ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.-Σ. Αντωνίου Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.-Σ. Αντωνίου Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.-Σ. Αντωνίου Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ Ξενόγλωσση βιβλιογραφία Antoniou, A.-S. (2005). Emotional intelligence and transformational leadership. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Research Companion to Organizational Health Psychology (pp ). Northampton, USA: Edward Elgar. Antoniou, A.-S. (2009). Unhealthy relationships at work and emerging ethical issues. In A.-S. Antoniou, C. L. Cooper, G. P. Chrousos, C. D. Spielberger & M. W. Eysenck (Eds.), Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health (pp ). Northampton, USA: Edward Elgar. Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2009). Immigration, unemployment and career counseling: a multicultural perspective. In A.-S. Antoniou, C. L. Cooper, G. P. Chrousos, C. D. Spielberger & M. W. Eysenck (Eds.), Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health (pp ). Northampton, USA: Edward Elgar. Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2011). Immigration, acculturation and responses to perceived employment discrimination: a study of Albanian and Bulgarian immigrants in Greece. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp ). Burlington, USA: Gower. Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2011). Drug abuse among immigrants and the role of professionals in the treatment process. In B. Kirkcaldy (Ed.), The Art and Science of Health Care- Psychology and Human Factors for Practitioners (pp ). Goettingen, Germany: Hogrefe. Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2011). Mental health and unemployment: the coping perspective. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp ). Burlington, USA: Gower. Antoniou, A.-S., & Cooper, C. L. (Eds.) (2013). The Psychology of the Recession on the Workplace. Northampton, USA: Edward Elgar. Antoniou, A.-S., & Kirkcaldy, B. D. (Eds.) (2013). Education, Family and Child & Adolescent Health. Athens: Diadrassi Publications.

2 Armaou, M., & Antoniou, A.-S. (2011). The changing world of work and occupational health. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp ). Burlington, USA: Gower. Argyle, M. (1992). The social psychology of everyday life. London: Routledge. Aronson, E., Ellsworth, P. C., Carlsmith, J. M. & Gonzales, M. H. (1990). Methods of research in social psychology. New York: McGraw Hill. Aronson, E. (1994). Social psychology: the heart and the mind. New York: HarperCollins College Publisher. Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (1994). The social animal. New York: W.H. Freeman & Co. Augoustinos, M., & Walker, I. (1995) Social cognition: An integrated introduction. London: Sage. Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα (επιμ.: K. Ζαφειρόπουλος). Αθήνα: Κριτική. Baka, A., & Dikaiou, M. (2011). Interpretative repertoires, identities and ideology in focus groups discussing war: A critical analysis of Greek youth discourse about the Kosovo war. Hellenic Journal of Psychology, 8(1), Baron, R. A., & Byrne, D. E. (1991). Social psychology: understanding human interaction. Boston: Allyn & Bacon. Baron, R. A., Branscombe, N. R., & Byrne, D. (2012). Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Κριτική. Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2008). Social psychology and human nature. San Francisco, CA: Wadsworth. Besevegis, E., & Pavlopoulos, V. (2008). Acculturation patterns and adaptation of immigrants in Greece. In M. Finklestein & K. Dent-Brown (Eds.), Psychosocial stress in immigrants and members of minority groups as a factor of terrorist behavior (NATO Science for Peace and Securitiy Series, E: Human and Societal Dynamics, vol. 40, pp ). Amsterdam: IOS Press. Bodenhausen, G. V., & Macrae, C. N. (1996). The self-regulation of intergroup perception: Mechanisms and consequences of stereotype suppression. In C.N. Macrae, C. Stangor, & M. Hewstone (Eds.), Stereotypes and stereotyping (pp ). New York: The Guilford Press. Brown, R. (1986) Social Psychology: The second edition. New York: Free Press.

3 Brown, R. (1995). Prejudice: Its social psychology. Oxford: Blackwell. Cadinu, M., Maass, A., Frigerio, S., Impagliazzo, L., & Latinotti, S. (2003). Stereotype threat: The effect of expectancy on performance. European Journal of Social Psychology, 33, Cheryan, S., & Bodenhausen, G. (2000). When positive stereotypes threaten intellectual performance: The psychological hazards of model minority status. Psychological Science, 11, Christensen, L. B. (2007). H πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα (επιμ.: Μ. Ντάβου). Αθήνα: Παπαζήση. Chryssochoou, X., Papastamou, S., & Prodromitis, G. (2013). Facing the economic crisis in Greece: The effects of grievances, real and perceived vulnerability and emotions towards the crisis on reactions to austerity measures. Journal of Social Science Education, 12(1), Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2007). The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 92, Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2008). Warmth and competence as universal dimensions of social perception: The stereotype content model and the BIAS map. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, (vol. 40, pp ). New York: Academic Press. Cuddy, A. J. C., et al. (2009). Stereotype content model across cultures: Towards universal similarities and some differences. British Journal of Social Psychology, 48, Culkin, J., & Perrotto, R. (2004). Θεμελιώδεις αρχές της ψυχολογίας - Εφαρμογές στη ζωή και την εργασία (επιμ.: Α.-Σ. Αντωνίου & Γ. Μπακοπούλου). Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. Dalla, M., Antoniou, A.-S., & Matsa, K. (2009). Immigration, acculturation and drug abuse: multicultural aspects of treatment. In A.-S. Antoniou, C. L. Cooper, G. P. Chrousos, C. D. Spielberger & M. W. Eysenck (Eds.), Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health. (pp ). Northampton, USA: Edward Elgar. Devine, P. G., Plant, E. A., Amodio, D. M., Harmon-Jones, E., & Vance, S. L. (2002). The regulation of explicit and implicit race bias: The role of motivations to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 82, Diamandouros, N. P., Dragonas, Th., & Keyder, C. (Eds.) (2010). Spatial conceptions of the nation: Modernizing geographies in Greece and Turkey. London: I. B. TAURIS.

4 Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (2004). Aversive racism. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (vol. 36, pp. 1-52). New York: Academic Press. Dragonas, T. (2005). Mirror representations of national identity: Greece and Turkey. In A. Gülerce, A. Hofmeister, I. Staeble, G. Saunders, & J. Kaye (Eds.), Contemporary Theorizing in Psychology: Global Perspectives (pp ). Canada: Captus University Publications. Dunton, B.C., & Fazio, R.H. (1997). An individual difference measure of motivation to control prejudiced reactions. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, Feldman, R. S. (1995). Social psychology. New York: Prentice-Hall. Finchilescu, G. (2010). Intergroup anxiety in interracial interaction: The role of prejudice and metastereotypes. Journal of Social Issues, 66, Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and completion. Journal of Personality and Social Psychology, 82, Galinski, A. D., & Moskowitz, G. B. (2007). Further ironies of suppression: Stereotype and counterstereotype accessibility. Journal of Experimental Social Psychology, 43, Gardner, L., & Aronson, E. (1985). Handbook of social psychology. New York: Random House. Gari, A., Dalla, M., & Antoniou, Α.-S. (2015). Emotional and behavioural reactions to perceived injustice, stereotypes and acculturation. In Α.-S. Antoniou (Ed.), Current Perspectives in Occupational Health Psychology (pp ). Nicosia: Broken Hill Publishers Ltd. Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, Glick, P., Fiske, S. T., et al. (2000). Beyond prejudice as simple antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 79, Gordijin, E. H., et al. (2004). Consequences of stereotype suppression and internal suppression motivation: A self-regulation approach. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, Grawitz, M. (2006). Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών (Τόμοι Α & Β ) (επιμ.: Γ. Κατερέλος). Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.

5 Greenberg, J., & Baron, R. A. (2013). Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά (επιμ. & μτφ.: Α.-Σ. Αντωνίου). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, Hamilton, D. L., & Sherman, J. W. (1994). Stereotypes. In R. S. Wyer, Jr., & T.K. Srull (Eds), Handbook of Social Cognition (2nd edn), Vol. 2: Applications (pp. 1-68). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Hantzi, A. (1995). Change in stereotypic perceptions of familiar and unfamiliar groups: The pervasiveness of the subtyping model. British Journal of Social Psychology, 34, Hantzi, A., & Abakoumkin, G. (2000). National identification and ethnocentric bias among Greek adolescents: In search of correlates. Journal of Modern Greek Studies, 18, Hewstone, M., Liebkind, K., Lewicka, M., Laszlo, J., Voci, A., Contarello, A., Gomez, A., Hantzi, A., & Bilewicz, M. (2012). An evaluation of the impact of the European Association of Social Psychology: A response to Schruijer. History of the Human Sciences, 25, Hewstone, M., & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (επιμ.: Γ. Γαλάνης & σύμβουλος έκδ.: Α.-Σ. Αντωνίου). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία (επιμ.: Α. Χαντζή). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Kafetsios, K., & Nezlek, J. B. (2002). Attachment in everyday social interaction. European Journal of Social Psychology, 32(5), Kafetsios, K. (2004). Attachment and emotional intelligence abilities across the life course. Personality and Individual differences, 37(1), Kafetsios, K., & Sideridis, G. (2006). Attachment, social support, and well being in younger and older adults. Journal of Health Psychology, 11(6), Kafetsios, K., & Nezlek, J. B. (2012). Emotion and support perceptions in everyday social interaction: Testing the less is more hypothesis in two different cultures. Journal of Social & Personal Relationships, 29(2), Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., & Cialdini, R. B. (2007). Social psychology: Goals in interaction. Boston: Allyn & Bacon. Kordoutis, P. (2012). Relationship ambiance in Greek young adults' dating relationships and condom use. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, 6(1),

6 Kordoutis, P. (2013). Love, sex and risk. In L. Brmans (Ed.) The World Book of Love (pp ). Tielt, Belgium: Lannoo Publishers. Koutsoumari, M., & Antoniou, A.-S. (2011). Self-efficacy as a central psychological capacity within the construct of positive organizational behavior: its impact on work. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp ). Burlington, USA: Gower. Krupat, E. (1994). Psychology is social: readings and conversations in social psychology. New York: HarperCollins College Publishers Laher, H., & Finchilescu, G. (2010). Meta-streotypes: Intergroup anxiety in interracial contact among students. New Voices in Psychology, 6, Lanciano, T., Elia, L., Kafetsios, K., Curci, A., & Zammuner, V. L. (2012). Adult attachment and dysfunctional rumination: The mediating role of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 53, Legault, L., Green-Demers, I., Grant, P., & Chung, J. (2007). On the self-regulation of implicit and explicit prejudice: A Self-Determination Theory perspective. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, Lesko, W. A. (2009). Reading in Social Psychology: General, classic, and contemporary selections. New York: Allyn and Bacon. Lippa, R. (2003). Κοινωνική Ψυχολογία (επιμ.: Κ. Μαύρος). Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. Macrae, C. N., Bodenhausen, G. V., Milne, A. B., & Jetten, J. (1994). Out of mind but back in sight: Stereotype on the rebound. Journal of Personality and Social Psychology, 67, Makri, E., Hantzi, A., & Antoniou, A.-S. (2012). Merger integration patterns, status of pre-merger organizations, stress, and employee health post-combination. Journal of Business Studies Quarterly, 4(2), Manstead, A. (1995). The Blackwell encyclopedia of social psychology. Oxford: Blackwell. Markoulis, D., & Dikaiou, M. (2008). Being involved: Theoretical and research approaches. In F. Oser & W. Veugelers (Eds), Getting Involved: Global Citizenship development and sources of moral values (pp ). Rotterdam: Sense Publishers. Marmot, M. (2010). Το σύνδρομο του κοινωνικού στάτους (επιμ. & μτφ.: Α.-Σ. Αντωνίου). Αθήνα: Κλειδάριθμος.

7 Martin, R., & Hewstone, M. (2001). Μειονοτική επιρροή και καινοτομία. (επιμ.: Σ. Παπαστάμου). Αθήνα: Πεδίο. Matsumoto, D., & Juang, L. (2008). Culture and psychology. Βelmont, CA: Thomson- Wadsworth. Mellon, R. C., Papanikolaou, V., & Prodromitis, G. (2009). Locus of control and psychopathology in relation to levels of trauma and loss: Self-reports of Peloponnesian wildfire survivors. Journal of Traumatic Stress, 22(3), Miell, D., & Dallos, R. (2011). Διαπροσωπικές σχέσεις: μια συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση (επιμ.: Αικ. Γκαρή). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Mitsopoulou, E., Kafetsios, K., Karademas, E., Papastefanakis, E., & Simos, P. (2013). The Greek version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale: Testing the factor structure, reliability and validity in an adult community Sample. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 35, Monteith, M. J., & Mark, A. Y. (2005). Changing one s prejudiced ways: Awareness, affect, and self-regulation. European Review of Social Psychology, 16, Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradović, J., Dalla, M., Takis, N., Papathanasiou, A., & Masten, A. (2008). Immigration as a risk factor for adolescent adaptation in Greek urban schools. European Journal of Developmental Psychology, 5(2), Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradović, J., & Masten, A. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43(1), Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., & Tandaros, S. (2011). Parent-adolescent conflict and adolescents adaptation: A longitudinal study of Albanian immigrant youth living in Greece. International Journal of Developmental Science, 5(1-2), Myers, D.G. (2005). Social psychology. New York: McGraw Hill. Myers, D. G. (2009). Exploring social psychology. New York: McGraw Hill. Mylonas, K., Gari, A., Giotsa, A., Pavlopoulos, V., & Panagiotopoulou, P. (2006). Greece. In J. Georgas, J. W. Berry, F. J. R. van de Vijver, Ç. Kağitçibaşi, & Y. H. Poortinga (Eds.), Families across cultures: A 30-nation psychological study (pp ). Cambridge, UK: Cambridge University Press. Mylonas, K., Pavlopoulos, V., & Georgas, J. (2008). Multilevel structure analysis for family-related constructs. In F. J. R. Van de Vijver, D. A. Van Hemert, & Y. Poortinga (Eds.), Multilevel analysis of individuals and cultures (pp ). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

8 Nezlek, J. B., Kafetsios, K., & Smith, V. (2008). Emotions in everyday social encounters: Correspondence between culture and self-construal. Journal of Cross Cultural Psychology, 39(4), Nguyen, H. D., & Ryan, A. M. (2008). Does stereotype threat affect test performance of minorities and women? A meta-analysis of experimental evidence. Journal of Applied Psychology, 93, Papastamou, S., Prodromitis, G., & Iatridis, T. (2005). Perceived threats to democracy: An examination of political affiliation and beliefs about terrorism, state control, and human rights. Analyses of Social Issues and Public Policy, 5(1), Papastamou, S., Prodromitis, G., & Iatridis, T. (2005). Greek perceptions of the European 9/11 : costs in lives vs costs to Democracy. Psicologia Politica, 31, Papastamou, S., Iatridis, T., & Prodromitis, G. (2008). The question of content in the study of terrorism and the timely link to social influence. Psicologia Politica, 36, Papastamou, S., & Prodromitis, G. (2012). Implicit theories of social influence as input and outcome of a social psychological process. In J. P. Valentim (Ed.), Societal approaches in social psychology (pp ). Berne: Peter Lang. Pennington, D. C. (1986). Essential social psychology. London: Edward Arnold. Pettigrew, T. F., & Meertens, R. W. (1995). Subtle and blatant prejudice in western Europe. European Journal of Social Psychology, 25, Plant, E. A., & Devine, P. G. (1998). Internal and external motivation to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 75, Plant, E. A., & Devine, P. G. (2009). The active control of prejudice: Unpacking the intentions guiding control efforts. Journal of Personality and Social Psychology, 96, Robson, C. (2007). H έρευνα του πραγματικού κόσμου. (επιμ.: Κ. Μιχαλοπούλου). Αθήνα: Gutenberg. Rosenthal, H. E. S., & Crisp, R. J. (2007). Choking under pressure: When an additional positive stereotype affects performance for domain identified male mathematics students. European Journal of Psychology of Education, XXII, Sapsford, R. (1998). Theory and social psychology. London: Sage Publications. Sapsford, R., Still, A., Miel, D., Stevens, R., & Wetherell, M. (2006). Η θεωρία στην κοινωνική ψυχολογία (επιμ.: Θ. Δραγώνα & Κ. Ναυρίδης). Αθήνα: Μεταίχμιο.

9 Schneider, F. W., Gruman, J. A., & Coutts, L. M. (2005). Applied Social Psychology: Understanding and Addressing Social and Practical Problems. London, England: Sage. Shelton, J. N., Richeson, J. A., & Vorauer, J. D. (2006). Threatened identities and interethnic interactions. European Review of Social Psychology, 17, Sigelman, L., & Tuch, S. A. (1977). Metastereotypes: Balcks perceptions of Whites stereotypes of Blacks. Public Opinion Quarterly, 61, Smith, P. B. (2005). Διαπολιτισμική κοινωνική ψυχολογία (επιμ.: Α. Παπαστυλιανού). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Spencer, S. J., Steele, C. M., & Quinn, D. M. (1999). Stereotype threat and women s math performance. Journal of Experimental Social Psychology, 35, Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 69, Steele, C. M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. American Psychologist, 52, Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2003). Social psychology. Prentice Hill. Tropp, L. R., & Pettigrew, T. F. (2005). Differential relationships between intergroup contact and affective and cognitive dimensions of prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, Stroebe, W. (1995). Social psychology and health. Milton-Keynes: Open University Press. van de Vijver, F. J. R., Mylonas, K., Pavlopoulos, V., & Georgas, J. (2006). Results: cross-cultural analyses of the family. In J. Georgas, J. W. Berry, F. J. R. van de Vijver, Ç. Kağitçibaşi & Y. H. Poortinga (Eds.), Families across cultures: A 30- nation psychological study (pp ). Cambridge, UK: Cambridge University Press. Van Lange, P. A. M. (Ed. 2006). Bridging Social Psychology. Mahwah: Lawrence Erlbaum. Vorauer, J. D., Main, K. J., & O Connell, G. B. (1998). How do individuals expect to be viewed by members of lower status groups? Content and implications of meta-stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 75, Vorauer, J. D., Hunter, A. J., Main, K. J., & Roy, S. A. (2000). Meta-stereotype activation: Evidence from direct measures for specific evaluative concerns

10 experienced by members of dominant groups in intergroup interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2003). Stereotype lift. Journal of Experimental Social Psychology, 39, Wegner, D. M., Schneider, D. J., Carter, S., & White, L. (1987). Paradoxical effects of thought suppression. Journal of Personality and Social Psychology, 53, Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101, Wolsko, C., Park, B., Judd, C. M., & Bachelor, J. (2003). Intergroup contact: Effects on group evaluations and perceived variability. Group Processes and Intergroup Relations, 6, Wyer, N. A. (2007). Motivational influences on compliance with and consequences of instructions to suppress stereotypes. Journal of Experimental Social Psychology, 43, Yang, L.-Q., Spector, P. E., Sanchez, J. I., Allen, T. D., Poelmans, S., Cooper, C. L., Lapierre, L.M., O Driscoll, M.P., Abarca, N., Alexandrova, M., Antoniou, A.-S. et al. (2012). Individualism-collectivism as a moderator of the work demands strains relationship: A cross-level and cross-national examination. Journal of International Business Studies, Yukl, G. (2009). Η ηγεσία στους οργανισμούς (επιμ. & μτφ.: Α.-Σ. Αντωνίου). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Zhang, S., & Hunt, J. S. (2008). The stereotype rebound effect: Universal or culturally bounded process? Journal of Experimental Social Psychology, 44,

11 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Αντωνίου, Α.-Σ. (1985). Η αποστολή της τέχνης στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 2, Αντωνίου, Α.-Σ. (2006). Τακτικές άσκησης επιρροής μεταξύ διευθυντικών στελεχών και υφισταμένων σε ελληνικούς οργανισμούς. Στο Π. Σ. Κορδούτης & Β. Γ. Παυλόπουλος (Επιμ.), Πεδία Έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία (σελ ). Αθήνα: Ατραπός. Αντωνίου, Α.-Σ., & Θεοδόση-Πολυμέρη, Κ. (2006). Το εργασιακό στρες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στο Α.-Σ. Αντωνίου & C. L. Cooper (Επιμ.), Αποτελεσματική Διαχείριση Εργασιακού Στρες (Stress Management) (σελ ). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Είναι εφικτή η άσκηση ηγεσίας βάσει ηθικών κανόνων; Στρατιωτική Επιθεώρηση, 1, Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Προοπτικές και δυνατότητες άσκησης ηθικής ηγεσίας. Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Επιμ.), Ηθική των Επιχειρήσεων-Business Ethics (Τόμος ΙΙ, σελ. 1-18). Αθήνα: Σάκκουλα. Αντωνίου, Α.-Σ., & Γαλακτίδου, Α. (2010). Διερεύνηση άσκησης μετασχηματιστικού τύπου ηγεσίας και ενδεχόμενη επίδρασή του στην επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Eπιμ.), Στρες - Προσωπική Ανάπτυξη και Ευημερία (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Αντωνίου, Α.-Σ., & Ντάλλα, Μ. (2010). Ανεργία, στρεσογόνες καταστάσεις και ψυχική υγεία. Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Eπιμ.), Στρες - Προσωπική Ανάπτυξη και Ευημερία (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Αντωνίου, Α.-Σ., & Σωτηράκη, Κ. (2010). Εντάσεις που προκαλούνται από την σύγκρουση μεταξύ οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων. Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Eπιμ.), Στρες - Προσωπική Ανάπτυξη και Ευημερία (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Αντωνίου, Α.-Σ., & Κουτσούκου, Η. (2011). Μορφές βίας και επιθετική συμπεριφορά στα τηλεοπτικά προγράμματα- Προτάσεις προστασίας της ψυχικής υγείας των ανήλικων τηλεθεατών στην Ελλάδα. Παιδαγωγικός Λόγος, Τόμος ΙΣΤ, 2,

12 Αρμάου, Μ., Αντωνίου, Α.-Σ., & Ντάλλα, Μ. (2010). Ευτυχία και εσωτερικά κίνητρα. Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Eπιμ.), Στρες - Προσωπική Ανάπτυξη και Ευημερία (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Γαρδικιώτης, Α. (2008). Κοινωνική επιρροή, επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg. Γεώργας, Δ., Χαντζή, Α., Γκαρή, Α., Μυλωνάς, Κ., Ντάλλα, Μ., Ανδρεοπούλου, Σ., & Παναγιωτοπούλου, Π. (2004). Στάσεις απέναντι στην Ευρώπη και εθνική ταυτότητα. Ψυχολογία, 11, Δικαίου, Μ. (2004). Η έρευνα δράσης ως μέσο κινητοποίησης διαλόγου σε σχολικούς οργανισμούς. Στο Μ. Δικαίου, & D. Berkeley (Επιμ.), Οργανισμοί: Ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δικαίου, Μ., Φίγγου, Ε., & Μπάκα, Α. (2010). Κοινωνιοψυχολογική έρευνα και ιδεολογία: το παράδειγμα των μειονοτικών ομάδων. Στο Σ. Παπαστάμου, Γ. Προδρομίτης, & Β. Παυλόπουλος (Επιμ.) Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Δραγώνα, Θ., & Τσέλιου, Ε. (2010). Μετασχηματισμοί της ελληνικής οικογένειας και νομοθετικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Στο J. Muncie, M. Wetherell, M. Langan, R. Dallos, & A. Cochrane (Επιμ.) Οικογένεια: Η μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής (σσ ). Αθήνα: Μεταίχμιο. Δραγώνα, Θ. (2013) Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτική ταυτοτήτων. Στο Θ. Δραγώνα (Επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα, Επιστήμη και Κοινωνία, 30. Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. Κορδούτης, Π. (2010). Ποιότητα στις ανεπίσημες ερωτικές σχέσεις των νέων και προφύλαξη κατά τις σεξουαλικές επαφές τους. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 8, Κορδούτης, Π., Κεσκίνης, Κ., & Μπαρμποπούλου, Δ. (2010). Επιζήτηση εγγύτητας στη στενή διαπροσωπική σχέση και υπονόμευση της αυτοπροστασίας της υγείας κατά τις σεξουαλικές επαφές. Στο Στ. Παπαστάμου, Β. Παυλόπουλος, & Γ. Προδρομίτης (Επιμ.), Κοινωνική σκέψη, κοινωνική νόηση και συμπεριφορά, 29 Έλληνες Κοινωνικοί Ψυχολόγοι ανα-κρίνουν τη επιστήμη τους (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

13 Κορδούτης, Π., & Μάνεση, Ζ. (2012). Συστατικά του έρωτα, διάρκεια και σεξουαλικές συνευρέσεις στις ανεπίσημες ερωτικές σχέσεις. Ψυχολογία, 19(1), Κουμιώτη, Αι., Αντωνίου, Α.-Σ., & Ντάλλα, Μ. (2011). Η σχέση των χαρακτηριστικών της φιλίας με τα επίπεδα συνοχής και προσαρμοστικότητας της οικογένειας. Στα Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Αθηνών (Γ Τόμος, σελ ). Αθήνα: Σμυρνιωτάκης. Κουτσουμάρη, Μ., & Αντωνίου, Α.-Σ. (2010). Η επίδραση της εργασιακής αυτοαποτελεσματικότητας στα επίπεδα ευεξίας των εργαζόμενων. Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Eπιμ.), Στρες - Προσωπική Ανάπτυξη και Ευημερία (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Mαντόγλου, A. (2010). Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη, έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης. Αθήνα: Πεδίο. Μπεζεβέγκης, Η., Παυλόπουλος, Β., & Μυλωνάς, Κ. (2008). Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες της μετανάστευσης. Στο Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ.), Μετανάστες στην Ελλάδα: Επιπολιτισμός και ψυχοκοινωνική προσαρμογή (σελ ). Αθήνα: ΙΜΕΠΟ. Μπεθάνη, Κ., Αντωνίου, Α.-Σ., & Ντάλλα, Μ. (2011). Ερωτική σχέση και εξουθένωση, επίπεδα αυτοεκτίμησης και χωρισμός. Στα Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Αθηνών (Γ Τόμος, σελ ). Αθήνα: Σμυρνιωτάκης. Μποζατζής, Ν., & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.) (2011). Κοινωνική Ψυχολογία: Η στροφή προς τον λόγο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ντάλλα, Μ., Αντωνίου, Α.-Σ., & Μάτσα, Κ. (2010). Επιπολιτιστικό στρες, κοινωνικό στίγμα και εκδήλωση εξαρτητικής συμπεριφοράς σε μετανάστες και πρόσφυγες. Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Eπιμ.), Στρες - Προσωπική Ανάπτυξη και Ευημερία (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Παλαιολόγος, Ν., & Αντωνίου, Α.-Σ. (2006). Προβλήματα ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα που προέρχονται από την ομαλή ένταξη των μεταναστών στο εγχώριο εργατικό δυναμικό. Στο Α.-Σ. Αντωνίου & C. L. Cooper (Επιμ.), Αποτελεσματική Διαχείριση Εργασιακού Στρες (Stress Management). (σελ ). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Παπαστάμου, Σ. (2000). Η κοινωνική ψυχολογία στο κατώφλι του 21ου αιώνα: η ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπαστάμου, Σ. (2008). Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Αθήνα: Πεδίο.

14 Παπαστάμου, Σ. (2008). Ιστορική και επιστημολογική επισκόπηση της κοινωνιοψυχολογικής γνώσης. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α Επιστημολογικοί προβληματισμοί και Μεθοδολογικές Κατευθύνσεις (σσ ). Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ. (2008). Κοινωνική ψυχολογία και ιδεολογία. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α Επιστημολογικοί προβληματισμοί και Μεθοδολογικές Κατευθύνσεις (σσ ). Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ. (2008). Τα τέσσερα επίπεδα ανάλυσης της κοινωνιοψυχολογικής πραγματικότητας και της ερευνητικής πρακτικής. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α Επιστημολογικοί προβληματισμοί και Μεθοδολογικές Κατευθύνσεις (σσ ). Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ. (Επιμ.) (2008). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία: Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις (Τόμος Α ). Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ. (Επιμ.) (2008). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία: Η παράδοση (Τόμος Β ). Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ., & Προδρομίτης, Γ. (Επιμ.) (2009). Περί Τρομοκρατίας Ψυχολόγος. Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ. (2010). Προς μια μαχόμενη κοινωνική ψυχολογία. Στο Σ. Παπαστάμου, Γ. Προδρομίτης, & Β. Παυλόπουλος (Eπιμ.), Κοινωνική νόηση, σκέψη και συμπεριφορά: 29 έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους (σελ ). Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ., Προδρομίτης, Γ., & Παυλόπουλος, Β. (Επιμ.) (2010). Κοινωνική νόηση, σκέψη και συμπεριφορά: 29 έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ., & Doise, W. (2010). Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστικές Εφαρμογές στην Ψυχολογία. (Επιμ.: Σ. Παπαστάμου). Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ., & Προδρομίτης, Γ. (2010). Κρατική και μη κρατική πολιτική βία. Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ., Προδρομίτης, Γ., & Παυλόπουλος, Β. (Επιμ.). (2010). Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά. Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ., Martin R., & Hewstone, M. (Επιμ.) (2013). Μειονοτική επιρροή και καινοτομία: Παρελθόν, διαδικασίες, επιπτώσεις. Αθήνα: Πεδίο.

15 Παπαστυλιανού, Α. (Επιμ.) (2005). Διαπολιτισμικές διαδρομές. Παλιννόστηση και ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παυλόπουλος, Β., Ντάλλα, Μ., Καλογήρου, Σ., Θεοδώρου, Ρ., Μαρκούση, Δ., & Μόττη-Στεφανίδη, Φ. (2009). Επιπολιτισμός και προσαρμογή μεταναστών εφήβων στο σχολικό πλαίσιο. Ψυχολογία, 16(3), Παυλόπουλος, Β., & Μπεζεβέγκης, Η. (2011). Ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσαρμογής ενηλίκων μεταναστών: Ο ρόλος των διεργασιών επιπολιτισμού. Στο Α. Κόντης (Επιμ.), Η εργασία ως αναπτυξιακός παράγων: Μετανάστευση, οικονομία, τεχνολογία (σελ ). Αθήνα: Παπαζήσης. Παυλόπουλος, Β., Μπεζεβέγκης, Η., & Γεωργαντή, Κ. (2012). Εθνική ταυτότητα και ψυχολογική προσαρμογή εφήβων μεταναστών. Στο Α. Παπαστυλιανού (Επιμ.), Διαπολιτισμικές διαδρομές: παλιννόστηση και ψυχοκοινωνική προσαρμογή (σελ ). Αθήνα: Gutenberg. Πέρρος, Π., & Αντωνίου, Α.-Σ. (2006). Εποπτεία και έλεγχος στον εργασιακό χώρο. Ηθικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. Στο Α.-Σ. Αντωνίου & C.L. Cooper (Επιμ.), Αποτελεσματική Διαχείριση Εργασιακού Στρες (Stress Management) (σελ ). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Πέρρος, Π., & Αντωνίου, Α.-Σ. (2007). Η διαδικτυακή υπόσταση ενός φυσικού προσώπου. Στο Α.-Σ. Αντωνίου (Επιμ.), Ψυχολογία Υγείας στο Χώρο Εργασίας (σελ ). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Χαντζή, Α. (1999). Κοινωνική ψυχολογία. Στο Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Εισαγωγή στην ψυχολογία (τόμος Β'). Αθήνα: Gutenberg. Χαντζή, Α. (2006). Κοινωνικά στερεότυπα και διομαδικές σχέσεις. Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (τόμος Β ) (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Fax: 210 7277534 URL: http://users.uoa.gr/~vpavlop/

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Fax: 210 7277534 URL: http://users.uoa.gr/~vpavlop/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος Τηλ.: 210 7277523 E-mail: vpavlop@psych.uoa.gr Fax: 210 7277534 URL: http://users.uoa.gr/~vpavlop/ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 1998 Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος Ραιδεστού 43 Τηλ.: 210 7277523 E-mail: vpavlop@psych.uoa.gr 121 32 Περιστέρι Fax: 210 7277534 URL: http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop/

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή. Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς

Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή. Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ψυχολογίας στο γνωστικό αντικείµενο Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευαγγέλου Χ. Καραδήμα. Διεύθυνση: Συγκρότημα Βαμιεδάκη, Γάλλος, Ρέθυμνο e-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευαγγέλου Χ. Καραδήμα. Διεύθυνση: Συγκρότημα Βαμιεδάκη, Γάλλος, Ρέθυμνο e-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευαγγέλου Χ. Καραδήμα Διεύθυνση: Συγκρότημα Βαμιεδάκη, Γάλλος, Ρέθυμνο e-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr Έτος γέννησης: 27 / 7 / 1969 Τόπος γέννησης: Αθήνα Κύριες Σπουδές: Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεύθυνση Εργασίας: Tηλ., & Fax (Εργασίας): E-mail: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεύθυνση Εργασίας: Tηλ., & Fax (Εργασίας): E-mail: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Research Methods in Psychology, Department of Psychology, University of Strathclyde, Γλασκώβη, 1993.

Master of Science in Research Methods in Psychology, Department of Psychology, University of Strathclyde, Γλασκώβη, 1993. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τηλέµαχου Ιατρίδη ιεύθυνση: Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου 74100 Ρέθυµνο Τηλέφωνο 28310 77200 Fax 28310 77222 e-mail iatridis@fks.uoc.gr ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες, συμπεριφορές και σκοποί ζωής

Αξίες, συμπεριφορές και σκοποί ζωής Αξίες, συμπεριφορές και σκοποί ζωής Κατερίνα Γκαρή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Αξίες Οι αξίες ορίζονται ως πεποιθήσεις που αποτελούνται από σαφείς ή υποδηλούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2000 2003 Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Λέκτορας, Κοινωνική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2000 2003 Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Λέκτορας, Κοινωνική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: 210 8203717 Ε-mail: fkokkinaki@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα θέση εργασίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας» Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Παρούσα θέση εργασίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας» Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΚΑΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Αικατερίνη Γκαρή του ηµητρίου Παρούσα θέση εργασίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας» Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011, 10:00 17:30 Αµφιθέατρο Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011, 10:00 17:30 Αµφιθέατρο Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου 1 η Ηµερίδα Κλάδου ιαπολιτισµικής Ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε. «Η ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» Προς τιµήν του Οµότιµου Καθηγητή Ψυχολογίας ηµητρίου Γεώργα Σάββατο 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείµενο «Κλινική Ψυχολογία της

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείµενο «Κλινική Ψυχολογία της ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευαγγέλου Χ. Καραδήµα ιεύθυνση: Συγκρότηµα Βαµιεδάκη, Γάλλος, Ρέθυµνο e-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr Έτος γέννησης: 27 / 7 / 1969 Τόπος γέννησης: Αθήνα Κύριες Σπουδές: Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Παρασκευή Θεοφίλου

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Παρασκευή Θεοφίλου 41 ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Παρασκευή Θεοφίλου Κοινωνική Λειτουργός - Ψυχολόγος (M.Sc.), Υπ. Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας, Επιστημονική Συνεργάτης Α Ψυχιατρικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Βιβλιογραφία Εκπαιδευτικήσ Αξιολόγηςησ

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Βιβλιογραφία Εκπαιδευτικήσ Αξιολόγηςησ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ψυχομετρία Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ψυχομετρία Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ψυχομετρία Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Διεύθυνση Κατοικίας: Καποδιστρίου 59 Ρέθυμνο 74 100 Τηλ. 28310 77519 e-mail: tsaousis@psy.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλίας Ε. Κουρκούτας 11/06/1961, Λάρισα ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Κρήτης, Γάλλος, 74100, Ρέθυμνο 28310/77647-57202-6976446342, hkourk@edc.uoc.gr ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων

Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων Δρ. Αναστασίου Σοφία Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας anastasiou@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου 1 Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου Ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε μεταξύ των άλλων αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012), μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδρομο Burnout αναφέρθηκε για πρώτη φορά αρκετά παλαιότερα, το 1974 α-

Το σύνδρομο Burnout αναφέρθηκε για πρώτη φορά αρκετά παλαιότερα, το 1974 α- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΙΩΠΗΛΟ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Tης Παρασκευής Θεοφίλου* Περίληψη Το σύνδρομο Burnout αναφέρθηκε για πρώτη φορά αρκετά παλαιότερα, το 1974 α- πό τον Freudeburger και

Διαβάστε περισσότερα

k.kafetsios@psy.soc.uoc.gr

k.kafetsios@psy.soc.uoc.gr Κωνσταντίνος Καφέτσιος Τµήµα Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Κρήτης k.kafetsios@psy.soc.uoc.gr ιαπροσωπικές σχέσεις και ποιότητα ζωής στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: Μια κοινωνιοψυχολογική ανάγνωση Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011 Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 Σοφία Τριλίβα Ημερομηνία Γέννησης: 1 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης: Καστός, Λευκάδος Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κατοικίας: e-mail: tsaousis@psy.soc.uoc.gr

ιεύθυνση Κατοικίας: e-mail: tsaousis@psy.soc.uoc.gr 1 ΒΙΙΟΓΡΑΦΙΙΚΟ ΣΗΜΕΙΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Επίκουρος Καθηγητής στην Ψυχοµετρία Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Ψυχολογίας ιεύθυνση Κατοικίας: Καποδιστρίου 59 Ρέθυµνο - 74100 e-mail: tsaousis@psy.soc.uoc.gr Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ) Δεκέμβριος 2012. Τεύχος 5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ) Δεκέμβριος 2012. Τεύχος 5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ) Δεκέμβριος 2012 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1 Τεύχος 5 Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 20-33 ιοίκησης Αθλητισµού ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός, Εκπαιδευτικός evi_micha@yahoo.fr

Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός, Εκπαιδευτικός evi_micha@yahoo.fr Προτάσεις για την αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τη μουσική, σε μια μικρή πολυπολιτισμική μαθητική κοινότητα Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Ηλικία, φύλο, προϋπηρεσία, μέγεθος σχολικής μονάδας, συνοχή ομάδας, σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου και συναισθηματική νοημοσύνη: ο ρόλος τους σε σχέση με το συναίσθημα και την ικανοποίηση στο επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα