ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999"

Transcript

1 ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999 "Καθοριός οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς τν ργαζοένν οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους υόρφ τις οδγς 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής και τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/86 «Προταα τς υγας τν ργαζοένν που κτθνται οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους» (135/Α) όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 (34/Α)" (Φ.E.K. 94/A/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξις: α. τν άρθρν 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρογή του κοινοτικού δικαου" (34/Α) όπς τροποποιήθκαν ανττοιχα το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "υτοχή τς Ελλάδας το κφάλαιο, τα αποθατικά και τις προβλέψις τς Ευρπαϊκής Τράπζας Επνδύν, το κφάλαιο τς Ευρπαϊκής Κοινόττος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανιού Εφοδιαού EURATOM" (70/Α) το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για το κυγχρονιό και τν ανάπτυξ και άλλς διατάξις" (101/Α) και το άρθρο 19 του ν. 2367/95 (261/Α) και β. τς παραγράφου 2 του άρθρου δυτέρου του ν. 2077/92 "Κύρ τς υνθήκς για τν Ευρπαϊκή Έν και τν χτικών πρτοκόλλν και δλών που πριλαβάνονται τν τλική Πράξ" (136/Α). 2. Τις διατάξις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθ τς απαχόλς και τς παγγλατικής κατάρτις και άλλς διατάξις" (79/Α). 3. Τις διατάξις τν άρθρν 29 και 36 του νόου 1568/85 "Υγιινή και Αφάλια τν ργαζοένν" (177/Α). 4. Τις διατάξις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρν και Κυβρντικά Όργανα" (137/Α), που προτέθκ το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθι του θού τν Επιλτρν κλπ." (154/Α) και αντικατατάθκ από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α). 5. Τν 8211/ κοινή απόφα του Πρθυπουργού και τς Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς "Ανάθ αροδιοτήτν Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς τους Υφυπουργούς Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς Λνδα Τζανή και Γώργιο Φλρδ" (198/Β). 6. Τν αριθό 16/ γνώ του υβουλου Υγιινής και Αφάλιας τς Εργαας (ΥΑΕ). 7. Ότι τν φαρογή τν διατάξν του παρόντος δν θα προκλθ πρόθτ δαπάν βάρος του κρατικού προϋπολογιού του Υπουργου Εργαας και Κοιννικών Αφαλν ή του κρατικού προϋπολογιού ή προϋπολογιού ΝΠ. 8. Τν αριθό 644/ γνοδότ του υβουλου Επικρατας, τά από πρότα τν Υπουργών Εθνικής Οικονοας και Οικονοικών, Ανάπτυξς, Εργαας και Κοιννικών Αφαλν, Υγας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς αποφαζου: Άρθρο 1 κοπός - Αντικνο 1. κοπός του παρόντος διατάγατος ναι: α. Η προαρογή τς λλνικής νοοθας πρ υγιινής και αφάλιας τν ργαζοένν προς τις διατάξις τς οδγας 91/322/ΕΟΚ τς Επιτροπής τς 29 ς Μαΐου 1991 (Ε.Ε. L 177/22/ ) "Πρ καθοριού νδικτικών οριακών τιών έ τς φαρογής τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που παρουιάζονται υνπα κθέώς τους, κατά τ διάρκια τς ργαας, χικά, φυικά ή βιολογικά έα" και τς οδγας 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής τς 18 ς κβρου 1996 (Ε.Ε. L 338/86/ ) "Για τ θέπι δύτρου καταλόγου νδικτικών οριακών τιών κατ φαρογή τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που υνπάγται έκθή τους χικά, φυικά ή βιολογικά έα κατά τ διάρκια τς ργαας" και β. Η τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/ Το παρόν προδρικό διάταγα έχι ς αντικνο τν προταα τν ργαζοένν από τους κινδύνους για τν υγα και τν αφάλιά τους που προέρχονται ή πορούν να προέλθουν από τν έκθή τους χικούς παράγοντς. Οι διατάξις του ιχύουν πιπλέον τν γνικών διατάξν για τν υγιινή και αφάλια τς ργαας που ιχύουν κάθ φορά. Άρθρο 2 Τροποπο π.δ. 307/86 Το π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 τροποποιται ς ακολούθς:

2 -2-1. Το τέταρτο δάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Ανώτατ οριακή τιή έκθς χικό παράγοντα: νοται τιή τν οποα δν πιτρέπται να ξπρνά έ χρονικά ταθιέν έκθ του ργαζόνου τον χικό παράγοντα κατά τ διάρκια οποιαδήποτ δκαπντάλπτς πριόδου έα το χρόνο ργαας του, έτ και αν τρται οριακή τιή έκθς". 2. Ο πνακας τς παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς 2,4,5-Τ C 8 H 5 Cl 3 O ,4-D C 8 H 6 Cl 2 O Aldrin C 12 H 8 Cl ,25 0,75 Αmate, βλέπ ουλφαικό αώνιο Antu (α-ναφθυλο-θιουρα) C 11 H 10 N 2 S ,3 Azinphos-methyl C 10 H 12 N 3 O 3 PS ,2 0,6 Benomyl C 14 H 18 N 4 O Bromacil C 9 H 13 BrN 2 O Camphechlor C 10 H 10 Cl ,5 1 Captafol C 10 H 9 Cl 4 NO 2 S ,1 Captan C 9 H 8 Cl 3 NO 2 S Carbaryl C 12 H 11 NO Carbofuran C 12 H 15 NO ,1 Chlordane C 10 H 6 Cl ,5 2 Chlorpyriphos C 9 H 11 Cl 3 NO 3 PS ,2 0,6 Crufomate C 12 H 19 ClNO 3 P Cyclonite, βλέπ Hexogen Cyhexatin C 18 H 34 OSn Dalapon, βλέπ ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- DDT C 14 H 9 Cl Demeton C 8 H 19 O 3 PS , Demeton methyl C 6 H 15 O 3 PS DEHP, βλέπ Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας Diazinon C 12 H 21 N 2 O 3 PS Dichlorvos (DDVP) C 4 H 7 Cl 2 O 4 P Dicrotophos C 8 H 16 NO 5 P ,25 Dieldrin C 12 H 8 Cl 6 O ,25 0,75 Dioxathion C 12 H 26 O 6 P 2 S ,2 Diquat (άλατα) ++ C 12 H 12 N ,5 1 Disulfiram C 10 H 20 N 2 S Disulfoton C 8 H 19 O 2 PS ,1 0,3 Diuron C 9 H 10 Cl 2 N 2 O Emery C 19 H 36 O (ιπν.) Endosulfan C 9 H 6 Cl 6 O 3 S ,1 0,3 Endrin C 12 H 8 Cl 6 O ,1 0,3 EPN C 14 H 14 NO 4 PS ,5

3 -3- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Fenamiphos C 13 H 22 NO 3 PS ,1 Fenchlorophos, βλέπ Ronnel Fensulfothion C 11 H 17 O 4 PS ,1 Fenthion C 10 H 15 O 3 PS ,2 Ferbam C 9 H 18 N 3 S 6 Fe Halothane C 2 HBrClF Heptachlor C 10 H 5 Cl ,5 Hexogen (RDX) C 3 H 6 N 6 O ,5 3 Isophorone C 9 H 14 Ο Lindane C 6 H 6 Cl ,5 1,5 Malathion C 10 H 19 O 6 PS Methomyl C 5 H 10 N 2 O 2 S ,5 Methoxychlor (DMTD) C 16 H 15 Cl 3 O Methylparathion C 8 H 10 NO 5 PS ,2 0,6 Mevinphos C 7 H 13 O 6 P ,01 0,1 0,03 0,3 MOCA, βλέπ Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- Monocrotophos C 7 H 14 NO 5 P ,25 Morpholine C 4 H 9 NO Naled (Nibrom) C 4 H 7 Br 2 Cl 2 Ο 4 P Paraquat, διχλριούχο C 12 H 14 N 2 Cl ,1 Parathion C 10 H 14 NO 2 PS ,1 0,3 Phorate C 7 H 17 O 2 PS ,05 0,2 Picloram C 6 H 3 Cl 3 N 2 O Propoxur C 11 H 15 NO Ronnel C 8 H 8 Cl 3 O 3 PS Rotenone C 23 H 22 O Sulfotep (TEDP) C 8 H 20 O 5 P 2 S ,2 TEPP C 8 H 20 O 7 P ,004 0,05 0,01 0,2 Tetryl C 7 H 5 N 5 O ,5 3 Thiram (TMTD) C 6 H 12 N 2 S Warfarin C 19 H 16 O ,5 White spirit Αιθάλ C ,5 7 Αιθανολαν C 2 H 7 NO Αιθανόλ C 2 H 6 O Αιθοξυαιθανόλ, 2- C 4 H 10 O Αιθυλαιθέρας C 4 H 10 O Αιθυλαν C 2 H 7 N Αιθυλνογλυκόλ (ατο) C 2 H 6 O Αιθυλνοδιαν C 2 H 8 N Αιθυλνοδιβρδιο C 2 H 4 Br ,5 4 Αιθυλνοδιχλρδιο C 2 H 4 Cl Αιθυλνοϊν C 2 H 5 N ,5 0,9 Αιθυλνοξδιο C 2 H 4 O Αιθυλνοχλροϋδρν C 2 H 5 ClO Αιθυλιδνονορβορνένιο C 9 H Αιθυλο-δυτροταγής αυλο-κτόν C 8 H 16 O Αιθυλοβνζόλιο C 8 H Αιθυλοβουτυλο-κτόν C 7 H 14 O Αιθυλοβρδιο C 2 H 5 Br Αιθυλορκαπτάν C 2 H 6 S Αιθυλο-ορφολν, 4- C 6 H 13 NO Αιθυλοχλρδιο C 2 H 5 Cl

4 Χικός Χικός -4- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ακταλδΰδ C 2 H 4 O Ακτόν C 3 H 6 O Ακτονιτρλιο C 2 H 3 N Ακτυλοαλυκιλικό οξύ, ο- C 9 H 8 O Ακρολΐν C 3 H 4 O ,1 0,25 0,3 0,8 Ακρυλαδιο C 3 H 5 NO ,3 Ακρυλικό οξύ C 3 H 4 Ο Ακρυλικός αιθυλτέρας C 5 H 8 O Ακρυλικός βουτυλτέρας C 7 H 12 O Ακρυλικός θυλτέρας C 4 H 6 O Ακρυλικός υδροξυ-προπυλτέρας C 6 H 10 O ,5 3 Ακρυλονιτρλιο C 3 H 3 N ,5 Αλλυλο-γλυκιδυλο-αιθέρας C 6 H 12 O Αλλυλική αλκοόλ C 3 H 6 O Αλλυλοχλρδιο C 3 H 5 Cl Αλλυλο-προπυλο-διουλφδιο C 6 H 12 S Αλουνα, α- Al 2 O (αναπν) 5(ιπν.) Αινοπυριδν, 2- C 5 H 6 N , Αιτρόλ C 2 H 4 N ,2 Ανα H 3 N Άυλο (ιπν.) Άνθρακας (κόν <5% χαλαζα)) C (αναπν.) Ανιλν C 6 H 7 N ,5 10 Ανιιδν, p- ή θοξυανιλν, 4- C 7 H 9 NO ,5 Ανιιδν, ο- ή θοξυανιλν, 2- C 7 H 9 NO ,5 Αντιόνιο και νώις του (ς Sb) Sb ,5 Αργλιο ταλλικό & οξδιο του αργιλου Al Al 2 O (αναπν) 5 (ιπν.) Αργιλου διαλυτά άλατα (ς Αl) 2 Αργιλου καπνο υγκολλήν (ς Al) Al Αργιλου πυροφορική κόν Αργιλου, αλκύλια του (ς Al) 2 Άργυρος (διαλυτές νώις ς Ag) 0,01 Αρνικό και νώις του (ς Αs) As ,1 Αρν AsH ,05 0,2 Αβέτιο ανθρακικό CaCO (ιπν.) Αβέτιο αρνικικό Ca 3 As 2 Ο ,1 Αβέτιο θιικό CaSO Αβέτιο πυριτικό (υνθτικό) CaSiO (ιπν.) Αβτου οξδιο CaO Αβτου υδροξδιο Ca(OH) Αβτοκυαναδιο CaCN Άφαλτος (βιτουένια) Ατραζν C 8 H 14 ClN Άφνιο Hf ,5 1,5 Βαναδου πντοξδιο V 2 O ,5(αναπ) 0,05(ιπ) Βάριο (διαλυτές νώις ς Ba) 0,5 Βαρου διαλυτές νώις 0,5 Βνζο-(α)-πυρένιο C 20 H ,005 Βνζοκινόν, p- C 6 H 4 O ,1 0,4 0,3 1,5

5 Χικός Χικός -5- Έκθς Ανώτατ Έκθς Βνζυλοχλρδιο C 7 H 7 Cl Βρύλλιο και νώις του (ς Be) Be ,005 Βινυλιδνοχλρδιο C 2 H 2 Cl Βινυλοτολουόλιο C 9 H Βολφράιο (αδιάλυτς νώις ς W) 5 10 Βολφράιο (διαλυτές νώις ς W) 1 3 Βόρακας (άνυδρος) Na 2 B 4 Ο Βόρακας (ένυδρος 10 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 O 7.10H 2 O Βόρακας (ένυδρος 5 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 Ο 7.5H 2 O Βορου, οξδιο του Β 2 Ο Βουταδιένιο, 1,3- C 4 H Βουτανάλ, 2-, βλέπ Κροτοναλδΰδ Βουτάνιο C 4 H Βουτανόλ, n- C 4 H 10 O Βουτανόλ, δυτροταγής- C 4 H 10 Ο Βουτανόλ, τριτοταγής- C 4 H 10 Ο Βουτοξυ-αιθανόλ, 2- C 6 H 14 O Βουτυλαν, 1- C 4 H 11 N Βουτυλαν, 2- C 4 H 11 N Βουτυλαν, τριτοταγής- C 4 H 11 N Βουτυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 7 H 14 O Βουτυλο-ρκαπτάν C 4 H 10 S ,5 1,8 Βουτυλοτολουόλιο, p-τριτοταγές- C 11 H Βουτυλοφαινόλ, ο-δυτροταγές- C 10 H 14 O Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο C 15 H 24 O Βρώιο Br ,1 0,7 0,3 2 Βροφόριο CHBr ,5 5 Βρο-χλρο-θάνιο CH 2 BrCl Γαλακτικός βουτυλτέρας C 7 H 14 O Γλουταραλδΰδ C 5 H 8 O ,2 0,8 0,2 0,8 Γλυκρν C 3 H 8 O Γλυκιδόλ C 3 H 6 O Γραφτς C (ιπν.) Γύψος CaSO (ιπν.) καβοράνιο B 10 H ,05 0,3 0,15 0,9 καφθοριούχο θο S 2 F ,025 0,25 0,075 0,75 ιαζθάνιο CH 2 N ,2 0,4 ιαιθανολαν C 4 H 11 NO ιαιθυλαν C 4 H 11 N ιαιθυλαινο-αιθανόλ C 6 H 15 NO ιαιθυλνοτριαν C 4 H 13 N ιαιθυλοκτόν C 5 H 10 O ιακτονική αλκοόλ C 6 H 12 Ο ιαινοδιφαινυλο-θάνιο C 13 H 14 N ,1 0,8 ιβινυλο-βνζόλιο, 1,3- C 10 H ιβοράνιο B 2 H ,1 0,1 ιβουτυλαινο-αιθανόλ, 2-N C 10 H 23 NO ιβρο-διφθορο-θάνιο CBr 2 F ιγλυκιδυλαιθέρας C 6 H 10 O ,1 0,53 ιθιάνθρακας CS ιθιώδς νάτριο ή όξινο θιώδς νάτριο NaHSO ιιοβουτυλο-κτόν C 9 H 18 O ιιοκυανική ιοφορόν C 12 H 18 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18

6 -6- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς ιιοκυανικό ξαθυλένιο (HMDI) C 8 H 12 N 2 O ,01 0, ,15 ιιοκυανικός τέρας του C 15 H 10 Ν 2 Ο ,02 0,2 0,02 0,2 διφαινυλοθάνιου (MDI) ιιοκυανικός τέρας του ναφθαλινου, C 12 H 6 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18 1,5- ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,4- (TDI) ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,6- ιιοπροπυλαν C 6 H 15 N ικυκλοπνταδιένιο C 10 H ικυκλοπνταδινυλιούχος δρος C 10 H 10 Fe (ferrocene) ιθοξυθάνιο C 3 H 8 O ιθυλο-αιθυλο-αν, Ν,Ν- C 4 H 11 N ιθυλαν C 2 H 7 N ιθυλανιλν, Ν,Ν- C 8 H 11 N ιθυλο-ακταδιο, Ν,Ν- C 4 H 9 NO ιθυλο-φοραδιο, Ν,Ν- C 3 H 7 NO ιθυλυδραζν, Ν,Ν- C 2 H 8 N ,5 1 ινιτρική αιθυλνο-γλυκόλ C 2 H 4 N 2 O ,25 1,5 0,25 1,5 ινιτρική προπυλ-νογλυκόλ C 3 H 6 N 2 O ,2 1,2 0,2 1,2 ινιτροβνζόλιο C 6 H 4 N 2 O ινιτρο-ο-κρόλ, 4- C 7 H 6 N 2 O ,2 0,6 ινιτροτολουόλιο C 7 H 6 N 2 O ,5 ιοξάνιο, 1,4- C 4 H 8 O ιοξδιο του αζώτου NO ιοξδιο του άνθρακα CO ιοξδιο του θου SO ιοξδιο του χλρου ClO ,1 0,3 0,3 0,9 ιπροπυλοκτόν C 7 H 14 Ο ιφαινυλαιθέρας (ατο) C 12 H 10 O ιφαινυλαν C 12 H 11 N ιφαινύλιο C 12 H ,25 1,5 0,6 4 ιχλρο-1-νιτροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 3 Cl 2 NO ιχλροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 4 Cl ιχλρο-αιθυλένιο, 1,2- C 2 H 2 Cl ιχλροακτυλένιο C 2 Cl ,1 0,4 0,1 0,4 ιχλροβνζόλιο, p- C 6 H 4 Cl ιχλροβνζόλιο, ο- C 6 H 4 Cl ιχλρο-διαιθυλαιθέρας, 2,2 - C 4 H 8 Cl 2 O ιχλρο-διθυλυδαντοΐν C 5 H 6 Cl 2 N 2 O ,2 0,4 ιχλρο-διφθορο-θάνιο CCl 2 F ιχλροθάνιο, βλέπ Μθυλνοχλρδιο ιχλρο-προπάνιο, 1,2- C 3 H 6 Cl ιχλρο-προπένιο, 1,3- C 3 H 4 Cl ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- C 3 H 4 Cl 2Ο ιχλροττραφθορο-αιθάνιο C 2 Cl 2 F ιχλροφθορο-θάνιο CHCl 2 F Εξάνιο C 6 H (όλα τα ιορή κτός του n-ξανου) Εξάνιο, n- C 6 H Εξαφθοριούχο θο SF Εξαφθοριούχο λήνιο SeF ,05 0,4 Εξαφθοριούχο τλλούριο TeF ,02 0,2

7 Χικός Χικός -7- Έκθς Ανώτατ Έκθς Εξαχλροαιθάνιο (ατο) C 2 Cl Εξαχλρο-βουταδιένιο C 4 Cl ,02 0,24 Εξαχλροκυκλο-πνταδιένιο C 5 Cl ,01 0,11 Εξυλνογλυκόλ C 6 H 14 O Επιχλρυδρν C 3 H 5 ClO , Επτάνιο, n- C 7 H Ζιρκόνιο και νώις του Ζr 5 10 Θάλιο και διαλυτές νώις του (ς Tl) Tl 0,1 Θιικό οξύ H 2 O 4 S Θιικός διθυλτέρας ή θιικό διθύλιο C 2 H 6 O 4 S ,1 0,5 0,1 0,5 Θιογλυκολικό οξύ C 2 H 4 O 2 S Θιο-δις(6-τριτοταγές.βουτυλο-mκρόλ), C 22 H 30 O 2 S ,4 - Θιονυλοχλρδιο SOCl Ινδένιο C 9 H Ίνδιο και νώις του (ς In) In Ιοαυλική αλκοόλ C 5 H 12 O Ιοβουτυλική αλκοόλ C 4 H 10 O Ιοκυανικό θύλιο C 2 H 3 NO ,02 0,05 Ιοοκτυλική αλκοόλ C 8 H 18 Ο Ιοπντάνιο C 5 H Ιοπροπυλαιθέρας C 6 H 14 Ο Ιοπροπυλαν C 3 H 9 N Ιοπροπυλανιλν, Ν- C 9 H 13 N Ιοπροπυλική αλκοόλ C 3 H 8 O Ιοπροπυλο-γλυκιδυλαιθέρας C 6 H 12 Ο Ιοπροπυλο-γλυκόλ C 5 H 12 O Ιώδιο Ι ,1 1 0,1 1 Ιδοφόριο CHI ,6 10 1,2 20 Κάδιο και νώις του (ς Cd) Cd ,025 0,1 Καφορά (υνθτική) C 10 H 16 O Καπρολακτά (ατο) C 6 H 11 NO Καπρολακτά (κόν) C 6 H 11 NO Καρβδιο τς ιλικόνς C-Si (ιπν.) Κατρος Sn Κατρος (ανόργανς νώις ς Sn) 2 Κατρος (οργανικές νώις ς Sn) 0,1 0,2 Κτέν C 2 H 2 O ,5 0,9 1,5 3 Κοβάλτιο ταλλικό (κόν και καπνο) Co ,1 Κοβαλτου νώις (ς Co) 0,1 Κουένιο C 9 H Κρόλς (όλα τα ιορή) C 7 H 8 Ο Κροτοναλδΰδ C 4 H 6 O Κυαναδιο CH 2 N Κυανδια (ς CN) 5 Κυανοακρυλικός- θυλτέρας, 2- C 5 H 5 NO Κυανογόνο ή δικυάνιο C 2 N Κυκλοξάνιο C 6 H Κυκλοξανόλ C 6 H 12 O Κυκλοξανόν C 6 H 10 Ο Κυκλοξένιο C 6 H Κυκλοξυλαν C 6 H 13 N Κυκλοπνταδιένιο, 1,3- C 5 H Κυκλοπντάνιο C 5 H

8 -8- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Λυκόχρυος (διαλυτές νώις ς Pt) 0,002 Λυκόχρυος (ταλλικός) Pt Λιθανθρακόπια (πττικές νώις) ,2 Μαγγανου νώις (ς Mn) 5 Μαγνου, οξδιο του MgO (ιπν.) Μάραρο (ανθρακικό αβέτιο) CaCO (ιπν.) Μθακρυλικό οξύ C 4 H 6 O Μθακρυλικός θυλτέρας C 5 H 8 O Μθανόλ CH 4 O Μθοξυ-αιθανόλ, 2- C 3 H 8 O Μθοξυθυλ-αιθοξυ-προπανόλ, 2- C 7 H 16 O Μθοξυφαινόλ, 4- C 7 H 8 O Μθυλ-2-πυρολιδόν, Ν- C 5 H 9 NO Μθυλακτυλένιο C 3 H Μθυλαν CH 5 N Μθυλαυλκτόν C 7 H 14 O Μθυλανιλν, Ν- C 7 H 9 N Μθυλβουτυλ-κτόν C 6 H 12 O Μθυλένιο, δις (4-κυκλοξυλο- C 15 H 22 N 2 O ,01 0,11 0,01 0,11 ιοκυανικό-) Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- C 13 H 12 Cl 2 N ,22 Μθυλνοχλρδιο CH 2 Cl Μθυλιοαυλο-κτόν C 7 H 14 Ο Μθυλο-ιοβουτυλο-καρβινόλ C 6 H 14 O Μθυλο-ιοβουτυλο-κτόν C 6 H 12 O Μθυλο-ιοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοαιθυλο-κτόν C 4 H 8 Ο Μθυλοακριλο-νιτρλιο C 4 H 5 N Μθυλοβρδιο CH 3 Br Μθυλοϊδδιο CH 3 I Μθυλο-κυκλοξάνιο C 7 H Μθυλο-κυκλοξανόλ C 7 H 14 O Μθυλο-κυκλοξανόν, 2- C 7 H 12 O Μθυλο-ρκαπτάν CH 4 S ,5 1 Μθυλοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοτυρόλιο (όλα τα ιορή) C 9 H Μθυλοχλρδιο CH 3 Cl Μθυλυδραζν CH 6 N ,2 0,35 0,2 0,35 Μιτυλένιο C 9 H Μιτυλοξδιο C 6 H 10 O Μταθιώδς νάτριο Na 2 S 2 O Μλϊνικός ανυδρτς C 4 H 2 O ,25 1 Μολυβδένιο (αδιάλυτς νώις ς Mo) 15 Μολυβδένιο (διαλυτές νώις ς Mo) 5 Μονοξδιο του αζώτου NO Μονοξδιο του άνθρακα CO Μυρκικό οξύ CH 2 O Μυρκικός αιθυλτέρας C 3 H 6 O Μυρκικός θυλτέρας C 2 H 4 O Νατραζδιο N 3 Na ,1 0,3 0,1 0,3 Ναφθαλνιο C 10 H Νικέλιο και νώις του (ς Ni) 1 Νικλοκαρβονύλιο C 4 O 4 Ni ,05 0,35

9 Χικός Χικός -9- Έκθς Ανώτατ Έκθς Νικοτν C 10 H 14 N ,5 1,5 Νιτρικό οξύ HNO Νιτρικός n-προπυλτέρας C 3 H 7 NO Νιτροαιθάνιο C 2 H 5 NO Νιτροανιλν, p- C 6 H 6 N 2 O Νιτροβνζόλιο C 6 H 5 NO Νιτρογλυκρν C 3 H 5 N 3 O ,2 2 0,2 2 Νιτροθάνιο CH 3 NO Νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 7 NO Νιτροπροπάνιο, 2- C 3 H 7 NO Νιτροτολουόλιο (όλα τα ιορή) C 7 H 7 NO Ξυλιδν (όλα τα ιορή) C 8 H 11 N Ξύλο (κόν) 5 Ξυλόλια (όλα τα ιορή) C 8 H Όζον Ο ,1 0,2 0,3 0,6 Οκτάνιο C 8 H Οκταχλροναφθαλνιο C 10 Cl ,1 0,3 Οξαλικό οξύ C 2 H 2 O Οξικό οξύ C 2 H 4 Ο Οξικός 1-θοξυ-2-προπυλτέρας ή 2- C 6 H 12 O οξικό θοξυ-1-θυλοαιθύλιο Οξικός 2-αιθοξυ-αιθυλτέρας C 6 H Οξικός 2-θοξυ-αιθυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός αιθυλτέρας C 4 H 8 O Οξικός- αυλτέρας, n- ή C 7 H 14 Ο Οξικό πντύλιο Οξικός- αυλτέρας, δυτροταγής- ή C 7 H 14 O οξικό θυλο-βουτύλιο Οξικός- αυλτέρας, τριτοταγής- ή C 7 H 14 O Οξικό τριτοταγές-αύλιο Οξικός ανυδρτς C 4 H 6 O Οξικός βινυλτέρας C 4 H 6 O Οξικός βουτοξυ-αιθυλτέρας C 8 H 16 O Οξικός- βουτυλτέρας, n- C 6 H 12 O Οξικός- βουτυλτέρας, δυτροταγής- C 6 H 12 Ο Οξικός- βουτυλτέρας, Τριτοταγής- C 6 H 12 O Οξικός ιοαυλτέρας ή C 7 H 14 O Οξικό ιοπντύλιο Οξικός ιοβουτυλτέρας C 6 H 12 O Οξικός ιοπροπυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός θυλτέρας C 3 H 6 O Οξικός- προπυλτέρας, n- C 5 H 10 O Οξικός-αυλτέρας 3-, ή C 7 H 14 O οξικό πντύλιο Οξικός-διθυλ-βουτυλτέρας, 1,3- C 8 H 16 O Οξυχλριούχος φφόρος POCl ,2 1,2 0,6 3,6 Ορθοφφορικό οξύ H 3 PΟ Ορυκτέλαιο (οχλ) Οου ττροξδιο OsO ,0002 0,002 0,0006 0,006 Ουράνιο και νώις του ς U 0,25 0,6

10 -10- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Παραφινικός κρός (καπνός) Πνταβοράνιο B 5 H ,005 0,01 0,015 0,03 Πνταρυθριτόλ C 5 H 12 O (ιπν.) Πνταθιούχος φφόρος P 2 S Πντακαρβονύλιο του ιδήρου (ς Fe) C 5 FeΟ ,8 1,6 Πντάνιο (όλα τα ιορή) C 5 H Πνταχλριούχος φφόρος PCl Πνταχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 3 Cl ,5 Πνταχλρο-φαινόλ C 6 HCl 5 O ,5 1,5 Πντοξδιο του φφόρου PO Πνταφθοριούχο βρώιο BrF ,1 0,7 0,3 2 Πικρικό οξύ C 6 H 3 N 3 O ,1 0,3 Πιπραζν διϋδρο-χλριούχος C 4 H 10 N 2.2HCl Προπάνιο C 3 H Προπαργυλική αλκοόλ C 3 H 4 O Προπιολακτόν, β- C 3 H 4 O ,5 Προπιονικό οξύ C 3 H 6 O Προπυλνογλυκολ-θυλαιθέρας C 4 H 10 O Προπυλνοϊν C 3 H 7 N Προπυλνοξδιο C 3 H 6 O Προπυλική- αλκοόλ, n- C 3 H 8 O Πύρθρο Πυριδν C 5 H 5 N Πυριτικό αιθύλιο C 8 H 20 O 4 Si Πυριτικό θύλιο C 4 H 12 O 4 Si Πυρτιο Si (ιπν.) Πυροκατχόλ C 6 H 6 O Ρορκινόλ C 6 H 6 O Ρόδιο Rd ,1 0,3 Ρόδιο (αδιάλυτα άλατα) 0,1 Ρόδιο (διαλυτά άλατα) 0,001 0,003 λήνιο και νώις του (ς Se) 0,2 ιδροβανάδιο (κόν) ιδήρου (διαλυτά άλατα ς Fe) 1 2 ιδήρου (ΙΙ) οξδιο ς Fe FeO ιδήρου (ΙΙΙ) οξδιο ς Fe Fe 2 O ιλάνιο SiH ουλφαικό αώνιο H 6 N 2 O 3 S ουλφουρυλο-φθορδιο F 2 O 2 S τιβν (υδρδιο του αντιονου) SbH ,1 0,5 0,3 1,5 τρυχνν C 21 H 22 N 2 O ,15 0,45 τυρόλιο C 8 H Τάλκς (χρς ααντο) Mg 3 Si 4 O 10 (OH) (ιπν.) 2(αναπν.) Ταντάλιο Ta Τλλούριο και νώις του (ς Te) Te ,1 Τλλουριούχο βιούθιο Bi 2 Te Τρβινθν (φυτική) ~C 10 H Ττρααιθυλιούχος όλυβδος C 8 H 20 Pb ,1 Ττραβριούχος άνθρακας CBr ,1 1,4 0,3 4 Ττραβρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Br Ττραθυλλκτρο-δινιτρλιο C 8 H 12 N , Ττραθυλιούχος όλυβδος C 4 H 12 Pb ,15

11 Χικός Χικός -11- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ττρανιτροθάνιο CN 4 O Ττραϋδρδιο του γρανου GeH ,2 0,6 0,6 1,8 Ττραϋδρο-φουράνιο C 4 H 8 O Ττραφθοριούχο θο SF ,1 0,4 0,25 1 Ττραχλρο-αιθυλένιο, βλέπ Υπρχλροαιθυλένιο Ττραχλράνθρακας CCl Ττραχλρο-1,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 Cl 4 F (R112) Ττραχλρο-2,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,1,2- C 2 Cl 4 F Ττραχλρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Cl Ττραχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 4 Cl Τιτανου διοξδιο TiO (ιπν.) Τολουϊδν (όλα τα ιορή) C 7 H 9 N Τολουόλιο C 7 H Τριαιθυλαν C 6 H 15 N Τριβριούχο βόριο BBr Τρικαρβονυλο 2-θυλοκυκλοπνταδινυλικό C 9 H 7 MnO ,2 0,6 αγγάνιο (ς Mn) Τρικαρβονυλο-κυκλοπνταδινυλικό C 8 H 5 MnO ,1 0,3 αγγάνιο Τριθυλαν C 3 H 9 N Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,3- C 9 H Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,4- C 9 H Τριλλιτικός ανυδρτς C 9 H 4 O ,005 0,04 Τρινιτροτολουόλιο, 2,4,6- C 7 H 5 N 3 O ,5 Τριοξυχλρο-φθορδιο ή υπρχλρυλοφθορδιο ClFO Τριφαινύλια (όλα τα ιορή) C 18 H ,5 5 0,5 5 Τριφθοριούχο βόριο BF Τριφθοριούχο χλώριο ClF ,1 0,4 0,1 0,4 Τριφθοροβρο-θάνιο CBrF Τριφθριούχο άζτο F 3 N Τριχλριούχος φφόρος PCl ,5 3 0,5 3 Τριχλρο-1,2,2-τριφθορο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 Cl 3 F Τριχλροαιθάνιο, 1,1,1- C 2 H 3 Cl Τριχλρο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 H 3 Cl Τριχλροαιθυλένιο C 2 HCl Τριχλρο-βνζόλιο, 1,2,4- C 6 H 3 Cl Τριχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 5 Cl Τριχλροπροπάνιο, 1,2,3- C 3 H 5 Cl Τριχλροφθορο-θάνιο CCl 3 F Υγραέριο ή Υγροποιένο αέριο πτρλαου (LPG) Υδραζν H 4 N ,1 0,13 Υδράργυρος (Hg) και νώις του ς Hg Hg ,1 (κτός τν αλκυλνών) Υδράργυρος (οργανικές νώις) 0,01 0,03 Υδρδιο του λιθου HLi ,025 Υδρδιο του λνου H 2 Se ,2 0,4 Υδροβρώιο HBr

12 -12- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Υδρόθιο H 2 S Υδροκινόν C 6 H 6 O Υδροκυάνιο HCN Υδροξδιο του καλου KOH Υδροξδιο του καιου CsHO Υδροξδιο του νατρου NaOH Υδροφθόριο HF ,5 3 2,5 Υδροχλώριο HCl Υπροξδιο τς θυλοαιθυλο-κτόνς C 8 H 16 O ,7 5 0,7 5 Υπροξδιο του βνζοϋλου C 14 H 10 O Υπροξδιο του υδρογόνου Η 2 Ο ,4 3 Υπρχλροαιθυλένιο C 2 Cl Υπρχλροθυλορκαπτάν CCl 4 S ,1 0,8 Ύττριο και νώις του Υ Φαινοθιαζν C 12 H 9 NS Φαινόλ C 6 H 6 O Φαινυλνοδιαν, m- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, p- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, ο- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 9 H 10 O Φαινυλο-ρκαπτάν C 6 H 6 S ,5 2,3 Φαινυλοφφν C 6 H 7 P ,05 0,25 0,05 0,25 Φαινυλυδραζν C 6 H 8 N Φθαλικό διβουτύλιο C 16 H 22 O Φθαλικός ανυδρτς C 8 H 4 O Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας ή C 24 H 38 O Φθαλικός δι-δυτροταγής-οκτυλτέρας Φθαλικός διαιθυλτέρας C 12 H 14 O Φθαλικός διθυλτέρας C 10 H 10 O Φθαλοδινιτρλιο, m- C 8 H 4 N Φθόριο F ,25 2 1,25 2 Φθοριούχς νώις ς F ,5 Φθοριούχο καρβονύλιο CF 2 O Φθοροοξικό νάτριο C 2 H 2 FO 2 Na ,05 0,15 Φοραλδΰδ CH 2 O ,5 2 2,5 Φοραδιο CH 3 NO Φουρφουράλ C 5 H 4 O Φουρφουρυλική αλκοόλ C 5 H 6 O Φγένιο COCl ,1 0,4 Φφν PH ,3 0,4 1 1 Φφορικό διβουτύλιο C 8 H 19 O 4 P Φφορικός τέρας του τριβουτυλου C 12 H 27 O 4 P ,4 5 0,4 5 Φφορικός τέρας του τριφαινυλου C 18 H 15 O 4 P Φφόρος (κτρινος) Ρ ,1 0,3 Φφορώδς τέρας του τριθυλου C 3 H 9 O 3 P Χαλκός (καπνός) Cu ,2 Χαλκός (κόν) Cu Χλριούχο αώνιο (καπνός) NH 4 Cl Χλριούχο θο S 2 Cl Χλριούχο κυανογόνο CClN ,3 0,6 0,3 0,6 Χλώριο Cl Χλριένο διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλρο-1-νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 6 ClNO Χλρο-4-νιτροβνζόλιο, 1- C 6 H 4 ClNO Χλροακταλδύδ C 2 H 3 ClO

13 Χικός Χικός -13- Έκθς Ανώτατ Έκθς Χλρο-ακτοφαινόν, α- C 8 H 7 ClO ,05 0,3 Χλρο-ακτυλο-χλρδιο C 2 H 2 Cl 2 O ,05 0,2 Χλροβνζόλιο C 6 H 5 Cl Χλρο-βνζυλιδένιο-αλονιτρλιο, ο- C 10 H 5 ClN ,05 0,4 0,05 0,4 Χλρο-βουταδιένιο, 2- C 4 H 5 Cl Χλρο-διφαινύλια (42% ς χλώριο) Χλρο-διφαινύλια (54% ς χλώριο) ,5 Χλρο-διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλροδιφθρο-θάνιο CHClF Χλροθυλ-αιθέρας, δις- C 2 H 4 Cl 2 O ,005 Χλρο-πνταφθορο-αιθάνιο C 2 ClF Χλροπικρν CCl 3 NO ,1 0,7 0,3 2 Χλρο-τυρόλιο, ο- C 8 H 7 Cl Χλρο-τολουόλιο, ο- C 7 H 7 Cl Χλροφόριο CHCl Χρικό τριτοταγές-βουτύλιο (ς CrO 3 ) C 8 H 18 CrΟ ,1 Χρώιο (ταλλικό) Cr Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 (ς χρικό κάλιο) Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 Χρου (ΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Χρου (ΙΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Ψυδάργυρος χλριούχος (καπνο) ZnCl Ψυδαργύρου Οξδιο (καπνο) ZnO Το άρθρο 5 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Άρθρο 5 Κυρώις 1. κάθ ργοδότ, κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται, ανξάρττα από τις ποινικές κυρώις, οι διοικτικές κυρώις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 τν πιφύλαξ τν διατάξν του άρθρου 6 τς ΚΥΑ 88555/3293/ που κυρώθκ το άρθρο 39 του ν. 1836/ κάθ κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι από αέλια ή πρόθ τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται οι ποινικές κυρώις του άρθρου 25 του ν. 2224/94." Άρθρο 3 Αναθώρ οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς Οι οριακές τιές έκθς και οι ανώτατς οριακές τιές έκθς του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 και το παρόν π.δ. αναθρούνται ανά τριτα, ώτ να λφθούν υπόψ τα νέα τχνικά και πιτονικά δδοένα τον τοέα αυτό και κυρς οι κατυθυντήρις οδγς ή υτάις τς Επιτροπής τς Ευρπαϊκής Ένς. Η ανά τριτα αναθώρ τν οριακών τιών γνται προδρικό διάταγα. Άρθρο 4 Έναρξ ιχύος Η ιχύς του παρόντος διατάγατος αρχζι έξι ήνς τά τ δουή του τν Εφρδα τς Κυβρνής. τον Υπουργό Εργαας και Κοιννικών Αφαλν αναθέτου τ δου και τν κτέλ του παρόντος διατάγατος. Aθήνα, 7 Μαΐου 1999

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής» «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011 ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς, Δρ. ΑΘΝΑ ενημέρωση των πινάκων της έκδοσης, με τις τιμές του, πραγματοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Πιστοπ.: Ε52 Ημερομηνία: 24,02,15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στοιχεία Πελάτη: Δ. ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Ι.ΦΩΤΙΟΥ Ο.Ε. Ημερομηνία Παραλαβής: 12,02,15 Στοιχεία Δείγματος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΕΡΝΑ 4 Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά Environmental problem solving, Case study for the steel industry Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά «Συστήµατα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης στους τοµείς της κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Τα χημικά συστατικά των τροφίμων που μας κρατάνε ζωντανούς και υγιείς και μας εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια για τις εργασίες μας ονομάζονται: Θρεπτικά Συστατικά Οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985)

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) ΑΠΟΦΑΣΗ: 96400/1985 Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ A. Το Περιβάλλον του

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΑ Η Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης είναι μια μέθοδος ΑΤΟΜΙΚΗΣ φασματομετρίας. Προσδιορίζεται η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα