµής πισίνας B3.. K K. Λειτουργίες 34 Επιλογή αισθητηρίου συλλέκτη B6 / B6 LG-Ni Pt 35 Αισθητήριο διόρθωσης µετρούµενης τιµής συλλέκτη.. K. B6 K 36 Αισθητήριο διόρθωσης µετρούµενης τιµής συλλέκτη.. K. B6 K 37 Αισθητήριο διόρθωσης µετρούµενης τιµής.. K. προσαγωγής συλλέκτη B6 K 38 Επιµέρους διάγραµµα λειτουργίας της αντλίας του εναλλάκτη θερµότητας Sol5 ιαδοχική λειτουργία Παράλληλη λειτουργία 39 ιαφορικό θερµοκρασίας ενεργό ON σε εναλλάκτη Γραµµή C 8 θερµότητας ιαφορικό θερµοκρασίας ανενεργό σε εναλλάκτη γραµµή C 4 θερµότητας ιαφορικό θερµοκρασίας ενεργό ON σε εναλλάκτη Γραµµή C 8 θερµότητας ιαφορικό θερµοκρασίας ανενεργό OFF σε γραµµή C 4 εναλλάκτη θερµότητας Προτεραιότητα σε σύστηµα µε εναλλάκτες 5 4 θερµότητας Καµία προτεραιότητα Σχετική προτεραιότητα βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης (εναλλάκτης θερµότητας ) 3 Απόλυτη προτεραιότητα βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης (εναλλάκτης θερµότητας ) 4 Σχετική προτεραιότητα δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. (εναλλάκτης θερµότητας ) 5 Απόλυτη προτεραιότητα δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. (εναλλάκτης θερµότητας ) Απόδοση συλλέκτη / µέτρηση ψύχρανσης 338 Τύπος χρησιµοποιούµενου αντιψυκτικού 4 Κανένα (µόνο νερό) Αιθυλογλυκόλη 3 Προπυλογλυκόλη 4 Μίγµα αιθυλογλυκόλης και προπυλογλυκόλης 339 Συγκέντρωση αντιψυκτικού % % 3 34 Ροόµετρο τιµής παλµού. /.5 / /. (υποστηρίζει,.5,, 5, λίτρα / παλµό) 5 / 34 Αντλία ηλιακού συλλέκτη ογκοµετρικής ροής 5 Liters/h Liters/h 34 Επιλογή αισθητηρίου για µέτρηση απόδοσης συλλέκτη / (B63 και B64) LG-Ni Pt 343 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής συλλέκτη B C Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 5/3

16 344 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας επιστροφής συλλέκτη 5 35 C B64 Συχνοτικά ελεγχόµενη αντλία 345 Εµφάνιση ταχύτητας αντλίας συλλέκτη Q5 / K9 % 346 Ελάχιστη ταχύτητα αντλίας συλλέκτη γραµµή % % 347 Μέγιστη ταχύτητα αντλίας συλλέκτη Γραµµή 346 % % ιαγνωστικά 349 Λειτουργικός έλεγχος συλλέκτη --- / Κανένας έλεγχος Όλα κλειστά OFF Q5 ON Q5/K + Q6 ON 3 Q5/K + Q6 + K9 ON 4 Q5/K + Q6 + K9 + K8 ON Λέβητας ξυλόκαυσης Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 35 Εµφάνιση επιθυµητών τιµών θερµοκρασίας λέβητα 4 C 35 Εµφάνιση πραγµατικής τιµής θερµοκρασίας λέβητα 5 35 C B 35 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας επιστροφής 4 C λέβητα 353 Εµφάνιση πραγµατικής τιµής θερµοκρασίας 5 35 C επιστροφής B7 Μετρητής ωρών λειτουργίας 354 Ώρες λειτουργίας αντλίας λέβητα ξυλόκαυσης (έξοδος h Q) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 355 Ώρες λειτουργίας λέβητα ξυλόκαυσης (έξοδος K3) h Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 356 Αριθµός φορών απελευθέρωσης λέβητα ξυλόκαυσης (έξοδος K3) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s Λειτουργίες 369 Ελάχιστο διαφορικό θερµοκρασίας λέβητα ξυλόκαυσης K K 4 37 Ελάχιστη θερµοκρασία λέβητα ξυλόκαυσης για 8 C 6 απελευθέρωση αντλίας 37 ιαφορικό διακοπής της ελάχιστης θερµοκρασίας 3 K λέβητα ξυλόκαυσης για απελευθέρωση της αντλίας K 37 Χρόνος παρατεινόµενης λειτουργίας αντλίας --- / 4 min --- Χωρίς χρόνο παρατεινόµενης λειτουργίας αντλίας min 373 Λειτουργία λέβητα ξυλόκαυσης / Συνεχής Αναλόγως της ζήτησης 376 Ο λέβητας ξυλόκαυσης κλειδώνει όλες τις άλλες πηγές / Όχι Ναι 378 Αντιπαγετική προστασία εγκατάστασης µε αντλία / λέβητα ξυλόκαυσης Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης δεν επενεργεί στην αντλία Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης επενεργεί στην αντλία Λειτουργία εναποµένουσας θέρµανση 6/3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

17 385 Μέγιστη διάρκεια της λειτουργίας εναποµένουσας --- / 5 6 min 386 Χρήση εναποµένουσας µία φορά / πολλές / φορές Μία φορά Πολλές φορές 387 Λειτουργία εναποµένουσας µε προστασία / διαστρωµάτωσης Όχι Ναι 388 Εναποµένουσα θέρµανση απευθείας στην / κατανάλωση Όχι Ναι Συχνοτικά ελεγχόµενη αντλία 39 Ένδειξη της ταχύτητας της αντλίας Q του λέβητα % ξυλόκαυσης 39 Ελάχιστη ταχύτητα αντλίας του λέβητα ξυλόκαυσης γραµµή % Μέγιστη ταχύτητα αντλίας του λέβητα ξυλόκαυσης Γραµµή % 9 ιαγνωστικά 395 Λειτουργικός έλεγχος του λέβητα ξυλόκαυσης --- / Καθόλου έλεγχος Όλα κλειστά OFF Αντλία λέβητα ανοικτή ON (Q) Στη συνέχεια, καυστήρας ενεργός ON (Q + K3) 3 Στη συνέχεια, διατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ενεργή ΟΝ (Q + K3 + Y) 4 Στη συνέχεια, διατηρούµενη θερµοκρασία επιστροφής λέβητα ανενεργή -OFF (Q + K3 + Y9) Αντλία Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 4 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας προσαγωγής της αντλίας 4 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής της αντλίας B 4 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής της θερµοκρασίας επιστροφής της αντλίας 43 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας επιστροφής αντλίας B7 44 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας προσαγωγής νερού / άλµης B Μετρητής ωρών λειτουργίας 4 Ώρες λειτουργίας βαθµού (έξοδος K) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 4 Ώρες λειτουργίας βαθµού (έξοδος K) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 4 Ώρες λειτουργίας βαθµού (έξοδος K) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s 43 Ώρες λειτουργίας βαθµού (έξοδος K) Για επαναφορά στο, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s Λειτουργίες 4 Αισθητήριο ελέγχου της αντλίας : Αισθητήριο προσαγωγής (B) Αισθητήριο επιστροφής (B7) 3 Αισθητήριο κοινής προσαγωγής (B) 4 Μέση τιµή ((B+B7)/) 5 ON µε αισθητήριο προσαγωγής (B) / OFF µε αισθητήριο επιστροφής (B7) 6 ON µε αισθητήριο προσαγωγής (B) / OFF µε βοηθητικό αισθητήριο (B4 / B4 / B4) 7 ON µε αισθητήριο κοινής προσαγωγής (B) / OFF µε βοηθητικό αισθητήριο (B4 / B4 / B4) 4 C 5 35 C 4 C 5 35 C 5 35 C h h min % % Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 7/3

18 8 ON µε αισθητήριο επιστροφής (B7) / OFF µε βοηθητικό αισθητήριο (B4 / B4 / B4) 9 On µε βοηθητικό (B4) OFF µε αισθητήριο επιστροφής (B7) 4 ιαφορικό διακοπής αντλίας ενεργό -ON K (SDWp) K 4 ιαφορικό διακοπής αντλίας ανενεργό - K OFF (SDWp) K 43 ιαφορικό θερµοκρασίας προσαγωγής / επιστροφής 3 K 8 C K 44 Αντιστάθµιση ενίσχυσης βάνας ανάµιξης --- / 5 K - - K 46 Αντιπαγετική προστασία για τον κυκλοφορητή / Η αντιπαγετική προστασία δεν επενεργεί στον κυκλοφορητή Η αντιπαγετική προστασία επενεργεί στον κυκλοφορητή 47 Πρόσθετη περιοδική λειτουργία αντλίας νερού / άλµης / Όχι Ναι 48 Έλεγχος κυκλοφορητή / ιαγνωστικά 445 Λειτουργικός έλεγχος αντλίας --- / Καθόλου έλεγχος Όλα κλειστά OFF Q8 ON (αντλία συλλέκτη), Q8+Q9 ON (συν κυκλοφορητή ) 3 Q8+Q9+K ON (συν ο βαθµό), 4 Q8+Q9+K+K ON (συν ο βαθµό) Βοηθητική δεξαµενή αποθήκευσης Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 45 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 στην επιφάνεια 45 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 στον πυθµένα 45 Πραγµατική µέση τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 453 Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B43 για µερική φόρτιση 454 Μέγιστη τιµή της θερµοκρασίας βοηθητικής αποθήκευσης B4 Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s 455 Εµφάνιση πραγµατικής τιµής της θερµοκρασίας επιστροφής B Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης Για να ρυθµίσετε την επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας στη βοηθητική δεξαµενή αποθήκευσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / για 3 s Λειτουργίες 47 Έλεγχος επαναφόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε λέβητα ξυλόκαυσης Με αισθητήριο B4 (διαφορικό διακοπής) Με αισθητήριοs B4 / B4 (έναρξη / παύση) 47 Ελάχιστη στάθµη βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης κατά τη φόρτιση µε ηλιακό συλλέκτη (TPmin) 47 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης 5 35 C 5 35 C 5 35 C 5 35 C 5 35 C 5 35 C 4 C / γραµµή 47 Γραµµή 47 γραµµή 45 EXP C C 8 8/3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

19 473 Αυτόµατο κλείδωµα παραγωγής --- Ανενεργό OFF Με B4 Με B4 και B4 / B4 474 T µεταξύ της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης και των απαιτήσεων του κυκλώµατος (για αυτόµατο κλείδωµα παραγωγής ) 475 Εξαναγκασµένη φόρτιση της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε αντλία Καµία Υφιστάµενος (Slave) δείκτης / B4, Υφιστάµενος (Slave) δείκτης / B4 ή B4, 3 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης / B4, 4 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης / B4 ή B4 Εκτροπή επιστροφής (ZuFu ) 48 Ενεργό ΟΝ διαφορικό θερµοκρασίας εκτρεπόµενης επιστροφής 48 Ανενεργό OFF διαφορικό θερµοκρασίας εκτρεπόµενης επιστροφής 48 ράση εκτρεπόµενης επιστροφής Κατευναστικά της θερµοκρασίας επιστροφής Ενισχυτικά της θερµοκρασίας επιστροφής 483 Αισθητήριο δεξαµενής αποθήκευσης για εκτρεπόµενη επιστροφή Αισθητήριο B4 Αισθητήριο B4 3 Αισθητήριο B4 Εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση 484 Απελευθέρωση εξωτερικής θερµοκρασίας για την εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης 485 Επιλογή αισθητηρίου ελέγχου για την εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης Αισθητήριο κοινής προσαγωγής B Αισθητήριο βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης B4 Προστασία από υπερ 489 ιαφορικό µέγιστης θερµοκρασίας δεξαµενής αποθήκευσης (MSP) και θερµοκρασία ασφαλείας βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης 49 Υστέρηση λειτουργίας ψύξης της βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης προτεραιότητας 49 Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε αντλία µετάδοσης Προτεραιότητα Προτεραιότητα 49 Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε αντλία συλλέκτη Προτεραιότητα Προτεραιότητα 493 Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε αντλία πηγών Προτεραιότητα Προτεραιότητα 494 Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε έξοδο προστασίας από υπερ Προτεραιότητα Προτεραιότητα --- / K 4 Γραµµή K 48 4 Zeile 48 K / 3 3 C / 5 K C --- / --- / --- / --- / K K K K.. C Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 9/3

20 495 Προτεραιότητα ψύξης βοηθητικής δεξαµενής αποθήκευσης µε απόδοση στο χώρο Προτεραιότητα Προτεραιότητα --- / Θερµοκρασία δεξαµενής αποθήκευσης Λειτουργίες 5 Θέρµανση ζ.ν.χ. µε εµβαπτιζόµενη ηλεκτρική αντίσταση K6 Αντιπαγετική προστασία της δεξαµενής αποθήκευσης Μόνο κατά τη θερινή λειτουργία 3 Πάντοτε 5 Έλεγχος επαναφόρτισης στη δεξαµενή αποθήκευσης ζ.ν.χ. Με αισθητήριο B3 (διαφορικό διακοπής) Με αισθητήριοs B3 και B3 (έναρξη / παύση) Θέρµανση ζ.ν.χ. όπως στο, προστασία από λεγιονέλλα όπως στο 5 Ελάχιστη στάθµη δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. κατά τη φόρτιση µε συλλέκτη (TBmin) 53 Μέγιστη θερµοκρασία φόρτισης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. Μετάδοση στη δεξαµενή αποθήκευσης ζ.ν.χ. 53 Μετάδοση µε αισθητήριο ζ.ν.χ. Με αισθητήριο B3 Με αισθητήριο B3 53 Αυτόµατη µετάδοση από τη βοηθητική στη δεξαµενή αποθήκευσης ζ.ν.χ. Με Q3 Με Q 53 Μετάδοση το καλοκαίρι Μόνο για αντιπαγετική προστασία Ανάλογα µε την απελευθέρωση ζ.ν.χ Πάντοτε 533 Οργάνωση µετάδοσης το χειµώνα Μόνο για αντιπαγετική προστασία Ανάλογα µε την απελευθέρωση ζ.ν.χ Πάντοτε 534 Ενεργό ON διαφορικό θερµοκρασίας για µετάδοση 535 Ανενεργό OFF διαφορικό θερµοκρασίας για µετάδοση Προστασία από υπερθέρµανση της δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. 539 ιαφορικό µέγιστης θερµοκρασίας δεξαµενής αποθήκευσης (MSB) και θερµοκρασία ασφαλείας δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. 3 γραµµή 53 Γραµµή 5 γραµµή 5 EXP / --- / Γραµµή γραµµή 534 C C C C 5 K K 54 Υστέρηση λειτουργίας ψύξης ζ.ν.χ. προτεραιότητας C 5 54 Προτεραιότητα ψύξης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. --- / - - µε αντλία µετάδοσης Προτεραιότητα Προτεραιότητα 54 Προτεραιότητα ψύξης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. µε αντλία συλλέκτη Προτεραιότητα Προτεραιότητα --- / /3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

21 544 Προτεραιότητα ψύξης δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. µε έξοδο προστασίας από υπερθέρµανση K Προτεραιότητα Προτεραιότητα ιαγνωστικά 545 Λειτουργικός έλεγχος δεξαµενής αποθήκευσης ζ.ν.χ. --- Καθόλου έλεγχος Όλα κλειστά OFF Κυκλοφορητής φόρτισης ενεργός ON (Q3) Στη συνέχεια, βάνα εκτροπής ανοικτή ON (Q3 + Y3) 3 Αντλία µετάδοσης ενεργή ON (Q) εξαµενή αποθήκευσης combi 57 Το B4 αποδίδει τη θερµοκρασία προς χρήση από το B3 Όχι Ναι ιττή λειτουργία --- / --- / 3 / Αλληλουχία πηγών 6 Πρωτεύουσα πηγή 3 Λέβητας καύσης πετρελαίου- / αερίου Αντλία 3 Λέβητας ξυλόκαυσης 6 Ενεργοποίηση καθυστερηµένης δευτερεύουσας πηγής 55 min min 6 Όριο απελευθέρωσης δευτερεύουσας πηγής 5 K min K min 63 Όριο επανεκκίνησης δευτερεύουσας πηγής 5 K min K min Απελευθέρωση ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία 63 Απελευθέρωση λέβητα πετρελαίου- / αερίου έξω από --- / 3 3 C τα όρια κατωφλίου της εξωτερικής θερµοκρασίας --- Λέβητας πάντα ενεργός 63 Απελευθέρωση αντλίας πάνω από το --- / 3 3 C κατώφλι εξωτερικής θερµοκρασίας --- Αντλία πάντα ενεργή 63 Απελευθέρωση λέβητα ξυλόκαυσης κάτω από το --- / 3 3 C κατώφλι εξωτερικής θερµοκρασίας --- Λέβητας πάντα ενεργός Θέρµανση ζ.ν.χ. 64 Οργάνωση πηγών για θέρµανση ζ.ν.χ. 5 Ζ.ν.χ. ανάλογα µε την εκάστοτε αλληλουχία πηγών Ζ.ν.χ. µε δευτερεύουσα πηγή, η πρωτεύουσα πηγή διατηρεί την επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας χώρου κατά τη θέρµανση ζ.ν.χ. 3 Ζ.ν.χ. µε δευτερεύουσα πηγή, η πρωτεύουσα πηγή είναι κλειστή κατά τη θέρµανση ζ.ν.χ. 4 Ζ.ν.χ. µε δευτερεύουσα πηγή εάν είναι απελευθερωµένη, η πρωτεύουσα πηγή διατηρεί την επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας χώρου κατά τη θέρµανση ζ.ν.χ 5 Ζ.ν.χ. µε δευτερεύουσα πηγή εάν είναι απελευθερωµένη, η πρωτεύουσα πηγή είναι κλειστή κατά τη θέρµανση ζ.ν.χ. Κύκλωµα / θέρµανση χώρου Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 7 Εµφάνιση ονοµαστικής επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας χώρου Ονοµαστική επιθυµητή τιµή συν επαναρύθµιση από τη µονάδα χώρου 7 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας χώρου (TRw) 7 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας προσαγωγής κυκλώµατος TVw. 35. C. 35. C 4 C Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 /3

22 73 Εµφάνιση πραγµατικής τιµής θερµοκρασίας προσαγωγής κυκλώµατος TVx B --- / C 74 Εξασθενηµένη εξωτερική θερµοκρασία (TAged) C 75 Σύνθετη εξωτερική θερµοκρασία (TAgem) C 76 ιόρθωση µετρούµενης τιµής εξωτερικού αισθητηρίου.. K B9 K Λειτουργίες 7 Παράλληλη µετατόπιση καµπύλης K K. 7 Επίδραση µονάδας χώρου / Ανενεργή Ενεργή 7 ιαφορικό διακοπής της θερµοκρασίας χώρου (SDR) -. - Ανενεργό.5 4. Ενεργό -. /.5 4. K K 73 Ελάχιστο όριο επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας προσαγωγής (TVmin) 8 TVmax C 8 Tvmax Γραµµή Μέγιστο όριο επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας προσαγωγής (TVmax) TVmin 95 C 8 Tvmin Γραµµή 73.. C 75 Τύπος κατασκευής κτιρίου / Βαρεία Ελαφριά 76 Προσαρµογή της καµπύλης / Ανενεργή Ενεργή 77 Μέγιστη µετακύλιση ελέγχου βέλτιστης εκκίνησης : 6: hh:mm : : hh:mm 78 Μέγιστη µετακύλιση ελέγχου βέλτιστης παύσης : 6: hh:mm : : hh:mm 73 Κέρδος σήµατος κλειδώµατος κυκλώµατος % % 73 Αντιπαγετική προστασία εγκατάστασης µε κύκλωµα / Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης δεν επενεργεί στην αντλία Η γενική αντιπαγετική προστασία της εγκατάστασης επενεργεί στην αντλία 733 Εξωτερική θερµοκρασία για την έναρξη ενίσχυσης της Γραµµή C - - θερµοκρασίας χώρου Εξωτερική θερµοκρασία για τη λήξη ενίσχυσης της 3 γραµµή C - επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας χώρου 733 Λειτουργία σκλήρυνσης δαπέδου 738 Ηµεροµηνίες σκλήρυνσης δαπέδου 3 Ανενεργή OFF Λειτουργική θέρµανση Θέρµανση για σκλήρυνση δαπέδου 3 Λειτουργική θέρµανση και θέρµανση σκλήρυνσης δαπέδου 739 εδοµένα σκλήρυνσης δαπέδου 3 / 95 Ηµέρα / C Συχνοτικά ελεγχόµενη αντλία 74 Εµφάνιση ταχύτητας κυκλοφορητή κυκλώµατος % Q 74 Ελάχιστη ταχύτητα κυκλοφορητή κυκλώµατος γραµµή % 74 % 74 Μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορητή κυκλώµατος 743 Μείωση ταχύτητας κυκλοφορητή κυκλώµατος Ανάλογα µε το επίπεδο λειτουργίας του κυκλώµατος Ανάλογα µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Γραµµή 74 % / % -. - /3..6 CEG488el Building Technologies / HVAC Products

23 ιαγνωστικά 745 Λειτουργικός έλεγχος του κυκλώµατος --- Καθόλου έλεγχος Όλα κλειστά OFF Κυκλοφορητής ΚΘ ενεργός -ON (Q) Στη συνέχεια, βάνα ανάµιξης ΚΛΕΙΣΤΗ (Q + Y) 3 Στη συνέχεια, βάνα ανάµιξης ΑΝΟΙΚΤΗ (Q + Y) Τιµές ζ.ν.χ. --- / 3 Επιθυµητές / πραγµατικές τιµές 75 Εµφάνιση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας ζ.ν.χ. (TBWw) 4 C 75 Πραγµατική τιµή αισθητηρίου θερµοκρασίας ζ.ν.χ. B3 / BMU --- / C 75 Πραγµατική τιµή αισθητηρίου θερµοκρασίας ζ.ν.χ. B3 --- / C 753 Πραγµατική τιµή αισθητηρίου θερµοκρασίας ζ.ν.χ. B3 --- / C 754 Πραγµατική τιµή αισθητηρίου θερµοκρασίας ζ.ν.χ. B / C 755 Μέγιστη τιµή θερµοκρασίας ζ.ν.χ. B3 Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s --- / C 756 Μέγιστη τιµή θερµοκρασίας ζ.ν.χ. B3 Για επαναφορά στο the πραγµατική τιµή, πιέστε τα πλήκτρα / + ταυτόχρονα για 3 s --- / C Λειτουργίες 77 Μειωµένη επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας ζ.ν.χ. (TBWR) 8 TBWw C 4 TBWw Γραµµή 6 77 Απελευθέρωση ζ.ν.χ. 4 h / ηµέρα Σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα ΚΘ µε µετακύλιση Σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα ζ.ν.χ. (γραµµές 9 5) 77 Επιλογή προγράµµατος για τον κυκλοφορητή 3 Σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα κυκλώµατος Σύµφωνα µε την απελευθέρωση ζ.ν.χ. (γραµµή 77) Σύµφωνα µε το ελεύθερο πρόγραµµα χρονοδιακόπτη 3 Σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα ζ.ν.χ. 773 Ανάθεση ζ.ν.χ Μόνο για τοπική κατανάλωση Για όλες τις καταναλώσεις του ιδίου τοµέα Για όλες τις καταναλώσεις στο σύστηµα 774 Αριθµός κύκλων φόρτισης ζ.ν.χ. / Μια φορά την ηµέρα (µετακύλιση.5 ωρών) Περισσότερες φορές την ηµέρα (µετακύλιση ώρας) 775 Είδος απαιτήσεων ζ.ν.χ. / Αισθητήριο Θερµοστάτης ελέγχου 776 Ενίσχυση επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας 3 K 6 προσαγωγής για ζ.ν.χ. K 777 Προτεραιότητα ζ.ν.χ. 3 Κύκλωµα ανάµιξης MC + κύκλωµα αντλίας PC απόλυτη Κύκλωµα ανάµιξης MC + κύκλωµα αντλίας PC µετακυλιόµενη Καµία (παράλληλα) 3 Κύκλωµα ανάµιξης MC µετακυλιόµενη, αντλίας PC απόλυτη 778 Προτεραιότητα ζ.ν.χ. κατά τη φόρτιση µε βοηθητική δεξαµενή αποθήκευσης Απόλυτη προτεραιότητα Μετακυλιόµενη προτεραιότητα Καµία προτεραιότητα 779 Αυτόµατη ώθηση ζ.ν.χ. / Όχι Ναι 78 Όριο χρόνου φόρτισης ζ.ν.χ. --- / 5 5 min Ανενεργό OFF min - - Building Technologies / HVAC Products a CEG488el..6 3/3

RVP540 RVP G2488. Εγκατάσταση. - Πίνακας ελέγχου (στην πρόσοψη του πίνακα, στον εσωτερικό τοίχο ή σε ράγα DIN)

RVP540 RVP G2488. Εγκατάσταση. - Πίνακας ελέγχου (στην πρόσοψη του πίνακα, στον εσωτερικό τοίχο ή σε ράγα DIN) 74 319 0312 0 G2488 el Οδηγίες Εγκατάστασης Ελεγκτής διαχείρισης ενέργειας / Ελεγκτής θέρµανσης RVP540 RVP550 Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης Σε ξηρό χώρο, π.χ. στο λεβητοστάσιο Οδηγίες εγκατάστασης: - Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Έκδοση 1.3 Σειρά Ελεγκτών B CE1P2373EL 01.04.2005 Siemens Building Technologies 2/174 Building Technologies 01.04.2005 Περιεχόμενα 1 Περίληψη...7

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD 3 035 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD Για συστήµατα θέρµανσης RDE101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο θέρµανσης ON/OFF Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

B1633X QAW740

B1633X QAW740 74 319 0328 0 B1633X QAW740 74 319 0328 0 - B1633 74 319 0328 0 - B1633 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Τύπος 1633Z04 Αφαιρέστε τη βάση και ανοίξτε την πρόσοψη, πιέζοντας µε ένα κατσαβίδι το επάνω µέρος προς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 723 Κύρια Μονάδα Χώρου για ελεγκτές RRV817 QAX810 Πολυλειτουργική ψηφιακή μονάδα χώρου για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε αυτοεκπαίδευση

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε αυτοεκπαίδευση 2 257 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε αυτοεκπαίδευση 5 τρόποι λειτουργίας και µενού µε περιστροφικό επιλογέα REV16 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 212 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος µε φωτιζόµενη οθόνη αφής REV200 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Ευκολονόητη, επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο Landis & Staefa Division Περίληψη 17.04.2000 1/16 1 Περίληψη 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η QAA70 είναι µία ψηφιακή πολλαπλών εφαρµογών µονάδα χώρου και σκοπός είναι να βελτιστοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 72 Μονάδα Χώρου ζώνης για ελεγκτές RRV817 QAW810 Ψηφιακή μονάδα χώρου ζώνης για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 264 Χρήση Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV23 5 τρόποι λειτουργίας, λειτουργίες θέρµανσης / ψύξης και µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

RVP200 και RVP210 Ελεγκτές θέρµανσης Τεχνική Περιγραφή

RVP200 και RVP210 Ελεγκτές θέρµανσης Τεχνική Περιγραφή RVP200 και RVP210 Ελεγκτές θέρµανσης Τεχνική Περιγραφή Edition 2.1 Controller series B CE2P2462E 09.04.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/48 HVAC Products 09.04.2002 Περιεχόµενα 1 Περίληψη...7

Διαβάστε περισσότερα

Synco 700 Ελεγκτής θέρμανσης RMH760B Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων RMK770 Οδηγίες λειτουργίας

Synco 700 Ελεγκτής θέρμανσης RMH760B Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων RMK770 Οδηγίες λειτουργίας B3133 Synco 700 Ελεγκτής θέρμανσης RMH760B Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων RMK770 Οδηγίες λειτουργίας CE1B3133_el 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου 2 211 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη αφής REV100 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής δύο θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL2H-0220GE51 R0308 EL2H-0220GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 7 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 7 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Έκδοση 3.0 CE1U2353el 13. June 2010 Building Technologies HVAC Products 2/141 Siemens Schweiz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Λέβητα Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products

RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Λέβητα Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products Albatros 2 Ελεγκτής Λέβητα Τεχνικό εγχειρίδιο RVS43.. RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Έκδοση 3.0 Ελεγκτής σειράς B CE1U2354el 13. June 2010 Building Technologies HVAC Products 2/201 Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας

Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας B3144 Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας CE1B3144_el 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse

Διαβάστε περισσότερα

BS-841 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ

BS-841 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ Ακολουθήστε μας... BS-841 Olympia Electrnics @Olympiaelectr Olympia Electrnics OlympiaElectrnics Olympia Electrnics ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ EL0B-0565GE51 R0308 EL0B-0565GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 5 2 Πρόσβαση στην περιοχή εγκαταστάτη / OEM...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Ψηφιακός ελεγκτής συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler με λειτουργίες : Έλεγχο θερμοκρασίας του boiler και του κυκλοφορητή λέβητα/boiler

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Γενικά Ο χρονοπρογραµµατιζόµενος ελεγκτής θέρµανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος και ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και τον προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης TP9000 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Δωματίου και Οικιακός Χρονοδιακόπτης Ζεστού Νερού Εγχειρίδιο εγκατάστασης 32 1.0 Βασικές ρυθμίσεις 1.0 Προδιαγραφές προϊόντος... 33 1.1 Εγκατάσταση...34

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο Γενικά Χρήση Ο χρονοπρογραμματιζόμενος ελεγκτής θέρμανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Albatros2 Διεπαφή Γραφικών Χρήστη UI400 Σύντομος οδηγός αναφοράς

Albatros2 Διεπαφή Γραφικών Χρήστη UI400 Σύντομος οδηγός αναφοράς Albatros2 Διεπαφή Γραφικών Χρήστη UI400 Σύντομος οδηγός αναφοράς CE1C2348el 2014-04-23 Building Technologies Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα (push-and-roll) για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS /2004 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS /2004 GR Για τον τεχνικό 6303 5797 10/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Fig. 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Λειτουργία Χαρακτηριστικά 1 N Τάση Τροφοδοτικού 230 Vac ± 10% 50/60 Hz F1= Fuse T5,0 2 L

Fig. 1 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Λειτουργία Χαρακτηριστικά 1 N Τάση Τροφοδοτικού 230 Vac ± 10% 50/60 Hz F1= Fuse T5,0 2 L Το εγχειρίδιο αυτό αφορά τις σόμπες Burnit Comfort 25 και 13 Plus. Έχει δημιουργηθεί με φροντίδα και προσοχή, ωστόσο οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι ελλιπείς, ανολοκλήρωτες ή να περιέχουν λάθη. Για το

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Synco living Τοποθέτηση και Ρύθμιση σε Λειτουργία

Synco living Τοποθέτηση και Ρύθμιση σε Λειτουργία s Synco living Τοποθέτηση και Ρύθμιση σε Λειτουργία Έκδοση 3.0 Σειρά Ελεγκτών C CE1C2707el 23.04.2009 Building Technologies Συγχαρητήρια για την επιλογή του συστήματος Siemens Synco living και ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού:

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2ΤΧ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης /7 [6.8.] =... ID43/46 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Σημειώσεις - 4P3938-D -. /7 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.. Άνεση (θέρμανση) R/W [3-7]~[3-6],

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *GSQH1S18AA9W ThermaliaC12* Σημειώσεις - *GSQH1S18AA9W / ThermaliaC12* 4P359382-1C - 214.3 2/8 3/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006 Building Technologies HVAC Products Συγχαρητήρια για την επιλογή του συστήματος Siemens Synco 900 και ευχαριστίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης /8 Κατάλληλες μονάδες *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Σημειώσεις (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.. Άνεση (θέρμανση) R/W [3-7]~[3-6],

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα