ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999"

Transcript

1 ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999 "Καθοριός οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς τν ργαζοένν οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους υόρφ τις οδγς 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής και τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/86 «Προταα τς υγας τν ργαζοένν που κτθνται οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους» (135/Α) όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 (34/Α)" (Φ.E.K. 94/A/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξις: α. τν άρθρν 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρογή του κοινοτικού δικαου" (34/Α) όπς τροποποιήθκαν ανττοιχα το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "υτοχή τς Ελλάδας το κφάλαιο, τα αποθατικά και τις προβλέψις τς Ευρπαϊκής Τράπζας Επνδύν, το κφάλαιο τς Ευρπαϊκής Κοινόττος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανιού Εφοδιαού EURATOM" (70/Α) το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για το κυγχρονιό και τν ανάπτυξ και άλλς διατάξις" (101/Α) και το άρθρο 19 του ν. 2367/95 (261/Α) και β. τς παραγράφου 2 του άρθρου δυτέρου του ν. 2077/92 "Κύρ τς υνθήκς για τν Ευρπαϊκή Έν και τν χτικών πρτοκόλλν και δλών που πριλαβάνονται τν τλική Πράξ" (136/Α). 2. Τις διατάξις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθ τς απαχόλς και τς παγγλατικής κατάρτις και άλλς διατάξις" (79/Α). 3. Τις διατάξις τν άρθρν 29 και 36 του νόου 1568/85 "Υγιινή και Αφάλια τν ργαζοένν" (177/Α). 4. Τις διατάξις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρν και Κυβρντικά Όργανα" (137/Α), που προτέθκ το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθι του θού τν Επιλτρν κλπ." (154/Α) και αντικατατάθκ από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α). 5. Τν 8211/ κοινή απόφα του Πρθυπουργού και τς Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς "Ανάθ αροδιοτήτν Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς τους Υφυπουργούς Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς Λνδα Τζανή και Γώργιο Φλρδ" (198/Β). 6. Τν αριθό 16/ γνώ του υβουλου Υγιινής και Αφάλιας τς Εργαας (ΥΑΕ). 7. Ότι τν φαρογή τν διατάξν του παρόντος δν θα προκλθ πρόθτ δαπάν βάρος του κρατικού προϋπολογιού του Υπουργου Εργαας και Κοιννικών Αφαλν ή του κρατικού προϋπολογιού ή προϋπολογιού ΝΠ. 8. Τν αριθό 644/ γνοδότ του υβουλου Επικρατας, τά από πρότα τν Υπουργών Εθνικής Οικονοας και Οικονοικών, Ανάπτυξς, Εργαας και Κοιννικών Αφαλν, Υγας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς αποφαζου: Άρθρο 1 κοπός - Αντικνο 1. κοπός του παρόντος διατάγατος ναι: α. Η προαρογή τς λλνικής νοοθας πρ υγιινής και αφάλιας τν ργαζοένν προς τις διατάξις τς οδγας 91/322/ΕΟΚ τς Επιτροπής τς 29 ς Μαΐου 1991 (Ε.Ε. L 177/22/ ) "Πρ καθοριού νδικτικών οριακών τιών έ τς φαρογής τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που παρουιάζονται υνπα κθέώς τους, κατά τ διάρκια τς ργαας, χικά, φυικά ή βιολογικά έα" και τς οδγας 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής τς 18 ς κβρου 1996 (Ε.Ε. L 338/86/ ) "Για τ θέπι δύτρου καταλόγου νδικτικών οριακών τιών κατ φαρογή τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που υνπάγται έκθή τους χικά, φυικά ή βιολογικά έα κατά τ διάρκια τς ργαας" και β. Η τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/ Το παρόν προδρικό διάταγα έχι ς αντικνο τν προταα τν ργαζοένν από τους κινδύνους για τν υγα και τν αφάλιά τους που προέρχονται ή πορούν να προέλθουν από τν έκθή τους χικούς παράγοντς. Οι διατάξις του ιχύουν πιπλέον τν γνικών διατάξν για τν υγιινή και αφάλια τς ργαας που ιχύουν κάθ φορά. Άρθρο 2 Τροποπο π.δ. 307/86 Το π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 τροποποιται ς ακολούθς:

2 -2-1. Το τέταρτο δάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Ανώτατ οριακή τιή έκθς χικό παράγοντα: νοται τιή τν οποα δν πιτρέπται να ξπρνά έ χρονικά ταθιέν έκθ του ργαζόνου τον χικό παράγοντα κατά τ διάρκια οποιαδήποτ δκαπντάλπτς πριόδου έα το χρόνο ργαας του, έτ και αν τρται οριακή τιή έκθς". 2. Ο πνακας τς παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς 2,4,5-Τ C 8 H 5 Cl 3 O ,4-D C 8 H 6 Cl 2 O Aldrin C 12 H 8 Cl ,25 0,75 Αmate, βλέπ ουλφαικό αώνιο Antu (α-ναφθυλο-θιουρα) C 11 H 10 N 2 S ,3 Azinphos-methyl C 10 H 12 N 3 O 3 PS ,2 0,6 Benomyl C 14 H 18 N 4 O Bromacil C 9 H 13 BrN 2 O Camphechlor C 10 H 10 Cl ,5 1 Captafol C 10 H 9 Cl 4 NO 2 S ,1 Captan C 9 H 8 Cl 3 NO 2 S Carbaryl C 12 H 11 NO Carbofuran C 12 H 15 NO ,1 Chlordane C 10 H 6 Cl ,5 2 Chlorpyriphos C 9 H 11 Cl 3 NO 3 PS ,2 0,6 Crufomate C 12 H 19 ClNO 3 P Cyclonite, βλέπ Hexogen Cyhexatin C 18 H 34 OSn Dalapon, βλέπ ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- DDT C 14 H 9 Cl Demeton C 8 H 19 O 3 PS , Demeton methyl C 6 H 15 O 3 PS DEHP, βλέπ Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας Diazinon C 12 H 21 N 2 O 3 PS Dichlorvos (DDVP) C 4 H 7 Cl 2 O 4 P Dicrotophos C 8 H 16 NO 5 P ,25 Dieldrin C 12 H 8 Cl 6 O ,25 0,75 Dioxathion C 12 H 26 O 6 P 2 S ,2 Diquat (άλατα) ++ C 12 H 12 N ,5 1 Disulfiram C 10 H 20 N 2 S Disulfoton C 8 H 19 O 2 PS ,1 0,3 Diuron C 9 H 10 Cl 2 N 2 O Emery C 19 H 36 O (ιπν.) Endosulfan C 9 H 6 Cl 6 O 3 S ,1 0,3 Endrin C 12 H 8 Cl 6 O ,1 0,3 EPN C 14 H 14 NO 4 PS ,5

3 -3- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Fenamiphos C 13 H 22 NO 3 PS ,1 Fenchlorophos, βλέπ Ronnel Fensulfothion C 11 H 17 O 4 PS ,1 Fenthion C 10 H 15 O 3 PS ,2 Ferbam C 9 H 18 N 3 S 6 Fe Halothane C 2 HBrClF Heptachlor C 10 H 5 Cl ,5 Hexogen (RDX) C 3 H 6 N 6 O ,5 3 Isophorone C 9 H 14 Ο Lindane C 6 H 6 Cl ,5 1,5 Malathion C 10 H 19 O 6 PS Methomyl C 5 H 10 N 2 O 2 S ,5 Methoxychlor (DMTD) C 16 H 15 Cl 3 O Methylparathion C 8 H 10 NO 5 PS ,2 0,6 Mevinphos C 7 H 13 O 6 P ,01 0,1 0,03 0,3 MOCA, βλέπ Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- Monocrotophos C 7 H 14 NO 5 P ,25 Morpholine C 4 H 9 NO Naled (Nibrom) C 4 H 7 Br 2 Cl 2 Ο 4 P Paraquat, διχλριούχο C 12 H 14 N 2 Cl ,1 Parathion C 10 H 14 NO 2 PS ,1 0,3 Phorate C 7 H 17 O 2 PS ,05 0,2 Picloram C 6 H 3 Cl 3 N 2 O Propoxur C 11 H 15 NO Ronnel C 8 H 8 Cl 3 O 3 PS Rotenone C 23 H 22 O Sulfotep (TEDP) C 8 H 20 O 5 P 2 S ,2 TEPP C 8 H 20 O 7 P ,004 0,05 0,01 0,2 Tetryl C 7 H 5 N 5 O ,5 3 Thiram (TMTD) C 6 H 12 N 2 S Warfarin C 19 H 16 O ,5 White spirit Αιθάλ C ,5 7 Αιθανολαν C 2 H 7 NO Αιθανόλ C 2 H 6 O Αιθοξυαιθανόλ, 2- C 4 H 10 O Αιθυλαιθέρας C 4 H 10 O Αιθυλαν C 2 H 7 N Αιθυλνογλυκόλ (ατο) C 2 H 6 O Αιθυλνοδιαν C 2 H 8 N Αιθυλνοδιβρδιο C 2 H 4 Br ,5 4 Αιθυλνοδιχλρδιο C 2 H 4 Cl Αιθυλνοϊν C 2 H 5 N ,5 0,9 Αιθυλνοξδιο C 2 H 4 O Αιθυλνοχλροϋδρν C 2 H 5 ClO Αιθυλιδνονορβορνένιο C 9 H Αιθυλο-δυτροταγής αυλο-κτόν C 8 H 16 O Αιθυλοβνζόλιο C 8 H Αιθυλοβουτυλο-κτόν C 7 H 14 O Αιθυλοβρδιο C 2 H 5 Br Αιθυλορκαπτάν C 2 H 6 S Αιθυλο-ορφολν, 4- C 6 H 13 NO Αιθυλοχλρδιο C 2 H 5 Cl

4 Χικός Χικός -4- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ακταλδΰδ C 2 H 4 O Ακτόν C 3 H 6 O Ακτονιτρλιο C 2 H 3 N Ακτυλοαλυκιλικό οξύ, ο- C 9 H 8 O Ακρολΐν C 3 H 4 O ,1 0,25 0,3 0,8 Ακρυλαδιο C 3 H 5 NO ,3 Ακρυλικό οξύ C 3 H 4 Ο Ακρυλικός αιθυλτέρας C 5 H 8 O Ακρυλικός βουτυλτέρας C 7 H 12 O Ακρυλικός θυλτέρας C 4 H 6 O Ακρυλικός υδροξυ-προπυλτέρας C 6 H 10 O ,5 3 Ακρυλονιτρλιο C 3 H 3 N ,5 Αλλυλο-γλυκιδυλο-αιθέρας C 6 H 12 O Αλλυλική αλκοόλ C 3 H 6 O Αλλυλοχλρδιο C 3 H 5 Cl Αλλυλο-προπυλο-διουλφδιο C 6 H 12 S Αλουνα, α- Al 2 O (αναπν) 5(ιπν.) Αινοπυριδν, 2- C 5 H 6 N , Αιτρόλ C 2 H 4 N ,2 Ανα H 3 N Άυλο (ιπν.) Άνθρακας (κόν <5% χαλαζα)) C (αναπν.) Ανιλν C 6 H 7 N ,5 10 Ανιιδν, p- ή θοξυανιλν, 4- C 7 H 9 NO ,5 Ανιιδν, ο- ή θοξυανιλν, 2- C 7 H 9 NO ,5 Αντιόνιο και νώις του (ς Sb) Sb ,5 Αργλιο ταλλικό & οξδιο του αργιλου Al Al 2 O (αναπν) 5 (ιπν.) Αργιλου διαλυτά άλατα (ς Αl) 2 Αργιλου καπνο υγκολλήν (ς Al) Al Αργιλου πυροφορική κόν Αργιλου, αλκύλια του (ς Al) 2 Άργυρος (διαλυτές νώις ς Ag) 0,01 Αρνικό και νώις του (ς Αs) As ,1 Αρν AsH ,05 0,2 Αβέτιο ανθρακικό CaCO (ιπν.) Αβέτιο αρνικικό Ca 3 As 2 Ο ,1 Αβέτιο θιικό CaSO Αβέτιο πυριτικό (υνθτικό) CaSiO (ιπν.) Αβτου οξδιο CaO Αβτου υδροξδιο Ca(OH) Αβτοκυαναδιο CaCN Άφαλτος (βιτουένια) Ατραζν C 8 H 14 ClN Άφνιο Hf ,5 1,5 Βαναδου πντοξδιο V 2 O ,5(αναπ) 0,05(ιπ) Βάριο (διαλυτές νώις ς Ba) 0,5 Βαρου διαλυτές νώις 0,5 Βνζο-(α)-πυρένιο C 20 H ,005 Βνζοκινόν, p- C 6 H 4 O ,1 0,4 0,3 1,5

5 Χικός Χικός -5- Έκθς Ανώτατ Έκθς Βνζυλοχλρδιο C 7 H 7 Cl Βρύλλιο και νώις του (ς Be) Be ,005 Βινυλιδνοχλρδιο C 2 H 2 Cl Βινυλοτολουόλιο C 9 H Βολφράιο (αδιάλυτς νώις ς W) 5 10 Βολφράιο (διαλυτές νώις ς W) 1 3 Βόρακας (άνυδρος) Na 2 B 4 Ο Βόρακας (ένυδρος 10 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 O 7.10H 2 O Βόρακας (ένυδρος 5 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 Ο 7.5H 2 O Βορου, οξδιο του Β 2 Ο Βουταδιένιο, 1,3- C 4 H Βουτανάλ, 2-, βλέπ Κροτοναλδΰδ Βουτάνιο C 4 H Βουτανόλ, n- C 4 H 10 O Βουτανόλ, δυτροταγής- C 4 H 10 Ο Βουτανόλ, τριτοταγής- C 4 H 10 Ο Βουτοξυ-αιθανόλ, 2- C 6 H 14 O Βουτυλαν, 1- C 4 H 11 N Βουτυλαν, 2- C 4 H 11 N Βουτυλαν, τριτοταγής- C 4 H 11 N Βουτυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 7 H 14 O Βουτυλο-ρκαπτάν C 4 H 10 S ,5 1,8 Βουτυλοτολουόλιο, p-τριτοταγές- C 11 H Βουτυλοφαινόλ, ο-δυτροταγές- C 10 H 14 O Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο C 15 H 24 O Βρώιο Br ,1 0,7 0,3 2 Βροφόριο CHBr ,5 5 Βρο-χλρο-θάνιο CH 2 BrCl Γαλακτικός βουτυλτέρας C 7 H 14 O Γλουταραλδΰδ C 5 H 8 O ,2 0,8 0,2 0,8 Γλυκρν C 3 H 8 O Γλυκιδόλ C 3 H 6 O Γραφτς C (ιπν.) Γύψος CaSO (ιπν.) καβοράνιο B 10 H ,05 0,3 0,15 0,9 καφθοριούχο θο S 2 F ,025 0,25 0,075 0,75 ιαζθάνιο CH 2 N ,2 0,4 ιαιθανολαν C 4 H 11 NO ιαιθυλαν C 4 H 11 N ιαιθυλαινο-αιθανόλ C 6 H 15 NO ιαιθυλνοτριαν C 4 H 13 N ιαιθυλοκτόν C 5 H 10 O ιακτονική αλκοόλ C 6 H 12 Ο ιαινοδιφαινυλο-θάνιο C 13 H 14 N ,1 0,8 ιβινυλο-βνζόλιο, 1,3- C 10 H ιβοράνιο B 2 H ,1 0,1 ιβουτυλαινο-αιθανόλ, 2-N C 10 H 23 NO ιβρο-διφθορο-θάνιο CBr 2 F ιγλυκιδυλαιθέρας C 6 H 10 O ,1 0,53 ιθιάνθρακας CS ιθιώδς νάτριο ή όξινο θιώδς νάτριο NaHSO ιιοβουτυλο-κτόν C 9 H 18 O ιιοκυανική ιοφορόν C 12 H 18 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18

6 -6- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς ιιοκυανικό ξαθυλένιο (HMDI) C 8 H 12 N 2 O ,01 0, ,15 ιιοκυανικός τέρας του C 15 H 10 Ν 2 Ο ,02 0,2 0,02 0,2 διφαινυλοθάνιου (MDI) ιιοκυανικός τέρας του ναφθαλινου, C 12 H 6 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18 1,5- ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,4- (TDI) ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,6- ιιοπροπυλαν C 6 H 15 N ικυκλοπνταδιένιο C 10 H ικυκλοπνταδινυλιούχος δρος C 10 H 10 Fe (ferrocene) ιθοξυθάνιο C 3 H 8 O ιθυλο-αιθυλο-αν, Ν,Ν- C 4 H 11 N ιθυλαν C 2 H 7 N ιθυλανιλν, Ν,Ν- C 8 H 11 N ιθυλο-ακταδιο, Ν,Ν- C 4 H 9 NO ιθυλο-φοραδιο, Ν,Ν- C 3 H 7 NO ιθυλυδραζν, Ν,Ν- C 2 H 8 N ,5 1 ινιτρική αιθυλνο-γλυκόλ C 2 H 4 N 2 O ,25 1,5 0,25 1,5 ινιτρική προπυλ-νογλυκόλ C 3 H 6 N 2 O ,2 1,2 0,2 1,2 ινιτροβνζόλιο C 6 H 4 N 2 O ινιτρο-ο-κρόλ, 4- C 7 H 6 N 2 O ,2 0,6 ινιτροτολουόλιο C 7 H 6 N 2 O ,5 ιοξάνιο, 1,4- C 4 H 8 O ιοξδιο του αζώτου NO ιοξδιο του άνθρακα CO ιοξδιο του θου SO ιοξδιο του χλρου ClO ,1 0,3 0,3 0,9 ιπροπυλοκτόν C 7 H 14 Ο ιφαινυλαιθέρας (ατο) C 12 H 10 O ιφαινυλαν C 12 H 11 N ιφαινύλιο C 12 H ,25 1,5 0,6 4 ιχλρο-1-νιτροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 3 Cl 2 NO ιχλροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 4 Cl ιχλρο-αιθυλένιο, 1,2- C 2 H 2 Cl ιχλροακτυλένιο C 2 Cl ,1 0,4 0,1 0,4 ιχλροβνζόλιο, p- C 6 H 4 Cl ιχλροβνζόλιο, ο- C 6 H 4 Cl ιχλρο-διαιθυλαιθέρας, 2,2 - C 4 H 8 Cl 2 O ιχλρο-διθυλυδαντοΐν C 5 H 6 Cl 2 N 2 O ,2 0,4 ιχλρο-διφθορο-θάνιο CCl 2 F ιχλροθάνιο, βλέπ Μθυλνοχλρδιο ιχλρο-προπάνιο, 1,2- C 3 H 6 Cl ιχλρο-προπένιο, 1,3- C 3 H 4 Cl ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- C 3 H 4 Cl 2Ο ιχλροττραφθορο-αιθάνιο C 2 Cl 2 F ιχλροφθορο-θάνιο CHCl 2 F Εξάνιο C 6 H (όλα τα ιορή κτός του n-ξανου) Εξάνιο, n- C 6 H Εξαφθοριούχο θο SF Εξαφθοριούχο λήνιο SeF ,05 0,4 Εξαφθοριούχο τλλούριο TeF ,02 0,2

7 Χικός Χικός -7- Έκθς Ανώτατ Έκθς Εξαχλροαιθάνιο (ατο) C 2 Cl Εξαχλρο-βουταδιένιο C 4 Cl ,02 0,24 Εξαχλροκυκλο-πνταδιένιο C 5 Cl ,01 0,11 Εξυλνογλυκόλ C 6 H 14 O Επιχλρυδρν C 3 H 5 ClO , Επτάνιο, n- C 7 H Ζιρκόνιο και νώις του Ζr 5 10 Θάλιο και διαλυτές νώις του (ς Tl) Tl 0,1 Θιικό οξύ H 2 O 4 S Θιικός διθυλτέρας ή θιικό διθύλιο C 2 H 6 O 4 S ,1 0,5 0,1 0,5 Θιογλυκολικό οξύ C 2 H 4 O 2 S Θιο-δις(6-τριτοταγές.βουτυλο-mκρόλ), C 22 H 30 O 2 S ,4 - Θιονυλοχλρδιο SOCl Ινδένιο C 9 H Ίνδιο και νώις του (ς In) In Ιοαυλική αλκοόλ C 5 H 12 O Ιοβουτυλική αλκοόλ C 4 H 10 O Ιοκυανικό θύλιο C 2 H 3 NO ,02 0,05 Ιοοκτυλική αλκοόλ C 8 H 18 Ο Ιοπντάνιο C 5 H Ιοπροπυλαιθέρας C 6 H 14 Ο Ιοπροπυλαν C 3 H 9 N Ιοπροπυλανιλν, Ν- C 9 H 13 N Ιοπροπυλική αλκοόλ C 3 H 8 O Ιοπροπυλο-γλυκιδυλαιθέρας C 6 H 12 Ο Ιοπροπυλο-γλυκόλ C 5 H 12 O Ιώδιο Ι ,1 1 0,1 1 Ιδοφόριο CHI ,6 10 1,2 20 Κάδιο και νώις του (ς Cd) Cd ,025 0,1 Καφορά (υνθτική) C 10 H 16 O Καπρολακτά (ατο) C 6 H 11 NO Καπρολακτά (κόν) C 6 H 11 NO Καρβδιο τς ιλικόνς C-Si (ιπν.) Κατρος Sn Κατρος (ανόργανς νώις ς Sn) 2 Κατρος (οργανικές νώις ς Sn) 0,1 0,2 Κτέν C 2 H 2 O ,5 0,9 1,5 3 Κοβάλτιο ταλλικό (κόν και καπνο) Co ,1 Κοβαλτου νώις (ς Co) 0,1 Κουένιο C 9 H Κρόλς (όλα τα ιορή) C 7 H 8 Ο Κροτοναλδΰδ C 4 H 6 O Κυαναδιο CH 2 N Κυανδια (ς CN) 5 Κυανοακρυλικός- θυλτέρας, 2- C 5 H 5 NO Κυανογόνο ή δικυάνιο C 2 N Κυκλοξάνιο C 6 H Κυκλοξανόλ C 6 H 12 O Κυκλοξανόν C 6 H 10 Ο Κυκλοξένιο C 6 H Κυκλοξυλαν C 6 H 13 N Κυκλοπνταδιένιο, 1,3- C 5 H Κυκλοπντάνιο C 5 H

8 -8- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Λυκόχρυος (διαλυτές νώις ς Pt) 0,002 Λυκόχρυος (ταλλικός) Pt Λιθανθρακόπια (πττικές νώις) ,2 Μαγγανου νώις (ς Mn) 5 Μαγνου, οξδιο του MgO (ιπν.) Μάραρο (ανθρακικό αβέτιο) CaCO (ιπν.) Μθακρυλικό οξύ C 4 H 6 O Μθακρυλικός θυλτέρας C 5 H 8 O Μθανόλ CH 4 O Μθοξυ-αιθανόλ, 2- C 3 H 8 O Μθοξυθυλ-αιθοξυ-προπανόλ, 2- C 7 H 16 O Μθοξυφαινόλ, 4- C 7 H 8 O Μθυλ-2-πυρολιδόν, Ν- C 5 H 9 NO Μθυλακτυλένιο C 3 H Μθυλαν CH 5 N Μθυλαυλκτόν C 7 H 14 O Μθυλανιλν, Ν- C 7 H 9 N Μθυλβουτυλ-κτόν C 6 H 12 O Μθυλένιο, δις (4-κυκλοξυλο- C 15 H 22 N 2 O ,01 0,11 0,01 0,11 ιοκυανικό-) Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- C 13 H 12 Cl 2 N ,22 Μθυλνοχλρδιο CH 2 Cl Μθυλιοαυλο-κτόν C 7 H 14 Ο Μθυλο-ιοβουτυλο-καρβινόλ C 6 H 14 O Μθυλο-ιοβουτυλο-κτόν C 6 H 12 O Μθυλο-ιοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοαιθυλο-κτόν C 4 H 8 Ο Μθυλοακριλο-νιτρλιο C 4 H 5 N Μθυλοβρδιο CH 3 Br Μθυλοϊδδιο CH 3 I Μθυλο-κυκλοξάνιο C 7 H Μθυλο-κυκλοξανόλ C 7 H 14 O Μθυλο-κυκλοξανόν, 2- C 7 H 12 O Μθυλο-ρκαπτάν CH 4 S ,5 1 Μθυλοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοτυρόλιο (όλα τα ιορή) C 9 H Μθυλοχλρδιο CH 3 Cl Μθυλυδραζν CH 6 N ,2 0,35 0,2 0,35 Μιτυλένιο C 9 H Μιτυλοξδιο C 6 H 10 O Μταθιώδς νάτριο Na 2 S 2 O Μλϊνικός ανυδρτς C 4 H 2 O ,25 1 Μολυβδένιο (αδιάλυτς νώις ς Mo) 15 Μολυβδένιο (διαλυτές νώις ς Mo) 5 Μονοξδιο του αζώτου NO Μονοξδιο του άνθρακα CO Μυρκικό οξύ CH 2 O Μυρκικός αιθυλτέρας C 3 H 6 O Μυρκικός θυλτέρας C 2 H 4 O Νατραζδιο N 3 Na ,1 0,3 0,1 0,3 Ναφθαλνιο C 10 H Νικέλιο και νώις του (ς Ni) 1 Νικλοκαρβονύλιο C 4 O 4 Ni ,05 0,35

9 Χικός Χικός -9- Έκθς Ανώτατ Έκθς Νικοτν C 10 H 14 N ,5 1,5 Νιτρικό οξύ HNO Νιτρικός n-προπυλτέρας C 3 H 7 NO Νιτροαιθάνιο C 2 H 5 NO Νιτροανιλν, p- C 6 H 6 N 2 O Νιτροβνζόλιο C 6 H 5 NO Νιτρογλυκρν C 3 H 5 N 3 O ,2 2 0,2 2 Νιτροθάνιο CH 3 NO Νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 7 NO Νιτροπροπάνιο, 2- C 3 H 7 NO Νιτροτολουόλιο (όλα τα ιορή) C 7 H 7 NO Ξυλιδν (όλα τα ιορή) C 8 H 11 N Ξύλο (κόν) 5 Ξυλόλια (όλα τα ιορή) C 8 H Όζον Ο ,1 0,2 0,3 0,6 Οκτάνιο C 8 H Οκταχλροναφθαλνιο C 10 Cl ,1 0,3 Οξαλικό οξύ C 2 H 2 O Οξικό οξύ C 2 H 4 Ο Οξικός 1-θοξυ-2-προπυλτέρας ή 2- C 6 H 12 O οξικό θοξυ-1-θυλοαιθύλιο Οξικός 2-αιθοξυ-αιθυλτέρας C 6 H Οξικός 2-θοξυ-αιθυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός αιθυλτέρας C 4 H 8 O Οξικός- αυλτέρας, n- ή C 7 H 14 Ο Οξικό πντύλιο Οξικός- αυλτέρας, δυτροταγής- ή C 7 H 14 O οξικό θυλο-βουτύλιο Οξικός- αυλτέρας, τριτοταγής- ή C 7 H 14 O Οξικό τριτοταγές-αύλιο Οξικός ανυδρτς C 4 H 6 O Οξικός βινυλτέρας C 4 H 6 O Οξικός βουτοξυ-αιθυλτέρας C 8 H 16 O Οξικός- βουτυλτέρας, n- C 6 H 12 O Οξικός- βουτυλτέρας, δυτροταγής- C 6 H 12 Ο Οξικός- βουτυλτέρας, Τριτοταγής- C 6 H 12 O Οξικός ιοαυλτέρας ή C 7 H 14 O Οξικό ιοπντύλιο Οξικός ιοβουτυλτέρας C 6 H 12 O Οξικός ιοπροπυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός θυλτέρας C 3 H 6 O Οξικός- προπυλτέρας, n- C 5 H 10 O Οξικός-αυλτέρας 3-, ή C 7 H 14 O οξικό πντύλιο Οξικός-διθυλ-βουτυλτέρας, 1,3- C 8 H 16 O Οξυχλριούχος φφόρος POCl ,2 1,2 0,6 3,6 Ορθοφφορικό οξύ H 3 PΟ Ορυκτέλαιο (οχλ) Οου ττροξδιο OsO ,0002 0,002 0,0006 0,006 Ουράνιο και νώις του ς U 0,25 0,6

10 -10- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Παραφινικός κρός (καπνός) Πνταβοράνιο B 5 H ,005 0,01 0,015 0,03 Πνταρυθριτόλ C 5 H 12 O (ιπν.) Πνταθιούχος φφόρος P 2 S Πντακαρβονύλιο του ιδήρου (ς Fe) C 5 FeΟ ,8 1,6 Πντάνιο (όλα τα ιορή) C 5 H Πνταχλριούχος φφόρος PCl Πνταχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 3 Cl ,5 Πνταχλρο-φαινόλ C 6 HCl 5 O ,5 1,5 Πντοξδιο του φφόρου PO Πνταφθοριούχο βρώιο BrF ,1 0,7 0,3 2 Πικρικό οξύ C 6 H 3 N 3 O ,1 0,3 Πιπραζν διϋδρο-χλριούχος C 4 H 10 N 2.2HCl Προπάνιο C 3 H Προπαργυλική αλκοόλ C 3 H 4 O Προπιολακτόν, β- C 3 H 4 O ,5 Προπιονικό οξύ C 3 H 6 O Προπυλνογλυκολ-θυλαιθέρας C 4 H 10 O Προπυλνοϊν C 3 H 7 N Προπυλνοξδιο C 3 H 6 O Προπυλική- αλκοόλ, n- C 3 H 8 O Πύρθρο Πυριδν C 5 H 5 N Πυριτικό αιθύλιο C 8 H 20 O 4 Si Πυριτικό θύλιο C 4 H 12 O 4 Si Πυρτιο Si (ιπν.) Πυροκατχόλ C 6 H 6 O Ρορκινόλ C 6 H 6 O Ρόδιο Rd ,1 0,3 Ρόδιο (αδιάλυτα άλατα) 0,1 Ρόδιο (διαλυτά άλατα) 0,001 0,003 λήνιο και νώις του (ς Se) 0,2 ιδροβανάδιο (κόν) ιδήρου (διαλυτά άλατα ς Fe) 1 2 ιδήρου (ΙΙ) οξδιο ς Fe FeO ιδήρου (ΙΙΙ) οξδιο ς Fe Fe 2 O ιλάνιο SiH ουλφαικό αώνιο H 6 N 2 O 3 S ουλφουρυλο-φθορδιο F 2 O 2 S τιβν (υδρδιο του αντιονου) SbH ,1 0,5 0,3 1,5 τρυχνν C 21 H 22 N 2 O ,15 0,45 τυρόλιο C 8 H Τάλκς (χρς ααντο) Mg 3 Si 4 O 10 (OH) (ιπν.) 2(αναπν.) Ταντάλιο Ta Τλλούριο και νώις του (ς Te) Te ,1 Τλλουριούχο βιούθιο Bi 2 Te Τρβινθν (φυτική) ~C 10 H Ττρααιθυλιούχος όλυβδος C 8 H 20 Pb ,1 Ττραβριούχος άνθρακας CBr ,1 1,4 0,3 4 Ττραβρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Br Ττραθυλλκτρο-δινιτρλιο C 8 H 12 N , Ττραθυλιούχος όλυβδος C 4 H 12 Pb ,15

11 Χικός Χικός -11- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ττρανιτροθάνιο CN 4 O Ττραϋδρδιο του γρανου GeH ,2 0,6 0,6 1,8 Ττραϋδρο-φουράνιο C 4 H 8 O Ττραφθοριούχο θο SF ,1 0,4 0,25 1 Ττραχλρο-αιθυλένιο, βλέπ Υπρχλροαιθυλένιο Ττραχλράνθρακας CCl Ττραχλρο-1,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 Cl 4 F (R112) Ττραχλρο-2,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,1,2- C 2 Cl 4 F Ττραχλρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Cl Ττραχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 4 Cl Τιτανου διοξδιο TiO (ιπν.) Τολουϊδν (όλα τα ιορή) C 7 H 9 N Τολουόλιο C 7 H Τριαιθυλαν C 6 H 15 N Τριβριούχο βόριο BBr Τρικαρβονυλο 2-θυλοκυκλοπνταδινυλικό C 9 H 7 MnO ,2 0,6 αγγάνιο (ς Mn) Τρικαρβονυλο-κυκλοπνταδινυλικό C 8 H 5 MnO ,1 0,3 αγγάνιο Τριθυλαν C 3 H 9 N Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,3- C 9 H Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,4- C 9 H Τριλλιτικός ανυδρτς C 9 H 4 O ,005 0,04 Τρινιτροτολουόλιο, 2,4,6- C 7 H 5 N 3 O ,5 Τριοξυχλρο-φθορδιο ή υπρχλρυλοφθορδιο ClFO Τριφαινύλια (όλα τα ιορή) C 18 H ,5 5 0,5 5 Τριφθοριούχο βόριο BF Τριφθοριούχο χλώριο ClF ,1 0,4 0,1 0,4 Τριφθοροβρο-θάνιο CBrF Τριφθριούχο άζτο F 3 N Τριχλριούχος φφόρος PCl ,5 3 0,5 3 Τριχλρο-1,2,2-τριφθορο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 Cl 3 F Τριχλροαιθάνιο, 1,1,1- C 2 H 3 Cl Τριχλρο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 H 3 Cl Τριχλροαιθυλένιο C 2 HCl Τριχλρο-βνζόλιο, 1,2,4- C 6 H 3 Cl Τριχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 5 Cl Τριχλροπροπάνιο, 1,2,3- C 3 H 5 Cl Τριχλροφθορο-θάνιο CCl 3 F Υγραέριο ή Υγροποιένο αέριο πτρλαου (LPG) Υδραζν H 4 N ,1 0,13 Υδράργυρος (Hg) και νώις του ς Hg Hg ,1 (κτός τν αλκυλνών) Υδράργυρος (οργανικές νώις) 0,01 0,03 Υδρδιο του λιθου HLi ,025 Υδρδιο του λνου H 2 Se ,2 0,4 Υδροβρώιο HBr

12 -12- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Υδρόθιο H 2 S Υδροκινόν C 6 H 6 O Υδροκυάνιο HCN Υδροξδιο του καλου KOH Υδροξδιο του καιου CsHO Υδροξδιο του νατρου NaOH Υδροφθόριο HF ,5 3 2,5 Υδροχλώριο HCl Υπροξδιο τς θυλοαιθυλο-κτόνς C 8 H 16 O ,7 5 0,7 5 Υπροξδιο του βνζοϋλου C 14 H 10 O Υπροξδιο του υδρογόνου Η 2 Ο ,4 3 Υπρχλροαιθυλένιο C 2 Cl Υπρχλροθυλορκαπτάν CCl 4 S ,1 0,8 Ύττριο και νώις του Υ Φαινοθιαζν C 12 H 9 NS Φαινόλ C 6 H 6 O Φαινυλνοδιαν, m- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, p- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, ο- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 9 H 10 O Φαινυλο-ρκαπτάν C 6 H 6 S ,5 2,3 Φαινυλοφφν C 6 H 7 P ,05 0,25 0,05 0,25 Φαινυλυδραζν C 6 H 8 N Φθαλικό διβουτύλιο C 16 H 22 O Φθαλικός ανυδρτς C 8 H 4 O Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας ή C 24 H 38 O Φθαλικός δι-δυτροταγής-οκτυλτέρας Φθαλικός διαιθυλτέρας C 12 H 14 O Φθαλικός διθυλτέρας C 10 H 10 O Φθαλοδινιτρλιο, m- C 8 H 4 N Φθόριο F ,25 2 1,25 2 Φθοριούχς νώις ς F ,5 Φθοριούχο καρβονύλιο CF 2 O Φθοροοξικό νάτριο C 2 H 2 FO 2 Na ,05 0,15 Φοραλδΰδ CH 2 O ,5 2 2,5 Φοραδιο CH 3 NO Φουρφουράλ C 5 H 4 O Φουρφουρυλική αλκοόλ C 5 H 6 O Φγένιο COCl ,1 0,4 Φφν PH ,3 0,4 1 1 Φφορικό διβουτύλιο C 8 H 19 O 4 P Φφορικός τέρας του τριβουτυλου C 12 H 27 O 4 P ,4 5 0,4 5 Φφορικός τέρας του τριφαινυλου C 18 H 15 O 4 P Φφόρος (κτρινος) Ρ ,1 0,3 Φφορώδς τέρας του τριθυλου C 3 H 9 O 3 P Χαλκός (καπνός) Cu ,2 Χαλκός (κόν) Cu Χλριούχο αώνιο (καπνός) NH 4 Cl Χλριούχο θο S 2 Cl Χλριούχο κυανογόνο CClN ,3 0,6 0,3 0,6 Χλώριο Cl Χλριένο διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλρο-1-νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 6 ClNO Χλρο-4-νιτροβνζόλιο, 1- C 6 H 4 ClNO Χλροακταλδύδ C 2 H 3 ClO

13 Χικός Χικός -13- Έκθς Ανώτατ Έκθς Χλρο-ακτοφαινόν, α- C 8 H 7 ClO ,05 0,3 Χλρο-ακτυλο-χλρδιο C 2 H 2 Cl 2 O ,05 0,2 Χλροβνζόλιο C 6 H 5 Cl Χλρο-βνζυλιδένιο-αλονιτρλιο, ο- C 10 H 5 ClN ,05 0,4 0,05 0,4 Χλρο-βουταδιένιο, 2- C 4 H 5 Cl Χλρο-διφαινύλια (42% ς χλώριο) Χλρο-διφαινύλια (54% ς χλώριο) ,5 Χλρο-διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλροδιφθρο-θάνιο CHClF Χλροθυλ-αιθέρας, δις- C 2 H 4 Cl 2 O ,005 Χλρο-πνταφθορο-αιθάνιο C 2 ClF Χλροπικρν CCl 3 NO ,1 0,7 0,3 2 Χλρο-τυρόλιο, ο- C 8 H 7 Cl Χλρο-τολουόλιο, ο- C 7 H 7 Cl Χλροφόριο CHCl Χρικό τριτοταγές-βουτύλιο (ς CrO 3 ) C 8 H 18 CrΟ ,1 Χρώιο (ταλλικό) Cr Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 (ς χρικό κάλιο) Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 Χρου (ΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Χρου (ΙΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Ψυδάργυρος χλριούχος (καπνο) ZnCl Ψυδαργύρου Οξδιο (καπνο) ZnO Το άρθρο 5 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Άρθρο 5 Κυρώις 1. κάθ ργοδότ, κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται, ανξάρττα από τις ποινικές κυρώις, οι διοικτικές κυρώις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 τν πιφύλαξ τν διατάξν του άρθρου 6 τς ΚΥΑ 88555/3293/ που κυρώθκ το άρθρο 39 του ν. 1836/ κάθ κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι από αέλια ή πρόθ τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται οι ποινικές κυρώις του άρθρου 25 του ν. 2224/94." Άρθρο 3 Αναθώρ οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς Οι οριακές τιές έκθς και οι ανώτατς οριακές τιές έκθς του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 και το παρόν π.δ. αναθρούνται ανά τριτα, ώτ να λφθούν υπόψ τα νέα τχνικά και πιτονικά δδοένα τον τοέα αυτό και κυρς οι κατυθυντήρις οδγς ή υτάις τς Επιτροπής τς Ευρπαϊκής Ένς. Η ανά τριτα αναθώρ τν οριακών τιών γνται προδρικό διάταγα. Άρθρο 4 Έναρξ ιχύος Η ιχύς του παρόντος διατάγατος αρχζι έξι ήνς τά τ δουή του τν Εφρδα τς Κυβρνής. τον Υπουργό Εργαας και Κοιννικών Αφαλν αναθέτου τ δου και τν κτέλ του παρόντος διατάγατος. Aθήνα, 7 Μαΐου 1999

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011 ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς, Δρ. ΑΘΝΑ ενημέρωση των πινάκων της έκδοσης, με τις τιμές του, πραγματοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς Αθήνα ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=5 ο C) Μονοατοµικά Μέταλλο, ευγενή αέρια ιατοµικά H,O, N, F,Cl, Br, I Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, Sb4 ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πρωτόνια

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σηµειώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΛΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Με το επιστημονικό κύρος των

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΛΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Με το επιστημονικό κύρος των ΥΛΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελεσματική Συμβολή στην Επιτυχή Προετοιμασία προς τις Εξετάσεις για την Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση, Αρχαία, Λατινικά Όλοι οι τύποι που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Α12 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) Υλικά / Προϊόντα Χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. Α. Αργυράκη, ΕΚΠΑ

ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. Α. Αργυράκη, ΕΚΠΑ 1 ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Α. Αργυράκη, ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γεωχημικές διεργασίες ελέγχου χημισμού το νερού 2. Προέλευση επιλεγμένων διαλυμένων ιόντων- χημικών ενώσεων 3. Πόσιμο νερό και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα