ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μελέτη ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οι προσδοκίες των καταναλωτών κι η πραγµατικότητα των ετικετών ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α µε επιµέλεια των: Laura Galli, Alessandro Merlo, Christian De Thuin, Conchy Martin Rey EUROPEAN COMMISSION DG SANCO

2 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ CONSUMER INSTITUTE (INKA) MACEDONIA - HELLAS Αναγνωρισµένη Ένωση Καταναλωτών Connsumers Union according to the του Νόµου 2251/94 2/16/2269/ Law /16/22699/ Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη 17 Monastiriou Thessaloniki HELLAS 5ψήφια ανοικτή γραµµή Τηλ/ fax: & e mall : 2

3 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ H µελέτη Προϊόντα για την ατοµική υγιεινή και την κοσµητική: οι προσδοκίες των καταναλωτών κι η πραγµατικότητα των ετικετών γεννιέται γιατί µολονότι ο ισχύων κανονισµός στον τοµέα της παραγωγής κι εµπορευµατοποίησης καλλυντικών περιέχει διατάξεις που αφορούν την επισήµανση, τις καλές πρακτικές παρασκευής, την επιτήρηση της παραγωγής, η εφαρµογή αυτών των διατάξεων, όταν πραγµατοποιείται µε αποτελεσµατικό τρόπο, δεν αρκεί για να εγγυηθεί πλήρως και ικανοποιητικά η προστασία του δικαιώµατος των καταναλωτών για ορθή πληροφόρηση. Οι ετικέτες των καλλυντικών, αν και τηρούν το νόµο, παρουσιάζουν συχνά παραπλανητικά στοιχεία, ασάφειες και παραλείψεις χρήσιµων πληροφοριών για την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος και της καλύτερης χρήσης του, συµπεριλαµβανόµενης της πρόληψης κινδύνων για την υγεία. Σ' αυτόν τον τοµέα, κατά τη γνώµη των οργανώσεων των καταναλωτών, θα ήταν επιθυµητή µία τυποποίηση των ενδείξεων ή claim τεχνικού περιεχοµένου (για να εγγυηθεί µία ελάχιστη οµοιογένεια και συγκρισιµότητά τους και για να αποτραπεί η παραπλανητικότητά τους), όµως είναι αναγκαίες κυρίως κάποιες µορφές αυτοπειθαρχίας των παραγωγών, στην labelling και στη διαφηµιστική επικοινωνία, ώστε να επιτρέπεται η πλήρης πληροφόρηση για το περιεχόµενο (ποιοτική και ποσοτική, µε ιδιαίτερη αναφορά στα διαφηµισµένα κύρια συστατικά), µία σωστή ένδειξη των προφυλακτικών µέτρων για τη χρήση και των τρόπων διατήρησης, µε όρους πλήρους κατανόησης από τους καταναλωτές και µέγιστης διαφάνειας από τους παραγωγούς. Η έρευνα έχει κατ' επέκταση ως στόχο τον εντοπισµό των προβληµάτων που εµµένουν, κυρίως σε σχέση µε την αξιωθείσα αποτελεσµατικότητα και ανεκτικότητα του προϊόντος, σε αναφορά µε επιστηµονικά τεστ, στα σήµατα ποιότητας. Πρόθεσή µας, λοιπόν, ήταν να υπογραµµίσουµε τη δυνατότητα µίας βελτίωσης της σηµερινής επισήµανσης των καλλυντικών προϊόντων, έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των καταναλωτών και να προτρέπει την πλήρη επίγνωση των αναγκαίων προφυλακτικών µέτρων για τη χρήση ορισµένων προϊόντων. Στην ουσία ο τελικός στόχος είναι να καθοριστεί, βάσει όλων των πραγµατοποιηµένων αξιολογήσεων, εάν είναι δυνατό να διευθύνουµε καλύτερα τις προσπάθειες των βιοµηχανιών καλλυντικών προς την ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών. Η µελέτη έρευνας κι η εκστρατεία πληροφόρησης που ακολουθεί την ίδια διεξάγονται για την Ιταλία από την ADICONSUM, για την Γαλλία από την INC, για την Ισπανία από την CECU και για την Ελλάδα από την INKA, όλες οργανώσεις καταναλωτών. Η µελέτη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG SANCO (Γενική ιεύθυνση Υγείας - Καταναλωτών). Η Οµάδα Εργασίας Η επιστηµονική Επιτροπή της Μελέτης επιφορτίστηκε µε τη διεξαγωγή της έρευνας. Η φάση καταγραφής των δεδοµένων και σύνταξης της Έκθεσης Έρευνας ανατέθηκε σε µία επιλεγµένη Οµάδα Εργασίας εντός της Επιτροπής και αποτελούµενη από 4 µέλη της εθνικής έδρας της Adiconsum και από δύο ειδικούς εµπειρογνώµονες του τοµέα µε αρµοδιότητες στον κλάδο καλλυντικών, καθώς και δύο εµπειρογνώµονες των εταίρων οργανώσεων Ισπανίας και Γαλλίας: αυτοί οι τελευταίοι συνεισέφεραν τόσο σε τεχνικό-επιστηµονικό επίπεδο, παρέχοντας 3

4 ειδικευµένες αρµοδιότητες, ειδικά για τον τοµέα (ιδιαίτερα η INC διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και συγκριτικά τεστ και έχει ένα βαθύτερο know-how), όσο και µε την ένταξη νέων προβληµάτων και αξιολογήσεων σχετικά µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς των καλλυντικών στην Γαλλία και Ισπανία, αντιπροσωπεύοντας κατ' επέκταση τις ανάγκες που εκφράστηκαν από τους καταναλωτές των δύο χωρών. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µέθοδος της έρευνας συζητήθηκε εντός της Επιστηµονικής Επιτροπής: η µεθοδολογική πρόταση της Adiconsum (δοµή της έρευνας, διαµερισµός των καθηκόντων, τεχνική δειγµατοληψίας, έντυπα καταγραφής, χρονοδιάγραµµα) έγινε αποδεκτή µε συµπληρώσεις και τροποποιήσεις βελτίωσης, που προστέθηκαν κατά την πρώτη και δεύτερη συνεδρίαση συντονισµού. Ειδικότερα οι φάσεις της έρευνας ήταν - καταγραφή των δεδοµένων αγοράς για να φωτογραφηθεί η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο και να συγκριθούν τα µεγέθη των κύκλων εργασιών ανά τυπολογίες και ποιοτικές ζώνες - ανάλυση της εθνικής νοµοθεσίας, µόνο στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, που εφαρµόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συγκριτική µελέτη µεταξύ της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και της καθεµίας εθνικής νοµοθεσίας, για τον έλεγχο ενδεχόµενων πρόσθετων νοµοθετικών στοιχείων και ιδιοµορφιών της κάθε χώρας. - απογραφή των σηµάτων ποιότητας εν ενεργεία στις χώρες αντικείµενο της έρευνας, έρευνα των υποχρεώσεων χορήγησης και πληροφοριών για το πραγµατικό επιστηµονικό περιεχόµενο - δειγµατοληψία καλλυντικών προϊόντων στις συµµετέχουσες στην έρευνα χώρες και ανάλυση των ετικετών 1. δειγµατοληψία κι αξιολόγηση των ετικετών Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε σε περίπου 50 προϊόντα για κάθε χώρα αντικείµενο της έρευνας: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία για ένα συνολικό αριθµό 197 υποδιαιρεµένων ως εξής: - Ιταλία 48 - Γαλλία 54 - Ισπανία 51 - Ελλάδα 44 Ο αριθµός των προϊόντων αρχικά είχε καθοριστεί σε 53, όµως µεταβάλλεται γιατί σε µερικές χώρες δεν έγινε δυνατό να βρεθούν οι προβλεπόµενες τυπολογίες προϊόντος. Η δειγµατοληψία των προϊόντων ορίστηκε σύµφωνα µε την σηµαντικότητα και την οµοιογένεια. Η σηµαντικότητα εξασφαλίστηκε καλύπτοντας στην ουσία όλες τις κατηγορίες προϊόντων στην αγορά, µε εξαίρεση των ειδικών προϊόντων για το µακιγιάζ, µε προτεραιότητα για τις τυπολογίες ευρύτερης κατανάλωσης και φροντίζοντας να επιλέξουµε αντιπροσωπευτικά προϊόντα των διαφορετικών κατηγοριών τιµής και των διάφορων καναλιών πώλησης: για παράδειγµα, µία οδοντόκρεµα (προϊόν που κρίνεται ότι χρησιµοποιείται από όλους τους καταναλωτές) που λήφθηκε σε 4 τεµάχια, δύο αγοράστηκαν σε σούπερ µάρκετ ή υπεραγορές (ένα δείγµα χαµηλής τιµής ή "πρώτης τιµής" κι ένα µεγάλης εµπορικής µάρκας), µία στο φαρµακείο (κατ' επέκταση µεταξύ των 4

5 προϊόντων που εν γένει θεωρούνται από τους καταναλωτές υψηλής ποιότητας και µε παραφαρµακευτικές ιδιότητες), µία σε βοτανοπωλείο (αντιπροσωπευτικό σύστηµα της διαδεδοµένης µόδας των "φυσικών" προϊόντων, που όµως δεν υπάρχει στην Γαλλία κι αντικαταστήσαµε µε ειδικευµένα καταστήµατα). ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Προϊόν Ποσότητα Σύστηµα διανοµής Πεδίο Τιµής ή τύπου Ζελ αδυνατίσµατος για το σώµα 2 1 φαρµακείο 4 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Κατ' επιλογή Ενυδατική κρέµα προσώπου Κανονικό δέρµα (κρέµα ηµέρας) Αντιρυτιδική κρέµα προσώπου (µε hydroxyacid τύπου AHA) υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 φαρµακείο 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα) υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Κατ' επιλογή 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Κρέµα lifting περιγράµµατος µατιών 2 1 υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ Κατ' επιλογή 1 φαρµακείο Κατ' επιλογή 2 υπεραγορά/ σούπερ 1 υψηλής τιµής µάρκετ 1 χαµηλής τιµής Κρέµα 1 φαρµακείο 4 αποτρίχωσης 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο Κατ' επιλογή κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) 2 υπεραγορά/ σούπερ 1 υψηλής τιµής Οδοντόκρεµα 3 µάρκετ 1 χαµηλής τιµής 1 φαρµακείο Κατ' επιλογή Αποσµητικό 4 Ζελ σταθεροποίησης µαλλιών Λακ για µαλλιά υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 2 φαρµακείο υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 σπρέι 1 roll 1 σπρέι 1 roll 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 5

6 Βαφή µαλλιών (µόνιµη) Κρέµα ξυρίσµατος (κανονικό δέρµα) Ζελ ντους υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 χαµηλής τιµής 1 φαρµακείο 1 υψηλής τιµής 2 υπεραγορά/ σούπερ 1 υψηλής τιµής, καν. µαλλιά µάρκετ 1 χαµηλής τιµής, καν. µαλλιά 1 φαρµακείο Αντιπυτιριδικό Σαµπουάν 4 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) Σαπούνι 2 σούπερ µάρκετ Προϊόντα για την αναγέννηση των τριχών κραγιόν (makeup) Λευκαντικά προϊόντα για δόντια (ταινίες και ζελ) Αντηλιακά προϊόντα: κρέµες Μετά το ξύρισµα (σπρέι) 2 Σύνολο φαρµακείο 2 σούπερ µάρκετ υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ Αντιπυτιριδικό 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 φαρµακείο Κατ' επιλογή 2 υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 2 φαρµακείο υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 µεσαίου βαθµού προστασίας (SPF µεταξύ 10 και 14) 1 ολικής προστασίας ή SPF ανώτερου από 20 1 µεσαίου βαθµού προστασίας (SPF µεταξύ 10 και 14) 1 ολικής προστασίας ή SPF ανώτερου από 20 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Με τις αναγκαίες µικρές προσαρµογές, οφειλόµενες στις διαφορές που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, θεωρούµε ότι επιτύχαµε να έχουµε συγκρίσιµα µεταξύ τους στοιχεία και ουσιαστικά οµοιογενή. Κατ' επέκταση εξασφαλίστηκε η ικανοποιητικότητα της µεθόδου σε σχέση µε τη λειτουργία για την οποία επινοήθηκε: δειγµατοληψία µίας επαρκώς ευρείας γκάµας προϊόντων έτσι ώστε να µην αποκλείεται καµία φέτα καταναλωτών και συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων που χαρακτηρίζονται από εποχιακή κατανάλωση. Η αγορά των προϊόντων έγινε ακολουθώντας όσο το δυνατό περισσότερο το "σχέδιο αγοράς", έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται τα διαφορετικά συστήµατα διανοµής, οι διαφορετικές ζώνες τιµών, οι διαφορετικές τυπολογίες προϊόντων. Η Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας, τα 6

7 φαρµακεία και τα αρωµατοπωλεία ήταν τα κύρια σηµεία αγοράς. Ένα µέρος των προϊόντων αγοράστηκε στα βοτανοπωλεία εκεί όπου ήταν δυνατό να βρεθεί αυτή η τυπολογία διανοµής. Τα αγορασµένα προϊόντα καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την γκάµα καθηµερινής χρήσης. Η επιλογή των διαφορετικών τυπολογιών προϊόντων έγινε ακολουθώντας την πορεία της αγοράς και την ποσοστιαία σύνθεση των διαφορετικών τοµέων: τα προϊόντα για τα µαλλιά και το δέρµα του κεφαλιού (σαµπουάν, βαφές, προϊόντα αναγέννησης, λακ και ζελ), τα προϊόντα για την περιποίηση του σώµατος (προϊόντα για την κυτταρίτιδα, αποτρίχωσης, αποσµητικά και αντηλιακά) και για το πρόσωπο (περίγραµµα µατιών, αντιρυτιδικά και ενυδάτωσης), τα προϊόντα υγιεινής του σώµατος (σαπούνια, αφροντούς) και του στόµατος (οδοντόκρεµες και λευκαντικά των δοντιών), τα προϊόντα της αντρικής γραµµής (ζελ ξυρίσµατος και µετά το ξύρισµα), τα προϊόντα για το µακιγιάζ (κραγιόν) και οινοπνευµατούχου αρωµατοποιίας (γυναικεία και αντρική). Για την αξιολόγηση των ετικετών των προϊόντων προετοιµάστηκε ένα "δελτίο αξιολόγησης", που συµπληρώθηκε από την Adiconsum, µετά τη φάση αγοράς που επιµελήθηκαν οι εταίροι στην χώρα τους και την αποστολή των δειγµάτων στην Ιταλία. Η συµπλήρωση των δελτίων προϊόντος θεωρήθηκε, όντως, µία ευαίσθητη επιχείρηση για όσον αφορά το προφίλ της οµοιογενούς ερµηνείας και ταξινόµησης των πληροφοριών και αξιολόγησης των ίδιων, κατά συνέπεια χρειάστηκε η πραγµατοποίησή της σε κεντρικό επίπεδο, µε επιµέλεια της ίδιας οµάδας εµπειρογνωµόνων. Το δελτίο διαιρείται σε δύο ενότητες: η πρώτη ενότητα προχωρεί κυρίως στην καταγραφή των βασικών πληροφοριών για το προϊόν και την συσκευασία του: µάρκα, γραµµή και τύπος προϊόντος, περιεχόµενη ποσότητα, σύστηµα αγοράς και τιµή πληρωµής. Κατόπιν περνάµε στην καταγραφή της παρουσίας claims διαφορετικού τύπου: υποαλλεργικότητα, ικανότητα βελτίωσης της όψης του δέρµατος, θεραπευτικές ιδιότητες ατελειών και παθολογιών του δέρµατος, αναφορές σε κλινικές δοκιµές αποτελεσµατικότητας ή ανεκτικότητας και ενδεχόµενη παρουσία συγκεκριµένων αναφορών στα άτοµα που τις εκτέλεσαν, αναφορά σε συγκριτικά τεστ ποιότητας. Τέλος εκφράστηκε µία κρίση για την κατανοησιµότητα των claims και την ετικέτα γενικότερα, για την οποία βασιστήκαµε στο κριτήριο που συνήθως υιοθετείται για να καθοριστεί εάν µία ένδειξη ενδείκνυται ή όχι για την παραπλάνηση του αγοραστή: αυτή συνίσταται στο ότι λαµβάνεται υπόψη η αναµενόµενη προσδοκία ενός µέσου καταναλωτή, συνήθως πληροφορηµένου και λογικά προσεκτικού και συνετού. Ακολουθώντας αυτή τη µέθοδο επεξεργάστηκε ένα κριτήριο κρίσης το οποίο αξιολογεί την προσπάθεια (τη δυσκολία) ανεύρεσης όλων των πληροφοριών που χρησιµοποιεί ένας καταναλωτής στην αξιολόγηση πριν την αγορά του προϊόντος, ιδιαίτερα επηρεαζόµενη από το µέγεθος της ετικέτας και από τις διαστάσεις του χαρακτήρα. Το επίπεδο κατανόησης των πληροφοριών που εστιάζονται βάσει της προσοχής του καταναλωτή (για παράδειγµα λόγω της ευρύτερης χρήσης τεχνικών όρων). Την τεκµηρίωση στις claims (για παράδειγµα το ποσοστό δραστικής ουσίας στα προϊόντα που επαφίονται σε ένα ειδικό συστατικό για την δοκιµή της αποτελεσµατικότητας). Την ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Ο εντοπισµός των πληροφοριών στην ετικέτα προκύπτει ότι έχει σηµαντικό βάρος στην τελική αξιολόγηση και στη συνολική αξιολόγηση η αναγνωσιµότητα αποκτά επίσης αξιοσηµείωτο βάρος. Η ορατότητα κι η αναγνωσιµότητα των πληροφοριών προσφέρουν, πράγµατι, στον καταναλωτή ένα κίνητρο για την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών στο µέτρο που αυτές είναι εύκολα προσιτές και κατανοητές. 7

8 Σ' αυτήν την πρώτη ενότητα περιλαµβάνεται κι η αξιολόγηση των προφυλακτικών µέτρων χρήσης. Αυτά, µολονότι ρυθµίζονται από την Οδηγία 76/768 η οποία επιβάλλει ότι πρέπει να υπάρχουν εάν τα προϊόντα περιέχουν τα συστατικά που αναγράφονται στο παράρτηµα III της ίδιας Οδηγίας, συµβάλλουν στη σύνθεση της κρίσης καταναοησιµότητας και αξιολόγησης πριν την αγορά από τον καταναλωτή και γι' αυτόν τον λόγο συµπεριλαµβάνονται στην ενότητα που προορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό αντί της ενότητας που προορίζεται για τον έλεγχο της εκτέλεσης των νοµοθετικών εκπληρώσεων. Για να δοθεί µία κρίση σε αυτού του είδους την πληροφορία που προορίζεται για τον καταναλωτή υιοθετήθηκε µία κλίµακα αξιολόγησης: - 1: ικανοποιητική (προσδιορίσιµες µε ευκολία, πλήρεις και εξαντλητικές) - 2: επαρκής (αναγνωρίσιµες και πλήρεις) - 3: ανεπαρκής (µη πλήρεις και/ή δύσκολα αναγνώσιµες) Η δεύτερη ενότητα του δελτίου αξιολόγησης εστιάζεται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας που είναι σε ισχύ για όσον αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες τόσο στην πρωτογενή συσκευασία σε άµεση επαφή µε το προϊόν (primary packaging), όσο και στην δευτερογενή συσκευασία (secondary packaging). Στη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης λήφθηκε υπόψη, επίσης, η συµµόρφωση µε µερικούς κανονισµούς εθελοντικού χαρακτήρα όπως για παράδειγµα η ηµεροµηνία λήξης και η Period After Opening (P.A.O.) της οποίας η ένδειξη είναι υποχρεωτική από τον Μάρτιο Καταγράφηκε επίσης, όπου βρέθηκε, η παρουσία χρήσιµων στοιχείων για τον καταναλωτή για την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών, για παράδειγµα τηλεφωνικών αριθµών χωρίς χρέωση και εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας: η πρόσβαση στις πληροφορίες ρυθµίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την 2003/15/ΕΚ, που προβλέπει τους τρόπους για τη βελτίωση των πληροφοριών στα καλλυντικά προϊόντα τα οποία διαθέτονται στο κοινό και την προώθηση της µεγαλύτερης διαφάνειας στη σχέση βιοµηχανίας-καταναλωτών, µέσω πληροφοριών, που αφορούν την εταιρεία, επάνω στην ετικέτα. Θα πρέπει, πράγµατι, να εξασφαλίζεται για κάθε καταναλωτή η δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας µε τις εταιρείες οι οποίες µε τη σειρά τους πρέπει να χορηγούν τις ενδεδειγµένες λεπτοµέρειες. 2. Σήµατα ποιότητας Η καταγραφή απασχολήθηκε µε τα σήµατα που υπάρχουν στην ετικέτα στα προϊόντα του δείγµατος (δηλαδή αυτά που αγοράστηκαν και αντικείµενο της έρευνας), αν και οι εταίροι συνέλεξαν τις διαθέσιµες πληροφορίες και για τα άλλα σήµατα µίας δεδοµένης συχνότητας ή σηµασίας στις αντίστοιχες χώρες τους. Το ενδιαφέρον που αυτό το είδος σηµάτων καλύπτει, από την πλευρά των καταναλωτών, συνδέεται µε τη (συχνότατη) ελλιπή διαφάνεια του πραγµατικού περιεχοµένου τους υπό όρους εγγυήσεων. Ποιός τις εκδίδει; Σύµφωνα µε ποια ρύθµιση και µε ποιούς εξωτερικούς ελέγχους και ανεξάρτητους σε σχέση µε τη βιοµηχανία των καλλυντικών; Ποιά είδη ελέγχου πραγµατοποιούνται και µε ποιά συχνότητα; Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το κάθε σήµα είναι προσιτές για τον καταναλωτή; Τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών δοκιµών είναι δηµόσια; Πρόκειται πάντα για πιστοποιήσεις ποιότητας, ακόµα και αµφίβολες, ή συχνά πρόκειται µόνο για ανακριβές marketing; 8

9 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ανάλυση της αγοράς πραγµατοποιήθηκε στα τελευταία διαθέσιµα δεδοµένα, δηλαδή αυτά του έτους Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η αγορά εµφανίζεται µεταβλητή µε καταστάσεις ακόµα και πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Από µια πρώτη ανάλυση στις χώρες διεξαγωγής της έρευνας καταγράφεται ότι: η µέση αύξηση του τοµέα στην Γαλλία για το 2003 είναι του 3,2%, στην Ισπανία είναι του 6,8%, ενώ στην Ιταλία η αύξηση είναι του 3,8% (δεδοµένα προκοστολόγησης χορηγηµένα από την Colipa - Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Καλλυντικών Βιοµηχανιών). Πρόκειται για έναν τοµέα σε συνεχή επέκταση και διαφοροποίηση: η διάδοση των κέντρων αισθητικής υποστηρίζει τη διανοµή των προϊόντων µέσω αυτών των άµεσων επαγγελµατικών καναλιών, ενώ η Οργανωµένη διανοµή µεγάλης κλίµακας, πάντα πιο ανταγωνιστική στο µέτωπο των τιµών και της ποικιλίας της προσφοράς, διατηρεί καλά και επίσης διευρύνει τις φέτες της στην αγορά. Η ανάλυση ανά οικογένειες προϊόντος υπογραµµίζει διαφορετικές δυναµικές: το άθροισµα των προϊόντων για το σώµα και το πρόσωπο καταλαµβάνει το πιο µεγάλο ποσοστό της αγοράς ακολουθούµενο από το τµήµα των προϊόντων για τα µαλλιά. Οι καταναλωτές, που γίνονται όλο και περισσότερο απαιτητικοί και ζητούν ειδικά προϊόντα, επιβραβεύουν στην αγορά τις ειδικευµένες σειρές: αντρική, προσώπου και σώµατος, παιδική. υστυχώς τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν δεν είναι ολοκληρωµένα και µε τον ίδιο βαθµό ανάλυσης στις 4 χώρες της έρευνας: τα παραθέτουµε έτσι όπως µας αποστάλησαν από τους εταίρους. Η ελληνική αγορά, πολύ κατώτερη σε απόλυτες τιµές από αυτές των άλλων χωρών, επιδεικνύει µία ξεκάθαρη επικράτηση των προϊόντων για πρόσωπο και σώµα (τουλάχιστον ένα µέρος αυτού του εντυπωσιακού δεδοµένου, που υπογραµµίζει µία απόκλιση σχεδόν του 35 %, θα µπορούσε να οφείλεται σε διαφορετική συνάθροιση των δεδοµένων): σχετικά µικρή η αγορά των προϊόντων για τα µαλλιά (9% έναντι του 16% της Ιταλίας, 24% της Γαλλίας και Ισπανίας), πολύ χαµηλός ο κλάδος του make-up (κατώτερος του 2% έναντι του 13% της Ιταλίας) και ουσιαστικά στην ίδια τάση µε τις άλλες χώρες η αγορά των προϊόντων στοµατικής υγιεινής. Λείπουν δυστυχώς τα δεδοµένα για τα αντρικά και γυναικεία αρώµατα µε οινόπνευµα, τα οποία καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό ποσοστό της γαλλικής αγοράς και µε µεγάλη έκπληξη, ακόµα πιο σηµαντικό στην ισπανική αγορά. Η Ιταλία φαίνεται σε απόλυτες τιµές η χώρα, µεταξύ αυτών που εξετάζονται, µε το πιο υψηλό ποσοστό συνολικής κατανάλωσης, από την οποία ένα µη ευκαταφρόνητο 7% πραγµατοποιείται µέσω πωλήσεων εκτός των εµπορικών καταστηµάτων και ινστιτούτων οµορφιάς (επαγγελµατικά κανάλια και αλληλογραφία στην Γαλλία αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,2%): ίσως σ' αυτό το δεδοµένο επιδρά κι η συνήθεια, βαθιά ριζωµένη στην Ιταλία, να επισυνάπτονται καλλυντικά προϊόντα στο γυναικείο τύπο σε µορφή δώρου: σ' αυτήν την περίπτωση οι καταναλώτριες δεν έχουν καµία δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές κατανάλωσης. 9

10 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (δεδοµένα σε εκατ. ) ΣΥΝΟΛΟ προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα προϊόντα για τα µαλλιά προϊόντα στοµατικής υγιεινής προϊόντα σωµατικής υγιεινής αντρική σειρά αντρικά αρώµατα γυναικεία αρώµατα προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) παιδικά προϊόντα ΑΛΛΑ [δώρα, κατ' οίκον, αλληλογραφία και κοµµωτές] ΓΑΛΛΙΑ 6.505,91 ΕΛΛΑ Α 675,37 ΙΤΑΛΙΑ 7.598,33 ΙΣΠΑΝΙΑ 3.989, , ,71 310,02 910,47 42,17 383,98 772,23 660,23 139,35 12,27 27% 24% 5% 14% 1% 6% 12% 10% 2% 0,2% 435,10 60,57 33,18 125,31 9,20 12,01 64,4% 9% 4,9% 18,6% 1,3% 1,8% % 16% 7% 14% 3% 4% 6% 13% 1% 7% 945,73 947,38 209,71 556,99 974,92 345,15 23,7% 23,8% 5,3% 14% 24,4% 8,7% 10

11 (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας ΓΑΛΛΙΑ Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Άλλα καταστήµατα λιανικής προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα 253,45 569,41 472,05 443, ,48 προϊόντα για τα µαλλιά 22, ,88 63,56 3, ,71 προϊόντα στοµατικής υγιεινής 0,32 304,89 4,79-310,02 προϊόντα σωµατικής υγιεινής 49,04 745,96 54,59 61,1 910,47 αντρική σειρά 1,96 17,77 3,89 18,55 42,17 αντρικά αρώµατα 14,95 71,42 0, ,79 383,98 γυναικεία αρώµατα 58,3 86,22 0, ,84 772,23 προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) 118,07 296,43 32,99 212,74 660,23 παιδικά προϊόντα 1,85 103,72 29,125 3,74 139,35 άλλα 3,07 3,97 0,26 5,49 12,27 ΣΥΝΟΛΟ 523, ,67 662, , ,91 11

12 προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα προϊόντα για τα µαλλιά προϊόντα στοµατικής υγιεινής προϊόντα σωµατικής υγιεινής (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια ΕΛΛΑ Α Οργανωµένη ιανοµή Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Μεγάλης Κλίµακας Άλλα καταστήµατα λιανικής 301,70 133, ,10 38,09 22, ,57 23,18 10, ,18 63,55 61, ,31 αντρική σειρά - 9, ,20 αντρικά αρώµατα γυναικεία αρώµατα προϊόντα για το - µακιγιάζ (make-up) 12, ,01 παιδικά προϊόντα άλλα ΣΥΝΟΛΟ 447,73 227,64 675,37-12

13 (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια ΙΤΑΛΙΑ Οργανωµένη ιανοµή Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Μεγάλης Κλίµακας Άλλα καταστήµατα λιανικής προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα δ.δ. 543,61 495,1 738,41 415, ,28 προϊόντα για τα µαλλιά δ.δ. 537,47 149,4 124,00 378, ,43 προϊόντα στοµατικής υγιεινής δ.δ. 241,92 80,8 4,66 204,27 531,65 προϊόντα σωµατικής υγιεινής δ.δ. 447,14 154,9 93,42 332, ,12 αντρική σειρά δ.δ. 73,75 7,3 110,09 61,25 252,39 αντρικά και γυναικεία αρώµατα δ.δ. 33,73 1,4 689,77 91,21 816,11 προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) δ.δ. 132,64 94,4 495,71 276,6 999,35 παιδικά προϊόντα δ.δ. 23,40 25,1 2, ,57 άλλα 441,80 4, ,32 6,73 514,43 ΣΥΝΟΛΟ 441, , , , , ,33 13

14 (*)Άµεσα κι επαγγελµατι κά κανάλια ΙΣΠΑΝΙΑ Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας Φαρµακεί α Αρωµατοπ ωλεία Άλλα καταστήµ ατα λιανικής προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα προϊόντα για τα µαλλιά προϊόντα στοµατικής υγιεινής δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. 945,73 947,38 δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. 209,71 προϊόντα σωµατικής δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. υγιεινής 556,99 αντρική σειρά δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. αντρικά αρώµατα γυναικεία αρώµατα προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) παιδικά προϊόντα άλλα δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. 974,92 345,15 δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. ΣΥΝΟΛΟ 543, ,67 374, , ,90 14

15 ΣΥΝΟΛΟ (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας Φαρµακεία Αρωµατοπ ωλεία Άλλα καταστήµατ α λιανικής ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α 675,37 ΙΣΠΑΝΙΑ 3989, ,8% 26,8% 13,3% 30,5% 23,6% 523, ,67 662, ,54-8% 56% 10% 26% - 447,73 227,64-66% 34% 543, ,67 374,4 1109,18-14% 49% 9% 28% Η σηµαντικότητα αυτού του τοµέα κατανάλωσης είναι σπουδαιότατη, τόσο λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι αφορά το σύνολο των καταναλωτών (µπορούµε να φανταστούµε ότι ένας καταναλωτής δεν έχει κινητό τηλέφωνο, όχι όµως ότι δεν χρησιµοποιεί ποτέ κανένα προϊόν προσωπικής υγιεινής και κοσµητικής), όσο και λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η ποιότητα και ασφάλεια αυτών των προϊόντων, που βασίζονται εξ ολοκλήρου στην χηµεία, δεν είναι άµεσα αντιληπτές και αξιολογούµενες από τους καταναλωτές, οι οποίοι κατ' επέκταση πρέπει να προστατευτούν από ένα ενδεδειγµένο σύστηµα εποπτείας. Η παρούσα έρευνα θέλησε κατ' επέκταση να αξιολογήσει το βαθµό διαφάνειας προς τους καταναλωτές, που εγγυάται το σηµερινό νοµοθετικό σύστηµα, στο ζήτηµα των επιστηµονικών πληροφοριών που σήµερα διαθέτονται και στις επιπτώσεις τους για την δυνητική επικινδυνότητα ενός προϊόντος σε συγκεκριµένες συνθήκες.

16 Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ Η βάση του κοινοτικού νόµου στην επισήµανση των καλλυντικών προϊόντων είναι η Οδηγία 76/768/ΕΚ κι οι επόµενες τροποποιήσεις της. Το αρχικό κείµενο τροποποιήθηκε πολλές φορές, από τις οποίες τουλάχιστον πέντε µόνο το Από την κοινοτική Νοµοθεσία αναδεικνύεται: - κύριος στόχος: οι καταναλωτές έχουν το δικαίωµα να µπορούν να αναγνωρίζουν την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν και των συστατικών τους που πρέπει να υποδεικνύονται µε σαφή και ακριβή τρόπο για να επιτρέπεται στους καταναλωτές να κάνουν πληροφορηµένες επιλογές - συνεπόµενοι στόχοι: οι κανόνες που προσδιορίζουν τις υποχρεωτικές ενδείξεις επιτρέπουν στους καταναλωτές να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν µία πληροφορηµένη επιλογή. Οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να αναγράφουν επιπρόσθετες πληροφορίες, µη υποχρεωτικές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ορθές κι όχι παραπλανητικές για τους καταναλωτές. Τα καλλυντικά προϊόντα δεν µπορούν σε κάθε περίπτωση να κάνουν λόγο για θεραπευτικές ιδιότητες. Ιταλία Οι κανόνες που διέπουν την παραγωγή και την εµπορεία των καλλυντικών προϊόντων είναι οι ακόλουθοι: Υ.. 17 Αυγούστου 2000 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής 2000/6 και 2000/11 Υ.. 6 Ιουλίου 2000 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 2000/41 Υ.. 11 Ιουνίου 1999 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 98/62 Υ.. 22 Ιανουαρίου 1999 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής 97/45 και 98/16 Υ.. 26 Ιανουαρίου 1998 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 97/18 Υ.. 24 Ιουλίου 1997 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής 96/41 και 97/1 Νοµοθετικό διάταγµα 24 Απρίλιος 1997, αρ.126 µεταφέρει την οδηγία του Συµβουλίου 93/35 Υ.. 2 Σεπτεµβρίου 1996 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 95/34 Υ.. 2 Αυγούστου 1995 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 94/32 Υ.. 29 Οκτωβρίου 1993 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 93/47 Υ.. 16 Ιουλίου 1993 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 92/86 Υ.. 30 εκεµβρίου 1992 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 92/8 Υ.. 25 Σεπτεµβρίου 1991 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 91/184 Νοµοθετικό ιάταγµα 10 Σεπτεµβρίου 1991 αρ. 300 µεταφέρει την οδηγία του Συµβουλίου 88/667 Υ.. 3 Σεπτεµβρίου 1990 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 90/121 Υ.. 15 Ιανουαρίου 1990 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 89/174 Υ.. 28 εκεµβρίου 1988 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 88/233 Υ.. 30 εκεµβρίου 1987, αρ. 580 (παράταση της προθεσµίας, που παραχωρήθηκε στις βιοµηχανίες καλλυντικών, για την προσαρµογή στις διατάξεις του Υ.. 9 Ιουλίου 1987, αρ. 328) Υ.. 24 Νοεµβρίου 1987, αρ. 530 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 87/137 Υ.. 24 Ιανουαρίου 1987, αρ. 91 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής: 85/391, 86/179 και 86/199 Νόµος 11 Οκτωβρίου 1986, αρ. 713 µεταφέρει την οδηγία 76/768 του Συµβουλίου και τις ακόλουθες οδηγίες της Επιτροπής: 79/661, 82/368, 83/574, 82/147, 83/191, 83/341, 83/496 και 84/415 16

17 Η Ιταλία εφαρµόζει κατά γράµµα τα κείµενα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ωστόσο παρουσιάζει µία αξιοσηµείωτη καθυστέρηση στις διαδικασίες εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών: η Οδηγία 76/768ΕΚ εφαρµόστηκε µε δέκα χρόνια καθυστέρησης, το ιάταγµα εφαρµογής της έβδοµης τροπολογίας δεν έχει ακόµα θεσπιστεί. Για όσον αφορά την εµπορική κυκλοφορία του καλλυντικού προϊόντος η Ιταλία, σύµφωνα µε το Νόµο 713 του 1986, υποχρεώνει τους παραγωγούς που επιθυµούν να κυκλοφορήσουν ένα καλλυντικό προϊόν στο ιταλικό έδαφος, να αποστείλουν µία γνωστοποίηση στο αρµόδιο Υπουργείο Υγείας 30 ηµέρες πιο πριν. Μετά από την γνωστοποίηση, το Υπουργείο εκφράζει τη γνώµη του σχετικά, σύµφωνα µε τον κανόνα της "σιωπηλής συναίνεσης". Το υπεύθυνο υποκείµενο κατά κύριο λόγο για την ασφάλεια, ποιότητα κι αποτελεσµατικότητα των καλλυντικών είναι η βιοµηχανία παραγωγός: αυτή πρέπει να εγγυηθεί την αβλάβεια σε κανονικές συνθήκες χρήσεις, να ελέγξει τα χαρακτηριστικά κάθε χρησιµοποιούµενου συστατικού και παρασκευάσµατος, να ετοιµάσει πρωτόκολλα ανάλυσης για τα τελικά προϊόντα σε σχέση µε την εκτίµηση της χηµικής και µικροβιολογικής ποιότητας και µεθόδους για την αντικειµενική απόδειξη της επικαλούµενης αποτελεσµατικότητας όπου χρειάζεται. Ανήκει αντιθέτως στην Τοπική Υγειονοµική Αρχή (ASL) η εποπτεία των εγκαταστάσεων παραγωγής και των εισαγωγέων, ελέγχοντας τις τεχνικές και διοικητικές πλευρές τους και επαληθεύοντας την ικανοποιητικότητα της παραγωγής βάσει των νοµικών κανόνων. Τέλος, είναι καθήκον της Κεντρικής Υγειονοµικής Αρχής να προετοιµάσει όλες τις κανονιστικές αναθεωρήσεις του τοµέα, να ετοιµάσει χηµικές και µικροβιολογικές αναλυτικές µεθόδους που θα πρέπει να εφαρµόζονται από τα περιφερειακά εργαστήρια για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας, καθώς και να οργανώσει ένα σύστηµα καλλυντικής εποπτείας για την άµεση µεταφορά επικίνδυνων καταστάσεων που µπορεί να εκδηλωθούν στην αγορά. Το γεγονός ότι ο νόµος προβλέπει συµπληρωµατικές αρµοδιότητες µας δίνει την αίσθηση της ανάγκης ενός καλού επιπέδου συντονισµού και συνέργιας µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται, κάτι που αυτή τη στιγµή δεν διαπιστώνεται, δεδοµένης της εµµένουσας αβεβαιότητας του ρόλου που πρέπει να έχουν τα Γραφεία Υγείας των Τοπικών Φορέων: όµως αυτή είναι η τυπική έλλειψη του ιταλικού συστήµατος εγγύησης, δυστυχώς ήδη γνωστή σε άλλους τοµείς, µεταξύ των οποίων διακρίνεται ο τοµέας τροφίµων. Καταγράφεται µία κάποια δραστηριότητα πληροφόρησης τόσο επιµορφωτικής, προς τους καταναλωτές, όσο και ειδικότερα τεχνικής και προς τους παραγωγούς, από τον οργανισµό UNIPRO, την ιταλική οργάνωση βιοµηχανιών καλλυντικών, που προνοεί για τη διανοµή και την επεξήγηση των υποχρεώσεων που δηµιουργούνται από τον νόµο, µε αξιόλογη προσπάθεια την οποία λαµβάνουµε υπόψη. Γαλλία Οι κανόνες που διέπουν την παραγωγή και την εµπορεία των καλλυντικών προϊόντων είναι οι ακόλουθοι: Arreté du fixant la liste des catégories des produits cosmétiques (JORF ) Code de la santé publique (nouvelle partie législative), art. Insérés par la loi du art 149 I (JORF 11 aout 2004), sur les tatouages Code de la santé publique (nouvelle partie législative), art. Insérés par la loi du art 149 I (JORF 11 aout 2004), Chapitre 2 : Publicité Code de la santé publique partie Legislative et partie Réglementaire (etiquetage des produits cosmetiques) Article L , R , R CSP, R CSP, R CSP, Article R (respect des bonnes pratiques de fabrication) ; Art. L 17

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ International Federation of Organic Agriculture Movements - Ευρωπαϊκό Τμήμα Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα