Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113"

Transcript

1 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πίνακας Περιεχομένων Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα) Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μη Μετατρέψιμα) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2, 15, 1, 5, Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.18 Μαϊ.19 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.25 Μαϊ.26 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Ιουν.1 Ιουν.2 Ιουν.6 Ιουν.7 Ιουν.8 Ιουν.9 Ιουν.12 Ιουν.13 Ιουν.14 Ιουν Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Ημερήσια μεταβολή: % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 53, % 46, % % 48, , , % 55, % Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6, % Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 589, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 4, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 1, % Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 62,557 19,47 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -58, % Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 83, % Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) 4, Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. ) 34.3 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ) Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 4,329 Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 2,619.93% Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ 15,1.26 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % -61, % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 85, % Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια) Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια) 27.7 Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό 1,256,655 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 4,2 Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής) 5,12 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -32,471 Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών 4,2.32% % Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων 172,966. Πλήθος Διμερών Συναλλαγών 46,1 Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου ,514 Πλήθος Πράξεων Δανεισμού: Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -6, % Ημερήσια μεταβολή: % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 17, % Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών Πλήθος πακέτων Μεθόδου Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων 15 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** % 53,5 53, 52,5 52, 51,5 51, Μαϊ.31 Ιουν.1 Ιουν.2 Ιουν.6 Ιουν.7 Ιουν.8 Ιουν.9 Ιουν.12 Ιουν.13 Ιουν.14 Ιουν Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών :44 1:44 1:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 14/6/217 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 15/6/217 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 15/6/217 14/6/217 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,4.67 # 1, % 1,22.7 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2, , % 2, ,23.3 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1,61.15 # 1, % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2,837.5 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς % % # Δείκτης FTSE Med 4, # 4, % 4,4.91 4, % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 3, , % 2, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης % % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1,27.97 # 1, % , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 1, , % 1,34.7 1, , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 3, # 3, % 3,57.9 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 8, , % 8, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 9, , % 9, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2,826.6 # 2, % 2,85.1 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 4, # 4, % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1, , % 1, , , , % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α % % # Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων # % % # Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων # % % # Σημείωση 1:Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 13/6/217. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 15/6/217: -.28% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 15/6/217:.48% 18,, ,, 15 16,, 14,, 212 2,, ,, 1,, 8,, 6,, ,, 1,, ,, 2,, 24 5,, Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 22 Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 96 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 15/6/217:.94% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 15/6/217: -.25% 3,, ,, 23 2,5, 21 2,, 22 2,, 25 15,, ,5, 1,, 2 1,, , 195 5,, 197 Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 19 Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 196 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 15/6/217:.29% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 15/6/217: 1.13% 7, , 286 6, 5, , , 3, , 1, , 1, , Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 157 Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 27 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 47 / 45 / / 4 / 2 2 / 2 / 3 6 / 3 / 4 / / 1 / / 1 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 53, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 55, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Όγκος Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 73, ,729. 4, ,37,961 14,516, ,124 19,517 19, , , , , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 85,35,599 82,184,219 74, ,42 2,889 14,843,81 9, ,251 14,322,686 9, ,251 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 17,222 17, , , ,961,948 52,227 52, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Xρηματοικονομικά Προϊόντα / / Ακίνητη Περιουσία 4 / 1 / ,21 2,86, % Ασφάλειες 1 / / 53 1,533 39, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 5 / 7 / , , % Εμπόριο / 1 / , , % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 / 5 / ,375 1,1, % Μέσα Ενημέρωσης / 1 / , % Πετρέλαιο & Αέριο 2 / / 1 1, ,36 3,725, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 5 / 7 / ,29 4,953, % Πρώτες Ύλες 1 / 5 / ,976 88, % Ταξίδια & Αναψυχή 6 / 1 / 4 1,315 54,994 4,157, % Τεχνολογία 4 / 3 / ,75 58, % Τηλεπικοινωνίες / 1 / ,81 8,881, % Τράπεζες 3 / 3 / 2 9,571 94,696,167 4,34, % Τρόφιμα & Ποτά 3 / 5 / ,394 1,818, % Υγεία 2 / 1 / ,64 25, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 2 / , , % Χημικά / / ,884 14, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1 / 2 / 1,8 5,9,868 1,73, % Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) % # LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) % # ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % # GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) % # ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) % # ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 15, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 12, % ΟΤΕ (ΚΟ) 8, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 4, % # JUMBO (ΚΟ) 4, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 3, % # GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 2, % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 2, % # COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 1, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) % ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) % ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) % ΟΤΕ (ΚΟ) % ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) % CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) % ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 43,92, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 28,756, % ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 11,36, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5,921,293.% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 5,768, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 4,737, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 95, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 32, % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 291, % # JUMBO (ΚΟ) 269, % Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 622 4,31 6,547 FTSE/Χ.Α. Large Cap 622 4,31 6,547 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 3, ,43 589,544 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 43 11,179 26,312 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) ,59 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 64 1,29 5,651 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,14 37,322 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,822 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 29 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,45 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 231 1,23 4,976 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 35 1,155 4,966 JUMBO (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 133 1,985 81,167 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,34 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 157 3,62 9,297 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 68 57,944 11,12 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,994 ΟΤΕ (ΚΟ) 212 1,451 1,99 ΟΛΠ (ΚΟ) ,9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,122 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 33 1,394 3,798 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 126 1,496 9,15 Δικαιώματα σε Δείκτες ,641 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,641 Δικαιώματα σε Μετοχές ,825 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 45 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 151 ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 33 Συνολική Δραστηριότητα 4,329 19,47 62,557 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,141,734,167 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ).2 1. # , ,38, ,745,661 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) , ,119, ,637,22 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) /6/ ,973, Κύρια Αγορά - Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 1,543,699, /4/28 18/4/217 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /6/ ,921,293 1,972 12,864,59.4 3,38, ,162,681 7/12/216 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) /6/ , , , ,769, /6/216 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /6/ , ,749, ,79, ,948, /9/215 22/9/215 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) /6/ , ,2.8 1,355, ,26, /3/217 8/1/214 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) # /6/ , ,353, , ,59, /3/217 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) /6/ , ,349,455. 2,176, ,721, /5/27 23/6/214 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # /6/ , , , ,51, /4/27 29/8/214 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,768, ,3, , ,189,761 26/2/216 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) /6/ , , , ,417, /5/217 27/6/214 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) # /6/ , , , ,423, /8/211 19/4/216 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) # /6/ , , , ,, /7/215 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) /6/ , ,147,151, /5/28 3/11/215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,92,479 2,654 15,18,11.8 3,119, ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) # /6/ , , , ,368, /5/217 4/7/216 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) /6/ , , , ,635, /12/214 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) # /6/ , ,24, ,347, ,95, /6/217 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,782, /12/216 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /6/ , ,521, ,971, ,915, /5/29 19/1/215 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /7/216 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /5/217 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /6/ , ,12, ,87, ,15, /6/216 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) /6/ , ,881, ,778, ,733,183, /5/28 27/11/215 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,756,418 2,111 6,55, ,973, ,78, /5/217 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /6/ , , , ,314, /5/216 24/3/217 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ (6) , , , ,63, /6/217 13/6/217 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /6/ , , ,1, ,185,998, /5/28 27/11/215 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) #.96 14/6/ ,737,283 1,79 4,515, ,12, Κύρια Αγορά - Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας 13,126,2.65 8/7/21 12/1/216 A.S. COMPANY (ΚΟ) /6/ , ,339,353, /6/28 1/12/215 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) # ,36, ,319, , ,213, /6/217 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) /6/ , , , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /6/ , , ,33, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /6/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/6

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 2,578, /6/217 18/5/215 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /6/ , , , ,5, /5/217 2/8/216 INTERCONTINENTAL (ΚΟ) /6/ , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) /6/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) # /6/ , , , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) /6/ , , , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /6/217 -(6) , , /5/217 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /6/ ,154. 4, ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /6/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,953, /6/217 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) /6/ , ,812, /3/215 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) /6/ , , , ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) # /6/ , , , ,921, /9/28 5/12/216 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /6/ , , ,125, /11/1992 7/2/217 UNIBIOS (ΚΟ) /6/ , , ,178, /4/21 15/12/214 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) #.64 14/6/ , , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) /6/ , , , , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /6/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) # /6/ , ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) , 2 3,5. 9, ,6, /7/216 11/7/216 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) /6/ ,2 4 1, , ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) # /6/ , 5 1, , ,25, /7/216 9/11/215 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /6/ , ,667,.3 22/7/214 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) /6/ , , , ,421, /7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) # /6/ , , , ,37, /8/21 23/9/216 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /6/ , ,864, /3/217 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,73, /6/214 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /6/ , , , ,3, /6/216 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /6/ , , , ,5, /12/216 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # /6/ , , , ,53, /5/217 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # /6/ , , , ,623, /6/21 3/5/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,441, /11/214 11/8/215 ΙΑΣΩ (ΚΟ) /6/ , , , ,58, /3/217 4/7/216 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /6/ , , , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) # /6/ , ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /6/ , , , ,679, /6/214 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) # /6/ , , ,7, /6/216 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) # /6/ , , , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.59 14/6/ , , , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /6/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/6

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 13,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) # /6/ , , , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /6/ , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) #.52 14/6/ , , ,125, /6/21 18/7/216 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,497, /7/28 21/3/216 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /6/ , , , ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /6/ , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,75, /5/217 27/4/215 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # /6/ , , , ,741, /4/215 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /6/ (6) , , , ,693, /7/26 26/5/215 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,568, /6/217 13/6/217 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /6/ , , ,1, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) # /6/ , , , ,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /6/ , , , Κύρια Αγορά - Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 49,63, /7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ) /6/ , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) /6/ , ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) /6/ , ,8, /8/214 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO) /6/ , , , ,72, /8/214 4/11/215 FLEXOPACK (ΚΟ) /6/ , ,5,.95 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) # /6/ , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) /6/ , ,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /6/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /6/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) #.35 14/6/ , , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /6/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /6/ , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /6/ , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /6/ , ,848, /8/216 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /6/ , , , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /6/ , ,828, /6/216 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /6/ , ,5, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /6/ , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) # /6/ ,12 6 1, , ,9,.9 15/5/29 13/1/214 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /6/ , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /6/217 -(6) , ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /6/ , ,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /6/ , ,5, /6/215 5/7/216 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) # /6/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 3/6

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 9,742, /8/216 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /6/217 -(6) , ,22, /7/24 5/8/214 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) /6/ ,3 5 2, , ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /6/ , 2 1,94. 2, ,65, /8/216 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) /6/ , , , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) # /6/ , , , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /6/ , , ,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /6/ , ,7,.4 2/6/29 2/6/217 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /6/ , ,34,.6 3/11/29 9/11/216 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,8, /7/216 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) /6/ , , , ,7, /11/216 6/5/216 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # 5. 14/6/ , , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /6/ , , , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,497, /7/28 3/7/212 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /6/ , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /6/ ,34, /6/29 9/9/215 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /6/ , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 619,82 15/6/216 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /6/ Χαμηλή Διασπορά 14,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # /6/ , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /6/ (6) , , , ,996, /6/211 2/2/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,69, /4/214 22/12/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /6/ , ,465,29.3 9/8/24 9/11/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /6/ , ,418, /6/217 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /6/ , ,494, /5/217 23/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) /6/ ,124, ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ ,2. 134, ,76, /7/216 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /6/ ,1. 778, ,286, /8/215 15/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /6/ , , , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) # /6/ , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /6/ , Επιτήρηση 5,867, /8/21 28/4/ DIONIC (ΚΟ) /6/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /6/ ,97, /9/ FORTHNET (ΚΟ) /6/ , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 4/6

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 5,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) #.92 14/6/ , , , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /6/ ,5 3 2, , ,419, /7/211 4/3/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) #.12 14/6/ , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /6/ , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /6/ ,, 1. 1/8/27 7/4/2 593 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.89 14/6/ ,9 9 3, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /6/217 -(6) , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /6/ , ,737, /6/25 22/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /6/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /6/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) #.14 14/6/ , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) #.99 14/6/ , , ,961, /6/24 3/8/2 58 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /6/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /6/ ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /6/ ,842, /7/29 12/5/ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /6/ , ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /6/ , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /6/ , ,935, /6/29 13/6/2 514 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /6/ ,596, /7/28 27/4/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /6/ , , ,186, /6/28 2/2/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /6/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /6/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /6/ ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /6/ ,1 8 5, Προς Διαγραφή 1,13, /6/23 2/7/ COMPUCON (ΚO) /6/ ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /6/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /6/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /6/ , ,16, /8/216 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /6/ , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) #.46 14/6/ , , , 1. 1/7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /6/ , , 1. 19/7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /6/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 5/6

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κατάσταση σε Αναστολή 215,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /11/215 2, ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /4/217 1, ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /3/ ,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /4/217 1, ,,.4 3/6/29 1/9/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /4/ ,122, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /5/ ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /4/ ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /2/216 2, ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ).7.7 2/6/215 2, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /8/215 17, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,68,8.42 (.3) /8/216 17/2/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) # 29/11/211 6, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) # 29/8/212 47, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,793, /7/29 11/2/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ).6.6 7/3/216 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 6/6

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης [8] - Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/212. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/2

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 9/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 31/1/214. Από 3/12/215, η επωνυμία της εταιρείας " MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π." αλλάζει σε " ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 8/3/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Σε εξέλιξη έκδοση Μ.Ο.Δ. με καταβολή μετρητών έως και 3/1/216. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 22/9/216-6/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 3/3/ Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 24/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/2

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 29, , :13:3 2 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 24, ,878, :26:54 2 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 7, ,61. 16:19:22 18 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 6, ,32. 16:22:14 18 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 14, , :23:12 18 ΟΤΕ (ΚΟ) 15, ,462,5. 17:11:2 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6, ,8. 17:15:24 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 5, ,5. 17:15:27 2 Σημειώσεις πακέτων 9 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση 1 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση, Αυθημερόν Διακανονισμός 14 - Μέθοδος 6-3 / Πακέτο Αποκατάστασης, Ατελής αγορά και Πώληση 18 - Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-1 και Μέθοδος 6-1 Αυθημερόν Διακανονισμός 21 - Άλλη Προσυμφωνημένη Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Όγκος Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

21 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

22 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 15/6/217 5, 619,82 619,82 13,169, /6/216 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

23 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF1534 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,82 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

24 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,141,734,167 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/3

25 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,745,661 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 2/3

26 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 843,637,22 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 3/3

27 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Μείωση Ον. Αξίας μετοχής, Αποκοπή επιστροφής σε είδος & Αναστολή διαπραγμάτευσης Από 15/6/217, και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»: α) δεν ενσωματώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή σε είδος στους μετόχους της ιδίας εταιρίας, των μετοχών της νεοσύστατης εταιρίας «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», σε αναλογία 1 μετοχή της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» προς 1 μετοχή της «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», β) έχουν νέα ονομαστική αξία μετοχής 2,48 (από 4,6), και γ) τίθενται σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με τη νέα ονομαστική αξία και απόκτησης των μετοχών της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» από τους μετόχους της ορίζεται η 19/6/217. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Γνωστοποίηση H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί - Τουριστικαί - Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/27 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από γνωστοποιήσεων του κυρίου Σωκράτη Π. Κόκκαλη και της INTRACOM HOLDINGS, σχετικά με τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις , γνωστοποιεί τα ακόλουθα : Α. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κυρίου Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών της Εταιρείας, το οποίο κατείχε μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας «INTRAPAR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. INTRAPAR S.A. ), στις μηδενίζεται, έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,716% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι έμμεσα δικαιώματα ψήφου), λόγω διάθεσης των μετοχών της INTRAPAR S.A., Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS ) επί μετοχών της Εταιρείας, στις ανέρχεται σε ποσοστό 25,716% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (ήτοι έμμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι έμμεσα δικαιώματα ψήφου), μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT ), εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 61,763%, «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (δ.τ. INTRADEVELOPMENT ), εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRAKAT κατά ποσοστό 1,%, και «INTRAPAR ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. INTRAPAR S.A. ) εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRADEVELOPMENT κατά ποσοστό 1,%. INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Ανακοίνωση Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών (καταστήματος και βοηθητικών χώρων) συνολικής επιφάνειας τ.μ., επί της οδού Υμηττού 19 στον Δήμο Αθηναίων. Το τίμημα ανήλθε σε 9., ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από Ίδια Κεφάλαια. Η αντικειμενική αξία είναι , ευρώ και η εκτιμηθείσα αξία προσδιορίστηκε σε 1.9., ευρώ. Οι ιδιοκτησίες είναι μερικώς εκμισθωμένες στην «Market In ΑΕΒΕ». Η ετήσια μισθωτική απόδοση είναι 9,3%. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Γνωστοποίηση Η Ανώνυμη Εταιρεία με την «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους εδ. 4 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 1 του ν. 334/25 και τα άρθρα 2 και 3 της Απόφασης 3/347/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαΐου 217, εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Παπαδάκη Πέτρο του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Φρουζή Κωνσταντίνου, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι λήγουσα την Η ανωτέρω αντικατάσταση μέλους θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

28 προς έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 18 παρ.7 του Κ.Ν. 219/192 και του καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν της εκλογής του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1) Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2) Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 3) Ελένη Δομαζάκη του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4) Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 5) Βασίλειος Βουμβουράκης του Μανούσου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 6) Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 7) Ανδρέας Μερίκας του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, την 15η Ιουνίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.2. (ΚΟ) ή 66,27% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3884/21, παρουσιάζονται κατωτέρω: 1.Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 216. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,27% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: κατά:, παρών: 2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 216, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,27% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: κατά:, παρών: 3.Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/216 έως 31/12/216, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,27% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: κατά:, παρών: 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 216. Προεγκρίθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και αποζημιώσεις, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από έως Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,27% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: κατά:, παρών: 5. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 217 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,27% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: κατά:, παρών:. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31η Μαΐου 217 και ώρα 18: μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 4, Βουλιαγμένη, συνήλθε η Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση χωρίς να απαιτείται η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από τον Κ.Ν. 219/192 και το καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση και πραγματοποίηση της συνεδρίασης της TΓΣ λόγω της παρουσίας και συμμετοχής στην TΓΣ της Apollo Investment Holdco, μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η οποία δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της TΓΣ, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 26, παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν η μοναδική μέτοχος της εταιρείας εκπροσωπούμενη από την πληρεξουσία της κα. Παρασκευή Σαρτζετάκη και η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Ελένη Φαρμακίδου, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 32, παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192. Στη συνέχεια ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

29 Θέμα 1 ο Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 216 (1/1/216-31/12/216) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκαν από το ΔΣ της εταιρείας της Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 216 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Θέμα 2 ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 217 (1/1/217-31/12/217). Η Συνέλευση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 217 (1/1/217 έως 31/12/217). Θέμα 3 ο Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 216 έως και 31 Δεκεμβρίου 216. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα: τις τακτικές αποδοχές του κ. Γριβέα ως Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 216 έως την 31η Οκτωβρίου 216 και την έκτακτη αμοιβή του τη μηνιαία έκτακτη αμοιβή του κ. Γριβέα ως Γενικού Διευθυντή από 1η Ιανουαρίου 216, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, λόγω του διορισμού του ως Γενικού Διευθυντή 216 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 216 οπότε καταγγέλθηκε η σχέση εργασίας του με την εταιρεία, την καταβολή προς τον κ. Γριβέα των εξόδων του κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 216 έως την 31η Μαΐου 217, λόγω της παράτασης άσκησης των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης με την εταιρεία και κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΔΣ κατά τις συνεδριάσεις του την 3η Ιανουαρίου 217 και την 25η Απριλίου 217, την καταβολή της συμβατικά προβλεπόμενης αποζημίωσης αποχώρησης του κ. Γριβέα συνεπεία της καταγγελίας της εργασιακής του σχέσης με την εταιρεία, και την έγκριση των αμοιβών του κ. Στέφανου Παντζόπουλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 216 έως την 31η Δεκεμβρίου 216 και του κ. Δημήτρη Κοντοφάκα ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 216 έως την 31η Οκτωβρίου 216. Θέμα 4 ο Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 217 και έγκριση της αμοιβής τους. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα αφ' ενός μεν την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρηματικών και Λογιστικών Υπηρεσιών», Ορκωτοί Ελεγκτές, Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113 («PwC») για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 217 (1/1/217 έως 31/12/217) και αφ' ετέρου την εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της αμοιβής της προς το ΔΣ για το σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 217. Θέμα 5 ο Ανανέωση θητείας μελών Επιτροπής Ελέγχου. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Στέφανο Παντζόπουλο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Μίχαλο μέλος και Laurent Souviron μέλος, για ένα έτος. Θέμα 6 ο Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Η Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ τον κ. Χρήστο Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση, ο οποίος είχε εκλεγεί από το ΔΣ της σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Φράγκου. Επίσης η εκλογή από το ΔΣ, κατά τις συνεδριάσεις του της , των κ.κ. Walid Abu-Suud, Hüsnü Akhan, Μάρκου Κούτη, Ethem Naci Basederm, Laurent Souviron, Sachin Gupta και Stephan Schupbach ως νέων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Συγγελίδη, Ιωάννη Κυριακόπουλου, Μιλτιάδη Σταθόπουλου, Αριστοτέλη Καρυτινού, Δημήτριου Δημόπουλου, Παύλου Μυλωνά και Δημήτρη Κοντοφάκα ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 219/192 και το άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας. Θέμα 7 ο Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του κ. Jeffrey Macdonald ως εκτελεστικού μέλους. Θέμα 8 ο Ανανέωση θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. για τρία έτη, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας. Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη: 1. Walid Abu-Suud 2. Πολυχρόνης Γριβέας 3. Hüsnü Akhan 4. Κωνσταντίνος Μίχαλος 5. Αθανάσιος Μαρτίνος 6. Μάρκος Κούτης 7. Στέφανος Παντζόπουλος 8. Ethem Naci Basederm 9. Laurent Souviron 1. Χρήστος Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης 11. Sachin Gupta 12. Stephan Schupbach 13. Jeffrey Macdonald. ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. Γνωστοποίηση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

30 Γνωστοποιείται ότι η «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με την κα Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», προέβη σε Αγορά μετοχών της ίδιας εταιρίας στις 14/6/217 συνολικής αξίας 9.419,9 ευρώ. ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/26, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 25/5/217 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η Εταιρία), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω: 1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: Κατά την , ο Προτείνων απέκτησε κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό,1% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν,7 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 9.419,9 Ευρώ. 2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα μετοχές. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι οι κκ Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, Tangent Investments Ltd, Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου & Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου) κατέχουν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 86,8% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση H «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» ανακοινώνει ότι, την 6/6/217, ο κ. Πολυχρόνης Γριβέας αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η εταιρεία θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Γριβέα για τη δεκαετή συμβολή του σε ευρύ φάσμα εταιρικών ζητημάτων και στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, τόσο σε ζητήματα επιχειρησιακής όσο και στρατηγικής φύσεως. Επιπροσθέτως, η συμμετοχή του στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας και στην επακόλουθη διαδικασία διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών, απεδείχθη καθοριστική. H «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάθεση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Jeffrey Macdonald, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Ο κ. Macdonald διαθέτει εικοσαετή διεθνή εμπειρία στον τομέα του τουρισμού και της ανάπτυξης ακινήτων. Κατά τη διάρκεια της επιτυχούς σταδιοδρομίας του, κατείχε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, όπως η Ikos Development (θυγατρική της Oaktree Capital), ο Όμιλος Libra, η Emaar Properties, και η Lamda Development. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Σε συνέχεια της από δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί την 3η Ιουνίου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12: μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, και μετά την υποβολή αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 και 2β του κ.ν. 219/192, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης με την προσθήκη του δεύτερου θέματος. Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 1.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/192 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση Από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου στις , συνεδρίασε στις και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Walid Abu-Suud Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος 2. Jeffrey Macdonald Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 3. Πολυχρόνης Γριβέας Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 4. Hüsnü Akhan Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Κωνσταντίνος Μίχαλος Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 6. Αθανάσιος Μαρτίνος Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Μάρκος Κούτης Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. Στέφανος Παντζόπουλος Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 9. Ethem Naci Basederm Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 1. Laurent Souviron Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 11. Χρήστος Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 12. Sachin Gupta Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 13. Stephan Schupbach Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

31 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για τρία έτη. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/27 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 334/25), προέβη σε αγορά 59 κοινών ονομαστικών μετοχών την , συνολικής καθαρής αξίας 678,5 ευρώ. INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Η INFORM, μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD AG, υλοποίησε το καινοτόμο προϊόν i-bank payband Visa της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο εγκαινιάζει στην Ελληνική αγορά έναν νέο τρόπο ανέπαφων συναλλαγών. Έχοντας την ίδια λειτουργικότητα με μία προπληρωμένη κάρτα, το i-bank payband Visa είναι ένα βραχιόλι (wristband) από αδιάβροχο υλικό, το οποίο διατίθεται σε πολλά χρώματα με ενσωματωμένο contactless chip' και επιτρέπει την πληρωμή σε οποιοδήποτε POS, με την ίδια ασφάλεια που παρέχουν οι κάρτες, αντικαθιστώντας τα μετρητά ή το πορτοφόλι. Η τεχνολογία του chip είναι καινοτομία της AUSTRIACARD και η κατασκευή έλαβε χώρα στο εργοστάσιο της Βιέννης, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγινε στο Κέντρο Προσωποποίησης της INFORM στο Κορωπί. Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, ανέφερε ότι «με την αμέριστη υποστήριξη της INFORM καταφέραμε να είμαστε η πρώτη τράπεζα που παρουσιάζει αυτό τον πρωτοποριακό τρόπο πληρωμών στην Ελληνική αγορά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η INFORM κατάφερε να υλοποιήσει ένα σύνθετο έργο και να μας βοηθήσει να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα καινοτόμο, εύχρηστο και ελκυστικό προϊόν για την πραγματοποίηση των αγορών τους». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα & F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Γνωστοποίηση Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 7.3 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 14/6/217 συνολικής αξίας ,5 ευρώ. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Ανακοίνωση H LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης με την IRERE PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBOURG», πρώην με την επωνυμία «HSBC PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBURG S.A.R.L» (εφεξής η «IRERE»), για τη μεταβίβαση από την IRERE και αγορά από την Εταιρεία μετοχών εκδόσεως της εταιρεία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «LOV»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV. Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και εφόσον συμφωνηθεί η επέκταση της δανειακής σύμβασης της LOV για τουλάχιστον τρία επιπλέον έτη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Εταιρεία θα κατέχει πλέον το 1% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV, στην οποία ανήκει το Εμπορικό Κέντρο «The Mall Athens». Σημειώνεται, ότι η συνολική αξία αποτίμησης του «The Mall Athens» διαμορφώνεται σε 381,2 εκ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 216/152 και 596/214, και σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την προέβη στην αγορά 13.2 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR,1768 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 2.333,24. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές (ήτοι,674% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/27 και Ν.334/25, καθώς και της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. της οποίας η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ είναι η σύζυγος του Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. κου ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.334/25), προέβη την 14/6/217 σε αγορά 5. κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 48,. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. Γνωστοποίηση Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι υπεγράφη μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας "ARCHIRODON GROUP NV", "INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και "ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ", του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και του ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

32 Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο "Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών". Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 36,2 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 27 έτη, εκ των οποίων οι 22 μήνες αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο. Η INTRAKAT συμμετέχει στην ανωτέρω κοινοπραξία με ποσοστό 4%. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 217 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,12 εκάστης, της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της , αποδέχτηκε την αίτηση εισαγωγής της Εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., υπό τη διαλυτική αίρεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της ΔΕΗ (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της Εταιρίας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ). Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΑΔΜΗΕ με ελληνική γραμματοσειρά και ADMIE με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται με το άρθρο 146 παρ. 2 του Νόμου 4389/216, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.8 του Ν. 4467/217, ως η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με σκοπό την εις είδος διανομή στους μετόχους αυτής των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 143 του Νόμου 4389/216, και ισούται με 2,12. Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον Υπεύθυνο Σχέσεων με Επενδυτές (κ. Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος, τηλ ). ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία - Ανακοίνωση Η ΑΦΟΙ Χ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που είχε προγραμματιστεί για την μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί στις Ως εκ τούτου το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 217 τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 216 : Παρασκευή 28 Απρίλιου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Παρασκευή 7 Ιουλίου Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 216: Δευτέρα 24 Ιουλίου Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 216 (record date): Τρίτη 25 Ιουλίου Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 216 : Δευτέρα 31 Ιουλίου Ημερομηνία δημοσίευσης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 217 : Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 217 Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/216 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/216, προέβη την 14/6/217 σε αγορά 347 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,9388 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 14η Ιουνίου 217, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:3 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 72,2%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου είκοσι ένας (21) μέτοχοι που κατείχαν μετοχές και ψήφους, επί συνόλου μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ον Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 216 ( ), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 216, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της και η από έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση. Θέμα 2ον Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 216 ( ). Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών. Σύμφωνα με την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση των κερδών της χρήσης 216, που αφορά την διανομή του υπολοίπου αποθεματικού από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών χρήσης 212, ποσού ευρώ ,76 καθώς και ποσού ευρώ ,24 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

33 Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.6 ). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ,1 και θα διανεμηθεί σε πλήθος μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/213, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε,85 Ευρώ ανά μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 216 θα γίνει την Δευτέρα 1 Ιουλίου 217. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 216 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη «record date». Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Ιουλίου 217 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 215, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο δημιουργία «αποθεματικού από μερίσματα ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών», με το σύνολο των εισπραχθέντων στη χρήση αφορολόγητων μερισμάτων από συμμετοχές της εταιρίας, ποσού 67.5, ευρώ. Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 216, του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (12. ) για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. ΘΕΜΑ 3ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 216 ( ). Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 216 ( ) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας. ΘΕΜΑ 4ον Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 217, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σαμαρά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Αγγελική Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124), της εταιρίας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11. ), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους. ΘΕΜΑ 5ον Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.2, ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από,3 σε,32 ευρώ. ΘΕΜΑ 6ον Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.2, ) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από,32 σε,3 ευρώ. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει την Δευτέρα 1 Ιουλίου 217. Δικαιούχοι της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη «record date». Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Ιουλίου 217 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους και του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. ΘΕΜΑ 7ον Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Μετά τις προηγούμενες ληφθείσες αποφάσεις για αύξηση και μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής: ΑΡΘΡΟ 5 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/6/217, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.2) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από,3 σε,32 ευρώ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/6/217, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.2) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από,32 σε,3 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.6.) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας,3 ευρώ η κάθε μία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

34 ΘΕΜΑ 8ον Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 216. Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, που είναι εντός των ορίων όπως αυτά προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 198. Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 5. ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε ,32 Ευρώ. ΘΕΜΑ 9ον Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. Καθορίσθηκαν, μέχρι του ποσού των ευρώ, οι συνολικές ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (έξοδα παραστάσεως), την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 6. ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα. ΘΕΜΑ 1ον Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192. Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192. ΘΕΜΑ 11ον Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. SPACE HELLAS Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η 31η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε την 13η Ιουνίου 217 και ώρα 12: μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή. Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 1/1/216-31/12/216 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν: Η ετήσια οικονομική έκθεση ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 1/1/216-31/12/216 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις όπως αυτές συνετάγησαν από τη Διευθύντρια του Λογιστηρίου, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. Εγκρίθηκε η διάθεση του αποτελέσματος χρήσεως 1/1/216 31/12/216 κέρδη, μετά από φόρους, ύψους ,1 Ευρώ. Στο συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό ύψους , Ευρώ, το οποίο μεταφέρεται σε Ειδικό Αποθεματικό Μερισμάτων Θυγατρικής (ΠΟΛ 17/214). Το υπόλοιπο ποσό των αποτελεσμάτων μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέον. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού ,91 Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ,91 Ευρώ για συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων κατόπιν στρογγυλοποίησης του ποσού της μείωσης, προκειμένου να προκύπτει αξία μετοχής με δύο δεκαδικά ψηφία σύμφωνα με τον νόμο. Το ποσό προς συμψηφισμό αφού έχει ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη προσαρμογή του για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα δύο δεκαδικά ψηφία ανέρχεται στο ποσό των ,9. Συνεπώς το εναπομένον ποσό που δεν θα συμψηφισθεί λόγω της παραπάνω στρογγυλοποίησης ανέρχεται σε ,1. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από το τακτικό αποθεματικό της εταιρίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

35 Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,9 ευρώ θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα τρία λεπτά (,53) ήτοι από 1,61 Ευρώ σε 1,8 Ευρώ. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα ευρώ ,4 Ευρώ, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα ( ) κοινές ονομαστικές με τα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,8 ευρώ η κάθε μια ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ενέκρινε το νέο κείμενο του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Τέλος, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με την ίδια ως άνω απόφασή της εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία της τροποποίησης του καταστατικού κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και την εν συνεχεία κωδικοποίηση αυτού. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 4ο: Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/211 άρθρο 14, Ν.4172/213 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 17/214 και ΠΟΛ 139/213. Μετά την έγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμφηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων σύμφωνα με το ανωτέρω θέμα 3ο, προτείνεται η διανομή μέρους του αποθεματικού σε ποσόν ,9 Ευρώ, ήτοι,3 ανά μετοχή, και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date) και την ημερομηνία έναρξης καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά την έγκριση της απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την αρμόδια Αρχή, καθώς και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση προέβη σε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα τροποποιήσει και δημοσιεύσει το οικονομικό ημερολόγιο της χρήσης 217 προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/216 31/12/216. Εγκρίθηκε με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση καθενός και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Ορκωτό λογιστή ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/216 έως 31/12/216 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/217 έως 31/12/217. Εγκρίθηκαν οι ληφθείσες για το έτος 216 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αποφασίστηκαν οι αποδοχές αυτές για το έτος 217 να παραμείνουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, ενώ εγκρίθηκε και η καταβολή αμοιβών κατά συνεδρίαση για τα εκτελεστικά μέλη και τα μη εκτελεστικά μέλη αντίστοιχα, χωρίς να διαφοροποιηθούν από τις εγκεκριμένες αμοιβές των χρήσεων , οι οποίες και προεγκρίθηκαν. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 217, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Εξελέγησαν: α) Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση μέχρι ο κ. Δήμος Πιτέλης του Νικολάου και της Βάϊας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) που γεννήθηκε την 1/1/1955 στην Κουμαριά Τρικάλων, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αιτωλίας αρ. 16, με Α.Δ.Τ. Τ 9745/ του Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ και Α.Μ. ΣΟΕΛ και β) Ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση η κα. Ναυσικά Κουτσούκου του Αθανασίου και της Νικολέττας, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), που γεννήθηκε την 31/12/1979 στην Αθήνα κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 66 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 46447/ του Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ και Α.Μ. ΣΟΕΛ 3761, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και αποφασίστηκε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) Θέμα 8ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/216 31/12/216. Εγκρίθηκαν όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/216. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 219/192. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

36 Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «GREEN POWER INNOVATIONS Ε.Π.Ε»: α) Ημερομηνίας 4/1/216 όπως τροποποιήθηκε με την από τροποποίηση για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε πελάτες της εταιρείας και σε καταστήματα πελατών Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων Space Hellas Τηλ: Space Hellas Α.Ε. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Λ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, Τ: , F: , Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: Διαβάθμιση ISO 271 Δημόσιο αυτών, β) Ημερομηνίας 24/5/216 σύμβασης έργου (υπεργολαβίας) για την ανάθεση μέρους ανατεθέντος στην εταιρεία τεχνικού έργου δομημένης καλωδίωσης και γ) Ημερομηνίας 3/6/216 σύμβασης προμήθειας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίας) για την ανάθεση μέρους ανατεθέντος στην εταιρεία τεχνικού έργου δημιουργίας διπλής οπτικής ίνας διασύνδεσης κριτίων και υπηρεσιών συντήρησης οπτικού δικτύου. Επίσης εγκρίθηκε με ημερομηνία 13/12/216 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD για την παροχή χρηματοοικονομικών, λογιστικών και υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) Θέμα 1ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 219/192. Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση η εκλογή της κ. Ζωής Σακελλαρίδου του Φραγκίσκου ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Παρασκευά Δροσινού (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ). ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 11ο: Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7) σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το θέμα αυτό δεν εισήχθη προς συζήτηση. ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το θέμα αυτό δεν εισήχθη προς συζήτηση. ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Εγκρίθηκαν ως νέα μέλη της επιτροπής ελέγχου οι Θεόδωρος Χατζησταματίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γεώργιος Λαγογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελένη Ζερβού, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4449/217 και τη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 132/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Μερτζάνη για τη συμμετοχή του ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Web-IQ B.V.» με έδρα στην Ολλανδία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192. ΥΠΕΡ μετοχές (1%) ΚΑΤΑ μετοχές (%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (%) Θέμα 15ο: Διάφορες Ανακοινώσεις: Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 16/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στο Επιχειρηματικό Κέντρο «ΠΥΡΝΑ», επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 216 ( ), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

37 3) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 216 ( ) και προέγκριση των αμοιβών για την εταιρική χρήση 217 ( ). 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 217 ( ) και καθορισμός της αμοιβής του. 5) i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας δια συνένωσης μετοχών και ταυτόχρονης μείωσης του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse share split 3:1) και ii) ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό ,4, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας (όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse share split), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 219/192, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού και λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών. 6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των , σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 219/192, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 7) Τροποποίηση των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων που εξέδωσε η Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 3156/23 δυνάμει των από 2/5/213 και 7/5/214 προγραμμάτων για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων προκειμένου να καταστούν μετατρέψιμα σε κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Προσδιορισμός λόγου και τιμής μετατροπής. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 8) Προσδιορισμός ιδιότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. 9) Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ εφαρμογή του άρθρου 23α Κ.Ν. 219/192. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 1 Ιουλίου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 219/192. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν.219/192, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της τελευταίας. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως, σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα, θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Α. Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά, τηλ ). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα κοινοποίησης του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α. είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β. είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ. είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

38 Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Κ.Ν. 219/192: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 219/192, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η σχετική πιστοποίηση με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με την ΕΧΑΕ. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Α. Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά, τηλ ). Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις δεκαέξι (16) Ιουνίου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:3, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/216 31/12/216, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/216 31/12/216 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/216 31/12/216, 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/217 και καθορισμός της αμοιβής τους, 4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 216, 5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις, 6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/2 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, 7) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (85. ), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σε ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 25. ιδίων μετοχών της Εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει, 8) Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Eταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθεί η ανωτέρω μεταβολή, 9) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 27/6/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Βʼ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 1/7/217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16: στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 219/192, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ημερομηνία Καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

39 Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 217, ήτοι την 11η Ιουνίου 217. Για τη συμμετοχή στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 217, ήτοι την 23η Ιουνίου 217. Αντίστοιχα για τη συμμετοχή στην Βʼ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουλίου 217, ήτοι την 6η Ιουλίου 217. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του σχετικού εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού, αριθμ. 6 στο Αιγάλεω Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης η Εταιρεία δε δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία. Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

40 προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α. (δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (στ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού, αριθμ. 6, Αιγάλεω) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο Τα ως άνω έγγραφα και οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας LAVIPHARM Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:, στο συνεδριακό κέντρο της Εταιρείας στην έδρα της, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:., και σε Β' Επαναληπτική την 1η Ιουλίου 217, ημέρα Δευτέρα και 14:, αμφότερες στον ίδιο τόπο. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως , των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 219/192, ως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 443/216. Θέμα 2 ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 216. Θέμα 3 ο : Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από έως και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. Θέμα 4 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/217. Θέμα 5 ο : Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν.219/192. Θέμα 6 ο : Επικύρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/217. Θέμα 7 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 8 ο : Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/217. Θέμα 9 ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 1 ο : Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 6 του 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εταιρεία κατά ποσοστό 1% θυγατρική της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «ΕΛΚΑΤ») κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛΚΑΤ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 14: και της 1ης Ιουλίου 217, ημέρα Δευτέρα και 14: αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α και Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

41 Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛΚΑΤ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής, τηλ ). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.219/192 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 219/192. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 219/192 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΛΚΑΤ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

42 Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 περιπτ. γ και δ του κ.ν.219/192 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεων τους σε έγγραφη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής). FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:3 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-2, στο Μαρούσι Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:3 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουλίου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.3 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/216-31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και Εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/216-31/12/ Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/217-31/12/217 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/216-31/12/216 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/217-31/12/ Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 7. Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των,1 ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 8. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν.219/192. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στο φορέα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" («ΕΧΑΕ»). Στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ. Στη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ. Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στις επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ (Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές) και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικών). Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28α παρ. 3 Ν.219/192, όπως ισχύει. Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

43 (Β) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 219/192 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ και στην ιστοσελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 216. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων και ορισμός ενός από τα νέα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 219/192. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 27 Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 1: π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 2, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 217 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Συνεδρίασης»). Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας. Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους: α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Investor Information 2 Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ Ν. Ιωνία και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

44 Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν: (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. (γ) την ανακοίνωση από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ Ν. Ιωνία (τηλ ), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης έως , της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση Επικύρωση εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ορισμός του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους. 4. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 216 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 216, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από έως Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 216, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από έως Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση , για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

45 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11η Ιουνίου 217, ημέρα Κυριακή (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 217. Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13η Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13η Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax ( ) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13η Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη. Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 217, ημέρα Πέμπτη. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου 217, ημέρα Σαββάτο, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/ Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 217, ημέρα Σαββάτο, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 9η Ιουνίου 217, ημέρα Παρασκευή. 3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 217, ημέρα Σαββάτο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 4. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 217, ημέρα Σαββάτο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση Ε.Χ.Α.Ε. και Εταιρείας. Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

46 Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 219/192 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχολογίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία το τηλέφωνο επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου είναι: , υπεύθυνος κ. Χρήστος Αντερριώτης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στις 27 Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 11., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 23ης Ιουνίου 217, ημέρα Παρασκευή, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 24η Ιουνίου 217, ημέρα Σαββάτο. Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού και την από 16 Μαΐου 217απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και Προνομιούχων μετοχών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 216 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 216, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από μέχρι Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, κάτοχοι κοινών ή προνομιούχων μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τo Σαββάτο 11 ης Ιουνίου 217 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι κοινών μετοχών. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Ασκληπιού 32 Πειραιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Ασκληπιού 32, Πειραιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 13 Ιουνίου 217. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 219/129, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 219/2: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

47 στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 217. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 3η Ιουνίου 217 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 217, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 217. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 217. το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11 η Ιουνίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασκηπιού 32, Πειραιάς, τηλ ). ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17/6/217 ημέρα Σάββατο και ώρα 11. π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/216, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. 7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/ Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. 9. Διάφορα άλλα θέματα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουλίου 217, στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 11: π.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, την 15η Ιουλίου 217, ημέρα Σάββατο και ώρα 11: π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την 12η Ιουνίου 217, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε., προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 27η Ιουνίου 217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 11η Ιουλίου 217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

48 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ή αποστέλλεται με χρήση τηλεομοιότυπου (φαξ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία. Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και άσκηση δικαιώματος ψήφου. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2α Ιουνίου 217, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 4η Ιουνίου 217, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουνίου 217, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του κ.ν. 219/192. (δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11η Ιουνίου 217, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11η Ιουνίου 217, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, Τ.Κ. 7161, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ , φαξ ). ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 22

49 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/216, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών. 2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 19/6/217, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 3/7/217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη. Διαδικασία και Δικαίωμα Συμμετοχής - Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου (α. 28α κ.ν. 219/192, ως ισχύει) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/6/217 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14/6/217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 19/6/217, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 16/6/217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 29/6/217, (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 3/6/217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πληροφορίες για τα Δικαιώματα Μειοψηφίας (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 23

50 (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχολίων του ΔΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 19/6/217, και ώρα 12:, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 216 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 219/192 καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 219/192 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων) κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 219/192 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 7. Ανακοίνωση της από αποφάσεως του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του, το οποίο αντικαταστάθηκε από ισάριθμο νέο μέλος Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τον κ.ν.219/ Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το ν. 316/22 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. 9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών 11. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού με προσθήκη δυνατότητας εκδόσεως και προνομιούχων μετοχών. 12. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού. Διάκριση δικαιώματος ψήφου σε προνομιούχες μετοχές. 13. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β του κ.ν.219/ Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το άρθρο 23α ν.219/192 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την εταιρία ή / και τις θυγατρικές της, που αφορούν εκτός άλλων και την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων και την παροχή υπηρεσιών προς την εταιρία. 15. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6η Ιουλίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12: στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 24

51 Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12 ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,592 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις 19/6/217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9: πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/216 31/12/216, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 216 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Παροχή ειδικής έγκρισης, κατ άρθρ. 23 α Ν.219/2 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης ή και Αγοράς καταστημάτων ιδιοκτησίας Αστερίου Δ. Δάιου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Εταιρία. 6. Έγκριση για την Υποβολή Αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/216 και Τρόπος Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 19ης Ιουνίου 217, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 3 Ιουνίου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. πρωινή, σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 14 Ιουλίου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: πρωινή, σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του KN 219/192, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12 ο χιλ. της οδού Βέροιας- Νάουσας,592 Νάουσα Νομού Ημαθίας. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του KN 219/192, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 219/192 ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/21 και ισχύουν η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται οι μετοχές της Εταιρίας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι της 14 ης Ιουνίου 217 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 26 ης Ιουνίου 217 και της 1 ης Ιουλίου 217 αντίστοιχα) απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 16 η Ιουνίου 217 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την 27 η Ιουνίου 217 και 11 η Ιουλίου 217 αντίστοιχα). Εναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 219/192 οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 25

52 Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (12 ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,592 Νάουσα Νομού Ημαθίας τηλ ). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2 α, 4 και 5 του ΚΝ 219/192 οι Μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: Α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 4 η Ιουνίου 217. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 6 η Ιουνίου 217, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του ΚΝ 219/192. Β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του ΚΝ 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13 η Ιουνίου 217, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 217. Γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13 η Ιουνίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 13 η Ιουνίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή τα των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.219/192, όπως ισχύει, θα διατίθεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (12 ο χιλ. της οδού Βέροιας- Νάουσας,592 Νάουσα τηλ ). ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε» που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 17/5/217 και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19/6/217 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11. πμ. στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 26

53 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 216 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων. 4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από έως , προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 8/6/217 και θα προταθεί για ποσόν 3.93 ευρώ, με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 1.5 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,62 εκάστης, σε τιμή έκδοσης 22, ευρώ ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης 7. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 219/192, άδειας στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 219/192, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.219/192, εταιρειών. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του 9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ Eπανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, της από 25/8/216 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί παροχής εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 219/192, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, σύμφωνα με την από 2 Ιουλίου 216 έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου. Η εγγύηση παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς την Βουλγαρική Τράπεζα PIRAEUS BANK BULGARIA AD. 11. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/6/217 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξή της 14/6/217 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη μέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 16/6/217. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του Κ.Ν. 219/192, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: - Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 26/6/217 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και - Σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11/7/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 7/7/217 (ημερομηνία καταγραφής). Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 27/6/217 και 8/7/217, αντιστοίχως. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 27

54 Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της εταιρείας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Επιδαύρου 5, Ρέντη, και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 16/6/217 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την 27/6/217 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 8/7/217 για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Το έντυπο διορισμού αντιπροσώπων κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση, Επιδαύρου 5, , Ρέντη ή αποστέλλεται στο φαξ εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος, καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του διορισμού. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 39 Ν. 219/2, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω. (Β) Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 39 Ν. 219/2, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 Ν. 219/2 εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/2 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. (Δ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 Ν. 219/2, μετά από αίτησή οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αίτηση μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Ε) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 39 Ν. 219/2, εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.219/2 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (Ρέντης, οδός Επιδαύρου5, τηλ. επικοινωνίας ) και στην ιστοσελίδα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2/6/216 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.3 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από έως μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 217 και καθορισμός αμοιβής τους. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 28

55 6. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 8. Λήψη απόφασης για απόκτηση ιδίων μετοχών. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την Πέμπτη 15/6/217. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο το Σάββατο 17/6/217. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν &