Θέμα: Συμβάσεις στις Προμήθειες του Πολεμικού Ναυτικού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Συμβάσεις στις Προμήθειες του Πολεμικού Ναυτικού."

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS Θέμα: Συμβάσεις στις Προμήθειες του Πολεμικού Ναυτικού. Πτυχιακή Εργασία του Χαράλαμπου Ευαγγελίδη Αθήνα 20 Αυγ 2005

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στην εργασία αυτή θα προσεγγίσω τις συμβάσεις του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού αφενός σε θεωρητική βάση αφετέρου σαν μελέτη υπόθεσης (case study) των συμβάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού Δημοσίου γενικότερα των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Το θέμα που θα πραγματευτώ έχει τις απαρχές του στην διαπίστωση της ανάγκης και ακολούθως στον προγραμματισμό κάλυψής της. Εδώ θα προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνονται και καταρτίζονται τα σχέδια για τα εξοπλιστικά προγράμματα και ο προγραμματισμός των προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα. Στην συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα ανωτέρω προγράμματα εξειδικεύονται και συγκεκριμενοποιούνται σε άλλα μικρότερης κλίμακας και χρονικού εύρους. Στην όλη διαδικάσία υλοποίησης των εν λόγο προγραμμάτων θα καταγραφούν και θα αναλυθούν οι μέθοδοι και τα όργανα που εξουσιοδοτούνται να ενεργοποιηθούν για να μεθοδεύσουν κατάλληλα τις απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησής τους με τρόπο αποτελεσματικό, ικανό, νόμιμο, και οικονομικό. Μέσω της παρούσης ανάλυσης ο αναγνώστης θα μπορέσει να πάρει μια πολύπλευρη και αρκετά λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού, και τις εξειδικευμένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν αυτές την κατηγοριοποίησή τους, τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, τις μορφές που λαμβάνουν, και τα πλαίσια μέσα στα οποία δημιουργούνται αναπτύσσονται και υλοποιούνται. Επίσης θα αναλύσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούνται προ κατάρτησης αυτών στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και στην συνέχεια τις διαδικασίες και μεθόδους κατά την κατάρτησή τους καθώς και τους όρους που περιλαμβάνουν των όπως αυτοί προσανατολίζονται μέσω των σχετικών διατάξεων αλλά και όπως διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις στην πράξη. Θα εξεταστεί παράλληλα η πορεία εκτέλεσης και διαχείρισής τους μέχρι το κλείσιμό τους. Τέλος θα παρουσιαστεί διαπιστωθείσα υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που συναντώνται κατά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ως και οι προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Μέσω αυτής της εργασίας θα διαπιστώσουμε και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα παραπάνω που δεν είναι άλλο από τα ευρύτερα προγράμματα κρατικών προμηθειών, και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου στα οποία εναρμονίζονται και οι αντίστοιχες του Πολεμικού Ναυτικού.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Διοικητική Μέριμνα (Δ.Μ.) είναι η τεχνική της σχεδίασης και διεξαγωγής και συνεχούς παρακολούθησης των κινήσεων και συντήρησης των Δυνάμεων (1). Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν ο όρος Γραμματεία. Στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία σημαίνει: πρόβλεψη, πρόνοια, στοχαστικότητα, φροντίδα εκ των προτέρων, μέριμνα. Στη Νέα Ελληνική Γραμματεία εwοείται η πράξη του εφοδιασμού. Στην Ελληνική Μυθολογία η Προμήθεια ήταν κόρη του Προμηθέα και μητέρα της Τύχης, της Ευνομίας και της Πειθούς, σε αντίθεση με τις κόρες του Επιμηθέα που έφεραν τα ονόματα Μεταμέλεια και Πρόφαση. Σήμερα η γραμματεία αυτή αποδίδεται με το όρο Διοικητική Μέριμνα και σαν τέτοια νοείται το σύνολο των ενεργειών των Ενόπλων Δυνάμεων που συνδέονται με την ποετοιμασία και υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων και με τα άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενα με αυτές έργα και υπηρεσίες, δια της εξεύρεσης και παροχής των απαιτουμένων μέσων. (2) Αντικείμενο της Διοικητικής Μέριμνας είναι η πρόβλεψη, η εκτίμηση και η προβολή των αναγκών και η διοίκηση των απαιτουμένων μέσων για την κάλυψη των προαναφερομένων. Αναλυτικότερα η Διοικητική Μέριμνα (ΔΜ) είναι ο τομέας των στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχει σχέση με τα ακόλουθα : α. Την απόκτηση, αποθήκευση, μετακίνηση, κατανομή, διανομή, διασπορά, συντήρηση, και εκκένωση του υλικού. β. Την μετακίνηση, τοποθέτηση, διακομιδή, και υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού. γ. Την απόκτηση ή κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, και διάθεση των εγκαταστάσεων. δ. Την απόκτηση ή παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων και μη. Η σπουδαιότητα και το επιτελούμενο έργο της Διοικητικής Μέριμνας είναι τεράστια καθόσον αποτελεί βασική προϋπόθεση της επιβίωσης ενός στρατεύματος και σημαντικό παράγοντα για την υποστήριξη και επιτυχία μίας πολεμικής επιχειρήσεως. Επιπλέον η ύπαρξη άρτιας Διοικητικής Μέριμνας επιδρά αποφασιστικά στο υλικό και στη μαχητική αξία του στρατεύματος. (1) ΣΚ ΓΕΣ,1987 (2) Π. Γιαννακάκος,

4 Στην τωρινή εποχή, που οι ανάγκες ενός στρατεύματος διαρκώς αυξάνονται σε ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία υλικών και εφοδίων σε συνάρτηση με τις καθημερινά αυξανόμενες τεχνολογικές εξελίξεις των οπλικών συστημάτων, τις υψηλές καταναλώσεις εφοδίων, υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών και πυρομαχικών, και τις ιδιαιτερότητες του χειρισμού και αποθήκευσής τους δημιουργούν για τη Διοικητική Μέριμνα πολύπλοκα προβλήματα που απαιτούν αυξημένα χρηματικά ποσά και καθιστούν το οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχέδιο, δέσμιο των αδυναμιών της. Οι βασικές φάσεις της Διοικητικής Μέριμνας, οι οποίες αποτελούν και το κύκλωμα αυτής είναι οι εξής : α. Διαπίστωση των αναγκών. β. Προμήθεια των αναγκαίων απαιτούμενων. γ. Αποθήκευση. δ. Διάθεση - Διανομή τους. Συνεπώς η διαδικασία των πρoμηθειών θεμελιώνεται από την διαπίστωση των αναγκών, παρεμβάλλεται μεταξύ αυτής και της διάθεσης των υλικών περιλαμβάνοντας στοιχεία και από τις δυο αυτές φάσεις και εξαρτάται κύρια από τις διατιθέμενες πιστώσεις, υποδομές και το υπάρχον προσωπικό και τον εξοπλισμό. 3

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Προμήθειες των Ε. Δ. και του Πολεμικού Ναυτικού. Το Πολεμικό Ναυτικό όπως όμοια και οι άλλοι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας είναι ένας ολοκληρωμένος, αυτόνομος οργανισμός που λειτουργεί υπό την σκέπη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) αλλά και του κράτους γενικότερα. Αναπτύσσει δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των προμηθειών όπως όλες οι υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου. Ειδικά για τις τελευταίες και προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν με των υπολοίπων κρατικών υπηρεσιών έχει ψηφιστεί ειδικό Προεδρικό Διάταγμα Περί Κρατικών Προμηθειών (1) για την αποκλειστική ρύθμιση των μεθόδων και των διαδικασιών των κρατικών προμηθειών, εργολαβιών, εργασιών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας με την φροντίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ικανοποίηση των κάθε φύσεως αναγκών του. (2) Στρατηγικά οι ανάγκες των Ενόπλων δυνάμεων διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες: (3) α. Κύριο Υλικό μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας β. Σε Υπόλοιπο Υλικό το οποίο με την σειρά του θα διακριθεί σε: (4) 1. Αμυντικό και 2. μη Αμυντικό Η υλοποίηση των προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) κατανέμεται στα αρμόδια από το νόμο όργανα οικονομικής μέριμνας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) και του Πολεμικού Ναυτικού μέχρι το επίπεδο μονάδας τους που είναι το Πολεμικό πλοίο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια τηρείται η διάκριση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ της διεύθυνσης εκτέλεσης και της διεύθυνσης ελέγχου των προμηθειών. Για όλες όμως τις περιπτώσεις (και για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού όπως και όλων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας) ενημερώνεται η ΓΓΟΣΑΕ. (1) Προεδρικό Διάταγμα 284/89 (2) ΠΔ 284/89 σελ. 7 (3) Υπουργική Απόφαση 609/8/281836/Σ.66/8Μαρ 2002 /ΥΠΕΘΑ (4) Συνθήκη της Ρώμης Άρθρο 223 4

6 Οι ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, όπως θα δούμε αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο, σχεδιάζονται για διάφορα και διαφορετικά βάθη χρονικού ορίζοντα (Βραχυπρόθεσμες, Μεσοπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες ανάγκες) οπότε και καταρτίζονται και τα αντίστοιχα προγράμματα (Ετήσια, 5ετή και 15ετή προγράμματα) προμηθειών του. Οι ανάγκες αυτές συνήθως αφορούν προμήθειες είτε σε αμυντικό υλικό και υλικό που δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών (1) είτε σε υλικό που εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών και τις υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε σε υλικό που δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών και που το Υπουργείο Ανάπτυξης εξουσιοδοτεί τα Γενικά Επιτελεία να προμηθευτούν. (2) Πολλές ανάγκες σε προμήθειες για την υποστήριξη οπλικών συστημάτων γίνονται απευθείας είτε μέσω συμμαχικών φορέων (FMS, NAMSA) είτε με συμβάσεις που υπογράφονται με τις αρχικές κατασκευάστριες εταιρείες, στα πλαίσια βασικών αρχών που έχουν συμφωνηθεί κατά την αγορά των οπλικών συστημάτων. (Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται από αρμόδιες επιτροπές που συγκροτούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.). Ιδιαίτερα για κάλυψη αναγκών σε υλικό που η αξία του φθάνει έως το ύψος των 25 εκ. ευρώ παρακολουθούνται από αρμόδια όργανα που έχει εξουσιοδοτήσει με ειδική απόφαση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενώ άνω του ποσού αυτού υπεύθυνος είναι απευθείας ο Υπουργός. Για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ποσού άνω των γνωματεύει το ΚΥΣΕΑ και ενημερώνεται η Διαρκής Επιτροπή της Βουλής σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. Όλες οι προμήθειες του ΥΠΕΘΑ ελέγχονται και από το ελεγκτικό συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που αφορά το Δημόσιο Λογιστικό, ενώ οι προμήθειες του κύριου υλικού των εξοπλιστικών προγραμμάτων υλοποιούνται από την ΓΓΟΣΑΕ. Η ΓΓΟΣΑΕ ενεργεί συντονιστικά στα ΓΕ για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προμηθειών που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα. (1) Σύμφωνα με το Ν.2286/95 (2) Σύμφωνα με το ΠΔ 284/89 5

7 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Οι ανάγκες προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες βάση των ακόλουθων κριτηρίων: α. Την σπουδαιότητα των υλικών. β. Την πηγή προμήθειας. γ Τον τρόπο προσδιορισμού των υπό προμήθεια υλικών. δ. Των προβλεπομένων διαδικασιών και μεθόδων υλοποίησης των προμηθειών. ε. Του χρηματικού ύψους της δαπάνης για κάθε προμήθεια. στ. Του φορέα υλοποίησης των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων Κατηγορίες διάκρισης των προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού με βάση τις Πηγές Προμήθειας και την σπουδαιότητα των διαφόρων υλικών Με κριτήριο την πηγή προμήθειας των υλικών, οι ανάγκες καλύπτονται : α. Από το εσωτερικό της χώρας, για υλικά εγχώριας ολικής ή μερικής κατασκευής. β. Από το εσωτερικό της χώρας, για υλικά εμπορίου (αλλοδαπής προέλευσης ή εσωτερικού). γ. Από το εξωτερικό για υλικά που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα Με κριτήριο την σπουδαιότητά τους, οι ανάγκες αφορούν: Με αποφάσεις του ΥΕΘΑ, που εκδίδονται μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ), κατόπιν προηγούμενης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των υπόλοιπων Κλάδων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες διάκρισης του υλικού σε Κύριο και Υπόλοιπο υλικό με κριτήριο τη σπουδαιότητά του. α. Κύριο υλικό, για το βασικό εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπάγονται μεγάλες, βασικές, ολόσωμες και μείζονος σημασίας μονάδες υλικού, προορισμένες να εκπληρώσουν κύρια πολεμική αποστολή, καθώς και μονάδες 6

8 άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης της αποστολής αυτής, όπως αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, πυροβόλα και άλλα συναφή. β. Υπόλοιπο Υλικό του εφοδιασμού και επισκευαστικού προγράμματος προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Υπόλοιπο Υλικό διακρίνεται σε : 1. Αμυντικό και 2. μη Αμυντικό. γ. Υπηρεσίες από τρίτους. Τα είδη υπηρεσιών που κυρίως καλύπτουν ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και των μονάδων του είναι: 1. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών. 2. Υπηρεσίες Δεξαμενισμών- Αποδεξαμενισμών Ρυμούλκησης πλοίων. 3. Υπηρεσίες Νοσοκομειακής και υγειονομικής φύσης 4. Υπηρεσίες εναέριων επιβατικών και εμπορευματικών μετα-φορών. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι υπη-ρεσίες ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων ανταλλακτικών (courier). 5. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακές (εξαιρουμένης της φωνητικής τηλεφωνίας). 6. Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) Υπηρεσίες ασφαλίσεων (β) Τραπεζικές υπηρεσίες 7. Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες (εγκαταστάσεις- συντηρήσεις). 8. Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, μελετών, υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων (υπηρεσίες, μηχανικού, αρχιτέκτονα, κατασκευαστή, συντηρητή εγκαταστάσεων κλπ). 9. Υπηρεσίες διαφημιστικές. 10. Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης ακινήτων. 11. Υπηρεσίες αποχέτευσης και διάθεσης απορριμμάτων και συναφείς υπηρεσίες. 12. Υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. 13. Υπηρεσίες ξενoδoxειακές και εστίασης (Catering) 14. Υπηρεσίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 15. Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 16. Υπηρεσίες παροχής εφοδίων (καύσιμα, λιπαντικά, γράσα κλπ σε αποστολές μονάδων του εξωτερικού) 17. Άλλες Υπηρεσίες Εάν το αντικείμενο της αιτούμενης παροχής υπηρεσίας από τρίτους, είναι ταυτόχρονα υπηρεσία και προμήθεια, εμπίπτει στις διαδικασίες των Υπηρεσιών, εφόσον η 7

9 αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση εμπίπτει στη διαδικασία προμηθειών. Οι διαγωνισμοί για ανάθεση μελετών, διέπονται από τη γενικότερη νομοθεσία, τα όρια και οι διαδικασίες, είναι αυτές των υπηρεσιών. Για περιπτώσεις ανάθεσης μελετών, υπολογίζεται η συνολική αξία για τη διάρκεια της συμβατικής υποχρέωσης (ανεξάρτητα αν υπάρχει μηνιαία καταβολή) Κατηγορίες διάκρισης των προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού με βάση τον τρόπο προσδιορισμού του αναγκαίου υλικού και ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι προμήθειες : α. Την τεχνική προδιαγραφή, ή β. Την τεχνική περιγραφή, ή γ. Την τεχνική περιγραφή και δείγμα, το οποίο συνοδεύεται, εφ' όσον είναι δυνατόν, με αναφορά στη χημική σύσταση, στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού, για την εξασφάλιση της απαιτούμενης λειτουργικότητάς του (χωρίς ποσοτικούς προσδιορισμούς), ή δ. Την τεχνική προδιαγραφή ή δείγμα του προμηθευτή. Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στα στοιχεία που καθορίζονται και για το δείγμα του υλικού, όπως παραπάνω, επί πλέον δε και με ποσοτικούς προσδιορισμούς των διαφόρων ιδιοτήτων κατά περίπτωση ή ε. Τα στοιχεία αναγνωρίσεως του υλικού, Α/Ο (Αριθμό Ονομαστικού) κλπ. Σε περίπτωση που η πηγή προμήθειας είναι από το εσωτερικό της χώρας, για υλικά εγχώριας ολικής ή μερικής κατασκευής τα στοιχεία αναγνωρίσεως θα πρέπει να συνοδεύονται με δείγμα του υλικού και κατασκευαστικά σχέδια, εφόσον υπάρχουν Κατηγορίες διάκρισης των προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού με βάση τον τρόπο πραγματοποίησης των προμηθειών Οι προμήθειες του Πολεμικού Ναυτικού (όπως και των υπολοίπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων) πραγματοποιούνται μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ενώ επιτρέπεται και η χωρίς δημόσιο διαγωνισμό πραγματοποίηση ορισμένου όμως τύπου προμηθειών και σε ορισμένες περιπτώσεις και σύμφωνα πάντοτε με κάποιες διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματα. (1) (1) ΠΔ 284/89 8

10 Ειδικότερα με κριτήριο τον τρόπο πραγματοποίησης των προμηθειών, με βάση τις διαδικασίες και μεθόδους που προβλέπονται, αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν ως εξής προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη και σωστότερη βάση για την μετέπειτα πορεία διαπραγματεύσεων και συμφωνιών απλοποιώντας και διευκολύνοντας την όλη διαδικασία μέχρι και την φάση της δημιουργίας και σύνταξης της καταλληλότερης σύμβασης και για τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές: να καθορίζονται τα παρακάτω: Με Δημόσιο διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές των διαγωνιζομένων. Με τους ειδικούς όρους συμφωνιών του εν λόγο διαγωνισμού απαιτείται α. Για προμήθειες από το εσωτερικό: 1. Το υπό προμήθεια είδος και η ποσότητά του ή το αντικείμενο εργασίας, εργολαβίας και παροχής υπηρεσιών. 2. Τα στοιχεία της σχετικής εντολής διενέργειας της προμήθειας. 3. Η ημερομηνία η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 4. Ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 5. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Το δικαίωμα αυξομείωσης ή μη των ποσοτήτων του είδους. 7. Η περίπτωση επανάληψης ή όχι του ίδιου διαγωνισμού. 8. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και άλλα έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή. 9. Ο τόπος παραλαβής και ειδών. 10. Η πληρωμή του προμηθευτή. 11. Ο ακριβής τεχνικός προσδιορισμός του υπό προμήθεια υλικού. 12. Η Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) καθώς και ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου. 13. Άλλοι τυχόν ειδικοί, ανάλογα με την περίπτωση προμήθειας, oρoι συμφωνιών. β. Διεθνής Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για προμήθειες από το εξωτερικό. 0 Διεθνής διαγωνισμός στην Ελλάδα διεξάγεται όπως και ο αντίστοιχος εσωτερικός με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, με τις ίδιες διατυπώσεις των διατάξεων του παρόντος και επιπλέov: 9

11 1. Η διακήρυξή του, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα κοινοποιείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και στις ξένες πρεσβείες της Αθήνας. 2. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της δια- κήρυξης μέχρι το άνοιγμα των προσφορών, πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 ημέρες. Ενδεχόμενη αναβολή διεξαγωγής του διαγωνισμού κοινοποιείται, μαζί με τη νέα προθεσμία όπως και η αρχική διακήρυξη. 3. Οι αρμόδιοι, για την υλοποίηση των προμηθειών, μπορούν να καλέσouv για συμμετοχή Οίκους εξωτερικού, εάν αυτοί δεν διαθέτουν εμπορικούς αντιπροσώπους στην Ελλάδα. 4. Η άδεια εισαγωγής του υλικού πρέπει να δοθεί πριν από την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 5. Ο Εμπορικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποχρεούται να αποδείξει τη νόμιμη αντιπροσώπευση του Οίκου του εξωτερικού, όποτε απαιτηθεί από τη ΓΓΟΣΑΕ ή το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο. 6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αντιπρόσωπος του ξένου οίκου, αντί για υπογραφή σύμβασης αποστέλλεται από τον οίκο επιστολή παροχής των όρων της κατακυρωτικής απόφασης και εφόσον δεν είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης με αυτόν. 7. Όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσού που θα απαιτηθεί, λαμβάνονται υπόψη: (α). Η αξία του υλικού για παράδοση CIF ή FRANCO WAGON (1) (στην οποία συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του αντιπροσώπου και οι κρατήσεις). (β). Τα έξοδα της Τράπεζας για το άνοιγμα της πίστωσης. (γ). Τυχόν μελλοντική συναλλαγματική διαφορά. (δ). Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης και τρόπος παράδοσης υλικών (CIF, C+F, FOB ή ελεύθερο στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων). (ε). Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχός τους. (στ). Η ασφάλιση των ειδών. (ζ). Ο εκτελωνισμός τους. (η). Η προμήθεια και η ευθύνη του αντιπροσώπου του οίκου εξωτερικού, που μεσολαβεί εδώ. (θ). Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα (OFFSETS) και ο Κυβερνητικός ποιοτικός έλεγχος. (ι). Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς. (1) Στο σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού, χωρίς ασφάλιση του υλικού (WAGON) ή με. ασφάλιση του υλικού (FRANCO) 10

12 Με Δημόσιο διαγωνισμό, με βάση προφορικές προσφορές των διαγωνιζομένων, που διεξάγεται με τη διαδικασία του προχείρου. Με την έγκριση διεξαγωγής του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές και κατά την κρίση οποίου έχει αυτό το δικαίωμα καθορίζονται και τα μέτρα δημοσιότητας με σκοπό την εξασφάλιση της γνωστοποίησης του διαγωνισμού σε ίσο το δυνατόν περισσότερους προμηθευτές και η αναλογική τήρηση των διαδικασιών των άρθρων του σχετικού ΠΔ. Ο διαγωνισμός με βάση προφορικές προσφορές καταχωρείται σε πρακτικό.στο πρακτικό διαγωνισμού με προφορικές προσφορές απαιτείται να καθορίζονται τα παρακάτω αναγράφονται βασικά τα παρακάτω: α. Στοιχεία της διαταγής σε εκτέλεση της οποίας διεξάγεται ο διαγωνισμός. β. Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση προμηθευτών που διαγωνίζονται. γ. Τεχνική περιγραφή του είδους και η ποσότητα του υπό προμήθεια υλικού. δ. Προσφερόμενη τιμή μονάδας. ε. Τυχόν παρατηρήσεις των προμηθευτών. στ. Υπογραφές των προμηθευτών. ζ. Κρατήσεις και χαρτόσημο σε βάρος του προμηθευτή. η. Τρόπος, χρόνος παράδοσης και τρόπος πληρωμής. θ. Εγγυοδοσία όποτε απαιτείται. ι. Δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων κατά εκατοστιαίο ποσοστό. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να εivαι τουλάχιστον τρεις, να ασχολούνται με τα υπό προμήθεια είδη και να μπορούν να τα προσφέρουν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τρεις προμηθευτές, ύστερα από έγγραφη βεβαίωση της Επιτροπής γι αυτό, o διαγωνισμός διεξάγεται μεταξύ όσων υπάρχουν στην περιοχή διεξαγωγής του. Πρέπει να επισημανθεί ότι το πρακτικό διαγωνισμού, που φέρει τις υπογραφές των προμηθευτών, αφού χαρτοσημανθεί, όπως επιβάλλεται, επειδή επέχει θέση σύμβασης, κλείνεται από την Επιτροπή με αναγραφή επαρκώς αιτιολογημένης πρότασης για κατακύρωση ή μη των υπό προμήθεια υλικών, υπογράφεται απ' αυτήν και του συμβουλευτικού μέλους που τυχόν συμμετέχει. από τον τελευταίο μειοδότη, από τον Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει στη Μονάδα ή στην Υπηρεσία και θεωρείται από το Διοικητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας που διεξήγαγε το διαγωνισμό. Στη συνέχεια υποβάλλεται αρμόδια μαζί με το φάκελο των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, για τελική έγκριση. 11

13 Με Δημόσιο διαγωνισμό, με βάση έγγραφες προσφορές, με πρόβλεψη συνέχισής τους με προφορικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο διαγωνισμός που διεξάγεται με έγγραφες προσφορές, μπορεί να συνεχισθεί με προφορικές προσφορές στο ίδιο πρακτικό, μεταξύ αυτών που ήδη διαγωνίσθηκαν εγγράφως, αμέσως μετά την αποσφράγιση και ανακοίνωση των εγγράφων προσφορών, εφόσον οι τιμές που δόθηκαν θεωρούνται από την Επιτροπή διεξαγωγής του ασύμφορες για το Πολεμικό Ναυτικό. Η συνέχιση αυτή πρέπει να προβλέπεται από τους ειδικούς όρους συμφωνιών ή από την απόφαση για επανάληψη διαγωνισμού που απέτυχε Με έγγραφη ή προφορική προσφορά των διαγωνιζομένων, για έκπτωση επί τοις εκατόν επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας διαφόρων μικροϋλικών ή εργασιών ή εργολαβιών. Σε περιπτώσεις προμήθειας διαφόρων μικροϋλικών ή εργασιών ή εργολαβιών, ή παροχής υπηρεσιών, των οποίων η συνολική αξία δεν δικαιολογεί την αγορά τους χωρίς διαγωνισμό, η υπηρεσία μπορεί, αφού προϋπολογίσει το σύνολο της δαπάνης τους, να διεξάγει διαγωνισμό με εκατοστιαία έκπτωση στη συνολική τους αξία. Η κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη και οι υπόλοιπες διαδικασίες γίνονται όπως και για τους άλλους διαγωνισμούς προμηθειών Με ανάδειξη της καταλληλότερης μεταξύ μελετών ή γενικά πνευματικών εργασιών που υποβλήθηκαν, πάνω σε καθορισμένο θέμα και βάσει αμοιβής που προκαθορίστηκε από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση ανάγκης για σύνταξη μελέτης ή για συγγραφή πνευματικής εργασίας ή για ειδική έρευνα διαφόρων θεμάτων που η πραγματοποίησή τους κρίνεται ασύμφορη για το Πολεμικό Ναυτικό ή πέρα από τις δυνατότητες τους ή η απόκτηση τους με άλλο τρόπο είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού ΠΔ.με έγγραφες προσφορές - συγγραφές. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίζεται κατ' αρχήν η ελεύθερη χρήση της από την Υπηρεσία και με ειδικούς όρους συμφωνιών του διαγωνισμού καθορίζονται: α. Το συγκεκριμένο θέμα της μελέτης. β. Αυτοί που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. γ. Τα δεδομένα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η μελέτη. 12

14 δ. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. ε. Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα στηριχθεί η πρόκριση της καταλληλότερης. στ. Το χρηματικό ποσό αμοιβής της εργασίας που επιλέγεται και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων σε βάpoς του συγγραφέα. ζ. Η δυνατότητα ελεύθερης χρήσης της μετά την κατακυρωτική απόφαση και την πληρωμή του δικαιούχου από την Υπηρεσία. η. Η επιστροφή αυτών που δεν προκρίθηκαν στους δικαιούχους. θ. Κάθε άλλος σχετικός και απαραίτητος για την εν λόγω προμήθεια όρος Με απευθείας αγορά μικροπρομηθειών μέσα στα όρια του χρηματικού ύψους της συνολικής τους δαπάνης ή με απευθείας ανάθεση προμήθειας για περιπτώσεις εξαίρεσης από τις κανονικές διατυπώσεις, όπως προβλέπει σχετικά το ΠΔ (1). Η προμήθεια υλικού χωρίς διαγωνισμό από το εσωτερικό ή εξωτερικό σε περιπτώσεις που προβλέπονται στις εξαιρέσεις του ΠΔ, γίνεται με βάση έγγραφη προσφορά όπως παρακάτω: Από το εσωτερικό. Ζητείται, με έγγραφο της Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιεί την προμήθεια υποβολή προσφοράς στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται: (1). Η τιμή του είδους που περιγράφεται και περιλαμβάνει την αξία τους με συσκευασία συνηθισμένη στο εμπόριο, η οποία δεν υπόκειται σε αύξηση από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή. (2). Η τυχόν προστασία επαρχιακής βιομηχανίας. (3). Η παράδοση του υλικού στις αποθήκες της Υπηρεσίας χωρίς επιβάpuvση εξόδων μεταφοράς. (4) Ο χρόνος παράδοσης. (5) Ο τρόπος πληρωμής, είτε με προκαταβολή έναντι ισόποσης Τραπεζικής εγγύησης ή μετρητής μετά την οριστική παραλαβή του είδους. (1) Άρθρα 7, 71 και 78 του ΠΔ 486/98 13

15 (6) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητεί η Υπηρεσία (π.χ. ανάλυση κόστους, κατάσταση εξαρτημάτων που θα κατασκευασθούν στην Ελλάδα και αυτών που θα εισαχθούν κλπ.). Από το εξωτερικό: Ζητείται αρμοδίως η αποστολή προσφοράς οίκου εξωτερικού ή προτιμολογίου όπου πρέπει να καθορίζονται: (α) Η περιγραφή του είδους. (β) Η τιμή μονάδας για παράδοση υλικού: 1/. Στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 2/. Στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. 3/. Στο λιμάνι φόρτωσης του υλικού, επί του καταστρώματος (FOB). 4/. Στο λιμάνι προορισμού, χωρίς ασφάλιση του υλικού (C+F). 5/. Στο λιμάνι προορισμού, με ασφάλιση του υλικού (CIF). 6/. Στο σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού, χωρίς ασφάλιση του υλικού (WAGON). 7/.Στο σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού, με ασφάλιση του υλικού (FRANCO). 8/. Στις αποθήκες της Υπηρεσίας. (γ). Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων στις οποίες περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου και το ποσοστό της τυχόν προμήθειας του αντιπροσώπου στην Ελλάδα. (δ) Ο τρόπος πληρωμής μετρητής ή με προθεσμία ή με άνοιγμα πίστωσης έναντι φορτωτικών εγγράφων κλπ. (ε) Η προθεσμία φόρτωσης. (στ) Η ισχύς της προσφοράς ή προτιμολογίου. (ζ) Ο ναύλος ή τα κόμιστρα μέχρι τον τόπο προορισμού, εφόσον το υλικό προσφέρεται με παράδοση στο εργοστάσιο. (η) Τα ασφάλιστρα που καλύπτουν όλους τους κινδύνους για εξήντα μέρες από την εκφόρτωση του είδους στον τόπο προορισμού. θ) Η αξία της συσκευασίας. 14

16 Με άλλον τρόπο. Με κάποιο άλλο τρόπο που κρίνεται ότι συμφέρει τις Ένοπλες Δυνάμεις, τον τρόπο αποφασίζει και ρυθμίζει μόνον ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με εισήγηση του αρμόδιου φορέα Κατηγορίες διάκρισης των αναγκών με βάση τους τρόπους προμηθειών ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης Ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης, κατ' είδος ή ομοειδή κατηγορία ειδών, που έχουν τον ίδιο προμηθευτή, οι προμήθειες διενεργούνται: α. Χωρίς διαγωνισμό και με βάση έγγραφη προσφορά των προμηθευτών ή απλή βεβαίωση της Επιτροπής μέχρι του ποσού των 4402 ( δραχμών.) β. Με διαγωνισμό και με βάση προφορικές προσφορές που αναγράφονται στο πρακτικό, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 4402 και μέχρι του ποσού των ( δραχμών.) γ. Με δημόσιο διαγωνισμό, και με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των Κατηγορίες διάκρισης των αναγκών με βάση τους φορείς πραγματοποίησης των προμηθειών Με κριτήριο τους φορείς, οι προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων υλοποιούνται από τις υπηρεσίες και τα όργανα που είναι αρμόδια γι' αυτές σύμφωνα με τον νόμο, ως εξής: α. Από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. β. Από τη ΓΓΟΣΑΕ και τα Γ Ε των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. γ. Από κατώτερα κλιμάκια διοίκησης των ΓΕ των Κλάδων δ. Από Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό. 15

17 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φορείς πραγματοποίησης των προμηθειών. Οι προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων υλοποιούνται από τις υπηρεσίες και τα όργανα που προαναφέρθηκαν δηλαδή : α. Από τον κρατικό φορέα που είναι αρμόδιος κάθε φορά, για τις υπαγόμενες στην αρμοδιότητά του κάθε φύσης προμήθειες του Κράτους. β. Από τη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) και τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. γ. Από τα κατώτερα κλιμάκια διοίκησης των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. δ. Από Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε υλικά, εφόδια και εργολαβίες και η υλοποίηση του εγκρινόμενου προγράμματος προμηθειών για την ικανοποίησή τους, αποτελούν έvα σύνολο ενεργειών, που διακρίνονται μεταξύ τους, και των οποίων την ανώτατη οικονομική εξουσία ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται, ή από τη ΓΓΟΣΑΕ ή από τα Γενικά Επιτελεία, ή και από τα κλιμάκια Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγονται σ' αυτά, με τα αρμόδια από τον νόμο όργανα για τις προμήθειες, σε συνάρτηση με την οικονομική εξουσία που μεταβιβάζεται κάθε αγορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι αρμόδιότητές τους και οι ρόλοι τους είναι οι ακόλουθοι: Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) Η Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) υλοποιεί προμήθειες για τα εξοπλιστικά προγράμματα κυρίου υλικού και συντονίζει τις προμήθειες του υπόλοιπου υλικού του Πολεμικού Ναυτικού όπως και των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Μεριμνά για τη σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, Οίκων Εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανισμών, οι οποίες αφορούν προμήθειες κυρίου υλικού ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης για θέματα αρμοδιότητάς της. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανονική ανάλωση των πιστώσεων προμηθειών αρμοδιότητάς 16

18 της και συγκεντρώνει και από τα Γενικά Επιτελεία τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία προμηθειών. Το έργο της Διεύθυνσης Κύριου Εξοπλισμού (ΔΙΚΕ) της ΓΓΟΣΑΕ στην υλοποίηση των προμηθειών Κύριου Υλικού καθορίζεται από σχετικές διαταγές και μετά από απόκτηση εμπειρίας άνω των πέντε ετών ενώ προς διευκόλυνση του έργου Χειριστών - Προέδρων Επιτροπών υλοποίησης προμηθειών εκδίδονται διαταγές με οδηγίες και υποδείγματα, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και τυποποίηση του έργου τους. Τα διαδοχικά στάδια εμπλοκής της ΔΙΚΕ/ΓΓΟΣΑΕ στην υλοποίηση μιας προμήθειας, μετά την λήψη σχετικής εντολής αρχικής έγκρισης προμήθειας (έγκριση αναγκαιότητας - σκοπιμότητας) από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) είναι τα εξής: α. Εισήγηση στον εξουσιοδοτηθέντα από τον ΕΟΕ με την Διαταγή καθορισμού τρόπου υλοποίησης προμήθειας (π.χ. Γενικό Διευθυντή ΔΑΕ) για συγκρότηση: 1. Επιτροπών διαγωνισμού και εμπειρογνωμόνων. 2. Επιτροπής τεχvικοοικονομικής αξιoλόγησης προσφορών και διαπραγματεύσεων. 3. Επιτροπής διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση σύμβασης 4. Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Α.Ω. και σύνταξης σχεδίου σύμβασης Α.Ω. β. Εισήγηση στον ΕΟΕ για την κατακύρωση της προμήθειας στις περιπτώσεις διαγωνισμού και απ' ευθείας ανάθεσης (RFP), για την επιλογή του υποψηφίου προμηθευτή στην περίπτωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFI) και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγματεύσεων προς καθορισμό των όρων της κατακύρωσης και σύνταξη σχεδίου σύμβασης (Αποτελεί προϋπόθεση η προγενέστερη λήψη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή). γ. Αίτηση στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τη λήψη δανείων, για έγκριση δέσμευσης δανείων για το πρόγραμμα. (Προϋπόθεση αποτελεί η προγενέστερη λήψη πρακτικών των ανωτέρω επιτροπών στα οποία να εμφανίζονται οι διαχρονικές απαιτήσεις πληρωμών του προγράμματος μετά και την τυχόν αποδοχή από τον προμηθευτή χρονοδιαγράμματος μεταγενέστερων πληρωμών). Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα πληρωμών θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. δ. Εισήγηση στον ΕΟΕ (1) για κατακύρωση της προμήθειας. (Προϋπόθεση αποτελεί η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και η προσυπογραφή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την εξασφάλιση των πιστώσεων και τον προβλεπόμενο προληπτικό οικονομικό και νομικό έλεγχο, (2) η επισύναψη σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ) όπου απαιτείται, καθώς επίσης και η ύπαρξη προγενέστερης ενημέρωσης του Κυβερνητικού Συμβούλιου Εθνικής Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) για μείζονα προγράμματα 150 εκ. και άνω, είτε κατά το στάδιο επιλογής υλικού, είτε κατά το στάδιο αποδοχής της εισήγησης του ΥΕΘΑ για κατακύρωση του προγράμματος). ε. Εισήγηση στον εξουσιοδοτηθέντα από τον ΕΟΕ με την Διαταγή κατακύρωσης (π.χ. Γενικό Διευθυντή ΓΓΟΣΑΕ) για υπογραφή των πρωτοτύπων αντιτύπων της σύμβασης, μετά από τον προβλεπόμενο από το σχετικό νομοθέτημα προληπτικό οικονομικό και νομικό έλεγχο. (1) ΕΟΕ Ο έχωντας τον Οικονομικό Έλεγχο. (2) ΝΔ 721/70 Άρθρο 80 και ΠΔ 284/89 Άρθρο 65 παραγρ. 5 17

19 (Προϋπόθεση αποτελεί η λήψη υπογεγραμμένου σχεδίου σύμβασης από τον προμηθευτή και τις ανωτέρω επιτροπές ανάλογα με τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας. στ. Κοινοποίηση επικυρωμένων αντιγράφων της σύμβασης στο Γενικό.Επιτελείο Ναυτικού για διενέργεια πληρωμών παραλαβών και στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Συμβάσεων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠΣ - ΔΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικού Εξοπλισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης (ΟΡΤΙΟΝ) ακολουθείται η εξής διαδικασία: α. Εισήγηση από τον αρμόδιο φορέα (Γ.Ε.Ν.) στον Ε.Ο.Ε. απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. β. Κοινοποίηση της έγκρισης άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στον προμηθευτή από την ΓΔΑΕ, καλώντας αυτόν να προσκομίσει Α.Ω., εάν προβλέπονται, και να προσέλθει για διαπραγματεύσεις, εφόσον με την απόφαση άσκησης τέθηκαν νέοι όροι για την υλοποίηση της συμπληρωματικής προμήθειας μη προβλεπόμενοι από την σύμβαση (π.χ. αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών - παραλαβών). γ. Συγκρότηση επιτροπής διαπραγματεύσεων, αν απαιτείται, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων και υποβολή σχετικού πρακτικού. δ. Εισήγηση στον Ε.Ο.Ε. απόφασης κατακύρωσης της συμπληρωματικής προμήθειας, βάσει της απόφασης άσκησης του ΟΡΤΙΟΝ και του πρακτικού της επιτροπής διαπραγματεύσεων (όταν συγκροτείται), αφού έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις των ανωτέρω και η γνωμοδότηση της ΓΔΑΕ/ΚΓΕΠ όταν απαιτείται. Στο σχέδιο της απόφασης κατακύρωσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα κύρια σημεία τροποποίησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση υπογραφής της τροποποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Γενικό Διευθυντή ΓΔΑΕ (προϋπόθεση αποτελεί η ταυτόχρονη υπογραφή της τροποποίησης σύμβασης Α.Ω.) ε. Κατάρτιση και εισήγηση σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης για υπογραφή, βάσει της κατακύρωσης και του πρακτικού της επιτροπής διαπραγματεύσεων. στ. Κοινοποίηση της τροποποίησης στους αποδέκτες της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση σύμβασης, διότι όλοι οι όροι είναι καθορισμένοι., αντί σχεδίου τροποποίησης σύμβασης επισυνάπτεται στην κατακύρωση επιστολή εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης (ΟΡΤΙΟΝ) και στη συνέχεια ακολουθεί τροποποίηση σύμβασης για ενσωμάτωση των διαφοροποιήσεων. Πέραν της υπογραφής των συμβάσεων, η ΔΙΚΕ/ΓΔΑΕ είναι αρμόδια και για την τροποποίηση των ήδη υπογραφεισών συμβάσεων από αυτή, τα διαδοχικά στάδια της οποίας περιλαμβάνουν: α. Eισήγηση για συγκρότηση επιτροπής διαπραγματεύσεων για τρoπoπoίηση της σύμβασης στον εξουσιοδοτηθέντα από τον ΕΟΕ με την διαταγή κατακύρωσης, μετά από λήψη αίτησης του Γ.Ε.Ν. ή του προμηθευτή. (Με 18

20 συμμετοχή προτεινόμενων εκπροσώπων του Γ.Ε.Ν). β. Eισήγηση στην ΓΔΑΕ (με επανεισαγωγή όταν παραπέμπεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). γ. Εισήγηση στον ΕΟΕ για έγκριση της τροποποίησης μ<,: προσυπογραφή του Γ.Ε.Ν για την εξασφάλιση των πιστώσεων (όταν υπάρχει επιβάρυνση) και αφού έχουν εξασφαλισθεί όσες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες. Υπογραφή των πρωτοτύπων αντιγράφων αυτής από τον εξουσιοδοτούμενο με την Διαταγή έγκρισης τροποποίησης. δ. Κοινοποίηση επικυρωμένων αντιγράφων της τροποποίησης στους αποδέκτες της σύμβασης. Οι συγκροτούμενες Επιτροπές από την ΔΙΚΕ/ΓΔΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης των προμηθειών με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους διακρίνονται σε : α. Διενέργειας Διαγωνισμού ενισχυμένες με επιτροπές εμπειρογνωμόνων, όταν απαιτείται για αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (1).Οι εν λόγω επιτροπές, με βάση τους όρους του διαγωνισμού, τις προσφορές των προμηθευτών, το πρακτικό της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της προσφοράς Α.Ω., όταν προβλέπεται, εισηγούνται την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας στον προμηθευτή με την οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. β. Οικονομοτεχνικής Αξιολόγησης προσφορών, ενισχυμένες με επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όταν απαιτείται. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν τις κατά περίπτωση προσφορές, διαπραγματεύονται την περαιτέρω τεχνικοοικονομική βελτίωση αυτό)ν και εισηγούνται την κατακύρωση της προμήθειας. γ. Οικονομοτεχνικής Αξιολόγησης (RFI) ενισχυμένες με επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όταν απαιτείται. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν τις προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών και παραθέτουν τα αποτελέσματα σε πρακτικό για επιλογή του προμηθευτή. Στην συνέχεια, μετά την επιλογή, διαπραγματεύονται την περαιτέρω τεχνικοοικονομική βελτίωση της προσφοράς του επιλεγέντος προμηθευτή και προτείνουν την κατακύρωση της προμήθειας. δ. Διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση συμβάσεων (2). Σε όλες τις περιπτώσεις προμηθειών (με διαγωνισμό, απευθείας ανάθεση διακρατική συμφωνία και RFI) μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές που με βάση την κατακυρωτική απόφαση, τους όρους συμφωνία, την προσφορά του προμηθευτή (αν αυτό επιτρέπεται από την κατακυρωτική απόφαση) και την ισχύουσα περί προμηθειών του ΥΠΕΘΑ νομοθεσία, διαπραγματεύονται και συντάσσουν με τον προμηθευτή το σχέδιο σύμβασης το οποίο, εισηγούνται για έγκριση και υπογραφή. ε. Διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση σχεδίου τροποποίησης σύμβασης (3). στ. Επιτροπή αξιολόγησης πρoσφoρών ΑΩ και κατάρτισης τηc αντίστοιχης σύμβασης ΑΩ. (1) (Π.Δ. 284/89, Άρθρα 16 και 20) (2) (Π.Δ. 284/89 Άρθρο 65 παραγρ.8). (3) (Π.Δ. 284/89, Άρθρο 66). 19

21 Με τους ειδικούς όρους συμφωνιών ή τους όρους του RFI, προβλέπεται η έγγραφη παροχή διευκρινήσεων επί των όρων συμφωνιών στους υποψήφιους προμηθευτές, όταν ζητηθεί, όπως επίσης και η δυνατότητα σύγκλισης σύσκεψης υποψηφίων αναδόχων (Bidder's Conference) για παροχή διευκρινήσεων πριν την κατάθεση προσφορών Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με τις Υπηρεσίες που υπάγονται σ' αυτόν και που προβλέπονται από την οργάνωση του Γενικού Επιτελείου: α. Ασκεί τη διοίκηση, εποπτεία και τον έλεγχο στις προμήθειες υπολοίπου υλικού αρμοδιότητας του Κλάδου. β. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαμορφώνει τις πενταετείς και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, τα οποία διαβιβάζει στο Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. γ. Καταρτίζει το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, ή, των Κρατικών φορέων που είναι αρμόδιοι κάθε φορά. δ. Κατανέμει το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών για υλοποίηση, εκτός του προγράμματος αρμοδιότητας της ΓΓΟΣΑΕ, μεταξύ των αρμοδίων γι' αυτό υπηρεσιών, του Κλάδου και των κατωτέρω κλιμακίων διοικήσεως του Γενικού Επιτελείου, μέσα στα όρια των πιστώσεων του σχετικού προϋπολογισμού και ανάλογα με την οικονομική δικαιοδοσία που παρέχεται κάθε φορά σ' αυτές τις Υπηρεσίες ή τα κλιμάκια. ε. Μεριμνά για τη σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, Οίκων Εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανισμών, οι οποίες αφορούν προμήθειες υπολοίπων υλικών ή εφoδίων ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης της αρμοδιότητάς του σε συντονισμό με τη ΓΓΟΣΑΕ. στ. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανονική ανάλωση των πιστώσεων προμηθειών και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τις προμήθειες. ζ. Παρακολουθεί, το ίδιο ή με άλλο κλιμάκιο διοικήσεως, την έγκαιρη υλοποίηση των προμηθειών, που πραγματοποιούνται από άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα. η. Αναθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών του κλάδου, ή, σε μη μόνιμες επιτροπές που συγκροτούνται απ' αυτόν την εκτέλεση των διαδικασιών για την υλοποίηση των προμηθειών, για τις οποίες δεν παρασχέθηκαν εξουσιοδοτήσεις σε κατώτερα κλιμάκια διοικήσεως. θ. Εγκρίνει, ή απορρίπτει την κατακύρωση των προμηθειών της αρμοδιότητας του και προκαλεί την έγγραφη γνωμάτευση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών. 20

22 ι. Καταρτίζει πίνακες από κατάλληλους Αξιωματικούς ή και Υπαλλήλους, από τους οποίους ορίζονται, κάθε φορά που απαιτείται, οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων. Ειδικά σε ότι αφορά προμήθεια Κύριου Υλικού, το Ανώτατο Συμβούλιο Ναυτικού (ΑΝΣ) γνωμοδοτεί για την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της προμήθειας. Η αρχική και τελική έγκριση λαμβάνεται από τα όργανα που εivαι αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο Κατώτερα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Κλιμάκια Διοικήσεως. τις παρακάτω αρμοδιότητες: Τα κατώτερα κλιμάκια Διοικήσεως του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού έχουν α. Συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και αξιολογούν τις ανάγκες τους και τις ανάγκες σε υλικά, εφόδια εργασίες και εργολαβίες ή παροχή υπηρεσιών των Μονάδων και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτά, για κάθε οικονομικό έτος και υποβάλλουν αρμοδίως τις απαιτήσεις που προέρχονται απ' αυτές τις ανάγκες. β. Υλοποιούν το Πρόγραμμα προμηθειών της αρμοδιότητάς τους και εγκρίνουν τις δαπάνες τους και τις δαπάνες των Μονάδων και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτά, ανάλογα με την οικονομική εξουσία που παρέχεται κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. γ. Κατανέμουν την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών, που ανατέθηκε σ' αυτά, στις Μονάδες και στις Υπηρεσίες που υπάγονται σ' αυτά, με βάση τις εξουσιοδοτήσεις που τους παρέχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και εκδίδουν χρηματικά εντάλματα πληρωμής, (τακτικά - προπληρωμής). δ. Κατακυρώνουν προμήθειες της αρμοδιότητάς τους και εγκρίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες τους, μέσα στα όρια της οικονομικής εξουσίας που παρέχεται σ' αυτές από τον Υπουργό. ε. Καθορίζουν, ότι αφορά την σύναψη ειδικών συμβάσεων για προμήθειες από το εξωτερικό ή ότι αφορά της απευθείας παραγγελίες στο εξωτερικό, μετά από οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και μέσα στα όρια της οικονομικής εξουσίας, που παρέχει σ' αυτά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. στ. Εκδίδουν εντολές για προμήθεια υλικών που έχουν αποδειχθεί κρίσιμα χωρίς τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει το σχετικό ΠΔ, που απευθύνονται στις Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό, με βάση οδηγίες του Γενικού 21

23 Επιτελείου Ναυτικού σε βάρος προϊόντος. ζ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία κοστολόγησης των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους και υποβάλλουν αρμοδίως περιοδικές αναφορές για την ανάλωση των αντιστοίχων πιστώσεων. η. Καταρτίζουν πίνακες από κατάλληλους Αξιωματικούς ή και Υπαλλήλους, από τους οποίους ορίζονται, κάθε φορά που απαιτείται, οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Οι Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού με τα αρμόδια όργανα που υπάγονται σ' αυτές: α. Συγκεντρώνουν και υποβάλλουν ιεραρχικά τις ετήσιες ανάγκες τους σε υλικά, για την υποστήριξη της αποστολής τους. β. Εγκρίνουν, σε βάρος των σταθερών πιστώσεων και των Κεφαλαίων που δεν περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δαπάνες για προμήθειες μέσα στο Χρηματικό όριο που καθορίζεται με ειδική εξουσιοδότηση προς αυτές. γ. Συγκροτούν Επιτροπές, αγορών, διενέργειας διαγωνισμών, εμπειρογνωμόνων και παραλαβών υλικών της αρμοδιότητας τους δ. Πραγματοποιούν τις προμήθειες που ανατίθενται σ' αυτές με εξουσιοδότηση των Διοικήσεων στις οποίες υπάγεται κάθε Μονάδα. ε. Ενεργούν για την έγκαιρη έγκριση της κατακύρωσης και για τον καταλογισμό των δαπανών που γίνονται για τις προμήθειες που πραγματοποιούνται από αυτές τις Μονάδες. στ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία για την κοστολόγηση των προμηθειών τους και υποβάλλουν περιοδικές οικονομικές αναφορές διάθεσης των πιστώσεων τους. ζ. Εκτελούν τις προμήθειες, ή τις εργασίες, ή τις εργολαβίες, ή τις παροχές υπηρεσιών, που ανατίθενται στη Μονάδα με βάση χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδίδονται στο όνομα της, ή στο όνομα του προσωπικού της, με επιτροπές ή με άλλα τμήματα της ίδιας Μονάδας Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων στο Εξωτερικό Οι υπηρεσίες των Ναυτικών Ακόλουθων ή Προμηθειών ή Ενοποιημένων Γραφείων Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, που λειτουργούν στο εξωτερικό, εκτελούν τις εντολές προμηθειών της ΓΓΟΣΑΕ, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή των κατωτέρων αυτού Κλιμακίων Διοικήσεως και πραγματοποιούν τις λειτουργικές τους 22

24 δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις Υπηρεσίες αυτές. Στις περριπτώσεις που οι Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν διαθέτουν χρηματικές διαχειρίσεις, τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, για την πληρωμή προμηθειών εκδίδονται στο όνομα των προσώπων που υπηρετούν ή εκτελούν υπηρεσία στο εξωτερικό Υπηρεσίες Προμηθειών Για την υλοποίηση των προμηθειών κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, συγκροτούνται μία ή περισσότερες Υπηρεσίες Προμηθειών. Αυτές αποτελούν Υπηρεσίες Οικονομικής Μέριμνας, που υπάγονται στο Κλιμάκιο Διοίκησης του οποίου τις προμήθειες αναλαμβάνουν. Κάθε υπηρεσία Προμηθειών, μέσω των τμημάτων της και των επιτροπών που συγκροτούνται κάθε φορά πραγματοποιήσεως διαγωνισμών, ή αγορών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Υλοποιεί τις προμήθειες από το Εσωτερικό ή το Εξωτερικό. β. Καθορίζει με εντολή της προς τις επιτροπές που υπάγονται σ' αυτήν, με βάση τη σχετική κατά περίπτωση έγκριση της δαπάνης, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας, προσδιορίζοντας το υπό προμήθεια υλικό και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεση των προμηθειών που διενεργούνται απ' αυτήν. γ. Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της φύσης των ειδών ή εργασιών που πρέπει να προμηθευτεί, ζητά τον ορισμό ενός, ή περισσοτέρων (με τη μορφή επιτροπής τεχνικοοικονομικής αιτιολογίας των προσφορών) εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι με την εφαρμογή της μεθοδολογίας (1) υποβοηθούν το έργο των Επιτροπών. δ. Εισηγείται έγκαιρα στη Διοίκηση με βάση τα αποτελέσματα της διενέργειας διαγωνισμών, των στοιχείων των προσφορών και υπολοίπων παραστατικών ανάλογα με την περίπτωση, για τη νόμιμη και κανονική κατακύρωση, ή όχι, των προμηθειών. ε. Μεριμνά με βάση την απόφαση κατακύρωσης, για την έγκαιρη και κανονική σύναψη των συμβάσεων που τυχόν απαιτούνται ή την τοποθέτηση παραγγελιών προμηθειών, τις οποίες και διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών, για τις περαιτέρω ενέργειες. στ. Μεριμνά, για τη χρηματική τακτοποίηση των δαπανών, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών τους και για την απόδοση τους στη συνέχεια. ζ. Ενημερώνει τη Διοίκηση για την πορεία της υλοποίησης των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της. (1) Όπως καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΠΔ 284/89. 23

25 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Τα όργανα υλοποίησης των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων διακρίνονται σε: α. Γνωμοδοτικά. Τα γνωμοδοτικά όργανα είναι: 1. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών. 2. Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών. β. Εκτελεστικά. Τα όργανα εκτέλεσης, τα οποία πραγματοποιούν τις κάθε είδους προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, είvαι: 1. Οι Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών. 2. Οι Επιτροπές αγορών υλικών. 3. Οι Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβής των Προμηθειών. 4. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων. 5. Οι Επιτροπές Επίλυσης Διαφορών. 6. Επιτροπές Αξιολόγησης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων ( Α.Ω.). Οι Επιτροπές αυτές είναι τουλάχιστον τριμελείς και συγκροτούνται με διαταγή κάθε Κλιμακίου Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, που πραγματοποιεί τις προμήθειες. Οι Επιτροπές αυτές, διακρίνονται σε Κεντρικές και Περιφερειακές. Τα μέλη των παραπάνω Επιτροπών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Επιτροπή για κάθε συγκεκριμένη προμήθεια. Παρόμοια στις προηγούμενες Επιτροπές αποκλείεται η συμμετοχή προσώπων που κατά οποιονδήποτε τρόπο έλαβαν μέρος στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και προβολή των επιχειρησιακών απαιτήσεων του υπό προμήθεια είδους. Τα τακτικά μέλη των Επιτροπών, από τους καταλληλότερους κατά περίπτωση Αξιωματικούς, ή και Μόνιμους Υπαλλήλους από αυτούς που υπηρετούν σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα οι Επιτροπές Επίλυσης διαφορών συγκροτούνται κάθε φορά που απαιτείται και ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού ΠΔ. Η θητεία των παραπάνω, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα ενός έτους για κάθε μέλος Αποκλείεται η συμμετοχή μέλους, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ή αγοράς υλικού, καθώς και του αρμόδιου διαχειριστή του υλικού, στην Επιτροπή Παραλαβής του ίδιου υλικού και αντίστροφα. Σε κάθε φορέα υλοποίησης μπορεί να συγκροτείται Μόνιμη Επιτροπή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών για την πραγματοποίηση, των προμηθειών του αρμόδιου φορέα ή και άλλων φορέων. 24

26 3.1. Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών Στην Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΓΓΟΣΑΕ και του Αρχηγούν του ΠΝ, Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών (ΚΓΕΠ), που αποτελείται από τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Στη ΚΓΕΠ/ΓΓΟΣΑΕ για προμήθεια Κυρίου Υλικού συμμετέχει και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου ή των Γενικών Επιτελείων επί διακλαδικής προμήθειας, ανάλογα με το είδος του προς προμήθεια υλικού και επιπλέον συμμετέχει και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επενδύσεων Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΓΟΣΑΕ, ενώ η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών των Κλάδων υπάγεται στον Υπαρχηγό του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου και τα μέλη των Επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών ή παραλαβής των προμηθειών που κρίνονται. Επίσης η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών έχει την αρμοδιότητα να κρίνει και να γνωματεύει εγγράφως για τις παρακάτω περιπτώσεις προμηθειών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΓΟΣΑΕ και των Γενικών Επιτελείων και των οποίων το συνολικό ύψος κάθε δαπάνης υπερβαίνει το χρηματικό όριο των διαγωνισμών που γίνονται με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές: α. Για την προτίμηση ακριβότερης προσφοράς, λόγω ποιοτικής υπεροχής, ή συμφερότερων όρων του υπό προμήθεια είδους. β. Για την τροποποίηση των όρων σύμβασης στις περιπτώσεις (1) που ορίζονται στο σχετικό ΠΔ για τις οποίες κρίνει και αποφασίζει χωρίς βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου εκείνος που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία σύμφωνα με το νόμο και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης γ. Για τη διάλυση σύμβασης που έχει υπογραφεί, λόγω του ότι ο προμηθευτής κήρυξε πτώχευση ή απεβίωσε. δ. Για την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου από τα συμβατικό του δικαιώματα. ε. Για τη σύναψη, ειδικών συμβάσεων, ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, Οίκων εξωτερικού ή Διεθνών οργανισμών, που αφορούν προμήθεια υλικών, εφοδίων, ή παροχής κάθε φύσεως υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης. (1) ΠΔ 284/89 άρθρο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα