ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999"

Transcript

1 ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999 "Καθοριός οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς τν ργαζοένν οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους υόρφ τις οδγς 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής και τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/86 «Προταα τς υγας τν ργαζοένν που κτθνται οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους» (135/Α) όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 (34/Α)" (Φ.E.K. 94/A/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξις: α. τν άρθρν 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρογή του κοινοτικού δικαου" (34/Α) όπς τροποποιήθκαν ανττοιχα το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "υτοχή τς Ελλάδας το κφάλαιο, τα αποθατικά και τις προβλέψις τς Ευρπαϊκής Τράπζας Επνδύν, το κφάλαιο τς Ευρπαϊκής Κοινόττος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανιού Εφοδιαού EURATOM" (70/Α) το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για το κυγχρονιό και τν ανάπτυξ και άλλς διατάξις" (101/Α) και το άρθρο 19 του ν. 2367/95 (261/Α) και β. τς παραγράφου 2 του άρθρου δυτέρου του ν. 2077/92 "Κύρ τς υνθήκς για τν Ευρπαϊκή Έν και τν χτικών πρτοκόλλν και δλών που πριλαβάνονται τν τλική Πράξ" (136/Α). 2. Τις διατάξις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθ τς απαχόλς και τς παγγλατικής κατάρτις και άλλς διατάξις" (79/Α). 3. Τις διατάξις τν άρθρν 29 και 36 του νόου 1568/85 "Υγιινή και Αφάλια τν ργαζοένν" (177/Α). 4. Τις διατάξις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρν και Κυβρντικά Όργανα" (137/Α), που προτέθκ το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθι του θού τν Επιλτρν κλπ." (154/Α) και αντικατατάθκ από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α). 5. Τν 8211/ κοινή απόφα του Πρθυπουργού και τς Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς "Ανάθ αροδιοτήτν Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς τους Υφυπουργούς Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς Λνδα Τζανή και Γώργιο Φλρδ" (198/Β). 6. Τν αριθό 16/ γνώ του υβουλου Υγιινής και Αφάλιας τς Εργαας (ΥΑΕ). 7. Ότι τν φαρογή τν διατάξν του παρόντος δν θα προκλθ πρόθτ δαπάν βάρος του κρατικού προϋπολογιού του Υπουργου Εργαας και Κοιννικών Αφαλν ή του κρατικού προϋπολογιού ή προϋπολογιού ΝΠ. 8. Τν αριθό 644/ γνοδότ του υβουλου Επικρατας, τά από πρότα τν Υπουργών Εθνικής Οικονοας και Οικονοικών, Ανάπτυξς, Εργαας και Κοιννικών Αφαλν, Υγας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς αποφαζου: Άρθρο 1 κοπός - Αντικνο 1. κοπός του παρόντος διατάγατος ναι: α. Η προαρογή τς λλνικής νοοθας πρ υγιινής και αφάλιας τν ργαζοένν προς τις διατάξις τς οδγας 91/322/ΕΟΚ τς Επιτροπής τς 29 ς Μαΐου 1991 (Ε.Ε. L 177/22/ ) "Πρ καθοριού νδικτικών οριακών τιών έ τς φαρογής τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που παρουιάζονται υνπα κθέώς τους, κατά τ διάρκια τς ργαας, χικά, φυικά ή βιολογικά έα" και τς οδγας 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής τς 18 ς κβρου 1996 (Ε.Ε. L 338/86/ ) "Για τ θέπι δύτρου καταλόγου νδικτικών οριακών τιών κατ φαρογή τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που υνπάγται έκθή τους χικά, φυικά ή βιολογικά έα κατά τ διάρκια τς ργαας" και β. Η τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/ Το παρόν προδρικό διάταγα έχι ς αντικνο τν προταα τν ργαζοένν από τους κινδύνους για τν υγα και τν αφάλιά τους που προέρχονται ή πορούν να προέλθουν από τν έκθή τους χικούς παράγοντς. Οι διατάξις του ιχύουν πιπλέον τν γνικών διατάξν για τν υγιινή και αφάλια τς ργαας που ιχύουν κάθ φορά. Άρθρο 2 Τροποπο π.δ. 307/86 Το π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 τροποποιται ς ακολούθς:

2 -2-1. Το τέταρτο δάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Ανώτατ οριακή τιή έκθς χικό παράγοντα: νοται τιή τν οποα δν πιτρέπται να ξπρνά έ χρονικά ταθιέν έκθ του ργαζόνου τον χικό παράγοντα κατά τ διάρκια οποιαδήποτ δκαπντάλπτς πριόδου έα το χρόνο ργαας του, έτ και αν τρται οριακή τιή έκθς". 2. Ο πνακας τς παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς 2,4,5-Τ C 8 H 5 Cl 3 O ,4-D C 8 H 6 Cl 2 O Aldrin C 12 H 8 Cl ,25 0,75 Αmate, βλέπ ουλφαικό αώνιο Antu (α-ναφθυλο-θιουρα) C 11 H 10 N 2 S ,3 Azinphos-methyl C 10 H 12 N 3 O 3 PS ,2 0,6 Benomyl C 14 H 18 N 4 O Bromacil C 9 H 13 BrN 2 O Camphechlor C 10 H 10 Cl ,5 1 Captafol C 10 H 9 Cl 4 NO 2 S ,1 Captan C 9 H 8 Cl 3 NO 2 S Carbaryl C 12 H 11 NO Carbofuran C 12 H 15 NO ,1 Chlordane C 10 H 6 Cl ,5 2 Chlorpyriphos C 9 H 11 Cl 3 NO 3 PS ,2 0,6 Crufomate C 12 H 19 ClNO 3 P Cyclonite, βλέπ Hexogen Cyhexatin C 18 H 34 OSn Dalapon, βλέπ ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- DDT C 14 H 9 Cl Demeton C 8 H 19 O 3 PS , Demeton methyl C 6 H 15 O 3 PS DEHP, βλέπ Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας Diazinon C 12 H 21 N 2 O 3 PS Dichlorvos (DDVP) C 4 H 7 Cl 2 O 4 P Dicrotophos C 8 H 16 NO 5 P ,25 Dieldrin C 12 H 8 Cl 6 O ,25 0,75 Dioxathion C 12 H 26 O 6 P 2 S ,2 Diquat (άλατα) ++ C 12 H 12 N ,5 1 Disulfiram C 10 H 20 N 2 S Disulfoton C 8 H 19 O 2 PS ,1 0,3 Diuron C 9 H 10 Cl 2 N 2 O Emery C 19 H 36 O (ιπν.) Endosulfan C 9 H 6 Cl 6 O 3 S ,1 0,3 Endrin C 12 H 8 Cl 6 O ,1 0,3 EPN C 14 H 14 NO 4 PS ,5

3 -3- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Fenamiphos C 13 H 22 NO 3 PS ,1 Fenchlorophos, βλέπ Ronnel Fensulfothion C 11 H 17 O 4 PS ,1 Fenthion C 10 H 15 O 3 PS ,2 Ferbam C 9 H 18 N 3 S 6 Fe Halothane C 2 HBrClF Heptachlor C 10 H 5 Cl ,5 Hexogen (RDX) C 3 H 6 N 6 O ,5 3 Isophorone C 9 H 14 Ο Lindane C 6 H 6 Cl ,5 1,5 Malathion C 10 H 19 O 6 PS Methomyl C 5 H 10 N 2 O 2 S ,5 Methoxychlor (DMTD) C 16 H 15 Cl 3 O Methylparathion C 8 H 10 NO 5 PS ,2 0,6 Mevinphos C 7 H 13 O 6 P ,01 0,1 0,03 0,3 MOCA, βλέπ Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- Monocrotophos C 7 H 14 NO 5 P ,25 Morpholine C 4 H 9 NO Naled (Nibrom) C 4 H 7 Br 2 Cl 2 Ο 4 P Paraquat, διχλριούχο C 12 H 14 N 2 Cl ,1 Parathion C 10 H 14 NO 2 PS ,1 0,3 Phorate C 7 H 17 O 2 PS ,05 0,2 Picloram C 6 H 3 Cl 3 N 2 O Propoxur C 11 H 15 NO Ronnel C 8 H 8 Cl 3 O 3 PS Rotenone C 23 H 22 O Sulfotep (TEDP) C 8 H 20 O 5 P 2 S ,2 TEPP C 8 H 20 O 7 P ,004 0,05 0,01 0,2 Tetryl C 7 H 5 N 5 O ,5 3 Thiram (TMTD) C 6 H 12 N 2 S Warfarin C 19 H 16 O ,5 White spirit Αιθάλ C ,5 7 Αιθανολαν C 2 H 7 NO Αιθανόλ C 2 H 6 O Αιθοξυαιθανόλ, 2- C 4 H 10 O Αιθυλαιθέρας C 4 H 10 O Αιθυλαν C 2 H 7 N Αιθυλνογλυκόλ (ατο) C 2 H 6 O Αιθυλνοδιαν C 2 H 8 N Αιθυλνοδιβρδιο C 2 H 4 Br ,5 4 Αιθυλνοδιχλρδιο C 2 H 4 Cl Αιθυλνοϊν C 2 H 5 N ,5 0,9 Αιθυλνοξδιο C 2 H 4 O Αιθυλνοχλροϋδρν C 2 H 5 ClO Αιθυλιδνονορβορνένιο C 9 H Αιθυλο-δυτροταγής αυλο-κτόν C 8 H 16 O Αιθυλοβνζόλιο C 8 H Αιθυλοβουτυλο-κτόν C 7 H 14 O Αιθυλοβρδιο C 2 H 5 Br Αιθυλορκαπτάν C 2 H 6 S Αιθυλο-ορφολν, 4- C 6 H 13 NO Αιθυλοχλρδιο C 2 H 5 Cl

4 Χικός Χικός -4- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ακταλδΰδ C 2 H 4 O Ακτόν C 3 H 6 O Ακτονιτρλιο C 2 H 3 N Ακτυλοαλυκιλικό οξύ, ο- C 9 H 8 O Ακρολΐν C 3 H 4 O ,1 0,25 0,3 0,8 Ακρυλαδιο C 3 H 5 NO ,3 Ακρυλικό οξύ C 3 H 4 Ο Ακρυλικός αιθυλτέρας C 5 H 8 O Ακρυλικός βουτυλτέρας C 7 H 12 O Ακρυλικός θυλτέρας C 4 H 6 O Ακρυλικός υδροξυ-προπυλτέρας C 6 H 10 O ,5 3 Ακρυλονιτρλιο C 3 H 3 N ,5 Αλλυλο-γλυκιδυλο-αιθέρας C 6 H 12 O Αλλυλική αλκοόλ C 3 H 6 O Αλλυλοχλρδιο C 3 H 5 Cl Αλλυλο-προπυλο-διουλφδιο C 6 H 12 S Αλουνα, α- Al 2 O (αναπν) 5(ιπν.) Αινοπυριδν, 2- C 5 H 6 N , Αιτρόλ C 2 H 4 N ,2 Ανα H 3 N Άυλο (ιπν.) Άνθρακας (κόν <5% χαλαζα)) C (αναπν.) Ανιλν C 6 H 7 N ,5 10 Ανιιδν, p- ή θοξυανιλν, 4- C 7 H 9 NO ,5 Ανιιδν, ο- ή θοξυανιλν, 2- C 7 H 9 NO ,5 Αντιόνιο και νώις του (ς Sb) Sb ,5 Αργλιο ταλλικό & οξδιο του αργιλου Al Al 2 O (αναπν) 5 (ιπν.) Αργιλου διαλυτά άλατα (ς Αl) 2 Αργιλου καπνο υγκολλήν (ς Al) Al Αργιλου πυροφορική κόν Αργιλου, αλκύλια του (ς Al) 2 Άργυρος (διαλυτές νώις ς Ag) 0,01 Αρνικό και νώις του (ς Αs) As ,1 Αρν AsH ,05 0,2 Αβέτιο ανθρακικό CaCO (ιπν.) Αβέτιο αρνικικό Ca 3 As 2 Ο ,1 Αβέτιο θιικό CaSO Αβέτιο πυριτικό (υνθτικό) CaSiO (ιπν.) Αβτου οξδιο CaO Αβτου υδροξδιο Ca(OH) Αβτοκυαναδιο CaCN Άφαλτος (βιτουένια) Ατραζν C 8 H 14 ClN Άφνιο Hf ,5 1,5 Βαναδου πντοξδιο V 2 O ,5(αναπ) 0,05(ιπ) Βάριο (διαλυτές νώις ς Ba) 0,5 Βαρου διαλυτές νώις 0,5 Βνζο-(α)-πυρένιο C 20 H ,005 Βνζοκινόν, p- C 6 H 4 O ,1 0,4 0,3 1,5

5 Χικός Χικός -5- Έκθς Ανώτατ Έκθς Βνζυλοχλρδιο C 7 H 7 Cl Βρύλλιο και νώις του (ς Be) Be ,005 Βινυλιδνοχλρδιο C 2 H 2 Cl Βινυλοτολουόλιο C 9 H Βολφράιο (αδιάλυτς νώις ς W) 5 10 Βολφράιο (διαλυτές νώις ς W) 1 3 Βόρακας (άνυδρος) Na 2 B 4 Ο Βόρακας (ένυδρος 10 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 O 7.10H 2 O Βόρακας (ένυδρος 5 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 Ο 7.5H 2 O Βορου, οξδιο του Β 2 Ο Βουταδιένιο, 1,3- C 4 H Βουτανάλ, 2-, βλέπ Κροτοναλδΰδ Βουτάνιο C 4 H Βουτανόλ, n- C 4 H 10 O Βουτανόλ, δυτροταγής- C 4 H 10 Ο Βουτανόλ, τριτοταγής- C 4 H 10 Ο Βουτοξυ-αιθανόλ, 2- C 6 H 14 O Βουτυλαν, 1- C 4 H 11 N Βουτυλαν, 2- C 4 H 11 N Βουτυλαν, τριτοταγής- C 4 H 11 N Βουτυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 7 H 14 O Βουτυλο-ρκαπτάν C 4 H 10 S ,5 1,8 Βουτυλοτολουόλιο, p-τριτοταγές- C 11 H Βουτυλοφαινόλ, ο-δυτροταγές- C 10 H 14 O Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο C 15 H 24 O Βρώιο Br ,1 0,7 0,3 2 Βροφόριο CHBr ,5 5 Βρο-χλρο-θάνιο CH 2 BrCl Γαλακτικός βουτυλτέρας C 7 H 14 O Γλουταραλδΰδ C 5 H 8 O ,2 0,8 0,2 0,8 Γλυκρν C 3 H 8 O Γλυκιδόλ C 3 H 6 O Γραφτς C (ιπν.) Γύψος CaSO (ιπν.) καβοράνιο B 10 H ,05 0,3 0,15 0,9 καφθοριούχο θο S 2 F ,025 0,25 0,075 0,75 ιαζθάνιο CH 2 N ,2 0,4 ιαιθανολαν C 4 H 11 NO ιαιθυλαν C 4 H 11 N ιαιθυλαινο-αιθανόλ C 6 H 15 NO ιαιθυλνοτριαν C 4 H 13 N ιαιθυλοκτόν C 5 H 10 O ιακτονική αλκοόλ C 6 H 12 Ο ιαινοδιφαινυλο-θάνιο C 13 H 14 N ,1 0,8 ιβινυλο-βνζόλιο, 1,3- C 10 H ιβοράνιο B 2 H ,1 0,1 ιβουτυλαινο-αιθανόλ, 2-N C 10 H 23 NO ιβρο-διφθορο-θάνιο CBr 2 F ιγλυκιδυλαιθέρας C 6 H 10 O ,1 0,53 ιθιάνθρακας CS ιθιώδς νάτριο ή όξινο θιώδς νάτριο NaHSO ιιοβουτυλο-κτόν C 9 H 18 O ιιοκυανική ιοφορόν C 12 H 18 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18

6 -6- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς ιιοκυανικό ξαθυλένιο (HMDI) C 8 H 12 N 2 O ,01 0, ,15 ιιοκυανικός τέρας του C 15 H 10 Ν 2 Ο ,02 0,2 0,02 0,2 διφαινυλοθάνιου (MDI) ιιοκυανικός τέρας του ναφθαλινου, C 12 H 6 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18 1,5- ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,4- (TDI) ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,6- ιιοπροπυλαν C 6 H 15 N ικυκλοπνταδιένιο C 10 H ικυκλοπνταδινυλιούχος δρος C 10 H 10 Fe (ferrocene) ιθοξυθάνιο C 3 H 8 O ιθυλο-αιθυλο-αν, Ν,Ν- C 4 H 11 N ιθυλαν C 2 H 7 N ιθυλανιλν, Ν,Ν- C 8 H 11 N ιθυλο-ακταδιο, Ν,Ν- C 4 H 9 NO ιθυλο-φοραδιο, Ν,Ν- C 3 H 7 NO ιθυλυδραζν, Ν,Ν- C 2 H 8 N ,5 1 ινιτρική αιθυλνο-γλυκόλ C 2 H 4 N 2 O ,25 1,5 0,25 1,5 ινιτρική προπυλ-νογλυκόλ C 3 H 6 N 2 O ,2 1,2 0,2 1,2 ινιτροβνζόλιο C 6 H 4 N 2 O ινιτρο-ο-κρόλ, 4- C 7 H 6 N 2 O ,2 0,6 ινιτροτολουόλιο C 7 H 6 N 2 O ,5 ιοξάνιο, 1,4- C 4 H 8 O ιοξδιο του αζώτου NO ιοξδιο του άνθρακα CO ιοξδιο του θου SO ιοξδιο του χλρου ClO ,1 0,3 0,3 0,9 ιπροπυλοκτόν C 7 H 14 Ο ιφαινυλαιθέρας (ατο) C 12 H 10 O ιφαινυλαν C 12 H 11 N ιφαινύλιο C 12 H ,25 1,5 0,6 4 ιχλρο-1-νιτροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 3 Cl 2 NO ιχλροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 4 Cl ιχλρο-αιθυλένιο, 1,2- C 2 H 2 Cl ιχλροακτυλένιο C 2 Cl ,1 0,4 0,1 0,4 ιχλροβνζόλιο, p- C 6 H 4 Cl ιχλροβνζόλιο, ο- C 6 H 4 Cl ιχλρο-διαιθυλαιθέρας, 2,2 - C 4 H 8 Cl 2 O ιχλρο-διθυλυδαντοΐν C 5 H 6 Cl 2 N 2 O ,2 0,4 ιχλρο-διφθορο-θάνιο CCl 2 F ιχλροθάνιο, βλέπ Μθυλνοχλρδιο ιχλρο-προπάνιο, 1,2- C 3 H 6 Cl ιχλρο-προπένιο, 1,3- C 3 H 4 Cl ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- C 3 H 4 Cl 2Ο ιχλροττραφθορο-αιθάνιο C 2 Cl 2 F ιχλροφθορο-θάνιο CHCl 2 F Εξάνιο C 6 H (όλα τα ιορή κτός του n-ξανου) Εξάνιο, n- C 6 H Εξαφθοριούχο θο SF Εξαφθοριούχο λήνιο SeF ,05 0,4 Εξαφθοριούχο τλλούριο TeF ,02 0,2

7 Χικός Χικός -7- Έκθς Ανώτατ Έκθς Εξαχλροαιθάνιο (ατο) C 2 Cl Εξαχλρο-βουταδιένιο C 4 Cl ,02 0,24 Εξαχλροκυκλο-πνταδιένιο C 5 Cl ,01 0,11 Εξυλνογλυκόλ C 6 H 14 O Επιχλρυδρν C 3 H 5 ClO , Επτάνιο, n- C 7 H Ζιρκόνιο και νώις του Ζr 5 10 Θάλιο και διαλυτές νώις του (ς Tl) Tl 0,1 Θιικό οξύ H 2 O 4 S Θιικός διθυλτέρας ή θιικό διθύλιο C 2 H 6 O 4 S ,1 0,5 0,1 0,5 Θιογλυκολικό οξύ C 2 H 4 O 2 S Θιο-δις(6-τριτοταγές.βουτυλο-mκρόλ), C 22 H 30 O 2 S ,4 - Θιονυλοχλρδιο SOCl Ινδένιο C 9 H Ίνδιο και νώις του (ς In) In Ιοαυλική αλκοόλ C 5 H 12 O Ιοβουτυλική αλκοόλ C 4 H 10 O Ιοκυανικό θύλιο C 2 H 3 NO ,02 0,05 Ιοοκτυλική αλκοόλ C 8 H 18 Ο Ιοπντάνιο C 5 H Ιοπροπυλαιθέρας C 6 H 14 Ο Ιοπροπυλαν C 3 H 9 N Ιοπροπυλανιλν, Ν- C 9 H 13 N Ιοπροπυλική αλκοόλ C 3 H 8 O Ιοπροπυλο-γλυκιδυλαιθέρας C 6 H 12 Ο Ιοπροπυλο-γλυκόλ C 5 H 12 O Ιώδιο Ι ,1 1 0,1 1 Ιδοφόριο CHI ,6 10 1,2 20 Κάδιο και νώις του (ς Cd) Cd ,025 0,1 Καφορά (υνθτική) C 10 H 16 O Καπρολακτά (ατο) C 6 H 11 NO Καπρολακτά (κόν) C 6 H 11 NO Καρβδιο τς ιλικόνς C-Si (ιπν.) Κατρος Sn Κατρος (ανόργανς νώις ς Sn) 2 Κατρος (οργανικές νώις ς Sn) 0,1 0,2 Κτέν C 2 H 2 O ,5 0,9 1,5 3 Κοβάλτιο ταλλικό (κόν και καπνο) Co ,1 Κοβαλτου νώις (ς Co) 0,1 Κουένιο C 9 H Κρόλς (όλα τα ιορή) C 7 H 8 Ο Κροτοναλδΰδ C 4 H 6 O Κυαναδιο CH 2 N Κυανδια (ς CN) 5 Κυανοακρυλικός- θυλτέρας, 2- C 5 H 5 NO Κυανογόνο ή δικυάνιο C 2 N Κυκλοξάνιο C 6 H Κυκλοξανόλ C 6 H 12 O Κυκλοξανόν C 6 H 10 Ο Κυκλοξένιο C 6 H Κυκλοξυλαν C 6 H 13 N Κυκλοπνταδιένιο, 1,3- C 5 H Κυκλοπντάνιο C 5 H

8 -8- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Λυκόχρυος (διαλυτές νώις ς Pt) 0,002 Λυκόχρυος (ταλλικός) Pt Λιθανθρακόπια (πττικές νώις) ,2 Μαγγανου νώις (ς Mn) 5 Μαγνου, οξδιο του MgO (ιπν.) Μάραρο (ανθρακικό αβέτιο) CaCO (ιπν.) Μθακρυλικό οξύ C 4 H 6 O Μθακρυλικός θυλτέρας C 5 H 8 O Μθανόλ CH 4 O Μθοξυ-αιθανόλ, 2- C 3 H 8 O Μθοξυθυλ-αιθοξυ-προπανόλ, 2- C 7 H 16 O Μθοξυφαινόλ, 4- C 7 H 8 O Μθυλ-2-πυρολιδόν, Ν- C 5 H 9 NO Μθυλακτυλένιο C 3 H Μθυλαν CH 5 N Μθυλαυλκτόν C 7 H 14 O Μθυλανιλν, Ν- C 7 H 9 N Μθυλβουτυλ-κτόν C 6 H 12 O Μθυλένιο, δις (4-κυκλοξυλο- C 15 H 22 N 2 O ,01 0,11 0,01 0,11 ιοκυανικό-) Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- C 13 H 12 Cl 2 N ,22 Μθυλνοχλρδιο CH 2 Cl Μθυλιοαυλο-κτόν C 7 H 14 Ο Μθυλο-ιοβουτυλο-καρβινόλ C 6 H 14 O Μθυλο-ιοβουτυλο-κτόν C 6 H 12 O Μθυλο-ιοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοαιθυλο-κτόν C 4 H 8 Ο Μθυλοακριλο-νιτρλιο C 4 H 5 N Μθυλοβρδιο CH 3 Br Μθυλοϊδδιο CH 3 I Μθυλο-κυκλοξάνιο C 7 H Μθυλο-κυκλοξανόλ C 7 H 14 O Μθυλο-κυκλοξανόν, 2- C 7 H 12 O Μθυλο-ρκαπτάν CH 4 S ,5 1 Μθυλοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοτυρόλιο (όλα τα ιορή) C 9 H Μθυλοχλρδιο CH 3 Cl Μθυλυδραζν CH 6 N ,2 0,35 0,2 0,35 Μιτυλένιο C 9 H Μιτυλοξδιο C 6 H 10 O Μταθιώδς νάτριο Na 2 S 2 O Μλϊνικός ανυδρτς C 4 H 2 O ,25 1 Μολυβδένιο (αδιάλυτς νώις ς Mo) 15 Μολυβδένιο (διαλυτές νώις ς Mo) 5 Μονοξδιο του αζώτου NO Μονοξδιο του άνθρακα CO Μυρκικό οξύ CH 2 O Μυρκικός αιθυλτέρας C 3 H 6 O Μυρκικός θυλτέρας C 2 H 4 O Νατραζδιο N 3 Na ,1 0,3 0,1 0,3 Ναφθαλνιο C 10 H Νικέλιο και νώις του (ς Ni) 1 Νικλοκαρβονύλιο C 4 O 4 Ni ,05 0,35

9 Χικός Χικός -9- Έκθς Ανώτατ Έκθς Νικοτν C 10 H 14 N ,5 1,5 Νιτρικό οξύ HNO Νιτρικός n-προπυλτέρας C 3 H 7 NO Νιτροαιθάνιο C 2 H 5 NO Νιτροανιλν, p- C 6 H 6 N 2 O Νιτροβνζόλιο C 6 H 5 NO Νιτρογλυκρν C 3 H 5 N 3 O ,2 2 0,2 2 Νιτροθάνιο CH 3 NO Νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 7 NO Νιτροπροπάνιο, 2- C 3 H 7 NO Νιτροτολουόλιο (όλα τα ιορή) C 7 H 7 NO Ξυλιδν (όλα τα ιορή) C 8 H 11 N Ξύλο (κόν) 5 Ξυλόλια (όλα τα ιορή) C 8 H Όζον Ο ,1 0,2 0,3 0,6 Οκτάνιο C 8 H Οκταχλροναφθαλνιο C 10 Cl ,1 0,3 Οξαλικό οξύ C 2 H 2 O Οξικό οξύ C 2 H 4 Ο Οξικός 1-θοξυ-2-προπυλτέρας ή 2- C 6 H 12 O οξικό θοξυ-1-θυλοαιθύλιο Οξικός 2-αιθοξυ-αιθυλτέρας C 6 H Οξικός 2-θοξυ-αιθυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός αιθυλτέρας C 4 H 8 O Οξικός- αυλτέρας, n- ή C 7 H 14 Ο Οξικό πντύλιο Οξικός- αυλτέρας, δυτροταγής- ή C 7 H 14 O οξικό θυλο-βουτύλιο Οξικός- αυλτέρας, τριτοταγής- ή C 7 H 14 O Οξικό τριτοταγές-αύλιο Οξικός ανυδρτς C 4 H 6 O Οξικός βινυλτέρας C 4 H 6 O Οξικός βουτοξυ-αιθυλτέρας C 8 H 16 O Οξικός- βουτυλτέρας, n- C 6 H 12 O Οξικός- βουτυλτέρας, δυτροταγής- C 6 H 12 Ο Οξικός- βουτυλτέρας, Τριτοταγής- C 6 H 12 O Οξικός ιοαυλτέρας ή C 7 H 14 O Οξικό ιοπντύλιο Οξικός ιοβουτυλτέρας C 6 H 12 O Οξικός ιοπροπυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός θυλτέρας C 3 H 6 O Οξικός- προπυλτέρας, n- C 5 H 10 O Οξικός-αυλτέρας 3-, ή C 7 H 14 O οξικό πντύλιο Οξικός-διθυλ-βουτυλτέρας, 1,3- C 8 H 16 O Οξυχλριούχος φφόρος POCl ,2 1,2 0,6 3,6 Ορθοφφορικό οξύ H 3 PΟ Ορυκτέλαιο (οχλ) Οου ττροξδιο OsO ,0002 0,002 0,0006 0,006 Ουράνιο και νώις του ς U 0,25 0,6

10 -10- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Παραφινικός κρός (καπνός) Πνταβοράνιο B 5 H ,005 0,01 0,015 0,03 Πνταρυθριτόλ C 5 H 12 O (ιπν.) Πνταθιούχος φφόρος P 2 S Πντακαρβονύλιο του ιδήρου (ς Fe) C 5 FeΟ ,8 1,6 Πντάνιο (όλα τα ιορή) C 5 H Πνταχλριούχος φφόρος PCl Πνταχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 3 Cl ,5 Πνταχλρο-φαινόλ C 6 HCl 5 O ,5 1,5 Πντοξδιο του φφόρου PO Πνταφθοριούχο βρώιο BrF ,1 0,7 0,3 2 Πικρικό οξύ C 6 H 3 N 3 O ,1 0,3 Πιπραζν διϋδρο-χλριούχος C 4 H 10 N 2.2HCl Προπάνιο C 3 H Προπαργυλική αλκοόλ C 3 H 4 O Προπιολακτόν, β- C 3 H 4 O ,5 Προπιονικό οξύ C 3 H 6 O Προπυλνογλυκολ-θυλαιθέρας C 4 H 10 O Προπυλνοϊν C 3 H 7 N Προπυλνοξδιο C 3 H 6 O Προπυλική- αλκοόλ, n- C 3 H 8 O Πύρθρο Πυριδν C 5 H 5 N Πυριτικό αιθύλιο C 8 H 20 O 4 Si Πυριτικό θύλιο C 4 H 12 O 4 Si Πυρτιο Si (ιπν.) Πυροκατχόλ C 6 H 6 O Ρορκινόλ C 6 H 6 O Ρόδιο Rd ,1 0,3 Ρόδιο (αδιάλυτα άλατα) 0,1 Ρόδιο (διαλυτά άλατα) 0,001 0,003 λήνιο και νώις του (ς Se) 0,2 ιδροβανάδιο (κόν) ιδήρου (διαλυτά άλατα ς Fe) 1 2 ιδήρου (ΙΙ) οξδιο ς Fe FeO ιδήρου (ΙΙΙ) οξδιο ς Fe Fe 2 O ιλάνιο SiH ουλφαικό αώνιο H 6 N 2 O 3 S ουλφουρυλο-φθορδιο F 2 O 2 S τιβν (υδρδιο του αντιονου) SbH ,1 0,5 0,3 1,5 τρυχνν C 21 H 22 N 2 O ,15 0,45 τυρόλιο C 8 H Τάλκς (χρς ααντο) Mg 3 Si 4 O 10 (OH) (ιπν.) 2(αναπν.) Ταντάλιο Ta Τλλούριο και νώις του (ς Te) Te ,1 Τλλουριούχο βιούθιο Bi 2 Te Τρβινθν (φυτική) ~C 10 H Ττρααιθυλιούχος όλυβδος C 8 H 20 Pb ,1 Ττραβριούχος άνθρακας CBr ,1 1,4 0,3 4 Ττραβρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Br Ττραθυλλκτρο-δινιτρλιο C 8 H 12 N , Ττραθυλιούχος όλυβδος C 4 H 12 Pb ,15

11 Χικός Χικός -11- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ττρανιτροθάνιο CN 4 O Ττραϋδρδιο του γρανου GeH ,2 0,6 0,6 1,8 Ττραϋδρο-φουράνιο C 4 H 8 O Ττραφθοριούχο θο SF ,1 0,4 0,25 1 Ττραχλρο-αιθυλένιο, βλέπ Υπρχλροαιθυλένιο Ττραχλράνθρακας CCl Ττραχλρο-1,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 Cl 4 F (R112) Ττραχλρο-2,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,1,2- C 2 Cl 4 F Ττραχλρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Cl Ττραχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 4 Cl Τιτανου διοξδιο TiO (ιπν.) Τολουϊδν (όλα τα ιορή) C 7 H 9 N Τολουόλιο C 7 H Τριαιθυλαν C 6 H 15 N Τριβριούχο βόριο BBr Τρικαρβονυλο 2-θυλοκυκλοπνταδινυλικό C 9 H 7 MnO ,2 0,6 αγγάνιο (ς Mn) Τρικαρβονυλο-κυκλοπνταδινυλικό C 8 H 5 MnO ,1 0,3 αγγάνιο Τριθυλαν C 3 H 9 N Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,3- C 9 H Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,4- C 9 H Τριλλιτικός ανυδρτς C 9 H 4 O ,005 0,04 Τρινιτροτολουόλιο, 2,4,6- C 7 H 5 N 3 O ,5 Τριοξυχλρο-φθορδιο ή υπρχλρυλοφθορδιο ClFO Τριφαινύλια (όλα τα ιορή) C 18 H ,5 5 0,5 5 Τριφθοριούχο βόριο BF Τριφθοριούχο χλώριο ClF ,1 0,4 0,1 0,4 Τριφθοροβρο-θάνιο CBrF Τριφθριούχο άζτο F 3 N Τριχλριούχος φφόρος PCl ,5 3 0,5 3 Τριχλρο-1,2,2-τριφθορο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 Cl 3 F Τριχλροαιθάνιο, 1,1,1- C 2 H 3 Cl Τριχλρο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 H 3 Cl Τριχλροαιθυλένιο C 2 HCl Τριχλρο-βνζόλιο, 1,2,4- C 6 H 3 Cl Τριχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 5 Cl Τριχλροπροπάνιο, 1,2,3- C 3 H 5 Cl Τριχλροφθορο-θάνιο CCl 3 F Υγραέριο ή Υγροποιένο αέριο πτρλαου (LPG) Υδραζν H 4 N ,1 0,13 Υδράργυρος (Hg) και νώις του ς Hg Hg ,1 (κτός τν αλκυλνών) Υδράργυρος (οργανικές νώις) 0,01 0,03 Υδρδιο του λιθου HLi ,025 Υδρδιο του λνου H 2 Se ,2 0,4 Υδροβρώιο HBr

12 -12- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Υδρόθιο H 2 S Υδροκινόν C 6 H 6 O Υδροκυάνιο HCN Υδροξδιο του καλου KOH Υδροξδιο του καιου CsHO Υδροξδιο του νατρου NaOH Υδροφθόριο HF ,5 3 2,5 Υδροχλώριο HCl Υπροξδιο τς θυλοαιθυλο-κτόνς C 8 H 16 O ,7 5 0,7 5 Υπροξδιο του βνζοϋλου C 14 H 10 O Υπροξδιο του υδρογόνου Η 2 Ο ,4 3 Υπρχλροαιθυλένιο C 2 Cl Υπρχλροθυλορκαπτάν CCl 4 S ,1 0,8 Ύττριο και νώις του Υ Φαινοθιαζν C 12 H 9 NS Φαινόλ C 6 H 6 O Φαινυλνοδιαν, m- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, p- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, ο- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 9 H 10 O Φαινυλο-ρκαπτάν C 6 H 6 S ,5 2,3 Φαινυλοφφν C 6 H 7 P ,05 0,25 0,05 0,25 Φαινυλυδραζν C 6 H 8 N Φθαλικό διβουτύλιο C 16 H 22 O Φθαλικός ανυδρτς C 8 H 4 O Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας ή C 24 H 38 O Φθαλικός δι-δυτροταγής-οκτυλτέρας Φθαλικός διαιθυλτέρας C 12 H 14 O Φθαλικός διθυλτέρας C 10 H 10 O Φθαλοδινιτρλιο, m- C 8 H 4 N Φθόριο F ,25 2 1,25 2 Φθοριούχς νώις ς F ,5 Φθοριούχο καρβονύλιο CF 2 O Φθοροοξικό νάτριο C 2 H 2 FO 2 Na ,05 0,15 Φοραλδΰδ CH 2 O ,5 2 2,5 Φοραδιο CH 3 NO Φουρφουράλ C 5 H 4 O Φουρφουρυλική αλκοόλ C 5 H 6 O Φγένιο COCl ,1 0,4 Φφν PH ,3 0,4 1 1 Φφορικό διβουτύλιο C 8 H 19 O 4 P Φφορικός τέρας του τριβουτυλου C 12 H 27 O 4 P ,4 5 0,4 5 Φφορικός τέρας του τριφαινυλου C 18 H 15 O 4 P Φφόρος (κτρινος) Ρ ,1 0,3 Φφορώδς τέρας του τριθυλου C 3 H 9 O 3 P Χαλκός (καπνός) Cu ,2 Χαλκός (κόν) Cu Χλριούχο αώνιο (καπνός) NH 4 Cl Χλριούχο θο S 2 Cl Χλριούχο κυανογόνο CClN ,3 0,6 0,3 0,6 Χλώριο Cl Χλριένο διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλρο-1-νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 6 ClNO Χλρο-4-νιτροβνζόλιο, 1- C 6 H 4 ClNO Χλροακταλδύδ C 2 H 3 ClO

13 Χικός Χικός -13- Έκθς Ανώτατ Έκθς Χλρο-ακτοφαινόν, α- C 8 H 7 ClO ,05 0,3 Χλρο-ακτυλο-χλρδιο C 2 H 2 Cl 2 O ,05 0,2 Χλροβνζόλιο C 6 H 5 Cl Χλρο-βνζυλιδένιο-αλονιτρλιο, ο- C 10 H 5 ClN ,05 0,4 0,05 0,4 Χλρο-βουταδιένιο, 2- C 4 H 5 Cl Χλρο-διφαινύλια (42% ς χλώριο) Χλρο-διφαινύλια (54% ς χλώριο) ,5 Χλρο-διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλροδιφθρο-θάνιο CHClF Χλροθυλ-αιθέρας, δις- C 2 H 4 Cl 2 O ,005 Χλρο-πνταφθορο-αιθάνιο C 2 ClF Χλροπικρν CCl 3 NO ,1 0,7 0,3 2 Χλρο-τυρόλιο, ο- C 8 H 7 Cl Χλρο-τολουόλιο, ο- C 7 H 7 Cl Χλροφόριο CHCl Χρικό τριτοταγές-βουτύλιο (ς CrO 3 ) C 8 H 18 CrΟ ,1 Χρώιο (ταλλικό) Cr Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 (ς χρικό κάλιο) Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 Χρου (ΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Χρου (ΙΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Ψυδάργυρος χλριούχος (καπνο) ZnCl Ψυδαργύρου Οξδιο (καπνο) ZnO Το άρθρο 5 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Άρθρο 5 Κυρώις 1. κάθ ργοδότ, κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται, ανξάρττα από τις ποινικές κυρώις, οι διοικτικές κυρώις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 τν πιφύλαξ τν διατάξν του άρθρου 6 τς ΚΥΑ 88555/3293/ που κυρώθκ το άρθρο 39 του ν. 1836/ κάθ κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι από αέλια ή πρόθ τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται οι ποινικές κυρώις του άρθρου 25 του ν. 2224/94." Άρθρο 3 Αναθώρ οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς Οι οριακές τιές έκθς και οι ανώτατς οριακές τιές έκθς του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 και το παρόν π.δ. αναθρούνται ανά τριτα, ώτ να λφθούν υπόψ τα νέα τχνικά και πιτονικά δδοένα τον τοέα αυτό και κυρς οι κατυθυντήρις οδγς ή υτάις τς Επιτροπής τς Ευρπαϊκής Ένς. Η ανά τριτα αναθώρ τν οριακών τιών γνται προδρικό διάταγα. Άρθρο 4 Έναρξ ιχύος Η ιχύς του παρόντος διατάγατος αρχζι έξι ήνς τά τ δουή του τν Εφρδα τς Κυβρνής. τον Υπουργό Εργαας και Κοιννικών Αφαλν αναθέτου τ δου και τν κτέλ του παρόντος διατάγατος. Aθήνα, 7 Μαΐου 1999

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ 53 Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ Χημική αντίδραση ονομάζουμε κάθε χημικό φαινόμενο. Δηλαδή, κάθε φαινόμενο στο οποίο έχουμε αναδιάταξη των ηλεκτρονίων ( e ) της εξωτερικής στιβάδας των ατόμων που παίρνουν μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία γενικής παιδείας

Χημεία γενικής παιδείας Χημεία γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις από Α1 - Α4 να βρείτε την σωστή απάντηση. Α1. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius, το 1 είναι οξύ επειδή: α) αντιδρά με βάσεις, β) είναι ηλεκτρολύτης, γ) μεταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος.

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ατόµου σε µια οµοιοπολική ένωση είναι το φαινοµενικό ηλεκτρικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-16 : : : 3 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Γνωρίζουμε ότι σε κάθε ανόργανη ένωση διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1-15/09/10

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1-15/09/10 ΜΜΚ 251: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 1 ΜΜΚ 251: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1-15/09/10 [1] Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό Ζ και το μαζικό αριθμό Α για τα πιο κάτω στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΊ ΟΞΕΊΔΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ ΑΝΑΓΩΓΉΣ Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με οξυ Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με υδρο γόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από μία χημική γόνο ή η αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς Αθήνα ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν)

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Μεταθετικές Αντιδράσεις (είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) l Αντιδράσεις εξουδετέρωσης Χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία 1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία Ημ. Παράδοσης: Δευτέρα 25/11/2013 11 πμ 1. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής σώζουν ζωές!!! Οι αερόσακοι στα αυτοκίνητα, όταν ανοίγουν γεμίζουν με άζωτο το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο...

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο... Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο.... Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις, 1.1. Από τις ενώσεις: HCl, H 2 O, NH 3, H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 1. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 2N 2 + 3H 2 2NH 3 4Na + O 2 2Να 2 Ο Fe + Cl 2 FeCl 2 Zn + Br 2 ZnBr 2 2K + S K 2 S 2Ca + O 2 2CaO Na + Ca -------- C + O 2 CO 2 H 2 + Br 2 2HBr CaO + H 2 O Ca(OH)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις 1. Ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 1A και του ιόντος αμμωνίου (Ιόντα: Li +, Na +, K +, Rb +, Cs +, NH 4+ ) είναι ευδιάλυτες, χωρίς εξαίρεση: πχ. NaCl, K 2 S,

Διαβάστε περισσότερα

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο.

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο. Η ονοµασία των περισσότερων ανόργανων ενώσεων προκύπτει από το συνδυασµό των ονοµάτων του «αρνητικού» και του «θετικού» µέρους του µορίου. Σχεδόν πάντοτε κατά την γραφή του µοριακού τύπου το µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 9: Μόρια και ενώσεις, Ονοματολογία Ανόργανων Ενώσεων

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 9: Μόρια και ενώσεις, Ονοματολογία Ανόργανων Ενώσεων ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 9: Μόρια και ενώσεις, Ονοματολογία Ανόργανων Ενώσεων Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Περιεχόμενα Μαθήματος 5. Χημικοί δεσμοί, Μόρια και ενώσεις Χημικοί Τύποι Ονοματολογία Χημικοί

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους

Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους Θρεπτικά Διαλύματα Για Διδάσκοντες: Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Ελέγτοσ Ποιόηηηας Πόζιμοσ Νερού ΕΤΔΑΠ 2012

Δεδομένα Ελέγτοσ Ποιόηηηας Πόζιμοσ Νερού ΕΤΔΑΠ 2012 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ, ΣΟΙΥΕΙΑ 2012 ΠΑΛΑΙΑ ΔΕΞ. ΝΕΑ ΔΕΞ. ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ (9005) (9012) ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ο C 8 14 8 14 ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ mg Cl2/l 449 0,57 449 0,54 ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ, 25 οc μs/cm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. /νση: Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 15-16 Κεφάλαιο 1ο: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Ενότητα η Οξείδωση Αναγωγή Κυριότερα οξειδωτικά - αναγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.: στις ιοντικές (ετεροπολικές ενώσεις, ονομάζεται το πραγματικό φορτίο που έχει ένα ιόν. στις ομοιοπολικές (μοριακές ενώσεις, ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία Βοηθοί Φαρμακείου Β Εξάμηνο ΙΕΚ Ευόσμου

Οργανική Χημεία Βοηθοί Φαρμακείου Β Εξάμηνο ΙΕΚ Ευόσμου ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Κανόνες ονοματολογίας οργανικών ενώσεων 1) Εντοπίζουμε την κύρια ανθρακική αλυσίδα. Ως κύρια ανθρακική αλυσίδα θεωρείται η μεγαλύτερου μήκους συνεχής ανθρακική αλυσίδα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το αντίστοιχο ιόν Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στην φορμαλδεΰδη, ΗCHO, είναι: α. 0 β. - 2 γ. +2 δ. - 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στην φορμαλδεΰδη, ΗCHO, είναι: α. 0 β. - 2 γ. +2 δ. - 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13 09 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν:i) πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής αντικατάστασης, με βάση τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. (ΦΕΚ 135/Α/ )

Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ : 307/86 Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. (ΦΕΚ 135/Α/29-8-86) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Οξείδωση = αποβολή e - Αύξηση του αριθµού οξείδωσης Αναγωγή = πρόσληψη e- Ελάττωση του αριθµού οξείδωσης Οξειδωτικό σώµα + ne - ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ Αναγωγικό σώµα - ne- ΠΡΟΪΟΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 202-203 Μάθημα: Χημεία Τάξη Γ Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: ) Να γράψετε τι ονομάζεται όξινος χαρακτήρας. Να αναφέρεται τρεις κοινές ιδιότητες των οξέων. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Α1. Σε ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις υποκατάστασης

Αντιδράσεις υποκατάστασης Αντιδράσεις υποκατάστασης Στις αντιδράσεις υποκατάστασης δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματίσουν δύο νέα προϊόντα. Α δ+ - Β δ- + Γ δ+ - Δ δ- Α δ+ - Δ δ- + Γ δ+ - Β δ- Στις αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator 23ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας 21 Μαρτίου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ e-mail: info@eex.gr http://www.eex.gr chemchro@eex.gr - ιάρκεια διαγωνισµού 3 ώρες. - Μην ξεχάσετε να γράψετε ευανάγνωστα, στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (20/100) ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Βιολογία) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα