ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Α + Β + Γ ) : ,82 Φ.Π.Α. : ,08 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: ,90 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013 Κ.Α.:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2013 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια υλικών αυτοµάτου ποτίσµατος, φυτικού υλικού και εδαφοβελτιωτικού συντάχθηκε µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου της /νσης Περιβάλλοντος του ήµου και αφορά την προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος, φυτικού υλικού και εδαφοβελτιωτικού, που κρίνονται απαραίτητα για την ανακατασκευή και επέκταση του πρασίνου σε πλατείες, πάρκα και κοινόχρηστους χώρους του ήµου. Η µελέτη αφορά την ανάπλαση χώρων πρασίνου στην πόλη της Μύρινας στα εξής σηµεία: α) την παραλιακή ζώνη (είκοσι εφτά παρτέρια) κατά µήκος του Ρωµαίικου Γιαλού, β) τον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου πλησίον του πλακοσκεπή οχετού της Αγίας Τριάδος, γ) την πλατεία Ελ. Βενιζέλου, δ) τον εξωτερικό χώρο πρασίνου στον Αρχαιολογικό χώρο στα Ρηχά νερά ε) ένα χώρο πρασίνου στην περιοχή Ανδρώνι, στ) την πλατεία Αγίου Νικολάου, ζ) την πλατεία Υψιπύλης, η) αδιαµόρφωτους χώρους παράπλευρα του Κοιµήσεως Θεοτόκου στο Τσας. δρόµου προς τον Ιερό Ναό της Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π..60/07 του Ν.2286/95 και του Ν.3463/06 ( ΚΚ). Οι εργασίες φύτευσης, εγκατάστασης του αρδευτικού συστήµατος, ενσωµάτωσης του εδαφοβελτιωτικού στο έδαφος και των συναφών υλικών της µελέτης θα πραγµατοποιούνται από τους εργαζόµενους της Υπηρεσίας Πρασίνου του ήµου. Η παρούσα δαπάνη έχει ενταχθεί στο Προϋπολογισµό και το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2013, ανέρχεται στο ποσό των ,90 µε Φ.Π.Α.(9%, 16%) και θα βαρύνει τον Κ.Α ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΠΕ) 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2013 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προµήθεια υλικά θα χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία του ήµου για την ανάπλαση χώρων πρασίνου στης πόλη της Μύρινας. Τα είδη διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες (Α, Β, Γ) µε βάση την κατηγορία τους και περιγράφονται τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Για την εξασφάλιση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των ζητούµενων ειδών δίνονται διευκρινήσεις και επισηµαίνονται τα στοιχεία που πρέπει να προσκοµιστούν προς απόδειξη της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. ΟΜΑ Α Α ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΟΜΑ Α Α αφορά υλικά και σύγχρονα συστήµατα για την εξοικονόµηση νερού και τον αυτοµατισµό των δικτύων άρδευσης των χώρων πρασίνου, όπως αναφέρονται στη Τεχνική Έκθεση. Τα προς προµήθεια υλικά αυτόµατου ποτίσµατος θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένες κατασκευαστικές εταιρίες, πιστοποιηµένες ως προς την ποιότητα των υλικών και να πληρούν στο σύνολο τους τις Εθνικές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για είδη της κατηγορίας τους. Κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εξαρτήµατα, τα οποία και θα περιλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς. Για τα είδη που επισηµαίνεται στην τεχνική τους περιγραφή, θα προσκοµίζονται, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµατα και τεχνικά φυλλάδια µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ως ορίζεται στην συγγραφή υποχρεώσεων. 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΩΡΙ ΑΣ LS (ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ) Το ακροφύσιο θα είναι κατάλληλο για εκτοξευτήρες στατικού τύπου. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Θα είναι λωρίδας µε ακτίνα R=1.5x3m. Πίεση λειτουργίας 1,4-2,7 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές από Q= 0,15 0,3 m3/h.τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΩΡΙ ΑΣ RS (ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ) Το ακροφύσιο θα είναι κατάλληλο για εκτοξευτήρες στατικού τύπου. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Θα είναι λωρίδας µε ακτίνα R=1.5x3m. Πίεση λειτουργίας 1,4-2,7 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές από Q= 0,15 0,3 m3/h.τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΩΡΙ ΑΣ SS (ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ) Το ακροφύσιο θα είναι κατάλληλο για εκτοξευτήρες στατικού τύπου. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Θα είναι λωρίδας µε ακτίνα R=1.5x3x1.5m. Πίεση λειτουργίας 1,4-2,7 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές από Q= 0,15 0,3 m3/h.τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ( ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 3/4'' ΚΙΝΗΤΗ) Θα είναι δοσοµετρική αντλία και θα εγχέει σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. λιπάσµατα) χρησιµοποιώντας µόνο τη δύναµη του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης µε άλλες πηγές ενέργειας π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα. Θα έχει διατοµή ¾ και θα είναι κατάλληλη για παροχή 0,2-2,5m3/h µε πίεση λειτουργίας 0,2-8bar.Η αντλία θα αρχίσει αυτόµατα να λειτουργεί όταν ξεκινήσει και η ροή του νερού στο δίκτυο και θα σταµατήσει όταν θα σταµατήσει και η ροή. Θα υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση χρησιµοποιώντας αντλία µε σύστηµα On/Off. 4

5 Θα φέρεται σε κινητή µονάδα του ιδίου κατασκευαστή (συρόµενο καροτσάκι). Θα συνοδεύεται από δοχείο 25 λίτρων σε συνδυασµό µε το λάστιχο αναρρόφησης. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ16/33εκ/2,1 l\h ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία: Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο,να είναι διατοµής Φ16 αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 2,2 lt ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 33 εκ. ανά σταλάκτη,χρώµατος µαύρου. Ο σταλάκτης θα έχει δύο διαφορετικές εισόδους νερού και δύο ξεχωριστά φίλτρα.θα είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Ο σταλάκτης θα είναι ενσωµατωµένος στον σωλήνα. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Φ17/30εκ/1,6 l\h ΜΩΒ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (400Μ/ΚΟΥΛΟΥΡΑ) Ο σταλλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6 ΛΤΡ/ώρα πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία. Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ17, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 1,6 lt ανά σταλλάκτη και µε ισαποχή 30εκ. ανά σταλλάκτη, χρώµατος µωβ. Ο σταλλάκτης να είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης για να αποφύγουµε την αποχέτευση του δικτύου, κατά το κλείσιµο,από τους σταλάκτες που βρίσκονται στα χαµηλότερα σηµεία, ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει ενσωµατωµένη βαλβίδα διακοπής αποχετεύσεως µε αντισιφωνική διάταξη (C.N.L. Compensated Non Leakage ). Η βαλβίδα αυτή θα δίνει την δυνατότητα στον σταλάκτη να κλείνει στα 0,8 µ. πίεση (0,08 ΑΤΜ) και έτσι θα συγκρατείται το νερό µέσα στους σωλήνες. Πρέπει να είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα άλατα. Ο σταλλάκτης να είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.) και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα. Ο σταλλάκτης να είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακή ποιότητα νερού και έχει ενσωµατωµένο φίλτρο 160 mm2 τουλάχιστον. Η αυτορύθµιση του σταλλάκτη να επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασµάτων. Ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κλείνει. Τέλος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. 5

6 ΑΡΘΡΟ 7 ΒΑΛΒΙ Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ½ Η βαλβίδα πρέπει να είναι πλαστική αποτελούµενη από 4 µέρη : Κάλυµµα, καπάκι, διάφραγµα και σώµα. Η βαλβίδα πρέπει να έχει σώµα µε σπείρωµα ½ NPT, µέγιστη πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ και ελάχιστη πίεση 0,5ΑΤΜ.. µε µέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec. Το σώµα και το κάλυµµα να είναι από υλικό NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV RESISTANCE. Θα τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο της κάθε στάσης κάθετα µέσα σε φρεάτιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 8 ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ½ Η βαλβίδα καθαρισµού (FLUSHING). πρέπει να έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ½ ΝΡΤ και διάφραγµα από µεµβράνη. Πρέπει να είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, διάφραγµα και σώµα.μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ.η βαλβίδα θα κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και θα έχει παροχή απορροής l/h. Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 9 ΓΑΝΤΖΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ (ΜΑΥΡΟΣ) Θα είναι κατάλληλος για τη σταθεροποίηση του σταλακτηφόρου αγωγού και θα είναι µαύρου χρώµατος. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΡΟΡ-UP 1/2 ΑΚΤΙΝΑΣ) 5,5-9,1Μ Ο προδιαγραφόµενος Εκτοξευτήρας θα είναι γραναζωτού τύπου, περιστροφικός, αυτοανυψούµενος και υδρολίπαντος, σχεδιασµένος για άρδευση µικρών παρτεριών, µε ακτίνες διαβροχής R=5,5-9,1 m, στις οποίες θα µπορεί να υποκαθιστά αποτελεσµατικά και οικονοµικά τούς γραναζωτούς εκτοξευτήρες µέσης εµβελείας (R= m).θα λειτουργεί σε περιοχές Πιέσεων Bars, µε Παροχές Q= Lt/hr, εφαρµόζοντας ύψος βροχής 11 mm/hr, ανάλογα µε τα επιλεγόµενα Στόµια και διατάξεις. Θα είναι διαθέσιµος µε άξονες ανυψώσεως 4",6",12", (10,15,30cm αντίστοιχα), αλλά και σε τύπο shrub, µη αυτοανυψούµενο και θα δέχεται προαιρετικά Βαλβίδα ιακοπής Απορροής για επικλινείς χλοοτάπητες, και περιστροφικό ταχυσύνδεσµο (Swing-Joint) για εύκολη ευθυγράµµιση 6

7 µε το έδαφος σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης. Επίσης θα δέχεται προαιρετικά καπάκι ειδικής επισηµάνσεως και χρωµατισµού για χρήση µε Νερά Βιολογικού Καθαρισµού, όπως καθορίζεται από ιεθνή Standards (Reclaimed Water version). Ο Εκτοξευτήρας θα είναι Ρυθµιζόµενης Γωνίας διαβροχής, από 40 0 έως και θα µπορεί να δεχθεί 5 διαφορετικά Στόµια. Τα Στόµια αυτά θα είναι ταχείας τοποθετήσεως (Snap-in),και θα επιτρέπουν, κατάλληλα επιλεγόµενα, ρύθµιση της ακτίνας διαβροχής, και απόλυτη Αναλογικότητα ιαβροχής (Matched Precipitation). O Εκτοξευτήρας θα έχει είσοδο 1/2" Θηλυκή κατά BSP, και η εκτεθειµένη επιφάνειά του δεν θα υπερβαίνει σε διάµετρο τα 3cm.O άξονας ανύψωσης θα χρησιµοποιεί µηχανισµό καστάνιας, για εύκολη ευθυγράµµιση τού τόξου και ο γραναζωτός µηχανισµός θα ενσωµατώνει µεταβλητό στάτορα για διατήρηση σταθερής ταχύτητας περιστροφής, σε όλες τις συνθήκες. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΡΟΡ-UP 3/4 ΑΚΤΙΝΑΣ) 8,5-16Μ Ο προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι αυτοανυψούµενος, υδρολίπαντος, περιστροφικός και γραναζωτός. Η είσοδος του νερού θα είναι 3/4 θηλυκή. Κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από δώδεκα διαφορετικούς τύπους ακροφυσίων γωνίας εκτόξευσης 25 µοιρών που να µπορούν να αποδίδουν παροχή Q= 0,11 3,20 m³/ωρα και ακτίνας R= 8,5-16 M µε πιέσεις λειτουργίας Ρ= 2,0 5,0 Bar. Θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 30% της ονοµαστικής. Θα έχει στιβαρό καπάκι από καουτσούκ για µεγαλύτερη αντοχή στο πάτηµα. Κάθε εκτοξευτήρας θα καλύπτεται από δύο (2 ) χρόνια εγγύηση. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ16 (Χ Φ16) Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 (Χ Φ25) Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK. 7

8 ΑΡΘΡΟ 14 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25Χ1 ΑΡΣ. Η γωνία ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25Χ1 αρσενικό τύπου LOCK ΑΡΘΡΟ 14=5 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 (ΧΦ32) Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 16 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32Χ1 ΑΡΣ. Η γωνία ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32Χ1 αρσενικό τύπου LOCK ΑΡΘΡΟ 17 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣ Φ16Χ1/2 Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγού πολυαιθυλενίου διατοµής Φ16 µε εξάρτηµα ½ θηλ. Θα πρέπει να είναι σπαρωτού τύπου. ΑΡΘΡΟ 18 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣ Φ16Χ3/4 Η γωνία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγού πολυαιθυλενίου διατοµής Φ16 µε εξάρτηµα 3/4 θηλ. Θα πρέπει να είναι σπαρωτού τύπου. ΑΡΘΡΟ 19 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ Φ17 Η γωνία θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλο για τη διακλάδωση του σταλακτηφόρου αγωγού. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1 Α-Θ 8

9 Θα είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1 Α-Θ. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 21 ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1 Θ-Θ Θα είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1 Θ-Θ. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 22 ΙΟΦΘΑΛΜΑ Φ16 Το διόφθαλµα θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 κατάλληλο για το κλείσιµο αγωγών πολυαιθυλενίου Φ16. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 23 ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΙΣΚΩΝ 1 SHORT Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πλαστικό, χρώµατος καφέ αποτελούµενο από τρία µέρη: ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων. Το σώµα δίσκων θα πρέπει να είναι 120 mesh και εµβαπτισµένο σε ειδικό ριζοαποθητικό υγρό σε τέτοια αναλογία ώστε να απορρέει το υγρό χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στο φυτό. Η λειτουργία του θα είναι συνεχής σε κάθε άρδευση και θα είναι ικανό να προστατεύσει τον υπόγειο σταλακτοφόρο από την είσοδο των ριζών για ένα τουλάχιστον χρόνο χωρίς καµία ανθρώπινη παρέµβαση. Θα φέρει σπείρωµα 1 για παροχή έως 5Μ3/Η. Θα έχει θέση µανοµέτρων στην είσοδο και την έξοδο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 24VAC Το υλικό κατασκευής του σώµατος της ηλεκτροβάνας είναι υψηλής πυκνότητας ABS και του καπακιού nylon ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα. Το διάφραγµα είναι κατασκευασµένο από ελαστοµερές υψηλής αντοχής santoprene. Το διάφραγµα υποστηρίζεται στο άνω µέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να 9

10 εξασφαλίζεται µαζί µε την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιµο της βάνας κατά την απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το οµαλό άνοιγµα αυτής. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος είναι επίσης κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το διάφραγµα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξοµείωσης αυτής. Παράλληλα χάρις τις οπές που διαθέτει το δακτυλίδι αυτό αποτρέπεται η µόνιµη προσκόλληση του διαφράγµατος σε αυτό κατά τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα που το αρδευτικό σύστηµα τίθεται εκτός λειτουργίας. Η προσφερόµενη ηλεκτροβάνα διαθέτει πηνίο υψηλής αντοχής µε αυτοφερόµενο έµβολο ώστε να µην αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη συντήρηση της βάνας. Το έµβολο στο κάτω µέρος του συνδέεται µε ελαστοµερές υψηλής αντοχής το οποίο στεγανοποιεί τη δίοδο διέλευσης του νερού ελέγχου της βαλβίδας ώστε να αποτρέπεται η εµπλοκή του εµβόλου σε ανοικτή θέση λόγω τυχόν φερτών σωµατιδίων εντός του νερού. Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα ανοίγει χειροκίνητα µε εσωτερική εκτόνωση. Η µοναδικότητα του πηνίου της οφείλεται και στο εξής χαρακτηριστικό: Το έµβολο του πηνίου σφραγίζει την οπή εισόδου του νερού από το διάφραγµα στο χώρου του πηνίου και όχι την οπή εξόδου όπως άλλοι κατασκευαστές. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση πλήγµατος στο δίκτυο νερού και όταν η βάνα είναι κλειστή το έµβολο θα ανασηκωθεί για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα ώστε να εκτονωθεί η πίεση στα κατάντι και στη συνέχεια θα κατέλθει άµεσα. Έτσι τόσο η βαλβίδα όσο και το υπόλοιπα σύστηµα θα προστατευθούν από το πλήγµα. Το πηνίο ενεργοποιείται από εναλλασσόµενο ρεύµα 24VAC και ηα κατανάλωση στα 60hz είναι 370mA κατά την ενεργοποίηση και 190mA κατά τη συγκράτησή του. Αντίστοιχα κατανάλωση στα 50hz είναι 475mA κατά την ενεργοποίηση και 230mA κατά τη συγκράτησή του. Η βάνα διαθέτει χρόνο κλεισίµατος 5 έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα µε την πίεση και την παροχή. Η βαλβίδα διαθέτει και δυνατότητα εξωτερικής εκτόνωσης χάρις τη βίδα που στο καπάκι της βαλβίδας. Η οπή διέλευσης του νερού στο σώµα της βαλβίδας διαθέτει σφηνοειδή σχεδίαση, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εγκλωβισµού φερτών σωµατιδίων ή βρωµιάς στην οπή, κατά την σφράγισή της από το διάφραγµα, όταν η βαλβίδα κλείνει. Το µήκος των καλωδίων του πηνίου είναι 60cm. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος φέρονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά το ξεβίδωµά τους να µην αποσπώνται από το καπάκι µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες απώλειας κατά τη συντήρηση της βαλβίδας. Παράλληλα το σχήµα του κεφαλιού τους επιτρέπει τη χρήση τριών διαφορετικών εργαλείων για το ξεβίδωµα. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 25 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 9VDC 10

11 Το υλικό κατασκευής του σώµατος της ηλεκτροβάνας είναι υψηλής πυκνότητας ABS και του καπακιού nylon ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα. Το διάφραγµα είναι κατασκευασµένο από ελαστοµερές υψηλής αντοχής santoprene. Το διάφραγµα υποστηρίζεται στο άνω µέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται µαζί µε την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιµο της βάνας κατά την απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το οµαλό άνοιγµα αυτής. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος είναι επίσης κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το διάφραγµα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξοµείωσης αυτής. Παράλληλα χάρις τις οπές που διαθέτει το δακτυλίδι αυτό αποτρέπεται η µόνιµη προσκόλληση του διαφράγµατος σε αυτό κατά τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα που το αρδευτικό σύστηµα τίθεται εκτός λειτουργίας. Η προσφερόµενη ηλεκτροβάνα διαθέτει πηνίο υψηλής αντοχής µε αυτοφερόµενο έµβολο ώστε να µην αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη συντήρηση της βάνας. Το έµβολο στο κάτω µέρος του συνδέεται µε ελαστοµερές υψηλής αντοχής το οποίο στεγανοποιεί τη δίοδο διέλευσης του νερού ελέγχου της βαλβίδας ώστε να αποτρέπεται η εµπλοκή του εµβόλου σε ανοικτή θέση λόγω τυχόν φερτών σωµατιδίων εντός του νερού. Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα ανοίγει χειροκίνητα µε εσωτερική εκτόνωση. Η µοναδικότητα του πηνίου της οφείλεται και στο εξής χαρακτηριστικό. Το έµβολο του πηνίου σφραγίζει την οπή εισόδου του νερού από το διάφραγµα στο χώρου του πηνίου και όχι την οπή εξόδου όπως άλλοι κατασκευαστές. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση πλήγµατος στο δίκτυο νερού και όταν η βάνα είναι κλειστή το έµβολο θα ανασηκωθεί για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα ώστε να εκτονωθεί η πίεση στα κατάντι και στη συνέχεια θα κατέλθει άµεσα. Έτσι τόσο η βαλβίδα όσο και το υπόλοιπα σύστηµα θα προστατευθούν από το πλήγµα. Το πηνίο ενεργοποιείται από συνεχές ρεύµα 9VDC και είναι πηνίο αυτοσυγκράτησης τύπου latching. Η βάνα διαθέτει χρόνο κλεισίµατος 5 έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα µε την πίεση και την παροχή. Η βαλβίδα διαθέτει και δυνατότητα εξωτερικής εκτόνωσης χάρις τη βίδα που στο καπάκι της βαλβίδας. Η οπή διέλευσης του νερού στο σώµα της βαλβίδας διαθέτει σφηνοειδή σχεδίαση, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εγκλωβισµού φερτών σωµατιδίων ή βρωµιάς στην οπή, κατά την σφράγισή της από το διάφραγµα, όταν η βαλβίδα κλείνει. Το µήκος των καλωδίων του πηνίου είναι 60cm. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώµατος φέρονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά το ξεβίδωµά τους να µην αποσπώνται από το καπάκι µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες απώλειας κατά τη συντήρηση της βαλβίδας. Παράλληλα το σχήµα του κεφαλιού τους επιτρέπει τη χρήση τριών διαφορετικών εργαλείων για το ξεβίδωµα. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. 11

12 ΑΡΘΡΟ 26 ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1ΜΜ Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου επτάκλωνο µε διάµετρο κάθε κλώνου 1mm κατάλληλο για τη σύνδεση του προγραµµατιστή µε τις ηλεκτροβάνες ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΛΩ ΙΟ 9Χ1ΜΜ Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου εννιάκλωνο µε διάµετρο κάθε κλώνου 1mm κατάλληλο για τη σύνδεση του προγραµµατιστή µε τις ηλεκτροβάνες ΑΡΘΡΟ 28 ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ (1 ) Θα αποτελείται από πλαστικά εξαρτήµατα 1 και θα διαθέτει 1 βάνα µεταλλική τύπου θυρίδας (gate) 1, 1 µανόµετρο στην είσοδο και 1 στην έξοδο και 2 σφαιρικούς κρουνούς 1. Θα είναι κατάλληλη για τη σύνδεση στο δίκτυο αντλίας λίπανσης. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 29 ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 Το κλαπέ αντεπιστροφής θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες αντεπιστροφής µε ελατήριο, και µία αυτόµατη βαλβίδα ανακούφισης που θα είναι τοποθετηµένη µεταξύ των βαλβίδων αντεπιστροφής. Ένας εσωτερικός θάλαµος ελέγχου προστατεύει τη βαλβίδα ανακούφισης. Θα είναι κατασκευασµένο από µηχανικά πλαστικά υλικά, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα λιπάσµατα, τα φυτοκτόνα και τα εντοµοκτόνα. Κατάλληλο ειδικά για πλαστικές συνδέσεις. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 12 bar. Η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι 0,5C-60C Βάρος: 1,5 kg Υλικό κατασκευής : Πλαστικό ιατοµή : 1 ΑΡΣ. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 30 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 12

13 Θα είναι κατάλληλο για τη µέτρηση της πίεσης του δικτύου. Θα τοποθετείται στην είσοδο και στην έξοδο των φίλτρων. Θα περιέχει γλυκερίνη και θα είναι µεταλλικό. Θα έχει διάµετρο Φ63 και σπείρωµα ¼ αρσενικό. ΑΡΘΡΟ 31 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΡΕΑΤΙΟΥ) 1 Θα είναι κατασκευασµένος από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 32 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο ρυθµιστής πιέσεως θα πρέπει να έχει πλαστικό σώµα,µε σπείρωµα 1 θηλυκό,να είναι ρυθµιζόµενης πίεσης εξόδου από 1,5-4 ΑΤΜ,και παροχής µέχρι 5 Μ3/Η. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ Φ16 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πιπέτα θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) ασφαλείας κατάλληλη για τη σύνδεση του σταλακτηφόρου αγωγού µε τον αγωγό πολυαιθυλενίου. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ16, µαύρου χρώµατος κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού ΑΡΘΡΟ 34 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ Φ17 Η πιπέτα θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλη για τη σύνδεση του σταλακτηφόρου αγωγού µε τον αγωγό πολυαιθυλενίου. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού ΑΡΘΡΟ 35 ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΗ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ Οι αποσπώµενες πλακέτες των 6 στάσεων θα επιτρέπουν έλεγχο και αφαίρεση τους χωρίς να αφαιρούνται τα καλώδια από τον προγραµµατιστή. 13

14 Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ) Ο προγραµµατιστής θα είναι επεκτάσιµος µε το στάνταρ µοντέλο στις 6 στάσεις. Θα διαθέτει 3 πλακέτες επέκτασης των 6 στάσεων για τη δηµιουργία µοντέλου 24 στάσεων σε πλαστικό κουτί. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει 4 ανεξάρτητα προγράµµατα (A, B, C, και D) µε 8 ενάρξεις ανά πρόγραµµα για τα προγράµµατα A, B, και C και 16 ενάρξεις για το πρόγραµµα D σε σύνολο µέχρι και 40 ενάρξεις ηµερησίως. Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας οποιωνδήποτε 2 προγραµµάτων ταυτόχρονα. Η διάρκεια ποτίσµατος θα ποικίλει από 1 λεπτό έως 12 ώρες µε 1 λεπτό αύξηση ανά στάση. Θα υπάρχει δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης ανάµεσα στις στάσεις έως και 9 ώρες. Ο προγραµµατιστής θα έχει 4 επιλογές εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού: 7-ήµερο ηµερολόγιο, 31-ήµερο ηµερολόγιο, µονές και ζυγές ηµέρες προγραµµατισµού. Θα διαθέτει επίσης ηµερολόγιο 365 ηµερών έτσι ώστε να είναι πραγµατική η προσαρµογή των µονών και ζυγών ηµερών προγραµµατισµού. Η λειτουργία θα µπορεί να είναι αυτόµατη, ηµιαυτόµατη ή και χειροκίνητη. Θα διαθέτει οθόνη LCD αφαιρούµενη, µε δυνατότητα προγραµµατισµού όταν αυτή δεν είναι τοποθετηµένη στον προγραµµατιστή. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει διακόπτη on-off για αισθητή βροχής που θα επιτρέπει στον χειριστή να αγνοεί ή όχι την ύπαρξη αισθητή όταν είναι αναγκαίο. Ο προγραµµατιστής θα έχει δυνατότητα αναστολής του ποτίσµατος για προκαθορισµένη περίοδο από 1 έως 180 ηµέρες. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει έναν κύκλο και µια δυνατότητα προγραµµατισµού διαβροχής ανά στάση που επιτρέπει στον κύκλο να προγραµµατιστεί έως 60 λεπτά και στη διαβροχή έως 120 λεπτά. Ο προγραµµατιστής θα έχει δυνατότητα ρύθµισης ανάλογα µε την εποχή µε 3 διαφορετικές µνήµες που επιτρέπουν στον χρόνο λειτουργίας κάθε στάσης να τροποποιείται από 0-300% ανά πρόγραµµα ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Οι µνήµες θα περιλαµβάνουν Γενική Ρύθµιση, Μηνιαία Ρύθµιση και Συγχρονισµένο µε τον Ήλιο Ρύθµιση. Η Γενική Ρύθµιση θα αυξάνει το χρόνο άρδευσης σε ένα δοθέν πρόγραµµα µε ένα φιξαρισµένο ποσοστό. Η Μηνιαία Ρύθµιση θα επιτρέπει τον προγραµµατισµό όλων των εποχιακών τιµών για όλο το χρόνο για κάθε πρόγραµµα. Η Συγχρονισµένη µε τον Ήλιο Ρύθµιση θα επιτρέπει να συµβούν όλες οι εποχιακές ρυθµίσεις σε καθηµερινή βάση µόλις συνδεθεί στον προγραµµατιστή ο κατάλληλος αισθητής ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προγραµµατιστής θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έως 2 αισθητές τύπου κλικ ή αισθητές παροχής. Ο προγραµµατιστής θα επιτρέπει σύνδεση µε αισθητή παροχής ο οποίος έχει καθοριστεί από τον χειριστή για τη διάµετρο του σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο αισθητής παροχής θα µετρά πραγµατική παροχή σε γαλόνια ή λίτρα. Ο προγραµµατιστής θα έχει µνήµη καταγραφής 14

15 στην οποία θα ανοίγει κάθε στάση για µια µικρή περίοδο, θα καταγράφει και θα αποθηκεύει την πραγµατική παροχή ανά στάση. Όταν η παροχή θα ξεπερνιέται κατά τη διάρκεια οµαλής λειτουργίας, ο προγραµµατιστής θα καταγράφει ένα alarm παροχής, θα διακόπτει την άρδευση της στάσης ή των στάσεων που συµβάλλουν σε αυτές τις χαµηλές ή υψηλές ενδείξεις και θα συνεχίζει µε την άρδευση των στάσεων που δεν δηµιουργούν πρόβληµα. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραµµα γρήγορου ελέγχου, επιτρέποντας σε όλες τις στάσεις να λειτουργούν διαδοχικά για συγκεκριµένο χρόνο καθορισµένο από το χρήστη, µε αυξήσεις από 1 δευτερόλεπτο ως 10 λεπτά. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραµµα εύκολης ανάκτησης που αποθηκεύει όλες τις ρυθµίσεις. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επαναποθηκεύει το σύστηµα οποιαδήποτε στιγµή µετά την αρχική εγκατάσταση. Οι αποθηκευµένες ρυθµίσεις εύκολης ανάκτησης µπορούν να ενηµερωθούν οποιαδήποτε στιγµή από το χρήστη. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει ένα κουµπί χειροκίνητης λειτουργίας για γρήγορους ελέγχους προβληµάτων. Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει κύκλωµα προγραµµατισµού εκκίνησης αντλίας ή master βάνας που µπορεί να ενεργοποιήσει το ρελέ για την εκκίνηση της αντλίας ανά ζώνη. Επίσης θα έχει και δυνατότητα προγραµµατισµού καθυστέρησης έως και 10 ώρες ανάµεσα στις στάσεις. Η είσοδος του µετασχηµατιστή θα είναι 120/240 VAC, 50/60Hz και η έξοδος 24 VAC, 1.5A (40VA). Η µέγιστη έξοδος κάθε στάσης θα είναι 24 VAC, 0.56A. Θα υπάρχει δυνατότητα backup του προγράµµατος από ένα κύκλωµα µη πτητικής µνήµης που θα κρατά το πρόγραµµα επ αόριστο. Ο προγραµµατιστής θα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους χρόνους άρδευσης σε περίπτωση διακοπής µε την χρήση µιας µπαταρίας λιθίου. Όλες οι ενδείξεις της κατάστασης του αισθητή, της δραστηριότητας της ηλεκτροβάνας και της παροχής θα είναι ορατές µέσω φώτων LED. Όλα τα alarms της στάσης ή της παροχής θα φαίνονται στην οθόνη LCD. Ο προγραµµατιστής θα έχει την επιλογή του ROAM ή ICR πακέτου τηλελέγχου που επιτρέπει την λειτουργία του προγραµµατιστή από απόσταση. Η σύνδεση του πακέτου µε τον προγραµµατιστή θα είναι διαθέσιµη µέσω της εργοστασιακά τοποθετηµένης εξόδου SmartPort. Θα διαθέτει δυνατότητα προγραµµατισµού σε 6 διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα ρύθµισης των µονάδων µέτρησης σε Αγγλικές (GPM) ή Μετρικές (LPM) Τέλος ο προγραµµατιστής θα διαθέτει εγγύηση υπό προϋποθέσεις 5 ετών. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) 1 ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ Η/Β Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: 15

16 Να έχει ηλεκτροβάνα 1 9VDC Latching Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµό µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) 2 ΣΤΑΣΕΩΝ Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµό µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες 16

17 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 39 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) 4 ΣΤΑΣΕΩΝ Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµός µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. 17

18 ΑΡΘΡΟ 40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ Ο προγραµµατιστής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: Να είναι πλήρως αδιάβροχος µε δυνατότητα παραµονής εντός του νερού σε βάθος 5 µέτρων Να έχει πλήρη προστασία των ηλεκτρονικών µερών από την υγρασία από ειδική ρητίνη Να έχει διάρκεια ποτίσµατος: 1 λεπτό έως 6 ώρες µε βήµα µεταβολής 1 λεπτό Να έχει 3 προγράµµατα Να έχει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα Να έχει 24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ Να διαθέτει µετάθεση χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται Να έχει ποσοστιαία αυξοµείωση της διάρκειας άρδευσης (budgeting) Να έχει εύκολο προγραµµατισµός µε κατανοητά σύµβολα προγραµµατισµού Να έχει δυνατότητα µόνιµης αναστολής του ποτίσµατος ή προγραµµατιζόµενης από 1 έως 7 ηµέρες Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής Επίσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Η τροφοδοσία να γίνεται µε 1 ή 2 αλκαλικές µπαταρίες 9V για µεγαλύτερη διάρκεια Να έχει µη πτητική µνήµη, να διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας Τέλος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά Να έχει µεγάλο καλώδιο για τον προγραµµατισµό της µονάδας προγραµµατισµού εκτός του φρεατίου Να έχει ειδικό κλιπ σύνδεσης για τη στήριξη του προγραµµατιστή Να έχει ελαστικό κάλυµµα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 41 ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25Χ1 ΑΡΣ Το ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25Χ1 αρσενικό τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 42 ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32Χ1 ΑΡΣ Το ρακόρ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32Χ1 αρσενικό τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 43 18

19 ΣΕΛΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ Φ25Χ1/2 Οι σέλλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε αγωγούς πολυαιθυλενίου διατοµής Φ25. Για την καλύτερη εφαρµογή στους αγωγούς, θα πρέπει να είναι συρταρωτές. Η έξοδος τους θα πρέπει να είναι θηλυκή 1/2. ΑΡΘΡΟ 44 ΣΕΛΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ Φ32Χ1/2 Οι σέλλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε αγωγούς πολυαιθυλενίου διατοµής Φ32. Για την καλύτερη εφαρµογή στους αγωγούς, θα πρέπει να είναι συρταρωτές. Η έξοδος τους θα πρέπει να είναι θηλυκή 1/2. ΑΡΘΡΟ 45 ΣΕΛΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ Φ32Χ3/4 Οι σέλλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε αγωγούς πολυαιθυλενίου διατοµής Φ32. Για την καλύτερη εφαρµογή στους αγωγούς,θα πρέπει να είναι συρταρωτές. Η έξοδος τους θα πρέπει να είναι θηλυκή 3/4. ΑΡΘΡΟ 46 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 04-10Α O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι και 6,0 m και για εφαρµογή νερού ύψους βροχής 35-50mm/h. Κάθε εκτοξευτήρας διαθέτει προεγκατεστηµένο (αφαιρούµενο) στόµιο ονοµαστικής ακτίνας R=10 ποδών (3,05 m ) ενώ θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS-Side strip) κατάλληλο για διαβροχή λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µέχρι 1,8m. To στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 1 0 έως Τα στόµια θα είναι σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόµια θα καλύπτουν παροχές Q= lt/hr σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου. Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 2, 4 και 6 ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½ θηλυκό ενώ διαθέτει εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο πριν το ακροφύσιο η εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν υπερβαίνει τα 2,5cm. 19

20 Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εκτοξευτήρας συνοδεύεται από 2-ετη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 47 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 04-15Α O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι και 6,0 m και για εφαρµογή νερού ύψους βροχής 35-50mm/h. Κάθε εκτοξευτήρας διαθέτει προεγκατεστηµένο (αφαιρούµενο) στόµιο ονοµαστικής ακτίνας R=15 ποδών (4,57 m ) ενώ θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS-Side strip) κατάλληλο για διαβροχή λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µέχρι 1,8m. To στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 1 0 έως Τα στόµια θα είναι σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόµια θα καλύπτουν παροχές Q= lt/hr σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου. Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 2, 4 και 6 ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½ θηλυκό ενώ διαθέτει εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο πριν το ακροφύσιο η εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν υπερβαίνει τα 2,5cm. Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εκτοξευτήρας συνοδεύεται από 2-ετη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 48 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 04-17Α O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια πλάτους µέχρι και 6,0 m και για εφαρµογή νερού ύψους βροχής 35-50mm/h. Κάθε εκτοξευτήρας διαθέτει προεγκατεστηµένο (αφαιρούµενο) στόµιο ονοµαστικής 20

21 ακτίνας R=17 ποδών (5,18 m ) ενώ θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS-Side strip) κατάλληλο για διαβροχή λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µέχρι 1,8m. Το στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 1 0 έως Τα στόµια θα είναι σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόµια θα καλύπτουν παροχές Q= lt/hr σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και 25% της ονοµαστικής. Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου. Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 2, 4 και 6 ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½ θηλυκό ενώ διαθέτει εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο πριν το ακροφύσιο η εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν υπερβαίνει τα 2,5cm. Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εκτοξευτήρας συνοδεύεται από 2-ετη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 49 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ16 Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 50 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 51 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 Ο σύνδεσµος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 52 21

22 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ17 Ο σύνδεσµος θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλο για την ένωση του σταλακτηφόρου αγωγού. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένος από πολυπροπυλένιο. ΑΡΘΡΟ 53 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1 Θα είναι κατασκευασµένος από ορείχαλκο. Θα έχει σπείρωµα θηλυκό 1 ίντσας. Θα είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της ροής του νερού. ΑΡΘΡΟ 54 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ25/6ΑΤΜ Είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 8796 και ISO Έχει πάχος τοιχωµάτων 2.2 mm τουλάχιστον και βάρος 146 gr/m τουλάχιστον. Έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 55 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Φ32/6ΑΤΜ Είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 8796 και ISO 1167 Έχει πάχος τοιχωµάτων 2,5mm τουλάχιστον και βάρος 210 gr/m τουλάχιστον. Έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 56 ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ20/4 ΑΤΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ Θα είναι κατασκευασµένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 20 χιλιοστά, πάχος τοιχώµατος 1,35χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 80gr/m τουλάχιστον Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο. Τέλος θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ΑΡΘΡΟ 57 ΣΩΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ 04 O προδιαγραφόµενος εκτοξευτήρας θα είναι στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρµογές σε παρτέρια. 22

23 O εκτοξευτήρας θα διαθέτει δυνατότητα ανάβλυσης του άξονα κατά 4, 6 ή 12 ίντσες (10, 15 ή 30cm) ανάλογα µε το επιλεγόµενο σώµα. O εκτοξευτήρας θα µπορεί να διατεθεί µε βαλβίδα διακοπής απορροής είτε προεγκατεστηµένη από το εργοστάσιο, είτε µε δυνατότητα τοποθέτησης εκ των υστέρων στο έργο. Το σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS, ενισχυµένο έναντι της ακτινοβολίας UV. Ο ανυψούµενος άξονας θα είναι κατασκευασµένος από ανθεκτικό στην χάραξη πλαστικό ABS µε ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και θα δέχεται ευθυγράµµιση του δεξιού ορίου διαβροχής. Ο άξονας θα µπορεί να δεχθεί στο άκρο του συµβατά ακροφύσια εκτόξευσης νερού θηλυκού σπειρώµατος, διαφόρων αποδόσεων και χαρακτηριστικών ενώ θα διαθέτει ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα για την απόσυρσή του εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει ειδικό ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης άξονα, σύνθετης λειτουργίας ο οποίος θα καθαρίζει τον άξονα από ξένα σωµατίδια κατά την απόσυρσή του εντός του σώµατος ενώ θα εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση του άξονα κατά την ανάβλυσή του κατά τη λειτουργία του συστήµατος σε κανονικές συνθήκες πίεσης. Ο δακτύλιος θα µπορεί να αφαιρείται εύκολα από το καπάκι του εκτοξευτήρα κατά τη διάρκεια συντήρησης ή αναγκαίας αντικατάστασης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει από το εργοστάσιο ειδικό καπάκι µε οπή εξόδου για το αρχικό καθάρισµα του δικτύου ενώ θα διαθέτει λαβή ανύψωσης ώστε να διευκολύνεται η ανύψωση του άξονα και η τοποθέτηση του στοµίου. Το καπάκι θα διαθέτει δυνατότητα κατεύθυνσης της ροής του νερού σε µία διεύθυνση. Η οπή εξόδου στο καπάκι θα αποκαλύπτεται κατά την ανύψωση του άξονα και θα κλείνει εντελώς κατά την απόσυρση του άξονα εντός του σώµατος του εκτοξευτήρα µε την ολοκλήρωση της άρδευσης. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εκτεθειµένη επιφάνεια η οποία µετά την υποχώρηση του άξονα στο έδαφος δεν θα υπερβαίνει τα 6cm. Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει είσοδο µε θηλυκό σπείρωµα 1/2" BSP ενώ τα µοντέλα των 6 και 12 θα διαθέτουν και δευτερεύουσα πλαϊνή είσοδο ½. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 58 ΤΑΠΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ (ΑΓΩΓΟΥ) Φ17 Η τάπα θα είναι τύπου δακτυλιδιού, καφέ χρώµατος κατάλληλη για την εξωτερική έµφραξη των σταλακτών του σταλακτηφόρου αγωγού Φ17. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, δείγµα και τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 59 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ16 (ΧΦ16ΧΦ16) 23

24 Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 60 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 (ΧΦ25ΧΦ25) Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 61 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25Χ1 ΑΡΣΧΦ25 Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25Χ1 αρσενικόχφ25 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 62 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 (ΧΦ32ΧΦ32) Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 63 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32Χ1 ΑΡΣΧΦ32 Το ταυ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32Χ1 αρσενικόχφ32 τύπου LOCK. ΑΡΘΡΟ 64 ΤΑΦ ΦΙΣ Φ17 Το ταυ θα είναι σπαρωτού τύπου (φις) κατάλληλο για τη διακλάδωση του σταλακτηφόρου αγωγού. Θα πρέπει να είναι διατοµής Φ17, καφέ χρώµατος κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο. ΑΡΘΡΟ 65 ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1 Α-Θ-Θ Θα είναι κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο και θα έχει σπείρωµα 1 Α-Θ-Θ. Η στεγανοποίηση θα γίνεται µε ελαστικούς δακτυλίους και οι τρόποι συνδέσεως θα είναι τύπου φρεατίου(τρελό). Θα συνοδεύεται από µαύρο λάστιχο στεγανοποίησης. Τέλος θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 66 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ25 Το τερµατικό θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ25 τύπου LOCK κατάλληλο για το κλείσιµο αγωγών πολυαιθυλενίου Φ25. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO

25 ΑΡΘΡΟ 67 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ32 Το τερµατικό θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ32 τύπου LOCK κατάλληλο για το κλείσιµο αγωγών πολυαιθυλενίου Φ32. Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO ΑΡΘΡΟ 68 ΤΕΦΛΟΝ (ΜΙΚΡΟ) Το τεφλόν θα πρέπει να έχει διαστάσεις 10m Χ 12mm. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την στεγανοποίηση των εξαρτηµάτων σύνδεσης. ΑΡΘΡΟ 69 ΦΙΛΤΡΟ ΙΣΚΩΝ 1 Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πλαστικό, χρώµατος µαύρου αποτελούµενο από τρία µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων. Το σώµα δίσκων θα πρέπει να είναι 120 mesh Θα φέρει σπείρωµα 1 για παροχή έως 6Μ3/Η. Θα έχει θέση µανοµέτρων και µανόµετρο γλυκερίνης 6ατµ.στην είσοδο και την έξοδο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για το συγκεκριµένο είδος, επί ποινή αποκλεισµού, τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. ΑΡΘΡΟ 70 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10 Το φρεάτιο είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. ΑΡΘΡΟ 71 ΦΡΕΑΤΙΟ 12 Θα είναι πλαστικό φρεάτιο διαστάσεων 37Χ50Χ30εκατ κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό υψηλής ανθεκτικότητας. ΑΡΘΡΟ 72 ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO Θα είναι πλαστικό παραλληλόγραµµο φρεατίου διαστάσεων 50Χ65Χ31εκατ κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό υψηλής ανθεκτικότητας και θα ασφαλίζει το καπάκι του µε ανοξείδωτη µεταλλική βίδα. 25

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Α + Β + Γ ) : 107.713,82

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 213.2026080 Αργυρούπολη: 27/6/2014 ΕΙ ΟΣ: «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Μ: Π101/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 28 /2014 Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια

Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια Προγραμματιστές Ηλεκτροβάνες Φρεάτια 30 Προγραμματιστές AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται με περιστροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

K.A ) CPV (Κ.Α ) CPV:

K.A ) CPV (Κ.Α ) CPV: Μελέτη οικ. Έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (K.A.35 6662.83) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV 43323000-3 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προµήθεια υδραυλικών υλικών ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια 23 Προγραμματιστές βρύσης AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ υλικού ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ Διακήρυξης: 31408/2016 Αρ. Μελέτης: 61 /2016 Έργο:«Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπαφή του προγραµµατιστή θα διαθέτει ένα κουµπί Πληροφοριών για να παρέχει οδηγίες κείµενου βοήθειας για κάθε θέση του περιστροφικού διακόπτη.

Η διεπαφή του προγραµµατιστή θα διαθέτει ένα κουµπί Πληροφοριών για να παρέχει οδηγίες κείµενου βοήθειας για κάθε θέση του περιστροφικού διακόπτη. Προδιαγραφή ACC και ACC Decoder Οι αυτόµατοι προγραµµατιστές άρδευσης πρέπει να έχουν προηγµένο σχεδιασµό, µε µεγάλη οθόνη, µε οπίσθιο φωτισµό και φιλικό προς το χρήστη περιστροφικό διακόπτη προγραµµατισµού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης 3 Σταλάκτες καρφωτός σταλάκτης ΝΕΣΤΟΣ 3092/0002 2 100 0,13 3092/0004 4 100 0,13 3092/0006 6 100 0,13 3092/0008 8 100 0,13 3092/0016 16 100 0,13 3092/0024 24 100 0,13 3092/0032

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης 1 Σωλήνες άρδευσης - Σωληνάκια ποτίσματος Σωλήνες άρδευσης 6 ΑΤΜ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. /m 0 16 0,25 0 20 0,31 0 25 0,46 0 32 0,68 0 40 0,95 0 50 1,35 0 63 2,15 0 75 3,20 Σωληνάκι ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip Η βιοµηχανία ΒΙΑΡ Α.Ε παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου για άρδευση ύδρευση, θερµανση καθώς και σωλήνες µε ενσωµατωµένο σταλάκτη για άρδευση µε σταγόνες. Το εργοστάσιο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 610 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 234 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor Οδηγίες εγκατάστασης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Αφαιρέστε το κάλυµµα στο κάτω µέρος του προγραµµατιστή. βιδώστε µία βίδα στον τοίχο και κρεµάστε τον προγραµµατιστή από την οπή σε σχήµα κλειδαρότρυπας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,9597 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,9395 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5750

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ Φάσμα θερμοκρασιών Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα Ανακυκλώσιμο Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία Δέσμες ψεκασμού Με ρυθμιζόμενη δέσμη ψεκασμού Πιστόλια ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012 GARDENA Οδηγός εγκατάστασης 2012 GARDENA Sprinklersystem Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των ; Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.gardena.gr Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ Προγραµµατιστές βρύσης AT-S Αναλογικός προγραµµατιστής βρύσης µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα διαφράγµατος. Προεπιλεγµένη διάρκεια ποτίσµατος: 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AQUAUNO LOGICA ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣEΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ υδραυλις Ε.Π.Ε Βαλβίδες ελαστικής εμφράξεως Hawle Αυστρίας ΡΝ 16, εποξειδικής βαφής Κατάλληλες για πόσιμο νερό, δίκτυα αποχέτευσης, βιομηχανικές εφαρμογές Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG-40 DIN 1693

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43 Όροι Πώλησης Τραπεζικοί Λογαριασμοί 1 Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από 01/03/2015. 2 Οι τιμές αφορούν παράδοση σε πρακτορείο περιοχής Αθηνών- Πειραιώς ή παραλαβή από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 4.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» και θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E Τύπος: ECB 10/2001E ΣΚΟΠΟΣ Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης

Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικά Χαρακτηριστικά... 2 Κεφάλαιο 1 Εγκατάσταση ηλεκτροβαλβίδων... 3 Κεφάλαιο 2 Χειροκίνητη λειτουργία ηλεκτροβαλβίδων...

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία στη χρήση, αποθήκευση και αξιοπιστία 1 Ευκινησία 3 Αποθήκευση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία Μονοφασικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού με λειτουργία Eco, χειρισμό με ένα κουμπί, ενσωματωμένες δεξαμενές χημικού, σκανδάλη Easy Press με μαλακή λαβή, σύστημα servo-control συνεχούς δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 20-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3981 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρµόδιος Υπάλληλος: Κ. Κοκτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE INSTR_LVZR_GR.doc Σελίδα 1 / 10 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ασφάλεια 3. Περιγραφή 4.

Διαβάστε περισσότερα

NODE. υδραυλις Ε.Π.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 1,2,4 ή 6 στάσεων

NODE. υδραυλις Ε.Π.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 1,2,4 ή 6 στάσεων NODE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 1,2,4 ή 6 στάσεων υδραυλις Ε.Π.Ε Ιναχος Αργους 212 00, Τηλ:27510-31 155-6, 31 204, Fax: 27510-31 559 Γραφείο Αθήνας: Αγ. ηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα