ενηλίκων και τη δια βίου µάθηση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενηλίκων και τη δια βίου µάθηση»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Απόψεις παιδιών Γ και τάξης δηµοτικού για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου µάθηση» Αιµιλία Φανή Κοντρογιάννη (Α.Μ.:355) Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ..5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι ιδέες των παιδιών Μέθοδοι για την ανίχνευση των ιδεών Η παραγωγή των ιδεών Το ιχνογράφηµα Τι είναι το ιχνογράφηµα Εξελικτικά στάδια ιχνογραφικής δεξιότητας Εργαλείο ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών Οι διαστάσεις του ιχνογραφήµατος Ο ρόλος του ερευνητή Εννοιολογικοί προσδιορισµοί ια βίου µάθηση Εκπαίδευση ενηλίκων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 25 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Πιλοτική εφαρµογή Η εκπαίδευση ενηλίκων Η ερευνητική διαδικασία Το δείγµα Ερευνητικά ερωτήµατα Επεξεργασία δεδοµένων Η δια βίου µάθηση Η ερευνητική διαδικασία Το δείγµα Ερευνητικά ερωτήµατα Επεξεργασία δεδοµένων

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παρουσίαση αποτελεσµάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα κείµενα Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς το φύλο Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της έννοιας Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα ιχνογραφήµατα Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ως προς το φύλο Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ως προς την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο Το φύλο που ιχνογραφείται από τους µαθητές Σύγκριση κειµένων και ιχνογραφηµάτων Παρουσίαση αποτελεσµάτων για τη δια βίου µάθηση Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα κείµενα Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς το φύλο Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο Το συνεχές που χαρακτηρίζει τη δια βίου µάθηση στα κείµενα των µαθητών Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της έννοιας Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα ιχνογραφήµατα Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ανάλογα µε το φύλο Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο Σύγκριση κειµένων και ιχνογραφηµάτων.95 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Οι ιδέες των παιδιών για την εκπαίδευση ενηλίκων Οι ιδέες των παιδιών για τη δια βίου µάθηση Συµπεράσµατα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..105 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων παιδιών Γ και τάξης δηµοτικού σχολείου για της έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου µάθησης. Στο µέρος που αφορούσε την εκπαίδευση ενηλίκων συµµετείχαν 96 µαθητές από 6 τµήµατα σχολείων της ευρύτερης περιοχής των Πατρών, ενώ στο µέρος που αφορούσε τη δια βίου µάθηση συµµετείχαν 74 µαθητές από 5 τµήµατα σχολείων της ίδιας περιοχής. Η έρευνα βασίστηκε σε ποιοτική προσέγγιση στην οποία χρησιµοποιήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία η τεχνική της συζήτησης, η οποία είχε σαν αποτέλεσµα ένα µικρό κείµενο των µαθητών, και η ανάλυση του ιχνογραφήµατος. Τα αποτελέσµατα για την εκπαίδευση ενηλίκων έδειξαν πως η πλειοψηφία των κειµένων ταυτίζεται µε τα ιχνογραφήµατα, υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο των µαθητών, την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο και το φύλο που ιχνογραφούν οι µαθητές. Αναφορικά µε τη δια βίου µάθηση τα αποτελέσµατα δείχνουν πως τα κείµενα δεν ταυτίζονται απόλυτα µε τα ιχνογραφήµατα και δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο και την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. ABSTRACT The purpose of this paper is the definition of the ideas that children of 3 rd and 4 th grade of primary school have regarding adult education and lifelong learning. In the reasearch on adult education participated 96 students from 6 classes of schools located in the area of Patras. In the reasearch on lifelong learning participated 74 students from 5 classes of schools located in the same area. It is a qualitative approach, in which were used the technique of the discussion - resulting in creating texts- and the analysis of drawings. The results of the research about adult education revealed that the majority of texts are releated to drawings, whereas there are differences as far as the sex, the region of school and the sex that is depicted are concerned. Additionaly, the results about lifelong learning revealed that that the majority of texts are not releated to drawings, there are no differences as far as the sex and the region of school are concerned. 4

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων..34 Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα για τη δια βίου µάθηση Πίνακας 3: Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα κείµενα για την εκπαίδευση ενηλίκων Πίνακας 4: Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς το φύλο...48 Πίνακας 5: Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο...49 Πίνακας 6: Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της εκπαίδευσης ενηλίκων.50 Πίνακας 7: Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα ιχνογραφήµατα για την εκπαίδευση ενηλίκων..57 Πίνακας 8: Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ως προς το φύλο..63 Πίνακας 9: Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ως προς την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο...64 Πίνακας 10: Το φύλο που ιχνογραφείται από τους µαθητές στα ιχνογραφήµατα για την εκπαίδευση ενηλίκων...65 Πίνακας 11: Η συχνότητα εµφάνισης των κατηγοριών στα κείµενα και στα ιχνογραφήµατα για την εκπαίδευση ενηλίκων...66 Πίνακας 12: Σύγκριση των κατηγοριών που υπάρχουν στα κειµένα και στα ιχνογραφηµάτα για την εκπαίδευση ενηλίκων Πίνακας 13: Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα κείµενα για τη δια βίου µάθηση..6 8 Πίνακας 14: Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς το φύλο.75 Πίνακας 15: Σύγκριση κατηγοριών των κειµένων ως προς την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο...76 Πίνακας 16: Το συνεχές που χαρακτηρίζει τη δια βίου µάθηση στα κείµενα των µαθητών..77 Πίνακας 17: Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της δια βίου µάθησης

6 Πίνακας 18: Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα ιχνογραφήµατα για τη δια βίου µάθηση 88 Πίνακας 19: Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ανάλογα µε το φύλο..93 Πίνακας 20: Σύγκριση κατηγοριών των ιχνογραφηµάτων ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο 94 Πίνακας 21: Η συχνότητα εµφάνισης των κατηγοριών στα κείµενα και στα ιχνογραφήµατα για τη δια βίου µάθηση Πίνακας 22: Σύγκριση των κατηγοριών που υπάρχουν στα κειµένα και στα ιχνογραφηµάτα για τη δια βίου µάθηση

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία είναι οι απόψεις των παιδιών της Γ και τάξης του Ελληνικού ηµοτικού Σχολείου για της έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου µάθησης. Το θεωρητικό µέρος της εργασίας ξεκινά µε πληροφορίες για τις ιδέες των παιδιών και συνεχίζει µε πληροφορίες για το ιχνογράφηµα. Ύστερα παρέχονται οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί και στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε άλλες έρευνες που έχουν χρησιµοποιήσει κατά κύριο λόγο το ιχνογράφηµα ως µέσο ανίχνευσης των ιδεών και των εµπειριών των παιδιών. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, το ερευνητικό, αρχικά περιγράφεται η πιλοτική εφαρµογή της έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η ερευνητική διαδικασία, το δείγµα των µαθητών, τα ερευνητικά ερωτήµατα και η επεξεργασία δεδοµένων αρχικά για την εκπαίδευση ενηλίκων και στη συνέχεια για τη δια βίου µάθηση. Συνεχίζοντας, στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα και για τις δύο έννοιες. Τέλος, στο τέταρτο µέρος συνοψίζονται οι ιδέες των µαθητών για τις δύο έννοιες και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα. 7

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 8

9 1.1. Οι ιδέες των παιδιών Τα παιδιά µπορούν να αντιµετωπιστούν µε διαφορετικούς τρόπους από τους ενηλίκους, ανάλογα µε το πώς βλέπουν αυτοί τα παιδιά και την παιδική ηλικία. ύο τρόποι έχουν αναδυθεί πρόσφατα για την αντιµετώπιση των παιδιών, ο ένας σχετίζεται µε τη συζήτηση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ο άλλος µε την κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας. Ο πρώτος τρόπος προώθησε τις ιδέες των παιδιών θεωρώντας τα παιδιά ως κατόχους δικαιωµάτων, ενώ η εµφάνιση του ακαδηµαϊκού πεδίου της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας δίνει έµφαση στα παιδιά ως όντα και όχι ως εν δυνάµει ενήλικες. Η έρευνα και η πρακτική η οποία λαµβάνει σοβαρά υπόψη της τις ιδέες των παιδιών για την καθηµερινή τους ζωή έχει εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο για την έρευνα τις παιδικής ηλικίας (Clark, 2005, ). Σύµφωνα µε τους Akerson, Flick & Lederman (2000, 364) οι ιδέες των παιδιών ορίζονται ως εξηγήσεις που βασίζονται στην εµπειρία, οι οποίες κατασκευάζονται από το µαθητή για να κατανοήσει µια ποικιλία φαινοµένων και αντικειµένων. Οι ιδέες των παιδιών αναπτύσσονται πολύ νωρίς και στην ηλικία των 5-6 ετών τα παιδιά έχουν εξελίξει ένα πλούσιο και πρακτικό σύστηµα θεωριών για τον κόσµο. Όµως αυτές οι ιδέες είναι σταθερές και ανθεκτικές στην αλλαγή. Όπως αναφέρουν και οι Driver, Guesne & Tiberghien (1985, 2-3) οι µαθητές έχουν τις δικές τους ιδέες, οι οποίες κάποιες φορές µπορεί να φαίνονται ασυνάρτητες στους δασκάλους τους. Οι ιδέες των µαθητών εµφανίζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: είναι προσωπικές Οι µαθητές αποκτούν τις εµπειρίες τους µε ένα δικό τους τρόπο, δηλαδή κατασκευάζουν τα δικά τους νοήµατα. Αυτές οι προσωπικές ιδέες επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο ανακαλούνται οι πληροφορίες. Ακόµα, οι παρατηρήσεις που κάνουν τα παιδιά και οι ερµηνείες τους επηρεάζονται από τις ιδέες τους. Όµως το γεγονός ότι αυτές οι ιδέες είναι προσωπικές δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να υποστηρίζονται από πολλούς µαθητές. µπορεί να φαίνονται ασυνάρτητες Όταν τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε κάτι που µοιάζει αντιφατικό στους ενηλίκους το πιθανότερο είναι να µην το αναγνωρίσουν. Το ίδιο παιδί µπορεί να 9

10 συλλάβει µε διαφορετικούς τρόπους ένα γεγονός δίνοντας διαφορετικές εξηγήσεις για αυτό. Η ανάγκη και τα κριτήρια της συνοχής είναι διαφορετικά για τους µαθητές και για τους ενηλίκους. είναι σταθερές Παρατηρείται ότι ακόµα και µετά τη διδασκαλία ενός θέµατος οι µαθητές δεν έχουν τροποποιήσει τις ιδέες τους. Ο δάσκαλος µπορεί να προκαλέσει το µαθητή προσφέροντάς του τα αντίθετα επιχειρήµατα. Όµως οι µαθητές µπορεί να αγνοήσουν τα αντίθετα επιχειρήµατα ή να τα παρερµηνεύσουν προς όφελος των προηγούµενων ιδεών Μέθοδοι για την ανίχνευση των ιδεών Σύµφωνα µε την Clark (2005, ) ερευνητές, επαγγελµατίες και σύµβουλοι έχουν χρησιµοποιήσει µια ποικιλία µεθόδων για να κατανοήσουν τις ιδέες των παιδιών, οι οποίες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Παρατήρηση Υπάρχει µία παράδοση στην παρατήρηση στα πρώτα χρόνια την εκπαίδευσης ως ένα εργαλείο για την κατανόηση των δυνατοτήτων, των αναγκών και των ενδιαφερόντων των παιδιών. Η παρατήρηση γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική όσο πιο νεαρή είναι η ηλικία του παιδιού που εµπλέκεται. Η συµµετοχική παρατήρηση είναι ένας από τους τύπους της παρατήρησης ο οποίος είναι πολύ σχετικός µε τη µελέτη της καθηµερινής ζωής των µικρών παιδιών. Περιλαµβάνει ένα οικείο πρόσωπο το οποίο περνά µεγάλες χρονικές περιόδους παρατηρώντας και καταγράφοντας την αλληλεπίδραση µεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Η παρατήρηση µπορεί να εµπλουτίσει και άλλες µεθόδους, όπως είναι οι συµµετοχικές, οι οποίες κάποια στιγµή θα ενεργοποιήσουν τα παιδιά να παίζουν πιο ευθύ ρόλο στην ερµηνεία των πράξεών τους. Συνεντεύξεις Οι συνεντεύξεις είναι από τα πιο δηµοφιλή εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη συγκέντρωση των ιδεών των µεγαλύτερων παιδιών και των ενηλίκων. Έχουν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες σχετικά µε την καταλληλότητα του ως εργαλείο να 10

11 «ακούει» τα µικρότερα παιδιά. Τα παιδιά µπορεί να προσπαθήσουν να µαντέψουν αυτό που οι ενήλικοι ελπίζουν ότι θα ακούσουν. Μία άλλη δυσκολία είναι ότι τα νεότερα παιδιά που ερωτώνται µπορεί να δώσουν µονοσύλλαβες απαντήσεις. Είναι λοιπόν σηµαντική η προσεκτική προετοιµασία των συνεντεύξεων που αφορούν παιδιά. ιαφορετικοί τύποι συνέντευξης έχουν διεξαχθεί µε µικρά παιδιά για να γίνουν γνωστές οι ιδέες τους για την παιδική ηλικία. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται οι ατοµικές συνεντεύξεις, η σύσκεψη - συνέντευξη παιδιών, συνεντεύξεις οµάδων και συνέντευξη παιδιού σε παιδί. Ερωτηµατολόγια Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται για να συγκεντρώσει τις απόψεις των παιδιών µεγαλύτερης ηλικίας και των ενηλίκων σε ακαδηµαϊκές έρευνες και έρευνες της αγοράς. Ακόµα έχει προσαρµοστεί και χρησιµοποιείται σε παιδιά µικρότερης ηλικίας. οµηµένες δραστηριότητες Αρκετά ερευνητικά πρότζεκτ έχουν αναπτύξει συγκεκριµένες δραστηριότητες για να µπορούν να ανιχνεύονται οι ιδέες των µικρών παιδιών σχετικά µε τις προσχολικές τους εµπειρίες. Οι Evans και Fuller εφάρµοσαν τη δηµοφιλή δραστηριότητα του παιχνιδιού ρόλων, ακούγοντας τα τηλεφωνήµατα, ως ερευνητικό εργαλείο. Ακόµα, οι µαριονέτες έχουν χρησιµοποιηθεί ως επίσηµο εργαλείο για την ανίχνευση των ιδεών στα µικρά παιδιά. Οι κούκλες µε προσωπικότητα είναι άλλο ένα εξειδικευµένο «σκηνικό στοιχείο» το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί για να ανιχνευθούν οι ιδέες των µικρών παιδιών. Αυτές οι κούκλες είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύπτουν διαφορετικά συναισθήµατα, πιο συγκεκριµένα για την εθνικότητα και την αναπηρία. Πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις Υπάρχει µία ποικιλία τεχνικών για να ανιχνεύσει κανείς τις ιδέες των µικρών παιδιών, οι οποίες αποστασιοποιούνται από τον προφορικό και το γραπτό λόγο και σχετίζονται µε οπτικές και πολυαισθητηριακές µεθόδους. Αυτές περιλαµβάνουν την χρήση οπτικοακουστικού υλικού, εκδροµές, δηµιουργία χαρτών και δραστηριότητες βασισµένες στην τέχνη. Η ζωγραφική και άλλες δραστηριότητες τέχνης έχουν χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος για να εκφράσουν τα µικρά παιδιά τις 11

12 ιδέες και τις εµπειρίες τους. Το να ακούει κανείς τα παιδιά να µιλούν για τις ίδιες τους τις ζωγραφιές µπορεί να αποκαλύψει σηµαντικές πληροφορίες για τις αντιλήψεις τους. Το παιχνίδι ρόλων µπορεί να είναι ένα άλλο σηµαντικό εργαλείο για να εκφράσουν τα παιδιά τα συναισθήµατά τους. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ανιχνευτούν οι ιδέες των παιδιών και µπορούν να εµπλακούν σε αυτόν µε το σώµα τους και τις αισθήσεις τους Η παραγωγή των ιδεών Σύµφωνα µε τον Ματσαγγούρα (2004, 200), το κειµενοκεντρικό - διαδικαστικό µοντέλο αποτελείται από το προσυγγραφικό, συγγραφικό και µετασυγγραφικό στάδιο. Στην παρούσα εργασία θα δοθεί βαρύτητα στο προσυγγραφικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό λοιπόν, εντάσσεται και η φάση της παραγωγής των ιδεών. Οι µαθητές στο στάδιο αυτό «διαθέτουν αρκετό χρόνο για προετοιµασία, που ως κύριο σκοπό έχει τη συλλογή και παραγωγή ιδεών, οι οποίες είναι σε θέση να εκφράσουν και να στηρίξουν την κεντρική ιδέα που έχουν θέσει ως σκοπό της γραφής τους. Πρόκειται για µία ιδιαίτερη επίµονη εσωτερική διεργασία ανάπτυξης, συµπλήρωσης και σε αρκετές περιπτώσεις τροποποίησης της αρχικής έµπνευσης» (Ματσαγγούρας, 2004, 213). Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως το παραπάνω µοντέλο στοχεύει στην παραγωγή γραπτού κειµένου. Όµως, στη συγκεκριµένη έρευνα δεν στοχεύουµε στην µελέτη των κειµένων των µαθητών, αλλά µόνο στην διερεύνηση των ιδεών τους. Για αυτό το λόγο δίνεται βαρύτητα µόνο στο προσυγγραφικό στάδιο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνικές χαλαρής ή ανύπαρκτης καθοδήγησης για την παραγωγή ιδεών (Ματσαγγούρας, 2004, ). Η τεχνική χορήγησης βασικών λέξεων Η τεχνική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στα πλαίσια των σύγχρονων απόψεων της γενετικής γραµµατικής, που θεωρεί ότι το είδος των λέξεων τις οποίες κατέχει ο µαθητής καθοδηγεί τα γλωσσικά σχήµατα που παράγει. Ο εκπαιδευτικός παραθέτει µε αλφαβητική σειρά λέξεις που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε σχέση µε το προς ανάπτυξη θέµα. 12

13 Η τεχνική των φανταστικών διωνύµων Πρόκειται για τεχνική που απελευθερώνει απόλυτα τη φαντασία, αφού παρέχει στο µαθητή ζεύγη άσχετων µεταξύ τους λέξεων και ζητά µέσα από αυτούς τους σηµασιολογικά άσχετους συνδυασµούς να προβούν στην παραγωγή αφηγηµατικού κειµένου. Η τεχνική των γάντζων Όταν το θέµα δεν είναι απλή περιγραφή ή αφήγηση, αλλά πραγµατεία, πρέπει να αναζητούµε τις σχέσεις των βασικών λέξεων µε άλλες λέξεις. Η συσχέτιση αυτή γίνεται µε βάση τα όµοια, τα αντίθετα, τα αίτια και τα αποτελέσµατα. Γύρω από τη λέξη - πυρήνα σε πρώτο κύκλο χωρίζουµε τις πρώτες συσχετίσεις που θεωρούµε σηµαντικές. Σε δεύτερο κύκλο τοποθετούµε το δεύτερο επίπεδο συσχετίσεων, που προκύπτει από τις λέξεις του πρώτου οµόκεντρου κύκλου. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουµε τις συσχετίσεις και καταλήγουµε σε γραφική αναπαράσταση. Η τεχνική του γονιµοποιητή Η τεχνική αυτή έχει σχέση µε τις λέξεις. Μοιάζει πολύ µε την τεχνική των γάντζων, γιατί αρχίζει και αυτή µε µία βασική λέξη - κλειδί, την οποία αναπτύσσει στη συνέχεια µε βάση τις νοηµατικές της εκδοχές, όπως αυτές βρίσκονται στα λεξικά. Η τεχνική της ιδεοθύελλας (brainstorming) Σύµφωνα µε αυτήν την τεχνική τα µέλη επιµέρους οµάδων ή το σύνολο της τάξης καταθέτουν ιδέες, λέξεις, πτυχές και άλλα που συνειρµικά ή λογικά συνδέονται µε το κύριο θέµα και θεωρούν ότι πρέπει να συµπεριληφθούν στην ανάπτυξή του. Το γενικότερο κλίµα ενθαρρύνει την υποβολή ιδεών «σχετικών» και «άσχετων», χωρίς καµία διάθεση κριτικής και απόρριψης, αλλά και χωρίς καµία έγνοια οργάνωσής τους σε αυτή τη φάση. Κάποιο µέλος της οµάδας καταγράφει στη φάση αυτή τις ιδέες µε τη σειρά που προτείνονται. Αργότερα, στην τρίτη φάση, θα γίνει λογική ταξινόµηση των προτάσεων και οι µαθητές θα επιλέξουν ελεύθερα και θα αξιοποιήσουν κατά το δικό τους τρόπο το υλικό που προτάθηκε συλλογικά, κατά την τέταρτη φάση. 13

14 Η τεχνική της συζήτησης Η φάση της παραγωγής προσφέρεται ιδιαίτερα για την αξιοποίηση του προφορικού λόγου ως σταδίου προετοιµασίας του γραπτού. Η τεχνική της συζήτησης αποβλέπει σε αυτήν ακριβώς τη λειτουργία. Η συζήτηση µπορεί να προηγηθεί και να οδηγήσει στη διατύπωση του θέµατος ή να ακολουθήσει µετά τη διατύπωση του θέµατος µε σκοπό να αναδείξει πλευρές του θέµατος καθώς και λεπτοµέρειές του. Η συζήτηση µπορεί να είναι ελεύθερη ή συστηµατική µε βάση το σχέδιο που έχει καθορίσει ο εκπαιδευτικός ή η τάξη. Η τεχνική της µελέτης πηγών Συστηµατικότερη προετοιµασία από κάθε άλλη τεχνική εξασφαλίζει η µελέτη πηγών. Προσφέρεται για θέµατα η πραγµάτευση των οποίων προϋποθέτει γνώσεις. Η οργάνωση των πληροφοριών που προσφέρουν οι πηγές µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια σχηµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές οι άξονες του σχήµατος πρέπει να αναφέρονται στις σηµαντικές πλευρές του θέµατος και στο σύνολό τους να συνθέτουν τη δοµή του θέµατος. Η αναζήτηση των αξόνων και η ανάδειξη των σχέσεων µε τις οποίες συνδέονται οι άξονες µεταξύ τους ενεργοποιεί και αναπτύσσει τη σκέψη και συνδέει άµεσα τη σκέψη µε το γραπτό λόγο. Η τεχνική της οµαδικής δηµιουργικής σύνθεσης Κατά την τεχνική της οµαδικής σύνθεσης οµάδα µαθητών, χωρίς προηγούµενη προετοιµασία, αναλαµβάνουν την σύνθεση µιας ιστορίας µε την εκ περιτροπής προσθήκη λέξεων ή φράσεων. Έτσι, η σύνθεση παίρνει απρόβλεπτες εξελίξεις και αποκαλύπτει τις δυνατότητες της δηµιουργικής χρήσης του λόγου. Ένας από τους µαθητές της οµάδας καταγράφει την ιστορία όπως διατυπώνεται, για να την παρουσιάσει στην συνέχεια η οµάδα στις υπόλοιπες οµάδες Το ιχνογράφηµα Τι είναι το ιχνογράφηµα Σύµφωνα µε τον Μπέλλα (2000, 17) «το ιχνογράφηµα είναι µια βασική µορφή έκφρασης του παιδιού, που µας καταπλήσσει και ως σύλληψη και ως εκτέλεση µε τον πλούτο, τη λαµπρότητα και την πρωτοτυπία του. Η έκπληξή µας δεν είναι αδικαιολόγητη, όταν σκεφτούµε πόσο περιορισµένα και φτωχά είναι τα λοιπά 14

15 εκφραστικά µέσα που διαθέτει συνήθως το παιδί για να εκφραστεί. Αυτός άλλωστε µπορεί να είναι και ο κύριος λόγος που έκανε τους ερευνητές να το εξετάσουν µε ιδιαίτερη προσοχή, αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα την εξέταση των άλλων εκφραστικών µέσων του παιδιού». Ακόµα το ιχνογράφηµα «διηγείται κάτι, έχει µια λειτουργία αφηγηµατική, µεταφέρει ορισµένο µήνυµα, που είναι, ανάλογα µε τις περιπτώσεις, λίγο ως πολύ φανερό και άµεσο ή λίγο ως πολύ έµµεσο και συγκαλυµµένο» (Μπέλλας, 2000, 18). Το ιχνογράφηµα «είναι ένα εκφραστικό µέσο που µπορεί έµµεσα να µας δείξει πώς το παιδί κατανοεί τον κόσµο, πώς ερµηνεύει τις σχέσεις του και τις επαφές του µε τον κόσµο και ποια είναι η στάση του απέναντι στον κόσµο σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του» (Μπέλλας, 2000, 19-20). Σύµφωνα τώρα µε την Malchiodi (1998, 26), το ιχνογράφηµα είναι η αναπαράσταση µορφών, σχηµάτων και εικόνων µε γραµµές. Συχνά περιλαµβάνει τη χρήση εργαλείων ζωγραφικής τα οποία αφήνουν σηµεία στο χαρτί, αν και κάποιος θα µπορούσε να ιχνογραφήσει γραµµές στην άµµο. Το ιχνογράφηµα για τα παιδιά περιλαµβάνει τη διαδικασία (να δηµιουργεί κάποιος τέχνη) και το παραγόµενο αντικείµενο (η ολοκληρωµένη έκφραση µέσω της τέχνης). Το ιχνογράφηµα µπορεί ακόµα να θεωρηθεί ως ένας τρόπος αναπαράστασης της εσωτερικής εικόνας, ως µέρος µιας αλληλεπίδρασης του εσωτερικού µας κόσµου όπως είναι στο µυαλό µας και της εξωτερικής πραγµατικότητας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε (Hope, 2008, 5) Εξελικτικά στάδια ιχνογραφικής δεξιότητας Σύµφωνα µε τον Μπέλλα (2000, 34), πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να οριοθετήσουν συγκεκριµένα στάδια της ιχνογραφικής έκφρασης του παιδιού. Τα στάδια όµως που πρότειναν δεν συµπίπτουν µεταξύ τους και οι χρονολογικές οριοθετήσεις δεν µπορούν να συµπεριλάβουν τη δηµιουργικότητα των παιδιών. Στο σηµείο αυτό θα γίνει αναφορά στα στάδια που γνώρισαν µεγαλύτερη αποδοχή, συζητήθηκαν και αναφέρθηκαν σε βιβλία και άρθρα σχετικά µε το παιδικό ιχνογράφηµα. Ο Luquet το 1913, όπως αναφέρει η Μερεντιέ (1981, 39-40), προσδιορίζει τα εξής τέσσερα στάδια εξέλιξης της παιδικής γραφικής: 15

16 1. Τυχαίος ρεαλισµός (2-3 ετών): Σηµειώνει το τέλος της λεγόµενης περιόδου του µουτζουρώµατος. Το παιδί, που άρχισε να χαράζει σηµεία χωρίς καµία απεικονιστική διάθεση, ανακαλύπτει τυχαία µια µορφική αναλογία ανάµεσα σε ένα αντικείµενο και στο σηµείο του. Αναδροµικά λοιπόν ονοµατίζει το σχέδιό του. 2. Αποτυχηµένος ρεαλισµός (3-4 ετών): Το παιδί, έχοντας ανακαλύψει την ταυτότητα µορφής - αντικειµένου, προσπαθεί να αναπαραγάγει την µορφή. Αρχίζει τότε µια φάση εκµάθησης που χαρακτηρίζεται από αποτυχίες και επιµέρους επιτυχίες. 3. ιανοητικός ρεαλισµός (4-10 ετών περίπου): Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το παιδί σχεδιάζει το αντικείµενο όχι όπως το βλέπει αλλά όπως το ξέρει. Καταφεύγει γι αυτό σε δύο µεθόδους: την επιπέδωση ή περιστροφική προβολή (τα αντικείµενα δεν απεικονίζονται προοπτικά αλλά προβάλλονται στο ίδιο επίπεδο γύρω από έναν άξονα ή ένα σηµείο) και την διαφάνεια (ταυτόχρονη απεικόνιση του αντικειµένου και του περιεχοµένου του), που οφείλεται στο γεγονός ότι το παιδί αναµιγνύει διαφορετικές οπτικές γωνίες. 4. Οπτικός ρεαλισµός (10-12 έτη): Έχουµε το τέλος του παιδικού σχεδίου, που σφραγίζεται από την ανακάλυψη της προοπτικής και της υποταγής στους νόµους της. Έχουµε έτσι µία «εκπτώχευση», ένα προοδευτικό αποστέγνωµα του σχεδίου που χάνει το χιούµορ του και τείνει να συναντήσει τις παραγωγές των ενηλίκων. Τα στάδια του Luquet δέχθηκαν έντονη κριτική, γι αυτό ο Osterieth (1976, 24) επιχειρεί ένα διαχωρισµό σταδίων πιο ευέλικτων, ο οποίος έχει ως εξής (Μπέλλας, 2000, 36): 1. Επίπεδο 1: Το ορνιθοσκάλισµα (2-3 ετών περίπου) α) Παραγωγή ιχνών µε κινητική δραστηριότητα, χωρίς ιχνογραφική πρόθεση. β) Εµφάνιση αναπαραστατικών στοιχείων. 16

17 2. Επίπεδο 2: Η σχηµατοποίηση (3-9 ετών περίπου) Εδώ η ιχνογραφική πρόθεση του παιδιού είναι εµφανής. α) Επεξεργασία ενός «ιχνογραφικού λεξιλογίου». β) Συνδυασµός των µονάδων σε ιχνογραφικές σκηνές (4 ο έτος). γ) Συνδυασµός των σχηµάτων σε σύνθετες σκηνές και σε τοπία. Πρώτες απόπειρες του παιδιού για αναπαράσταση της κίνησης και του χώρου (5-6 ετών). δ) Έξαρση του σχεδίου προς µία πιο εύκαµπτη, πιο ανεκδοτική, πιο ρεαλιστική αναπαράσταση (7-9 ετών). 3. Επίπεδο 3: Ο συµβολικός ρεαλισµός (9-13 ετών περίπου) Η απεικόνιση γίνεται όλο και πιο προσεκτική σ αυτό που συλλαµβάνει το µάτι. Εγκατάλειψη της σχηµατοποίησης. Μεγαλύτερη προσοχή στη µορφή και σωστότερη ένδειξη των αντικειµένων στο σύνολό τους. 4. Επίπεδο 4: Η διαφοροποίηση των ατοµικών εξελίξεων και η µείωση της ιχνογραφικής δραστηριότητας (ήβη και εφηβεία) Σύµφωνα µε τον Osterieth, τα στάδια αυτά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως περίκλειστες και καλά περιγεγραµµένες οντότητες, µέσα από τις οποίες το πέρασµα µπορεί να γίνει βαθµιαία και γραµµικά. Ακόµα και σήµερα κάποιοι επιµένουν στη διάκριση σταδίων, όµως οι περισσότεροι δεν υιοθετούν την άποψη αυτή. Κοιτάζοντας προσεκτικά ένα παιδικό ιχνογράφηµα µπορεί να βρούµε χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε διαφορετικά µεταξύ τους στάδια. Τέλος γίνεται φανερό πως «η ιχνογραφική δραστηριότητα είναι µια υπόθεση καθαρά ατοµική για κάθε παιδί» (Μπέλλας, 2000, 37) Εργαλείο ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών Όπως είδαµε και παραπάνω τα εκφραστικά µέσα που διαθέτει το παιδί για να εκφράσει τις ιδέες του είναι περιορισµένα. Εξαίρεση αποτελεί το ιχνογράφηµα που 17

18 είναι µια βασική µορφή έκφρασης του παιδιού. Έτσι λοιπόν γίνεται κατανοητό γιατί το ιχνογράφηµα προκαλεί το ερευνητικό ενδιαφέρον. Τα ιχνογραφήµατα των παιδιών έχουν χρησιµοποιηθεί από ψυχολόγους, θεραπευτές και συµβούλους για να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να µεταβιβάσουν ζητήµατα, συναισθήµατα και άλλες εµπειρίες. Αλλά και για να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να λύσουν προβλήµατα µέσω της αυτό - έκφρασης (Malchiodi, 1998, 10). Για τα παιδιά το ιχνογράφηµα είναι µια διαδικασία η οποία χρησιµοποιεί πολλές διαφορετικές εµπειρίες για να δηµιουργηθεί κάτι καινούριο, προσωπικό και µοναδικό. Η διαδικασία της δηµιουργίας ενός ιχνογραφήµατος απαιτεί από το παιδί να επιλέξει, να µετασχηµατίσει και να παρατάξει γραµµές, σχήµατα και χρώµατα για να εκφράσει µια σκέψη, ένα συναίσθηµα, ένα γεγονός ή παρατήρηση και να συνδυάσει αρκετά στοιχεία όπως το περιεχόµενο, το στυλ, η φόρµα και η σύνθεση (Malchiodi, 1998, 19). Σύµφωνα µε την Wright (2010, 11) µέσα από το ιχνογράφηµα η σκέψη, το σώµα και τα συναισθήµατα των παιδιών ενώνονται. Στην πραγµατικότητα το ιχνογράφηµα συµπεριλαµβάνει κάτι παραπάνω από το σχηµατισµό απλών εικόνων, εξισώνεται µε την ικανότητα της σκέψης και της αίσθησης. Τα ιχνογραφήµατα των µικρών παιδιών ανοίγουν µία δίοδο επικοινωνίας µε την πραγµατικότητα και µε τον τρόπο που την διαµορφώνουν. Έτσι γίνεται δυνατή η κατανόηση της σκέψης και των συναισθηµάτων των παιδιών µέσα από την προσεκτική παρατήρηση των ίδιων των ιχνογραφηµάτων και της συζήτησης που συνοδεύει τη διαδικασία Οι διαστάσεις του ιχνογραφήµατος Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πολλαπλοί ρόλοι του ιχνογραφήµατος µπορούν να παρουσιαστούν ως διαστάσεις. Οι διαστάσεις λοιπόν που µπορεί να πάρει το ιχνογράφηµα ξεκινούν µε τη φράση «Ιχνογραφώ για να», η οποία όχι µόνο εκφράζει µια δραστηριότητα µε σκοπό, αλλά και µε κατεύθυνση, η οποία πιθανότατα οδηγεί στον ενθουσιασµό, στην εξερεύνηση και εκεί όπου η φαντασία και το συναίσθηµα δεν έχουν ξαναβρεθεί (Hope, 2008, 9-13): 18

19 Ιχνογραφώ για να παίξω Αυτή η διάσταση ξεκινά µε τις ιστορίες για µικρά παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τα σηµεία που αφήνουν στο χαρτί. Υπάρχει εµφανής σύνδεση µεταξύ του παιχνιδιού και της δηµιουργικότητας. Είναι λοιπόν σηµαντικό να µπορούν να πειραµατιστούν µε κάθε µέσο πριν τους ζητηθεί να φτιάξουν κάτι ενδιαφέρον ή δηµιουργικό. Το παιχνίδι των ιδεών και η ανακάλυψη τους, που οδηγεί σε θεαµατικά αποτελέσµατα, γίνονται εφικτά µόνο µέσα από την ανάπτυξη της γνώσης των υλικών και των τεχνικών τις οποίες εµπεριέχει και εκφράζει. Ιχνογραφώ για να δώσω νόηµα Τα ιχνογραφήµατα εµπεριέχουν ένα νόηµα σε σύντοµο διάστηµα από τη στιγµή που πρωτοεµφανίζονται στις δραστηριότητες των µικρών παιδιών. Αυτή η διάσταση εξερευνά το νόηµα το οποίο δίνεται στα ιχνογραφήµατα και µπορεί να εκφράσει ένα τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται οπτικά η ιδέα σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του κόσµου που περιβάλει τα παιδιά. Ακόµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συνδυάζουν το ιχνογράφηµα και το γράψιµο για να αναπτύξουν το δικό τους συµβολικό σύστηµα καταγραφής. Το ιχνογράφηµα δρα ως γέφυρα µεταξύ του εσωτερικού κόσµου της φαντασίας και της λογικής µε τον εξωτερικό κόσµο της επικοινωνίας και της ανταλλαγής των απόψεων. Ιχνογραφώ για να αισθανθώ Η διάσταση αυτή σχετίζεται µε την µελέτη του ενδιαφέροντος που προκαλούν τα ΜΜΕ, η αίσθηση των παστέλ χρωµάτων και η µυρωδιά της µπογιάς. Η γκάµα των συναισθηµάτων που προκαλούνται και γίνονται αντιληπτά µέσω της διαδικασίας της δηµιουργίας του ιχνογραφήµατος έχουν ερευνηθεί, συµπεριλαµβάνεται και η συζήτηση για τη σχέση δηµιουργίας και πνευµατικότητας. Η µορφή του παιδικού ιχνογραφήµατος µπορεί να θεωρηθεί από τον ενήλικο φτωχή ως προς τα συναισθήµατα, όµως για το παιδί η προσπάθεια να σκεφτεί µια συγκεκριµένη κατάσταση και να ταυτιστεί µε τους άλλους ίσως έγινε η αφορµή για να εξερευνήσει τα συναισθήµατα του. Ιχνογραφώ για να δω εν είναι η απάντηση στο πώς να κάνουµε τα παιδιά να παράγουν ρεαλιστικά πορτρέτα και τοπία. Αυτή η διάσταση σχετίζεται µε το πώς βλέπουν - κατανοούν και 19

20 πως εκφράζονται και εξερευνούν µέσω του ιχνογραφήµατος. Οι τεχνοτροπίες που υπάρχουν στα παρατηρούµενα ιχνογραφήµατα φαίνεται να απεικονίζουν τη δυσκολία που κρύβει η κατανόηση των ιχνογραφηµάτων των παιδιών. Ιχνογραφώ για να γνωρίσω Αυτή η διάσταση καλύπτει τη χρήση του ιχνογραφήµατος ως γραφική απεικόνιση, όπως στα µαθηµατικά για να κατανοήσουµε ορισµένα πράγµατα στη γεωµετρία. Αυτός ο τρόπος της απεικόνισης είναι πιο εγκεφαλικός αλλά και πολύ σηµαντικός. Απλά διαγράµµατα µε γραµµές χρησιµοποιούνται για να αναπτύξουν ιδέες και να µας βοηθήσουν να επικοινωνήσουµε µε άλλους. Ένας µικρός συνδυασµός γραφικών απεικονίσεων µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο να αντιλαµβάνονται κρυµµένες όψεις των προβληµάτων, τα οποία µε την πρώτη µατιά φαίνονταν κάπως διαφορετικά. Ιχνογραφώ για να σχεδιάσω Η τελευταία διάσταση είναι το ιχνογράφηµα - σχέδιο, όχι επειδή αποτελεί το αποκορύφωµα της παιδικής ικανότητας, αλλά γιατί απαιτείται µεγάλη κατανόηση για τον τρόπο που λειτουργεί και τον τρόπο που χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει, να παράγει και να αναπτύξει καινοτόµες ιδέες. Η παραπάνω επιλογή της οργάνωσης εµπεριέχει µία ποικιλία σκοπών για τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ιχνογράφηµα. Αυτοί οι σκοποί συµπίπτουν µε τη διαδικασία της παραγωγής του ιχνογραφήµατος, αφού η διαδικασία σχετίζεται µε τους συγκεκριµένους σκοπούς (Hope, 2008, 10) Ο ρόλος του ερευνητή Σύµφωνα µε τον Μπέλλα (2000, 117) ο ερευνητής πρέπει να αποκτά το υλικό του «από άµεση επαφή και επικοινωνία µε το παιδί. Γιατί µόνο έτσι µπορεί να πληροφορείται γιατί το παιδί θέλει να φτιάξει αυτό που ιχνογραφεί, τι είναι αυτό που ιχνογραφεί και πως τελικά το φτιάχνει. Η εξέταση των δεδοµένων του ιχνογραφήµατος πρέπει να συµπληρώνεται µάλιστα και από µια άµεση προσεκτική και διακριτική παρατήρηση του παιδιού, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια ή µετά το χρόνο της ιχνογραφικής του δραστηριότητας και να αναφέρεται στο σύνολο των εκδηλώσεών του. 20

21 Γιατί µόνο έτσι ο ερευνητής µπορεί να γνωρίσει και το ίδιο το παιδί, εκτός από το ιχνογράφηµά του». Η Malchiodi (1998, 11) αναφέρει σχετικά ότι η επιµονή να λαµβάνουµε πληροφορίες από τα παιδιά που δηµιούργησαν το ιχνογράφηµα υπονοεί ότι οι απόψεις των παιδιών είναι σηµαντικές για την κατανόηση και ότι οι εκφράσεις των παιδιών µέσα από την τέχνη έχουν προσωπικό νόηµα. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό το ιχνογράφηµα να διαφωτίζεται από τα σχόλια του παιδιού για τους λόγους που ακολουθούν (Μπέλλας, 2000, 118): 1. «Γιατί τα σχόλια αυτά καθεαυτά έχουν µια καθαρά δική τους εκφραστική αξία, ιδιαίτερα σηµαντική, που ο ερευνητής δεν θα πρέπει να αφήσει να του διαφύγει. Ο ερευνητής µέσα στα σχόλια του παιδιού θα µπορέσει να βρει πολλά στοιχεία από εκείνα που του χρειάζονται για να συµπληρώσει τις παρατηρήσεις που θα πάρει και από το ιχνογράφηµα». 2. «Γιατί τα ιχνογραφήµατα του παιδιού πολλές φορές είναι ακατανόητα από τον ενήλικο, τουλάχιστον ως προς τον προσδιορισµό του θέµατος και την ταύτιση των αντικειµένων και των σκηνών που αναπαρασταίνονται µέσα σε αυτά». 3. «Γιατί αποτελεί αναγκαία συνθήκη στις περιπτώσεις που ερευνητής και παιδί ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισµικές κοινότητες» Εννοιολογικοί προσδιορισµοί ια βίου µάθηση Πριν γίνει αναφορά στο περιεχόµενο του όρου δια βίου µάθηση (και στη συνέχεια εκπαίδευση ενηλίκων) είναι αναγκαία η παράθεση της τυπολογίας των Coombs & Amhed (1974, 8), όπως αναφέρεται στο Καραλής (2003), σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Τυπική εκπαίδευση: το θεσµοθετηµένο, ιεραρχικά δοµηµένο και χρονικά διαβαθµισµένο εκπαιδευτικό σύστηµα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως το πανεπιστήµιο. 21

22 Μη τυπική εκπαίδευση: στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται κάθε οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, είτε µεµονωµένη είτε ως µέρος µιας ευρύτερης δραστηριότητας, που στοχεύει σε συγκεκριµένο κοινό και έχει συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους. Άτυπη εκπαίδευση: η δια βίου διαδικασία, όπου το κάθε άτοµο συγκεντρώνει και διαµορφώνει γνώσεις, ικανότητες, στάσεις και αξίες, από την καθηµερινή εµπειρία του και την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος (επίδραση από την οικογένεια, τη γειτονιά, την εργασία, την ψυχαγωγία, τις κοινωνικές συναναστροφές, την αγορά εργασίας, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας κ.ο.κ.). Σύµφωνα µε τον Βεργίδη (2000), όπως αναφέρει ο Κόκκος (2005, 34), η επίσηµη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 1996 που αφιερώθηκε στη δια βίου µάθηση, είναι η εξής: «Η δια βίου µάθηση είναι περισσότερο µια προσέγγιση που εστιάζει στις ευκαιρίες και διαδικασίες µάθησης του ατόµου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και οι διαδικασίες τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσµούς, συµπεριλαµβανοµένων, όχι µόνο της τυπικής εκπαίδευσης και των συστηµάτων κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας, της επιχείρησης και των µέσων επικοινωνίας». Στον ορισµό αυτό τονίζονται οι ευκαιρίες που παρέχονται από τους κοινωνικούς θεσµούς. Η UNESCO στον ορισµό της για τη δια βίου (εκπαίδευση και) µάθηση το έτος 1976 αναφέρει πως: «δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήµα που αποβλέπει στην αναµόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος. Η εκπαίδευση και η µάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαµβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιµοποιούν όλα τα δυνατά µέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές µε τη µάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εµπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους σε οποιαδήποτε µορφή πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο» (Καραλής, 2003, 3). Σε αυτό τον ορισµό οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που πραγµατοποιούνται στην διάρκεια της ζωής των 22

23 ατόµων αποτελούν ένα σύνολο. Η εκπαίδευση (τυπική, µη-τυπική και άτυπη) και η µάθηση οφείλουν να δίνουν ευκαιρίες σε όλους για να αναπτύξουν πλήρως την προσωπικότητά τους. Σύµφωνα µε τον Κόκκο (2005, 34), που αναφέρεται στους Sutton και Kogan, ο όρος δια βίου µάθηση «υποδηλώνει τον απεριόριστο χαρακτήρα της µάθησης, που καλύπτει όλο το φάσµα της ζωής και περιλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις µορφές µάθησης, τόσο εκείνες που παρέχονται από κάθε είδους εκπαιδευτικούς φορείς όσο και τις µορφές άτυπης µάθησης» Εκπαίδευση ενηλίκων Σύµφωνα µε τον Καραλή (2003) η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί περισσότερο οριοθετηµένο όρο σε σχέση µε τη δια βίου εκπαίδευση, από την στιγµή που προσδιορίζεται µε βάση την ηλικία των εκπαιδευοµένων καλύπτοντας ένα τµήµα του συνεχούς, το οποίο αναφέρεται παραπάνω. Όπως αναφέρει ο Knowles (1998), όπως αναφέρεται στο Καραλής (2003, 4), ο όρος «εκπαίδευση ενηλίκων» συναντάται συχνά µε διαφορετικό περιεχόµενο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο όρος χρησιµοποιείται µε τρεις διαφορετικές έννοιες: 1. Στην ευρύτερη έννοια του ο όρος παραπέµπει σε µια διαδικασία που περιλαµβάνει όλες τις εµπειρίες απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, στάσεων και αξιών από ενήλικους. 2. Σε µία περισσότερη τεχνική ερµηνεία, ο όρος χρησιµοποιείται για την περιγραφή οργανωµένων δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από µια πολυµορφία οργανισµών, µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων. 3. Σε ένα άλλο επίπεδο ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον συνδυασµό των παραπάνω διεργασιών στην κατεύθυνση ενός κινήµατος µε άξονα το αίτηµα για διαρκή πρόσβαση του ενήλικου πολίτη σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. 23

24 Η UNESCO το 1976 ορίζει την εκπαίδευση ενηλίκων ως «κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχοµένου, επιπέδου ή µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνεται χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, καθώς και για µαθητεία, µέσω των οποίων τα άτοµα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελµατικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συµπεριφορά τους µε τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συµµετοχής σε µία εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Κόκκος, 2005, 38). Έτσι λοιπόν οι οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές διεργασίες συµβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη του ατόµου και στην ένταξη και συµµετοχή του στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Ο ΟΟΣΑ σε ορισµό του το 1977 αναφέρει ότι: «Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε µαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραµµα σκόπιµα σχεδιασµένο από κάποιο εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, εποµένως, καλύπτει µη επαγγελµατικές, επαγγελµατικές, γενικές, τυπικές και µη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό» (Κόκκος, 2005, 38). Σύµφωνα µε την Πολυµεράκη (2008, 7) η πληθώρα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, οδήγησε οργανισµούς και ερευνητές σε προσπάθειες ανάπτυξης τυπολογιών για τις δραστηριότητες αυτές. Με κριτήριο τις ατοµικές ανάγκες των συµµετεχόντων ο Lowe (1976, 61), υπό την ιδιότητα του εµπειρογνώµονα της UNESCO, κατέταξε τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων στις ακόλουθες κατηγορίες: Συµπληρωµατική εκπαίδευση, όπου κυρίως εντάσσονται τα προγράµµατα αλφαβητισµού και βασικής παιδείας. Επαγγελµατική εκπαίδευση, όπου εντάσσονται τα προγράµµατα βασικής και συµπληρωµατικής κατάρτισης, αλλά και τα προγράµµατα επανακατάρτισης των εργαζοµένων. 24

25 Εκπαίδευση σε κοινωνικά θέµατα, που περιλαµβάνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε θέµατα οικογενειακών σχέσεων, αγωγής υγείας, καταναλωτικής αγωγής, ανατροφής παιδιών κ.τ.ό. Εκπαίδευση για την πολιτική και κοινωνική ζωή, όπου εντάσσονται τα προγράµµατα που αφορούν θέµατα αγωγής του πολίτη, τοπικά προβλήµατα, συνδικαλιστική επιµόρφωση κ.ά. Εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη, η οποία περιλαµβάνει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα προσωπικά ενδιαφέροντα, τον ελεύθερο χρόνο και τις τέχνες Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Λόγω της πρωτοτυπίας του θέµατος στάθηκε εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί σχετική βιβλιογραφία. Όµως στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά σε έρευνες που στοχεύουν στην ανίχνευση των ιδεών των παιδιών και χρησιµοποιούν το ιχνογράφηµα και κάποιες φορές και το κείµενο ως µέσα για την ανίχνευση των ιδεών αυτών. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας υποδεικνύει πως το παιδικό ιχνογράφηµα έχει προκαλέσει το ερευνητικό ενδιαφέρον (Rennie L. & Jarvis T., 1995 Clark A. & Moss P., 2001 Clark A. & McQuail S. & Moss P., 2003 Anninig A. & Ring K., 2004 Einarsdottir J. & Dockett S. & Perry B ). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν µε συντοµία αυτές οι έρευνες. Οι Rennie L. & Jarvis T. (1995), σε έρευνά τους που πραγµατοποιείται στην Αγγλία και στη υτική Αυστραλία, έχουν στόχο να ερευνήσουν αν τα ιχνογραφήµατα των παιδιών προσχολικής ηλικίας εκφράζουν µε ακρίβεια τις αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά για την τεχνολογία και κατά πόσο µπορούν να ερµηνευτούν από άλλους. Ζητείται λοιπόν από τους µαθητές να ιχνογραφήσουν και / ή να γράψουν τις αντιλήψεις τους για την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν το χαρτί τους παρουσιάζει τα είδη των ιδεών τα οποία επιλέγουν οι µαθητές για να αναπαραστήσουν µέσω των 25

26 ιχνογραφηµάτων και των κειµένων τους. Αξίζει να αναφερθεί πως πραγµατοποιήθηκαν και κάποιες συνεντεύξεις παιδιών για να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν οι ερµηνείες που δίνουν οι ερευνήτριες στις απαντήσεις των παιδιών στις σχετικές δραστηριότητες µε τις προφορικές εξηγήσεις των µαθητών για την τεχνολογία. Η έρευνα έδειξε πως τα παιδιά µπορούν να απεικονίσουν µε επιτυχία τις ιδέες τους για την τεχνολογία χρησιµοποιώντας λέξεις και ιχνογραφήµατα. Ακόµα τα ιχνογραφήµατα φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιµα στους νεότερους ή λιγότερο ώριµους µαθητές. Οι Clark A. & Moss P. (2001) κατασκεύασαν ένα πλαίσιο (The Mosaic Approach) για να ανιχνεύσουν τις ιδέες των µικρών παιδιών ηλικίας 3-4 ετών. Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει: Πολλές µεθόδους, αναγνωρίζοντας τους διαφορετικούς τρόπους που µπορούν να εκφρασθούν τα παιδιά. Συµµετοχή, αντιµετωπίζοντας τα παιδιά ως ειδικούς για να εκφραστούν για τη ζωή τους. Προσαρµοστικότητα, η οποία εφαρµόζεται σε ποικιλία καταστάσεων που σχετίζονται µε την παιδική ηλικία. Εστίαση στις εµπειρίες των παιδιών, δίνοντας έµφαση στις ζωές τους παρά στη γνώση που απέκτησαν και την φροντίδα που δέχτηκαν. Ενσωµάτωση στην καθηµερινότητα, ένα πλαίσιο για την ανίχνευση των ιδεών που δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο αξιολόγησης και να ενσωµατωθεί στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Η προσέγγιση αυτή προσπαθεί να συνδυάσει το «οπτικό» µε το «λεκτικό». Προτείνονται εργαλεία όπως το ιχνογράφηµα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στα µικρά παιδιά να µεταφέρουν τις ιδέες και τα συναισθήµατά τους στους ενηλίκους µε συµβολικό τρόπο. Οι Clark A. & McQuail S. & Moss P. (2003), σε έρευνά τους που πραγµατοποιήθηκε στην Αγγλία και τη ανία, στοχεύουν στο να ακουστούν οι ιδέες των παιδιών και να συµπεριλάβουν τα παιδιά στην ερευνητική διαδικασία, µε 26

27 έµφαση στις ηλικίες κάτω των 5 ετών. Ακούστηκαν λοιπόν οι απόψεις των παιδιών και οι εµπειρίες τους για την εκπαίδευση και τη φροντίδα που δέχονται. Στη συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκαν 6 µελέτες περίπτωσης και χρησιµοποιούνται πολλές µέθοδοι. Μία από αυτές είναι και οι «δραστηριότητες τέχνης». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται (σ. 34): «Το ιχνογράφηµα και οι άλλες δραστηριότητες τέχνης έχουν χρησιµοποιηθεί σαν ένας άλλος τρόπος για να εκφράσουν τα µικρά παιδιά τις απόψεις τους και τις εµπειρίες τους. Στο Redbridge τα παιδιά διακόσµησαν πιάτα µε χαρούµενα και λυπηµένα πρόσωπα και µετά τα χρησιµοποίησαν στη βόλτα που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις για να δηλώσουν πως αισθάνονται για το περιβάλλον και τις δραστηριότητες. Το να ακούει κανείς τα παιδιά να µιλούν για τα ιχνογραφήµατά τους µπορεί να αποκαλύψει σηµαντικές πληροφορίες για την αντίληψή τους». Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριµένη έρευνα οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την τέχνη χαρακτηρίζονται από τα παιδιά ως οι πιο δηµοφιλείς. Οι Anninig A. & Ring K. (2004) µε την έρευνά τους έχουν ως στόχο να γίνει µία επανεκτίµηση του ρόλου που διδραµατίζει το ιχνογράφηµα στη µάθηση των µικρών παιδιών και στις προσπάθειες που κάνουν τα παιδιά για να δώσουν νόηµα και να απεικονίσουν τον κόσµο στον οποίο ανατράφηκαν και εκπαιδεύτηκαν. Η έρευνα περιλαµβάνει επτά µελέτες περίπτωσης παιδιών που µαθαίνουν να ιχνογραφούν και ιχνογραφούν για να µάθουν ηλικίας 3 έως 7 ετών στο πλαίσιο του σπιτιού, του παιδικού σταθµού και του δηµοτικού σχολείου. Οι ερευνήτριες ενδιαφέρονται να µάθουν πώς καθώς αλλάζουν τα πλαίσια (σπίτι - σχολείο) τα ιχνογραφήµατα των παιδιών αντανακλούν αυτές τις αλλαγές. Ακόµα ενδιαφέρονται να µάθουν πώς οι απόψεις των σηµαντικών άλλων για τα ιχνογραφήµατα των παιδιών επηρεάζουν το πώς και το τι ιχνογραφούν. Μία από τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα ήταν η συγκέντρωση των ιχνογραφηµάτων που έγιναν στο σπίτι και στο σχολείο. Επειδή η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε διάστηµα τριών ετών, οι ερευνήτριες ζητούσαν κάθε χρόνο από τους γονείς να συγκεντρώσουν και να γράψουν σηµειώσεις για τον χρόνο και το πλαίσιο που έγινε το κάθε ιχνογράφηµα και τους σκοπούς των δραστηριοτήτων που έγιναν στη διάρκεια του τελευταίου µήνα. Για τις ερευνήτριες τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα αντιπροσωπεύουν το πώς γίνεται κατανοητή η παιδική ηλικία και πως διαµορφώνεται από τα µίκρο 27

28 επίπεδα της κοινωνίας, της οικογένειας και της σχολικής αίθουσας στη συγκεκριµένη κοινωνική - πολιτισµική - ιστορική περίοδο. Ακόµα κατανοήθηκε η σπουδαιότητα των µηνυµάτων που λαµβάνουν τα παιδιά από τους σηµαντικούς άλλους - παρουσιαστές των ΜΜΕ, δασκάλους, γονείς, αδέρφια και φίλοι. Τα µηνύµατα αυτά διαµορφώνουν την ταυτότητά τους σαν αγόρια και κορίτσια, γιους και κόρες, φίλους και µαθητές. Οι Einarsdottir J. & Dockett S. & Perry B. (2009) ερεύνησαν τη χρήση του ιχνογραφήµατος σαν µια στρατηγική για να εµπλακούν οι ερευνητές µε τα παιδιά σε θέµατα σχετικά µε το ξεκίνηµα του σχολείου. Πιο συγκεκριµένα ερεύνησαν τα εξής θέµατα: Στοχασµοί της πρώτης χρονιάς στο σχολείο Τι σου άρεσε / δεν σου άρεσε στο νηπιαγωγείο Αναµνήσεις από το νηπιαγωγείο Προσδοκίες για το σχολείο Σύµφωνα µε τους ερευνητές (σ. 220) το ιχνογράφηµα χρησιµοποιήθηκε για να: 1. Παρέχει ένα πλαίσιο όπου τα παιδιά ασκούν κάποιον έλεγχο στην παραγωγή δεδοµένων µέσα από δραστηριότητες. 2. ηµιουργήσει µια µη συγκρουσιακή βάση για επικοινωνία, όπου τα παιδιά µπορούν να ιχνογραφούν και δεν είναι υποχρεωµένα να διατηρούν οπτική επαφή µε τον ερευνητή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στο πλαίσιο του σχολείου, όπου υπάρχουν ισχυρές δοµές που ενθαρρύνουν τα παιδιά να απαντούν σύµφωνα µε τις προσδοκίες των δασκάλων. 3. Παρέχει γνώριµα εργαλεία και υλικά για να ενθαρρύνει τα παιδιά να εµπλακούν σε συζητήσεις για το σχολείο ή το νηπιαγωγείο µε έναν τρόπο γεµάτο νόηµα για τα ίδια. 4. Ενθαρρύνει τα παιδιά να εκµεταλλευτούν τον χρόνο για να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να εµπλακούν σε συζήτηση καθώς ιχνογραφούν, αναγνωρίζοντας ότι η ανακατασκευή του νοήµατος χρειάζεται χρόνο και είναι µία διαδικασία που διαρκώς εξελίσσεται. 5. Αναγνωρίζει ότι κάποια παιδιά προτιµούν να εκφράζουν τις απόψεις και τις εµπειρίες τους µέσα από συνδυασµό λεκτικών και µη λεκτικών µέσων. 28

29 Σύµφωνα µε τους ερευνητές η ιχνογραφική δραστηριότητα των παιδιών διευκόλυνε τη συζήτηση για τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους. Ο συνδυασµός του ιχνογραφήµατος και της αφήγησης που το συνόδευε αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρός. Συνοψίζοντας και στις πέντε έρευνες που παρουσιάστηκαν παραπάνω το δείγµα που συµµετείχε ήταν παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών. Στις τρεις πρώτες έρευνες τα παιδιά που συµµετείχαν ήταν προσχολικής ηλικίας. Στην έρευνα των Anninig A. & Ring K. συµµετείχαν τα ίδια παιδιά από την ηλικία των 3 µέχρι την ηλικία των 7 ετών. Τέλος, στην έρευνα των Einarsdottir J. & Dockett S. & Perry B. συµµετείχαν παιδιά ηλικίας περίπου 6 ετών, όταν ξεκινούσε η φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο. Σχετικά µε το ιχνογράφηµα, και στις πέντε έρευνες χρησιµοποιήθηκε από τους ερευνητές ως µέσο για να εκφράσουν τα παιδιά ιδέες, αντιλήψεις και συναισθήµατα. Σε κάποιες από τις έρευνες δεν ήταν το µοναδικό µέσο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται µε συντοµία οι έρευνες εστιάζοντας στη χρήση του ιχνογραφήµατος. Στην έρευνα των Rennie L. & Jarvis T. ζητήθηκε από τα παιδιά να ιχνογραφήσουν και / ή να γράψουν τις αντιλήψεις τους για την τεχνολογία. Η έρευνα των Clark A. & Moss P. χαρακτηρίζεται από ποικιλία µεθόδων, µία από τις οποίες είναι και το ιχνογράφηµα, για να εκφραστούν τα παιδιά για τη ζωή τους. Στην έρευνα των Clark A. & McQuail S. & Moss P. χρησιµοποιήθηκε ποικιλία µεθόδων. Μία από τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν ήταν και οι δραστηριότητες τέχνης για να εκφραστούν οι απόψεις και οι εµπειρίες των παιδιών για την εκπαίδευση και την φροντίδα που δέχονται. Στην έρευνα των Anninig A. & Ring K. µελετήθηκαν τα ιχνογραφήµατα που έγιναν στο σπίτι και στο σχολείο για να βρεθεί πως τα ιχνογραφήµατα αντανακλούν τις αλλαγές καθώς αλλάζουν τα πλαίσια (σπίτι - σχολείο). Τέλος, στην έρευνα των Einarsdottir J. & Dockett S. & Perry B. το ιχνογράφηµα χρησιµοποιήθηκε για να διευκολύνει τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις και αντιλήψεις τους σχετικά µε το ξεκίνηµα του σχολείου. 29

30 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 30

31 2.1. Πιλοτική εφαρµογή Όταν επιλέχθηκε το θέµα της έρευνας, υπήρχε προβληµατισµός σχετικά µε την ηλικία που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και αν η ερευνητική διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί ατοµικά ή κατά οµάδες. Η ερευνήτρια για τους παραπάνω προβληµατισµούς πραγµατοποίησε την πιλοτική εφαρµογή της έρευνας τον Απρίλιο του 2013 κατόπιν συνεννοήσεως µε τον διευθυντή ενός δηµοτικού σχολείου της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Οι µαθητές που υλοποίησαν την πιλοτική εφαρµογή ήταν 12 (δύο από κάθε τάξη, ένας για την «Εκπαίδευση ενηλίκων» και ένας για τη «ια βίου µάθηση») και βρίσκονταν είτε στο ανώτερο επίπεδο είτε στο µέσο όρο της τάξης, σύµφωνα µε την άποψη των δασκάλων τους. Η ερευνήτρια πραγµατοποιούσε την έρευνά της σε µία κενή αίθουσα του σχολείου παρουσία της ίδιας και του εκάστοτε µαθητή. Αρχικά η ερευνήτρια έγραφε την έννοια «Εκπαίδευση ενηλίκων» ή «ια βίου µάθηση», την διάβαζε ο/η µαθητής-τρια και ερευνήτρια και µαθητής-τρια συζητούσαν τις λέξεις που δεν ήταν γνωστές. Στη συνέχεια ρωτούνταν ο µαθητής 1 τι σκέφτεται για αυτό και η ερευνήτρια του έλεγε πως ό,τι λέει θα το γράφει για να µην το ξεχάσει. Κάποιοι µαθητές ήθελαν να γράφουν οι ίδιοι, αλλά οι περισσότεροι ήθελαν να γράφει η ερευνήτρια. Στη συνέχεια οι µαθητές έπαιρναν µία λευκή κόλλα Α4 και µπογιές (µαρκαδόρους και ξυλοµπογιές) και η ερευνήτρια τους ζητούσε να ζωγραφίσουν ό,τι ήθελαν σχετικά µε αυτά που συζητήθηκαν για την έννοια. Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας η ερευνήτρια ενθάρρυνε τους µαθητές για όσα έλεγαν αρχικά και όσα ιχνογραφούσαν στη συνέχεια. Στην πρώτη και στη δευτέρα δηµοτικού οι µισοί µαθητές ιχνογράφησαν κάτι το οποίο µετά δεν κατάφεραν να εντάξουν σε αυτά που είχαν συζητηθεί νωρίτερα. Οι µαθητές της τρίτης και της τετάρτης δηµοτικού ανταποκρίθηκαν πολύ καλά σε αυτό που τους ζητήθηκε. Οι µαθητές της πέµπτης και της έκτης δηµοτικού έδωσαν αρκετές πληροφορίες στην ερώτηση «τι σκέφτεσαι γι αυτό» αλλά τα ιχνογραφήµατά τους ήταν αρκετά απλοϊκά. Αξίζει να αναφερθεί πως οι µαθητές που έλαβαν µέρος στην πιλοτική εφαρµογή δεν µιλούσαν - συζητούσαν καθώς ιχνογραφούσαν. Όπως αναφέρεται και στην προηγούµενη ενότητα, υπήρχαν ερευνητές, όπως η Wright S. (2010) και οι Einarsdottir J. & Dockett S. & Perry B. (2009), οι οποίοι βοηθήθηκαν εξαιρετικά 1 Εφεξής µε τον όρο «µαθητής», εννοούµε µαθητές και µαθήτριες που συµµετείχαν στην έρευνα. 31

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program )

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Αποστολή Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προωθήσει τη µελέτη της αµµοθεραπείας (παιχνίδι µε άµµο) όπως διδάσκεται από την Dora

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πηγές ιδεών για έναρξη επιχείρησης. προηγούμενη εμπειρία στον εργασιακό χώρο. ρωτώντας και συζητώντας με άλλους ανθρώπους

Βασικές πηγές ιδεών για έναρξη επιχείρησης. προηγούμενη εμπειρία στον εργασιακό χώρο. ρωτώντας και συζητώντας με άλλους ανθρώπους ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η όλη προσπάθεια έναρξης μιας επιχείρησης ξεκινάει από την λεγόμενη επιχειρηματική ιδέα, την ιδέα δηλαδή στην οποία θα στηριχθεί όλος ο σχεδιασμός και η μορφή της νέας επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου:

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου: ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ Το όνομά σου: Αγαπητέ/-ή εθελοντή/-όντρια, Αυτό το ημερολόγιο βρίσκεται εδώ για να σε βοηθήσει να συλλογιστείς

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα