Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014 του Δήμου Κοζάνης» Στην Κοζάνη σήμερα, 6 Νοεμβρίου 01, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ /-11-01, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.85/010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα πέντε (5) ήτοι: Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μαυροματίδης Δημήτριος. Νανοπούλου Αννα. Μπουμπόναρη Νικολέτα. Βαβλιάρας Γεώργιος. Τουμπουλίδου Παρθένα 4. Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα 4. Κάτανας Γεώργιος 5. Ρεπανά Βασιλική 5. Παφίλης Εμμανουήλ 6. Εμποροπούλου Παρθένα 6. Παπαγεωργίου Ιωάννης 7. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 7. Καραπάτσιος Ευάγγελος 8. Πεχλιβανίδης Σάββας 8. Κακουλίδου Ειρήνη 9. Τοπαλίδης Γεώργιος 9. Κυτίδης Κωνσταντίνος 0. Ανουλίδης Κωνσταντίνος 10. Κουιμτζίδου Ελπίδα 1. Κύρινας Απόστολος 11. Φλώρος Μάρκος. Μητσιάκος Ιωάννης 1. Τζέλλος Γεώργιος. Τσιρέκας Κωνσταντίνος 1. Αποστολίδης Παναγιώτης 4. Ιωαννίδης Ελευθέριος 14. Βλάχος Νικόλαος 5. Πουτακίδης Κωνσταντίνος 15. Βασδάρης Θεόδωρος ΑΠΟΝΤΕΣ 16. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 1. Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα 17. Θεοδωρίδης Θεόδωρος. Μουταφίδου Σουλτάνα 18. Αναστασούδης Αναστάσιος. Γελαδάρης Χαράλαμπος 19. Τσανακτσίδης Ευστάθιος 4. Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία 0. Θεοδωρίδης Νικόλαος 5. Δεμιρτζίδης Βασίλειος 1. Βαρέκας Αθανάσιος 6. Χατζημανώλης Στυλιανός Οι οποίοι δεν προσήλθαν 1

2 1. αν και κλήθηκαν νόμιμα Οι Δ.Σ. Νανοπούλου Αν., Εμποροπούλου Π., Τοπαλίδης Γ. και Τσιρέκας Κ., αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ύστερα από πρόταση του Προέδρου και τη συναίνεση του Δημάρχου συζητήθηκαν με την εξής σειρά 1 ο -6 ο - ο - ο - 4 ο -5 ο -7 ο -8 ο -9 ο -10 ο - Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1) Τσιώγκας Γ. Δ.Κ. Κρόκου. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλμασίδης Χ., Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, )Ασλανίδης Π., Τ.Κ. Καλαμιάς, )Σκόρδας Ι. Τ.Κ. Καρυδίτσας 4) Ζυμάρας Κ. Τ.Κ. Κάτω Κώμης 5) Κορκοτίδης Κ. Τ.Κ. Κλείτου, 6)Γκατζιούφας Ν., Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, 7)Πεχλιβανίδης Θ., Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, 8)Μαυρομάτης Θ., Τ.Κ. Άνω Κώμης, 9)Καρανάνος Γ., Τ.Κ. Καισάρειας, 10)Παπαδόπουλος Δ., Τ.Κ. Πετρανών, 11)Τσαντεκίδης Αν., Τ.Κ. Πολυμύλου, 1)Τσολακίδης Θ., Τ.Κ. Σιδερών. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1)Παπαδημητρίου Χ., Τ.Κ. Αυγής, )Καραχρήστου Χρ., Τ.Κ. Κοντοβουνίου, )Μαδίκας Εμμ., Τ.Κ. Μηλέας, 4)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το παραπάνω θέμα εισηγήθηκε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 08 του Ν.46/006 και το Ν.85/010 το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να καταρτίζει ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπισθεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπ/σμού. Η δαπάνη για το κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, η δε τροποποίηση του προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προτείνει όπως το Δημοτικό συμβούλιο αποφασίσει. Το Τεχνικό Πρόγραμμα δόθηκε στον καθένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων χωριστά, μαζί με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Μπηλιώνης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος εισηγήθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα αναλυτικά και απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους και εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης. Η Δ.Σ. Νανοπούλου Άννα στην τοποθέτησή της τόνισε τα εξής: Μοναδική πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ Μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων του ΕΣΠΑ Δεν γίνεται αξιολόγηση των έργων Δεν εντάξαμε κανένα έργο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την παραλίμνια περιοχή.. Όλα τα έργα του ΕΣΠΑ γίνονται στη ΖΕΠ.. Απουσιάζει ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός. Καταψηφίζουμε.

3 Ο Δ.Σ. Μητσιάκος Ιωάννης στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής: Να δοθεί βάρος στον πρωτογενή τομέα Δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός Αποδεχόμαστε την κεντρική πολιτική Να γίνουν αγροτικοί δρόμοι και να συντηρηθούν οι υπάρχοντες Να διεκδικήσουμε από την πολιτεία περισσότερους πόρους. Ο Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελ. Στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής: Μεγάλο Τεχνικό Πρόγραμμα Δεν είναι επαρκείς οι απορροφήσεις Δεν υπάρχει Κεντρικός Σχεδιασμός Δεν γίνεται κάτι για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη Ο Δ.Σ. Πουτακίδης Κ., στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής: Το Τεχνικό Πρόγραμμα ρίχνει το κέντρο βάρους του Τεχνικού Προγράμματος στην πόλη της Κοζάνης Να δοθεί βάρος και στις Τοπικές Κοινότητες Είναι επίσης μονοβαρές στη φιλοσοφία. Να γίνει αλλαγή πορείας Να δοθεί βάρος στον πρωτογενή τομέα Ο Δήμαρχος Κοζάνης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Η κρίση τα επηρεάζει όλα Πολλά έργα ξεκίνησαν πριν από χρόνια. Ο σχεδιασμός, η επιλογή, η μελέτη, η χρηματοδότηση, ο διαγωνισμός και η υλοποίηση του κάθε έργου χρειάζεται χρόνο Δεν γίνεται αλλιώς. Το αρδευτικό μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων και εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης, όπως αυτές αναλυτικότερα καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ ψήφισαν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Οι Δ.Σ. 1) Νανοπούλου Άννα, ) Ρουσιάδου Στ., ) Εμποροπούλου Π., 4) Τοπαλίδης Γ., 5) Τζουμερκιώτης Γρ., 6) ΑνουλίδηςΚ., 7) Κύρινας Απ., 8) Πεχλιβανίδης Σ., 9) Ρεπανά Β., 10) Βαβλιάρας 11) Μητσιάκος Ιωάννης, 1)Τσιρέκας Κων/νος και 1) Ιωαννίδης Ελ. ψήφισαν κατά, για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Κάτω Κώμης, Ζυμάρας Κων/νος, Καρυδίτσας, Σκόρδας Ιωάννςη ψήφισαν όσον αφορά την Τοπική Κοινότητά τους κατά της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 014. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1)Τον πίνακα των εκτελεστέων έργων για το 014, όπως αυτός συντάχθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. )Την εισήγηση του Αντιδημάρχου των Τεχνικών υπηρεσιών κ. Ευάγγελου Καραπάτσιου )Την εισήγηση του κ. Δημάρχου 4)Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Δημοτικών Συμβούλων: Άννας Νανοπούλου, Ιωάννη Μητσιάκου, Ελευθέριου Ιωαννίδη και Κων/νου Πουτακίδη. 5) Την ψηφοφορία όπως αναγράφεται παραπάνω 6) Τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία συνήλθε στις )Τις διατάξεις του αρθρ.08 του Ν.46/006 και του Ν.85/010, κατά πλειοψηφία,

4 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων του Δήμου Κοζάνης, που πρόκειται να εκτελεστούν μέσα στο οικονομικό έτος 014, η δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί από τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού και με σειρά προτεραιότητας ως έχει ο συνημμένος πίνακας..αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 649/01 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: Α/Α Παρόντες Δ. Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 1. Μπουμπόναρη Νικολέτα Δημήτριος Μαυροματίδης. Τουμπουλίδου Παρθένα. Κάτανας Γεώργιος Ακριβές Απόσπασμα 4. Παφίλης Εμμανουήλ Κοζάνη 6 Νοεμβρίου Παπαγεωργίου Ιωάννης 6. Καραπάτσιος Ευάγγελος 7. Κακουλίδου Ειρήνη Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 8. Κυτίδης Κωνσταντίνος 9. Κουιμτζίδου Ελπίδα 10. Φλώρος Μάρκος Δημήτριος Μαυροματίδης 11. Τζέλλος Γεώργιος 1. Αποστολίδης Παναγιώτης 1. Βλάχος Νικόλαος 14. Βασδάρης Θεόδωρος 15. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 16. Θεοδωρίδης Θεόδωρος 17. Αναστασούδης Αναστάσιος 18. Τσανακτσίδης Ευστάθιος 19. Θεοδωρίδης Νικόλαος 0. Βαρέκας Αθανάσιος 1. Νανοπούλου Αννα. Βαβλιάρας Γεώργιος. Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα 4. Ρεπανά Βασιλική 5. Εμποροπούλου Παρθένα 6. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 7. Πεχλιβανίδης Σάββας 8. Τοπαλίδης Γεώργιος 9. Ανουλίδης Κωνσταντίνος 0. Κύρινας Απόστολος 1. Μητσιάκος Ιωάννης. Τσιρέκας Κωνσταντίνος. Ιωαννίδης Ελευθέριος 4. Πουτακίδης Κωνσταντίνος 4

5 5

6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις ΘΤ1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής , , , ,40 ΑΠ1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος , , , ,40 ΓΣ1 Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων , , , ,5 Μ1.1 Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας , , , ,7 ΕΣ1.1 Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της , , , ,7 δικτύωσης πόλης υπαίθρου /91/6/07/01 Ολοκλήρωση έργων υποδομών 686.9, , ,5 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α παραρτημα /47 Ανάπλαση οικισμού Παλλινοστούντων-κατασκευή 11/07/006 οδοποιίας ,8.514,8 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή 1.1. Υπολοιπομενες εργασίες Οικιστικής Αναβάθμισης κεντρικου τμηματος Αιανης 9.596, , ,4 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α /91/6/07/01 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ.Ε , ,6.668,01 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ /ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Α αποπληρωμή /91/6/07/01 Ολοκλήρωση έργων ου ΠΕΠ , ,48 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α παραρτημα /09/07/01 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΛΕΙΤΟΥ Β ΦΑΣΗ , , ,77 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /04/11/011 Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης , ,91 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 Διάνοιξη οδού Αλλικαρνασού 5.50, ,5 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται Βελτίωση αστικού οδικού δικτ'υου , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση Βελτίωση τμημάτων υφιστάμενου αστικού οδικού δικτύου Αιανής 97.81, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α αποπληρωμή Κατασκευή κρασπεδόρειθρων - ασφαλτοστρώσεων 4.4, 1.4,.000,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΥΡΙΔΗ 11.61,4 1.61, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α αποπληρωμή / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ Υπο , , ,00 ΕΕΤΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ δημοπράτηση Διανοιξη οδου Βαλαωρίτου 8.500, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Τσιμεντοστρώσεις πλατείας μεγαλου συνοικισμού Βατερού 00,00 00, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Η/Φ ΠΛ. ΜΕΓ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΤΕΡΟΥ 150,00 150,00.000,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ΕΣ1. Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό..400, , , , ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.400,00.400,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται 1.. Βελτιωση εσωτερικου οδικου δικτυου Πολυμυλου- Δ.Ε Υπο , ,00 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Α Αυγής ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ δημοπράτηση 1.. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Υπο δημοπράτηση 1..4 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται Μ1. Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις , , , ,99 ΕΣ1. Διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων ,5 0, , , /04/11/011 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ" Κοζάνης..848, ,58 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /04/11/011 Εργασίες ΟΚΩ στα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» Κοζάνης , ,90 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται 1.. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ Υποβλήθηκε , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ πρόταση 1..4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Υποβλήθηκε , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ πρόταση 1..5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ. 17 & ΣΤΗΝ Τ.Κ. Υποβλήθηκε , ,00.000,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ πρόταση 1..6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 1,8 Β Υποβλήθηκε πρόταση /04/11/011 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης , ,51 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται 1

7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /91/6/07/ /07/11/011 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοζάνης , ,49 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5 5 4,4 Α Εκτελείται Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στα Ο.Τ. 1, 14, 16 & 18 Περιοχής Εργατικών Κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης , , 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /07/11/011 Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού , ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /91/6/07/01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Δ.Ε Δ.Ε 6.000, ,60 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Α αποπληρωμή ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ /91/6/07/ / /91/6/07/01 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης για τη δημιουργεία νέων κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης Δήμου Κοζάνης , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκπονείται μελέτη , , ,00 ΕΕΤΑΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Διαδκασία δημοπράτησης 110.5, ,5 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5,8 Β Εκπονείται μελέτη /07/11/011 Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Δημιουργία Πρότυπου Βιοκλιματικού Πάρκου Αναψυχής - Χώρου Περαστικού Πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης 59.15, ,98 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /07/11/011 Δημιουργία Πρότυπου Βιοκλιματικού Πάρκου Αναψυχής - Χώρου Περαστικού Πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης.1.000, , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση /07/08/01 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης.90.5, , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /07/11/011 Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη - μελέτη , ,1 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /07/11/011 Υπο , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη δημοπράτηση /908- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 18/11/010 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ 0.000, ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ 5, Β /91/6/07/01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΆΝΩ ΚΩΜΗΣ 6.86, ,74 0 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΙΜΕΙΑΣ Α /-4-01 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Αιανής , , ,99 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ ,7 Α / Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην ΤΚ Λευκοπηγής της Δ.Ε Κοζάνης , ,00 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού ΕΣ1.4 αποθέματος και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης και , , , ,00 των οικισμών του Δήμου /47 Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 11/07/006 Καρυδίτσας 15.15, ,0 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή /1144/0/07/01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Δ. Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 5,5 Β /91/6/07/01 Αγορά διατηρητέων κτιρίων (Ζαφειράκη,περιοχή Σκ ρκα,βυρσοδεψείο Πολυζούλη) , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Πολεοδομίας Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Συντήρηση δημοτικών κτιριων και εγκαταστασεων , ,60 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών ΤΚ Ξηρολίμνης Δ.Ε. Κοζάνης 8.45,00 0,00 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Ανάδειξη πέτρινου τοξωτού γεφυριού Καραγιαννίων 4.065,00 0,00 LEADER Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α ΕΣ1.5 Βελτίωση βασικών υποδομών-δικτύων, ανάπτυξη συνεκτικής οικιστικής πολιτικής , , , , /908-18/11/010 Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαραυγής , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 1.5. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση 1.5. εργασίες και προμήθειες για τη συντηρηση υποδομών ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΡΓΑ Η/Μ ΚΑΙ Η/Φ , ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Μ1. Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων..1.75,48.65, , ,81 ΕΣ1.6 Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων/απορριμμάτων και επιπέδου.1.75,48.65, , ,81 καθαριότητας στην πόλη /48 08/07/010 Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου 4.050, ,45 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται //07/010 Προμήθεια Αναρροφητικού Σάρωθρου , ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Περιβάλλοντος Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /91/6/07/ /0/08/ ΓΣ Μ1.4 ΕΣ /48 08/07/ /474 16/1/ /91/6/07/ /50- /07/ /91/6/07/ /91/6/07/ /91/6/07/ /91/6/07/ /1144/0/07/01 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Β' ΦΑΣΗ Εσωτερικο και Εξωτερικο Δικτυο Αποχετευσης Ακαθαρτων οικισμου Μαυροδεντριου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στο τ.δ. Αγίας Παρασκευής (Σ.Σ) ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΥ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΓΙΛΟΥ Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται , , ,81 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Δ.Ε ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Α Εκτελείται Α αποπληρωμή , ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α αποπληρωμή.489, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται 11.16,0 1.16, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ,5 7.78, , , ,5 7.78, , , , , , , , ,40 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,99 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΙΜΕΙΑΣ Α , ,18 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Περιβάλλοντος Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Αποτύπωση-ανάδειξη του Πολιτιστικού-Φυσικού αποθέματος του Δήμου, και των Τεχνικών Υποδομών του Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή του κ Δήμου Κοζάνης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ.1.9 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΡΟΚΟΥ /91/6/07/01 Τροποποίηση δώματος Αίθουσας Τέχνης Εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση και ΕΣ. διάδοση της χρήσης ΑΠΕ. Κατασκευή πρότυπο βιοκλιματικού σχολικού..1 ΟΙΚ171090/1/08/011 συγκροτημάτος Δημοτικού -Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Περιβάλλοντος Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 4.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , ,9 5.17,71 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΙΜΕΙΑΣ Α , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,6 0, , ,16 Προγραμματική με ΚΤΕΔΜ Υπο δημοπράτηση Υπο δημοπράτηση , , ,71 ΕΠΠΕΡΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα 4 Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων.. ΟΙΚ1495/7/09/01 Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο ο Γυμνάσιο του Δήμου Κοζάνης , , ,51 ΕΠΠΕΡΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα ΦΒ1/Ε5.5/9465/46/7 /04/ /91/6/07/ /91/6/07/01 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , , ,95 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα 6 Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Μελέτη σκοπιμότητος-βιωσιμότητας για την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης Δήμου Κοζάνης 6575/91/6/07/01 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 5815/1144/0/07/01 Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό των Δ.Ε Ελλησπόντου-Αιανής-Ελίμειας-Δημ.Υψηλάντη , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ,7 Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α

9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /1144/0/07/ /1144/0/07/ / ΘΤ ΑΠ ΓΣ Μ.1 ΕΣ. Προμήθεια Φ/Β panel για τις ανάγκες φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε περιοχές του Δήμου Κοζάνης Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτίρια του Δήμου Κοζάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός. Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού. Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού. Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Κοζάνης. Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα. Αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,00 0,00 Αστική Αναζωογόνηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 95.85, ,99 ΕΠΠΕΡΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5,5 Β , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /4/1/010 Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης , , ,6 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται.. 567/4/1/010 Κινητός εξοπλισμός κτιρίου Βιβλιοθήκης , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α.. 567/4/1/010 Κινητός εξοπλισμός εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Υποβλήθηκε πρόταση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9..4 Σ.Σ Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης ,08 74, ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /1/005 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ,85.806,78.914,84 ΘΗΣΕΑΣ/ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ , , ,6 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ , , ,01 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ,6.069,6 0,00 Αιανή /ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται /1144/0/07/01 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Α..10 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Υποβλήθηκε 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 5,5 Β ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ πρόταση /91/6/07/01 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΘΗΚΗΣ , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /91/6/07/01 ΨΗΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ , , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ ,7 Α /908-18/11/010 Ολοκλήρωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αιανής , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /18 17/06/009 & 641/1170 Πολιτιστικο Κεντρο Αιανης 8.669, ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α εκπονειται μελετη 1/0/ /1170 Πολεοδομικη και περιβαλλοντικη αδειοδοτηση του 1/0/009 αθλητικου κένρου Αιανης 0.64, ,6 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α εκπονειται μελετη /1170 Ειδικη Αρχιτεκτονικη Μελέτη του εργου : 1/0/009 "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αιανης".000,00.000,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α /1170 1/0/ /1170 1/0/ /1170 1/0/009 Σύνταξη τευχων δημοπράττησης του έργου: "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανης" Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής" Στατική Μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής".000,00.000,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α.,00.,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α.,00.,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α 4

10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /1170 1/0/009 ΑΡ.ΗΜ.ΔΕΣΕ/041/ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής".,00.,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου , , ,00 ΔΕΗ Α.Ε Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Α.. Ανακατασκευή μεταλλικου σκελετου, οροφής κολυμβητηριου Κοζάνης , , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται.. Μελέτη για την "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Αιανης" 6.000, ,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ Α Εκτελείται..4 Συμπληρωματικές Εργασίες Συντήρησης Ζωγραφικου Διακοσμου Αρχοντικου Βαμβακά.000,00.000,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή..5 Γεωτεχνική έρευνα - αντιστηριξη βιβλιοθηκης , ,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α..6 Στατικές μελέτες 0,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α αποπληρωμή ΓΣ4 Μ. Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών, ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής , , , , , , , ,6 ΕΣ4.1 Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών , , , , Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ΣΑΕ 007ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης , , ,00 ΕΠΑΔΥΜ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται / Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Υπο 749.9, ,45 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Κοζάνης δημοπράτηση 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΗ ΣΤΗΝ Υποβλήθηκε 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 4,1 Β ΚΟΖΑΝΗ πρόταση /6/06/01 Γ' Βρεφονηπαικός Σταθμός Κοζάνης 817.4, ,65 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /6/06/01 Εξοπλισμός Γ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Κοζάνης , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /6/06/01 Κατασκευή Πρότυπου Βρεφ. Στ. ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογη τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 19 της ΖΕΠ Κοζάνης , , ,7 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται /6/06/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.000, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α επισκευες - χρωματισμοί σχολικων μονάδων , , ,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α εργασίες- προμήθειες για τη συντηρηση και τη λειτουργία σχολειων 0.400,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α παραρτημα Ι Συντηρηση σχολικών κτιρίων , ,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΕΣ /908-18/11/010 Μεγαλης κλίμακας Επισκευες στεγών σε σχολικες μοναδες Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Προμηθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις αναγκες των αγροτικών ιατρείων του Δημου 5.000,00.674,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,1 0, , , , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης) Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /16/01/01 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ , , ,96 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα /09/08/01 Δομή στήριξης Αυτιστικών ατόμων με νοητικλη στέρηση- Κέντρο ημερήσιας φροντίδας-στέγη τποστηριζόμενης , , ,4 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Εκτελείται διαβίωσης /09/08/01 Ξενοδοχειακός και λοιπός λειτουργικός εξοπλισμός , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /1/1/ /1/1/01 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Υπο δημοπράτηση 5

11 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις /1/1/01 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΔΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 81.9,6 1.9,6 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α Εκτελείται /17/09/01 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ , , ,71 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Παραρτημα /1144/0/07/01 Υποδομές υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κοζάνης 0.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΘΤ Τοπική Οικονομία και Απασχόληση ,10 0, , ,58 ΑΠ Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας Προώθηση της.09.91,10 0, , ,58 Απασχόλησης. ΓΣ5 Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση.09.91,10 0, , ,58 της απασχόλησης. Μ.1 Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας ,10 0, , ,58 ΕΣ5.1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών ,00 0, , , /11/1/ /11/1/01 Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων "Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ΟΤ19 της ΖΕΠ Κοζάνης" και "Πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολικό Συγκρότημα Δημοτικού Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης" Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 0.000, ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α /11/1/01 Μελέτες εφαρμογής & τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας /11/1/01 Εμπειρογνωμοσύνη για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της συστοιχίας των τεχνητών λιμνών του Αλιάκμονα (Μακροχωρίου Ασωμάτων, Σφηκιας, Πολυφύτου, Ιλαρίωνα) μέσω συνεργασιών των εμπλεκόμενων Δήμων και της ΔΕΗ Α.Ε /91/6/07/01 Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ /0/07/01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ /1144/0/07/01 Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ, και νέας Προγραμματικής Περιόδου /1144/0/07/01 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣ5. Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες ΕΣ /91/6/07/ /91/6/07/ /ΣΣ57- Α/7/11/011 Επέκταση και λειτουργία ασυρμάτου δικτύου στον Καλλικρατικό Δήμο κοζάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης). Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, ανάπτυξης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου στον νέο Δήμο Κοζάνης , , ,58 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , ,00 0,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ,7 Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 49.00, , ,00 Ε.Π Δ.Μ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 5.000, , ,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Πολεοδομίας Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,10 0, ,10 0, , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ , ,10 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 15.45,00 0, ,00 0, , , ,00 Ε.Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Αυτοτελές Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ποιότητας Αυτοτελές Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ποιότητας Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ Α Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ Α 6

12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5 Κωδ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞ Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις Εγκεκριμένος Προϋπ/σμός Συμμετοχή Δήμου επιχορηγηση 014 επόμενα έτη Πηγή Χρημ/σης Αρμόδια Υπηρεσία Δημοτική Ενότητα Κ1 Κ Κ Σύν. Προτ. Παρατηρήσεις ΘΤ6 πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων , , ,00 0,00 ΓΣ8 Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης , , ,00 0,00 Μ4. ΕΣ ΕΣ /1144/0/07/ /91/6/07/01 Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Βελτίωση της κτιριακής υποδομής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προμήθεια κλειστού φορτηγού για τις ανάγκες περισυλλογής και μεταφοράς υλικών ελεγχομενης σταθμευσης Αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης. Μελέτη καταγραφής για αρχειοθέτηση σε σύστημα και εκπόνηση σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 ΣΑΤΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α προγραμματική Σύμβαση.154.7, , , , , , ,98 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΙΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7

13 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ 014 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ 014 ΕΑΠ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΔΜ ΕΠΠΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ Ε.Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΕΤΑΑ LEADER ΠΟΣΟ 771.1, , , , , , , , , ,00 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ,00 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ ΔΕΗ Α.Ε ΕΠΑΔΥΜ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,07

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ολοκλήρωση έργων υποδομών Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΡΚΑ Β ΦΑΣΗ 0,00 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικών Διαμεριαμάτων ΒΔ τομέα 9.196,16 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικών Διαμεριαμάτων ΝΑ τομέα ,00 4 Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών πόλεως Κοζάνης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,16

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ολοκλήρωση έργων ου ΠΕΠ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 1 Συμπληρωματική Συμβαση του εργου Βελτίωση τμημάτων υφισταμένου αστικού δικτύου - Βελτίωση της εισόδου - εξόδου της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Θεσσαλονίκη στην πόλη της Κοζανης 91.56,1 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου Ανάπλαση περιοχής Τσιμηνάκη - Ερμού - Λιούφη - Πλ. Χαλκιά 69.16,6 ΣΥΝΟΛΟ ,48

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Κατασκευή πρότυπο βιοκλιματικού σχολικού συγκροτημάτος Δημοτικού - Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπηρεσίες τεχνικού-ενεργειακού συμβούλου ενεργειακές ,00 επιθεωρήσεις κατά ΚΕΝΑΚ Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικου σχολικου συγκροτηματος δημοτικού νηπιαγωγίου με εφαρμογή , ,71 τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 15 της ΖΕΠ Κοζάνης Προμήθεια και εγκατάστασης επιδεικτικού- εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ στο σχολικό ,00 συγκρότημα 4 Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης κοινού (πινακίδες έργου, φυλλάδια, 0.000,00 ιστοσελίδα,ημερίδες) ΣΥΝΟΛΟ , ,71

17 παραρτημα Ι Εργασίες - Προμήθειες για τη συντηρηση και τη λειτουργία σχολειων ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 014 συνολικος Π/Υ 00 - ΓΕΝΙΚΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝ/ΔΙ ΟΙΚ 15 ΠΟΛ- ΑΘΛ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ 0 ΚΑΘ - ΗΦ δαπανη κατά ομαδα κωδικων 5 ΑΡΔΕΥΣ Η 0 ΤΕΧΝΙΚΗ 5 ΠΡΣ 40 ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙΑ ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕΙΑ χρηματοδοτηση 70 ΛΟΙΠΕΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ Συντηρηση Ανελκυστήρων πιστοποιηση ανελκυστήρων Συντηρηση καυστήρων συντηρηση κλιματιστικών μονάδων απολυμάνσεις- μυοκτονίες πυροσβεστικο υλικό προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων θερμανσης προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστηρων συνολο 0400

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ εργασίες και προμήθειες για τη συντηρηση δομών και εγκαταστασεων ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 014 συνολικος 00 - ΓΕΝΙΚΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝ/ΔΙ ΟΙΚ 15 ΠΟΛ- ΑΘΛ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ 0 ΚΑΘ - ΗΦ δαπανη κατά ομαδα κωδικων 5 0 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 5 ΠΡΣ 40 ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙΑ ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ Π/Υ ιδιοι ποροι υπηρεσίες χειρισμού ηχητικών εγκαταστάσεων - κλιματιστικών μονάδων - συστημάτων παρουσιασης αιθουσας Κοβενταρείου συντηρηση αντλιοστασιων Φυλαξη εγκαταστασεων εργασίες επιθεωρητών δόμησης χυτοσιδηρά τεμαχια αρδευτικών δικτυων προμήθεια υλικών αντλιοστασίων συνολο 60000

19 παραρτημα ΙΙΙ Εργασίες - Προμήθειες για τη συντηρηση υποδομών ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 014 συνολικος Π/Υ 00 - ΓΕΝΙΚΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝ/ΔΙ ΟΙΚ 15 ΠΟΛ- ΑΘΛ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ 0 ΚΑΘ - ΗΦ δαπανη κατά ομαδα κωδικων 5 ΑΡΔΕΥΣ Η 0 ΤΕΧΝΙΚΗ 5 ΠΡΣ 40 ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙΑ ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ χρηματοδοτηση ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ συντηρηση φωτεινής σηματοδοτησης Συντήρηση Ρ/Τσταθμών Συντηρηση Ανελκυστήρων πιστοποιηση ανελκυστήρων εργασίες απομακρυνσης περιπτέρων - διαφημ. Πινακίδων Συντηρηση και επισκευή ωρολογίων Ψηφιακή τεκμηρίωση πληροφοριών γεωγραφικών συστημάτων Συντηρηση καυστήρων συντηρηση κλιματιστικών μονάδων συντηρηση συντριβανιών ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ διαμορφώσεις καθαρισμός νεκροταφείων απολυμάνσεις- μυοκτονίες εργασίες ενημέρωσης τοπ. διαγραμμάτων Προμηθεια και εγκατασταση περιπτέρων προμήθεια προκατασκευασμένων οικισκων τυπου κοντεινερ πυροσβεστικο υλικό αδρανή υλικά σήματα - πινακίδες προμηθεια ραφιών οστεοφυλακίου αποκατασταση κυκλοφοριακών συνθηκών σε οδους ευθυνης του Δήμου Κοζάνης προμήθεια κρουνών πυρόσβεσης προμηθεια σκυροδεματοςασφαλτικων- τσιμεντοπροιοντων προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων θερμανσης ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστηρων εορταστικός διακοσμος προμηθεια και εγκατάσταση γραμματοθυρίδων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΠΛ5

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο ο Γυμνάσιο του Δήμου Κοζάνης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου 17.58,0 Εκπόνηση προμελέτης Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής ,00 4 Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ (πριν την έναρξη του έργου) 5 Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ενεργειακής , ,00 Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας 6 Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος , ,60 7 Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των 8.000,00 μαθητών 8 Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ (μετά την 5.950,91 ολοκλήρωση του έργου) ΣΥΝΟΛΟ 4.808, ,51

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΒΗΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 34.187.952,82 20.574.718,63 27.363.889,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 756.546,19 509.388,48 727.564,53 011 Μισθώµατα 399.478,82

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α. 2013 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥ 2013 ΑΠΟΧ/ 2013 50.078.386 17.353.264 ΤΗΛ/Ν 2012 Α ΥΔΡΕΥ 13.296.056 7.947.791 4.324.895 2.136.724 Β ΑΠΟΧΕΤΕΥ 19.255.379 5.460.370 3.223.754

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 16/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 16/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16/28-06-2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 280/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 8/ 19-3-2014 Με τα θέματα της διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 8/19-3-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642 ΘΕΜΑ: 17 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 238/2013 Θέμα 42 ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ- Αριθμ. Πρωτ. 10596/9.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 4 η Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 10/04-07-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα