Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Κεφ.2α : CPTED. Επίλογος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Κεφ.2α : CPTED. Επίλογος"

Transcript

1 Περιεχόμενα Εισαγωγή Κεφ.1: Θεωρητικά- Αναλυτικά Εργαλεία Κεφ.2 : Σχεδιαστικά Εργαλεία Πρόληψης της παραβατικότητας στο δημόσιο χώρο Κεφ.2α : CPTED Κεφ.2β : Θεωρία Συντακτικού του Χώρου Κεφ. 3 Η περίπτωση ανάπλασης στο Πεδίο του Άρεως Επίλογος

2 Εισαγωγή Βασικός προβληματισμός της εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός των διαδικασιών διάβρωσης του δημόσιου χώρου ως σφαίρα της δυνατότητας να υπάρχει πολλαπλότητα μέσω του περιορισμού των δυνατοτήτων για αλληλεξαρτήσεις και υλικές πρακτικές δυναμικού επαναπροσδιορισμού τους. Ο δημόσιος χώρος θεωρούμενος ως δημόσια σφαίρα της διαπραγμάτευσης πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και κρατικών πολιτικών διαχείρισης με βιοπολιτικούς όρους που καθιερώνουν διαδικασίες πρόληψης αλλά και επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. Διαδικασίες που συνδέονται με την προσπάθεια ένταξης του ρίσκου θυματοποίησης σε σχεδιαστικές πρακτικές και εφαρμογές, σε ντερμιντιστικές απόψεις για τη σχέση σχεδιασμού και συμπεριφοράς των χρηστών με στόχο τη διατήρησή του ρίσκου θυματοποίησης στη κατά περίπτωση κατάλληλη πιθανολογική καμπύλη κανονικότητας. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται το Πεδίον του Άρεως λόγω της πρόσφατης ανάπλασής του και της ιδιαίτερης χωροταξικής του θέση γειτνίασης με παθογένειες περιοχές του κέντρου. Abstract The main concern of this paper is to identify the processes of erosion of public space. Considering the latter, as a realm of possible production of diversity, which could be eroded by limiting the potential for interrelations and practices for their dynamic redefinitions. Moreover, public space can be seen not only as the public sphere of political struggle, but also as the sphere for implementations of measures for biobolitics public management and increases in business competitiveness. In addition, procedures of criminal prevention are associated with design practices, which aim to keep the risk of victimization in predictable rates, while believing in a determinist relationship between human criminal behaviour and design applications. I decided to focus on the public space of Pedio Areos, because of its recent regeneration and its proximity with controversially dangerous places. 2

3 Κεφ. 1 Θεωρητικά- Αναλυτικά Εργαλεία Η μεγάλη σημασία του δημόσιου χώρου ως δημόσια σφαίρα έγκειται αρχικά στη δυνατότητα που προσφέρει για τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της άσκησης πολιτικής δράσης και διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων και τη «δοκιμασία» άσκησης της δύναμης της κρατικής κυριαρχίας. Ο συνδυασμός κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών διαδικασιών με πεδίο εφαρμογής το δημόσιο χώρο επανοηματοδοτούν τις συντακτικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, με ταυτόχρονη επανα-νοηματοδότηση του δημόσιου χώρου ως συνόλου μέσω των εφαρμοσμένων συνδυασμών του. Δεν είναι λοιπόν οι συγκεκριμένοι «τύποι» δημόσιων χώρων, αλλά ο δυναμικός-διαλεκτικός συνδυασμός των παραπάνω δυνάμεων στον εκάστοτε τόπο και ιστορική στιγμή που τελικά προσδίδει δυναμικό χαρακτήρα στις πρακτικές οικειοποίησης αλλά και καταπάτησής του δημόσιου χώρου. Εκεί άλλωστε αναγνωρίζεται η σημασία της δυνατότητας ή δικαιώματος επαναπροσδιορισμού του και καθιστά κρίσιμες τις προσπάθειες διάβρωσής του. Η διαδικασία διαχείρισης του δημόσιου χώρου εμπεριέχει έντονα τη δυνατότητα διακυβέρνησης. Οι διαδικασίες επαναπροσδιορισμού του αποτελούν πάντα-ήδη στρατηγικές κατανομής της δύναμης, υπό τον Φουκωικό όρο της εξουσίας-γνώσης. Πέρα από την κρατική εξουσία, η πολιτική διαχείρισης και ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου συντελούν στην γένεση dispositifs, συνόλων δηλαδή θεσμοθετημένων πρακτικών πάνω σε πρακτικές. Η αποδοχή, η συμμετοχή και η αναπαραγωγή αυτών των μηχανισμών πραγματώνεται ή αμφισβητείται με τη χρήση του χώρου, ως μια δυνατότητα διακυβέρνησης του υποκειμένου-χρήστη, θεωρούμενο ως μια μη εκ των προτέρων ενοποιημένη οντότητα τελεοκρατικής αντίδρασης στο περιβάλλοντα χώρο. Υπό όρους κυβερνητικής θα λέγαμε, πως η δράση είναι που καθιστά τον χρήστη πομπό και δέκτη σ ένα πολύπλοκο δίκτυο εξουσιών-γνώσεων με πεδίο εφαρμογής τον δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος αποτελεί μία έννοια συνυφασμένη με την ανάδυση του έθνους-κράτους και το τέλος της των λεγόμενων «κοινών» (commons), τόπων προς ελεύθερη κοινοτική χρήση πέρα από κάθε εκκλησιαστική, αυτοκρατορική ή φεουδαρχική επίβλεψη. Έτσι ο δημόσιος χώρος μπορεί να υπάρχει μονάχα σε συνάρτηση με αυτή του κράτους και των πολιτών του, και σε αντιδιαστολή με τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο κάθε κρατική παρέμβαση αντιμετωπίζεται ως παραβίαση, με εξαίρεση την πάταξη του εγκλήματος και των επιδημιών. Ένα ακόμα παραδοσιακό χαρακτηριστικό του δημόσιου χώρου ήταν πως όντας εκτός της σφαίρας του ιδιωτικού ήταν ελεύθερος από εμπορικές συναλλαγές και τους περιορισμούς αμοιβαιότητάς τους. Τα πάρκα, οι πλατείες, και οι γέφυρες ήταν ελεύθερα τόσο υπό την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε πολίτη, όσο και υπό την έννοια της ελευθερίας από το αντίτιμο. Έτσι ο ρόλος του κράτους στον δημόσιο χώρο ήταν κυρίως αστυνομικός με την κλασσική έννοια του όρου: η επιτήρηση κι αποτροπή εγκλημάτων και ανθυγιεινών πρακτικών. Συχνά η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε μια ευρεία γκάμα «ηθικά ανθυγιεινών» συμπεριφορών, όπως το δημόσιο φιλί κοκ. Ωστόσο, όπως έχει παρατηρήσει ο Μισέλ 3

4 Φουκώ από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 το συνολικότερο μοντέλο διακυβέρνησης των δυτικών κοινωνιών μετασχηματίζεται με γνώμονα μια νέα σχέση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου αλλά και του κράτους και της αγοράς. Με αφετηρία την Δυτική Γερμανία η εμφάνιση του νεοφιλελευθέρου μοντέλου διακυβέρνησης αμφισβήτησε τα στεγανά μεταξύ των δύο δίπολων και εισήγαγε σαν ενοποιητική αρχή κάθε συστήματος οργάνωσης και αξιοποίησης την επιχειρηματικότητα. Η έννοια της επιχειρηματικότητας εισήγαγε ως κριτήριο αληθούς αξίας και άρτιας οργάνωσης κάθε πολιτικού και οικονομικού συστήματος την ανταγωνιστικότητα, θεσπίζοντας νέους κανόνες διαχείρισης του δημόσιου χώρου. Κριτήριο αυτών ήταν πια η λειτουργική τους διάρθρωση με τους παρακείμενους χώρους εργασίας και κατανάλωσης. Το πάρκο και η πλατεία δεν ήταν πλέον χώροι ελευθερίας υπό επιτήρηση, μα χώροι προετοιμασίας της παραγωγής και της κατανάλωσης, ή ακόμα καλύτερα χώροι κοινωνικής παραγωγής και κατανάλωσης. Πέρα από το απλά να προσφέρει όλο και περισσότερο χώρο για πώληση ή διαφήμιση προϊόντων, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο στοχεύει στην μετατροπή του ίδιου του δημόσιου χώρου σε κατεξοχήν βιοπολιτικό τόπο, με άλλα λόγια σε τόπο αναπαραγωγής της επιχειρηματικότητας ως σχέση. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίο ευνοεί την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους δημόσιους χώρους και τη δημιουργία ιδιαίτερων δημόσιων καθεστώτων ιδιοκτησίας με χαρακτηριστικά ιδιωτικής εκμετάλλευσης. Όπως έχει δείξει ο Φουκώ η θέσμιση του πληθυσμού ως μια νοήσιμη, μετρήσιμη και ελέγξιμη ποσότητα αποτέλεσε ένα από τα βασικά συστατικά της νεωτερικότητας. Αυτό ωστόσο που κάνει την νεοφιλελεύθερη βιοπολιτική ξεχωριστή είναι η επικέντρωσή της στις έννοιες της πρόληψης και του ρίσκου. Βάσει του Ρομπερ Καστέλ οι δύο αυτές έννοιες αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της ιδεολογίας της διαχείρισης (management), η οποία είναι η βασική μέθοδος της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης. Συνθέτοντας αυτό που ιστορικοί και κοινωνιολόγοι αποκαλούν «δόγμα ασφάλειας», η προβληματικοποίηση του συνόλου των ανθρώπινων συμπεριφορών αλλά και του δομημένου περιβάλλοντος υπό όρους πρόληψης, βασίζεται στην αναγωγή της υποψίας σε μια επιστημονική αρχή λογαριθμικών πιθανοτήτων μέσα από την θέσπιση χαρακτηριστικών, που καθορίζονται ως παράγοντες ρίσκου. Με όρους βιοπολιτικής, οι διαδικασίες ασφάλειας καθορίζονται από διαδικασίες πρόληψης, οι οποίες προσπαθούν να εντάξουν «τα ατυχήματα»- παρεκκλίσεις, σε μια καμπύλη κανονικότητας. Έτσι αναδομούνται οι αντικειμενικές συνθήκες ανάδυσης του κινδύνου και θεσπίζονται νέοι τρόποι παρέμβασης με στόχο όχι την καθαυτή αποτροπή των ατυχημάτων- παρεκκλίσεων μα την προσαρμογή τους σε προβλέψιμα και αναμενόμενα πιθανολογικά πλαίσια. Το δόγμα ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα οι διαδικασίες πρόληψης της «παραβατικότητας», μια έννοια που έρχεται να συνδυάσει το ιατρικο- δικαϊκό πλέγμα έγκλημα-ανθυγιεινότητα με την επιτήρηση ενός αορίστου πλαισίου ηθικών συμπεριφορών έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στην επαναδιαμόρφωση του δημόσιου χώρου υπό τον αστερισμό του νεοφιλελευθερισμού.

5 Συγκεκριμένα, η προσπάθεια ένταξης του ρίσκου θυματοποίησης έχει επηρεάσει σε βάθος σχεδιαστικές πρακτικές και εφαρμογές οι οποίες επικεντρώνονται στην μελέτη παραγόντων ρίσκου παραβατικότητας και διατήρησής του στη κατά περίπτωση κατάλληλη πιθανολογική καμπύλη κανονικότητας. Στο άρθρο Urban revolution or urban involution? Reflections on fear and political action» η Julie-Anne Boudreau αναπτύσσει την ιδέα μιας νέας μορφής διαχείρισης του φόβου των πολιτών. Τα νέα μέτρα ασφάλειας δεν σχετίζονται άμεσα με την αύξηση της εθνικής ασφάλειας αλλά αντιπροσωπεύουν μια μορφή χειραγώγησης για την ανασφάλεια απέναντι στην διαφορετικότητα. Σύμφωνα με την υπόθεση ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο στη νομιμοποίηση της βίας, η υπόσχεση του κράτους να προσφέρει ασφάλεια συνδυάζει ένα πατερναλιστικό μοντέλο (κράτος πρόνοιας) κι ένα κατασταλτικό μοντέλο (αστυνομικό κράτος) σ ένα μοντέλο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «θεραπευτικό» κατά το οποίο το κράτος διαχειρίζεται τους φόβους των πολιτών ξανακτίζοντας την αυτοπεποίθησή τους. Η διαδικασία αυτή έχει χαρακτηριστεί από θεωρητικούς ως διαδικασία διακυβέρνησης μέσω της νεύρωσης. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου οι πολίτες βασίζουν τη συνείδηση τους σε φόβους και ανησυχίες. Το κράτος δεν υπόσχεται λύσεις αλλά πηγές άμβλυνσης και δραπέτευσης από το αίσθημα θυματοποίησης συντάσσοντας αυτορυθμιζόμενες ικανότητες για τα υποκείμενα. Αυτή η λεγόμενη νευροπολιτική οδηγεί στην αποπολιτικοποίηση του φόβου και σε μία ραγδαία αντικειμενοποίησή του ως αισθητηριακό γεγονός. Στόχος της κρατικής μέριμνας δεν είναι πια το υποκείμενο του φόβου, αλλά η ψυχολογική ευημερία των πολιτών. Όπως χαρακτηριστικά συνέβη μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, αυτή η βιοπολιτκή διαχείριση του πληθυσμού εγγυάται πως οι πολίτες ενώνονται όχι μέσω της διαπραγμάτευσης της από κοινού πολιτικής τους βούλησης μα μέσα από την κοινή παραδοχή μιας καθολικής, αόρατης και πανταχού παρούσας απειλής. Στα πλαίσια αυτά, το κράτος δεν διασφαλίζει ασφάλεια αλλά προσφέρει φόβο για την εξασφάλιση της υποκειμενοποίησης των πολιτών ως αναγκαστικά ενοποιημένο και ομόφωνο σώμα. Μέσα σε αυτά τα βιοπολιτικά πλαίσια ο αστικός σχεδιασμός βασίζεται στη δημιουργία συναισθηματικά εγειρόμενων αντιδράσεων και συνδέεται με την τάση αισθητικής αναβάθμισης της σημασίας του δημόσιου χώρου ως τόπου αποτροπής του φόβου και συσπείρωσης των πολιτών γύρω από την διαρκώς δυνητική του παρουσία. Η αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου πέρα από μια πρακτική διαχείρισης του φόβου αποτελεί μια οικονομική (με όρους αξίας της ιδιοκτησίας), ηθική (με όρους κοινωνικών αξιών) και οπτική-αισθητηριακή επανανοηματοδότηση της σημασίας του δημόσιου χώρου. Έχει χαρακτηριστεί ως μια προσπάθεια «εξημέρωσης μέσω καπουτσίνου» (cappuccino domestication), στα πλαίσια και της σύνδεσης της αισθητικής του δημόσιου χώρου με μια συμβολική οικονομία θεαματικής αρχιτεκτονικής έκφρασης και επιχειρηματικού ανταγωνισμού στο πεδίο του δημόσιου χώρου ως χώρου κατανάλωσης. Ωστόσο το επίκεντρο της σύγχρονης κριτικής της νεοφιλελεύθερης παρέμβασης και επαναδιαμόρφωσης του δημόσιου χώρου δεν μπορεί να βασίζεται σε μοντέλα κριτικής του θεάματος-εμπορεύματος που τάραξαν τα νερά

6 κατά τη δεκαετία του 60. Όπως έχει τονίσει ο Φουκώ, η ανάλυση αυτή περιέγραφε με εκπληκτική ακρίβεια έναν κόσμο που είχε ήδη παρέλθει. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει ως επίκεντρό του όχι το εμπόρευμα ή την εικόνα μα την ανταγωνιστικότητα ως βασική αρχή της επιχειρηματικότητας. Έτσι η παραγωγή και η διαχείριση του φόβου στους δημόσιους χώρους δεν πρέπει να αναλυθεί με όρους ενός «θεάματος ασφάλειας» αλλά με όρους της «ασφάλειας ως επιχείρηση». Κεφ.2 Σχεδιαστικά Εργαλεία Πρόληψης της παραβατικότητας στο δημόσιο χώρο Κεφ.2α : CPTED Σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της ασφάλειας στο δημόσιο χώρο αποτελεί η ανάγνωση των στρατηγικών αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών και διαχείρισης του φόβου. Τη δεκαετία του 70 στα πλαίσια έντονου προβληματισμού για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο δημόσιο χώρο αναπτύσσεται από κοινωνικούς επιστήμονες και σχεδιαστές η θεωρία του «χώρου που μπορούμε να υπερασπιστούμε», η οποία εστιάζει στον έλεγχο της πρόσβασης ως βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση του βαθμού ασφάλειας. Η παραπάνω θεωρία εξελίσσεται στο σχεδιαστικό και ιδεολογικό εργαλείο του CPTED, δηλαδή της πρόληψης του εγκλήματος μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Οι παραπάνω θεωρίες είναι βαθειά επηρεασμένες από το βιβλίο της Jane Jacobs The Death and Life of The Great American Cities (1962) και το βιβλίο του Oscar Newman Defensible Space (1972). Στο πρώτο τονίζεται η δυνατότητα της φυσικής φύλαξης του δημόσιου χώρου μέσα από την ευρεία και ανοικτή πρόσβαση ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών σε περιοχές μεικτών χρήσεων. Ενώ στο δεύτερο, ως μηχανισμός αποτροπής παραβατικότητας αναγνωρίζεται ο αυστηρός έλεγχος της πρόσβασης μέσα από την μονολειτουργικότητα των περιοχών, όπου είναι εύκολο μόνιμοι κάτοικοι να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν τους εισβολείς. Επιπλέον επιχειρείται να αμβλυθούν οι δομικές αντιθέσεις της διαμόρφωσης του αστικού χώρου ως πολυλειτουργικού ή ως μονολειτουργικού μέσα από τις εγκληματολογικές θεωρίες της Καθημερινής Δραστηριότητας και της Ορθολογικής Επιλογής. Θεωρίες που βασίζονται σε συμπεριφοριστικά μοντέλα πρόληψης της παραβατικότητας, δηλαδή στην αλληλεπίδραση του χώρου με την συμπεριφορά του χρήστη και το πιθανό θύμα σε βαθμό που η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να επηρεάζει τη διάπραξη ή μη παραβατικών πράξεων. Ως συνέπεια, καθίσταται δυνατή και η πρόβλεψη παραβατικών συμπεριφορών εντός συγκεκριμένων σχεδιαστικών επιλογών παραγωγής συγκεκριμένων χωρικών μοντέλων. Σύμφωνα με την θεωρία της καθημερινής δραστηριότητας, το ρίσκο θυματοποίησης επηρεάζεται σημαντικά από τον καθημερινή έκθεση στον κίνδυνο. Ο βαθμός παραβατικότητας στις περιοχές των διαδρομών και των τόπων των καθημερινών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με υποκειμενικούς παράγοντες επιλογής της έκθεσης στον κίνδυνο καθορίζουν τις πιθανότητες θυματοποίησης. Ο

7 ορισμός της παραβατικότητας σύμφωνα με τη «θεωρία της καθημερινής δραστηριότητας» προϋποθέτει την «ορθολογική επιλογή» των δραστών, δηλαδή τον καθορισμό των κινήτρων της παραβατικής συμπεριφοράς από κίνητρα προϋπολογισμένου ρίσκου και οφελών. Παρόλα αυτά παραμένει ένα μοντέλο με έμφαση στις υποκειμενικές επιλογές του πιθανού θύματος. Τα τελευταία χρόνια το CPTED έχει εξελιχθεί στη δεύτερης γενιά CPTED. Στο CPTED 2, ο παράγοντας του σχεδιασμού συνδυάζεται με στρατηγικές διαχείρισης κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για τη δημιουργία βιώσιμών κοινοτήτων με την ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων. Οι βασικές αρχές του CPTED 2 ως σχεδιαστικά εργαλεία αφορούν τον καθορισμό της κίνησης και των προσβάσεων, την αυστηρή οριοθέτηση των περιοχών χρήσεων και τον ασφαλή εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου πρέπει να εξασφαλίζει τον διακριτικό έλεγχο της προσβασιμότητας και της σαφώς χωροθετημένης κίνησης. Επίσης οφείλει να εξασφαλίζει την ασφαλή κατανομή των χρηστών σύμφωνα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και ανάλογες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ηλικιακή ομάδα και το φύλο, με στόχο την αρμονική συνύπαρξή τους. Ο ασφαλής και διατηρημένος εξοπλισμός σε συνδυασμό με τα παραπάνω ενθαρρύνει την επισκεψιμότητα του χώρου, το αίσθημα της κοινότητας και της ιδιοκτησίας, τα οποία αυξάνουν τη διάθεση «φυσικής φύλαξης» από τους χρήστες με ταυτόχρονη μείωση του ρίσκου της παραβατικότητας. Στο βιβλίο «Design Out Crime Creating Safe and Sustainable Communities (Colquhou, 2004) περιγράφεται αναλυτικά πως οι παραπάνω αρχές βασίστηκαν σε έρευνες σχετικά με τη δημιουργία του φόβου στο δημόσιο χώρο σε συνάρτηση με σχεδιαστικές επιλογές. Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, η δυνατότητα προσανατολισμού και ορατότητας, η ποιότητα συντήρησης και η χρήση του δημόσιου χώρου από περιθωριακές ομάδες, η σήμανση, ο φωτισμός, η χάραξη των μονοπατιών, η οπτική απομόνωση, η φύτευση και χωροθέτηση περιοχών ομαδικών δραστηριοτήτων συμβάλλουν στην δημιουργία και διαχείριση του φόβου. Πρόκειται για άλλα λόγια για μια καθαρά βιοπολιτική-νευροπολιτική στρατηγική διαχείρισης των δημόσιων χώρων και υποκειμενοποίησης των χρηστών τους, με στόχο την θέσμιση ενός πλέγματος επιτήρησης και ασφάλειας ως το απόλυτο κοινό αγαθό, του οποίου οι διαρκής έλλειψη θεσπίζει ολοένα και νέους κύκλους καπιταλιστικής επένδυσης και συσσώρευσης. Το CPTED ως σχεδιαστικό και ιδεολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από δήμους και κοινότητες του δυτικού κόσμου για τη διαμόρφωση και ανάπλαση δημοσίων χώρων. Τα τελευταία χρόνια το CPTED 2 βρίσκεται στη διαδικασία τυποποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση της πρόληψης παραβατικών συμπεριφορών αλλά και τον πιθανό μελλοντικό υποχρεωτικό χαρακτήρα εφαρμογής του, δηλαδή τη θέσμισή του από κρατικούς φορείς ως προϋπόθεση για την ανάληψη και εφαρμογή δημοσίων έργων σε ελεύθερους χώρους. Στόχος της διαδικασίας τυποποίησης αποτελεί η δημιουργία ενός πρακτικού σχεδιαστικού οδηγού για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και διεξαγωγή 7

8 μιας διαδικασίας αποτελεσματικού σχεδιασμού πρόληψης παραβατικών συμπεριφορών. Στο δημοσιευμένο κείμενο της Επιτροπής Πιστοποίησης καταγράφεται η προετοιμασία ερωτηματολογίων για τον προσδιορισμό της εγκληματικής επικινδυνότητας της περιοχής, της ταυτοποίησης πιθανών εγκλημάτων και πιθανών δραστών. Καθώς και οδηγίες δημιουργίας και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, τα οποία οφείλουν να αντλούν απαντήσεις από δημογραφικά στοιχεία, στατιστικά δεδομένα των αστυνομικών αρχών, εμπειρίες άλλων περιοχών, θεωρίες και συνεντεύξεις κατοίκων. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται πως ο σχεδιασμός βασίζεται στα τρια στάδια της αναγνώρισης, πρόβλεψης των σχεδιαστικών επιλογών και του τρόπου εφαρμογής τους και της πρόβλεψης της μελλοντικής αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να είναι πιθανός ο επαναπροσδιορισμού τους. Στο άρθρο «Design Out Crime? Using Practise-based Models of the Design Process» (Gamman & Pascoe, 2004) γίνεται αναφορά σε ερευνητικές διαδικασίες μοντελοποίησης της διαδικασίας καθορισμού του ρίσκου παραβατικών πράξεων με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία συλλογής των κατάλληλων δεδομένων. Ανάμεσα στους στόχους αναφέρεται η σημασία της δυνατότητας ευελιξίας ανάλυσης των μοντέλων ανάλογα με την περιοχή και την αποτελεσματικότητάς τους. Το CPTED έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό ιδεολογικό και σχεδιαστικό εργαλείο δημιουργίας ασφαλής προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Σε διάφορα κείμενα, τα οποία υποστηρίζουν τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του CPTED, τονίζεται ο μη-ντεντερμινιστικός του χαρακτήρας, καθώς στη διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού λαμβάνεται υπόψη η σημασία κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών για την πρόθεση και διάπραξη παραβατικών πράξεων. Παρόλα αυτά, παραμένει ένα στατικό μοντέλο, που αδυνατεί να προσαρμοστεί στις συμπεριφοριστικές αλλαγές και το ξεπέρασμα των σχεδιαστικών επιλογών πρόληψης μέσα από τις δυνατότητες προσαρμογής των χρηστών. Το CPTED αποτελεί ένα σχεδιαστικό μοντέλο που αναπαράγει και διαμορφώνεται από τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τον καθορισμό των παραβατικών συμπεριφορών με βάση την τάξη, τη φυλή, το φύλο, την ηλικία και τα κυρίαρχα μοντέλα κανονικότητας, προωθώντας τον αποκλεισμό συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων από τη χρήση περιοχών του δημόσιου χώρου. Η παραγωγή χώρου που βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά δεδομένα προσδιορισμού κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών χαρακτηριστικών υπάγει τις κοινωνικές δυναμικές που αναπτύσσονται στους δημόσιους χώρους σε τεχνοκρατικές διαδικασίες και σχεδιαστικές επιλογές ασφάλειας. Από αυτή τη προσέγγιση απουσιάζει η οποιαδήποτε εθνογραφική ποιοτική ανάλυση της χρήσης και μη-χρήσης του δημόσιου χώρου αλλά και κάθε κριτική του διαχωρισμού ιδιωτικού-δημόσιου κανονικού-μη κανονικού, κοκ. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια μέθοδο που αντικειμενοποιεί τόσο τις κοινωνικές ομάδες όσο και τις συμπεριφορές τους, αγνοώντας την δυναμική μεταξύ τους, αλλά και συνολικότερα το πολιτισμικά και ιστορικά συγκεκριμένο πεδίο διαπραγμάτευσης των χρήσεων των δημόσιων

9 χώρων και των ορίων του με τον ιδιωτικό. Κεφ.2β Θεωρία Συντακτικού του Χώρου Στη συνέχεια της διερεύνησης ιδεολογικών και σχεδιαστικών εργαλείων για την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών μέσω της ανάλυσης και του σχεδιασμού του κτισμένου περιβάλλοντος θεωρώ σημαντική την αναφορά στη «Θεωρία Συντακτικού του Χώρου». Τη δεκαετία του 90 στα πλαίσια ενός ευρύτερου προβληματισμού για τη σχέση της γεωμετρικής μορφής του αστικού ιστού με τη διαδικασία σχηματισμού και μορφοποίησης των πόλεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα γεννιέται η «Θεωρία Συντακτικού του Χώρου». Θεωρία που αποτελεί προσπάθεια έρευνας του τρόπου με τον οποίο οι πόλεις ισορροπούν μικροοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι δομούν τη χωρική δομή, με πολιτιστικούς παράγοντες που σχηματοποιούν την υπολανθάνουσα μορφή των περιοχών. Η θεωρία αυτή διερευνά τη σχέση μεταξύ δραστηριότητας και χώρου και πώς η σχέση αυτή διαμορφώνεται από τον τρόπο που διαφορετικές δραστηριότητες δημιουργούν διαφορετικές ανάγκες στην κίνηση και τη συνύπαρξη δραστηριοτήτων. Τα πρότυπα χωρικής ενσωμάτωσης ή απομόνωσης, που ορίζονται από τη διαδικασία ανάλυσης, επηρεάζουν τη χωροθέτηση διαφορετικών τάξεων και κοινωνικών ομάδων στην πόλη και οδηγούν σε παθολογίες. Ως συνέπεια, οι χωρικές μορφές γίνονται κατανοητές ως ένας παράγοντας που συνεισφέρει στη μορφοποίηση των προτύπων ενσωμάτωσης και απομόνωσης μέσα στις πόλεις. Με όρους Θεωρίας Συντακτικού του Χώρου, «η χωρική αναγνώριση της μορφής» συνεπάγεται τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ τόπων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη κι άλλες σχέσεις και οι οποίες οδηγούν στον προσδιορισμό σχέσεων μεταξύ όλων των διάφορων χώρων ενός συστήματος. Με στόχο τη σύνταξη του τελικού αποτελέσματος, το συντακτικό χώρου παίρνει κοινές μετρήσεις σχέσεων σε γραφική απεικόνιση. Αρχικά, τις θεωρητικοποιεί σε σχέση με την πιθανότητά τους να ενσωματώσουν ή να μεταφέρουν κοινωνικές ιδέες και στη συνέχεια τις μετατρέπει σε μετρήσεις και αναπαραστάσεις της χωρικής δομής συνδέοντάς τις με γεωμετρικές αναπαραστάσεις του υπό μελέτη συστήματος χώρου. Οι μετρήσεις αποτελούν σημαντικές-χρήσιμες ερμηνείες της άποψης της χωρικής ενσωμάτωσης και απομόνωσης. Είναι η μορφοποίηση αυτών των όρων που φαίνεται να ταυτοποιεί δομές οι οποίες συνδέονται με την αλληλεπίδραση κοινωνικών φαινομένων και χωρικών μορφών. Στο άρθρο «Beyond Hot Spots: using space syntax to understand dispersed patterns of crime risk in the built environment» των Hiller και Sahbaz περιγράφεται η διαδικασία ανάλυσης του αστικού τοπίου σε συνδυασμό με δημογραφικά και άλλα δεδομένα για την κατανόηση διάσπαρτων μοντέλων ρίσκου του εγκλήματος στο κτισμένο περιβάλλον. Το χωρικό μοντέλο του ρίσκου μπορεί συχνά να πάρει τη μορφή διάσπαρτων μοντέλων των τύπων της τοποθεσίας, όπου συμβαίνει κάποιο έγκλημα. Η κατανόηση των χωρικών μοντέλων του ρίσκου συχνά συνεπάγεται τη κατανόηση του τρόπου και του τόπου όπου τέτοιου είδους τοποθεσίες είναι διεσπαρμένες στο 9

10 δίκτυο των δημόσιων χώρων. Η μεθοδολογία του συντακτικού του χώρου επιτρέπει την ανάλυση τέτοιων διεσπαρμένων μοντέλων χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο χωρικής αναπαράσταση της πόλης, το οποίο χαρακτηρίζει αριθμητικά χωρικές τοποθεσίες, με άλλα χαρακτηριστικά όπως οι ροές κινήσεις, οι χρήσεις γης και μίξεις με άλλες απόψεις της μορφής και της ζωής της πόλης. Το πρώτο στάδιο της μεθόδου(εικ.1, 2, 3) περιλαμβάνει την αναπαράσταση του αστικού δικτύου με χρωματισμένες γραμμές αντιμετωπίζοντας τις γραμμές ως σημεία τομές και συνδέσεις λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως τη μορφή (ευθεία ή γωνία), την εγγύτητα, τη στροφή. Αποτέλεσμα του παραπάνω χάρτη είναι η περιγραφή του δικτύου με όρους πιο σύντομου μονοπατιού, λιγότερων στροφών και μικρότερης αλλαγής γωνίας. Το δίκτυο δηλαδή μπορεί να περιγραφθεί και να αναπαρασταθεί με όρους μετρικούς(απόστασης), τοπολογικούς και γεωμετρικής δομής. Με μετρήσεις δηλαδή που αντιπροσωπεύουν τα δύο συστατικά της ανθρώπινης κίνησης και καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη της πιθανότητα κίνησης τόσο ως προορισμού όσο και ως πορείας. Το δεύτερο στάδιο της μεθόδου περιλαμβάνει την προσαρμογή στατιστικών δεδομένων για την ανάμειξη χρήσεων, πυκνοτήτων κατοίκησης σε συνδυασμό με μετρήσεις ληστειών και επιθέσεων. Το μήνυμα κλειδί τέτοιων ερευνών είναι πως οι χωρικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με κοινωνικούς παράγοντες για να αλλάξουν την ευαλωτότητα τοποθεσιών σε διαφορετικούς τύπους εγκλημάτων και πως αυτό το κάνουν κατά έναν προβλέψιμο τρόπο. Με όρους βιοπολιτικής τα αναλυτικά και σχεδιαστικά εργαλεία της Θεωρίας Συντακτικού του Χώρου προσπαθούν να εντάξουν περιστατικά παραβατικότητας σε συνάρτηση με μετρικά χαρακτηριστικά του χώρου σε μια καμπύλη προβλέψιμης πιθανότητας. 10

11 Μελέτη Πρόβλεψης του ρίσκου παραβατικότητας στόχος: κατανόηση διεσπαρμένων μοντέλων ρίσκου πέρα από τα σημεία υψηλής παραβατικότητας και αποκάλυψης των σχέσεων μεταξύ φυσικών, χωρικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και τύπων παραβατικότητας εικ.1 εικ.3 μέθοδος: 1ο στάδιο: -Αναπαράσταση του αστικού δικτύου μέ χρωματισμένες γραμμές αντιμετωπίζοντας τις γραμμές ως σημεία τομές και συνδέσεις λαμβάνοντας υπόψην παραμέτρους όπως η μορφή (ευθεία ή γωνία), η εγγύτητα, η στροφή εικ.2 αποτέλεσμα: περιγράφή δικτύου με όρους πιο σύντομο μονοπατιού, λιγότερων στροφών και μικρότερης αλλαγής γωνίας, δηλαδή με όρους μετρικούς(απόστασης), τοπολογικούς και γεωμετρικής δομής- μετρήσεις που αντιπροσωπεύουν τα δύο συστατικά της ανθρώπινης κίνησης- πρόβλεψης της πιθανότητα κίνησης τόσο ως προορισμού όσο και ως πορείας Πηγη: Hillier Β., Sahbaz Ο., BEYOND HOT SPOTS: using space syntax to understand dispersed patterns of crime risk in the built environment. 11

12 Η Ανάπλαση στο Πεδίον του Άρεως Σύντομο Ιστορικό δασωτέο άλσος: ΦΕΚ Ιουλίου του στρέμμ. 1935: οι εργασίες ανάπλασης και δενδροφύτευσης στα πρότυπα της γαλλικής κηποτεχνίας (γεωμετρικός σχεδιασμό, έλεγχο και τη χειραγώγηση της φύσης) 1950: Green Park παραχώρηση στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο 5,5 στρέμμ. 2000: παραχωρήση στην υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ- έναρξη εργασιών συντήρησης 2008: έναρξη εργασιών ανάπλασης εικ.4 12

13 Κεφ. 3 Η περίπτωση ανάπλασης στο Πεδίο του Άρεως Με το ΦΕΚ 201/ του Βασιλέως Γεωργίου Α, το Πεδίο του Άρεως εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως καταλαμβάνοντας έκταση 477 στρεμμάτων και περιλαμβάνοντας και την αποκαλούμενη έκταση Φινόπουλου και το δάσος της Σχολής Ευελπίδων. Με προηγούμενο ΦΕΚ του Ιουλίου του 1900 κηρύσσεται δασωτέο άλσος, δηλαδή περιοχή που πρέπει να φυτεύεται και να τυγχάνει περιποίησης. Ενώ σύμφωνα με το ΦΕΚ 282 Α του 1941, το Πεδίο του Άρεως πρέπει υποχρεωτικά να συντηρείται και να επεκτείνεται. Το 1935 ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης και δενδροφύτευσης με βασικό άξονα τη φύτευση φυλλοβόλων δέντρων, ώστε να εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός το χειμώνα και σκιά το καλοκαίρι. Στην κεντρική πλατεία φυτεύονται μεσογειακά φυτά για τους καλύτερους συνδυασμούς στη διάρκεια των εποχών. Η δενδροφύτευση έγινε στα πρότυπα της γαλλικής κηποτεχνίας με κύρια χαρακτηριστικά τον αυστηρό γεωμετρικό σχεδιασμό, που σκοπό είχε να τονίσει την έντονη διάθεση χειραγώγησης της φύσης. Οι εργασίες ανάπλασης περιελάμβαναν και τη διαμόρφωση μιας παιδικής χαράς, ενός ναού και του υπαίθριου αμφιθέατρου «Αλίκη». Το 1950 δημιουργείται το θέατρο Άλσος του Οικονομίδη, καθώς και το Green Park και πολύ αργότερα παραχωρούνται 5,5 στρέμματα στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, υπό τον όρο της μη-κοπής δένδρων και θάμνων. Το 2000 το Πεδίο του Άρεως παραχωρείται στη νεοσύστατη υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, στο οποίο ανήκε ως τότε και δίνονται κονδύλια για έργα συντήρησης στις τρεις παιδικές χαρές (εικ.4). Τον Απρίλιο του 2008 ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης, οι οποίες μέχρι σήμερα κατά ένα μεγάλο τμήμα έχουν ολοκληρωθεί. Λόγω της χωροθέτησής του Πεδίου του Άρεος στον κόμβο σημαντικών κυκλοφοριακών αξόνων, της ευκολίας πρόσβασης, της αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και της εγκατάστασης υποδομών για πολιτισμικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εικ.5) τα νέα σχέδια τονίζουν το μελλοντικό υπερτοπικό του χαρακτήρα. Βάσει των αναρτημένων στο διαδίκτυο προγραμματικών δηλώσεων της ανάπλασης του Πεδίου του Άρεος, ως βασικές αρχές της ανάπλασης αναγνωρίζονται οι παρακάτω: 1.Σεβασμός στο ύφος και στην ιστορία: διατηρούνται και τονίζονται τα ιστορικά μνημεία και οι ξεχασμένοι θεματικοί δακτύλιοι 2.Αύξηση των περιοχών πρασίνου: ελάχιστη πλακόστρωση, καθόλου τσιμεντοποίηση, χρήση υλικών απλών, φυσικών, οικολογικών. Κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της υπάρχουσας βλάστησης αλλά και η αύξηση πρασίνου με νέες φυτεύσεις, με βάση ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης φυτικών ειδών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον της περιοχής και στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. Παράλληλα η διαχείριση του υφιστάμενου πρασίνου και οι νέες φυτεύσεις (νέα δένδρα, καλλωπιστικοί θάμνοι, χλοοτάπητας) αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ενιαίου χαρακτήρα καλαισθησίας και λειτουργικότητας στο Πάρκο. Ενώ προτείνεται η δημιουργία θεματικών κήπων συγκεκριμένα: 13

14 Πρόταση Ανάπλασης Βασικές Αρχές Ανάπλασης: - Διατήρηση: της ιστορικότητας, της χάραξης - Δημιουργία ενός ενιαίου χαρακτήρα καλαισθησίας και λειτουργικότητας: αύξηση της ασφάλειας, αναβάθμιση των χρήσεων αναψυχής, άθλησης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, αντικατάσταση του εξοπλισμού Σημαντικές Επεμβάσεις - φύτευση: Μινωικός Λαβύρινθος-βοτανικός κήπος Ροδώνας: ένας μικρός περίπατος στις τριανταφυλλιές Πλατάνια: υδάτινη Διαδρομή Αριές ελαιώνας (περιοχή άγαλμα της Αθηνάς) - υποδομη: skateboard χωμάτινο πεζοδρόμιο για jogging δίκτυο ποδηλατοδρόμου αναβάθμιση του Θεάτρου Άλσους ανανέωση εξοπλισμού παιδικών χαρών πρωην θέατρο Αλίκη υδάτινη Διαδρομή εικ.6 εικ.7 -Μινωικός Λαβύρινθος: ο βοτανικός κήπος της Αττικής δένδρων, θάμνων και ποωδών φυτών των ειδών της χλωρίδας της Αττικής (στη πλευρά της Λ. Αλεξάνδρας και κοντά στην είσοδο της Μπούσγου) -Ροδώνας: ένας μικρός περίπατος στις τριανταφυλλιές -Πλατάνια: υδάτινη Διαδρομή(εικ.7) -Αριές: Δημιουργείται ένα προστατευμένο ξέφωτο που προσφέρει αίσθηση απομόνωσης και γαλήνης σε μια κυκλική δενδροστοιχία από 15 δένδρα Αριάς στην οποία οδηγεί ένα μονοπάτι (εικ.6) που ξεκινά από τον θεματικό κύκλο -ελαιώνας (στην περιοχή με το άγαλμα της Αθηνάς εικ.8) Καθώς και η διαμόρφωση της οδού των Ηρώων, όπου η επιφάνεια του χλοοτάπητα αυξάνεται σημαντικά σε βάρος του πλάτους του δρόμου, οι φυτικοί φράκτες αναδημιουργούνται προβάλλοντας τις προτομές και οι φοίνικες μεταφυτεύονται στο κέντρο του νέου δρόμου 3.Λειτουργικότητα και χρησιμότητα για τους κατοίκους Α) αύξηση της ασφάλειας στο χώρο: ανάπλαση όλων των εισόδων, την επιδιόρθωση και συμπλήρωση της περίφραξης, στη δημιουργία ενός νέου δικτύου φωτισμού με φωτιστικά παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα που θα λειτουργούν με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας ελαιώνας Πήγή: εικ.8 Β) αναβάθμιση των χρήσεων αναψυχής, άθλησης και πολιτιστικών εκδηλώσεων: η αναβάθμιση του Θεάτρου Άλσους σε χώρο πολλαπλών χρήσεων 3000 m2, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για skateboard, ειδικό χωμάτινο πεζοδρόμιο για jogging, δίκτυο ποδηλατοδρόμου. 14

15 εικ.5 τοπογραφικό πρότασης ανάπλασης Πήγή: 15

16 Πώς σχετίζεται λοιπόν ο νέος σχεδιασμός του Πεδίου του Άρεος με τις βιοπολιτικές-νευροπολιτικές στρατηγικές που ανέλυσα πιο πάνω; Βάσει μιας σειράς συνεντεύξεων με υπεύθυνους του έργου της ανάπλασης προέκυψε πως οι αρχές του σχεδιαστικού εργαλείου του CPTED, θεωρήθηκαν αυτονόητες παρόλο που δεν εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες σχεδιαστικές αρχές. Οι σχεδιαστικές επιλογές καθορίστηκαν από επιλογές ενίσχυσης της ορατότητας, της εύκολης και οριοθετημένης πρόσβασης, τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων σε εύκολα ορατές περιοχές, την αραίωση και προσαρμογή της φύτευσης και τον επαρκή φωτισμό. Κοινή αποδοχή ήταν πως το ζήτημα της ασφάλειας επηρεάζεται ουσιαστικά από την επιτήρηση, τη φύλαξη και τη φροντίδα του πάρκου, τα οποία αποτελούν αρμοδιότητες της νομαρχίας. Στην ερώτηση αν προηγήθηκε κάποια ποιοτική ανάλυση δημογραφικών δεδομένων για το προφίλ των χρηστών αλλά και των μελλοντικών χρηστών, προέκυψε πως δεν προηγήθηκε καμία ανάλυση δημογραφικών δεδομένων, επιτόπιας έρευνας για την ταυτότητα των χρηστών, τις «προσαρμοσμένες χρήσεις» στο χώρο και το είδος των δραστηριοτήτων. Τα μόνα εμπειρικά στοιχεία προέκυψαν μέσα από περιπάτους για την αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης καταγράφοντας τα έντονα σημάδια εγκατάλειψης και βανδαλισμού. Στη διάρκεια μιας άλλης συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε με κάτοικο της περιοχής αρχιτέκτονα και μέλος της πρώην Επιτροπής Κατοίκων εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για το μεγάλο κόστος της επέμβασης. Υπό την έννοια ότι οδηγούσε στην εντονότερη εμπορευματοποίηση της περιοχής (για την απόσβεσή του) και συγκεκριμένα στο ασαφές καθεστώς διαχείρισης των κτιρίων μπροστά από τα κτίρια της σχολής Ευελπίδων, τα οποία λειτουργούσαν ως καφετέριες. Σημαντική επίσης ήταν η κριτική που ασκήθηκε για την επέκταση των σκληρών επιφανειών, που θα επέτρεπαν τη διέλευση αυτοκινήτων καθώς και για το ζήτημα της φύλαξης. Από την άλλη πλευρά κάποιους από τους διαχειριστές του Green Park υποστήριξε πως η ανάπλαση θα ευνοούσε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πάρκο και την ελεγχόμενη πρόσβαση μεταναστών. Στα τέλη Αυγούστου ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπλασης στο Πεδίο του Άρεως και πλέον είναι προσβάσιμο για τους κατοίκους στο μεγαλύτερο κομμάτι της έκτασής του. Συγκεκριμένα ο κεντρικός πεζόδρομος (εικ.9) με το μεγάλο σιντριβάνι (εικ.10), η υδάτινη διαδρομή με τα πλατάνια (εικ.11), το μνημείο Ιερού Λόχου, η περιοχή του παλιού Ροδώνα με την πέργκολα και ο αύλειος χώρος γύρω από την εκκλησία Αγ. Ταξιαρχών. Μικρές περιοχές γύρω από το κεντρικό αυτό τμήμα μένει να ολοκληρωθούν καθώς και η φύτευση του. Τα πραγματοποιήσιμα έργα διαφέρουν αρκετά από τη «λάμψη» και την «αίγλη» των σχεδίων του μελετητικού γραφείου (εικ.12,13). Παρ όλα αυτά είναι φανερή η προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού, φωτισμού και της φύτευσης (εικ.14,15,16). Ενώ ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας έχει αναλάβει τη φύλαξη του χώρου κατά τη διάρκεια των ορών λειτουργίας του (εικ.17) με φύλακες τοποθετημένους στους κόμβους των προσβάσιμων μονοπατιών και τις εισόδους. Ωστόσο με δημοσίευμα της υπερομαρχίας τονίζεται πως οι ίδιοι οι πολίτες εθελοντικά οφείλουν να αναλάβουν την προστασία του. 16

17 Σύμφωνα με τη θεώρηση ότι ο συνδυασμός κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών διαδικασιών με πεδίο εφαρμογής το δημόσιο χώρο επανοηματοδοτούν τις συντακτικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις και ταυτόχρονα επανα-νοηματοδοτούνται ως σύνολο μέσω του εφαρμοσμένου συνδυασμού τους, το πεδίο του Άρεως ως ένας δημόσιος χώρος σε κομβικό σημείο μεταξύ του υπό αναβάθμιση ιστορικού κέντρου, περιοχών σημαντικών πολιτικών κινητοποιήσεων και στα σύνορο με τη Κυψέλη, περιοχή κατοικούμενη κατά κόρον από μετανάστες, αποτελεί ευνοϊκό πεδίο συναντήσεων, δράσεων και εν δυνάμει κοινωνικών παθογενειών. Επιπλέον η έντονη παρουσία μεταναστών εντείνει τον κυρίαρχο λόγω παραβατικότητας με δράστες μετανάστες. Με βάση τα παραπάνω η προσπάθεια αναβάθμισής του λαμβάνοντας υπόψη και ένα ευρύτερο ενισχυμένο κλίμα κρατικής αστυνόμευσης κρίνεται απαραίτητη. Γεγονός που ενισχύεται και από το πρώην χαρακτήρα του, ως ένα τόπο ιστορικά μακράς και διαφιλονικούμενης νυχτερινής συνεύρεσης ομοφυλοφίλων. Είναι σαφές πως οι συνευρέσεις αυτές οι οποίες έχουν υπάρξει καθοριστικές για την διαμόρφωση τόσο της ομοφυλόφιλης-queer ταυτότητας στην Αθήνα, όσο και διαταξικών δικτύων ερωτικής συνεύρεσης υπό το πλεονέκτημα της ανωνυμίας απουσιάζουν από την επίσημη ιστορία του πάρκου. Και είναι εξίσου σαφές πως υπό τη νέα ανάπλαση τέτοιες «παραβατικές» ή «ανώμαλες» πρακτικές θα παταχθούν πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι υπο τις αστυνομικές επιχειρήσεις Αρετής. Σε μία συνέντευξή του ένας ομοφυλόφιλος θαμώνας του πάρκου στα 40 του παρατήρησε: «Το πεδίο του Άρεος ήταν ένα από τα τελευταία μέρη στην Αθήνα όπου μπορούσες να βρεθείς με άλλους άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής ή τάξης χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα και έξω από τα βλέμματα της ετεροκανονικής επιτήρησης». Συγχρόνως η έλλειψη ποιοτικής έρευνας καθίσταται εξαιρετικά σημαντική δεδομένης της προαναφερθείσας θέσης του πάρκου ανάμεσα σε δύο ιδιαίτερες περιοχές της Αθήνας, τα Εξάρχεια και την Κυψέλη. Με βάση την πεποίθηση ότι η φυσική συνεύρεση, η θέση τρόπων ζωής και συμπεριφορών, η όσμωση των κοινωνικών, ηλικιακών και πολιτισμικών ετεροτήτων συγκροτούν τη φυσιογνωμία και τη δυναμική προοπτική μιας περιοχής, η ποιοτική έρευνα ως βασικό εργαλείο κατανόησης των αναπαραστάσεων, των προσλήψεων, των μυθολογιών του τόπου με την υλική σημασία και των σχέσεων που αναπτύσσονται, φαίνεται να αποτελεί σημαντικό εργαλείο αναγνώρισης και ανάδυσης των παραπάνω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Συμπληρωματικά η ποιοτική έρευνα ενισχύει τη δυνατότητα συμμετοχικής διαπραγμάτευσης των προτάσεων αναβάθμισης δομικών και κοινωνικών προβλημάτων του πάρκου, στα πλαίσια των εντάσεων και της ευρύτερης περιοχής, και τον έλεγχο της μονοδιάστατης με γενικευμένα χαρακτηριστικά επέμβασης. Στα πλαίσια της δράσης ενός κρατικού θεραπευτικού μοντέλου, το οποίο διαχειρίζεται τους φόβους των πολιτών ξανακτίζοντας την αυτοπεποίθησή τους μέσα από την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, τόσο οι προτάσεις ανάπλασης όσο και οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις έρχονται να το επιβεβαιώσουν. Η επισκευασμένη περίφραξη του 17

18 Πεδίου του Άρεος, ως όργανο που πραγματώνει τη λειτουργία της οριοθέτησης και της ταυτόχρονης δυναμικής λειτουργίας του αποκλεισμού και της περίληψης συγκεκριμένων κοινωνικων ομάδων ενισχύεται μέσω της ανάπλασης και της φύλαξης. επιχειρήσεων που υπάρχουν και πρόκειται να εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του. Ο κατακερματισμός του ελεύθερου πράσινου χώρου σε συγκεκριμένες θεματικές αναγνωρίσιμες ενότητες ενισχύει αντιδράσεις που μπορούν να ερμηνευθούν με τα προαναφερόμενα συμπεριφοριστικά μοντέλα. Δηλαδή τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των χρηστών μέσα από συγκεκριμένες σχεδιαστικές επιλογές. Ο Φουκώ στο βιβλίο επιτήρηση και κοινωνία αναφέρει πως η πειθαρχία αρχίζει πρώτα πρώτα με την κατανομή των ατόμων στο χώρο. Και για αυτό εφαρμόζει διάφορες τεχνικές. Και συνεχίζει πως πειθήνιο είναι είναι το σώμα που μπορεί να υποτάσσεται, να χρησιμοποιείται που μπορεί να τελειοποιείται και να μεταπλάθεται. Η πρακτική λοιπόν θεματικής ζωνοποίησης του πάρκου μπορεί να ερμηνευθεί και ως μια τεχνικής κατανομής των σωμάτων στο χώρο. Φυσικά σωμάτων που έχουν φύλο, τάξη και φυλή, μέσα από την κοινή παραδοχή μιας καθολικής, αόρατης και πανταχού παρούσας απειλής. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι έτσι καθίσταται δυνατή η πρόβλεψη της πιθανότητας κίνησης και στάσης τόσο ως προορισμός όσο και ως πορεία εφόσον τα δύο συστατικά της ανθρώπινης κίνησης μπορούν να αναπαρασταθούν πολύ εύκολα με όρους μετρικούς (απόστασης), τοπολογικούς, γεωμετρικής δομής και επιπλέον να επιτηρούνται από υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρείας security. Επιπλέον με όρους ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας η ανάπλαση στο Πεδίον του Άρεως δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες καλύτερης λειτουργίας των ιδιωτικών 18

19 εικ.9 εικ.10 εικ.11 εικ.12 εικ.13 19

20 Επίλογος- Συμπεράσματα Το CPTED και η θεωρία Συντακτικού του Χώρου έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά ιδεολογικά και σχεδιαστικά εργαλεία δημιουργίας ασφαλής προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Παρ όλα αυτά η παραγωγή δημόσιου χώρου που βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά δεδομένα προσδιορισμού κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών χαρακτηριστικών υπάγει τις κοινωνικές δυναμικές που αναπτύσσονται στους δημόσιους χώρους σε τεχνοκρατικές διαδικασίες και σχεδιαστικές επιλογές ασφάλειας. Από αυτή τη προσέγγιση απουσιάζει η οποιαδήποτε εθνογραφική ποιοτική ανάλυση της χρήσης και μη-χρήσης του δημόσιου χώρου αλλά και κάθε κριτική του διαχωρισμού ιδιωτικού-δημόσιου κανονικού-μη κανονικού, κοκ. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια μέθοδο που αντικειμενοποιεί τόσο τις κοινωνικές ομάδες όσο και τις συμπεριφορές τους, αγνοώντας την δυναμική μεταξύ τους, αλλά και συνολικότερα το πολιτισμικά και ιστορικά συγκεκριμένο πεδίο διαπραγμάτευσης των χρήσεων των δημόσιων χώρων και των ορίων του με τον ιδιωτικό. Αν και οι παραπάνω αναγνωρισμένες σχεδιαστικές αρχές δεν εφαρμόστηκαν κατά γράμμα στο σχεδιασμό της ανάπλασης η έλλειψη ποιοτικής έρευνας οδήγησε σε προτάσεις, που μικρή σχέση μπορεί να είχαν με τις ανάγκες τις περιοχής. Μπορούμε να υποστηρίξουμε όμως πως η προς υλοποίηση ανάπλαση, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από τη διεθνή βιβλιογραφία, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες αποκλεισμού συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και διαπραγμάτευσης των καθεστώτων ιδιοκτησίας συντελώντας στη διαχείριση του δημόσιου χώρου με χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας ιδιωτικού κεφαλαίου. Το πάρκο και η πλατεία δεν είναι πλέον χώροι ελευθερίας υπό επιτήρηση, μα χώροι προετοιμασίας της παραγωγής και της κατανάλωσης, ή ακόμα καλύτερα χώροι κοινωνικής παραγωγής και κατανάλωσης. Από την άλλη μεριά ο δυναμικός χαρακτήρας αλληλεπίδρασης χωρικών και κοινωνικών δεδομένων που εφαρμόζεται στο δημόσιο χώρο και τελικά προσδίδει δυναμικό χαρακτήρα και στις προσπάθειες καταπάτησής του αναιρεί τον ντερμινιστικό χαρακτήρα πολλών από τις παραπάνω απόψεις. Η μη προσωρινότητα και στατικότατα του τόπου του Πεδίο του Άρεως, ως αποτέλεσμα κατοίκησης υπό το πλέγμα ιδιαίτερων κοινωνικών διαδικασιών και ως κομμάτι της καθημερινότητας που συνδέεται και με διαδικασίες συλλογικής και ατομικής συνειδητοποίησης. Άρα με τη δυνατότητα χειραφέτησης αφήνουν περιθώρια οικειοποίησης των κατοίκων του Πεδίου του Άρεως με πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Γεγονός που ενισχύεται από την αδύναμη εφαρμογή των θεαματικών σχεδίων ανάπλασης και την σε μεγάλο βαθμό διατήρηση ενός μη εξημερωμένου τοπίου. Πρόσφατες βόλτες στην περιοχή απέδειξαν ότι οι κάτοικοι μάλλον απολαμβάνουν το αναβαθμισμένο τοπίου του πάρκου ξαναβρίσκοντας τα παλιά τους λημέρια (εικ.18). 20

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα, 14 15 Οκτωβρίου 2017 Κρομμύδα Βασιλική* / Στρατηγέα Αναστασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο φόβος του εγκλήματος Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ) Πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Το Δημοτικό Πάρκο είναι σήμερα ο μεγαλύτερος δημόσιος ελεύθερος χώρος ξεκούρασης και αναψυχής της πόλης του Αγρινίου. Καλύπτει συνολικά 54 στρέμματα. Η ιστορία του αρχίζει εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Πεδίον του Άρεως

1. Το Πεδίον του Άρεως 1. Το Πεδίον του Άρεως Ιστορία Ο χώρος που βρίσκεται σήμερα το Πεδίον του Άρεως χρησίμευε παλαιότερα ως πεδίο ασκήσεων, ως τόπος συγκεντρώσεων, αλλά και ως χώρος τελετών. Το 1935 ο τότε διευθυντής Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση Πεδίου του Άρεως

Ανάπλαση Πεδίου του Άρεως Ανάπλαση Πεδίου του Άρεως ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2005-2008 A. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Συντάχθηκε ενημερωμένο τοπογραφικό ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ A. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης Εισήγηση: Δρ. Αθηνά Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 8 ο Μάθημα Αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές σχεδιασμού των αστικών υπαίθριων χώρων για τους ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια και Alzheimer

Αρχές σχεδιασμού των αστικών υπαίθριων χώρων για τους ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια και Alzheimer 9th Pan-Hellenic Interdisciplinary Conference of Alzheimer's Disease and Related Disorders Αρχές σχεδιασμού των αστικών υπαίθριων χώρων για τους ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια και Alzheimer Πιπερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

οκ _ τόπους παρεμβάσεις τοπίου για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Ναυπλίου

οκ _ τόπους παρεμβάσεις τοπίου για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Ναυπλίου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. τομέας Ι _ αρχιτεκτονικών συνθέσεων Ιούλιος 2012 Σπουδαστική ομάδα _ Αγαπητού-Κυρίτση Αλεξάνδρα-Νιόβη Χουντάλα Παναγιώτα Επιβλέποντες καθηγητές _ Καρβουντζή Βαλεντίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. Απομονωμένο και αναξιοποίητο κέντρο 2. Αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι στις γειτονιές της πόλης 3. Αναξιοποίητες περιοχές φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ Η ανάπλαση του Πάρκου Κροκίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Η Αθήνα, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Μέρος Α

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Μέρος Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κοινωνιολογία

Οικονομική Κοινωνιολογία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 Οικονομική Κοινωνιολογία Διδάσκων: Δημήτρης Λάλλας Νέα Οικονομική Κοινωνιολογία Η νέα Οικονομική Κοινωνιολογία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση»

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ Αµφικτυονία διοργάνωσε διήµερη συνάντηση εργασίας µε Θέµα τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές (Safe & Secure) περιβάλλον στα Σχολεία: Ο κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης των Βασικών Αρχών Ασφαλείας στο σχολικό περιβάλλον

Ασφαλές (Safe & Secure) περιβάλλον στα Σχολεία: Ο κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης των Βασικών Αρχών Ασφαλείας στο σχολικό περιβάλλον Ασφαλές (Safe & Secure) περιβάλλον στα Σχολεία: Ο κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης των Βασικών Αρχών Ασφαλείας στο σχολικό περιβάλλον Νικόλας Κολαΐτης BSc, DSecM, DStratSecM, MA, CCO Κύρια Σημεία Η Ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή 77.5 7 5.0 85. 0 85. 0 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΦΥΓΚΑ 814973 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Αστικός σχεδιασµός: 1. Οργάνωση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτιστική κληρονομιά ως κοινωνικό κατασκεύασμα. Ιωάννα Καταπίδη, PhD, MSc Research Fellow, Birmingham University

Η πολιτιστική κληρονομιά ως κοινωνικό κατασκεύασμα. Ιωάννα Καταπίδη, PhD, MSc Research Fellow, Birmingham University Η πολιτιστική κληρονομιά ως κοινωνικό κατασκεύασμα Ιωάννα Καταπίδη, PhD, MSc Research Fellow, Birmingham University Περιεχόμενο διάλεξης Εννοιολογική προσέγγιση Κληρονομιά και αξίες Περιεχόμενο Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση Πρόλογος Tα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια υπάρχουν δύο έννοιες που κυριαρχούν διεθνώς στο ψυχολογικό και εκπαιδευτικό λεξιλόγιο: το μεταγιγνώσκειν και η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Παρά την ευρεία χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗ β. φιλιππακοπουλου 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα 1. Εισαγωγή: Μια επιστηµονική προσέγγιση στη χαρτογραφική απεικόνιση και το χαρτογραφικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2007-2008 Μάθημα : Χωρικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Ερευνητικοί στόχοι. Μεθοδολογία. Νοέµβριος 2012

Γενικά. Ερευνητικοί στόχοι. Μεθοδολογία. Νοέµβριος 2012 Νοέµβριος 2012 Γενικά H έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση των στάσεων, συµπεριφορών, γνώσεων και πρακτικών που αφορούν την τοξικοεξάρτηση ανηλίκων αποτελεί µέρος συνολικότερης µελέτης του ΚΕΘΕΑ, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το φύλο δεν είναι ένα απλό γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 4: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικοί κήποι, κοινωνική αλληλεπίδραση. και οικονομική κρίση

Αστικοί κήποι, κοινωνική αλληλεπίδραση. και οικονομική κρίση Αστικοί κήποι, κοινωνική αλληλεπίδραση και οικονομική κρίση Λεμονιά Μαντούβαλου, φιλόλογος, ΜΑ Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Επιμορφωτικό σεμινάριο "Σχολικός κήπος: Γιατί και πώς;", Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας, 29

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας,

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, Τεχνόπολη Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 2: Η μελέτη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα