ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70"

Transcript

1 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα /8 ðëþñåò 1, BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C x εσωτερικό* 10, ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x /8 ðëþñåò 5,10 C16, C22, C34, C36 75x εσωτερικό* 7, ðëþñåò 16,50 A60, A80, A56 ιαστάσεις φίλτρου 105x65x ðëþñåò 6,50 75x εσωτερικό* 15, ðëþñåò 35,00 A60, A80 70x50x εσωτερικό* 4, ðëþñåò 6,50 ΜΚ102 70x42x εσωτερικό* 1, ðëþñåò 3,00 A100, A120, A200 70x49x εσωτερικό* 6,00 A100, A120, Α εσωτερικό 5, ðëþñåò 16,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ µε σπείρωµα /2 πëþñåò 7, πëþñåò 11,00 ΒΚ εσωτερικό 16, ðëþñåò 53,00 ΜΚ94B, MK13, MK101, MK103, MK113 66x εσωτερικό* 2, ðëþñåò 6,50 ΒΚ14, ΒΚ19, ΒΚ20 87x εσωτερικό* 5, ðëþñåò 30,00 ΒΚ114, ΒΚ119 63x50x εσωτερικό* 15, ðëþñåò 25,00 68

2 Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς οµίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναµική και άλλες δυνατότητες. Μεγάλες επενδύσεις για µαζική παραγωγή πραγµατοποιούνται κάνοντας τα RYOBI προσιτά σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό καταναλωτών. Νέα µοντέλα και νέες κατηγορίες προ όντων σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε γρήγορους ρυθµούς. Η διείσδυση των εργαλείων RYOBI σε όλες τις µεγάλες αγορές του εξωτερικού έχει αναδείξει τον όµιλο σε σηµαντικό παίκτη της παγκόσµιας αγοράς ηλεκτρικών εργαλείων. Όσο για τον καταναλωτή «όσες περισσότερες εναλλακτικές λύσεις έχει, τόσο το καλύτερο».

3 ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙCAD ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 3,6 VOLT 12 VOLT µε 2 µπαταρίες 14,4 VOLT µε 2 µπαταρίες ÐñáêôéêÞ öüñôéóç åñãáëåßïõ ìýóá óôç èþêç. ËáâÞ äýï èýóåùí. Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ 11 åîáñôþìáôá 1 áíôéêñáäáóìéêþ èþêç Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65301) 2 µπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65361) 2κατσαβιδόλαµες 1 βαλιτσάκι ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 3612 G CHD 1201 CHD 1441 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) 3, ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 20/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6,35 (åîüãùíï) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,42 1,6 1,8 ÔÉÌÇ 39,00 89,00 99,00 ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65160) 2 µπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65305) 2 κατσαβιδόλαµες 1 βαλιτσάκι 14,4 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες + ΩΡΟ ΣΕΤ 30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65180) 2 µπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65162) 2 κατσαβιδόλαµες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαµβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65135) 2 µπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65306) 2 κατσαβιδόλαµες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 µπαταρίες NCd(1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65148) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CHD 1442 CHP 1802 CDC N TAXYTHTA (R.P.M.) 0-350/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ,6 ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/13 32/13 32/10 TÓÏÊ (mm) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,4 2,1 ÔÉÌÇ 160,00 185,00 190,00 70

4 ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4 VOLT 12 VOLT 12 VOLT ιαθέτει: ôá õôóüê 12 èýóåéò ñýèìéóçò ôçò ñoðήò öùôåéíþ Ýíäåéîç öïñüò ðåñéóôñïöþò åíóùìáôùìýíç ëüìðá åñãáóßáò Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: ) 6 κατσαβιδόλαµες 1 τσαντάκιìåôáöïñüò Ελαφρύ και εύχρηστο. Με ένδειξη κατάτασης µπαταρίας. Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,3 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65366) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,2 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65362) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 4107 BG RCD L LSDT 1201 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 25/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6, ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,44 1,07 1,10 ÔÉÌÇ 75,00 135,00 130,00 14 VOLT 14 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65368) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá 2 ìðáôáñßεςlthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßåò Lthum - Ion (2,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65369) 1 èþêç ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LLCD LCD RCD L TAXYTHTA (R.P.M.) 0-400/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/10 32/13 38/13 TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,52 1,64 1,98 ÔÉÌÇ 170,00 220,00 245,00 71

5 EΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 14 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 βαλίτσαìåôáöïñüò 1 διπλή κατσαβιδόλαµα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65370) 2 ìðáôáñßεςlthum - Ion (1,4 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) Περιλαµβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαµα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßεςlthum-ion (1,4 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65171) 1 βαλίτσα ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCDI LLCDI TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / / ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣHΣ (joule) - - ÎÕËÏ/ÁÔÓÁËÉ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) 32/13/13 38/13/13 ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÑÏÐÇÓ ÑÏÐÇ max (Nm) TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 1,86 ÔÉÌÇ 245,00 260,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 12 VOLT Παλµικό Κατσαβίδι ισκοπρίονο Σέγα Χειρός Σετ εργαλείων ραπανοκατσάβιδο ισκοπρίονο Σέγα χειρός Φακός Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς 1 ìðáôáñßαlthum - Ion (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς Περιλαµβάνει: 1 ìðáôáñßαlthum - Ion 1 θήκη µεταφοράς (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 ìðáôáñßαlthum - Ion 1 öïñôéóôþ (45 mn) (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) 1 δίσκο 1 öïñôéóôþ (45 mn) καρβιδίου20τ 1 κλειδί άλεν (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) 1 λάµα ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BID 1201 CS 1201 CR 1201 TAXYTHTA (R.P.M.) TÓÏÊ (mm) 6,35 (1/4 ) εξάγωνο - - ΙΣΚΟΣ (mm) - 86x15 - ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΜΗΚΟΣ ΙΑ. (mm) ,7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 (ξύλο) (max.) (mm) - 24/17,5 50/- ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,18 1,74 1,18 ÔÉÌÇ 150,00 150,00 150,00 ΤO ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 2 Μπαταρίες τεχνολογίας Λιθίου 1,2 Αh Φορτιστή 45 λεπτών ιπλή κατσαβιδόλαµα Λάµα ίσκο καρβιδίου 20 Τ Κλειδί άλεν Βαλιτσάκι µεταφοράς ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 270,00 72

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΟΝΕ+ * ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 18 VOLT ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT o Περιλαµβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαµα Περιλαµβάνει: 1 äéðëή êáôóáâéäüëáìα 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαµβάνει: 2 κατσαβιδόλαµες Περιλαµβάνει: 1 äßóêï ëåßáíóçò 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LDD 1802 LCDI 1802 Μ RID 1801 Μ CAG 180 M TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / TÓÏÊ (mm) ,35 (1/4 ) - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΗΣΗΣ (mm) ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ 32/13/- 38/13/ ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,4 1,6 1,2 2,2 ÔÉÌÇ 105,00 135,00 150,00 91,00 ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18 VOLT 150 ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 14 Νm ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18 VOLT ΦΑΚΟΣ 18 VOLT 180 o ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 31,00 Περιλαµβάνει: 1 δίσκο καρβιδίου ΒΤ Περιλαµβάνει: 2 κατσαβιδόλαµες Περιλαµβάνει: 2λάµες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCS 180 CAP 1801 M LRS 180 LFP 1802 S TAXYTHTA (R.P.M.) ÉÊÁÍ. ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. (mm) 45/32-60 (ξύλο) - IKANΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) - 38/6/- - ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,5 1,4 1,9 0,3 ÔÉÌÇ 134,00 119,00 112,00 22,00 * Όλα τα µοντέλα της σειράς ONE+ δεν συνοδεύονται από µπαταρίες και φορτιστές (βλ. σελ. 84). 73

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜULTI TOOL ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12 VOLT 12 VOLT Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩ ΙΚΟΣ: 35366) 1φορτιστή3,5-4,5 h (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 1 πέλµαλείανσης 6 φύλλα λείανσης 1 σεγάκι για ξύλο/µέταλλο 1 κοφτό δίσκο κοπής 1 αντάπτορα 1 εξάγωνο κλειδί Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65366) 1φορτιστή3,5-4,5 h (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 3 λάµες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RMT L RRS L TAXYTHTA (R.P.M.) ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 3 - ΙΑ ΡΟΜΗ ΛΕΠΙ ΑΣ (mm) - 13 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ÎÕËÏ (mm) - 60 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9 1,2 ÔÉÌÇ 185,00 150,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ KIΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ Με ενσωµατωµένη σειρήνα 104dB. Kαλύπτει επιφάνειες µέχρι και 70 τ.µ. Με τηλεχειρισµό για όπλιση / αφόπλιση από απόσταση. Ακτίνα ανίχνευσης 10m. Γωνία ανίχνευσης 110. Βάρος 0,25 kg. Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Υψηλής ακρίβειας µέτρηση για θερµοκρασίες από -20 C έως 310 C. Με οδηγό laser για ακρίβεια στο σηµείο µέτρησης. Συνεχείς µετρήσεις µε ένδειξη σε πραγµατικό χρόνο. Με δυνατότητα αποθήκευσης στην µνήµη µέχρι 10 µετρήσεων. Εργονοµική σχεδίαση µε αντιολισθητική λαβή. Βάρος 0,29 kg. Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4300 RP 4030 ÔÉÌÇ 90,00 135,00 74

8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER ΑΛΦΑ Ι ΜΕ LASER ΑΛΦΑ Ι ΜΕ LASER MΠΑΤΑΡΙΑΣ 4x1,5V(AA) Υψηλής ακρίβειας µέτρηση αποστάσεων από 16 cmέως 60 m. υνατότητα πρόσθεσης / αφαίρεσης αποστάσεων. Yπολογισµός επιφανειών και όγκων. Με ενσωµατωµένο αλφάδι για µεγαλύτερη ακρίβεια στη µέτρηση. Εργονοµική σχεδίαση µε αντιολισθητική λαβή. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας. Μεγάλη οθόνη LCD. Μνήµη10 µετρήσεων. Βάρος0,20 kg. Προβολή οριζόντιων, κάθετων και διασταυρούµενων ακτίνων laser αυτόµατα και χωρίς ρυθµίσεις. Ακτίνα εργασίας 10m. Ακρίβεια µέτρησης ±3,2mm στα 4,6m. Αυτορυθµιζόµενο µε µηχανισµό εκρεµµούς ±5. Με µηχανισµό κλειδώµατος του εκρεµµούς για ασφαλή µεταφορά. Με ρυθµιστή ύψους της ακτίνας laser. Λαβή GrpZone για άνετο και ασφαλές κράτηµα. Βάρος0,33 kg. 360 o ÐñïâïëÞ ïñéæüíôéùí, êüèåôùí êáé äéáóôáõñïýìåíùí áêôßíùí laser áõôüìáôá êáé ùñßò ñõèìßóåéò. Äõíáôüôçôá ñþóçò ìå ïñèïóôüôç (ôñßðïäï) ãéá ôïðïèýôçóç ôçò óõóêåõþò óôç ìýóç åíüò äùìáôßïõ. Áõôüìáôç äéáêïðþ ëåéôïõñãßáò. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Περιλαµβάνει: 1 τρίποδο 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4010 RP 4003 ÔÉÌÇ 330,00 195,00 Περιλαµβάνει: 1τρίποδο 4µπαταρίεςΑΑ1,5V θήκη προστασίας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RLA 200 ÔÉÌÇ 115,00 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΥ / MΕΤΑΛΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Μεγάλη οθόνη LCD. Ανιχνευτής ξύλου / µετάλλου ακριβείας για οικιακή και επαγγελµατική χρήση. 3 ρυθµίσεις βάθους σάρωσης 12 / 25 / 38 mm. υνατότητα ανίχνευσης ρευµατοφόρων αγωγών. Εργονοµική σχεδίαση. Βάρος0,25 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h 9 κατηγορίες µετρήσεων. Μεγάλη οθόνη LCD µευψηλή αντιθεση για ευκολία στην ανάγνωση των ενδείξεων. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας. Με 3 διαφορετικούς τρόπους στήριξης για δυνατότητα λειτουργίας µε το ένα χέρι. Κατηγορία CAT III Volt (max): 0-600V AC/DC Ampere(max): 0-10A AC/DC Βάρος0,45 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Μείωσηθορύβου25dB. Μετεχνολογίαπου επιτρέπει την συνοµιλία σε περιβάλλον υψηλού θορύβου λόγω των ενσωµατωµένων µικροφώνων που διαθέτουν. υνατότητα σύνδεσης MP3 (AUX IN) Βάρος0,34 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4050 RP 4020 RP 4530 ÔÉÌÇ 130,00 130,00 130,00 75

9 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 500 Watt 600 Watt 750 Watt Περιλαµβάνει: 1οδηγό βάθους 1πλα νή χειρολαβή 5 τρυπάνια µετάλλου Περιλαµβάνει: 1âáëéôóÜêé 1πλα νή χειρολαβή Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá ìðåôüí 3 ôñõðüíéá ìåôüëëïõ 2 êáôóáâéäïëüìåò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 500 RS EID 600 RS EID 750 REN ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/13/10 25/13/13 30/13/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,02 2,04 2,3 ÔÉÌÇ 66,00 79,00 94,00 ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 1050 Watt 1050 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá îýëïõ 5 ôñõðüíéá ãéá ìðåôüí 5 ôñõðüíéá ãéá ìýôáëëï ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 1050 RS EID 100 2RE ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 40/16/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,86 2,9 ÔÉÌÇ 110,00 140,00 76

10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η.D. Pro 650 Watt SDS plus 710 Watt SDS plus 750 Watt SDS plus Ηeavy Duty Professonal Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 2 ôñõðüíéá SDS plus ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 3 ôñõðüíéá SDS plus 1 êáëýìé ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ERH 650 VA ERH 750 V ED 262 VR ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΙΣΧΥΣ ÊÑÏÕÓΗÓ (Joule) 1,9 2,0 2,3 ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 32/24/13 40/26/13 YΠΟ ΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ SDS plus SDS plus SDS plus ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,0 3,0 2,9 ÔÉÌÇ 126,00 143,00 326,00 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Ηeavy Duty Professonal µε εξάγωνη υποδοχή Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. ÁíôéäïíçôéêÞ åéñïëáâþ. Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 εξάρτηµα 280 mm 1050 Watt 1100 Watt Ηeavy Duty Professonal µε πολύσφηνη υποδοχή Ëåéôïõñãßá êñïýóçò êáé êñïõóôéêþò äéüôñçóçò. Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ëßðáíóç ìå ãñüóï. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. (Για εξαρτήµατα βλ. σελ. 84) Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CH 465 ΕD 1138 IÓ ÕÓ (Watt) ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÉÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 8,8 8,5 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÔÑÕÐÁÍÉ (mm) - 38 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÐÏÔÇÑÏÊÏÑÙÍÁ (mm) ÕÐÏÄÏ Ç ÔÑÕÐÁÍÉÏÕ - Ðïëýóöçíï(12 áõëáêþóåùí) ÕÐÏÄÏ Ç ÊÁËÅÌÉÏÕ-ÂÅËÏÍÉÏÕ - 19 mm (åîüãùíç) ÕÐÏÄÏ Ç EΡΓΑΛΕΙΟΥ 19 mm (åîüãùíç) ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,1 7,6 ÔÉÌÇ 530,00 890,00 77

11 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 600 Watt 115 mm 750 Watt 115 mm 750 Watt 125 mm Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 600 RS EAG 750 RS EAG 750 RB ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 M14 M14 ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,0 2,35 2,4 ÔÉÌÇ 46,00 56,00 70,00 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000 Watt 230 mm ΑΛΟΙΦΑ ΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Ηeavy Duty Professonal 1270 Watt 180 mm 180 o ðåñéóôñåöüìåíç ðßóù ëáâþ Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 κλειδί αλλαγής δίσκου 1 γούνα γυαλίσµατος ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 2023 CN SPE 1810 IÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 Ì14 TAXYTHTA (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 6,5 3 ÔÉÌÇ 120,00 315,00 78

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΓΕΣ 500 Watt 600 Watt 710 Watt Περιλαµβάνει: ïäçãü κοπής υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 15 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 5 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ΕJ 500 EJS 600 QEO EJS 710 QEO ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ÁËÏÕÌÉÍÉÏ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,5 3,4 ÔÉÌÇ 63,00 86,00 135,00 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 800 Watt 1250 Watt 1350 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 δίσκο καρβιδίου 18Τ 1 πλα νό οδηγό κλειδιά Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ERS 80 V EWS 1266 ΕWS 1366 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ΣΩΛΗΝΑΣ ÁËÏÕÌÉÍÉÏΥ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ΙΣΚΟΣ (mm) - 190x16 190x16 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. mm - 66/38 66/38 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,8 5 (µε δίσκο) 5,2 (µε δίσκο) ÔÉÌÇ 143,00 120,00 140,00 79

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ 180 Watt 280 Watt 320 Watt NS6300 Ηeavy Duty Professonal Περιλαµβάνει: φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ESS 1890 C ESS 280 RV ESS 3215 V ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ (mm) 1,6 2,0 2,2 ÐÅËÌÁ (mm) 92 x x x 229 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,5 1,7 2,2 ÔÉÌÇ 35,00 74,00 104,00 για επαγγελµατική χρήση ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ NS 6300 A ÉÓ ÕÓ (Watt) 350 TAXYTHTA (R.P.M.) 8000 ÔÁËÁÍÔÙÓΗ (mm) 3,0 ÐÅËÌÁ (mm) 226 x 112 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,9 TIMH 292,00 Περιλαµβάνει: öýëëá ëåßáíóçò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ðëáßóéï ðýëìáôïò ãéá áíáññüöçóç óêüíçò üôáí ãßíåôáé ñþóç öýëëùí ëåßáíóçò ðïõ äåí åßíáé äéüôñçôá ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ TΡΙΒΕΙΟ 240 Watt 80 Watt 300 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ EOS 2410 NHG EPS 80 RS ROS 300 ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ (mm) 1,6 1,6 2,4 ÐÅËÌÁ (mm) 110 x x ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,56 0,95 1,7 ÔÉÌÇ 70,00 55,00 70,00 80

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 800 Watt 800 Watt 950 Watt / 1350 Watt Μεταβλητής ταχύτητας Περιλαµβάνει: Ταινίες λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé ταινίες λείανσης Περιλαµβάνουν: 1 âáëéôóüêé 1 ταινία λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EBS 800 EBS 800 V EBS 9576 VF EBS 1310 VF ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 76 x x x x 610 TAXYTHTA (m/mn.) ÓÕÍÏËÉÊÏ ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,3 3,3 5 6,4 ÔÉÌÇ 125,00 170,00 220,00 280,00 ΠΛΑΝΕΣ ΡΟΥΤΕΡ 600 Watt 750 Watt 1400 Watt ART 3 HG Περιλαµβάνει: óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü ðáñüëëçëùí êïðþí 1 äáêôýëéï ïäþãçóçò êëåéäéü 3 êïðôéêü õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EPN 6082CHG EPN 7582 NHG ERT 1400 RV ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÐËÁÔÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) 1,5 2,0 - ΤΣΟΚ (mm) - - 6/8 και 1/4 ΙΑ ΡΟΜΗ ΦΡΕΖΑΣ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐÁÔÏÕÑÁÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,1 3,2 4,3 ÔÉÌÇ 75,00 110,00 159,00 81

15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 2000 Watt 2000 Watt 630 Watt Περιλαµβάνει: 2 ακροφύσια Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 4 ακροφύσια 1 σπάτουλα ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç êáé Ýíäåéîç èåñìoêñáóßáò ìå LCD Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή από φυσητήρα σε αναρροφητήρα. Ρυθµιστής ταχύτητας για ευκολότερη χρήση. Στενό και µακρύ ακροφύσιο για πρόσβαση σε δύσκολες επιφάνειες ÐåñéëáìâÜíει: 1 σάκο συλλογής ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EHG 2000 EHG 2020 LCD BL 3500 V ÉÓ ÕÓ (Watt) ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ ( C) 60/ ÐÁÑÏ Ç ÁÅÑÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ (lt./mn.) 250/ OΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (m³/mn) - - 3,5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ m (max.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,7 0,8 1,7 ÔÉÌÇ 47,00 93,00 76,00 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ 1100 Watt 210 mm 1400 Watt 254 mm Ïäçãüò êïðþò laser Ïäçãüò êïðþò laser ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 20,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 24Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 25,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 40Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMS 1122 L EMS 1426 L ÄÉÓÊÏÓ (mm) 210 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 120 x x 75 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 13 ÔÉÌÇ 189,00 240,00 82

16 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ RADIAL 1800 Watt 254 mm 2400 Watt 315 mm Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 60Ô õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò óüêï óõëëïãþò óêüíçò ìýããåíç ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 40,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 48Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò Ïäçãüò êïðþò laser ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMTS 1825 EMS 2431 SCL ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 110 x x 110 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ 450,00 425,00 ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ 1500 Watt 254 mm 1500 Watt 254 mm 1800 Watt 254 mm Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå : Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Tραπέζι από χυτό αλουµίνιο µå συρόµενες ðñïýêôáóåéò. Οδηγό κοπής µε ταχυµέγγενη. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Iσχυρό µοτέρ υψηλής ροπής. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Πτυσσόµενη βάση για εύκολη µεταφορά. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 36T. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ETS 1526 ETS 1525 SC ETS 1825 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x x 30 ÔÑÁÐÅÆÉ (ÌÅ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ) (mm) 818x x x646 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÏÐÇ 0 Ï /45 Ï (mm) 80/55 80/55 90/53 ÊËÉÓÇ ÄÉÓÊÏÕ 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï ÂÁÑÏÓ (Kg) ,5 ÔÉÌÇ 290,00 530,00 695,00 83

17 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙEΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18 VOLT 18 VOLT / 1,7 Αh 18 VOLT / 1,4 Αh 18 VOLT / 1,7 Αh ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá 18 V και για τα ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BCL H ΒPP 1817 M BPL 1815 BPL 1820 ÔÉÌÇ 62,00 62,00 89,00 119,00 EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 42 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ - ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RTC-0030 A RAK-0042 A UTB-7 ÔÉÌÇ 25,00 21,00 81,00 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΒΕΛΟΝΙΑ - ΚΑΛΕΜΙΑ - ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΓΙΑ ED 1138 ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 18 mm x 550 mm 57, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 25 mm x 550 mm 104, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 28 mm x 550 mm 83, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 30 mm x 550 mm 146, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 32 mm x 550 mm 278, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 35 mm x 550 mm 165, RYOBI: ΥΠΟ ΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 420 mm 85, RYOBI: ΥΠΟ ΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 700 mm 100, RYOBI: ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ 60 mm 96, RYOBI: ΒΕΛΟΝΙ 300 mm 16, RYOBI: ΚΑΛΕΜΙ 300 mm 19,00 ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ECS 1214 N ΣΕΤ 10 TEMAXIΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 80 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 150 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60,80,120 9,50 84

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΝΕO Πολυεργαλείο με μπαταρία Lithium-ion 18V / 3.0Ah και σετ εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές. Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθελιτε www.dewalt.eu ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΤΕ WIN TO A LIMITED NISSAN EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% =

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = 1 72 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm D28492 6500 σ.α.λ. Προστασία κινητήρα από την σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα 5,5 kg 155,99 ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = D28111

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 1/2011

Για τον επαγγελματία N 1/2011 Η νέα σειρά Dynamicseries στα 14,4 & 18 Volt: συμπαγές & δυνατό Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο GSB 14,4 V-Li Professional Dynamicseries με μπαταρία λιθίου Compact 1,3 Ah και Premium 3,0 Ah Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm *Δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία οι δίσκοι κοπής 001 003 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη DWE4050 11800 σ.α.λ. M14 1,9 kg ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 100W Ø125mm 59 002 004 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! 5 ΒΙΔΕΣ, 1 ΔΡΑΠΑΝΟ Δοκιμάστε τη Ταχύτητα, Δύναμη & τις Επιδόσεις σας ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional.

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional. 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014 www.bosch-professional.gr Συμπαγή εργαλεία μπαταρίας Bosch εύχρηστα στην εργασίας Σέγα GST

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ SDS-PLUS 18V ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΛΑΞΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 2/2013

Για τον επαγγελματία N 2/2013 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 2/2013 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/06/2013 έως 30/09/2013 Official Partner NEO Σύνθετο Μπουλονόκλειδο μπαταρίας GDX 14,4 V-LI και GDX 18 V-LI Professional

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά. Ταχυφ.30 λεπτά. ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 2 ΜΠΑΤ. 1,3Αh ΡΟΠΗ Νm50 Ταχυφ.

ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά. Ταχυφ.30 λεπτά. ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 2 ΜΠΑΤ. 1,3Αh ΡΟΠΗ Νm50 Ταχυφ. GSR 10.8V-Li 6701992U00 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ.1Ah ΡΟΠΗ Νm18 Ταχυφ.30 λεπτά GSR 10.8V-Li2 6701868102 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά GDR 10.8V-Li 6701909U00 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 Κωδικός: 6.02199.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL Quick Κωδικός: 6.02200.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 122 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 123 ΡΑΠΑΝΟ 500W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 124 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm 37 ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ: 44,90-18% KR504CRE Αυτόματο τσοκ 13mm Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ Η ανάπτυξη των καρφωτικών αέρος της DEWALT είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας σε χώρους εργασίας που έχουν σχέση με το ξυλό

Διαβάστε περισσότερα

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch.

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Μέτρηση PLR 25, PLR 50 και PMB 300 L. Χωροστάθμηση PCL 10, PCL 20, PLT 2 και PLL 5. Ανίχνευση PDO Multi και PDO 6. 1619GU1016 GR Τυπωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 001 23 Nm 165 Nm 18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι + ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο χωρίς καρβουνάκια (ψήκτρες) DCK250P2 DCD795 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCF886 Παλμικό κατσαβίδι 2 x 5.0Ah

Διαβάστε περισσότερα

SATEL INTEGRA SERIES POWERWAVE SERIES

SATEL INTEGRA SERIES POWERWAVE SERIES SATEL INTEGRA SERIES 4 ΕΩΣ 32 ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4 ΕΩΣ 32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΕΩΣ 240) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 385.99 ΝΕΟΣ XR 18V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 4 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΝΕΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SDS ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΚΔΟΣΗ 01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΤΑ 10.8V ΓΙΝΟΝΤΑΙ XR A C D 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ DCD985L2 Ανθεκτικό 3 ταχ. Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο για αυξημένη διάρκεια εργασίας και ζωής

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 29 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ XR! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ

NEA ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 29 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ XR! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2011 ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΕΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ NEA ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ www.dewalt.eu BLACK

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 www.dewalt.com ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ XR BRUSHLESS ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΤΗΣ DEWALT Πλεονέκτημα της ψυχρότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 118 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 119 ΡΑΠΑΝΟ 500W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 120 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm 37 ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ: 44,90-18% KR504CRE Αυτόματο τσοκ 13mm Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ NEA ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ NEA ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www..gr non-stop ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ 33% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Τα Nέα XR Lion συστήματα μπαταρίας είναι ιδανικά για εφαρμογές υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 805 ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS 805 8 ζωνών Πληκτρολόγιο Classic Led Ανιχνευτής κίνησης (Ραντάρ) Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

WÜRTH ΤΟP SELLER! Νοέμβριος 2014. Περιέχει. τεμάχια. Περιεχόμενο: Κωδ. αρ. 0700 108 093. Παραδίδεται σε βαλίτσα

WÜRTH ΤΟP SELLER! Νοέμβριος 2014. Περιέχει. τεμάχια. Περιεχόμενο: Κωδ. αρ. 0700 108 093. Παραδίδεται σε βαλίτσα ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Νοέμβριος 2014 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMBO 10.8V 1,3Ah Κωδ. αρ. 0700 108 093 Περιέχει 9 τεμάχια Παραδίδεται σε βαλίτσα Περιεχόμενο: Περιγραφή Κωδ. αρ. 1 x δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH Fyrite Tech 50 Μετράει : Οξυγόνο (Ο 2 ), Θερμοκρασία καυσαερίων, θερμοκρασία αέρα Υπολογίζει : Διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), Βαθμό απόδοσης καύσης, Περίσσεια

Διαβάστε περισσότερα

KOYΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

KOYΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ προϊοντα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2014-2015 KOYΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 40 steps 1-20 mm ΕR-GB80/70/60 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή & ειδική για γένι

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσθετική και αποκαταστάσεις 530, 812, 790, 1.283, Synea TA-98 C LED RQ-24 690, 1.219, 3 650, 911, 550, 832, 5 3 Synea WA-99 LT Γωνιακή χειρολαβή 1:5 με φώς

Διαβάστε περισσότερα

made in Italy ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

made in Italy ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014 made in Italy ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MED 11,551 LW µε EXTRA τηλεχειριστήριο 060 Για αυτοκίνητα που διαθέτουν ένα εργοστασιακό τηλεχειριστήριο: FORD -

Διαβάστε περισσότερα

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Χρόνος δράσης Χρόνος διασκέδασης Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Make it your home. Τακτοποιήστε το σπίτι σας με τη σειρά πλυντικών υψηλής πίεσης AQT. Αντιμετωπίστε ένα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

...a better point of view

...a better point of view ...a better point of view ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ TV ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤABLETS & SMARTPHONES Από το 1988 η εταιρία Barkan εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων και πρωτοποριακών συστημάτων στήριξης ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm. Σφυρί για ελαφρύ μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm

Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm. Σφυρί για ελαφρύ μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm Σφυρί για ελαφρύ μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm JFAΒ0133 Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

4,7 J 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ

4,7 J 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ HEAVY DUTY NEWS // 2015 Ισχύει από: 01/02 31/05/2015 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4,7 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Κ:0.6699-0 ΟΜΔ ( ΞΥΛΟΥΡΓΙΚ ΕΡΓΛΕΙ ΜΙΚΡ) / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΙΤΛΟΣ Μ.Μ. ΜΟΝΔ ΔΠΝΗ ΕΡΓΛΕΙΟΘΗΚΗ 6,0 48,90 ΚΤΣΒΙΔΙ ΠΛΟ ΜΕΣΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 4 4,90 9,60 ΛΙΜ ΧΟΝΤΡΗ ΓΙ ΠΡΙΟΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

FSA 720 / 740 / 750. Μόνο Bosch.

FSA 720 / 740 / 750. Μόνο Bosch. FSA 720 / 740 / 750 Η πλατφόρµα διάγνωσης του µέλλοντος. Μόνο Bosch. FSA 720 και 740-Συσκευές ελέγχου συστηµάτων οχήµατος: ιευρυµένη διάγνωση, αποτελεσµατική τεχνική µέτρησης, εύκολο λογισµικό Ένα κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑCTION 1 Αγοράζοντας 16 τεμάχια από 4 διαφορετικούς κωδικούς Περιγραφ Περιεχ. Κωδ. αρ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ULTRA 2040 500ML 0890 085 500 ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 300ML 0890 100 ΙΣΧΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ.

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ. 1 1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm για συνεχή λειτουργία Λειτουργία αναστροφής, απαραίτητη για βίδωμα 42,90 900163 1 ανοιχτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MW20M

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MW20M ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MW20M Μικρός τροχός μέτρησης με τηλεσκοπική λαβή. Ιδανικός για διαμόρφωση και μέτρηση εσωτερικών χώρων Μέτρηση 5 ψηφίων και κουμπί μηδενισμού (reset) Δύο τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORM & PROTECT ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 34, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

PERFORM & PROTECT ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 34, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ PERFORM & PROTECT Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 34, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ www.dewalt.com PERFORM & PROTECT PERFORM & PROTECT ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά τη διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Βασικός εξοπλισμός: Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m Κάνη ψεκασμού 550 mm Τριπλό ακροφύσιο (0 /25

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014. Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Καθαρές τιμές χωρίς ΦΠΑ

A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014. Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Καθαρές τιμές χωρίς ΦΠΑ A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014 Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1470KC ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2/3 ΔΙΣΚΩΝ 3 και 2 επίπεδα Δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Το πλέον αθόρυβο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης στον κόσμο. Αποτελεσματικό για εύκολη απομάκρυνση μέτριων έως δύσκολων ρύπων στο σπίτι,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 5-8-13 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Χανιώτης Γεώργιος ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 5-8-13 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Χανιώτης Γεώργιος ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 5-8-13 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 465 466 467 468 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΜΕΛΑΝΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ EPSON EPL-6200L

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγή. Ισχυρά. Μπλε. Εργαλεία μπαταρίας της Bosch

Συμπαγή. Ισχυρά. Μπλε. Εργαλεία μπαταρίας της Bosch Η Bosch είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης της βιοτεχνίας και βιομηχανίας. Επειδή για μας είστε σημαντικοί πελάτες, θέλουμε να σας κρατάμε και στο μέλλον πάντοτε στο νεότερο επίπεδο ενημέρωσης και να σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μορφόπλακα) με φίλμ φραγής υδρατμών Κωδικός Διάσταση Συσκευασία Πυκνότητα Amm Cmm Τιμή 9010P548 1100x600x48 7,92 m² 30Kg/m³ 20 48 14,50 /m Μορφόπλακα με φίλμ φραγής υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών Η σειρά αντιπροσωπεύει μια πραγματική καινοτομία στον κόσμο των μηχανών μηχανών Πλύσης- Στέγνωσης. Τώρα όλα τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με σύστημα Ecoflex. Με το Nilfisk Ecoflex θα χρησιμοποιείτε πολύ

Διαβάστε περισσότερα