ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999"

Transcript

1 ΠPOE PIKO IATAΓMA 90/1999 "Καθοριός οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς τν ργαζοένν οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους υόρφ τις οδγς 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής και τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/86 «Προταα τς υγας τν ργαζοένν που κτθνται οριένους χικούς παράγοντς κατά τν διάρκια τς ργαας τους» (135/Α) όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 (34/Α)" (Φ.E.K. 94/A/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξις: α. τν άρθρν 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρογή του κοινοτικού δικαου" (34/Α) όπς τροποποιήθκαν ανττοιχα το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "υτοχή τς Ελλάδας το κφάλαιο, τα αποθατικά και τις προβλέψις τς Ευρπαϊκής Τράπζας Επνδύν, το κφάλαιο τς Ευρπαϊκής Κοινόττος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανιού Εφοδιαού EURATOM" (70/Α) το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για το κυγχρονιό και τν ανάπτυξ και άλλς διατάξις" (101/Α) και το άρθρο 19 του ν. 2367/95 (261/Α) και β. τς παραγράφου 2 του άρθρου δυτέρου του ν. 2077/92 "Κύρ τς υνθήκς για τν Ευρπαϊκή Έν και τν χτικών πρτοκόλλν και δλών που πριλαβάνονται τν τλική Πράξ" (136/Α). 2. Τις διατάξις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθ τς απαχόλς και τς παγγλατικής κατάρτις και άλλς διατάξις" (79/Α). 3. Τις διατάξις τν άρθρν 29 και 36 του νόου 1568/85 "Υγιινή και Αφάλια τν ργαζοένν" (177/Α). 4. Τις διατάξις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρν και Κυβρντικά Όργανα" (137/Α), που προτέθκ το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθι του θού τν Επιλτρν κλπ." (154/Α) και αντικατατάθκ από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α). 5. Τν 8211/ κοινή απόφα του Πρθυπουργού και τς Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς "Ανάθ αροδιοτήτν Υπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς τους Υφυπουργούς Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς Λνδα Τζανή και Γώργιο Φλρδ" (198/Β). 6. Τν αριθό 16/ γνώ του υβουλου Υγιινής και Αφάλιας τς Εργαας (ΥΑΕ). 7. Ότι τν φαρογή τν διατάξν του παρόντος δν θα προκλθ πρόθτ δαπάν βάρος του κρατικού προϋπολογιού του Υπουργου Εργαας και Κοιννικών Αφαλν ή του κρατικού προϋπολογιού ή προϋπολογιού ΝΠ. 8. Τν αριθό 644/ γνοδότ του υβουλου Επικρατας, τά από πρότα τν Υπουργών Εθνικής Οικονοας και Οικονοικών, Ανάπτυξς, Εργαας και Κοιννικών Αφαλν, Υγας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Ετρικών, όιας ιοκς και Αποκέντρς αποφαζου: Άρθρο 1 κοπός - Αντικνο 1. κοπός του παρόντος διατάγατος ναι: α. Η προαρογή τς λλνικής νοοθας πρ υγιινής και αφάλιας τν ργαζοένν προς τις διατάξις τς οδγας 91/322/ΕΟΚ τς Επιτροπής τς 29 ς Μαΐου 1991 (Ε.Ε. L 177/22/ ) "Πρ καθοριού νδικτικών οριακών τιών έ τς φαρογής τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που παρουιάζονται υνπα κθέώς τους, κατά τ διάρκια τς ργαας, χικά, φυικά ή βιολογικά έα" και τς οδγας 96/94/ΕΚ τς Επιτροπής τς 18 ς κβρου 1996 (Ε.Ε. L 338/86/ ) "Για τ θέπι δύτρου καταλόγου νδικτικών οριακών τιών κατ φαρογή τς οδγας 80/1107/ΕΟΚ του υβουλου πρ προταας τν ργαζοένν από τους κινδύνους που υνπάγται έκθή τους χικά, φυικά ή βιολογικά έα κατά τ διάρκια τς ργαας" και β. Η τροποπο και υπλήρ του π.δ. 307/ Το παρόν προδρικό διάταγα έχι ς αντικνο τν προταα τν ργαζοένν από τους κινδύνους για τν υγα και τν αφάλιά τους που προέρχονται ή πορούν να προέλθουν από τν έκθή τους χικούς παράγοντς. Οι διατάξις του ιχύουν πιπλέον τν γνικών διατάξν για τν υγιινή και αφάλια τς ργαας που ιχύουν κάθ φορά. Άρθρο 2 Τροποπο π.δ. 307/86 Το π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 τροποποιται ς ακολούθς:

2 -2-1. Το τέταρτο δάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Ανώτατ οριακή τιή έκθς χικό παράγοντα: νοται τιή τν οποα δν πιτρέπται να ξπρνά έ χρονικά ταθιέν έκθ του ργαζόνου τον χικό παράγοντα κατά τ διάρκια οποιαδήποτ δκαπντάλπτς πριόδου έα το χρόνο ργαας του, έτ και αν τρται οριακή τιή έκθς". 2. Ο πνακας τς παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς 2,4,5-Τ C 8 H 5 Cl 3 O ,4-D C 8 H 6 Cl 2 O Aldrin C 12 H 8 Cl ,25 0,75 Αmate, βλέπ ουλφαικό αώνιο Antu (α-ναφθυλο-θιουρα) C 11 H 10 N 2 S ,3 Azinphos-methyl C 10 H 12 N 3 O 3 PS ,2 0,6 Benomyl C 14 H 18 N 4 O Bromacil C 9 H 13 BrN 2 O Camphechlor C 10 H 10 Cl ,5 1 Captafol C 10 H 9 Cl 4 NO 2 S ,1 Captan C 9 H 8 Cl 3 NO 2 S Carbaryl C 12 H 11 NO Carbofuran C 12 H 15 NO ,1 Chlordane C 10 H 6 Cl ,5 2 Chlorpyriphos C 9 H 11 Cl 3 NO 3 PS ,2 0,6 Crufomate C 12 H 19 ClNO 3 P Cyclonite, βλέπ Hexogen Cyhexatin C 18 H 34 OSn Dalapon, βλέπ ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- DDT C 14 H 9 Cl Demeton C 8 H 19 O 3 PS , Demeton methyl C 6 H 15 O 3 PS DEHP, βλέπ Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας Diazinon C 12 H 21 N 2 O 3 PS Dichlorvos (DDVP) C 4 H 7 Cl 2 O 4 P Dicrotophos C 8 H 16 NO 5 P ,25 Dieldrin C 12 H 8 Cl 6 O ,25 0,75 Dioxathion C 12 H 26 O 6 P 2 S ,2 Diquat (άλατα) ++ C 12 H 12 N ,5 1 Disulfiram C 10 H 20 N 2 S Disulfoton C 8 H 19 O 2 PS ,1 0,3 Diuron C 9 H 10 Cl 2 N 2 O Emery C 19 H 36 O (ιπν.) Endosulfan C 9 H 6 Cl 6 O 3 S ,1 0,3 Endrin C 12 H 8 Cl 6 O ,1 0,3 EPN C 14 H 14 NO 4 PS ,5

3 -3- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Fenamiphos C 13 H 22 NO 3 PS ,1 Fenchlorophos, βλέπ Ronnel Fensulfothion C 11 H 17 O 4 PS ,1 Fenthion C 10 H 15 O 3 PS ,2 Ferbam C 9 H 18 N 3 S 6 Fe Halothane C 2 HBrClF Heptachlor C 10 H 5 Cl ,5 Hexogen (RDX) C 3 H 6 N 6 O ,5 3 Isophorone C 9 H 14 Ο Lindane C 6 H 6 Cl ,5 1,5 Malathion C 10 H 19 O 6 PS Methomyl C 5 H 10 N 2 O 2 S ,5 Methoxychlor (DMTD) C 16 H 15 Cl 3 O Methylparathion C 8 H 10 NO 5 PS ,2 0,6 Mevinphos C 7 H 13 O 6 P ,01 0,1 0,03 0,3 MOCA, βλέπ Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- Monocrotophos C 7 H 14 NO 5 P ,25 Morpholine C 4 H 9 NO Naled (Nibrom) C 4 H 7 Br 2 Cl 2 Ο 4 P Paraquat, διχλριούχο C 12 H 14 N 2 Cl ,1 Parathion C 10 H 14 NO 2 PS ,1 0,3 Phorate C 7 H 17 O 2 PS ,05 0,2 Picloram C 6 H 3 Cl 3 N 2 O Propoxur C 11 H 15 NO Ronnel C 8 H 8 Cl 3 O 3 PS Rotenone C 23 H 22 O Sulfotep (TEDP) C 8 H 20 O 5 P 2 S ,2 TEPP C 8 H 20 O 7 P ,004 0,05 0,01 0,2 Tetryl C 7 H 5 N 5 O ,5 3 Thiram (TMTD) C 6 H 12 N 2 S Warfarin C 19 H 16 O ,5 White spirit Αιθάλ C ,5 7 Αιθανολαν C 2 H 7 NO Αιθανόλ C 2 H 6 O Αιθοξυαιθανόλ, 2- C 4 H 10 O Αιθυλαιθέρας C 4 H 10 O Αιθυλαν C 2 H 7 N Αιθυλνογλυκόλ (ατο) C 2 H 6 O Αιθυλνοδιαν C 2 H 8 N Αιθυλνοδιβρδιο C 2 H 4 Br ,5 4 Αιθυλνοδιχλρδιο C 2 H 4 Cl Αιθυλνοϊν C 2 H 5 N ,5 0,9 Αιθυλνοξδιο C 2 H 4 O Αιθυλνοχλροϋδρν C 2 H 5 ClO Αιθυλιδνονορβορνένιο C 9 H Αιθυλο-δυτροταγής αυλο-κτόν C 8 H 16 O Αιθυλοβνζόλιο C 8 H Αιθυλοβουτυλο-κτόν C 7 H 14 O Αιθυλοβρδιο C 2 H 5 Br Αιθυλορκαπτάν C 2 H 6 S Αιθυλο-ορφολν, 4- C 6 H 13 NO Αιθυλοχλρδιο C 2 H 5 Cl

4 Χικός Χικός -4- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ακταλδΰδ C 2 H 4 O Ακτόν C 3 H 6 O Ακτονιτρλιο C 2 H 3 N Ακτυλοαλυκιλικό οξύ, ο- C 9 H 8 O Ακρολΐν C 3 H 4 O ,1 0,25 0,3 0,8 Ακρυλαδιο C 3 H 5 NO ,3 Ακρυλικό οξύ C 3 H 4 Ο Ακρυλικός αιθυλτέρας C 5 H 8 O Ακρυλικός βουτυλτέρας C 7 H 12 O Ακρυλικός θυλτέρας C 4 H 6 O Ακρυλικός υδροξυ-προπυλτέρας C 6 H 10 O ,5 3 Ακρυλονιτρλιο C 3 H 3 N ,5 Αλλυλο-γλυκιδυλο-αιθέρας C 6 H 12 O Αλλυλική αλκοόλ C 3 H 6 O Αλλυλοχλρδιο C 3 H 5 Cl Αλλυλο-προπυλο-διουλφδιο C 6 H 12 S Αλουνα, α- Al 2 O (αναπν) 5(ιπν.) Αινοπυριδν, 2- C 5 H 6 N , Αιτρόλ C 2 H 4 N ,2 Ανα H 3 N Άυλο (ιπν.) Άνθρακας (κόν <5% χαλαζα)) C (αναπν.) Ανιλν C 6 H 7 N ,5 10 Ανιιδν, p- ή θοξυανιλν, 4- C 7 H 9 NO ,5 Ανιιδν, ο- ή θοξυανιλν, 2- C 7 H 9 NO ,5 Αντιόνιο και νώις του (ς Sb) Sb ,5 Αργλιο ταλλικό & οξδιο του αργιλου Al Al 2 O (αναπν) 5 (ιπν.) Αργιλου διαλυτά άλατα (ς Αl) 2 Αργιλου καπνο υγκολλήν (ς Al) Al Αργιλου πυροφορική κόν Αργιλου, αλκύλια του (ς Al) 2 Άργυρος (διαλυτές νώις ς Ag) 0,01 Αρνικό και νώις του (ς Αs) As ,1 Αρν AsH ,05 0,2 Αβέτιο ανθρακικό CaCO (ιπν.) Αβέτιο αρνικικό Ca 3 As 2 Ο ,1 Αβέτιο θιικό CaSO Αβέτιο πυριτικό (υνθτικό) CaSiO (ιπν.) Αβτου οξδιο CaO Αβτου υδροξδιο Ca(OH) Αβτοκυαναδιο CaCN Άφαλτος (βιτουένια) Ατραζν C 8 H 14 ClN Άφνιο Hf ,5 1,5 Βαναδου πντοξδιο V 2 O ,5(αναπ) 0,05(ιπ) Βάριο (διαλυτές νώις ς Ba) 0,5 Βαρου διαλυτές νώις 0,5 Βνζο-(α)-πυρένιο C 20 H ,005 Βνζοκινόν, p- C 6 H 4 O ,1 0,4 0,3 1,5

5 Χικός Χικός -5- Έκθς Ανώτατ Έκθς Βνζυλοχλρδιο C 7 H 7 Cl Βρύλλιο και νώις του (ς Be) Be ,005 Βινυλιδνοχλρδιο C 2 H 2 Cl Βινυλοτολουόλιο C 9 H Βολφράιο (αδιάλυτς νώις ς W) 5 10 Βολφράιο (διαλυτές νώις ς W) 1 3 Βόρακας (άνυδρος) Na 2 B 4 Ο Βόρακας (ένυδρος 10 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 O 7.10H 2 O Βόρακας (ένυδρος 5 όρια Η 2 Ο) Na 2 B 4 Ο 7.5H 2 O Βορου, οξδιο του Β 2 Ο Βουταδιένιο, 1,3- C 4 H Βουτανάλ, 2-, βλέπ Κροτοναλδΰδ Βουτάνιο C 4 H Βουτανόλ, n- C 4 H 10 O Βουτανόλ, δυτροταγής- C 4 H 10 Ο Βουτανόλ, τριτοταγής- C 4 H 10 Ο Βουτοξυ-αιθανόλ, 2- C 6 H 14 O Βουτυλαν, 1- C 4 H 11 N Βουτυλαν, 2- C 4 H 11 N Βουτυλαν, τριτοταγής- C 4 H 11 N Βουτυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 7 H 14 O Βουτυλο-ρκαπτάν C 4 H 10 S ,5 1,8 Βουτυλοτολουόλιο, p-τριτοταγές- C 11 H Βουτυλοφαινόλ, ο-δυτροταγές- C 10 H 14 O Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο C 15 H 24 O Βρώιο Br ,1 0,7 0,3 2 Βροφόριο CHBr ,5 5 Βρο-χλρο-θάνιο CH 2 BrCl Γαλακτικός βουτυλτέρας C 7 H 14 O Γλουταραλδΰδ C 5 H 8 O ,2 0,8 0,2 0,8 Γλυκρν C 3 H 8 O Γλυκιδόλ C 3 H 6 O Γραφτς C (ιπν.) Γύψος CaSO (ιπν.) καβοράνιο B 10 H ,05 0,3 0,15 0,9 καφθοριούχο θο S 2 F ,025 0,25 0,075 0,75 ιαζθάνιο CH 2 N ,2 0,4 ιαιθανολαν C 4 H 11 NO ιαιθυλαν C 4 H 11 N ιαιθυλαινο-αιθανόλ C 6 H 15 NO ιαιθυλνοτριαν C 4 H 13 N ιαιθυλοκτόν C 5 H 10 O ιακτονική αλκοόλ C 6 H 12 Ο ιαινοδιφαινυλο-θάνιο C 13 H 14 N ,1 0,8 ιβινυλο-βνζόλιο, 1,3- C 10 H ιβοράνιο B 2 H ,1 0,1 ιβουτυλαινο-αιθανόλ, 2-N C 10 H 23 NO ιβρο-διφθορο-θάνιο CBr 2 F ιγλυκιδυλαιθέρας C 6 H 10 O ,1 0,53 ιθιάνθρακας CS ιθιώδς νάτριο ή όξινο θιώδς νάτριο NaHSO ιιοβουτυλο-κτόν C 9 H 18 O ιιοκυανική ιοφορόν C 12 H 18 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18

6 -6- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς ιιοκυανικό ξαθυλένιο (HMDI) C 8 H 12 N 2 O ,01 0, ,15 ιιοκυανικός τέρας του C 15 H 10 Ν 2 Ο ,02 0,2 0,02 0,2 διφαινυλοθάνιου (MDI) ιιοκυανικός τέρας του ναφθαλινου, C 12 H 6 N 2 O ,01 0,09 0,02 0,18 1,5- ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,4- (TDI) ιιοκυανικός τέρας του τολουολου, C 9 H 6 N 2 O ,01 0,07 0,02 0,14 2,6- ιιοπροπυλαν C 6 H 15 N ικυκλοπνταδιένιο C 10 H ικυκλοπνταδινυλιούχος δρος C 10 H 10 Fe (ferrocene) ιθοξυθάνιο C 3 H 8 O ιθυλο-αιθυλο-αν, Ν,Ν- C 4 H 11 N ιθυλαν C 2 H 7 N ιθυλανιλν, Ν,Ν- C 8 H 11 N ιθυλο-ακταδιο, Ν,Ν- C 4 H 9 NO ιθυλο-φοραδιο, Ν,Ν- C 3 H 7 NO ιθυλυδραζν, Ν,Ν- C 2 H 8 N ,5 1 ινιτρική αιθυλνο-γλυκόλ C 2 H 4 N 2 O ,25 1,5 0,25 1,5 ινιτρική προπυλ-νογλυκόλ C 3 H 6 N 2 O ,2 1,2 0,2 1,2 ινιτροβνζόλιο C 6 H 4 N 2 O ινιτρο-ο-κρόλ, 4- C 7 H 6 N 2 O ,2 0,6 ινιτροτολουόλιο C 7 H 6 N 2 O ,5 ιοξάνιο, 1,4- C 4 H 8 O ιοξδιο του αζώτου NO ιοξδιο του άνθρακα CO ιοξδιο του θου SO ιοξδιο του χλρου ClO ,1 0,3 0,3 0,9 ιπροπυλοκτόν C 7 H 14 Ο ιφαινυλαιθέρας (ατο) C 12 H 10 O ιφαινυλαν C 12 H 11 N ιφαινύλιο C 12 H ,25 1,5 0,6 4 ιχλρο-1-νιτροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 3 Cl 2 NO ιχλροαιθάνιο, 1,1- C 2 H 4 Cl ιχλρο-αιθυλένιο, 1,2- C 2 H 2 Cl ιχλροακτυλένιο C 2 Cl ,1 0,4 0,1 0,4 ιχλροβνζόλιο, p- C 6 H 4 Cl ιχλροβνζόλιο, ο- C 6 H 4 Cl ιχλρο-διαιθυλαιθέρας, 2,2 - C 4 H 8 Cl 2 O ιχλρο-διθυλυδαντοΐν C 5 H 6 Cl 2 N 2 O ,2 0,4 ιχλρο-διφθορο-θάνιο CCl 2 F ιχλροθάνιο, βλέπ Μθυλνοχλρδιο ιχλρο-προπάνιο, 1,2- C 3 H 6 Cl ιχλρο-προπένιο, 1,3- C 3 H 4 Cl ιχλρο-προπιονικό οξύ, 2,2- C 3 H 4 Cl 2Ο ιχλροττραφθορο-αιθάνιο C 2 Cl 2 F ιχλροφθορο-θάνιο CHCl 2 F Εξάνιο C 6 H (όλα τα ιορή κτός του n-ξανου) Εξάνιο, n- C 6 H Εξαφθοριούχο θο SF Εξαφθοριούχο λήνιο SeF ,05 0,4 Εξαφθοριούχο τλλούριο TeF ,02 0,2

7 Χικός Χικός -7- Έκθς Ανώτατ Έκθς Εξαχλροαιθάνιο (ατο) C 2 Cl Εξαχλρο-βουταδιένιο C 4 Cl ,02 0,24 Εξαχλροκυκλο-πνταδιένιο C 5 Cl ,01 0,11 Εξυλνογλυκόλ C 6 H 14 O Επιχλρυδρν C 3 H 5 ClO , Επτάνιο, n- C 7 H Ζιρκόνιο και νώις του Ζr 5 10 Θάλιο και διαλυτές νώις του (ς Tl) Tl 0,1 Θιικό οξύ H 2 O 4 S Θιικός διθυλτέρας ή θιικό διθύλιο C 2 H 6 O 4 S ,1 0,5 0,1 0,5 Θιογλυκολικό οξύ C 2 H 4 O 2 S Θιο-δις(6-τριτοταγές.βουτυλο-mκρόλ), C 22 H 30 O 2 S ,4 - Θιονυλοχλρδιο SOCl Ινδένιο C 9 H Ίνδιο και νώις του (ς In) In Ιοαυλική αλκοόλ C 5 H 12 O Ιοβουτυλική αλκοόλ C 4 H 10 O Ιοκυανικό θύλιο C 2 H 3 NO ,02 0,05 Ιοοκτυλική αλκοόλ C 8 H 18 Ο Ιοπντάνιο C 5 H Ιοπροπυλαιθέρας C 6 H 14 Ο Ιοπροπυλαν C 3 H 9 N Ιοπροπυλανιλν, Ν- C 9 H 13 N Ιοπροπυλική αλκοόλ C 3 H 8 O Ιοπροπυλο-γλυκιδυλαιθέρας C 6 H 12 Ο Ιοπροπυλο-γλυκόλ C 5 H 12 O Ιώδιο Ι ,1 1 0,1 1 Ιδοφόριο CHI ,6 10 1,2 20 Κάδιο και νώις του (ς Cd) Cd ,025 0,1 Καφορά (υνθτική) C 10 H 16 O Καπρολακτά (ατο) C 6 H 11 NO Καπρολακτά (κόν) C 6 H 11 NO Καρβδιο τς ιλικόνς C-Si (ιπν.) Κατρος Sn Κατρος (ανόργανς νώις ς Sn) 2 Κατρος (οργανικές νώις ς Sn) 0,1 0,2 Κτέν C 2 H 2 O ,5 0,9 1,5 3 Κοβάλτιο ταλλικό (κόν και καπνο) Co ,1 Κοβαλτου νώις (ς Co) 0,1 Κουένιο C 9 H Κρόλς (όλα τα ιορή) C 7 H 8 Ο Κροτοναλδΰδ C 4 H 6 O Κυαναδιο CH 2 N Κυανδια (ς CN) 5 Κυανοακρυλικός- θυλτέρας, 2- C 5 H 5 NO Κυανογόνο ή δικυάνιο C 2 N Κυκλοξάνιο C 6 H Κυκλοξανόλ C 6 H 12 O Κυκλοξανόν C 6 H 10 Ο Κυκλοξένιο C 6 H Κυκλοξυλαν C 6 H 13 N Κυκλοπνταδιένιο, 1,3- C 5 H Κυκλοπντάνιο C 5 H

8 -8- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Λυκόχρυος (διαλυτές νώις ς Pt) 0,002 Λυκόχρυος (ταλλικός) Pt Λιθανθρακόπια (πττικές νώις) ,2 Μαγγανου νώις (ς Mn) 5 Μαγνου, οξδιο του MgO (ιπν.) Μάραρο (ανθρακικό αβέτιο) CaCO (ιπν.) Μθακρυλικό οξύ C 4 H 6 O Μθακρυλικός θυλτέρας C 5 H 8 O Μθανόλ CH 4 O Μθοξυ-αιθανόλ, 2- C 3 H 8 O Μθοξυθυλ-αιθοξυ-προπανόλ, 2- C 7 H 16 O Μθοξυφαινόλ, 4- C 7 H 8 O Μθυλ-2-πυρολιδόν, Ν- C 5 H 9 NO Μθυλακτυλένιο C 3 H Μθυλαν CH 5 N Μθυλαυλκτόν C 7 H 14 O Μθυλανιλν, Ν- C 7 H 9 N Μθυλβουτυλ-κτόν C 6 H 12 O Μθυλένιο, δις (4-κυκλοξυλο- C 15 H 22 N 2 O ,01 0,11 0,01 0,11 ιοκυανικό-) Μθυλνο-δις(2-χλροανιλν), 4,4- C 13 H 12 Cl 2 N ,22 Μθυλνοχλρδιο CH 2 Cl Μθυλιοαυλο-κτόν C 7 H 14 Ο Μθυλο-ιοβουτυλο-καρβινόλ C 6 H 14 O Μθυλο-ιοβουτυλο-κτόν C 6 H 12 O Μθυλο-ιοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοαιθυλο-κτόν C 4 H 8 Ο Μθυλοακριλο-νιτρλιο C 4 H 5 N Μθυλοβρδιο CH 3 Br Μθυλοϊδδιο CH 3 I Μθυλο-κυκλοξάνιο C 7 H Μθυλο-κυκλοξανόλ C 7 H 14 O Μθυλο-κυκλοξανόν, 2- C 7 H 12 O Μθυλο-ρκαπτάν CH 4 S ,5 1 Μθυλοπροπυλο-κτόν C 5 H 10 O Μθυλοτυρόλιο (όλα τα ιορή) C 9 H Μθυλοχλρδιο CH 3 Cl Μθυλυδραζν CH 6 N ,2 0,35 0,2 0,35 Μιτυλένιο C 9 H Μιτυλοξδιο C 6 H 10 O Μταθιώδς νάτριο Na 2 S 2 O Μλϊνικός ανυδρτς C 4 H 2 O ,25 1 Μολυβδένιο (αδιάλυτς νώις ς Mo) 15 Μολυβδένιο (διαλυτές νώις ς Mo) 5 Μονοξδιο του αζώτου NO Μονοξδιο του άνθρακα CO Μυρκικό οξύ CH 2 O Μυρκικός αιθυλτέρας C 3 H 6 O Μυρκικός θυλτέρας C 2 H 4 O Νατραζδιο N 3 Na ,1 0,3 0,1 0,3 Ναφθαλνιο C 10 H Νικέλιο και νώις του (ς Ni) 1 Νικλοκαρβονύλιο C 4 O 4 Ni ,05 0,35

9 Χικός Χικός -9- Έκθς Ανώτατ Έκθς Νικοτν C 10 H 14 N ,5 1,5 Νιτρικό οξύ HNO Νιτρικός n-προπυλτέρας C 3 H 7 NO Νιτροαιθάνιο C 2 H 5 NO Νιτροανιλν, p- C 6 H 6 N 2 O Νιτροβνζόλιο C 6 H 5 NO Νιτρογλυκρν C 3 H 5 N 3 O ,2 2 0,2 2 Νιτροθάνιο CH 3 NO Νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 7 NO Νιτροπροπάνιο, 2- C 3 H 7 NO Νιτροτολουόλιο (όλα τα ιορή) C 7 H 7 NO Ξυλιδν (όλα τα ιορή) C 8 H 11 N Ξύλο (κόν) 5 Ξυλόλια (όλα τα ιορή) C 8 H Όζον Ο ,1 0,2 0,3 0,6 Οκτάνιο C 8 H Οκταχλροναφθαλνιο C 10 Cl ,1 0,3 Οξαλικό οξύ C 2 H 2 O Οξικό οξύ C 2 H 4 Ο Οξικός 1-θοξυ-2-προπυλτέρας ή 2- C 6 H 12 O οξικό θοξυ-1-θυλοαιθύλιο Οξικός 2-αιθοξυ-αιθυλτέρας C 6 H Οξικός 2-θοξυ-αιθυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός αιθυλτέρας C 4 H 8 O Οξικός- αυλτέρας, n- ή C 7 H 14 Ο Οξικό πντύλιο Οξικός- αυλτέρας, δυτροταγής- ή C 7 H 14 O οξικό θυλο-βουτύλιο Οξικός- αυλτέρας, τριτοταγής- ή C 7 H 14 O Οξικό τριτοταγές-αύλιο Οξικός ανυδρτς C 4 H 6 O Οξικός βινυλτέρας C 4 H 6 O Οξικός βουτοξυ-αιθυλτέρας C 8 H 16 O Οξικός- βουτυλτέρας, n- C 6 H 12 O Οξικός- βουτυλτέρας, δυτροταγής- C 6 H 12 Ο Οξικός- βουτυλτέρας, Τριτοταγής- C 6 H 12 O Οξικός ιοαυλτέρας ή C 7 H 14 O Οξικό ιοπντύλιο Οξικός ιοβουτυλτέρας C 6 H 12 O Οξικός ιοπροπυλτέρας C 5 H 10 O Οξικός θυλτέρας C 3 H 6 O Οξικός- προπυλτέρας, n- C 5 H 10 O Οξικός-αυλτέρας 3-, ή C 7 H 14 O οξικό πντύλιο Οξικός-διθυλ-βουτυλτέρας, 1,3- C 8 H 16 O Οξυχλριούχος φφόρος POCl ,2 1,2 0,6 3,6 Ορθοφφορικό οξύ H 3 PΟ Ορυκτέλαιο (οχλ) Οου ττροξδιο OsO ,0002 0,002 0,0006 0,006 Ουράνιο και νώις του ς U 0,25 0,6

10 -10- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Παραφινικός κρός (καπνός) Πνταβοράνιο B 5 H ,005 0,01 0,015 0,03 Πνταρυθριτόλ C 5 H 12 O (ιπν.) Πνταθιούχος φφόρος P 2 S Πντακαρβονύλιο του ιδήρου (ς Fe) C 5 FeΟ ,8 1,6 Πντάνιο (όλα τα ιορή) C 5 H Πνταχλριούχος φφόρος PCl Πνταχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 3 Cl ,5 Πνταχλρο-φαινόλ C 6 HCl 5 O ,5 1,5 Πντοξδιο του φφόρου PO Πνταφθοριούχο βρώιο BrF ,1 0,7 0,3 2 Πικρικό οξύ C 6 H 3 N 3 O ,1 0,3 Πιπραζν διϋδρο-χλριούχος C 4 H 10 N 2.2HCl Προπάνιο C 3 H Προπαργυλική αλκοόλ C 3 H 4 O Προπιολακτόν, β- C 3 H 4 O ,5 Προπιονικό οξύ C 3 H 6 O Προπυλνογλυκολ-θυλαιθέρας C 4 H 10 O Προπυλνοϊν C 3 H 7 N Προπυλνοξδιο C 3 H 6 O Προπυλική- αλκοόλ, n- C 3 H 8 O Πύρθρο Πυριδν C 5 H 5 N Πυριτικό αιθύλιο C 8 H 20 O 4 Si Πυριτικό θύλιο C 4 H 12 O 4 Si Πυρτιο Si (ιπν.) Πυροκατχόλ C 6 H 6 O Ρορκινόλ C 6 H 6 O Ρόδιο Rd ,1 0,3 Ρόδιο (αδιάλυτα άλατα) 0,1 Ρόδιο (διαλυτά άλατα) 0,001 0,003 λήνιο και νώις του (ς Se) 0,2 ιδροβανάδιο (κόν) ιδήρου (διαλυτά άλατα ς Fe) 1 2 ιδήρου (ΙΙ) οξδιο ς Fe FeO ιδήρου (ΙΙΙ) οξδιο ς Fe Fe 2 O ιλάνιο SiH ουλφαικό αώνιο H 6 N 2 O 3 S ουλφουρυλο-φθορδιο F 2 O 2 S τιβν (υδρδιο του αντιονου) SbH ,1 0,5 0,3 1,5 τρυχνν C 21 H 22 N 2 O ,15 0,45 τυρόλιο C 8 H Τάλκς (χρς ααντο) Mg 3 Si 4 O 10 (OH) (ιπν.) 2(αναπν.) Ταντάλιο Ta Τλλούριο και νώις του (ς Te) Te ,1 Τλλουριούχο βιούθιο Bi 2 Te Τρβινθν (φυτική) ~C 10 H Ττρααιθυλιούχος όλυβδος C 8 H 20 Pb ,1 Ττραβριούχος άνθρακας CBr ,1 1,4 0,3 4 Ττραβρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Br Ττραθυλλκτρο-δινιτρλιο C 8 H 12 N , Ττραθυλιούχος όλυβδος C 4 H 12 Pb ,15

11 Χικός Χικός -11- Έκθς Ανώτατ Έκθς Ττρανιτροθάνιο CN 4 O Ττραϋδρδιο του γρανου GeH ,2 0,6 0,6 1,8 Ττραϋδρο-φουράνιο C 4 H 8 O Ττραφθοριούχο θο SF ,1 0,4 0,25 1 Ττραχλρο-αιθυλένιο, βλέπ Υπρχλροαιθυλένιο Ττραχλράνθρακας CCl Ττραχλρο-1,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 Cl 4 F (R112) Ττραχλρο-2,2-διφθορο-αιθάνιο, 1,1,1,2- C 2 Cl 4 F Ττραχλρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- C 2 H 2 Cl Ττραχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 4 Cl Τιτανου διοξδιο TiO (ιπν.) Τολουϊδν (όλα τα ιορή) C 7 H 9 N Τολουόλιο C 7 H Τριαιθυλαν C 6 H 15 N Τριβριούχο βόριο BBr Τρικαρβονυλο 2-θυλοκυκλοπνταδινυλικό C 9 H 7 MnO ,2 0,6 αγγάνιο (ς Mn) Τρικαρβονυλο-κυκλοπνταδινυλικό C 8 H 5 MnO ,1 0,3 αγγάνιο Τριθυλαν C 3 H 9 N Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,3- C 9 H Τριθυλο-βνζόλιο, 1,2,4- C 9 H Τριλλιτικός ανυδρτς C 9 H 4 O ,005 0,04 Τρινιτροτολουόλιο, 2,4,6- C 7 H 5 N 3 O ,5 Τριοξυχλρο-φθορδιο ή υπρχλρυλοφθορδιο ClFO Τριφαινύλια (όλα τα ιορή) C 18 H ,5 5 0,5 5 Τριφθοριούχο βόριο BF Τριφθοριούχο χλώριο ClF ,1 0,4 0,1 0,4 Τριφθοροβρο-θάνιο CBrF Τριφθριούχο άζτο F 3 N Τριχλριούχος φφόρος PCl ,5 3 0,5 3 Τριχλρο-1,2,2-τριφθορο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 Cl 3 F Τριχλροαιθάνιο, 1,1,1- C 2 H 3 Cl Τριχλρο-αιθάνιο, 1,1,2- C 2 H 3 Cl Τριχλροαιθυλένιο C 2 HCl Τριχλρο-βνζόλιο, 1,2,4- C 6 H 3 Cl Τριχλρο-ναφθαλνιο C 10 H 5 Cl Τριχλροπροπάνιο, 1,2,3- C 3 H 5 Cl Τριχλροφθορο-θάνιο CCl 3 F Υγραέριο ή Υγροποιένο αέριο πτρλαου (LPG) Υδραζν H 4 N ,1 0,13 Υδράργυρος (Hg) και νώις του ς Hg Hg ,1 (κτός τν αλκυλνών) Υδράργυρος (οργανικές νώις) 0,01 0,03 Υδρδιο του λιθου HLi ,025 Υδρδιο του λνου H 2 Se ,2 0,4 Υδροβρώιο HBr

12 -12- Χικός Χικός Έκθς Ανώτατ Έκθς Υδρόθιο H 2 S Υδροκινόν C 6 H 6 O Υδροκυάνιο HCN Υδροξδιο του καλου KOH Υδροξδιο του καιου CsHO Υδροξδιο του νατρου NaOH Υδροφθόριο HF ,5 3 2,5 Υδροχλώριο HCl Υπροξδιο τς θυλοαιθυλο-κτόνς C 8 H 16 O ,7 5 0,7 5 Υπροξδιο του βνζοϋλου C 14 H 10 O Υπροξδιο του υδρογόνου Η 2 Ο ,4 3 Υπρχλροαιθυλένιο C 2 Cl Υπρχλροθυλορκαπτάν CCl 4 S ,1 0,8 Ύττριο και νώις του Υ Φαινοθιαζν C 12 H 9 NS Φαινόλ C 6 H 6 O Φαινυλνοδιαν, m- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, p- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλνοδιαν, ο- C 6 H 8 N ,1 Φαινυλογλυκιδυλ-αιθέρας C 9 H 10 O Φαινυλο-ρκαπτάν C 6 H 6 S ,5 2,3 Φαινυλοφφν C 6 H 7 P ,05 0,25 0,05 0,25 Φαινυλυδραζν C 6 H 8 N Φθαλικό διβουτύλιο C 16 H 22 O Φθαλικός ανυδρτς C 8 H 4 O Φθαλικός δι-2-αιθυλξυλ τέρας ή C 24 H 38 O Φθαλικός δι-δυτροταγής-οκτυλτέρας Φθαλικός διαιθυλτέρας C 12 H 14 O Φθαλικός διθυλτέρας C 10 H 10 O Φθαλοδινιτρλιο, m- C 8 H 4 N Φθόριο F ,25 2 1,25 2 Φθοριούχς νώις ς F ,5 Φθοριούχο καρβονύλιο CF 2 O Φθοροοξικό νάτριο C 2 H 2 FO 2 Na ,05 0,15 Φοραλδΰδ CH 2 O ,5 2 2,5 Φοραδιο CH 3 NO Φουρφουράλ C 5 H 4 O Φουρφουρυλική αλκοόλ C 5 H 6 O Φγένιο COCl ,1 0,4 Φφν PH ,3 0,4 1 1 Φφορικό διβουτύλιο C 8 H 19 O 4 P Φφορικός τέρας του τριβουτυλου C 12 H 27 O 4 P ,4 5 0,4 5 Φφορικός τέρας του τριφαινυλου C 18 H 15 O 4 P Φφόρος (κτρινος) Ρ ,1 0,3 Φφορώδς τέρας του τριθυλου C 3 H 9 O 3 P Χαλκός (καπνός) Cu ,2 Χαλκός (κόν) Cu Χλριούχο αώνιο (καπνός) NH 4 Cl Χλριούχο θο S 2 Cl Χλριούχο κυανογόνο CClN ,3 0,6 0,3 0,6 Χλώριο Cl Χλριένο διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλρο-1-νιτροπροπάνιο, 1- C 3 H 6 ClNO Χλρο-4-νιτροβνζόλιο, 1- C 6 H 4 ClNO Χλροακταλδύδ C 2 H 3 ClO

13 Χικός Χικός -13- Έκθς Ανώτατ Έκθς Χλρο-ακτοφαινόν, α- C 8 H 7 ClO ,05 0,3 Χλρο-ακτυλο-χλρδιο C 2 H 2 Cl 2 O ,05 0,2 Χλροβνζόλιο C 6 H 5 Cl Χλρο-βνζυλιδένιο-αλονιτρλιο, ο- C 10 H 5 ClN ,05 0,4 0,05 0,4 Χλρο-βουταδιένιο, 2- C 4 H 5 Cl Χλρο-διφαινύλια (42% ς χλώριο) Χλρο-διφαινύλια (54% ς χλώριο) ,5 Χλρο-διφαινυλοξδιο C 12 H 4 Cl 6 O ,5 Χλροδιφθρο-θάνιο CHClF Χλροθυλ-αιθέρας, δις- C 2 H 4 Cl 2 O ,005 Χλρο-πνταφθορο-αιθάνιο C 2 ClF Χλροπικρν CCl 3 NO ,1 0,7 0,3 2 Χλρο-τυρόλιο, ο- C 8 H 7 Cl Χλρο-τολουόλιο, ο- C 7 H 7 Cl Χλροφόριο CHCl Χρικό τριτοταγές-βουτύλιο (ς CrO 3 ) C 8 H 18 CrΟ ,1 Χρώιο (ταλλικό) Cr Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 (ς χρικό κάλιο) Χρου (VI) διαλυτές νώις 0,5 Χρου (ΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Χρου (ΙΙΙ) νώις ς χρώιο 0,5 Ψυδάργυρος χλριούχος (καπνο) ZnCl Ψυδαργύρου Οξδιο (καπνο) ZnO Το άρθρο 5 του π.δ. 307/86 αντικαθταται ς ξής: "Άρθρο 5 Κυρώις 1. κάθ ργοδότ, κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται, ανξάρττα από τις ποινικές κυρώις, οι διοικτικές κυρώις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 τν πιφύλαξ τν διατάξν του άρθρου 6 τς ΚΥΑ 88555/3293/ που κυρώθκ το άρθρο 39 του ν. 1836/ κάθ κατακυατή, παρακυατή, ιαγγέα ή προθυτή, που παραβανι από αέλια ή πρόθ τις διατάξις του παρόντος πιβάλλονται οι ποινικές κυρώις του άρθρου 25 του ν. 2224/94." Άρθρο 3 Αναθώρ οριακών τιών έκθς και ανώτατν οριακών τιών έκθς Οι οριακές τιές έκθς και οι ανώτατς οριακές τιές έκθς του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 όπς τροποποιήθκ το π.δ. 77/93 και το παρόν π.δ. αναθρούνται ανά τριτα, ώτ να λφθούν υπόψ τα νέα τχνικά και πιτονικά δδοένα τον τοέα αυτό και κυρς οι κατυθυντήρις οδγς ή υτάις τς Επιτροπής τς Ευρπαϊκής Ένς. Η ανά τριτα αναθώρ τν οριακών τιών γνται προδρικό διάταγα. Άρθρο 4 Έναρξ ιχύος Η ιχύς του παρόντος διατάγατος αρχζι έξι ήνς τά τ δουή του τν Εφρδα τς Κυβρνής. τον Υπουργό Εργαας και Κοιννικών Αφαλν αναθέτου τ δου και τν κτέλ του παρόντος διατάγατος. Aθήνα, 7 Μαΐου 1999

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς Αθήνα ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. /νση: Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, το οποίο είναι καύσιμο μίγμα

Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, το οποίο είναι καύσιμο μίγμα ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ Αλκάνια Συμβολισμοί: C 2 H 2v+2, R-H, R-R, R-R' λέγονται και αλκάνια ή παραφίνες. Πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων είναι το Μεθάνιο. CH 4 Μεθάνιο Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Χαχούδη A. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 1 Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο... Θέμα 1 ο... 1.1. Να συμπληρωθούν τα κενά... Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη

Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάσπασης Το 1887 ο Arrhenius (1859-1927) διατύπωσε τη θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάσπασης των ηλεκτρολυτών µέσα στο νερό ή άλλο διαλύτη µε µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ. 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων. Ερωτήσεις - προβλήματα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ. 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων. Ερωτήσεις - προβλήματα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Χημικές αντιδράσεις Συμβολισμός - Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων Ερωτήσεις - προβλήματα ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ol ΣΤΟΧΟΙ > Να συμβολίζεις ένα χημικό φαινόμενο (χημική αντίδραση) με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (β) 3. α. Αφού το Γ είναι ευγενές αέριο βρίσκεται στη 18 η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να είναι το He γιατί σε αυτήν την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής» «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Γενικό μοριακό τύπο C v H 2v (v 2) έχουν : α. όλοι οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες β. τα αλκάνια γ. τα αλκένια δ. τα αλκίνια 2. Η οργανική ένωση CH 3 - CH - CH 3

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald Ποιους θα ονομάζουμε «ισχυρούς ηλεκτρολύτες»; Τις χημικές ουσίες που όταν διαλύονται στο νερό, ένα μεγάλο ποσοστό των mole

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός Φώσφορος Θεωρητικό Μέρος Παρουσιάζεται: Ορυκτά Ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια.

Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια. Μετά το τέλος της μελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ενώσεις είναι οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια. Να ονομάζει ανόργανες ενώσεις, όταν δίνεται ο μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Ολιβινικά βιομηχανικά πετρώματα στο Βούρινο της υτικής Μακεδονίας Σπουδάστρια : Κουζέλη Ευλαμπία Επιβλέπων : Επίκ. Καθ. Ανδρέας Ιορδανίδης Γενικά χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύστημα (S.I.)

Διεθνές Σύστημα (S.I.) Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011 ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς, Δρ. ΑΘΝΑ ενημέρωση των πινάκων της έκδοσης, με τις τιμές του, πραγματοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012. Για την A τάξη Λυκείων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012. Για την A τάξη Λυκείων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Για την A τάξη Λυκείων ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ώρες

Διαβάστε περισσότερα