Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά κτίρια και δημόσιος χώρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά κτίρια και δημόσιος χώρος"

Transcript

1 Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά κτίρια και δημόσιος χώρος 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου A Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκοντες : Επικ. Καθ. Δημήτρης Τσακαλάκης, Λέκτορας Αλέξανδρος Βαζάκας Περιεχόμενο Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα πραγματεύεται το δημόσιο χώρο του κτιρίου και της Πόλης ως τον κατ εξοχήν τόπο αλληλεπίδρασης και κοινωνικής συναναστροφής. Πραγματεύεται την ευελιξία και την πολλαπλότητα του χώρου και τη συνέχεια που χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική πράξη από την κλίμακα της ιδέας (διάγραμμα) έως και την κλίμακα της λεπτομέρειας Πραγματεύεται τις σχέσεις του δημόσιου χώρου με τα δίκτυα κυκλοφορίας και τα όρια. Πραγματεύεται το παλίμψηστο και τη μνήμη, τις σχέσεις με τους παλαιότερους χώρους που έχουν υπάρξει αλλά και αυτούς που θα υπάρξουν στον ίδιο τόπο Πραγματεύεται το δημόσιο χώρο ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων διαφορετικών παραγόντων. Κοινωνικοί, πληθυσμιακοί, οικονομικοί, ιστορικοί και πολιτικοί παράγοντες αποκτούν ρόλο στη σχεδιαστική άσκηση μέσω της ενεργού παρουσίας και συμμετοχής στο μάθημα φορέων που έχουν ή διεκδικούν ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου. Οι στόχοι του μαθήματος είναι η σύνδεση και η σύνθεση των διαφορετικών κλιμάκων του αρχιτεκτονικού έργου, η αιτιολόγηση της αρχιτεκτονικής πράξης μέσα από ένα υπόβαθρο θεωρίας και ιστορίας, η διαπραγμάτευση της θέσης του αρχιτέκτονα στη δημόσια σφαίρα, η λειτουργία σε διεπιστημονικές ομάδες. Η άσκηση δεν χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τόπο ως αφηρημένο πεδίο μελέτης αλλά σε ένα βαθμό επιδιώκει και την εμπλοκή με τους τοπικούς φορείς ώστε η αρχιτεκτονική του Δημόσιου χώρου να γίνει κατανοητή σε ένα πλαίσιο συλλογικών διεργασιών από διαφορετικούς παράγοντες. Η δεξιότητα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης της Αρχιτεκτονικής τόσο με διαφορετικά επιστημονικά πεδία όσο και με κοινωνικές ομάδες ή άτομα που επηρεάζονται από αυτή καλλιεργείται μέσα από την άσκηση του εξαμήνου αλλά και από τις συνεργασίες με άλλα μαθήματα του Μ.Π.Σ.

2 Τίτλος Μαθήματος: Θεωρητικές προσεγγίσεις στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Α Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκοντες: Λέκτορας Δήμητρα Χατζησάββα, Επικ. Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης, Συνοπτική Περιγραφή Το μάθημα εξετάζει τις αστικές και αρχιτεκτονικές θεωρήσεις του 20 ου αι. με ιδιαίτερη έμφαση στην σύγχρονη αρχιτεκτονική και αστική θεωρία και πρακτική. Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου των αντιπροσωπευτικών αυτών χωρικών θεωρήσεων και ο συσχετισμός αυτού του περιεχομένου με την αντίστοιχη πρακτική εφαρμογή του. Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν θεωρητικές παρουσιάσεις και αναλύσεις των ευρύτερων τάσεων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και αστικής παραγωγής εστιάζοντας κατά περίπτωση σε κομβικές περιπτώσεις δημιουργών και σε συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές μελέτες και εφαρμογές. Ειδικότερα, το μάθημα θα επιχειρήσει να καταδείξει τη συνάφεια ανάμεσα στη σκέψη και τον χωρικό σχεδιασμό και να σκιαγραφήσει μια ανοιχτή ταξινόμηση των σύγχρονων στρατηγικών τους. Στόχος του μαθήματος είναι η κριτική κατανόηση των διαφορετικών αυτών στρατηγικών και η εξοικείωση με τις συνθετικές αρχές και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που τους αναλογούν. Eνδεικτική βιβλιογραφία Ascher Fr.(1995). Metapolis ou l avenir des villes, Paris :Editions Odile Jacob. Aureli, Pier Vittorio The possibility of an Absolute Architecture, Mit Press, 2011 Ballantyne, A. (ed). (2005). Architecture theory: a reader in philosophy and culture. London and New York: Continuum, Benjamin W. (1978). «Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του», στο: Δοκίμια για την τέχνη, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Αθήνα, Kάλβος. Betsky, A. (2006). Landscrapers-building with the land, Thames&Hudson. Βoeri, St. (ed.) (2001), Mutations, Barcelona, Actar. Fishman, R (1982).Urban Utopias in the Twentieth Century, Mit Press

3 Castells, M. (1998). La societe en reseaux L ere de l information, Editions Fayard. Desvigne & Dalnoky. The Return of Landscape. (New York: Whitney Library of Design, 1997). Hardt, M. & Negri, A. (2002). Η Αυτοκρατορία, μτφρ. Ν. Καλαϊτζής, Aθήνα, εκδ, Scripta, Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. New York: Blackwell. Hays, K. M. (1998). (ed). Architecture Theory since Cambridge, MA: MIT Press. Ηight, Chr. (2007). Architectural Principles in the Age of Cybernetics, Routledge. Hilberseimer L. Metropolis'Architecture, GSAPP Sourcebooks Ibelings, H. (1998). Supermodernity: Architecture in the Age of Globalisation, NAi Publishers. Kwinter, S. (2002). Architectures of Time. Massachusetts: MIT Press. Jameson, Fr. (1999). Το μεταμοντέρνο- ή η πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη. Koolhaas, R. (1978). Delirious New York: a Retroactive Manifesto for Manhattan,, New York, Oxford University Press reprinted 1994 by 010 Publishers. Κονταράτος Σάββας, Δοκίμια Αρχιτεκτονικής (επιμ.) Α. Γιακουμακάτος 2009 εκδ. Libro Krieger Alex and. Saunders William S (eds.) Urban Design, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009). Lynch,Kevin (1960). The Image of the City, Mit Press. Mostafavi, Mohsen and Ciro Najle, eds. Landscape Urbanism: A Manual for the Machinic Landscape (London: Architectural Association. 2003) Nesbit, K. (ed). (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture : An Anthology of Architectural Theory Princeton Architectural Press. Rajchman, J. (2001). The Deleuze Connections, Cambridge Mass,MIT Press. Rossi, Aldo. the Architecture of the City (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982). Rowe, Colin; Koetter, Fred. Collage City (Cambridge, Mass.: MIT Press 1984). Sadler, Simon. The Situationist City (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998). Smithson, Alison Margaret; Smithson, Peter. The Charged Void: Urbanism (New York: Monacelli Press, Sassen, S. (1991). The global city:new York, London, Tokyo, Princeton University Press. Sennett, R. (1994). Flesh and Stone. The Body and the City in Western

4 Civilization, New York Sitte, C. The art of building cities, 2013 Σημαιοφορίδης Γιώργος, Διελεύσεις -Κείμενα για την αρχιτεκτονική και τη Μετάπολη, 2005 Metapolis Press Soja, E. (1996 ). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and- Imagined Places. Wiley-Blackwell. Sola Morales, Ι. & Costa Χ. (eds) (2005). Metropolis, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. Tafuri, Manfredo Architecture and Utopia, Mit Press, 1976 Ungers, Oswald Mathias Ungers, The dialectic City, Skira Venturi, Robert; Scott Brown, Denise; Izenour, Steven. Learning from Las Vegas (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1972). Vidler A. (1992). The architectural uncanny: essays in the modern unhomely, Cambridge, Mass., London : MIT Press. Zukin, Sharon The Cultures of Cities, Blackwell, 1995

5 Τίτλος Μαθήματος: Περιβαλλοντικές παράμετροι στο σχεδιασμό των πόλεων 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου A Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκουσα : Επικ. Καθ. Δέσποινα Διμέλλη, Αναπλ. Καθ. Νικόλαος Παπαμανώλης Ο αστικός και ο περιαστικός χώρος χαρακτηρίζονται από την έντονη αλληλεπίδραση των παραμέτρων του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έντονης αστικοποίησης και της επακόλουθης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ο σχεδιασμός του χώρου βασίζεται πλέον στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της αστικής διάχυσης, της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων πόρων, τη βελτίωση της ατμοσφαιρικής ποιότητας, την αύξηση των χώρων πρασίνου κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων, το μάθημα Περιβαλλοντικές παράμετροι στο σχεδιασμό των πόλεων, επιχειρεί να διερευνήσει τις αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού όπως εφαρμόζονται στα αστικά κέντρα. Μελετά τις πολιτικές αειφόρου χωρικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε αστικά συγκροτήματα παγκοσμίως, διερευνά μελέτες περίπτωσης με έμφαση στις νέες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη δημιουργία πόλεων με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, εξετάζει εργαλεία και καλές πρακτικές για την περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών κ.λπ. Το μάθημα οργανώνεται γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων / παρουσιάσεων που αφορούν στα θέματα θεωρίας. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην άσκηση. Οι σπουδαστές καλούνται να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τις αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού που έχουν εφαρμοσθεί σε μια αστική περιοχή με βάση πρότυπα περιβαλλοντικής αξιολόγησης (π.χ. πρόγραμμα LEED) και στη συνέχεια να διατυπώσουν προτάσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της. Ενδεικτική βιβλιογραφία. Aldus, A.(1992) Urban Villages, Urban Villages Group, London. Alexander, C. (1987)A New Theory of Urban Design, Oxford University Press, 1987.

6 Altshuler, A. (1997), Review of the Costs of Urban Sprawl, American Institute of Planners Journal, 33 (2), Barnett, J. (1995) The Fractured Metropolis: Improving the New City, Restoring the Old City, Reshapingνg the Region. Harper Collins. Barrett, S. and C. Fudge (eds). Policy and Action, Methuen, Barton, H. with Geoff Davis and Richard Guise. (1995) Sustainable Settlements: A Guide for Planners Designers and Developers, University of West of England. Campbell, S. (2012[1996]) Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development, in Fainstein, S. And Campbell, S. (eds.) Readings in Planning Theory (Third Edition), Oxford: Blackwell: Cook, I., and Swyngedouw, E. (2012) Cities, Social Cohesion and the Environment: Towards a Future Research Agenda, Urban Studies. Davoudi, S., Crawford, J., and Mehmood, A. (2009) (Eds), Planning for Climate Change: Strategies for Mitigation and Adaptation for Spatial Planners, London: Earthscan. Fri, R. W. (1991) Sustainable Development: Principles into Practice, Resources, 102. Harvey, D. (1996) Justice, Nature, and the Geography of Difference, Oxford: Blackwell. Heynen, N., Kaika, M., and Swyngedouw, E. (2006) In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, London: Routledge. Heywood, P. (1994) The Future Metropolis: Planning for Metropolitan Growth Management in the New World (typescript) Queensland University of Technology. Redclift, M. (1987) Sustainable Development; Exploring the Contradictions, Methuen, London. Redclift, M. (1994) strategies for Sustainable Development, Wiley. Rogers, R. (1998) Cities for a Small Planet, London: Faber press. Wheeler, S. (2013[2004]) planning for Sustainability: Creating livable, equitable, and ecological communities, London: Routledge.

7 Τίτλος Μαθήματος: Προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Α Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκων: Επικ. Καθηγητής Πάνος Παρθένιος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος: Το μάθημα «Προηγμένα Ψηφιακά Μέσα» (Advanced Digital Media) σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις στα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού, αναπαράστασης της πληροφορίας και επικοινωνίας. Διερευνώνται νέα μέσα και τεχνολογίες αιχμής που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, με στόχο αφ ενός την κατανόηση των δυνατοτήτων τους και αφ εταίρου τον δημιουργικό ανασχεδιασμό και συνδυασμό τεχνολογιών για την πρόταση νέων μέσων ανάλυσης και σύνθεσης για τον αρχιτέκτονα. Εξετάζονται νέες μέθοδοι σχεδιασμού και ανάπτυξης περιεχομένου επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας, μελετώνται οι δυνατότητες των σύγχρονων κοινωνικών δικτύων, τα εικονικά και επαυξημένα περιβάλλοντα, τα μέσα διάδρασης και αναλύονται οι νέες δυνατότητες οπτικοποίησης της πληροφορίας. Στα πλαίσια του μαθήματος και με στόχο την διεύρυνση της διεπιστημονικότητας προβλέπονται διαλέξεις και συνεργασία με καθηγητές από ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, όπως την Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Μέσων (IAM) της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Graz στην Αυστρία και το Graduate School of Design του Πανεπιστημίου Harvard. Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Lévy, P. (2001) The Art and Architecture of Cyberspace, Multimedia: From Wagner to Virtual Reality, edited by Randall Packer and Ken Jordan. New York, NY: W.W. Norton & Company. Mitchell, W., (1999) e-topia: Urban Life, Jim But Not As We Know It, MIT Press Mitchell, W., (1995) City of Bits: Space, Place, and the Infobahn MIT Press

8 Novak, M. (1992) Liquid Architectures of Cyberspace. Cyberspace: First Steps, edited by Michael Benedikt. Cambridge, MA: The MIT Press Picon, A., (2010). Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Professions. Birkhäuser, Basel, 224 p. Ward, M., Grinstein, G., Keim, D., Peters, AK., (2010) Interactive Data Visualization

9 Τίτλος Μαθήματος: Εμβάθυνση στην Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Α Εξάμηνο: Μάθημα Ελεύθερης επιλογής Διδάσκουσα: Επικ. Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην κριτική θεώρηση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής μέσα από την επισκόπηση του χρονολογικού φάσματός της από ιδρύσεως του ελληνικού Κράτους έως τις μέρες μας. Η προσέγγιση θα γίνει υπό το πρίσμα των ιδεών που αποτέλεσαν τα θεμέλια για την εξέλιξη του νεοελληνικού πολιτισμού (πχ: μνήμη, ελληνικότητα, σχέση εικόνας - μορφής και περιεχομένου, μηνύματος - συμβόλου και νοήματος, ιδεολογίας και πρακτικής, δανείων και αντιδανείων, προτύπων και παραδειγμάτων, μίμησης και αφομοίωσης κλπ). Πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ αρχιτεκτονικής και πόλης, τέχνης, πολιτικής, οικονομίας και κοινωνίας που διαμόρφωσαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες παρήχθη η νεοελληνική αρχιτεκτονική από ιδρύσεως του ελληνικού Κράτους έως τις μέρες μας αναλύονται με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων (ιδεών) από ποικίλα ερευνητικά πεδία και σκοπό την πολύπλευρη κατανόηση του αρχιτεκτονικού φαινομένου. Εικαστικά, μουσικά, λογοτεχνικά έργα αλλά και φιλοσοφικά δοκίμια με τα οποία εξεταζόμενα αρχιτεκτονικά έργα αποτελούν καλλιτεχνική ενότητα συναναλύονται στην προσπάθεια εμπέδωσης από τους φοιτητές της χρήσης μεγάλου εύρους θεωρητικών εργαλείων για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της πόλης. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην αρχιτεκτονική και πολεοδομία των τελευταίων 100 χρόνων στην Κρήτη. Διαλέξεις ex cathedra και εργασία με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να ανάγουν την γενικότερη θεωρητική σκέψη σε αρχιτεκτονικό προβληματισμό και να αντλούν δάνεια από κάθε μορφής καλλιτεχνική δημιουργία ή πνευματική κατάκτηση προς όφελος της αρχιτεκτονικής πράξης και θεωρίας. Αλλά και αντίστροφα. Στο μάθημα προσκαλούνται για διαλέξεις διακεκριμένοι ερευνητές και νέοι επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους με στόχο τη διεπιστημονικότητα της προσέγγισης. Στο τέλος του εξαμήνου προβλέπεται εκπαιδευτική επίσκεψη σε επιλεγμένα αρχιτεκτονικά έργα.

10 Ενδεικτική βιβλιογραφία Φιλιππίδης, Δημήτρης, Νεοελληνική αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, Φεσσά-Εμμανουήλ, Ελένη, Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική, Αθήνα, Γιακουμακάτος Ανδρέας, Ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής, Νεφέλη Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην Ελλάδα, Αθήνα, Μπαστέα, Eλένη Αθήνα : Νεοκλασική πολεοδομία και ελληνική εθνική συνείδηση, libro Kωτσάκη, Αμαλία, Κρήτη : Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία μετά την Ένωση, Πνευματικό Κέντρο Χανίων ΣΑΔΑΣ Χανλιων, Χανιά 2014.

11 Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακός πολιτισμός και αρχιτεκτονικός χώρος 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Α Εξάμηνο: Μάθημα Ελεύθερης επιλογής Διδάσκων : Λέκτορας Σωκράτης Γιαννούδης Συνοπτική Περιγραφή Το μάθημα εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και στις ευρύτερες πολιτισμικές επιστημολογικές και τεχνολογικές μετατοπίσεις του 2 ου μισού του 20 ου αιώνα, που οδήγησαν σε αυτό που σήμερα ονομάζεται ψηφιακός πολιτισμός (αν και η αφετηρία του μπορεί να αναζητηθεί ακόμα νωρίτερα, στις αρχές του 20 ου αιώνα, και τη μετατόπιση από την βιομηχανική εποχή στην λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας). Το ιστορικό αυτό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση, μεταπολεμικά, των πρώτων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή, και την ανάδυση των νέων τότε επιστημών της κυβερνητικής και τεχνητής νοημοσύνης, τη θεωρία της πληροφορίας και των συστημάτων, που συνέβαλλαν στην μετέπειτα ανάπτυξη δυνατοτήτων όπως η εικονική πραγματικότητα, η τεχνολογία ψηφιακών γραφικών, η διάδραση ανθρώπου μηχανής κλπ. Οι εξελίξεις αυτές είναι ταυτόχρονα συνυφασμένες με την ανάδυση άλλων ευρύτερων πολιτισμικών και καλλιτεχνικών προτάσεων της μεταπολεμικής εποχής που διερεύνησαν το ρόλο της διάδρασης, της συμμετοχικότητας, της ανάδρασης της πληροφορίας, του αυτό-σχεδιασμού, της απροσδιοριστίας και του απρόβλεπτου, του ατελούς και του ανοιχτού έργου, όπως για παράδειγμα στην μουσική του John Cage, στη ζωγραφική του Robert Rauschenberg, στο κίνημα των Fluxus και των καταστασιακών, αλλά και σε αρχιτεκτονικές και αστικές προτάσεις όπως στο έργο των Archigram, του Price, του Negreponte, του Friedman κλπ. Τοποθετώντας το μάθημα στο παραπάνω πλαίσιο θα εξετάσουμε τις σχέσεις αρχιτεκτονικού χώρου και ψηφιακού πολιτισμού ως ευρύτερου πλαισίου μετατοπίσεων και τεχνολογικών εξελίξεων ιστορικά και θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ζητούμενο του μαθήματος είναι ένα κείμενο λέξεων στο οποίο οι φοιτητές θα κληθούν να εξετάσουν λεπτομερώς αυτές τις σχέσεις, να τις ορίσουν με αφορμή ένα αρχιτεκτονικό αστικό ή άλλο διαφορετικής κλίμακας έργο που θα επιλέξουν από την ιστορία αυτή και που θεωρούν ότι εντάσσεται και συσχετίζεται με αυτό που ονομάζεται ψηφιακός πολιτισμός. Βιβλιογραφία Archigram archives. URL: Banham, Reyner Stocktaking. In A critic writes: essays by Reyner Banham. Edited by Mary Banham, Sutherland Lyall, Cedric Price, Paul Barker, Berkeley/Los Angeles CA: University of California Press, Banham, Reyner. Theory and Design in the first Machine Age. London: Architectural Press, 1960.

12 Banham, Reyner. A Home is not a House. In Rethinking Technology: A Reader in Architectural Theory, edited by William W. Braham and Jonathan A. Hale, London/New York: Routledge, Bell, Daniel. The Coming of the Post-Industrial Society. New York: Basic Books, 2008 [1973]. Bier H., Knight, T., (2010). Digitally Driven Architecture. Footprint: Delft School of Design Journal, Spring Issue Vol. 6. Canadian centre for architecture, Cedric Price Archive: Cook, Peter, ed. Archigram. New York: Princeton Architectural Press, Cook, D. and Das, S., How Smart are our Environments? An updated look at the state of the art. Pervasive and Mobile Computing, 3(3), pp Fox, M. (2008). Interactive Architecture. Princeton Architectural Press. Fox, Michael A. and Bryant P. Yeh. Intelligent Kinetic Systems in Architecture. In Managing Interactions in Smart Environments, edited by Paddy Nixon, Gerard Lacey and Simon Dobson, London: Springer, G. Flachbart & P. Weibel (επιμ.), Disappearing Architecture: From Real to Virtual to Quantum (σ ). Basel: Birkhäuser. Gere, Charlie. Digital Culture. London: Reaktion Books, 2008 [2002]. Haque, Usman. The Architectural relevance of Gordon Pask. Architectural Design (4d Social: Interactive Design Environments) 77, no. 4 (2007). Hugh Dubberly and Paul Pangaro, Cybernetics and Service-Craft: Language for Behavior-Focused Design, Kybernetes 36, no. 9/10 (2007): Hardingham, S. (2003) (επιμ.). Cedric Price Opera. Chichester, West Sussex: Wiley-Academy, pp Johnston, J., The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artifical Life, and the New AI. Cambridge MA/London: MIT Press. Kronenburg, R. (1996). Portable Architecture. Oxford: The Architectural Press. Kronenburg, R. (2007). Flexible: Architecture that Responds to Change. Λονδίνο: Laurence King Publishing. Leupen, Heijne & van Zwol (Επιμ.), Time-Based Architecture. Ρότερνταμ: 010 Publishers Leupen, B. (2006). Frame and Generic Space, Rotterdam: 010 Publishers. Landau, Royston. A Philosophy of Enabling: The Work of Cedric Price. AA Files 8 (January 1985): Lobsinger, Mary Lou. Cedric Price: An Architecture of Performance. Daidalos 74 (2000): Mathews, Stanley. Cedric Price: From Brain Drain to the Knowledge Economy. Architectural Design (Manmade Modular Megastructures) 76, no. 1 (2005): Mathews, Stanley. The Fun Palace as Virtual Architecture: Cedric Price and the Practices of Indeterminacy. Journal of Architectural Education 59, no. 3 (2006): Mathews, Stanley. From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price. London: Black Dog Publishing, Negroponte, Nicholas. Soft Architecture Machines. Cambridge MA/London: The MIT Press, Oosterhuis, K. (2002). Architecture Goes Wild. Rotterdam: 010 Publishers. Oosterhuis, K. (2003). Hyperbodies: Towards an E-motive Architecture. Basel: Birkhäuser. Oosterhuis, Kas, Henriette Bier, Nimish Biloria, Chris Kievid, Owen Slootweg and Xin Xia, eds. Hyperbody. First Decade of Interactive Architecture. Heijningen: Jap Sam Books, Oosterhuis, Kas and Xin Xia, eds. ia#1 Interactive Architecture. Heijningen: Jap Sam Books, 2007.

13 Pask, Gordon. A comment, a case history and a plan. In Cybernetics, Art and Ideas, Edited by Jasia Reichardt, London. Studio Vista. Pask, Gordon. The Architectural Relevance of Cybernetics. Architectural Design 9 (1969): Pask, Gordon. The Colloquy of Mobiles. In Cybernetic Serendipity: the computer and the arts. Edited by Jasia Reichardt, London/New York: Studio International, Picon, Antoine. Digital Culture in Architecture: An Introduction of the Design Professions. Basel: Birkhauser, Price, C. & Obrist H. U. (Επιμ.), Re: CP (σσ ). Βασιλεία: Birkhäuser. Pickering, Andrew. The Cybernetic Brain: Sketches of another Future. Chicago/London: University of Chicago Press, Riley, T., et al. (2002) The Changing of the Avant-Garde: Visionary Architecture from the Howard Gilman Collection. New York: Museum of Modern Art. Sadler, S. (1998). The Situationist City, Cambridge MA: The MIT Press. Scimemi, M. (2000). The Unwritten History of the Other Modernism: Architecture in Britain in the Fifties and Sixties. Daidalos, 74, σσ Sadler, Simon. Open Ends: The Social Visions of 1960s non-planning. In Non-Plan: Essays on Freedom Participation and Change in Modern Architecture and Urbanism. Edited by Jonathan Hughes, and Simon Sadler, Oxford: Architectural Press, Sadler, Simon. Archigram: Architecture without Architecture. Cambridge, MA/London: The MIT Press, Steiner, Hadas A. Beyond Archigram: The Structure of Circulation. London/New York: Routledge, Spiller, N. (2006). Visionary Architecture: Blueprints of the Modern Imagination. Λονδίνο: Thames & Hudson. Wilken, R. (2007, Μάρτιος). Calculated Uncertainty: Computers, Chance Encounters, and "Community" in the Work of Cedric Price. Ανάκτηση Αύγουστος 5, 2008, από Transformations: Accidental Environments: Whiteley, Nigel. Reyner Banham: Historian of the Immediate Future. Cambridge, MA: The MIT Press, Wiener, Norbert. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. London: Free Association Books, 1989 [1950]. Wiener, Norbert. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge, MA: The Technology Press, Wigley, M. (1998). Constant's New Babylon: The Hyper Architecture of Desire, Ρότερνταμ: Witte de With Center for Contemporary Art/010 Publishers. Yiannoudes, S. (2011). From Machines to Machinic Assemblages: a conceptual distinction between two kinds of Adaptive Computationally- Driven Architecture. EAAE/ENHSA International Conference: Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χανιά, Αυγούστου Yiannoudes, Socrates. The Archigram Vision in the Context of Intelligent Environments and its Current Potential. In The 7th International Conference on Intelligent Environments (IE), Nottingham, July 2011, London: IEEE publications, Γιαννούδης, Σ. (2012). Προσαρμόσιμη Αρχιτεκτονική: Δυνατότητες και Παράγοντες Σχεδιασμού Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Χώρων. Αθήνα: εκδόσεις ΙΩΝ (θα δίδεται ως εγχειρίδιο). Zuk, W. and Clark, R.H. (1970). Kinetic Architecture. New York: Nostrand Reinhold.

14 Τίτλος Μαθήματος: Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία στο σχεδιασμό και την κατασκευή (Διαγραμματικός και παραμετρικός σχεδιασμός) 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Β Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκοντες: Λέκτορας Αλέξανδρος Βαζάκας και Λέκτορας Σωκράτης Γιαννούδης Περιγραφή μαθήματος Το μάθημα, σε ένα πρώτο επίπεδο διερευνά τις δυνατότητες του ψηφιακού σχεδιασμού στη σύνθεση και κατασκευή αρχιτεκτονικού χώρου ή στοιχείων του. Εξετάζει τρόπους και μεθόδους στον ψηφιακό σχεδιασμό όπως η τοπολογική μορφοποίηση, οι τεχνικές animation, ο αλγοριθμικός και παραμετρικός σχεδιασμός (generative και associative design), η παραγωγή «οικογενειών» μορφών (population thinking), η ιεράρχηση στοιχείων της σύνθεσης, δίνοντας έμφαση στην ενοποίηση του ψηφιακού μοντέλου από το διάγραμμα ως την κατασκευή (CAD/CAM), και στη σχέση μεταξύ γεωμετρίας, υλικών και τεχνικών. Το διάγραμμα και ο παραμετρικός σχεδιασμός είναι σημαντικά διδακτικά και συνθετικά εργαλεία: το διάγραμμα δίνει δυνατότητες για νέες αναζητήσεις στην οργάνωση της πληροφορίας και ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαχείρισης ετερόκλητων και σύνθετων φαινομένων. Ο Παραμετρικός σχεδιασμός επιτρέπει αφ ενός την ιεράρχηση των στοιχείων της συνθετικής ιδέας μέσα από περιορισμούς που θέτουν η γεωμετρία, τα υλικά και οι χρήστες, και αφ ετέρου δίνει τη δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης της αρχιτεκτονικής μέσα από τα εργαλεία CAM που διαθέτει το εργαστήριο Προπλασμάτων και Τεχνολογικών εφαρμογών. Στο μάθημα θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται (ολικά ή εν μέρει) πρωτότυπα κατασκευών μικρής κλίμακας, με δυνατότητα ευρείας ανάπτυξης τους στο δημόσιο χώρο. Ο ψηφιακός σχεδιασμός νοείται ως μεθοδολογικό και όχι μόνο απεικονιστικό εργαλείο στη συνθετική διαδικασία και στην κατασκευή, και η κατανόηση των σχετικών μετατοπίσεων που φέρνουν αυτές τεχνικές στη σχεδιαστική διαδικασία αποτελεί κύρια ενασχόληση του μαθήματος. Εξετάζονται οι ψηφιακές δυνατότητες στην επεξεργασία σύνθετων κτιριολογικών προγραμμάτων, και στην εφαρμογή κατασκευαστικά περίπλοκων γεωμετριών.

15 Βιβλιογραφία Allen, S. (2003). Mapping the Unmappable on Notation. In Practice: architecture, technique and representation (pp ). London: Routledge. Allen, S. (1998). Diagrams Matter. ANY: Architecture New York, no.23, p Barr, Stephen. Experiments in topology. New York: Crowell, Cache, Bernard. «Geometries of the simulacra.» Architecture of Geometry - Geometry of Architecture. Rotterdam: Berlage Institute, Cache, Bernard. «Subjectiles et objectiles, vers un mode de production nonstandard.» Cahiers de la Recherche Architecturale no.40, 1997: Coates Paul, Healy N. Lamb, C. Voon W.L., The use of Cellular Automata to explore bottom up architectonic rules, Eurographics UK Chapter 14th Annual Conference, 26-28, March 1996 London: Eurographics Association UK Deleuze, G. (1993). The Diagram. In G. Deleuze, & C. V. Boundas, The Deleuze reader (pp ). New York: Columbia University Press. Eisenman, P. (1999). Diagram: an original scene of writing, Diagram Diaries, Universe Architecture Series. Frazer J. (1995). An Evolutionary Architecture, Architectural Association, London. Techniques and Technologies in Morphogenetic Design (Architectural Design issue) Architecture and Science, edited by Giusepe di Christina (Architectural Design issue). Hypersurface Architecture, edited by Stephen Perrella, Architectural Design (Profile no. 133), vol. 68, no. 5/6, May-June 1998, pp Garcia, M. (2010). The Diagrams of Architecture: AD Reader, London: Wiley. Ito, T. (1996). Diagram Architecture, El Croquis (77 [I]) Kwinter, Architectures of Time: Toward a Theory of the Event in Modernist Culture Kolarevic, B. (2003). Architecture in the digital age: Design and manufacturing. New York: Spon Press. Oxman, R. (2006). Theory and Design in the first Digital Age, Design Studies 27 (2006), pp

16 Pai, H. (2002). The Portfolio and the Diagram. Architecture, Discourse and Modernity in America. Cambridge, MA: The MIT Press. Rahim, A. (2006). Catalytic formations: Architecture and Digital design. Schodek, Bechthold, Griggs, Kao, Steinberg. Digital Design and Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design. New Jersey: John Wiley & Sons, Semper, G. (2004 (1860)). Style in the Technical and Tectonic Arts; or, Practical Aesthetics. (F. M. Harry, Μεταφρ.) Los Angeles: Getty Research Institiute. Somol, R. (1999). Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture. In Eisenman, Diagram Diaries. Schumacher, P. Parametricism as Style - Parametricist Manifesto, London 2008 Presented and discussed at the Dark Side Club1, 11th Architecture Biennale, Venice 2008 Terzidis, K. Algorithmic Complexity: Out of nowhere, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. Thompson, D. A. (1999). Ανάπτυξη και Μορφή στο Φυσικό Κόσμο. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. Tschumi, B. (1982). The Manhattan Transcripts, St. Martin's Press. Tschumi, B. (1994). Event cities 1, 2, Cambridge MΑ: The MIT Press. Tufte, E. (2001). Envisioning information. Van Berkel, B., & Bos, C. (1999). Move, UN Studio. Imagination, Techniques, Effects. Amsterdam: UN Studio & Goose Press. Van Berkel, B., & Bos, C. (2006). UN Studio: Design Models, Architecture, Urbanism, Infrastructure, London: Thames & Hudson Περιοδικό DAIDALOS, Diagrammania, (74) 2000 Περιοδικό El Croquis, SANAA , (139) 2007 A.Vazakas, S. Yiannoudis, P. Malefakis, P.Parthenios, Maria Mandalaki. (2010). An Innovative educational Approach: Studying the convergence between environmental design and Architectural form generation. EAAE Transactions on Architectural Education No.46: Educating Architects towards innovative Architecture (σσ ). Methexis editions. Βαζάκας, Α. (2012). Κατασκευή επιφανειών διπλής καμπυλότητας με μεθόδους CAD/CAM : Το πείραμα ενός μαθήματος. Γεωμετρία:Από την Επιστήμη στην Εφαρμογή. Αθήνα.

17 Τίτλος Μαθήματος: Πολιτικές βιωσιμότητας στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου B Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκουσα : Επικ. Καθ. Δέσποινα Διμέλλη Συνοπτική Περιγραφή. Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν ενταχθεί σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού. Από το επίπεδο της περιφέρειας έως το επίπεδο της πόλης, η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία εστιάζει στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική προστασία, αποτελεί ζητούμενο που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τω πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμογές της βιώσιμης ανάπτυξης σε πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που τίθενται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται και εξετάζονται οι εφαρμογές βιώσιμων πολιτικών σε χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο στον Ευρωπαϊκό και Εθνικό χώρο και αξιολογούνται οι επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη του. Το μάθημα οργανώνεται γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων / παρουσιάσεων που αφορούν στα θέματα θεωρίας. Εξετάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στις πόλεις και τις περιφέρειες, η εξέλιξη των ευρωπαϊκών πολιτικών και η εφαρμογή τους στον Ελλαδικό χώρο, οι πολιτικές για την αστική ανθεκτικότητα, την αστική αναγέννηση, την ενέργεια, την περιβαλλοντική προστασία, τη διακυβέρνηση, τα δίκτυα μεταφορών κ.λπ. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην άσκηση. Οι σπουδαστές καλούνται να συντάξουν μια γραπτή εργασία που θα αφορά την κριτική παρουσίαση ενός θεωρητικού θέματος και της εφαρμογής του σε μελέτη περίπτωσης. Ενδεικτική βιβλιογραφία. Αγγελίδης Μ. (2004), Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Χωρική Ανάπτυξη Μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη και την Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ. Αγγελίδης Μ. (επιμ.) (2004), Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΜΠ. Αραβαντινός Α. (1997/1998), Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκ-δόσεις Συμμετρία, Αθήνα. Αραβαντινός Α.(2001), Η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική πόλη στον 21ο αιώνα, έκδοση ομίλου προβληματισμού για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας, Ηράκλειο. Βαΐου Ντ., Μαντουβάλου Μ., Μαυρίδου Μ. (1995) Κοινωνική ενσωμάτωση και ανάπτυξη του αστικού χώρου στην Ελλάδα: τα τοπικά δεδομένα στην «Ενωμένη Ευρώπη», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών.

18 Γετίμης Π. (1989), Η οικιστική πολιτική στην Ελλάδα. Οδυσσέας, Αθήνα. Γεωργουλής Δ., επιμ. (1995), Κείμενα στη Θεωρία και στην Εφαρμογή του Πολεοδομικού και του Χωροταξικού Σχεδιασμού, Παπαζήσης, Αθήνα. Καμχής Μ. (2007), Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ένα σχεδιαστικό εγχείρημα μεγάλης κλίμακας, Κριτική, Αθήνα. Οικονόμου Δ. και Πετράκος Γ. (επ.) (1999), Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής (Βόλος/ Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας/ Gutenberg). Οικονόμου Δ., Σαρηγιάννης Γ., Σερράος Κ. (επιμ.) Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Αθανάσιο Αραβαντινό, Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Στεφάνου Ι., Τσουδερός Ι., Μητούλα Ρ. (2000), Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των πολεων και η ευρωπαϊκή του διάσταση, ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας, Αθήνα. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2000), Δεκαεπτά κείμενα για το σχεδιασμό, τις πόλεις και την ανάπτυξη για τα δέκα χρόνια του ΤΜΧΠΑ, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. Τσέτσης Σ. (2003) (επιμέλεια), Ένα μέλλον για την Αθήνα. Σε αναζήτηση πολιτικών αστικής επανοργάνωσηςτου πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Allmendinger Ph., Haughton G. (2009), Soft spaces, fuzzy boundaries, and metagovernance: the new spatial planning in the Thames Gateway, Environment and planning vol. 41, p Allmendinger, P. (2001), Planning in Postmodern Times, Routledge, London. Dhur (2007), The visual language of spatial planning, Exploring cartographic representations for spatial planning in Europe, The RTPI Library Series, Routledge Faludi A. (2007), Making sense of the Territorial Agenda of the European Union, European Journal of Spatial Development, Refereed Articles, Nov. 2007, No 25 Faludi A., Waterhout B. (2002), The making of the European Spatial Perspective: No masterplan, London: Routledge Graham S., Healey P. (1999), Relational concepts of space and place: issues for planning theory and practice, European Planning Studies, 7: 5, Gualini E. (2001), Planning and the intelligence of institutions: interactive approaches to territorial policy-making, between institutional design and institution-building, Hampshire: Ashgate Hall P., Pfeiffer U. (2000), Urban Future 21. A global agenda for twenty-first century cities, E & FN Spon, London. Healey P. (2004), The treatment of space and place in the new strategic spatial planning in Europe, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 28.1, p Herrschel, T. and Newman P. (2002), Governance of Europe s city regions: planning, policy and politics, Routldge, London Hoppe W., Planung, Festschrift zum 70. Gebutstag, (Hrsg) W.Erdguth, J.Oebecke, H-W Rengeling, Faludi A. (2004), Spatial planning traditions: their role in the ESDP process, International Planning Studies, 9: 2, Jenks M. and Dempsey N. (2005), Future Forms and Design for Sustainable Cities, Elsevier, Amsterdam-Boston-etc. Newman, P. and Thornley, A. (1996), Urban Planning in Europe, Routledge, London and New York.

19 Layard A. Davoudi S. Batty S. (ed.) (2001), Planning for a sustainable future, Spon Press, London. Le Gales P. (2002), European Cities, Social Conflicts and Governance, Oxford University Press Mehlbye P. (2000), Global Integration Zones Neighbouring Metropolitan Regions in Metropolitan Clusters in Informationen zur Raumentwicklung Heft 11 / , p Mehlbye P. (2002), The European territory: Strategic development, Workshop Strategic Development Catalonia, 11 June 2002.

20 Τίτλος Μαθήματος: Σύγχρονες μέθοδοι αστικής αναβίωσης 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Β Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκων: Επικ. Καθηγητής Αλέξης Τζομπανάκης Συνοπτική περιγραφή μαθήματος To μάθημα εξετάζει τις σύγχρονες μεθόδους αναβίωσης των πόλεων μέσω της ανάλυσης των συσχετισμών της υφιστάμενης δομής της πόλης και της (κοινωνικοοικονομικής) δυναμικής της με σκοπό την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι στρατηγικές αυτές αναβίωσης της πόλης σχετίζονται με τον αστικό χώρο εννοούμενο ως πλαίσιο όπου είναι αναγκαίο να εντοπισθούν συνολικές στρατηγικές, για την ενίσχυση της έννοιας του δημοσίου χώρου, της συλλογικής στέγασης και κατοίκησης, της αντιμετώπισης της σχέσης πόλης-υπαίθρου, της ενεργοποίησης και ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα όλων εκείνων των πολιτικών ικανών να διαδραματίσουν τον ρόλο μοχλού ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής εντός της σύγχρονης πόλης. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν την ανάλυση των ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου σχετικού με την αναβίωση των πόλεων (city marketing, cluster cities, gentrification, urban renewal, urban regeneration) στα πλαίσια του μετανεωτερικού ανταγωνισμού των πόλεων, καθώς και άσκηση πεδίου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση στην κριτική κατανόηση σύνθετων αστικών ιστών και η πρόταση σχεδιαστικών επιλύσεων ικανών να σταθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, αλλά και να αποτελούν και μια νέα πρόταση για την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Ενδεικτική βιβλιογραφία. S. Sassen, The Global City, Princeton University Press, 2001 S. Sassen, Territory, Authority, Rights, Princeton University Press, 2007 P. Roberts, P. W. Roberts, H. Sykes, Urbam Regeneration, Sage 2000 P. Stouten, Changing Contexts in Urban Regeneration:30 Years of Modernization in Rotterdam, Τεψνε Πρεσσ, 2010 C. Couch, C. Fraser, S. Percy Urban Regeneration in Europe, Wiley, 2003 Colantonio, T. Dixon, Urban Regeneration and Social Sustainability, Wiley Blackwell, 2010

21 Τίτλος Μαθήματος: Εμβάθυνση σε θέματα αρχιτεκτονικής τοπίου 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Β Εξάμηνο: Μάθημα Υποχρεωτικό κατ επιλογή Διδάσκουσα: Λέκτορας Πανίτα Καραμανέα Συνοπτική περιγραφή μαθήματος Θέμα του μαθήματος είναι η διερεύνηση του όρου Τοπίο ως θεωρητική προσέγγιση και σχεδιαστική πρακτική στις αρχές του 21 ου αιώνα. Η Αρχιτεκτονική Τοπίου ως μια διεπιστημονική στρατηγική από τη μεγάλη κλίμακα έως την κλίμακα της σχεδιαστικής μελέτης και της κατασκευαστικής εφαρμογής, αποτελεί μια διαδικασία μεταβολής, ανανέωσης και οικολογικής αποκατάστασης του σύγχρονου περιβάλλοντος διαβίωσης. Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια του τρόπου αντίληψης-ανάλυσης και διαχείρισης-σύνθεσης του τοπίου. Το μάθημα εστιάζει στα τοπία της Μεσογείου με κύρια έμφαση στις παραλιακές περιοχές και στη σύγχρονη διαρκή μεταβολή τους. Η θεματική του μαθήματος θίγει θέματα τουρισμού, υποβαθμισμένων περιοχών στην αστική και περιαστική περιφέρεια, αναφέρεται στους ενδιάμεσους χώρους και στα αστικά όρια της σύγχρονης Μητρόπολης, στους υπαίθριους αστικούς χώρους, στις φυσικές περιοχές και οικοσυστήματα της ακτής, στα υδάτινα συστήματα ποταμών, σε πολιτιστικά τοπία, σε τοπία υποδομής και σε Μεσογειακά αγροτικά τοπία. Το Τοπίο θεωρείται ως δομικό εργαλείο συγκρότησης του χώρου, ως φορέας σχέσεων ανάμεσα στις φυσικές διεργασίες και τις συνθετικές φόρμες, ως μέσο εμπλουτισμού στην Αρχιτεκτονική σύνθεση, ως παράμετρος που συνηγορεί σε θέματα ένταξης και ερμηνείας του τόπου. Εξετάζεται όχι μόνο ως στατική εικόνα θέασης, αλλά ως οργάνωση ενός χωρικού συστήματος που αποκαλύπτεται εν δυνάμει. Η άσκηση αφορά στη μεθοδολογική ανάγνωση και σύνθεση ενός Μεσογειακού τοπίου ακτής. Το διεπιστημονικό αντικείμενο του μαθήματος απαιτεί τη συμμετοχή προσκεκλημένων από άλλες επιστημονικές περιοχές και ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού που θα εμπλουτίσουν τη θεματική του με διαλέξεις και συνεργασία στο εργαστήριο. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα οικολογικού σχεδιασμού με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας προσδιορίζοντας τα κριτήρια επέμβασης με βάση τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού τοπίου. Θα διερευνηθεί η παράμετρος του χρόνου ως μεταβλητή στη συγκρότηση ενός τοπιακού χωρικού συστήματος.

22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alexander, Christopher. (1980) A Pattern language = Un lenguaje de patrones : ciudades, edificios, construcciones. Barcelona: Gustavo Gili Amidon, Jane. (2001) Radical landscapes: reinventing outdoor space. London: Thames & Hudson Andrews, Malcolm. (1999) Landscape and Western art. Oxford: Oxford University Press Appleyard, Donald; Lynch, Kevin; Myer, John R.. (1964) The view from the road. Cambridge: The MIT Press Appleton Jay (1996). The experience of Landscape. Wiley Bateson, Gregory. (1984) La nature et la pensée: esprit et nature: une unité nécessaire. Paris: Seuil, Bell, Simon. (2004) Elements of visual design in the landscape. 2nd ed.. London: Spon Press Benoist-Méchin. (1975) 'L'homme et ses jardins, ou, Les métamorphoses du Paradis terrestre. Paris: Albin Michel, cop. Betsky, Aaron. (2001) Revelatory landscapes. San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art Betsky Aaron (2006). Landscrapers, Building with the land.ed. Thames andhudson Birksted, Jan.(2000) Landscapes of memory and experience. London: Spon Press, Chadwick, George F. (1966) The park and the town: public landscape in the 19th and 20th centuries. London: The Architectural Press, Clark, Kenneth.(1994) L'Art du paysage: (landscape into art). Paris: Gérard Monfort Clement Gilles (2005). Manifesto of the 3 rd Landscape. Sujet/Objet Corner James, Reed Peter (2005) Groundswell. Constructing the contemporary landscape. MOMA Corner, James. (2000) Taking measures across the American landscape. New Haven: Yale University Press Corner James (1999) Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Theory. Princeton Architectural press Cauquelin Anne (2000). L invention du paysage. PUF Catalogue of the I Biennial of European Landscape Architecture (1999). Remaking Landscapes. COAC Barcelona Catalogue of the II Biennial of European Landscape Architecture (2001). Gardens in arms. COAC Barcelona Catalogue of the III Biennial of European Landscape Architecture (2003). Only with nature. COAC Barcelona Catalogue of the IV Biennial of European Landscape Architecture(2006). Landscape: Product/Production. COAC Barcelona Catalogue of the V Biennial of European Landscape Architecture (2008). Storm and stress. COAC Barcelona Catalogue of the VI Biennial of European Landscape Architecture (2010). Landscape: Product/ Production. COAC Barcelona

23 Catalogue of the VII Biennial of European Landscape Architecture (2012). Liquid landscapes. COAC Barcelona Dramstad, Wenche E (1996). Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning. New York: Island Press Garraud, Colette.(1994) L'ideé de nature dans l'art contemporain. Paris: Flammarion; Centre Nacional des Arts Plastiques González Bernáldez, F.. (1981) Ecología y paisaje. Madrid: H. Blume. Jackson, John Brinckerhoff. (1994) A sense of place, a sense of time. New Haven: Yale University Press Jellicoe Geoffrey and Susan (1995). The Landscape of Man. Shaping the environment from prehistory to the present day.thames and Hudson King, Ronald. (1980) Les paradis terrestres: une histoire mondiales des jardins. Paris: Albin Michel Landscape transformed. (1996) London: Academy Editions Lynch, Kevin. (1977) Site Planning. 2nd ed. Cambridge (Mass): The MIT Press Laurie Michael (1975). An introduction to Landscape architecture.ed. Elsevier Mc Harg Ian (1992). Design with nature. John Wiley and Sons inc. Marcel O (1989). Composer le paysage. Champ Vallon Roszak, Theodore. (2001) The Voice of the earth: an exporation of ecopsychology. Grand Rapids: Phanes Schama, Simon. (1995) Landscape and memory. London: Harper Collins, cop Shigo, Alex L.(1991) Modern arboriculture: a systems approach to the care of trees and their associates. Hampshire: Shigo Stefulesco, Caroline. (1993) L'urbanisme végétal. Paris: Institut pour le dévéloppement forestie Steenbergen Clemens, Wouter Reh (1996). Architecture and Landscape. The Design Experiment of the Greta European Gardens and Landscapes. Prestel Waterscapes: planning, building and designing with water. Basel: Birkhäuser, (2001) Waldheim Charles (2006) The Landscape Urbanism Reader Princeton Architectural press Wrede S., Howard Adams W. (1994). Denatured Visions. MOMA Trieb Marc (1993). Modern Landscape Architecture: A critical review. MIT press Θεανώ Τερκενλή (1996) Το πολιτιστικό τοπίο: γεωγραφικές προσεγγίσεις. Παπαζήση Κωνσταντίνος Μωραΐτης. Το τοπίο: Πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου. ΕΜΠ «Ωραίο, φρικτό κι απέριττο τοπίο» Αναγνώσεις και προοπτικές του τοπίου στην Ελλάδα. (2003) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Νησίδες

24 Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός μικρής κλίμακας και αντικειμένων 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Β Εξάμηνο: Μάθημα ελεύθερης επιλογής Διδάσκων : Επικ. Καθ. Ιάκωβος Ρήγος Σχεδιασμός μικρής κλίμακας και αντικειμένων: Το μικρής κλίμακας κτιριακό έργο καθώς και το αντικείμενο έχουν ιστορία χιλιάδων ετών. Τα χειροποίητα και βιοτεχνικά "μοναδικά" έργα περικλείουν την πείρα αιώνων και την γοητεία που αποτυπώνει η άμεση έκφραση φυσικών υλικών, μέσω της γνώσης χειρισμού των. Η σημερινή βιομηχανική παραγωγή είναι εφικτή μόνο μέσω της τυποποίησης και η πραγματοποίησή της υπακούει σε αυστηρούς κανόνες και στην εξισορόπηση πληθώρας παραμέτρων. Τελικά, για άλλη μιά φορά, η μαθητεία και η μακρόχρονη παράδοση δίνουν κορυφαία ποιότητα. Βιβλιογραφία: Produkt, Form, Geschichte. ISBN Renzo Piano, Building Workshop: , A+U extra Edition 1989 Carlo Scarpa, A+U extra Edition 1985 Design e Comunicazione visiva, Bruno Munari 1968 Von material zu architektur, L. Moholy Nagy, neue Bauhausbuecher, Passau Florian Kupferberg Verlag 1968 Φύση, όρια, υλικά, Γιάννης Δαικόπουλος, Γιάννης Ζιώγας, Φλώρινα 2011, isbn Ανάπτυξη και μορφή στον φυσικό κόσμο, D' Arcy W. Thompson, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ 1999.

25 Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικός χώρος 1 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου Β Εξάμηνο: Μάθημα ελεύθερης επιλογής Διδάσκων: Επικ. Καθηγητής Κωστής-Αλκέτας Ουγγρίνης Συνοπτική περιγραφή μαθήματος Το εργαστηριακό αυτό μάθημα έχει ως κύριο θέμα την εφαρμογή της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική και ειδικότερα προς την κατεύθυνση δημιουργίας ανταποκριτικών (responsive) και μεταβαλλόμενων (transformable) χώρων. Το μάθημα εστιάζει στην τεχνολογία που ενσωματώνεται στα κτίρια, τόσο στο software όσο και στο hardware, και είναι ικανή να δημιουργήσει επιπλέον επίπεδα στη λειτουργία της, στην αισθητική που προβάλει και στην επικοινωνία που μπορεί να έχει με τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν. Απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς καθώς αποτελεί μια διαεπιστημονική προσέγγιση και οδηγεί σε πλειάδα εφαρμογών και καινοτόμες επαγγελματικές δεξιότητες. Η εφαρμογή ευφυών συστημάτων στο χώρο αντιμετωπίζεται ως δυνατότητα ανταπόκρισης του χώρου σε ποικιλία καταστάσεων και σχεδιασμού διαδραστικών εμπειριών. Οι εξελίξεις στο χώρο των ενσωματωμένων διατάξεων (embedded technologies), έξυπνων υλικών (smart materials) και πολυμέσων επικοινωνίας (interactive media) επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή μεταβαλλόμενων στοιχείων που αποτελούν κυρίαρχα τμήματα της σχεδιαστικής και λειτουργικής λογικής. Αυτή η τάση είναι ένας τομέας ο οποίος πρόσφατα γνωρίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών του που ταιριάζουν στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και των μελλοντικών προοπτικών που φαίνονται να υπάρχουν σε αυτήν. Αποτελεί την ουσιαστική σύζευξη των πληροφοριακών συστημάτων με την δομή των χώρων και των μορφών τους. Φέρνοντας την αρχιτεκτονική πρακτική και τον κτισμένο χώρο σε εναρμόνιση με τη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις των μηχανικών του σήμερα. Μαθησιακοί στόχοι Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη δημιουργία ανταποκριτικών χώρων. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εμπειρία στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

26 - Κινητικά συστήματα: Τα απαιτούμενα συστήματα για την καταγραφή, επεξεργασία και χειρισμό των δεδομένων και τον μετέπειτα έλεγχο κινούμενων στοιχείων. (Sensor-Controller-Actuator systems) - Προγραμματισμός: Βασικές τεχνικές γνώσεις για τον προγραμματισμό σε ανοιχτές πλατφόρμες (open source platforms) φυσικών και ψηφιακών εργαλείων που θα ελέγχουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών πρωτοτύπων. - Ανταποκριτική λογική στην Αρχιτεκτονική: Η λογική του συσχετισμού των δυναμικών φαινομένων με το κτισμένο περιβάλλον. Ορισμός και δυνατότητες που παρέχει η προσέγγιση αυτή. - Επαυξημένη Αρχιτεκτονική: Η διαδικασία με την οποία ο χώρος περιέχει επιπλέον επίπεδα «πληροφορίας» (layers of information). Παρουσιάζεται η ικανότητα ύπαρξης περισσότερων δεδομένων από το ίδιο περιβάλλον. - Σχεδιασμός βάσει δραστηριότητας: Παρουσιάζεται η διαγραμματική μέθοδος στην οποία ο σχεδιασμός βασίζεται στην παρατήρηση των δραστηριοτήτων που καλείται να καλύψει ο κτισμένος χώρος. Καταγράφει την εξέλιξη των χαρακτηριστικών βάσει του χρόνου και προσαρμόζει το κτίρο επάνω στα μοτίβα που προκύπτουν. Στην ουσία εξελίσει τη σχεδιαστική διαδικασία να υπολογίζει την χωρική λειτουργία ως χρονικά εξαρτημένη. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Ουγγρίνης, Κ.-Α. (2012). Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική: Κίνηση, Προσαρμογή, Ευελιξία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. Oungrinis, K.-Α. (2006). Transformations: Paradigms for Designing Transformable Spaces. Cambridge, MA: Harvard Design School - Design and Technologies Report Series. Schwartz-Clauss, M. & von Vegesack, A. (Eds.). (2002). Living in Motion: Design and Architecture for Flexible Dwelling. Weil am Rhein: Vitra Design Stiftung GmbH. Kronenburg, R. (2007). Flexible. London: Lawrence King. Beesley, P., Hirosue, S., Ruxton, J., Tränkle, M., & Turner, C. (Eds.). (2006). Proceedings of Responsive Architectures: Subtle Technologies Toronto: Riverside Architectural Press. Oostehuis, K., & Feireiss, L. (Eds.). (2006). Game Set and Match II. Rotterdam: Delft University of Technologoy and Episode Publishers.

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΟΙΡΑ (ninamar@otenet.gr)

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΟΙΡΑ (ninamar@otenet.gr) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Χειμερινό εξάμηνο Διδακτικού έτους 2013-14 ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ* ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει 10 εξάμηνα φοίτησης, περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 ECTS αλλά και διδακτικές μονάδες (σε μια ισοδυναμία ECTS/Δ.Μ.), κατανεμημένες σε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α ΤΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SUBARQUITECTURA + J.M. Torres Nadal Research Facilities in UMH University Concept model depicting noise

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ε.Μ.Π. ΤΟΜΕΑΣ ΙV ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

παθητικός δροσισµός - αερισµός

παθητικός δροσισµός - αερισµός παθητικός δροσισµός - αερισµός Πηγή : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_11/06/2005_1284166 Παθητικά και Υβριδικά Συστήµατα Ψύξης 01 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Actual

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016. User-Pc

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016. User-Pc ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016 User-Pc Θ έ μ ι δ ο ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ ο e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΜ ΠΘ, Βόλος 27-30 Σεπτ. 2012 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μηχανικός ΠΘ,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του μαθήματος

Περιγραφή του μαθήματος Περιγραφή του μαθήματος Δρ. Χρήστος Ηλιούδης 1ο Μάθημα: περιγραφή μαθήματος Σκοπός Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης των υπολογιστών ως μια

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 Δελτίο Τύπου Athens by sound Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το κτισμένο. Αρχιτεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του χώρου υλικές και άυλες. Η ατμόσφαιρα, οι ήχοι, οι μυρωδιές,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Κ.Μ.: 211) Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-14 [Ε εξάμηνο - Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Μορφή μαθήματος Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας»

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας» Theory and praxis: The role of philosophy in the understanding of the architectural language Maria Vidali Conference proceedings by: The significance of Philosophy in Architectural Education, 2009, Panayotis

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα