«Παρουσίαση κριτική θεατρικής παράστασης της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Παρουσίαση κριτική θεατρικής παράστασης της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki»"

Transcript

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Παρουσίαση κριτική θεατρικής παράστασης της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki» Πόλκας Λάμπρος Καθηγητής Φιλόλογος, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο εφαρμοσμένο αυτό σενάριο οι μαθητές παρακολούθησαν πρώτα ολόκληρη τη βιντεογραφημένη θεατρική παράσταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, με σκοπό, προτού διδαχθούν συστηματικά την ομώνυμη τραγωδία μέσα από το αρχαίο κείμενο, να γνωρίσουν εποπτικά και με παραστατικό τρόπο τη συνολική υπόθεση του έργου, καθώς επίσης βασικά στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του. Στη συνέχεια, παρακολουθώντας σε ομάδες τμήματα της βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης της «Αντιγόνης», ασκήθηκαν στη συνεργατική παραγωγή λόγου σε περιβάλλον wiki, συντάσσοντας μια παρουσίαση-κριτική η οποία δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο της τάξης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αντιγόνη, βίντεο, wiki, συμπαραγωγή λόγου, παρουσίαση-κριτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σενάριο αυτό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από τον γράφοντα τον Νοέμβριο- Δεκέμβριο του 2012 στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας πράξης υπό τον τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση» Οριζόντια Πράξη στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο». Οι μαθητές παρακολούθησαν πρώτα ολόκληρη τη βιντεογραφημένη θεατρική παράσταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, με σκοπό, προτού διδαχθούν συστηματικά την ομώνυμη τραγωδία μέσα από το αρχαίο κείμενο, να γνωρίσουν εποπτικά και με παραστατικό τρόπο τη συνολική υπόθεση του έργου, καθώς επίσης βασικά στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του. Παράλληλα, το σενάριο αποτέλεσε μια πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων που κατείχαν οι μαθητές από την Εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου (Δρακόπουλος κ.ά, 2007: 9-23) σχετικά με το αρχαίο θέατρο, το δράμα, καθώς επίσης με αντιπροσωπευτικά, κατά ποσόν και κυρίως κατά ποιόν, μέρη της αρχαίας τραγωδίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες και παρακολουθώντας τμήματα της βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης της «Αντιγόνης», ασκήθηκαν στη συνεργατική παραγωγή λόγου σε περιβάλλον wiki ως προς τέσσερα μέρη της βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης: α) τον τρόπο δραματοποίησης του μύθου της «Αντιγόνης», β) το ήθος/χαρακτήρα των ηθοποιών, γ) τις ιδέες/διανοήματα του έργου, και δ) τις [274]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εφαρμοσμένες στη βιντεογραφημένη παράσταση εκδοχές της όψεως (σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, κτλ). Τελικό προϊόν των συνεργατικών δραστηριοτήτων των μαθητών στο περιβάλλον του wiki ήταν η δημιουργία μιας παρουσίασης-κριτικής της βιντεογραφημένης παράστασης της «Αντιγόνης» με έμφαση στα τέσσερα προηγούμενα μέρη της. Η παρουσίαση-κριτική των μαθητών δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο της τάξης. ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Παρουσίαση-κριτική βιντεογραφημένης παράστασης της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: ± 9 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών / προαπαιτούμενες γνώσεις Το σενάριο εντάχθηκε στη διδασκαλία της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γενικής Παιδείας), που διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα στη Β τάξη λυκείου. Συνδύασε ωστόσο στοιχεία από την ενότητα «Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης» του σχολικού εγχειριδίου της Έκθεσης-Έκφρασης (Τσολάκης κ.ά., 2005: 191 κ.ε.), και κάλυψε, ως ανακεφαλαιωτικό μάθημα, διδακτική ενότητα με τίτλο «Εισαγωγή στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, το δράμα και την αρχαία ελληνική τραγωδία». Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σεναρίου, οι απαιτήσεις από την πλευρά του εκπαιδευτικού ήταν: να έχει συστηματική γνώση του συνολικού έργου της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή και να μπορεί να εποπτεύει το περιεχόμενο και τη μορφή της επαρκώς να γνωρίζει ζητήματα που αναφέρονται στην πρόσληψη της «Αντιγόνης» στη νεότερη και σύγχρονη γραμματεία και ειδικότερα στο θέατρο να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στον συντονισμό και τη διαχείριση της συνεργατικής παραγωγής λόγου στο περιβάλλον wiki να μπορεί να επεξεργάζεται βίντεο και να το διαχειρίζεται στο διαδίκτυο και στα περιβάλλοντα web 2.0. Από την πλευρά των μαθητών οι απαιτήσεις ήταν: να διαθέτουν γενικές, εισαγωγικές γνώσεις για το αρχαίο ελληνικό θέατρο, το δράμα και ειδικότερα την αρχαία ελληνική τραγωδία να έχουν αφομοιώσει τα περιεχόμενα της ενότητας «Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης» του σχολικού εγχειριδίου της Β λυκείου «Έκθεση-Έκφραση» να μπορούν να συντάσσουν κείμενα σε δομημένες παραγράφους να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη συνεργατική παραγωγή λόγου στο περιβάλλον wiki και να μπορούν να διαχειρίζονται ιστοσελίδες του διαδικτύου. Σχεδιασμός και εφαρμογή του σεναρίου αφορμήθηκαν από το διαπιστωμένο γεγονός ότι η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή προσεγγίζεται στη διδακτική πράξη κειμενοκεντρικά και λογοκεντρικά και πολύ λίγο ως δραματικό υλικό (Παπάζογλου 2001: 143). Οι ισχύουσες αυτές προσεγγίσεις, οι οποίες ενισχύονται από τις προτάσεις των συντακτών του σχολικού εγχειριδίου, παραγνωρίζουν καταστατικές αρχές του αρχαίου δράματος, όπως αυτή της [275]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» εκτέλεσης-παράστασής του μπροστά σε κοινό, στερώντας από τους μαθητές τη δυνατότητα να απολαύσουν το έργο και, παράλληλα, βλέποντάς το, να το κρίνουν παίρνοντας θέση για τις ιδέες, τις φόρμες και τις αξίες του. Με την εφαρμογή του σεναρίου επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση του διδακτικού αυτού προβλήματος. Εξάλλου, επειδή η διδασκαλία ολόκληρης της «Αντιγόνης» σπανίως ολοκληρώνεται, λόγω έλλειψης επαρκούς διδακτικού χρόνου (δύο ώρες την εβδομάδα), οι μαθητές αγνοούν την εξέλιξή του έργου και δεν το απολαμβάνουν στη συνολικότητα / καθολικότητά του, στον βαθμό που οι συντελεστές και τα θεατρικά σημεία της παράστασης με τους θεατές συγκροτούν ένα αδιάσπαστο όλον (Τσαρμποπούλου 2000: 302). Το προκείμενο σενάριο, τοποθετώντας την παρακολούθηση και την κρίση της θεατρικής παράστασης στην αρχή της διδασκαλίας, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της Εισαγωγής του σχολικού εγχειριδίου, έφερε την παραστασιακή εκδοχή της τραγωδίας από το περιθώριο στο κέντρο. Υλοποιήθηκαν έτσι τόσο οι αδρανείς ως προς την εφαρμογή τους διατυπώσεις της σκοποθεσίας του μαθήματος, που αναφέρονται στη θεατρική της διάσταση, όσο και οι σχετικές υποδείξεις για σύνταξη από τους μαθητές της παρουσίασης θεατρικής παράστασης, οι οποίες υπάρχουν τόσο στο σχολικό εγχειρίδιο της Έκθεσης- Έκφρασης της Β Λυκείου (Τσολάκης κ.ά., 2005: 196) όσο και στο εγχειρίδιο αξιολόγησης του ΚΕΕ (1999: 319) για το ίδιο μάθημα. Τέλος, η πρόταξη της βιντεογραφημένης θεατρικής παράτασης στη διδασκαλία υποστήριξε επαγωγικά την ενίσχυση της κατανόησης του κειμένου. Δάσκαλος και μαθητές, στο πλαίσιο της ερμηνείας του, είχαν τη δυνατότητα να προβούν σε συγκρίσεις μεταξύ του γραπτού κειμένου και της θεατρικής του απόδοσης και να συζητήσουν ιστορικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραμέτρους του έργου όσον αφορά την παραγωγή και την πρόσληψή του. 4. Στόχοι του διδακτικού σεναρίου Ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία, τέθηκαν οι επόμενοι στόχοι: 1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το περιβάλλον παραγωγής και κυκλοφορίας μιας σύγχρονης θεατρικής παράστασης αρχαίου δράματος, τους συντελεστές και τους μηχανισμούς που καθορίζουν την επιτυχία ή και την αποτυχία της εκτέλεσής της. 2. Να συνειδητοποιήσουν ότι το νόημα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας δεν είναι ούτε σταθερό ούτε αυταπόδεικτο, αλλά ότι εξαρτάται από τις διαφορετικές χρονικές στιγμές πρόσληψής του από το κοινό, που το αναπαριστάνει, το διασκευάζει και το ερμηνεύει για να εκφράσει δικές του ανάγκες και αξίες. 3. Να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες και μέρη (κατά ποσόν και κατά ποιόν) της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, παρακολουθώντας τον εφαρμοσμένο μετασχηματισμό τους σε μια βιντεογραφημένη θεατρική παράσταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή. 4. Να προβληματιστούν σε θεμελιώδεις, θεματικούς και ιδεολογικούς, άξονες της τραγωδίας της «Αντιγόνης», που αναφέρονται: στη διαμάχη ανάμεσα στο γραπτό δίκαιο των ανθρώπων και το άγραφο εθιμικό των θεών, [276]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ στις σύνθετες διαπλοκές ανάμεσα στην οικογένεια-οίκο και στη δημόσιαπολιτική ζωή, στον συγκρουσιακό ρόλο των φύλων και των ηλικιών, στις αντίπαλες σχέσεις, με τα συνεπακόλουθά τους, ανάμεσα στους φορείς της αδυναμίας και της δύναμης. 5. Να συγκρίνουν τους προηγούμενους άξονες με τη σημερινή πραγματικότητα, αναστοχαζόμενοι για τη διαχρονική τους παρουσία, την εξαφάνιση ή και τη μετάλλαξή τους. 6. Να εφαρμόζουν σχετικές με την αρχαία ελληνική τραγωδία έννοιες και ορολογία, με βάση προϋπάρχουσες θεωρητικές τους γνώσεις. 7. Να ασκηθούν στην ακρόαση και τη θέαση του μεταφρασμένου παραστασιακού λόγου της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 8. Να προσλάβουν τον σύγχρονο μεταφρασμένο παραστασιακό λόγο του έργου ως δημιουργική διαδικασία εμπλουτισμού του αρχαιοελληνικού πρωτότυπου λόγου με νέα στοιχεία, που το ενισχύουν και το αναδεικνύουν εξασφαλίζοντας έτσι την επιβίωσή του. 9. Να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην, προφορική ή και γραπτή, έκφραση των προσωπικών τους απόψεων, δουλεύοντας ατομικά ή σε ομάδες, με αφορμή ιστορικά, πολιτιστικά, ιδεολογικά και θεατρικά, ζητήματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 10. Να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης για την αξία των κειμένων που παράγουν, μέσω της παρατήρησης, της επεξεργασίας, του αναστοχασμού και της ανταλλαγής με τους συμμαθητές τους της αναγνωστικής τους κρίσης και ευαισθησίας. Ως προς τις ΤΠΕ, τέθηκαν οι επόμενοι στόχοι: 11. Να καλλιεργήσουν οι μαθητές δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης των οπτικών ισοδυνάμων των γραπτών κειμένων, αξιοποιώντας πόρους της κινούμενης εικόνας. 12. Να επιλέγουν, να συνδυάζουν και να αξιολογούν στοιχεία από εικονιστικές και κειμενικές πηγές πληροφόρησης. 13. Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου, δουλεύοντας σε ομάδες και αξιοποιώντας εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου και του Web Να επεξεργάζονται και να συνθέτουν πληροφορίες τις οποίες να μπορούν να εμπλουτίζουν, να βελτιώνουν και να αναθεωρούν μέσω του διαλόγου, της ασύγχρονης ή και σύγχρονης επικοινωνίας, και της αλληλοδιόρθωσης. 15. Να αντιληφθούν ότι τα λάθη που κάνουν στα ψηφιακά τους κείμενα δεν είναι αρνητικό αλλά αναμενόμενο στοιχείο που, μέσω της διορθωτικής ανατροφοδότησης, οδηγεί στη βελτίωση της γραπτής τους έκφρασης. 16. Να συνειδητοποιήσουν ότι τα ψηφιακά περιβάλλοντα γραφής ενισχύουν τις δυνατότητες επεξεργασίας των κειμένων τους και ότι, γενικότερα, το γράψιμο δεν είναι μία και μοναδική, στατική και τελεσίδικη, απόπειρα αλλά επίμονη και δυναμική διαδικασία. 17. Να αναστοχαστούν όσον αφορά την επικοινωνιακή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των ψηφιακών τους εργασιών, παράγοντας κείμενα ως ερευνητές-συγγραφείς, για το ευρύτερο κοινό. [277]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 18. Να προβληματιστούν για τον τεχνητό, ιστορικά και κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένο, χαρακτήρα των ψηφιακών μέσων. 5. Οργάνωση της τάξης Χρήση Η.Υ. Στο σενάριο χρησιμοποιήθηκε βίντεο, το οποίο λειτούργησε ως «προκαταβολικός οργανωτής» / advance organizer: ως κατάλληλα, δηλαδή, σχετικό και προσαρμοσμένο εποπτικό μέσο, που εισάγεται ενόψει της διδασκαλίας νέου κειμενικού υλικού, με σκοπό να διευκολύνει την πληρέστερη κατανόησή του (Ausubel, et al. 1978: ). Δεν αγνοήθηκε, βέβαια, ότι το βίντεο έχει τον δικό του κώδικα και ότι η «γλώσσα» που χρησιμοποιείται στη βιντεογραφημένη «Αντιγόνη» δεν μπορεί να ενταχθεί στη γραμματική της θεατρικής παράστασης. Γι αυτό υπενθυμίστηκε από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, όπου και όταν χρειάστηκε, ότι χρησιμοποιούσαν έναν υβριδικό πόρο που δεν μπορεί να υπολογιστεί ο ίδιος ως μέσο (με την κυριολεκτική σημασία του όρου) αλλά λειτουργεί ως όχημα άλλων μέσων (Willems 2007: 36), όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση η θεατρική παράσταση της «Αντιγόνης». Η λειτουργία, εξάλλου, της βιντεογραφημένης παράστασης στη διδασκαλία αποδείχθηκε εξαιρετικά ευλύγιστη έναντι της μονιμότητας της θεατρικής της εκδοχής, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να προσθέσουν τη δική τους ερμηνεία στο ούτως ή άλλως ρευστό νοημά της. Ο συνδυασμός ολόκληρης, πρώτα, της βιντεογραφημένης παράστασης με την αποσπασματική, στη συνέχεια, παρακολούθησή της στο εσωτερικό των ομάδων των μαθητών σκοπό είχε την υπέρβαση των σχετικών ερευνητικών διλημμάτων όσον αφορά την αξιοποίηση του βίντεο γενικότερα στη διδασκαλία (King 2002: ; Seferoğlu 2008: 2). Ως εικονικός χώρος γραπτής έκφρασης των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το wiki (vitaena). Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι τα wikis προσφέρονται τόσο για την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων της παραγωγής του γραπτού λόγου όσο και, ειδικότερα, για το συνεργατικό γράψιμο, εξαιτίας δύο εγγενών χαρακτηριστικών τους: την απλότητα και την ευλυγισία (Meishar-Tal, & Gorsky 2010; Kessler 2009; Lundin 2008: 435). Με βάση την απλότητα δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να δομήσουν οι ίδιοι τόσο τον τρόπο της κειμενικής τους εργασίας όσο και το πώς θα λειτουργήσει το ίδιο το wiki, προσαρμόζοντας έτσι τους δύο αυτούς τρόπους στις δικές τους καταστασιακές ανάγκες, τα στιλ μάθησης και γραψίματος. Όσο για την ευλυγισία, το wiki συνέβαλε στη δημιουργία ομαδο-συνεργατικών καταστάσεων στο γράψιμο, επιτρέποντας στους μαθητές να διαπραγματευτούν τους διαμοιρασμένους χώρους με βάση τις απαιτήσεις του σεναρίου. Εφαρμόστηκε, ειδικότερα, το ομαδοσυνεργατικό σχήμα της «συναρμολόγησης» / jigsaw method (Aronson & Patnoe 1997). Ωστόσο, για λόγους οικονομίας χρόνου, οι ομάδες των «ειδικών» μαθητών δεν σχηματίστηκαν καθ οδόν, όπως ισχύει στην κανονική τροπή jigsaw, αλλά ανατέθηκαν εξ αρχής ρόλοι στα μέλη των ομάδων (παραλλαγμένη εκδοχή). Οι μαθητές, καθώς είχαν τη δυνατότητα στο σενάριο να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν περιεχόμενα των κειμένων τους στο wiki, μπορούσαν να διαμοιραστούν με πιο ισότιμο τρόπο τα κείμενα από ό,τι συμβαίνει στην παραδοσιακή διδασκαλία, όπου, κατά κανόνα, ο δάσκαλος παρέχει τα υπό εξέταση κείμενα και οι μαθητές, προφορικά ή γραπτά, [278]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ απαντούν. Αυτή η «ανοιχτή» δομή του wiki έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές, υπερβαίνοντας τους παραδοσιακούς τύπους γραψίματος, να διεπιδράσουν με κριτικό τρόπο στην εκπόνηση των συνεργατικών τους δραστηριοτήτων και να αναστοχαστούν τα κείμενα που δημιουργούσαν (Lundin 2008: , 440). Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός λειτουργούσε ως υποστηρικτής-εμψυχωτής της µάθησης, που, βοηθώντας την ταχύτερη πνευµατική ωρίµανση των µαθητών («ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης»), δηµιουργεί κίνητρα, ως µέλος των οµάδων, ενθαρρύνει και διατυπώνει ισότιµα την άποψή του, και ως σύµβουλος και «τρίτος» αναγνώστης, είναι διαρκώς διαθέσιµος για υποστήριξη και συµβουλές. Οι δραστηριότητες του σεναρίου αυτού διεκπεραιώθηκαν από τους μαθητές διά ζώσης, εντός του σχολείου (σχολική τάξη και εργαστήριο πληροφορικής) και, για λόγους οικονομίας χρόνου, εξ αποστάσεως, στο σπίτι, με βάση προηγούμενες οδηγίες του εκπαιδευτικού. Ως εικονικοί χώροι χρησιμοποιήθηκαν το διαδίκτυο, το wiki μαθήματος και το ιστολόγιο της τάξης. Για τις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν στην τάξη χρησιμοποιήθηκε ένας φορητός υπολογιστής με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για τις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής χρειάστηκαν ένας κεντρικός εξυπηρετητής του εκπαιδευτικού, με τον οποίο συνδέονταν, μέσω τοπικού δικτύου, έξι υπολογιστικοί σταθμοί εργασίας των μαθητών. Όλοι οι υπολογιστές (με Windows xp) είχαν, μέσω του διαδικτύου, πρόσβαση στο wiki μαθήματος, με το οποίο οι εγγεγραμμένοι μαθητές ήταν ήδη εξοικειωμένοι από προηγούμενες εργασίες. Τέλος, για τις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν εξ αποστάσεως, στο σπίτι, οι μαθητές δούλεψαν με προσωπικούς υπολογιστές που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 6. Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου Α. Αιτιολόγηση του θεωρητικού πλαισίου Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, δόθηκε έμφαση στην επιτελεστική διάσταση / performance της «Αντιγόνης», στο βαθμό που το συνταγμένο κείμενό της προοριζόταν τόσο για ακρόαση όσο και κυρίως για παράσταση (Halleran 2005; Wiles 2009: 15-18). Εξάλλου, ο παραστασιακός λόγος της αρχαίας τραγωδίας συναρτήθηκε στο σενάριο με τη διαφορετική, ανάλογα με τον χρόνο και τον χώρο, πρόσληψή της από το κοινό. Η θεατρική πρόσληψη της «Αντιγόνης» ήταν, κατ επέκταση, μία από τις επιτελεστικές της εκδοχές με την οποία ήρθαν σε επαφή οι μαθητές, υποκινώντας διαφορετικές και συνάμα υπεύθυνες ανταποκρίσεις (Rosenblatt 1978: ix). Στην προοπτική της βιωματικής πρόσληψης το κέντρο βάρους μεταφέρθηκε από τη μία και κυρίαρχη ερμηνεία στις πολλαπλές αναγνωστικές εκδοχές που απορρρέουν από τον ορίζοντα πρόσληψης των μαθητών-αναγνωστών (Γιάννου 2003: ). Η συνεργασία τους στην παραγωγή λόγου, όσον αφορά αντιπροσωπευτικά μέρη της παραστασιακής εκδοχής της τραγωδίας, ήταν μια εισαγωγική πρόσκληση ενίσχυσης της επικείμενης ανάγνωσης του κειμένου μέσω της θέασης της βιντεογραφημένης παράστασης. Ως προς τις στρατηγικές μάθησης, η υιοθέτηση της παραλλαγμένης μαθησιακής στρατηγικής της «συναρμολόγησης» / jigsaw method, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως, αναφέρεται στο σχήμα της «συνεργατικής [279]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» μάθησης με την υποστήριξη του υπολογιστή» / Computer Supported Collaborative Learning, το οποίο υποστηρίζει την προαγωγή της συνεργατικής γνώσης, την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και διερεύνησης και την καλλιέργεια σύνθετης σκέψης των μαθητών με τη βοήθεια των ΤΠΕ (Dillenbourg 1999; Stahl, et al. 2006). Θεωρητικό σχήμα και συγκεκριμένη μαθησιακή στρατηγική αντιστοιχήθηκαν με το ευλύγιστο και συνεργατικό περιβάλλον του wiki. Ελήφθησαν, τέλος, υπόψη οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της παραγωγής του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τις οποίες το γράψιμο θεωρείται δυναμική διαδικασία (Κουτσογιάννης 1998: 19-20, 68). Αυτό σημαίνει ότι τα κείμενα που συνέτασσαν στο wiki οι μαθητές δεν θεωρούνταν οριστικά, τελειωμένα προϊόντα που γράφονταν άπαξ, αλλά μπορούσαν να επανελέγχονται και να βελτιώνονται μέσα από τις διαδικασίες της επαναγραφής και αναθεώρησης με βάση τις διορθώσεις/υποδείξεις όχι μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και των ίδιων των μαθητών. Β. Περιγραφή ροής δραστηριοτήτων Φάση 1η: Προβολή της βιντεογραφημένης «Αντιγόνης» σε ολομέλεια Δραστηριότητα 1η: Σύσταση της θεατρικής παράστασης. Ρόλοι: εκπαιδευτικός. Πόροι: υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο. Χώρος: σχολική αίθουσα. Διάρκεια: μία διδακτική ώρα. Περιγραφή: ο εκπαιδευτικός, διαχειριζόμενος σχετική ιστοσελίδα, εισήγαγε τους μαθητές σε βασικά χαρακτηριστικά της θεατρικής παράστασης της «Αντιγόνης», παραγωγής 1995 του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία του Μ. Βολανάκη (στόχοι: 1, 2). Η παρουσίαση μοιράστηκε: α) στα προ της παράστασης αντιπροσωπεύεται στη σχετική ιστοσελίδα με τους τίτλους «Πρόγραμμα» και μέρος των «Δημοσιευμάτων» β) στην ίδια την παράσταση δηλώνεται με τα στοιχεία «Θεατρικό έργο», «Συντελεστές», «Διανομή», «Τόπος και τον Χρόνος», και γ) στα μετά της παράστασης, όπου και οι δημοσιευμένες στον Τύπο κριτικές στα «Δημοσιεύματα». Ο εκπαιδευτικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία «Συντελεστές», «Διανομή», «Τόπος και Χρόνος» και «Δημοσιεύματα», τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους οι μαθητές στις επόμενες δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής αντιμετωπίστηκαν τυχόν απορίες των μαθητών που κρατούσαν σημειώσεις. Δραστηριότητα 2η: Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης. Ρόλοι: μαθητές ως σύνολο. Πόροι: βίντεο, σελίδα wiki. Χώρος: σχολική αίθουσα. Διάρκεια: δύο διδακτικές ώρες. Περιγραφή: οι μαθητές παρακολούθησαν ολόκληρη τη βιντεογραφημένη παράσταση της «Αντιγόνης» (στόχοι: 3, 4, 5, 7). Ο εκπαιδευτικός είχε φροντίσει να συνδέσει τα επτά clips της παράστασης του Εθνικού σε ένα βίντεο, ώστε να μη διασπάται η παρακολούθησή της από τους μαθητές. Δραστηριότητα 3η: Συζήτηση. Ρόλοι: εκπαιδευτικός, μαθητές ως σύνολο. Πόροι: σχολικό εγχειρίδιο, έντυπες σημειώσεις. Χώρος: σχολική αίθουσα. Διάρκεια: μία διδακτική ώρα. Περιγραφή: με κατευθυντήριες προφορικές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, οι μαθητές εκφράστηκαν ελεύθερα και προφορικά, διατυπώνοντας τις εντυπώσεις και τις πρώτες εκτιμήσεις τους από την παρακολούθηση της βιντεογραφημένης [280]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ θεατρικής παράστασης. Παράλληλα, οι μαθητές ανακάλεσαν και εφάρμοσαν, μέσω προφορικών ερωτήσεων του εκπαιδευτικού, τις θεωρητικές γνώσεις που είχαν από τη διδασκαλία της Εισαγωγής του σχολικού εγχειριδίου για το αρχαίο θέατρο, το δράμα και την τραγωδία (στόχοι: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 18). Φάση 2η: Συνεργατική παραγωγή λόγου στο wiki Δραστηριότητα 4η: Συγκρότηση ομάδων εργασίας. Ρόλοι: εκπαιδευτικός, μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες wiki. Χώρος: εργαστήριο πληροφορικής. Διάρκεια: μία διδακτική ώρα. Περιγραφή: ο εκπαιδευτικός, διαχειριζόμενος τις σελίδες του wiki του μαθήματος, εξήγησε στους μαθητές πώς θα εκτελέσουν τις δραστηριότητες (στόχος: 13). Οι 24 μαθητές του τμήματος Β 1 χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των τεσσάρων. Οι ομάδες αυτές επρόκειτο να παρακολουθήσουν πρώτα και να διατυπώσουν ύστερα συνεργατικά, στο wiki του μαθήματος, σχόλια-κρίσεις για τα επόμενα μέρη της θεατρικής παράστασης της «Αντιγόνης» του Εθνικού, την οποία είχαν ήδη παρακολουθήσει ολόκληρη στην ολομέλεια: Ομάδα 1η: θα παρακολουθούσε και θα διατύπωνε σχόλια-κρίσεις για τον Πρόλογο, την Πάροδο και το Α Επεισόδιο. Ομάδα 2η: θα παρακολουθούσε και θα διατύπωνε σχόλια-κρίσεις σχόλιακρίσεις για το Α Στάσιμο και το Β Επεισόδιο. Ομάδα 3η: θα παρακολουθούσε και θα διατύπωνε σχόλια-κρίσεις για το Β Στάσιμο και το Γ Επεισόδιο. Ομάδα 4η: θα παρακολουθούσε και θα διατύπωνε σχόλια-κρίσεις για το Γ Στάσιμο και τον Κομμό (Δ Επεισόδιο). Ομάδα 5η: θα παρακολουθούσε και θα διατύπωνε σχόλια-κρίσεις για το Δ Στάσιμο και το Ε Επεισόδιο. Ομάδα 6η: θα παρακολουθούσε και θα διατύπωνε σχόλια-κρίσεις για το Ε Στάσιμο και την Έξοδο. Στο εσωτερικό κάθε τετραμελούς ομάδας καθορίστηκαν οι εξής ρόλοι (Σχήμα 1): Οι σεναριογράφοι: θα σχολίαζαν και θα έκριναν τον τρόπο με τον οποίο δραματοποιείται στη βιντεογραφημένη θεατρική παράσταση ο μύθος/υπόθεση του έργου. Οι ψυχολόγοι: θα σχολίαζαν και θα έκριναν το ήθος/χαρακτήρα των προσώπων που αναδεικνύουν οι ηθοποιοί με τη θεατρική τους υπόκριση. Οι φιλόσοφοι: θα σχολίαζαν και θα έκριναν τα διανοήματα/ιδέες που αναδύονται μέσα από την υπόκριση των ηθοποιών. Οι σκηνογράφοι: θα σχολίαζαν και θα έκριναν το σύνολο των στοιχείων με τα οποία θεατρικοποιείται η τραγωδία (σκηνοθεσία, υπόκριση, σκηνογραφία, αντικείμενα και ενδυμασία των ηθοποιών). Οι μαθητές εντάχθηκαν στις ομάδες τους, αναλαμβάνοντας παράλληλα τους ρόλους τους. Σε κάθε ομάδα ορίστηκε ένας συντονιστής, που είχε τον έλεγχο των εργασιών στο εσωτερικό των ομάδων. Δραστηριότητα 5η: Παρακολούθηση βίντεο με γράψιμο. Ρόλοι: μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες wiki, βίντεο. Χώρος: κατ οίκον. Διάρκεια: 2 ημέρες (Τετάρτη-Παρασκευή). Περιγραφή: τα τέσσερα μέλη των έξι ομάδων, ακολουθώντας οδηγία του εκπαιδευτικού, παρακολούθησαν πρώτα και διατύπωσαν ύστερα τα σχόλια- [281]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» κρίσεις τους στις σελίδες του wiki για τα μέρη της θεατρικής παράστασης που τους αναλογούσαν, όπως είχε καθοριστεί στην αμέσως προηγούμενη δραστηριότητα. Τα κείμενα που παρήγαγαν στο συγγραφικό αυτό στάδιο οι μαθητές αποτελούσαν ένα είδος «πρόβας», τα οποία επιδέχονταν διορθώσεις και βελτιώσεις (στόχοι: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13). Σχήμα 1: ρόλοι μαθητών στο εσωτερικό των έξι ομάδων Δραστηριότητα 6η: Αλληλοδιόρθωση. Ρόλοι: εκπαιδευτικός, μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες του wiki. Χώρος: κατ οίκον. Διάρκεια: 2 ημέρες (Τετάρτη-Παρασκευή). Υπηρεσίες: εργαλεία του wiki, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Περιγραφή: οι μαθητές, ακολουθώντας υποδείξεις του εκπαιδευτικού, διόρθωσαν τα σχόλια - κρίσεις τους για τα μέρη της βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης (στόχοι: 9, 10, 13, 14, 15, 16). Η διόρθωση εξελίχθηκε στο εσωτερικό των ομάδων ανά ζεύγη, με βάση το επόμενο σχήμα (Σχήμα 2): ο σεναριογράφος διόρθωνε το κείμενο του ψυχολόγου και αντίστροφα, ο φιλόσοφος διόρθωνε το κείμενο του σκηνογράφου και αντίστροφα. Σχήμα 2: ομάδες αλληλοδιόρθωσης Κατά την αλληλοδιόρθωση των κειμένων συμπληρωνόταν από τους διορθωτές- μαθητές το πλαίσιο «describe your changes», που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σχετικής σελίδας του wiki, ώστε τα μέλη της ομάδας που δεχόντουσαν τις αλλαγές να έχουν τη δυνατότητα από το «page history» όχι μόνο να τις βλέπουν αλλά και να τις κατανοούν. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθούσε, μέσω της λειτουργίας του wiki «page history», τις διορθώσεις στις οποίες προέβαιναν οι μαθητές και τις σημείωνε. Εξάλλου, ο [282]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εκπαιδευτικός ειδοποιούνταν αυτόματα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για τις εκάστοτε αλλαγές που συνέβαιναν στο wiki από τους μαθητές. Δραστηριότητα 7η: Βελτίωση των κειμένων. Ρόλοι: εκπαιδευτικός, μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες του wiki. Χώρος: κατ οίκον. Διάρκεια: 2 ημέρες (Τετάρτη-Παρασκευή). Υπηρεσίες: εργαλεία του wiki. Περιγραφή: τα μέλη των ομάδων που είχαν δεχτεί διορθώσεις έβλεπαν από το page history το διορθωτικό σχόλιο που τους είχε γίνει. Στη συνέχεια, ενεργοποιώντας το κουμπί Compare μπορούσαν να συγκρίνουν το δικό τους κείμενο με το κείμενο της προτεινόμενης διόρθωσης. Έτσι, επανεξέταζαν το κείμενό τους, αποδεχόμενοι ή και απορρίπτοντας, ενμέρει ή ενόλω, τις διορθωτικές προτάσεις. Βελτίωναν, επομένως, ανάλογα με τις προτεινόμενες διορθώσεις το κείμενό τους (στόχοι: 10, 13, 14, 15, 16). Οι προηγούμενες δραστηριότητες 5 έως και 7 εκτελέστηκαν από τα μέλη των ομάδων, για λόγους οικονομίας χρόνου, εξ αποστάσεως, στο σπίτι. Είχε καθοριστεί οι μαθητές να έχουν ολοκληρώσει όλες τις δραστηριότητες μέχρι την επόμενη συνάντησή τους στην τάξη. Φάση 3η: Ανατροφοδότηση Δραστηριότητα 8η: Κρίσεις-σχόλια του εκπαιδευτικού. Ρόλοι: εκπαιδευτικός. Πόροι: σελίδες wiki. Χώρος: εργαστήριο πληροφορικής. Διάρκεια: μία διδακτική ώρα. Περιγραφή: ο εκπαιδευτικός προέβη στις πρώτες προφορικές εκτιμήσεις για το περιεχόμενο και τη μορφή των κειμένων τα οποία είχαν συντάξει τα μέλη των ομάδων στο wiki (στόχοι: 15, 16). Συνοπτικά διατυπωμένες οι κρίσεις αυτές είχαν ενταχθεί ήδη ως σχόλια από τον εκπαιδευτικό στο κάτω μέρος των σελίδων του wiki, όπου οι μαθητές είχαν συντάξει τα κείμενά τους, στο πλαίσιο «Add a comment». Ο εκπαιδευτικός δεν παρενέβαινε ως αξιολογητής αλλά ως ένας «τρίτος» αναγνώστης που εξέφραζε τη γνώμη του στα κείμενα των μαθητών. Επίσης, με τη «σχολιαστική» παρέμβασή του ο εκπαιδευτικός απέφευγε να προτείνει πολλές και ετερόκλητες βελτιωτικές προτάσεις που θα δημιουργούσαν σύγχυση στους μαθητές. Οι διατυπώσεις των αξιολογικών κρίσεων-σχολίων, επειδή απέβλεπαν στον επανέλεγχο των κειμένων, εκφράζονταν με διακριτικό τρόπο, ώστε να υποκινούν τον αναστοχασμό και να ενθαρρύνουν τους μαθητές στη συνέχεια των εργασιών τους. Δραστηριότητα 9η: Επανέλεγχος των κειμένων από τους μαθητές. Ρόλοι: εκπαιδευτικός, μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες wiki. Χώρος: εργαστήριο πληροφορικής. Διάρκεια: μία διδακτική ώρα. Περιγραφή: τα μέλη των ομάδων αντέδρασαν στις κρίσεις-σχόλια του εκπαιδευτικού (στόχοι: 10, 13, 14, 16). Στο πλαίσιο αυτό εξέφραζαν ελεύθερα τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τη γνώμη του «τρίτου» αναγνώστη-κριτή και διατύπωναν απορίες στις οποίες απαντούσε ο εκπαιδευτικός. Προέβαιναν στον τελικό επανέλεγχο των κειμένων τους έχοντας λάβει σαφείς διορθωτικές υποδείξεις. Φάση 4η: Σύνδεση κειμένων στις ομάδες «ειδικών» Δραστηριότητα 10η: Διαμόρφωση κειμένων. Ρόλοι: μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες wiki. Χώρος: εργαστήριο πληροφορικής. Διάρκεια: μία διδακτική ώρα. [283]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Περιγραφή: τα μέλη των έξι αρχικών ομάδων ανασυντέθηκαν συγκροτώντας τέσσερις ομάδες «ειδικών»: α) σεναριογράφων, β) ψυχολόγων, γ) φιλοσόφων, δ) σκηνογράφων. Κάθε ομάδα «ειδικών» τοποθέτησε σχόλιακρίσεις που ήδη είχε συντάξει σε μία νέα ξεχωριστή σελίδα του wiki (στόχοι: 9, 10, 13, 14). Οι σελίδες αυτές περιέχονταν σε προδιαμορφωμένο στο wiki φάκελο από τον εκπαιδευτικό. Επομένως, σε τέσσερις ξεχωριστές σελίδες του wiki φιλοξενήθηκαν τα έξι κείμενα των σεναριογράφων, των ψυχολόγων, των φιλοσόφων, και των σκηνογράφων. Οι ομάδες «ειδικών» μετέφεραν τα κείμενά τους στις νέες σελίδες του wiki, τοποθετώντας τα με τη σειρά που αντιστοιχούσαν στα έξι μέρη της θεατρικής παράστασης (Σχήμα 3). Δραστηριότητα 11η: Βελτίωση των συνταγμένων κειμένων. Ρόλοι: μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες wiki. Χώρος: κατ οίκον. Διάρκεια: 2 ημέρες (Παρασκευή - Τετάρτη). Περιγραφή: στη δραστηριότητα αυτή οι ομάδες «ειδικών» επεξεργάστηκαν τα περιεχόμενα των τεσσάρων σελίδων τους, ώστε αυτά να αποκτήσουν συνοχή και συνεκτικότητα. Οι σεναριογράφοι επεξεργάστηκαν τη σελίδα για τη δραματοποίηση του μύθου, οι ψυχολόγοι τη σελίδα για το ήθος των ηθοποιών, οι φιλόσοφοι τη σελίδα για τις ιδέες του έργου και οι σκηνογράφοι τη σελίδα για τη σκηνική παράστασή του. Επίσης, καθώς τώρα οι «ειδικοί» είχαν μπροστά τους τις κρίσεις των συμμαθητών τους, μπορούσαν να αναθεωρήσουν ή να βελτιώσουν τα κείμενά τους (στόχοι: 13, 14, 15, 16). Σχήμα 3: τέσσερις σελίδες του wiki με έξι κείμενα των «ειδικών» Δραστηριότητα 12η: Ένωση κειμένων. Ρόλοι: μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες wiki. Χώρος: κατ οίκον. Διάρκεια: 2 ημέρες (Παρασκευή-Τετάρτη). Περιγραφή: οι ομάδες «ειδικών» συγκρότησαν τις τέσσερις διαφορετικές σελίδες τους σε μία. Προέκυψε έτσι ένα κείμενο με τέσσερις κατά σειρά ενότητες, τον μύθο, το ήθος, τη διάνοια, την όψη (Σχήμα 4), το οποίο απετέλεσε το κύριο μέρος της παρουσίασης της θεατρικής παράστασης (στόχοι: 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16). Οι δραστηριότητες 11 & 12 της φάσης αυτής εκτελέστηκαν από τους μαθητές εξ αποστάσεως, στο σπίτι. Τις ολοκλήρωσαν μέχρι τη νέα συνάντησή τους στην τάξη. Φάση 5η: Έκδοση της παρουσίασης Δραστηριότητα 13η: Τελική επιμέλεια της παρουσίασης. Ρόλοι: μαθητές σε ομάδες. Πόροι: σελίδες wiki. Χώρος: εργαστήριο πληροφορικής. Διάρκεια: δύο διδακτικές ώρες. [284]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Περιγραφή: οι μαθητές εργάστηκαν στο πλαίσιο των αρχικών τους έξι ομάδων. Σε προδιαμορφωμένο από τον εκπαιδευτικό ψηφιακό έγγραφο οι ομάδες ανέλαβαν την τελική επιμέλεια των επόμενων μερών της θεατρικής παρουσίασης (στόχοι: 9, 12, 13, 17): Η 1η ομάδα συμπλήρωσε τα προκαταρκτικά στοιχεία της παρουσίασηςκριτικής (τίτλος θεατρικού έργου, συγγραφέας, παραγωγή, σκηνοθέτης, τόπος και χρόνος παράστασης, όνομα κριτικού). Η 2η ομάδα συνέταξε την εισαγωγική και επιλογική παράγραφο της παρουσίασης-κριτικής. Η 3η ομάδα προέβη στην τελική επεξεργασία της παρουσίασης-κριτικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις ομάδες «ειδικών». Η 4η ομάδα τοποθέτησε ένα γενικό τίτλο και υπότιτλους στις τέσσερις ενότητες της παρουσίασης-κριτικής (τον μύθο, το ήθος, τη διάνοια και την όψη). Η 5η ομάδα τοποθέτησε στην παρουσίαση-κριτική δύο φωτογραφίες από την θεατρική παράσταση με δύο λεζάντες. Η 6η ομάδα τοποθέτησε, όπου έκρινε αυτή αναγκαίο, θερμούς υπερσυνδέσμους. Σχήμα 4: Σελίδα του wiki με τις τέσσερις ενότητες παρουσίασης-κριτικής της «Αντιγόνης» Δραστηριότητα 14η: Έκδοση της παρουσίασης. Ρόλοι: εκπαιδευτικός. Πόροι: σελίδες wiki, ιστολόγιο. Περιγραφή: στη δραστηριότητα αυτή ο εκπαιδευτικός ανήρτησε την παρουσίαση-κριτική των μαθητών ως υπερσύνδεσμο στο ιστολόγιο της τάξης (Γεννάδειο Πειραματικό), ώστε αυτή να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Δραστηριότητα 15η: Αξιολόγηση. Ρόλοι: εκπαιδευτικός. Πόροι: ψηφιακή σελίδα. Περιγραφή: Με το τέλος του σεναρίου, οι μαθητές αξιολογήθηκαν από τον εκπαιδευτικό με ρουμπρίκα, που περιελάμβανε κριτήρια ανταπόκρισης: α) στα προϊόντα μάθησης ανά ομάδα (ορθότητα κρίσεων - πληρότητα απαντήσεων - χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών στο wiki) και β) τη διαδικασία μάθησης ανά μαθητή (συμμετοχή στο wiki). [285]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 7. Φύλλα εργασίας Στο σενάριο δεν δόθηκαν στους μαθητές έντυπα φύλλα εργασίας. Όλες οι δραστηριότητες εκτελέστηκαν στο περιβάλλον του wiki. Ο εκπαιδευτικός έδινε εξηγήσεις και οδηγίες, προφορικές και γραπτές μέσα στο wiki, για την πορεία των εργασιών των μαθητών. 8. Αναστοχασμός - προτάσεις Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να διατυπώσουν προσωπικές κρίσεις επί της θεατρικής παράστασης, επιμένοντας σε περιγραφικού τύπου διατυπώσεις για την υπόθεση του έργου. Η προβληματική ποιότητα, εξάλλου, του βίντεο της θεατρικής παράστασης δεν βοήθησε αποτελεσματικά συγκεκριμένες ομάδες, όπως αυτή των σκηνογράφων, στη διατύπωση των κρίσεων-σχολίων. Οι μαθητές, επίσης, ενώ έδειχναν ότι αντιλαμβάνονταν τα ζητούμενα των εργασιών τους, ωστόσο, στην πράξη, διαπιστωνόταν συχνά ότι δεν γνώριζαν πώς να τα εφαρμόσουν. Το «βλέπω-ακούω και γράφω-σημειώνω» αποδείχτηκε εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, τους μηχανισμούς της οποίας δεν κατείχαν στον ίδιο βαθμό οι μαθητές. Σε ενδεχόμενο επανασχεδιασμό του σεναρίου θα αφιερωνόταν περισσότερος χρόνος για τη συστηματικότερη εξοικείωση των μαθητών τόσο με τη θεατρικότητα της συγκεκριμένης παράστασης όσο και με τη σύνταξη του ιδιαίτερου κειμενικού είδους, της θεατρικής κριτικής. 9. Βιβλιογραφικές αναφορές Γεννάδειο Πειραματικό - ιστολόγιο (2013). Παρουσίαση Αντιγόνης. Ανακτήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση: Γιάννου, Τ. (2003). Οι ΤΠΕ στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 3, κλάδος (ΠΕ 02), β έκδοση έκδοση, αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη. Πάτρα: ΙΤΥ., σσ Δρακόπουλος, Δ., Ναστούλης, Κ., Ρώμας, Χ. Γ. (2007). Σοφοκλέους Τραγωδίαι: «Αντιγόνη» και «Φιλοκτήτης». (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας), Αθήνα: ΟΕΔΒ. Ανακτήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Εθνικό Θέατρο. Ψηφιοποιημένο αρχείο. «Αντιγόνη» (1995). Ανακτήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) (1999). Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης. Στο Αξιολόγηση των μαθητών της Β Λυκείου στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση - Έκθεση). Μέρος Β, Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Κουτσογιάννης, Δ. (1998). Περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε μαθητές Α Γυµνασίου. Αδημ. διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. Παπάζογλου, Ε. (2011). Η διδασκαλία της τραγωδίας στη μέση εκπαίδευση: μερικά ηθικά διδάγματα. Φιλόλογος, τεύχος 143, σσ [286]

14 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τσαρμποπούλου, Α. (2000). Β Λυκείου. Θέατρο: η τραγική σκηνή. Στο Β. Αποστολίδου, Β. Καπλάνη, Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο, Αθήνα: Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός, σσ Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Λόππα, Ε. & Τάνης, Δ. (2005). Έκθεση-Έκφραση για το ενιαίο λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ. Ανακτήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Wiki (2012). Vitaena. Ανακτήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση: %B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1 Wiles, D. (2009). Το αρχαίο ελληνικό δράμα ως παράσταση. Μια εισαγωγή, μτφρ. Ε. Οικονόμου, Αθήνα: ΜΙΕΤ. Aronson, E., & Patnoe, S. (1997) (2nd ed.). The Jigsaw Classroom: Building Cooperation in the Classroom, NY: Addison Wesley, Longman, Inc. Ausubel, D. P., Novak, J. D., and Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A Cognitive View, New York: Holt, Rinehart & Winston. Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by Collaborative Learning? Στο P. Dillenbourg (ed.), Collaborative-Learning: Cognitive and Computational Approaches. Oxford: Elsevier, pp Halleran, R. M. (2005). Tragedy in Performance. Στο R. Bushnell (ed.). A Companion to Greek Tragedy, Oxford: Blackwell, pp Kessler, G. (2009). Student-Initiated Attention to Form in Wiki-Based Collaborative Writing. Language and Learning Technology, Volume 13, Number 1, pp King, J. (2002). Using DVD Feature Films in the EFL Classroom. Computer Assisted Language Learning, Volume 15, Issue 5, pp Lundin, W. R. (2008). Teaching with Wikis: Toward a Networked Pedagogy. Computers and Composistion, Volume 25, Issue 4, pp Meishar Tal, H., & Gorsky, P. (2010). Wikis: What Students Do and Do Not Do When Writing Collaboratively. Open Learning. The Journal of Open, Distance and e-learning, Volume 25, Issue 1, pp Rosenblatt, L. (1978). The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work. Carbondale and Edwardsville, Illinois: Southern Illinois University Press. Seferoğlu, G. (2008). Using Feature Films in Language Classes. Educational Studies, Volume 34, Issue 1, pp Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, D. D. (2006). Computer-Supported Collaborative Learning. Στο R. Keith Sawyer (ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, pp Willems, M. (2007). Video and its Paradoxes. Στο R. Jackson (ed.), The Cambridge Companion to Shakespear on Film, Cambridge: Cambridge University Press, pp [287]

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων

Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων Κουκουρίκος Παναγιώτης Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη Χρήστος Πράμας

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα