ΑΔΑ: Β4Ω8Ω1Ρ-Ο0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4Ω8Ω1Ρ-Ο0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπ ής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 24/04/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/43044/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 5) Λύυμουρας Παναγιώτης -Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 7) Παναή Ευαγγελία- Μέλος 8) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος 9) Κρεμαστινού Λίτσα Αναπ/κο μέλος στη θέση του κ. Καρίκη Απόντες: 1)Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 2) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος 3) Συκόφυλλος Μιχαήλ -Μέλος Αρ. αποφ. 47 / ΑΔΑ: Β4Ω8Ω1Ρ-Ο0Κ Περίληψη Λήψη απόφασης επί της υπ αριθ. 85/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου με θέμα «Τεχνική Έκθεση Μελέτη που αφορά α) τον ορισμό των θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου και β) την έκδοση κανονιστικής διάταξης, για τη μη χορήγηση βεβαιώσεων συνολικού μήκους διαδρομής, σε νέες αιτήσεις που αφορούν νέες αδειοδοτήσεις κυκλοφορίας στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία OPEN BUS». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 85/2012 απόφαση Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Α. Εγκρίνει στο σύνολο της την εισήγηση- τεχνική έκθεση της Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Για την θέση της αφετηρίας Ακτή Κανάρη (Ξενοδοχείο BELVEDERE) υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Για την στάση 1- Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου (Ψαροπούλα), γνώμη της Υπηρεσίας να καταργηθεί αφενός γιατί είναι σε αρκετά μικρή απόσταση από την αφετηρία και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος στάθμευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κυκλοφοριακής ασφάλειας οχημάτων και πεζών, και ως εκ τούτου δεν δύναται να καθοριστεί συγκεκριμένο σημείο για την στάση των λεωφορείων. Για την στάση 2 - GRANT HOTEL (Ακτή Κανάρη), δεν υπάρχει αντίρρηση για τον χώρο μπροστά από το GRANT HOTEL στην οδό Παπανικολάου πίσω από τον χώρο στάθμευσης των ΤΑΞΙ. Για την στάση 3 - Ενυδρείο (οδός Κω), δεν υπάρχει αντίρρηση για την θέση αμέσως μετά τον χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων στην οδό Καλύμνου. Για τις στάσεις 4 και 5 - Πλατεία Ελευθερίας (οδός 7ης Μαρτίου) και Νέα Αγορά Μανδράκι (οδός 7ης Μαρτίου), προτείνεται να συνενωθούν σε μία στάση στο χώρο μπροστά από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου με την ταυτόχρονη κατάργηση των υπαρχόντων θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης. Η στάση μπροστά από τα δύο περίπτερα στο Μανδράκι αποτελεί επισφαλές σημείο για την κυκλοφορία και οποιαδήποτε άλλη θέση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλούς στάθμευσης για τα λεωφορεία, τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους πεζούς. Το μόνο σημείο που παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για το σύνολο της κυκλοφορίας, είναι το επιλεχθέν στο χώρο μπροστά από την Αστυνομική Δ/νση Δωδεκανήσου που καλύπτει και την θέση (4) στην πλατεία ελευθερίας. Για την στάση 6 - Παλιά πόλη Κολώνα (Ακτή Σαχτούρη),ορίζεται ο χώρος μπροστά από το parking των μοτοποδηλάτων μετά από τις δημόσιες τουαλέτες, στην υπάρχουσα εσοχή. Για την στάση 7 - Τουριστικό Λιμάνι (Ακτή Σαχτούρη), προτείνεται ο χώρος επί της οδού Προμηθέως στην ευθεία προς την είσοδο του θεάτρου της Μεσαιωνικής τάφρου «Μελίνα Μερκούρη», στο σημεί του πεζοδρομίου με τις δενδροστοιχίες. Για την στάση 8 «που αφορά μόνο στην αδειοδότηση του Κου Σάββα Σαή» -Εμπορικό Λιμάνι (Ακτή Σαχτούρη), ορίζεται ο χώρος πριν από το parking των αυτοκινήτων.

2 2 Για την στάση 9 - Νέα Μαρίνα (οδός Αυστραλίας), ορίζεται χώρος στην πλατεία Γέροντα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Για την στάση 10 - Άγιος Φραγκίσκος (οδός Δημοκρατίας), ορίζεται ο χώρος μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου. Για την στάση 11 «που αφορά μόνο στην αδειοδότηση του Κου Σάββα Σαή» -Πύλη Αγίου Αντωνίου (οδός Δημοκρατίας), η γνώμη της υπηρεσίας είναι,λαμβάνοντας υπ όψη την υφιστάμενη όδευση των λεωφορείων αυτών, να καταργηθεί γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος στάθμευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κυκλοφοριακής ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Σαν εναλλακτική λύση όμως, προτείνουμε να μεταφερθεί στον χώρο μπροστά από την λέσχη του Ο.Τ.Ε. στην οδό Ρήγα Φεραίου. Για την στάση 12 - Αρχαίο Στάδιο Μόντε Σμιθ (οδός Ακροπόλεως), δεν υπάρχει αντίρρηση από την υπηρεσία στον χώρο μπροστά από τον Ναό του Απόλλωνα. Η παραπάνω προτάσεις αφορούν και τους δύο προαναφερθέντες κατόχους αδειών λεωφορείων OPEN BUS και προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής αδειοδότησης των σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργείων Τουριστικής Ανάπτυξης- Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές παραμέτρους εισηγούμαστε την έκδοση κανονιστικής διάταξης, με την οποία να μην επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση βεβαιώσεων συνολικού μήκους διαδρομής, που θα χρησιμοποιηθούν για την χορήγηση επί πλέον αδειών κυκλοφορίας στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου OPEN BUS, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης και ασφάλειας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπέρ της πρότασης αυτής τάχθηκαν τα μέλη: 1.Ευθυμιάδης Χαράλαμπος, 2.Φιλιππάκη Διακοσάββα Ελευθερία, 3. Κομινάτου Χρυσοχού Τσαμπίκα, 4. Κούντρας Ηλίας, 5. Μαρίνου Ιωάννα, 6. Μπελιγράδης Γεώργιος, 7. Χατζηχριστοδούλου Κων/νος και 8. Κλούβας Ιωάννης. Κατά: 1.Ευστρατίου Χρήστος, 2. Φώκιαλη Ισμήνη Ελένη, 3. Ταχλιαμπούρης Μιχαήλ και 4. Μηνάς Ιωάννης Β. Την έκδοση από το Δημ. Συμβούλιο κανονιστικής διάταξης με την οποία να μην επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση βεβαιώσεων συνολικού μήκους διαδρομής, που θα χρησιμοποιηθούν για την χορήγηση επί πλέον αδειών κυκλοφορίας στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου OPEN BUS, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης και ασφάλειας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν σοβαρά κυκλοφοριακά. Υπέρ της πρότασης αυτής τάχθηκαν τα μέλη: 1. Ευθυμιάδης Χαράλαμπος, 2. Φιλιππάκη Διακοσάββα Ελευθερία, 3. Κομινάτου Χρυσοχού Τσαμπίκα, 4. Κούντρας Ηλίας, 5. Μαρίνου Ιωάννα, 6. Μπελιγράδης Γεώργιος και 7. Χατζηχριστοδούλου Κων/νος. Κατά: 1. Ευστρατίου Χρήστος, 2. Φώκιαλη Ισμήνη Ελένη, 3. Ταχλιαμπούρης Μιχαήλ, 4. Κλούβας Ιωάννης και 5. Μηνάς Ιωάννης Γ. Εγκρίνει την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Σαββή με την οποία πρότεινε να ζητηθεί από το Δημ. Συμβούλιο να εισηγηθεί στην Κεντρική Διοίκηση να περιέλθει πλήρως η αρμοδιότητα που αφορά στο σύνολο του τη λειτουργία των λεωφορείων ανοικτού τύπου και συναφών δραστηριοτήτων στους Δήμους, διότι είναι καθαρά θέμα, που με βάση την αρχή της εγγύτητας, υποχρεωτικά πρέπει να περιέλθει στους Ο.Τ.Α. που για λόγους διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος α) να ορίζει τον μέγιστο αριθμό ανάπτυξης τέτοιων δραστηριοτήτων β) με διαφανείς και πλειοδοτικές διαδικασίες να χορηγούνται οι παραπάνω άδειες. Η πρόταση μας για τα δύο λεωφορεία να έχει ισχύ μέχρι ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης της παραπάνω πρότασης. Υπέρ της πρότασης αυτής τάχθηκαν τα μέλη: 1. Ευθυμιάδης Χαράλαμπος, 2. Φιλιππάκη Διακοσάββα Ελευθερία, 3. Κομινάτου Χρυσοχού Τσαμπίκα, 4. Κούντρας Ηλίας, 5. Μαρίνου Ιωάννα, 6. Μπελιγράδης Γεώργιος και 7. Χατζηχριστοδούλου Κων/νος. Κατά: 1. Ευστρατίου Χρήστος, 2. Φώκιαλη Ισμήνη Ελένη, 3. Ταχλιαμπούρης Μιχαήλ, 4. Κλούβας Ιωάννης και 5. Μηνάς Ιωάννης Δ. Παραπέμπει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τις δικές τις ενέργειες. Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 85/2012 ΜΙΧ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος): «Απλώς διευκρινίζω για το πρώτο σκέλος ότι δεν είναι σωστός ο τίτλος γιατί εμείς δεν μπορούμε να ορίσουμε θέσεις στάσεις λεωφορείων αυτός που μπορεί να το κάνει είναι αυτός που έχει εκδώσει την απόφαση. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι γνωμοδότηση και εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει και αυτό, έτσι ώστε να προχωρήσει η υπόθεση από το Υπουργείο που εξέδωσε την διάταξη. Για το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με μια κανονιστική διάταξη για την οποία πρέπει να εισηγηθούμε στο Δημ. Συμβούλιο. Για το πρώτο θέμα πιστεύω ότι ούτε το Δημ. Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, αλλά να εισηγηθεί και αυτό προς τα αρμόδια Υπουργεία που εξέδωσαν τις άδειες». ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣ. (Μηχανικός Δνσης Τεχν. Υπηρεσίας) «Πρέπει να πούμε ότι το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι περίπου 12,8 χλμ με 13σατάσεις για το ένα λεωφορείο και 11στάσεις για το άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μία στάση ανά 800μ και αυτό δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, εκνευρισμό, και επειδή τα λεωφορεία έχουν 2

3 μεγάλο ύψος και όταν υπάρχουν δενροστοιχίες μεγάλες που βγαίνουν και στο οδόστρωμα αναγκάζονται αυτά να κινούνται στο μέσον του δρόμου με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν όλο το δρόμο και να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Συγχρόνως υπάρχουν και πολλά αυτοκίνητα που ακολουθούν και όταν τα λεωφορεία σταθμεύουν να γίνονται επικίνδυνα με αποτέλεσμα, οπότε χρειάζεται για να παρκάρουν να χρειάζονται μία εσοχή τουλάχιστον 20μ. Όταν βγήκαν οι αποφάσεις δεν υπήρχε η δυνατότητα να επισημανθούν αυτά και έτσι δόθηκαν. Κατά την δική μας εκτίμηση οι αυτές έπρεπε να ήταν πολύ λιγότερες, αφού όμως δόθηκαν, κάποιες απ αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα να υφίστανται ως στάσεις. Οι στάσεις αυτές είναι η στάση αφετηρία στο ξεν ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ όπου οι ξενοδόχοι δεν έχουν πρόβλημα, συνεχίζουμε στην πλατεία που υπάρχει το άγαλμα του ΔΙΑΓΟΡΑ που εκεί πραγματικά δεν υπάρχει χώρος να σταθμεύσει το λεωφορείο και αυτή η στάση κατά τη δική μας άποψη πρέπει να καταργηθεί. Στη συνέχεια υπάρχει στάση στο ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ υπάρχει μια εσοχή εκεί στην παλιά είσοδο του επί της οδού Παπανικολάου. Μετά είναι η στάση του Ενυδρείου όπου δεν μπορεί να σταματά μπροστά από το ενυδερείο αλλά λίγο παρακάτω που είναι και η στάση του ΡΟΔΑ δώσαμε τη δυνατότητα να παρκάρουν. Στη συνέχεια στο Εθνικό Θέατρο δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η επόμενη στάση είναι στο Μανδράκι και επειδή εκεί το σημείο είναι επισφαλές λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προτείναμε να συγχωνευτούν οι δύο αυτές στάσεις και να δοθεί ο χώρος έμπροσθεν της Αστυνομικής Δνσης όπου υπάρχουν 4-5 αυτοκίνητα παρκαρισμένα που υπάρχει και μια εσοχή για να σταματούν εκεί. Η επόμενη στάση είναι στην Κολώνα, συμφωνούμε να σταθμεύουν εκεί που υπάρχει χώρος πρίν από τις δημόσιες τουαλέτες. Ο επόμενος χώρος είναι στο Λιμάνι που υπήρχαν πολλές διαφωνίες, διαβουλεύσεις, το είδαμε, το ξανασυζητήσαμε, πήραμε τις απόψεις όλων, και κρίναμε ότι το καλλίτερο που μπορούσε να γίνει είναι λίγο πρίν από το θέατρο της Τάφρου. Εκεί είναι ο καλλίτερος χώρος διότι υπάρχει μία εσοχή και δεν εμποδίζει κανένα, ούτε και τα διερχόμενα αυτοκίνητα έχουνε πρόβλημα διότι υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σημειώνουμε ότι τουρίστες που έρχονται με τα κρουαζιερόπλοια βγαίνουν από την παρακείμενη είσοδο του Λιμανιού και όχι από την κεντρική πόρτα, οπότε με την ανάλογη σήμανση θα μπορούσαν εύκολα να μεταβούν στη στάση αυτή. Μετά είναι το εμπορικό λιμάνι που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα αλλά και στην πλατεία Γέροντα που εκεί έχω κάποιες επιφυλάξεις γιατί ο χώρος δεν είναι διαμορφωμένος, πρόκειται να γίνει η μαρίνα και δεν μπορούμε από τώρα να προβλέψουμε πώς θα είναι αύριο εκεί ο χώρος διαμορφωμένος, αλλά αδυνατούμε πραγματικά να μαντέψουμε τι θα γίνει. Στη συνέχεια είναι η στάση του Αγ. Φραγκίσκου που δεν έχουμε αντίρρηση, και μετά είναι η πύλη του Αγ. Αντωνίου που εκεί πραγματικά δεν υπάρχει δυνατότητα. Είναι στην Πύλη Ντ Απουάζ και το λεωφορείο στρίβει για να πάει προς την ΑΚΡΟΠΟΛΗ. Εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να σταθμεύσει. Ένας χώρος που έχουμε επιλέξει είναι μπροστά στη λέσχη του ΟΤΕ και εκεί δεν έχουμε αντίρρηση. Η επόμενη στάση είναι στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ στο Μόντε Σμίθ, που δεν υπάρχει πρόβλημα και μετά καταλήγει στην αφετηρία. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος και ίσως το σημαντικότερο όλων είναι ότι υπάρχουν άλλες τρείς αιτήσεις λεωφορείων και εδώ πριν πάρετε κάποια απόφαση θα πρέπει να σκεφθούμε που θέλουμε να οδηγήσουμε αυτή την πόλη. Σκεφτείτε την πόλη μας με πέντε λεωφορεία και ένα τρενάκι με κυκλική και συνεχόμενη πορεία μέσα στην πόλη, τι εκνευρισμό μπορούμε να δημιουργήσουμε, τι φόρτο κυκλοφοριακό μπορούμε να δημιουργήσουμε και όσο εφιαλτική θα είναι η πόλη μας αφού και τώρα με τα δύο λεωφορεία και το τρενάκι είναι εφιαλτική. Αυτός για μας είναι ο μεγάλος προβληματισμός.» ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): «Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από άποψη νομική για να γίνει επανακαθορισμός των στάσεων. Επομένως μέχρι να επανακαθοριστούν οι στάσεις αυτές παραμένουν ως έχουν. Σήμερα το πρωί ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Χριστοδούλου, επισκέφτηκαν τον κ. Εισαγγελέα και σύμφωνα με προφορικές υποδείξεις του κ. Εισαγγελέως, επί της απόφασης που καλούμεθα σήμερα να πάρουμε διευκρινίζονται τα εξής. Το πρώτο σκέλος του επανακαθορισμού των στάσεων επέχει θέση έκφρασης γνώμης- εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο και αυτό αν την δεχθεί θα εκφράσει επίσης γνώμη- εισήγηση προς τα αρμόδια Υπουργεία που εξέδωσαν τις άδειες, ν ανακαθοριστούν θέσεις των στάσεων για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, διότι οι υφιστάμενες δημιουργούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και η συχνότητα τους προσομοιάζει στην έννοια στάσεων δημόσιου συγκοινωνιακού μέσου. Δηλαδή την τελική απόφαση να ανακαθοριστούν ή όχι οι στάσεις την έχουν τα αρμόδια Υπουργεία και μέχρι να τροποποιηθούν ή όχι οι άδειες όσον αφορά τις στάσεις, αυτές ισχύουν ως έχουν. Το δεύτερο σκάλος της έκδοσης κανονιστικής αφορά να μην επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοσις αδειών βεβαιώσεων συνολικού μήκους διαδρομής 12,8 χλμ που θα χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση επιπλέον των δύο (2) οχημάτων. Η απόφαση αυτή επέχει θέση εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο που έχει σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δ.Κ.Κ. την εξουσία να εκδώσει τέτοια κανονιστική διάταξη. Επίσης υπάρχει και θέμα ασφάλειας δηλ. δημόσιου συμφέροντος αφού σύμφωνα και με την μελέτη- εισήγηση της Δνσης Τεχν. Υπηρεσίας, η πρόσθετη κυκλοφορία και άλλων οχημάτων επιβαρύνει επικίνδυνα την κυκλοφορία και την ασφάλεια». ΜΙΧ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος): «Πρέπει να δούμε την λειτουργία και την ευταξία στην πόλη μας. Θέλουμε να υπάρχει χάος και ειδικά το καλοκαίρι με τόσους τουρίστες, με τα τόσα οχήματα που υπάρχουν και τα σύν είτε τρενάκι λέγεται είτε ανοικτά λεωφορεία λέγεται; Είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε όλοι μας. Το κακό έχει ξεκινήσει απ αρχής. Δηλαδή υπάρχει ένα Υπουργείο το Υπουργείο πολιτισμού, μη γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην πόλη της Ρόδου, και έρχεται και καθορίζει αυτό, αντί ημών όπως γίνεται πάντα τις στάσεις των ανοικτών λεωφορείων και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων οι οποίοι βάσει αυτών των αποστάσεων κάνανε μία επένδυση την οποία δεν γίνεται να μην λάβουμε υπόψη μας. Μια επένδυση που ανέρχεται απ ότι διαβάζω στο ύψος των για τον καθένα. Καλούμαστε λοιπόν να λύσουμε σήμερα τέτοιου είδους προβλήματα. Η γνώμη την οποία εμείς εκφράζουμε και είναι γνωμοδοτική από την άποψη του σκέλους

4 4 που έχει να κάνει με τις στάσεις των λεωφορείων, εμείς δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε ή ν αλλάξουμε στάσεις. Το θέμα είναι ότι η εισήγηση γίνεται προς το Δημ. Συμβούλιο το οποίο με τη σειρά του θα εισηγηθεί και το Υπουργείο που εξέδωσε αυτή την απόφαση είναι αρμόδιο να πάρει την απόφαση αλλαγής, μείωσης ή πρόσθεσης θέσεων. Όπως ξέρετε κατάγομαι από την Κρεμαστή που απέχει 12και κάτι χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου, απόσταση ίση με την απόσταση της διαδρομής των ανοικτών λεωφορείων. Σας πληροφορώ ότι από το Μαντράκι μέχρι την Κρεμαστή οι στάσεις που κάνει το αστικό λεωφορείο είναι επτά (7). Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για οποιαδήποτε εισήγηση κάνουμε στο Δημ. Συμβούλιο διότι η αρμοδιότητα μας είναι εισηγητική και όχι αποφασιστική για τι πρώτο σκέλος, ενώ για το δεύτερο σκέλος είναι κανονιστική διάταξη να εισηγηθούμε όχι παραπάνω λεωφορεία μέσα στην πόλη της Ρόδου. Αυτή η οποιαδήποτε απόφαση που θα πάρουμε, ίσως να είναι άδικη διότι μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στους πολίτες το αίσθημα του αθέμιτου ανταγωνισμού εν όψει και της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, εμείς με την κανονιστική διάταξη που προτείνουμε ερχόμαστε να κλειδώσουμε ένα επάγγελμα. Δεν ξέρω κατά πόσο εμείς μπορούμε και κατά πόσο είναι δίκαιο ή άδικο να λάβουμε τέτοια απόφαση. Για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Συμφωνώ με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.». ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: (Μέλος): Συμφωνώ με την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας να μην δοθούν άλλες άδειες διότι θα δημιουργήσουν κυκλοφοριακό χάος αν και θα δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός. Όταν δόθηκαν αυτές οι δύο άδειες, έπρεπε όλα αυτά να είχανε προβλεφθεί αφού για να δοθούν οι άδειες αυτές οι διαδικασίες περνούν και μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου. Άκουσα πάλι από την εκπρόσωπο των τεχν. Υπηρεσιών για συγχώνευση των στάσεων Εθνικού Θεάτρου και Νέας Αγοράς και τη δημιουργία νέας στο κτίριο της Αστυνομίας επί της λεωφόρου Μανδρακίου, διότι στη στάση της Νέας Αγοράς υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα τα λεωφορεία και άλλα. Μα σε όλο το Μαντράκι υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα από τις δύο πλευρές και το πρόβλημα παραμένει το ίδιο είτε η στάση είναι εκατό ή διακόσια μέτρα μπροστά ή πίσω. Η επόμενη στάση είναι η στάση στο λιμάνι που είναι αυτή που καίει προφανώς. Λέει η τεχνική Υπηρεσία για την μετατόπιση της, μετά το λιμάνι και μετά την στροφή σε απόσταση μέτρα. Πέρασα από εκεί και είδα ένα πεζοδρόμιο που δεν περνά ένα αναπηρικό καροτσάκι, δεν περνάει άνθρωπος καν. Πώς από την μια πλευρά μετά την στροφή έχουμε ένα πεζοδρόμιο που είναι 0,50 μ και από την άλλη μεριά προς την στροφή έχουμε ένα πεζοδρόμιο 5 μ. Πως εμείς ζητάμε να περνάνε άνθρωποι από το πεζοδρόμιο των 0,50 μ. με κίνδυνο να έχουμε ατύχημα και ακόμα να χαθεί και κάποια ζωή; Ποιος υπογράφει γι αυτό; Αν υπογράφει κανένας με γεια του με χαρά του. Εγώ δεν συνηγορώ και ούτε θα συνηγορήσω γιαυτό. Απ ότι ξέρω έχει βρεθεί μία στάση η οποία βολεύει όλους. Είναι ακριβώς πάνω στη στροφή. Από εκείνη τη στροφή πέρασα. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που ανήκουν σε επιχείρηση RENT A CAR. Καλό είναι να δουλεύουν όλοι. Δεν θέλουμε να στερήσουμε το ψωμί κανενός. Αλλά εκείνες οι θέσεις του RENT A CAR από 10 μπορούν να γίνουν δύο όπως άλλωστε προβλέπεται, επίσης μπορούμε να μικρύνουμε το πεζοδρόμιο και από 5 μ. μπορούμε να το κάνουμε 2 ή 2,5 μ. διότι δεν είναι αρχαιολογικό, ο Δήμος το έφτιαξε, και σε εκείνη τη θέση μπορεί να χωρέσει και το λεωφορείο χωρίς να ενοχλούνται ούτε τα μαγαζιά μπροστά και ούτε να κινδυνεύει ο τουρίστας. Η θέση μου είναι ότι η στάση του λιμανιού είναι να γίνει εκεί που παρκάρει το RENT A CAR, το RENT A CAR μπορεί να παρκάρει στον Άγιο Παντελεήμονα και με ένα υπάλληλο σε ένα (1) λεπτό μπορούνε να εξυπηρετήσουνε τον πελάτη τους, μπορεί να έχει εκεί μόνο δύο τρία αυτοκίνητα να μην έχει πρόβλημα ούτε το ΡΟΔΑ αν και για το ΡΟΔΑ έχω να πώ κάτι για παράδειγμα, έχουνε κάνει την διάβαση πάνω στην στάση. Ποιος πήγε από τις Τεχν. Υπηρεσίες να το δεί; Θεωρώ με την στάση μου ότι πράττω το καθήκον μου και τοποθετούμαι υπέρ της πρώτης εισήγησης των Τεχν. Υπηρεσιών με ΑΠ 2/26470/ Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο ιδιοκτήτης του RENT A CAR κ. Ζουρούδης ο οποίος είπε: «Στο σημείο που λέει ο κ. Λύμουρας το λεωφορείο δεν χωράει λόγω του όγκου διότι είναι στη στροφή πάνω και ο διερχόμενος που είναι πίσω είναι αναγκασμένος να ανοίξει. Δεν αρνούμαι ότι δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Η συγκεκριμένη στάση του λιμανιού δεν είναι για διευκόλυνση των τουριστών είναι μόνο για το οικονομικό. Επειδή υπάρχουν εκεί συγκρουόμενα συμφέροντα θα έλεγα το εξής. Καλώς ή κακώς τις πήραν τις άδειες δεν ερωτήθηκε ο Δήμος και κανείς άλλος. Το συμβούλιο σας εδώ έχει να πάρει μια απόφαση. Αν δημιουργείται πρόβλημα στην υγεία και ποιότητας ζωής. Αυτό είναι το θέμα. Αν θέλουν πραγματικά να λύσουνε το κυκλοφοριακό πρόβλημα επειδή υπάρχουν και οι ενστάσεις, θα πω κάτι απλό. Είναι προφανές ότι το Λιμάνι και το Μανδράκι είναι χώρος έλξης αλλά και χρήματος. Θέλετε να αποφύγετε τους νέους επενδυτές; Θέλετε να το αποτρέψουμε χωρίς να τους αρνηθούμε και χωρίς να τους κάνομε κακό; Πολύ απλά αφαιρούμε. Και ζητάμε να αφαιρεθούν το Μαντράκι η Κολώνα. Και αυτόματα οι καινούργιοι επενδυτές κάνουν πίσω. Σε αντίθετη περίπτωση θα προσβάλουν την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου διότι όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι άδικο λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού. Ημίμετρα δεν χωράνε». ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (Μέλος): Καλούμαστε να αποφασίσουμε με βάση αυτά που είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Θα παραπέμψουμε το θέμα στο Δημ. Συμβούλιο. Η Εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας είναι συγκεκριμένη, όπως και η εισήγηση του Προέδρου και εμείς συζητάμε επ αυτών. Ότι έπρεπε να ειπωθεί ειπώθηκε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου θεωρώ οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται είναι επανάληψη των προηγουμένων. Θα πρέπει να εισηγηθούμε στο Δημ. Συμβούλιο ναι ή όχι. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): «Τα θέμα είναι εξόχως πολιτικό και εξόχως νομικό. Είναι εξόχως πολιτικό γιατί αφορά την ίδια τη λειτουργία της πόλης και εξόχως νομικό επειδή αφορά την εφαρμογή νομοθεσίας. Αν ανατρέξουμε στην Γαλλική νομολογία του Διοικητικού Δικαίου που θεωρείται μετά την περίοδο της Γαλλικής 4

5 Επανάστασης και μέχρι τις μέρες μας η πρωτοπορία του Διοικητικού Δικαίου, βλέπουμε ότι τίθεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της διπλής εισηγήσεως δηλαδή η νομοθεσία του κράτους παρά το γεγονός ότι βαρύγδουπα και με πανηγυρισμούς ονομάζεται εκσυγχρονισμός και εκσυγχρονιστική νομοθεσία σαν πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών το 2010 στην πράξη την είδαμε, θεσπίζουν διπλές εισηγήσεις. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την εισήγηση της τεχν. Υπηρεσίας όπως την έθεσε η κ. Θεοχαρίδου και τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας τις οποίες εύστοχα έθεσε ο κ. Στρατής και βλέπουμε ότι υπάρχει γνωμοδότηση του Εισαγγελέως πριν την συνεδρίαση αυτή προς εσάς κε Πρόεδρε όπου θέτει το θέμα της διπλής εισήγησης. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ότι εισηγείται η Ε.Π.Ζ. γνωμοδοτικά προς το Δημ. Συμβούλιο, θα έρθει μετά το Δημ. Συμβούλιο επίσης γνωμοδοτικά να θέσει το θέμα και να πάει στο Υπουργείο. Αυτά πιστεύω δεν γίνονται σε καμία χώρα που έχει συγκροτημένο νομικό πλαίσιο και στην Αυτοδιοίκηση και στη λειτουργία του κράτους. Το δε απαράδεκτο, είναι, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της πόλης, την απόφαση δεν παίρνει η ίδια η πόλη που γίνεται Δήμος- Κυβερνείο, αλλά καλείται το κράτος μέσω του Υπουργείου να πάρει την απόφαση. Είναι λοιπόν θέματα που εμείς οι πολίτες, ως εκπρόσωποι πολιτών σε ένα αυτοδιοικητικό όργανο πρέπει να τοποθετηθούμε και να το θίξουμε και πρέπει ι ΥΠ.ΕΣ και τώρα και μετά να δεί αυτά τα αδιέξοδα, και αυτούς τους νομικούς παραλογισμούς και να τοποθετηθεί. Ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για την λειτουργία της πόλης; Έρχονται εδώ οι άνθρωποι και οι εκπρόσωποι των φορέων με την πεποίθηση ότι έρχονται σε όργανο που μπορεί να αποφασίσει. Αντιθέτως με όσα είπε ο κ. Εισαγγελέας και όσα είπε ο κ. Στρατής αποτυπώνοντας το Νόμο, δεν υπάρχει εξουσία, μόνο γνωμοδοτική εξουσία. Δηλαδή έχουμε το ίδιο θέμα που οδηγεί πνευματικό και οργανικό κάματο. Έχουμε παρουσία των ενδιαφερομένων Στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου, ώρες επί ωρών. Έρχονται σήμερα να εκφέρουν και πάλι τις απόψεις τους και θα πάνε πάλι στο Δημ. Συμβούλιο τρείς φορές για να πούνε τα ίδια πράγματα ενώ σε μια οργανωμένη χώρα μια φορά και μόνο θα λαμβάνονταν η απόφαση και από κεί και πέρα το λόγο θα είχαν τα θεσμικά όργανα του Κράτους με ενστάσεις, προσφυγές ή με οποιοδήποτε άλλο νομικό βοήθημα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία εδώ κε Πρόεδρε ταυτίζονται οι απόψεις μας και δημιουργούν μέγα προβληματισμό. Και έρχομαι και θέτω ακούγοντας τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Λύμουρα και όλους όσους έθεσαν ερωτήσεις, ότι, ασχολήθηκε προ τετραμήνου η Ε.Π.Ζ. με το κυκλοφοριακό της Μεσαιωνικής Πόλης, κατ εξοχήν θέμα κυκλοφοριακού, όπου ήταν εδώ ο κ. Παπαχριστοδούλου και μας έκανε εισήγηση μιάμισης ώρας, μέσα στο κυκλοφοριακό της Παλιάς πόλης ήταν αυτό το θέμα. Δηλαδή αποσπασματικά, ενώ έγινε η οργανωμένη ρύθμιση, ερχόμαστε και συζητάμε κάτι απλώς για να συζητείται. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το αδιέξοδο το νομικό και το πολιτικό πρέπει να σταματήσει, απαιτούμε μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και πάμε στο δια ταύτα. Πάμε σε πολύ συγκεκριμένη πρόταση, διότι το θέμα είναι συγκεκριμένο. Μιλάμε αφ ενός μεν για ένα κατά την άποψή μου για ένα μεγάλο αριθμό στάσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είμαστε νομική βάση για να το δούμε. Έχουμε το θέμα της ελεύθερης οικονομίας. Η ελεύθερη οικονομία επιτρέπει και ορίζει κάποια πράγματα. Έχουμε αρμοδιότητα ή είμαστε αναρμόδιοι, και θα βρεθούμε αύριο στον Εισαγγελέα αν μπούμε σε κανονιστικές ρυθμίσεις χωρίς να έχουμε το παραμικρό δικαίωμα να το κάνουμε. Μέσα στην πόλη, η κυκλοφορία των πολιτών είναι βασικό. Επίσης ομάδες οι οποίες ενεργώντας στα πλαίσια του επαγγέλματος τους όπως οι οδηγοί ΤΑΞΙ και όπως οι εκμεταλλευόμενοι τα ανοικτά τουριστικά λεωφορεία, νύν και μελλοντικοί, υπάρχουν και υποβάλλονται στους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας. Το θέμα είναι μέγα, είναι σοβαρό, αιτιολογημένα και με συγκεκριμένες προτάσεις, και τοποθετούμαστε. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την διπλή εισήγηση, πρέπει το θέμα να πάει στο Δημ. Συμβούλιο. Και στο πρώτο σκέλος αλλά και στο δεύτερο διότι δεν μπορούμε να γίνουμε και εμείς μέτοχοι σε μία τέτοια γραφειοκρατία, σε μια τέτοια δέσμευση των πολιτών σε συζητήσεις επί συζητήσεων, χωρίς να λαμβάνεται απόφαση, αλλά να γίνονται συζητήσεις κοινωνικές και όχι με αυτοδιοικητική ή με νομική ισχύ. Να πάει στο Δημ. Συμβούλιο λόγω της σπουδαιότητός του, που εκεί να ληφθεί το περιεχόμενο της γνωμοδότησης που θα πάει στο Υπουργείο. Και εκεί να αναγράφεται και θα το πώ και στο Δημ. Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνει σεβαστή και από το Υπουργείο η γνωμοδότηση του Δημ. Συμβουλίου γιατί η πόλη μας ανήκει σε μας τους Ροδίτες Πολίτες και όχι στο Υπουργείο που θα λάβει την απόφαση.» ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (Πληρ. Δικηγόρος κ. Σαή): Χαίρομαι κατ αρχήν με αυτά που άκουσα ότι επιτέλους γίνονται δεκτά αυτά που φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό, ότι δηλαδή μετά από πολύ κόπο έγινε κατανοητό ότι αυτή η Υπουργική απόφαση δεν τροποποιείται ούτε με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, ούτε με απόφαση της Ε.Π.Ζ. ούτε με μια απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου. Είναι γνωστό ότι μια Υπουργική απόφαση αναιρείται με ισοδυνάμου νομοθετικής δυναμικής απόφαση. Το δεύτερο είναι ότι τη υπ αριθ. 85/2012 απόφαση της Δημ. Ενότητας την έχουμε προσβάλει και από τη στιγμή που προσβάλλεται καταλαβαίνετε ότι υπόκειται σε κρίση με πιθανότητα ακυρώσεως της. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να δείτε. Και μέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή η απόφαση αυτή παγώνει δεν μπορεί να συζητηθεί. Όμως επί της ουσίας το θέμα είχε λυθεί. Στις οι Τεχν. Υπηρεσίες του Δήμου, έκαναν μια μελέτη στην οποία προέβλεπαν κάποιες θέσεις στάθμευσης τις οποίες αποδέχθηκαν οι ενδιαφερόμενοι. Έρχεται λοιπόν η Τεχν. Υπηρεσία στις και λέει ότι η στάση της Ν. Αγοράς να πάει στο άγαλμα Καραμανλή διότι δεν δημιουργεί κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα και η στάση της εισόδου του Τουριστικού λιμένα να πάει εκεί που είπε ο κ. Λύμουρας δηλ. στην στροφή και υπάρχει μελέτη από μηχανικό η οποία λέει ότι και χωρίς να κοπεί το πεζοδρόμιο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στις την ημέρα που συνεδρίαζε η Δημ. Κοινότητα Ρόδου ήρθαμε να πούμε ότι συμφωνούμε με την εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας και ότι αποδεχόμαστε τις θέσεις αυτές. Αίφνης βρισκόμαστε σε μία εισήγηση που ακόμη δεν την είχαν λάβει τα μέλη της δημ. Κοινότητας στα χέρια τους η οποία αναιτιολόγητα διέφερε από την προηγούμενη και έλεγε για κατάργηση 4 θέσεων, η θέση του Λιμανιού να πάει στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη σε απόσταση 500μέτρων από την προηγούμενη και η θέση της Νέας Αγοράς να πάει στο Ταχυδρομείο που είναι το δεύτερο στενώτερο σημείο στο Μαντράκι. Εμείς βρεθήκαμε προ εκπλήξεως και δε εκφράσαμε άποψη επί της δεύτερης

6 6 εισήγησης. Επί της προηγούμενης εισήγησης κληθήκαμε να εκφράσουμε την άποψή μας ενώ την νέα εισήγηση δεν την γνωρίζαμε καν. Μάλιστα στις ημερομηνία συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας η εφημερίδα δημοσίευσε την πρώτη εισήγηση. Υπόψη ότι η στάση που προτείνεται στη δεύτερη εισήγηση στο θέατρο τάφρου στην προηγούμενη εισήγηση την χαρακτήριζαν επικίνδυνη. Είναι δυνατόν η Επιτροπή σας να είναι απλώς ένα διεκπεραιωτικό όργανο; Δεν έχετε άποψη; Την πόλη την γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να έχετε άποψη γι αυτά τα πράγματα; Είναι δυνατόν να περάσουν απ αυτό το πεζοδρόμιο 50 άνθρωποι για πολλές φορές την ημέρα για να πάνε στην τάφρο; Άρα ποιος ευθύνεται που σήμερα το πρόβλημα δεν έχει λυθεί; Οι άνθρωποι που καλοπροαίρετα δέχτηκαν την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας σε δύο σημεία που κατόπιν μελέτης κρίθηκαν κατάλληλα ενώ τα σημερινά σημεία ουδέποτε εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν τεχνικά; Ρωτήστε την Τεχν. Υπηρεσία ποια είναι η αιτιολογία που άλλαξε την εισήγηση της στις Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που τις είπαν ότι οι θέσεις οι νέες που προτείνει είναι καταλληλότερες από τις προηγούμενες; Απάντηση, ΟΧΙ. Δεν ξέρω ποιες σκοπιμότητες υπεισήλθαν αλλά δεν υπάρχει καμιά τεχνική μελέτη που να αποδεικνύει ότι αυτές νέες θέσεις είναι καταλληλότερες. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείτε να τα παρακάμπτετε. Πάρτε θέση. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ: Τονίζω ότι συζητάμε για θέματα που έπρεπε να έχουν συζητηθεί εδώ και χρόνια. Συζητάμε αποσπασματικά για την λειτουργία δύο (2) ανοικτών λεωφορείων ανοικτού τύπου σε μία πόλη που είναι υποβαθμισμένη κυκλοφοριακά. Δεν έχει να κάνει μόνο με την λειτουργία των δύο λεωφορείων, έχει να κάνει με την κυκλοφορία στην πόλη μας. Όμως σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν περί επικινδυνότητας ή οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι αν ένα σημείο τέτοιο είναι επικίνδυνο σύμφωνα και με την εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας, εξ ίσου επικίνδυνο για να μην πω περισσότερο επικίνδυνο είναι το σημείο που σήμερα σταθμεύουν τα λεωφορεία που είναι πάνω στη διάβαση, που είναι η έξοδος του λιμανιού και κινδυνεύουνε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Εγώ σήμερα επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, ότι έχω μία γνωμοδότηση της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου, θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλέψει και έχουν φέρει αυτή την πρόταση, εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε είμαι συγκοινωνιολόγος, βλέπω την εισήγηση, βλέπω και σαν πολίτης και κρίνω το τι συμβαίνει στην πόλη μας και θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν μερικές βελτιώσεις του χώρου, και η απόφαση που πρέπει να λάβει το ισοδύναμο όργανο που είπε και ο κ. Κωστόπουλος που είναι το Υπουργείο αυτό που εξέδωσε την άδεια και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την λειτουργία αυτών των λεωφορείων, έπρεπε να είχαν πάρει την γνωμοδότηση μας όπως σήμερα εμείς την στέλλουμε προκειμένου να πάρουν μια απόφαση, νομίζω ότι εμείς πρέπει να πάμε γνωμοδοτικά προς το Δημ. Συμβούλιο και αν επιβάλλεται να κάνουμε εκτενέστερη συζήτηση να την κάνουμε, και η απόφαση που θα παρθεί θα πρέπει να πάει στο Υπουργείο και εκεί να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην πόλη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι όποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, είμαστε μαζί με τους επιχειρηματίες, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουνε αυτή την εποχή, για όλους ισχύει, όμως δεν θα πρέπει την λειτουργία λεωφορείων στην Πόλη της Ρόδου, εκατό χιλιάδες κόσμος να έχει προβλήματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα μόνο επιχειρηματία ή δύο, έχω να σκεφτώ όμως χιλιάδες κόσμο που δραστηριοποιείται στο νησί και που έχει καθημερινή κάθοδο στην πόλη και κυρίως στο λιμάνι που είναι το σημείο αυτό είναι πολύ σοβαρό, όπως σοβαρό είναι και το σημείο του Μανδρακίου, που ά θέλετε την άποψή μου εγώ θα ήθελα ένα Μανδράκι χωρίς αυτοκίνητα. Το Μαντράκι θέλουμε να το βλέπουμε με κόσμο να κυκλοφορεί, να έχει μια δραστηριότητα επιχειρηματική τέτοια, που να δίνει ζωντάνια και να απολαμβάνουμε την θάλασσα. Αυτή τη στιγμή, όπου και αν καθίσουμε μόνο αυτοκίνητα βλέπουμε. Και αν προσθέσουμε και άλλα αυτοκίνητα ιδιαίτερα αυτού του τύπου θα κόβει την ορατότητα όλων μας όπου και αν καθίσουμε. Και οι στάσεις αυτών των λεωφορείων πρέπει να είναι στάσεις και όχι αφετηρίες. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣ. (Μηχανικός Δνσης Τεχν. Υπηρεσίας) «Το γεγονός ότι κινηθήκαμε με απόλυτη διαφάνεια φαίνεται μόνο από μία κίνηση, ότι κρατάτε όλα τα χαρτιά και αν δεν κινούμασταν με διαφάνεια, πολύ απλά δεν θα τα κρατούσατε. Πριν λοιπόν καταλήξουμε σε μία απόφαση είναι σε ορθή επανάληψη και ήρθε στην Ε.Π.Ζ., είχαμε διάφορες τοποθετήσεις και είχαμε και διάφορες σκέψεις και βέβαια δεν υπήρχε ένας συγκοινωνιολόγος να μας καθοδηγήσει, καταλήξαμε σε κάποιες αποφάσεις και με διαβούλευση και με την Δημ. Αστυνομία και με την Τροχαία και με το ΡΟΔΑ ήρθαμε σε μια άλλη απόφαση την οποία θεωρήσαμε σωστότερη και πιο ασφαλή. Δεν είχαμε λόγο να το αποκρύψουμε και ούτε το κάναμε κρυφά. Κυκλοφόρησε το πήραν στα χέρια τους γιατί καθημερινά είχαμε την παρουσία τους και ήθελαν επιτακτικά να πάρουν τα έγγραφα στα χέρια τους, αλλά στην πορεία είδαμε ότι ήταν σωστότερο να τροποποιήσουμε τις αποφάσεις αυτές για να έχουμε καλύτερη ασφάλεια και καλύτερες δυνατότητες. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και μεγάλη απόκλιση από την προηγούμενη εισήγηση γιατί στην μεν πρώτη έκθεση είχαμε δώσει τρείς επιλογές, κρατήσαμε ότι η μία ήταν καλύτερη όλων και υπερίσχυε και στην άλλη όσον αφορά το Λιμάνι και στο άγαλμα του Καραμανλή, όπου εκεί πραγματικά η απόσταση είναι πολύ μικρή δηλ. που είναι το τρενάκι και δεν υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσει το λεωφορείο και κόβει την ορατότητα του ΑΚΤΑΙΟΝ, υπάρχει δηλ. μια πολυπλοκότητα στο πρόβλημα, θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν καλύτερα να γίνει η στάση στο χώρο της Αστυνομίας όπου υπάρχει χώρος και δεν εμποδίζει και κανένα. Αυτές λοιπόν ήταν οι προϋποθέσεις που αλλάξαμε την τεχνική έκθεση που δεν την αλλάξαμε, τροποποιήσαμε δύο θέσεις πού σοβαρές και πολύ καίριες». Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η νομική εκπρόσωπος του κ. Ζουρούση κ. Τριανταφύλλου, που είπε τα εξής: Γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες σας γι αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ, πιστεύω ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες συνέταξαν μια μελέτη λαμβάνοντας υπόψη αρχικά την ασφάλεια οχημάτων και πεζών. Είναι σαφές ότι μια στάση πάνω σε διάβαση πεζών είναι άκρως ακατάλληλο και άκρως επικίνδυνο. Ο ΚΟΚ ορίζει ρητά ότι η στάση και η στάθμευση δεν μπορεί να γίνει σε σημείο που υπάρχει στροφή. Γι αυτό το λόγο συμμεριζόμαστε απόλυτα την άποψη των Τεχν. 6

7 Υπηρεσιών. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πώ είναι ότι εσείς που σας εμπιστευτήκαμε με την ψήφο μας πρέπει να λάβετε υπόψη σας πάνω από όλα το δημόσιο συμφέρον διότι αυτό είναι υπέρτερον από οπό οποιαδήποτε Υπουργική απόφαση. Αυτό αναμένουμε από σας. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ): «Θα έπρεπε να ερωτηθούμε και εμείς αφού είμαστε 24 ώρες στο τιμόνι. Συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη των τεχνικών υπηρεσιών γιατί δουλέψανε πολύ πάνω σ αυτό το θέμα. Δεν μπορεί σε διάβαση πεζών σε έξοδο- είσοδο λιμανιού χωρίς πεζοδρόμιο, να σταματά λεωφορείο λεπτά. Δεν μπορεί στην ΚΟΛΩΝΑ να πατάνε διπλή γραμμή παραβιάζοντας το ΚΟΚ να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και να γίνονται ατυχήματα. Δεν μπορεί μπροστά στις καφετέριες στο Μαντράκι να σταματάνε 20 λεπτά, και όλοι είσαστε μάρτυρες αυτών των γεγονότων κυκλοφορείτε μέσα στην πόλη και αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει. Είχα μεταβεί στο Υπουργείο γι αυτό το θέμα και μου είπαν οι αρμόδιοι ότι στείλτε μας μια απόφαση του Δήμου που να μετακινεί η να καταργεί τις στάσεις αυτές, διότι δεν εμείς δεν είμαστε στη Ρόδο.Τότε πώς δώσατε τις συγκεκριμένες άδειες τους ρώτησα και μου είπαν φέρτε μας σχετική απόφαση από το Δήμο και εμείς την επόμενη μέρα θα προβούμε στις δέουσες ενέργειες. Έτσι μας είπαν στο Υπουργείο. ΟΙ μηχανικοί του Δήμου έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό το σχέδιο-μελέτη που ανέφερε ο κ. Κωστόπουλος είναι απ ιδιώτη μηχανικό και όχι εγκεκριμένο από κάποια Δημόσια Υπηρεσία. Τέτοια σχέδια μπορεί να σού φέρω όσα θέλεις και με ότι εγώ θέλω αφού αυτά γίνονται κατά παραγγελία» Στη συνέχεια ο κ. Χριστοδούλου παρότρυνε τον Πρόεδρο των ΤΑΞΙ να συμβάλουν και αυτοί με όλες τους τις δυνάμεις για να παρουσιάζει η Ρόδος όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα του κλάδου τους όπως π.χ η πιάτσα ΤΑΞΙ στο ΘΕΡΜΑΙ όπου με τον χώρο που καταλαμβάνουν τα ΤΑΞΙ δεν αφήνουν χώρο ούτε για πεζό να περάσει. Ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι για το συγκεκριμένο θέμα ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου κ. Ευθυμιάδη με τον οποίο έχει αγαστή συνεργασία για την επίλυση του θέματος υπογραμμίζοντας την θέληση του Σωματείου να συνεισφέρει στην βελτίωση της εικόνας της Ρόδου και ζήτησε από τον κ. Ευθυμιάδη να επιβεβαιώσει αυτά που είπε. Ο κ. Ευθυμιάδης επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο κ. Χατζηγεωργίου και εξήρε την στάση του προέδρου των ΤΑΞΙ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΡΟΔΑ: Όλοι έχουμε περάσει από τους δρόμους αυτούς που κυκλοφορούν τα δύο λεωφορεία αλλά και το τρένο της ΡΟΔΑ, βάζω μέσα και το τρένο του ΡΟΔΑ της επιχείρησης που εργάζομαι, και όλοι γνωρίζουμε ότι δημιουργούν σοβαρότατο πρόβλημα,. Τώρα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι στάση και τι είναι παρκάρισμα. Στάση είναι να κατεβάσεις πέντε (5) ανθρώπους και να πάρεις άλλους πέντε (5). Παρκάρισμα εννοείται ότι περιμένεις στη στάση πάνω από πέντε λεπτά και περιμένεις να φορτώσεις ολόκληρο λεωφορείο από εκείνο το σημείο. Αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και δεν μπορώ να καταλάβω κανένα που προσπαθεί να το δικαιολογήσει αυτό, αλλά ούτε και εγώ θα μπω σε μια διαδικασία να το δικαιολογήσω αυτό. Η στάση λοιπόν είναι 5 λεπτά το παρκάρισμα είναι πάνω από πέντε λεπτά. Εδώ βλέπουμε τα λεωφορεία να κάθονται σε δύο τρία σημεία πάνω από είκοσι λεπτά. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα Υπουργείο έβγαλε μια απόφαση χωρίς να ερωτηθούν οι τοπικοί παράγοντες και φορείς. Ευχαριστώ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοιν. Ρόδου): Εμείς εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε μέσα στη κόντρα του κάθε επιχειρηματία με κάθε ενδιαφερόμενο. Οι προτάσεις και η ορθή επανάληψη έγινε από τις Τεχν. Υπηρεσίες έγινε για να προσδώσει αυτό το χαρακτήρα. ότι όπου ενοχλεί θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Όπου δεν ενοχλεί δεν σημαίνει ότι διώχνουμε κάποιον επιχειρηματία και το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε στο πλευρό όλων των επιχειρηματιών γιατί σε μια κοινωνία που τα ανοίγματα του επαγγέλματος, έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο, γι αυτό και είδαμε και τα δύο σκέλη και όταν τη λύσαμε με τη ορθή επανάληψη ότι θα πάει η στάση λίγο παραπάνω, δεν έχει πάει ούτε πεντακόσια μέτρα πιο πάνω ούτε στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Είναι εκατό μέτρα μετά τη στροφή. Εάν όμως εκεί μπορούμε να δούμε κάποια θέματα τα οποία άπτονται στο πώς μπορούνε να μεταφέρονται οι τουρίστες, αυτά τα θέματα μπορούμε να τα δούμε. Είναι όμως άλλο ζήτημα αυτό, το πώς μπορούμε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες να δούμε πώς θα διασφαλίζεται η πορεία των τουριστών προς τα εκεί, είναι ένα άλλο θέμα. Το πώς ενοχλούνε όμως σήμερα όλοι, μα όλοι, εγώ δεν εξαιρώ κανέναν και τα λεωφορεία και τα ΤΑΞΙ και τα RENT A CAR όλοι θέλουν την νομιμότητα, αλλά όλοι παρανομούνε. Δύο είναι οι θέσεις για το RENT A CAR δέκα πέντε αυτοκίνητα θα βρεις απ έξω. Το ίδιο ισχύει για τα ΤΑΞΙ τα λεωφορεία, για όλους. Και εδώ σήμερα ερχόμαστε σήμερα για να πάρει ο καθένας το μέρος του καθενός. Όχι, η Δημ. Αρχή θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της, εμείς το στέλλουμε στο Δημ. Συμβούλιο. Εκεί θα δούν πώς θα το κουβεντιάσουνε και να στείλουμε και τα δύο σκέλη στο Δημ. Συμβούλιο. Προέχει το συμφέρον της πόλης..εδώ θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με όλους χωρίς ψηφοθηρική διάθεση αλλά αν και ο κ. Σαής είναι πολύ φίλος, εδώ δεν έχει φιλίες προέχει όπως είπα το συμφέρον της πόλης και πρέπει να έχουμε θέσεις και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): «Λέγεται ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως και η θέση της δικής μας παράταξης είναι αμιγώς πολιτική, είναι υπέρ της πόλεως. Γιαυτό λιοιπόν τοποθετηθήκαμε επιλέγοντας δύο θέματα και εδώ ταυτίζονται οι εισηγήσεις. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει διπλή εισήγηση. Δεν μπορεί ένα θέμα να ταλανίζει, να έρχεται στο Τοπικό Συμβούλιο, μετά στην Ε.Π.Ζ. και μετά στο Δημ. Συμβούλιο γνωμοδοτικά. Πρέπει να αποφασίσει η πόλη μας για το θέμα αυτό. Πρέπει να μπεί τάξη και κανείς δεν αρνείται την τάξη και η απόφαση η οποία θα ληφθεί θα είναι η γνώμη των πολιτών και εκεί θα πρέπει να βάλουμε τον δάκτυλο επί των τύπον των ήλων και θα πάρουμε μια

8 8 απόφαση όπου πρέπει οι παρατάξεις οι δημοτικές και αυτές που εκπροσωπούνται στη Επιτροπή και είμαστε όλοι δημ. Σύμβουλοι και δεν αποφεύγουμε την απόφαση απλά δεν θα αφήσουμε κανένα να ταλανίζεται σε ατέρμονες συζητήσεις χωρίς την λήψη αποφάσεως. Τα έγγραφα του κ. Εισαγγελέως είναι σαφή όσον αφορά στις κανονιστικές διατάξεις και το νομικό πλαίσιο. Εμείς πολιτική απόφαση θα πάρουμε αλλά θα βασίζεται πάνω στην νομοθεσία. Να πάνε λοιπόν και τα δύο θέματα στο Δημ. Συμβούλιο για να τοποθετηθούν και οι παρατάξεις που έχει εκλέξει ο Ροδιακός λαός, όλες και όσες δεν εκπροσωπούνται, και επίσης να δώσουμε επί τέλους μια αρχή και να πούμε ότι τα δικαιώματα του ενός σταματούνε εκεί που αρχίζουν του άλλου. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημ. Συμβούλιο διότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το Νόμο 4043/2012, Β) τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ,Κ. Γ) Το ΑΠ 793/2012 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου Δ) Την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας όπως διατυπώθηκε προφορικά από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στεφ. Στρατή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Α) Γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημ. Συμβούλιο επί της εισηγήσεως της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών για το πρώτο σκέλος που αφορά στον επαναπροσδιορισμό των στάσεων των τουριστικών λεωφορείων με την οποία προτείνονται τα παρακάτω: Για την θέση της αφετηρίας Ακτή Κανάρη (Ξενοδοχείο BELVEDERE) υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας Για την στάση 1 - Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου (Ψαροπούλα), γνώμη της υπηρεσίας είναι να καταργηθεί αφενός γιατί είναι σε αρκετά μικρή απόσταση από την αφετηρία και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος στάθμευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κυκλοφοριακής ασφάλειας οχημάτων και πεζών, και ως εκ τούτου δεν δύναται να καθοριστεί συγκεκριμένο σημείο για την στάση των λεωφορείων. Για την στάση 2 -GRANT HOTEL (Ακτή Κανάρη), δεν υπάρχει αντίρρηση για τον χώρο μπροστά από το GRANT HOTEL στην οδό Παπανικολάου πίσω από τον χώρο στάθμευσης των ΤΑΞΙ. Για την στάση 3 -Ενυδρείο (οδός Κω), δεν υπάρχει αντίρρηση για την θέση αμέσως μετά τον χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων στην οδό Καλύμνου. Για τις στάσεις 4 και 5 -Πλατεία Ελευθερίας (οδός 7ης Μαρτίου) και Νέα Αγορά Μανδράκι (οδός 7ης Μαρτίου), προτείνεται να συνενωθούν σε μία στάση στο χώρο μπροστά από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου με την ταυτόχρονη κατάργηση των υπαρχόντων θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης. Η στάση μπροστά από τα δύο περίπτερα στο Μανδράκι αποτελεί επισφαλές σημείο για την κυκλοφορία και οποιαδήποτε άλλη θέση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλούς στάθμευσης για τα λεωφορεία, τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους πεζούς. Το μόνο σημείο που παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για το σύνολο της κυκλοφορίας, είναι το επιλεχθέν στο χώρο μπροστά από την Αστυνομική Δ/νση Δωδεκανήσου που καλύπτει και την θέση (4) στην πλατεία ελευθερίας. Για την στάση 6 -Παλιά πόλη Κολώνα (Ακτή Σαχτούρη),ορίζεται ο χώρος μπροστά από το parking των μοτοποδηλάτων μετά από τις δημόσιες τουαλέτες, στην υπάρχουσα εσοχή. Για την στάση 7 -Τουριστικό Λιμάνι (Ακτή Σαχτούρη), προτείνεται ο χώρος επί της οδού Προμηθέως στην ευθεία προς την είσοδο του θεάτρου της Μεσαιωνικής τάφρου «Μελίνα Μερκούρη», στο σημεί του πεζοδρομίου με τις δενδροστοιχίες. Για την στάση 8 «που αφορά μόνο στην αδειοδότηση του Κου Σάββα Σαή» -Εμπορικό Λιμάνι (Ακτή Σαχτούρη), ορίζεται ο χώρος πριν από το parking των αυτοκινήτων. Για την στάση 9 -Νέα Μαρίνα (οδός Αυστραλίας), ορίζεται χώρος στην πλατεία Γέροντα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Για την στάση 10 -Άγιος Φραγκίσκος (οδός Δημοκρατίας), ορίζεται ο χώρος μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου. Για την στάση 11 «που αφορά μόνο στην αδειοδότηση του Κου Σάββα Σαή» -Πύλη Αγίου Αντωνίου (οδός Δημοκρατίας), η γνώμη της υπηρεσίας είναι,λαμβάνοντας υπ όψη την υφιστάμενη όδευση των λεωφορείων αυτών, να καταργηθεί γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος στάθμευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κυκλοφοριακής ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Σαν εναλλακτική λύση όμως, προτείνουμε να μεταφερθεί στον χώρο μπροστά από την λέσχη του Ο.Τ.Ε. στην οδό Ρήγα Φεραίου. Για την στάση 12 - Αρχαίο Στάδιο Μόντε Σμιθ (οδός Ακροπόλεως), δεν υπάρχει αντίρρηση από την υπηρεσία στον χώρο μπροστά από τον Ναό του Απόλλωνα. Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν και τους δύο προαναφερθέντες κατόχους αδειών λεωφορείων OPEN BUS και προτείνεται ως έκφραση γνώμης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα προβεί σε έκφραση γνώμης - εισήγησης προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, όσον αφορά τον ανακαθορισμό των 8

9 στάσεων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η τροποποίηση της σχετικής αδειοδότησης των σύμφωνα με τις ΚΥΑ των Υπουργείων Τουριστικής Ανάπτυξης - Μεταφορών και Επικοινωνιών 9663/ και 9655/ εγκρίσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων στον Δήμο Ρόδου από τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού Σαή Σάββα και Χατζή Μαρίας, αντίστοιχα. Υπέρ αυτού του σκέλους της απόφασης τάχθηκα τα μέλη 1) Χριστοδούλου 2) Αφεντούλης 3)Μπούκλας 4) Κρεμαστινού 5) Μαραβέλιας. Κατά 1) Λύμουρας που τάχθηκε υπέρ της πρώτης εισήγησης της Δνσης των Τεχν. Υπηρεσίας με ΑΠ 2/26470/ , 2)Φλεβάρης, 3) Παναή και 4) Ιδομενέας που τάχθηκαν υπέρ της παραπομπής του θέματος και για τα δύο σκέλη στο Δημ. Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 Β) Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. έκδοση κανονιστικής διάταξης, με την οποία να μην επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση βεβαιώσεων συνολικού μήκους διαδρομής, που θα χρησιμοποιηθούν για την χορήγηση επί πλέον των δύο (2)υφισταμένων αδειών κυκλοφορίας στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου OPEN BUS, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης και ασφάλειας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπέρ αυτού του σκέλους της απόφασης τάχθηκα τα μέλη 1) Χριστοδούλου 2) Αφεντούλης 3)Μπούκλας 4) Κρεμαστινού 5) Μαραβέλιας 6) Λύμουρας. Κατά τάχθηκαν τα μέλη 1)Φλεβάρης, 2) Παναή και 3) Ιδομενέας που τάχθηκαν υπέρ της παραπομπής του θέματος και για τα δύο σκέλη στο Δημ. Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 του Ν. 3852/2010. Αρ. αποφ. 48 / ΑΔΑ: Β464Ω1Ρ-ΩΛΦ Περίληψη Έγκριση της 84/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 84/2012 απόφαση Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης» που έχει ως κατωτέρω:. ΘΕΜΑ 3 ο : «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Μπούκλα Στέλιο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Μπουκλας παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση των Υιών Στ. Παπαντωνίου Ο.Ε., με αρ. πρωτ. 2/24425/5-3-12, για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Σωκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά διότι βάσει του κανονισμού της Μ.Π. δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Σωκράτους.(σχεδ. 1) 2. Εξετάζοντας την αίτηση των Α/φών Λαμπριανού Ο.Ε., με αρ. πρωτ. 2/30430/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επί της οδού Αιόλου(πάροδος Ερμού) στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε θετικά (σχεδ. 2) 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Τζεμιλέ Πεμπε με αρ. πρωτ. 2/36679/ για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Μουσείου, προκειμένου να τοποθετηθεί μικρό ζωντανό άλογο, με το οποίο θα φωτογραφίζονται οι επισκέπτες, εισηγούμαστε αρνητικά λόγω της ακαταλληλότητας του χώρου για τέτοιου είδους δραστηριότητα. Η ιστορική πλατεία του Μουσείου με εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά, δεν επιδέχεται επιπλέον επιβάρυνση με μικροπωλητές ( σε τέτοια κατηγορία υπάγεται και η φωτογράφηση με άλογο) πράγμα όμως που θα μπορούσε να συμβεί σε πλατείες με ηπιότερη επισκεψιμότητα. π.χ. Πλατανάκια, Μεσ. Τάφρος. (σχεδ. 3) 4. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Σκόνη-Δηθεδάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. με αρ. πρωτ. 2/35600/ για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Εβρ. Μαρτύρων 32 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε θετικά εφόσον δεν ξεπερνά την νοητή γραμμή των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων. (σχεδ. 4)

10 10 5. Εξετάζοντας την αίτηση της κας Αναστασίας Μανίσκα με αρ. πρωτ. 2/2722/ για αλλαγή χρήσης του Δημοτικού Καταστήματος 2-61 της Νέας Αγοράς από πιτσαρία-σνακ μπαρ-ζαχαροπλαστείο, σε πιτσαρία-σνακ μπαρ- ζαχαροπλαστείο- εστιατόριο και για τις εργασίες επισκευών μετατροπής που θα προκύψουν, εισηγούμαστε θετικά εφόσον εγκριθούν και από την ΥΠΝΜ και ελέγχεται και από τις δύο υπηρεσίες η πορεία των εργασιών. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Α/φοί Λαμπριανού Ο.Ε. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επί της οδού Αιόλου (πάροδος Ερμού). 2. Σκόνη-Δηθεδάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Εβρ. Μαρτύρων 32 εφόσον δεν ξεπερνά την νοητή γραμμή των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων. 3. Αναστασία Μανίσκα για αλλαγή χρήσης του Δημοτικού Καταστήματος 2-61 της Νέας Αγοράς από πιτσαρία-σνακ μπαρ-ζαχαροπλαστείο, σε πιτσαρία-σνακ μπαρ- ζαχαροπλαστείο-εστιατόριο και για τις εργασίες επισκευών μετατροπής που θα προκύψουν, εφόσον εγκριθούν και από την ΥΠΝΜ και ελέγχεται και από τις δύο υπηρεσίες η πορεία των εργασιών. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. Υιοί Στ. Παπαντωνίου Ο.Ε. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Σωκράτους , διότι βάσει του κανονισμού της Μ.Π. δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Σωκράτους. 2. Τζεμιλέ Πεμπε για παραχώρηση κ.χ. στην πλατεία Μουσείου, προκειμένου να τοποθετηθεί μικρό ζωντανό άλογο, με το οποίο θα φωτογραφίζονται οι επισκέπτες, λόγω της ακαταλληλότητας του χώρου για τέτοιου είδους δραστηριότητα. Η ιστορική πλατεία του Μουσείου με εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά, δεν επιδέχεται επιπλέον επιβάρυνση με μικροπωλητές ( σε τέτοια κατηγορία υπάγεται και η φωτογράφηση με άλογο) πράγμα όμως που θα μπορούσε να συμβεί σε πλατείες με ηπιότερη επισκεψιμότητα. π.χ. Πλατανάκια, Μεσ. Τάφρος. Γ. Παραπέμπει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τις δικές τις ενέργειες. Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 84/2012 Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1) Εγκρίνει την υπ αριθ. Την υπ αριθ. 84/2012 απόφαση Συμβουλίου τις Δημ. Ενότητας Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση τις υπηρεσίας για τις παρακάτω: 1. Α/φοί Λαμπριανού Ο.Ε. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα επί τις οδού Αιόλου (πάροδος Ερμού). 2. Σκόνη-Δηθεδάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί τις οδού Εβρ. Μαρτύρων 32 εφόσον δεν ξεπερνά την νοητή γραμμή των εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων. 3. Αναστασία Μανίσκα για αλλαγή χρήσης του Δημοτικού Καταστήματος 2-61 τις Τις Αγοράς από πιτσαρίασνακ μπαρ-ζαχαροπλαστείο, σε πιτσαρία-σνακ μπαρ- ζαχαροπλαστείο-εστιατόριο και για τις εργασίες επισκευών μετατροπής που θα προκύψουν, εφόσον εγκριθούν και από την ΥΠΝΜ και ελέγχεται και από τις δύο υπηρεσίες η πορεία των εργασιών. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση τις υπηρεσίας για: 1. Υιοί Στ. Παπαντωνίου Ο.Ε. για παραχώρηση επιπλέον κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί τις οδού Σωκράτους , διότι βάσει του κανονισμού τις Μ.Π. δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Σωκράτους. 10

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 10/08/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 12/26-10-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 26/10/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 177/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 177/12-4-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 177/12-4-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 3/6/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού.

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18-12-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/18-12-2012 Αριθ. Απόφασης: 809/18-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 21/3/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 02/31-01-2012 Αριθ. Απόφασης: 3/31-01-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 27/01/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 02/31-01-2012 Αριθ. Απόφασης: 4/31-01-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 7959/12-6-2013 Αριθμός Απόφασης 98/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα