Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ XANIA /03/204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 4767 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μουρνιές Τ.Κ Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες εταιρείες να υποβάλλουν προσφορά εκπτώσεις, για την προµήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ στα φαρµακευτικά σκευάσµατα που αναφέρονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται. Ο κατάλογος, επί του οποίου οι εταιρίες πρέπει να συµπληρώσουν τις προσφορές τους, υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: Η προσφορά θα αναφέρει την Εµπορική ονοµασία του φαρµάκου, τον Κωδικό ΕΟΦ, τη Νοσοκοµειακή Τιµή, το ποσοστό Έκπτωσης επί αυτής καθώς και την Τελική Τιµή όπως αυτή διαµορφώνεται µετά την έκπτωση του Rebate). Για τα φαρµακευτικά σκευάσµατα που η συσκευασία τους περιλαµβάνει περισσότερες της µιας µονάδες µέτρησης, θα αναφέρεται και η Τελική Τιµή ανά µονάδα (πχ ανά δισκίο, ανά φύσιγγα, ανά φιαλίδιο κλπ). Για τις ουσίες που είναι σηµειωµένες µε «*» στο σχετικό αρχείο excel, οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν όλες τις περιεκτικότητες της ίδιας δραστικής ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής, οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε τιµή ανά χιλιοστογραµµάριο (milligram) και το αποτέλεσµα θα είναι δεσµευτικό για όλες τις περιεκτικότητες. εκτές γίνονται µόνο προσφορές µε έκπτωση πέραν του νοµίµου Rebate. Το κριτήριο επιλογής των σκευασµάτων που θα προµηθευτεί το Νοσοκοµείο είναι η χαµηλότερη Τελική Τιµή ανά µονάδα, βάση της Εγκυκλίου Αρ. Πρωτ. Υ4α/οικ 92976/ /8/8/20 Α Α: 4ΑΜΘΘ-3 4. Από τη διαπραγµάτευση θα προκύψουν οι 3 χαµηλότερες Τελικές Τιµές και το Νοσοκοµείο θα προµηθεύεται το σκεύασµα από τη χαµηλότερη, διατηρώντας τη δυνατότητα να επιλέξει την προµήθεια από την δεύτερη εταιρία ή και την Τρίτη κατ αναλογία (π.χ. 50%-30%-20%), εφόσον η διαφορά στην τιµή της προσφοράς τους είναι πολύ µικρή σε σχέση µε αυτή του µειοδότη, ή σε περίπτωση κωλύµατος προµήθειας. Η διάρκεια ισχύος των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης είναι έτος, εκτός αν διαφορετικά ορίσει το Υπουργείο Υγείας, ή η τιµή του σκευάσµατος µε νέο ελτίο Τιµών Φαρµάκων καταστεί χαµηλότερη της προσφοράς. Ως εκ τούτου σας καλούµε να υποβάλλετε κλειστή προσφορά για τα είδη που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο κατάλογο στην Ελληνική Γλώσσα σε δύο µορφές: έντυπη και ηλεκτρονική αποκλειστικά µε συµπληρωµένο το επισυναπτόµενο excel αρχείο σε CD, µέχρι την Πέµπτη 27 Μαρτίου 204 και ώρα 4:00µµ. στο Γραφείο Προµηθειών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 28 Μαρτίου 204 και ώρα 0:00 πµ. στο Γραφείο Προµηθειών. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

2 ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ AZITHROMYCIN TAB 250MG 2 ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ AZITHROMYCIN INJ 500MG 3 ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΙΝΗ ACETYLCYSTEINE GR.OR.SD 600MG 4 ΑΚΥΚΛΟΒΙΡΗ ACYCLOVIR INJ IV. 250MG 5 ΑΛΕΝ ΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ALENDRONIC ACID TAB 70MG/TAB 6 ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ ALLOPURINOL TAB 300MG 7 ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ ALLOPURINOL TAB 00MG 8 ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ ALPRAZOLAM TAB MG/TAB 9 ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ ALPRAZOLAM TAB 2MG/TAB 0 ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ ALPRAZOLAM TAB 0,5MG/TAB ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ ALPRAZOLAM TAB 0,25MG/TAB 2 ΑΛΦΟΥΖΟΣΙΝΗ ALFUZOSIN PR. TAB 0MG 3 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙ Η AMISULPRIDE TAB 400MG/TAB 4 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙ Η AMISULPRIDE TAB 00MG/TAB 5 ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗ AMLODIPINE 5MG CAP/TAB 6 ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗ AMLODIPINE 0MG CAP/TAB 7 ΑΜΟΞΥΚΙΛΙΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΟΞΥ AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CAP/TAB (500+25)MG CLAVULANATE POTASSIUM, 8 ΑΜΟΞΥΚΙΛΙΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΟΞΥ AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CLAVULANATE POTASSIUM, TAB (875+25)MG ΠΟΣΟΣΤΟ Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 9 ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΣΟΥΛΒΑΚΤΑΜΗ SULBACTAM SODIUM, INJ ( )MG/VIAL AMPICILLIN SODIUM 20 ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΣΟΥΛΒΑΚΤΑΜΗ SULBACTAM SODIUM, INJ ( )MG/VIAL AMPICILLIN SODIUM 2 ΑΤΕΝΟΛΟΛΗ ATENOLOL TAB 50MG 22 ΑΤΕΝΟΛΟΛΗ ATENOLOL TAB 00MG 23 ΒΑΚΛΟΦΑΙΝΗ BACLOFEN ΤΑΒ 0MG 24 ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ VALSARTAN TAB 40MG 25 ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ VALSARTAN TAB 80MG 26 ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ VALSARTAN TAB 60MG 27 ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ VALSARTAN TAB 320MG 28 VALSARTAN + ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ ΚΑΙ Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η TAB (80+2,5)MG 29 VALSARTAN + ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ ΚΑΙ Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η TAB (60+2,5)MG 30 VALSARTAN + ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ ΚΑΙ Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η TAB (320+2,5)MG 3 ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ VANCOMYCIN IV.INJ 500MG/VIAL 32 ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ VENLAFAXIN 50MG CAP/TAB 33 ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ VENLAFAXIN 75MG CAPS/TAB 34 ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ VENLAFAXIN 37,5MG CAPS/TAB 35 ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ ΚΑΙ ΦΟΥΣΙ ΙΚΟ ΟΞΥ BETAMETHASONE VALERATE, CREAM (2+0,)% FUSIDIC ACID 36 ΒΙΚΑΛΟΥΤΑΜΙ Η BICALUTAMIDE TAB 50MG/TAB 37 ΒΙΚΑΛΟΥΤΑΜΙ Η BICALUTAMIDE TAB 50MG/TAB 38 ΒΙΝΟΡΕΛΒΙΝΗ VINORELBINE INJ 50MG 39 ΒΟΥ ΕΖΟΝΙ Η BUDESONIDE INH SUS. N. 0,5MG 40 ΒΟΥ ΕΖΟΝΙ Η BUDESONIDE INH SUS. N. MG 4 ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ BUSPIRONE TAB 0MG 42 ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ BROMAZEPAM TAB,5MG 43 ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ BROMAZEPAM TAB 3MG 44 ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ BROMAZEPAM TAB 6MG 45 ΓΑΒΑΠΕΝΤΙΝΗ GABAPENTIN CAP/TAB 400MG 46 ΓΑΒΑΠΕΝΤΙΝΗ GABAPENTIN CAP/TAB 300MG 47 ΓΕΜΣΙΤΑΒΙΝΗ GEMSITABINE IV INJ 000MG 48 ΓΕΜΣΙΤΑΒΙΝΗ GEMSITABINE IV INJ 200MG 49 ΓΛΙΜΕΠΙΡΙ Η GLIMEPIRIDE TAB MG 50 ΓΛΙΜΕΠΙΡΙ Η GLIMEPIRIDE TAB 2MG 5 ΓΛΙΜΕΠΙΡΙ Η GLIMEPIRIDE TAB 3MG 52 ΓΛΙΜΕΠΙΡΙ Η GLIMEPIRIDE TAB 4MG 53 ΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ DEXAMETHAZONE + EY.DRO.SUS 0.%+0.3% 54 ΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ DEXAMETHAZONE TOBRAMYCIN + EYE.OINT 0.%+0.3% TOBRAMYCIN 55 ΙΛΤΙΑΖΕΜΗ DILTIAZEM ΤΑΒ 60MG 56 ΙΛΤΙΑΖΕΜΗ DILTIAZEM C.R CAPS OR S.R.TAB 90MG 57 ΙΛΤΙΑΖΕΜΗ DILTIAZEM C.R CAPS OR S.R.TAB 20MG 58 ΙΟΣΜΙΝΗ + ΕΣΠΕΡΙ ΙΝΗ DIOSMINE + HESPERIDIN TAB (450+50)MG 59 ΟΚΕΤΑΞΕΛΗ DOCETAXEL INF 60 MG/VIAL 60 ΟΚΕΤΑΞΕΛΗ * DOCETAXEL* INF 80 MG/VIAL 6 ΟΚΕΤΑΞΕΛΗ * DOCETAXEL* INF 20 MG/VIAL 62 ΟΝΕΠΕΖΙΛΗ DONEPEZIL ΤΑΒ 5MG 63 ΟΝΕΠΕΖΙΛΗ DONEPEZIL ΤΑΒ 0MG

3 64 DOXORUBICIN ΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ * INJ.SOL 0MG/VIAL 65 DOXORUBICIN ΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ * INJ.SOL 50MG/VIAL 66 ΕΝΑΛΑΠΡΙΛΗ ENALAPRIL TAB 5MG 67 ΕΝΑΛΑΠΡΙΛΗ ENALAPRIL TAB 20MG 68 ΕΝΑΛΑΠΡΙΛΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η ENALAPRIL + TAB (20+2,5) MG 69 ΕΠΙΡΟΥΒΙΚΙΝΗ * EPIRUBICIN * INJ 50MG 70 ΕΠΙΡΟΥΒΙΚΙΝΗ * EPIRUBICIN * INJ 0MG 7 ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ EPLERENONE TAB 25MG 72 ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ EPLERENONE TAB 50MG 73 ΕΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ ESCITALOPRAM ΤΑΒ 0MG 74 ΕΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ ESCITALOPRAM ΤΑΒ 20MG 75 ΕΣΜΟΛΟΛΗ ESMOLOL 2500MG INJ IV 76 ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ ESOMEPRAZOLE ΤΑΒ 20MG 77 ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ ESOMEPRAZOLE ΤΑΒ 40MG 78 ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ ESOMEPRAZOLE DR.PD.INJ 79 CAPS 20MG/CAP ΖΙΠΡΕΣΙ ΟΝΗ 80 CAPS 40MG/CAP ΖΙΠΡΕΣΙ ΟΝΗ 8 CAPS 60MG/CAP ΖΙΠΡΕΣΙ ΟΝΗ 82 CAPS 80MG/CAP ΖΙΠΡΕΣΙ ΟΝΗ 83 ΖΟΛΕΝ ΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ZOLEDRONIC ACID INJ.SOL INF 4MG/VIAL 84 ΖΟΛΠΙ ΕΜΗ ZOLPIDEM HEMITARTRATE TAB 0MG 85 ΘΕΙΟΚΟΛΧΙΚΟΣΙ Η THIOCOLCHICOSIDE CAPS 4MG 86 ΘΕΙΟΚΟΛΧΙΚΟΣΙ Η THIOCOLCHICOSIDE INJ. SOL 4MG 87 ΙΒΑΝ ΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ IBANDRONIC ACID TAB 50MG/TAB BTx (BLISTx) 88 ΙΜΙΠΕΝΕΜΗ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣΤΑΤΙΝΗ IMIPENEM + CILASTATIN INJ ( )MG 89 ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ IPTRATROPIUM BROMIDE SOL.INH 500MCG 90 ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ IPTRATROPIUM BROMIDE SOL.INH 250MCG 9 ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ IRBESARTAN TABL 75MG 92 ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ IRBESARTAN TABL 50MG 93 ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ IRBESARTAN TABL 300MG 94 ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η IRBESARTAN + TABL(300+2,5)MG 95 ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η IRBESARTAN + TABL(300+25)MG 96 ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η IRBESARTAN + TABL(50+2,5)MG 97 ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ * IRINOTECAN * INJ 00MG 98 ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ * IRINOTECAN * INJ 40MG 99 ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ IRINOTECAN INJ 300MG 00 ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ ITROCONAZOLE ORAL.SOL 0MG/ML 0 ΚΑΠΕΨΙΤΑΒΙΝΗ CAPECITABINE 500MG/TAB F.C.TAB 02 ΚΑΡΒΕ ΙΛΟΛΗ CARVEDILOL TAB/CAP 6,25MG 03 ΚΑΡΒΕ ΙΛΟΛΗ CARVEDILOL TAB/CAP 2,5MG 04 ΚΑΡΒΕ ΙΛΟΛΗ CARVEDILOL TAB/CAP 25MG 05 ΚΕΦΟΤΑΞΙΜΗ CEFOTAXIME INJ IV G 06 ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ CEFUROXIME INJ 750MG 07 ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ CEFUROXIME INJ 500MG 08 ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ CEFUROXIME TAB/CAP 500MG 09 ΚΕΦΠΡΟΖΙΛΗ CEFPROZIL ORA.SUS 250MG/5ML 0 ΚΕΦΠΡΟΖΙΛΗ CEFPROZIL TAB 500 MG ΚΕΦΤΑΖΙ ΙΜΗ CEFTAZIDIME INJ G (IM/IV) 2 ΚΕΦΤΑΖΙ ΙΜΗ CEFTAZIDIME INJ 2G IV 3 ΚΕΦΤΡΙΑΞΟΝΗ CEFTRIAXONE 2000MG IV 4 ΚΕΦΤΡΙΑΞΟΝΗ CEFTRIAXONE 000MG IV 5 ΚΕΦΤΡΙΑΞΟΝΗ CEFTRIAXONE 2000MG IM 6 ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ CLARITHROMYCIN TAB/CAP 250 MG 7 ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ CLARITHROMYCIN TAB/CAP 500 MG 8 ΚΛΙΝ ΑΜΥΚΙΝΗ CLINDAMYCIN INJ 600MG 9 ΚΛΟΠΙ ΟΓΡΕΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ CLOPIDOGREL 4 INDICATIONS 75MG TAB 20 ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ COLISTIMETHATE SODIUM INH. SOL IU/VIAL 2 ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ QUETIAPINE TAB ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ 25MG 22 ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ QUETIAPINE TAB ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ00MG ΠΟΣΟΣΤΟ Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4 23 ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ QUETIAPINE TAB ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ 200MG 24 ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ QUETIAPINE TAB ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ300MG 25 ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ LAMOTRIGINE TAB 00MG Φ ΒΤΧ30 26 ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ LAMOTRIGINE TAB 50MG Φ ΒΤΧ30 27 ΛΑΜΟΤΡΙΓΙΝΗ LAMOTRIGINE TAB 25MG Φ ΒΤΧ30 28 ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ LANSOPRAZOLE TAB/CAPS 5MG 29 ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ LANSOPRAZOLE TAB/CAPS 30MG 30 ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ LANSOPRAZOLE TAB 5MG ORAL DISP 3 ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ LANSOPRAZOLE TAB 30MG ORAL DISP 32 ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗ LEVETIRACETAM INJ SOL 500MG/VIAL 33 ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗ LEVETIRACETAM TAB 000MG/TAB 34 ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗ LEVETIRACETAM TAB 500MG/TAB 35 ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗ LEVETIRACETAM ORAL.SOL 00MG/ML 36 ΛΕΒΟΚΕΤΙΡΙΖΙΝΗ LEVOCETIRIZINE TAB 5MG 37 ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ LEVOFLOXACIN INJ 500MG 38 ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ LEVOFLOXACIN TAB 500MG 39 ΛΕΤΡΟΖΟΛΗ LETROZOLE TAB 2.5MG 40 ΛΙ ΟΚΑΪΝΗ(ΞΥΛΟΚΑΪΝΗ) LIDOCAINE INJ.SOL 2% (20MG/ML) 4 ΛΙ ΟΚΑΪΝΗ, ΠΡΙΛΟΚΑΪΝΗ LIDOCAINE, PRILOCAINE (2,5+2,5)% (W/W) CREAM 42 ΛΙΣΙΝΟΠΡΙΛΗ LISINOPRIL ΤΑΒ 5MG 43 ΛΙΣΙΝΟΠΡΙΛΗ LISINOPRIL ΤΑΒ 20MG 44 LOPERAMIDE ΛΟΠΕΡΑΜΙ Η CAP 2MG 45 ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ LORAZEPAM TAB 2.5MG 46 ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ LORAZEPAM TAB MG 47 ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗ MELOXICAM ΤΑΒ 7,5MG 48 ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗ MELOXICAM ΤΑΒ 5MG 49 ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗ MELOXICAM INJ.SOL 5 MG 50 ΜΕΤΡΟΝΙ ΑΖΟΛΗ METRONIDAZOLE INJ 500MG 5 ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ MEFENAMIC ACID ORAL.SUSP 50MG/5ML Φ FLX25ML 52 ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ MEFENAMIC ACID TAB 500MG 53 ΜΙ ΑΖΟΛΑΜΗ MIDAZOLAM INJ 5MG 54 ΜΙ ΑΖΟΛΑΜΗ MIDAZOLAM INJ 50MG 55 ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ MIRTAZAPINE TAB 30MG 56 ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ MIRTAZAPINE TAB 45MG 57 ΜΙΤΟΞΑΝΤΡΟΝΗ MITOXANTRONE INJ 20MG 58 ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ MONTELUKAST 0 MG TAB 59 ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ MONTELUKAST CHW.TAB 4MG 60 ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ MONTELUKAST CHW.TAB 5MG 6 ΜΟΞΙΦΛΟΞΑKΙΝΗ MOXIFLOXACIN INJ 400MG 62 ΜΟΥΠΙΡΟΚΙΝΗ MUPIROCIN OINT.EXT.U 2% W/W 63 ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗ NEBIVOLOL TAB 5MG 64 ΝΙΜΕΣΟΥΛΙ Η NIMESULIDE 00MG TAB 65 ΝΙΜΟ ΙΠΙΝΗ NIMODIPINE INJ 0MG 66 ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ OLANZAPINE DISP TAB 5MG 67 ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ OLANZAPINE DISP TAB 0MG 68 ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ OLANZAPINE TAB 5MG 69 ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ OLANZAPINE DISP TAB 5MG 70 ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ OLANZAPINE DISP TAB 20MG 7 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ OLMESARTAN ΤΑΒ 0 MG 72 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ OLMESARTAN ΤΑΒ 20 MG 73 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ OLMESARTAN ΤΑΒ 40 MG 74 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΙΑΖΙ Η OLMESARTAN + ΤΑΒ (20 + 2,5) MG 75 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΙΑΖΙ Η OLMESARTAN + ΤΑΒ ( )MG 76 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ, ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗ OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE BESYLATE, (20+5)MG TAB 77 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ, ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗ OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE BESYLATE, (40+0)MG TAB 78 ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ, ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗ OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE BESYLATE, (40+5)MG TAB 79 ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ OMEPRAZOLE INJ SOL 40MG ΓΙΑ ΕΝ ΟΦΛΕΒΙΑ ΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ 80 ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ OMEPRAZOLE CAP/TAB 20MG 8 ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ OXCARBAZEPINE TAB 600MG 82 ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ OXCARBAZEPINE TAB 300MG 83 ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ PANTOPRAZOLE TAB 40MG 84 ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ PANTOPRAZOLE INJ 40MG 85 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ) PARACETAMOL EF.TAB 500MG 86 ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗ PAROXETINE TAB 20MG 87 ΠΟΒΙ ΟΝΗ ΙΩ ΙΟΥΧΟΣ POVIDONE IODINE SOL.EXT.US 0% 240ML 88 ΠΟΒΙ ΟΝΗ ΙΩ ΙΟΥΧΟΣ POVIDONE IODINE SCRUB 7.5% 000ML ΠΟΣΟΣΤΟ Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

5 89 ΠΡΑΜΙΠΕΞΟΛΗ PRAMIPEXOLE TABL 0.7MG 90 ΠΡΑΜΙΠΕΞΟΛΗ PRAMIPEXOLE TABL 0.8MG 9 ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ PROGESTERONE 00MG/CAP CAPS 92 ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ PROPOFOL INJ 2% 50ML 93 ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ PROPOFOL INJ % 20ML 94 ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ PROPOFOL INJ % 50ML 95 ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ PROPOFOL INJ % 00ML 96 ΡΑΛΟΞΙΦΕΝΗ RALOXIFENE TAB 60MG 97 ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ RAMIPRIL TAB 2,5MG 98 ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ RAMIPRIL TAB 5MG 99 ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η RAMIPRIL + HCTZ TAB (5+25)MG 200 ΡΑΝΙΤΙ ΙΝΗ RANITIDINE INJ 00MG 20 ΡΑΝΙΤΙ ΙΝΗ RANITIDINE TABL 50MG 202 ΡΕΜΙΦΕΝΤΑΝΙΛΗ REMIFENTANIL INJ 5MG 203 ΡΕΜΙΦΕΝΤΑΝΙΛΗ REMIFENTANIL INJ 2MG 204 ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ RIVASTIGMINE TTS 4,6 MG/24h 205 ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ RIVASTIGMINE TTS 9,5MG/24h 206 ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ RIVASTIGMINE CAPS.5MG 207 ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ RIVASTIGMINE CAPS 3MG 208 ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ RIVASTIGMINE CAPS 4.5MG 209 ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ RIVASTIGMINE CAPS 6MG 20 ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ RIVASTIGMINE ORAL SOL 2MG/ML 2 ΡΙΣΠΕΡΙ ΟΝΗ RISPERIDONE TAB 4MG 22 ΡΙΣΠΕΡΙ ΟΝΗ RISPERIDONE TAB 3MG 23 ΡΙΣΠΕΡΙ ΟΝΗ RISPERIDONE TAB 2MG ΠΟΣΟΣΤΟ Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 24 ΡΙΣΠΕΡΙ ΟΝΗ RISPERIDONE TAB MG 25 ΡΙΦΑΞΙΜΙΝΗ RIFAXIMIN C.TAB 200MG 26 ΡΟΠΙΒΑΚΑΙΝΗ ROPIVACAINE INJ SOL 2MG/ML 00ML 27 ΡΟΠΙΒΑΚΑΙΝΗ ROPIVACAINE INJ SOL 2MG/ML 200ML 28 ΡΟΠΙΒΑΚΑΙΝΗ ROPIVACAINE INJ SOL 7,5MG/ML 0ML 29 ΡΟΠΙΒΑΚΑΙΝΗ ROPIVACAINE INJ SOL 0MG/ML 0ML 220 ΡΟΠΙΒΑΚΑΙΝΗ ROPIVACAINE INJ SOL 0MG/ML 20ML 22 ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ROSUVASTATIN CALCIUM TAB 0MG/TAB 222 ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ROSUVASTATIN CALCIUM TAB 20MG/TAB 223 ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ROSUVASTATIN CALCIUM TAB 40MG/TAB 224 ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ROSUVASTATIN CALCIUM TAB 5MG/TAB 225 ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ SALBUTAMOLE NEBULES 2,5MG\2,5MLX ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ SALBUTAMOLE INH 00MCG/DOSE 227 ΣΕΛΕΚΟΞΙΜΠΗ CELECOXIB CAPS 00MG 228 ΣΕΛΕΚΟΞΙΜΠΗ CELECOXIB CAPS 200MG INJ.SOL 20MG/VIAL 229 ΣΙΖΑΤΡΑΚΟΥΡΙΟ CISATRACURIUM BESILATE 230 ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ SIMVASTATIN TAB 40MG 23 ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ SIMVASTATIN TAB 20MG 232 ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΚΙΝΗ CIPROFLOXACIN TAB 500MG 233 ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ * CISPLATIN * INJ 0MG 234 ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ * CISPLATIN * INJ 50MG 235 ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ CITALOPRAM TAB 20MG 236 ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ CITALOPRAM TAB 40MG 237 ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ SOMATOSTATIN INJ 3MG 238 ΤΑΜΣΟΥΛΟΣΙΝΗ TAMSULOSIN PR. TAB OR CR CAPS 0,4MG 239 ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗ TELMISARTAN ΤΑΒ 20MG 240 ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗ TELMISARTAN ΤΑΒ 40MG 24 ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗ TELMISARTAN ΤΑΒ 80MG 242 ΤΕΛΜΙΣΑΡΤΑΝΗ + Υ ΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙ Η TELMISARTAN + ΤΑΒ (80 + 2,5)MG 243 ΤΟΒΡΑΜΥΚΙΝΗ TOBRAMYCIN EY.DRO.SOL 0.3% 244 ΤΟΒΡΑΜΥΚΙΝΗ TOBRAMYCIN EYE.OINT 0.3% 245 ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗ TOPIRAMATE TAB 00MG/TAB 246 ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗ TOPIRAMATE TAB 200MG 247 ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗ TOPIRAMATE TAB 50MG 248 ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗ TOPIRAMATE TAB 25MG 249 ΤΡΑΜΑ ΟΛΗ TRAMADOL INJ.SOL 00MG/VIAL 250 ΤΡΙΝΙΤΡΟ - ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ GLYCERYL TRINITRATE TTS 5MG/24HRS 25 ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ FENTANYL TTS 00MCG/HR 252 ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ FENTANYL TTS 75MCG/HR 253 ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ FENTANYL TTS 50MCG/HR 254 ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ FENTANYL TTS 25MCG/HR 255 ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ FENTANYL INJ.SOL 0.05MG 256 ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ FENTANYL INJ.SOL 0.5MG 257 ΦΛΟΥ ΑΡΑΒΙΝΗ FLUDARABINE PD.INJ 50MG 258 ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ FLUCONAZOLE INJ 00MG 259 ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ FLUCONAZOLE CAPS 50MG 260 ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ FLUCONAZOLE CAPS 00MG

6 26 ΦΛΟΥΜΑΖΕΝΙΛΗ FLUMAZENIL INJ.SOL 0,5MG 262 ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ FLUOXETINE DISP.TAB 20MG 263 ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ FLUOXETINE CAPS 20MG 264 ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΗ + ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ FLUTICASONE + SALMETEROL ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (250+50)MC/DOSE 265 ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΗ + ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ FLUTICASONE + SALMETEROL ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (500+50)MC/DOSE 266 ΦΟΥΡΟΣΕΜΙ Η FUROSEMIDE INJ 20MG 267 ΦΟΥΡΟΣΕΜΙ Η FUROSEMIDE TAB 40MG 268 ΦΟΥΣΙ ΙΚΟ ΟΞΥ FUSIDIC ACID CREAM 2% 30 ΠΟΣΟΣΤΟ Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ *ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΓΡΑΜΜΟ (mg) ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ = 268 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ = 30 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ XΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Χανιά 22-02 - 2013 Γραφείο ιοικητού Αριθ. Πρωτοκ 2806 Τηλεφ: 28210-22347 FAX: 28210-90299 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Π Α Τ Ρ Α 4/0/20 Αρ. Πρωτ. 36786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 για τους αντίστοιχους κωδικούς: ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α) Κ.Α. 15.6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ προϋπολογισμού Οικ. Έτους 201 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για τους αντίστοιχους κωδικούς: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 ABROBION SYR 30MG/5ML

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 263910102 263910202 302070101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ.Α 15.6699.0019 ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Μάιος 2012 Editorial: Εκλογές 6ης Μαΐου: Η ώρα της πληρωμής του λογαριασμού έφτασε Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία Ενημέρωση για φορολογική μεταχείριση του rebate Οδηγίες για τα φάρμακα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 Αριθμός 1506 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ακόλουθη λίστα περιλαµβάνει τα πλέον βασικά φάρµακα κατά κατηγορία φαρµάκων που διδάσκονται στα πλαίσια των µαθηµάτων Φαρµακολογία Ι και Φαρµακολογία ΙΙ. Η λίστα καλύπτει την εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 27 / 7427 Σ. 2046 Θεσσαλονίκη, 12 Μαϊ 2015 Συν: Ένα (1)

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 27 / 7427 Σ. 2046 Θεσσαλονίκη, 12 Μαϊ 2015 Συν: Ένα (1) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 27 / 7427 Σ. 2046 Θεσσαλονίκη, 12 Μαϊ 2015 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟ Σ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR 246560102 SEROQUEL tab 25mg btx60 QUETIAPINE

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Ανασκόπηση των δράσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

106 / 2014, για τη προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού όπως παρακάτω:

106 / 2014, για τη προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού όπως παρακάτω: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 /106 / 18615 Σ. 5446 Θεσσαλονίκη, 14 Νοε 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές ιαπραγµατεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ». Φύλλα Διακήρυξης : 26 2

Διαβάστε περισσότερα

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY ACCORDIA FC TAB (500+125) mg/tab BTX16 TAB (B 2803030701101 2,37 3,34 3,29 ACCORDIA FC TAB (875+125) mg/tab BTX12 TAB (B 2803030702078 4,35 6,13 6,04 ACIFOLIC TABS 5MG/TAB, BTX28 2802947901017 2,56 3,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 23 204670-7 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 360/724030 ΧΑΙΔΑΡΙ 0/03/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα