Ο νόμος των Biot - Savart

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο νόμος των Biot - Savart"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι (Υποχρεωτικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων: Δ.Σκαρλάτος Προβλήματα Σειρά # 7: Το Στατικό Μαγνητικό πεδίο στο κενό Αντιστοιχεί στα Κεφάλαια (α) Η7 και Η8 (εκτός του υποκεφαλαίου Η8.6) των Serway/Jewett (β) 34 και 35 και το υποκεφάλαιο 37.1 των Halliday / Resnick / Krane και (γ) 7 και 8 (εκτός του υποκεφαλαίου 8.8) των Young / Freedman Τα προβλήματα παρατίθενται με τη σειρά που διδάχθηκε η ύλη και με αύξουσα σειρά δυσκολίας ανά κατηγορία.η ένδειξη υποδηλώνει λίγο πιο δύσκολο πρόβλημα. Οι φοιτητές μετά την παρακολούθηση και τη μελέτη των λυμένων Παραδειγμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν και αυτά τα προβλήματα. Η ένδειξη υποδηλώνει απαιτητικό πρόβλημα.η ένδειξη!! υποδηλώνει πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί απαραίτητα. Ο νόμος των Biot - Savart Στα παρακάτω λάβετε υπόψιν, όπου χρειαστεί, ότι για ρευματοφόρο αγωγό πεπερασμένου μήκους L ισχύουν : α α B = μ ( cos 1 cos ) 4πα ϑ ϑ Δώστε βαρύτητα στις έννοιες «αγωγός απείρου μήκους» και «ημιάπειρος αγωγός». I B μ I ( cosϑ cosϑ ) = 1+ 4πα!!Πρόβλημα 7.1 Τετράγωνος συρμάτινος βρόγχος πλευράς α διαρρέεται από ρεύμα σταθερής εντάσεως I, όπως στο Σχήμα. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού του πεδίου στο κέντρο του τετραγώνου. μi [Απ. B = με φορά προς το εσωτερικό της σελίδας ] πα!!πρόβλημα 7. Συρμάτινος βρόγχος σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α διαρρέεται από ρεύμα σταθερής εντάσεως I, όπως στο Σχήμα. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού του πεδίου στο κέντρο βάρους του τριγώνου. 9 μi [Απ. B = με φορά προς το εσωτερικό της σελίδας ] πα Ι α!!πρόβλημα 7.3 Δίδεται ο ρευματοφόρος αγωγός του Σχήματος που αποτελείται από δύο ευθύγραμμα τμήματα μήκους και ημικύκλιο κέντρου Κ και ακτίνας R. Διαρρέεται δε από συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως Ι. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού του πεδίου στο κέντρο του ημικυκλίου Κ. μi [Απ. B = με φορά προς το εσωτερικό της σελίδας ] 4R!!Πρόβλημα 7.4 Ένας αγωγός απείρου μήκους συστρέφεται σε κάποιο σημείο του σχηματίζοντας έναν κυκλικό βρόγχο ακτίνας R. Διαρρέεται δε από συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως Ι. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού του πεδίου στο κέντρο του βρόγχου Ο. Ο αγωγός και ο βρόγχος του βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. μi 1 [Απ. B = 1+ με φορά προς το εξωτερικό της σελίδας ] R π 1 Ι

2 !!Πρόβλημα 7.5 Δίδεται ο ρευματοφόρος αγωγός του Σχήματος που αποτελείται από δύο ημιάπειρα τμήματα και ημικύκλιο κέντρου Ο και ακτίνας R. Διαρρέεται δε από συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως Ι. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού του πεδίου στο κέντρο του ημικυκλίου P. μi [Απ. B = ( 1+ π ) με φορά προς το εξωτερικό της σελίδας ] 4R!! Πρόβλημα 7.7 Μία επιφανειακά θετικά ομοιόμορφα φορτισμένη σφαίρα ακτίνας R περιστρέφεται περί τον κατακόρυφο άξονά της (z) με γωνιακή ταχύτητα ω, όπως στο Σχήμα. Το φορτίο της κατανέμεται στην επιφάνειά της με σταθερή επιφανειακή πυκνότητα σ. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου στο κέντρο της Ο. [Υπόδειξη : Χωρίστε την επιφάνεια της σφαίρας σε στοιχειώδεις δακτυλίους ακτίνας r και πάχους dz, όπως στο Σχήμα. Υπολογίστε τη συνεισφορά στο μαγνητικό πεδίο του κέντρου της σφαίρας Ο κάθε στοιχειώδους δακτυλίου και ολοκληρώστε κατάλληλα.] [Απ. B = μσω R ˆ 3 k ] Σημείωση (Επιφανειακά ρεύματα): Σε πολλές περιπτώσεις τα ρεύματα που διαρρέουν αγωγούς είναι επιφανειακά. Αυτό συμβαίνει όταν οι αγωγοί έχουν αμελητέα τρίτη διάσταση (πάχος) [φανταστείτε την περίπτωση ενός λεπτού αλουμινόχαρτου]. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται, με βάση το ακόλουθο Σχήμα, η επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος ως εξής. Θεωρούμε μια λεπτή ταινία της επιφάνειας στοιχειώδους πλάτους d κάθετου στη ροή του ρεύματος. Η επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος ορίζεται ως : di J S = d όπου di η στοιχειώδης ένταση του ρεύματος που διαρρέει την ταινία. Εκφράζει δηλαδή το ρεύμα ανά μονάδα μήκους κάθετου στη ροή του [ μονάδες Α/m]. I J S

3 Παράδειγμα Μια απείρου μήκους και αμελητέου πάχους μεταλλική πλάκα πλάτους w διαρρέεται από συνεχές (επιφανειακό) ρεύμα σταθερής εντάσεως Ι και επιφανειακής πυκνότητας J s, όπως στο Σχήμα. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου στο σημείο P του Σχήματος που απέχει απόσταση s από το άκρο της πλάκας. db dy y Λύση: Χωρίζομε την πλάκα σε στοιχειώδεις ταινίες πλάτους dy που απέχουν από τo σημείο P απόσταση y, όπως στο Σχήμα. Δεδομένου ότι η επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος είναι σταθερή, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε τέτοια ταινία, di, υπολογίζεται ως εξής : I = JS w, di = J Sdy dy Κατά συνέπεια di = I w Κάθε ταινία συμπεριφέρεται σαν αγωγός απείρου μήκους που σεινεισφέρει στο σημείο P στοιχειώδη μαγνητική επαγωγή: Ή διανυσματικά S+ w dy B = w πw S μ di μ I μ I dy μ I s + w db = = = ln πy πy y πw s μi s+ w Ή διανυσματικά : B = ln kˆ π w s s w w w/ s<< 1 + w μi Για s >> w θα έχομε ότι ln = ln 1 + ==== και η παραπάνω έκφραση μεταπίπτει στην B kˆ s s s π s που είναι η γνωστή έκφραση για αγωγό απείρου μήκους. Δηλαδή σε μεγάλες αποστάσεις η πλάκα φαίνεται από το σημείο P σαν ευθύγραμμος αγωγός. Πρόβλημα 7.8 [Halliday Resnick Krane Τόμος Β, Υπόδειγμα 3 Σελ. 796] Μια απείρου μήκους και αμελητέου πάχους μεταλλική πλάκα πλάτους α διαρρέεται από συνεχές (επιφανειακό) ρεύμα σταθερής εντάσεως Ι και επιφανειακής πυκνότητας J s, όπως στο Σχήμα. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου στο σημείο P του Σχήματος που βρίσκεται σε απόσταση R από την πλάκα στην κάθετο (άξονας z) που διέρχεται από το μέσον της. Πώς τροποποιείται το αποτέλεσμα στην περίπτωση όπου το σημείο P βρίσκεται πολύ μακρυά από την πλάκα; [Υπόδειξη : Διαβάστε πρώτα τη σημείωση για τα επιφανειακά ρεύματα που καθώς και το αντίστοιχο λυμένο Παράδειγμα. Στη συνέχεια ακολουθείστε τη μεθοδολογία του Παραδείγματος αυτού. Θέστε την αρχή των αξόνων επάνω στην πλάκα και στο μέσον της. Χωρίστε την πλάκα σε στοιχειώδεις ταινίες πλάτους dx που απέχουν από την αρχή απόσταση x, όπως στο Σχήμα. Υπολογίστε τη συνεισφορά στο μαγνητικό πεδίο του σημείου P κάθε στοιχειώδους ταινίας και ολοκληρώστε κατάλληλα.] Εάν αποτύχετε δείτε τη λύση στο βιβλίο των Halliday Resnick - Krane Τόμος Β, Υπόδειγμα 3 Σελ. 796 μi 1 a B tan kˆ μi [Απ. =, B kˆ ] π a R π R 3

4 Ο νόμος του Αmpére Στα παρακάτω λάβετε, όπου χρειαστεί, υπόψιν ότι για ρευματοφόρο αγωγό απείρου μi μήκους : B = π r!!πρόβλημα 7.9 [Halliday Resnick - Krane Πρόβλημα 35.4] Οκτώ σύρματα διατρυπούν τη σελίδα κάθετα στα αριθμημένα σημεία του Σχήματος. Κάθε σύρμα χαρακτηρίζεται από έναν ακέραιο k (k = 1,, ) και διαρρέεται από ρεύμα συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως ki. Στα σύρματα με περτττό k το ρεύμα βγαίνει από τη σελίδα, ενώ σε αυτά με άρτιο k μπαίνει στη σελίδα. Υπολογίστε το Bd i κατά μήκος του σχεδιασμένου κλειστού δρόμου με τη φορά που καθορίζει το βέλος. [Απ. Bd i = 1μI]!!Πρόβλημα 7.1 [Halliday Resnick - Krane Πρόβλημα 35.4] Δύο σύρματα απείρου μήκους που απέχουν απόσταση d διαρρέονται από ίσα και αντιπαράλληλα συνεχή ρεύματα σταθερής εντάσεως Ι, όπως στο Σχήμα. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου στο σημείο P που ισαπέχει από τα δύο σύρματα. μid [Απ. B = ] π (4 R + d )!!Πρόβλημα 7.11 Τέσσερα σύρματα απείρου μήκους που απέχουν ανά δύο απόσταση α σχηματίζοντας σε κάτοψη νοητό τετράγωνο διαρρέονται από ίσα συνεχή ρεύματα σταθερής εντάσεως Ι=Α με φορές όπως στο Σχήμα. Να υπολογισθεί η μαγνητική επαγωγή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου στο σημείο P που αντιπροσωπεύει το κέντρο του νοητού τετραγώνου. [Απ. 4μI cos45 ˆ B = j, 8x1-5 Τ ] π a /!!Πρόβλημα 7.1 Ένας ευθύγραμμος κυλινδρικός αγωγός ακτίνας R και απείρου μήκους διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως I, όπως στο Σχήμα. Να υπολογισθεί η μαγνητική ροή ανά μονάδα μήκους του αγωγού του παραγόμενου μαγνητικού μέσα από την επιφάνεια S. Να γίνει αριθμητική εφαρμογή για Ι = 1Α. [Απ. Φ m = μ I 4π, 1-6 Wb/m] 4

5 !! Πρόβλημα 7.13 Ένας ευθύγραμμος κυλινδρικός αγωγός ακτίνας R και απείρου μήκους διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως I, όπως στο Σχήμα. Η πυκνότητα ρεύματος, όμως, δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται συναρτήσει της απόστασης από τον κάθετο άξονα συμμετρίας του αγωγού σύμφωνα με τη σχέση J = αr όπου α σταθερά. (α) Να υπολογισθεί και να παρασταθεί γραφικά η μαγνητική επαγωγή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου για απόσταση από τον άξονα συμμετρίας του αγωγού (i) r < R και (ii) r > R. (β)να υπολογισθεί συναρτήσει των R και α η μαγνητική ροή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου ανά μονάδα μήκους του αγωγού μέσα από την επιφάνεια A στο εσωτερικό του. A I R aμ [Απ. (α) (i) B = r, (ii) 3 B aμ 3 = R (β) 3r Φ m = aμ 3 R ] 9!! Πρόβλημα 7.14 Ομοαξονικό καλώδιο αποτελείται από συμπαγή κυλινδρικό αγωγό απείρου μήκους και ακτίνας α που περιβάλλεται από κοίλο αγωγό απείρου μήκους εσωτερικής ακτίνας b και εξωτερικής c, όπως στο Σχήμα. Οι δύο αγωγοί διαρρέονται από ίσα και αντιπαράλληλα συνεχή ρεύματα σταθερής εντάσεως I. Η πυκνότητα ρεύματος είναι σταθερή και στους δύο αγωγούς. Να υπολογισθεί και να παρασταθεί γραφικά η μαγνητική επαγωγή του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου για απόσταση από τον κοινό άξονα συμμετρίας των αγωγών (α) r < α, (β) α < r <b, (γ) b <r <c, (δ) r >c. μi μi μi c r [Απ. (α) B = r, (β) B =, (γ) B =, (δ) ] π a π r π r c b Πηνία!!Πρόβλημα 7.15 [ Το Σωληνοειδές πεπερασμένου μήκους Ένα μη ιδανικό σωληνοειδές] Θεωρείστε ένα σωληνοειδές πηνίο πεπερασμένου μήκους l συγκρίσιμου με την ακτίνα των σπειρών του R. Το σωληνοειδές αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδανικό. (α) Χρησιμοποιώντας την γεωμετρία του Σχήματος να αποδείξετε ότι η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού του πεδίου στο εσωτερικό του και κατά μήκος του άξονα συμμετρίας του δίδεται από την έκφραση: = μni B (sinϕ ˆ sin 1) ϕ i όπου Ν το πλήθος των σπειρών του και Ι το συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως που διαρρέει το πηνίο. [Υπόδειξη :Για να το αποδείξετε θεωρείστε ένα σημείο P επάνω στον άξονα συμμετρίας του πηνίου. Σε κάθε στοιχειώδες μήκος dx του πηνίου περιέχονται (Ν / l) dx σπείρες. Η στοιχειώδης μαγνητική επαγωγή των σπειρών (που είναι ουσιαστικά βρόγχοι ρεύματος) που περιέχονται στο μήκος dx στο σημείο P είναι (βλ. και σχετικό παράδειγμα που λύθηκε στο μάθημα): μri N db = ˆ 3/ dx i ( x + R ) Επίσης ισχύει ότι : x = R tanφ ] Χαρακτηριστικοί υπολογισμοί εικονίζονται στα ακόλουθα Σχήματα. Β / Β(x = ) Β / Β(x = ) x / R x/ R 5

6 Οι γενικές διαφορές που παρουσιάζει το μαγνητικό πεδίο του συγκεκριμένου σωληνοειδούς από αυτό ενός ιδανικού σωληνοειδούς με l >> R είναι οι εξής : Στο ιδανικό σωληνοειδές το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές στο εσωτερικό του και μηδέν στο εξωτερικό του. Στο συγκεκριμένο σωληνοειδές το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές μόνο σε τμήμα του άξονα συμμετρίας του που εξαρτάται από τον λόγο l / R και μη μηδενικό εκτός του όπως εικονίζεται στο ακόλουθο Σχήμα. Ιδανικό απείρου μήκους Μη ιδανικό πεπερασμένου μήκους (β) Πως τροποποιείται το αποτέλεσμα του σκέλους (α) στην περίπτωση ιδανικού σωληνοειδούς με l >> R; Δυνάμεις σε μαγνητικά πεδία (α) Φορτισμένο σωματίδιο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο!!πρόβλημα 7.16 Δύο θετικά φορτισμένα ιόντα Α (με φορτίο q και μάζα m A ) και Β (με φορτίο q και μάζα m Β ) παράγονται σε μια πηγή S και στη συνέχεια επιταχύνονται ξεκινώντας από την ηρεμία με μια διαφορά δυναμικού V σε έναν φασματογράφο μάζας τύπου Dempster, όπως στο Σχήμα. Στη συνέχεια εισέρχονται κάθετα στον χώρο του ομογενούς μαγνητικού πεδίου Β (που κατευθύνεται προς το εξωτερικό της σελίδας) και διαγράφοντας τις γνωστές ημικυκλικές τροχιές καταλήγουν στο φωτογραφικό πέτασμα σε σημεία r και r αντίστοιχα. Ποιός είναι ο λόγος των μαζών τους ; [Υπόδειξη : Υπολογίστε πρώτα την ταχύτητα εισόδου των σωματιδίων στο ομογενές μαγνητικό πεδίο] [Απ. m A / m Β = 1/8 ]!!Πρόβλημα 7.17 (Φασματογράφος μάζας τύπου Bainbridge) Αποτελεί μια παραλλαγή του φασματογράφου μάζας τύπου Dempster που αναλύθηκε στο μάθημα και χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό ιόντων που έχουν την ίδια ταχύτητα. Τα ιόντα, θετικού φορτίου q και μάζας m, αφού παραχθούν σε μια πηγή και επιταχυνθούν, εισέρχονται σε έναν επιλογέα (διαχωριστή) ταχυτήτων που αποτελείται από ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ε (που παράγεται από δύο φορτισμένες πλάκες) και ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο Β κάθετο στο ηλεκτρικό πεδίο, όπως στο Σχήμα. Όσα ιόντα περνούν χωρίς εκτροπή από τον διαχωριστή ταχυτήτων εισέρχονται κάθετα με την ίδια ταχύτητα στον χώρο ένός δεύτερου μαγνητικού πεδίου Β, όπου διαγράφουν ημικυκλικές τροχιές ακτίνας r καταλήγοντας στο φωτογραφικό πέτασμα. q E (α) Να αποδειχθεί ότι = m rbb (β) Σε έναν τέτοιο φασματογράφο θεωρείστε ότι Ε = 1,5x1 4 V/m και Β = Β =,5 Τ. Εάν από την πηγή εξέρχονται τα τρία ισότοπα του μαγνησίου 4 Μg, 5 Μg, 6 Μg που είναι απλά θετικά φορτισμένα να υπολογισθεί η απόσταση μεταξύ των γραμμών που σχηματίζονται από τα ισότοπα στη φωτογραφική πλάκα του φασματογράφου. Σημείωση : οι μάζες 6

7 των ισοτόπων σε amu είναι οι μαζικοί τους αριθμοί που αναγράφονται αριστερά του χημικού συμβόλου. Το 1 amu είναι το 1/1 της μάζας του ατόμου του 1 C. [Απ. 1,4x1-3 m ]!! Πρόβλημα 7.18 Στον φασματογράφο μάζας του Σχήματος θετικά ιόντα, φορτίου q και μάζας m,επιταχύνονται μέσω διαφοράς δυναμικού V μεταξύ της πηγής S και του σημείου Α, όπως στο Σχήμα. Στη συνέχεια εισέρχονται κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο Β που καλύπτει τομέα 6 και μετά κτυπούν σε φωτογραφικό πέτασμα. Να αποδειχθεί ότι q 3V = m BD!! Πρόβλημα 7.19 Σε χώρο όπου υπάρχουν ομογενή ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο της ίδιας διεύθυνσης και φοράς εισέρχεται φορτισμένο σωματίδιο φορτίου q και μάζας m με αρχική ταχύτητα v κάθετη στην κοινή διεύθυνση των δύο πεδίων, όπως στο Σχήμα. (α) Να γραφεί η εξίσωση κινήσεως του σωματιδίου σε καρτεσιανές συντεταγμένες. (β) Να αποδειχθεί ότι η ταχύτητα του σωματιδίου σε χρόνο t έχει τις συνιστώσες : υ x υ cos qb t, qe y t, z sin qb m υ m υ υ = = = m t (γ) Να αποδειχθεί ότι η θέση του σωματιδίου σε χρόνο t έχει τις συνιστώσες : υ m 1 sin qb, y qe x t t, z m = = = cos qb t qb m m qb m Να σχεδιασθεί η τροχιά του. (δ) Ποιά θα ήταν η κίνηση του σωματιδίου στην περίπτωση όπου εισέρχονταν με αρχική ταχύτητα παράλληλη στα δύο πεδία ; (β) Ρευματοφόροι αγωγοί σε μαγνητικά πεδία!!πρόβλημα 7. [Halliday Resnick -Krane Πρόβλημα 34.41] Ένας αγωγός μήκους και μάζας m κρέμεται από δύο εύκαμπτα αγώγιμα σύρματα παρουσία του μαγνητικού πεδίου του Σχήματος.Να υπολογισθεί η φορά και η ένταση του ρεύματος που πρέπει να τον διαρρέει (συνδέοντας τα άκρα του με πηγή συνεχούς ρεύματος) ώστε η τάση στα σύρματα να είναι μηδέν. Να γίνει αριθμητική εφαρμογή για =6 cm, m = 1gr, B =,4 T. mg [Απ. I =,,41A με φορά από δεξιά προς τα αριστερά. ] B!!Πρόβλημα 7.1 [Halliday Resnick - Krane Πρόβλημα 34.4] Ένα μεταλλικό σύρμα μάζας m ολισθαίνει χωρίς τριβή σε δύο ράβδους που απέχουν απόσταση d, όπως στο Σχήμα. Το σύστημα βρίσκεται σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο Β. Συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως I παρέχεται από πηγή G και μέσω της μιας ράβδου περνά από το σύρμα και επιστρέφει στην πηγή μέσω της άλλης ράβδου.να υπολογισθεί το μέτρο και η φορά της ταχύτητας του σύρματος συναρτήσει του χρόνου εάν θεωρήσομε ότι αυτό για t = ακινητεί. IB t [Απ. υ =, με φορά από δεξιά προς τα αριστερά. ] m Πρόβλημα 7. Μια μεταλλική κυλινδρική ράβδος μάζας m και ακτίνας R ακινητεί αρχικά επάνω σε δύο παράλληλες ράγες που έχουν μήκος L και απέχουν απόσταση d, όπως στο Σχήμα. Το σύστημα βρίσκεται σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο Β. Συνεχές ρεύμα σταθερής εντάσεως I και φοράς που φαίνεται στο Σχήμα παρέχεται τη χρονική στιγμή t = από πηγή στη ράβδο, η οποία αρχίζει να κυλίεται χωρίς ολίσθηση επάνω στις ράγες. 7

8 Να υπολογισθεί το μέτρο της ταχύτητας της ράβδου όταν αυτή εγκαταλείπει τις ράγες. Υπενθυμίζεται ότι η ροπή αδρανείας της ράβδου ως προς τον κάθετο στις βάσεις της άξονα συμμετρίας της είναι mr /. 4IdBL [Απ. υ = ] 3m Πρόβλημα 7. Πρόβλημα 7.1 Πρόβλημα 7. (γ) Αλληλεπίδραση μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών!!πρόβλημα 7.3 [Serway 8 η Έκδοση Πρόβλημα Η8.4] Στη διάταξη του Σχήματος το ρεύμα στον απείρου μήκους ευθύγραμμο αγωγό έχει τιμή Ι 1 και βρίσκεται στο επίπεδο του ορθογωνίου βρόγχου που διαρρέεται από ρεύμα Ι. Να υπολογισθεί το μέτρο και η κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στον βρόγχο από το μαγνητικό πεδίο του αγωγού απείρου μήκους. μii [Απ. F = i ˆ ] π c+ a c x 8

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010 ΦΥΕ4, 9--Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 8/6/ Άσκηση A) Μια ράβδος μήκους είναι ομοιόμορφα φορτισμένη θετικά με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q και βρίσκεται κατά μήκος του θετικού άξονα x από το σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Ανδρέας Ζούπας 2 Αυγούστου 212 Οι λύσεις απλώς προτείνονται και σαφώς οποιαδήποτε σωστή λύση είναι αποδεκτή! Θέµα-1

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 000-013 000 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα