Linear PCM Recorder PCM-M10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Linear PCM Recorder PCM-M10"

Transcript

1 (1) Linear PCM Recorder Οδηγίες λειτουργίας Έναρξη Βασικές λειτουργίες Άλλες λειτουργίες εγγραφής Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής Επεξεργασία κομματιών Πληροφορίες για τη λειτουργία του μενού Χρήση του υπολογιστή σας Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Ευρετήριο PCM-M Sony Corporation

2 Μην τοποθετείτε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα ντουλάπια. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, φροντίστε να μην εκτίθεται o προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος σε νερά από σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στoν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος. Καθώς το κύριο βύσμα του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, συνδέστε τη μονάδα με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με εύκολη πρόσβαση. Στην περίπτωση που εντοπίσετε μη ομαλή λειτουργία, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η υπερβολική πίεση ήχου από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Για πελάτες στην Ευρώπη Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σχετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο RM-PCM001 Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου. 2 GR

3 Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Η ηχογραφημένη μουσική περιορίζεται στην ιδιωτική χρήση μόνο. Για να χρησιμοποιήσετε μουσικά αρχεία πέραν του περιορισμού αυτού απαιτείται άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Sony δεν ευθύνεται για τη μη ολοκληρωμένη εγγραφή/λήψη ή για κατεστραμμένα δεδομένα λόγω προβλημάτων της συσκευής εγγραφής PCM ή του υπολογιστή. Ανάλογα με τους τύπους κειμένου και χαρακτήρων, το κείμενο που εμφανίζεται στη συσκευή εγγραφής PCM ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά. Αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες: Στη χωρητικότητα της συνδεδεμένης συσκευής εγγραφής PCM. Στη μη κανονική λειτουργία της συσκευής εγγραφής PCM. Στην καταγραφή των πληροφοριών σε γλώσσα ή χαρακτήρες που δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή εγγραφής PCM. 3 GR

4 Σημείωση για τους χρήστες Πρόγραμμα 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation Documentation 2009 Sony Corporation Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική αναπαραγωγή, μετάφραση ή μείωση σε μέγεθος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου ή του λογισμικού που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Sony Corporation. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η SONY CORPORATION ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. Η Sony Corporation διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο παρόν εγχειρίδιο ή στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.το λογισμικό που περιγράφεται στο παρόν μπορεί ακόμη να διέπεται από τους όρους μιας ξεχωριστής άδειας χρήσης χρήστη. Το παρόν λογισμικό προορίζεται για Windows και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Macintosh. Το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης προορίζεται για τη συσκευή εγγραφής PCM-M10 Linear PCM. Δεν μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές εγγραφής Linear PCM. 4 GR

5 Πίνακας περιεχομένων Τεχνικές για καλύτερη εγγραφή...8 Έναρξη Βήμα 1: Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας...12 Ευρετήριο εξαρτημάτων και χειριστηρίων...13 Βήμα 2: Εισαγωγή των μπαταριών...15 Πότε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες...16 Για λειτουργία με τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος...17 Βήμα 3: Ενεργοποίηση της συσκευής εγγραφής PCM...18 Ενεργοποίηση...18 Απενεργοποίηση...18 Βήμα 4: Η ρύθμιση Clock...20 Ρύθμιση του ρολογιού μετά από τοποθέτηση μπαταριών...20 Ρύθμιση του ρολογιού με χρήση του μενού...21 Βήμα 5: Ρύθμιση της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί στο παράθυρο ενδείξεων...23 Αποφυγή ακούσιας θέσης σε λειτουργία HOLD...25 Κλείδωμα των πλήκτρων της συσκευής εγγραφής PCM...25 Ξεκλείδωμα των πλήκτρων της συσκευής εγγραφής PCM...25 Βασικές λειτουργίες Εγγραφή...26 Ακρόαση...31 Διαγραφή...36 Άλλες λειτουργίες εγγραφής Αλλαγή του τρόπου εγγραφής...38 Εγγραφή με το τηλεχειριστήριο...38 Χειροκίνητη εγγραφή...39 Εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της εγγραφής το χαρακτηριστικό προεγγραφής...41 Εγγραφή σε κάρτα μνήμης...43 Συνέχιση εγγραφής σε άλλο μέσο μνήμης Cross-Memory Recording...47 Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής...49 Επιλογή του τρόπου εγγραφής...49 Ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου...51 Αφαίρεση χαμηλών συχνοτήτων η λειτουργία LCF GR

6 Αποφυγή παραμόρφωσης του ήχου το χαρακτηριστικό LIMITER...53 Εγγραφή με άλλες συσκευές...55 Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο...55 Εγγραφή από άλλον εξοπλισμό...57 Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής Αλλαγή του τρόπου αναπαραγωγής...59 Αλλαγή της ένδειξης κατά την αναπαραγωγή...59 Για την ακρόαση ήχων αναπαραγωγής με τα ακουστικά ή με εξωτερικά ηχεία...61 Γρήγορος εντοπισμός του σημείου από το οποίο θέλετε να αρχίσετε την αναπαραγωγή Easy Search...61 Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής...62 Αναπαραγωγή επανειλημμένα...63 Αλλαγή των ήχων αναπαραγωγής...65 Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής η λειτουργία DPC...65 Ρύθμιση των τόνων αναπαραγωγής Key Control...66 Ενίσχυση του ήχου των μπάσων Effect...68 Αναπαραγωγή με άλλες συσκευές...70 Εγγραφή με άλλον εξοπλισμό...70 Επεξεργασία κομματιών Προσθήκη ένδειξης κομματιού...72 Χρήση ένδειξης κομματιού...72 Προσθήκη ένδειξης "TAKE" ή "KEEP" σε όνομα αρχείου...74 Προστασία κομματιού...76 Οργάνωση κομματιών...78 Αντιγραφή κομματιού στην άλλη μνήμη...78 Διαίρεση κομματιού σε δύο μέρη...79 Διαγραφή όλων των κομματιών σε έναν φάκελο...83 Πληροφορίες για τη λειτουργία του μενού Δημιουργώντας ρυθμίσεις για το μενού...85 Menu settings...87 Χρήση του υπολογιστή σας Χρήση της συσκευής εγγραφής PCM με τον υπολογιστή σας Σύνδεση της συσκευής εγγραφής PCM με τον υπολογιστή σας Δομή φακέλων και αρχείων GR

7 Αντιγραφή κομματιών από τη συσκευή εγγραφής PCM στον υπολογιστή σας Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σας στη συσκευή εγγραφής PCM και αναπαραγωγή των αρχείων Χρήση της συσκευής εγγραφής PCM ως μνήμης USB Λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων Αποσύνδεση συσκευής εγγραφής PCM από υπολογιστή Πρόσθετες πληροφορίες Προφυλάξεις Προδιαγραφές Απαιτήσεις συστήματος Διάρκεια μπαταριών Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων Μηνύματα σφαλμάτων Περιορισμοί συστήματος Παράθυρο ενδείξεων Ευρετήριο Εμπορικά σήματα Οι ηχογραφήσεις σας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας διασκέδαση και χρήση. Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύουν άλλες μορφές χρήσης χωρίς την άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση μέσων Memory Stick Micro για την εγγραφή γραφικών ή άλλων δεδομένων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιορίζεται στους περιοριστικούς όρους που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε χρήση που υπερβαίνει τα όρια των εν λόγω περιοριστικών όρων. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με μέσα Memory Stick Micro (M2 ). Το M2 είναι η συντομογραφημένη ονομασία προϊόντος για το Memory Stick Micro. Στο παρόν εγχειρίδιο, το M2 χρησιμοποιείται για την περιγραφή των μέσων Memory Stick Micro. 7 GR

8 Τεχνικές για καλύτερη εγγραφή Η συσκευή εγγραφής PCM-M10 linear PCM σας επιτρέπει να απολαμβάνετε εγγραφή υψηλής ποιότητας σε διάφορες συνθήκες. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται εύκολες ρυθμίσεις εγγραφής για 6 τυπικές μουσικές σκηνές. Για εγγραφή σόλο ακουστικής κιθάρας Για να ξεκινήσετε, να διακόψετε την εγγραφή ή να προσθέσετε ενδείξεις κομματιών από απόσταση, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. REC LEVEL AUTO MIC SENS(ATT) HI z Συμβουλές για τη ρύθμιση Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο ή κάποια άλλη συσκευή για να τοποθετήσετε τη συσκευή εγγραφής PCM σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από την κιθάρα. Ρυθμίστε τη συσκευή εγγραφής PCM ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα να είναι στραμμένα προς το ηχείο της κιθάρας. 8 GR

9 Για εγγραφή πιάνου Για εγγραφή ενός τρίο τζαζ z Συμβουλές για τη ρύθμιση Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο ή κάποια άλλη συσκευή για να τοποθετήσετε τη συσκευή εγγραφής PCM στο ίδιο ύψος με τα πλήκτρα του πιάνου. Τοποθετήστε τη συσκευή εγγραφής PCM σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το πιάνο. REC LEVEL MIC SENS(ATT) AUTO Όταν η εγγραφή γίνεται κοντά στο πιάνο: LOW Όταν η εγγραφή γίνεται μακριά από το πιάνο: HI z Συμβουλές για τη ρύθμιση Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο ή κάποια άλλη συσκευή για να τοποθετήσετε τη συσκευή εγγραφής PCM όσο το δυνατόν πιο κοντά στο βασικό όργανο. Καθώς παρακολουθείτε την εγγραφή, μετακινήστε τη συσκευή εγγραφής PCM στη θέση στην οποία τα επίπεδα της έντασης του ήχου των οργάνων να είναι καλά ισορροπημένα. REC LEVEL MIC SENS(ATT) AUTO Όταν η εγγραφή γίνεται κοντά στο όργανο: LOW Όταν η εγγραφή γίνεται μακριά από το όργανο: HI 9 GR

10 Για εγγραφή συγκροτήματος σε στούντιο εγγραφής Για εγγραφή ηλεκτρονικού πιάνου με σύνδεση καλωδίου z Συμβουλές για τη ρύθμιση Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο ή κάποια άλλη συσκευή για να τοποθετήσετε τη συσκευή εγγραφής PCM. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό και το ύψος της συσκευής εγγραφής PCM, ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα να είναι στραμμένα προς τον τραγουδιστή. Ρυθμίστε τη θέση του ενισχυτή της κιθάρας και του ενισχυτή του μπάσου ώστε τα επίπεδα της έντασης του ήχου τους να είναι καλά ισορροπημένα. z Συμβουλές για τη ρύθμιση Συνδέστε το βύσμα εξόδου καλωδίου ενός ηλεκτρονικού πιάνου με το βύσμα LINE IN της συσκευής εγγραφής PCM με καλώδιο (δεν παρέχεται). Ρυθμίστε τη στάθμη εγγραφής στο βέλτιστο με το περιστροφικό ρυθμιστικό REC LEVEL. REC LEVEL LIMITER MANUAL ON (ρύθμιση μενού) REC LEVEL MIC SENS(ATT) AUTO LOW 10 GR

11 Για εγγραφή μουσικής παράστασης με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων όπως μια παιδική χορωδία σε αίθουσα συναυλιών z Συμβουλές για τη ρύθμιση Τοποθετήστε τη συσκευή εγγραφής PCM όσο το δυνατόν πιο κοντά στον μαέστρο ή στη σκηνή. Τοποθετήστε τη συσκευή εγγραφής PCM ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα να είναι στραμμένα προς τους τραγουδιστές. REC LEVEL LIMITER MANUAL ON (ρύθμιση μενού) z Για καλύτερη εγγραφή Για το πιο φυσικό και δυναμικό αποτέλεσμα, συνιστάται η χειροκίνητη εγγραφή. (Απαιτείται ρύθμιση με το περιστροφικό ρυθμιστικό REC LEVEL.) Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα εγγραφής, κάντε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή. Η συσκευή εγγραφής PCM παρέχει μια λειτουργία οδηγού στάθμης η οποία εμφανίζει μήνυμα σφάλματος όταν ανιχνευτεί υπερβολική στάθμη εγγραφής κατά την αυτόματη εγγραφή. 11 GR

12 Έναρξη Βήμα 1: Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας Συσκευή εγγραφής Linear PCM (1) Καλώδιο USB (1) Αφαιρέστε τη μεμβράνη από το παράθυρο ενδείξεων πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής PCM. Τηλεχειριστήριο (1) Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (3V) (1) Αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μέγεθος AA) (2) Ιμάντας χειρός (1) CD-ROM (2) Sound Forge Audio Studio LE (1) Οδηγίες λειτουργίας σε μορφή αρχείων PDF (1) Οδηγίες λειτουργίας Το "Sound Forge Audio Studio LE" είναι μια εφαρμογή λογισμικού που υποστηρίζει την επεξεργασία και δημιουργία CD στον υπολογιστή σας. Για μια εισαγωγή στην εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγός για το Sound Forge Audio Studio LE". Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από αυτό το εγχειρίδιο θα μπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια χρήσης αυτού του εξοπλισμού. 12 GR

13 Ευρετήριο εξαρτημάτων και χειριστηρίων Μπροστινό μέρος H Κουμπί x STOP I Κουμπί/Ένδειξη X PAUSE J Κουμπί/Ένδειξη N PLAY/ENTER* K Κουμπί/Ένδειξη z REC (εγγραφή) L Κουμπί (επανάληψη) A-B M Κουμπί DISPLAY N Περιστροφικό ρυθμιστικό REC LEVEL (στάθμη εγγραφής) O Διακόπτης POWER/HOLD P Βύσμα REMOTE Q Ένδειξη ACCESS R Κουμπί T-MARK (ένδειξη κομματιού) S Υποδοχή για τον ιμάντα χειρός Πίσω μέρος Έναρξη A Ενδείξεις ανώτατης στάθμης L/R (-12 db/over) B Παράθυρο ενδείξεων C Κουμπί DELETE D Κουμπί MENU E Κουμπί (φάκελος) F Κουμπί > FF/ v (γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά/πάνω) G Κουμπί. FR/ V (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω/κάτω) T Βύσμα LINE IN (είσοδος) 13 GR

14 U Διακόπτης MIC SENS(ATT) (ευαισθησία μικροφώνου (εξασθενητής)) HI/LOW (υψηλό/ χαμηλό) V Βύσμα m (μικρόφωνο) (συμβατό με Plug In Power)* W Διακόπτης REC LEVEL (στάθμη εγγραφής) MANUAL/AUTO X Υποδοχή για το τρίποδο (δεν παρέχεται) Y Χώρος μπαταριών Z Ηχείο (στη βάση) wj Ενσωματωμένα μικρόφωνα (στερεοφωνικά) wk Διακόπτης ON/OFF του DPC (SPEED CTRL) (έλεγχος ταχύτητας) wl Βύσμα i/line OUT (ακουστικά/ έξοδος γραμμής) e; Σύνδεση USB ea Υποδοχή κάρτας μνήμης M2 / microsd es Βύσμα DC IN 3V ed Κουμπί VOLUME (ένταση) +*/ Τηλεχειριστήριο (παρέχεται) 1 Κουμπί X PAUSE 2 Κουμπί x STOP 3 Ένδειξη OPR (Λειτουργία) 4 Βύσμα σύνδεσης 5 Κουμπί z REC 6 Κουμπί T-MARK (ένδειξη κομματιού) * Αυτά τα κουμπιά και το βύσμα διαθέτουν κουκκίδα αφής. Χρησιμοποιήστε την σαν σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες ή για να αναγνωρίσετε τα άκρα. 14 GR

15 Βήμα 2: Εισαγωγή των μπαταριών 1 Ολισθήστε και ανυψώστε το καπάκι του χώρου μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους. Αν βγει το καπάκι του χώρου μπαταριών Έναρξη 2 Τοποθετήστε τις δύο παρεχόμενες αλκαλικές μπαταρίες LR6 (μέγεθος AA) στον χώρο των μπαταριών και κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες με τα άκρα 3 και # στη σωστή θέση. Αν πέσει η συσκευή εγγραφής PCM ή αν κάνετε κάποια απότομη κίνηση, μπορεί να βγει το καπάκι του χώρου των μπαταριών. Εάν συμβεί αυτό, εισάγετε ένα μέρος με προεξοχή στη μία άκρη του καπακιού του χώρου των μπαταριών μέσα στο άνοιγμα της συσκευής εγγραφής PCM (1) και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε το άλλο μέρος με προεξοχή του καπακιού με τη σχισμή της συσκευής εγγραφής PCM (2) όπως απεικονίζεται παραπάνω. Στη συνέχεια κρατήστε όρθιο το καπάκι και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το καπάκι να συνδεθεί στη συσκευή εγγραφής PCM. 15 GR

16 Όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη συσκευή εγγραφής PCM. Για να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επιλέξτε "NiMH Battery" στο υπομενού "Battery Setting" στο "Detail Menu". Με αυτήν τη ρύθμιση, η ένδειξη υπολοίπου μπαταριών για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα εμφανίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργώντας ρυθμίσεις για το μενού" στη σελίδα 85. z Συμβουλές Ακόμα και αν τοποθετηθούν πλήρως φορτισμένες μπαταρίες, η ένδειξη μπαταριών ενδέχεται να μην εμφανιστεί σε κατάσταση πλήρους φόρτισης. Χρησιμοποιήστε φορτιστή για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω φορτιστή και τις εξής επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τη συσκευή εγγραφής PCM: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία υβριδίου νικελίου μετάλλου: NH-AA-B2K Γρήγορος φορτιστής μπαταριών για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υβριδίου νικελίου μετάλλου: BCG-34HS2K Πότε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, η ένδειξη μπαταριών στην οθόνη εμφανίζει την κατάσταση των μπαταριών. Ένδειξη υπολοίπου μπαταριών m : Εμφανίζεται το μήνυμα "Low Battery Level". Αντικαταστήστε σύντομα τις δύο παλιές μπαταρίες με καινούριες. : Εμφανίζεται το μήνυμα "Change Battery" και η συσκευή εγγραφής PCM σταματάει να λειτουργεί. z Συμβουλές Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου για τη συσκευή εγγραφής PCM. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, τα κομμάτια που εγγράφονται δεν διαγράφονται ακόμα και αν αφαιρέσετε τις μπαταρίες. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, το ρολόι εξακολουθεί να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά μετά την αφαίρεση των μπαταριών. 16 GR

17 Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, απενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής PCM. Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Για λειτουργία με τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος Εισάγετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται σταθερά μέσα στο βύσμα DC IN 3V μέχρι να τερματίσει η διαδρομή του. Έναρξη προς βύσμα DC IN 3V προς πρίζα στον τοίχο Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) 17 GR

18 Βήμα 3: Ενεργοποίηση της συσκευής εγγραφής PCM Ενεργοποίηση Ολισθήστε τον διακόπτη POWER/ HOLD προς την κατεύθυνση της ένδειξης "POWER" για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Η συσκευή εγγραφής PCM ενεργοποιείται και εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα "Accessing...". Απενεργοποίηση Ολισθήστε τον διακόπτη POWER/ HOLD προς την κατεύθυνση της ένδειξης "POWER" για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα και εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα "See You!". z Συμβουλές Η συσκευή εγγραφής PCM πραγματοποιεί πρόσβαση στη μνήμη ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "Accessing..." στην οθόνη ή ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη ACCESS. Σε αυτό το διάστημα, μην αφαιρέσετε και μην τοποθετήσετε μπαταρίες και μην αποσυνδέσετε ή συνδέσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο USB. Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εγγραφής PCM, οι μπαταρίες καταναλώνονται λίγο. Εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής PCM για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η απενεργοποίησή της και η αφαίρεση των μπαταριών. 18 GR

19 Όταν η συσκευή εγγραφής PCM παραμένει ενεργοποιημένη και σε τρόπο διακοπής για περίπου 10 λεπτά ή περισσότερο, το παράθυρο ενδείξεων απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή εγγραφής PCM εισέρχεται σε τρόπο αδράνειας. Μπορείτε να θέσετε τη συσκευή εγγραφής PCM σε λειτουργία πατώντας ένα κουμπί. Έναρξη 19 GR

20 Βήμα 4: Η ρύθμιση Clock Ρύθμιση του ρολογιού μετά από τοποθέτηση μπαταριών > FF/ v,. FR/ V MENU 1 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να ρυθμίσετε το έτος και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τον μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά με τη σειρά. N PLAY/ ENTER x STOP Τα εγγεγραμμένα αρχεία ήχου (κομμάτια) ονομάζονται σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα του ρολογιού. Ρυθμίζοντας το ρολόι πριν από την εγγραφή, η ημερομηνία και ώρα της εγγραφής αποθηκεύονται σωστά. Όταν η συσκευή εγγραφής PCM ενεργοποιηθεί πριν από τη ρύθμιση του ρολογιού, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Set Clock". Στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη "Clock" του μενού και στο παράθυρο ενδείξεων αναβοσβήνει το έτος. 2 Πιέστε x STOP για να επιστρέψετε στην ένδειξη του τρόπου διακοπής. 20 GR

21 Ρύθμιση του ρολογιού με χρήση του μενού Ενώ η συσκευή εγγραφής PCM είναι σε τρόπο διακοπής, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι χρησιμοποιώντας το μενού. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε την ημερομηνία και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 1 Επιλέξτε "Clock" στο μενού στον τρόπο διακοπής. 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να ρυθμίσετε το έτος και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τον μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά με τη σειρά. Έναρξη 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Detail Menu" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Clock" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 4 Πιέστε x STOP για να επιστρέψετε στην ένδειξη του τρόπου διακοπής. P Παρατήρηση Αν δεν πιέσετε ένα κουμπί εντός 1 λεπτού από την εισαγωγή των δεδομένων ρύθμισης ρολογιού, ακυρώνεται ο τρόπος ρύθμισης ρολογιού και το παράθυρο επιστρέφει στην ένδειξη τρόπου διακοπής. 21 GR

22 22 GR Αν αφήσετε τη συσκευή εγγραφής PCM για περίπου 3 λεπτά ή περισσότερο χωρίς να έχετε τοποθετήσει μπαταρίες, το ρολόι επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε ξανά το ρολόι.

23 Βήμα 5: Ρύθμιση της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί στο παράθυρο ενδείξεων > FF/ v,. FR/ V MENU 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Detail Menu" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Έναρξη N PLAY/ ENTER x STOP Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στα κομμάτια, τα μενού, τα ονόματα φακέλων, τα ονόματα αρχείων κ.λπ. Οι επιλογές σας είναι ανάμεσα σε 6 γλώσσες. 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Language" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 23 GR

24 4 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω γλώσσες. Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά), Español (Ισπανικά), Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Русский (Ρωσικά) 5 Πιέστε x STOP για να επιστρέψετε στην ένδειξη του τρόπου διακοπής. 24 GR

25 Αποφυγή ακούσιας θέσης σε λειτουργία HOLD Κλείδωμα των πλήκτρων της συσκευής εγγραφής PCM Ολισθήστε τον διακόπτη POWER/ HOLD προς την κατεύθυνση της ένδειξης "HOLD". Η ένδειξη "HOLD" θα εμφανιστεί για περίπου 3 δευτερόλεπτα και θα κλειδωθούν όλες οι λειτουργίες των πλήκτρων της συσκευής εγγραφής PCM. Ξεκλείδωμα των πλήκτρων της συσκευής εγγραφής PCM Ολισθήστε τον διακόπτη POWER/ HOLD προς το κέντρο ώστε να ξεκλειδωθούν όλα τα πλήκτρα. P Παρατήρηση Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HOLD κατά την εγγραφή, όλες οι λειτουργίες των πλήκτρων της συσκευής εγγραφής PCM είναι κλειδωμένες προς αποφυγή ακούσιας θέσης σε λειτουργία. Για να σταματήσετε την εγγραφή, ακυρώστε πρώτα τη λειτουργία HOLD. z Συμβουλή Ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HOLD, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναρξη, παύση ή διακοπή εγγραφής ή να προσθέσετε ενδείξεις κομματιών χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή εγγραφής PCM. Έναρξη 25 GR

26 Βασικές λειτουργίες Εγγραφή P Παρατήρηση Πριν να πραγματοποιήσετε εγγραφή, ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής PCM. Επιλογή φακέλου 1 Πιέστε για να εμφανίσετε το παράθυρο επιλογής φακέλου στον τρόπο διακοπής. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να εγγράψετε κομμάτια ( FOLDER01-10). Όταν αγοράζετε τη συσκευή εγγραφής PCM, υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι 10 φάκελοι. > FF/ v. FR/ V 3 Πιέστε N PLAY/ENTER. N PLAY/ ENTER 26 GR

27 Έναρξη εγγραφής (αυτόματη εγγραφή) 1 Ρυθμίστε τον διακόπτη REC LEVEL στην ένδειξη "AUTO" και πιέστε z REC στον τρόπο διακοπής για να εισέλθετε στον τρόπο αναμονής εγγραφής. Η ένδειξη z REC ανάβει με κόκκινο χρώμα και η ένδειξη X PAUSE αναβοσβήνει με πορτοκαλί (Τρόπος αναμονής εγγραφής). Όταν επιλέξετε "AUTO", η στάθμη εγγραφής θα ρυθμιστεί αυτόματα. Η προσαρμογή του περιστροφικού ρυθμιστικού REC LEVEL ενεργοποιείται όταν επιλέξετε "MANUAL". Μπορείτε να μεταβάλετε την ευαισθησία του μικροφώνου με τον διακόπτη MIC SENS(ATT). z REC X PAUSE Βασικές λειτουργίες 2 Στρέψτε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα προς την κατεύθυνση της πηγής που θα εγγράψετε και πιέστε X PAUSE ή N PLAY/ENTER. Ξεκινάει η εγγραφή. Το νέο κομμάτι θα εγγραφεί στο τέλος του επιλεγμένου φακέλου. L R Ενσωματωμένα - μικρόφωνα X PAUSE N PLAY/ ENTER 27 GR

28 Για να σταματήσετε την εγγραφή Πιέστε x STOP. Η ένδειξη ACCESS αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και η συσκευή εγγραφής PCM σταματάει στην αρχή της τρέχουσας εγγραφής. x STOP Σημείωση για την πρόσβαση Η συσκευή εγγραφής PCM εγγράφει δεδομένα και τα αποθηκεύει στη μνήμη όταν η ένδειξη ACCESS αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Ενώ η συσκευή εγγραφής PCM αποκτάει πρόσβαση σε δεδομένα, μην αφαιρείτε τις μπαταρίες, μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος και μην συνδέετε καλώδια. Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Άλλες λειτουργίες παύση εγγραφής Πιέστε X PAUSE. Κατά την παύση εγγραφής, η ένδειξη " " αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων. κατάργηση παύσης και συνέχιση εγγραφής Πιέστε X PAUSE ξανά ή πιέστε N PLAY/ENTER. Η εγγραφή συνεχίζεται από αυτό το σημείο. (Για τη διακοπή εγγραφής μετά από παύση, πιέστε x STOP.) 28 GR

29 z Συμβουλές Μπορείτε να εγγράψετε έως 99 κομμάτια σε κάθε φάκελο. Όταν ανιχνευτεί υπερβολική στάθμη εγγραφής (πάνω από 1 db) κατά την εγγραφή στον τρόπο αναμονής εγγραφής, οι ενδείξεις ανώτατης στάθμης L/R OVER ανάβουν με κόκκινο χρώμα και εμφανίζεται ο παρακάτω οδηγός στάθμης. Μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μετακινώντας τη συσκευή εγγραφής PCM μακριά από την πηγή του ήχου ή ρυθμίζοντας τον διακόπτη MIC SENS(ATT) στην ένδειξη "LOW". Αν το πρόβλημα παραμείνει, χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εγγραφή (σελίδα 39). Βασικές λειτουργίες Όταν τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή ενός κομματιού αλλάζοντας τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το κομμάτι από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης αυτόματα μετά από τη στιγμή που η εσωτερική μνήμη θα είναι πλήρης (Cross-Memory Recording)(σελίδα 47). Όταν συνδέσετε το παρεχόμενο ενσύρματο τηλεχειριστήριο στη συσκευή εγγραφής PCM, μπορείτε επίσης να πιέσετε z REC, X PAUSE και x STOP στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε λειτουργίες εγγραφής. Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, συνιστάται να κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή. P Παρατηρήσεις Ενδέχεται να εγγραφεί θόρυβος λειτουργίας ή θόρυβος από κάποιο αντικείμενο, όπως το δάκτυλό σας κ.τ.λ., που θα ακουμπήσει ή θα γρατσουνίσει τυχαία τη συσκευή εγγραφής PCM κατά την εγγραφή. Δεν χρειάζεται να πιέζετε παρατεταμένα το z REC κατά την εγγραφή. Πριν από μια εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την ένδειξη μπαταριών (σελίδα 16). Στην αυτόματη εγγραφή, η προσαρμογή του περιστροφικού ρυθμιστικού REC LEVEL και της ρύθμισης LIMITER δεν λειτουργούν. 29 GR

30 Ακρόαση της εγγραφής με ακουστικά (δεν παρέχονται) Παρακολούθηση Αν συνδέσετε ακουστικά (δεν παρέχονται) στο βύσμα i/line OUT (ακουστικά/ έξοδος γραμμής), μπορείτε να παρακολουθήσετε την εγγραφή. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου παρακολούθησης πιέζοντας VOLUME +/, αλλά η στάθμη εγγραφής είναι σταθερή. Βύσμα i/line OUT (ακουστικά/ έξοδος γραμμής) VOLUME +/ P Παρατήρηση Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση "Audio Out" στο μενού είναι "Headphones". Εάν έχετε επιλέξει "LINE OUT", μην συνδέσετε ακουστικά, ο αναπαραγόμενος ήχος από τα ακουστικά θα είναι πολύ δυνατός. Το "Audio Out" στο μενού είναι στην επιλογή "Headphones" όταν αγοράζετε τη συσκευή εγγραφής PCM (σελίδα 70). 30 GR

31 Ακρόαση P Παρατήρηση Πριν να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής PCM. Πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή Συνδέστε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στο βύσμα i/line OUT (ακουστικά/έξοδος γραμμής) για καλύτερο ήχο αναπαραγωγής. P Παρατήρηση Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση "Audio Out" στο μενού είναι "Headphones". Εάν έχετε επιλέξει "LINE OUT", μην συνδέσετε ακουστικά, ο αναπαραγόμενος ήχος από τα ακουστικά θα είναι πολύ δυνατός. Το "Audio Out" στο μενού είναι στην επιλογή "Headphones" όταν αγοράζετε τη συσκευή εγγραφής PCM (σελίδα 70). Βύσμα i/ LINE OUT Βύσμα ακουστικών Βασικές λειτουργίες 31 GR

32 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή 1 Πιέστε στον τρόπο διακοπής. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε τον φάκελο. > FF/ v. FR/ V 3 Πιέστε N PLAY/ENTER. N PLAY/ ENTER 4 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε για αναπαραγωγή. > FF/ v. FR/ V 32 GR

33 5 Πιέστε N PLAY/ENTER. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει σύντομα και η ένδειξη N PLAY/ENTER θα αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα. (Όταν η ένδειξη "LED" είναι ρυθμισμένη στο "OFF" στο μενού (σελίδα 95), η ένδειξη δεν ανάβει.) 6 Πιέστε VOLUME +/ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. N PLAY/ ENTER VOLUME +/ Βασικές λειτουργίες Για να διακόψετε την αναπαραγωγή Πιέστε x STOP. Η συσκευή εγγραφής PCM σταματάει στην τρέχουσα θέση. Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από αυτό το σημείο, πιέστε N PLAY/ENTER. x STOP N PLAY/ ENTER Άλλες λειτουργίες διακοπή στο τρέχον σημείο (παύση αναπαραγωγής) μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού Πιέστε X PAUSE. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από αυτό το σημείο, πιέστε ξανά X PAUSE ή πιέστε N PLAY/ ENTER. Κατά την παύση της αναπαραγωγής, η ένδειξη " " αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων. Πιέστε. FR/ V μία φορά.* 1 33 GR

34 μετάβαση στα προηγούμενα κομμάτια μετάβαση στο επόμενο κομμάτι μετάβαση στα διαδοχικά κομμάτια Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά (Ταχεία αναπαραγωγή) Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (Ανασκόπηση) Πιέστε. FR/ V επανειλημμένα.*2 (Στον τρόπο διακοπής, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για να μεταβείτε πίσω στα κομμάτια συνεχόμενα.)* 3 Πιέστε > FF/ v μία φορά.*1 Πιέστε > FF/ v επανειλημμένα.*2 (Στον τρόπο διακοπής, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για να μεταβείτε στα κομμάτια συνεχόμενα.)* 3 Πιέστε παρατεταμένα το > FF/ v κατά την αναπαραγωγή.*4 Πιέστε παρατεταμένα το. FR/ V κατά την αναπαραγωγή.* 4 *1 Όταν έχει οριστεί ένδειξη κομματιού, η συσκευή εγγραφής PCM μεταβαίνει προς τα πίσω ή προς τα μπροστά στην ένδειξη κομματιού πριν ή μετά από το τρέχον σημείο. *2 Οι λειτουργίες αυτές προορίζονται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το "Easy Search" είναι ρυθμισμένο σε "OFF" (σελίδα 93). *3 Στον τρόπο συνεχούς αναζήτησης, η συσκευή εγγραφής PCM δεν εντοπίζει ενδείξεις κομματιού. *4 Αν πιέσετε παρατεταμένα το πλήκτρο, η συσκευή εγγραφής PCM μεταβαίνει προς τα μπροστά ή προς τα πίσω στην αρχή αργά και στη συνέχεια αυξάνει ταχύτητα. z Γρήγορος εντοπισμός του σημείου από το οποίο θέλετε να αρχίσετε την αναπαραγωγή (Easy Search) Ορίζοντας τη ρύθμιση "Easy Search" στο "ON" στο μενού, μπορείτε να μεταβείτε προς τα πίσω περίπου 3 δευτερόλεπτα πιέζοντας. FR/ V ή προς τα μπροστά περίπου 10 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή πιέζοντας > FF/ v (σελίδα 61). z Κομμάτια που μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή εγγραφής PCM Εκτός από τα κομμάτια που η συσκευή εγγραφής PCM έχει εγγράψει ως αρχεία LPCM (WAV) ή MP3, η συσκευή εγγραφής PCM μπορεί να αναπαράγει αρχεία WMA, AAC-LC (m4a), MP3 και LPCM (WAV) που αντιγράφετε από τον υπολογιστή σας ή άλλη εξωτερική συσκευή. 34 GR

35 Για να επιλέξετε φάκελο Η συσκευή εγγραφής PCM αποθηκεύει τα κομμάτια που έχει εγγράψει και τα αρχεία που έχουν αντιγραφεί από τον υπολογιστή σας ή άλλη εξωτερική συσκευή με την ακόλουθη δομή φακέλων. Υπάρχουν δύο τύποι φακέλων, οι οποίοι ξεχωρίζουν από τις ενδείξεις φακέλου στο παράθυρο ενδείξεων ως εξής: Βασικές λειτουργίες Παράθυρο επιλογής φακέλου MUSIC Τμήμα της δομής φακέλων στην εσωτερική μνήμη : Φάκελος για κομμάτια που εγγράφονται με τη συσκευή εγγραφής PCM (FOLDER01-FOLDER10) (Έχουν ήδη δημιουργηθεί όταν αγοράσατε τη συσκευή εγγραφής PCM.) : Φάκελος που μεταφέρεται από υπολογιστή (Εμφανίζονται όταν έχουν αντιγραφεί αρχεία μουσικής από υπολογιστή.) 35 GR

36 Διαγραφή P Παρατηρήσεις Μόλις διαγράψετε ένα κομμάτι, δεν μπορείτε να το ανακτήσετε. Πριν να διαγράψετε το κομμάτι, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλογή και διαγραφή κομματιού 1 Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να διαγράψετε όταν η συσκευή εγγραφής PCM είναι σε τρόπο διακοπής ή αναπαραγωγής. 2 Πιέστε DELETE. Εμφανίζεται το μήνυμα "Delete?" μαζί με τον τίτλο του κομματιού. DELETE 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Execute". > FF/ v. FR/ V 36 GR

37 4 Πιέστε N PLAY/ENTER. Η ένδειξη "Deleting..." εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων και το επιλεγμένο κομμάτι διαγράφεται. Όταν διαγράφεται ένα κομμάτι, τα υπόλοιπα κομμάτια προχωρούν ώστε να μην μείνει κενό ανάμεσα. Για να ακυρώσετε τη διαγραφή στη μέση της διαδικασίας Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα 3 της διαδικασίας "Επιλογή και διαγραφή κομματιού" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. N PLAY/ ENTER N PLAY/ ENTER Βασικές λειτουργίες Διαγραφή άλλου κομματιού Συνεχίστε με τα βήματα 1 έως 4 στη διαδικασία "Επιλογή και διαγραφή κομματιού". Διαγραφή τμήματος κομματιού Χρησιμοποιήστε πρώτα τη λειτουργία Divide στο μενού για να διαιρέσετε ένα κομμάτι σε δύο, σε αυτό που θέλετε να διαγράψετε και σε αυτό που δεν θέλετε να διαγράψετε. Ύστερα συνεχίστε με τα βήματα 1 έως 4 στη διαδικασία "Επιλογή και διαγραφή κομματιού". 37 GR

38 Άλλες λειτουργίες εγγραφής Αλλαγή του τρόπου εγγραφής Εγγραφή με το τηλεχειριστήριο προς βύσμα REMOTE Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο ενσύρματο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε λειτουργίες εγγραφής από απόσταση. Τοποθετήστε σταθερά το βύσμα του τηλεχειριστηρίου στο βύσμα REMOTE. Πιέστε τα κατάλληλα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε λειτουργίες όπως εγγραφή, παύση και διακοπή εγγραφής και για να προσθέσετε ενδείξεις κομματιών. Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εγγραφής PCM ακόμα και αν βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. z Χρήση του τηλεχειριστηρίου για καλύτερο ήχο εγγραφής Με τη λειτουργία της συσκευής εγγραφής PCM με τηλεχειριστήριο, μπορεί να αποφύγετε να εγγράψετε θορύβους που μπορεί να προκληθούν τυχαία πατώντας ένα κουμπί, αγγίζοντας τη θήκη ή κρατώντας τη συσκευή εγγραφής PCM. Τοποθετώντας τη συσκευή εγγραφής PCM στην πιο κατάλληλη θέση για εγγραφή (π.χ. στο μέσο πολλών μουσικών) και ξεκινώντας και διακόπτοντας την εγγραφή από απόσταση, μπορείτε να έχετε πιο ζωντανό και φυσικό στερεοφωνικό ήχο εγγραφής. 38 GR

39 Χειροκίνητη εγγραφή να μειώσετε την παραμόρφωση του ήχου. Ενσωματωμέν α μικρόφωνα REC LEVEL 1 Ρυθμίστε τον διακόπτη REC LEVEL στην ένδειξη "MANUAL". 2 Επιλέξτε φάκελο. Άλλες λειτουργίες εγγραφής z REC N PLAY/ENTER x STOP > FF/ v,. FR/ V 3 Πιέστε z REC. Η συσκευή εγγραφής PCM εισέρχεται στον τρόπο αναμονής εγγραφής. Όταν τα μικρόφωνα εντοπίσουν ήχο, κινείται ο μετρητής στάθμης στο παράθυρο ενδείξεων. Όταν ρυθμίζετε τον διακόπτη REC LEVEL στην ένδειξη "MANUAL", μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη στάθμη εγγραφής, ανάλογα με την πηγή του ήχου. Αν χρειάζεται, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "LIMITER" (σελίδα 53) και "LCF(Low Cut Filter)" (σελίδα 52) στο μενού για 4 Ρυθμίστε τη στάθμη εγγραφής με το περιστροφικό ρυθμιστικό REC LEVEL. Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη εγγραφής και με τον μετρητή 39 GR

40 ανώτατης στάθμης στο παράθυρο ενδείξεων και με τις ενδείξεις ανώτατης στάθμης. Ρυθμίστε τη στάθμη πιο κοντά στην ένδειξη 12 db, σε εύρος κατάλληλο για την πηγή του ήχου. Αν η ένδειξη ανώτατης στάθμης OVER ανάψει με κόκκινο χρώμα όταν η στάθμη εγγραφής είναι πάνω από 1 db ή αν εμφανιστεί η ένδειξη " " στο παράθυρο ενδείξεων, ενδέχεται να υπάρξει παραμόρφωση. Μειώστε τη στάθμη εγγραφής. 6 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πιέστε X PAUSE ή N PLAY/ ENTER. 7 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε x STOP. Ρυθμίστε τη μέγιστη στάθμη του ήχου σε περίπου 12 db. Ένδειξη OVER 5 Πραγματοποιήστε και άλλες ρυθμίσεις εγγραφής, όπως "LIMITER" (σελίδα 53), "LCF(Low Cut Filter)" (σελίδα 52) κ.λπ. στο μενού. 40 GR

41 Εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της εγγραφής το χαρακτηριστικό προεγγραφής MENU Είναι χρήσιμη λειτουργία για εγγραφή συνεντεύξεων ή για εγγραφή σε ανοικτό χώρο, ώστε να μην χάνετε την έναρξη της εγγραφής. Οι ήχοι των 5 δευτερολέπτων αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη Πιέστε z REC για να εισέλθετε σε τρόπο αναμονής εγγραφής. Πιέστε X PAUSE ή N PLAY/ENTER. Ξεκινάει η εγγραφή. Άλλες λειτουργίες εγγραφής z REC N PLAY/ ENTER x STOP > FF/ v,. FR/ V 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Detail Menu" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Με το χαρακτηριστικό προεγγραφής μπορείτε να εγγράψετε πηγές ήχου για περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή που θα ξεκινήσει στην πραγματικότητα η εγγραφή. 41 GR

42 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "PRE REC" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. των 5 δευτερολέπτων αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη. Εμφανίζεται η διάρκεια της αποθήκευσης των ήχων στη μνήμη. 4 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "ON" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 5 Πιέστε x STOP για να εξέλθετε από τον τρόπο μενού. 6 Επιλέξτε φάκελο. 7 Πιέστε z REC. Η συσκευή εγγραφής PCM εισέρχεται στον τρόπο αναμονής εγγραφής. Ξεκινάει η προεγγραφή και οι ήχοι 8 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πιέστε X PAUSE ή N PLAY/ ENTER. Καταργείται η αναμονή για τον τρόπο εγγραφής και η εγγραφή συνεχίζεται από τον προσωρινά αποθηκευμένο ήχο στο βήμα 7. 9 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε x STOP. P Παρατηρήσεις Αν ξεκινήσετε εγγραφή με το χαρακτηριστικό προεγγραφής χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα μικρόφωνα, ενδέχεται να καταγραφεί ο ήχος ενός κλικ όταν πιέσετε z REC. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή με το χαρακτηριστικό προεγγραφής, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο ενσύρματο τηλεχειριστήριο ή εξωτερικό μικρόφωνο. 42 GR

43 Όταν ο χρόνος εγγραφής που απομένει είναι λιγότερος από 10 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται το χαρακτηριστικό προεγγραφής. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό προεγγραφής, διαγράψτε αρχεία που δεν είναι επιθυμητά. Αν σταματήσετε την εγγραφή πριν από το βήμα 8, δεν θα αποθηκευτούν οι προσωρινά αποθηκευμένοι ήχοι. Για να ακυρώσετε το χαρακτηριστικό προεγγραφής Ρυθμίστε το "PRE REC" σε "OFF" στο βήμα 4. Εγγραφή σε κάρτα μνήμης > FF/ v,. FR/ V MENU N PLAY/ENTER Άλλες λειτουργίες εγγραφής Τοποθετήστε την M2 με τον ακροδέκτη προς το μέρος σας.* *όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης με το πίσω μέρος της συσκευής εγγραφής PCM να είναι προς το μέρος σας. Τοποθετήστε την κάρτα microsd με την ετικέτα προς το μέρος σας.* Εκτός από την ενσωματωμένη μνήμη, μπορείτε να εγγράψετε ένα κομμάτι σε κάρτα μνήμης. 43 GR

44 Πληροφορίες για τις συμβατές κάρτες μνήμης Οι κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή εγγραφής PCM είναι οι εξής: Μέσα αποθήκευσης Memory Stick Micro (M2 ): Υποστηρίζονται μέχρι 16 GB. Για συμβατότητα M2, ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο της Sony (σελίδα 116). Κάρτα microsd: Υποστηρίζεται κάρτα microsd (FAT16) μικρότερη από 2 GB και κάρτα microsdhc (FAT32) από 4 GB έως 16 GB. Δεν υποστηρίζεται κάρτα μνήμης 64 MB ή μικρότερη. Οι κάρτες microsd/microsdhc που έχουν δοκιμαστεί προαιρετικά σύμφωνα με τα κριτήριά μας είναι οι ακόλουθες. Προμηθευτής1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB Toshiba a a a a a Panasonic a a a a a SanDisk a a a a a a :Έγινε δοκιμή λειτουργίας :Δεν έγινε δοκιμή λειτουργίας Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2009 Για τη συσκευή εγγραφής PCM, οι δοκιμές λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν έγιναν με χρήση καρτών microsd/microsdhc που είναι διαθέσιμες από το Σεπτέμβριο του Στο παρόν εγχειρίδιο, οι κάρτες μνήμης M2 και microsd αναφέρονται γενικά με τον όρο "κάρτα μνήμης". Η υποδοχή της κάρτας M2 /microsd αναφέρεται με τον όρο "υποδοχή κάρτας μνήμης". Λόγω προδιαγραφών του συστήματος αρχείων της συσκευής εγγραφής PCM, μπορείτε να εγγράψετε και να αναπαραγάγετε αρχείο LPCM μικρότερο από 2 GB και αρχείο MP3, AAC-LC ή WMA μικρότερο από 1 GB χρησιμοποιώντας κάρτα μνήμης. Ο μέγιστος αριθμός κομματιών που μπορείτε να εγγράψετε σε κάρτα μνήμης είναι P Παρατήρηση Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία με όλους τους τύπους των συμβατών καρτών μνήμης. 44 GR

45 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης Πριν από την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει στον υπολογιστή σας όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης και ότι έχετε μορφοποιήσει την κάρτα μνήμης στη συσκευή εγγραφής PCM ώστε να μην περιέχει καθόλου δεδομένα. 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης στον τρόπο διακοπής. 2 Τοποθετήστε μια κάρτα M2 ή microsd, στην κατεύθυνση που δείχνει η εικόνα στη σελίδα 43, σταθερά μέχρι το τέρμα της υποδοχής μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα. Για να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη ACCESS και ύστερα σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή. Όταν πεταχτεί προς τα έξω, αφαιρέστε την από την υποδοχή. Πληροφορίες για τη δομή φακέλων και αρχείων κομματιών Δέκα φάκελοι δημιουργούνται σε μια κάρτα μνήμης πλέον εκείνων που υπάρχουν στην ενσωματωμένη μνήμη. Η δομή των φακέλων και των αρχείων κομματιών είναι κάπως διαφορετική από εκείνη της ενσωματωμένης μνήμης (σελίδα 103). P Παρατηρήσεις Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης κατά την εγγραφή/ αναπαραγωγή. Αν το κάνετε ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη συσκευή εγγραφής PCM. Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "Accessing..." στο παράθυρο ενδείξεων ή αν αναβοσβήνει η ένδειξη ACCESS με πορτοκαλί χρώμα. Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Αν μια κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται, αφαιρέστε την και ύστερα τοποθετήστε την ξανά στη συσκευή εγγραφής PCM. Κλείστε καλά το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης. Επίσης, μη ρίξετε υγρό, ούτε να εισάγετε μεταλλικό ή εύφλεκτο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία. Άλλες λειτουργίες εγγραφής 45 GR

46 Χρήση μιας κάρτας μνήμης για εγγραφή και αναπαραγωγή (ρύθμιση Memory) 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Memory" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Για να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη μνήμη Επιλέξτε "Built-In Memory" στο βήμα 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή Επιλέξτε το φάκελο και πιέστε z REC για να εισέλθετε σε τρόπο αναμονής εγγραφής. Στη συνέχεια πιέστε X PAUSE or N PLAY/ENTER για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Για αυτόματη εγγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφή" στη σελίδα 26. Για χειροκίνητη εγγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα "Χειροκίνητη εγγραφή" στη σελίδα Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Memory Card" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 4 Πιέστε x STOP για να εξέλθετε από τον τρόπο μενού. 46 GR

47 Συνέχιση εγγραφής σε άλλο μέσο μνήμης Cross-Memory Recording > FF/ v,. FR/ V MENU 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Detail Menu" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Άλλες λειτουργίες εγγραφής N PLAY/ ENTER x STOP Όταν η τρέχουσα μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι πια πλήρης κατά την εγγραφή, η συσκευή εγγραφής PCM αλλάζει αυτόματα τον προορισμό της και επιλέγει το άλλο μέσο μνήμης για να συνεχίσει την εγγραφή (Cross- Memory Recording). 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Cross-Memory Recording" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 47 GR

48 4 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "ON" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. 5 Πιέστε x STOP για να εξέλθετε από τον τρόπο μενού. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση Cross-Memory Recording Επιλέξτε "OFF" στο βήμα 4. Όταν το τρέχον μέσο μνήμης είναι πλήρες κατά την εγγραφή Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων. Η εγγραφή συνεχίζεται σε νέο κομμάτι σε έναν φάκελο εγγραφής με τον μικρότερο αριθμό φακέλου που είναι διαθέσιμος στο άλλο μέσο μνήμης. Δημιουργείται ένα νέο κομμάτι με νέο όνομα αρχείου. Όταν η εγγραφή σταματήσει, η συσκευή εγγραφής PCM σταματάει στην αρχή του νέου κομματιού. P Παρατηρήσεις Αν και το άλλο μέσο μνήμης είναι πλήρες, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η συσκευή εγγραφής PCM σταματάει την εγγραφή. Όταν γίνεται αναπαραγωγή του αρχικού κομματιού που εγγράφηκε με τη ρύθμιση Cross-Memory Recording, η συσκευή εγγραφής PCM δεν αναπαράγει αυτόματα το επόμενο κομμάτι. Πριν επιχειρήσετε τη ρύθμιση Cross- Memory Recording, ελέγξτε για να δείτε εάν η κάρτα μνήμης έχει εντοπιστεί πρώτα στο μενού "Memory" (σελίδα 46). 48 GR

49 Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής Επιλογή του τρόπου εγγραφής > FF/ v,. FR/ V MENU N PLAY/ ENTER x STOP Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εγγραφής στο μενού όταν η συσκευή εγγραφής PCM είναι στον τρόπο διακοπής. Πληροφορίες για τους τρόπους εγγραφής Η συσκευή εγγραφής PCM είναι συμβατή με 2 τύπους τρόπων εγγραφής: LPCM (Linear PCM) και MP3. Τα χαρακτηριστικά του καθενός είναι τα εξής. LPCM (Linear PCM): Πρόκειται για ένα αρχείο WAV και μπορείτε να εγγράψετε ήχο χωρίς συμπίεση, με υψηλότερη ποιότητα από τη μορφή MP3. Από την άλλη πλευρά, το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο, χρειάζεται χρόνο για να αντιγραφεί σε υπολογιστή και ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής στη συσκευή εγγραφής PCM είναι μικρότερος από του MP3. Αυτός ο τρόπος εγγραφής συνιστάται για περιπτώσεις στις οποίες είναι σημαντική η ποιότητα του ήχου. MP3: Τυπική μέθοδος συμπίεσης ήχου, με δυνατότητα αναπαραγωγής με πολλά διαφορετικά είδη υπολογιστών. Άλλες λειτουργίες εγγραφής 49 GR

50 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "REC Mode" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. LPCM 22.05kHz/16bit LPCM 44.10kHz/16bit* LPCM 44.10kHz/24bit LPCM 48.00kHz/16bit LPCM 48.00kHz/24bit LPCM 96.00kHz/16bit LPCM 96.00kHz/24bit MP kHz/ 64kbps** MP kHz/128kbps MP kHz/320kbps Τρόπος LPCM (χωρίς συμπίεση) Μπορείτε να εγγράψετε ήχο υψηλής ποιότητας. MP3 τρόπος (με συμπίεση) Μπορείτε να εγγράψετε ήχο υψηλής ποιότητας. 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε τον τρόπο εγγραφής που θέλετε και ύστερα πιέστε N PLAY/ ENTER. * προεπιλεγμένη ρύθμιση ** για εγγραφή μεγάλης διάρκειας 4 Πιέστε x STOP για να εξέλθετε από τον τρόπο μενού. P Παρατήρηση Δεν μπορείτε να ορίσετε τρόπο εγγραφής ενώ κάνετε εγγραφή. z Πληροφορίες για τη συχνότητα δειγματοληψίας και τον αριθμητικό προσδιορισμό των bit Συχνότητα δειγματοληψίας είναι η τιμή που αντιστοιχεί στις φορές που ένα αναλογικό σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό (μετατροπή Α/Ψ) το δευτερόλεπτο. Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή συχνότητας δειγματοληψίας, τόσο καλύτερη είναι η 50 GR

51 ποιότητα του ήχου αλλά τόσο μεγαλύτερος είναι και ο όγκος των δεδομένων. Ο αριθμητικός προσδιορισμός των bit είναι η τιμή που αντιστοιχεί στον όγκο των δεδομένων σε ήχο 1 δευτερολέπτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του αριθμού των bit, τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των δεδομένων και τόσο καλύτερη η ποιότητα του ήχου. Ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου της συσκευής εγγραφής PCM. Ρυθμίστε τον διακόπτη MIC SENS(ATT) ανάλογα με τις συνθήκες ή με τον σκοπό της εγγραφής, όταν η συσκευή εγγραφής PCM έχει σταματήσει ή εκτελεί εγγραφή. HI (υψηλή)* Συνήθως συνιστάται να επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση. Ο εξασθενητής του μικροφώνου είναι στο "HI". (Στη χειροκίνητη εγγραφή) Η ευαισθησία του μικροφώνου έχει ρυθμιστεί στο υψηλό επίπεδο. (Στην αυτόματη εγγραφή) Άλλες λειτουργίες εγγραφής LOW Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για εγγραφή ενός ξαφνικού δυνατού ήχου. Ο εξασθενητής του μικροφώνου είναι στο "LOW". (Στη χειροκίνητη εγγραφή) Η ευαισθησία του μικροφώνου έχει ρυθμιστεί στο χαμηλό επίπεδο. (Στην αυτόματη εγγραφή) Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία των ενσωματωμένων μικροφώνων και του εξωτερικού μικροφώνου που συνδέεται στο βύσμα m (μικρόφωνο) * Η ευαισθησία του μικροφώνου είναι ρυθμισμένη σε "HI" κατά την αγορά της συσκευής εγγραφής PCM. 51 GR

52 Αφαίρεση χαμηλών συχνοτήτων η λειτουργία LCF 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "LCF(Low Cut Filter)" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. > FF/ v,. FR/ V MENU N PLAY/ ENTER 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "ON" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. x STOP Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία LCF(Low Cut Filter) σε "ON" στον τρόπο διακοπής ή εγγραφής, αφαιρείτε τις χαμηλές συχνότητες, ώστε να μειώσετε τον θόρυβο από το κλιματιστικό, τη βοή του αέρα κ.τ.λ. Με αυτό τον τρόπο σας δίνεται η δυνατότητα να εγγράψετε κομμάτια με μεγαλύτερη ευκρίνεια ήχου. 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. Το χαρακτηριστικό LCF είναι στην επιλογή "OFF" όταν αγοράζετε τη συσκευή εγγραφής PCM. 4 Πιέστε x STOP για να εξέλθετε από τον τρόπο μενού. Για να ακυρώσετε το χαρακτηριστικό LCF Ρυθμίστε το "LCF(Low Cut Filter)" σε "OFF" στο βήμα GR

53 Αποφυγή παραμόρφωσης του ήχου το χαρακτηριστικό LIMITER > FF/ v,. FR/ V MENU 1 Πιέστε MENU για να εισέλθετε στον τρόπο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο τρόπου μενού. 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "Detail Menu" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Άλλες λειτουργίες εγγραφής N PLAY/ ENTER x STOP 3 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "LIMITER" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Στον τρόπο διακοπής ή εγγραφής, μπορείτε να ρυθμίσετε το χαρακτηριστικό LIMITER. Όταν το χαρακτηριστικό "LIMITER" είναι στο "ON", ο εισερχόμενος ήχος που είναι πολύ δυνατός ρυθμίζεται αυτόματα στη μέγιστη στάθμη εισόδου ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση. 53 GR

54 4 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "ON" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. Το χαρακτηριστικό LIMITER είναι στην επιλογή "OFF" όταν αγοράζετε τη συσκευή εγγραφής PCM. 5 Πιέστε x STOP για να εξέλθετε από τον τρόπο μενού. Για να ακυρώσετε το χαρακτηριστικό LIMITER Ρυθμίστε το "LIMITER" σε "OFF" στο βήμα 4. P Παρατηρήσεις Όταν ο διακόπτης REC LEVEL είναι στο "AUTO", το χαρακτηριστικό LIMITER δεν λειτουργεί. Όταν το χαρακτηριστικό "LIMITER" είναι στο "ON", η λειτουργία του στη συσκευή εγγραφής PCM καλύπτει είσοδο από τη μέγιστη στάθμη εισόδου έως +12 db. Αν η είσοδος υπερβαίνει αυτό το όριο, ο ήχος ενδέχεται να παραμορφωθεί. 54 GR

55 Εγγραφή με άλλες συσκευές Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο Στερεοφωνικ ό μικρόφωνο Βύσμα m (μικρόφωνο) > FF/ v,. FR/ V REC LEVEL Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο. Όταν συνδεθεί εξωτερικό μικρόφωνο, τα ενσωματωμένα μικρόφωνα και η είσοδος από το βύσμα LINE IN απενεργοποιούνται. 1 Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στο βύσμα m (μικρόφωνο) όταν η συσκευή εγγραφής PCM βρίσκεται σε τρόπο διακοπής. Η ένδειξη "Plug In Power" εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων. Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη "Plug In Power", ορίστε τη στο μενού (σελίδα 99). Άλλες λειτουργίες εγγραφής z REC N PLAY/ENTER X PAUSE 2 Πιέστε > FF/ v ή. FR/ V για να επιλέξετε "ON" και ύστερα πιέστε N PLAY/ENTER. x STOP Όταν είναι συνδεδεμένο ηλεκτρικό μικρόφωνο, η ισχύς παρέχεται 55 GR

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ WS-833 WS-832 WS-831 Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Ραδιόφωνο FM Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-733PC VN-732PC VN-731PC Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

LS-100. Εγχειρίδιο χρήστη. Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών

LS-100. Εγχειρίδιο χρήστη. Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών LS-100 Καταγραφέας γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών Εγχειρίδιο χρήστη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του καταγραφέα γραμμικού PCM πολλαπλών κομματιών.

Διαβάστε περισσότερα

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS- Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΟΔΗΓΙΕΣ Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! GR Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko. ...,,., Olympus Olympus. AIKO HELLAS S.A., Archelaou Str., 6 Athens Tel. +0 0 79068, Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.gr PCM LS-0 IBM PC/AT International Business Machines Corporation. Microsoft,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αναπαραγωγής πολλαπλού ήχου

Σύστημα αναπαραγωγής πολλαπλού ήχου Σύστημα αναπαραγωγής πολλαπλού ήχου Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται σε iphone/ipad/ Ακρόαση μουσικής από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-450-166-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-452-898-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-2500 ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS-20M Καταγραφέας γραμμικού PCM ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πληροφόρησης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-521-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας

Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας 2 Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μελετήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-516-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC EL ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu.

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu. DCS-424K Σύστημα surround με DVD player Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu Οδηγίες χρήσης 2 Πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-262-748-11(1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα