ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70"

Transcript

1 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα /8 ðëþñåò 1, BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C x εσωτερικό* 10, ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x /8 ðëþñåò 5,10 C16, C22, C34, C36 75x εσωτερικό* 7, ðëþñåò 16,50 A60, A80, A56 ιαστάσεις φίλτρου 105x65x ðëþñåò 6,50 75x εσωτερικό* 15, ðëþñåò 35,00 A60, A80 70x50x εσωτερικό* 4, ðëþñåò 6,50 ΜΚ102 70x42x εσωτερικό* 1, ðëþñåò 3,00 A100, A120, A200 70x49x εσωτερικό* 6,00 A100, A120, Α εσωτερικό 5, ðëþñåò 16,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ µε σπείρωµα /2 πëþñåò 7, πëþñåò 11,00 ΒΚ εσωτερικό 16, ðëþñåò 53,00 ΜΚ94B, MK13, MK101, MK103, MK113 66x εσωτερικό* 2, ðëþñåò 6,50 ΒΚ14, ΒΚ19, ΒΚ20 87x εσωτερικό* 5, ðëþñåò 30,00 ΒΚ114, ΒΚ119 63x50x εσωτερικό* 15, ðëþñåò 25,00 68

2 Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς οµίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναµική και άλλες δυνατότητες. Μεγάλες επενδύσεις για µαζική παραγωγή πραγµατοποιούνται κάνοντας τα RYOBI προσιτά σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό καταναλωτών. Νέα µοντέλα και νέες κατηγορίες προ όντων σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε γρήγορους ρυθµούς. Η διείσδυση των εργαλείων RYOBI σε όλες τις µεγάλες αγορές του εξωτερικού έχει αναδείξει τον όµιλο σε σηµαντικό παίκτη της παγκόσµιας αγοράς ηλεκτρικών εργαλείων. Όσο για τον καταναλωτή «όσες περισσότερες εναλλακτικές λύσεις έχει, τόσο το καλύτερο».

3 ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙCAD ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 3,6 VOLT 12 VOLT µε 2 µπαταρίες 14,4 VOLT µε 2 µπαταρίες ÐñáêôéêÞ öüñôéóç åñãáëåßïõ ìýóá óôç èþêç. ËáâÞ äýï èýóåùí. Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ 11 åîáñôþìáôá 1 áíôéêñáäáóìéêþ èþêç Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65301) 2 µπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65361) 2κατσαβιδόλαµες 1 βαλιτσάκι ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 3612 G CHD 1201 CHD 1441 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) 3, ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 20/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6,35 (åîüãùíï) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,42 1,6 1,8 ÔÉÌÇ 39,00 89,00 99,00 ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65160) 2 µπαταρίες (1,3Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65305) 2 κατσαβιδόλαµες 1 βαλιτσάκι 14,4 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες + ΩΡΟ ΣΕΤ 30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65180) 2 µπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65162) 2 κατσαβιδόλαµες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαµβάνει: 1 βαλιτσάκι 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65135) 2 µπαταρίες (1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65306) 2 κατσαβιδόλαµες 1 εξάγωνη υποδοχή Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 µπαταρίες NCd(1,7Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65148) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CHD 1442 CHP 1802 CDC N TAXYTHTA (R.P.M.) 0-350/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ,6 ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/13 32/13 32/10 TÓÏÊ (mm) ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (mn) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,4 2,1 ÔÉÌÇ 160,00 185,00 190,00 70

4 ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4 VOLT 12 VOLT 12 VOLT ιαθέτει: ôá õôóüê 12 èýóåéò ñýèìéóçò ôçò ñoðήò öùôåéíþ Ýíäåéîç öïñüò ðåñéóôñïöþò åíóùìáôùìýíç ëüìðá åñãáóßáò Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: ) 6 κατσαβιδόλαµες 1 τσαντάκιìåôáöïñüò Ελαφρύ και εύχρηστο. Με ένδειξη κατάτασης µπαταρίας. Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,3 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65366) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,2 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65362) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CSD 4107 BG RCD L LSDT 1201 TAXYTHTA (R.P.M.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) - 25/10 20/10 TÓÏÊ (mm) 6, ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,44 1,07 1,10 ÔÉÌÇ 75,00 135,00 130,00 14 VOLT 14 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 ìðáôáñßá Lthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65368) 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá Περιλαµβάνει: 1 èþêç ìåôáöïñüò 1 äéðëþ êáôóáâéäüëáìá 2 ìðáôáñßεςlthum - Ion (1,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) 1 öïñôéóôþ (1 h) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) Περιλαµβάνει: 1 öïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßåò Lthum - Ion (2,4 Ah) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65369) 1 èþêç ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LLCD LCD RCD L TAXYTHTA (R.P.M.) 0-400/ / / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÎÕËÏ / ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/10 32/13 38/13 TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,52 1,64 1,98 ÔÉÌÇ 170,00 220,00 245,00 71

5 EΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 14 VOLT µε 2 µπαταρίες 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 βαλίτσαìåôáöïñüò 1 διπλή κατσαβιδόλαµα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65370) 2 ìðáôáñßεςlthum - Ion (1,4 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65363) Περιλαµβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαµα 1 ταχυöïñôéóôþ (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65360) 2 ìðáôáñßεςlthum-ion (1,4 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65171) 1 βαλίτσα ìåôáöïñüò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCDI LLCDI TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / / ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣHΣ (joule) - - ÎÕËÏ/ÁÔÓÁËÉ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) 32/13/13 38/13/13 ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÑÏÐÇÓ ÑÏÐÇ max (Nm) TÓÏÊ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 1,86 ÔÉÌÇ 245,00 260,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 12 VOLT Παλµικό Κατσαβίδι ισκοπρίονο Σέγα Χειρός Σετ εργαλείων ραπανοκατσάβιδο ισκοπρίονο Σέγα χειρός Φακός Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς 1 ìðáôáñßαlthum - Ion (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 öïñôéóôþ (45 mn) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) Περιλαµβάνει: 1 θήκη µεταφοράς Περιλαµβάνει: 1 ìðáôáñßαlthum - Ion 1 θήκη µεταφοράς (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) 1 ìðáôáñßαlthum - Ion 1 öïñôéóôþ (45 mn) (12V/1,2 Αh) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65147) (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) 1 δίσκο 1 öïñôéóôþ (45 mn) καρβιδίου20τ 1 κλειδί άλεν (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65365) 1 λάµα ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BID 1201 CS 1201 CR 1201 TAXYTHTA (R.P.M.) TÓÏÊ (mm) 6,35 (1/4 ) εξάγωνο - - ΙΣΚΟΣ (mm) - 86x15 - ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΜΗΚΟΣ ΙΑ. (mm) ,7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 (ξύλο) (max.) (mm) - 24/17,5 50/- ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,18 1,74 1,18 ÔÉÌÇ 150,00 150,00 150,00 ΤO ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 2 Μπαταρίες τεχνολογίας Λιθίου 1,2 Αh Φορτιστή 45 λεπτών ιπλή κατσαβιδόλαµα Λάµα ίσκο καρβιδίου 20 Τ Κλειδί άλεν Βαλιτσάκι µεταφοράς ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 270,00 72

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΟΝΕ+ * ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 18 VOLT ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18 VOLT o Περιλαµβάνει: 1 διπλή κατσαβιδόλαµα Περιλαµβάνει: 1 äéðëή êáôóáâéäüëáìα 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαµβάνει: 2 κατσαβιδόλαµες Περιλαµβάνει: 1 äßóêï ëåßáíóçò 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LDD 1802 LCDI 1802 Μ RID 1801 Μ CAG 180 M TAXYTHTA (R.P.M.) 0-440/ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ ÑÏÐÇ max (Nm) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / TÓÏÊ (mm) ,35 (1/4 ) - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΗΣΗΣ (mm) ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ 32/13/- 38/13/ ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,4 1,6 1,2 2,2 ÔÉÌÇ 105,00 135,00 150,00 91,00 ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18 VOLT 150 ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο 18 VOLT 14 Νm ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18 VOLT ΦΑΚΟΣ 18 VOLT 180 o ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 31,00 Περιλαµβάνει: 1 δίσκο καρβιδίου ΒΤ Περιλαµβάνει: 2 κατσαβιδόλαµες Περιλαµβάνει: 2λάµες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ LCS 180 CAP 1801 M LRS 180 LFP 1802 S TAXYTHTA (R.P.M.) ÉÊÁÍ. ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. (mm) 45/32-60 (ξύλο) - IKANΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΜΠΕΤΟΝ (mm) - 38/6/- - ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,5 1,4 1,9 0,3 ÔÉÌÇ 134,00 119,00 112,00 22,00 * Όλα τα µοντέλα της σειράς ONE+ δεν συνοδεύονται από µπαταρίες και φορτιστές (βλ. σελ. 84). 73

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜULTI TOOL ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12 VOLT 12 VOLT Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩ ΙΚΟΣ: 35366) 1φορτιστή3,5-4,5 h (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 1 πέλµαλείανσης 6 φύλλα λείανσης 1 σεγάκι για ξύλο/µέταλλο 1 κοφτό δίσκο κοπής 1 αντάπτορα 1 εξάγωνο κλειδί Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 1,3 Αh (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65366) 1φορτιστή3,5-4,5 h (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65367) 3 λάµες ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RMT L RRS L TAXYTHTA (R.P.M.) ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 3 - ΙΑ ΡΟΜΗ ΛΕΠΙ ΑΣ (mm) - 13 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ÎÕËÏ (mm) - 60 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9 1,2 ÔÉÌÇ 185,00 150,00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ KIΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ Με ενσωµατωµένη σειρήνα 104dB. Kαλύπτει επιφάνειες µέχρι και 70 τ.µ. Με τηλεχειρισµό για όπλιση / αφόπλιση από απόσταση. Ακτίνα ανίχνευσης 10m. Γωνία ανίχνευσης 110. Βάρος 0,25 kg. Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Υψηλής ακρίβειας µέτρηση για θερµοκρασίες από -20 C έως 310 C. Με οδηγό laser για ακρίβεια στο σηµείο µέτρησης. Συνεχείς µετρήσεις µε ένδειξη σε πραγµατικό χρόνο. Με δυνατότητα αποθήκευσης στην µνήµη µέχρι 10 µετρήσεων. Εργονοµική σχεδίαση µε αντιολισθητική λαβή. Βάρος 0,29 kg. Περιλαµβάνει: 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4300 RP 4030 ÔÉÌÇ 90,00 135,00 74

8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER ΑΛΦΑ Ι ΜΕ LASER ΑΛΦΑ Ι ΜΕ LASER MΠΑΤΑΡΙΑΣ 4x1,5V(AA) Υψηλής ακρίβειας µέτρηση αποστάσεων από 16 cmέως 60 m. υνατότητα πρόσθεσης / αφαίρεσης αποστάσεων. Yπολογισµός επιφανειών και όγκων. Με ενσωµατωµένο αλφάδι για µεγαλύτερη ακρίβεια στη µέτρηση. Εργονοµική σχεδίαση µε αντιολισθητική λαβή. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας. Μεγάλη οθόνη LCD. Μνήµη10 µετρήσεων. Βάρος0,20 kg. Προβολή οριζόντιων, κάθετων και διασταυρούµενων ακτίνων laser αυτόµατα και χωρίς ρυθµίσεις. Ακτίνα εργασίας 10m. Ακρίβεια µέτρησης ±3,2mm στα 4,6m. Αυτορυθµιζόµενο µε µηχανισµό εκρεµµούς ±5. Με µηχανισµό κλειδώµατος του εκρεµµούς για ασφαλή µεταφορά. Με ρυθµιστή ύψους της ακτίνας laser. Λαβή GrpZone για άνετο και ασφαλές κράτηµα. Βάρος0,33 kg. 360 o ÐñïâïëÞ ïñéæüíôéùí, êüèåôùí êáé äéáóôáõñïýìåíùí áêôßíùí laser áõôüìáôá êáé ùñßò ñõèìßóåéò. Äõíáôüôçôá ñþóçò ìå ïñèïóôüôç (ôñßðïäï) ãéá ôïðïèýôçóç ôçò óõóêåõþò óôç ìýóç åíüò äùìáôßïõ. Áõôüìáôç äéáêïðþ ëåéôïõñãßáò. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Περιλαµβάνει: 1 τρίποδο 1 µπαταρία λιθίου 4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4010 RP 4003 ÔÉÌÇ 330,00 195,00 Περιλαµβάνει: 1τρίποδο 4µπαταρίεςΑΑ1,5V θήκη προστασίας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RLA 200 ÔÉÌÇ 115,00 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΥ / MΕΤΑΛΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Μεγάλη οθόνη LCD. Ανιχνευτής ξύλου / µετάλλου ακριβείας για οικιακή και επαγγελµατική χρήση. 3 ρυθµίσεις βάθους σάρωσης 12 / 25 / 38 mm. υνατότητα ανίχνευσης ρευµατοφόρων αγωγών. Εργονοµική σχεδίαση. Βάρος0,25 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h 9 κατηγορίες µετρήσεων. Μεγάλη οθόνη LCD µευψηλή αντιθεση για ευκολία στην ανάγνωση των ενδείξεων. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας. Με 3 διαφορετικούς τρόπους στήριξης για δυνατότητα λειτουργίας µε το ένα χέρι. Κατηγορία CAT III Volt (max): 0-600V AC/DC Ampere(max): 0-10A AC/DC Βάρος0,45 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h Μείωσηθορύβου25dB. Μετεχνολογίαπου επιτρέπει την συνοµιλία σε περιβάλλον υψηλού θορύβου λόγω των ενσωµατωµένων µικροφώνων που διαθέτουν. υνατότητα σύνδεσης MP3 (AUX IN) Βάρος0,34 kg. Περιλαµβάνει: 1µπαταρίαλιθίου4V (ΚΩ ΙΚΟΣ: 65371) 1φορτιστή3,5-4,5 h ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RP 4050 RP 4020 RP 4530 ÔÉÌÇ 130,00 130,00 130,00 75

9 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 500 Watt 600 Watt 750 Watt Περιλαµβάνει: 1οδηγό βάθους 1πλα νή χειρολαβή 5 τρυπάνια µετάλλου Περιλαµβάνει: 1âáëéôóÜêé 1πλα νή χειρολαβή Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá ìðåôüí 3 ôñõðüíéá ìåôüëëïõ 2 êáôóáâéäïëüìåò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 500 RS EID 600 RS EID 750 REN ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 25/13/10 25/13/13 30/13/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,02 2,04 2,3 ÔÉÌÇ 66,00 79,00 94,00 ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 1050 Watt 1050 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 5 ôñõðüíéá îýëïõ 5 ôñõðüíéá ãéá ìðåôüí 5 ôñõðüíéá ãéá ìýôáëëï ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EID 1050 RS EID 100 2RE ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) / ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) / ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 40/16/13 ΤΣΟΚ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,86 2,9 ÔÉÌÇ 110,00 140,00 76

10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η.D. Pro 650 Watt SDS plus 710 Watt SDS plus 750 Watt SDS plus Ηeavy Duty Professonal Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 2 ôñõðüíéá SDS plus ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 3 ôñõðüíéá SDS plus 1 êáëýìé ôóïê 13 mm ìå áíôüðôïñá Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ERH 650 VA ERH 750 V ED 262 VR ΙΣΧΥΣ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ΙΣΧΥΣ ÊÑÏÕÓΗÓ (Joule) 1,9 2,0 2,3 ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/20/13 32/24/13 40/26/13 YΠΟ ΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ SDS plus SDS plus SDS plus ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,0 3,0 2,9 ÔÉÌÇ 126,00 143,00 326,00 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ Ηeavy Duty Professonal µε εξάγωνη υποδοχή Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. ÁíôéäïíçôéêÞ åéñïëáâþ. Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 εξάρτηµα 280 mm 1050 Watt 1100 Watt Ηeavy Duty Professonal µε πολύσφηνη υποδοχή Ëåéôïõñãßá êñïýóçò êáé êñïõóôéêþò äéüôñçóçò. Çëåêôñïðíåõìáôéêüò ìç áíéóìüò êñïýóçò ãéá âáñéü ñþóç. Ëßðáíóç ìå ãñüóï. Ðåñéóôñåöüìåíç ðëáúíþ åéñïëáâþ 360. ÅîùôåñéêÜ êáñâïõíüêéá ãéá ãñþãïñç êáé åýêïëç áíôéêáôüóôáóç. (Για εξαρτήµατα βλ. σελ. 84) Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü âüèïõò 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CH 465 ΕD 1138 IÓ ÕÓ (Watt) ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÉÓ ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 8,8 8,5 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÔÑÕÐÁÍÉ (mm) - 38 ÌÐÅÔÏÍ ÌÅ ÐÏÔÇÑÏÊÏÑÙÍÁ (mm) ÕÐÏÄÏ Ç ÔÑÕÐÁÍÉÏÕ - Ðïëýóöçíï(12 áõëáêþóåùí) ÕÐÏÄÏ Ç ÊÁËÅÌÉÏÕ-ÂÅËÏÍÉÏÕ - 19 mm (åîüãùíç) ÕÐÏÄÏ Ç EΡΓΑΛΕΙΟΥ 19 mm (åîüãùíç) ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,1 7,6 ÔÉÌÇ 530,00 890,00 77

11 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 600 Watt 115 mm 750 Watt 115 mm 750 Watt 125 mm Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 600 RS EAG 750 RS EAG 750 RB ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 M14 M14 ÔÁ ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,0 2,35 2,4 ÔÉÌÇ 46,00 56,00 70,00 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000 Watt 230 mm ΑΛΟΙΦΑ ΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Ηeavy Duty Professonal 1270 Watt 180 mm 180 o ðåñéóôñåöüìåíç ðßóù ëáâþ Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá äßóêïõ 1 êëåéäß áëëáãþò äßóêïõ 1 äßóêï ëåßáíóçò Περιλαµβάνει: 1 ðëáúíþ åéñïëáâþ 1 κλειδί αλλαγής δίσκου 1 γούνα γυαλίσµατος ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EAG 2023 CN SPE 1810 IÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÓÐÅÉÑÙÌÁ ÁÎÏÍÁ M14 Ì14 TAXYTHTA (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 6,5 3 ÔÉÌÇ 120,00 315,00 78

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΓΕΣ 500 Watt 600 Watt 710 Watt Περιλαµβάνει: ïäçãü κοπής υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 15 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 5 ëüìåò ïäçãü êïðþò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ΕJ 500 EJS 600 QEO EJS 710 QEO ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ÁËÏÕÌÉÍÉÏ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 2,5 3,4 ÔÉÌÇ 63,00 86,00 135,00 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 800 Watt 1250 Watt 1350 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 δίσκο καρβιδίου 18Τ 1 πλα νό οδηγό κλειδιά Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 3 ëüìåò κλειδιά ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ERS 80 V EWS 1266 ΕWS 1366 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ (S.P.M.) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ËÅÐÉÄÁÓ (mm) ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÊÏÐÇÓ (max.) ÎÕËÏ (mm) ΣΩΛΗΝΑΣ ÁËÏÕÌÉÍÉÏΥ (mm) ÁÔÓÁËÉ (mm) ΙΣΚΟΣ (mm) - 190x16 190x16 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0 /45 max. mm - 66/38 66/38 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,8 5 (µε δίσκο) 5,2 (µε δίσκο) ÔÉÌÇ 143,00 120,00 140,00 79

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ 180 Watt 280 Watt 320 Watt NS6300 Ηeavy Duty Professonal Περιλαµβάνει: φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ ESS 1890 C ESS 280 RV ESS 3215 V ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ (mm) 1,6 2,0 2,2 ÐÅËÌÁ (mm) 92 x x x 229 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,5 1,7 2,2 ÔÉÌÇ 35,00 74,00 104,00 για επαγγελµατική χρήση ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ NS 6300 A ÉÓ ÕÓ (Watt) 350 TAXYTHTA (R.P.M.) 8000 ÔÁËÁÍÔÙÓΗ (mm) 3,0 ÐÅËÌÁ (mm) 226 x 112 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,9 TIMH 292,00 Περιλαµβάνει: öýëëá ëåßáíóçò õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ðëáßóéï ðýëìáôïò ãéá áíáññüöçóç óêüíçò üôáí ãßíåôáé ñþóç öýëëùí ëåßáíóçò ðïõ äåí åßíáé äéüôñçôá ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ TΡΙΒΕΙΟ 240 Watt 80 Watt 300 Watt Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé φύλλα λείανσης Περιλαµβάνει: φύλλα λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ TYΠΟΣ EOS 2410 NHG EPS 80 RS ROS 300 ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÁËÁÍÔÙÓÅÙÍ (mm) 1,6 1,6 2,4 ÐÅËÌÁ (mm) 110 x x ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,56 0,95 1,7 ÔÉÌÇ 70,00 55,00 70,00 80

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 800 Watt 800 Watt 950 Watt / 1350 Watt Μεταβλητής ταχύτητας Περιλαµβάνει: Ταινίες λείανσης Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé ταινίες λείανσης Περιλαµβάνουν: 1 âáëéôóüêé 1 ταινία λείανσης ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EBS 800 EBS 800 V EBS 9576 VF EBS 1310 VF ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 76 x x x x 610 TAXYTHTA (m/mn.) ÓÕÍÏËÉÊÏ ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,3 3,3 5 6,4 ÔÉÌÇ 125,00 170,00 220,00 280,00 ΠΛΑΝΕΣ ΡΟΥΤΕΡ 600 Watt 750 Watt 1400 Watt ART 3 HG Περιλαµβάνει: óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé óüêï óõëëïãþò óêüíçò ïäçãü êïðþò êëåéäéü ìá áßñéá êáñâéäßïõ äéðëþò üøåùò Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 1 ïäçãü ðáñüëëçëùí êïðþí 1 äáêôýëéï ïäþãçóçò êëåéäéü 3 êïðôéêü õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EPN 6082CHG EPN 7582 NHG ERT 1400 RV ÉÓ ÕÓ (Watt) TAXYTHTA (R.P.M.) ÐËÁÔÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐËÁÍÉÓÌÁÔÏÓ (mm) 1,5 2,0 - ΤΣΟΚ (mm) - - 6/8 και 1/4 ΙΑ ΡΟΜΗ ΦΡΕΖΑΣ (mm) ÂÁÈÏÓ ÐÁÔÏÕÑÁÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,1 3,2 4,3 ÔÉÌÇ 75,00 110,00 159,00 81

15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 2000 Watt 2000 Watt 630 Watt Περιλαµβάνει: 2 ακροφύσια Περιλαµβάνει: 1 âáëéôóüêé 4 ακροφύσια 1 σπάτουλα ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç êáé Ýíäåéîç èåñìoêñáóßáò ìå LCD Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή από φυσητήρα σε αναρροφητήρα. Ρυθµιστής ταχύτητας για ευκολότερη χρήση. Στενό και µακρύ ακροφύσιο για πρόσβαση σε δύσκολες επιφάνειες ÐåñéëáìâÜíει: 1 σάκο συλλογής ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EHG 2000 EHG 2020 LCD BL 3500 V ÉÓ ÕÓ (Watt) ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ ( C) 60/ ÐÁÑÏ Ç ÁÅÑÁ 1 ç / 2 ç ÔÁ ÕÔÇÔÁ (lt./mn.) 250/ OΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (m³/mn) - - 3,5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ m (max.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,7 0,8 1,7 ÔÉÌÇ 47,00 93,00 76,00 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ 1100 Watt 210 mm 1400 Watt 254 mm Ïäçãüò êïðþò laser Ïäçãüò êïðþò laser ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 20,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 24Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 25,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 40Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMS 1122 L EMS 1426 L ÄÉÓÊÏÓ (mm) 210 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 120 x x 75 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) 7,5 13 ÔÉÌÇ 189,00 240,00 82

16 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ RADIAL 1800 Watt 254 mm 2400 Watt 315 mm Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 60Ô õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò óüêï óõëëïãþò óêüíçò ìýããåíç ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 40,00 Περιλαµβάνει: 1 äßóêï êáñâéäßïõ 48Ô ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý ìýããåíç ïäçãü êïðþò laser óüêï óõëëïãþò óêüíçò Ïäçãüò êïðþò laser ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ EMTS 1825 EMS 2431 SCL ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x 30 ΚΟΠΕΣ (0 ο /90 ο ) 110 x x 110 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ 450,00 425,00 ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ 1500 Watt 254 mm 1500 Watt 254 mm 1800 Watt 254 mm Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå : Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Tραπέζι από χυτό αλουµίνιο µå συρόµενες ðñïýêôáóåéò. Οδηγό κοπής µε ταχυµέγγενη. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 40T. Ðáãêïðñßïíï îýëïõ 254mm. Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò. Iσχυρό µοτέρ υψηλής ροπής. Ìå ðñïåêôüóåéò ôñáðåæéïý. Õðïäï Þ áíáññüöçóçò óêüíçò. Πτυσσόµενη βάση για εύκολη µεταφορά. Óõíïäåýåôáé ìå: Äßóêï WIDIA îýëïõ 36T. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ETS 1526 ETS 1525 SC ETS 1825 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÄÉÓÊÏÓ (mm) 254 x x x 30 ÔÑÁÐÅÆÉ (ÌÅ ÐÑÏÅÊÔÁÓÅÉÓ) (mm) 818x x x646 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÏÐÇ 0 Ï /45 Ï (mm) 80/55 80/55 90/53 ÊËÉÓÇ ÄÉÓÊÏÕ 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï 0 Ï - 45 Ï ÂÁÑÏÓ (Kg) ,5 ÔÉÌÇ 290,00 530,00 695,00 83

17 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙEΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18 VOLT 18 VOLT / 1,7 Αh 18 VOLT / 1,4 Αh 18 VOLT / 1,7 Αh ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá 18 V και για τα ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ΚáôÜëëçëç ãéá üëá ôá åñãáëåßá ôïõ óõóôþìáôïò ÏÍÅ+. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ BCL H ΒPP 1817 M BPL 1815 BPL 1820 ÔÉÌÇ 62,00 62,00 89,00 119,00 EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕΤ 42 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ - ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ RTC-0030 A RAK-0042 A UTB-7 ÔÉÌÇ 25,00 21,00 81,00 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΒΕΛΟΝΙΑ - ΚΑΛΕΜΙΑ - ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΓΙΑ ED 1138 ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 18 mm x 550 mm 57, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 25 mm x 550 mm 104, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 28 mm x 550 mm 83, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 30 mm x 550 mm 146, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 32 mm x 550 mm 278, RYOBI: ΤΡΥΠΑΝΙ 35 mm x 550 mm 165, RYOBI: ΥΠΟ ΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 420 mm 85, RYOBI: ΥΠΟ ΟΧΗ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ 1/8 700 mm 100, RYOBI: ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ 60 mm 96, RYOBI: ΒΕΛΟΝΙ 300 mm 16, RYOBI: ΚΑΛΕΜΙ 300 mm 19,00 ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ECS 1214 N ΣΕΤ 10 TEMAXIΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 80 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 150 9, RYOBI: ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GR 60,80,120 9,50 84

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 122 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 123 ΡΑΠΑΝΟ 500W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 124 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm 37 ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ: 44,90-18% KR504CRE Αυτόματο τσοκ 13mm Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 118 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 119 ΡΑΠΑΝΟ 500W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 500W 120 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ 710W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm 37 ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ: 44,90-18% KR504CRE Αυτόματο τσοκ 13mm Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 001 23 Nm 165 Nm 18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι + ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο χωρίς καρβουνάκια (ψήκτρες) DCK250P2 DCD795 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCF886 Παλμικό κατσαβίδι 2 x 5.0Ah

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ NEA ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ NEA ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www..gr non-stop ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ 33% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Τα Nέα XR Lion συστήματα μπαταρίας είναι ιδανικά για εφαρμογές υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ www.facebook.com/pages/dewalt-greece/71537232436?ref=hl Επισκεφτείτε το προφίλ της εταιρίας µας στο Facebook για

Διαβάστε περισσότερα

WÜRTH ΤΟP SELLER! Νοέμβριος 2014. Περιέχει. τεμάχια. Περιεχόμενο: Κωδ. αρ. 0700 108 093. Παραδίδεται σε βαλίτσα

WÜRTH ΤΟP SELLER! Νοέμβριος 2014. Περιέχει. τεμάχια. Περιεχόμενο: Κωδ. αρ. 0700 108 093. Παραδίδεται σε βαλίτσα ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH Νοέμβριος 2014 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMBO 10.8V 1,3Ah Κωδ. αρ. 0700 108 093 Περιέχει 9 τεμάχια Παραδίδεται σε βαλίτσα Περιεχόμενο: Περιγραφή Κωδ. αρ. 1 x δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ.

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. 105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. Α7102 Σετ 23 τεμ. τρυπάνια μετάλλου, μπετού, ξύλου και μύτες 106 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm

Διαβάστε περισσότερα

4,7 J 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ

4,7 J 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ HEAVY DUTY NEWS // 2015 Ισχύει από: 01/02 31/05/2015 4.5 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4,7 J ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ NEA NEA ΕΩΣ ΚΑΙ 2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ* 20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ* 2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm *Δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία οι δίσκοι κοπής 001 003 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη DWE4050 11800 σ.α.λ. M14 1,9 kg ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 100W Ø125mm 59 002 004 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ.

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ. 1 1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm για συνεχή λειτουργία Λειτουργία αναστροφής, απαραίτητη για βίδωμα 42,90 900163 1 ανοιχτήρι

Διαβάστε περισσότερα