ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5. «Αναφορά για τη λειτουργία του ΚΔΕ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5. «Αναφορά για τη λειτουργία του ΚΔΕ»"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5 «Αναφορά για τη λειτουργία του ΚΔΕ» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : Αντωνής Κωνσταντίνος Φούρλας Γεώργιος Αλεξόπουλος Δημήτρης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 1. Εισαγωγή Το Κέντρο Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.) δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας» με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του υλικού των εργαστηρίων, καθώς επίσης και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους σπουδαστές του Τμήματος για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, το προσωπικό του Κ.Δ.Ε. έχει την ευθύνη και το καθήκον: Της διαχείρισης του όλου συστήματος. Της ασφάλειας και της τήρησης εφεδρικών αντιγράφων, όπου αυτό απαιτείται. Της ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού. Της τήρησης της τάξης και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Της συνεργασίας με τον υπεύθυνο υποστήριξης του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου για την εύρυθμη λειτουργία της δικτυακής σύνδεσης των εργαστηρίων Της καταγραφής των βλαβών - πρωτοβουλιών Κ.Δ.Ε. σε βάση δεδομένων. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερέστατη ανάλυση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και Δραστηριότητες έτους 2005 Για το έτος 2005 οι συνολικές ενέργειες που έκανε το Κ.Δ.Ε ήταν 460. Από αυτές οι 173 ήταν αιτήσεις από καθηγητές και οι 287 αφορούσαν πρωτοβουλίες του Κ.Δ.Ε. Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2005 Πρωτοβουλία ΚΔΕ % Αιτήσεις % Σύνολο % 2

3 2.1 Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2005 Αιτήσεις 38% Πρωτοβουλίες ΚΔΕ 62% Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Αιτήσεις Οι πρωτοβουλίες του Κ.Δ.Ε αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της όλης διαδικασίας και ελαχιστοποιούν τις βλάβες με συνέπεια την ομαλότερη λειτουργία των Εργαστηρίων και την ελαχιστοποίηση των χαμένων εργαστηριακών ωρών ανά θέση εργασίας. Στη συνέχεια αναλύονται οι αιτήσεις των Καθηγητών σε γενικές κατηγορίες. Αιτήσεις ανά Κατηγορία 78 45% 66 39% 11 6% 18 10% Σύνολο % 2.2 Αιτήσεις Καθηγητών ανά Κατηγορία 6% 39% 10% 45% Στον επόμενο πίνακα αναλύονται οι αιτήσεις των καθηγητών βάσει των εργαστηριακών χώρων του τμήματος. 3

4 Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο Εργαστήριο 9 Α 38 22% Εργαστήριο 9 Β 28 16% Εργαστήριο 9 Γ 19 11% Εργαστήριο 8 Α 36 21% Εργαστήριο 8 Β 24 14% Εργαστήριο Internet 21 12% Υπολογιστικό Κέντρο 1 1 0,5% Υπολογιστικό Κέντρο 2 6 3,5% Σύνολο % Συνολικός Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο βάσει των αιτήσεων Εργ 9Α Εργ 9Β Εργ 9Γ Εργ 8Α Εργ 8Β Εργ Internet ΥΚ1 ΥΚ2 Εργ 9Α Εργ 9Β Εργ 9Γ Εργ 8Α Εργ 8Β Εργ Internet ΥΚ1 ΥΚ2 Στον επόμενο πίνακα αναλύονται οι βλάβες ανά εργαστήριο βάσει των αιτήσεων των καθηγητών σε γενικές κατηγορίες. Και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στα γραφήματα που ακολουθούν. Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο ανά Κατηγορία Εργαστήρια 9Α 9 Β 9 Γ 8 Α 8 Β Internet ΥΚ1 ΥΚ % 15 54% 9 47% 14 39% 11 46% 10 48% 0 0% 0 0% 15 40% 8 29% 8 42% 12 33% 9 37,5% 6 28,5% 1 100% 6 100% 3 8% 2 7% 2 11% 1 3% 1 4% 2 9,5% 0 0% 0 0% 1 2% 3 10% 0 0% 9 25% 3 12,5% 3 14% 0 0% 0 0% Σύνολο Κατηγοριοποίηση βλαβών ανά εργαστήριο. Εργαστήριο 9Α 4

5 8% 2% 40% 50% Εργαστήριο 9Β 7% 29% 10% 54% Εργαστήριο 9Γ 11% 0% 42% 47% Εργαστήριο 8 Α 3% 25% 33% 39% Εργαστήριο 8 Β 5

6 4% 38% 13% 45% Εργαστήριο Internet 10% 29% 14% 47% Στη συνέχεια στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το Κ.Δ.Ε στα πλαίσια του ελέγχου και της συντήρησης. Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος % Συντήρηση 77 27% Σύνολο % 2.3 Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Συντήρηση 27% Έλεγχος 73% Έλεγχος Συντήρηση 6

7 Έπειτα αναλύονται οι πρωτοβουλίες του Κ.Δ.Ε σε υποκατηγορίες εξ αιτίας της σημαντικότητας αυτής της διαδικασίας στην ομαλή και κατά το δυνατόν απρόσκοπτης λειτουργίας των Εργαστηρίων του Τμήματος. Πρωτοβουλίες ΚΔΕ - Έλεγχος % % Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 50% 50% Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Πληκτρολόγια / Ποντίκια 59 56% CD-ROM / HD / Floppy 40 38% Μητρική 1 1% Επεξεργαστής 0 0% Τροφοδοτικό 1 1% Οθόνες 4 4% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 1% 38% 0% 1% 4% 56% Πληκτρολόγια / Ποντίκια CD-ROM / HD / Floppy Μητρική Επεξεργαστής Τροφοδοτικό Οθόνες 7

8 Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Εγκατάσταση 41 65% Απεγκατάσταση 22 29% Λειτουργικού 14 6 % Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος Απεγκατάσταση 29% 6% Εγκατάσταση 65% Εγκατάσταση Απεγκατάσταση Πρωτοβουλίες ΚΔΕ - Συντήρηση 23 73% Άλλο 54 27% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Συντήρηση 27% 73% 8

9 3. Δραστηριότητες έτους 2006 Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί ανάλυση των δραστηριοτήτων του Κ.Δ.Ε για το έτος 2006 στο οποίο οι συνολικές ενέργειες ανήλθαν στις 279. Από αυτές οι 138 ήταν αιτήσεις από καθηγητές και οι 141 ήταν ενέργειες που έκανε το Κ.Δ.Ε. Από την πρώτη εικόνα διαπιστώνεται ότι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οι ενέργειες μειώθηκαν στο μισό εξαιτίας της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και των διαδικασιών συντήρησης του προσωπικού του Κ.Δ.Ε που πραγματοποιήθηκαν το έτος Η ανάλυση ακολουθεί τη μορφή που χρησιμοποιήθηκε και για το έτος Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2006 Πρωτοβουλία ΚΔΕ ,5% Αιτήσεις ,5% Σύνολο % 3.1 Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2006 Αιτήσεις 50% Πρωτοβουλία ΚΔΕ 50% Πρωτοβουλία ΚΔΕ Αιτήσεις Αιτήσεις ανά Κατηγορία 52 38% 52 38% 21 15% 13 9% Σύνολο % 3.2 Αιτήσεις Καθηγητών ανά Κατηγορία 9

10 15% 38% 9% 38%. Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο Εργαστήριο 9 Α 34 25% Εργαστήριο 9 Β 22 16% Εργαστήριο 9 Γ 39 28% Εργαστήριο 8 Α 20 14% Εργαστήριο 8 Β 8 6% Εργαστήριο Internet 14 10% Υπολογιστικό Κέντρο 1 0 0% Υπολογιστικό Κέντρο 2 1 1% Σύνολο % Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο 1% 0% 6% 10% 14% 28% 25% 16% Εργαστήριο 9Α Εργαστήριο 9Β Εργαστήριο 9Γ Εργαστήριο 8Α Εργαστήριο 8Β Εργαστήριο Internet ΥΚ1 ΥΚ2 10

11 Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο ανά Κατηγορία Εργαστήρια 9Α 9 Β 9 Γ 8 Α 8 Β Internet ΥΚ1 ΥΚ % 10 45,5% 12 31% 5 25% 4 50% 6 43% 0 0% 0 0% 10 29% 9 41% 19 49% 8 40% 1 12,5% 4 29% 0 0% 1 100% 7 21% 2 9% 6 15% 4 20% 1 12,5% 1 7% 0 0% 0 0% 2 6% 1 4,5% 2 5% 3 15% 2 25% 3 21% 0 0% 0 0% Σύνολο Εργαστήριο 9Α 21% 29% 6% 44% Εργαστήριο 9Β 9% 5% 41% 45% Εργαστήριο 9Γ 15% 49% 5% 31% Εργαστήριο 8 Α 11

12 20% 15% 40% 25% Εργαστήριο 8 Β 13% 25% 13% 49% Εργαστήριο Internet 7% 21% 29% 43% Στη συνέχεια στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το Κ.Δ.Ε στα πλαίσια του ελέγχου και της συντήρησης κατά το έτος Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος % Συντήρηση % Σύνολο % 3.3 Πρωτοβουλίες ΚΔΕ 12

13 Συντήρηση 57% Έλεγχος 43% Έλεγχος Συντήρηση Πρωτοβουλίες ΚΔΕ - Έλεγχος 30 50% 30 50% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 50% 50% Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Πληκτρολόγια / Ποντίκια 20 67% CD-ROM / HD / Floppy 4 23% Μητρική 0 0% Επεξεργαστής 0 0% Τροφοδοτικό 0 0% Οθόνες 6 20% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 13

14 0% 0% 0% 21% 18% 61% Πληκτρολόγια / Ποντίκια CD-ROM / HD / Floppy Μητρική Επεξεργαστής Τροφοδοτικό Οθόνες Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Εγκατάσταση 12 40% Απεγκατάσταση 12 40% Λειτουργικού 6 20% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 20% Εγκατάσταση 40% Απεγκατάσταση 40% Εγκατάσταση Απεγκατάσταση Πρωτοβουλίες ΚΔΕ - Συντήρηση 33 41% Άλλο 48 59% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Συντήρηση 14

15 59% 41% 4. Δραστηριότητες έτους 2007 Για το έτος 2007 οι συνολικές ενέργειες που έκανε το Κ.Δ.Ε ήταν 217. Από αυτές οι 130 ήταν αιτήσεις από καθηγητές και οι 87 ήταν ενέργειες που έκανε το Κ.Δ.Ε. Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2007 Πρωτοβουλία ΚΔΕ 87 40% Αιτήσεις % Σύνολο % 4.1 Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2007 Αιτήσεις 60% Πρωτοβουλία ΚΔΕ 40% Πρωτοβουλία ΚΔΕ Αιτήσεις Αιτήσεις ανά Κατηγορία 36 37% 48 29% 19 16% 27 18% Σύνολο % 15

16 4.2 Αιτήσεις Καθηγητών ανά Κατηγορία 16% 18% 29% 37%. Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο Εργαστήριο 9 Α 28 21% Εργαστήριο 9 Β 22 17% Εργαστήριο 9 Γ 31 24% Εργαστήριο 8 Α 17 13% Εργαστήριο 8 Β 13 10% Εργαστήριο Internet 19 15% Υπολογιστικό Κέντρο 1 0 0% Υπολογιστικό Κέντρο 2 0 0% Σύνολο % Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο Σ Εργ 9Α Εργ 9Β Εργ 9Γ Εργ 8Α Εργ 8Β Εργ Internet ΥΚ Εργ 9Α Εργ 9Β Εργ 9Γ Εργ 8Α Εργ 8Β Εργ Internet ΥΚ1 ΥΚ2 16

17 Στον επόμενο πίνακα αναλύονται οι βλάβες ανά εργαστήριο βάσει των αιτήσεων των καθηγητών σε γενικές κατηγορίες. Και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στα γραφήματα που ακολουθούν. Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο ανά Κατηγορία Εργαστήρια 9Α 9 Β 9 Γ 8 Α 8 Β Internet ΥΚ1 ΥΚ2 3 11% 10 44% % 5 29% 3 23% 8 42% 0 0% 0 0% 8 28% 7 32% 13 42% 10 58% 5 38% 5 26% 0 0% 0 0% 7 25% 1 6% 4 13% 1 6.5% 2 16% 4 21% 0 0% 0 0% 10 36% 4 18% % 1 6.5% 3 23% 2 11% 0 0% 0 0% Σύνολο % % % % % % 0 0% 0 0% Εργαστήριο 9Α 11% 36% 25% 28% Εργαστήριο 9Β 6% 18% 32% 44% Εργαστήριο 9Γ 17

18 18 23% 41% 13% 23% Εργαστήριο 8 Α 29% 57% 7% 7% Εργαστήριο 8 Β 23% 38% 16% 23% Εργαστήριο Internet 42% 26% 21% 11%

19 4.3 Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Στη συνέχεια προχωρούμε σε ανάλυση των ελέγχων και των συντηρήσεων από την πλευρά του προσωπικού του Κ.Δ.Ε Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Πληκτρολόγια / Ποντίκια 35 75% CD-ROM / HD / Floppy 6 25% Μητρική 1 0% Επεξεργαστής 0 0% Τροφοδοτικό 1 0% Οθόνες 5 0% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 25% 0% 75% Πληκτρολόγια / Ποντίκια CD-ROM / HD / Floppy Μητρική Επεξεργαστής Τροφοδοτικό Οθόνες Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Εγκατάσταση 16 0% Απεγκατάσταση 7 0% Λειτουργικού % Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 19

20 Εγκατάσταση 0% 100% Απεγκατάστασ η 0% Εγκατάσταση Απεγκατάσταση 5. Δραστηριότητες έτους 2007 Για το έτος 2008 οι συνολικές ενέργειες που έκανε το Κ.Δ.Ε ήταν 192. Από αυτές οι 101 ήταν αιτήσεις από καθηγητές και οι 91 ήταν ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τη πλευρά του Κ.Δ.Ε στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του Κ.Δ.Ε που είναι η πρόβλεψη. Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2008 Πρωτοβουλία ΚΔΕ % Αιτήσεις % Σύνολο % 5.1 Σύνολο Ενεργειών για το Έτος 2008 Αιτήσεις 53% Πρωτοβουλία ΚΔΕ 47% Πρωτοβουλία ΚΔΕ Αιτήσεις Αιτήσεις ανά Κατηγορία 26 26% 42 42% 7 7% 23 23% Σύνολο % 20

21 5.2 Αιτήσεις Καθηγητών ανά Κατηγορία. 7% 23% 43% 27% Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο Εργαστήριο 9 Α 13 13% Εργαστήριο 9 Β % Εργαστήριο 9 Γ % Εργαστήριο 8 Α % Εργαστήριο 8 Β % Εργαστήριο Internet % Υπολογιστικό Κέντρο % Υπολογιστικό Κέντρο 2 3 3% Σύνολο % Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο 21

22 Εργ Internet 10% Εργ 8Β 20% Εργ 8Α 12% ΥΚ1ΥΚ2 3% 3% Εργ 9Α 13% Εργ 9Β 14% Εργ 9Γ 25% Εργ 9Α Εργ 9Β Εργ 9Γ Εργ 8Α Εργ 8Β Εργ Internet ΥΚ1 ΥΚ2 Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο ανά Κατηγορία Εργαστήρια 9Α 9 Β 9 Γ 8 Α 8 Β Internet ΥΚ1 ΥΚ2 7 54% 3 21% 5 19% 2 18% 9 45% 0 0% 0 0% % 4 29% 15 58% 5 46% 7 35% 4 25% 2 100% % 2 14% 1 4% 1 9% 1 5% 2 50% 0 0% % 5 36% 5 19% 3 27% 3 15% 4 25% 0 0% 0 0 Σύνολο % % % % % % 2 100% Εργαστήριο 9Α 0% 23% 23% 54% Εργαστήριο 9Β 22

23 21% 36% 14% 29% Εργαστήριο 9Γ 4% 19% 19% 58% Εργαστήριο 8 Α Othe r 27% Netw ork 9% 18% Softw are 46% Softw are Ne tw ork Othe r Εργαστήριο 8 Β Netw ork 5% 15% 45% Softw are Ne tw ork Softw are 35% Othe r Εργαστήριο Internet 23

24 25% Hardw are 0% Softw are 25% Softw are Ne tw ork Netw ork 50% Othe r 5.3 Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 44 48% Συντήρηση 47 52% Σύνολο % Συντήρηση 52% Έλεγχος 48% Έλεγχος Συντήρηση Πρωτοβουλίες ΚΔΕ - Έλεγχος 28 64% 16 36% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 24

25 Softw are 36% 64% Softw are Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Πληκτρολόγια / Ποντίκια 18 64% CD-ROM / HD / Floppy 3 11% Μητρική 1 4% Επεξεργαστής 0 0% Τροφοδοτικό 2 7% Οθόνες 4 14% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος Πληκτρολόγια / Ποντίκια CD-ROM / HD / Floppy Μητρική Επεξεργαστής Πληκτρολόγια / Ποντίκια CD-ROM / HD / Floppy Μητρική Επεξεργαστής Τροφοδοτικό Οθόνες Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος - Εγκατάσταση 7 44% Απεγκατάσταση 5 31% Λειτουργικού 4 25% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Έλεγχος 25

26 25% Εγκατάσταση 44% Απεγκατάσταση 31% Εγκατάσταση Απεγκατάσταση Πρωτοβουλίες ΚΔΕ - Συντήρηση 38 81% Άλλο 9 19% Σύνολο % Πρωτοβουλίες ΚΔΕ Συντήρηση 59% 41% 6. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Τέλος προχωράμε σε κάποια συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα έτη

27 Συνολικός Αριθμός Βλαβών από % % % % Σύνολο % Συνολικός Αριθμός Βλαβών Είναι πλήρως ευδιάκριτο από το παραπάνω γράφημα ότι οι επιτυχείς και επίκαιρες τοποθετήσεις του προσωπικού του Κ.Δ.Ε είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση των βλαβών περισσότερο του 50% με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των χαμένων εργαστηριακών ωρών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργαστηριακών και φροντιστηριακών μαθημάτων. Τέλος παρουσιάζονται οι βλάβες ανά εργαστήριο για τα έτη Αριθμός Βλαβών ανά Εργαστήριο ανά Έτος Έτη Εργαστήριο 9 Α 22% 25% 21% 13% Εργαστήριο 9 Β 16% 16% 17% 14 % Εργαστήριο 9 Γ 11% 28% 24% 25 % Εργαστήριο 8 Α 21% 14% 13% 11 % Εργαστήριο 8 Β 14% 6% 10% 20 % Εργαστήριο 12% 10% 15% 10 % Internet Υπολογιστικό 0,5% 0% 0% 3 % Κέντρο 1 Υπολογιστικό Κέντρο 2 3,5% 1% 0% 3% 27

28 Εργαστήριο 9Α Εργαστήριο 9Β Εργαστήριο 9Γ Εργαστήριο 8Α Εργαστήριο 8Β Υπολογιστικό Κέντρο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.0. Μάρτιος 2004. Σύνταξη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.0. Μάρτιος 2004. Σύνταξη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ HELLENIC REPUBLIC Τ.Ε.Ι. PATRAS ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης. 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης. 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιδρυματική Έκθεση Αξιολόγησης ΤΕΙ Αθήνας 2010-2011 Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2008-2009, 2009-2010 ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ 304187 ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ KAI ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος του παρόντος Έργου, είναι η εγκατάσταση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Διοικητικού οικονομικού συστήματος πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το προς συντήρηση πληροφορικό σύστημα αποτελεί μέρος του ΟΠΣΥ ΚΡΗΤΗΣ, το οποίο έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύμβασης 323 μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «Unisystems

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών Γενικές οδηγίες Στο τμήμα μας λειτουργούν δύο εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών. Στεγάζονται στον 1 ο όροφο του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». ΣΧΕΔΙΟ Μαρούσι, 2013 Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΑΝ ΑΡ ΤΗ Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥ Ο ) ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα