Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ."

Transcript

1 Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα (διαφανούς) διαθλαστικού μέσου που αφορίζεται από δύο επίπεδες επιφάνειες οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους ορισμένη γωνία. Η γωνία αυτή ονομάζεται γωνία κορυφής ή διαθλαστική γωνία του πρίσματος. Η ευθεία που διχοτομεί τη γωνία του πρίσματος ονομάζεται άξονας του πρίσματος ενώ η επιφάνεια που βρίσκεται απέναντι από τη γωνία διαθλάσεως ονομάζεται βάση του πρίσματος (Σχήμα 1). Όταν μία φωτεινή ακτίνα προσπέσει επί της μίας πλευράς του πρίσματος υπό γωνία προσπτώσεως α, διαθλάται και αφού διατρέξει την πορεία εντός του πρίσματος συναντά τη δεύτερη πλευρά οπότε διαθλάται εκ νέου και εξέρχεται υπό γωνία αναδύσεως δ. Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της προπίπτουσας και της αναδυόμενης ακτίνας ονομάζεται γωνία εκτροπής ε και εξαρτάται από τη γωνία κορυφής Α, από το δείκτη διάθλασης n του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο το πρίσμα και από τη γωνία προσπτώσεως α (Σχήμα 2). Η γωνία κορυφής ή διαθλαστική γωνία ορίζεται κατά σύμβαση σε μοίρες ( ο ) ενώ η γωνία εκτροπής ορίζεται σε πρισματικές διοπτρίες (Δ) που είναι και η μονάδα μέτρησης της δύναμης του πρίσματος. Μία πρισματική διοπτρία (1 Δ) είναι η δύναμη του πρίσματος που παράγει γραμμική μετατόπιση ενός cm σε αντικείμενο που βρίσκεται σε απόσταση ενός μέτρου. Η αντιστοιχία πρισματικής διοπτρίας με μοίρες είναι: 1Δ = 0,57 ο Για τα σχετικά λεπτά πρίσματα που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογία, η γωνία εκτροπής ισούται με το ήμισυ της γωνίας κορυφής. Η γωνία προσπτώσεως, άρα και η πραγματική ισχύς ενός πρίσματος επηρεάζεται από τον τρόπο που τοποθετείται το πρίσμα μπροστά από τον οφθαλμό του ασθενούς. Στην πράξη διακρίνουμε 3 θέσεις τοποθέτησης του πρίσματος (Σχήμα 3): 1

2 1) τη θέση Prentice, όπου όλη η πρισματική εκτροπή γίνεται από τη μία επιφάνεια του πρίσματος, καθόσον οι ακτίνες προσπίπτουν με γωνία 90 ο επί της άλλης επιφάνειας (Σχήμα 3α). 2) τη θέση της ελαχίστης παρέκκλισης όπου η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία αναδύσεως (Σχήμα 3β). 3) τη θέση στο μετωπιαίο επίπεδο, όπου η οπίσθια επιφάνεια του πρίσματος είναι παράλληλη με το μετωπιαίο επίπεδο του κόγχου (Σχήμα 3 γ). Αυτή είναι η προτιμώμενη θέση όταν μετριέται η γωνία του στραβισμού με πλαστικά πρίσματα και προσαρμόζεται στις διάφορες βλεμματικές θέσεις έτσι ώστε η οπίσθια επιφάνεια του πρίσματος να είναι κάθετη προς τον άξονα της όρασης στην κατεύθυνση του στόχου προσήλωσης. Κάθε διαθλαστικός φακός επάγει πρισματική εκτροπή στις ακτίνες που διέρχονται εκτός του οπτικού του κέντρου. Η δύναμη του πρίσματος που επάγεται καθορίζεται από τον κανόνα του Prentice: Δ = h x D όπου D η διοπτρική ισχύς του φακού, h η απόσταση από το οπτικό κέντρο του φακού σε cm και Δ οι πρισματικές διοπτρίες. Η πρισματική αυτή εκτροπή μπορεί να είναι κλινικά σημαντική στις υψηλές αμετρωπίες ή ανισομετρωπίες. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στη συνταγογράφηση πρισματικής διόρθωσης: αντί της συμβατικής χορήγησης πρισμάτων μπορεί να επαχθεί πρισματική διόρθωση με κατάλληλη εκκέντρωση του ισχυρού διαθλαστικού φακού. Μεμβρανώδη επικολλούμενα πρίσματα Fresnel. Kατασκευάζονται από συνθετική ύλη (πολυβινυλχλωρίδιο). Είναι μικρού πάχους και ελαφρά. Αποτελούν σύστημα πολλών μικρών πρισμάτων με προσαρμογή της βάσεως του προηγουμένου επί της κορυφής του επομένου. Τα εφαρμόζουμε επικολλώντας τη λεία επιφάνειά τους στην οπίσθια επιφάνεια των γυαλιών του ασθενούς. Το κύριο πλεονέκτημα τους είναι η ευελιξία στην εφαρμογή και η δυνατότητα αξιοποίησης μεγαλύτερης δύναμης από αυτήν που μπορεί να επιτευχθεί με χρήση συμβατικών πρισμάτων, ωστόσο προκαλούν glare (θάμβος) και υποβαθμίζουν την ευκρίνεια της εικόνας όταν η δύναμή τους υπερβαίνει τις 12 διοπτρίες. Η μείωση της οπτικής οξύτητας είναι της τάξης των 1-2 γραμμών Snellen για μεμβράνες διοπτριών. Από την άλλη πλευρά το ενσωματωμένα στα γυαλιά πρίσματα προκαλούν μεγαλύτερη χρωματική εκτροπή και παραμορφώσεις που περιορίζουν τη χρήση τους σε δυνάμεις έως διοπτρίες το ανώτερο. 2

3 Μπορεί επίσης να γίνει και συνδυασμός πρισμάτων ενσωματωμένων στα γυαλιά και πρισμάτων Fresnel, π.χ. 5 διοπτρίες άμφω και έως 30 διοπτρίες σε πρίσμα Fresnel στον μη επικρατητικό οφθαλμό μπορούν να αποδώσουν 40 συνολικά πρισματικές διοπτρίες. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Τα πρίσματα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της γωνίας του στραβισμού είναι πλαστικά και φέρονται είτε ενσωματωμένα σε πρισματικές ράβδους με προοδευτικά αυξανόμενη δύναμη είτε ως μεμονωμένα πρίσματα σε διάφορες δυνάμεις. Οι δοκιμασίες μέτρησης της γωνίας στραβισμού με πρίσματα είναι: 1) η δοκιμασία Krimsky, όπου η γωνία του στραβισμού αντιστοιχεί στη δύναμη του πρίσματος που επιτυγχάνει τη συμμετρική επικέντρωση των κερατοειδικών αντανακλάσεων στους δύο οφθαλμούς. 2) πρίσματα και επαλλάσσουσα κάλυψη, που είναι και η ακριβέστερη μέθοδος. Η γωνία του στραβισμού δίνεται από τη δύναμη του πρίσματος που εξουδετερώνει κάθε κίνηση των οφθαλμών κατά τη διάρκεια της επαλλάσσουσας κάλυψης. Η επαλλάσσουσα κάλυψη αποκαλύπτει όλο το ποσό της παρέκκλισης, έκδηλης και λανθάνουσας. 3) πρίσματα και κάλυψη-αποκάλυψη όπου μετράται το ποσό του έκδηλου στραβισμού. Στις παραπάνω δοκιμασίες, το πρίσμα τοποθετείται με την κορυφή προς την πλευρά της παρέκκλισης. Η μονάδα μέτρησης είναι η πρισματική διοπτρία. Η σχέση μεταξύ μοίρας και πρισματικής διοπτρίας είναι περίπου 1 ο = 1,75 διοπτρίες. Μία άλλη ένδειξη χρήσης των πρισμάτων είναι ο προσδιορισμός της χειρουργήσιμης γωνίας στόχου στον συγκλίνοντα (προσαρμοστικό συγκλίνοντα) στραβισμό με τη δοκιμή προσαρμογής στα πρίσματα (prism adaptation test). Στην άμεση προεγχειρητική περίοδο έχει προταθεί η εφαρμογή πρισμάτων Fresnel στα γυαλιά του μικρού ασθενούς, τα οποία αυξάνονται, εάν χρειαστεί, σε διαδοχικές επισκέψεις για διάστημα λίγων εβδομάδων και η επέμβαση προγραμματίζεται για να διορθώσει τη μέγιστη γωνία στραβισμού μέσα από την οποία επιτυγχάνεται ταύτιση. Παρ ότι έχει προταθεί ότι η προεγχειρητική αυτή δοκιμή μειώνει το ποσοστό των υποδιορθώσεων, δεν έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής στην κλινική πράξη. Στα πρίσματα επίσης βασίζεται και η προεγχειρητική εκτίμηση του κίνδυ-νου για μετεγχειρητική διπλωπία. Τοποθετώντας το πρίσμα που εξουδετερώνει την παρέκκλιση προεγχειρητικά, εκτιμούμε με βάση τις απαντήσεις του ασθενούς αν το επιτυχημένο από 3

4 πλευράς ευθυγράμμισης αποτέλεσμα της επέμβασης που σχεδιάζουμε είναι πιθανό να συνοδεύεται από διπλωπία. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Επίκτητες κάθετες και οριζόντιες παρεκκλίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν, έστω και προσωρινά με πρίσματα. Στην περίπτωση συνύπαρξης οριζόντιας και κάθετης παρέκκλισης πρέπει να συνταγογραφηθεί λοξό πρίσμα, ο άξονας και η δύναμη του οποίου υπολογίζονται με βάση του νορμόγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια. Ενδείξεις πρισματικής διόρθωσης: Α) ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ (παρετικός, μυασθένεια gravis, δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια). Η εφαρμογή τους περιορίζεται από την έλλειψη συνεκτικότητας και το μεγάλο μέγεθος της παρέκκλισης. Μπορούν ωστόσω να αποβούν χρήσιμα στην περίοδο αναμονής είτε για αυτόματη υποχώρηση της διπλωπίας είτε για χειρουργική αποκατάσταση, ως προσωρινή λύση. Πολλοί ασθενείς τα προτιμούν από τον αποκλεισμό του ενός ματιού που είναι η εναλλακτική λύση, γιατί περιορίζουν λιγότερο το οπτικό πεδίο. Η χρήση τους αποσκοπεί στην: Εξουδετέρωση της διπλωπίας Εξάλλειψη αντισταθμιστικής θέσης κεφαλής Εξασφάλιση ενιαίας διόφθαλμης όρασης στην πρωτεύουσα και κάτω βλεμματική θέση (ενίοτε απαιτείται διαφορετικό πρίσμα Fresnel στο πάνω και το κάτω μέρος των γυαλιών). Στην εφαρμογή τους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι κανόνες: Χορηγείται η μικρότερη δύναμη πρίσματος που μπορεί να επιτύχει τα ανωτέρω Πρίσμα Fresnel σε ενηλίκους γίνεται κατά κανόνα καλώς ανεκτό μόνο στον μη επικρατητικό οφθαλμό Σε μικτή οριζόντια-κάθετη παρέκκλιση χρησιμοποιούμε λοξό πρίσμα Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες της μίας συνταγογραφήσεις (διαφορετικές δυνάμεις πρίσματος) για να βρεθεί το κατάλληλο πρίσμα Εκτελούμε δοκιμαστιξή εφαρμογή του πρίσματος στο εξεταστήριο 4

5 Προσεκτική εφαρμογή της μεμβράνης έμφαση στις λεπτομέρεια Ασφαλές περιβάλλον προσαρμογής στα πρίσματα Β) ΕΞΑΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Σε περιπτώσεις νυσταγμού με αντισταθμιστική θέση κεφαλής μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρίσματα με βάση προς την πλευρά που στρέφεται το κεφάλι (κορυφή προς την ίδια κατεύθυνση και στους δύο οφθαλμούς). Γ) ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΠΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΙΑ Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Η ανεπάρκεια σύγκλισης μπορεί να συνοδεύεται από εξωφορία και στις νεαρές ηλικίες ενδείκνυνται οι ορθοπτικές ασκήσεις στις νεαρές για την ενδυνάμωση του εύρους σύγκλισης. Ωστόσω σε περιπτώσεις μεγάλης εξωφορίας, στην πρεσβυωπική ηλικία ή όταν συνυπάρχει νευρολογική συνδρομή όπως οφθαλμική μυασθένεια, οι ορθοπτικές ασκήσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα επίπονες ή αναποτελεσματικές. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να συνταγογραφήσουμε πρίσμα με βάση έσω στην κοντινή διόρθωση (γυαλιά για κοντά). Δίνουμε το ελάχιστο ποσό πρίσματος που εξασφαλίζει άνετη διόφθαλμη όραση για κοντά. Η ανεπάρκεια απόκλισης είναι μία σπάνια οντότητα που εκδηλώνεται με εσωτροπία στην μακρινή κυρίως προσήλωση και μπορεί να βοηθηθεί με πρίσματα βάση έξω. 5

6 6

7 7

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ Αρβανίτης Πανάγος, MD, PhD, FEBO Τι είναι ο στραβισμός; Στραβισμός είναι η διαταραχή εκείνη της ευθυγράμμισης των ματιών, όπου το ένα μάτι κοιτάζει ένα σημείο του χώρου, ενώ το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

www.varilux-university.org

www.varilux-university.org is a trademark of Essilor International Produced by Varilux University Greek 07/05 Optics keeps progressing. So will you. Copyright Essilor International All rights reserved Varilux www.varilux-university.org

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ :

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : «Ευαισθησία της ωχράς κηλίδας και σταθερότητα προσήλωσης σε ανισοµετρωπικούς αµβλυωπικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Η ωχρά κηλίδα είναι µια µικρή περιοχή του αµφιβληστροειδούς χιτώνα,υπεύθυνη για την κεντρική όραση και την αντίληψη των χρωµάτων.πρακτικά, όταν κοιτάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Σοφία Κόττου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ΕΚΠΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R.M. Grant Κεφάλαιο 12 Φυσική των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΑΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Γκίνης Χαρίλαος, PhD Φυσικός Παπάζογλου Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οπτικά όργανα 3.1 Η φύση του φωτός Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο χώρο. ηλαδή, µεταβολές ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου που διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας Πανεπιστήμιο Κρήτης ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ της Γάγγα Μαρίας Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης Πλαΐνης Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα Τζουτζούκης Νικόλαος Τράσα Ιωάννα Η οφθαλμολογική εξέταση ενός παιδιού πρέπει να γίνεται μόλις οι γονείς αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα οράσεως ή στραβισμού ασχέτως

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α. Δημητράκος, Π.Κ. Οικονομίδης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Σ.Α. Δημητράκος, Π.Κ. Οικονομίδης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Α. Δημητράκος, Π.Κ. Οικονομίδης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Θεσσαλονίκη 2013 1 2 Περιεχόμενα: σελίδα Πρόλογος 5 Εισαγωγή 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς»

«Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς» «Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς» Ευαγγελία Φιλιππάκη, Φυσικός Μεταπτυχιακή εργασία ΜΠΣ «Οπτική και Όραση» Τριμελής Επιτροπή: Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013 Πανεπιστήμιο Κρήτης University of Crete Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική και Όραση» Αξιολόγηση και πρόβλεψη ποιότητας όρασης με χρήση ray tracing wavefront analysis μετά από ένθεση ενδοκερατοειδικού

Διαβάστε περισσότερα

8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη

8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη Οπτική και Υπερόραση 8. Τοπογραφία και Εκτροπομετρία: από την Οπτική στην Κλινική Πράξη Μετρώντας Καμπύλες και Μέτωπα Κύματος Όπως είδαμε, ο κερατοειδής χιτώνας είναι το πιο σημαντικό διαθλαστικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Προς τους φοιτητές & φοιτήτριες θ εξαμήνου της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Διανέμονται τα κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Νικόλαος Σ. Τσικλής Επιβλέπων Ιωάννης Παλλήκαρης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου»

«Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου» Παπαδημητράκη

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφανής Πολύ ευαίσθητος και μπορεί να χάσει τη διαφάνειά του ελάττωση της όρασης ή και τύφλωση. Ινώδης χιτώνας Κερατοειδής & σκληρός

Διαφανής Πολύ ευαίσθητος και μπορεί να χάσει τη διαφάνειά του ελάττωση της όρασης ή και τύφλωση. Ινώδης χιτώνας Κερατοειδής & σκληρός Μπότσας Γεώργιος Ινώδης χιτώνας Κερατοειδής & σκληρός Αγγειώδης χιτώνας Χοριοειδής, ίριδα & κόρη Διαφανής Πολύ ευαίσθητος και μπορεί να χάσει τη διαφάνειά του ελάττωση της όρασης ή και τύφλωση Εδώ βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα