ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Π.: /03/11 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. ΤΜΗΜΑ 2ο Ταχ. Δ/νση : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 150 Ταχ. Κώδικας: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο : FAX : Θέμα: Εφαρμογή Καν (ΕΚ) αριθ.1100/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού - Υλοποίηση του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι Σχετ.: α) Το υπ αρ / έγγραφό μας β) Το υπ αρ / »»»» γ) Το υπ αρ / »»»» δ) Το υπ αρ /03/11/ »»» ε) Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ Αναφορικά με το θέμα και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωστοποιούμε ότι σε εφαρμογή του Καν (ΕΚ) αριθ.1100/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού και στο πλαίσιο των μέτρων και δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από όλα τα Κ-Μ, εγκρίθηκε με την αρ. Ε(2010) 8218 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ελληνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης χελιού. Για την υλοποίηση των μέτρων του Κανονισμού και του εγκεκριμένου Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι, πρόκειται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να θεσπιστούν τα μέτρα προστασίας του χελιού στην Εθνική Επικράτεια και να καθοριστεί ένα σύστημα υλοποίησης και παρακολούθησης των εγκεκριμένων δράσεων, 1

2 όπως αυτές έχουν εγκριθεί με την αριθμ. Ε(2010) 8218 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα το εγκεκριμένο Εθνικό Διαχειριστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Απελευθέρωση στη θάλασσα υποχρεωτικά, τουλάχιστον του 30% των ετήσιων αλιευμάτων χελιού, από τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των λιμνοθαλασσών και των μισθωμένων θαλάσσιων θέσεων του Αμβρακικού Κόλπου. 2. Απαγόρευση απολύτως της αλιείας χελιών με βολκούς, για όλο το έτος εντός των λιμνοθαλασσών της Επικράτειας καθώς και των μισθωμένων θαλάσσιων θέσεων εντός του Αμβρακικού Κόλπου. 3. Απαγόρευση απολύτως για χρονικό διάστημα από 1 ης Νοέμβριου κάθε έτους έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους της διενέργειας αλιείας χελιού με κάθε μέσο και κάθε εργαλείο εντός των ποταμών και των δέλτα αυτών για την προστασία του αποθέματος χελιού. 4. Απαγόρευση απολύτως της ερασιτεχνικής αλιείας χελιού, καθ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια. 5. Απαγόρευση της ανάπτυξης κάθε δομής ή δραστηριότητας που εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση υδρόβιων οργανισμών ( χελιών-ψαριών) μέσα από το κανάλι υπερχείλισης ΔΙΜΙΚΟΥ που συνδέει τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία με τον Αχελώο ποταμό και μέσω αυτού με το Ιόνιο Πέλαγος. Για την ανάπτυξη οποιασδήποτε δομής εντός του συγκεκριμένου καναλιού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας. 6. Απελευθέρωση υποχρεωτικά του 10% της προοριζόμενης για εκτροφή σε μονάδες εκτροφής ποσότητας χελιών ανόδου (γυαλόχελου), για τον εμπλουτισμό του αποθέματος. 7. Η αλιεία χελιών ανόδου επιτρέπεται μετά από χορήγηση σχετικής άδειας αλιείας γόνου χελιού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την (ε) σχετική εγκύκλιο, κατά προτεραιότητα από εγκλωβισμένους πληθυσμούς σε συστήματα άρδευσης και αποστράγγισης ή συστήματα που χαρακτηρίζονται από υψηλή φυσική θνησιμότητα των χελιών και μόνο με παράλληλη ενέργεια εμπλουτισμού που θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 20 % των συλλήψεων. 8. Συλλογή χελιών ανόδου (γυαλόχελων) από θέσεις χαμηλής ποιότητας και υψηλής θνησιμότητας και μεταφορά αυτών σε ευνοϊκά και ανοιχτά οικοσυστήματα για τις ανάγκες εμπλουτισμού του αποθέματος. 2

3 9. Έκδοση ειδικής άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που δίνει το δικαίωμα στο σκάφος να πραγματοποιεί αλιεία χελιού. Σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες εφαρμογής των ανωτέρω αναφερόμενων τεχνικών μέτρων και συγκεκριμένα των περιπτώσεων 1.,6.,7., 8 και 9 : 1. Όσον αφορά την υποχρεωτική απελευθέρωση στη θάλασσα τουλάχιστον του 30% των ετήσιων αλιευμάτων χελιού καθόδου, από τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των λιμνοθαλασσών και των μισθωμένων θαλάσσιων θέσεων του Αμβρακικού Κόλπου, αυτή θα γίνεται άμεσα και όχι αργότερα των 3 ημερών από τη σύλληψη. Η απελευθέρωση στη θάλασσα θα διενεργείται παρουσία τριμελούς Επιτροπής η οποία θα συνιστάται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και θα αποτελείται από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, του Λιμενικού Σώματος και του μισθωτή της εκμετάλλευσης. Η τριμελής Επιτροπή θα βεβαιώνει την αντίστοιχη ποσότητα χελιών που απελευθερώθηκε στη θάλασσα. Θα υπογράφεται υποχρεωτικά πρωτόκολλο απελευθέρωσης, στο οποίο θα αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα έναρξης-λήξης απελευθέρωσης, το μέσο ατομικό βάρος, το συνολικό βάρος, η προέλευση του πληθυσμού και η ακριβής θέση απελευθέρωσης. Κάθε φορά θα λαμβάνονται σωματομετρικά στοιχεία, δείγματος των απελευθερούμενων χελιών. Από την έκδοση της παρούσας και εφεξής οι διακηρύξεις, αποφάσεις και συμβάσεις ενοικίασης για την μίσθωση λιμνοθαλασσών και των μισθωμένων εκτάσεων του Αμβρακικού Κόλπου θα πρέπει να περιέχουν και την εξής υποχρέωση: «Για κάθε ποσότητα χελιών καθόδου που θα συλλαμβάνεται στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις θα απελευθερώνεται υποχρεωτικά ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) αριθ.1100/07». Η υποχρεωτική απελευθέρωση του ελάχιστου ποσοστού του 30% των ετήσιων αλιευμάτων χελιού καθόδου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη στη διαμόρφωση του ετήσιου μισθώματος των δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων και σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 9, παρ.4 του Ν.2040/ Όσον αφορά την υποχρεωτική απελευθέρωση του 10% της προοριζόμενης για εκτροφή ποσότητας χελιών ανόδου (γυαλόχελα), σε μονάδες εκτροφής χελιών, η ποσότητα αυτή θα τοποθετείται σε επιλεγμένα κατάλληλα οικοσυστήματα για εμπλουτισμό του αποθέματος. Οι περιοχές απελευθέρωσης, ειδικά για το 2011 έχουν πιλοτικά καθορισθεί και είναι για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας: α. Λιμνοθάλασσες Βόρειας Κλείσοβας και Παλαιοποτάμου, 3

4 β. Οι απομονωμένες και μη χρησιμοποιούμενες αλυκές του Μεσολογγίου γ. Οι εκβολές και τα κανάλια με ελεύθερη επικοινωνία με τη θάλασσα (αρδευτικό και αποχετευτικό σύστημα Αχελώου και επιλεγμένες θέσεις του Καλαμά). Για τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας, όπου υπάρχουν μονάδες χελοκαλλιέργειας, οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων επιλέγουν κατάλληλα ευνοϊκά οικοσυστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς τους, όπου θα μεταφέρονται τα προς εμπλουτισμό γυαλόχελα και αφορούν: α) συστήματα όπου θα εξασφαλίζεται η παραμονή των ιχθύων μέχρι την αρχή της αναπαραγωγικής ωρίμανσής τους και θα διασφαλίζεται η δυνατότητα διαφυγής ποσοστού 30% τουλάχιστον, (ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης) (β) προστατευμένα συστήματα όπου θα είναι δυνατή η συστηματική παρακολούθηση του ρυθμού ανάπτυξης, της γενετικής ωρίμανσης και της θνησιμότητας του είδους στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Ελλάδας. Η απελευθέρωση θα διενεργείται και θα βεβαιώνεται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα συστήνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και θα αποτελείται από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και εκπρόσωπο των χελοκαλλιεργητών. Θα υπογράφεται υποχρεωτικά πρωτόκολλο απελευθέρωσης γυαλόχελου, στο οποίο θα αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα έναρξηςλήξης απελευθέρωσης, το ατομικό βάρος, το συνολικό βάρος, η προέλευση του πληθυσμού και η ακριβής θέση απελευθέρωσης. Το Πρωτόκολλο άμεσα θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων. 7. Η αλιεία χελιών ανόδου επιτρέπεται μετά από χορήγηση σχετικής άδειας αλιείας γόνου χελιού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και της (ε) σχετικής εγκυκλίου, κατά προτεραιότητα από εγκλωβισμένους πληθυσμούς σε συστήματα άρδευσης και αποστράγγισης ή συστήματα που χαρακτηρίζονται από υψηλή φυσική θνησιμότητα των χελιών και μόνο με παράλληλη ενέργεια εμπλουτισμού που θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 20 % των συλλήψεων. Τα απελευθερούμενα χέλια θα τοποθετούνται σε επιλεγμένα κατάλληλα οικοσυστήματα για εμπλουτισμό του αποθέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (6). Η συλλογή, μεταφορά και απελευθέρωση θα γίνεται με μέσα του κατόχου της σχετικής άδειας αλιείας γόνου, και θα βεβαιώνεται από Επιτροπή η οποία θα συστήνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και θα αποτελείται τουλάχιστον από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και του ενδιαφερομένου. 4

5 Θα υπογράφονται υποχρεωτικά πρωτόκολλο αλίευσης γυαλόχελου καθώς και πρωτόκολλο απελευθέρωσης του 20% τουλάχιστον των συλλήψεων, στα οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα έναρξης-λήξης απελευθέρωσης, το ατομικό βάρος, το συνολικό βάρος, η ακριβής θέση αλίευσης του πληθυσμού, λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύλληψη (σχήμα, δομή, μάτι), η ακριβής θέση απελευθέρωσης καθώς και στοιχειώδη υδρολογικά στοιχεία των περιοχών αλίευσης και απελευθέρωσης κατά την διάρκεια της ενέργειας (π.χ. θερμοκρασία). Τα πρωτόκολλα άμεσα θα διαβιβάζονται στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων. 8.Για τις περιπτώσεις συλλογής γυαλόχελου από θέσεις χαμηλής ποιότητας και υψηλής θνησιμότητας (συστήματα άρδευσης και αποστράγγισης, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια και λοιπές παρόμοιες κατασκευές), χωρίς την υποβολή αιτήματος ιδιωτών, η άδεια αλιείας γόνου εκδίδεται στο όνομα της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία μεριμνά για την συλλογή των γυαλόχελων από τις ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις και τη μεταφορά και απελευθέρωση της συνολικής ποσότητας αυτών σε ευνοϊκά και ανοιχτά οικοσυστήματα για τις ανάγκες εμπλουτισμού του αποθέματος. Η διαδικασία συλλογής και απελευθέρωσης θα διενεργείται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και του φορέα της συγκεκριμένης εγκατάστασης, εφ όσον υπάρχει και θα ακολουθεί τα αναφερόμενα στην περίπτωση (7). 9. Για την αλιεία χελιού από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη πρέπει να εκδίδεται ειδική άδεια αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που δίνει το δικαίωμα στο σκάφος να πραγματοποιεί αλιεία χελιού. Η άδεια αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ειδικών αδειών αλιείας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου πλοιοκτήτη (ιδιοκτήτη ή/και ασκούντα την εκμετάλλευση) αλιευτικού σκάφους, χορηγούν στο σκάφος, το έχον την επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ, συμπληρωματική άδεια αλιείας χελιού, η οποία καλείται εφεξής «ειδική άδεια». Ο πλοιοκτήτης του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους προκειμένου να εφοδιαστεί με την «ειδική άδεια» για την αλιεία χελιού, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής του, με την οποία αναλαμβάνει και την υποχρέωση να δηλώνει (στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής του) το βάρος των χελιών καθώς και τον συνολικό αριθμό χελιών που αλίευσε. Συμπληρωματικά σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ.1100/2007 και το Εθνικό Διαχειριστικό Πρόγραμμα χελιού, απαιτείται η εφαρμογή ενός συστήματος 5

6 παρακολούθησης, σύμφωνα με το οποίο συλλέγονται στοιχεία και δεδομένα για την εξυπηρέτηση τόσον των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης χελιού, όσον και για την συμπλήρωση των εκθέσεων παρακολούθησης και αποτελεσματικότητας εφαρμογής του Προγράμματος που υποχρεούμαστε στο πλαίσιο του Κανονισμού να υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα παρακολούθησης περιλαμβάνει : - Τον έλεγχο και τη πιστοποίηση των δράσεων που αφορούν στην απελευθέρωση των χελιών που αλιεύονται στις λιμνοθάλασσες, στην ανοιχτή θάλασσα, σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές και τους συνεταιρισμούς των αλιέων. - Τον έλεγχο και τη πιστοποίηση των δράσεων μεταφοράς και εμπλουτισμού του αποθέματος, σε συνεργασία με τον κύριο χρήστη του υδάτινου πόρου, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του εμπλουτισμού για την εκτίμηση του ποσοστού διαφυγής. - Την αυθημερόν κοινοποίηση στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων όλων των ανωτέρω αναφερομένων πρωτόκολλων αλίευσης και απελευθέρωσης γυαλόχελου ή χελιού καθόδου. - Τη συλλογή των δεδομένων κατά την εφαρμογή των δράσεων του Προγράμματος και την αποστολή τους στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων, καθώς και την ενημέρωσή της. - Τα δεδομένα αυτά αφορούν: - Κατάλογο των περιπτώσεων εφαρμογής των περιπτώσεων 1,6,7,8,9 και των αντιστοίχων ποσοτήτων χελιού καθόδου ή/και ανόδου που απελευθερώθηκαν ή /και διατέθηκαν για εμπλουτισμό, ή αλιεύθηκαν κατά περίπτωση. - Κατάλογο όλων των αλιευτικών σκαφών της περιοχής αρμοδιότητάς τους που αλιεύουν χέλι στη θάλασσα, ή σε ποτάμιες λεκάνες χελιού. - Κατάλογο όλων των ιχθυοσκαλών ή άλλων φορέων ή προσώπων στα οποία επιτρέπεται να πραγματοποιούν την πρώτη διάθεση χελιών. - Στοιχεία για τις ποσότητες ενήλικων χελιών, προερχόμενων από ερασιτεχνική και από επαγγελματική αλιεία, κατά την διάρκεια της κατ έτος περιόδου ψαρέματος. 6

7 - Κατάλογο των αδειοδοτημένων εν ενεργεία μονάδων που παράγουν χέλια και των στοιχείων τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων αυτών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος. - Ποσότητες υαλόχελου που προορίζεται για εκτροφή και τιμές αγοράς του. - Ποσότητες γυαλόχελου που προορίζεται για εμπλουτισμό και τιμές αγοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν (ΕΚ) αριθ.1100/2007 Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους φροντίζουν για την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων. Επιπλέον διαβιβάζουν επικαιροποιημένες κάθε χρόνο μέχρι τις 30 Απριλίου του επομένου έτους, όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες, στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων. Οι φορείς των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων των λιμνοθαλασσών, λιμνών, ποταμών, μισθωμένων θαλάσσιων θέσεων και των υδατοκαλλιεργειών χελιού, με δική τους ευθύνη για την ακρίβεια και την έγκαιρη αποστολή, θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 31 Μαρτίου του επομένου έτους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, κατά περίπτωση: - Στοιχεία παραγωγής χελιού για κάθε παραγωγικό έτος (Ετήσια Απογραφικά Δελτία) - Στοιχεία γυαλόχελου προοριζόμενου για εκτροφή (ποσότητες, τιμές) για κάθε παραγωγικό έτος. - Στοιχεία γυαλόχελου προοριζόμενου για εμπλουτισμό (ποσότητες, τιμές) για κάθε παραγωγικό έτος. Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι : α) Η κατάσταση του αποθέματος είναι τόσο ανησυχητική, όπως εκτενώς αναφέρεται στον Κανονισμό, ώστε όλα τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνεισφέρουν στην αποκατάστασή του με στόχο μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί η μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας και να επιτραπεί, με υψηλή πιθανότητα, ποσοστό διαφυγής στη θάλασσα τουλάχιστον του 40% της βιομάζας αργυρόχελων, σε σχέση με την βέλτιστη δυνατή εκτίμηση διαφυγής που θα υπήρχε, εάν δεν είχαν επέλθει στα αποθέματα οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών επιρροών. β) η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης χελιού αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7

8 Παρακαλούμε όπως από μέρους σας καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διαλαμβανομένων. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ. 1. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Αλιείας 2. Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ 3.Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας 4.Δ/νση Υδατ/γειων & Εσωτ. Υδάτων, Τμήμα 2 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γραφείο Υπουργού Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8

9 1. Υ.Π.Ε.ΚΑ Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα (Με την παράκληση να δοθεί στα Περιφερειακά Γραφεία CITES) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων 3. Περιφέρειες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 4. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήματα Αλιείας Έδρες τους (Μέσω αυτών στους αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και σχετικούς φορείς ) 9

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 883 11 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή του εγκεκριμέ νου Εθνικού Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.Δ. 420/70 «Οι συμβατικές δόσεις των

1. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.Δ. 420/70 «Οι συμβατικές δόσεις των ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/11/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Κεφάλαιο Πρώτο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός

Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Κεφάλαιο Πρώτο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-07 - 2015 Αριθ. Πρωτ: 3854 / 78225 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο Κοζάνη : 7/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Γενικοί ορισµοί

Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Γενικοί ορισµοί ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοζάνη 18/08/2015 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρ. Πρωτ.: 4867 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πρόσκλησης: 01 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) Α/Α ΟΠΣ: 1006 Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091466 2015-09-25

15PROC003091466 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα