ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Α + Β + Γ ) : ,82 Φ.Π.Α. : ,08 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: ,90 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013 Κ.Α.:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2013 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια υλικών αυτοµάτου ποτίσµατος, φυτικού υλικού και εδαφοβελτιωτικού συντάχθηκε µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου της /νσης Περιβάλλοντος του ήµου και αφορά την προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος, φυτικού υλικού και εδαφοβελτιωτικού, που κρίνονται απαραίτητα για την ανακατασκευή και επέκταση του πρασίνου σε πλατείες, πάρκα και κοινόχρηστους χώρους του ήµου. Η µελέτη αφορά την ανάπλαση χώρων πρασίνου στην πόλη της Μύρινας στα εξής σηµεία: α) την παραλιακή ζώνη (είκοσι εφτά παρτέρια) κατά µήκος του Ρωµαίικου Γιαλού, β) τον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου πλησίον του πλακοσκεπή οχετού της Αγίας Τριάδος, γ) την πλατεία Ελ. Βενιζέλου, δ) τον εξωτερικό χώρο πρασίνου στον Αρχαιολογικό χώρο στα Ρηχά νερά ε) ένα χώρο πρασίνου στην περιοχή Ανδρώνι, στ) την πλατεία Αγίου Νικολάου, ζ) την πλατεία Υψιπύλης, η) αδιαµόρφωτους χώρους παράπλευρα του Κοιµήσεως Θεοτόκου στο Τσας. δρόµου προς τον Ιερό Ναό της Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π..60/07 του Ν.2286/95 και του Ν.3463/06 ( ΚΚ). Οι εργασίες φύτευσης, εγκατάστασης του αρδευτικού συστήµατος, ενσωµάτωσης του εδαφοβελτιωτικού στο έδαφος και των συναφών υλικών της µελέτης θα πραγµατοποιούνται από τους εργαζόµενους της Υπηρεσίας Πρασίνου του ήµου. Η παρούσα δαπάνη έχει ενταχθεί στο Προϋπολογισµό και το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2013, ανέρχεται στο ποσό των ,90 µε Φ.Π.Α.(9%, 16%) και θα βαρύνει τον Κ.Α ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΠΕ) 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2013 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προµήθεια υλικά θα χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία του ήµου για την ανάπλαση χώρων πρασίνου στης πόλη της Μύρινας. Τα είδη διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες (Α, Β, Γ) µε βάση την κατηγορία τους και περιγράφονται τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Για την εξασφάλιση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των ζητούµενων ειδών δίνονται διευκρινήσεις και επισηµαίνονται τα στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν προς απόδειξη της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. ΟΜΑ Α Α ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΟΜΑ Α Α αφορά υλικά και σύγχρονα συστήµατα για την εξοικονόµηση νερού και τον αυτοµατισµό των δικτύων άρδευσης των χώρων πρασίνου, όπως αναφέρονται στη Τεχνική Έκθεση. Τα προς προµήθεια υλικά αυτόµατου ποτίσµατος θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένες κατασκευαστικές εταιρίες, πιστοποιηµένες ως προς την ποιότητα των υλικών και να πληρούν στο σύνολο τους τις Εθνικές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για είδη της κατηγορίας τους. Κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εξαρτήµατα, τα οποία και θα περιλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς. Για τα είδη που επισηµαίνεται στην τεχνική τους περιγραφή, θα προσκοµίζονται, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµατα και τεχνικά φυλλάδια µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ως ορίζεται στην συγγραφή υποχρεώσεων. 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΩΡΙ ΑΣ LS (ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ) Το ακροφύσιο θα είναι κατάλληλο για εκτοξευτήρες στατικού τύπου. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Θα είναι λωρίδας µε ακτίνα R=1.5x3m. Πίεση λειτουργίας 1,4-2,7 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές από Q= 0,15 0,3 m3/h.τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΩΡΙ ΑΣ RS (ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ) Το ακροφύσιο θα είναι κατάλληλο για εκτοξευτήρες στατικού τύπου. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Θα είναι λωρίδας µε ακτίνα R=1.5x3m. Πίεση λειτουργίας 1,4-2,7 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές από Q= 0,15 0,3 m3/h.τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΩΡΙ ΑΣ SS (ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ) Το ακροφύσιο θα είναι κατάλληλο για εκτοξευτήρες στατικού τύπου. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Θα είναι λωρίδας µε ακτίνα R=1.5x3x1.5m. Πίεση λειτουργίας 1,4-2,7 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές από Q= 0,15 0,3 m3/h.τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ( ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 3/4'' ΚΙΝΗΤΗ) Θα είναι δοσοµετρική αντλία και θα εγχέει σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. λιπάσµατα) χρησιµοποιώντας µόνο τη δύναµη του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης µε άλλες πηγές ενέργειας π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα. Θα έχει διατοµή ¾ και θα είναι κατάλληλη για παροχή 0,2-2,5m3/h µε πίεση λειτουργίας 0,2-8bar.Η αντλία θα αρχίσει αυτόµατα να λειτουργεί όταν ξεκινήσει και η ροή του νερού στο δίκτυο και θα σταµατήσει όταν θα σταµατήσει και η ροή. Θα υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση χρησιµοποιώντας αντλία µε σύστηµα On/Off. 4

5 Θα φέρεται σε κινητή µονάδα του ιδίου κατασκευαστή (συρόµενο καροτσάκι). Θα συνοδεύεται από δοχείο 25 λίτρων σε συνδυασµό µε το λάστιχο αναρρόφησης. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ16/33εκ/2,1 l\h ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο,να είναι διατοµής Φ16 αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 2,2 lt ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 33 εκ. ανά σταλάκτη,χρώµατος µαύρου. Ο σταλάκτης θα έχει δύο διαφορετικές εισόδους νερού και δύο ξεχωριστά φίλτρα.θα είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Ο σταλάκτης θα είναι ενσωµατωµένος στον σωλήνα. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ17/30εκ/1,6 l\h ΜΩΒ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (400Μ/ΚΟΥΛΟΥΡΑ) Ο σταλλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6 ΛΤΡ/ώρα πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ17, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 1,6 lt ανά σταλλάκτη και µε ισαποχή 30εκ. ανά σταλλάκτη, χρώµατος µωβ. Ο σταλλάκτης να είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης για να αποφύγουµε την αποχέτευση του δικτύου, κατά το κλείσιµο,από τους σταλάκτες που βρίσκονται στα χαµηλότερα σηµεία, ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει ενσωµατωµένη βαλβίδα διακοπής αποχετεύσεως µε αντισιφωνική διάταξη (C.N.L. Compensated Non Leakage ). Η βαλβίδα αυτή θα δίνει την δυνατότητα στον σταλάκτη να κλείνει στα 0,8 µ. πίεση (0,08 ΑΤΜ) και έτσι θα συγκρατείται το νερό µέσα στους σωλήνες. Πρέπει να είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα άλατα. Ο σταλλάκτης να είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.) και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα. Ο σταλλάκτης να είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακή ποιότητα νερού και έχει ενσωµατωµένο φίλτρο 160 mm2 τουλάχιστον. Η αυτορύθµιση του σταλλάκτη να επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασµάτων. Ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλείνει. Τέλος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. 5

6 ΑΡΘΡΟ 7 ΒΑΛΒΙ Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ½ Η βαλβίδα πρέπει να είναι πλαστική αποτελούµενη από 4 µέρη : Κάλυµµα, καπάκι, διάφραγµα και σώµα. Η βαλβίδα πρέπει να έχει σώµα µε σπείρωµα ½ NPT, µέγιστη πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ και ελάχιστη πίεση 0,5ΑΤΜ.. µε µέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec. Το σώµα και το κάλυµµα να είναι από υλικό NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV RESISTANCE. Θα τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο της κάθε στάσης κάθετα µέσα σε φρεάτιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 8 ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ½ Η βαλβίδα καθαρισµού (FLUSHING). πρέπει να έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ½ ΝΡΤ και διάφραγµα από µεµβράνη. Πρέπει να είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, διάφραγµα και σώµα.μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ.η βαλβίδα θα κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και θα έχει παροχή απορροής l/h. Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 9 ΓΑΝΤΖΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ (ΜΑΥΡΟΣ) Θα είναι κατάλληλος για τη σταθεροποίηση του σταλακτηφόρου αγωγού και θα είναι µαύρου χρώµατος. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΡΟΡ-UP 1/2 ΑΚΤΙΝΑΣ) 5,5-9,1Μ Ο προδιαγραφόµενος Εκτοξευτήρας θα είναι γραναζωτού τύπου, περιστροφικός, αυτοανυψούµενος και υδρολίπαντος, σχεδιασµένος για άρδευση µικρών παρτεριών, µε ακτίνες διαβροχής R=5,5-9,1 m, στις οποίες θα µπορεί να υποκαθιστά αποτελεσµατικά και οικονοµικά τούς γραναζωτούς εκτοξευτήρες µέσης εµβελείας (R= m).θα λειτουργεί σε περιοχές Πιέσεων Bars, µε Παροχές Q= Lt/hr, εφαρµόζοντας ύψος βροχής 11 mm/hr, ανάλογα µε τα επιλεγόµενα Στόµια και διατάξεις. Θα είναι διαθέσιµος µε άξονες ανυψώσεως 4",6",12", (10,15,30cm αντίστοιχα), αλλά και σε τύπο shrub, µη αυτοανυψούµενο και θα δέχεται προαιρετικά Βαλβίδα ιακοπής Απορροής για επικλινείς χλοοτάπητες, και περιστροφικό ταχυσύνδεσµο (Swing-Joint) για εύκολη ευθυγράµµιση 6

7 µε το έδαφος σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης. Επίσης θα δέχεται προαιρετικά καπάκι ειδικής επισηµάνσεως και χρωµατισµού για χρήση µε Νερά Βιολογικού Καθαρισµού, όπως καθορίζεται από ιεθνή Standards (Reclaimed Water version). Ο Εκτοξευτήρας θα είναι Ρυθµιζόµενης Γωνίας διαβροχής, από 40 0 έως και θα µπορεί να δεχθεί 5 διαφορετικά Στόµια. Τα Στόµια αυτά θα είναι ταχείας τοποθετήσεως (Snap-in),και θα επιτρέπουν, κατάλληλα επιλεγόµενα, ρύθµιση της ακτίνας διαβροχής, και απόλυτη Αναλογικότητα ιαβροχής (Matched Precipitation). O Εκτοξευτήρας θα έχει είσοδο 1/2" Θηλυκή κατά BSP, και η εκτεθειµένη επιφάνειά του δεν θα υπερβαίνει σε διάµετρο τα 3cm.O άξονας ανύψωσης θα χρησιµοποιεί µηχανισµό καστάνιας, για εύκολη ευθυγράµµιση τού τόξου και ο γραναζωτός µηχανισµός θα ενσωµατώνει µεταβλητό στάτορα για διατήρηση σταθερής ταχύτητας περιστροφής, σε όλες τις συνθήκες. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΡΟΡ-UP 3/4 ΑΚΤΙΝΑΣ) 8,5-16Μ Ο προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι αυτοανυψούµενος, υδρολίπαντος, περιστροφικός και γραναζωτός. Η είσοδος του νερού θα είναι 3/4 θηλυκή. Κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από δώδεκα διαφορετικούς τύπους ακροφυσίων γωνίας εκτόξευσης 25 µοιρών που να µπορούν να αποδίδουν παροχή Q= 0,11 3,20 m³/ωρα και ακτίνας R= 8,5-16 M µε πιέσεις λειτουργίας Ρ= 2,0 5,0 Bar. Θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 30% της ονοµαστικής. Θα έχει στιβαρό καπάκι από καουτσούκ για µεγαλύτερη αντοχή στο πάτηµα. Κάθε εκτοξευτήρας θα καλύπτεται από δύο (2 ) χρόνια εγγύηση. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ16 (Χ Φ16) Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 (Χ Φ25) Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK. 7

8 ΑΡΘΡΟ 14 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25Χ1 ΑΡΣ. Η γωνία ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25Χ1 αρσενικό τύπου LOCK ΑΡΘΡΟ 14=5 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 (ΧΦ32) Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 16 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32Χ1 ΑΡΣ. Η γωνία ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32Χ1 αρσενικό τύπου LOCK ΑΡΘΡΟ 17 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣ Φ16Χ1/2 Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγού πολυαιθυλενίου διατοµής Φ16 µε εξάρτηµα ½ θηλ. Θα πρέπει να είναι σπαρωτού τύπου. ΑΡΘΡΟ 18 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣ Φ16Χ3/4 Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγού πολυαιθυλενίου διατοµής Φ16 µε εξάρτηµα 3/4 θηλ. Θα πρέπει να είναι σπαρωτού τύπου. ΑΡΘΡΟ 19 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ Φ17 Η γωνία θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλο για τη διακλάδωση του σταλακτηφόρου αγωγού. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1 Α-Θ 8

9 Θα είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1 Α-Θ. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 21 ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1 Θ-Θ Θα είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1 Θ-Θ. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 22 ΙΟΦΘΑΛΜΑ Φ16 Το διόφθαλµα θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 κατάλληλο για το κλείσιµο αγωγών πολυαιθυλενίου Φ16. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 23 ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΙΣΚΩΝ 1 SHORT Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πλαστικό, χρώµατος καφέ αποτελούµενο από τρία µέρη: ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων. Το σώµα δίσκων θα πρέπει να είναι 120 mesh και εµβαπτισµένο σε ειδικό ριζοαποθητικό υγρό σε τέτοια αναλογία ώστε να απορρέει το υγρό χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στο φυτό. Η λειτουργία του θα είναι συνεχής σε κάθε άρδευση και θα είναι ικανό να προστατεύσει τον υπόγειο σταλακτοφόρο από την είσοδο των ριζών για ένα τουλάχιστον χρόνο χωρίς καµία ανθρώπινη παρέµβαση. Θα φέρει σπείρωµα 1 για παροχή έως 5Μ3/Η. Θα έχει θέση µανοµέτρων στην είσοδο και την έξοδο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 24VAC Το υλικό κατασκευής του σώµατος της ηλεκτροβάνας είναι υψηλής πυκνότητας ABS και του καπακιού nylon ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα. Το διάφραγµα είναι κατασκευασµένο από ελαστοµερές υψηλής αντοχής santoprene. Το διάφραγµα υποστηρίζεται στο άνω µέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να 9

10 εξασφαλίζεται µαζί µε την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιµο της βάνας κατά την απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το οµαλό άνοιγµα αυτής. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος είναι επίσης κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το διάφραγµα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξοµείωσης αυτής. Παράλληλα χάρις τις οπές που διαθέτει το δακτυλίδι αυτό αποτρέπεται η µόνιµη προσκόλληση του διαφράγµατος σε αυτό κατά τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα που το αρδευτικό σύστηµα τίθεται εκτός λειτουργίας. Η προσφερόµενη ηλεκτροβάνα διαθέτει πηνίο υψηλής αντοχής µε αυτοφερόµενο έµβολο ώστε να µην αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη συντήρηση της βάνας. Το έµβολο στο κάτω µέρος του συνδέεται µε ελαστοµερές υψηλής αντοχής το οποίο στεγανοποιεί τη δίοδο διέλευσης του νερού ελέγχου της βαλβίδας ώστε να αποτρέπεται η εµπλοκή του εµβόλου σε ανοικτή θέση λόγω τυχόν φερτών σωµατιδίων εντός του νερού. Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα ανοίγει χειροκίνητα µε εσωτερική εκτόνωση. Η µοναδικότητα του πηνίου της οφείλεται και στο εξής χαρακτηριστικό: Το έµβολο του πηνίου σφραγίζει την οπή εισόδου του νερού από το διάφραγµα στο χώρου του πηνίου και όχι την οπή εξόδου όπως άλλοι κατασκευαστές. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση πλήγµατος στο δίκτυο νερού και όταν η βάνα είναι κλειστή το έµβολο θα ανασηκωθεί για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα ώστε να εκτονωθεί η πίεση στα κατάντι και στη συνέχεια θα κατέλθει άµεσα. Έτσι τόσο η βαλβίδα όσο και το υπόλοιπα σύστηµα θα προστατευθούν από το πλήγµα. Το πηνίο ενεργοποιείται από εναλλασσόµενο ρεύµα 24VAC και ηα κατανάλωση στα 60hz είναι 370mA κατά την ενεργοποίηση και 190mA κατά τη συγκράτησή του. Αντίστοιχα κατανάλωση στα 50hz είναι 475mA κατά την ενεργοποίηση και 230mA κατά τη συγκράτησή του. Η βάνα διαθέτει χρόνο κλεισίµατος 5 έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα µε την πίεση και την παροχή. Η βαλβίδα διαθέτει και δυνατότητα εξωτερικής εκτόνωσης χάρις τη βίδα που στο καπάκι της βαλβίδας. Η οπή διέλευσης του νερού στο σώµα της βαλβίδας διαθέτει σφηνοειδή σχεδίαση, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εγκλωβισµού φερτών σωµατιδίων ή βρωµιάς στην οπή, κατά την σφράγισή της από το διάφραγµα, όταν η βαλβίδα κλείνει. Το µήκος των καλωδίων του πηνίου είναι 60cm. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος φέρονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά το ξεβίδωµά τους να µην αποσπώνται από το καπάκι µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες απώλειας κατά τη συντήρηση της βαλβίδας. Παράλληλα το σχήµα του κεφαλιού τους επιτρέπει τη χρήση τριών διαφορετικών εργαλείων για το ξεβίδωµα. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 25 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 9VDC 10

11 Το υλικό κατασκευής του σώµατος της ηλεκτροβάνας είναι υψηλής πυκνότητας ABS και του καπακιού nylon ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα. Το διάφραγµα είναι κατασκευασµένο από ελαστοµερές υψηλής αντοχής santoprene. Το διάφραγµα υποστηρίζεται στο άνω µέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται µαζί µε την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιµο της βάνας κατά την απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το οµαλό άνοιγµα αυτής. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος είναι επίσης κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το διάφραγµα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξοµείωσης αυτής. Παράλληλα χάρις τις οπές που διαθέτει το δακτυλίδι αυτό αποτρέπεται η µόνιµη προσκόλληση του διαφράγµατος σε αυτό κατά τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα που το αρδευτικό σύστηµα τίθεται εκτός λειτουργίας. Η προσφερόµενη ηλεκτροβάνα διαθέτει πηνίο υψηλής αντοχής µε αυτοφερόµενο έµβολο ώστε να µην αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη συντήρηση της βάνας. Το έµβολο στο κάτω µέρος του συνδέεται µε ελαστοµερές υψηλής αντοχής το οποίο στεγανοποιεί τη δίοδο διέλευσης του νερού ελέγχου της βαλβίδας ώστε να αποτρέπεται η εµπλοκή του εµβόλου σε ανοικτή θέση λόγω τυχόν φερτών σωµατιδίων εντός του νερού. Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα ανοίγει χειροκίνητα µε εσωτερική εκτόνωση. Η µοναδικότητα του πηνίου της οφείλεται και στο εξής χαρακτηριστικό. Το έµβολο του πηνίου σφραγίζει την οπή εισόδου του νερού από το διάφραγµα στο χώρου του πηνίου και όχι την οπή εξόδου όπως άλλοι κατασκευαστές. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση πλήγµατος στο δίκτυο νερού και όταν η βάνα είναι κλειστή το έµβολο θα ανασηκωθεί για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα ώστε να εκτονωθεί η πίεση στα κατάντι και στη συνέχεια θα κατέλθει άµεσα. Έτσι τόσο η βαλβίδα όσο και το υπόλοιπα σύστηµα θα προστατευθούν από το πλήγµα. Το πηνίο ενεργοποιείται από συνεχές ρεύµα 9VDC και είναι πηνίο αυτοσυγκράτησης τύπου latching. Η βάνα διαθέτει χρόνο κλεισίµατος 5 έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα µε την πίεση και την παροχή. Η βαλβίδα διαθέτει και δυνατότητα εξωτερικής εκτόνωσης χάρις τη βίδα που στο καπάκι της βαλβίδας. Η οπή διέλευσης του νερού στο σώµα της βαλβίδας διαθέτει σφηνοειδή σχεδίαση, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εγκλωβισµού φερτών σωµατιδίων ή βρωµιάς στην οπή, κατά την σφράγισή της από το διάφραγµα, όταν η βαλβίδα κλείνει. Το µήκος των καλωδίων του πηνίου είναι 60cm. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος φέρονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά το ξεβίδωµά τους να µην αποσπώνται από το καπάκι µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες απώλειας κατά τη συντήρηση της βαλβίδας. Παράλληλα το σχήµα του κεφαλιού τους επιτρέπει τη χρήση τριών διαφορετικών εργαλείων για το ξεβίδωµα. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. 11

12 ΑΡΘΡΟ 26 ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1ΜΜ Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου επτάκλωνο µε διάµετρο κάθε κλώνου 1mm κατάλληλο για τη σύνδεση του προγραµµατιστή µε τις ηλεκτροβάνες ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΛΩ ΙΟ 9Χ1ΜΜ Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου εννιάκλωνο µε διάµετρο κάθε κλώνου 1mm κατάλληλο για τη σύνδεση του προγραµµατιστή µε τις ηλεκτροβάνες ΑΡΘΡΟ 28 ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ (1 ) Θα αποτελείται από πλαστικά εξαρτήµατα 1 και θα διαθέτει 1 βάνα µεταλλική τύπου θυρίδας (gate) 1, 1 µανόµετρο στην είσοδο και 1 στην έξοδο και 2 σφαιρικούς κρουνούς 1. Θα είναι κατάλληλη για τη σύνδεση στο δίκτυο αντλίας λίπανσης. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 29 ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 Το κλαπέ αντεπιστροφής θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες αντεπιστροφής µε ελατήριο, και µία αυτόµατη βαλβίδα ανακούφισης που θα είναι τοποθετηµένη µεταξύ των βαλβίδων αντεπιστροφής. Ένας εσωτερικός θάλαµος ελέγχου προστατεύει τη βαλβίδα ανακούφισης. Θα είναι κατασκευασµένο από µηχανικά πλαστικά υλικά, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα λιπάσµατα, τα φυτοκτόνα και τα εντοµοκτόνα. Κατάλληλο ειδικά για πλαστικές συνδέσεις. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 12 bar. Η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι 0,5C-60C Βάρος: 1,5 kg Υλικό κατασκευής : Πλαστικό ιατοµή : 1 ΑΡΣ. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 30 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 12

13 Θα είναι κατάλληλο για τη µέτρηση της πίεσης του δικτύου. Θα τοποθετείται στην είσοδο και στην έξοδο των φίλτρων. Θα περιέχει γλυκερίνη και θα είναι µεταλλικό. Θα έχει διάµετρο Φ63 και σπείρωµα ¼ αρσενικό. ΑΡΘΡΟ 31 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΡΕΑΤΙΟΥ) 1 Θα είναι κατασκευασµένος από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 32 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο ρυθµιστής πιέσεως θα πρέπει να έχει πλαστικό σώµα,µε σπείρωµα 1 θηλυκό,να είναι ρυθµιζόµενης πίεσης εξόδου από 1,5-4 ΑΤΜ,και παροχής µέχρι 5 Μ3/Η. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ Φ16 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πιπέτα θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) ασφαλείας κατάλληλη για τη σύνδεση του σταλακτηφόρου αγωγού µε τον αγωγό πολυαιθυλενίου. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ16, µαύρου χρώµατος κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού ΑΡΘΡΟ 34 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ Φ17 Η πιπέτα θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλη για τη σύνδεση του σταλακτηφόρου αγωγού µε τον αγωγό πολυαιθυλενίου. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού ΑΡΘΡΟ 35 ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΗ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ Οι αποσπώµενες πλακέτες των 6 στάσεων θα επιτρέπουν έλεγχο και αφαίρεση τους χωρίς να αφαιρούνται τα καλώδια από τον προγραµµατιστή. 13

14 Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ) Ο προγραµµατιστής θα είναι επεκτάσιµος µε το στάνταρ µοντέλο στις 6 στάσεις. Θα διαθέτει 3 πλακέτες επέκτασης των 6 στάσεων για τη δηµιουργία µοντέλου 24 στάσεων σε πλαστικό κουτί. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει 4 ανεξάρτητα προγράµµατα (A, B, C, και D) µε 8 ενάρξεις ανά πρόγραµµα για τα προγράµµατα A, B, και C και 16 ενάρξεις για το πρόγραµµα D σε σύνολο µέχρι και 40 ενάρξεις ηµερησίως. Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας οποιωνδήποτε 2 προγραµµάτων ταυτόχρονα. Η διάρκεια ποτίσµατος θα ποικίλει από 1 λεπτό έως 12 ώρες µε 1 λεπτό αύξηση ανά στάση. Θα υπάρχει δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης ανάµεσα στις στάσεις έως και 9 ώρες. Ο προγραµµατιστής θα έχει 4 επιλογές εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού: 7-ήµερο ηµερολόγιο, 31-ήµερο ηµερολόγιο, µονές και ζυγές ηµέρες προγραµµατισµού. Θα διαθέτει επίσης ηµερολόγιο 365 ηµερών έτσι ώστε να είναι πραγµατική η προσαρµογή των µονών και ζυγών ηµερών προγραµµατισµού. Η λειτουργία θα µπορεί να είναι αυτόµατη, ηµιαυτόµατη ή και χειροκίνητη. Θα διαθέτει οθόνη LCD αφαιρούµενη, µε δυνατότητα προγραµµατισµού όταν αυτή δεν είναι τοποθετηµένη στον προγραµµατιστή. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει διακόπτη on-off για αισθητή βροχής που θα επιτρέπει στον χειριστή να αγνοεί ή όχι την ύπαρξη αισθητή όταν είναι αναγκαίο. Ο προγραµµατιστής θα έχει δυνατότητα αναστολής του ποτίσµατος για προκαθορισµένη περίοδο από 1 έως 180 ηµέρες. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει έναν κύκλο και µια δυνατότητα προγραµµατισµού διαβροχής ανά στάση που επιτρέπει στον κύκλο να προγραµµατιστεί έως 60 λεπτά και στη διαβροχή έως 120 λεπτά. Ο προγραµµατιστής θα έχει δυνατότητα ρύθµισης ανάλογα µε την εποχή µε 3 διαφορετικές µνήµες που επιτρέπουν στον χρόνο λειτουργίας κάθε στάσης να τροποποιείται από 0-300% ανά πρόγραµµα ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Οι µνήµες θα περιλαµβάνουν Γενική Ρύθµιση, Μηνιαία Ρύθµιση και Συγχρονισµένο µε τον Ήλιο Ρύθµιση. Η Γενική Ρύθµιση θα αυξάνει το χρόνο άρδευσης σε ένα δοθέν πρόγραµµα µε ένα φιξαρισµένο ποσοστό. Η Μηνιαία Ρύθµιση θα επιτρέπει τον προγραµµατισµό όλων των εποχιακών τιµών για όλο το χρόνο για κάθε πρόγραµµα. Η Συγχρονισµένη µε τον Ήλιο Ρύθµιση θα επιτρέπει να συµβούν όλες οι εποχιακές ρυθµίσεις σε καθηµερινή βάση µόλις συνδεθεί στον προγραµµατιστή ο κατάλληλος αισθητής ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προγραµµατιστής θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έως 2 αισθητές τύπου κλικ ή αισθητές παροχής. Ο προγραµµατιστής θα επιτρέπει σύνδεση µε αισθητή παροχής ο οποίος έχει καθοριστεί από τον χειριστή για τη διάµετρο του σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο αισθητής παροχής θα µετρά πραγµατική παροχή σε γαλόνια ή λίτρα. Ο προγραµµατιστής θα έχει µνήµη καταγραφής 14

15 στην οποία θα ανοίγει κάθε στάση για µια µικρή περίοδο, θα καταγράφει και θα αποθηκεύει την πραγµατική παροχή ανά στάση. Όταν η παροχή θα ξεπερνιέται κατά τη διάρκεια οµαλής λειτουργίας, ο προγραµµατιστής θα καταγράφει ένα alarm παροχής, θα διακόπτει την άρδευση της στάσης ή των στάσεων που συµβάλλουν σε αυτές τις χαµηλές ή υψηλές ενδείξεις και θα συνεχίζει µε την άρδευση των στάσεων που δεν δηµιουργούν πρόβληµα. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραµµα γρήγορου ελέγχου, επιτρέποντας σε όλες τις στάσεις να λειτουργούν διαδοχικά για συγκεκριµένο χρόνο καθορισµένο από το χρήστη, µε αυξήσεις από 1 δευτερόλεπτο ως 10 λεπτά. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραµµα εύκολης ανάκτησης που αποθηκεύει όλες τις ρυθµίσεις. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επαναποθηκεύει το σύστηµα οποιαδήποτε στιγµή µετά την αρχική εγκατάσταση. Οι αποθηκευµένες ρυθµίσεις εύκολης ανάκτησης µπορούν να ενηµερωθούν οποιαδήποτε στιγµή από το χρήστη. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει ένα κουµπί χειροκίνητης λειτουργίας για γρήγορους ελέγχους προβληµάτων. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει κύκλωµα προγραµµατισµού εκκίνησης αντλίας ή master βάνας που µπορεί να ενεργοποιήσει το ρελέ για την εκκίνηση της αντλίας ανά ζώνη. Επίσης θα έχει και δυνατότητα προγραµµατισµού καθυστέρησης έως και 10 ώρες ανάµεσα στις στάσεις. Η είσοδος του µετασχηµατιστή θα είναι 120/240 VAC, 50/60Hz και η έξοδος 24 VAC, 1.5A (40VA). Η µέγιστη έξοδος κάθε στάσης θα είναι 24 VAC, 0.56A. Θα υπάρχει δυνατότητα backup του προγράµµατος από ένα κύκλωµα µη πτητικής µνήµης που θα κρατά το πρόγραµµα επ αόριστο. Ο προγραµµατιστής θα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους χρόνους άρδευσης σε περίπτωση διακοπής µε την χρήση µιας µπαταρίας λιθίου. Όλες οι ενδείξεις της κατάστασης του αισθητή, της δραστηριότητας της ηλεκτροβάνας και της παροχής θα είναι ορατές µέσω φώτων LED. Όλα τα alarms της στάσης ή της παροχής θα φαίνονται στην οθόνη LCD. Ο προγραµµατιστής θα έχει την επιλογή του ROAM ή ICR πακέτου τηλελέγχου που επιτρέπει την λειτουργία του προγραµµατιστή από απόσταση. Η σύνδεση του πακέτου µε τον προγραµµατιστή θα είναι διαθέσιµη µέσω της εργοστασιακά τοποθετηµένης εξόδου SmartPort. Θα διαθέτει δυνατότητα προγραµµατισµού σε 6 διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα ρύθµισης των µονάδων µέτρησης σε Αγγλικές (GPM) ή Μετρικές (LPM) Τέλος ο προγραµµατιστής θα διαθέτει εγγύηση υπό προϋποθέσεις 5 ετών. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) 1 ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ Η/Β Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: 15

16 Να έχει ηλεκτροβάνα 1 9VDC Latching Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµό µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) 2 ΣΤΑΣΕΩΝ Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµό µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες 16

17 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 39 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) 4 ΣΤΑΣΕΩΝ Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµός µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. 17

18 ΑΡΘΡΟ 40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµός µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 41 ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25Χ1 ΑΡΣ Το ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25Χ1 αρσενικό τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 42 ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32Χ1 ΑΡΣ Το ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32Χ1 αρσενικό τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 43 18

19 ΣΕΛΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ Φ25Χ1/2 Οι σέλλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε αγωγούς πολυαιθυλενίου διατοµής Φ25. Για την καλύτερη εφαρµογή στους αγωγούς, θα πρέπει να είναι συρταρωτές. Η έξοδος τους θα πρέπει να είναι θηλυκή 1/2. ΑΡΘΡΟ 44 ΣΕΛΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ Φ32Χ1/2 Οι σέλλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε αγωγούς πολυαιθυλενίου διατοµής Φ32. Για την καλύτερη εφαρµογή στους αγωγούς, θα πρέπει να είναι συρταρωτές. Η έξοδος τους θα πρέπει να είναι θηλυκή 1/2. ΑΡΘΡΟ 45 ΣΕΛΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ Φ32Χ3/4 Οι σέλλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε αγωγούς πολυαιθυλενίου διατοµής Φ32. Για την καλύτερη εφαρµογή στους αγωγούς,θα πρέπει να είναι συρταρωτές. Η έξοδος τους θα πρέπει να είναι θηλυκή 3/4. ΑΡΘΡΟ 46 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 04-10Α O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι και 6,0 m και για εφαρµογή νερού ύψους βροχής 35-50mm/h. Κάθε εκτοξευτήρας διαθέτει προεγκατεστηµένο (αφαιρούµενο) στόµιο ονοµαστικής ακτίνας R=10 ποδών (3,05 m ) ενώ θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS-Side strip) κατάλληλο για διαβροχή λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µέχρι 1,8m. To στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 1 0 έως Τα στόµια θα είναι σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόµια θα καλύπτουν παροχές Q= lt/hr σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου. Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 2, 4 και 6 ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½ θηλυκό ενώ διαθέτει εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο πριν το ακροφύσιο η εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν υπερβαίνει τα 2,5cm. 19

20 Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εκτοξευτήρας συνοδεύεται από 2-ετη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 47 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 04-15Α O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι και 6,0 m και για εφαρµογή νερού ύψους βροχής 35-50mm/h. Κάθε εκτοξευτήρας διαθέτει προεγκατεστηµένο (αφαιρούµενο) στόµιο ονοµαστικής ακτίνας R=15 ποδών (4,57 m ) ενώ θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS-Side strip) κατάλληλο για διαβροχή λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µέχρι 1,8m. To στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 1 0 έως Τα στόµια θα είναι σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόµια θα καλύπτουν παροχές Q= lt/hr σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου. Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 2, 4 και 6 ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½ θηλυκό ενώ διαθέτει εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο πριν το ακροφύσιο η εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν υπερβαίνει τα 2,5cm. Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εκτοξευτήρας συνοδεύεται από 2-ετη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 48 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 04-17Α O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι και 6,0 m και για εφαρµογή νερού ύψους βροχής 35-50mm/h. Κάθε εκτοξευτήρας διαθέτει προεγκατεστηµένο (αφαιρούµενο) στόµιο ονοµαστικής 20

21 ακτίνας R=17 ποδών (5,18 m ) ενώ θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS-Side strip) κατάλληλο για διαβροχή λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µέχρι 1,8m. Το στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 1 0 έως Τα στόµια θα είναι σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόµια θα καλύπτουν παροχές Q= lt/hr σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου. Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 2, 4 και 6 ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½ θηλυκό ενώ διαθέτει εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο πριν το ακροφύσιο η εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν υπερβαίνει τα 2,5cm. Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εκτοξευτήρας συνοδεύεται από 2-ετη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 49 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ16 Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 50 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 51 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 52 21

22 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ17 Ο σύνδεσµος θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλο για την ένωση του σταλακτηφόρου αγωγού. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένος από πολυπροπυλένιο. ΑΡΘΡΟ 53 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1 Θα είναι κατασκευασµένος από ορείχαλκο. Θα έχει σπείρωµα θηλυκό 1 ίντσας. Θα είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της ροής του νερού. ΑΡΘΡΟ 54 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ25/6ΑΤΜ Είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 8796 και ISO Έχει πάχος τοιχωµάτων 2.2 mm τουλάχιστον και βάρος 146 gr/m τουλάχιστον. Έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 55 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ32/6ΑΤΜ Είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 8796 και ISO 1167 Έχει πάχος τοιχωµάτων 2,5mm τουλάχιστον και βάρος 210 gr/m τουλάχιστον. Έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 56 ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ20/4 ΑΤΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ Θα είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 20 χιλιοστά, πάχος τοιχώµατος 1,35χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 80gr/m τουλάχιστον Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ΑΡΘΡΟ 57 ΣΩΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ 04 O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια. 22

23 O εκτοξευτήρας θα διαθέτει δυνατότητα ανάβλυσης του άξονα κατά 4, 6 ή 12 ίντσες (10, 15 ή 30cm) ανάλογα µε το επιλεγόµενο σώµα. O εκτοξευτήρας θα µπορεί να διατεθεί µε βαλβίδα διακοπής απορροής είτε προεγκατεστηµένη από το εργοστάσιο, είτε µε δυνατότητα τοποθέτησης εκ των υστέρων στο έργο. Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS, ενισχυµένο έναντι της ακτινοβολίας UV. Ο ανυψούµενος άξονας θα είναι κατασκευασµένος από ανθεκτικό στην χάραξη πλαστικό ABS µε ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και θα δέχεται ευθυγράµµιση του δεξιού ορίου διαβροχής. Ο άξονας θα µπορεί να δεχθεί στο άκρο του συµβατά ακροφύσια εκτόξευσης νερού θηλυκού σπειρώµατος, διαφόρων αποδόσεων και χαρακτηριστικών ενώ θα διαθέτει ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα για την απόσυρσή του εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει ειδικό ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης άξονα, σύνθετης λειτουργίας ο οποίος θα καθαρίζει τον άξονα από ξένα σωµατίδια κατά την απόσυρσή του εντός του σώµατος ενώ θα εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση του άξονα κατά την ανάβλυσή του κατά τη λειτουργία του συστήµατος σε κανονικές συνθήκες πίεσης. Ο δακτύλιος θα µπορεί να αφαιρείται εύκολα από το καπάκι του εκτοξευτήρα κατά τη διάρκεια συντήρησης ή αναγκαίας αντικατάστασης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει από το εργοστάσιο ειδικό καπάκι µε οπή εξόδου για το αρχικό καθάρισµα του δικτύου ενώ θα διαθέτει λαβή ανύψωσης ώστε να διευκολύνεται η ανύψωση του άξονα και η τοποθέτηση του στοµίου. Το καπάκι θα διαθέτει δυνατότητα κατεύθυνσης της ροής του νερού σε µία διεύθυνση. Η οπή εξόδου στο καπάκι θα αποκαλύπτεται κατά την ανύψωση του άξονα και θα κλείνει εντελώς κατά την απόσυρση του άξονα εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εκτεθειµένη επιφάνεια η οποία µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν θα υπερβαίνει τα 6cm. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει είσοδο µε θηλυκό σπείρωµα 1/2" BSP ενώ τα µοντέλα των 6 και 12 θα διαθέτουν και δευτερεύουσα πλαϊνή είσοδο ½. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 58 ΤΑΠΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ (ΑΓΩΓΟΥ) Φ17 Η τάπα θα είναι τύπου δακτυλιδιού, καφέ χρώµατος κατάλληλη για την εξωτερική έµφραξη των σταλακτών του σταλακτηφόρου αγωγού Φ17. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 59 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ16 (ΧΦ16ΧΦ16) 23

24 Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 60 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 (ΧΦ25ΧΦ25) Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 61 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25Χ1 ΑΡΣΧΦ25 Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25Χ1 αρσενικόχφ25 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 62 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 (ΧΦ32ΧΦ32) Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 63 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32Χ1 ΑΡΣΧΦ32 Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32Χ1 αρσενικόχφ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 64 ΤΑΦ ΦΙΣ Φ17 Το ταυ θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλο για τη διακλάδωση του σταλακτηφόρου αγωγού. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο. ΑΡΘΡΟ 65 ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1 Α-Θ-Θ Θα είναι κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1 Α-Θ-Θ. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 66 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 Το τερµατικό θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK κατάλληλο για το κλείσιµο αγωγών πολυαιθυλενίου Φ25. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO

25 ΑΡΘΡΟ 67 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 Το τερµατικό θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK κατάλληλο για το κλείσιµο αγωγών πολυαιθυλενίου Φ32. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 68 ΤΕΦΛΟΝ (ΜΙΚΡΟ) Το τεφλόν θα πρέπει να έχει διαστάσεις 10m Χ 12mm. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την στεγανοποίηση των εξαρτηµάτων σύνδεσης. ΑΡΘΡΟ 69 ΦΙΛΤΡΟ ΙΣΚΩΝ 1 Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πλαστικό, χρώµατος µαύρου αποτελούµενο από τρία µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων. Το σώµα δίσκων θα πρέπει να είναι 120 mesh Θα φέρει σπείρωµα 1 για παροχή έως 6Μ3/Η. Θα έχει θέση µανοµέτρων και µανόµετρο γλυκερίνης 6ατµ.στην είσοδο και την έξοδο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 70 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10 Το φρεάτιο είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. ΑΡΘΡΟ 71 ΦΡΕΑΤΙΟ 12 Θα είναι πλαστικό φρεάτιο διαστάσεων 37Χ50Χ30εκατ κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό υψηλής ανθεκτικότητας. ΑΡΘΡΟ 72 ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO Θα είναι πλαστικό παραλληλόγραµµο φρεατίου διαστάσεων 50Χ65Χ31εκατ κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό υψηλής ανθεκτικότητας και θα ασφαλίζει το καπάκι του µε ανοξείδωτη µεταλλική βίδα. 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Α + Β + Γ ) : 107.713,82

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Μ: Π101/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α. (Αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Τ.Σ.Υ. η οποία υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους) σελ. 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CATÁLOGO GRIEGO.indd 1 20/5/05 13:09:57 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 01 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ MINIPRO 02 PROPLUS 04 SUPERPRO 08 DIAL-A-NOZZLE 12 PROCOM 14 PROSPORT 18 ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 4/15 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 661.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δοµικών έργων, στο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002848522 2015-06-16

15PROC002848522 2015-06-16 15PROC002848522 2015-06-16 Αίγιο 16 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ.:22655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθ ει α: «Προμήθεια υλικών συντήρησης & ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ επισκευής λοιπών ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Εγκαταστάσεων για τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου

Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νέα Προϊόντα Rain Bird του 2013 Κάθε νέο προϊόν για το 2013 είναι σχεδιασμένο να σας εξοικονομεί χρήματα και να αυξάνει την παραγωγικότητά σας, καθώς και για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η / Μ ΕΓΚ/ ΣΕΩΝ [ 2/152 ] ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) Ο κατασκευαστής του PLC θα διαθέτει για όλα τα μέρη που συνθέτουν το PLC ήτοι τροφοδοτικό, κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα