Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας"

Transcript

1 Κωδ: ΡΟΚ-ΘΡ ROCK N THRU TIME DIGITAL MUSIC PLAYER MP3 & WMA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MP3&WMA/FM/REC/USB Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να συνδέσετε, λειτουργήσετε ή ρυθµίσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε τις σε ασφαλές µέρος για µελλοντική αναφορά. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατάλληλο για αρχεία ήχου MP3 και WMA. Κατάλληλο για λειτουργία USB. Κατάλληλο για ταυτόχρονη εµφάνιση 2 γραµµών στίχων στην οθόνη. Μεγάλη οθόνη LCD. Αντισταθµιστής φωνής. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (1) MP3 player...1pc (2) Στερεοφωνικά ακουστικά...1pc (3) Εγχειρίδιο...1Pc ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Υ (1) Pentium 100 MHz ή ταχύτερος (2) Θύρα USB (3) 15MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο (4) 32MB RAM 1.2 Πλήκτρα (1) => OPEN/PLAY/PAUSE/STOP/POWER OFF (2) MODE => ιακόπτης modes, επιλογή µενού πατώντας το πλήκτρο (3) => NEXT/FWR (4) => PREV/REV (5) VOL+ => Αύξηση έντασης/γρήγορη αύξηση (6) VOL- => Μείωση έντασης/γρήγορη µείωση (7) HOLD => Πλήκτρο κλειδώµατος πληκτρολογίου (8) => Θύρα για εισαγωγή ακουστικού (9) MIC => Ενσωµατωµένο µικρόφωνο (10) LCD => Οθόνη υγρών κρυστάλλων (11) ιάταξη για USB (12) Κάλυµµα USB (13) Ιµάντας της θέσης του κλειδιού (14) Θύρα µπαταρίας 1.3 Καθορισµός πλήκτρων Ο καθορισµός των πλήκτρων περιλαµβάνει µεθόδους τετραπλής λειτουργικότητας, για σύντοµο πάτηµα, για πάτηµα διαρκείας, πάτηµα και παύση, µονό πάτηµα πλήκτρων. 1.4 Οθόνη Το player έχει µεγάλη οθόνη LCD 128*32 pixels Αριθµός τραγουδιών Λειτουργία επανάληψης Μορφή αρχείου Λειτουργία διαδικασίας Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας Ονοµασία τραγουδιών ή συγκροτηµάτων Από αριστερά προς τα δεξιά: Ονοµασία τραγουδιών ή συγκροτηµάτων, Λειτουργία διαδικασίας, Μορφή αρχείου, Αριθµός τραγουδιών, Μουσικό εφέ, Χρόνος αναπαραγωγής, Ένδειξη µπαταρίας. 2. Οδηγίες λειτουργίας 2.1 Θέτοντας σε λειτουργία το MP3 player Πατήστε το πλήκτρο Play για µερικά δευτερόλεπτα. Η οθόνη LCD ανάβει. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν. Ιωνία Σελίδα 1 από 5

2 2.2 Κυρίως µενού Πατήστε το πλήκτρο Mode για µερικά δευτερόλεπτα, από οποιοδήποτε σηµείο του µενού και το player θα επιστρέψει αυτόµατα στο κυρίως µενού. Πέντε επιλογές: 1) MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ) 2) RECORD (ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ) 3) VOICE (ΦΩΝΗ) 4) SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) 5) EXIT (ΕΞΟ ΟΣ) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κάθε µία επιλογή µετακινώντας το πλήκτρο MODE προς τα δεξιά ή αριστερά. Στη συνέχεια, πατήστε σύντοµα το πλήκτρο MODE, για να µπείτε στο υποµενού ή, για να επιβεβαιώσετε µία λειτουργία. 2.3 Λειτουργία µουσικής Επιλέξτε τη λειτουργία Μουσική στο κυρίως µενού Τερµατισµός του υποµενού Πατήστε το πλήκτρο Mode µία φορά, για να τερµατίσετε το υποµενού. Τέσσερις επιλογές: Local Folder (Τοπικός Φάκελος) Delete File ( ιαγραφή Φακέλου) Delete All ( ιαγραφή όλων) Exit (Έξοδος) Τοπικός Φάκελος Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σε διαφορετικούς φακέλους. ηµιουργήστε νέους φακέλους στον Windows explorer, όταν το MP3 player είναι συνδεδεµένο. Ανοίξτε τον εξωτερικό δίσκο. ηµιουργήστε νέο φάκελο. - Πατήστε το πλήκτρο Mode, για να ανοίξετε τον Τοπικό Φάκελο. - Μετακινήστε το πλήκτρο Mode προς τα αριστερά ή δεξιά, για να επιλέξετε τον κατάλογο. - Πατήστε το πλήκτρο Mode για επιβεβαίωση ιαγραφή αρχείου ιαγραφή όλων Γίνεται διαγραφή όλων των αρχείων του ενεργού καταλόγου Παίξιµο του υποµενού Κατά τη διάρκεια του playback, πατήστε το πλήκτρο Mode, για να µπείτε στο Play submenu : Έξι επιλογές: - Repeat (Επανάληψη) - Equalizer (Αντισταθµιστής) - Tempo Rate (Ρύθµιση ρυθµού) - Replay (Επανάληψη αναπαραγωγής) - Replay times (Χρόνοι επανάληψης αναπαραγωγής) - Exit (Έξοδος) Επανάληψη Normal Όλα τα τραγούδια παίζονται µία φορά Repeat One Folder Repeat Folder Repeat All Random Intro Επαναλαµβάνει το τρέχον τραγούδι Παίζει µουσική από συγκεκριµένο φάκελο Επαναλαµβάνει µουσική από συγκεκριµένο φάκελο Επαναλαµβάνει όλη τη µουσική Παίζει τυχαία µουσική Τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε τραγουδιού Αντισταθµιστής Επτά επιλογές: Natural (Φυσικός ήχος) Rock Pop Classic Soft Jazz DBB Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν. Ιωνία Σελίδα 2 από 5

3 Ρύθµιση Ρυθµού Η µουσική µπορεί να παίζει πιο γρήγορα ή πιο αργά (µόνο µε MP3 αρχεία). ιαµορφώστε το ρυθµό πατώντας το πλήκτρο Mode αριστερά ή δεξιά Λειτουργία Επανάληψης Αναπαραγωγής - Α-Β επανάληψη αναπαραγωγής - Όταν η λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής επιλεχθεί, εµφανίζεται η εικόνα. - Επιλέξτε το σηµείο έναρξης Α (αναβοσβήνει) µετακινώντας το πλήκτρο Mode προς τα δεξιά. - Επιλέξτε το σηµείο τερµατισµού Β (αναβοσβήνει) µετακινώντας το πλήκτρο Mode προς τα δεξιά. - Το τµήµα Α-Β θα επαναλαµβάνεται συνεχώς. - Πατήστε το πλήκτρο Mode, για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή. - Κατά τη διάρκεια της επανάληψης, µπορείτε να ρυθµίσετε τον ήχο µε το πλήκτρο VOL+ ή VOL-. - Προσθέτοντας τη φωνή σας στο τµήµα Α-Β. - Κατά τη διάρκεια του playback του µέρους Α-Β, πατήστε το πλήκτρο Mode δεξιά. - Το εικονίδιο του µικροφώνου εµφανίζεται και η φωνή σας ηχογραφείται. - Πατήστε το πλήκτρο Mode και πάλι προς τα δεξιά, για να τερµατίσετε την ηχογράφηση. - Το τµήµα Α-Β + η ηχογράφηση φωνής θα επαναληφθούν Χρόνος Επανάληψης Μπορείτε να επιλέξετε πόσες φορές (1-10) το τµήµα Α-Β θα επαναλαµβάνεται Κενό διάστηµα Επανάληψης Επιλέξτε τον χρόνο (1-10) ανάµεσα σε κάθε τµήµα Α-Β Στίχοι Αυτό το MP3 player είναι κατάλληλο για αρχεία στίχων τύπου *.lrc. Μπορείτε να κατεβάσετε στίχους από το internet. Σιγουρευτείτε ότι το αρχείο lrc έχει την ίδια ονοµασία µε το τραγούδι επιλογής σας. Για παράδειγµα: Εάν ο τίτλος του τραγουδιού είναι Yesterday.mp3, το αρχείο στίχων πρέπει να είναι αντιστοίχως Yesterday.lrc. Τα αρχεία MP3 και LRC πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο! Χωρίς στίχους Οι στίχοι συµπεριλαµβάνονται Προσοχή: Οι στίχοι δεν µπορούν να είναι περισσότεροι από 500 λέξεις. Λειτουργία: Όταν παίζει το τραγούδι, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο mode και θα εµφανιστούν πρόσθετες πληροφορίες για τους στίχους. 2.4 Λειτουργία Ηχογράφησης Επιλέξτε τη Λειτουργία Ηχογράφησης στο κυρίως µενού. Η µονάδα µπορεί να αποθηκεύσει 99 ηχογραφήσεις σε κάθε φάκελο. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για την έναρξη της ηχογράφησης. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά για παύση της ηχογράφησης (Ο χρόνος αναβοσβήνει). Πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά για τη συνέχιση της ηχογράφησης. Πατήστε και κρατήστε κρατηµένο το πλήκτρο PLAY για τον τερµατισµό της ηχογράφησης Ηχογράφηση του υποµενού Στη λειτουργία Ηχογράφησης, πατήστε το πλήκτρο mode µία φορά. 3 επιλογές: Local Folder (Τοπικός Φάκελος) REC Type (Τύπος Ηχογράφησης) Τοπικός φάκελος Βλ REC Τέσσερις επιλογές: Fine REC: ηχογράφηση ακρίβειας και υψηλής ποιότητας, σε µορφή wav. Long REC: χαµηλότερη ποιότητα ηχογράφησης, σε µορφή act, χρησιµοποιεί λιγότερο χώρο. Fine VOR: µορφή wav Long VOR: µορφή act Όταν χρησιµοποιείτε την ηχογράφηση VOR, το player βρίσκεται σε κατάσταση παύσης της ηχογράφησης, εάν δεν εντοπίζεται κανένας ήχος από το µικρόφωνο. Η ηχογράφηση ξεκινά ξανά, όταν ο ήχος εντοπιστεί. 2.5 Λειτουργία Φωνής Σε αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να ακούσετε τις ηχογραφήσεις από τη λειτουργία Record mode. Επιλέξτε στο κυρίως µενού τη λειτουργία Voice mode Τερµατισµός λειτουργίας Φωνής Όταν σταµατήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο Mode, για να µπείτε στο υποµενού Φωνής Τοπικός Φάκελος (Τερµατισµός υποµενού) Βλ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν. Ιωνία Σελίδα 3 από 5

4 ιαγραφή αρχείου (Τερµατισµός υποµενού) ιαγραφή όλων (Τερµατισµός υποµενού) ιαγράφει όλα τα αρχεία του τρέχοντος καταλόγου Υποµενού για την αναπαραγωγή της Φωνής Κατά τη διάρκεια του playback, πατήστε το πλήκτρο Mode, για να µπείτε στο υποµενού για την αναπαραγωγή της φωνής. 4 επιλογές: Repeat (Επανάληψη) Tempo Rate (Ρύθµιση ρυθµού) Replay (Επανάληψη αναπαραγωγής) Οι παραπάνω επιλογές είναι παρόµοιες µε αυτές του αρχείου µουσικής του υποµενού. 2.6 Ρύθµιση συστηµάτων Επιλέξτε System στο κυρίως µενού. Record Time (Χρόνος Ηχογράφησης) Backlight (Οπίσθιος Φωτισµός) Language (Γλώσσα) Power off (Απενεργοποίηση) Replay Mode (Λειτουργία Επανάληψης Αναπαραγωγής) Contrast (Αντίθεση) Online Mode (Λειτουργία Online) Memory info (Πληροφορίες Μνήµης) Animation Logo (Λογότυπο) Firmware version (Έκδοση Λογισµικού) Firmware upgrade (Αναβάθµιση Λογισµικού) Χρόνος Ηχογράφησης - Εισάγετε τη σωστή ηµεροµηνία και ώρα. - Πατήστε το πλήκτρο VOL+ και το πλήκτρο της χρονολογίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. - Αλλάξτε την χρονολογία πατώντας το πλήκτρο Mode αριστερά ή δεξιά. - Πατήστε ξανά το VOL+ και οι µήνες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Όταν η ηµεροµηνία και η ώρα είναι σωστές, πατήστε το πλήκτρο mode για επιβεβαίωση Γλώσσα Αλλάξτε την γλώσσα πατώντας το πλήκτρο Mode αριστερά ή δεξιά. Πατήστε ξανά για επιβεβαίωση Power off Off. Με αυτή τη λειτουργία, η συσκευή τερµατίζεται αυτόµατα, µετά από τον χρόνο προεπιλογής (0-60 δευτερόλεπτα), όταν κανένα πλήκτρο δεν έχει αγγιχτεί και η µουσική δεν παίζει. Εάν ο χρόνος έχει προεπιλεγεί στα 0 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ακυρώνεται. Sleeping Mode. Με αυτή τη λειτουργία, η συσκευή πάντα θα τερµατίζεται, µετά από τον χρόνο των λεπτών. Εάν ο χρόνος έχει ρυθµιστεί στο 0, η λειτουργία ακυρώνεται. Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, η λειτουργία sleeping mode είναι ρυθµισµένη στο Επανάληψη αναπαραγωγής Επανάληψη αναπαραγωγής χειροκίνητα ή αυτόµατα Αντίθεση Αλλάξτε την αντίθεση πατώντας το πλήκτρο mode αριστερά ή δεξιά. Πατήστε το πλήκτρο mode για επιβεβαίωση Λειτουργία Online - Πολλαπλά drive - Κανονικό (1 drive) - Κρυπτογραφηµένο drive Memory info ίνει πληροφορίες για το ποσοστό της χρησιµοποιηµένης µνήµης σε σχέση µε τη συνολική Animation Επιλέξτε µεταξύ των διαφόρων ρυθµίσεων για animation Λογότυπο Επιλέξτε µεταξύ των διαφόρων λογότυπων Έκδοση Λογισµικού ROM Πληροφορίες για την έκδοση του Λογισµικού 2.8 Χρήση δίσκου USB Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν. Ιωνία Σελίδα 4 από 5

5 Η µονάδα λειτουργεί σαν δίσκος USB µε τα περισσότερα λειτουργικά συστήµατα. Μεταγενέστερα από Windows Mac OS 10.3 και µεταγενέστερα. Linux 8.0 και µεταγενέστερα. Όταν η συσκευή συνδέεται µε τον Η/Υ (δεν απαιτείται µπαταρία), µπορεί να βρίσκεται σε 3 διαφορετικές λειτουργίες. λειτουργία αναµονής tmstore.gr λειτουργία φόρτωσης δεδοµένων λειτουργία αποστολής δεδοµένων Προσοχή: Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από τον Η/Υ κατά τη διάρκεια µεταφοράς των δεδοµένων, µπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή! 2.9 ιακόπτης κλειδώµατος HOLD Όταν ο διακόπτης HOLD µετακινηθεί προς τα αριστερά, τα άλλα πλήκτρα γίνονται ανενεργά και το εικονίδιο HOLD θα αναβοσβήνει Προδιαγραφές (1) FLASH Memory... 1GB (2) ιαµόρφωση µουσικής... MP3, WMA, WAV (3) Οθόνη monitor υγρού κρυστάλλου x 32 pixels (4) Γλώσσες... Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Πορτογαλικά, ανικά, Ολλανδικά (5) Ισχύς... 1,5V/AAA (6) USB (Read 1033KByte/S, Write 955KByte/S) (7) Ηχογράφηση... WAV (32K bps), ACT (8K bps) (8) Ανταπόκριση συχνότητας... 20Hz- 20KHz (9) Παραµόρφωση σήµατος... < 0,1% (10) Baud rate... > 4 Mbps (11) Βάρος... 30γρ. (Χωρίς την µπαταρία) (12) ιαστάσεις... 96mm x 30mm x 21mm (L x W x D) Προφύλαξη Αποφυγή ακουστικών προβληµάτων Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση. Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή συνεχών ακουσµάτων σε τόσο υψηλή ένταση. Εάν τα αυτιά σας σφυρίζουν, χαµηλώστε την ένταση ή σταµατήστε την ακρόαση. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν. Ιωνία Σελίδα 5 από 5

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εμφάνιση 1.1Οθόνη 1. Έλεγχος εγγραφής φωνής 2. Λειτουργία κύκλου (Cycle mode) 3. Επίπεδο μπαταρίας 4. Κατάλογος Audio 5. Υψηλής ποιότητας καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ WS-833 WS-832 WS-831 Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Ραδιόφωνο FM Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

E100 Οδηγίες Χρήσεως

E100 Οδηγίες Χρήσεως E100 Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Εξαρτήματα 4 Εντοπισμός Ρυθμιστικών 5 Οθόνη LCD 6 Εγκατάσταση iriver plus 3 8 Βασικοί Χειρισμοί Άνοιγμα/Κλείσιμο της Συσκευής 10 Επιλογή μενού 11 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

*Απαιτείται μετατροπή σε μορφή βίντεο που να μπορεί να αναπαραχθεί στη συσκευή.

*Απαιτείται μετατροπή σε μορφή βίντεο που να μπορεί να αναπαραχθεί στη συσκευή. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 1.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 2 1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 2 Προφυλάξεις... 4 3 Επισκόπηση συσκευής... 5 4 Βασική λειτουργία...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300 Οδηγίες Χρήσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 4 ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 5 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ... 6 ΠΛΗΚΤΡΑ... 8 ΧΡΗΣΗ... 9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 9 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-733PC VN-732PC VN-731PC Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Έκδοση 2.2 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.archos.com/manuals για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Αγαπητέ Πελάτη, σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

GEN 5 ελληνικο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEN 5 ελληνικο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ eλληνικα 405 605 WIFI GEN 5 ελληνικο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 2.0 Παρακαλείστε να επισκεφθείτε το www.archos.com/manuals για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. Αγαπητέ πελάτη, Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης BTP2143R/BTP2144G. Bluetooth. Bluetooth. ήχου. ιόντων λιθίου

Οδηγίες χρήσης BTP2143R/BTP2144G. Bluetooth. Bluetooth. ήχου. ιόντων λιθίου ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή Οδηγίες χρήσης Bluetooth BTP2143R/BTP2144G FM USB Bluetooth E-Book Είσοδος Ξυπνητήρι Ηµερολόγιο Ραδιόφωνο USB /MP3 Κάρτα Μπαταρία ήχου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC EL ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

JAY-TECH CAMERA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

JAY-TECH CAMERA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ JAY-TECH CAMERA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTITZI450, NTITZI450-IN Τα πρώτα βήµατα Στερέωση του ιµάντα µεταφοράς Στερεώστε τον ιµάντα µεταφοράς στον κρίκο που υπάρχει στη συσκευή µε τον τρόπο που απεικονίζεται.

Διαβάστε περισσότερα

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS- Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΟΔΗΓΙΕΣ Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! GR Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η MuVi 18 S2 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η v1.1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 1 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Γενική Περιγραφή... 3 4. Κεντρικό Μενού... 4 4.1 Μενού Μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1- Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν µόνο για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

SanDisk Sansa c100. Οδηγός χρήστη

SanDisk Sansa c100. Οδηγός χρήστη SanDisk Sansa c100 Οδηγός χρήστη Πίvακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφαλείας... 4 Εισαγωγή... 5 Περιγραφή της οθόνης αναπαραγωγής... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 6 Ξεκινώντας... 7 Επισκόπηση... 7 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Γρήγορης Χρήσης

Οδηγίες Γρήγορης Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης GR Βιντεοκάµερα µε Σκληρό ίσκο Αγαπητέ Πελάτη Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτή τη βιντεοκάµερα µε σκληρό δίσκο. Πριν προβείτε στην χρήση του προϊόντος σιγουρευτείτε ότι έχετε λάβει γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Βίντεο ΚΩ : ΜΕΝΤΙΑ Προδιαγραφές Αισθητήρας εικόνας: Ανάλυση: 3.1 Mega CMOS Sensor Super: 2720 x 2040 (Hardware enhancement) Fine: 2048 x 1536 Normal: 1600 x 1200 Low: 1280 x 960 Βιντεοκλίπ: Fine:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

LS-100. Εγχειρίδιο χρήστη. Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών

LS-100. Εγχειρίδιο χρήστη. Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών LS-100 Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών Εγχειρίδιο χρήστη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του καταγραφέα γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών.

Διαβάστε περισσότερα

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko. ...,,., Olympus Olympus. AIKO HELLAS S.A., Archelaou Str., 6 Athens Tel. +0 0 79068, Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.gr PCM LS-0 IBM PC/AT International Business Machines Corporation. Microsoft,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-61(1) Σημείωση Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα