ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70"

Transcript

1 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα /8 ðëþñåò 1, BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C x εσωτερικό* 10, ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x /8 ðëþñåò 5,10 C16, C22, C34, C36 75x εσωτερικό* 7, ðëþñåò 16,50 A60, A80, A56 ιαστάσεις φίλτρου 105x65x ðëþñåò 6,50 75x εσωτερικό* 15, ðëþñåò 35,00 A60, A80 70x50x εσωτερικό* 4, ðëþñåò 6,50 ΜΚ102 70x42x εσωτερικό* 1, ðëþñåò 3,00 A100, A120, A200 70x49x εσωτερικό* 6,00 A100, A120, Α εσωτερικό 5, ðëþñåò 16,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ µε σπείρωµα /2 πëþñåò 7, πëþñåò 11,00 ΒΚ εσωτερικό 16, ðëþñåò 53,00 ΜΚ94B, MK13, MK101, MK103, MK113 66x εσωτερικό* 2, ðëþñåò 6,50 ΒΚ14, ΒΚ19, ΒΚ20 87x εσωτερικό* 5, ðëþñåò 30,00 ΒΚ114, ΒΚ119 63x50x εσωτερικό* 15, ðëþñåò 25,00 68

2 Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς οµίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναµική και άλλες δυνατότητες. Μεγάλες επενδύσεις για µαζική παραγωγή πραγµατοποιούνται κάνοντας τα RYOBI προσιτά σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό καταναλωτών. Νέα µοντέλα και νέες κατηγορίες προ όντων σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε γρήγορους ρυθµούς. Η διείσδυση των εργαλείων RYOBI σε όλες τις µεγάλες αγορές του εξωτερικού έχει αναδείξει τον όµιλο σε σηµαντικό παίκτη της παγκόσµιας αγοράς ηλεκτρικών εργαλείων. Όσο για τον καταναλωτή «όσες περισσότερες εναλλακτικές λύσεις έχει, τόσο το καλύτερο».

3 ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙCAD ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 3,6 VOLT 12 VOLT µε 2 µπαταρίες 14,4 VOLT µε 2 µπαταρίες ÐñáêôéêÞ öüñôéóç åñãáëåßïõ ìýóá óôç èþêç. ËáâÞ äýï èýóåùí. Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ 11 åîáñôþìáôá 1 áíôéêñáäáóìéêþ èþêç Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65301) 2 µπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65361) 2κατσαβιδόλαµες 1 βαλιτσάκι ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 3612 G CHD 1201 CHD 1441 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) 3, ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 20/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6,35 (åîüãùíï) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,42 1,6 1,8 ÔÉÌÇ 39,00 89,00 99,00 ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65160) 2 µπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65305) 2 κατσαβιδόλαµες 1 βαλιτσάκι 14,4 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες + ΩΡΟ ΣΕΤ 30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65180) 2 µπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65162) 2 κατσαβιδόλαµες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαµβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65135) 2 µπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65306) 2 κατσαβιδόλαµες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 µπαταρίες NCd(1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65148) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CHD 1442 CHP 1802 CDC N TAXYTHTA (R.P.M.) 0-350/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ,6 ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/13 32/13 32/10 TÓÏÊ (mm) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,4 2,1 ÔÉÌÇ 160,00 185,00 190,00 70

4 ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4 VOLT 12 VOLT 12 VOLT ιαθέτει: ôá õôóüê 12 èýóåéò ñýèìéóçò ôçò ñoðήò öùôåéíþ Ýíäåéîç öïñüò ðåñéóôñïöþò åíóùìáôùìýíç ëüìðá åñãáóßáò Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: ) 6 κατσαβιδόλαµες 1 τσαντάκιìåôáöïñüò Ελαφρύ και εύχρηστο. Με ένδειξη κατάτασης µπαταρίας. Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,3 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65366) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,2 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65362) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 4107 BG RCD L LSDT 1201 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 25/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6, ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,44 1,07 1,10 ÔÉÌÇ 75,00 135,00 130,00 14 VOLT 14 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65368) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá 2 ìðáôáñßεςlthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßåò Lthum - Ion (2,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65369) 1 èþêç ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LLCD LCD RCD L TAXYTHTA (R.P.M.) 0-400/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/10 32/13 38/13 TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,52 1,64 1,98 ÔÉÌÇ 170,00 220,00 245,00 71

5 EΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 14 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 βαλίτσαìåôáöïñüò 1 διπλή κατσαβιδόλαµα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65370) 2 ìðáôáñßεςlthum - Ion (1,4 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) Περιλαµβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαµα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßεςlthum-ion (1,4 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65171) 1 βαλίτσα ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCDI LLCDI TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / / ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣHΣ (joule) - - ÎÕËÏ/ÁÔÓÁËÉ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) 32/13/13 38/13/13 ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÑÏÐÇÓ ÑÏÐÇ max (Nm) TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 1,86 ÔÉÌÇ 245,00 260,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 12 VOLT Παλµικό Κατσαβίδι ισκοπρίονο Σέγα Χειρός Σετ εργαλείων ραπανοκατσάβιδο ισκοπρίονο Σέγα χειρός Φακός Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς 1 ìðáôáñßαlthum - Ion (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς Περιλαµβάνει: 1 ìðáôáñßαlthum - Ion 1 θήκη µεταφοράς (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 ìðáôáñßαlthum - Ion 1 öïñôéóôþ (45 mn) (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) 1 δίσκο 1 öïñôéóôþ (45 mn) καρβιδίου20τ 1 κλειδί άλεν (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) 1 λάµα ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BID 1201 CS 1201 CR 1201 TAXYTHTA (R.P.M.) TÓÏÊ (mm) 6,35 (1/4 ) εξάγωνο - - ΙΣΚΟΣ (mm) - 86x15 - ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΜΗΚΟΣ ΙΑ. (mm) ,7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 (ξύλο) (max.) (mm) - 24/17,5 50/- ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,18 1,74 1,18 ÔÉÌÇ 150,00 150,00 150,00 ΤO ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 2 Μπαταρίες τεχνολογίας Λιθίου 1,2 Αh Φορτιστή 45 λεπτών ιπλή κατσαβιδόλαµα Λάµα ίσκο καρβιδίου 20 Τ Κλειδί άλεν Βαλιτσάκι µεταφοράς ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 270,00 72

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΟΝΕ+ * ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 18 VOLT ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT o Περιλαµβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαµα Περιλαµβάνει: 1 äéðëή êáôóáâéäüëáìα 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαµβάνει: 2 κατσαβιδόλαµες Περιλαµβάνει: 1 äßóêï ëåßáíóçò 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LDD 1802 LCDI 1802 Μ RID 1801 Μ CAG 180 M TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / TÓÏÊ (mm) ,35 (1/4 ) - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΗΣΗΣ (mm) ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ 32/13/- 38/13/ ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,4 1,6 1,2 2,2 ÔÉÌÇ 105,00 135,00 150,00 91,00 ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18 VOLT 150 ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 14 Νm ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18 VOLT ΦΑΚΟΣ 18 VOLT 180 o ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 31,00 Περιλαµβάνει: 1 δίσκο καρβιδίου ΒΤ Περιλαµβάνει: 2 κατσαβιδόλαµες Περιλαµβάνει: 2λάµες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCS 180 CAP 1801 M LRS 180 LFP 1802 S TAXYTHTA (R.P.M.) ÉÊÁÍ. ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. (mm) 45/32-60 (ξύλο) - IKANΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) - 38/6/- - ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,5 1,4 1,9 0,3 ÔÉÌÇ 134,00 119,00 112,00 22,00 * Όλα τα µοντέλα της σειράς ONE+ δεν συνοδεύονται από µπαταρίες και φορτιστές (βλ. σελ. 84). 73

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜULTI TOOL ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12 VOLT 12 VOLT Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩ ΙΚΟΣ: 35366) 1φορτιστή3,5-4,5 h (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 1 πέλµαλείανσης 6 φύλλα λείανσης 1 σεγάκι για ξύλο/µέταλλο 1 κοφτό δίσκο κοπής 1 αντάπτορα 1 εξάγωνο κλειδί Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65366) 1φορτιστή3,5-4,5 h (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 3 λάµες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RMT L RRS L TAXYTHTA (R.P.M.) ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 3 - ΙΑ ΡΟΜΗ ΛΕΠΙ ΑΣ (mm) - 13 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ÎÕËÏ (mm) - 60 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9 1,2 ÔÉÌÇ 185,00 150,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ KIΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ Με ενσωµατωµένη σειρήνα 104dB. Kαλύπτει επιφάνειες µέχρι και 70 τ.µ. Με τηλεχειρισµό για όπλιση / αφόπλιση από απόσταση. Ακτίνα ανίχνευσης 10m. Γωνία ανίχνευσης 110. Βάρος 0,25 kg. Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Υψηλής ακρίβειας µέτρηση για θερµοκρασίες από -20 C έως 310 C. Με οδηγό laser για ακρίβεια στο σηµείο µέτρησης. Συνεχείς µετρήσεις µε ένδειξη σε πραγµατικό χρόνο. Με δυνατότητα αποθήκευσης στην µνήµη µέχρι 10 µετρήσεων. Εργονοµική σχεδίαση µε αντιολισθητική λαβή. Βάρος 0,29 kg. Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4300 RP 4030 ÔÉÌÇ 90,00 135,00 74

8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER ΑΛΦΑ Ι ΜΕ LASER ΑΛΦΑ Ι ΜΕ LASER MΠΑΤΑΡΙΑΣ 4x1,5V(AA) Υψηλής ακρίβειας µέτρηση αποστάσεων από 16 cmέως 60 m. υνατότητα πρόσθεσης / αφαίρεσης αποστάσεων. Yπολογισµός επιφανειών και όγκων. Με ενσωµατωµένο αλφάδι για µεγαλύτερη ακρίβεια στη µέτρηση. Εργονοµική σχεδίαση µε αντιολισθητική λαβή. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας. Μεγάλη οθόνη LCD. Μνήµη10 µετρήσεων. Βάρος0,20 kg. Προβολή οριζόντιων, κάθετων και διασταυρούµενων ακτίνων laser αυτόµατα και χωρίς ρυθµίσεις. Ακτίνα εργασίας 10m. Ακρίβεια µέτρησης ±3,2mm στα 4,6m. Αυτορυθµιζόµενο µε µηχανισµό εκρεµµούς ±5. Με µηχανισµό κλειδώµατος του εκρεµµούς για ασφαλή µεταφορά. Με ρυθµιστή ύψους της ακτίνας laser. Λαβή GrpZone για άνετο και ασφαλές κράτηµα. Βάρος0,33 kg. 360 o ÐñïâïëÞ ïñéæüíôéùí, êüèåôùí êáé äéáóôáõñïýìåíùí áêôßíùí laser áõôüìáôá êáé ùñßò ñõèìßóåéò. Äõíáôüôçôá ñþóçò ìå ïñèïóôüôç (ôñßðïäï) ãéá ôïðïèýôçóç ôçò óõóêåõþò óôç ìýóç åíüò äùìáôßïõ. Áõôüìáôç äéáêïðþ ëåéôïõñãßáò. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Περιλαµβάνει: 1 τρίποδο 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4010 RP 4003 ÔÉÌÇ 330,00 195,00 Περιλαµβάνει: 1τρίποδο 4µπαταρίεςΑΑ1,5V θήκη προστασίας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RLA 200 ÔÉÌÇ 115,00 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΥ / MΕΤΑΛΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Μεγάλη οθόνη LCD. Ανιχνευτής ξύλου / µετάλλου ακριβείας για οικιακή και επαγγελµατική χρήση. 3 ρυθµίσεις βάθους σάρωσης 12 / 25 / 38 mm. υνατότητα ανίχνευσης ρευµατοφόρων αγωγών. Εργονοµική σχεδίαση. Βάρος0,25 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h 9 κατηγορίες µετρήσεων. Μεγάλη οθόνη LCD µευψηλή αντιθεση για ευκολία στην ανάγνωση των ενδείξεων. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας. Με 3 διαφορετικούς τρόπους στήριξης για δυνατότητα λειτουργίας µε το ένα χέρι. Κατηγορία CAT III Volt (max): 0-600V AC/DC Ampere(max): 0-10A AC/DC Βάρος0,45 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Μείωσηθορύβου25dB. Μετεχνολογίαπου επιτρέπει την συνοµιλία σε περιβάλλον υψηλού θορύβου λόγω των ενσωµατωµένων µικροφώνων που διαθέτουν. υνατότητα σύνδεσης MP3 (AUX IN) Βάρος0,34 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4050 RP 4020 RP 4530 ÔÉÌÇ 130,00 130,00 130,00 75

9 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 500 Watt 600 Watt 750 Watt Περιλαµβάνει: 1οδηγό βάθους 1πλα νή χειρολαβή 5 τρυπάνια µετάλλου Περιλαµβάνει: 1âáëéôóÜêé 1πλα νή χειρολαβή Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá ìðåôüí 3 ôñõðüíéá ìåôüëëïõ 2 êáôóáâéäïëüìåò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 500 RS EID 600 RS EID 750 REN ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/13/10 25/13/13 30/13/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,02 2,04 2,3 ÔÉÌÇ 66,00 79,00 94,00 ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 1050 Watt 1050 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá îýëïõ 5 ôñõðüíéá ãéá ìðåôüí 5 ôñõðüíéá ãéá ìýôáëëï ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 1050 RS EID 100 2RE ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 40/16/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,86 2,9 ÔÉÌÇ 110,00 140,00 76

10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η.D. Pro 650 Watt SDS plus 710 Watt SDS plus 750 Watt SDS plus Ηeavy Duty Professonal Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 2 ôñõðüíéá SDS plus ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 3 ôñõðüíéá SDS plus 1 êáëýìé ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ERH 650 VA ERH 750 V ED 262 VR ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΙΣΧΥΣ ÊÑÏÕÓΗÓ (Joule) 1,9 2,0 2,3 ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 32/24/13 40/26/13 YΠΟ ΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ SDS plus SDS plus SDS plus ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,0 3,0 2,9 ÔÉÌÇ 126,00 143,00 326,00 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Ηeavy Duty Professonal µε εξάγωνη υποδοχή Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. ÁíôéäïíçôéêÞ åéñïëáâþ. Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 εξάρτηµα 280 mm 1050 Watt 1100 Watt Ηeavy Duty Professonal µε πολύσφηνη υποδοχή Ëåéôïõñãßá êñïýóçò êáé êñïõóôéêþò äéüôñçóçò. Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ëßðáíóç ìå ãñüóï. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. (Για εξαρτήµατα βλ. σελ. 84) Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CH 465 ΕD 1138 IÓ ÕÓ (Watt) ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÉÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 8,8 8,5 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÔÑÕÐÁÍÉ (mm) - 38 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÐÏÔÇÑÏÊÏÑÙÍÁ (mm) ÕÐÏÄÏ Ç ÔÑÕÐÁÍÉÏÕ - Ðïëýóöçíï(12 áõëáêþóåùí) ÕÐÏÄÏ Ç ÊÁËÅÌÉÏÕ-ÂÅËÏÍÉÏÕ - 19 mm (åîüãùíç) ÕÐÏÄÏ Ç EΡΓΑΛΕΙΟΥ 19 mm (åîüãùíç) ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,1 7,6 ÔÉÌÇ 530,00 890,00 77

11 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 600 Watt 115 mm 750 Watt 115 mm 750 Watt 125 mm Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 600 RS EAG 750 RS EAG 750 RB ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 M14 M14 ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,0 2,35 2,4 ÔÉÌÇ 46,00 56,00 70,00 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000 Watt 230 mm ΑΛΟΙΦΑ ΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Ηeavy Duty Professonal 1270 Watt 180 mm 180 o ðåñéóôñåöüìåíç ðßóù ëáâþ Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 κλειδί αλλαγής δίσκου 1 γούνα γυαλίσµατος ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 2023 CN SPE 1810 IÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 Ì14 TAXYTHTA (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 6,5 3 ÔÉÌÇ 120,00 315,00 78

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΓΕΣ 500 Watt 600 Watt 710 Watt Περιλαµβάνει: ïäçãü κοπής υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 15 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 5 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ΕJ 500 EJS 600 QEO EJS 710 QEO ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ÁËÏÕÌÉÍÉÏ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,5 3,4 ÔÉÌÇ 63,00 86,00 135,00 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 800 Watt 1250 Watt 1350 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 δίσκο καρβιδίου 18Τ 1 πλα νό οδηγό κλειδιά Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ERS 80 V EWS 1266 ΕWS 1366 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ΣΩΛΗΝΑΣ ÁËÏÕÌÉÍÉÏΥ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ΙΣΚΟΣ (mm) - 190x16 190x16 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. mm - 66/38 66/38 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,8 5 (µε δίσκο) 5,2 (µε δίσκο) ÔÉÌÇ 143,00 120,00 140,00 79

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ 180 Watt 280 Watt 320 Watt NS6300 Ηeavy Duty Professonal Περιλαµβάνει: φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ESS 1890 C ESS 280 RV ESS 3215 V ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ (mm) 1,6 2,0 2,2 ÐÅËÌÁ (mm) 92 x x x 229 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,5 1,7 2,2 ÔÉÌÇ 35,00 74,00 104,00 για επαγγελµατική χρήση ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ NS 6300 A ÉÓ ÕÓ (Watt) 350 TAXYTHTA (R.P.M.) 8000 ÔÁËÁÍÔÙÓΗ (mm) 3,0 ÐÅËÌÁ (mm) 226 x 112 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,9 TIMH 292,00 Περιλαµβάνει: öýëëá ëåßáíóçò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ðëáßóéï ðýëìáôïò ãéá áíáññüöçóç óêüíçò üôáí ãßíåôáé ñþóç öýëëùí ëåßáíóçò ðïõ äåí åßíáé äéüôñçôá ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ TΡΙΒΕΙΟ 240 Watt 80 Watt 300 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ EOS 2410 NHG EPS 80 RS ROS 300 ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ (mm) 1,6 1,6 2,4 ÐÅËÌÁ (mm) 110 x x ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,56 0,95 1,7 ÔÉÌÇ 70,00 55,00 70,00 80

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 800 Watt 800 Watt 950 Watt / 1350 Watt Μεταβλητής ταχύτητας Περιλαµβάνει: Ταινίες λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé ταινίες λείανσης Περιλαµβάνουν: 1 âáëéôóüêé 1 ταινία λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EBS 800 EBS 800 V EBS 9576 VF EBS 1310 VF ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 76 x x x x 610 TAXYTHTA (m/mn.) ÓÕÍÏËÉÊÏ ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,3 3,3 5 6,4 ÔÉÌÇ 125,00 170,00 220,00 280,00 ΠΛΑΝΕΣ ΡΟΥΤΕΡ 600 Watt 750 Watt 1400 Watt ART 3 HG Περιλαµβάνει: óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü ðáñüëëçëùí êïðþí 1 äáêôýëéï ïäþãçóçò êëåéäéü 3 êïðôéêü õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EPN 6082CHG EPN 7582 NHG ERT 1400 RV ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÐËÁÔÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) 1,5 2,0 - ΤΣΟΚ (mm) - - 6/8 και 1/4 ΙΑ ΡΟΜΗ ΦΡΕΖΑΣ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐÁÔÏÕÑÁÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,1 3,2 4,3 ÔÉÌÇ 75,00 110,00 159,00 81

15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 2000 Watt 2000 Watt 630 Watt Περιλαµβάνει: 2 ακροφύσια Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 4 ακροφύσια 1 σπάτουλα ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç êáé Ýíäåéîç èåñìoêñáóßáò ìå LCD Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή από φυσητήρα σε αναρροφητήρα. Ρυθµιστής ταχύτητας για ευκολότερη χρήση. Στενό και µακρύ ακροφύσιο για πρόσβαση σε δύσκολες επιφάνειες ÐåñéëáìâÜíει: 1 σάκο συλλογής ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EHG 2000 EHG 2020 LCD BL 3500 V ÉÓ ÕÓ (Watt) ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ ( C) 60/ ÐÁÑÏ Ç ÁÅÑÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ (lt./mn.) 250/ OΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (m³/mn) - - 3,5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ m (max.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,7 0,8 1,7 ÔÉÌÇ 47,00 93,00 76,00 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ 1100 Watt 210 mm 1400 Watt 254 mm Ïäçãüò êïðþò laser Ïäçãüò êïðþò laser ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 20,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 24Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 25,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 40Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMS 1122 L EMS 1426 L ÄÉÓÊÏÓ (mm) 210 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 120 x x 75 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 13 ÔÉÌÇ 189,00 240,00 82

16 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ RADIAL 1800 Watt 254 mm 2400 Watt 315 mm Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 60Ô õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò óüêï óõëëïãþò óêüíçò ìýããåíç ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 40,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 48Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò Ïäçãüò êïðþò laser ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMTS 1825 EMS 2431 SCL ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 110 x x 110 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ 450,00 425,00 ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ 1500 Watt 254 mm 1500 Watt 254 mm 1800 Watt 254 mm Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå : Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Tραπέζι από χυτό αλουµίνιο µå συρόµενες ðñïýêôáóåéò. Οδηγό κοπής µε ταχυµέγγενη. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Iσχυρό µοτέρ υψηλής ροπής. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Πτυσσόµενη βάση για εύκολη µεταφορά. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 36T. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ETS 1526 ETS 1525 SC ETS 1825 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x x 30 ÔÑÁÐÅÆÉ (ÌÅ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ) (mm) 818x x x646 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÏÐÇ 0 Ï /45 Ï (mm) 80/55 80/55 90/53 ÊËÉÓÇ ÄÉÓÊÏÕ 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï ÂÁÑÏÓ (Kg) ,5 ÔÉÌÇ 290,00 530,00 695,00 83

17 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙEΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18 VOLT 18 VOLT / 1,7 Αh 18 VOLT / 1,4 Αh 18 VOLT / 1,7 Αh ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá 18 V και για τα ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BCL H ΒPP 1817 M BPL 1815 BPL 1820 ÔÉÌÇ 62,00 62,00 89,00 119,00 EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 42 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ - ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RTC-0030 A RAK-0042 A UTB-7 ÔÉÌÇ 25,00 21,00 81,00 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΒΕΛΟΝΙΑ - ΚΑΛΕΜΙΑ - ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΓΙΑ ED 1138 ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 18 mm x 550 mm 57, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 25 mm x 550 mm 104, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 28 mm x 550 mm 83, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 30 mm x 550 mm 146, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 32 mm x 550 mm 278, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 35 mm x 550 mm 165, RYOBI: ΥΠΟ ΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 420 mm 85, RYOBI: ΥΠΟ ΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 700 mm 100, RYOBI: ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ 60 mm 96, RYOBI: ΒΕΛΟΝΙ 300 mm 16, RYOBI: ΚΑΛΕΜΙ 300 mm 19,00 ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ECS 1214 N ΣΕΤ 10 TEMAXIΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 80 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 150 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60,80,120 9,50 84

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 600 Watt 710 Watt SDS-PLUS Συνοδεύεται με: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό βάθους 1 σετ καρβουνάκια 1 βαλιτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΝΕO Πολυεργαλείο με μπαταρία Lithium-ion 18V / 3.0Ah και σετ εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές. Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθελιτε www.dewalt.eu ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΤΕ WIN TO A LIMITED NISSAN EDITION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικα εργαλεια

1. Ηλεκτρικα εργαλεια 1. Ηλεκτρικα εργαλεια Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι λιθίου Περιστρεφόμενη αντιολισθητική λαβή Ανεξάρτητος διακόπτης για φωτισμό Led Μαγνητικό τσοκ 17 μύτες στην συσκευασία 4.8V ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% =

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = 1 72 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm D28492 6500 σ.α.λ. Προστασία κινητήρα από την σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα 5,5 kg 155,99 ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = D28111

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 1/2011

Για τον επαγγελματία N 1/2011 Η νέα σειρά Dynamicseries στα 14,4 & 18 Volt: συμπαγές & δυνατό Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο GSB 14,4 V-Li Professional Dynamicseries με μπαταρία λιθίου Compact 1,3 Ah και Premium 3,0 Ah Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ! Βρείτε τον συνδυασμό 2 εργαλείων Würth Master που ταιριάζουν στις ανάγκες σας!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm *Δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία οι δίσκοι κοπής 001 003 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη DWE4050 11800 σ.α.λ. M14 1,9 kg ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 100W Ø125mm 59 002 004 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 2/2011

Για τον επαγγελματία N 2/2011 Περιστροφικό πιστολέτο GBH 2-28 στις εκδόσεις DV με τσοκ SDS-plus και DFV με ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus και ταχυτσόκ GBH 2-28 DV/DFV ( Ονομαστική ισχύς: 850 W ( Κρουστική ισχύς: 3,2 J ( Vibration Control

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια εργαλείων και εργαλειοµηχανών για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO.

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO. Εργαλεία σε Τιμς... ΤΕΥΧΟΣ 1/2016 ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! που βγάζουν μάτι! Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! 331 169 όλα μαζί μόνο: 18V System Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ SDS-PLUS 18V ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΛΑΞΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Σεπτέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια των κάτωθι εργαλείων: Α. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Νοέμβριος 2014 ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ø115 - ø125mm Πλήρης γκάμα: Ποιότητα: Ευχρηστία: Αντοχή: Καινοτομία: 5 διαφορετικά μοντέλα από 820-1.700Watt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ BOSTON

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ BOSTON ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΥ BOSTON ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ BOSTON 250 mm BTS - 250 ÊÙÄÉÊOÓ 42679 BTS-250 ÉÓ ÕÓ (Watt) 1500 ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x 30 40T ÔÑÁÐÅÆÉ (ÌÅ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ) (mm) 938 x 950 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4500 ÊÏÐÇ 0

Διαβάστε περισσότερα

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional.

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional. 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014 www.bosch-professional.gr Συμπαγή εργαλεία μπαταρίας Bosch εύχρηστα στην εργασίας Σέγα GST

Διαβάστε περισσότερα

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 Κωδικός: 6.02199.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL Quick Κωδικός: 6.02200.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης. Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία. Nilfisk, για κάθε χρήση. www.nilfisk. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για ξενοδοχεία & µονάδες εστίασης Ισχύς προσφοράς Μάρτιος - Ιούνιος 2015 Για να εξασφαλίσετε απόλυτη Υγιεινή-Ασφάλεια-Καθαριότητα-Οικονοµία εκµεταλευτείτε τις προσφορές µας, και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά. Ταχυφ.30 λεπτά. ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 2 ΜΠΑΤ. 1,3Αh ΡΟΠΗ Νm50 Ταχυφ.

ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά. Ταχυφ.30 λεπτά. ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 2 ΜΠΑΤ. 1,3Αh ΡΟΠΗ Νm50 Ταχυφ. GSR 10.8V-Li 6701992U00 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ.1Ah ΡΟΠΗ Νm18 Ταχυφ.30 λεπτά GSR 10.8V-Li2 6701868102 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 2 ΜΠΑΤ. 1,3 Ah ΡΟΠΗ Νm 30 ΤΣΟΚ 10 mm Ταχυφ.30 λεπτά GDR 10.8V-Li 6701909U00 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 2/2013

Για τον επαγγελματία N 2/2013 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 2/2013 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/06/2013 έως 30/09/2013 Official Partner NEO Σύνθετο Μπουλονόκλειδο μπαταρίας GDX 14,4 V-LI και GDX 18 V-LI Professional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! 5 ΒΙΔΕΣ, 1 ΔΡΑΠΑΝΟ Δοκιμάστε τη Ταχύτητα, Δύναμη & τις Επιδόσεις σας ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:18-6-13 ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 001 23 Nm 165 Nm 18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι + ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο χωρίς καρβουνάκια (ψήκτρες) DCK250P2 DCD795 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCF886 Παλμικό κατσαβίδι 2 x 5.0Ah

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Mάρτιος 2014

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Mάρτιος 2014 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Mάρτιος 2014 βαλιτσα εργαλειων χειροσ γενικης χρησης Καλύπτει τις ανάγκες του επαγγελματία. Ιδιαίτερα χρήσιμο για εργασίες εκτός έδρας. Κωδ. αρ. 0965 93 120 Περιεχόμενο Δοκιμαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 122 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 123 ΡΑΠΑΝΟ 500W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 124 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm 37 ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ: 44,90-18% KR504CRE Αυτόματο τσοκ 13mm Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch.

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Μέτρηση PLR 25, PLR 50 και PMB 300 L. Χωροστάθμηση PCL 10, PCL 20, PLT 2 και PLL 5. Ανίχνευση PDO Multi και PDO 6. 1619GU1016 GR Τυπωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ Η ανάπτυξη των καρφωτικών αέρος της DEWALT είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας σε χώρους εργασίας που έχουν σχέση με το ξυλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35%

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35% Φθινόπωρο 2013 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! Αντλία καθαρού νερού 250W 41,50-40% 24,90 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 800W 54,90-35% 35,70 179,90-30% 126 + Μήκος 2,8m 200 Εξουσιοδοτημένα

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 801. www.felco801.com. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. βιώστε την ταχύτητα

FELCO 801. www.felco801.com. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. βιώστε την ταχύτητα FELCO 801 Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος βιώστε την ταχύτητα www.felco801.com FELCO 801 Το ιδανικό εργαλείο για εντατική εργασία κλαδέματος 2 Κόβει γρήγορα, είναι ελαφρύ και εργονομικό. Το FELCO 801 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 118 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 119 ΡΑΠΑΝΟ 500W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 120 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm 37 ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ: 44,90-18% KR504CRE Αυτόματο τσοκ 13mm Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ. Πολύ ΜΙΚΡΟ Πολύ Άνετο Πολύ υνατό ΤΕΥΧΟΣ 24. είτε όλη την νέα σειρά τω ν 10.8V!

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ. Πολύ ΜΙΚΡΟ Πολύ Άνετο Πολύ υνατό ΤΕΥΧΟΣ 24. είτε όλη την νέα σειρά τω ν 10.8V! Q3_2010_Cordless Section GR:DEWALT_Q1_2009_(UK_GB).qxd 14/7/10 11:14 Page 2 ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ NEO ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πολύ ΜΙΚΡΟ Πολύ Άνετο Πολύ υνατό είτε όλη την νέα

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 385.99 ΝΕΟΣ XR 18V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 4 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΝΕΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SDS ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΚΔΟΣΗ 01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΤΑ 10.8V ΓΙΝΟΝΤΑΙ XR A C D 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ DCD985L2 Ανθεκτικό 3 ταχ. Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο για αυξημένη διάρκεια εργασίας και ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin. VA -ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 201 ROTEX VA Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων (PEX/AL/PE) βασιζόμενος εσωτερικά σε σωλήνα από δικτυώμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

SATEL INTEGRA SERIES POWERWAVE SERIES

SATEL INTEGRA SERIES POWERWAVE SERIES SATEL INTEGRA SERIES 4 ΕΩΣ 32 ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4 ΕΩΣ 32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΕΩΣ 240) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 29 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ XR! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ

NEA ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 29 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ XR! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2011 ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΕΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ NEA ΓΚΑΜΑ ΛΙΘΙΟΥ www.dewalt.eu BLACK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ. Αρ. μοντέλων. Δυνατότητα mm. Τύπος. Σελίδα

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ. Αρ. μοντέλων. Δυνατότητα mm. Τύπος. Σελίδα Πρέσες σύσφιξης Διαθέτουν αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου για να διασφαλίζεται η ίδια αξιόπιστη, στεγανή σύνδεση κάθε φορά. Κατασκευασμένες με υψηλά στάνταρ για υψηλή ποιότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα συνοδευόμενες

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ.

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. 105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. Α7102 Σετ 23 τεμ. τρυπάνια μετάλλου, μπετού, ξύλου και μύτες 106 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 www.dewalt.com ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ XR BRUSHLESS ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΤΗΣ DEWALT Πλεονέκτημα της ψυχρότερης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ www.facebook.com/pages/dewalt-greece/71537232436?ref=hl Επισκεφτείτε το προφίλ της εταιρίας µας στο Facebook για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προµήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ και ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1) Κ.Α.: 20/6699.01.91(

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ.

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 22 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ (62-12-000185) 62-12-000185 Μοτέρ (3) 2x1500W & 1x1100W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 940x410 κυλιόμενου 400x250 Μήκος γωνιάσματος κυλιόμενου 750 λάμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 805 ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS 805 8 ζωνών Πληκτρολόγιο Classic Led Ανιχνευτής κίνησης (Ραντάρ) Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑCTION ΜΑΡΤΙΟΥ. Κάθε λεπτό μετράει!

ΑCTION ΜΑΡΤΙΟΥ. Κάθε λεπτό μετράει! ΑCTION ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κάθε λεπτό μετράει! ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΩΡΑ! 102 ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ 102 ΜΥΤΕΣ 3,6V Μικρό και εύχρηστο κατσαβίδι 3,6Vοlt, 180min -1 Κωδ. αρ. 7000 540 060 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

KOYΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

KOYΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ προϊοντα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2014-2015 KOYΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 40 steps 1-20 mm ΕR-GB80/70/60 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή & ειδική για γένι

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΒΑΦΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΒΑΦΕΙΟΥ Βελόνες για αφαίρεση σκουπιδιών κατά την βαφή (12 τεµάχια) Βουρτσάκια & βελόνες (πλήρες σετ καθαρισµού πιστολιών) Τάκος λαστιχένιος µικρός (για ντουκόχαρτα - γυαλόχαρτα) Τάκος µαλακός (soft) µικρός (για

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα C 130.1

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα C 130.1 Αξιόπιστη αντλία αλουμινίου. Τρόλευ για υψηλή κινητικότητα. Αποθήκευση για πιστόλα, ακροφύσιο και δοχείο ψεκασμού αφρού. Ολοκληρωμένη αποθήκευση για μάνικα και ηλεκτρικό καλώδιο. Ρύθμιση πίεσης. Ακροφύσια

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσθετική και αποκαταστάσεις 530, 812, 790, 1.283, Synea TA-98 C LED RQ-24 690, 1.219, 3 650, 911, 550, 832, 5 3 Synea WA-99 LT Γωνιακή χειρολαβή 1:5 με φώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ NEA ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ NEA ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www..gr non-stop ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ 33% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Τα Nέα XR Lion συστήματα μπαταρίας είναι ιδανικά για εφαρμογές υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

WÜRTH ΤΟP SELLER! Νοέμβριος 2014. Περιέχει. τεμάχια. Περιεχόμενο: Κωδ. αρ. 0700 108 093. Παραδίδεται σε βαλίτσα

WÜRTH ΤΟP SELLER! Νοέμβριος 2014. Περιέχει. τεμάχια. Περιεχόμενο: Κωδ. αρ. 0700 108 093. Παραδίδεται σε βαλίτσα ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Νοέμβριος 2014 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMBO 10.8V 1,3Ah Κωδ. αρ. 0700 108 093 Περιέχει 9 τεμάχια Παραδίδεται σε βαλίτσα Περιεχόμενο: Περιγραφή Κωδ. αρ. 1 x δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα