Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014 του Δήμου Κοζάνης» Στην Κοζάνη σήμερα, 6 Νοεμβρίου 01, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ /-11-01, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.85/010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα πέντε (5) ήτοι: Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μαυροματίδης Δημήτριος. Νανοπούλου Αννα. Μπουμπόναρη Νικολέτα. Βαβλιάρας Γεώργιος. Τουμπουλίδου Παρθένα 4. Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα 4. Κάτανας Γεώργιος 5. Ρεπανά Βασιλική 5. Παφίλης Εμμανουήλ 6. Εμποροπούλου Παρθένα 6. Παπαγεωργίου Ιωάννης 7. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 7. Καραπάτσιος Ευάγγελος 8. Πεχλιβανίδης Σάββας 8. Κακουλίδου Ειρήνη 9. Τοπαλίδης Γεώργιος 9. Κυτίδης Κωνσταντίνος 0. Ανουλίδης Κωνσταντίνος 10. Κουιμτζίδου Ελπίδα 1. Κύρινας Απόστολος 11. Φλώρος Μάρκος. Μητσιάκος Ιωάννης 1. Τζέλλος Γεώργιος. Τσιρέκας Κωνσταντίνος 1. Αποστολίδης Παναγιώτης 4. Ιωαννίδης Ελευθέριος 14. Βλάχος Νικόλαος 5. Πουτακίδης Κωνσταντίνος 15. Βασδάρης Θεόδωρος ΑΠΟΝΤΕΣ 16. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 1. Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα 17. Θεοδωρίδης Θεόδωρος. Μουταφίδου Σουλτάνα 18. Αναστασούδης Αναστάσιος. Γελαδάρης Χαράλαμπος 19. Τσανακτσίδης Ευστάθιος 4. Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία 0. Θεοδωρίδης Νικόλαος 5. Δεμιρτζίδης Βασίλειος 1. Βαρέκας Αθανάσιος 6. Χατζημανώλης Στυλιανός Οι οποίοι δεν προσήλθαν 1

2 1. αν και κλήθηκαν νόμιμα Οι Δ.Σ. Νανοπούλου Αν., Εμποροπούλου Π., Τοπαλίδης Γ. και Τσιρέκας Κ., αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ύστερα από πρόταση του Προέδρου και τη συναίνεση του Δημάρχου συζητήθηκαν με την εξής σειρά 1 ο -6 ο - ο - ο - 4 ο -5 ο -7 ο -8 ο -9 ο -10 ο - Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1) Τσιώγκας Γ. Δ.Κ. Κρόκου. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλμασίδης Χ., Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, )Ασλανίδης Π., Τ.Κ. Καλαμιάς, )Σκόρδας Ι. Τ.Κ. Καρυδίτσας 4) Ζυμάρας Κ. Τ.Κ. Κάτω Κώμης 5) Κορκοτίδης Κ. Τ.Κ. Κλείτου, 6)Γκατζιούφας Ν., Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, 7)Πεχλιβανίδης Θ., Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, 8)Μαυρομάτης Θ., Τ.Κ. Άνω Κώμης, 9)Καρανάνος Γ., Τ.Κ. Καισάρειας, 10)Παπαδόπουλος Δ., Τ.Κ. Πετρανών, 11)Τσαντεκίδης Αν., Τ.Κ. Πολυμύλου, 1)Τσολακίδης Θ., Τ.Κ. Σιδερών. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1)Παπαδημητρίου Χ., Τ.Κ. Αυγής, )Καραχρήστου Χρ., Τ.Κ. Κοντοβουνίου, )Μαδίκας Εμμ., Τ.Κ. Μηλέας, 4)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το παραπάνω θέμα εισηγήθηκε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 08 του Ν.46/006 και το Ν.85/010 το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να καταρτίζει ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπισθεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπ/σμού. Η δαπάνη για το κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, η δε τροποποίηση του προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προτείνει όπως το Δημοτικό συμβούλιο αποφασίσει. Το Τεχνικό Πρόγραμμα δόθηκε στον καθένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων χωριστά, μαζί με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Μπηλιώνης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος εισηγήθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα αναλυτικά και απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους και εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης. Η Δ.Σ. Νανοπούλου Άννα στην τοποθέτησή της τόνισε τα εξής: Μοναδική πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ Μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων του ΕΣΠΑ Δεν γίνεται αξιολόγηση των έργων Δεν εντάξαμε κανένα έργο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την παραλίμνια περιοχή.. Όλα τα έργα του ΕΣΠΑ γίνονται στη ΖΕΠ.. Απουσιάζει ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός. Καταψηφίζουμε.

3 Ο Δ.Σ. Μητσιάκος Ιωάννης στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής: Να δοθεί βάρος στον πρωτογενή τομέα Δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός Αποδεχόμαστε την κεντρική πολιτική Να γίνουν αγροτικοί δρόμοι και να συντηρηθούν οι υπάρχοντες Να διεκδικήσουμε από την πολιτεία περισσότερους πόρους. Ο Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελ. Στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής: Μεγάλο Τεχνικό Πρόγραμμα Δεν είναι επαρκείς οι απορροφήσεις Δεν υπάρχει Κεντρικός Σχεδιασμός Δεν γίνεται κάτι για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη Ο Δ.Σ. Πουτακίδης Κ., στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής: Το Τεχνικό Πρόγραμμα ρίχνει το κέντρο βάρους του Τεχνικού Προγράμματος στην πόλη της Κοζάνης Να δοθεί βάρος και στις Τοπικές Κοινότητες Είναι επίσης μονοβαρές στη φιλοσοφία. Να γίνει αλλαγή πορείας Να δοθεί βάρος στον πρωτογενή τομέα Ο Δήμαρχος Κοζάνης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Η κρίση τα επηρεάζει όλα Πολλά έργα ξεκίνησαν πριν από χρόνια. Ο σχεδιασμός, η επιλογή, η μελέτη, η χρηματοδότηση, ο διαγωνισμός και η υλοποίηση του κάθε έργου χρειάζεται χρόνο Δεν γίνεται αλλιώς. Το αρδευτικό μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων και εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης, όπως αυτές αναλυτικότερα καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ ψήφισαν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Οι Δ.Σ. 1) Νανοπούλου Άννα, ) Ρουσιάδου Στ., ) Εμποροπούλου Π., 4) Τοπαλίδης Γ., 5) Τζουμερκιώτης Γρ., 6) ΑνουλίδηςΚ., 7) Κύρινας Απ., 8) Πεχλιβανίδης Σ., 9) Ρεπανά Β., 10) Βαβλιάρας 11) Μητσιάκος Ιωάννης, 1)Τσιρέκας Κων/νος και 1) Ιωαννίδης Ελ. ψήφισαν κατά, για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Κάτω Κώμης, Ζυμάρας Κων/νος, Καρυδίτσας, Σκόρδας Ιωάννςη ψήφισαν όσον αφορά την Τοπική Κοινότητά τους κατά της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 014. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1)Τον πίνακα των εκτελεστέων έργων για το 014, όπως αυτός συντάχθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. )Την εισήγηση του Αντιδημάρχου των Τεχνικών υπηρεσιών κ. Ευάγγελου Καραπάτσιου )Την εισήγηση του κ. Δημάρχου 4)Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Δημοτικών Συμβούλων: Άννας Νανοπούλου, Ιωάννη Μητσιάκου, Ελευθέριου Ιωαννίδη και Κων/νου Πουτακίδη. 5) Την ψηφοφορία όπως αναγράφεται παραπάνω 6) Τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία συνήλθε στις )Τις διατάξεις του αρθρ.08 του Ν.46/006 και του Ν.85/010, κατά πλειοψηφία,

4 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων του Δήμου Κοζάνης, που πρόκειται να εκτελεστούν μέσα στο οικονομικό έτος 014, η δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί από τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού και με σειρά προτεραιότητας ως έχει ο συνημμένος πίνακας..αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 649/01 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: Α/Α Παρόντες Δ. Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 1. Μπουμπόναρη Νικολέτα Δημήτριος Μαυροματίδης. Τουμπουλίδου Παρθένα. Κάτανας Γεώργιος Ακριβές Απόσπασμα 4. Παφίλης Εμμανουήλ Κοζάνη 6 Νοεμβρίου Παπαγεωργίου Ιωάννης 6. Καραπάτσιος Ευάγγελος 7. Κακουλίδου Ειρήνη Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 8. Κυτίδης Κωνσταντίνος 9. Κουιμτζίδου Ελπίδα 10. Φλώρος Μάρκος Δημήτριος Μαυροματίδης 11. Τζέλλος Γεώργιος 1. Αποστολίδης Παναγιώτης 1. Βλάχος Νικόλαος 14. Βασδάρης Θεόδωρος 15. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 16. Θεοδωρίδης Θεόδωρος 17. Αναστασούδης Αναστάσιος 18. Τσανακτσίδης Ευστάθιος 19. Θεοδωρίδης Νικόλαος 0. Βαρέκας Αθανάσιος 1. Νανοπούλου Αννα. Βαβλιάρας Γεώργιος. Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα 4. Ρεπανά Βασιλική 5. Εμποροπούλου Παρθένα 6. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 7. Πεχλιβανίδης Σάββας 8. Τοπαλίδης Γεώργιος 9. Ανουλίδης Κωνσταντίνος 0. Κύρινας Απόστολος 1. Μητσιάκος Ιωάννης. Τσιρέκας Κωνσταντίνος. Ιωαννίδης Ελευθέριος 4. Πουτακίδης Κωνσταντίνος 4

5 5

6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις ΘΤ1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής , , , ,40 ΑΠ1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος , , , ,40 ΓΣ1 Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων , , , ,5 Μ1.1 Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας , , , ,7 ΕΣ1.1 Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της , , , ,7 δικτύωσης πόλης υπαίθρου /91/6/07/01 Ολοκλήρωση έργων υποδομών 686.9, , ,5 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α παραρτημα /47 Ανάπλαση οικισμού Παλλινοστούντων-κατασκευή 11/07/006 οδοποιίας ,8.514,8 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή 1.1. Υπολοιπομενες εργασίες Οικιστικής Αναβάθμισης κεντρικου τμηματος Αιανης 9.596, , ,4 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α /91/6/07/01 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ.Ε , ,6.668,01 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ /ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Α αποπληρωμή /91/6/07/01 Ολοκλήρωση έργων ου ΠΕΠ , ,48 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α παραρτημα /09/07/01 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΛΕΙΤΟΥ Β ΦΑΣΗ , , ,77 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /04/11/011 Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης , ,91 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 Διάνοιξη οδού Αλλικαρνασού 5.50, ,5 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται Βελτίωση αστικού οδικού δικτ'υου , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση Βελτίωση τμημάτων υφιστάμενου αστικού οδικού δικτύου Αιανής 97.81, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α αποπληρωμή Κατασκευή κρασπεδόρειθρων - ασφαλτοστρώσεων 4.4, 1.4,.000,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΥΡΙΔΗ 11.61,4 1.61, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α αποπληρωμή / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ Υπο , , ,00 ΕΕΤΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ δημοπράτηση Διανοιξη οδου Βαλαωρίτου 8.500, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Τσιμεντοστρώσεις πλατείας μεγαλου συνοικισμού Βατερού 00,00 00, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Η/Φ ΠΛ. ΜΕΓ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΤΕΡΟΥ 150,00 150,00.000,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ΕΣ1. Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό..400, , , , ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.400,00.400,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται 1.. Βελτιωση εσωτερικου οδικου δικτυου Πολυμυλου- Δ.Ε Υπο , ,00 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Α Αυγής ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ δημοπράτηση 1.. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Υπο δημοπράτηση 1..4 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται Μ1. Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις , , , ,99 ΕΣ1. Διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων ,5 0, , , /04/11/011 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ" Κοζάνης..848, ,58 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /04/11/011 Εργασίες ΟΚΩ στα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» Κοζάνης , ,90 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται 1.. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ Υποβλήθηκε , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ πρόταση 1..4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Υποβλήθηκε , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ πρόταση 1..5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ. 17 & ΣΤΗΝ Τ.Κ. Υποβλήθηκε , ,00.000,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ πρόταση 1..6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β Υποβλήθηκε πρόταση /04/11/011 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης , ,51 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται 1

7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /91/6/07/ /07/11/011 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοζάνης , ,49 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 4,4 Α Εκτελείται Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στα Ο.Τ. 1, 14, 16 & 18 Περιοχής Εργατικών Κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης , , 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /07/11/011 Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού , ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /91/6/07/01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Δ.Ε Δ.Ε 6.000, ,60 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Α αποπληρωμή ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ /91/6/07/ / /91/6/07/01 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης για τη δημιουργεία νέων κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης Δήμου Κοζάνης , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκπονείται μελέτη , , ,00 ΕΕΤΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Διαδκασία δημοπράτησης 110.5, ,5 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5,8 Β Εκπονείται μελέτη /07/11/011 Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Δημιουργία Πρότυπου Βιοκλιματικού Πάρκου Αναψυχής - Χώρου Περαστικού Πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης 59.15, ,98 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /07/11/011 Δημιουργία Πρότυπου Βιοκλιματικού Πάρκου Αναψυχής - Χώρου Περαστικού Πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης.1.000, , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση /07/08/01 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης.90.5, , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /07/11/011 Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη - μελέτη , ,1 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /07/11/011 Υπο , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη δημοπράτηση /908- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 18/11/010 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ 0.000, ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ 5, Β /91/6/07/01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΆΝΩ ΚΩΜΗΣ 6.86, ,74 0 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΙΜΕΙΑΣ Α /-4-01 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Αιανής , , ,99 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ ,7 Α / Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην ΤΚ Λευκοπηγής της Δ.Ε Κοζάνης , ,00 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού ΕΣ1.4 αποθέματος και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης και , , , ,00 των οικισμών του Δήμου /47 Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 11/07/006 Καρυδίτσας 15.15, ,0 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή /1144/0/07/01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Δ. Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 5,5 Β /91/6/07/01 Αγορά διατηρητέων κτιρίων (Ζαφειράκη,περιοχή Σκ ρκα,βυρσοδεψείο Πολυζούλη) , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Πολεοδομίας Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Συντήρηση δημοτικών κτιριων και εγκαταστασεων , ,60 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών ΤΚ Ξηρολίμνης Δ.Ε. Κοζάνης 8.45,00 0,00 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Ανάδειξη πέτρινου τοξωτού γεφυριού Καραγιαννίων 4.065,00 0,00 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α ΕΣ1.5 Βελτίωση βασικών υποδομών-δικτύων, ανάπτυξη συνεκτικής οικιστικής πολιτικής , , , , /908-18/11/010 Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαραυγής , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 1.5. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση 1.5. εργασίες και προμήθειες για τη συντηρηση υποδομών ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΡΓΑ Η/Μ ΚΑΙ Η/Φ , ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Μ1. Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων..1.75,48.65, , ,81 ΕΣ1.6 Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων/απορριμμάτων και επιπέδου.1.75,48.65, , ,81 καθαριότητας στην πόλη /48 08/07/010 Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου 4.050, ,45 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται //07/010 Προμήθεια Αναρροφητικού Σάρωθρου , ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Περιβάλλοντος Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /91/6/07/ /0/08/ ΓΣ Μ1.4 ΕΣ /48 08/07/ /474 16/1/ /91/6/07/ /50- /07/ /91/6/07/ /91/6/07/ /91/6/07/ /91/6/07/ /1144/0/07/01 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Β' ΦΑΣΗ Εσωτερικο και Εξωτερικο Δικτυο Αποχετευσης Ακαθαρτων οικισμου Μαυροδεντριου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στο τ.δ. Αγίας Παρασκευής (Σ.Σ) ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΥ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΓΙΛΟΥ Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται , , ,81 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Δ.Ε ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Α Εκτελείται Α αποπληρωμή , ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α αποπληρωμή.489, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται 11.16,0 1.16, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ,5 7.78, , , ,5 7.78, , , , , , , , ,40 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,99 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΙΜΕΙΑΣ Α , ,18 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Περιβάλλοντος Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Αποτύπωση-ανάδειξη του Πολιτιστικού-Φυσικού αποθέματος του Δήμου, και των Τεχνικών Υποδομών του Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή του κ Δήμου Κοζάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ.1.9 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΡΟΚΟΥ /91/6/07/01 Τροποποίηση δώματος Αίθουσας Τέχνης Εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση και ΕΣ. διάδοση της χρήσης ΑΠΕ. Κατασκευή πρότυπο βιοκλιματικού σχολικού..1 ΟΙΚ171090/1/08/011 συγκροτημάτος Δημοτικού -Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Περιβάλλοντος Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 4.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , ,9 5.17,71 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΙΜΕΙΑΣ Α , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,6 0, , ,16 Προγραμματική με ΚΤΕΔΜ Υπο δημοπράτηση Υπο δημοπράτηση , , ,71 ΕΠΠΕΡΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα 4 Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων.. ΟΙΚ1495/7/09/01 Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο ο Γυμνάσιο του Δήμου Κοζάνης , , ,51 ΕΠΠΕΡΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα ΦΒ1/Ε5.5/9465/46/7 /04/ /91/6/07/ /91/6/07/01 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , , ,95 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα 6 Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Μελέτη σκοπιμότητος-βιωσιμότητας για την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης Δήμου Κοζάνης 6575/91/6/07/01 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 5815/1144/0/07/01 Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό των Δ.Ε Ελλησπόντου-Αιανής-Ελίμειας-Δημ.Υψηλάντη , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ,7 Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α

9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /1144/0/07/ /1144/0/07/ / ΘΤ ΑΠ ΓΣ Μ.1 ΕΣ. Προμήθεια Φ/Β panel για τις ανάγκες φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε περιοχές του Δήμου Κοζάνης Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτίρια του Δήμου Κοζάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός. Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού. Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού. Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Κοζάνης. Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα. Αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,00 0,00 Αστική Αναζωογόνηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 95.85, ,99 ΕΠΠΕΡΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5,5 Β , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /4/1/010 Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης , , ,6 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται.. 567/4/1/010 Κινητός εξοπλισμός κτιρίου Βιβλιοθήκης , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α.. 567/4/1/010 Κινητός εξοπλισμός εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Υποβλήθηκε πρόταση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9..4 Σ.Σ Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης ,08 74, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /1/005 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ,85.806,78.914,84 ΘΗΣΕΑΣ/ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ , , ,6 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ , , ,01 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ,6.069,6 0,00 Αιανή /ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται /1144/0/07/01 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Α..10 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Υποβλήθηκε 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5,5 Β ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ πρόταση /91/6/07/01 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΘΗΚΗΣ , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 ΨΗΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ ,7 Α /908-18/11/010 Ολοκλήρωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αιανής , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /18 17/06/009 & 641/1170 Πολιτιστικο Κεντρο Αιανης 8.669, ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α εκπονειται μελετη 1/0/ /1170 Πολεοδομικη και περιβαλλοντικη αδειοδοτηση του 1/0/009 αθλητικου κένρου Αιανης 0.64, ,6 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α εκπονειται μελετη /1170 Ειδικη Αρχιτεκτονικη Μελέτη του εργου : 1/0/009 "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αιανης".000,00.000,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α /1170 1/0/ /1170 1/0/ /1170 1/0/009 Σύνταξη τευχων δημοπράττησης του έργου: "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανης" Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" Στατική Μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής".000,00.000,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α.,00.,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α.,00.,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α 4

10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /1170 1/0/009 ΑΡ.ΗΜ.ΔΕΣΕ/041/ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής".,00.,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου , , ,00 ΔΕΗ Α.Ε Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Α.. Ανακατασκευή μεταλλικου σκελετου, οροφής κολυμβητηριου Κοζάνης , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται.. Μελέτη για την "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Αιανης" 6.000, ,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται..4 Συμπληρωματικές Εργασίες Συντήρησης Ζωγραφικου Διακοσμου Αρχοντικου Βαμβακά.000,00.000,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή..5 Γεωτεχνική έρευνα - αντιστηριξη βιβλιοθηκης , ,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α..6 Στατικές μελέτες 0,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ΓΣ4 Μ. Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών, ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής , , , , , , , ,6 ΕΣ4.1 Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών , , , , Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ΣΑΕ 007ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης , , ,00 ΕΠΑΔΥΜ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται / Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Υπο 749.9, ,45 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Κοζάνης δημοπράτηση 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΗ ΣΤΗΝ Υποβλήθηκε 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 4,1 Β ΚΟΖΑΝΗ πρόταση /6/06/01 Γ' Βρεφονηπαικός Σταθμός Κοζάνης 817.4, ,65 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /6/06/01 Εξοπλισμός Γ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Κοζάνης , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /6/06/01 Κατασκευή Πρότυπου Βρεφ. Στ. ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογη τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 19 της ΖΕΠ Κοζάνης , , ,7 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /6/06/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.000, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α επισκευες - χρωματισμοί σχολικων μονάδων , , ,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α εργασίες- προμήθειες για τη συντηρηση και τη λειτουργία σχολειων 0.400,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α παραρτημα Ι Συντηρηση σχολικών κτιρίων , ,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΕΣ /908-18/11/010 Μεγαλης κλίμακας Επισκευες στεγών σε σχολικες μοναδες Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Προμηθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις αναγκες των αγροτικών ιατρείων του Δημου 5.000,00.674,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,1 0, , , , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης) Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /16/01/01 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ , , ,96 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα /09/08/01 Δομή στήριξης Αυτιστικών ατόμων με νοητικλη στέρηση- Κέντρο ημερήσιας φροντίδας-στέγη τποστηριζόμενης , , ,4 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται διαβίωσης /09/08/01 Ξενοδοχειακός και λοιπός λειτουργικός εξοπλισμός , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /1/1/ /1/1/01 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση 5

11 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /1/1/01 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΔΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 81.9,6 1.9,6 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Εκτελείται /17/09/01 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ , , ,71 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα /1144/0/07/01 Υποδομές υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κοζάνης 0.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΘΤ Τοπική Οικονομία και Απασχόληση ,10 0, , ,58 ΑΠ Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας Προώθηση της.09.91,10 0, , ,58 Απασχόλησης. ΓΣ5 Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση.09.91,10 0, , ,58 της απασχόλησης. Μ.1 Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας ,10 0, , ,58 ΕΣ5.1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών ,00 0, , , /11/1/ /11/1/01 Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων "Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ΟΤ19 της ΖΕΠ Κοζάνης" και "Πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολικό Συγκρότημα Δημοτικού Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης" Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 0.000, ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /11/1/01 Μελέτες εφαρμογής & τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας /11/1/01 Εμπειρογνωμοσύνη για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της συστοιχίας των τεχνητών λιμνών του Αλιάκμονα (Μακροχωρίου Ασωμάτων, Σφηκιας, Πολυφύτου, Ιλαρίωνα) μέσω συνεργασιών των εμπλεκόμενων Δήμων και της ΔΕΗ Α.Ε /91/6/07/01 Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ /0/07/01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ /1144/0/07/01 Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ, και νέας Προγραμματικής Περιόδου /1144/0/07/01 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣ5. Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες ΕΣ /91/6/07/ /91/6/07/ /ΣΣ57- Α/7/11/011 Επέκταση και λειτουργία ασυρμάτου δικτύου στον Καλλικρατικό Δήμο κοζάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης). Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, ανάπτυξης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου στον νέο Δήμο Κοζάνης , , ,58 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 49.00, , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 5.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Πολεοδομίας Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,10 0, ,10 0, , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ , ,10 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 15.45,00 0, ,00 0, , , ,00 Ε.Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Αυτοτελές Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ποιότητας Αυτοτελές Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ποιότητας Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Α Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 6

12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις ΘΤ6 πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων , , ,00 0,00 ΓΣ8 Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης , , ,00 0,00 Μ4. ΕΣ ΕΣ /1144/0/07/ /91/6/07/01 Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Βελτίωση της κτιριακής υποδομής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προμήθεια κλειστού φορτηγού για τις ανάγκες περισυλλογής και μεταφοράς υλικών ελεγχομενης σταθμευσης Αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης. Μελέτη καταγραφής για αρχειοθέτηση σε σύστημα και εκπόνηση σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α προγραμματική Σύμβαση.154.7, , , , , , ,98 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΙΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7

13 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ 014 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 ΕΑΠ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΔΜ ΕΠΠΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ Ε.Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΕΤΑΑ LEADER ΠΟΣΟ 771.1, , , , , , , , , ,00 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ,00 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ ΔΕΗ Α.Ε ΕΠΑΔΥΜ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,07

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ολοκλήρωση έργων υποδομών Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΡΚΑ Β ΦΑΣΗ 0,00 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικών Διαμεριαμάτων ΒΔ τομέα 9.196,16 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικών Διαμεριαμάτων ΝΑ τομέα ,00 4 Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών πόλεως Κοζάνης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,16

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ολοκλήρωση έργων ου ΠΕΠ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 1 Συμπληρωματική Συμβαση του εργου Βελτίωση τμημάτων υφισταμένου αστικού δικτύου - Βελτίωση της εισόδου - εξόδου της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Θεσσαλονίκη στην πόλη της Κοζανης 91.56,1 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου Ανάπλαση περιοχής Τσιμηνάκη - Ερμού - Λιούφη - Πλ. Χαλκιά 69.16,6 ΣΥΝΟΛΟ ,48

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Κατασκευή πρότυπο βιοκλιματικού σχολικού συγκροτημάτος Δημοτικού - Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπηρεσίες τεχνικού-ενεργειακού συμβούλου ενεργειακές ,00 επιθεωρήσεις κατά ΚΕΝΑΚ Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικου σχολικου συγκροτηματος δημοτικού νηπιαγωγίου με εφαρμογή , ,71 τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 15 της ΖΕΠ Κοζάνης Προμήθεια και εγκατάστασης επιδεικτικού- εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ στο σχολικό ,00 συγκρότημα 4 Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης κοινού (πινακίδες έργου, φυλλάδια, 0.000,00 ιστοσελίδα,ημερίδες) ΣΥΝΟΛΟ , ,71

17 παραρτημα Ι Εργασίες - Προμήθειες για τη συντηρηση και τη λειτουργία σχολειων ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 014 συνολικος Π/Υ 00 - ΓΕΝΙΚΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝ/ΔΙ ΟΙΚ 15 ΠΟΛ- ΑΘΛ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ 0 ΚΑΘ - ΗΦ δαπανη κατά ομαδα κωδικων 5 ΑΡΔΕΥΣ Η 0 ΤΕΧΝΙΚΗ 5 ΠΡΣ 40 ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙΑ ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕΙΑ χρηματοδοτηση 70 ΛΟΙΠΕΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ Συντηρηση Ανελκυστήρων πιστοποιηση ανελκυστήρων Συντηρηση καυστήρων συντηρηση κλιματιστικών μονάδων απολυμάνσεις- μυοκτονίες πυροσβεστικο υλικό προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων θερμανσης προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστηρων συνολο 0400

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ εργασίες και προμήθειες για τη συντηρηση δομών και εγκαταστασεων ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 014 συνολικος 00 - ΓΕΝΙΚΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝ/ΔΙ ΟΙΚ 15 ΠΟΛ- ΑΘΛ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ 0 ΚΑΘ - ΗΦ δαπανη κατά ομαδα κωδικων 5 0 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 5 ΠΡΣ 40 ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙΑ ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ Π/Υ ιδιοι ποροι υπηρεσίες χειρισμού ηχητικών εγκαταστάσεων - κλιματιστικών μονάδων - συστημάτων παρουσιασης αιθουσας Κοβενταρείου συντηρηση αντλιοστασιων Φυλαξη εγκαταστασεων εργασίες επιθεωρητών δόμησης χυτοσιδηρά τεμαχια αρδευτικών δικτυων προμήθεια υλικών αντλιοστασίων συνολο 60000

19 παραρτημα ΙΙΙ Εργασίες - Προμήθειες για τη συντηρηση υποδομών ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 014 συνολικος Π/Υ 00 - ΓΕΝΙΚΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝ/ΔΙ ΟΙΚ 15 ΠΟΛ- ΑΘΛ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ 0 ΚΑΘ - ΗΦ δαπανη κατά ομαδα κωδικων 5 ΑΡΔΕΥΣ Η 0 ΤΕΧΝΙΚΗ 5 ΠΡΣ 40 ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙΑ ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ χρηματοδοτηση ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ συντηρηση φωτεινής σηματοδοτησης Συντήρηση Ρ/Τσταθμών Συντηρηση Ανελκυστήρων πιστοποιηση ανελκυστήρων εργασίες απομακρυνσης περιπτέρων - διαφημ. Πινακίδων Συντηρηση και επισκευή ωρολογίων Ψηφιακή τεκμηρίωση πληροφοριών γεωγραφικών συστημάτων Συντηρηση καυστήρων συντηρηση κλιματιστικών μονάδων συντηρηση συντριβανιών ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ διαμορφώσεις καθαρισμός νεκροταφείων απολυμάνσεις- μυοκτονίες εργασίες ενημέρωσης τοπ. διαγραμμάτων Προμηθεια και εγκατασταση περιπτέρων προμήθεια προκατασκευασμένων οικισκων τυπου κοντεινερ πυροσβεστικο υλικό αδρανή υλικά σήματα - πινακίδες προμηθεια ραφιών οστεοφυλακίου αποκατασταση κυκλοφοριακών συνθηκών σε οδους ευθυνης του Δήμου Κοζάνης προμήθεια κρουνών πυρόσβεσης προμηθεια σκυροδεματοςασφαλτικων- τσιμεντοπροιοντων προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων θερμανσης ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστηρων εορταστικός διακοσμος προμηθεια και εγκατάσταση γραμματοθυρίδων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο ο Γυμνάσιο του Δήμου Κοζάνης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου 17.58,0 Εκπόνηση προμελέτης Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής ,00 4 Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ (πριν την έναρξη του έργου) 5 Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ενεργειακής , ,00 Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας 6 Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος , ,60 7 Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των 8.000,00 μαθητών 8 Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ (μετά την 5.950,91 ολοκλήρωση του έργου) ΣΥΝΟΛΟ 4.808, ,51

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Το γενικό πλαίσιο... 3 1. Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας... 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 14 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα