febris cujus accessiones nullam inter se propnrtioγωνον σχήμα, Figura quadrangula, a Schol. Thuc. B nem servant. Habet enim suarum accessionum

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "febris cujus accessiones nullam inter se propnrtioγωνον σχήμα, Figura quadrangula, a Schol. Thuc. B nem servant. Habet enim suarum accessionum"

Transcript

1 7643 ΠΛΑ [Τ. HI. pp. 339^40.] ΠΛΑ 7644 " querei quod et άμπλακείν dicitur." [" JacobSi A Amh. 6,l6l." Sehaf.Mss,] "Άμβλάκψη, itidem " Eid. est Αμάρτημα, pro άμπλ&κημα,delictum, Pec- " catum. HieWm. quoque In Duniel. 6, <14.) annotat, " Theodotionem et Aquilam pro Suspicione Αμβλά- " κημα interpretatos esse, cum Eur. Medea (I I6.) " Αμπλαvim per π, et non per β, αμαρτίας, Peccata, " appellet: LXX. ibi per π habent άμπλάκημά. Sie ** enim ap. eos legimus, Καί πάσα πρόφασιε καί ira " ράπτωμα καϊ άμπλάκημα ούχ ευρέθη κατ' αύτοϋ." [*'ApjSXaicem 3. * Άμβλακία, 3 Macc. 2, 19 ] " Ά- " παμβλακέω, Deerro, s. Aberro. Genitivo jungi- " tur, ut Αφαμαρτάνω." " Άμβακεΐν, VV. LL. ex " Hes. afferunt pro άμαρτείν: sed pro eo scr. «see " Αμβλακεΐν, alphabetic us etiam ordo docet." " Καταπλακών, Hesychio διαμαρτών, Qui aberra- «vit." " ΠΛΑΙΣΙΟΝ, ro, ut πλίνθων, dicitur esse τετρά- 4t febris cujus accessiones nullam inter se propnrtioγωνον σχήμα, Figura quadrangula, a Schol. Thuc. B nem servant. Habet enim suarum accessionum " τετράγωνος στρατεύματος τάξις, a Suida et Hes, inordinata principia, nullam certae alicujus febris v;di jelianus vero figuram non simpliciter Quadrangulam esse tradit, s^d Quadrangulam longiorem quam simplicis vel compositse speciem referenda. Itaque erratica febris nullius certae speeiei est, nee earn "latiorem. Ex eo enim Bud. πλαίσιον vocari dbcet possis dicere quotidianam, nec tertianam, nec quaiv " οταν εκ τεσσάρων πλευρών γένήτάι ή παράτιίξιεϊ ούκ tanam, multoque minus continuam. Nam cum er^ " έν τετραγώνω, άλλ' εν έτερομήκει σχήματί. Dicit " igitur Thuc. (6, 67.) Το ήμισυ τοϋ στρατεύματος ήν u τεταγμένου έν πλαιοίφ. Itemque Herod,: Xen. vero u et πλαίσιον ίσδπλευρον dicit, Κ, Ά. 3, (4, 11.) p. "183. addens earn roi^'esse πονήράν πολεμίων έπο- "μένων. Id πλαίσιο ν Ισόπλευρου idem esse ac πλιν- " θίον, diversum a πλαισίω simplici, ostendit Auctor " libri qui περϊ Τάξεώί παλαιάς inscriptus est: πλαί- *' <7toi«'enim nominari ait, οπόταν πρός πάσας τάς πλευ- " pas παραταξηταί τις έτερομήκει σχήμιιτι: ut ielianus u etiam rursum in Tacticis, πλαίσιον dici, όταν έκ " πάντων των πλευρών όπλΐται ώσι, των τοξοτών καϊ Μ σφενδονιτών κατά μέσον τεταγμένων, πλινθίον vero " appellari οταν έν τετραγώνω σχήματι ταυτό τοϋτο " πράξη : quod a Xen. Grylli F. πλαίσιον ισόπλευρου *' vocitari: non negans tamen πλαισίου σχήμα esse " τετράγωνου, sed tantum dicens esse έτερόμηκεε. " Quomodo et Aphtbon. ap. Schol. Aristoph. Τό " αχήμα πλαίσιον τυγχάνει τοΰ μηχανήματος, pro " τέτράγωνον έτερόμηκες..nec verb σχήματα tail- " turn figuram istam habentia nominantur πλαί- " σία, sed πήγματα etiam, s. ξύλα isto σχήματι πεπη- " γμένα : h. e. non de agmine tantum quadrato, et " quidem έτερομήκει, dicitur, verum etiam de pegmate " s. compage lignorum, eand. figuram imjtante. A- ristoph. B. (800.) Καί πλαίσια ξύμπτνκτα πλινθεύ- " σουσί γε, Plut. Alex-. (67.) Ύπέρ θυμέλης έν ύφιηλώ " καϊπεριφανεί πλαισίψ πεπηγυίας: Solone, de legi- " bus ab eo la tis, Κατεγράφησαν els ξυλίνους άξοναε, " έν πλαίσιοis περιέχουσι στρεφομένουs. Hesychio est " non solum διά ξύλων τέτράγωνον πήγμα, sed etiam " πίναξ." [" Ad Moer Zeun. ad Xen. Κ. Π. 479, Thom, M Compages lignorum, Plut. Alex. I6l. Schm." Schaef. Mss. Dio Cass. 4Q, 2. Els ra πλαίσια βάλλειν, i. q. eis ra πλάγια.] ΠΛΑΝΗ, ή, Error, Erratic, quo utitur Cic. in 'Απλανής, Errabundum et vagum iter, i. q. πλαγκτοσύνη 'αρ. Hom.: Herod. 2, (116.) de appulsu Paridis in iegyptum, ubi Helena ei ablata fuit a Proteo, Κατά γάρ έποίησε έν 1 λιάδι, καϊ ούδαμή άλλη άνεπύδισε έαυτόν, πλιΐνην 'Αλεξάνδρου, i. e., Bud. interpr., Iu Iliade enim Homerus cecinit errorem Paridis, quo itt iegyptum ablatus est,; ei nusquam alibi seipsum tetrocavit. I. e. nuequam id repetiit. Ibid. utitikr verbo πλανάσθαι et πλάζεσθαι. Dem. 125(=30l.) "Ί^ψΐδήτε, "orι ή έμή συνέχεια καϊ πλάνη και ταλαιπυτρίαι τϊ άπηργάσατο : ubi πλάνη ηοη incommode accipienios pro πολύπλαγκτοβ πορεία, β. πολύπλαγκηι ΰδοΙ, "Profectiones meae, quibus modo hue, modo iliac reip. causa discurri. Metaph. quoque accipitur ut et Lat. Error, 2 Ep. Petri 2, (18.) Ύούί έν πλάνη άναστρεφομένους: ut Cic. quoque In errore versari, t. J*acobi 5, (20.) Ό έπιστρέφας άμαρτιλόν έκ πλάνης ϋ αύτοϋ. raulo diversa eigrrtf. Cic. Ab prroye evehere aliquem. Suidae πλάνη est 4 rev σκοπού άπύτενξΐλ, Aberrare a scopo proposito. Hes. vero exp. Απάτη, quo significatur etjam Deceptio et impulsio in errorem. [" Brunck, ad jesch. Pr Moer etn., TimaiLex, lag. Fabric. B. Gr. 1. p. 40. Harl., Vakk. Hipp. p. 194, Thom. M Jacobs. Anth. 7, 75. 9, U5. Πλ. 'Οδυσσέως, Toup. ad Longin. 298." Schaef. Mas.] Πλάνης, ψος, ό, Erro, etiam Vagus, Erroneus, Err rabundus, Vagahundus. Pro Errone, i. e. Homine vago, Qui modo hue, modo illuc vagabaudus appellitur, vel pro Homine erratico, ut Gell. vocat, Erroneo, ut Ulpianus, usus est Plut. Alcib. (26.) Ύοϊε.έκ πλάνητος καί φυγάδας αυτόν νεων τοσούτων καϊ στράτα πέδου καϊ δυνάμεως τηλικαύτης άποδείξασιν ηγεμόνα, Item πλανήτες πυρετά, Erroneae febres, Erraticae fer bree: quae sc. certam period um non habeiit: opposite rats περιοδικαίς, quas Plin. Febres statas appellat. Πλάνης πυρετός, inquit Gorr., Erratica febris: est ratica febris ab incertis accessionum principiis dicatur, patet continuam esse non posse : licet continues implexa esse possit asque atque aliae intermittentes febres, De causis vero bvyui morbi vide plura ap. Eund. Actuarius περϊ Αιαγν. Παιθ. 2,1. Τώ»' δέ διαλειπόντων πυρετ&ν ol μέν εκάστοτε παροξύνουισ*ν, οί δέ διά τρίτης, οί δέ διά τετάρτης' ώσπερ έτεροι δια πέμπτης $ έβδομης λέγονται παροξύνειν' ένιοι δέ ά.τίυκτωβ > οΰς και πλάνητάε φασι.. Item πλάνητεε αστέρες, vel simpliciter πλανήτες, subaudiendo Αστέρες, Stellae erraticae: quibus opp. Fixee, s. Sidera affixa mundo, ut JPlin. appellat: qui πλάνητας vocat Sidera errant!», de quorum meatu et ambitu vide Eund. 2, 8. _ Idem, c. 6 ejusd. libri, Inter hanc (terram) ccelumque sdi- C dem spiritu pendent cert is di&creta spatiis aeptjeta sidera, quae ab in cess u vocamus errant ia, cum ercent nulla minus illis. Itidem Virg, de MercUrie, Quos ignis coeli Cyllenius erret in orbes. Vide plara ap. Cic. in Somnio Scip, et Macrob. Plato Τϊιη,'Ήλίοί καϊ σελήνη καί πέντε άλλα άστρα έπίκλην έχοντα πλανήτες, Plut. (8, 3 ΥΌ μονός έση τω row πλάνητ.ας οίομένφ τών απλανών Αστέρων πρ&ττειν άμεινον καίτοι τών πλανήτων έκαστος εν μιφ σφαίρψ καθάπερ ey νήσω περιπολίων, διαφυλάττει τήν τάξιν. Nigidius Erromes appellat: a nonnullis vero Latinorum, etiam Planetae nominantur, Greece synonym ω s πλανητά Αστρα, Necnon πλάνης άνθρωποs, pro quo supra Plut. absolute ιπλάνης, Homo erroneus, erraticus, ut Ulp. et Gell. loqunntuc, quales sunt mendici. Apud Suid. "Ωσπερ πλάντμ άνθρωπος κατά βίου πρόφασιν πορεύαμε vos, ubi ipse exp. πλανήτηε, Erro, Meudicus^ vagus, alias ιτλαγκτήρ. At sicut Plut. absolute supra dixit «τλάν^ί ργο πλάνης άνθρωποε, sic et Soph. CEd. Τ. (1029.) p mete Ed. Ποιμήν γαρ ήσθαγ κάπϊ θητείψ πλάνηε; i. e. έπί D μισθφ πλάνης. Vide et Πλανήτης. [" Ad Mcer Wessel. Obs Valpk. Diatr. J 80. Thom- M, 718. Markl. Iph. p Monthly Review Febr p< 198. Wakef. S. Cr. 4, 153. Matth.»d Nemes. 309«Marcell, de V. Tkuc, p. 2. Πλάνης fcm., Lucian, 3, 97-" Schaef.. Mss. Oi πλατνάτεε άστέρεε, Hippodainus Stobaei ap. Gal. p * Ψευδοπλάνηε, Eust. Od. S. p. 546, 47 ] Πλόνοε, ό, i. iq. πλάνης: quod absolute ponitur pro πλάνης άνθρωποι, Erro, Homo erroneus, s. erraticus, ut IJlp. etgell, vocant: Qui vagabundus modo hue, modo illuc discufrit, utcirculatores t mendici. Isocr, gtn. init. Πλάνοι δέ γενύμβνοε καϊ διλιτφεϊε έν πολλαϊε πόλεσιν. Bud. h. I. citans iuterpr. Homo vagus, et qui domicilium statum non habet; sad leg. ex-istiqiat πλάνης. Allien. 1. (p. 19«) 'E9av/i0«ero δέ παρ' "ΕλΚησι και 'Ρωμϋίοις Ματρέας ό πλάνο$ : pauk) post, Γεγόνασι δέ καϊ πλάνοι έν.δοξοι, άν KJJφιβόδωροε καϊ Πανταλβων. At ηοη.procul ab iinitio, cum περί θαυματουργών sermo incidisset, περί φάνων quoque nqnuulla memorantur e qui-

2 7645 ΠΛΑ [Τ. ill. pp ] ΠΛΑ 7646 bus apparet "» huiusmodi.. πλάνονί 1. fuisse ma versutos, 4-1 ac! A Schaef. η η DIatn Mss. Α1<ιν * «Ώκίπλανοί, CKQ 6λΙιλ1 Pernix, Λ «tlo^nu Eur. "Q^ Fr. Pirfth, 17^ impostores. Ac inter.alia e Theogneto Comi ap. Clem. Alex Schol. Aristoph. co de Pantaleonte, cujus jam mentio facta est, Suid. v. Πόλο»." Seager. Mss.] rovs ξένους Τois δ'αγνοούνται αυτόν έπλάνα. De eod. 'Αειπλανήι, Qui perpetuis erroribus hue illuc paulo post, e Chrysippo, Ό δέ πλάνος ΥΙανταλέων jactatur, semper vagatur, in perpetuo errore est, vagatur, q. d. Senipervagus. Ejusd. signif. EST τελεντ^.ν μέλλων, ei(άτερον των υιών κατ' ιδίαν εζηπα- 'Ad- τησεν, φήσας μόνφ αυτφ λέγειν όπου κατορωρύχοι τό χρνσίον ώστε μάτην ύστερον κοινρ σκάπτοντας αίσθέσθαι έξηπατημένους. Itidem Matth; 27, (63 ) '^μνησθημεν οτι εκείνοs δ πλάνοε έίπεν, de Christo, ubi exp. Seductor, Impostor. Utuntur hoc vocab. Latini quoque, Cic. Horat. Plin.; ac nominatim Cic. pro Cluentio, Hie ille planus improbissimus, quaestu judiciario pastus, qui illi pecuniae, quam condiderat, spe atque animo jam incubaret. Gell. 16, 7. hoc vocab. numerat inter verba praelicenter a Laberio in suis Mimis ficta, et pro Sycopbanta accipit. Et Planum, inquit, pro Sycophanta, et Nauum pro Pumilione dicit: quanquam Planum pro Sycophanta M. quoque Cic. in Oratione scriptum reiiquit, quam pro Cluentio dixit. Eust a πλανάω.derivat, una cum praecedenti πλάνηε, et dicit πλάνον hunc τέχνην έχειν τό άποπλανφν TOVS θεωμένουε :. unde videtur inter praestigiatores et θανματουργούε referendum esse id hominum genus. Dicuntur vero a πλάνη non tantum quatenus signif. Error et Vagatio, sed etiam quatenus ponitur pro Impostura et fraude : quamobrem Hes. πλάνο$ exp. non solum πλανήτηε, sed etiam άπατεών. Inde factum videtur. Implanator, quo Cyprianus utitur pro Impostor. Sed et adjective usurpatum legitur pro: Fallax, Fraudulentus,.In errorem impellens, Epigr. πλάνα δώρα, Fallacia dona, Subdola munera. [Moschus 1, 28.] Item 1 ad Tim. 4, (1.) Τίροσέχοντεε πνεύμασι πλάνοιε.. At τό πλάνον, Fallacia, Synes. de Insomn. To δέ γε.πλάνον έν rais προρρήσεσι, ubi exp. Quod erraticum est et fallax. Bud. pro Vagabundus, Erraticus, ex CEcum. Πλάνοι βίοε τωρ Ιουδαίων, Erratica vita. Et ro πλ., Erratio. Idem Bud. e Greg. Rursum Πλάνοι accipitur etiam pro πλάνη, Error, Vagus error, Soph. CEd. T. (67.) p meae Ed. Πολλάϊ δ' οδούς έλθόντα φροντίδοε πλάνοιε. Sic enim quaedam exempl. scriptum habent pro πλάναις, quod in Vulg. Edd. legitur. Ubi Triclin. haec annotat, Ίστέον δ' on ov μόνον θηλυκάis ή πλάνη, άλλα καϊ ό πλάνοε, ώσπερ και ευθύνη καϊ ενθυνοε, ώε έχεικαϊ τό τον Ίσοκράτουε,τούε φυγαδικούς πλάνονε. Eust scribit hujusmodi εναλλαγών των γενών Doricant et Atticam esse, ac multa similia profert exempla, inter alia vero πλάνοε φρενών, itidem pro, πλάνη. Affertur et e Ceb. Theb. Ώότερον t&v πάντεε πίνονσι τόν πλάνον ; Errorem imbibunt? Poculum erroris hauriunt? Itidem Gaza pro his Ciceronis de Senect. Non vereor ne hunc errorem meum Philosophi' irrideant,.aeos οΰδέν μή τον έμον τουτουϊ πλάνου φιλόσοφοι καταγελώσι. Pro Digressio affertur e Plat. Epist. 7. Ύούτουδήτω μύθφ τε καί πλάνω δ ξυνεπισπόμενοε ευ είσεται, Hunc sermonem et digressionem secutus, Vagum hunc sermonem et digressionem.[" Casaub. ad Athen Brunck. ad iescji. Pr Eur. Hipp Valck. p Moer et n., D. R. ad Longin ad Charit P. Abresch. Paraphr. 2l6. Athen. 1. p. 32. ad Phalar Thom. M Wakef.. Ion Musgr Jacobs. Anth. 8, 370. ad Diod. S. 2, 527 ad Dionys. H. 3, Sic legam ap. Jacobs, Anim. 304." Schaef. Mss. Athen. p JEsop. Fab. 56. Aug.] [* " ΤΙλανοσηβήε, iesch. Eum. 76. Abresch. &sch. 2, 8." Schaef. Mss. * Τίλανοφεγγήε, Manetho 4, 3.] 'Απόπλανοε, i. q. πλάνοε, Erro, Impostor. Hes. άπόπλανοι, κακοί, γόητεε, Improbi, Impostores, Praestigiatores. -['.' Paul. Silent. Ambo *'Αποπλαvias, Jacobs. Anth. 8, 332. Bianor 15. Philipp. 70." Schaef. Mss. * Αΰσπλανοε, iesch, Pr. 6l3. πάρθενοε. * " Αάσπλανοε, Photius Amphilochiis c. 83." Schn. Lex.] nau7iaavof, Multivagus, Dispersus, e Nonno (Jo. 72. I67.) Sic πολύπλαγκτοε, [" Toup. Opusc. I, 333; Wessel. ad Herod. 26. Macedon..22" Schaif. Mss. * Σύμπλανοε, Qui simul circumvagatur, Meleager Epigr,. ap. Jo. H. Maii Obs. SS. 4, 188. " Toup. Opusc. 2,242. Jacobs. Anth. 9,291." πλανοε, Epigr. άείπλανα χείλεα γρηόε, ubi Suid. exp. πεπλανημένα, φλύαρα, πλήρη φλυαρίας', anicularum enim loquax lingua velut vagatur per varies sermones. Άπλανήε, Minime erraticus et vagabundus, Qui non errat nec vagatur, opp. τφ πλάνηε et πλάνος: αστέρες, Stellae non errantes, [Ptolem. ap. Fabr. Bibl. Gr. 4. p. 422.] quibus opp. ot πλάνψεε s.,ra.jrxo. νητά άστρα, ut supra in Πλάνΐ}» annotavi, ubi etiam exemplum habes e Plut.: Cic. de N. D. vocat Stellas. inerrantes: alii Stellas fixas. Utitur Procl. in Sphaera sua. Aristot. άπλανή άστρα appellat: de Mundo, Των γε μήν εμπεριεχομένων, άστρων τά άπλανή τφσύμπαντι οίιρανφ σνμπεριστρέφεται,τοι^αύται έχοντα έδρας' τά δέ πλανητά οντά, οντε τοις πρότερος όμοιοταχώε κινέίσθαι πέφυκεν, οντε άλλήλοιε. Construitur etiam cum gen.: Plato Tim. Άπλανέ* άπειργί. σατο κινήσεων εκείνων, Ab omni erratione liberavit, Cic. ["Valck. Phoen. p ad Charit ( ) ad Herod. 340." Schaef. Mss. *'Aπλανώε, Cyr. Alex, in c. 60. Isai " Method, 422. Andr. Cr. 88. Athan. 2, 312. Euseb. Η. E. 4, 389." Kail. Mss.] '.Απλάνεια, ή, Non errare nec vagari, Stabilitas, Suid. [* ΈΓεροπλανή», ad.greg, Cor Nicand. 'A * Έ-ύπλανής, ΟρρΓΚ. 4, 365. *Παλι/ΐ7τλανί/ί, Anal. 2, 12. * Παντοπλανηι, Gl. Omnivagus. * Περιπλανήε, Plut. 10,167. "Toup. Opusc. 2, 256. Aristoph. Fr * Περιπ^ί^. Leon. Tar. 55. Toup. Opusc, 1, 555." Schaef. Mis.] Πολυπλανήϊ, i. q. πολύπλαγκτοε etπολνπλανο?, Multivagus, Vagus, Erroneus. Nisi malis, Errorum plenni, Chrys. de Sac. πολυπλανέε πέλαγοε. Ε Nonno autem (Jo. 64.) "Εργα πολυπλανέοε βιοτήε, pro Vitiosae vitae. Si de homine dicatur aut alio animali, commode reddemus Multivagus, ut Plin. de columba, Multi vaga ave. Bud. interpr. Longe lateque pervagatus, e loco J. Pollucis, ubi cum * πολυκίνδυνοε copulatur. [Musaeus 175. " Jacobs. Anth. 7, 90. 8, 31. Macedon. 23. ad Charit. 252." Schaef. Mss. «Πολκιτλανώε, Hippocr. 277 * Σκολιοπλανήε, Nicander 0,318. * Ύριπλανήε, Lycophr. 846.] Πλαν/ων βίοε, Vita erratica, erronea, vaga, vaga bunda, ex Epigr. Πλαν/ων βίοε pro Vita peregre agentium: sic πλάνοε βίοε ex CEcumenio attuli. [Leon. Tar ap. Anal. 1, 247. Ύοιοϋτοε πλανίαν άβιος βίος : πλανίων autem est gen. a * Πλάνιοί, ι. * Πλανίαϊ, i. q. πλάνο.] [* Πλανώδί/s, i. q. πλανητιkos, Hippocr Ero tiani Gloss.] - Πλανάω, i. q. πλάζω, sed plerumque pro In errorem impello, Decipi'o. Proprie autem, A recto itinere abduco, Vagari cogo, Vagari facio s. Errare, Herod. 4. Πλανών μηκέτι Πέρσαε, Aristot. Rliet. 3. 'Είδε τοϊε λόγοιε καϊ έπεσι δείγμα έστι τοϋ λόγον, ίνα προειδώσι περι οδ ρ ό λόγος και μή κρέμηται ή διάνοια' τό γάρ αόριστον πλανί}. Aliud exemplum de piano, i. e. Impostore, vide in Πλάνοι. Itidem Matth..24, (4.) et Marc. 13, (5.) ΒλεχεΓε μή τιε νμάε πλανήβξψ Ne quis vos in errorem inducat, decipiat vel seducat, Jo. 7, (12.) Πλανί rov οχλον,de Christo, qui Mattb. 27. vocatur etiam πλάνοε. Item Bud. e Dem., 1S7(=t 448.) * A ν Toivvv ταντα μέν φενγρ, πλανς δέ, καϊ πάντα μάλλον λέγτι, Si vos alio deducat oratione sua, Si dicendo mentes vestras abducat erratica oratioue. Cyprian. Implanare etiam pro πλανών dicere ausus est. II PASS. Πλανάοΐίαι, neutralem potius signif. ut et πλάζομαι, significans: Erro, Vagor, Vagabuudft? obeo, II. Ψ. (321.) "Ιπποι δέ πλανούνται άνά δρομον, Vagabundi currunt, cum sc. auriga eos currentes non inhibet, sed Άφραδέωε έπι πολλόν ελίσσεται ew καϊ ένθα, Isocr. Archid. (32.) Μηδψι^ πάλει.τεταγμένο ν,, άλλά θνρανλεϊν και πλανάσθαι.κρτάτιινχ<»ρα>> δννάμενον : paulo post dicit, Τούε δέ τόπου,, faayras πατρίδαε είναι νομίξον,. ut sc. faciunt 01 πλάνοι* πλάνητεε,. qui. vagis itinerjbus totum orbem perefrant: unde oi πεπλανημένοι, Qui varia loca pervaga.

3 7647 ΠΛΑ [Τ. III. pp ] ΠΛΑ 764» sunt, vagis itineribus orbem obiverunt. Plut. Symp. A leporibus, Οί δ' έπί πάντας τούς τόπους πλανήται, χα- 2, 1. Πβρί χώρβί αποίκου καί ξένης θαλάττηs έθών re. λεποί πρός τούς δρόμου» : quibus opp. τούς ορεινούς et βαρβαρικών καί νόμων οί πεπλανημένοι καί ττεπλευκογεβ τους πεδινούς. Item πλανήται αστέρες, vel simpliciter ΐ^διον έρωτώνται: de Solert. Anim. Πεπλανημένος εν πλανήται, subaudiendo Αστέρες, Errantia sidera : pro Αίγύπτφ. Item cum accus., ut et Vagari Propertius," Ino-: etiam prima terras setate vagata est. Sed περιπλανώμενοι, S. τών άστρων τά τρεπόμενα καί πλά- quo supra'habuimus πλάνητες: Platoni, οί άστέρες haec constr. est ποιητικωτέρα. Xen. Κ. Π. 1, (3, 4.) νην ϊσχοντα: Virg. Stellas palantes ccelo: Lucr. Sidera passim palantia. Item πλανήται πυρετοί, qui et p> 5.. Els μέν τό αυτό ήμϊν σπεύδετε, πολλούς δέ τινας ελιγμούς άνω και κάτω πλανώμενοι, μόλις Αφικνεϊσθε πλάνητες turn supra, turn ap. Hippocr. Aphor. sect. οποι ήμεϊς πάλαι ήκομεν. Verum hie videri possit 13. artic. 22. Τοΰ δέ φθινοπώρου καί τών θερινών τά subaudienda praep. κατά. Legimus vero et ap. Plat. πολλά και πυρετοί τετάρταϊοι καϊ πλάνητες, καϊ σπλήνες. Unde ap. Cels. 2, 1. Oriuntur autumno febres Epist. 4. Πλανηθηναι πολύν τόπον, Multa loca vagatos, pervagatos esse, Obisse s. Lustrasse. Metaph. incertae, lienis dolor. Galeno πυρετοί πλανήται,.stint autem orator vel oratio πλανασθαι dicitur, ut item 01 μή ώρισμένως; άλλά άκαταστάτως γινόμενοι. Vide Vagari et Evagari, Isocr. Panath. Οίμαι δή δεϊν κάθορφν, όθεν επλανήθην, Unde evagatus et digressus Paus. 1, 423. Thom. M Monthly Review Febr. et Πλάν^. [" Valck. Hipp. p Diatr. 196; sum. Aliter autem πλανασθαι έν τφ λόγφ dicitur 1799 Ρ 198. Matth. ad Nemes. p Kuster. pro Titubare in sermone, Haerere et nescire quid dicendum sit: ut ii, qui errant, nesciunt qua via sit eundum. Nisi malis Ambagibus verborum uti, nec recta interrogatis respondere. Herod. 2, (115.) Πλανωμένον δέ τοϋ Αλεξάνδρου έν τφ λόγφ, καί ού λέγοντος τήν άλήθειαν. 1 1 Erro, Vagor: dp its qui locorum ignari modo hue, modo illuc appelluntur, quod Lat. Palari dicunt, ut Lucr. Comites palantes et dispersi, Stat. Ant vaga palantes campo fuga volvit Achivos, Horat., velut sylvis, ubi passim Palantes error certo de tramite peliit, Ille sinistrorsum, hie dextrorsum abit. Xen.; Κ. Π. 4, (5, 7.) p. 62. Έν δέ τρ όδφ πορευύμενοι διασχι Co μένων οδών τρίβφ τινί έπλανώντο, Thuc. 8, (105.) ρ Tcis Kara τό νικήσαν των Πελοποννησίων μέρος νπολαβόντες πεπλανημένας, Palantes, Lucian. de Calumn. Έν σκότφ πλανώ μένοις, Qui in tenebris errant. At Synes. de Insomn. Ταϊς πεπλανημέναις έλπίαιν Αναλαμβάνει, Vaga et varia spe. Erro i. e. Decipior, In errorem impellor, a veritatis sc. tramite deturbatus, aut etiam, In errore versor, adgalat. 6, (J.) Μι) πλανάσθε' Θεός ού μυκτηρίξεται. Addere possumus ex Epist. Isocr. ad Liberos Jasonis, Ύμας ταϊς διανοίαις πλανασθαι, και πολλών διαμαρτάνειν πραγμάτων. A participio πεπλανημένος est ADV. Πεπλανημέναις, Vagabunde, More eorum qui errant, -Isocr. c. Evag. (19 ) Ουδέ περί εν πεπλανημένως είχε ν, Nec ulla in re errabat. AT Πλανέομαι Ionice ap. Herod. (2, 41.) pro Πλανάομαι, ut όρέω, pro όράω. [" Πλανάω, P. Abresch. Paraphr. 215., ad Herod Fischer, ad Anacr. p. 15. Brunck. Aristoph. 3, 61. Boiss. Philostr Pro άποπλ., Abresch, Lectt. Aristsen ad Xen. Eph Πλανώμαι, Wakef. Phil Luzac. Exerc l62. Jacobs. Anth. 10,286. De act. et med., Kuster. V. M. 11. Πεπλάν^μαι, Fischer. Praef. ad Weller. Gr. Gr. p. xiii. Πλανέομαι, Diod. S. 2, 354. Valck. Oratt. 342." Schaef. Mss. Apollod. 3, 1,4. Λαβύρινθος πλάνων τήν έξοδον. " Πεπλανημένη γλωσση, Sermo balbe expressus,'philostr. 409 : όφθάλμοϊς, 718." Wakef. Mss. * Πλανητέον, Xen. Lac. Rep. 9, 5.] " Πλάνημα, " i. cj. πλάνη, Soph." [CEd. T jesch. Pr " Etym. M. 108, 33." Boiss. Mss.] Πλάνης, Erratio,: Cic., Vagatio, Liv.: Thuc. 8, (42.) p Πλάνη <r ιν των νείιν έν τφ σκότει καί ταραχήν παρέσχε ν. Pro Ejrror, Erratio, affert Bud. e Dionysio 147 et alibi sic accipi annotans. [Schol. Aristoph. Θ. 409.] Πλανήτης, ό, Erro, Homo erraticus s. erroneus, i. q. πλάνης et πλάνος, Isocr. c. Busir. Ot' μέν αύτών πλα» νήται καί ένδεεϊς των καθ' ήμέραν κατέστησαν, οι,δ' έτνφλώθησαν, Facti sunt erronei, Colum.: Bud. scribit opponi τφ σταδιαίφ, ut έμπορος, Vagus, Themist. 117 Suidas exp., ξένος, ό τηδε κάκεϊσε περινοστών, h. 1. subjungens, Αειποτάξίου ποινάς τονς πλανήτας τής 'Ρωμαϊκής δυνάμεως είσεπράττετο' καί όσοι τφ πόνφ χαίρειν εϊπόντες τηναλλως δεϋρο κάκεϊσε περιενόστουν, βασάνοις έπϊ. σωφροσύνρ, μετήγοντο : ubi loquitur de militibus qui, relictis castris, vagi hac iliac palantur. Hes. vero exp., μετανάσται. Interdum cum eirl jungitur: ut ό πλανήτης έπί τινα τόπον, Qui vago gradu aliquo it, aliquo.vagabundus proficiscitur, aliquem locum pervagatur, Plato de LL. 2. Τovs δέ πλ. έπϊ τάς πάλεις εμπόρους καλοΰ μεν, Xen, Κ. (5, 17 ) de Aristoph. 190." Schaef. Mss. * " Ιτειχοπλανήτης, Dicaearchus, ToTs στειχοπλανήταις τών επιδημητικών, Αφ' ων έχουσιν άπαρχόμενοί re και ελευθέρως μεταδι- Β δόντες, ubi Casaub. maluit * πτωχοπλανήταις."' Schn. Lex. * "Ψευδοπλανί/της, Eust. Od. Ν. p. 517, 51.] FEMIN. Πλαν^πϊ, ιδος, Vagabunda, Erratica, Vaga, Suid. [LXX. Job. 2, 9- " Lycophr. 998." Kail. Mss. " Wakef. Ale. 2." Schaef. Mss. " Anton. Lib. l60." Wakef. Mss.]. Πλανηπκόϊ, Erraticus ac Vagabundus, [Strabo 8. p. 531.] Πλαν^ό, i. q. πλανητικός, Errabundus, Vagabundus, Errans, Palans : Άστρα, Errantia sidera, Plin. Stellae palantes coelo, Virg,: Sidera passim palantia, Lucr. : alio nomine πλανήται s. πλάνητες Αστέρες, ut suo loco docui. Plato de LL. 2. loquens de sole et luna, Φαμέν αυτά μηδέποτε τήν αυτήν όδόν ίέναι, καί αλλ' άττα αστρα μετά τοντων, έπονομάζοντες πλανητά αντά. Paulo post, de Lucifero et Hespero, et aliis planetis, Ουδέποτε ίόντας είς τόν αύτόν δρόμον, άλλά πάντη πλανωμένονς, Passim palantes. Aliud exemplum habes in opposito huic Άπλανής. [* " Άπλάνητος, Clem. Alex " Kali. Mss. Schol. Soph! (Ed. T Schleusn. Lex. V. Τ. * Άπλανησία, Sext. Emp. c adv. Math. 7, 394. * Πολυπλάνητος, Eur. Hipp, H09. Hel Herod. 1,56. J. Poll. 6. p " Const. Manass. Chron. p. 59." Boiss. Mss., * " Πλανητεύω, Vagor, Erro, Suid. y.'αλητεύω." Kail, Mss. LXX. Levit. 16, 21. " Valck. Hipp. p Diatr.' 196." Schaef. Mss. " Bekk. Anecd. 375." Boiss. Mss.] Άναπλανάομαι, i. q. πλανάομαι, Erro : tam in propria, quam in metaph, signif., sc. pro'vagor et'pro Fallor. Nisi potius significet Oberro, Subtersupraque erro : Stat, omnis anhelat Unda nefas, subterque animae supraque recentes Errant. [AScbneidero non agnoscitur.] Αποπλανάω, Idem in prosa, quod in carmine άποπλάζω, de quo supra: sc. Aberrare facio, s. Vagari, Evagari, Procul abduco. Itidem cum gen., simul vero et accusativo. Nonnunquam et cum gen. habente praefixam praep. άπό. ieschin. (79 ) "Ινα δέ μή αποπλανώ υμάς Από τής υποθέσεως, Ne autem vos a proposito aberrare faciam, Procul abducam. Apud Isocr. vero in Areop. (33.) sine D accus., Αέδοικα μι) πόρρω λίαν τής υποθέσεως Αποπλανώ. Ubi tamen nisi subaudiamus, aut etiam deesse dicamus accus. ύμας, vel alium, certe άποπλανΰ novo prorsus modo pro Αποπλανηθώ accipiendum fuerit. Sed aliquis fortasse potius accus. rov λόγον subaudiendum ibi putet, aut etiam addendum per incuriam a librariis omissum. Nam invenitur et άποπλανφν τόν λόγον, cum alibi, tum ap. Lucian. (2, 903.)^ 'Αποπλανφν ού βούλομαι τόν λόγον, ubi vulgo Αποπλανφν interpr. Vagari sinere. Item, Ab instjtuto avertere. j 'Αποπλανώ cum accus. pro In errorem impello, Deerrare facio, ap. Dionys. Areop. Sic autem et Marc. 13, (22.) Πρρ«τό άποπλανφν, εί δυνατόν, καϊ τονς έκλεκτούς, Ad decipiendum etiam electos, quasi a via recta illos abducendo, et deerrare faciendb. II Άποπλανάομαι, Pass. Aberro, Vagor, Evagor. Interdum cum gen. simpliciter, interdum prcefixa praep. άπό. Chrys. Et δε ευθείας άνθρωπος άποπλανηθείη πίστεως, Reperitur et, Άπεπλανήθησαν από τής πίστεως, addita praep. άπό. Bud. Αποπλανώ-

4 7649 [Τ. III. pp. 343^-3 4J.] ΠΑΑ 7650 μαι exp. non tantum Aberr»i sed etiam Expatidr, A Digredior longius a proposito: et citat Themist. Or, ad Nicom. 'Αλλ' οπωί μή pe άδολέσχην καϊ περιττολόγόν υομίσητε, καϊ άποπλανώμενον εική τών προκειμέ* νων. Sed notandum est tamen άποπλανάσθαι hie non significare per se Digredi longius a pfoposito, sed adjunoto gen. illo τ&νπροκεφένων. [" Mderis p. 47. ad Xen. Epb, 211. P. Abresch. Paraphr. p Lobeck. Aj. p. 290, * Άποπλάΐ'ή/Μί, 280, Bftiack. Sopb. 3, 499." Scb»f. Mss. " Hes. v. Άπαιόλημα." Kail. Mss. Said. 3, 68. Schaef. ad Dionys. H. de C. VV. 70.] 'Αποπλάνησα, Aberratio, Evagatio. In VV. LL. dicitur esse Figura qua» et άποδίωξίς vocetur, Julio Firmiano, P. Abresch. Paraphr. p. 216.'' Scbief. Mss. " Const.-M»»ass. Chron * Αιαπλανά», Greg. Nyss. Antirrb. 20. p. 167»" Kail. Mss. Arrian- Epict. 1, 20* 10. LXX. Jud. 19, 8. " άιαπλανώμαι, Diod; S. 2, *" Schffif. Mss. * Γ< Έκπλανάω, Psellus in Cant. Cantic. 2, 6." Boiss. Mss. * Έμπλανάω, Helifrd. 2, 155. Theophyl. 3, 661. * "Έπιπλανάω, Cleffl. Alex " Kail, β Mss. " Longws p. 3. Vill., Abfesch. Lectt. Aristaen Wessel. ad Herod. 14. Phryn. Eel. 27." Schasf. Mss. Xen. Epb. 2, 14. quod Hemstefb. et Locella ίηάποπλ. mutant. Vide Locellam p Euseb.- Pr, E. 10, 4. Theoph. 4» 1. Basili 3, 70. * " 'Επιπλάνησις, Const. MaiasS; CbrOn; p. 58. Meurs." Schfef. Mss, * Κ&ϊαπλάνάα/, ad' Greg. Cor. 3 25; * " Παραπλανάω, Abresch. iesch. 2, 12." Schaef. Mss. ««SchoU II. B. 396." Boiss. Miss. " Παραπλανάω, Decipio, Schol. Aristoph. Πλ (Ίππ. 806.)" Kali. Mss.] Πέ^ιπλανάω, ErrabundUm circumago. Pass, Τίεριπλανώμαι, Errabundus eircumeo, Erro circum, Oberro, etiam Pererro. Xen. Κ. Π 1, (3, 5.) Περιπλανώμενα ταϋτά, Per hos anfractus vagamur. [" Abresch. ieecb. 2, 12." Schaef. Mss.] Περιπλάνηό-is, Vagus circuitus, ObeWatio, Greg. Naz. [" Const. Manass. Chron. p. 3. * Συμπλανάω, Hippolytue Mart. c. Μ. 1. Pliit. Antonio 29" Boiss. Mss. * Συμπλανάομαι, Diod. S. 3. p. 134, , 10. Polyb. 3, 21, 10. Schteusn. Lex. V. T. * c πλανητής, Lobeck. Phryn. 178.]. ITEM Πλα>>»π-ω, i. q. πλανώμαι, Erro, Vagor, Ο, berro, Errabundus sum et vagabundus, Aristoph; %, (3.) Τί, ω πόνηρ', 4νω κάτω πλανύττομεν; Quid, ο miser, sursumdeorsumque vagamur 1 Hes. πλανύτ<~ των, etiam πλανών. [Phot. Πλανόττειν' πλανάσθα-t ή ^τλανςίν.] " Πλανί^ Hesychio Aureum sponsa? diadema," TIAAg, ttws, ή, (Unde Gall. Plaque,) Tabula, pro* prie quae est lata et e lapide,- Lucian. (I, 5.) Έγκο- <%έα yap χινα δούς έμοί ό θείος, έκέλευσέ μοι ήρεμα, καϋικίσθαι πλακός εν μέσω κειμένης. Et MOX, Σκληρό' τερον δέ κατενεγκόντος ν π εμπειρίας, κατεάγη μένή πλαζ: Undb etiam liquet ejusmodi "πλάκας fuisse ml nime παχείας, SpisSas s. Crassas, sed λεπτατέρας: Ill sacris Literis passim πλάκες dicuntur ipabulae in quibus Deus legem inscripserat. Exod. 31, (17.) Έδωΐίε Μωϋσεϊ τάς δυο πλάκάς τόϋ μαρτυρίου, πλάκας λίθινα* γεγρβμμένας τψδακτνλφ τοϋ'θεσϋ. Quo ahtt* dens Paul. 2 ad Cot. 3, (3.) ait, Corrnthios esse epu a tola m εγγεγραμμένη? ού μελάνι, άλλάπνενμαη Θεοϋ ζώντος, Ονκ εν πλαζϊ λίθινα is, άλλ' πκαξί καρδίας σάρκιναis. Item ad Hebr. 9, (4.) Ai πλάκες της διαθήκης, Tabulae Testament ^ Foederis. Plancae ap, Latinos dicuntur Tabufce plaftae, ut Paulcts a p. Fest. annotat, sed et de Ligheis tabulisqsurpatum, iisquo longioribus quam latiutibus, legitur ap. Ptin. 8, 43. asinabus, Nec pontes trauseunt, per taritatem frtaticarum tradslaceefibus flu viis. Ut satis manife* stum sit πλάκας et Plaacas idem non esse, at quidam aonotaront. Hes. πλάκας exp. δέλτους; Suid. πλά^ teas ϋεσγράφσικ appellat Tabulas Legis a Deo seriptas. ^Kp. etiam Crutstai : hbn male. UlpiaHus «nim CWH «tas marmoreas appellat, quas Luciaft. πλάκας, etcic. Otistas argenti cwlati, quae πλακών simhitudine ge* rerent. Jtidem Crwstae dicnmtirr fluminum «ongetettomiq. Ε Diosc. 5, 113. Πλάκαι λεπι^ομένας &χει, ^rast^s babet squamarua tniodo. Ex Aristot. Πλάκα» πολλάς εχων, Crustus mubfe habene, Gafca interpr.i n H. A. 2. ubi rursum Crusta iirterpr. de ventre eailjo Plinium quoque pro Crusta accipere, videbis in ΤΙλακώδης. Sed et alia, quae in modum ef crustarum lata sunt, πλάκες dicuntur: ut πλαξ ερί^, quod vide ίιι Πιλ^α, Itemque Panes latiores «t tenuiores in -modum crustarum, πλάκβί nominantut et πλακούντες : Hes. τά μεμαζωμένα exp, Eid. He. sychio πλάξββΐ non solum ή πλατεία πέτρα, verumet iam τό διπλόϋν. Planities, jequor, et quitlem tain in mari quam terra, Eur. πελαγία, Planities pelaoi i. e. jequor. Sic Arietopb. B. (1438.) Aipotev dipdt πελαγίαν ύπέρ πλάκα. De Terrestri planitie rursnni ap. Eur. initio Hecub, "Ot τήν άρίστήν Xeppon^fty πλάκα Σπείρει, Schol, γήν: qaomodo et ap. Soph. Aj. (1220.) άκραν Ύπό πλάκα Σουνίου, Schol. itidem exp. ύπό άκραν τήί γής τον Σουνίου. Hes. quoque modo γή, modo γής μέρος significare ait, qui eti&m πλάκα ήλιακήν exp. τήν άνατολικήν γήν. Apod EuBd; πλάκας τής Κοιλίας de Planitie et velut aequore ventrie, i. e. Parte planiore et ampliore, s. latiore. Si. militer Eust, πλάκα nominari scribit πάν τό ενίπώις χωρίον, s. παν τό πλατύ χωρίον: alibi vero rxami diet «Motat πάντα τά πλατέα; ["Gesner. Ind.Oi^i Toup. Opusc ad Moer. 23. ad Lucian.!; 174. Wakef. Ioe. U67. Trach Phil J»!' cobs. Antb. 6, 180.7, 156.8, , 40^.12, 228. Sttato 54. Πλάκες τοϋ opovs, Anton. Lib. p.2?. Verb." Schaef. Mss,. /Eseh. Eum Peri Eur. Hec. 8. Here. F El op4. CEd, T Lycophr. 98. Phot Πλάί'«ri ΐ στ ή ρ και ro έν τφπλακοΰντι ρύμμα. Πλάκα' τήν 3 Γ^ν γαστέρα. * " Έτηπλάξ, jeqlior, Clem. Alex et n." Wakef. Mss.] Ύρίπλαξ, Triplex, Velut e tribus crastii eompas ctus, * τρίθετος Kara τρεις πλάκας, Eust. II. Σ. (480.) ubi et addit posse eod. mod ο accipi ETIAMΑΌΤΛΛ* interdum. [" Heyn. Hom. 4, 474." Schaef. Mss.] Ύπόπλακος, ό, ή, Planitiei subjacetis, he. Planus} Campestris. Ετ 'Τποπλάκιοί pro eod. Nam For» phyr. ap. Hom., teste Eust., ύποπλακίη Θήβηe*p. ί έν νεδίω ύπότώδος καί λεία : id enim SlGNUHKS^ Πλάκιοι: quod νοχ Πλάξa plerisque usm^iffpro έπίπεδον χωρίον. Aliter vero Hes. accipit, irffxto exponens ύπό Πλάκει, opet της Κιλικίας. Itidatifue Eust. p Κτίσαι πόλιν όμώνυμον alrf, SC. rj ίήβρ>, Πλακίαν re έπικαλονμένίγν κάϊ ΎποπλαΜ^&ίι τό κείσθαι ύττό ορώ Γβ Πλάκιον' άψ' ου opovs καί ή χώρα ύπόπλακος νλήεσσα, κατά τόν ποιητήν. Annotat autem ea in II. Ζ. (397.) 'Her/ων, os- tvatev ύπο*λ6ιγί>φ* ση &ήβη υποπλακίρ, Κιλίκεττσ' άνδρεσσιν πνάσμν, F'laciae oppidi Mysiae meminit Plini [AtlieH. 644.] 1 Πλακόω, Incrusto, VV. LL. [ΠλβκβΒ^ ofev, Gl. lucrust-ata dotwus: * Πλάκωσ^ Crastatib s «In* crustatio, " Euseb. V. C. 8, 36." Boiss. Mss. "k. Malal. 1, 367." Elberimg. me. M«s. * " Πλη^ι, ό, μαρμάρου, Enseb. H. EcCl. Schn. Lex.} 1 Πλακεροί, Latus- in modum πλάκα*, s. simpliester πλατάί, [Theocr. 7, 18. 'Aptfi δέ 01 arifieffit jepuv έσφίγγετο πέπλος Ζωστήρι πκακερψ, Schol. ffliazepf, πλιατεν * πλακόν γάρ τό πλατύ' γράφεται δε «al κερώ, άντϊ τοϋ πεπλεγμένω, παρά τήν πλοκήν καί- φ ύψήν. " Toup. Adtl. in theocr. p Vakk/arf*. 3d. p. lt)4." Schaef. Mss.] Ιϊλακώ^ϊ, idem; Apud Ari^oi. aliquotieslegitef compar. πλακωδέαττερο?, quod Gaza intelpr. Planiot tabdlatiorque, Saepe mm pro Planas siiwul ac 1«W» accipitur: ut ap. Athen. (323.) de sepra/ewt^h «χπλέα πλακωδης καϊ λεΐα. Item ap. Theophr. H. P1. 9, 4. de thurifera redone, Τήν γάρ γήτ ivapym" Svut και πλακώδη, καϊ $Nira πηγαία σπάνια hhw autem capitis, φύεται Μ τά τοΰ Κφαρ*/τσϋ κια Φ <ψύρνης δένδρα, τά μέν έν τώ ύρει, τά ί' εν mis Wit» γεωργίαις ύπό τήν ύπώρειαν. Quae doeent τήν vffo τήν -ίνπώρειαν γήν et τήν πλακώδη idem fsigmficatv, nempe Plaliitiem in qtfam sepes montre pmm Inde Plin. 1% 14; A«olkittHffce«t» idn, tlecurfbw 1 que el in plana wbores sponte natae. Terram"«^ losam esse conventt, ram fontibus. [" Plot. W Steph, B. m " Wakef. Mss.] Cetewm **w«

5 Tomotov ώνομασμένην "Σάμον. ΐΐλακουντοητοιϊκός, Ad placentopeeum pertinens. At πλ. σύγγραμμα, Liber de conticiendis placentis, Scriptum in quo placentarum conficiendarum ratio decetur *. ut όψαρτντικά συγγράμματα, In quibus popinales deliciae describun- jrsii ΠΛΑ [Τ. in. pp ,] ΠΛΑ 7652 signif. etiam Crnatosus, Crttstse Speciem re ferens. l ta?. Atlten, 14. paulo ante 1. β., Οϊδα δέ καϊ Καλλί^ Sic accipit Ruell. ap. Diosc. 2,23 de sepia, Καέν δέ μαχαν & τών ναντοδαπών Συγγραμμάτων ΤΙίνακι έν τφ όστράκω, άχρις οδ το πλακώδες αύτον άπotrrrji αμήχει λείον άλφούς: ita iateipretans haec verba, Us turn in sua testa donee id quod crustosuui est abseedat, postea tritum, expurgat vitiligines. Et forsan ap, Atben. quoque 1. c. sic intelligent!um fuerit. Item πλ. καδμεία, Cadmia crustosa ; idem enim Ruellius.h. Diosc. I- 5, 84. "Ewrt δέ καί πλ. TIS λεγο* μένη, ώσπερ ζώνας βχανσα ras διαφύσεις' δββν καϊ * νίτιν αύτήν βκάλεσαν: sic vertit; Quaedam. etiam πλακώδη*, i. e. Crustosa,dicitur, segmentis quibusdam per linde.q.trasi zonis oincla: ob quod earn Zonitin appellavere. Haec est, quae a Plin. VOCATUR ΠΛΑΚΪΓΊ$, 34; 10. Tertia est in laieribus fornacum, quae propter gravitatem ad cameras pervenire non potuit : haec dicitur Plaeitis, et ipsa ab argument a, crusta verius quam pumex, iutus varia. [* Πλακίπ^ι, Atben. 110; &ρτω πλακί Τγ*]. [* " Πλάανος, Jaeobs. Amthv 8, 202. Toup. O- pusc. 1, 255. * Πλακιανόΐ, ad Herod, 27." Sch f. Mss.] nxcteoeis, ί q. πλακώδηι, i. e. Latus, Crustosus, Latus in modum crustae, πλακός: ut πλακόεις apros; Panis latus teimisque in modum crustae. Pro quo frequentius sine adjectione, subaudito tamen nomme άρτος, legitur πλακόεις, ET Πλακοίβ per coutraetionem, ut 'Οπούς piro Όπόεις. id que more Attica. Eust de Πλαζ loquens,"odeν «cat ro πέμμϋ δ πλακόεις, καϊέν συναιρέσει πλακοϋς. Sic ρ. 11,14. EFδοι πλακούντας, ας έστι γενικώς άρτος τις ή πέμμα πλατύ, παρά τήν πλάκα, ί ν' η ώς τνρύεις τυρούς, σησαfu/εις σιψταμονς, ουτιο καί πλακόεις πλακονς. Lat. Placental» appellant, vocabuliim id a Graecis mutuati. Attice vero πλακοϋς e πλακόεις dici, et subaudiendum iiprosi, luculenter ostendit Atben. 14. (p. 644.) ubi <όδη. πλακούντων καί γένη plurima receiisentur, * Πε» ψ/ισπαστέον δν πλακοϋς τήν άνομαστικήν σννφρηται γάρ έκ τοϋ πλακόεις, ώς τνρύεις τνροΰς, αησαμόεις σησαμυνς ε'ίρηται δέ κατ έλλεεψιν τον &pras,. Passim autem hujus vocabuli ap. eum, necnon ap. alios oc- > currunt exempla: crebrius sine άρτος adjecto, ut 3. (p. 126.) de libo, Πλα/ioSs έκ γάλακτος ίτρίων τε και μέλιτος. InAnita reperies ubi etiam inter τραγήματα numeratur, sicut et ap. Aristoph. Πλ. ΙΙλα- Koets autem in Epigr. legitur, καί τόν πλακόεντα Πιο να *τ>νρσψόρον. At vero habens άρτος adjunctum reperitur, cum alibi, turn ap. Athen. (645.) de κρηίον, e Phileta, Κρή'ίον, πλακονς άρτος, δν Άργείοι παρά της νύμφης ττρός τον νυμφίον φέρουαιν, όπταται δ' έν άνθραζι: (449 ) hie guiptaus de placenta legitur, ξουβής μελίσσης νάμα, aw δέ σνμμιγή Μ η κάδων αιγών ιάπόρρονν θρόμβον έγκαθή μενον, Eis πλατύ σπέγαστρον άρνηε παρθένου Αηοϋς κόρης, Α,επτοσννθέτοις, τρυφώντα μύριοι ααλύμμααιν. Scripsere autem περί Πλακούντων Harpocr. Mendesius, Iatrocles, et alii qui ap. Athen. citantur [" Vocatur etiam Πλακοί* Semen s. Fructus malvae, Athen. 58.".Schw. Mss.] jj Πλακοϋί Vki quoque nomen est, cujus turn Eust. meminit p , turn Atben. 14. Άλλα μήν ούδέ τής κώμης άμνήμων ειμί, ήν Πλακούντα φησι καλεί σθαι Αη- I δικαιοσύνην, Simulo justitiivm, pro σχηματίζομαι δίκαιος εϊναι. Sed ap. L\s. (609.) Ένθυψιείσθε δέ οτι ολίγον μέν χρόνον δύναιτ' άν τις πλάσασθαι τόν τρόπον ρήιτψιος ο Σκήψιος έν δωδεκάτφ Ύρώίκοϋ Αιακόσμου, τών ΤΛιν αύτοϋ, έν ββδομήκοντα δέ έτεσιν ούδ' άν εις λάθοι νπσπλακίων Θηβών φάσκων αύτήν άπέχειν σταδίους έξ. πονηρός ών, Simulare suos mores, non satis commode Fortasse autem denominatus est iste vicus amonte red.detur, ιτλάσα-σθαι rov τρόπον rov nvr,oi»,,aut Fingere suos mores 4 videtur enim sigoifteare, Simula- qui Πλάκο* appellat nr. [Πλακόβα, Greg. Naz.Epigr. l63.. Murat. srλακόεντες έν οϊφβ»ι τύμβοι, Lapidei tumuli.." Planus, Spatiosus, Steph, B. 365, Orph. simulare : ut si Gallice dicas, Coatrefaire son jiatutione tegere suos mores, et ver.os dissimulando, alios Arg. 949." Wakef- Mss. " Gesner. Ind. Orph. Jacobs. Anth. 8, 122. Πλακοδ», ibid. Bergler. A4eiphr. prffip. πρός, in b. 1. Πλαοιάμΐνο$ αδήλως τη όψει πρός rel. Ε Dem. autem affertur πλασάμενος cum dat. et 90. Plut. Mor. 1, 491. In plantis, Caraub. ad Athen. τήν συμφοράν, pro Vultum ad simulatioaeni cladis 120. ubi et de Placenta quam proprie dicunt. De componens. Ceterum a πέπλασμαι praet. verbi passivi Πλάσσομαι, fit ADV. Πεπλασμένως, pro Ficte, variis placentarum generibus, Bergler. 1. c. 84. Casaub. Athen. 1, 30." Schaef. Mss,] ΤΙλακονντοποιός^ Simulate, Commentitie. Pro quo dicitur et πλαστώς. Qui placentas conficit. At urbs vel regio πλακουντοποιος, In qua placental fiunt, Celebris, ob placentas 6. p. 485.] Κ Πλ&ττ,ειν. πηλοί pro καταπλάττειν, vide [Schol. Aristoph,Εί>. 4. Xen. K. 3,10. Plato de Rep, quasibifiunt, Athen. 14. (p.644.) e Sopatro, Πλακουν- Άναπλάττω et Καταπλάττω. [" Πλάσσω, Πλάττω, άναγράφαντα ΪΙλακονιντ,οποιϊκα Συγγράμματα Αίγψίον καί 'ΙΑγιηαίππον καί Μητ,μοβίον, Ubi etiam NOTA Π<wi prt> Indice ediversis diversorum Aupiorum scri-, ptie confecto. [" CaWim. l.p. 471 " Schaif. Mss. * ΪΙλακονντοφάγος,. W«de * " ΪΙλακονντοφβγιέω, lies." W^kef. Mss. * Άπλάκουντος, Plato Athefiffii 1. c, * Φιλοπλάκουντος, ibid,] Πλακουντώδης, Placentaceus, Placentae speciem referens, formam ijnitane^ [Athen 646, Scbol. Aristoph, Eip«1194.] Sic itedditwr ap. Theophr. Η. PI, 4, 11. ubi tamen SCRIPTUM Πλακ«,ν5ΐώδ 5, [" Phryn. FJcI. 42. *Πλακουντικός, Τ. Η. ad Plutum p. 385» (Scbol. ad v )" Schaef. Mss. " Athen. 58." Schw, Mss.] n\«ki>w'r«ev, Placentula. Beroaldus annotat, Apul, e Luciano vertisee Cruetulnro ; esse enim Crustula, edulia mellita pistorii. [" Casaub -ad AtheB. 12,1,. Toup. X)pwsc, 1, 379 " Schief. Mss. * " ΠλαΑοι/vriVKos, Etym, M, 533, 21." Waket Mss.] : [* Πλακρνντάριυς, Gl. Pkceatarius, Dulciarius, Pa I lad. Η. L. p. 21«* Πλακβνντάριοιν, Gl. Opustoliuta, Dimin., Placentula, Strabo 17. p. II66. " Πλακουντάριαν, * Πλακουνταρικής, ad Hesych, 2, 407, ί." Dahler, Mss. * ΤΙλακούντηρον, Placenjtula, Athen Schneider su&p. "Jacobs. Anth. 10, 213." Schaef. Mss.] ΠΛΑΣΣΩ, VEL potius Πλάπ-ω, [fut. πλάσω,] Fingo, Dem. (47 ) 'Ώσπερ γάρ οί πλιύττοντες τούς πήλινους, είς τήν άγοράν χειροτονείτε τούς ταξιάρχους και rovs φυλάρχους,, ούκ έπί τόν πόλεμον. Bud., postquam πλήττω dixit esse Fingo, i. e. Figuli more formo, affert ex Aristot. cum alios 11,, turn hunc, de apibus, ΓΙλάττουσι δέ κηρία πρώτον. Necnon πλάττονται κηρία signif. act. ex Eod. Vide Κτψοπλαστέω. Dicitur et πλάττειν sine adjectione, ut a Plut. Ού Φεώίον δβόι μένος πλήττοντος, ούδέ Πολυκλείτου καί Μύραυνος. Interdum generalius pro Form ο : Πλ«τΓ««ν τά μέλη τοϋ σώματος, Plut. de Ed.uc. Puer. Idem in Coriol. dixit Οΰ ro σώμα πλήττοντες ήμών. Plato, autem metaphorice de Rep. 2. Πλάη-eiv ras φυχάς αύτών TO'IS μύθ.αις: [Phaed. 32. ro σώμα.] Πλάσσω, δ. Πλάττω, Fingo, Confingo, Comminiscor, Isocr. Panath. Παύσειν αυτούς ψευδείς πλήττοντας αιτίας. Item Si- ΗΙΒΙΟ, cujus signif. Bud. exempla profert non solum in activa voce, sed et pass. p nec solum cum accus., sed et cum infin.. Dem. TotaCra πλάττεσθαι τολμάτε, Lucian. Μισβίν τούς παίδας πλήττονται. Apud Herodian. πλασαμένη sine adjectioae, oppositum τφ άληθέύο,υσα, 5, (3, 18.) E'tre πλασαμένη, ε'ίτε καϊ,άληθεύονσα, ubi vertit Polit. Incertum, mentita, an verum professa. Pag. proxime sequente,.πλάττομαι τον είδότα,.simulo me scire, Ago scientem. Dem. Πλασά/uei'os σχήμα τ,ραγικόν. Item πλήττομαι Valelc. Ad»iaz. p.: Diatr. 42. ad Herod ad Charit 314. Koen. ad Greg. Cor Eueu. 16. Jacak».. Anth. 8, , 383. Wakef. S. Cr. 4, , 127. Brunck. Aristoph..1, 265. Schneid. Anab Boiss. Philostr Heind. ad

6 Mss. * Αύτοπλάστης, Greg. Naz. 2. p * Neoπλάστης, Anon. H. in Virg. 14. FEM. * Πλάσπχ,^Εlian. H. A. 5, 42. Philes de Anim. Propr. 29, 71..p. 98.] Πλαστήρ, i. q. πλάστης. FEM. Πλάστειρα, Fictrix, Creatrix : φύσις, Epigr. [" Damochar. 4. ad, Charit. 458." Schaef. Mss. Manetho.4, 559, Cantrade * Πλάστρια, Stob. Phys., p Theol. Arithm Ast. * " Πλαστήρων, Officina ubi aliquid fabricatur, Amphiloch. p. 40. Πλάστρον, Or ΠΑΛ [Τ. III. pp ] ΠΛΑ 7654 Plat. Gorg Conf. c. πάσσω, ad Herod A namentum quoddam muliebre, Aristoph. ap. Clem ad Diod. S. 1, : cum πλέκω, Jacobs. Antb. Alex. Paed.2, 12. p (248.) et J. Poll. 5'07 7' 9, 482.: cum τάττω, Bibl. Chois. 78.: cum πλήθω, 96." Kail. Mss.] '' Brunck. Aristoph. 2, 107. Act. et med., Porson. ad, Πλαστοί, Fictus, Fictilis, Hesiod. 0. (513.) Πρώ, Xen. Κ. Ά. p.xlvii. Schneid. 137 Πλασάμενοί, γάρ ιρα Aios πλαστήν ύπέδεκτο γυναίκα. Fictus Lucian. 2,71. Πλασόμενοϊ, Schol. Soph. EI. 660." v. Simulatus, Commentitius, Adulterinus: κατήγοροι' Schaef. Mss. " Aristoph. Σψ Έμοί δέ γ' ούκ έστ' ούδέ τήν vbpiav πλάσαι, Rimas obturare urcei." Seager. Mss. Philo de 7 Mirac. c. 4. Tows μεν άλλους Praevaricator, VV. LL. Item πλαστόν φάρμακον Ανδριάντας oi τεχνϊται πλάσσουσι πρώτον, elra κατά μέλη διελόντες χωνεύουσι. Plut. Cat. Min. 63. Πλ. ποφαγωγάε και σκήψεις. * Πλαστέον, Geop. 6, 2 ] Πλάσμα, το, Quod fictum est, Figmentum, Figlinum opus, Aristoph. (Opv. 686.) πλάσματα πηλού Ανθρωποι, Lucian. (I, 27 ) in I. πρός τόν ε'ιπόντα, Προμηθεύς εί εν λόγοις, de ipso Prometheo loquens, Συνειργάζετο δέ τοι καϊ ή 'Αθηνά, εμπνέουσα τόν πηλον, και έμψυχα ποιούσα είναι τά πλάσματα. Figmentum; i. e. Commentum, Simulatio, σχηματισμός. [j Apud Greg. Naz. autem Προσιόντεί αύτφ μετά φιλικού πλάσματος, Amicorum specie. Est etiam verbum Thea- Β tricum et artis tibicinum, ut quidem scribit Bud. p afferens haec Theophrasti H. PI. 4, (11, 5.) de tibiis loquentis, quae e calamo fiebant, Τίνεσθαι δέ φασι τρίενόν τε χρήσιμου καϊ καταυλήσεως βραχείας δεϊσθαι, καϊ κατασπάσματα τάς γλώττας έχειν' τοϋτο δε αναγκαίου τοις μετά πλάσματος αύλούσι. Sed πλάσμα, sicut et πλάσιν, quidam interpr. Varietatem quandam circa musicos sonos, et cantus luxuriam, quibus opponatur simplex musica. Nam pro his Theophr. H. PI. 4,12. Ήνι'κ' ηϋλουν άπλάστως, dixisse Plin. 16, 36. Cum adhuc simplici musica uterentpr. Ibid. Postquam varietas accessit et cantus quoque luxuria. Πλάσμα putatur fuisse et Potionis genus, quo suavior vox reddebatur. Legitur enim ap. Pers. 1» 07») liquido cum plasmate guttur Mobile colluerit. Sed et Cato de plasmatis bibendis scripsit. Fabius autem 1, 14. Sic autem in primi3 lectio virilis, quia carmen est, et se poetae canere testantur, non tamen in canticum dissoluta, nec plasmate,ut nunc a pierisque fit, effeminata. Ubi fortasse potius afiinem c praecedenti signif. habet. [Jambl. V. P Kiessl. " Gesner. Ind. Orph. Valck. Adoniaz. p Bibl. Crit. 3, 2. p. 5. Hemst. ad Lucian. 1, 185. ad Diod. S. 2, 212. Dionys. H. 5, 26. Gestus, Plut. Mor. 1, 156. (Q. S. 7, 8.)" Schaef. Mss. Demetrio 11. Pericle 9. Bruto 34. Wyttenb. ad 6, 346'.] HINC Πλασματώδης ET Πλασματίαε, Fictus, Fictitius, Commentitius, Aristot. Metaph. 12.(11, 8.) Πλασματίας ό λύγίος, Bud. [Aristot. de Gen. Anim. 2, 1. 4, 3,] Sed ΪΙλασματίας affertur et pro Fictor, Fabulator, e Plut. [Camillo 22. Πλασματώδης, Aristaen. 2,18. Aristot.de Gen. Anim. 4, 1. Plut. 8, 750. Romulo 8. * " Πλασματικοί λόγοι, Declamatio, Phot. Bibl. Cod. 90." Boiss. Mss. Epiph. 1, 621. * Πλασματικών, Eust. II. A. -p. 71, 36. *" Πλασμοί, Wakef. S. Cr. 4, 221. * Πλασμώδΐ)ϊ, Boiss. Philostr. 348." Schaef; Mss.] Πλάσιϊ, ή, Fictio, Ipsa actio fingendi; Formatio, sicut πλάττω, Forino. Apud Polyb. tamen (6, 53, 5.) πλάσις redditur etiam Forma. Πλάσΐί metaph. Formatio morum et institutio, Bud. e Greg. Naz. j> [" Toup. ad Longin. 363."Schaef. Mss. «Πρωτόττλασις, Schol. iescb. Pr. 120.] Πλάστη, Fictor: ut Μύρων ό πλάστης, Epigr. et Πολύκλειτο* ό πλάστης ap, Plut. (8, 520.) Item Creator, Conditor. Exp. enim κτίστης. Alicubi invenitur Deus dictus πλάστης hominum. In compositione autem redditur etiam Faber: ut χάλκοπλάστης,,ίεrarius faber. [" Ad Charit. 330=429. Rufin. 13. Ruhnk. ad Veil. p. 68." Schaef. Mss.,Plut. Theseo 4. * Άΐ'θρωττοπλάστηϊ, unde * " Άνθρωποπλαστικός,,Theod. Prodr. in Notit. Mss. 6, 563." Elberling. de quo in Καταπλαστός. [Pro Πελαστοί, ^Esch. Eum* q. νόθος, Soph. (Ed. T " Schol. Aristoph' Π\ ad Charit Valck. ad Theocr. x. Id! p Brunck. ad Eur. Hipp. p Musgr. ad v.* 79. Bacch Eichst. de Dram Opusc. 1, 266. ad Diod. S. 1, 308." SchakjMssl " Πλάθα, ap. Plut. Apopbth.. (724^191.) legitur. " Ibi enim Agesilaus moriens τους φίλους έκέλευαεμψ ",δεμίαν πλάθαν μηδέ μιμηλάν ποιήσασθαι τάς ei'itf- " vas ούτω προσαγορεύων: ut quidem habent vulg. ί' Edd. Sed rectius vet. Cod. πλαστάν: quod et aliquanto post legitur, in Apophth, Lac. Ibi enim " cum Graeci Asiatici decrevissent hi celebrioribei " urbibus εικόνας άνιστψν, αύτοϋ, rescripsit, Έμοϋ μη. " δεμία εΐκών έστω μηδέ γραπτή μηδέ πλαστή. Ita ut " πλαστά sit πλαστή βίκων in illo, 1. superior^: et μψψ " λά, εΐκών γραπτή : et recusarit Agesilaus tam fictas quam pictas sui imagines. Itidem vero et in Vita " ipsius Plut. dicit τής μορφής εικόνα non haberi, " quoniam αποθνήσκων άπείπεμή πλαστάν μήτνμψη. " λάν τινα ποιήσασθαι τοΰ σώματος εικόνα. Sed-et " ibi alia habetur lectio in vett. Codd.: sc. ττλαιηλν " et μι μήλων, pro πλαστάν et μιμηλάν»: unde coujici " potest, duplicem antiquos libros scripturam liabu- " isse: quosdam oxytomus πλαστάν et μιμηλαν,.adjective: quosdam perispwmenajs πλαστάν et μψη- " λάν Dorico more, e nominativis substantivis ιτλα- '' στάς et μιμηλύς. Utraque ferri lectio potest-: prior " tamen videtur. magis consentanea." Πλα»π>γράφος, ό, ή, Qui falsum scribit, Falsarius, Bud.- ex Artemid. Πλάσσειν δοκεϊν, καί πυξογραφεϊν> καί τορεύειν καϊ ποιεϊν. αγάλματα, άγαθόν ρήτορσι μοιχοιι καϊ πλαστογράφοις, καί πάσι τοις άπατεώσι' διά τρ τά μή όντα ώς όντα δεικνύειν τάς τέχνας ravrai, SED ετ Πλαστεύειν, pro Falsum. scribere, Falsare e Pand. affert. Illud autem πλαστογράφος a Cyrillo accipi tradit et pro Mendax, ac vanus historicus. [* " Πλαστογραφία, Schol. Jo.. Cliuiaew 8ί." Boiss. Mss. * Πλαστοκόμος, Manetho 4, 304.] Πλα στολάλος, Ετ Πλαστολόγοί, Qui ficla s. simulata loquitur, ficta dicit, Falsiloquus,, Falsitlieus, [Gl. * Πλαστολογέω, Suid. in Έπλαστ..* " nxajroi^fe, Saracenica Sylb. 65." Boiss., Mss.] ΠλασΓβνρΛ'ί. ψ πλάστης, Fictor. Πλαστουργέω, pro τλάιτ»»^ίιιΐ θ, Etfiiigo, Imitor, Bud. e Theophjlactoj;Πλασηίϊργοϋντες ol ζωγράφοι δσα ή φύσις ού δύναται. Reddituf«et Formo: ea signif. qua dicitur Deus formasse ho minem : unde partic. πλαστουργηθεις, Formatuij?a pass. Πλαστουργοϋμαι, ap. Damasc., de Christo, Έ τέρφ παρά τήν φύσιν θεσμφ πλαστονργηθείς. [Anal Cyrill. c. Julian. 10. p "Toup. Opusc. l, 158. Jacobs. Anth. 8, 218." Schaef. Mss. * "Πλαστουργέ, Psellus in Cant. Cantic. 1, 6. Theod. Prodr. Rhod. 2, 307." Boiss. Mss. "Statuaria, Tzetz.,Chil. 7,933. 8, , 326. JO. Malal. 1,88." Elberling Mss.] Πλαστούργημα, τό, Damasc. de Homine, Tiiθείων χειρών τό πλ.. "Απλαστος, ό, ή,. Non fictus, simulatus, fucatus, Simplex, Apud Cebet. άπλαστοι, Non fucatae, "A πλαστοί ε'ισι και ούδαμώς κεκάλλωπιομέναι. A Bad. exp. Ingenuus, Candidus, afferente e Plut. 0» σάμενος τό Αφελές και &. τής υπουργίας. Hinc AD- VERB. 'Απλάστως, Non ficte, simulate, fucate, Absque fuco, Simpliciter. Ut άπλάστως αυλείν, Theopor. (Η. PL 4, 11, 4.) pro quo dixit Plin. Simplici musica uti. In VV. LL. affertur e Plat. Epist. Ekes μάλα ά. γελών, pro Dixisti apertissime. Sed raalira Simplicissime, aut Minime ficte, Minime simulate, [Plut. 8, (I Invenitur"Άττλβστοί dictum etpro άπελαστος, Cui appropinquandum non est, Ad quem accedendum non. est, Ad quem tutus non e accessus, Hesiod. "Epy. (147 ) άλλ' Αδάμαντος if* κρατεράφρονα θυμόν "Απλαστοι, ubi exp. Ά^»'"^ στοι, et οϊς ούδείς πλησιάζει: item άγριοι: [«

7 7645 ΠΛΑ [Τ. ill. pp ] ΠΛΑ " Brunck. Soph. 3, 499 Lobeck. Aj. p. 259» k ήδονάε τήν ποίησιν άναπλάττεσθαι. Άναπλάττομαι, Musgr. Rhes Wakef. Trach S. Cr. 5, Illiiior, Lucian. (1, 673.) Έπειδάν δε πατηθη τά υποδήματα, και νπό τον πηλοϋ άναπλασθη, Cum illita fue- 127 Jacobs. Anth. 8,356. Antiphil. 29-ad Mcer. 25. Graev. Lectt. Hes " Schaef. Mss. * " 'Aπλαστία, Simplicitas, Plato Defin. 412." Routh. Mss.] 'Ερμήςό άγοραϊος πίττηε άναπέπλησται, όσημέραι άναrint luto. Sic et πλάττειν πηλψ.' Idem (2, 681.) Εύπλαστος, Qui facile fingi potest, Cujus forma far πλαττόμενος [εκματτόμενοε] ύπό τών άνδριαντοποιών. cile repraesentari a fictorepotest. Exp. etiam Qui facile formam induit. [ielian. H. A. 17» 9 Eust. II. A. p. 34, 14. Plato de Rep. 9. p Εόττλαστότερον κιψον. * Είιπλάστω*, Schol. Aristoph. Θ. 6l. Eust. II. A. p. 87, 39. * " Είπλαστία, Eust. II. 984, 4." Wakef. Mss. * Ήμίπλαστοε, Epiph. 1, 887 * " Ίερόπλαστοε ε'ικών, Dionys. Areop * 'Ieρρπλάστωε, Sacra effictione, 5. (Eccl. Hier. 2, 1.)" J^all. Mss. * " Ίσόπλαστοε, Brunck. Soph. 3, 499. Toup. Opusc. 2, 44." Schaef. Mss.] " Κακόπλαστοε, " ex Hermog. affertur pro Errativus. Videndum " tamen ne potius sit Male fictus." ['* Cbrys. in Hebr. Serm. 15. T. 4. p. 515, 6. Άγροικίδεε και παχε~ιαι, καϊ Άμορφοι, και κακότλαστοι, καϊ πανταχόθεν αισχροί." Seager, Mss. 14." Scbaef. Mss. " Saracenica Sylb, p. 10." Boiss. Mss. " Male coniictus, Phot. ap. Wolf. Anecd. Gr. 1, 110. Tzetz. ad Lyc ( ) * Κακοπλάστωε, ibid. * Μυθοπλαστία, Athan. 1, " Kail. Mss. * " Όμόπλαστοε, Is. Porphyrog. in Allat. Exc. 298." Boiss. Mss.] " Πρωτόπλαστος, Qui " primusfictusformatusque fuit,ut Adam," [" Const. Manass. Chron. p Aster. Hom. ρ * ~&ωματόπλαστο$, Const. Manass, Chron. p. 7." Boiss. Mss.] Πλαατώϊ, Ficte, Simulate, Falso, Plato de LL. (6. p. 777 ) Dicitur et πεπλασμένωε. [Gl. Fallaciter.] Πλαστικοί, Ad fingendi artem aptus, ut πλαστική γη. Apud Plat. Timaeo, πλαστικωτάτη γή vocari existimatur Terra maxime compacta. Fingendi arte valens, Bud. e Polyb. Πλαστική, sub. τέχνη, Fingendi ars, Fictorum ars, e cretas. argilla rerum simi-, litudines exprimentium, ut dixit Horat., argilla quidvis imitabitur uda, aut etiam ex alia materia. Etiam Latine Plastice. Lucian. (1, 25.) Και τό μέν ολον, έν πηλω ή πλαστική, κατά ταντα τοϊε κοροπλάθοιε. Sed Idem dixitetiam, (5&7 ) Τονήε τε πέρι καϊ γενέσεως, Καϊ τήι έν ταϊε μήτρα is των εμβρύων πλαστικής. ["Heyn. Η , 801." Schaef. Mss. Πλααηκόϊ, Gl. Statuarius: Πλαστική- Statuaria.] [* " Πλαστεϊον, Formatio, Epiph. Haer. 23. p. 64. * Κηρυπλαστεΐον, Cerearum imaginum typus, ibid." Kali. Mss.], Πλασταρεύω, i. q. πλάσσω, s. πλάττω, Fingo ; nam Hes. πλασταρεύοντεε exp. πλάσσοντεε.. Άναπλάσσω, VEL potius Άναπλάττω, Reiingo, Denuo fingo, Reformo, Denuo formo, Greg. Naz. de {laptismo, "ίίσπερ γαρ ούκ όνταε ύπέστησεν, ούτως ύποστάνταε άνέπλασε. Alibi quoque ap. eum nos άναπλάττειν baptism us dicitur : quem et άνάπλασιν vocat: eund. autem alibi ά,ναγέννηοιν appellat. U Άναπλάττω, vacante praep. άνά, Fingo, Effingo, Formo, Deformo, Lucian, (1, 4.) Άποξέων τόν κηρόν, βόας καϊ 'ίππονε, ή καϊ νή Δί' άνθρώπονε άνέπλαττον. Sic Prometheus (1, 187.) dicitur homines άναπλάσαι, j, e. Formasse. Diosc, 1, 129 Άναπλάσσοντεε μαγίΐαε, Formantes, Fingentes. Apud Gal. Eis κνκλίακουε άναπλάττεται. Vide Άναπλάττομαι. jj Fingo, l. e. Comminiscor, Imaginor ap, me quae non sunt, Aniijio concipio quae nou sunt, aut etiam qua; esse uon possunt, Greg. Naz Έναντίωε περϊ τήν αρχέγονοι> ύλην νποστάσαν έξ ούκ όντων, κάν τινεε άγέννητον άναπλάττωσιν, Illino: unde, Άναπλασθεϊε ύπό τοϋ πήλον, Luto illitus. Unde in voce pass. Άναπλάττομαι, Άναπλάττομαι, Refingor, Reformor. Fingor, Effingor, Former,.Gal. ad Gl. Tawra δέ τά φάρμακα είε κυκλίσκουε άναπλάττεται, Formantur in pas tillos. Sic, Αναπλασθείς eis τροχίσκουε. Illud autem, Άναπλάττεται eis κολλύρια, alii vertunt Conformatur in collyria; alii, Digeritur; alii, Cogitur in collyria. Prima tamen interpr. vim Graeci verbi magis retinet. I) Fjngor, i. e. Falso et vane animo concipior. Interdum etiani pro voce activa άναπλάττω, in hac signif. Theophyl. Epist, Σειρήνας γάρ δοκώ τας άσχήμονας PARS XXIII. I" Ad Charit. 551=314. Jacobs. Anth. 6, , , 77 Diosc. 16. Schol. Aristoph. Πλ Boiss Philostr. 36o.Thom. M ad Herod Villois. ad Long. 30. Munck. ad Anton. Lib. 87. Verb., Fisch. Ind. Palaeph. Wessel. Diss. Herod Lucian. 1,20. Tboro. M. 63. ad Xen. Eph. 145." Schaef, Mss. * Άναπλαστέον, Diosc. 5,103.] Άνάπλασμα, τό, Figmentum, Id quod fictum s. formatum est. ) Figmentum, Commentum, Id quod aliquis finxit s. commentus est: unde et pro Mendacio capitur. Άνάπλασμα, φενσμα, Hes. A Suida autem exp. σχήμα. [" Diod, S. 1, 168." Scbaef. Mss. Strabo 11. p Ή τών ύποκριτών διασκευή έν τοϊε άναπλάσμασι, Apparatus in effingendo.] Άνα- " Tzetz. Exeg. in II. p. 41, ι 3 πλασμόε, SIVE Άνάπλασιs, q. d. Refictio, Reformatio. I. e. Fictio s. Formatio quae fit deiutegro. Greg. Naz. de Baptismo, Καί ταϋτα, ούκ ονσηε δευτέρας αναγεννήσεως, ούδέ αναπλάσεως. A Bud. άνάιτλασίδ exp. Reformatio, Altera informatio, Fictio, Formatio, Ipsa actio fingendi s. formandi. j Άναπλασμόε, s. Άνάπλασιε, Fictio rerum quae non sunt, aut etiam esse non possunt, Imaginatio vana quarundam rerum, Plut. (6, 431.) Τον έκ τών ματαίων έλπίδων άναπλασμόν. Apud Greg. Naz. Ή δι' όνειράτων άνάπλασιε, Imaginatio quae fit in somnis. [" Άναπλασμόε, Greg. Naz. Ep. 63." Strong. Mss. " Άνάπλασιε, Valck. ad Ammon. p. 6." Schaef. Mss. Hippocr * Έπαναπλάττω, Axionicus Athenaei 95. * " Προ α να - πλάττω Galeno 5, 151. Charter, recte restituere videtur Wyttenb. ad Plut. 6, 756." Dindorf. Mss. " Andr. Cr Phot. ap. Wolf. Anecd. Gr. 2, 202." Kail. Mss. Hipparchus Stobaei Gal. p *Προσαναπλάσσω, Longin.. 7 Eust. Od. Prooem. p. 3,19.; 14, 46. II. A, p. 57,48. Clem. Alex. Pad. C p. 234, 33. Palaeph. p " Schol. Pind. Ό. 5, 29- Porphi ap. Stob. p. 129." Boiss. Mss. * Ivvavaπλάττω, Max. Tyr. 24, 5.] [* " Άντιπλάσσω, In contrarium fingo, Clem. Alex. 188." Kail. Mss.] " Άντίπλαστοε, Similiter s. Ε si- " mili materia fictus, Ad exemplar alterius fictus. " Hesychius Sophoclem άντίπλαστον pro ίσόπλαστον " et ομοιον accepisse scribit, e quo htec verba affert, " πατήρ δέ ποταμός 'Ίναχοε Τόν άντίπλαστον έχει " νόμον κεκμηκότων." [" Brunck, Soph. 3, 499«Toup. Opusc. 2, 44. Porson. Praef. ad Hec. p. viii." Schaef. Mss.] Άποπλάσσω, VEL potius Άποπλάττω, Effingo, Fingo, Nam pro simplici πλάττω affertur ex Epigr. [Plut. jemil. 28. " Ad Charit Even. 11. Jacobs. Anth. 8, , 77. Antip. Sid. 30. Posidipp. 15. Rufin. 13. Agathias 10. Paul. Sil. 7, 59. Callim. 1. p Imitor, Ruhnk. Ep. Cr Toup. Opusc. 1, 424. ad Charit- 362." Schaef. Mss.» Άπόπλασμα, Philo 1, 336. P. al. απόσπασμα. * Άποπλάστωρ, Ma- D Hetho 4, 343.] Διαπλάσσω, VEL potius Αιαπλάττω, Fingo, Formo : ut simplex πλάττω. Voce media ap. Philon. de Mundo, Ύελεώτατον 'έργον διαπλάσασθαι. A Bud, διαπλάττω, redditur etiam Gonformo. Idem e Gal. διαπλασθέντα, a pass. Διαπλάττομαι, affert, dictum de membris fractis, quae sanata reconcinnantur et formae suae restituuntur, "Οπω άει φυλάττοιτο τών διαπλασθέντων ή θέσιε. [ Item quemadmodum simplex πλάττω, sic etiam comp. hoc διαπλάττω metaph. interdum usurpatur. Dicitur enim de praeceptore formante discipulum, a Greg. Naz. Illino. Unde Διαπλάττομαι, lllinor. Theophr. Ή δέ γή διαπλαττομένη τηρεί τόν πυρόν. ['«Ad Charit Jacobs. Anth. 8, 418. Wakef. S. Cr. 4, 221. Aristoph. Fr. 289." Schaef. Mss. ««Clem. Alex. 43. ielian. V. H. 191." Wakef. Mss.] Διαπλασμόε, Formatio, Conformatio, [Plut. 9, 478.] At genere NEUTKO Διάπλασμα, ab altera τοΰ διαπλάττω signif., Uuctio aut Fomentum totum corpus oblinens. 21 U

αυτούς ets τά βασίλεια, εκρέμα απαντας., [Herod. '< Athen. (619 ) νόμων μέλος Certum quoddam carmen

αυτούς ets τά βασίλεια, εκρέμα απαντας., [Herod. '< Athen. (619 ) νόμων μέλος Certum quoddam carmen Archil, ap. Valck. ad Phoen. p. 487. Νομοί JLgypti, Fac. ad Paus. 1, 27. Sylb. p. 19. ad Diod. S. 1, 64. 84. Έπέων v., Heyn. Hom. 8, 63." Schaef. Mss. Horn, Hymn.2,492. Arat. D.237 ] Νομάρχης, Praefecturas

Διαβάστε περισσότερα

La Trobe University LIBRARY. Presented by

La Trobe University LIBRARY. Presented by La Trobe University LIBRARY Presented by ALAN JORDAN ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ VOL. V. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗ3 ΕΛΛΗ ΝI Κ Hi ΓΛί222Η2. THESAURUS #raecae linguae ΑΒ Η. STEPHANO CONSTRUCTUS. EDITIO NOVA AUCTIOR

Διαβάστε περισσότερα

[* " ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309 " Schw. Mss.]

[*  ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309  Schw. Mss.] 7443 ΠΕ\Ϊ [Τ. nr. pp. 208 210.] ΠΕλΙ 7444 mus, Greg. Naz. Stelit. 2. de funere Gohstantii, cui A obviam effusa civitas eum ad tumulum usque deduxit pompatice, Μέροε γίνεται καί αίτια έκείνψ τής πρ. τιμής.

Διαβάστε περισσότερα

roi Ώνθιον Χηψθείι. Extat et ap. Hes. [et Phot.T Schn. iex. Suppl.]

roi Ώνθιον Χηψθείι. Extat et ap. Hes. [et Phot.T Schn. iex. Suppl.] ? 0W Π Υ Θ [Τ. III. pp. 605-607.] ΠΤΘ 8044 Ul. 38» Τ1*θμ*νι#ωε, ibid. Vide Schn LM.VH", *"Μνθμενέω, Jambl. Arithm." ρ 166 A ad Diod. S. 1. c." Schmf. Mss. ^sch. f, Choeph. 940.] Est et aliud COMP. ΠυθύΧηττο*,

Διαβάστε περισσότερα

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.]

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] Bud. _ ex. Aristot., ' dici. Ιπί τον τελέως. σπουδαίου, '... de A Jacobs. Γ> j c Anim. I too 188. Unix Heyn. ττιιντη Horn._5, SS 485. rmmstj Κ. W; 3on a( j Eo/ qui est absolutae

Διαβάστε περισσότερα

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 accipere pro Clandestine recessu. ["Λάθρα, Cattier. Α πάνταε έλάνθανε δάκρυα λείβων, II. Χ (277 ) *Άψδ' Gazoph. Diod. S. 1, 234. ad Eur. Dan. 2S. Αάθρη, 'Αχιλήϊ

Διαβάστε περισσότερα

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa ( 7043 ΟΣΤ [Τ. II. pp. 1524 1526.] ΟΣΤ 7044 autem, cujusmodi haec όστρακα fuerint, figulinane an A Lucian. 2, 330. Thom. M. 526. Moer. 226. et n. ostreoruni. Sed et ea testa, qua ova integuntur, * Όστρακόεις,

Διαβάστε περισσότερα

«< Γείθρον, Hesycbio ένδυμα, Indumentum." [Vid e etiam fem. ap. Hes. reperitur. Ετ Γείσο* ap. Suid. in Γείσον.]

«< Γείθρον, Hesycbio ένδυμα, Indumentum. [Vid e etiam fem. ap. Hes. reperitur. Ετ Γείσο* ap. Suid. in Γείσον.] 3885 ra Epp 8 3- -810-3 γει 28»6 " ruptum est, έκπίεαμα appellatur. Sic dicitur άτ» oroni, quod* suggrundarum in modum propendet. Α ' ros έγγύι, Prope, quod os fractum ad subjectam Sic iu galea γείσον

Διαβάστε περισσότερα

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos 6843 ΟΠ [Τ. II. pp. 1382 1383.] ΟΠ 6844 6, 75. Valck. Phcen. p. 66. Athen. 1, 15. Casaub. 36." Schaef. Mss.] " "Ανοπτος, ό, ή, Non visibilis, " Non conspicuus, αθέατος, ap. Suid. Οί δέ"ελληνες " έπί θάτερα

Διαβάστε περισσότερα

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390. " Male ergo in Josepho

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390.  Male ergo in Josepho 3 rr dedit, sed perperam, παρήγγειλαν. Denique in Cod. A, Jub. et August, diserte scriptum ήγγειλε extat. Et profecto Aoristus ipsi rei congruentior esse videtur." Fischer. Eurip. Hec. 666. ής άπηγγέλθη

Διαβάστε περισσότερα

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM.

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. ccclr LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. [pp. 425, 426. TEWATERI AUCTARIUM VOCUM PAUCARUM, RECTE AUT SECUS PRO iegyptiacis HABITARUM. NEMO facile erit, ut spero et confido, qui non magno- 'Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum ΑΔ [p. 121y] ΑΔ 1263 fuit, quam fabri aut figuli, quam medici aut harioli* v. Od. P. 383. sqq. Hesiod. Έργ. 25. Hymn, in Apoll. 165» sqq. etc.; honorem autem publice privatimque habuit longe maximum. Sive

Διαβάστε περισσότερα

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM.

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. L E X I C O N V O C U M P E R E G R., IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. P R J E F A M E N. CONSILIUM, quo colligere Lexicon vocabulorum peregrinorum et novo Thesauro Stepbaniano pra. mittere

Διαβάστε περισσότερα

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. 755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. όξννομένου. είσι δέ οι μεν 'Ανεψιοί ', τών αδελφών Α Έπικηρύξαι καϊ Έπικηρυκεύσασθαι διαφέρει. Έπικη. 7 παίδες, καθά και ημείς έκδεχόμεθα' Έξανεψιοϊ δέ, οί ρυξαι μέν

Διαβάστε περισσότερα

LEXICON CUM INDICE COPIOSISSIMO. EXCERPTA Ε CHR. D. BECKI1 1

LEXICON CUM INDICE COPIOSISSIMO. EXCERPTA Ε CHR. D. BECKI1 1 LEXICON VOCUM PEREGRIN ARUM I N S C R I P T O R I B U S G R A E C I S O B V I A R U M ; CUM INDICE COPIOSISSIMO. EXCERPTA Ε CHR. D. BECKI1 1 Dissertation! DE LEXICIS GR. ET LAT. omnino et recentissimis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Εις την Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM EX COD. BIBL. UPSAL. EDITUS EMENDATUS LATINE REDDITUS EXPLICATUS.

Διαβάστε περισσότερα

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582

581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582 581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582 th. act. κατατίθημι. Siruiliter κάτθεο pro κατάθεο. Hoc autem pro κατάθεσο s. κατάθον, quod est aor. Ϊ med. imper. modi ab eod. th. Κατίασι, 3 pers. plur.

Διαβάστε περισσότερα

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT C. MVSONII RVFI RELIQVIAE EDIDIT O. HENSE MCMV LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI L1PBIA.K: TYPIB B. G. TBVBDRI THEODORO GOMPERZ S. PRAEFATIO. Vt olim tertio Ioannis Stobaei volumini pra.ennsunus Teletem

Διαβάστε περισσότερα

Acerca de este libro. Normas de uso

Acerca de este libro. Normas de uso Acerca de este libro Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto

Διαβάστε περισσότερα

#2 De baptismo (Περί βαπτίσματος)

#2 De baptismo (Περί βαπτίσματος) #2 De baptismo (Περί βαπτίσματος) Εισαγωγή Είναι πιθανό να υπήρχε κάποια εισαγωγή που δεν σώζεται, γιατί η πραγματεία αυτή που απαρτίζεται από 20 κεφάλαια αρχίζει μάλλον απότομα. Στο έργο αυτό ο Τερτυλλιανός

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE

SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE 1. Apul. Plat. I 1,1s. 1. Platoni habitudo corporis cognomentum dedit; namque Aristocles prius est nominatus. ei Ariston fuisse pater dictus est; ceterum Perictione, Glauci

Διαβάστε περισσότερα

FIRST AND SECOND YEARS.

FIRST AND SECOND YEARS. ANNUAL EXAMINATION. FIRST AND SECOND YEARS. Translate into Latin Prose The life and faculties of man, at the best but short and limited, cannot be employed more rationally or laudably, than in the search

Διαβάστε περισσότερα

DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE ET AUTRES BIBLIOTHÈQUES NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉfUALE ET AUTRES BIBLIOTHÈQUES, PUBLIÉS PAR L'INSTITUT

Διαβάστε περισσότερα

Hermeneumata Pseudodositheana I (vers 280) I. Colloquium Leidense

Hermeneumata Pseudodositheana I (vers 280) I. Colloquium Leidense Hermeneumata Pseudodositheana I (vers 280) I. Colloquium Leidense Περὶ συναναστροφῆς Καθημερινὴ συναναστροφή 1. Ἡμέρα. ἥλιος ἁνέτειλεν. ἡλίου ἀνατολή. φῶς. φάος. ἤδη φωτίζει. ἠώς. προ φάους. πρωί ἔγρομαι.

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU LISIA

SCHEDA ANAGRAFICA SU LISIA SCHEDA ANAGRAFICA SU LISIA 1. Dion. Hal. Lys. 1s. 1. Λυσίας ὁ Κεφάλου Συρακουσίων µὲν ἦν γονέων, ἐγεννήθη δὲ Ἀθήνησι µετοικοῦντι τῷ πατρὶ καὶ συνεπαιδεύθη τοῖς ἐπιφανεστάτοις Ἀθηναίων. ἔτη δὲ πεντεκαίδεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ Ή Πελοπόννησος στα τέλη του Μου αιώνα, χωρισμένη ανάμεσα στους Βυζαντινούς του δεσποτάτου και στους τελευταίους Λατίνους της 'Αχαΐας, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER Υ. THE INFINITIVE.

CHAPTER Υ. THE INFINITIVE. CHAPTER Υ. THE INFINITIVE. 41. The infinitive is originally a verbal noun, expressthe simple idea of the verb. As a verb, it has voices tenses; it has a subject (expressed or understood), h may define

Διαβάστε περισσότερα