Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος. Επιμέλεια - Εισαγωγή ΜΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος. Επιμέλεια - Εισαγωγή ΜΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ"

Transcript

1 Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος Επιμέλεια - Εισαγωγή ΜΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

2 Σειρά: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ Διευθυντής Σειράς: Χρήστος Φραγκονικολόπουλοc ΜΜΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα ISBN % Πρώτη έκδοση, Ιούνιος 2005 Copyright 2005 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος Copyright 2005 Εκδόσεις «Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ» Σόλωνοι; Ι 16, Ι Αθήνα Τηλ.: , Fax: 21O-38322\}4 contact(fijisideris.gr Τυπογρ. Επιμέλεια: Αλίκη Σαλίμπα Ηλεκτρ. Σελιδοποίηση: Ελισάβετ Καρβουνη Μακέτα Εξωφύλλου: Ελισάβετ Καρβουνη

3 Χρόνος, διαδίκτυο και δημοσιογραφία 1 Δήμητρα Δημητρακοπούλου Εισαγωγή Ο ι ραγδαίες αλλαγές στην επικοινωνιακή τεχνολογία και η ανάδυση των νέων μέσων, όπως το διαδίκτυο, έχουν προκαλέσει μια σειρά από ερωτηματικά γύρω από τον ρόλο και την αξία της δημοσιογραφίας σε αυτό το αναδυόμενο τεχνολογικό πλαίσιο. Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η δημοσιογραφία υφίσταται σημαντικές αλλαγές που απαιτούν έρευνα, καταγραφή και ανάλυση. Μέσα από το κείμενο αυτό θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τον μετασχηματισμό της έννοιας του χρόνου στο διαδίκτυο και τις αλλαγές που αυτός ο μετασχηματισμός επιφέρει στη δημοσιογοαφκή πρακτική και εργασία. Η διαπραγμάτευση του ζητήματος που θέσαμε θα πραγματοποιηθεί κατ' αρχήν θεωρητικά, ώστε να τεθεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης μας. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε με προσωπικές συνεντεύξεις με δημοσιογράφους. Σκοπός της εμπειρικής έρευνάς μας είναι να καταγράψουμε και να αναλύσουμε τις απόψεις δημοσιογράφων σχετικά με το διερευνώμενο ζήτημα, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του ζητήματος. Στο θεωρητικό μέρος του κειμένου, θα αναλύσουμε τα κύρια θέματα που σχετίζονται και που προκύπτουν από την προβληματική μας. Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: Ποια ήταν η έννοια του χρόνου στις προνεωτερικές κοινωνίες και πώς μετεξελίχθηκε στις νεωτερικές κοινωνίες; Πώς μετασχηματίζεται ο χρόνος στο διαδίκτυο; Ποιος είναι ο ρόλος του χρόνου στη δημοσιογραφική επιλογή και ιεράρχηση των ειδήσεων; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της έντονης χρονικότητας που επιτρέπει το διαδίκτυο στη δημοσιογραφική εργασία; Η εμπειρική έρευνα που ακολουθεί στο δεύτερο μέρος του κειμένου βασί-

4 688 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ζεται σε 20 προσωπικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε βάθοσ'. Σκοπός μας ήταν η συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσα από τις συνεντεύξεις. Το δείγμα μας είναι σκόπιμο και αποτελείται από 20 δημοσιογράφους που εργάζονται σε εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το δείγμα μας αποτελείται από συντάκτες, αρχισυντάκτες και έναν διευθυντή. Επιλέξαμε δημοσιογράφους από τις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Το Βήμα, Τα Νέα, Έθνος, Ημερησία, Εξπρές, Αυγή, Καθημερινή,Αδέσμευτος Τύπος (Μήτση) και Αγγελιοφόρος, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega, Ant1, Star, Alpha και ΝΕΤ και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Flash Fm και Σκάι. Παρόλο που επιλέξαμε το δείγμα μας με βάση το ΜΜΕ στο οποίο οι δημοσιογράφοι είχαν την κύρια απασχόλησή τους, δεν θα προβούμε στην κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το μέσο στο οποίο εργάζονται για δύο λόγους: α) η πλειονότητα των δημοσιογράφων εργάζεται σε δύο ή περισσότερα ΜΜΕ3 και, επομένως, οι εμπειρίες και οι απόψεις τους συνδιαμορφώνονται από όλες τις εργασιακές τους δραστηριότητες και β) οι περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν εργαστεί τουλάχιστον σε ένα ΜΜΕ, άρα οι εμπειρίες που μεταφέρουν έχουν επηρεαστεί από την εργασιακή τους πορεία στο σύνολό τους. Θεωρητικό μέρος - Ο χρόνος και ο χώρος στις προνεωτερικές και νεωτερικές κοινωνίες Στις προνεωτερικές κοινωνίες, ο χρόνος υπολογιζόταν σε στενή σύνδεση με τον χώρο. Όπως υποστηρίζει ο Giddens, «το "όταν" είτε συνδεόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου με το "όπου" είτε προσδιοριζόταν μέσω περιοδικών φυσικών συμβάντων» (Giddens, 1996:33). Ο χώρος ήταν αδιάρρηκτα δεμένος με τον χρόνο, ο οποίος ακολουθούσε μια γραμμική πορεία, με λογική χρονική αλληλουχία. Ο χρόνος ήταν συνδεδεμένος με πολιτιστικές, τοπικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονταν στενά με τις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες της κοινότητας. Αναπόφευκτα, ο χρόνος προσδιοριζόταν με αναφορά σε άλλους κοινωνιο-χωρικούς δείκτες (Giddens, 1996:33). Το καθοριστικό σημείο για τον διαχωρισμό μεταξύ χρόνου και χώρου ήταν η επινόηση του μηχανικού ρολογιού (βλ. Giddens, 1996:33 Thompson, 1998:64-65 McLuhan, 1988:181 Castells, 1997:432). Το μηχανικό ρολόι, εφεύρεση των Βενεδικτίνων μοναχών, έκανε πράξη την ιδέα της «ακριβούς περιοδικότητας» (Postman, 1990 McLuhan, 1988:181), χωρίς την οποία ο καπιταλισμός δεν θα ήταν υπαρκτός (Postman, 1990). Έτσι, το ρολόι δεν

5 ΧΡΟ ΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 689 προσδιόριζε μόνο τις συγκεκριμένες χρονικές ζώνες της ημέρας, αλλά επιπλέον συνεισέφερε στην πρωτοπόρα ομοιομορφία στην κοινωνική οργάνωση του χρόνου. Ο Giddens υποστηρίζει ότι ο χρονικός συντονισμός αποτελεί τη βάση για τον έλεγχο του χώρου (Giddens, 1996:34). Στις προνεωτερικές κοινωνίες, ο χώρος και ο τόπος αλληλοκαλύπτονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς η χωρική διάσταση της κοινωνικής ζωής καθοριζόταν από την παρουσία στις επιτόπιες δραστηριότητες. Η έλευση της νεωτερικότητας όμως οδήγησε στην προοδευτική απόσπαση του χώρου από τον τόπο ευνοώντας σχέσεις μεταξύ «απόντων», τόσο απομακρυσμένων τοπικά, ώστε να είναι αδύνατη κάθε σχέση πρόσωπο με πρόσωπο. Σε συνθήκες νεωτερικότητας, ο τόπος γίνεται φαντασμαγορικός, με την έννοια ότι οι τόποι διαμορφώνονται από τις κοινωνικές επιρροές που ασκούνται από απόσταση (Giddens, 1996:34-35). Η σχέση του ελέγχου με τις χρονικές και χωρικές διαστάσεις είναι κεντρική και στην ανάλυση του Innis (βλ. Thompson, 1998:50). Συγκεκριμένα, ο Innis εξετάζει τις συνθήκες που πρέπει να εξασφαλιστούν ώστε να παραμείνει μια συγκεκριμένη μορφή της κοινωνικής οργάνωσης σε μια σχετικά σταθερή μορφή στον χωρο-χρόνο (βλ. Slevin, 2000:69). Η άσκηση ελέγχου μέσω της αποσύνδεσης του χρόνου και του χώρου υπογραμμίζεται επίσης από τον Frank Hellemans, ο οποίος εξετάζει τη γεωπολιτική επιρροή του τηλέγραφου ως νέου μέσου του 18 0υ αιώνα και, ειδικότερα, τη χρήση του τηλέγραφου από τον Ναπολέοντα στον συντονισμό της πολιτικής εξουσίας στη δημοκρατική δομή της σύγχρονης Γαλλίας (Hellemans, 1998). Με την εφεύρεση του τηλέγοαφου, η μεταφορά του μηνύματος διαχωρίστηκε από τον πομπό/αποστολέα/αγγελιαφόρο για πρώτη φορά στην ιστορία. Μπορούμε να θεωρήσουμε, λοιπόν, τον τηλέγραφο ως το σημείο έναρξης, το οποίο έδωσε μια δυναμική ώθηση στη διανομή και την κυκλοφορία της πληροφορίας και των ειδήσεων προς κάθε κατεύθυνση και απομακρυσμένη περιοχή με μια απίστευτη και άγνωστη μέχρι τότε ταχύτητα. Όπως επισημαίνει ο Postman, «ο τηλέγραφος νομιμοποίησε, κατά κάποιον τρόπο, την ιδέα της πληροφορίας απελευθερωμένη από το πλαίσιο αναφοράς της» (Postman, 1998:76). Όμως ο καθοριστικός και κρίσιμος παράγοντας για την αποδέσμευση του χρόνου και του χώρου ήταν η εφεύρεση και η ανάπτυξη των νέων μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας, όπως η αμαξοστοιχία, ο τηλέγραφος και το τηλέφωνο. Οι συμβολικές μορφές επικοινωνίας μπορούσαν με αυτό τον τρόπο να απομακρυνθούν από το πλαίσιο δημιουργίας και αναφοράς τους. Παράλληλα, τα νέα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας επέβαλαν και οδήγησαν στην ανάγκη για κοινό προσδιορισμό του χρόνου, καθώς υπήρχε αυξανόμενη ανάγκη

6 690 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για συντονισμό και ταυτοχρονία. Γι' αυτό τον λόγο, εγκαθιδρύθηκε ένα παγκόσμιο σύστημα διαχωρισμού της ώρας, διαιρώντας τη μέρα σε 24 ώρες και καθιερώνοντας μια διεθνή χρονική γραμμή". Από τότε, το σταθεροποιημένο σύστημα της παγπόσμιω; ώρας έθεσε το πλαίσιο για τον συντονισμό της παγκόσμιας ώρας, καθώς και την κοινωνική οργάνωση του χρόνου (Giddens, 1996:34' Thompson, 1998:65' McLuhan, 1988:181). Ο McLuhan θεωρεί αυτή τη χρονική διάρκεια και τον χρονικό διαχωρισμό χαρακτηριστικά των δυτικών κοινωνιών. Υποστηρίζει ότι αυτή η εφαρμογή των οπτικών, αφηρημένων και ομοιόμορφων μονάδων μάς οδήγησε στο δυτικό μας αίσθημα για τον χρόνο ως διάρκεια (McLuhan, 1988:180). Η σταθεροποίηση και η ομοιομορφία της ώρας γύρω από ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς προκάλεσε έναν ακόμα μετασχηματισμό, την εκτός χώρου ταυτοχρονία (Βλ. Thompson, 1998:64). Με αυτό τον τρόπο, η εμπειρία της ταυτοχρονίας αποδεσμεύτηκε από τις χωρικές συνθήκες που επέβαλλε η κοινή εντοπιότητα. Γεγονότα και συμβάντα μπορούσαν να συμβούν την ίδια ώρα, αλλά σε διαφορετικό μέρος. Ιδωμένες κάτω από το πρίσμα τηςνεωτερικότητας, οι συμβολικές μορφές της επικοινωνίας παράγονται και διανέμονται κάτω από συνθήκες που ορίζονται από τη χωρο-χρονική αποοταοιοποιηση," που επιτρέπει κάθε μέσο επικοινωνίας (Thompson, 1998:49). Ο όρος της χωροχρονικής αποστασιοποίησης σε σχέση με τις συμβολικές μορφές επικοινωνίας χρησιμοποιείται στα έργα και τις θεωρίες του Giddens και του Thompson. Εφαρμόζοντας αυτή την έννοια στη σχέση των τεχνολογικών μέσων με τα χρονικά και χωρικά τους χαρακτηριστικά, ο Thompson εφιστά την προσοχή μας στη διαδικασία απόσπασης κάθε συμβολικής μορφής και ανταλλαγής από το πλαίσιο παραγωγής της (Thompson, 1998:48). Η χωροχρονική αποστασιοποίηση εξαρτάται τόσο από τις περιστάσεις της επικοινωνίας, όσο και από το χρησιμοποιούμενο τεχνικό μέσο (Thompson, 1998:49). Για παράδειγμα, ένα μήνυμα που μεταδίδεται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης πρόσωπο με πρόσωπο επιτρέπει μηδενική χωροχρονική αποστασιοποίηση, ενώ άλλα τεχνικά μέσα, όπως το χαρτί ή το κασετόφωνο, μπορούν να προεκτεί νουν τη διαθεσιμότητά τους στον χρόνο και στον χώρο. Η εφεύρεση της τυπογραφίας έδωσε μια σημαντική ώθηση στην αποσύνδεση του χρόνου από τον χώρο. Το έντυπο υλικό μπορούσε πλέον να αντιγραφεί και να διανεμηθεί σε μαζική κλίμακα, ανεξάρτητα από την εντοπιότητά τους. Προεκτείνοντας την έννοια της χωροχρονικής αποστασιοποίησης στα ΜΜΕ και στη δημοσιογραφία, προσεγγίζω το θέμα έχοντας ως υπόθεση ότι, μετά την εξέλιξη της έντυπης δημοσιογραφίας, οι επόμενες τεχνολογίες της επικοινωνίας αποσυνέδεσαν περαιτέρω τον χρόνο από τον χώρο και, ως εκ τούτου, επιτάχυναν τον χρόνο της κυκλοφορίας των ειδήσεων. Το ραδιόφωνο μίκρυνε τον χρόνο ανάμεσα στην πραγματοποίηση ενός γεγονότος

7 ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 691 και της μετάδοσής του, απειλώντας την εφημερίδα ως επικοινωνιακό και πληροφοριακό μέσο. Αντίστοιχα, η τηλεόραση και αργότερα η δορυφορική τηλεόραση μίκρυναν τον χρόνο μετάδοσης ακόμα περισσότερο και πρόσθεσαν την εικόνα, που προσέλκυσε μεγάλο όγκο κοινού με τη δύναμη και τη μαγεία της. Ο μετασχηματισμός του χρόνου στο διαδίκτυο Στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, η εξέλιξη των επικοινωνιακών δικτύων αναπροσδιόρισε τις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου, θέτοντας νέες βάσεις για την ταχύτητα κυκλοφορίας της πληροφορίας και των ειδήσεων. Τα επικοινωνιακά δίκτυα προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους δέκτες να λαμβάνουν ταυτόχρονα τα ίδια μηνύματα. Επιπλέον, τα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στα ΜΜΕ να συλλέγουν ειδήσεις από όλο τον κόσμο μέσα σε λίγα λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα. Σήμερα το διαδίκτυο εισάγει τη «στιγμιαία» μετάδοση και ελαχιστοποιεί, αν δεν εξαλείφει, τη χρονική απόσταση ανάμεσα στην επιλογή των ειδήσεων και στην κυκλοφορία τους. Αν φανταστούμε σχηματικά την παραδοσιακή, κλασική ώρα του ρολογιού ως μια ίσια και αδιάκοπη ευθεία, τότε ο χρόνος στο διαδίκτυο μοιάζει με μια διακεκομμένη γραμμή, με καμπύλες και χωρίσματα, που πηγαίνει πίσω και μπροστά και μερικές φορές περνάει και από το ίδιο σημείο. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Castells, «ο [παραδοσιακός] γραμμικός, μη αναστρέψιμος, ~πoλoγίσιμoς και προβλεπόμενος χρόνος θρυμματίζεται στη δικτυακή κοινωνία σε ένα κίνημα εξαιρετικής ιστορικής σημασίας (Castells, 1997:433). Εκτός από αυτό τον «στιγμιαίο» χρόνο, αναπτύσσεται στο διαδίκτυο η αίσθηση της αιωνιότητας. Σύμφωνα με τον Castells, η διαδικτυακή κουλ τούρα είναι μια κουλτούρα του αιώνιου και του εφήμερου ταυτόχρονα (Castells, 1997:462). Εξηγεί ότι είναι αιώνια επειδή εκτείνεται σε ολόκληρη τη διαδοχή των πολιτιστικών εκφράσεων και είναι ταυτόχρονα εφήμερη, γιατί κάθε ρύθμιση και συγκεκριμένη σειρά στη διαδοχή εξαρτάται από το περιεχόμενο και τον σκοπό για τον οποίο ζητείται κάθε πολιτιστική κατασκευή (Castells, 1997:462). Η καινούργια διάσταση του χρόνου διαταράσσει την τακτικότητα, τη γραμμικότητα, τη συνοχή και τη συνέχεια του παραδοσιακού χρόνου, δηλαδή του χρόνου που απεικονίζεται στο μηχανικό ρολόι. Μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε λόγο για «αιώνιο χρόνω-", όπως προτείνει ο Castells, ο οποίος προκαλείται από «τον χώρο των ροών». 7 Ο αιώνιος χρόνος αλλάζει τη διαθεσιμότητα των μηνυμάτων και του περιεχομένου των ΜΜΕ. τα οποία μπορούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο θεωρητικά για πάντα.

8 692 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Επιπρόσθετα, η αιωνιότητα συνδέεται άμεσα με τη χρήση του υπερκειμένου και των υπερσυνδέσμων στο διαδίκτυο. Και τα δύο διαταράσσουν τη συνοχή του χρόνου, καθώς δεν έχουν αρχή, τέλος και αλληλουχία (Castells, 1997:462). Τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου, το υπερκείμενο και οι υπερσύνδεσμοι, σηματοδοτούν την κατάργηση του κλασικού κείμενου ως στατικής έννοιας και την τάση προς ένα δυναμικό, εξελισσόμενο κείμενο που αλλάζει στον χρόνο και στον χώρο. Τα υπερκείμενα επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν με άλλες σελίδες και πηγές, να διαβάσουν αρχειακό υλικό και σχετικά θέματα και να κάνουν χρήση των διαθέσιμων πολυμέσων (εικόνες, βίντεο, ήχος). Το υπερκείμενο δίνει τη δυνατότητα να συνδέσει κανείς ένα κείμενο με άλλα κείμενα που δημιουργούνται αργότερα, ακόμα και εβδομάδες, μήνες ή χρόνια από τη δημιουργία του αρχικού ιστότοπου. Συνολικά, το διαδίκτυο επιτρέπει μια χρονική υπέρβαση που αλλοτριώνει τη διαδοχή από το παρελθόν στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. Η σχέση χρόνου και δημοσιογραφίας: «ο φετιχισμός του παρόντος» Σύμφωνα με τη θεωρία της δημοσιογραφίας, οι παράγοντες που ασκούν επιρροή στην επιλογή των ειδήσεων είναι α) ιδεολογικοί, β) οργανωτικοί και γ) παράγοντες που συνδέονται με τον χρόνο, τον τόπο και την εν δυνάμει ζήτηση του κοινού (βλ. σχετικά McQuail 2003: ). Οι ιδεολογικοί παράγοντες α~αφέρoνται σε αξίες και πολιτιστικές επιρροές που πηγάζουν από το κοινωνικό περιβάλλον της ειδησεογραφικής δραστηριότητας, ενώ οι οργανωτικοί παράγοντες σχετίζονται με γραφειοκρατικές κυρίως συνήθειες. Για τους σκοπούς της προβληματικής που παρουσιάζουμε εδώ, θα επικεντρωθούμε στην τρίτη κατηγορία παραγόντων και, ειδικότερα, στον παράγοντα του χρόνου. Ο χρόνος αποτελεί συστατικό στοιχείο του ορισμού της είδησης. Σύμφωνα με τον ορισμό και το περιεχόμενο των ειδήσεων που δίνει ο Park, οι ειδήσεις είναι, πρώτα από όλα, επίκαιρες, απροσδόκητες και εφήμερες (Park, 1940, στο McQuail 2003:391). Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τον χρόνο. Ανάλογη βαρύτητα στο στοιχείο της επικαιρότητας των γεγονότων δίνει και ο Hall, σύμφωνα με τον οποίο η επικαιρότητα συγκαταλέγεται στους κανόνες ορατότητας των ειδήσεων" (Hall, 1973, στο McQuail2003:392). Επομένως, ως κεντρικό χαρακτηριστικό του ορισμού της είδησης, ο χρόνος ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση στην επιλογή, καθώς και στην αξιολόγηση και την ιεράρχησή της. «Η επικαιρότητα αποτελεί ουσιώδες συστατικό τόσο του

9 ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 693 νεωτερισμού όσο και της σημασίας του γεγονότος, από τη στιγμή που αυτές οι δύο έννοιες αποτιμώνται ιδιαίτερα στην είδηση» (McQuail 2003:329). Τη σπουδαιότητα των γεγονότων ανάλογα με τη χρονική τους διάσταση, επισήμανε και η Tuchman, η οποία τόνισε ότι ο προσδιορισμός των γεγονότων με κριτήριο τη χρονική τους διάσταση αυξάνει την πιθανότητα να καταστούν ειδήσεις εκείνα τα γεγονότα που ανταποκρίνονται στους συμβατικούς ορισμούς της είδησης (Tuchman, 1978, στο McQuail 2003:392). Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην επικαιρότητα και στη δημοσιογραφική επιλογή των ειδήσεων είναι άρρηκτη. Η έννοια της επικαιρότητας συνδέεται άμεσα και με την ταχύτητα κυκλοφορίας και μετάδοσης των ειδήσεων. Όπως σχολιάζει ο Chalaby, «από αμνημονεύτων χρόνων, η ταχύτητα μετάδοσης των ειδήσεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σπουδαιότητα» (Chalaby, 1998:82). Η μείωση, βέβαια, της χρονικής απόστασης μεταξύ της πραγματοποίησης ενός γεγονότος και της δημοσίευσης/μετάδοσής του εξαρτάται από τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό επέτρεψε την επιτάχυνση της ροής των ειδήσεων σε 24ωρη βάση και σε ελάχιστο χρόνο. Αυτή η δυνατότητα επέτρεψε (επέτεινε) και εντατικοποίησε ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των ειδησεογραφικών οργανισμών, οι οποίοι αφοσιώθηκαν στο κυνήγι της «πρωτιάς» για την πιο πρόσφατη είδηση. Έτσι, λοιπόν, η επικαιρότητα αποτέλεσε το πιο καθοριστικό κριτήριο στη διαδικασία της επιλογής των ειδήσεων (Chalaby, 1998:83). Την εξάρτηση των ΜΜΕ από την επικαιρότητα χαρακτήρισε ο Schudson ως «φετιχισμό του παρόντος», δίνοντας έναν πολύ εύστοχο χαρακτηρισμό για τη σπουδαιότητα που δίνουν οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στην επικαιρότητα (Schudson, 1986:81 στο Chalaby, 1998:83). Η επίδραση του διαδικτυακού χρόνου στη δημοσιογραφική πρακτική και εργασία Σήμερα, το διαδίκτυο εισάγει τα χαρακτηριστικά του φαινομενικά στιγμιαίου, την ταυτοχρονία και την αμεσότητα. Ως εκ τούτου, η έννοια της επικαιρότητας αναπροσδιορίζεται και τίθεται μέσα σε ένα νέο σημασιολογικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, «η "επικαιρότητα" και η "εφημερίδα" χάνουν σιγά-σιγά το ειδικό βάρος τους, καθώς εισερχόμαστε στην επικράτεια και στην κυριαρχία του στιγμιαίου και του ακαριαία παρωχημένου» (Καϊτατζή- Whitlock, 2003: 200). Τα επίκαιρα γεγονότα μπορούν πλέον να μεταδοθούν σε πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα της στιγμιαίας δημοσίευσής

10 r 694 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ τους στο διαδίκτυο ελαχιστοποιεί τον χρόνο μεταξύ της πραγματοποίησης του συμβάντος και της μετάδοσή ς του. Οι ειδήσεις ανανεώνονται με «αδηφάγα» ταχύτητα που δεν επιτρέπει τη διατήρηση της αξίας και της σπουδαιότητας παλιότερων (αλλά ενδεχομένως εξίσου σημαντικών ή και σημαντικότερων) ειδήσεων. Το διαδίκτυο απαιτεί, διαρκώς και ακόρεστα, πρόσφατες ειδήσεις, ώστε να αιτιολογήσει την ύπαρξή του ως μέσο που προσφέρει μέγιστη ταχύτητα δημοσίευσης και μετάδοσης. Οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη σε μια ασταθή και ακανόνιστη βάση και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μπορεί να ανανεωθεί πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Τα επίκαιρα γεγονότα αντικαθίστανται από πιο επίκαιρα γεγονότα με τέτοια ταχύτητα που είναι σχεδόν αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς. Η διαμόρφωση του χρόνου στο διαδίκτυο, όπως περιγράψαμε προηγουμένως, έχει καθοριστική επίδραση στη δημοσιογραφία και ιδιαίτερα όσον αφορά στις αξίες και την πρακτική της. Το πρόβλημα αυτό έχει τις ρίζες του στην επίδραση της ταχύτητας της μετάδοσης μέσω δορυφορικής τηλεόρασης στις δημοσιογραφικέ ς αξίες της επιλογής και της ανάλυσης. Η «ζωντανή» κάλυψη των ειδήσεων σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν τον έλεγχο στην αφήγηση και την παρουσίαση των ειδήσεων. Απουσιάζουν η επεξεργασία, η έρευνα και η κριτική ανάλυση των γεγονότων. Όπως τονίζει ο Chatman, «οι επιπτώσεις της ζωντανής κάλύψης είναι ότι κανείς δεν αφηγείται τα γεγονότα. Τα γεγονότα αποκαλύπτονται ως ένα τέχνασμα, μια διασταύρωση της κάμερας και ενός ηχητικού συνθεσάιζερ για να καταγράψει κανείς συγκεκριμένα στιγμιότυπα και μετά να τα μεταφράσει στην πιο ουδέτερη γλώσσα του κόσμου» (Chatman, 1981, στο Curran, 2001:305). Η εξάλειψη της χρονικής απόστασης ανάμεσα στην εμφάνιση του συμβάντος και στη στιγμή της μετάδοσής του έπαιξε κεντρικό ρόλο στη μετάδοση των ειδήσεων μέσω δορυφορικής τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου. Τη συγκεκριμένη περίπτωση εξέτασε, μεταξύ άλλων, ο Elihu Katz (Katz, 1992). Ο Katz υποστήριξε ότι τα απευθείας, αυτούσια ρεπορτάζ που μετέδιδε το CNN κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου σήμαναν την αρχή του τέλος της κριτικής δημοσιογραφίας. Η μετάδοση των ειδήσεων όσο το δυνατό πιο γρήγορα, αφήνει ελάχιστα περιθώρια, αν όχι κανένα, για επεξεργασία και, επομένως, παρακάμπτει τον ρόλο του συντάκτη. Ο Katz καταλήγει σε ένα οξυδερκές συμπέρασμα, που θυμίζει το παλιό ρητό «βλέποντας το δέντρο, χάνουμε το δάσος»: «Όταν ερχόμαστε πιο κοντά, βλέπουμε λιγότερα. Ο συνδυασμός της διαχείρισης της πληροφορίας, οι στιγμιαίες ειδήσεις, η κενή ανάλυση και οι καλύτερες των προθέσεων απειλούν το μέλλον της κριτικής δημοσιογραφίας και το δικό μας» (Katz, 1992:12). Ο Marc Raboy και ο Bernard Dagenais σχολιάζουν για το ίδιο θέμα ότι «οι δημοσιογράφοι είναι,

11 ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 695 στην καλύτερη περίπτωση, μάρτυρες» (Raboy & Dagenais, 1992:6). Το ίδιο σκεπτικό ακολουθεί και ο Ramonet, ο οποίος χαρακτήρισε αυτή τη «μανία σύνδεσης» ως «μέθη της ζωντανή ς μετάδοσης», η οποία υπολείπεται σε ουσία και σημαντικό και ποιοτικό περιεχόμενο (Ramonet, 1999:35). Η αποδέσμευση από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στο διαδίκτυο που επιτρέπει τη μετάδοση ειδήσεων άμεσα, στιγμιαία και 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της έρευνας και το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής εργασίας. Το διαδίκτυο αλλάζει τον ρυθμό κυκλοφορίας των μηνυμάτων και θέτει νέες χρονικές προϋποθέσεις: οι ειδήσεις πρέπει να μεταδοθούν σε «πραγματικό χρόνο», σε ένα διαρκές, ατελείωτο κυνήγι των πιο πρόσφατων, αλλά όχι απαραίτητα πιο σημαντικών, ειδήσεων. Όμως, σε τέτοιους ιλιγγιώδεις ρυθμούς, δεν υπάρχει χρόνος για τις βασικές δημοσιογραφικέ ς πρακτικές της έρευνας, της κριτικής ανάλυσης και της ερμηνείας. Η διασταύρωση των γεγονότων και η επιβεβαίωση της αλήθειας χάνουν την προτεραιότητά τους. Η αξία της είδησης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ταχύτητα μετάδοσής της. Και τελικά, η άμεση και ταχύτατη κυκλοφορία των ειδήσεων γίνονται αυτοσκοπός και αποκλειστικός στόχος των ΜΜΕ. Η αυξανόμενη ταχύτητα αποθαρρύνει τη λεπτομερή έρευνα και τη σε βάθος ανάλυση των ειδήσεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση λαθών και τη δημοσιοποίηση ανακριβών ή αναληθών πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Bardoel, θα λέγαμε ότι «αυτό το ιλιγγιώδες επικοινωνιακό καρουζέλ της άμεσης δράσης και αντίδρασης που ενυπάρχει στη διαδικασία της δημοσιότητας μειώνει παρά αυξάνει το πεδίο δράσης για τη σπουδαιότητα της δημοσιογραφίας» (Bardoel, 1996:286). Επιπρόσθετα, το διαδίκτυο αλλάζει τον παραδοσιακό κύκλο παραγωγής ειδήσεων. Στα παραδοσιακά ΜΜΕ (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) υπάρχει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ της χρονικής διάστασης των γεγονότων και του κύκλου παραγωγής ειδήσεων. Τα γεγονότα είναι πιο πιθανό να γίνουν ειδήσεις αν συμπέσουν ή συγχρονιστούν με τον κύκλο παραγωγής ειδήσεων. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν συγκεκριμένους κύκλους ειδήσεων. Οι εφημερίδες είναι καθημερινές, πρωινές ή απογευματινές, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση έχουν καθορισμένες ζώνες προγράμματος. Το διαδίκτυο εισάγει τον 24ωρο κύκλο παραγωγής ειδήσεων. Οι ειδήσεις μεταδίδονται και ανανεώνονται σε ελάχιστο χρόνο και κόστος και σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και, μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο παραδοσιακός κύκλος παραγωγής ειδήσεων που περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής πληροφοριών, της έρευνας, της επιλογής και ιεράρχησης, της επεξεργασίας και της δημοσίευσης/μετάδοσης, αλλάζει. Ο κύκλος ειδήσεων στο διαδίκτυο αποθαρρύνει τα ενδιάμεσα στάδια της έρευνας, της επιλογής και ιεράρ-

12 696 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ χησης και της επεξεργασίας των ειδήσεων λόγω έλλειψης χρόνου και εξαιρετικής πίεσης για παραγωγή ειδήσεων. Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η ταχύτητα της μετάδοσης των ειδήσεων παίζει σημαντικό ρόλο για την εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στους μεντιατικούς οργανισμούς. Ο ατέρμονος και ανελέητος ανταγωνισμός στον οποίο επιδίδονται, οδηγεί σε ένα ασταμάτητο «κυνήγι» για τις πιο πρόσφατες, τις πιο εντυπωσιακές ειδήσεις. Σήμερα, η αγορά επικυριαρχεί και στο δημοσιογραφικό πεδίο και προωθεί την ανταλλακτική αξία των μεντιατικών μηνυμάτων και όχι την πληροφοριακή και χρηστική αξία του περιεχομένου. Ο άκρατος ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ προωθεί τη λογική της εισροής του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους με το λιγότερο δυνατό κόστος. Έχοντας ως γνώμονα ότι το κοινό έχει την τάση να αναζητά τις πιο πρόσφατες ειδήσεις, οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί απαιτούν με αυξανόμενη γεωμετρική πρόοδο την παραγωγή των τελευταίων ειδήσεων από τους δημοσιογράφους άμεσα και γρήγορα. Εμπειρικό μέρος Στο εμπειρικό μέρος της μελέτης μας θα εξετάσουμε τα ζητήματα που μας απασχόλησαν στο πρώτο μέρος του κειμένου μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι δημοσιογράφοι στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη χρονικότητα. Στην παρούσα μελέτη δεν θα προβούμε στην ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, καθώς το δείγμα μας είναι πολύ μικρό για να έχει νόημα μια τέτοια ανάλυση. Αντίθετα, θα επικεντρωθούμε στις στάσεις και στις απόψεις που εκφράζουν οι δημοσιογράφοι ως ειδικοί στον τομέα τους μέσα από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που τους θέσαμε", Η πρώτη ανάλυση των απαντήσεων μάς οδήγησε στη διαμόρφωση επτά θεματικών κατηγοριών με βάση τα δεδομένα που συλλέξαμε: 1) η διαμόρφωση της επικαιρότητας στην ψηφιακή εποχή, 2) η δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας της είδησης, 3) τα κριτήρια σπουδαιότητας μιας είδησης, 4) οι απαιτήσεις του κοινού για πρόσφατες ειδήσεις, 5) οι εργασιακές συνθήκες των δημοσιογράφων, 6) οι απαιτήσεις των ειδησεογραφικών οργανισμών από τους εργαζόμενους και 7) η ανάδειξη του ρόλου της εφημερίδας.

13 ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 697 ΘΕΜΑ 1: Η διαμόρφωση της επικαιρότητας στην ψηφιακή εποχή Κεντρικό στοιχείο στις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι ότι ο κύκλος ζωής της είδησης έχει συρρικνωθεί, λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας με την οποία «τρέχει» η επικαιρότητα. Η ροή των πληροφοριών είναι πάρα πολύ γρήγορη, γεγονός που ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό από τα νέα μέσα ενημέρωσης με κυρίαρχο το διαδίκτυο. Ο διευθυντής μιας καθημερινής εφημερίδας επισημαίνει: «Η είδηση σίγουρα πεθαίνει πιο γρήγορα. Πάντα πέθαινε η είδηση, κρατούσε 24 ώρες, άντε δύο το πολύ μέρες, το πολύ μεγάλο γεγονός. [...J γίνονται πάρα πολλά πράγματα γύρω μας που ο καταιγισμός πληροφοριών που μπορεί να αφορούν λίγο στην καθημερινότητα, λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, δεν αφήνουν το δημοσιογράφο να δράσει όπως θα έπρεπε». (Κ. Δ.) Η υπεύθυνη ενός τμήματος σε τηλεοπτικό σταθμό σημειώνει: «Προφανώς έχει αλλάξει [ο κύκλος ζωής της είδησης]. Η επικαιρότητα έχει μικρύνει. Ο κύκλος της είδησης έχει γίνει πολύ μικρός. Τότε η είδηση που γινόταν Δευτέρα πρωί, έφτανε στον πολύ κόσμο την άλλη μέρα το μεσημέρι. Ενώ τώρα μπορεί να φτάσει σε ένα δευτερόλεπτο». (Μ.Ζ.) Η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορούν οι ειδήσεις και οι πηγές πληροφοριών που αυξάνονται συνιστούν δύο πολύ σημαντικά προβλήματα για τους δημοσιογράφους, όπως διαπιστώνει ένας συντάκtης εφημερίδας: «Η ταχύτητα με την οποία βγαίνουν οι ειδήσεις πλέον [...} δεν μπορεί να παρακολουθήσει κανείς, όσο επιμελής και αν είναι, δεν μπορεί να παρακολουθήσει όλο αυτό τον πλούτο και την ποσότητα των ειδήσεων που έρχονται καθημερινά στα κομπιούτερ μας». (Ν.Ζ.) Δύο άλλοι δημοσιογράφοι υπογραμμίζουν την αδυναμία της εφημερίδας να ανταγωνιστεί τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στο επίπεδο της ειδησεογραφίας. Ένας αρχισυντάκτη ς εφημερίδας τονίζει τη μετεξέλιξη του ρόλου του Τύπου, ως αποτέλεσμα των ταχύτατων νέων ηλεκτρονικών μέσων: «Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του Τύπου του γραπτού μετά την εξέλιξη της πληροφορικής, εκ των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει και εν πολλοίς αλλάζει. Δεν περιμένει κανείς πια μέσα από την εφημερίδα, μέσα από το περιοδικό, να λειτουργήσει με την έννοια της επικαιρότητας, με την έννοια της ειδησεογραφίας». (Γ.Κο.)

14 698 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και μια αρχισυντάκτρια σε ραδιοφωνικό σταθμό: «ΝομΠ;ωότι το διαδίκτυο υπό μια έννοια, «καίει» την επικαιρότητα της εφημερίδας, έως ένα βαθμό.» (Σ.Θ.) Ένας συντάκτης εφημερίδας εξετάζει την αλλαγή της έννοιας της επικαιρότητας υπό το πρίσμα των αλλαγών που προκαλεί στην εργασία του: «Έχει αλλάξει πάρα πολύ η έννοια της επικαιρότητας. Κάνει πολύ δύσκολη τη δουλειά μας. Για παράδειγμα: σήμερα παρακολούθησα τη γενική συνέλευση μιας συστημένης εταιρείας, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δημοσιογραφικά. Κι επειδή δουλεύω και στην τηλεόραση, μια ώρα μετά, το θέμα είχε παίξει, οι πρωταγωνιστές ήταν στην οθόνη των τηλεοράσεων, το θέμα σχολιάστηκε και επισημάνθηκε και αναφέρθηκε σε όλη την έκτασή του. Αυτό έγινε στις 2 το μεσημέρι. Τώρα η ώρα είναι 6 και γράφω για το ίδιο θέμα στην εφημερίδα που θα διαβαστεί αύριο. Οπότε νομγζ,ωαυτό τα λέει όλα.» (Ν.Χ.) Ένας αρχισυντάκτη ς σε τηλεοπτικό σταθμό διευκρινίζει ότι μια είδηση δεν εξαντλείται, αλλά εξελίσσεται: «Κοιτάξτε, μια είδηση πρέπει πρώτα από όλα να παραδεχτούμε ότι ποτέ δεν τελειώνει. [...] Υπάρχουν επιμέρους πτυχές της ίδιας βασικής είδησης. Η μία είδηση πάντα εξελίσσεται. Δεν εξαλείφεται. [...] Έχει μικρότερο κύκλο επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ταχύτητα ενημέρωσης, ιδιαίτερα λόγω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, η ίδια η είδηση, το ίδιο το γεγονός το ξέρεις, κατά την άποψή μου, μέσα σε 6-12 ώρες. Από εκεί και πέρα πρέπει να προχωρήσεις στην επεξεργασία της είδησης, στο να βγάλεις το σχόλιο και να βγάλεις τις επόμενες πτυχές στην έρευνα». (Γ.Κ.) ΘΕΜΑ 2: Η δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας της είδησης Το διαδίκτυο ως ένα άμεσο και ταχύτατο μέσο δημιουργεί καινοτόμες δυνατότητες παραγωγής και μετάδοσης ειδήσεων. Αυτοί οι έντονοι χρονικοί καθ ορισμοί-περιορισμοί που θέτει το διαδίκτυο μπορούν να αποτελέσουν σοβαρούς κινδύνους για τον έλεγχο και την αξιοπιστία της παρεχόμενης πληροφόρησης. Το ζήτημα των έντονων χρονικών καθορισμών-περιορισμών ιι_

15 ΧΡΟΝΟΣ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 699 -που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη και ανακρίβειες- συνδέεται και με τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στα ΜΜΕ και που αναγκάζει τους δημοσιογράφους να εργάζονται σε πυρετώδεις ρυθμούς. Όπως σημειώνει ένας συντάκτης εφημερίδας: «Η ταχύτητα με την οποία βγαίνουν οι ειδήσεις, μας κάνει πολλές φορές να οδηγούμαστε σε λάθη. {...J Οι χρόνοι και κυρίως ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που τις περισσότερες φορές δεν σου δίνουν μια δεύτερη ματιά, μια δεύτερη δυνατότητα να τσεκάρεις κάτι, οπότε πλέον εκεί βαδι1;ειςστην κόψη του ξυραφιού και πολλές φορές εκτίθεσαι και κάνεις λάθη ή χάνεις την ουσία και μένεις σε έναν εντυπωσιασμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι έρχονται πάρα πολύ γρήγορα οι ειδήσεις και σου απαιτούν μια πάρα πολύ γρήγορη αντίδραση, ένα ρεφλέξ πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να βγεις πρώτος, να μπορείς να λες μετά το είπαμε πρώτοι {...J» (Ν.Ζ.) Το πρόβλημα της δημοσίευσης/μετάδοσης μη έγκυρων πληροφοριών επισημαίνουν δύο ακόμα δημοσιογράφοι. Μια συντάκτρια εφημερίδας εξηγεί: «Στην Ελλάδα έχουμε μια μαχητική αντίληψη για τη δημοσιογραφία. Θέλουμε την είδηση on time, reαl time, και τρέχουμε για αυτό, δεν το αφήνουμε στην τύχη του. Αυτό βεβαίως προκαλεί και στρεβλώσεις. Βλέπουμε ειδήσεις που είτε δεν στέκουν είτε τις τραβάμε από τα μαλλιά ειδικά στα ηλεκτρονικά μέσα (...] Στην προσπάθειά μας να βγάλουμε πρώτοι την είδηση, πολλές φορές τη βγάζουμε όπως, όπως». (Ε.Σ.) Μια αρχισυντάκτρια ραδιοφωνικού σταθμού χαρακτηρίζει τον κίνδυνο αυτό ως «παγίδα»: «Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα γενικότερα για τους δημοσιογράφους. Στο αν θα πέσουν σε αυτή την παγίδα ή όχι. Κι εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Όλοι έχουμε κάνει λάθη,. Όλοι έχουμε δώσει μια πληροφορία την οποία δεν έχουμε προλάβει να τη διασταυρώσουμε. Το έχω κάνει κι εγώ.» (Σ.Θ.) Μια συντάκτρια εφημερίδας διευκρινίζει ότι η ταχύτητα αναδεικνύει τα προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει πλέον η δημοσιογραφία:

16 700 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «Πλέον η διάψευση είναι τόσο γρήγορη όσο και η είδηση. Δ ηλαδή, δεν νομγςωότι η ταχύτητα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Απλά αναδεικνύει ζητήματα που υπήρχαν πάντα. Κάποτε έβλεπες τη διάψευση την επόμενη μέρα, τώρα τη βλέπεις το επόμενο λεπτό. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν ειδήσεις κακογραμμένες, λάθος, επίτηδες ή κατά λάθος, και πάντοτε θα υπάρχουν διαψεύσεις ή και μη διαψεύσεις.» (Κ.Μ.) ΘΕΜΑ 3: Τα κριτήρια σπουδαιότητας μιας είδησης Ένα άλλο θέμα που προέκυψε μέσα από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζομένων είναι η απαξίωση της είδησης όχι μόνο λόγω της εμφάνισης πιο πρόσφατων ειδήσεων που ακυρώνουν τις παλιότερες, αλλά λόγω της επικυριαρχίας των πιο «εύπεπτων ειδήσεων» με εντυπωσιακό περιεχομένο στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ειδήσεις. Όπως εξηγεί μια συντάκτρια εφημερίδας: «Όλο το πρόβλημα είναι στην ίδια τη δημοσιογραφία. Γιατί αυτό που έχει σημασία στη δημοσιογραφία δεν είναι να παρουσιάσω όλες τις ειδήσεις, είναι η ιεράρχηση των ειδήσεων. [...J Μόνοι μας αυτο-ακυρωνόμαστε με το να κάνουμε πρωτοσέλιδα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν ή που τα κάνουμε επειδή πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα ενδιαφέροντα». (Β.Κ.) Το ίδιο θέμα θίγει και μια άλλη συντάκτρια εφημερίδας: «Δεν μπορείς να βάλεις στο ίδιο καλάθι την ιστορία ''Σάκης Ρουβάς και Γιουροβι1;ιον" με την ιστορία "Νέο Μουσείο της Ακρόπολης". Το κάθε γεγονός δηλαδή, θέλω να πω, πέρα από κάθε εποχή επικοινωνίας, έχει τη δική του δυναμική και τη δική του επικαιρότητα. Και εκεί, αν θέλεις, χρειάζεται ο ρόλος ενός δεοντολογικά λειτουργούντος, ενός αξιόπιστου και έγκυρου και έντιμου δημοσιογράφου. Στο να βάλει αυτά τα πράγματα σε μια σειρά.» (Π. Κ.) ΘΕΜΑ 4: Οι απαιτήσεις του κοινού για πρόσφατες ειδήσεις Ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που προκύπτει από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζομένων σχετίζεται με το κατά πόσον το κοινό ενδιαφέρεται για ολοέ-

17 ΧΡΟ ΟΣ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 701 να και περισσότερες, πρόσφατες ειδήσεις. Ενδιαφέρεται πραγματικά το κοινό για διαρκή ροή ειδήσεων ή πρόκειται για μια επαγγελματική «διαστροφή» των δημοσιογράφων, οι οποίοι προεκτείνουν το δικό τους ενδιαφέρον στο κοινό, παίρνοντας ως δεδομένο ότι το κοινό τις απαιτεί και τις χρειάζεται; Όπως παρατηρεί μια συντάκτρια εφημερίδας: «Πρέπει να δούμε την επικαιρότητα σε σχέση με τη ζωή των ανθρώπων. Δ ηλαδή, η ταχύτητα αυτή στην ενημέρωση του τι συμβαίνει, ενδιαφέρει πολύ τους δημοσιογράφους, τους επενδυτές, τους στρατηγούς, μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων. Δ εν νομγςω ότι η μαμά μου θα αισθανθεί ότι έχει χάσει κάτι από τη ζωή της αν μάθει την είδηση στο δελτίο των 8 και δεν το μάθει στις [...] Δηλαδή η επικαιρότητα είναι σε σχέση με τις ανάγκες αυτού που την εισπράττει. Αυτός είναι και ο παραλογισμός των έκτακτων δελτίων». (Κ. Μ.) Για το ίδιο θέμα εκφράζει τον προβληματισμό του και ο αρχισυντάκτη ς ενός ραδιοφωνικού σταθμού: «Σαφώς μικραίνει ο κύκλος της ζωής της είδησης. Δεν ξέρω αν μικραίνει μόνο για εμάς τους δημοσιογράφους ή αν μικραίνει για όλο τον κόσμο. [...] Εγώ δηλαδή βλέπω μια είδηση και αμέσως τη γνωρι1;ω,αμέσως τη μεταφέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο και είναι δεκτικός ο ακροατής, ο αναγνώστης, ο συνομιλητής, να την αντιληφθεί στο βαθμό που την αντιλαμβάνομαι εγώ την είδηση. [...} Δεν ξέρουμε αν ανταποκρίνεται σε αυτό που τελικά θέλουνε». (ΔΓ) Την αντίθετη άποψη με την πρώτη συνεντευξιαζόμενη της θεματικής αυτής ενότητας εκφράζει ένας αρχισυντάκτη ς εφημερίδας: «ο κύκλος της είδησης έχει μικρύνει πάρα πολύ. [...} Το κοινό θέλει συνεχώς καινούρια πράγματα, καινούριους πρωταγωνιστές. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και κυρίως λόγω της τηλεόρασης, όπου είναι ένα θέαμα, έχει γίνει θεαματικοποίηση της επικαιρότητας». (Γ.Π.)

18 702 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑ 5: Οι εργασιακές συνθήκες των δημοσιογράφων Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θέσαμε στους συνετευξιαζόμενους αφορά στις επιπτώσεις της ταχύτητας στις καθημερινές εργασιακές πρακτικές τους. Η δημοσιογραφία είναι ένα κατεξοχήν επάγγελμα πίεσης, το οποίο υποφέρει σήμερα ακόμα περισσότερο από τους έντονους και ακανόνιστους ρυθμούς εργασίας. Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων επισήμανε τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργεί η ταχύτητα σε ένα ήδη επιφορτισμένο επάγγελμα από άγχος και πίεση. Ένας αρχισυντάκτη ς εφημερίδας σχολιάζει σχετικά: «Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι ίσως από τις πιο επωδυνες πνευματικά. Δ εν υπάρχει η έννοια της σωματικής καταπόνησης, όμως η πνευματική καταπόνηση, το άγχος, η αγωνία του χρόνου είναι ό, τι χειρότερο μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος, διότι εκ των πραγμάτων σού δημιουργεί εκείνο το σύνδρομο της στέρησης τού ποτέ δεν προλαβαίνω, του πάντα τρέχω, του ποτέ δεν έχω ελεύθερο χρόνο, του ποτέ δεν έχω κοινωνική ζωή [...J όλο αυτό να επιδεινώνει ακριβώς την ψυχική ισορροπία που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος. [...J Είσαι πάντα με το χέρι απλωμένο και προσπαθείς να προλάβεις κάτι που τρέχει». (Γ.Κο.) Το ίδιο ζήτημα θίγει και ένας αρχισυντάκτη ς σε τηλεοπτικό σταθμό: «Τι υπάρχει που κινείται αργά στη ζωή μας; Πιο γρήγορα δουλεύουμε, πιο γρήγορα παίρνουμε τις αποφάσεις μας, πιο γρήγορα χωρι'ζ,ουμε, πιο γρήγορα αλλάζουμε απόψεις. Γενικά έχουμε μπει όλοι σε έναν τεράστιο επιταχυντή. Όλη μας η ζωή. [...J Πιο 8ωρο; Πιο 12ωρο, πιο 16ωρο, πιο πενθήμερο. [...J Δ είτε πόσα δελτία, πόσες εφημερίδες υπάρχουν, πόσα μέσα υπάρχουν, πώς δουλεύουν οι δημοσιογράφοι. Να μη φτάσουμε στο πιο τραγικό. Δ είτε πόσοι δημοσιογράφοι φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ελάχιστοι». (Γ. Κ.) Ο διευθυντής μιας εφημερίδας σχετίζει το άγχος και την πίεση από τους γρήγορουι; ρυθμούς με τον αποπροσανατολισμό που μπορούν να προκαλέσουν σε έναν δημοσιογράφο:

19 ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 703 «Κυρίως η επίπτωση είναι στην αξιολόγηση των ειδήσεων. Δηλαδή, εάν καθημερινά έχεις 100 ειδήσεις, πρέπει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να τις αξιολογήσεις. Εκεί νομι1;ωότι έχεις ένα πρόβλημα. Όπως επίσης το διαδίκτυο δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα με τους χρόνους. Σου παρουσιάζει ειδήσεις που μπορεί να μην έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να είναι ένα περιορισμένο ενδιαφέρον, να σου αποσπά όμως το ενδιαφέρον από άλλα θέματα που μπορεί να είναι πιο ουσιαστικά.» (Κ.Δ.) Την απώλεια ελέγχου στη ροή της δουλειάς επισημαίνει και ο αρχισυντάκτης μιας εφημερίδας: «Πριν από 16 χρόνια...ήσουν σίγουρος για το τι θα σου ξημερώσει, μάλλον ήσουν σχεδόν σίγουρος. Ήξερες ότι είχες δύο συνεντεύξεις, τρεις [...] Τώρα με το ίντερνετ, ειδικά στα οικονομικά θέματα έχεις μεγάλη ροή. [...} Κάνει σίγουρα τη δουλειά μας πολύ πιο αγχώδη, όταν τελειώνουμε τη δουλειά μας, αλλά πολύ πιο εύκολη το πρωί όταν την ξεκινάμε. Γιατί το πρωί έχεις ένα μπουκέτο πληροφοριών που σε βοηθάνε να ξεκινήσεις τη μέρα σου δημοσιογραφικώ>. (Β.Δ.) Ο συντάκτης μιας εφημερίδας υπενθυμίζει ότι η φύση της δημοσιογραφικής εργασίας είναι τέτοια που έχει εξ ορισμού πίεση: «Πρέπει να είσαι ταχύς στη δουλειά σου, γιατί όλα έχουν ένα ρυθμό, η εφημερίδα βασι1;,εταισε ένα πρόγραμμα. [...} Η εφημερίδα δεν μπορεί να περιμένει εσένα να γράψεις. Έχεις ένα deαdline. Και πρέπει να το γράψεις. [...} Πληρωνόμαστε για να γράφουμε γρήγορα, σωστά και να είναι στη θέση του το κομμάτι για να διαβαστεί αύριο. Να μην έχει "τρύπα"». (Ν.Χ.) ΘΕΜΑ 6: Οι απαιτήσεις των ειδησεογραφικών οργανισμών από τους εργαζόμενους Το ζήτημα της πίεσης που ασκείται στους δημοσιογράφους συνδέεται άμεσα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ειδησεογραφικών οργανισμών από τους εργαζομένους. Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί επιδίδονται σε έναν διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ τους και αξιώνουν από τους δημοσιογράφους μεγαλύτερη παραγωγή ειδήσεων στο ελάχιστο χρονικό διάστημα και στο ελά-

20 704 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ χιστο δυνατό κόστος. Όπως αναλύει με κριτικό τρόπο ο συντάκτης μιας εφημερίδας: «Γενικά οι εργασιακές συνθήκες των δημοσιογράφων πιστεύω ότι γίνονται δυσμενέστερες με την ταχύτητα που έρχονται οι ειδήσεις και αυτό έχει μια ευθεία αναλογία. Γίνονται δυσμενέστερες, αφενός γιατί ένας πολύ μεγάλος όγκος ειδήσεων σε πάρα πολύ μικρό χρόνο μάς επιβάλλεται να τον επεξεργαστούμε και να γράψουμε για αυτόν, αφετέρου γιατί αυτοί οι γρήγοροι ρυθμοί νομίζω ότι πολλές φορές καταστρέφουν το καλό κείμενο το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί σε συνθήκες βιομηχανικές. Το καλό κείμενο, που πρέπει να είναι προσεγμένο και φραστικά και λεκτικά και να έχει και δεύτερες σκέψεις και να κάνει κι ένα παιχνίδι και να κάνει ένα διάλογο με τον αναγνώστη και να έχει και λίγη φαντασία, δεν μπορεί να παραχθεί με όρους φάμπρικας. [...J Είναι ένα αδηφάγο μέσο πλέον η δημοσιογραφία έτσι όπως γίνεται, όπου στην ουσία ψιλοκαταστρέφει, ψιλοευνουχι1;ει τους συντάκτες. Σου ζητάνε ποσότητα συνήθως σε βάρος της ποιότητας, αλλά θα θέλανε να γράφεις και πάρα πολύ καλά, αλλά θα θέλανε να γράφεις και 70 σελίδες, αλλά θα θέλανε να το έχεις και αποκλειστικά και μόνος σου και πρώτος». (Ν.Ζ.) Ένας αρχισυντάκτη ς σε ραδιοφωνικό σταθμό εκφράζει παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στη δημοσιογραφία: «Έχεις την πίεση να το πεις πρώτος. Να έχεις την πρωτιά. [...J Η πίεση λοιπόν του ανταγωνισμού σε κάνει πλέον να είσαι πολύ γρήγορος, πολλές φορές να κάνεις και λάθος, και άρα λοιπόν να χάνεις ουσία. [...J Θεωρ-ώστι η είδηση και ο ανταγωνισμός συμβάλλουν στο να αλλάξει η εργασία σου και ζητείται μάλλον περισσότερη εργασία από αυτό που μπορείς να προσφέρεις πολλές φορές. Είναι κάτι για το οποίο σαφώς αγωνιά όλο το επάγγελμα και το πού θα φτάσει, αλλά όταν τα αφεντικά είναι σε αυτό το κομμάτι και παι1;ουνε και σου λένε "θέλω την αποκλειστικότητα" και "θέλω την είδηση πρώτος" κι εσύ λοιπόν χάνεις όχι μόνο άλλα πράγματα της ζωής, χάνεις πολλές φορές και την ίδια την είδηση». (Δ.Γ.) Την επικυριαρχία της αγοράς στη δημοσιογραφία υπογραμμίζει και ο αρχισυντάκτης μιας εφημερίδας:

21 ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 70S «Σε αυτό φταίει η αγορά. Όταν η αγορά ζητάει χ κομμάτια την ημέρα, κοιτάς κάπου να τα βιομηχανοποιήσεις. Οπότε λες, έχω τα απαραίτητα συστατικά για να κάνω αυτό που μου ζητάει η αγορά; Το κάνω. Το κάτι παραπάνω κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. [...} Η πληροφορία αρχγςει να έχει όλο και λιγότερο προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, έχει λιγότερη ανάλυση, λιγότερη επεξεργασία και αρχι1;εικαι γίνεται ένα commodity, ένα εμπορευματικό προί6ν που η αξία του εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση. [...j Έχει μεγαλύτερη σημασία, αν εγώ είμαι μέσο ενημέρωσης, το πόσους συνδρομητές έχω, [...} παρά η ποιότητα του θέματος που έχω. [...} Υπάρχει μεγάλη αγορά, μεγαλώνει η αγορά, μεγαλώνει η βιομηχανία και πρέπει να προσφέρει όλο και περισσότερη πρώτη ύλη, άρα πέφτει η ποιότητα της πρώτης ύλης». (Γ.Π.) ΘΕΜΑ 7: Η ανάδειξη του ρόλου της εφημερίδας Το τελευταίο θέμα που προέκυψε από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζομένων αφορούσε στη σπουδαιότητα του ρόλου των εφημερίδων. Η άποψη αυτή εκφράστηκε από όλους τους συνεντευξιαζόμενους, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται σε εφημερίδα, τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό. Πρέπει να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο ότι, παρόλο που ο ρόλος των εφημερίδων δεν αποτελούσε αντικείμενο ερώτησης στη θεματική ενότητα της χρονικότητας, πολλοί συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν σε αυτόν μέσα στις απαντήσεις τους. Θεωρήσαμε, λοιπόν, σκόπιμο να συμπεριλάβουμε τις απαντήσεις αυτές στην παρούσα ανάλυσή μας, γιατί αναδεικνύουν, μέσα στη γρήγορη και επιφανειακή εποχή που ζούμε, τη σπουδαιότητα των εφημερίδων ως μέσων που επιτρέπουν τον στοχασμό, την κριτική ανάλυση και σκέψη. Μια αρχισυντάκτρια σε ραδιοφωνικό σταθμό παρατηρεί: «{Η εφημερίδα} νομι1;ωείναι το μόνο μέσο που θα επιβιώσει. Περνάει βέβαια μια μεγάλη κρίση τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι το μέσο [...j όπου έχεις είδηση σε όλο της το μεγαλείο και σε όλη της την ανάλυση». (Σ.Θ.) Τον ουσιαστικό ρόλο της εφημερίδας στην ανάλυση και στη σύνθεση των γεγονότων σημειώνει και ένας αρχισυντάκτη ς εφημερίδας:

22 706 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «ο ρόλος, λοιπόν, του γραπτού Τύπου σε αυτή τη φάση που περνάμε είναι το να συνθέτει την είδηση. Δηλαδή, είναι ο ρόλος του να επισημαίνει τι προηγήθηκε του γεγονότος, της είδησης και ποια είναι η συνέπεια της είδησης. {...} Άρα ο ρόλος πια του γραπτού Τύπου είναι αυτός. Να συνθέτει και να προσδιορι1;ει το γεγονός και την είδηση. Το πριν και το μετά». (Γ.Κο.) Την ουσιαστική έρευνα που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος εφημερίδας επισημαίνει και ένας διευθυντής εφημερίδας μέσα από ένα παράδειγμα: «ο ρόλος του δημοσιογράφου της εφημερίδας μπορεί να αναδειχθεί ή, αν θέλεις, υπάρχουν τα περιθώρια να αναδειχθεί πολύ καλύτερα, διότι στο διαδίκτυο είναι συμπυκνωμένη η είδηση και κυρίως είναι αυτή που εμφανι1;εται στην πρώτη γραμμή {...} Γίνεται ένα υπουργικό συμβούλιο, τα συμπεράσματά του θα τα βρεις στο ίντερνετ. Τις διαφωνίες όμως που υπήρξαν στο υπουργικό συμβούλιο, τις αντιπαραθέσεις, είναι πολύ δύσκολο να τις βγάλει το ίντερνετ. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας κάνει έρευνα πολύ πιο ουσιαστική». (Κ.Δ.) Τέλος, ο αρχισυντάκτη ς σε έναν τηλεοπτικό σταθμό επισημαίνει το πρόβλημα βιωσιμότητας των εφημερίδων: «Η ανάλυση δεν χωrpάεισε αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Η ανάλυση, νομι1;ω,είναι ο προνομιακός χώρος των εφημερίδων και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να δώσουμε στις εφημερίδες τη δυνατότητα να ζήσουν.» (Γ.Κ.) Συμπεράσματα Στη παρόν κείμενο επιχειρήσαμε να περιγράψουμε τη διαμόρφωση του χρόνου στο διαδίκτυο και τις επιπτώσεις του διαδικτυακού χρόνου στη δημοσιογραφική εργασία και πρακτική. Συγκεκριμένα, ακολουθήσαμε την πορεία της διαμόρφωσης του χρόνου από την προνεωτερικότητα μέχρι τη νεωτερικότητα και την ύστερη νεωτερικότητα. Είδαμε πώς καθορίστηκε ο χρόνος του μηχανικού ρολογιού και ποιες ήταν οι συνθήκες που δημιούργησαν την ανάγκη προσδιορισμού ενός κοινού χρονικού πλαισίου. Στη συνέχεια, εξετάσαμε τον μετασχηματισμό του χρόνου στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρι- Ι ί

23 - ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 707 σμό του Castells για τον «αιώνιο χρόνο». Στη συνέχεια, αναλύσαμε την έννοια του χρόνου στη δημοσιογραφία και συγκεκριμένα την έννοια της επικαιρότητας, η οποία αποτελεί συστατικό στοιχείο ορισμού της είδησης και, επομένως, επηρεάζεται από την έντονη χρονικότητα του διαδικτύου. Στην τελευταία ενότητα του θεωρητικού κεφαλαίου επεξεργαστήκαμε τις επιπτώσεις της έντονης χρονικότητας στην ψηφιακή εποχή στις εργασιακές συνθήκες και πρακτικές των δημοσιογράφων, καθώς και τα ζητήματα που εγείρονται για την έννοια της επικαιρότητας και του κύκλου ζωής και παραγωγής ειδήσεων, σε μια εποχή όπου όλα κινούνται σε ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Εξετάσαμε το θέμα αυτό σε συνάφεια με τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ο οποίος επιτείνει την πίεση και τους εργασιακούς ρυθμούς των δημοσιογράφων. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που διεξαγάγαμε, με σκοπό να εξετάσουμε εμπειρικά τα ζητήματα που επεξεργαστήκαμε θεωρητικά στη μελέτη μας. Μέσα από τις απαντήσεις που συλλέξαμε από τις προσωπικές συνεντεύξεις με 20 δημοσιογράφους και την ποιοτική ανάλυσή τους, διαπιστώνουμε τα εξής: Η έννοια της επικαιρότητας αλλάζει στην ψηφιακή εποχή: εξελίσσεται ταχύτητα, πολλές φορές αποσπασματικά, κατακλύζοντας τους δημοσιογράφους με μια διαρκή ροή ειδήσεων. Η ταχύτητα ροής των ειδήσεων οδηγεί συχνά σε λάθη, λόγω έλλειψη; χρόνου γιαδιασταύρωση των πληροφοριών και λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς για διαρκή και αδιάκοπη παραγωγή ειδήσεων. Η είδηση απαξιώνεται όχι μόνο εξαιτίας του παράγοντα «ταχύτητα». αλλά και εξαιτίας της επικυριαρχίας των ειδήσεων ευτελούς περιεχομένου. Παρατηρούμε έναν προβληματισμό των δημοσιογράφων σχετικά με το αν το κοινό ενδιαφέρεται πραγματικά για ολοένα και περισσότερες, πιο πρόσφατες, ειδήσεις και αν τελικά προλαβαίνει να τις παρακολουθήσει. Η πίεση και το άγχος που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι επιτείνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γεγονός που συνδέεται με τον ανταγωνισμό τόσο μεταξύ των ίδιων των δημοσιογράφων όσο και μεταξύ των ειδησεογραφικών οργανισμών. Η διαρκής παραγωγή ειδήσεων οδηγεί στην απαξίωσή τους, λόγω έλλειψης περιθωρίων για δημιουργικότητα, κριτική επεξεργασία και ανάλυση. Από τη συνολική επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι δημοσιογράφοι υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της έρευνας σε βάθος,

24 708 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ της ανάλυσης και της ερμηνείας, ως τα στοιχεία που δίνουν προστιθέμενη αξία στην είδηση, αλλά και στο ίδιο το επάγγελμά τους. Είναι, μάλιστα, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δημοσιογράφοι, όχι μόνο των εφημερίδων, αλλά και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, τονίζουν την αυξανόμενη σπουδαιότητα της εφημερίδας, ως μέσου όπου μπορούν να πραγματωθούν η ανάλυση και η ουσιαστική έρευνα. Μέσα στο πλαίσιο των κατακερματισμένων και των αποσπασματικών πληροφοριών στο οποίο ζούμε, ο ρόλος των δημοσιογράφων αναδεικνύεται ως πιο απαραίτητος από ποτέ για την αξιολόγηση και την ερμηνεία των πληροφοριών. Τα ερωτήματα που προκύπτουν για μελλοντική έρευνα αφορούν γενικότερα στη μετεξέλιξη του δημοσιογραφικού ρόλου και επαγγέλματος στην ψηφιακή εποχή. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αποθάρρυνσης της έρευνας σε βάθος και της κριτικής ανάλυσης για τη δημοσιογραφία, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες; Πώς μπορεί να αναπροσδιοριστεί ο ρόλος της δημοσιογραφίας αποδεσμευμένος από τις ατέλειες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει; Ποιες προκλήσεις θέτει ο διαδραστικός χαρακτήρας και η δομή των νέων τεχνολογιών για τη δημοσιογραφική πρακτική; Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν οι δημοσιογράφοι τις ενδυναμωτικές δυνατότητες των νέων διαδραστικών τεχνολογιών; ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δρ Σοφία Καϊτατζή- Whitlock για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις της σχετικά με το θεωρητικό μέρος του κεφαλαίου, που τμήμα του παρουσιάστηκε σε εισήγηση συνεδρίου, καθώς και τη Δρ Ευγενία Σιαπέρα για τις χρήσιμες επισημάνσεις και προτάσεις της. 1. Ένα τμήμα του θεωρητικού μέρους του κεφαλαίου παρουσιάστηκε σε εισήγηση της γράφουσας με τίτλο «ο παράγοντας του χρόνου στο διαδίκτυο και η επίδρασή του στη δημοσιογραφική πρακτική» στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Intercultural Communication» (<<Διαπολιτισμική Επικοινωνία») που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ένωση Έρευνας για τα ΜΜΕ και την Επικοινωνία (IAMCR-Intemational Association for Media and Communication Research) στις Ιουλίου 2002 στη Βαρκελώνη, Ισπανία. 2. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που παρουσιάζουμε εδώ αποτελούν τμήμα των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν από την ευρύτερη εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της γράφουσας, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας και ανάλυσης. Η πλήρης εμπειρική έρευνα περιλαμβάνει α) 32 προσωπικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε βάθος και β) 360 ερωτηματολόγια με δημοσιογράφους που εργάζονται σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και ενημερωτικέ ς διαδικτυακές πύλες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το στάδιο αυτό της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο Ειδικότερα, οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων χωρίζονται σε πέντε θεματικές ενότητες, από τις οποίες η μία

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς Workshops: Επικοινωνία της επιστήμης ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας...

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ποιοι είμαστε Το 520greeks.com αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με επαγγελματισμό και όραμα για την ανάδειξη της «άλλης Ελλάδας» και στηρίζεται επιπλέον και σε έναν ισχυρό

Διαβάστε περισσότερα

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RECOGNISING Issues and Opportunities in Combating Online Hate Speech Αναθεώρηση της εθνικής Ελληνικής Στρατηγικής για την Στρατηγική Διακυβέρνησης του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou Startups & Media Achilles Hekimoglou @hekimoglou Rule #1 Rule #1 Δεν επιδιώκουμε δημοσιότητα, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, διότι υπάρχει η πιθανότητα να εκτεθούμε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια αυτό θα ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

* Konis@innovageconsulting.com tel. +357 99 697484

* Konis@innovageconsulting.com tel. +357 99 697484 Παρακολουθήστε τον ανταγωνισµό Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Θα ξεκινούσε ποτέ κάποια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς πληροφόρηση για τον αντίπαλο; Γιατί υπάρχουν οι κρατικές και άλλες υπηρεσίες παρακολούθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα

Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Syllabus

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Syllabus ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Syllabus Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας φίλες και φίλοι,

Γεια σας φίλες και φίλοι, Γεια σας φίλες και φίλοι, Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την ευκαιρία που μου δίνουν ώστε να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με τα νέα μέσα, τo πως αυτά επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Η τηλεόραση, στις

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα