ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μελέτη ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οι προσδοκίες των καταναλωτών κι η πραγµατικότητα των ετικετών ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α µε επιµέλεια των: Laura Galli, Alessandro Merlo, Christian De Thuin, Conchy Martin Rey EUROPEAN COMMISSION DG SANCO

2 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ CONSUMER INSTITUTE (INKA) MACEDONIA - HELLAS Αναγνωρισµένη Ένωση Καταναλωτών Connsumers Union according to the του Νόµου 2251/94 2/16/2269/ Law /16/22699/ Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη 17 Monastiriou Thessaloniki HELLAS 5ψήφια ανοικτή γραµµή Τηλ/ fax: & e mall : 2

3 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ H µελέτη Προϊόντα για την ατοµική υγιεινή και την κοσµητική: οι προσδοκίες των καταναλωτών κι η πραγµατικότητα των ετικετών γεννιέται γιατί µολονότι ο ισχύων κανονισµός στον τοµέα της παραγωγής κι εµπορευµατοποίησης καλλυντικών περιέχει διατάξεις που αφορούν την επισήµανση, τις καλές πρακτικές παρασκευής, την επιτήρηση της παραγωγής, η εφαρµογή αυτών των διατάξεων, όταν πραγµατοποιείται µε αποτελεσµατικό τρόπο, δεν αρκεί για να εγγυηθεί πλήρως και ικανοποιητικά η προστασία του δικαιώµατος των καταναλωτών για ορθή πληροφόρηση. Οι ετικέτες των καλλυντικών, αν και τηρούν το νόµο, παρουσιάζουν συχνά παραπλανητικά στοιχεία, ασάφειες και παραλείψεις χρήσιµων πληροφοριών για την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος και της καλύτερης χρήσης του, συµπεριλαµβανόµενης της πρόληψης κινδύνων για την υγεία. Σ' αυτόν τον τοµέα, κατά τη γνώµη των οργανώσεων των καταναλωτών, θα ήταν επιθυµητή µία τυποποίηση των ενδείξεων ή claim τεχνικού περιεχοµένου (για να εγγυηθεί µία ελάχιστη οµοιογένεια και συγκρισιµότητά τους και για να αποτραπεί η παραπλανητικότητά τους), όµως είναι αναγκαίες κυρίως κάποιες µορφές αυτοπειθαρχίας των παραγωγών, στην labelling και στη διαφηµιστική επικοινωνία, ώστε να επιτρέπεται η πλήρης πληροφόρηση για το περιεχόµενο (ποιοτική και ποσοτική, µε ιδιαίτερη αναφορά στα διαφηµισµένα κύρια συστατικά), µία σωστή ένδειξη των προφυλακτικών µέτρων για τη χρήση και των τρόπων διατήρησης, µε όρους πλήρους κατανόησης από τους καταναλωτές και µέγιστης διαφάνειας από τους παραγωγούς. Η έρευνα έχει κατ' επέκταση ως στόχο τον εντοπισµό των προβληµάτων που εµµένουν, κυρίως σε σχέση µε την αξιωθείσα αποτελεσµατικότητα και ανεκτικότητα του προϊόντος, σε αναφορά µε επιστηµονικά τεστ, στα σήµατα ποιότητας. Πρόθεσή µας, λοιπόν, ήταν να υπογραµµίσουµε τη δυνατότητα µίας βελτίωσης της σηµερινής επισήµανσης των καλλυντικών προϊόντων, έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των καταναλωτών και να προτρέπει την πλήρη επίγνωση των αναγκαίων προφυλακτικών µέτρων για τη χρήση ορισµένων προϊόντων. Στην ουσία ο τελικός στόχος είναι να καθοριστεί, βάσει όλων των πραγµατοποιηµένων αξιολογήσεων, εάν είναι δυνατό να διευθύνουµε καλύτερα τις προσπάθειες των βιοµηχανιών καλλυντικών προς την ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών. Η µελέτη έρευνας κι η εκστρατεία πληροφόρησης που ακολουθεί την ίδια διεξάγονται για την Ιταλία από την ADICONSUM, για την Γαλλία από την INC, για την Ισπανία από την CECU και για την Ελλάδα από την INKA, όλες οργανώσεις καταναλωτών. Η µελέτη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG SANCO (Γενική ιεύθυνση Υγείας - Καταναλωτών). Η Οµάδα Εργασίας Η επιστηµονική Επιτροπή της Μελέτης επιφορτίστηκε µε τη διεξαγωγή της έρευνας. Η φάση καταγραφής των δεδοµένων και σύνταξης της Έκθεσης Έρευνας ανατέθηκε σε µία επιλεγµένη Οµάδα Εργασίας εντός της Επιτροπής και αποτελούµενη από 4 µέλη της εθνικής έδρας της Adiconsum και από δύο ειδικούς εµπειρογνώµονες του τοµέα µε αρµοδιότητες στον κλάδο καλλυντικών, καθώς και δύο εµπειρογνώµονες των εταίρων οργανώσεων Ισπανίας και Γαλλίας: αυτοί οι τελευταίοι συνεισέφεραν τόσο σε τεχνικό-επιστηµονικό επίπεδο, παρέχοντας 3

4 ειδικευµένες αρµοδιότητες, ειδικά για τον τοµέα (ιδιαίτερα η INC διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και συγκριτικά τεστ και έχει ένα βαθύτερο know-how), όσο και µε την ένταξη νέων προβληµάτων και αξιολογήσεων σχετικά µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς των καλλυντικών στην Γαλλία και Ισπανία, αντιπροσωπεύοντας κατ' επέκταση τις ανάγκες που εκφράστηκαν από τους καταναλωτές των δύο χωρών. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µέθοδος της έρευνας συζητήθηκε εντός της Επιστηµονικής Επιτροπής: η µεθοδολογική πρόταση της Adiconsum (δοµή της έρευνας, διαµερισµός των καθηκόντων, τεχνική δειγµατοληψίας, έντυπα καταγραφής, χρονοδιάγραµµα) έγινε αποδεκτή µε συµπληρώσεις και τροποποιήσεις βελτίωσης, που προστέθηκαν κατά την πρώτη και δεύτερη συνεδρίαση συντονισµού. Ειδικότερα οι φάσεις της έρευνας ήταν - καταγραφή των δεδοµένων αγοράς για να φωτογραφηθεί η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο και να συγκριθούν τα µεγέθη των κύκλων εργασιών ανά τυπολογίες και ποιοτικές ζώνες - ανάλυση της εθνικής νοµοθεσίας, µόνο στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, που εφαρµόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συγκριτική µελέτη µεταξύ της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και της καθεµίας εθνικής νοµοθεσίας, για τον έλεγχο ενδεχόµενων πρόσθετων νοµοθετικών στοιχείων και ιδιοµορφιών της κάθε χώρας. - απογραφή των σηµάτων ποιότητας εν ενεργεία στις χώρες αντικείµενο της έρευνας, έρευνα των υποχρεώσεων χορήγησης και πληροφοριών για το πραγµατικό επιστηµονικό περιεχόµενο - δειγµατοληψία καλλυντικών προϊόντων στις συµµετέχουσες στην έρευνα χώρες και ανάλυση των ετικετών 1. δειγµατοληψία κι αξιολόγηση των ετικετών Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε σε περίπου 50 προϊόντα για κάθε χώρα αντικείµενο της έρευνας: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία για ένα συνολικό αριθµό 197 υποδιαιρεµένων ως εξής: - Ιταλία 48 - Γαλλία 54 - Ισπανία 51 - Ελλάδα 44 Ο αριθµός των προϊόντων αρχικά είχε καθοριστεί σε 53, όµως µεταβάλλεται γιατί σε µερικές χώρες δεν έγινε δυνατό να βρεθούν οι προβλεπόµενες τυπολογίες προϊόντος. Η δειγµατοληψία των προϊόντων ορίστηκε σύµφωνα µε την σηµαντικότητα και την οµοιογένεια. Η σηµαντικότητα εξασφαλίστηκε καλύπτοντας στην ουσία όλες τις κατηγορίες προϊόντων στην αγορά, µε εξαίρεση των ειδικών προϊόντων για το µακιγιάζ, µε προτεραιότητα για τις τυπολογίες ευρύτερης κατανάλωσης και φροντίζοντας να επιλέξουµε αντιπροσωπευτικά προϊόντα των διαφορετικών κατηγοριών τιµής και των διάφορων καναλιών πώλησης: για παράδειγµα, µία οδοντόκρεµα (προϊόν που κρίνεται ότι χρησιµοποιείται από όλους τους καταναλωτές) που λήφθηκε σε 4 τεµάχια, δύο αγοράστηκαν σε σούπερ µάρκετ ή υπεραγορές (ένα δείγµα χαµηλής τιµής ή "πρώτης τιµής" κι ένα µεγάλης εµπορικής µάρκας), µία στο φαρµακείο (κατ' επέκταση µεταξύ των 4

5 προϊόντων που εν γένει θεωρούνται από τους καταναλωτές υψηλής ποιότητας και µε παραφαρµακευτικές ιδιότητες), µία σε βοτανοπωλείο (αντιπροσωπευτικό σύστηµα της διαδεδοµένης µόδας των "φυσικών" προϊόντων, που όµως δεν υπάρχει στην Γαλλία κι αντικαταστήσαµε µε ειδικευµένα καταστήµατα). ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Προϊόν Ποσότητα Σύστηµα διανοµής Πεδίο Τιµής ή τύπου Ζελ αδυνατίσµατος για το σώµα 2 1 φαρµακείο 4 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Κατ' επιλογή Ενυδατική κρέµα προσώπου Κανονικό δέρµα (κρέµα ηµέρας) Αντιρυτιδική κρέµα προσώπου (µε hydroxyacid τύπου AHA) υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 φαρµακείο 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα) υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Κατ' επιλογή 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Κρέµα lifting περιγράµµατος µατιών 2 1 υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ Κατ' επιλογή 1 φαρµακείο Κατ' επιλογή 2 υπεραγορά/ σούπερ 1 υψηλής τιµής µάρκετ 1 χαµηλής τιµής Κρέµα 1 φαρµακείο 4 αποτρίχωσης 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο Κατ' επιλογή κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) 2 υπεραγορά/ σούπερ 1 υψηλής τιµής Οδοντόκρεµα 3 µάρκετ 1 χαµηλής τιµής 1 φαρµακείο Κατ' επιλογή Αποσµητικό 4 Ζελ σταθεροποίησης µαλλιών Λακ για µαλλιά υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 2 φαρµακείο υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 σπρέι 1 roll 1 σπρέι 1 roll 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 5

6 Βαφή µαλλιών (µόνιµη) Κρέµα ξυρίσµατος (κανονικό δέρµα) Ζελ ντους υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 χαµηλής τιµής 1 φαρµακείο 1 υψηλής τιµής 2 υπεραγορά/ σούπερ 1 υψηλής τιµής, καν. µαλλιά µάρκετ 1 χαµηλής τιµής, καν. µαλλιά 1 φαρµακείο Αντιπυτιριδικό Σαµπουάν 4 1 βοτανοπωλείο (για την Γαλλία ειδικευµένο κατάστηµα υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ) Σαπούνι 2 σούπερ µάρκετ Προϊόντα για την αναγέννηση των τριχών κραγιόν (makeup) Λευκαντικά προϊόντα για δόντια (ταινίες και ζελ) Αντηλιακά προϊόντα: κρέµες Μετά το ξύρισµα (σπρέι) 2 Σύνολο φαρµακείο 2 σούπερ µάρκετ υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ Αντιπυτιριδικό 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής 1 φαρµακείο Κατ' επιλογή 2 υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 2 φαρµακείο υπεραγορά/ σούπερ µάρκετ 1 µεσαίου βαθµού προστασίας (SPF µεταξύ 10 και 14) 1 ολικής προστασίας ή SPF ανώτερου από 20 1 µεσαίου βαθµού προστασίας (SPF µεταξύ 10 και 14) 1 ολικής προστασίας ή SPF ανώτερου από 20 1 υψηλής τιµής 1 χαµηλής τιµής Με τις αναγκαίες µικρές προσαρµογές, οφειλόµενες στις διαφορές που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, θεωρούµε ότι επιτύχαµε να έχουµε συγκρίσιµα µεταξύ τους στοιχεία και ουσιαστικά οµοιογενή. Κατ' επέκταση εξασφαλίστηκε η ικανοποιητικότητα της µεθόδου σε σχέση µε τη λειτουργία για την οποία επινοήθηκε: δειγµατοληψία µίας επαρκώς ευρείας γκάµας προϊόντων έτσι ώστε να µην αποκλείεται καµία φέτα καταναλωτών και συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων που χαρακτηρίζονται από εποχιακή κατανάλωση. Η αγορά των προϊόντων έγινε ακολουθώντας όσο το δυνατό περισσότερο το "σχέδιο αγοράς", έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται τα διαφορετικά συστήµατα διανοµής, οι διαφορετικές ζώνες τιµών, οι διαφορετικές τυπολογίες προϊόντων. Η Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας, τα 6

7 φαρµακεία και τα αρωµατοπωλεία ήταν τα κύρια σηµεία αγοράς. Ένα µέρος των προϊόντων αγοράστηκε στα βοτανοπωλεία εκεί όπου ήταν δυνατό να βρεθεί αυτή η τυπολογία διανοµής. Τα αγορασµένα προϊόντα καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την γκάµα καθηµερινής χρήσης. Η επιλογή των διαφορετικών τυπολογιών προϊόντων έγινε ακολουθώντας την πορεία της αγοράς και την ποσοστιαία σύνθεση των διαφορετικών τοµέων: τα προϊόντα για τα µαλλιά και το δέρµα του κεφαλιού (σαµπουάν, βαφές, προϊόντα αναγέννησης, λακ και ζελ), τα προϊόντα για την περιποίηση του σώµατος (προϊόντα για την κυτταρίτιδα, αποτρίχωσης, αποσµητικά και αντηλιακά) και για το πρόσωπο (περίγραµµα µατιών, αντιρυτιδικά και ενυδάτωσης), τα προϊόντα υγιεινής του σώµατος (σαπούνια, αφροντούς) και του στόµατος (οδοντόκρεµες και λευκαντικά των δοντιών), τα προϊόντα της αντρικής γραµµής (ζελ ξυρίσµατος και µετά το ξύρισµα), τα προϊόντα για το µακιγιάζ (κραγιόν) και οινοπνευµατούχου αρωµατοποιίας (γυναικεία και αντρική). Για την αξιολόγηση των ετικετών των προϊόντων προετοιµάστηκε ένα "δελτίο αξιολόγησης", που συµπληρώθηκε από την Adiconsum, µετά τη φάση αγοράς που επιµελήθηκαν οι εταίροι στην χώρα τους και την αποστολή των δειγµάτων στην Ιταλία. Η συµπλήρωση των δελτίων προϊόντος θεωρήθηκε, όντως, µία ευαίσθητη επιχείρηση για όσον αφορά το προφίλ της οµοιογενούς ερµηνείας και ταξινόµησης των πληροφοριών και αξιολόγησης των ίδιων, κατά συνέπεια χρειάστηκε η πραγµατοποίησή της σε κεντρικό επίπεδο, µε επιµέλεια της ίδιας οµάδας εµπειρογνωµόνων. Το δελτίο διαιρείται σε δύο ενότητες: η πρώτη ενότητα προχωρεί κυρίως στην καταγραφή των βασικών πληροφοριών για το προϊόν και την συσκευασία του: µάρκα, γραµµή και τύπος προϊόντος, περιεχόµενη ποσότητα, σύστηµα αγοράς και τιµή πληρωµής. Κατόπιν περνάµε στην καταγραφή της παρουσίας claims διαφορετικού τύπου: υποαλλεργικότητα, ικανότητα βελτίωσης της όψης του δέρµατος, θεραπευτικές ιδιότητες ατελειών και παθολογιών του δέρµατος, αναφορές σε κλινικές δοκιµές αποτελεσµατικότητας ή ανεκτικότητας και ενδεχόµενη παρουσία συγκεκριµένων αναφορών στα άτοµα που τις εκτέλεσαν, αναφορά σε συγκριτικά τεστ ποιότητας. Τέλος εκφράστηκε µία κρίση για την κατανοησιµότητα των claims και την ετικέτα γενικότερα, για την οποία βασιστήκαµε στο κριτήριο που συνήθως υιοθετείται για να καθοριστεί εάν µία ένδειξη ενδείκνυται ή όχι για την παραπλάνηση του αγοραστή: αυτή συνίσταται στο ότι λαµβάνεται υπόψη η αναµενόµενη προσδοκία ενός µέσου καταναλωτή, συνήθως πληροφορηµένου και λογικά προσεκτικού και συνετού. Ακολουθώντας αυτή τη µέθοδο επεξεργάστηκε ένα κριτήριο κρίσης το οποίο αξιολογεί την προσπάθεια (τη δυσκολία) ανεύρεσης όλων των πληροφοριών που χρησιµοποιεί ένας καταναλωτής στην αξιολόγηση πριν την αγορά του προϊόντος, ιδιαίτερα επηρεαζόµενη από το µέγεθος της ετικέτας και από τις διαστάσεις του χαρακτήρα. Το επίπεδο κατανόησης των πληροφοριών που εστιάζονται βάσει της προσοχής του καταναλωτή (για παράδειγµα λόγω της ευρύτερης χρήσης τεχνικών όρων). Την τεκµηρίωση στις claims (για παράδειγµα το ποσοστό δραστικής ουσίας στα προϊόντα που επαφίονται σε ένα ειδικό συστατικό για την δοκιµή της αποτελεσµατικότητας). Την ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Ο εντοπισµός των πληροφοριών στην ετικέτα προκύπτει ότι έχει σηµαντικό βάρος στην τελική αξιολόγηση και στη συνολική αξιολόγηση η αναγνωσιµότητα αποκτά επίσης αξιοσηµείωτο βάρος. Η ορατότητα κι η αναγνωσιµότητα των πληροφοριών προσφέρουν, πράγµατι, στον καταναλωτή ένα κίνητρο για την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών στο µέτρο που αυτές είναι εύκολα προσιτές και κατανοητές. 7

8 Σ' αυτήν την πρώτη ενότητα περιλαµβάνεται κι η αξιολόγηση των προφυλακτικών µέτρων χρήσης. Αυτά, µολονότι ρυθµίζονται από την Οδηγία 76/768 η οποία επιβάλλει ότι πρέπει να υπάρχουν εάν τα προϊόντα περιέχουν τα συστατικά που αναγράφονται στο παράρτηµα III της ίδιας Οδηγίας, συµβάλλουν στη σύνθεση της κρίσης καταναοησιµότητας και αξιολόγησης πριν την αγορά από τον καταναλωτή και γι' αυτόν τον λόγο συµπεριλαµβάνονται στην ενότητα που προορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό αντί της ενότητας που προορίζεται για τον έλεγχο της εκτέλεσης των νοµοθετικών εκπληρώσεων. Για να δοθεί µία κρίση σε αυτού του είδους την πληροφορία που προορίζεται για τον καταναλωτή υιοθετήθηκε µία κλίµακα αξιολόγησης: - 1: ικανοποιητική (προσδιορίσιµες µε ευκολία, πλήρεις και εξαντλητικές) - 2: επαρκής (αναγνωρίσιµες και πλήρεις) - 3: ανεπαρκής (µη πλήρεις και/ή δύσκολα αναγνώσιµες) Η δεύτερη ενότητα του δελτίου αξιολόγησης εστιάζεται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας που είναι σε ισχύ για όσον αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες τόσο στην πρωτογενή συσκευασία σε άµεση επαφή µε το προϊόν (primary packaging), όσο και στην δευτερογενή συσκευασία (secondary packaging). Στη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης λήφθηκε υπόψη, επίσης, η συµµόρφωση µε µερικούς κανονισµούς εθελοντικού χαρακτήρα όπως για παράδειγµα η ηµεροµηνία λήξης και η Period After Opening (P.A.O.) της οποίας η ένδειξη είναι υποχρεωτική από τον Μάρτιο Καταγράφηκε επίσης, όπου βρέθηκε, η παρουσία χρήσιµων στοιχείων για τον καταναλωτή για την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών, για παράδειγµα τηλεφωνικών αριθµών χωρίς χρέωση και εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας: η πρόσβαση στις πληροφορίες ρυθµίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την 2003/15/ΕΚ, που προβλέπει τους τρόπους για τη βελτίωση των πληροφοριών στα καλλυντικά προϊόντα τα οποία διαθέτονται στο κοινό και την προώθηση της µεγαλύτερης διαφάνειας στη σχέση βιοµηχανίας-καταναλωτών, µέσω πληροφοριών, που αφορούν την εταιρεία, επάνω στην ετικέτα. Θα πρέπει, πράγµατι, να εξασφαλίζεται για κάθε καταναλωτή η δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας µε τις εταιρείες οι οποίες µε τη σειρά τους πρέπει να χορηγούν τις ενδεδειγµένες λεπτοµέρειες. 2. Σήµατα ποιότητας Η καταγραφή απασχολήθηκε µε τα σήµατα που υπάρχουν στην ετικέτα στα προϊόντα του δείγµατος (δηλαδή αυτά που αγοράστηκαν και αντικείµενο της έρευνας), αν και οι εταίροι συνέλεξαν τις διαθέσιµες πληροφορίες και για τα άλλα σήµατα µίας δεδοµένης συχνότητας ή σηµασίας στις αντίστοιχες χώρες τους. Το ενδιαφέρον που αυτό το είδος σηµάτων καλύπτει, από την πλευρά των καταναλωτών, συνδέεται µε τη (συχνότατη) ελλιπή διαφάνεια του πραγµατικού περιεχοµένου τους υπό όρους εγγυήσεων. Ποιός τις εκδίδει; Σύµφωνα µε ποια ρύθµιση και µε ποιούς εξωτερικούς ελέγχους και ανεξάρτητους σε σχέση µε τη βιοµηχανία των καλλυντικών; Ποιά είδη ελέγχου πραγµατοποιούνται και µε ποιά συχνότητα; Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το κάθε σήµα είναι προσιτές για τον καταναλωτή; Τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών δοκιµών είναι δηµόσια; Πρόκειται πάντα για πιστοποιήσεις ποιότητας, ακόµα και αµφίβολες, ή συχνά πρόκειται µόνο για ανακριβές marketing; 8

9 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ανάλυση της αγοράς πραγµατοποιήθηκε στα τελευταία διαθέσιµα δεδοµένα, δηλαδή αυτά του έτους Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η αγορά εµφανίζεται µεταβλητή µε καταστάσεις ακόµα και πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Από µια πρώτη ανάλυση στις χώρες διεξαγωγής της έρευνας καταγράφεται ότι: η µέση αύξηση του τοµέα στην Γαλλία για το 2003 είναι του 3,2%, στην Ισπανία είναι του 6,8%, ενώ στην Ιταλία η αύξηση είναι του 3,8% (δεδοµένα προκοστολόγησης χορηγηµένα από την Colipa - Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Καλλυντικών Βιοµηχανιών). Πρόκειται για έναν τοµέα σε συνεχή επέκταση και διαφοροποίηση: η διάδοση των κέντρων αισθητικής υποστηρίζει τη διανοµή των προϊόντων µέσω αυτών των άµεσων επαγγελµατικών καναλιών, ενώ η Οργανωµένη διανοµή µεγάλης κλίµακας, πάντα πιο ανταγωνιστική στο µέτωπο των τιµών και της ποικιλίας της προσφοράς, διατηρεί καλά και επίσης διευρύνει τις φέτες της στην αγορά. Η ανάλυση ανά οικογένειες προϊόντος υπογραµµίζει διαφορετικές δυναµικές: το άθροισµα των προϊόντων για το σώµα και το πρόσωπο καταλαµβάνει το πιο µεγάλο ποσοστό της αγοράς ακολουθούµενο από το τµήµα των προϊόντων για τα µαλλιά. Οι καταναλωτές, που γίνονται όλο και περισσότερο απαιτητικοί και ζητούν ειδικά προϊόντα, επιβραβεύουν στην αγορά τις ειδικευµένες σειρές: αντρική, προσώπου και σώµατος, παιδική. υστυχώς τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν δεν είναι ολοκληρωµένα και µε τον ίδιο βαθµό ανάλυσης στις 4 χώρες της έρευνας: τα παραθέτουµε έτσι όπως µας αποστάλησαν από τους εταίρους. Η ελληνική αγορά, πολύ κατώτερη σε απόλυτες τιµές από αυτές των άλλων χωρών, επιδεικνύει µία ξεκάθαρη επικράτηση των προϊόντων για πρόσωπο και σώµα (τουλάχιστον ένα µέρος αυτού του εντυπωσιακού δεδοµένου, που υπογραµµίζει µία απόκλιση σχεδόν του 35 %, θα µπορούσε να οφείλεται σε διαφορετική συνάθροιση των δεδοµένων): σχετικά µικρή η αγορά των προϊόντων για τα µαλλιά (9% έναντι του 16% της Ιταλίας, 24% της Γαλλίας και Ισπανίας), πολύ χαµηλός ο κλάδος του make-up (κατώτερος του 2% έναντι του 13% της Ιταλίας) και ουσιαστικά στην ίδια τάση µε τις άλλες χώρες η αγορά των προϊόντων στοµατικής υγιεινής. Λείπουν δυστυχώς τα δεδοµένα για τα αντρικά και γυναικεία αρώµατα µε οινόπνευµα, τα οποία καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό ποσοστό της γαλλικής αγοράς και µε µεγάλη έκπληξη, ακόµα πιο σηµαντικό στην ισπανική αγορά. Η Ιταλία φαίνεται σε απόλυτες τιµές η χώρα, µεταξύ αυτών που εξετάζονται, µε το πιο υψηλό ποσοστό συνολικής κατανάλωσης, από την οποία ένα µη ευκαταφρόνητο 7% πραγµατοποιείται µέσω πωλήσεων εκτός των εµπορικών καταστηµάτων και ινστιτούτων οµορφιάς (επαγγελµατικά κανάλια και αλληλογραφία στην Γαλλία αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,2%): ίσως σ' αυτό το δεδοµένο επιδρά κι η συνήθεια, βαθιά ριζωµένη στην Ιταλία, να επισυνάπτονται καλλυντικά προϊόντα στο γυναικείο τύπο σε µορφή δώρου: σ' αυτήν την περίπτωση οι καταναλώτριες δεν έχουν καµία δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές κατανάλωσης. 9

10 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (δεδοµένα σε εκατ. ) ΣΥΝΟΛΟ προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα προϊόντα για τα µαλλιά προϊόντα στοµατικής υγιεινής προϊόντα σωµατικής υγιεινής αντρική σειρά αντρικά αρώµατα γυναικεία αρώµατα προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) παιδικά προϊόντα ΑΛΛΑ [δώρα, κατ' οίκον, αλληλογραφία και κοµµωτές] ΓΑΛΛΙΑ 6.505,91 ΕΛΛΑ Α 675,37 ΙΤΑΛΙΑ 7.598,33 ΙΣΠΑΝΙΑ 3.989, , ,71 310,02 910,47 42,17 383,98 772,23 660,23 139,35 12,27 27% 24% 5% 14% 1% 6% 12% 10% 2% 0,2% 435,10 60,57 33,18 125,31 9,20 12,01 64,4% 9% 4,9% 18,6% 1,3% 1,8% % 16% 7% 14% 3% 4% 6% 13% 1% 7% 945,73 947,38 209,71 556,99 974,92 345,15 23,7% 23,8% 5,3% 14% 24,4% 8,7% 10

11 (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας ΓΑΛΛΙΑ Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Άλλα καταστήµατα λιανικής προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα 253,45 569,41 472,05 443, ,48 προϊόντα για τα µαλλιά 22, ,88 63,56 3, ,71 προϊόντα στοµατικής υγιεινής 0,32 304,89 4,79-310,02 προϊόντα σωµατικής υγιεινής 49,04 745,96 54,59 61,1 910,47 αντρική σειρά 1,96 17,77 3,89 18,55 42,17 αντρικά αρώµατα 14,95 71,42 0, ,79 383,98 γυναικεία αρώµατα 58,3 86,22 0, ,84 772,23 προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) 118,07 296,43 32,99 212,74 660,23 παιδικά προϊόντα 1,85 103,72 29,125 3,74 139,35 άλλα 3,07 3,97 0,26 5,49 12,27 ΣΥΝΟΛΟ 523, ,67 662, , ,91 11

12 προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα προϊόντα για τα µαλλιά προϊόντα στοµατικής υγιεινής προϊόντα σωµατικής υγιεινής (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια ΕΛΛΑ Α Οργανωµένη ιανοµή Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Μεγάλης Κλίµακας Άλλα καταστήµατα λιανικής 301,70 133, ,10 38,09 22, ,57 23,18 10, ,18 63,55 61, ,31 αντρική σειρά - 9, ,20 αντρικά αρώµατα γυναικεία αρώµατα προϊόντα για το - µακιγιάζ (make-up) 12, ,01 παιδικά προϊόντα άλλα ΣΥΝΟΛΟ 447,73 227,64 675,37-12

13 (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια ΙΤΑΛΙΑ Οργανωµένη ιανοµή Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Μεγάλης Κλίµακας Άλλα καταστήµατα λιανικής προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα δ.δ. 543,61 495,1 738,41 415, ,28 προϊόντα για τα µαλλιά δ.δ. 537,47 149,4 124,00 378, ,43 προϊόντα στοµατικής υγιεινής δ.δ. 241,92 80,8 4,66 204,27 531,65 προϊόντα σωµατικής υγιεινής δ.δ. 447,14 154,9 93,42 332, ,12 αντρική σειρά δ.δ. 73,75 7,3 110,09 61,25 252,39 αντρικά και γυναικεία αρώµατα δ.δ. 33,73 1,4 689,77 91,21 816,11 προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) δ.δ. 132,64 94,4 495,71 276,6 999,35 παιδικά προϊόντα δ.δ. 23,40 25,1 2, ,57 άλλα 441,80 4, ,32 6,73 514,43 ΣΥΝΟΛΟ 441, , , , , ,33 13

14 (*)Άµεσα κι επαγγελµατι κά κανάλια ΙΣΠΑΝΙΑ Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας Φαρµακεί α Αρωµατοπ ωλεία Άλλα καταστήµ ατα λιανικής προϊόντα για το πρόσωπο και το σώµα προϊόντα για τα µαλλιά προϊόντα στοµατικής υγιεινής δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. 945,73 947,38 δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. 209,71 προϊόντα σωµατικής δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. υγιεινής 556,99 αντρική σειρά δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. αντρικά αρώµατα γυναικεία αρώµατα προϊόντα για το µακιγιάζ (make-up) παιδικά προϊόντα άλλα δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. 974,92 345,15 δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. δ.δ. ΣΥΝΟΛΟ 543, ,67 374, , ,90 14

15 ΣΥΝΟΛΟ (*)Άµεσα κι επαγγελµατικά κανάλια Οργανωµένη ιανοµή Μεγάλης Κλίµακας Φαρµακεία Αρωµατοπ ωλεία Άλλα καταστήµατ α λιανικής ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α 675,37 ΙΣΠΑΝΙΑ 3989, ,8% 26,8% 13,3% 30,5% 23,6% 523, ,67 662, ,54-8% 56% 10% 26% - 447,73 227,64-66% 34% 543, ,67 374,4 1109,18-14% 49% 9% 28% Η σηµαντικότητα αυτού του τοµέα κατανάλωσης είναι σπουδαιότατη, τόσο λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι αφορά το σύνολο των καταναλωτών (µπορούµε να φανταστούµε ότι ένας καταναλωτής δεν έχει κινητό τηλέφωνο, όχι όµως ότι δεν χρησιµοποιεί ποτέ κανένα προϊόν προσωπικής υγιεινής και κοσµητικής), όσο και λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η ποιότητα και ασφάλεια αυτών των προϊόντων, που βασίζονται εξ ολοκλήρου στην χηµεία, δεν είναι άµεσα αντιληπτές και αξιολογούµενες από τους καταναλωτές, οι οποίοι κατ' επέκταση πρέπει να προστατευτούν από ένα ενδεδειγµένο σύστηµα εποπτείας. Η παρούσα έρευνα θέλησε κατ' επέκταση να αξιολογήσει το βαθµό διαφάνειας προς τους καταναλωτές, που εγγυάται το σηµερινό νοµοθετικό σύστηµα, στο ζήτηµα των επιστηµονικών πληροφοριών που σήµερα διαθέτονται και στις επιπτώσεις τους για την δυνητική επικινδυνότητα ενός προϊόντος σε συγκεκριµένες συνθήκες.

16 Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ Η βάση του κοινοτικού νόµου στην επισήµανση των καλλυντικών προϊόντων είναι η Οδηγία 76/768/ΕΚ κι οι επόµενες τροποποιήσεις της. Το αρχικό κείµενο τροποποιήθηκε πολλές φορές, από τις οποίες τουλάχιστον πέντε µόνο το Από την κοινοτική Νοµοθεσία αναδεικνύεται: - κύριος στόχος: οι καταναλωτές έχουν το δικαίωµα να µπορούν να αναγνωρίζουν την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν και των συστατικών τους που πρέπει να υποδεικνύονται µε σαφή και ακριβή τρόπο για να επιτρέπεται στους καταναλωτές να κάνουν πληροφορηµένες επιλογές - συνεπόµενοι στόχοι: οι κανόνες που προσδιορίζουν τις υποχρεωτικές ενδείξεις επιτρέπουν στους καταναλωτές να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν µία πληροφορηµένη επιλογή. Οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να αναγράφουν επιπρόσθετες πληροφορίες, µη υποχρεωτικές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ορθές κι όχι παραπλανητικές για τους καταναλωτές. Τα καλλυντικά προϊόντα δεν µπορούν σε κάθε περίπτωση να κάνουν λόγο για θεραπευτικές ιδιότητες. Ιταλία Οι κανόνες που διέπουν την παραγωγή και την εµπορεία των καλλυντικών προϊόντων είναι οι ακόλουθοι: Υ.. 17 Αυγούστου 2000 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής 2000/6 και 2000/11 Υ.. 6 Ιουλίου 2000 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 2000/41 Υ.. 11 Ιουνίου 1999 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 98/62 Υ.. 22 Ιανουαρίου 1999 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής 97/45 και 98/16 Υ.. 26 Ιανουαρίου 1998 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 97/18 Υ.. 24 Ιουλίου 1997 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής 96/41 και 97/1 Νοµοθετικό διάταγµα 24 Απρίλιος 1997, αρ.126 µεταφέρει την οδηγία του Συµβουλίου 93/35 Υ.. 2 Σεπτεµβρίου 1996 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 95/34 Υ.. 2 Αυγούστου 1995 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 94/32 Υ.. 29 Οκτωβρίου 1993 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 93/47 Υ.. 16 Ιουλίου 1993 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 92/86 Υ.. 30 εκεµβρίου 1992 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 92/8 Υ.. 25 Σεπτεµβρίου 1991 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 91/184 Νοµοθετικό ιάταγµα 10 Σεπτεµβρίου 1991 αρ. 300 µεταφέρει την οδηγία του Συµβουλίου 88/667 Υ.. 3 Σεπτεµβρίου 1990 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 90/121 Υ.. 15 Ιανουαρίου 1990 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 89/174 Υ.. 28 εκεµβρίου 1988 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 88/233 Υ.. 30 εκεµβρίου 1987, αρ. 580 (παράταση της προθεσµίας, που παραχωρήθηκε στις βιοµηχανίες καλλυντικών, για την προσαρµογή στις διατάξεις του Υ.. 9 Ιουλίου 1987, αρ. 328) Υ.. 24 Νοεµβρίου 1987, αρ. 530 µεταφέρει την οδηγία της Επιτροπής 87/137 Υ.. 24 Ιανουαρίου 1987, αρ. 91 µεταφέρει τις οδηγίες της Επιτροπής: 85/391, 86/179 και 86/199 Νόµος 11 Οκτωβρίου 1986, αρ. 713 µεταφέρει την οδηγία 76/768 του Συµβουλίου και τις ακόλουθες οδηγίες της Επιτροπής: 79/661, 82/368, 83/574, 82/147, 83/191, 83/341, 83/496 και 84/415 16

17 Η Ιταλία εφαρµόζει κατά γράµµα τα κείµενα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ωστόσο παρουσιάζει µία αξιοσηµείωτη καθυστέρηση στις διαδικασίες εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών: η Οδηγία 76/768ΕΚ εφαρµόστηκε µε δέκα χρόνια καθυστέρησης, το ιάταγµα εφαρµογής της έβδοµης τροπολογίας δεν έχει ακόµα θεσπιστεί. Για όσον αφορά την εµπορική κυκλοφορία του καλλυντικού προϊόντος η Ιταλία, σύµφωνα µε το Νόµο 713 του 1986, υποχρεώνει τους παραγωγούς που επιθυµούν να κυκλοφορήσουν ένα καλλυντικό προϊόν στο ιταλικό έδαφος, να αποστείλουν µία γνωστοποίηση στο αρµόδιο Υπουργείο Υγείας 30 ηµέρες πιο πριν. Μετά από την γνωστοποίηση, το Υπουργείο εκφράζει τη γνώµη του σχετικά, σύµφωνα µε τον κανόνα της "σιωπηλής συναίνεσης". Το υπεύθυνο υποκείµενο κατά κύριο λόγο για την ασφάλεια, ποιότητα κι αποτελεσµατικότητα των καλλυντικών είναι η βιοµηχανία παραγωγός: αυτή πρέπει να εγγυηθεί την αβλάβεια σε κανονικές συνθήκες χρήσεις, να ελέγξει τα χαρακτηριστικά κάθε χρησιµοποιούµενου συστατικού και παρασκευάσµατος, να ετοιµάσει πρωτόκολλα ανάλυσης για τα τελικά προϊόντα σε σχέση µε την εκτίµηση της χηµικής και µικροβιολογικής ποιότητας και µεθόδους για την αντικειµενική απόδειξη της επικαλούµενης αποτελεσµατικότητας όπου χρειάζεται. Ανήκει αντιθέτως στην Τοπική Υγειονοµική Αρχή (ASL) η εποπτεία των εγκαταστάσεων παραγωγής και των εισαγωγέων, ελέγχοντας τις τεχνικές και διοικητικές πλευρές τους και επαληθεύοντας την ικανοποιητικότητα της παραγωγής βάσει των νοµικών κανόνων. Τέλος, είναι καθήκον της Κεντρικής Υγειονοµικής Αρχής να προετοιµάσει όλες τις κανονιστικές αναθεωρήσεις του τοµέα, να ετοιµάσει χηµικές και µικροβιολογικές αναλυτικές µεθόδους που θα πρέπει να εφαρµόζονται από τα περιφερειακά εργαστήρια για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας, καθώς και να οργανώσει ένα σύστηµα καλλυντικής εποπτείας για την άµεση µεταφορά επικίνδυνων καταστάσεων που µπορεί να εκδηλωθούν στην αγορά. Το γεγονός ότι ο νόµος προβλέπει συµπληρωµατικές αρµοδιότητες µας δίνει την αίσθηση της ανάγκης ενός καλού επιπέδου συντονισµού και συνέργιας µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται, κάτι που αυτή τη στιγµή δεν διαπιστώνεται, δεδοµένης της εµµένουσας αβεβαιότητας του ρόλου που πρέπει να έχουν τα Γραφεία Υγείας των Τοπικών Φορέων: όµως αυτή είναι η τυπική έλλειψη του ιταλικού συστήµατος εγγύησης, δυστυχώς ήδη γνωστή σε άλλους τοµείς, µεταξύ των οποίων διακρίνεται ο τοµέας τροφίµων. Καταγράφεται µία κάποια δραστηριότητα πληροφόρησης τόσο επιµορφωτικής, προς τους καταναλωτές, όσο και ειδικότερα τεχνικής και προς τους παραγωγούς, από τον οργανισµό UNIPRO, την ιταλική οργάνωση βιοµηχανιών καλλυντικών, που προνοεί για τη διανοµή και την επεξήγηση των υποχρεώσεων που δηµιουργούνται από τον νόµο, µε αξιόλογη προσπάθεια την οποία λαµβάνουµε υπόψη. Γαλλία Οι κανόνες που διέπουν την παραγωγή και την εµπορεία των καλλυντικών προϊόντων είναι οι ακόλουθοι: Arreté du fixant la liste des catégories des produits cosmétiques (JORF ) Code de la santé publique (nouvelle partie législative), art. Insérés par la loi du art 149 I (JORF 11 aout 2004), sur les tatouages Code de la santé publique (nouvelle partie législative), art. Insérés par la loi du art 149 I (JORF 11 aout 2004), Chapitre 2 : Publicité Code de la santé publique partie Legislative et partie Réglementaire (etiquetage des produits cosmetiques) Article L , R , R CSP, R CSP, R CSP, Article R (respect des bonnes pratiques de fabrication) ; Art. L 17

18 (obligation de sécurité) ; Art. L (Mise a disposition d informations) ; Art. L (Cosmétovigilance), Art. R (liste des substances qui ne peuvent contenir les produits cosmétiques), Art. L (information des centres antipoison), Art. L (participation des consommateurs à la dfinition des règles) Art. L C. Consom. (interdiction de la publicité trompeuse) Art L C. Consom. (interiction des tromperies) Art. L C. Prop. Intel. (interdiction des marques déceptives) Déontoogie : raccomandation du Bureau de vérification de la publicité sur les cosmétiques Ουσιαστικά η γαλλική νοµοθεσία είναι η άµεση υλοποίηση των κοινοτικών οδηγιών, που ολοκληρώνεται από τους κανόνες για τη διαφήµιση των προϊόντων κι άλλους γενικούς κανόνες κατά της παραπλάνησης που περιέχονται στον Κώδικα της Κατανάλωσης. Η φάση µεταφοράς προβλέπει την διαβούλευση του Conseil National de la Consommation στο οποίο αντιπροσωπεύονται τόσο οι οργανώσεις των καταναλωτών όσο και των βιοµηχανιών. Για τα ειδικά claim πάνω στα προϊόντα σε σχέση µε την υγεία (ισχύει για τα καλλυντικά που θέλουν να υπογραµµίσουν ιδιότητες συνδεµένες µε την υγεία όπως είναι οι βιταµίνες) ισχύει η υποχρέωση έκδοσης µίας προληπτικής θεώρησης από την εθνική υγειονοµική αρχή (AFFSSAPS: Agence Francaise de Sècurité sanitarie des produits de santé), τη λεγόµενη Θεώρηση PP ή visa Publicité Produit : σ' αυτήν καταγράφεται µια ουσιαστική διαφορά σε σχέση µε το ιταλικό δίκαιο, που διώκει µε ανασταλτική δράση την παραπλανητική διαφήµιση µόνον εκ των υστέρων και κατόπιν καταγγελίας. Κατευθυντήριες γραµµές για την διαφήµιση έχουν θεσπιστεί και στην Γαλλία (µε εθελοντική υιοθέτηση) από το Bureau de la Vérification de la Publicité, που είναι µία οργάνωση οικονοµικών φορέων (βιοµηχανία, διαφήµιση, τύπος). Αυτό όµως που σίγουρα διακρίνει µε πολύ θετικό τρόπο τις δραστηριότητες ελέγχου και προώθησης της ασφάλειας στην Γαλλία στον συγκεκριµένο τοµέα είναι το σύστηµα Καλλυντικής εποπτείας που δηµιούργησε η ήδη αναφερθείσα Γαλλική Υπηρεσία Υγειονοµικής Ασφάλειας των Προϊόντων για την Υγεία, που τα τελευταία δύο χρόνια ανέπτυξε πρωτοβουλίες προς 3 κατευθύνσεις: Γενικοί προβληµατισµοί για την δηµόσια υγεία συνεπεία της παρουσίας δυνητικά βλαβερών συστατικών. ιαχείριση των ανεπιθύµητων επιδράσεων. ιαχείριση των αποτελεσµάτων των ελέγχων καλλυντικών προϊόντων που δηλώνονται µη ικανοποιητικά από τα εργαστήρια της AFFSSAPS. Τον Ιανουάριο 2001, έγινε επιχειρησιακή η πρώτη οµάδα εργασίας "καλλυντικής εποπτείας", εξαρτώµενη από την Επιτροπή Κοσµητολογίας, της οποίας τα καθήκοντα είναι: Ορισµός των βάσεων για την δηµιουργία ενός εθνικού συστήµατος καλλυντικής εποπτείας (οργάνωση ενός συστήµατος συλλογής των ανεπιθύµητων επιδράσεων και υλοποίηση ενός γλωσσάριου ειδικών όρων για την καλλυντική εποπτεία). Έναυση συναγερµών για τις εντοπισµένες ανεπιθύµητες επιδράσεις και γνωµοδότηση για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την ασφαλή χρήση ενός καλλυντικού προϊόντος που κυκλοφορεί στην αγορά. Τον Νοέµβριο 2001, µετά από περίπου 2 χρόνια δραστηριότητας, αποστάλθηκαν σχεδόν 40 επισηµάνσεις ανεπιθύµητων επιδράσεων στο τµήµα καλλυντικών προϊόντων της AFFSSAPS. Η οµάδα εργασίας συνεδρίασε 5 φορές και για τις ανεπιθύµητες επιδράσεις προς επισήµανση: 18

19 επεξεργάστηκε ένα γλωσσάριο των ορισµών στην καλλυντική εποπτεία, όρισε τα κριτήρια αµβλύνοιας των βλαβερών επιδράσεων, όρισε τα κριτήρια βαρύτητας. Κατ' αυτόν τον τρόπο εγκαθίδρυσε ένα σύστηµα συλλογής ανεπιθύµητων επιδράσεων όπως η κάρτα επισήµανσης των ανεπιθύµητων επιδράσεων κι η κάρτα αίτησης πληροφοριών που η βιοµηχανία παραγωγός του καλλυντικού, που ευθύνεται για την βλαβερή επίδραση, πρέπει να συµπληρώσει. Στα πλαίσια των γενικών προβληµατισµών της δηµόσιας υγείας, εντοπίστηκαν αρκετά θέµατα όπως: γλυκολικοί αιθέρες, τα ζωικά παράγωγα, το φθόριο, το αλουµίνιο, η καµφορά και τα φθαλικά. Για όσον αφορά τις έρευνες που διεξάγουν τα εργαστήρια της AFFSSAPS, διαπιστώθηκε η αβλάβεια δύο τύπων προϊόντων "για παιδιά" (τα σαµπουάν και το γαλάκτωµα καθαρισµού). Ελλάδα Τα δεδοµένα (δυστυχώς πολύ περιορισµένα) που παραλάβαµε από τον Έλληνα εταίρο INKA βεβαιώνουν την απλή µεταφορά των κοινοτικών οδηγιών και την απουσία οποιασδήποτε άλλης νοµοθετικής, ρυθµιστικής διάταξης ή εγκυκλίου των αρχών. εν έχουµε πληροφορίες για τις αρµοδιότητες σε θέµατα ελέγχου και τεχνικής εξέτασης σ' αυτόν τον τοµέα, µε εξαίρεση το ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Κατ' επέκταση περιοριζόµαστε να παρατηρήσουµε ότι ο νόµος προβλέπει όλες τις υποχρεώσεις των οδηγιών ΕΕ. Ισπανία Οι κανόνες που διέπουν την παραγωγή και την εµπορεία των καλλυντικών προϊόντων είναι οι ακόλουθοι: RD 1599/1997, 17 de octubre, sobre productos cosméticos. O. de 4 junio de 1998 por la que se adaptan por primera vez al progreso técnico los anexos del Real Decreto 1599/1997, 17 de octubre, sobre productos cosméticos. O. de 26 abril de 1999 por la que se adaptan por segunda vez al progreso técnico los anexos del Real Decreto 1599/1997, 17 de octubre, sobre productos cosméticos. O. de 3 agosto de 2000 por la que se adaptan por tercera vez al progreso técnico los anexos del Real Decreto 1599/1997, de 17 octubre, sobre productos cosméticos. O. SCO/249/2003, de 5 febrero, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1599/1997, de 17 octubre, sobre productos cosméticos. C. de erratas de la Orden SCO/249/2003, 5 de febrero, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1599/1997, 17 de octubre, sobre productos cosméticos. O. SCO/1448/2003, 23 de mayo, por la que se modifican los anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, 17 de octubre, sobre RD 1798/2003 de 26 de diciembre, por el que se modifica el RD 1472/1989, de 1 de diciembre, por el que se regulan las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales para determinados productos envasados. RD 1801/2003 de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. RD 1087/2003 de 29 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo. Incluye cosméticos Orden SCO/2592/04 del 21/7/2004 modificando los anexos II, III y VI del RD.1599/1997 de 17 de octubre. 19

20 RD 2131/2004 de 29 de octubre por el que se modifica el RD 1599/1997 de 15 de octubre, sobre productos cosméticos. Παραθέτουµε έναν πίνακα µε τις µεταφορές του κοινοτικού δικαίου : Legislación Europea Transposición Legislación Española D.93/35/CEE del Consejo - D.95/17/CE RD. 1599/97 de 17 de Octubre D.97/18/CE - D. 94/1/CE RD 2549/1994 de 29 de diciembre 23º D 98/62/CE O. 26 Abril ª D 2000/6/CE - 25ª D 2000/11/CE O.3 Agosto 2000 D. 98/6/CE RD. 3423/2000 de 15 de diciembre 26ª D 2002/34/CE O.SCO/249/2003 D.2003/1/CE - D 2003/16/CE O.SCO/1448/2003 D. 88/316/CEE - D. 89/676/CEE RD. 1798/2003 de 26 de diciembre D. 2001/95/CE RD. 1801/2003 de 26 de diciembre D. 2003/83/CE O.SCO 2592/2004 de 21 de julio D. 2003/15/CE - D. 2003/80/CE RD. 2131/2004 de 29 de octubre Σε θέµατα διαφήµισης, ισχύουν οι ακόλουθοι µη ειδικοί κανόνες : L 14/1986 General de Sanidad L 34/1988 de 11 de noviembre, General de Publicidad L 25/1990 de 20 de diciembre del Medicamento L 25/1994 de 12 de julio, modificada por la L 22/ 1999 que incorpora la Directiva de Televisión sin fronteras de la UE RD 1907/1996 de 2 de agosto sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios de pretendida finalidad sanitaria RD 1599/1997 de 17 de octubre, sobre productos cosméticos ( y sus diferentes adaptaciones) 20

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2760/ 29.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2991/15-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2991/15-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2991/15-06-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε -

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - Σήμα ποιότητας επίπλου της Λίνας Tσακάλου Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη χώρα μας σχετικά με το ποιοτικό και ασφαλές έπιπλο με την καθιέρωση από το ΕΛΚΕΔΕ Σήματος Ποιότητας. Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - διασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2)

1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) Επειδή τα φάρµακα και τα φαρµακευτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται για το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, την υγεία, η παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία τους διέπονται από αυστηρούς κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας Υποστήριξη Ισχυρισμών Καλλυντικών Προϊόντων

Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας Υποστήριξη Ισχυρισμών Καλλυντικών Προϊόντων Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας Υποστήριξη Ισχυρισμών Καλλυντικών Προϊόντων Σοφία Χατζηαντωνίου Φαρμακοποιός, PhD Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

H ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 H ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΑπότοπαλαιότεροομοιοπαθητικόφαρμακείοτηςΕλλάδας: EΠΟMENA BHMATA Παραγωγή ομοιοπαθητικών φαρμάκων υψηλής απόδοσης (80% από βότανα και φυτά) Βαθιά γνώση των ιδιοτήτων βοτάνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ προτείνει μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων για να ενθαρρύνει τους ανέργους να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση

Η ΕΕ προτείνει μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων για να ενθαρρύνει τους ανέργους να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα, τηλ.2103680772, φαξ 2103680705, ηλ.ταχ.network@acsmi.gr Αύγουστος 2009 Ενημερωτικό Δελτίο Μικροχρηματοδοτήσεις για τους ανέργους της Ευρώπης Η ΕΕ προτείνει μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι.

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Σπύρος Δοντάς, Δρ. Χημικός Εργαστήριο Βιοχημείας - Τοξικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

European Cosmetics Directive

European Cosmetics Directive European Cosmetics Directive 7η τροποποίηση Έλεγχος Ποιότητας Καλλυντικών 2005 ΒιρβίληςΓεώργιος ΝτούγιαςΚων/νος Kαλλυντικά Κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που προορίζεται να έλθει σε επαφή με διάφορα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: 1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ «1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα είναι τα φάρµακα που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση από το ευρύ κοινό χωρίς να απαιτείται για τη χρήση τους ιατρική συνταγή και που δεν αποζηµιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα

Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα Συνεργαστήριο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου Προσέλκυση & Διατήρηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα Σύνοψη Αποτελεσμάτων Με το στόχο του προσδιορισμού των προκλήσεων και του καθορισμού δράσεων για την προσέλκυση

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποίησαν το πρόγραµµα «Κριτική στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση: ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ», µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 10η 01Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός Διευθυντής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα