Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ Β ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός Συντάκτρια: Γιαννακοπούλου Ηλιάνα Μάθημα: Διοικητικό δίκαιο Επιβλ. Καθηγήτριες: Ευ.Κουτούπα-Ρεγκάκου, Ευ. Πρεβεδούρου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ...σελ Η αρχή της οικονομικής ελευθερίας και η κατοχύρωσή της ως θεσμού σελ Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και η εφαρμογή της στον χώρο του Οικονομικού Συντάγματος...σελ Το δημόσιο συμφέρον ως αόριστη έννοια σελ Η εφαρμογή της έννοιας τους δημοσίου συμφέροντος στον χώρο της οικονομικής ελευθερίας σελ Η προστασία του ανταγωνισμού......σελ Στο εθνικό δίκαιο... σελ Στο κοινοτικό δίκαιο....σελ. 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.. σελ. 17 Ι. Δημόσιοι επιχειρηματικοί φορείς 1. Δημόσιες επιχειρήσεις: μεταξύ κράτους και αγοράς.σελ Οι δημόσιες επιχειρήσεις στο κοινοτικό δίκαιο.σελ Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού...σελ Έννοια και περιεχόμενο των ΥΓΟΣ..σελ Προϋποθέσεις εφαρμογής του αρ ΣυνθΕΚ.σελ Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις ΥΓΟΣ και την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σελ. 30 ΙΙ. Η απελευθέρωση των αγορών υποχώρηση κράτους και άνοιγμα στον ανταγωνισμό 1. Το άνοιγμα στον ανταγωνισμό μέσω των κοινοτικών ρυθμίσεων και της νομολογίας του ΔΕΚ.σελ Βασικές αρχές απελευθέρωσης.σελ Η απελευθέρωση των αγορών στην Ελλάδα.σελ Νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο σελ Ο προβληματισμός σχετικά με την συνταγματικότητα των ελληνικών αποκρατικοποιήσεων..σελ Ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.σελ. 46 ΙΙΙ. Οι δημόσιες συμβάσεις 1. Οι δημόσιες συμβάσεις και το άνοιγμα στον ανταγωνισμό στο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο... σελ Η προστασία του ανταγωνισμού κατά το στάδιο κατάρτισης των συμβάσεων σελ Το αίτημα για ελεύθερο και πραγματικό ανταγωνισμό...σελ Περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών εκ μέρους επιχειρήσεων και αναθετουσών αρχών σελ. 52

3 3. Η προστασία του ανταγωνισμού κατά το στάδιο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων....σελ Συμπεράσματα: η σχέση ανταγωνισμού και δημοσίου συμφέροντος στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων..σελ. 57 IV. Η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 1. Η έννοια των κρατικών ενισχύσεων στο κοινοτικό δίκαιο...σελ Η χορήγηση οικονομικού/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η αρχή του ιδιώτη επενδυτή..σελ Η μεταφορά κρατικών πόρων και το τεκμήριο για τους πόρους των δημοσίων επιχειρήσεων..σελ Ο επιλεκτικός χαρακτήρας των κρατικών μέτρων..σελ Νόθευση του ανταγωνισμού και διατάραξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου...σελ Εξαιρέσεις στην αρχή της απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων και το κοινοτικό σύστημα ελέγχου αυτών (αρ. 88 ΣυνθΕΚ και Καν. 659/1999).. σελ Περιπτώσεις εξαιρέσεων.σελ Αρχές που διέπουν την εξαίρεση.σελ Το κοινοτικό σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.σελ Η υποχρέωση ανάκτησης των παράνομων ενισχύσεων: μια σύντομη παρουσίαση. σελ Κρατικές ενισχύσεις και ΥΓΟΣ..σελ Η υπόθεση Γαλλικά Ταχυδρομεία και η θεώρηση των αντισταθμίσεων για την παροχή ΥΓΟΣ ως κρατικών ενισχύσεων...σελ Η υπόθεση Ferring και η υιοθέτηση της αντισταθμιστικής προσέγγισης...σελ Η απόφαση σταθμός Altmark: παγίωση και εξέλιξη της αντισταθμιστικής προσέγγισης τα τέσσερα νέα κριτήρια...σελ Η νομολογιακή πρακτική μετά την Altmark: δυσχέρειες εφαρμογής των τεσσάρων κριτηρίων και υιοθέτηση του Πακέτου ΥΓΟΣ από την Επιτροπή.σελ Συμπεράσματα.σελ. 82 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ....σελ. 84 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...σελ. Ι ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ... σελ. VI

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρακολουθούμε το τοπίο της ελληνικής Διοίκησης και του εσωτερικού διοικητικού οικονομικού δικαίου 1 να αλλάζει δραματικά. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που δρομολογεί τις εξελίξεις αυτές είναι η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού, η οποία, υπό την βαρύνουσα επίδραση της κοινοτικής νομοθεσίας, επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό το εθνικό δίκαιο και οδηγεί στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στον δημόσιο τομέα. Εκ πρώτης όψεως, η αντίφαση είναι έντονη: το δίκαιο του ανταγωνισμού αποσκοπεί στην προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων και θεμελιώνεται στην αρχή της οικονομικής ελευθερίας ενώ το δημόσιο δίκαιο ρυθμίζει την δράση της διοίκησης η οποία κατευθύνεται από τον σκοπό της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού προσπαθεί να προστατεύσει την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα από εξωγενείς επεμβάσεις και το δημόσιο συμφέρον αποτελεί την νομιμοποιητική βάση για την παρέμβαση του κράτους στην δραστηριότητα αυτή. Αυτή η αντιπαράθεση γίνεται αντιληπτή και από μια απλή επισκόπηση των κατά καιρούς κρατούντων οικονομικών συστημάτων και της θέσης που είχε σε αυτά η προστασία του ανταγωνισμού σε σχέση με τα όρια της κρατικής παρέμβασης 2.Η δε οριοθέτηση της σχέσης αυτής, 1 Σύμφωνα με τον Α π ό σ τ ο λ ο Γ έ ρ ο ν τ α, διοικητικό οικονομικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου και μέτρων, που ρυθμίζουν τη συγκρότηση και την δραστηριότητα των διοικητικών οργάνων και αρχών με σκοπό την από πλευράς υποδομής και πληροφορίας αντιμετώπιση του σχεδιασμού, την εποπτείας, της κατεύθυνσης και ενίσχυσης του οικονομικού γίγνεσθαι, καθώς και τις έννομες σχέσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική ζωή με τη δημόσια διοίκηση, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2002, σελ Το σύστημα του φιλελευθερισμού, το οποίο επικράτησε μέχρι το 1880, προέβαλε το μοντέλο της αυτορρύθμισης σύμφωνα με το οποίο η ίδια η αγορά λειτουργούσε ως φίλτρο των ατελειών της και ο ανταγωνισμός αποτελούσε φυσικό ρυθμιστή της πολιτικής κοινωνίας και υπέρτατο έννομο αγαθό. Ο ρόλος του κράτους περιοριζόταν στην δευτερεύουσα λειτουργία της εξασφάλισης της απρόσκοπτης συνέχειας της διαδικασίας αυτορρύθμισης της οικονομίας μέσω της θέσπισης πλαισίων για την λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού και την διαμόρφωση της οικονομικής υποδομής και της θεσμοθέτησης των ορίων της ελεύθερης οικονομικής συμπεριφοράς των ιδιωτών. Από το 1880 και μετά οι έντονες και συνεχείς οικονομικές και κοινωνικές συγκρούσεις και τριβές ανέδειξαν τις αδυναμίες του φιλελεύθερου συστήματος: οι μηχανισμοί της αγοράς δεν ήταν πλέον σε θέση να τονώσουν την οικονομία και να καταπολεμήσουν την ύφεση και την ανεργία. Έτσι εμφανίστηκε στο προσκήνιο το σύστημα της μικτής οικονομίας το οποίο παράλληλα με την σπουδαιότητα της λειτουργίας της ελεύθερης ιδιωτικής οικονομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας αναγνώρισε την αναγκαιότητα της κρατικής επέμβασης ακόμα και σε τομείς που αποτελούσαν παραδοσιακά πεδία δράσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.η θεωρία αυτή όχι μόνο αμφισβήτησε την ύπαρξη εγγενούς μηχανισμού θεραπείας της οικονομίας αλλά αντιθέτως θεώρησε την οικονομία της αγοράς εκ φύσεως ασταθή και προβληματική. Ως εκ τούτου, το αόρατο χέρι της αγοράς αντικαταστάθηκε από την κρατική διορθωτική παρέμβαση, και την θέσπιση ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Το σύστημα της μικτής οικονομίας κυριάρχησε μέχρι τη δεκαετία του '70, όπου έκανε την εμφάνιση του το σύστημα του νεοφιλελευθερισμού(σχολή του Σικάγου, οικονομική πολιτική κυβέρνησης Reagan) το οποίο στηρίζεται στην αρχή του ανταγωνισμού και της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα μέσω της περικοπής των κρατικών εξουσιών. Κυρίαρχο μέσο πραγμάτωσης των αρχών του νεοφιλελευθερισμού αποτελούνε οι ιδιωτικοποιήσεις που επιτρέπουν στην ανάπτυξη να στηριχθεί στις ιδιωτικές, και όχι στις κρατικές επενδύσεις. 1

5 είναι ένα πολυσχιδές ζήτημα με προεκτάσεις κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής φύσεως και βασικό χαρακτηριστικό της στοιχείο είναι αυτό της συνεχούς μεταβολής. Όπως - επίκαιρα - αναφέρει ο Λάμπρος Κοτσίρης όσο οι κατ' ανάγκη συνδυασμένες οικονομίες, η πολυπλοκότητα των βιοτικών σχέσεων, η ασυγκράτητη ανάπτυξη της τεχνολογίας και η σύγχρονη πια θεσμοποίηση του ανταγωνισμού τείνουν να επαναφέρουν το λεγόμενο αόρατο χέρι της αγοράς μπροστά στο ορατό χέρι του κράτους [...] αρκεί μια μεγάλη πολιτική ή οικονομική κρίση για να αναζωογονήσει την ρύθμιση, τον κρατικό παρεμβατισμό 3. Η παρεμβατική δραστηριότητα του κράτους στην οικονομία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην μεταπολεμική Ευρώπη με αποτέλεσμα την είσοδο του κράτους σε τομείς που ανήκαν παραδοσιακά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την δημιουργία δημοσίων επιχειρήσεων και κρατικών μονοπωλίων 4. Από την δεκαετία του 60',υπό την επίδραση των αρνητικών συνεπειών του αυξημένου κρατικού παρεμβατισμού, της διεθνοποίησης της οικονομίας και την ίδρυση της ΕΟΚ, το κράτος αρχίζει και χάνει βαθμιαία τον δεσπόζοντα ρόλο του στην οικονομία και αναπτύσσεται το αίτημα για απελευθέρωση των αγορών και δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Καθώς η οικονομική ζωή της χώρας μας βασίζεται σε μια ισχυρή παράδοση κρατικού παρεμβατισμού 5, η προσαρμογή στα καινούρια δεδομένα προκάλεσε έντονο προβληματισμό σχετικά με τον ρόλο του κράτους στην οικονομική ζωή, τα όρια του πεδίου εφαρμογής δικαίου του ανταγωνισμού και, εν τέλει, την διάκριση του από το δημόσιο δίκαιο. Με την παρούσα εργασία, θα γίνει μια προσπάθεια να καταδειχθεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού και το δημόσιο δίκαιο δεν είναι τόσο αντίθετα μεταξύ τους όσο ίσως αρχικά φαίνεται και να προσδιορισθεί η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και δημοσίου συμφέροντος. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν η κατοχύρωση και η οριοθέτηση της οικονομικής ελευθερίας στο ελληνικό Σύνταγμα, η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και η εφαρμογή της στον χώρο της οικονομικής ελευθερίας, καθώς και η κατοχύρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού στο εθνικό και στο κοινοτικό δίκαιο. Το δεύτερο μέρος θα ασχοληθεί με τους τρόπους υπαγωγής της διοικητικής δράσης στους κανόνες του ανταγωνισμού. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην αντικειμενική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού και στην προστασία του πλέον ως έκφανση του δημοσίου συμφέροντος. Η έκταση της επίδρασης του κοινοτικού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη είναι θεμελιώδους σημασίας και δεν μπορεί φυσικά να παραβλεφθεί. Για τον λόγο αυτό και στα πλαίσια 3 Λ ά μ π ρ ο ς Κ ο τ σ ί ρ η ς, Δίκαιο ανταγωνισμού Αθέμιτου και ελεύθερου, εκδ. Σάκκουλα 2001, σελ Βλ. Ε υ α γ γ ε λ ί α Κ ο υ τ ο ύ π α Ρ ε γ κ ά κ ο υ, Δημόσιο δίκαιο του ανταγωνισμού Η συμβολή του ευρωπαϊκού δικαίου στην δημιουργία ενός νέου κλάδου του δημοσίου δικαίου, ΔηΣΚΕ & Αγορά, 1/2008, σελ Βλ. αναλυτικά Α ν α σ τ ά σ ι ο Τ ά χ ο, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 1992, σελ. 315 επ. 2

6 της παρούσας εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά στις κοινοτικές ρυθμίσεις(σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις, την απελευθέρωση των αγορών, τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις) καθότι, λόγω του τεκμηρίου υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά τις επιλογές τόσο του εθνικού νομοθέτη όσο και του εθνικού δικαστή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει την γενική πολιτική της χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων (άρ. 82 Σ). Στο άρ ορίζεται ότι Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος, το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στην Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως, οι διατάξεις των αρ. 5 1 και Σ προβλέπουν ότι καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη και ότι η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται εις βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. Οι παραπάνω διατάξεις ανήκουν στην ευρύτερη και συστηματικά οργανωμένη δέσμη συνταγματικών διατάξεων που απαρτίζουν το λεγόμενο οικονομικό Σύνταγμα το οποίο μπορεί να εκληφθεί με ουδέτερο τρόπο ως συνώνυμο του όρου οικονομική τάξη, των βασικών δηλαδή αρχών και κανόνων λειτουργίας που διέπουν την οικονομική διαδικασία 6. Το σύγχρονο κράτος δεν στοχεύει πλέον αποκλειστικά στην ρύθμιση κοινωνικών ζητημάτων και την λήψη προστατευτικών μέτρων για τους πολίτες, αλλά οι σκοποί του επεκτείνονται και σε επιδιώξεις οικονομικού χαρακτήρα που προϋποθέτουν την άμεση παρέμβασή του στην οικονομική διαδικασία. Αποσκοπώντας στην προστασία του γενικότερου οικονομικού 6 Κ ο σ μ ά ς Μ π o σ κ ο β ι τ ς, Κοινοτικός δικαστής και οικονομικό σύνταγμα: η συμβολή του ΔΕΚ στη διαμόρφωση του συντακτικού οικονομικού προτύπου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΤοΣ 2/2001, σελ. 235 επ. και εκεί παραπομπή σε P e t e r B a d u r a, Θεμελιώδη προβλήματα του οικονομικού συνταγματικού δικαίου, ΝοΒ 1976, σελ Στην έννοια του οικονομικού Συντάγματος αναφέρεται και ο Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Β ε ν ι ζ έ λ ο ς, Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, 1990, σελ. 29 επ.. Βλ. επίσης, Ι ω ά ν ν η Β ε λ έ ν τ ζ α, Το οικονομικό σύνταγμα ως νομικό πρόβλημα (δεοντολογική θεώρηση οντολογική εκτίμηση) Συμβολή στη θεωρία του οικονομικού συντάγματος, Αρμ. 1987, σελ. 733 επ. 3

7 συμφέροντος και των ειδικότερων εκδηλώσεων του (όπως πχ η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη), το παρεμβατικό κράτος επεμβαίνει έντονα στην οικονομία μέσω του προγραμματισμού, του συντονισμού και του ελέγχου των ιδιωτικών οικονομικών δραστηριοτήτων 7. Ο κρατικός οικονομικός παρεμβατισμός έχει πολυάριθμες προεκτάσεις, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και βεβαίως νομικές, και η άσκησή του γεννά πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα. Πού θεμελιώνεται η κρατική παρέμβαση/δράση και ποιά είναι τα όρια της στον τομέα της οικονομίας; Πώς διαμορφώνεται το περιεχόμενο της κρατικής δράσης και με ποιά κριτήρια προσδιορίζονται οι σκοποί της; Προτού ασχοληθούμε με την εθνική και κοινοτική κατοχύρωση του ανταγωνισμού, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε συνοπτικά σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα. 1. Η αρχή της οικονομικής ελευθερίας και η κατοχύρωσή της ως θεσμού. Η γενική οικονομική ελευθερία, στην οποία υπάγεται κάθε άλλη μη ρητά προστατευόμενη ή ρυθμιζόμενη οικονομική δραστηριότητα κατοχυρώθηκε ρητά για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του Η συνταγματική προστασία της ωστόσο ανατρέχει σε προγενέστερο χρόνο καθώς υπό τα προϊσχύσαντα Συντάγματα θεωρούνταν ότι καλύπτεται από το γενικό ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 8. Ειδικότερα, στο άρ. 5 1 Σ η οικονομική ελευθερία ανάγεται σε συνταγματικά προστατευόμενο αυτοτελές ατομικό δικαίωμα 9 και θεμελιώνει καταρχήν αξίωση για αποχή του Κράτους από το πεδίο της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας, μια αξίωση που στρέφεται τόσο κατά του νομοθέτη όσο και κατά της Διοίκησης. Η συνταγματική ρύθμιση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας δεν εξαντλείται όμως στην παροχή εγγυήσεων για την ύπαρξη της: στο αρ. 5 1 Σ ως όρια της ιδιωτική οικονομικής πρωτοβουλίας τίθενται τα δικαιώματα των άλλων, οι 7 Α ν τ ώ ν η ς Μ α ν ι τ ά κ η ς, Κράτος Δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, εκδ. Σάκκουλα 1994, σελ Βλ. Α θ α ν ά σ ι ο υ Λ ι α κ ό π ο υ λ ο υ, Η οικονομική ελευθερία αντικείμενο προστασίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού, εκδ. Σάκκουλα, 1981, σελ. 67 και τις εκεί παραπομπές, καθώς και ΣτΕ 2112/1963 σε Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο Χ ρ υ σ ό γ ο ν ο, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, εκδ. Σάκκουλα, 2002, σελ Για μία ιστορική επισκόπηση της προστασίας της οικονομικής ελευθερίας, βλ. Κ. Σ τ ε φ ά ν ο υ, Η θεμελίωση των αποφάσεων επί θεμάτων ανταγωνισμού και το πρόβλημα της ασφάλειας δικαίου, ΕεμπΔ 1995, σελ Σύμφωνα με τον Α π ό σ τ ο λ ο Γ έ ρ ο ν τ α, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2002, σελ. 307, φορείς του ατομικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα και τα νπιδ όπως οι εμπορικές εταιρίες, ενώ αντίθετα οι φορείς δημόσιας εξουσίας (όπως τα νπδδ και το κράτος) δεν είναι κατ αρχήν υποκείμενα ατομικών δικαιωμάτων και δεν μπορούν να τα επικαλούνται. Το ίδιο ισχύει για τους δημόσιους οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με την μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ιδιαίτερα ΑΕ, δηλαδή για τις δημόσιες επιχειρήσεις που αποτελούν μονοπώλια ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην παροχή ζωτικών αγαθών όπως πχ ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός κ.α. Η οικονομική ελευθερία δεν προστατεύει τις δημόσιες επιχειρήσεις που αποτελούν βραχίονα του κράτους έναντι του κράτους, αλλά αντίθετα, προστατεύει τους ιδιώτες έναντι των δημόσιων επιχειρήσεων. 4

8 συνταγματικοί κανόνες και τα χρηστά ήθη. Η τριάδα αυτή των περιορισμών συμπληρώνεται 10 με το αρ ,2 Σ στο οποίο αφενός απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση της οικονομικής ελευθερίας και αφετέρου προβλέπονται έντονες παρεμβάσεις του Κράτους στην οικονομία για την προστασία του γενικού συμφέροντος και της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας. Αυτός ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας σκοπό έχει όχι μόνο να αποτρέψει βλάβη της εθνικής οικονομίας αλλά και να εξασφαλίσει την ανάπτυξη της. Γενικοί σκοποί του κρατικού οικονομικού προγραμματισμού του αρ Σ είναι η εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και η προστασία του γενικού συμφέροντος, σκοποί που διέπουν άλλωστε κάθε κρατική ενέργεια και οικονομικός σκοπός η εξασφάλιση της ανάπτυξης όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Συναφώς, τόσο ο κοινός νομοθέτης όσο και η διοίκηση μπορούν αλλά και πρέπει να παρεμβαίνουν στην οικονομία της αγοράς, άλλοτε διαρθρωτικά και άλλοτε ρυθμιστικά, για την προώθηση της κοινωνικής ειρήνης και του γενικού συμφέροντος. Από την σύνθεση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ο διττός χαρακτήρας της οικονομικής ελευθερίας: αποτελεί ταυτόχρονα συνταγματικά προστατευόμενο ατομικό δικαίωμα αλλά και ένα θεσμό, ένα σύστημα οργάνωσης της οικονομικής ζωής, 11 και υπό τις δύο αυτές μορφές κατοχυρώνεται και προσδιορίζεται στα πλαίσια του ισχύοντος Συντάγματος. Έτσι, αφενός αναγνωρίζεται στα άτομα ευρύ πεδίο αυτόνομης δράσης, και αφετέρου στο κράτος η δυνατότητα να επεμβαίνει στην διαμόρφωση των οικονομικών σχέσεων και να περιορίζει ή να διευθύνει την δράση αυτή για την προστασία και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ όμως είναι σαφές ότι το ισχύον Σύνταγμα εγγυάται την οικονομική ελευθερία ως θεσμό, δεν είναι το ίδιο βέβαιο ότι κατοχυρώνει και μία συγκεκριμένη έκδοσή της. Κατά μία άποψη, το Σύνταγμα είναι «οικονομικοπολιτικώς ουδέτερο» 12 και ως τέτοιο δεν προκρίνει την υιοθέτηση συγκεκριμένου οικονομικού προγράμματος ή μοντέλου αλλά αφήνει ευρεία οικονομικοπολιτική διαπλαστική εξουσία στο κοινό νομοθέτη 13. Ο νομοθέτης έχει την ελευθερία και την αρμοδιότητα να υιοθετεί την οικονομική πολιτική που θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους του, πάντα βέβαια υπό την προϋπόθεση του σεβασμού των εγγυήσεων των ατομικών δικαιωμάτων και της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου 14. Ορθότερη όμως φαίνεται να είναι η άποψη που απορρίπτει την οικονομικοπολιτική 10 Βλ. Α ρ ι σ τ ό β ο υ λ ο υ Μ ά ν ε σ η Α ν τ ώ ν η Μ α ν ι τ ά κ η, Κρατικός παρεμβατισμός και Σύνταγμα (Έλεγχος τραπεζών βάσει Α. Ν. 1665/51 και Ν. 431/76), Γνωμοδότηση, ΝοΒ 1981, σελ επ., όπου προκρίνεται η ερμηνεία των διατάξεων του αρ. 5 Σ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 106 Σ που παρέχουν το μέτρο της έκτασης και των ορίων της οικονομικής ελευθερίας. 11 Μ ι χ α ή λ Β ρ ο ν τ ά κ η ς, Προβλήματα ερμηνευτικής τακτικής του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού, σε: Οι Συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη 1986, σελ. 31 επ. 12 Λάμπρος Κοτ σί ρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 1986, σελ Μιχάλης Σταθόπουλος, Οικονομική ελευθερία, οικονομικό σύστημα και Σύνταγμα, ΤοΣ 1981, σελ. 526 επ. 14 Ιωάννης Βελέντζας, Το οικονομικό Σύνταγμα ως νομικό πρόβλημα (δεοντολογική θεώρηση οντολογική εκτίμηση). Συμβολή στη θεωρία του οικονομικού Συντάγματος, Αρμ.1987, σελ

9 ουδετερότητα του Συντάγματος. Έστω και αν το Σύνταγμα δεν δεσμεύει με τις διατάξεις του τον νομοθέτη να ακολουθήσει συγκεκριμένη οικονομική πολιτική, η όλη δομή, οι στόχοι και ο τρόπος άσκησης της κρατικής εξουσίας, προϋποθέτουν, υπονοούν και τελικά κατοχυρώνουν ένα ορισμένο σύστημα σχέσεων παραγωγής και ιδιοκτησίας 15. Συνεπώς, ο κοινός νομοθέτης διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την αντιμετώπιση οικονομικών καταστάσεων και την διαμόρφωση του εκάστοτε οικονομικού προγράμματος, αρκεί όπως θα δούμε παρακάτω - η παρέμβασή του να μην αναιρεί στην ουσία του το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς και να κινείται μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι συνταγματικές εγγυήσεις των ατομικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. 2. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και η εφαρμογή της στον χώρο του Οικονομικού Συντάγματος. Το δημόσιο συμφέρον αποτελεί την νομιμοποιητική βάση της δημόσιας εξουσίας και θεμέλιο κάθε δραστηριότητας της Διοίκησης. Εκπορεύεται από την κρατική βούληση και προσανατολίζει και οριοθετεί την δράση της Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με τον Ε υ ά γ γ ε λ ο Β ε ν ι ζ έ λ ο, πρόκειται για μια έννοια ολική και διαρκή, που αποδίδει την ultima ratio κάθε κρατικής εξουσίας και βρίσκεται στον πυρήνα της ίδιας της νομιμοποίησης του κράτους 16. Το δημόσιο συμφέρον ταυτίζεται με το συμφέρον του συνόλου των πολιτών, καθώς αφορά την ικανοποίηση θεμελιωδών αναγκών του, όπως πχ. παιδεία, εθνική άμυνα, δημόσια τάξη, κοινωνική ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος κ.α. 17 Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος συναντάται με διάφορες λεκτικές παραλλαγές, όχι μόνο στην θεωρία και τη νομολογία αλλά και στα κείμενα των νόμων και του ίδιου του Συντάγματος: το δημόσιο συμφέρον εμφανίζεται ως γενικό, κοινωνικό, εθνικό ή ακόμα και ως γενικότερο ή υπέρτερο. Συνήθως, αυτές οι διαφοροποιήσεις στην διατύπωση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος απλώς είναι ενδεικτικές των διαφορετικών όψεων του γενικού χαρακτήρα του και δεν υποκρύπτουν κάποια άλλη ιδιαίτερη ερμηνευτική ή αξιολογική διάκριση 18. Την άποψη 15 Α ρ ι σ τ ό β ο υ λ ο ς Μ ά ν ε σ η ς Α ν τ ώ ν η ς Μ α ν ι τ ά κ η ς, Κρατικός παρεμβατισμός και Σύνταγμα (Έλεγχος τραπεζών βάσει Α. Ν. 1665/51 και Ν. 431/76), Γνωμοδότηση, ΝοΒ 1981, σελ Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Β ε ν ι ζ έ λ ο ς, Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, εκδ. Παρατηρητής,1990, σελ Ε π. Σ π η λ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11η έκδοση, 2005, σελ. 98 επ. 18 Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Β ε ν ι ζ έ λ ο ς, Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, εκδ. Παρατηρητής,1990, σελ.38. Την ίδια άποψη έχει και ο Π. Δ. Δ α γ τ ό γ λ ο υ, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 5η έκδοση, 2004,σελ. 181 επ., ο οποίος υποστηρίζει ότι οι όροι δημόσιο, εθνικό, γενικό, κοινωνικό ή κοινό συμφέρον είναι κατά βάση συνώνυμοι, αν και έχουν εκάστοτε διαφορετική έμφαση. Βλ. όμως και Α ν α σ τ ά σ ι ο Τ ά χ ο, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2003, σελ.72, όπου υποστηρίζεται ότι η έννοια του δημοσίου συμφέροντος φαίνεται να χρησιμοποιείται από τον νομοθέτη και από τη νομολογία σε δύο κλίμακες ανάλογα με την έκταση των κρατικών παρεμβάσεων. Τέλος, σύμφωνα με τον Ε π. Σ π η λ ι ω τ ό π ο υ λ ο, Εγχειρίδιο Διοικητικού 6

10 αυτή ασπάζεται και η παρούσα μελέτη και αντιμετωπίζει το γενικό και το δημόσιο συμφέρον ως έννοιες ταυτόσημες. Παρά την εκτεταμένη της νομολογιακή χρήση 19, η έννοια του δημόσιου (ή γενικού) συμφέροντος συναντάται σε περιορισμένο αριθμό συνταγματικών διατάξεων 20. Στο άρ Συντ. το γενικό συμφέρον αναφέρεται ως άμεσος συνταγματικός περιορισμός της προστασίας της ιδιοκτησίας ενώ σύμφωνα με το αρ εδ. α Συντ. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Στο άρ εδ. ε Συντ. το δημόσιο συμφέρον εμφανίζεται ως λόγος που μπορεί να δικαιολογήσει την μεταβολή του προορισμού των δημοσίων δασών και το άρ Συντ. προβλέπει την δυνατότητα σύστασης με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημοσίου ενδιαφέροντος Το δημόσιο συμφέρον ως αόριστη έννοια. Η υιοθέτηση από το δίκαιο αόριστων εννοιών 21 και γενικών ρητρών έχει ως σκοπό την αναπλήρωση του δικαιοκρατικού ελλείμματος της γενικότητας του νόμου. Ο νόμος, επιδιώκοντας πλέον την εξειδικευμένη και λεπτομερή ρύθμιση καταστάσεων, έχει σε μεγάλο βαθμό αποβάλει τον γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα των ρυθμίσεών του και δεν διαθέτει πια την ιδιότητα του εκφραστή του γενικού συμφέροντος 22. Καθώς όμως το αίτημα για σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου δεν εξυπηρετείται από μια αυστηρή και άκαμπτη νομοθεσία αλλά από ρυθμίσεις που Δικαίου, 11η έκδοση, 2005, σελ. 99 επ., αναλόγως με το αν αφορά άμεσα το σύνολο των πολιτών ή συγκεκριμένες ομάδες (οι οποίες καθορίζονται με βάση γενικά κριτήρια, όπως π.χ. γεωγραφικά ή επαγγελματικά) το δημόσιο συμφέρον μπορεί να διακριθεί σε γενικό και ειδικό αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ειδικότερες αυτές μορφές του εξακολουθούν να εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιό του. 19 Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Β ε ν ι ζ έ λ ο ς, Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, εκδ. Παρατηρητής,1990, σελ. 23 επ. Για μια εκτενέστερη αναφορά στη σχέση της νομολογιακής χρήσης του γενικού συμφέροντος με την ερμηνεία του Συντάγματος στα πλαίσια του δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας, βλ. σελ. 49 επ. Ο Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Χ ρ υ σ ό γ ο ν ο ς, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, εκδ. Σάκκουλα 2002, σελ. 91 επ., υποστηρίζει ότι η συχνή αναγωγή των δικαστηρίων στην έννοια του γενικού συμφέροντος, ίσως μπορεί να εξηγηθεί, μερικά τουλάχιστον, από τη συνειδητή ή όχι προσπάθεια του δικαστή να βρει ιδεολογικά ερείσματα για τον έλεγχο της συνταγματικότητας. 20 Εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται, πρέπει να σημειωθεί ότι ρητή αναφορά στο γενικό συμφέρον γίνεται και στην διάταξη του άρ εδ. β Σύντ. στο κείμενο του όρκου που δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Επίσης, στα άρ. 4 3 εδ. β και 28 2 εδ. α και 3 Συντ. γίνεται ιδιαίτερη μνεία του εθνικού συμφέροντος. Από τις διατάξεις αυτές, η πρώτη έχει πρόδηλο πανηγυρικό χαρακτήρα ενώ οι υπόλοιπες έχουν εντελώς εξειδικευμένο νοηματικό περιεχόμενο που αφορά την διεθνή θέση και τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. 21 Για τον σκοπό και την χρησιμότητα των αόριστων εννοιών, βλ. Α ν τ ώ ν η Μ α ν ι τ ά κ η, Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, εκδ. Σάκκουλα, 1994, σελ. 263 επ. 22 Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Β ε ν ι ζ έ λ ο ς, Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, εκδ. Παρατηρητής,1990, σελ.45. 7

11 χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ο νομοθέτης προσφεύγει στην χρήση αόριστων εννοιών όπως το δημόσιο συμφέρον 23. Το περιεχόμενο της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος δεν είναι προσδιορισμένο εκ των προτέρων, αλλά διαμορφώνεται παράλληλα με την εξελικτική πορεία των κοινωνικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι ταυτίζεται με τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο από το κράτος. Αντίθετα, η διαδικασία διαμόρφωσης του δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει την σύμπραξη των εκάστοτε κοινωνικών φορέων και του κράτους: οι μεν πρώτοι εκπροσωπούν τα ειδικά ή μερικά συμφέροντα των κοινωνικών τάξεων και ομάδων που αντιπροσωπεύουν, ενώ το κράτος αναλαμβάνει να εναρμονίσει τα επιμέρους αυτά συμφέροντα με το γενικό συμφέρον του κοινωνικού συνόλου 24. Ωστόσο, η αοριστία της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος δεν της στερεί την νομική και αξιολογική της διάσταση. Το δημόσιο συμφέρον αποτελεί νομική έννοια, διότι καθορίζεται από τους κανόνες δικαίου, είτε ως ένα από τα στοιχεία του περιεχομένου τους, είτε ως σκοπός των νομικών πράξεων και των υλικών ενεργειών της Διοίκησης. Μάλιστα, ως νομική έννοια, διαθέτει συνταγματική ισχύ και οι συγκεκριμένοι λόγοι κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος που επικαλείται κάθε φορά ο νομοθέτης θεωρείται ότι εξειδικεύουν κάποια αρχή ή αξία που προβλέπεται ή προκύπτει από το Σύνταγμα 25. Το δημόσιο συμφέρον δεν αποτελεί λοιπόν κριτήριο υπεράνω του θετού δικαίου, αλλά εκφράζεται μέσα από και σύμφωνα με αυτό, δίχως να μπορεί να θεμελιώσει την απαλλαγή από την αρχή της νομιμότητας στην οποία και εντάσσεται 26. Ως εκ τούτου κατά πάγια νομολογία οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο 27. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αντιμετωπίζει το δημόσιο συμφέρον ως αόριστη αξιολογική έννοια, το περιεχόμενο της οποίας συγκεκριμενοποιείται κατά περίπτωση από τον κοινό νομοθέτη υπό τον έλεγχο πάντα του ακυρωτικού δικαστή 28. Ειδικότερα, στην ελληνική έννομη τάξη η συγκεκριμενοποίηση του δημοσίου συμφέροντος γίνεται κατ' αρχήν από το ίδιο το Σύνταγμα και κατόπιν από τον νομοθέτη ο οποίος θέτει τους στόχους της Δημόσιας Διοίκησης και ρυθμίζει την οργάνωση και την δράση της. 23 Όπως αναφέρει και η Ε υ α γ γ ε λ ί α Κ ο υ τ ο ύ π α Ρ ε γ κ ά κ ο υ, Έννοια και φύση των αόριστων εννοιών σε Εμβάθυνση δημοσίου δικαίου Ειδικά θέματα διοικητικού δίκαιου, εκδ. Σάκκουλα 2005, σελ. 325, Η χρήση αορίστων εννοιών αποτελεί μια μέση οδό μεταξύ της απόλυτης δέσμευσης της διοικήσεως από το νόμο, που συνεπάγεται την υπερπαραγωγή νομικών κειμένων και εγκυμονεί κινδύνους για την ελευθερία του πολίτη, και μιας όσο το δυνατόν πιο ευέλικτης διοικητικής δράσης η οποία από την άλλη πλευρά θα έθετε σε κίνδυνο την αρχή της νομιμότητας. 24 Α π ό σ τ ο λ ο ς Γ έ ρ ο ν τ α ς, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2002, σελ Α ν τ ώ ν η ς Μ α ν ι τ ά κ η ς, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού συμφέροντος, ΤοΣ 1978, σελ Π. Δ. Δ α γ τ ό γ λ ο υ, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 5η έκδοση, 2004,σελ , Δ ή μ η τ ρ α Κ ο ν τ ό γ ι ω ρ γ α - Θ ε ο χ α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Η ρήτρα του δημοσίου συμφέροντος (Εξελίξεις στον δικαστικό έλεγχο) σε Εμβάθυνση δημοσίου δικαίου ειδικά θέματα διοικητικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα 2005, σελ. 17 επ. 27 ΣτΕ 1332/1985, 276/1986, 1615/1988 κ.α. 28 Α π ό σ τ ο λ ο ς Γ έ ρ ο ν τ α ς, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2002, σελ

12 Περαιτέρω, το δημόσιο συμφέρον εξειδικεύεται από τις κατ' εξουσιοδότηση του νόμου κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης καθώς και από τις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ' άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης. Η Διοίκηση μπορεί να εξουσιοδοτείται από τον νομοθέτη να λαμβάνει τα μέτρα που επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και μπορεί να καλείται από το νομοθέτη να επιλέγει μεταξύ διάφορων νόμιμων λύσεων, οπότε οφείλει να επιλέξει την λύση εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. 29 Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο ή γενικό συμφέρον αποτελεί ταυτόχρονα πηγή διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης αλλά και κριτήριο της νόμιμης άσκησής της Η εφαρμογή της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος στον χώρο της οικονομικής ελευθερίας Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η οικονομική ελευθερία τελεί υπό την γενική επιφύλαξη του νόμου (αρ. 5 3 Σ) και περιορίζεται από τα δικαιώματα των άλλων και τα χρηστά ήθη (αρ. 5 1 Σ). Επιπρόσθετα, η 2 του αρ. 106 Σ ορίζει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν πρέπει να αναπτύσσεται σε βάρος της εθνικής οικονομίας και οι 3-5 του ίδιου άρθρου παρέχουν την δυνατότητα στον νομοθέτη να παρεμβαίνει στην ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και να θεσπίζει μέτρα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον. Την δυνατότητα επιβολής περιορισμών στην οικονομική ελευθερία χάριν του δημοσίου συμφέροντος δέχεται κατά πάγια νομολογία και το ΣτΕ 30. Οι παρεμβάσεις που μπορεί να ασκηθούν στην οικονομική ελευθερία κλιμακώνονται σε ένα ευρύ φάσμα 31 που αρχίζει από την χορήγηση προηγούμενης άδειας για την άσκηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και καταλήγει σε βαθιές μορφές παρεμβατισμού όπως το κρατικό μονοπώλιο 32, ανάλογα με τους σκοπούς του νομοθέτη και την οικονομική πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο κρατικός παρεμβατισμός ανεξέλεγκτος, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι η άσκηση του περιορίζει συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές όπως αυτές της ισότητας και της οικονομικής ελευθερίας. Όπως ορθά παρατηρείται, ο κρατικός οικονομικός παρεμβατισμός είναι διακριτικός από 29 Π. Δ. Δ α γ τ ό γ λ ο υ, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 5η έκδοση, 2004,σελ. 182 επ. 30 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ (Ολ) 1093/87, ΔιοικΔ/νη , 771/88, ΤοΣ , /89, ΕλλΔνη Ο Ι ω ά ν ν η ς Α ν α σ τ ό π ο υ λ ο ς, Αρχή της ισότητας και οικονομικός παρεμβατισμός, σε Σύμμεικτα Φώτη Βεγλερή ΙΙ, 1998, σελ. 322 διακρίνει τέσσερις μορφές που μπορεί να λάβει η κρατική παρέμβαση. Μπορεί να συνίσταται στην θέση περιορισμών στην άσκηση των οικονομικών ελευθεριών (περιοριστική), να αποβλέπει στην διαρρύθμιση και τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου περιεχομένου των ατομικών δικαιωμάτων οικονομικού περιεχομένου (ρυθμιστική), να είναι κατευθυντήρια, είτε τέλος να αφορά την ανάπτυξη της δραστηριότητας δημοσίων παρεμβατικών και επιχειρηματικών φορέων(παροχική). 32 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, Οικονομική ελευθερία και κρατική παρέμβαση, ΝοΒ 1992, σελ

13 την φύση του 33 και έρχεται σε ρήξη με την συνταγματική αρχή της ισότητας η οποία επιτάσσει την ομοιόμορφη ρύθμιση ίδιων η ανάλογων καταστάσεων 34. Αυτή η απόκλιση από την αρχή της ισότητας αντισταθμίζεται μέσω της επίκλησης του σκοπού δημοσίου συμφέροντος από τον νομοθέτη, και φυσικά τον δικαστικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων περιορίζεται στον έλεγχο της μη υπέρβασης από τον νομοθέτη των άκρων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας και δεν επεκτείνεται στις επιλογές του ή στο ουσιαστικό περιεχόμενο των νομικών κανόνων 35. Καθώς στο δίκαιο του οικονομικού παρεμβατισμού συγκεκριμενοποιούνται δυναμικές οικονομικοπολιτικές έννοιες (όπως πχ οι συνθήκες της αγοράς, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, το συμφέρον της εθνικής οικονομίας κ.α.) ο νομοθέτης και η διοίκηση διαθέτουν ευρύτατα περιθώρια διαπλαστικής εξουσίας και διακριτικής ευχέρειας αντίστοιχα 36. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι στο πεδίο των οικονομικών ρυθμίσεων η αρχή της ισότητας σχετικοποιείται σημαντικά και ο δικαστικός έλεγχος περιορίζεται στις ακραίες οριακές περιπτώσεις της αυθαίρετης δράσης των κρατικών οργάνων 37. Για να είναι λοιπόν θεμιτή μια παρέμβαση θα πρέπει να αποσκοπεί στην θεραπεία νόμιμου σκοπού που να ανάγεται στο γενικότερο δημόσιο συμφέρον και να δικαιολογείται από αντικειμενικά κριτήρια που τελούν σε λογική σχέση με το περιεχόμενο και τον σκοπό της. Μάλιστα, θα πρέπει επιπλέον να ασκείται εντός των πλαισίων που διαγράφει η αρχή της αναλογικότητας (αρ. 25 εδ. δ Σ), η οποία προσδιορίζει την έκταση και τα όρια της παρέμβασης του κράτους στον τομέα της οικονομίας 38. Έτσι, ο νομοθέτης οφείλει να επιλέξει το πλέον κατάλληλο 33 Βλ. Ι ω ά ν ν η Α ν α σ τ ό π ο υ λ ο, οπ. παρ. σελ. 336 επ.: Όπως επιγραμματικά έχει λεχθεί, ο παρεμβατισμός είναι σύμφυτος με την διάκριση, αφού συνίσταται στην διαφορετική μεταχείριση των επιχειρηματικών φορέων ανάλογα με το αν η δραστηριότητά τους είναι περισσότερο ή λιγότερο σύμφωνη με το γενικό οικονομικό συμφέρον. 34 Βέβαια, αντίστροφα, η συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότητα (νοούμενη ως αναλογική ισότητα) επιβάλλει την ανόμοια μεταχείριση των αντικειμενικά προσδιορισμένων ανόμοιων καταστάσεων. Βλ. αναλυτικά Α ν τ ώ ν η ς Μ α ν ι τ ά κ η ς, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού συμφέροντος, ΤοΣ 1978, σελ. 440 επ., καθώς και Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Τ ά χ ο ς, Διοικητικό οικονομικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 1992, σελ. 207 επ. 35 Ενδεικτικά, ΣτΕ /2002, όπου το Δικαστήριο κρίνει ότι οι εκτιμήσεις του νομοθέτη ή, κατά περίπτωση, της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης εκφεύγουν του ελέγχου του ακυρωτικού δικαστή εφόσον δεν παρίστανται καταδήλως αυθαίρετες και απολύτως απρόσφορες υφ' οιανδήποτε λογική εκδοχή, προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με τη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση σκοπού. Ομοίως και οι ΣτΕ 867-9/2002, Αρμ Ι ω ά ν ν η ς Α ν α σ τ ό π ο υ λ ο ς, Οι δημόσιες ενισχύσεις της οικονομίας, εκδ. Σάκκουλα, 1982, σελ. 161 επ. 37 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην νομολογία του ΣτΕ, ο νομοθέτης θα πρέπει κατά την επιλογή των διαφόρων τρόπων ρυθμίσεως, να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια, είτε με τη μορφή της επιβολής μιας αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως ή της αφαιρέσεως δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται ή παρέχονται από προϋφιστάμενο ή συγχρόνως τιθέμενο γενικότερο κανόνα, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια. Βλ. ΣτΕ 2962/1999, ΔιΔ , 2717/1998, 1426/1989, 2799/1984, 2153/1989, ΔιΔ , 3582/1996,466/1999, ΔτΑ 7/ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ α τ α π ό δ η ς, Εθνική αναπτυξιακή πολιτική και νομιμότητα των κρατικών ενισχύσεων, εκδ. Σάκκουλα 2006, σελ. 72 επ. 10

14 και λιγότερο επαχθές μέτρο από την κλίμακα των δυνατών παρεμβατικών ρυθμίσεων 39 προκειμένου ο περιορισμός που θα προκληθεί να μην τελεί σε δυσαρμονία με την ωφέλεια που θα προκύψει από την επίτευξη συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος. Τελικό όριο του οικονομικού κρατικού παρεμβατισμού χάριν του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας: η επέμβαση του κράτους στις ιδιωτικές οικονομικές δραστηριότητες δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την αναίρεση του ουσιαστικού περιεχομένου τους 40. Πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 41 επισημαίνει ορθά ότι η διάταξη του αρ. 5 1 Σ προστατεύουσα την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητος, στην οποία περιλαμβάνεται και η ελευθερία ασκήσεως του εμπορίου, αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ελεύθερης οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν αυτές να εργάζονται κερδοσκοπικώς εντός της ανταγωνιστικής αγοράς. Και ναι μεν η ανωτέρω διάταξη δεν αποκλείει στον κοινό νομοθέτη ή, κατ εξουσιοδότηση τούτου, στη Διοίκηση να θεσπίσει περιορισμούς της ανωτέρω ελευθερίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι περιορισμοί, όμως, αυτοί δεν επιτρέπεται να φθάνουν μέχρι του σημείου να καθίσταται πράγματι αδύνατη ή υπερμέτρως δυσχερής η πραγματοποίηση και των θεμιτών σκοπών της επιχειρηματικής δραστηριότητος, από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση της επιχειρήσεως ως οικονομικής μονάδος. Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος στην οικονομική ελευθερία έχει δύο όψεις: περιορίζει την άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων οικονομικού χαρακτήρα αλλά ταυτόχρονα παραπέμπει στο σκοπό των νομοθετικών επιλογών και κατά τον τρόπο αυτό καθίσταται κριτήριο για τον έλεγχο της αναλογικότητας των εν λόγω περιορισμών Η προστασία του ανταγωνισμού Η σύγχρονη νομική σημασία της οικονομικής ελευθερίας έχει συμπυκνωθεί στην διατήρηση και προστασία ενός καθεστώτος ελεύθερου ανταγωνισμού. Το πλέγμα των συνταγματικών διατάξεων που εγγυώνται γενικά το σύστημα της οικονομίας της αγοράς εμπεριέχει τη συνταγματική εγγύηση της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού, εγγύηση ιδιαίτερης σημασίας καθώς ο ανταγωνισμός αποτελεί θεμελιώδες προσδιοριστικό στοιχείο της οικονομίας της αγοράς. 39 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, Οικονομική ελευθερία και κρατική παρέμβαση, ΝοΒ 1992, σελ Βλ. σχετικά Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, οπ. παρ., σελ , Α π ό σ τ ο λ ο ς Γ έ ρ ο ν τ α ς, Διοικητικό οικονομικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2002, σελ Βλ. ΣτΕ 1686/2002, /2001. Επίσης πρβλ. ΣτΕ 2112/1963, 1370/1985, 2298/ Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Β ε ν ι ζ έ λ ο ς, Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, εκδ. Παρατηρητής,1990, σελ

15 Η ελευθερία του ανταγωνισμού αποτελεί ιδιαίτερη εκδήλωση της οικονομικής ελευθερίας η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση στην οικεία αγορά και τον ελεύθερο ανταγωνισμό εντός της αγοράς αυτής. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι μια αντικειμενική κατάσταση που προϋποθέτει την πολλαπλότητα των οικονομικών φορέων που μετέχουν στην αγορά, καθώς και ισότητα στους όρους και τις ευκαιρίες δραστηριοποίησης των φορέων αυτών 43. Ταυτόχρονα, αποτελεί κίνητρο για βελτίωση των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και αντισταθμίζει ως ένα σημείο την συχνή οικονομική ανισότητα των ανταγωνιζομένων Στο εθνικό δίκαιο Στο ελληνικό δίκαιο, η προστασία του ανταγωνισμού εμπίπτει στο πεδίο των διατάξεων των αρ. 4 1, 5 1, 25 1, 106 2, 3 του Συντάγματος. 45 Η ελευθερία του ανταγωνισμού συγκεκριμενοποιείται με τα ίδια όρια της οικονομικής ελευθερίας, δηλαδή τα χρηστά ήθη, τα δικαιώματα των άλλων και το Σύνταγμα 46. Η σχετικοποίηση της ως προς τα χρηστά ήθη προσδιορίζει τα ποιοτικά της όρια μέσα στον οικονομικό χώρο αξιολογούμενα με βάση την κρατούσα κοινωνική ηθική και θεμελιώνει συνταγματικά το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού ως περιορισμό της ανταγωνιστικής ελευθερίας 47. Τα ποσοτικά όρια της ανταγωνιστικής ελευθερίας προσδιορίζονται μέσω της οριοθέτησής της ως προς τα δικαιώματα των άλλων. Το δικαίωμα του καθενός για συμμετοχή στον ανταγωνισμό σταματάει εκεί όπου αρχίζει η προσβολή της αντίστοιχης ανταγωνιστικής ελευθερίας των άλλων και κατ αυτόν τον τρόπο θεσμοποιείται το δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού 48 που έχει ως αντικείμενο την εξάλειψη των εμποδίων που διακινδυνεύουν την 43 Ε υ ρ υ δ ί κ η Μ π έ σ ι λ α Β ή κ α, Ο ελεύθερος ανταγωνισμός και οι περιορισμοί του η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας (κατά το αρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος), εκδόσεις Σάκκουλα, 1998, σελ. 43. Βλ. επίσης Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Τ ά χ ο ς, Λατομείο μαρμάρων ΟΤΑ Ελευθερία ανταγωνισμού Δημοπρασίας όροι και αποτελέσματα Αρχή του εφικτού και του ανέφικτου Εκ νέου κίνηση της διαδικασίας εκμετάλλευσης Δυνατότητα απευθείας ανάθεσης, Γνωμοδότηση, ΔιΔικ 1999/2, σελ. 264 επ., Λ ά μ π ρ ο ς Κ ο τ σ ί ρ η ς, Δίκαιο ανταγωνισμού, εκδ. Σάκκουλα, 2001 σελ. 25 επ. 44 Αναλυτικά για τις οικονομικοπολιτικές και κοινωνικοπολιτικές λειτουργίες του θεσμού του ανταγωνισμού βλ. σε Α θ α ν ά σ ι ο Λ ι α κ ό π ο υ λ ο, Η οικονομική ελευθερία αντικείμενο προστασίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού, εκδ. Σάκκουλα, 1981, σελ. 10 επ. 45 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς, Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των διοικητικών συμβάσεων, εκδ. Σάκκουλα, 2006 σελ Λ ά μ π ρ ο ς Κ ο τ σ ί ρ η ς, Δίκαιο ανταγωνισμού, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 26 επ. 47 Βασική πηγή του ελληνικού δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού είναι ο Ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού όπως τροποποιήθηκε με τον ν.δ. 8/1926 περί τροποποιήσεως των περί ευρεσιτεχνίας και αθεμίτου ανταγωνισμού διατάξεων και το ν.δ. 4181/1961 περί τροποποιήσεως του ν. 146/ Βασική πηγή του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι ο Ν. 703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους νόμους 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2323/1995, 2741/1999,2837/2000 και 2941/2001). Το νομοθετικό πλαίσιο για την ρύθμιση του ανταγωνισμού συμπληρώνεται από τον Ν. 2251/1994 για την 12

16 διατήρηση ενός κλίματος ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Τέλος, η σχετικοποίηση της ανταγωνιστικής ελευθερίας προς το Σύνταγμα, καθιστά θεμιτό τον περιορισμό της από το Κράτος, κατ αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν για την οικονομική ελευθερία. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το Σύνταγμα κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία ως θεσμό που περιλαμβάνει το σύνολο των ιδιωτικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για τον ελεύθερο ανταγωνισμό: αναγνωρίζεται και προστατεύεται ως θεσμός και ως σύστημα ομαλής και υγιούς λειτουργίας της αγοράς. Ως εκ τούτου, η εγγύηση του ανταγωνισμού ως συστήματος έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την προστασία των επιμέρους ιδιωτικών ανταγωνιστικών συμφερόντων 49 και ο νομοθέτης μπορεί και πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να εξασφαλισθούν υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού και αποτελεσματική προστασία από αντιανταγωνιστικές ενέργειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην αναίρεση του ίδιου του οικονομικού ανταγωνισμού ως συστήματος 50. Ορισμένες κρατικές οικονομικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην οικονομική ζωή ενδέχεται να ανατρέπουν την ισορροπία του ανταγωνισμού, όπως πχ. η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις ή η επιχειρηματική δραστηριότητα των δημόσιων φορέων: όλα τα κρατικά μέτρα κατευθύνσεως, εποπτείας και προαγωγής της οικονομίας που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό οφείλουν να βρίσκουν έρεισμα και να καλύπτονται από τους περιορισμούς της οικονομικής ελευθερίας που θεσπίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 1 και 106 του Συντάγματος και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αναιρούν τον πυρήνα της ανταγωνιστικής ελευθερίας 51. Η συνταγματική κατοχύρωση της ανταγωνιστικής ελευθερίας διασφαλίζει λοιπόν τον ανταγωνισμό ως οικονομική διαδικασία η οποία πρέπει να προστατεύεται από τον κοινό νομοθέτη, όχι μόνο με αποχή του από προσβολές αλλά και με θετικές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να περιορίζουν την οικονομική ελευθερία των ιδιωτών, όταν αυτή διαταράσσει ή απειλεί να διαταράξει την παραπάνω οικονομική διαδικασία. Η ύπαρξη της ελευθερίας του ανταγωνισμού, υποκείμενο της οποίας είναι οι ιδιώτες, σε καμία περίπτωση δεν αναιρείται, απλά κατά περίπτωση προστασία του καταναλωτή. 49 Γ. Σ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς, Η αποδοχή του rule of reason στο αμερικανικό και κοινοτικό δίκαιο, ΕεμπΔ 2002, σελ Όπως αναφέρουν οι Α ρ ι σ τ ό β ο υ λ ο ς Μ ά ν ε σ η ς και Α ν τ ώ ν η ς Μ α ν ι τ ά κ η ς, Κρατικός παρεμβατισμός και Σύνταγμα (Έλεγχος τραπεζών βάσει Α. Ν. 1665/51 και Ν. 431/76), Γνωμοδότηση, ΝοΒ 1981, σελ επ. Η συνταγματική προστασία του συστήματος του ελεύθερου ανταγωνισμού, ως θεσμική εγγύηση, επιβάλλει στην νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία να λαμβάνουν κ α ι θετικά μέτρα για να διαφυλάξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς. Κατ' αντίθεση λοιπόν προς την κλασική αντίληψη του οικονομικού φιλελευθερισμού που υπαγόρευε την αποχή του κράτους από κάθε επέμβαση στην οικονομική διαδικασία, στην σημερινή φάση της οικονομικής εξέλιξης το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς προστατεύεται αποτελεσματικά με τρόπο όχι μόνο αρνητικό αλλά και θετικό, δλδ με τον κρατικό παρεμβατισμό. 51 Ε υ ρ υ δ ί κ η Μ π έ σ ι λ α Β ή κ α, Ο ελεύθερος ανταγωνισμός και οι περιορισμοί του η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας (κατά το αρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος), εκδόσεις Σάκκουλα, 1998, σελ

17 υποχωρεί μπροστά στην κρατική αρμοδιότητα για διασφάλιση της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, το υποκειμενικό στοιχείο του ανταγωνισμού αποκτά αντικειμενική διάσταση και μετατρέπεται σε θεσμό, άξιο δικαιικής προστασίας Στο κοινοτικό δίκαιο Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία μιας εσωτερικής, ή αλλιώς ενιαίας αγοράς, όρος ο οποίος εξειδικεύεται στα άρθρα 3 1 γ και 14 2 της ΣυνθΕΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η κοινοτική δράση αποσκοπεί στην προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, ενός χώρου «χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων». Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς δεν προϋποθέτει μόνο την άρση των κρατικής προέλευσης φραγμών στην άσκηση των πιο πάνω θεμελιωδών ελευθεριών. Επιπρόσθετα απαιτείται ο έλεγχος των περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών των επιχειρήσεων καθώς και η διαμόρφωση κοινών πολιτικών και εναρμονισμένων ρυθμίσεων στους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, οι διατάξεις της Συνθήκης που κατοχυρώνουν τις βασικές κοινοτικές ελευθερίες κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, συμπληρώνονται από αυτές που αποσκοπούν στην διασφάλιση ενός κλίματος ανόθευτου ανταγωνισμού. Το αρ. 3 1 ζ της ΣυνθΕΚ ανάγει σε κοινοτικό στόχο την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Από την διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 81(απαγόρευση συμπράξεων), 82(απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης), 86(εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στις δημόσιες και στις προσομοιάζουσες προς αυτές επιχειρήσεις) και 87(απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων) ΣυνθΕΚ προκύπτει μια κατ' αρχήν απαγόρευση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 53. Σε άμεση σχέση με αυτή την απαγόρευση τελούν και οι διατάξεις των αρ. 4 και 98 ΣυνθΕΚ οι οποίες ορίζουν ότι τα κράτη μέλη και η Κοινότητα δρουν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό 54. Η μορφή του ανταγωνισμού που προστατεύεται στην κοινοτική έννομη τάξη είναι αυτή του αποτελεσματικού ή δυναμικού ανταγωνισμού (workable competition) 55, η οποία 52 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς, Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των διοικητικών συμβάσεων, εκδ. Σάκκουλα, 2006 σελ Ε υ γ ε ν ί α Π ρ ε β ε δ ο ύ ρ ο υ, σε Σ κ ο υ ρ ή, Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκδ. Σάκκουλα 2003, αρ. 3 ΕΚ, παρ. 18, σελ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς, Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των διοικητικών συμβάσεων, εκδ. Σάκκουλα, 2006 σελ Ο ορισμός της έννοιας του δυναμικού ανταγωνισμού δεν περιέχεται στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης αλλά έχει προσδιοριστεί από την νομολογία του ΔΕΚ. Βλ. ΔΕΚ 56/65, , LTM/MBU, Συλλ. 1966, σελ. 313, ΔΕΚ 22/71, Beguelin Import, Συλλ. 1979, σελ. 949, ΔΕΚ 26/76, , Metro/Saba I, Συλλ. 1977, σελ. 14

18 αντιδιαστέλλεται από την παραδοσιακή μορφή του καθαρού ή τέλειου ανταγωνισμού, στον οποίο οι τιμές είτε καθορίζονται ανεξάρτητα από την δράση των επιχειρήσεων από ένα βιολογικό νόμο της αγοράς, είτε διαμορφώνονται σε μία ιδανική αγορά πλήρους διαφάνειας 56. Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός ορίζεται στα πλαίσια μια συγκεκριμένης αγοράς, σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αποτελεί συνάρτηση πολλών στοιχείων, όπως πχ η φύση των σχετικών προϊόντων, ο αριθμός και το μέγεθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς και ο βαθμός αλληλεξάρτησής τους 57. Οι κοινοτικές διατάξεις περί ανταγωνισμού μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: στις διατάξεις που εφαρμόζονται έναντι των επιχειρήσεων(αρ.81,82 ΣυνθΕΚ), και σε αυτές που εφαρμόζονται έναντι των κρατών μελών (αρ. 86 επ. ΣυνθΕΚ ) Α)διατάξεις που εφαρμόζονται έναντι των επιχειρήσεων 58 : Σύμφωνα με το αρ ΣυνθΕΚ, απαγορεύονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες όλες οι συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων και εναρμονισμένες πρακτικές (ή αλλιώς συμπράξεις) μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, εφόσον επηρεάζουν το διακοινοτικό εμπόριο. Ωστόσο, με απόφαση της Επιτροπής μπορούν να εξαιρεθούν αντιανταγωνιστικές πράξεις όταν βελτιώνεται η παραγωγή ή διανομή των προϊόντων ή η προώθηση της τεχνολογικής ή οικονομικής προόδου, ενώ εξασφαλίζεται συγχρόνως στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, με την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της αναλογικότητας και της μη κατάργησης του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της αγοράς. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται από το αρ ΣυνθΕΚ η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης τους ενός της κοινής αγοράς ή ενός σημαντικού τμήματος αυτής, εφόσον έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Οι διατάξεις των αρ. 81 και 82 ΣυνθΕΚ έχουν μεταφερθεί σχεδόν πανομοιότυπα στο εθνικό δίκαιο με τις αντίστοιχες διατάξεις των αρ. 1 και 2 του ν.703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού». Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι μεταξύ τους υπάρχει μια κύρια διαφορά ουσιαστικού περιεχομένου, που δεν είναι άλλη από το πεδίο και την έκταση εφαρμογής τους. Σε σχέση με τις κοινοτικές διατάξεις ανταγωνισμού, ως χώρος στον οποίο προστατεύεται ο ανταγωνισμός καθορίζεται η κοινή αγορά 1875, ΔΕΚ 75/84, , Metro/ Saba II, Συλλ. 1986, σελ Λ ά μ π ρ ο ς Κ ο τ σ ί ρ η ς, Δίκαιο ανταγωνισμού, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 1 επ. Για την θεώρηση του ανταγωνισμού στα εκάστοτε κρατούντα οικονομικά συστήματα, βλ. Α π ό σ τ ο λ ο υ Γ έ ρ ο ν τ α, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2002, σελ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ α ρ ύ δ η ς, Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού Θεμελιώδεις ελευθερίες, ανταγωνισμός, κρατικές ενισχύσεις, εκδ. Σάκκουλα 2004, σελ Για μια αναλυτική ερμηνεία των άρ. 81 και 82 ΣυνθΕΚ, βλ. Β ι κ τ ώ ρ ι α Μ ε ρ τ ι κ ο π ο ύ λ ο υ, Η εξέλιξη του ανταγωνισμού μέσα από την νομολογία των Κοινοτικών Δικαστηρίων, ΔιΔικ επ. 15

19 και οι συμπράξεις και η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύονται μόνο αν μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Η έκταση εφαρμογής του ελληνικού δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού καθορίζεται από το αρ. 32 του Ν.703/1977 και είναι σαφώς πιο περιορισμένη: ο Ν.703/1977 εφαρμόζεται σε όλους τους περιορισμούς του ανταγωνισμού που ενεργούν ή μπορούν να επενεργήσουν μέσα στην χώρα μας. Εφόσον δυνατός χώρος εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου είναι και η χώρα μας, η ανομοιότητα αυτή της έκτασης εφαρμογής των ως άνω ρυθμίσεων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου. Η σύγκρουση αυτή θα πρέπει να επιλυθεί βάσει της αρχής της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου και της ανάγκης ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεών του. Β) διατάξεις που έχουν αποδέκτες τα κράτη μέλη: Ο στόχος της ενοποίησης της κοινοτικής αγοράς, στην οποία θα επικρατεί κλίμα ανόθευτου ανταγωνισμού δεν διακυβεύεται μόνο από τις περιοριστικές πρακτικές των επιχειρήσεων αλλά και από τις κρατικές επιχειρηματικές επεμβάσεις στην αγορά. Οι κρατικές επιχειρηματικές επεμβάσεις, αποτελούν συχνό φαινόμενο και μπορούν να έχουν ως αντικείμενο την υποστήριξη ή την ενίσχυση μιας περιοριστικής σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ή μιας πρακτικής που συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Μπορεί όμως να αφορούν και στην δημιουργία ή στην λειτουργία δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων στις οποίες έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα η ακόμα, την χορήγηση αδικαιολόγητων οικονομικών πλεονεκτημάτων σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό το αρ ΣυνθΕΚ απαγορεύει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν οποιασδήποτε μορφής μέτρα αντίθετα προς τις διατάξεις της ΣυνθΕΚ, και ιδίως προς αυτές περί ανταγωνισμού υπέρ των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα ενώ το αρ εισάγει την απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων υπό οποιαδήποτε μορφή διότι νοθεύουν τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής. Αναλυτική αναφορά στις διατάξεις των άρθρων αυτών θα γίνει στο οικείο κεφάλαιο. 16

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ως γνωστόν, η παροχική διοίκηση (που αποτελεί ειδικότερη μορφή της κυριαρχικής διοίκησης 59 ) αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εντατικοποίησης του κρατικού παρεμβατισμού για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της παροχής ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, η παροχική διοίκηση προσφεύγει σε μορφές δράσης που άπτονται τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού δικαίου. Έτσι, εκτός από την παραδοσιακή διοικητική δραστηριότητα, το οικονομικά παρεμβαίνον κράτος μετέρχεται τεχνικών του ιδιωτικού δικαίου όπως πχ της δημιουργίας επιχειρηματικών μονάδων υπό την μορφή ΝΠΙΔ ή της σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ουσιαστικά λοιπόν, το ίδιο το κράτος επιλέγει να υπαγάγει δραστηριότητες του με αμιγώς οικονομική φύση στο δίκαιο του ανταγωνισμού μέσω της υιοθέτησης μορφωμάτων του ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, ιδίως μετά τις οδηγίες απελευθέρωσης των κοινωφελών υπηρεσιών, το δίκαιο του ανταγωνισμού παρεισφρέει και σε παραδοσιακούς τομείς της κρατικής δραστηριότητας, όπως αυτός των δημοσίων υπηρεσιών ενώ επηρεάζει και τις επιλογές της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, μέσω της εκτενούς κοινοτικούς ρύθμισης του τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι κανόνες του ανταγωνισμού επηρεάζουν την δράση της διοίκησης και συγκεκριμένα ασχολείται με τα ζητήματα της δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απελευθέρωσης των αγορών, των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1. Δημόσιες επιχειρήσεις: μεταξύ κράτους και αγοράς Πρωταρχική μορφή εκούσιας υπαγωγής της κυριαρχικής δράσης της διοίκησης στον ανταγωνισμό αποτελεί αυτή της δημιουργίας δημόσιων επιχειρηματικών μονάδων με την μορφή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα. Δημόσια επιχείρηση είναι εκείνη για την οποία νόμος, είτε ιδρυτικός της, είτε άλλος ή κανονιστική πράξη βάση νόμου προβλέπει ότι λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και είναι οργανωμένη σε νομικό πρόσωπο επί του οποίου το Κράτος ασκεί 59 Η κυριαρχική διοίκηση διακρίνεται από την συναλλακτική διοίκηση, η οποία υπάγεται στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου και εξασφαλίζει στους διοικητικούς φορείς τα αναγκαία μέσα για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Η συναλλακτική διοικητική δράση προϋποθέτει την πραγματική συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης στην ανταγωνιστική οικονομία με στόχο την επιδίωξη κέρδους ή την διασφάλιση των αναγκαίων για την λειτουργία της αγαθών ή υπηρεσιών μέσω πχ. συνάψεως συμβάσεων αγοραπωλησίας, μίσθωσης έργου ή εργασίας. 17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΝΟΠΕ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Α.Μ.1340200000481 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου Η αρχή της καλής πίστης στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Νίκη Παπακωνσταντίνου Αριθµός Μητρώου: 13401 99900 432 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6633729

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία για το µάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάγραμμα/ Περιεχόμενα.

Σχεδιάγραμμα/ Περιεχόμενα. Σχεδιάγραμμα/ Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Ιστορική Αναδρομή. Το Σύνταγμα του 1975. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις έως το 1987. Η περίπτωση της ΕΡΤ. Επικρίσεις ως προς το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μονοπώλιο. Τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Γρυμανέλη Αικατερίνη. το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση

Προπτυχιακή Εργασία. Γρυμανέλη Αικατερίνη. το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση Προπτυχιακή Εργασία Γρυμανέλη Αικατερίνη το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση 1. ΤΟ ΘΕΜΑ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ερώτημα αν υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα στη ραδιοτηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή»

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ Αριθ. Μητρώου: 1340200000050 Δεκέμβρης 2004

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Ι. Γενικές παρατηρήσεις 1. Εισαγωγική παρατήρηση Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ: ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΒΑΙΟΣ ΑΜ: 1340200200547 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΕΝΕΛΗ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Η κοινωνική πραγματικότητα που οδήγησε στο Σ14 παρ. 9 εδ ε...5 Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΑΝΤΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Περιεχόµενο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 Πρώτες παρατηρήσεις Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ Α. Μ. : 1340200400692 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής Η αναλογικότητα ως διάμεσος της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης Σκέψεις με αφορμή την (Ολ.) ΣτΕ 3470/2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ * «Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο

Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο Ι. Φυσικό Δίκαιο Θετικό Δίκαιο Το Σύνταγμα, που θα μας απασχολήσει ειδικότερα, αποτελείται από κανόνες δικαίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πριν προσεγγίσουμε την έννοια του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα