ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013 Ιούνιος 2014

2 Επιμέλεια Ετήσιας Έκθεσης 2013: Ε. Τριτοπούλου, Τρ. Χαριτοπούλου, Σ. Ιωακειμίδου και με τη συμβολή των στελεχών της Δ/νσης Εναλλακτικής Διαχείρισης: Α. Ρεμούνδου, Ι. Κωνσταντίνου, Δ. Ποδιώτης, Ε. Κυρίτσης, Χρ. Παυλοπούλου, καθώς και της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: Σ. Τολιοπούλου, Π. Σεφερλή και Π. Κυριακίδης. 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα Χαιρετισμός του Προέδρου Παρουσίαση Οργανισμού Σκοπός Αρμοδιότητες Οργανόγραμμα του ΕΟΑΝ Στρατηγική Ανακύκλωσης Νομοθετικό Πλαίσιο Στόχοι Πεπραγμένα Εναλλακτική Διαχείριση - Γενικά Περιβαλλοντικό Όφελος από την Εναλλακτική Διαχείριση Μητρώο Παραγωγών Ρεύματα αποβλήτων Συσκευασίες Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Συστήματα Κύριες Δράσεις κατά το Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Συστήματα Κύριες Δράσεις Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Συστήματα Κύριες Δράσεις Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Ελαστικά Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Συστήματα Κύριες Δράσεις Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Έλαια Λιπαντικά Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Συστήματα

4 5.5.3 Κύριες Δράσεις Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Ηλεκτρικές Στήλες Συσσωρευτές Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Συστήματα Κύριες Δράσεις Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές ΑΗΗΕ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Συστήματα Κύριες Δράσεις Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Εποπτεία Συστημάτων Έλεγχοι Διαδικασίες Ελέγχων Πραγματοποιηθέντες Έλεγχοι Έλεγχοι σε Συστήματα Έλεγχοι σε Υπόχρεους Διαχειριστές Έλεγχοι σε Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων Επιβολή Κυρώσεων Ενημερώσεις Συμμετοχές Συνέδρια Τεχνικές Συναντήσεις σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοργάνωση Ημερίδων Συμμετοχές σε Συνέδρια και Ημερίδες Διοικητικά Θέματα Στελέχωση Οργανισμού Κύριες Δράσεις σε Διοικητικά Θέματα Οικονομικά Θέματα Χρηματοδότηση Οργανισμού Συνεργασία με άλλους φορείς Προγραμματισμός δράσεων

5 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που προλογίζω τον πρώτο Απολογισμό Πεπραγμένων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Ο ΕΟΑΝ είναι ένα ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ και στην πράξη είναι η οιονεί ρυθμιστική αρχή για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από συσκευασίες καθώς και διάφορα άλλα ρεύματα αποβλήτων. Ο ΕΟΑΝ υφίσταται θεσμικά από το 2001, αλλά άρχισε να στελεχώνεται το 2011 και στην τριετία της παρουσίας του έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα με επίκεντρο την έγκριση, την παρακολούθηση λειτουργίας και τον έλεγχο των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που συνιστώνται από τους υπόχρεους διαχειριστές δηλαδή τους παραγωγούς αποβλήτων (κατασκευαστές, εμπόρους, διακινητές). Χάρις στις άοκνες προσπάθειες του Γενικού Διευθυντή κ. Α. Σκορδίλη και του ολιγάριθμου αλλά εκλεκτού προσωπικού του, ο ΕΟΑΝ μπορεί να είναι υπερήφανος για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης στα πλαίσια των διεθνών και εθνικών υποχρεώσεων για τα περισσότερα υλικά. Αναμφίβολα, η ανακύκλωση είναι ένας τομέας με καλές προοπτικές, που καταφέρνει ακόμη και σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης να αποκομίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στις μέρες μας, που οι απειλές για το περιβάλλον και το κλίμα διογκώνονται και η οικονομική συγκυρία είναι δυσμενής, είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση και επιτάχυνση των δράσεων στον κρίσιμο και καθοριστικό για το μέλλον του πλανήτη τομέα της πρόληψης και της ανακύκλωσης. Η ανάγκη για στροφή προς την κυκλική οικονομία με ανάκτηση πολύτιμων υλικών και εξοικονόμηση ενέργειας απαιτούν τη συνεχή εγρήγορση της πολιτείας και της κοινωνίας. Όραμά μας είναι η πορεία προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων με ενημερωμένους πολίτες που συμβάλλουν στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος ΔΣ 4

6 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2.1 ΣΚΟΠΟΣ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.ΑΝ.» είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής οργανισμός, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο ΕΟΑΝ ιδρύθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3854/2010, αρχικά ως Ελληνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), μετονομασθείς στη συνέχεια με το άρθρο 46 του Ν. 4042/2012 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩ- ΣΗΣ Ε.Ο.ΑΝ.». Τέθηκε δε για πρώτη φορά σε λειτουργία με τον διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του (Υ.Α / ΦΕΚ 185/ ), ενώ μέχρι τότε μεταβατικά αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ήταν η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το 2011 τοποθετήθηκε γενικός διευθυντής, και στη συνέχεια ο ΕΟΑΝ στελεχώθηκε σταδιακά με προσωπικό που προήλθε με μεταφορά ή απόσπαση από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σήμερα το προσωπικό του ΕΟΑΝ αριθμεί 13 άτομα. Βασική αποστολή του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3854/2010 και τον Ν.4042/2012 και όπως εκάστοτε ισχύουν. Είναι ο αρμόδιος φορέας για την έγκριση και εποπτεία των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης και την επίτευξη των εθνικών στόχων. Οι κύριες πολιτικές που υπηρετεί ο ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος, είναι η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της αρχής της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, η νόμιμη και αποτελεσματική οργάνωση των διαδικασιών εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση μέσω εποπτείας των εργασιών και όλων των ε- μπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς και η πρόσβαση στην ενημέρωση και στη δημοσιότητα των χρηστών των υπηρεσιών του Οργανισμού και γενικότερα του κοινού. 5

7 Οι κύριοι στόχοι του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001 είναι: α) Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών με τον περιορισμό του συνολικού όγκου των συσκευασιών, καθώς και των αποβλήτων άλλων προϊόντων, με τον περιορισμό των βλαπτικών συνεπειών από τα απορρίμματα αυτά για την υγεία των καταναλωτών και για το περιβάλλον β) Η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα της επαναχρησιμοποίησης τους καθώς και της ανακύκλωσής τους με ανάκτηση υλικών ή ενέργειας (εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων) γ) Η δημιουργία Συστημάτων Ατομικών ή Συλλογικών Εναλλακτικής Διαχείρισης δ) Ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες αξιοποίησης των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, καθώς και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων. ε) Η προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανικής υποδομής για την διαλογή και επεξεργασία των αποβλήτων. Η ιδιαίτερη συνεισφορά της ανάπτυξης της βιομηχανίας ανακύκλωσης είναι να στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες ώστε να επιτυγχάνεται η οικονομική αποδοτική επεξεργασία των ανακτώμενων υλικών ζ) Ο σχεδιασμός και η καθιέρωση συστημάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής και αξιοποίησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. στ) Η πρόβλεψη σήμανσης των συσκευασιών. η) Ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της επαναχρησιμοποιήσιμης και αξιοποιήσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης. θ) Ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. ι) Η υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών. ια) Η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν σε διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα πλαίσια της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και της συμμετοχής τους στην ευθύνη. ιβ) Η καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 6

8 Η διαδικασία για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Οργανισμού είναι η εξής: Ποσοτικοποίηση των υλικών εναλλακτικής διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτων και συσχέτιση με εθνικούς στόχους. Διαβίβαση στο ΥΠΕΚΑ στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τις μεθόδους της ΕΕ (ΕΛΣΤΑΤ-EUROSTAT). Δημιουργία και τήρηση μητρώου παραγωγών αποβλήτων για παρακολούθηση εφαρμογής της υποχρέωσης ένταξης παραγωγών σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Ετήσιες εκθέσεις και απολογισμοί του ΕΟΑΝ που κατατίθενται στο ΔΣ και α- ναρτώνται στην ιστοσελίδα του. 2.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ., και με βάση τον Ν.2939/2001, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: - τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 15 του Ν. 2939/2001, - την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ εφαρμογή των άρθρων 6 και 16 του Ν. 2939/2001, - επί μέρους πρόγραμμα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 2939/2001, - παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 του Ν. 2939/2001 ποσοτικούς στόχους σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. Α4 του Ν. 2939/2001, - την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2939/2001, 7

9 - την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στα άρθρα 7 (παρ. Β1 ίί ) και 9 (παρ. 3β) του Ν. 2939/2001, - σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 2939/2001, - τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17 παρ. 4) του Ν. 2939/2001, - ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17 παρ. 5) του Ν. 2939/2001, - την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. Β4) του Ν. 2939/2001, - την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. Γ (εδάφιο 1β) του άρθρου 20 και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. Γ (εδάφιο 1α) του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, - τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του Ν. 2939/2001, - προγράμματα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς. β) Χορηγεί: - εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 και 17 του Ν. 2939/2001, - πιστοποιητικά εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 2939/2001. γ) Απευθύνει προς τους διαχειριστές, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει προς το Υ- πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης συστημάτων/άλλων προϊόντων. δ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. ε) Δημιουργεί βάσεις δεδομένων (σύστημα πληροφορικής) για συσκευασίες και άλλα προϊόντα και απόβλητά τους, και δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα 8

10 εναλλακτικής διαχείρισης και με τους νόμιμους κατόχους σχετικών πιστοποιητικών (άρθρα 12 και 17 του Ν. 2939/2001). στ) Δημιουργεί σύστημα πληροφόρησης του κοινού κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 2939/2001. ζ) Καταρτίζει και υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. η) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του. Ειδικότερα για την ανάθεση μελετών ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν. θ) Οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αναφέρονται: - στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και14 του Ν. 2939/2001), - στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, - στη νόμιμη χρήση της σήμανσης, στα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και - γενικά στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας. Είναι δυνατόν να ανατίθεται η διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων σε επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο αυτό. Στην περίπτωση αυτή ανάθεσης των ελέγχων σε τρίτους η δαπάνη βαρύνει τους διαχειριστές των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. ι) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση. ια) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του α- νατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση των στόχων του νόμου, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9

11 ιβ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ι- διωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων ε- ναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται. ιγ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών/άλλων προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του Ν.2939/2001. ιδ) Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχομένως κατάρτιση κοινών προγραμμάτων. ιε) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. ιστ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ειδική εξουσιοδότηση για την επίτευξη του σκοπού του. ιζ) Διαχειρίζεται τους πόρους του οργανισμού ορθολογικά και με διαφάνεια. 2.3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΟΑΝ Η υφιστάμενη οργανωτική δομή του Οργανισμού βάσει του Π.Δ. 170/2008 το οποίο ορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών του ΕΟΑΝ, τις αρμοδιότητές τους καθώς και τις οργανικές θέσεις του προσωπικού έχει ως εξής: 10

12 Στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας βρίσκεται το Δ.Σ. του Οργανισμού το οποίο αποτελείται από 11 μέλη (ΦΕΚ174/2013). Επικεφαλής των υπηρεσιών είναι ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος έχει τοποθετηθεί με θητεία 4 ετών (ΦΕΚ 20/2011) και υπό την άμεση εποπτεία του είναι: α) Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου του Γενικού Διευθυντή και του Διοικητικού Συμβουλίου β) Ο Νομικός Σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται δυο (2) Διευθύνσεων : 1. Τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Πληροφόρησης και Πληροφορικής. 2. Τη Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα συσκευασιών, εντύπου υλικού, υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων 11

13 και κατασκευών. β) Τμήμα οχημάτων, ελαστικών και ορυκτελαίων. γ) Τμήμα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και λοιπών προϊόντων. 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων έχει διαμορφωθεί από την ΕΕ και ειδικότερα την Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, και σύμφωνα με αυτήν οριοθετούνται οι κατευθυντήριες γραμμές και προσδιορίζονται ιεραρχικά οι γενικές αρχές διαχείρισης των αποβλήτων. Συνίσταται στην κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και τελική διάθεση. Η Οδηγία Πλαίσιο εισάγει δύο πολύ βασικές αρχές στη διαχείριση αποβλήτων, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και στην εθνική στρατηγική: Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. Η αρχή αυτή έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα καθώς ο ρυπαίνων θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα για να μειωθούν τα επίπεδα ρύπανσης που προκαλεί η δραστηριότητά του ή να επιδεικνύει περισσότερη περιβαλλοντική φροντίδα. Η αρχή της «ευθύνης του παραγωγού». Η ευθύνη του παραγωγού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στην πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα. Στη νέα Οδηγία Πλαίσιο ενισχύεται ο ρόλος του παραγωγού στην πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων. Με την εφαρμογή της διεύρυνσης της ευθύνης του παραγωγού, επιδιώκεται η κάλυψη ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος. Ο Νόμος 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μαζί με τα κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα ΠΔ και ΚΥΑ, καθώς και ο Ν. 4042/2012 που εναρμονίζει την οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΟΤΚΖ, ΜΕΟ, ΗΣ&Σ, ΑΣΟΒ, ΑΗΗΕ, ΑΛΕ και ΑΕΚΚ). 12

14 3.2 ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι της εναλλακτικής διαχείρισης των επιμέρους ρευμάτων, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, συγκεντρωτικά είναι: Υλικά συσκευασίας: Στο σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας 60% ανάκτηση μέχρι το τέλος 2011 (ΚΥΑ 9268/469/2007), ανά υλικό: Χαρτί-Χαρτόνι: 60%, Πλαστικό: 22,5%, Γυαλί: 60%, Μέταλλο: 50%, Ξύλο: 15%. Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ): 85% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση κατά μέσο όρο ανά όχημα και έτος. Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων: 65% ανάκτηση ανά έτος των αποσυρόμενων ε- λαστικών. Απόβλητα ελαίων: συλλογή 70% και αναγέννηση 80% ανά έτος. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ): Χωριστή συλλογή ανά κάτοικο και έτος 4 kgr μέχρι Απόβλητα από Ηλεκτρικές Στήλες /Συσσωρευτές: φορητές 25% μέχρι 2012, 45% μέχρι το Απόβλητα Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ): 30% μέχρι το Για τα περισσότερα από τα παραπάνω υλικά, η χώρα είναι εντός στόχων ή βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του στόχου για την επόμενη διετία. 4 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η διεύθυνση εναλλακτικής διαχείρισης, έχει προβεί συνοπτικά στις παρακάτω δράσεις (οι δράσεις που αφορούν και τα προηγούμενα δύο έτη επισημαίνονται με αστερίσκο). 1.* Εγκρίσεις / ανανεώσεις Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ε- γκρίθηκαν 9 Νέα Συστήματα (σε σύνολο 21*), ανανεώθηκαν οι εγκρίσεις σε 5 Συστήματα, δεν ανανεώθηκε σε 1 Σύστημα, ανακλήθηκε η έγκριση σε 1 Σύστημα και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης άλλα 6 Συστήματα. 2. *Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ετήσιων Εκθέσεων των Συστημάτων 13

15 3. Σύνταξη Οδηγού και προτύπου για την εκπόνηση εκ μέρους των Συστημάτων των ετήσιων εκθέσεών τους 4. Αξιολόγηση όλων των επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριμένων συστημάτων και προτάσεις για την βελτίωσή τους. 5.* Διενέργεια (με εξωτερικούς συνεργάτες) και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων για 5 Συστήματα, προετοιμασία ελέγχων σε άλλα Διενέργεια μεμονωμένων ελέγχων και επιτόπιων επισκέψεων σε μονάδες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών. 7.* Ανάπτυξη (υπό διαμόρφωση) ενός συστήματος διαχείρισης των διενεργούμενων ελέγχων, σε συνεργασία με την ΜΟΔ, το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας και στην τυποποίηση των ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ίσης αντιμετώπισης και της αμεροληψίας. 8. Έκδοση Έκθεσης στατιστικών στοιχείων για την ανακύκλωση των ετών * Σύνταξη και αποστολή προειδοποιητικών επιστολών και πράξεων βεβαιώσεων παραβάσεων σε εταιρείες υπόχρεων παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2939/01 για μη συμμετοχή τους σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 10.* Προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης για τους Διαγωνισμούς που προκηρύσσει ο Οργανισμός. 11.* Σύνταξη στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πορεία της ανακύκλωσης και την επίτευξη των στόχων και διαβίβαση τους στο ΥΠΕΚΑ για διαμόρφωση εκθέσεων προς ΕΛΣΤΑΤ- EUROSTAT. 12. Προετοιμασία σε συνεργασία με ΥΠΕΚΑ και Νομικές Υπηρεσίες για νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις (π.χ. εναρμόνιση Οδηγιών της ΕΕ). 13.* Συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις, καθώς και σε επιτροπές στο εξωτερικό. 14. Προετοιμασία εγχειριδίου διαδικασιών του Οργανισμού για εσωτερική χρήση. Παράλληλα, έχουν κατηγοριοποιηθεί Δείκτες στο Σύστημα παρακολούθησης του έργου των Υπουργείων ΔΗΛΟΣ, οι οποίοι παρακολουθούνται από το εποπτεύον Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΓΕΔΣΑΠ) και συμπληρώνονται από τον ΕΟΑΝ. Επίσης, ο ΕΟΑΝ παρακολουθεί και συνεισφέρει με παρατηρήσεις στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Αποβλήτων, την εποπτεία των οποίων έχει το τμήμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 14

16 Ο ΕΟΑΝ συμμετέχει ως υποστηρικτικός εταίρος (associated partner) στο ερευνητικό έργο FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) και αφορά τον σχεδιασμό στρατηγικών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την μείωση και αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. Το έργο έχει διάρκεια από 2012 μέχρι 2016 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο FP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΌΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗ Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και κατ επέκταση οι υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει ο ΕΟΑΝ, είναι πολύ σημαντικές για τη χώρα μας. Η περαιτέρω δε προώθηση της Ανακύκλωσης θα αυξήσει τα θετικά αποτελέσματα, γιατί η χώρα μας α) έχει έλλειψη πρώτων υλών (χαρτί, γυαλί, πλαστικά) και β) παρουσιάζει υψηλό ποσοστό α- νεργίας. Η ανακύκλωση αποτελεί τομέα όπου μπορεί να αναπτυχθεί τόσο η καινοτόμος επιχειρηματικότητα όσο και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά, για το περιβαλλοντικό όφελος υπάρχουν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα, όπως προκύπτουν από εκτιμήσεις με βάση τα πραγματικά στοιχεία: α) η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας είναι 2,7 εκατ. GJ β) η ετήσια μείωση εκπομπής CO2 εκτιμάται σε τόνους γ) η μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται σε χώρους ταφής ανέρχεται σε 5.5 ε- κατ.m 3. Παράλληλα, όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, υπολογίζεται ότι 4000 νέες θέσεις εργασίας έχουν προκύψει λόγω του κύκλου εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για να ενσωματωθεί το όφελος από την ανακύκλωση πρώτων υλών (χαρτιού, μετάλλων, γυαλιού και πλαστικών). Η λειτουργία του Οργανισμού έχει συμβάλει αποφασιστικά σε όλα τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα και μάλιστα με κόστος (μισθούς υπαλλήλων Ε.ΟΑΝ. και αναθέσεις σε τρίτους), το οποίο καλύφθηκε από τα έσοδα του Οργανισμού χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. 15

17 4.3 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Στη φάση της υλοποίησης βρίσκεται η διαδικτυακή εφαρμογή του Μητρώου Παραγωγών του ΕΟΑΝ για την οποία διενεργήθηκε σχετικός διαγωνισμός. Συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση, διαμορφώνονται τα απαιτούμενα πεδία εισαγωγής σύμφωνα με τη νομοθεσία σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και έχει ζητηθεί η συνεργασία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης όλων των αποβλήτων, πλην των ΑΕΚΚ. Το Μητρώο θα είναι πλήρως λειτουργικό εντός του ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Η νομοθεσία που καθιέρωσε τις γενικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Οδηγία 1994/62/ΕΚ «για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας». Βασικές τροποποιήσεις της Οδηγίας- πλαίσιο είναι η Οδηγία 2004/12/ΕΚ κυρίως σε ότι α- φορά στους ποσοτικούς στόχους της ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας και το Παράρτημα Ι καθώς και η Οδηγία 2013/2/ΕΕ όσον αφορά στο Παράρτημα Ι. Η ενσωμάτωση των παραπάνω Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έγινε αντίστοιχα με το Νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις», την ΚΥΑ 9268/469/07 «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού» και την ΚΥΑ 54461/1779/Ε.103 «Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ αριθ. 9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ.β ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ». Τέλος, το 2013 τέθηκε σε ισχύ η ΚΥΑ 8197/90920 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου 16

18 και του περιβάλλοντος», όπου στο άρθρο 29 αυτής καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα απόβλητα συσκευασίας: Για τα έτη 2005 έως και 2010, ο ελάχιστος στόχος ανάκτησης επί του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας ήταν 50 % κ.β., ο στόχος ανακύκλωσης επί του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας θα έπρεπε να κυμαίνεται μεταξύ 25% κ.β. και 45% κ.β., ενώ ο ελάχιστος στόχος ανακύκλωσης ανά υλικό συσκευασίας θα έπρεπε να είναι 15% κ.β. Για τα έτη 2011 και εντεύθεν, ο ελάχιστος στόχος ανάκτησης επί του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας διαμορφώνεται στο 60 % κ.β., ο στόχος ανακύκλωσης επί του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας πρέπει να κυμαίνεται πλέον μεταξύ 55% κ.β. και 80% κ.β., ενώ ο ελάχιστος στόχος ανακύκλωσης ανά υλικό συσκευασίας διαφοροποιείται ανά υλικό ως ακολούθως: i) για το γυαλί 60 % κ.β., ii) για χαρτί και χαρτόνι 60 % κ.β., iii) για τα μέταλλα 50 % κ.β., iv) για τα πλαστικά 22,5 % κ.β. και v) για το ξύλο 15 % κ.β. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ως επί το πλείστον, η συλλογή και μεταφορά των οικιακών αποβλήτων συσκευασίας γίνεται από τους Δήμους είτε με ίδια μέσα είτε με το σύστημα του «μπλε κάδου», που είναι και το πλέον διαδεδομένο, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν όλα τα απόβλητα υλικά συσκευασίας στον μπλε κάδο χωρίς περαιτέρω διαλογή. Στη συνέχεια, τα απόβλητα συσκευασίας μεταφέρονται με ειδικά για το σκοπό αυτά οχήματα σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), όπου γίνεται η διαλογή και η ανάκτησή τους ανά υλικό (χαρτί / χαρτόνι, χάρτινες συσκευασίες υγρών, πλαστικές συσκευασίες διαφόρων τύπων, γυάλινες συσκευασίες, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο). Στη συνέχεια προωθούνται σε εμπόρους / αξιοποιητές προς ανακύκλωση / ανάκτηση. Σε πολύ μικρότερη κλίμακα γίνεται συλλογή των οικιακών αποβλήτων συσκευασίας μέσω Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΚΑΑ), όπου οι πολίτες απορρίπτουν χωριστά τις γυάλινες, μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες. Στη συνέχεια, τα διαχωρισμένα κατ αυτόν τον τρόπο απόβλητα συλλέγονται, γίνεται έλεγχος και διαλογή όπου απαιτείται και κατόπιν προωθούνται και πάλι μέσω εμπόρων / αξιοποιητών προς ανακύκλωση / ανάκτηση. 17

19 Η διαχείριση των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) γίνεται απευθείας μέσω εμπόρων και αξιοποιητών είτε με την μεσολάβηση των Σ.Ε.Δ. είτε στις πλείστες των περιπτώσεων με την πιστοποίηση των ποσοτήτων από τα Σ.Ε.Δ Συστήματα Το 2013 λειτουργούσαν τρία (3) συλλογικά και ένα (1) ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επικίνδυνων α- ποβλήτων συσκευασίας, πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την Υ.Α /2003 (ΦΕΚ 391 Β), και ανανεώθηκε με την Υ.Α /2009. Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗ Α.Ε. (υπό δικαστική εκκρεμότητα) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας ορυκτελαίων, με πανελλαδική εμβέλεια. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την Υ.Α /2003 ( ΦΕΚ 391 Β' ) ενώ η ανανέωση της έγκρισής του βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εισαγωγής ΑΒ Βασιλόπουλος, με πανελλαδική εμβέλεια. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την Υ.Α /2004 (ΦΕΚ 1108 Β) ενώ η ανανέωση της έγκρισής του βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επικίνδυνων α- ποβλήτων συσκευασίας, πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την Υ.Α /2008 (ΦΕΚ 391 Β). Το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ (απόφασή 380/2012) ανέστειλε τη λειτουργία του Σ.Ε.Δ, η οποία ανεστάλη η εφαρμογή της με την 743/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. Ακολούθησε έλεγχος του ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ και η 2112/2013 α- πόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ για εκ νέου ανάκληση λειτουργίας του ΣΕΔ. Το ΣΕΔ προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της δεύτερης αυτής α- πόφασης και αναμένεται η σχετική απόφαση εντός του

20 Το 2013 υπήρχαν σε λειτουργία 29 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) σε όλη την Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2013, το ΚΔΑΥ Φυλής καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, ενώ το ΚΔΑΥ Μυτιλήνης πρωτολειτούργησε στα τέλη του Κύριες Δράσεις κατά το 2013 Το 2013 διενεργήθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι και αξιολογήσεις σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών: οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος φυσικού αντικειμένου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., από εξειδικευμένη εταιρεία ορκωτών λογιστών και φορέα ελέγχου αντίστοιχα. αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των υπολοίπων τριών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και στόχους του Οργανισμού και να διασφαλίσουν την επίτευξη των εθνικών στόχων. αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των Σ.Ε.Δ. για το έτος 2012 και όπου απαιτήθηκε ζητήθηκαν συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά στοιχεία. Νέες αιτήσεις / Εγκρίσεις / Ανανεώσεις / Τροποποιήσεις / Ανακλήσεις λειτουργίας Σ.Ε.Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ με την απόφασή του με αρ. πρωτ. 2112/2013 α- ποφάσισε την εκ νέου ανάκληση της λειτουργίας του Σ.Ε.Δ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗ Α.Ε. μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε στο Σ.Ε.Δ. κατά το ίδιο έτος. Το ΣΕΔ προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της δεύτερης αυτής απόφασης και το θέμα βρίσκεται υπό δικαστική εκκρεμότητα. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ως Διαχειριστές συσκευασιών νοούνται όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό να τα διακινήσουν στην ελληνική αγορά, όσοι χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας για πλήρωση στα σημεία πώλησης ή εναλλακτικά παράγουν τα υλικά συσκευασίας. 19

21 Εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των διαχειριστών συσκευασίας που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εξακολουθεί να μην συμβάλλεται με Σ.Ε.Δ. και να εισφοροδιαφεύγει. Το 2013 το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ αποφάσισε τη διενέργεια οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου ενός συμβεβλημένου με Σ.Ε.Δ. διαχειριστή συσκευασιών, μέσω εξειδικευμένης εταιρείας ορκωτών λογιστών, προκειμένου να επαληθευτούν οι δηλούμενες από αυτόν ποσότητες υλικών συσκευασίας για συγκεκριμένα έτη. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Το 2013, ο ΕΟΑΝ συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν στη συλλογή και ανακύκλωση / ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασίας για το έτος 2011 και υπέβαλε σχετική έκθεση στο Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ), προκειμένου το ΓΕΔΣΑΠ με τη σειρά του να προχωρήσει στη σύνταξη και αποστολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της χώρας προς την ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα συσκευασίας σύμφωνα με την Απόφαση 2005/270/ΕΕ. Το 2013, ήταν το έτος που η χώρα υποβάλλει και τις τριετείς εκθέσεις για τα απόβλητα συσκευασίας. Ο ΕΟΑΝ συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε και τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2012 και υπέβαλε στο ΓΕΔΣΑΠ έκθεση για την τριετία , σύμφωνα με την Απόφαση 1997/622/ΕΚ Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας καλύπτεται από ΣΕΔ για τα απόβλητα συσκευασίας: εκτιμάται κάλυψη του 82% περίπου του πληθυσμού. Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας παρουσιάζεται στις Εικόνα 1 που ακολουθεί, οι οποίοι βασίζονται σε επίσημες εκθέσεις που κατέθεσε η χώρα μας στην Ε.Ε.. 20

22 Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης ΑΣ συνολικά για την περίοδο Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ συνολικά για την περίοδο % 80% 60% 40% 20% 0% % 80% 60% 40% 20% 0% 500 Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από χαρτί για την περίοδο % Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από πλαστικό για την περίοδο % % 30% % 40% % 20% 15% % % 5% % % Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από μέταλλο για την περίοδο Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από γυαλί για την περίοδο % % 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21

23 Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από ξύλο για την περίοδο % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Εικόνα 1. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας Όσον αφορά τις συνολικές ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται και ανακυκλώνονται, σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας κάθε έτους βασίζονται σε εκτιμήσεις καθώς δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία και είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός των ποσοτήτων αυτών. Όσον αφορά την ανακύκλωση των επιμέρους υλικών συσκευασίας σημειώνονται τα εξής: Στο χαρτί-χαρτόνι επιτυγχάνονται σταθερά οι ποσοτικοί στόχοι με το ποσοστό ανακύκλωσης να ξεπερνά τα τελευταία χρόνια το 90%. Στο πλαστικό, από το 2009 επιτυγχάνεται κάθε χρόνο ο ποσοτικός στόχος για τη χώρα. Για τα μέταλλα (αλουμίνιο και λευκοσίδηρος), το 2011 και το 2012 δεν επετεύχθη ο νέος ποσοτικός στόχος για ποσοστό ανακύκλωσης 50% κατά βάρος των παραγόμενων υλικών συσκευασίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μεταλλικών συσκευασιών που διακινούνται στη χώρα ανακυκλώνεται χωρίς να καταγράφεται από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, επομένως το τελικό ποσοστό ανακύκλωσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από ότι καταγράφεται στις εκθέσεις αναφοράς που αποστέλλονται στην Ε.Ε. 22

24 Στο γυαλί δεν επετεύχθη το 2011 και το 2012 ο νέος ποσοτικός στόχος που ορίζει ποσοστό ανακύκλωσης 60% κατά βάρος των παραγόμενων υλικών συσκευασίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό ανακύκλωσης ήταν σταθερά πάνω από τον ποσοτικό στόχο. Στο ξύλο επιτυγχάνεται σταθερά ο ποσοτικός στόχος με το ποσοστό ανακύκλωσης να κυμαίνεται μεταξύ 30-75%. 5.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α- ΕΚΚ) Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Η βασική εθνική νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) είναι η ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 181 «Μεταλλευτικές Λατομικές εργασίες εντός δασών δασικών εκτάσεων» του Ν. 4001/2011 και το άρθρο 40 «Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» του Ν.4030/2011 αλλά και το άρθρο 17 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών», γίνεται αναφορά στους στόχους ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 και στην Απόφαση 2011/753/ΕΕ «περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού των στόχων ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Οι ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 36259/1757/E103 είναι οι ακόλουθοι: 1) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ ελάχιστον στο 30 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 23

25 2) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ ελάχιστον στο 50 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 3) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ ελάχιστον στο 70 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα Ως Διαχειριστές ΑΕΚΚ χαρακτηρίζονται οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Οι μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, αναλόγως με την κατηγορία των εισερχομένων υλικών, συνδυάζουν διεργασίες διαλογής, θραύσης, κοσκίνισης και μαγνητικών διαχωρισμών με στόχο τη παραγωγή υλικών σε διάφορα τελικά μεγέθη ανάλογα με την αγορά διάθεσής τους Το παρακάτω είναι ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα ροής διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις από τις οποίες μπορεί να αποτελούνται οι μονάδες διαχείρισης. 24

26 Εικόνα 2. Διάγραμμα Ροής Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα οι Μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ δύνανται να περιλαμβάνουν ορισμένα ή το σύνολο των ακόλουθων σταδίων λειτουργίας: Αρχικός οπτικός έλεγχος εισερχομένου φορτίου στη μονάδα επεξεργασίας. Ζύγιση με γεφυροπλάστιγγα κατά τη μεταφορά προς και από την μονάδα και διαρκής καταγραφή του τύπου και της ποσότητας των υλικών που εισέρχονται και ανακυκλώνονται στην εγκατάσταση. Προσωρινή αποθήκευση σε κώνους προσωρινής αποθήκευσης ομοειδών χαρακτηριστικών. Διαλογή υλικών, μια διαδικασία που διαχωρίζει τα ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ξύλο), τα οποία αποθηκεύονται σε σκαφοκοντέϊνερ ως ότου οδηγηθούν σε αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης. Θραύση, όπου πραγματοποιείται διαχωρισμός ή θρυμματισμός των υλικών σε μικρότερης κοκκομετρίας υλικά. Μαγνητικός Διαχωρισμός των χαλύβδινων και μεταλλικών μερών (π.χ. οπλισμός σκυροδέματος). Κοσκίνιση και διαχωρισμός σε διάφορες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις. Αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε κώνους απόθεσης Συστήματα Το 2013 λειτουργούσαν επτά (7) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Επωνυμία Σ.Σ.Ε.Δ. Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.) Αριθ. Απόφασης Έγκρισης ΕΟΑΝ 717/ Γεωγραφική Εμβέλεια Συστήματος Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Χαλκιδικής 25

27 Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε. (Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.) 66/ / Ν. Εύβοιας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Αττικής Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.) Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ - Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.) 427/ Ν. Αττικής 1050/ ) Ν. Χαλκιδικής Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. 1183/ / Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν. Χαλκιδικής Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν. Χαλκιδικής Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.) 2204/ Ν. Λακωνίας, Ν. Κυκλάδων Κύριες Δράσεις Νέες Αιτήσεις / Αξιολογήσεις και Έλεγχοι Σ.Ε.Δ. Εντός του 2013: Υποβλήθηκαν φάκελοι επιχειρησιακών σχεδίων για έγκριση από έξι (6) νέα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων επιχειρησιακών σχεδίων πέντε (5) Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και των πρόσθετων στοιχείων που κατέθεσαν. Εγκρίσεις / Ανανεώσεις / Τροποποιήσεις / Ανακλήσεις λειτουργίας Σ.Ε.Δ. 26

28 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ με τις αποφάσεις του 2174/ και 2204/ ενέκρινε εντός του 2013 τη λειτουργία δύο (2) νέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. του Σ.Σ.Ε.Δ. «ΨΑΡΡΑΣ Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ» και του Σ.Σ.Ε.Δ. «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας» αντίστοιχα. ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Το 2013 ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε στο σύνολό της η μελέτη που είχε ανατεθεί στην εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για την ανάπτυξη προτύπων, την οργάνωση των διαδικασιών του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την προσαρμογή της διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ» και σκοπό: την τεχνική υποστήριξη του ΕΟΑΝ στην ανάπτυξη και σύνταξη προτύπου για «Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων» (ΣΔΑ), και στην παραγωγή οδηγού βέλτιστων πρακτικών διαλογής στην πηγή και επαναχρησιμοποίησης των ΑΕΚΚ. την τεχνική υποστήριξη του ΕΟΑΝ στην ανάπτυξη και σύνταξη μελετητικών προτύπων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΕΚΚ και αξιολόγησης περιβαλλοντικών ε- πιπτώσεων των αντίστοιχων μονάδων. την υποστήριξη στην προσαρμογή των Υπηρεσιών Δόμησης, των Διευθυνουσών Υπηρεσιών και των Αδειοδοτουσών Υπηρεσιών στις προβλέψεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103. την τεχνική υποστήριξη του Ε.Ο.ΑΝ. στην έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και κανονισμών και στην παραγωγή ενημερωτικού υλικού που θα απευθύνεται στις ανωτέρω υπηρεσίες, σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ. την τεχνική υποστήριξη του ΕΟΑΝ για την παραγωγή προτύπων εγγράφων των ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, όπως σύμβαση με διαχειριστές ΑΕΚΚ, βεβαιώσεις παραλαβής ΑΕΚΚ, δελτία παραλαβής ΑΕΚΚ, κλπ. την επεξεργασία ελάχιστων προδιαγραφών από τον Ανάδοχο για τη σύνταξη ε- τήσιων εκθέσεων από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Α- ΕΚΚ. 27

29 τον προσδιορισμό των περιεχομένων της βάσης δεδομένων που θα τηρούν τα ΣΣΕΔ των ΑΕΚΚ καθώς και των προδιαγραφών των αρχείων βιβλίων καταγραφής που θα τηρούνται και των εκθέσεων αναφοράς των ΣΣΕΔ προς τον Ε.Ο.ΑΝ. Επίσης, το 2013 ανατέθηκε μελέτη στην εταιρεία HPC Paseco M. ΕΠΕ με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Έρευνας για τη βιωσιμότητα μονάδων επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. στην Ελλάδα» και σκοπό: την καταγραφή των λατομείων της ελληνικής επικράτειας ανά νομό ή περιφερειακή ενότητα, την καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων αδρανών υλικών στην Ελλάδα κατά την τελευταία 5ετία, έρευνα αγοράς για τις τιμές πώλησης των πρωτογενών αδρανών υλικών, των ε- πεξεργασμένων (δευτερογενών) αδρανών υλικών που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ καθώς και των λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. αλουμίνιο, σίδηρος, χαλκός, πλαστικό, ξύλο, χαρτί, γυαλί) που προέρχονται από ΑΕΚΚ και πώς αυτές οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, διερεύνηση της βιωσιμότητας μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε χώρες της Ε.Ε. σε σχέση με λατομεία παραγωγής αδρανών υλικών στις χώρες αυτές, οικονομοτεχνική μελέτη για πρότυπες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ τριών διαφορετικών μεγεθών («μικρή», «μεσαία, «μεγάλη»), προσδιορισμός του «τέλους εισόδου» για διαφορετικές κατηγορίες εισερχομένων ΑΕΚΚ με βάση κωδικούς Ε.Κ.Α Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Το πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ξεκίνησε την λειτουργία του το 2011 και υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα που εξετάζονται από τον ΕΟΑΝ και πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα όπως: Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) Πρότυπες συμβάσεις με διαχειριστές και μονάδες ανακύκλωσης. Διάκριση των θεμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Νομοθετικές Ρυθμίσεις Ορθή Λειτουργία Μονάδων Ανακύκλωσης. 28

30 Σημειώνεται πάντως ότι οι περισσότεροι νομοί της χώρας δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα ΣΕΔ. 5.3 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Η διαχείριση των οχημάτων του τέλους κύκλου ζωής ρυθμίζεται από το Π.Δ. 116/2004 το οποίο εκδόθηκε σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ως όχημα τέλους κύκλου ζωής σύμφωνα με το ΠΔ 43/1983 θεωρούνται τα οχήματα (Μ1) τα οποία προορίζονται για μεταφορά προσώπων και φέρουν κατ ανώτατο όριο εκτός της θέσης οδηγού έως οκτώ θέσεις καθώς και τα οχήματα (Ν1) που είναι οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο βάρος μέχρι των 3,5 τόνων. Σύμφωνα με το άρθρο 11.β του ΠΔ 116/2004, μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2015 το ποσοστό ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων που προκύπτουν από την διαχείριση των ΟΤΚΖ, ορίζεται στο 95% κ.β. Διαδικασία ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). Η διαχείριση των οχημάτων όταν αυτά ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους ξεκινάει με την παράδοση του οχήματος σε ένα σημείο συλλογής ή κέντρο επεξεργασίας. Η παράδοση του οχήματος μπορεί να γίνει είτε με ευθύνη του οικείου Δήμου όπου βρίσκεται το όχημα εγκαταλελειμμένο είτε με παράδοση του οχήματος στο κέντρο συλλογής με ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Κατόπιν ακολουθεί η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης παραλαβής. Η διαδικασία της απορρύπανσης των ΟΤΚΖ γίνεται σε ειδικές βιομηχανικές ε- γκαταστάσεις επεξεργασίας και περιλαμβάνει τις εργασίες για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται στα οχήματα. Το 2013 (μέχρι τις ) λειτούργησαν 121 εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια. Μετά την απορρύπανση, τα ΟΤΚΖ οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις τεμαχισμού (shredders). Τα μεταλλικά τμήματα οδηγούνται προς χύτευση. Το υπόλοιπο που μένει μετά τον διαχωρισμό των μετάλλων ονομάζεται υπόλειμμα μετά τον τεμαχισμό (ASR After Shredding Residue*) και οδηγείται για περαιτέρω ανάκτηση υλικών ή/και ανάκτηση ενέργειας. 29

31 Κατά την αποσυναρμολόγηση αφαιρούνται όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά, καθώς και τα αφαιρούμενα κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν να οδηγηθούν μέσω εναλλακτικών συστημάτων σε διεργασίες ανάκτησης. Διαλυτήριο / απορρύπανση ΟΤΚΖ Σκραπ ΟΤΚΖ (μηχανές/κουφάρια) Υλικά απορρύπανσης Συλλογικά συστήματα ή εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων Μέρη ΟΤΚΖ Σκραπ ΟΤΚΖ (μηχανές/κουφάρια) Έμποροι ή και διαλυτήρια Μεταλλικά μέρη Χυτήρια Σκραπ ΟΤΚΖ Μεταλλικά μέρη Μέταλλα Εξαγωγή ή εγχώρια αγορά ανταλλακτικών Τεμαχιστές Υπόλειμα Τεμαχισμού ASR Εγκαταστάσεις αξιοποίησης ελαφριού κλάσματος Μη μεταλλικό κλάσμα Ενεργειακή αξιοποίηση Μη μεταλλικό κλάσμα Διάθεση Εικόνα 3. Διαδικασία ανακύκλωσης ΟΤΚΖ * Shredding Residue Fuel : Αξιοποιήσιμο υπόλειμμα τεμαχισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάκτηση ενέργειας και είναι απαλλαγμένο από PVC Συστήματα Η εταιρία «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)» είναι το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα, για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ με βάση την υπ α- ριθμό /2004 (ΦΕΚ 907Β) Υπουργική Απόφαση. Η έγκριση του συλλογικού συστήματος ανανεώθηκε δυνάμει της από 11 Απριλίου 2013 απόφασης του Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ. Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει συσταθεί τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης. Η γεωγραφική κάλυψη της ΕΔΟΕ καλύπτει το σύνολο των Νομών της χώρας, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη είναι στο 100% του συνόλου του πληθυσμού. Έως τις 30

32 30/06/2013 το σύστημα διέθετε 110 κέντρα επεξεργασίας (διαλυτήρια ΟΤΚΖ) και 21 σημεία συλλογής Κύριες Δράσεις 1. Η κύρια δράση μέσα στο έτος 2013 αφορά την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του ΣΣΕΔ του ΕΔΟΕ για το Ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν διευκρινήσεις, τόσο για το περιεχόμενο των εκθέσεων όσο και για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ. 2. Αξιολογήθηκε ο φάκελος που υποβλήθηκε για την ανανέωση της άδειας του επιχειρησιακού σχεδίου του Σ.Σ.Ε.Δ. 3. Εκδόθηκε έγγραφο προς τον ΕΔΟΕ στο οποίο δίνονται διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή διαχείριση των εξαντλημένων καταλυτών που προκύπτουν από τη διαχείριση των ΟΤΚΖ Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔΟΕ το έτος 2012 προέκυψαν οι εξής ποσότητες υ- λικών που προήλθαν από την απορρύπανση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Η απορρύπανση των ΟΤΚΖ πραγματοποιήθηκε στις 128 εγκαταστάσεις επεξεργασίας των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής που λειτουργούσαν έως τις 31/12/2012. Είδος Ποσότητα κιλά Ποσοστό Ορυκτέλαια ,38% Μπαταρίες ,18% Ελαστικά ,09% Υγρά φρένων ,02% Υγρά ψυγείου ,24% Φρέον ,00% Φίλτρα λαδιού ,02% Τακάκια φρένων ,01% Καταλύτες ,20% Μέταλλα - Σκραπ ,80% Ανταλλακτικά από διάλυση ,45% Κρύσταλλα ,38% Πλαστικά ,51% Σύνολο ΟΚΤΖ (βάρος) που απορρυπάνθηκαν στην Ελλάδα %

33 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να ανακτηθούν σημαντικές ποσότητες σιδηρούχων μετάλλων, όπως είναι ο χάλυβας και ο σίδηρος καθώς και πλαστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα νέα οχήματα πλέον χρησιμοποιείται περίπου 25% ανακυκλωμένος χάλυβας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η εξόρυξη μη ανανεώσιμων ορυκτών και εξοικονομείται ενέργεια (η ανακύκλωση μετάλλων απαιτεί λιγότερη ε- νέργεια από ότι η παραγωγή τους). Επιπλέον, η ανακύκλωση αυτοκινήτων τροφοδοτεί τα άλλα συστήματα ανακύκλωσης (ελαστικά, μπαταρίες και ορυκτέλαια). Τέλος, σημαντικά είναι τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών (όπου ανακτάται κυρίως ο μόλυβδος) και των καταλυτών (όπου ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα και το ρόδιο). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΔΟΕ και την ετήσια έκθεση του 2012, το ποσοστό ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών που προήλθαν από τα ΟΤΚΖ ήταν 85,88%. Η χώρα σε γενικές γραμμές καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το υπάρχον ΣΕΔ με εξαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις νησιών. 5.4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών ρυθμίζεται από το Π.Δ. 109/2004 που αφορά τα μέτρα και τους όρους για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Διαδικασία ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών. Με βάση την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού», όλοι οι εισαγωγείς ελαστικών καθώς και οι εισαγωγείς οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν (ή να συμβάλλονται) σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται απ ευθείας από τα σημεία συλλογής που είναι τα βουλκανιζατέρ, τα συνεργεία, αναγομωτήρια καθώς και τα διαλυτήρια αυτοκινήτων που έχουν συμβληθεί με το αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΕΔΟΕ). Το κάθε σημείο 32

34 συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 10 ελαστικά φορτηγών ή/και 45 ελαστικά δικύκλων τηλεφωνεί απευθείας στον συμβεβλημένο με το σύστημα συλλέκτη ο οποίος υποχρεούται στη συλλογή των ελαστικών εντός τριών ημερών. Σε κάποια σημεία της Ελλάδας λειτουργούν χώροι προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών, ώστε να διευκολύνεται το έργο της συλλογής και μεταφοράς. Τα συλλεγόμενα λάστιχα κατόπιν οδηγούνται είτε απευθείας σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο είτε σε μονάδες μηχανικής επεξεργασίας στις οποίες κοκκοποιούνται με τα προϊόντα της επεξεργασίας τους καλύπτουν μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών όπως η κατασκευή αθλητικών χώρων και παιδότοπων, προστατευτικών διαχωριστικών δρόμων, κατασκευή πλακιδίων κλπ. Συνεργεία αυτοκινήτων, διαλυτήριο ΟΤΚΖ Συγκέντρωση μεταχειρισμένων ελαστικών Ολόκληρα ελαστικά Χώροι διαλογής προσωρινής αποθήκευσης λινό Ολόκληρα ελαστικά Εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης Ολόκληρα ελαστικά Κοκκοποιημένο ελαστικό Αθλητικοί χώροι, παιδότοποι, οδοποιεία κλπ Χυτήρια Μέταλλα Εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας (κοκκοποιημένο ελαστικό, λινό, μέταλλα, πούδρα) Κοκκοποιημένο ελαστικό Κοκκοποιημένο ελαστικό και πούδρα Κατασκευή πλακιδίων, εξειδικευμένων προϊόντων Εικόνα 4. Διαδικασία ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών 33

35 5.4.2 Συστήματα Η ECO-ELASTIKA ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2002 από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ενός συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το 2004 έ- λαβε έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό /2004 (ΦΕΚ 1145Β ), ενώ. το 2011 το Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ ενέκρινε την ανανέωση της λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος (Α.Π. 804/ ). Μέλη της είναι όλες οι εταιρείες εισαγωγής ελαστικών και οχημάτων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και βάσει της ελληνικής νομοθεσίας θεωρούνται υπόχρεοι. Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού με την έννοια ότι ο παραγωγός επωμίζεται την ευθύνη τόσο να οργανώσει τη διαχείριση των παλιών ελαστικών όσο και να καλύψει το σχετικό κόστος. Το 2012 λειτούργησαν 7 μονάδες μηχανικής επεξεργασίας ελαστικού (δύο στην Αττική και από μία στην Φθιώτιδα, στα Οινόφυτα, στην Κομοτηνή, στην Πάτρα, και στη Δράμα) και τέσσερις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (1 στη Βοιωτία και 3 στη Βουλγαρία) Κύριες Δράσεις Η κύρια δράση μέσα στο έτος 2013 αφορά την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA για το Ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν διευκρινήσεις, τόσο για το περιεχόμενο των εκθέσεων όσο και για τις ακριβείς ποσότητες των συλλεγόμενων και διαχειριζόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών καθώς και των προϊόντων ε- πεξεργασίας τους. Ο ΕΟΑΝ διαδραμάτισε συντονιστικό ρόλο σε προβλήματα που ενέκυψαν μεταξύ ε- ταιρειών επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών, παραγωγών μεταχειρισμένων ε- λαστικών κλπ με το Σ.Σ.Ε.Δ Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Σύμφωνα με στοιχεία της ECOELASTIKA το έτος 2012 στην Ελλάδα κατεγράφησαν τόνοι μεταχειρισμένων ελαστικών εκ των οποίων το 38,7% υπέστη μηχανική 34

36 κοκκοποίηση, το 12,1% ενεργειακή αξιοποίηση (εγχώρια), το 30,6% εξήχθη τεμαχισμένο στο εξωτερικό και το 18.6% εξήχθησαν ολόκληρα προς ενεργειακή αξιοποίηση. Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι το 38,7% υπέστη επεξεργασία προκειμένου να παραχθούν τελικά προϊόντα και το 61,3% αξιοποιήθηκε ενεργειακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5.5 ΈΛΑΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας για τα Απόβλητα Ελαίων (ένα από τα δύο χαρακτηρισμένα επικίνδυνα απόβλητα της εναλλακτικής διαχείρισης) ρυθμίζεται από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, ενώ η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία είναι το ΠΔ 82/2004. Ο Νόμος 2939/2001 περί «συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων» και το ΠΔ 82/2004 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων», υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν στην Ελληνική αγορά λιπαντικά έλαια να οργανώσουν σύστημα συλλογής και διαχείρισης των ΑΛΕ και των απόβλητων συσκευασιών των προϊόντων αυτών. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μηχανών και κιβωτίων ταχυτήτων, υδραυλικά λάδια, λάδια κοπής, μονωτικά λάδια και τα μίγματα/ γαλακτώματα αυτών με νερό ή άλλους οργανικούς διαλύτες. Η Ελληνική νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/06 «Μέτρα ό- ροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 σε Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» τα χαρακτηρίζει επικίνδυνα απόβλητα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ομάδα 13). Τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον διότι περιέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώσεις κλπ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνικά νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη ή εναπόθεση των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Η νομοθεσία προβλέπει την ανάπτυξη ελεγχόμενου συστήματος συλλογής και δίνει προτεραιότητα στην αναγέννηση τους προς παραγωγή λιπαντικών εφάμιλλων των πρωτογενών (Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αρ. 82/ 2004, Άρθρο 5. Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά 35

37 εφικτή η αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων για την παραγωγή βασικών λιπαντικών, τότε αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν με άλλους τρόπους μεταξύ των ο- ποίων είναι και η καύση προς ανάκτηση θερμότητας, υπό τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας (ΚΥΑ 2487/455/99, ΦΕΚ 196/Β/1999, «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων» και Οδηγία 2000/76/ΕΚ, «για την αποτέφρωση αποβλήτων»). Σε κάθε περίπτωση o τρόπος αξιοποίησης των ΑΛΕ εξαρτάται από την σύσταση και τις προσμίξεις. Οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι, που αφορούν στα απόβλητα ελαίων είναι οι ακόλουθοι: Από 1/1/2007 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των ποσοτήτων Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, εκ των οποίων το 80% κατά βάρος πρέπει να αναγεννάται. Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 5,8 εκ. τόνοι λιπαντικών ελαίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους τα έλαια χάνουν τις ιδιότητές τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ως απόβλητα και να αντικαθίστανται με νέα έλαια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% των λιπαντικών ελαίων που διατίθενται στην αγορά γίνεται απόβλητο και άρα αποτελεί αντικείμενο της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα στοιχεία του διαγράμματος για την αναγέννηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ε- λαίων (ΑΛΕ) καλύπτουν την περίοδο , αρχής γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΛΤΕΠΕ και προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: i. Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ό- πως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες ΑΛΕ οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς αναγέννηση. 36

38 ii. Εκτιμήσεις και μελέτες από παράγοντες της αγοράς σχετικά με την ποσότητα των λιπαντικών ελαίων που καταναλώνονται στην ελληνική αγορά. Εικόνα 5: Παραγωγή, συλλογή και αναγέννηση ΑΛΕ και ποσοστό συλλογής για την περίοδο Παρατηρούμε ότι η συλλογή υπολείπεται του στόχου της συλλογής, υπερκαλύπτεται όμως ο στόχος της αναγέννησης. Οι βασικότεροι λόγοι είναι η αδυναμία ενσωμάτωσης των λιπαντικών ναυτιλίας στη διαχείριση των ΑΛΕ και η παράνομη διακίνηση ΑΛΕ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι σε μεγάλες βιομηχανίες και οργανισμούς συγκεντρώνονται τα ΑΛΕ από κοινού με πετρελαιοειδή κατάλοιπα (ελαφρά ή βαρέα καύσιμα τα οποία κατά την παραγωγική διαδικασία είναι εκτός προδιαγραφών ή προκύπτουν από καθαρισμούς δεξαμενών καυσίμων), με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια των ΑΛΕ για εναλλακτική διαχείριση Συστήματα Το 2013 λειτούργησε ένα συλλογικό σύστημα (ΣΕΔ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ελαίων (ΑΛΕ), η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ (πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ) που αποτελεί το μοναδικό ΣΕΔ για τα ΑΛΕ από το 2004 όταν και εγκρίθηκε βάσει της υπ αριθμόν / απόφασης. 37

39 Το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔ αφορά την διαχείριση των ΑΛΕ τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 και συνεργάζεται,, καλύπτοντας όλη την επικράτεια, με Υπόχρεους Παραγωγούς Λιπαντικών Ελαίων, Σημεία Παραγωγής ΑΛΕ, Συλλέκτες ΑΛΕ και Αναγεννητές ΑΛΕ οδηγώντας το 100% των συλλεγμένων ποσοτήτων ΑΛΕ σε αναγέννηση, μετά την ταυτοποίησή τους στα Κέντρα Ελέγχου του ΣΕΔ Κύριες Δράσεις Οι κύριες δράσεις μέσα στο έτος 2013 αφορούν τις παρακάτω ενέργειες: 1. Κατατέθηκε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΕΔ ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ προς έγκριση ανανέωσης από τον ΕΟΑΝ Έγινε αξιολόγηση του σχεδίου που κατέληξε σε συμπεράσματα και σε προτάσεις για την βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΛΕ. Παράλληλα ζητήθηκαν λεπτομέρειες γύρω από τη λειτουργία του ΣΕΔ και έγινε έλεγχος μέσα από την κατάθεση αντίστοιχου φακέλου από το ΣΕΔ των Κέντρων Συλλογής και του τρόπου λειτουργίας τους. 2. Αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του ΣΕΔ. Έγινε αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του 2012, για την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία επί ουσιαστικών θεμάτων, που οδήγησαν στην κατάθεση συμπληρωματικής έκθεσης από το ΣΕΔ. 3. Εφαρμογή της απόφασης ΔΣ ΕΟΑΝ για απεμπλοκή του ΣΕΔ από την αγοραπωλησία ΑΛΕ Το 2013 ήταν η χρονιά προσαρμογής της αγοράς ΑΛΕ και των εμπλεκομένων στην εναλλακτική διαχείριση, στην απόφαση 37 ης συνεδρίας ΔΣ ΕΟΑΝ με αριθμό 1430/ που απεμπλέκει το ΣΕΔ της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ από την αγοραπωλησία των ΑΛΕ. Σε αυτά τα πλαίσια αναπροσαρμόστηκαν οι πρότυπες συμβάσεις μεταξύ ΣΕΔ και συλλεκτών καθώς και αναγεννητών ΑΛΕ. Οι δράσεις αυτές συντέλεσαν στην εξομάλυνση και εξισορρόπηση της αγορά ΑΛΕ. 4. Προετοιμασία για την εφαρμογή άλλων αποφάσεων ΔΣ Μέσα στο 2013 αποφασίστηκε επιπλέον, η μερική τροποποίηση της λειτουργίας του ΣΕΔ της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ σε ότι αφορά στην άρση της υποχρεωτικής διακίνησης των ΑΛΕ 38

40 μέσα από τα Κέντρα Συλλογής του ΣΕΔ (556/ , 40 η συνεδρίαση ΔΣ). Η απόφαση αυτή στη συνέχεια ανακλήθηκε και δεν εφαρμόστηκε για νομικές πλημμέλειες, καθόρισε όμως τη μελλοντική στρατηγική για τη διαχείριση των ΑΛΕ. 5. Οργάνωση της διακίνησης των εντύπων αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Το 2013 ξεκίνησε από τον ΕΟΑΝ η χορήγηση κωδικών και αρίθμησης εντύπων για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΛΕ ως επικίνδυνων αποβλήτων. Συνολικά δόθηκαν κωδικοί σε 37 επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ μετά από έλεγχο συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Με νέα αίτηση και νέο έλεγχο δίνεται η ανανέωση της αρίθμησης των εντύπων, ενώ καθιερώθηκε η μηνιαία ενημέρωση διακίνησης εντύπων ΑΛΕ από το ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ. Ενισχύθηκε έτσι ο έλεγχος στη διακίνηση των ΑΛΕ και οργανώθηκε ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ. 6. Έλεγχος υπόχρεων παραγωγών Λιπαντικών Ελαίων Ξεκίνησε το 2013 (και βρίσκεται σε εξέλιξη) έλεγχος 4 μεγάλων υπόχρεων παραγωγών λιπαντικών ελαίων (ΛΕ) σε ότι αφορά στις δηλωθείσες ποσότητες σε σχέση με τις πραγματικές ποσότητες λιπαντικών ελαίων που διακίνησαν με έτος βάσης το Ο έλεγχος αναμένεται να δώσει ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με το είδος των ποσοτήτων και τον τρόπο που δηλώνουν οι παραγωγοί ΛΕ, τον τρόπο καταγραφής από το ΣΕΔ και τις πιθανές ελλείψεις ενημέρωσης ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ε- μπλεκόμενοι. 7. Παραβάσεις από εμπλεκομένους στη διαχείριση των ΑΛΕ Μέσα στο 2013 εστάλησαν 15 προειδοποιητικές επιστολές συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ΠΔ 82/2004 προς 15 εταιρείες πώλησης ΛΕ πιθανούς υπόχρεους παραγωγούς ΛΕ. Επίσης απεστάλησαν 5 αποφάσεις διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. Α και Β του άρθρου 6 και του άρθρου 8 του Π.Δ. υπ αριθ. 82/2004, αναφορικά με την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που αφορούν τη δραστηριότητά 5 εταιρειών παραγωγών ΛΕ. 39

41 5.5.4 Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Το ποσοστό συλλογής ΑΛΕ για το 2013 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 45 50% κατά βάρος όλων των ποσοτήτων ΑΛΕ, ποσοστό που υπολείπεται του εθνικού στόχου του 70%. Οι σημαντικότερες αιτίες για αυτό είναι: Το συνεχιζόμενο λαθρεμπόριο ΑΛΕ που οφείλεται στην αξία και στα χαρακτηριστικά του αποβλήτου (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο). Οι πλημμελείς δηλώσεις των ΛΕ ναυτιλίας από πλευράς παραγωγών και την ελλιπή συλλογή των ΑΛΕ ναυτιλίας. Ο στόχος της αναγέννησης των συλλεγμένων ποσοτήτων ΑΛΕ αγγίζει το 100% κατά βάρος και υπερκαλύπτει τον εθνικό στόχο του 80%. Άλλα κρίσιμα προβλήματα που εξακολούθησαν ή αναδύθηκαν το 2013 είναι: Η έλλειψη επαγγελματισμού μέρους των εμπλεκομένων στη διαχείριση των ΑΛΕ, όπως για παράδειγμα η ελλιπής συμπλήρωση του εντύπου αναγνώρισης ΑΛΕ από πλευράς ορισμένων συλλεκτών και η προσκόλληση σε παράτυπες εμπειρικές πρακτικές. Η σύντομη χρονική διάρκεια ή η εφαρμογή πειραματικών σημαντικών τομών στο τρόπο διαχείρισης των ΑΛΕ όπως είναι η απεμπλοκή του ΣΕΔ από την α- γοραπωλησία ή/και η λειτουργία των Κέντρων Συλλογής, που απαιτούν χρόνο προσαρμογής από τους εμπλεκομένους. Η εισφοροδιαφυγή ή φοροδιαφυγή εταιρειών του κλάδου εισαγωγής-παραγωγής ΛΕ που οδηγεί σε μειωμένα έσοδα για την οργάνωση της διαχείρισης των ΑΛΕ. Υπολογίζεται ότι όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί Λιπαντικών Ελαίων συμβάλλονται με το ΣΣΕΔ ΑΛΕ καλύπτοντας τουλάχιστον το 95% της αγοράς. Η ανάγκη αλλαγής του ΠΔ 82/2004 με συνυπολογισμό των μέχρι σήμερα πρακτικών εμπειριών από την εναλλακτική διαχείριση και της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Παρά την οικονομική κρίση και τα προβλήματα του κλάδου, η πορεία της εναλλακτικής διαχείρισης των Λιπαντικών Ελαίων κρίνεται ικανοποιητική καθώς οι δράσεις του 40

42 2013 οδήγησαν στην εξέταση και ανάλυση των κρίσιμων παραμέτρων που καθορίζουν την ορθή διαχείριση των ΑΛΕ και οδήγησαν στην κατανόησή τους και τη δρομολόγηση στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. Οι προοπτικές είναι προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης της διαχείρισης και άμβλυνσης των στρεβλώσεων και των προβλημάτων που εμφανίζονται. Η ενίσχυση των ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης από πλευράς ΕΟΑΝ, η αξιολόγηση της πορείας των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ, η επερχόμενη λειτουργία του Μητρώου παραγωγών, η προτυποποίηση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του ΣΕΔ με τον ο- δηγό που εξέδωσε ο ΕΟΑΝ, η ενεργοποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης παράβασης από πλευράς ΕΟΑΝ, η αυστηρότερη παρακολούθηση τήρησης του Εντύπου Αναγνώρισης ΑΛΕ, ενισχύουν τις προοπτικές βελτίωσης της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΛΕ, οι οποίες ενδυναμώνονται επιπλέον από τη συγκυρία της εκκρεμούς ανανέωσης λειτουργίας του ΣΕΔ και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο η εξέταση του οποίου οδηγεί σε σημαντικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ορθότερη διαχείριση των Αποβλήτων Ελαίων. 5.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ &Σ) ρυθμίζεται από την Οδηγία 2006/66/ΕΚ, ενώ η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία είναι η ΚΥΑ Ε103/2010. Η νομοθεσία αυτή αφορά τόσο τις φορητές ηλεκτρικές στήλες όσο και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και οχημάτων. Οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση την ΚΥΑ 41624/2010, είναι οι ακόλουθοι: 41

43 Για τις φορητές ΗΣ&Σ μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 25% και μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 45%. Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ΗΣ&Σ οχημάτων και βιομηχανίας πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου Στην Ε.Ε. κάθε χρόνο παράγονται και τελικά απορρίπτονται περίπου τόνοι φορητών μπαταριών. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 410 g το χρόνο ανά κάτοικο. Οι μπαταρίες αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. υπολογίζονται σε τόνους, με ένα ποσοστό περίπου 80-95% να ανακυκλώνεται. Στην Ελλάδα, με βάση υπολογισμούς του ΥΠΕΚΑ και του ΕΟΑΝ, τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών υπολογίζονται σε 1000 tn ετησίως και τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας σε tn ετησίως. Οι φορητές ΗΣ&Σ διακρίνονται σε πρωτογενείς (απλές) και δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες). Στο ρεύμα των φορητών ΗΣ&Σ περιλαμβάνονται κυρίως αλκαλικές μπαταρίες (58%) και μπαταρίες Zn/C (24%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τους λοιπούς τύπους μπαταριών (κομβιόσχημες, NiCd, NiMH, LiIon, PbO). Οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας διακρίνονται κυρίως σε συσσωρευτές μολύβδου-οξέος και νικελίου-καδμίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων συσσωρευτών ή η αποτέφρωσή τους απαγορεύεται. Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά, την αποθήκευση και την ανακύκλωση τους σε μονάδες επεξεργασίας ανακύκλωσης οι οποίες διαθέτουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία αδειοδότηση. Εκτός από τους συσσωρευτές Pb-οξέως για τους οποίους υ- πάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας / ανακύκλωσης στην Ελλάδα, οι υπόλοιποι ο- δηγούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του εξωτερικού για επεξεργασία. Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέως που λειτουργούν στην Ελλάδα ε- κτιμάται ότι διαθέτουν μια εγκατεστημένη δυναμικότητα περί των t ετησίως Συστήματα Το 2013 λειτουργούσαν 3 συλλογικά συστήματα πανελλαδικής εμβέλειας για την ε- ναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το ένα με πεδίο 42

44 εφαρμογής τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και τα άλλα δύο με πεδίο εφαρμογής τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας. Κατ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών συλλέγονται σε σημεία προσβάσιμα στον τελικό χρήστη, ενώ οι διακινητές υποχρεούνται να τα παραλαμβάνουν δωρεάν, τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας συλλέγονται κυρίως από τις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών και τις βιομηχανίες και η συλλογή αυτών δεν συνεπάγεται την καταβολή τελών από τους τελικούς χρήστες. Τα σημεία συλλογής δεν υπόκεινται σε αδειοδότηση. Κατά τη λειτουργία των συστημάτων θα πρέπει να αποφεύγονται ε- μπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 41624/2057/E103, οι παραγωγοί που διαθέτουν στην αγορά αποκλειστικά ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές ενσωματωμένες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή σε οχήματα, απαλλάσσονται της συμμετοχής σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, μόνο εφόσον συμμετέχουν στα αντίστοιχα συστήματα για ΑΗΗΕ ή ΟΤΚΖ που καλύπτουν το σχετικό κόστος διαχείρισης των εν λόγω ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Μεταξύ των συστημάτων αυτών υπάρχει συνεργασία για την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Τα συστήματα, πανελλαδικής εμβέλειας, που υπήρχαν το 2013 είναι τα εξής: 1. ΑΦΗΣ Η εταιρεία Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών - ΑΦΗΣ ΑΕ, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε έγκριση με την υπ αριθμό /2004 Υπουργική Απόφαση για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση του συστήματος ανανεώθηκε με την υπ αρ. πρωτ. 70/ απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο ΣΥΔΕΣΥΣ Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου οξέως και νικελίου καδμίου. Το σύστημα αυτό, που αφορά τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας και πήρε έγκριση με την υπ αριθμό 43

45 106158/2004 Υπουργική Απόφαση. Στο τέλος του 2013 λειτουργούσε με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ, για λόγους που παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 3. ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου-Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο ««Re-Battery Α.Ε» (αριθμό πρωτ. 803/ ). Επίσης να αναφερθεί ότι στην Περιφέρεια Κρήτης υπήρχε από το 2006 με την υπ αριθμό /2006 Υπουργική Απόφαση, το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών ΣΕΔΙΣ Κ, αλλά από τον Φεβρουάριο 2013 βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης Κύριες Δράσεις Οι κύριες δράσεις του ΕΟΑΝ μέσα στο έτος 2013 αφορούν τις παρακάτω ενέργειες: Αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων και ετήσιων εκθέσεων των υπαρχόντων συστημάτων. Αξιολογήθηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια και οι ετήσιες εκθέσεις του 2012, για όλα τα συστήματα του ρεύματος, στάλθηκαν παρατηρήσεις και ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με οικονομικά στοιχεία, τον προσδιορισμό και δράσεις αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής από υπόχρεους εγγεγραμμένων στο ΣΕΔ, προγράμματα ευαισθητοποίησης και τον προγραμματισμό δράσεων επόμενου έτους. Επίσης ζητήθηκαν οι πρότυπες συμβάσεις του Συστήματος με υπόχρεους, συλλέκτες και ανακυκλωτές. Όλα τα συστήματα εκτός από το ΣΥΔΕΣΥΣ ανταποκρίθηκαν με την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων. Έλεγχος Συστήματος -Μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ΣΣΕΔ «ΣΥΔΕΣΥΣ» Ο ΕΟΑΝ διενήργησε έλεγχο μέσα στο 2013 στο ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, μέσω διεθνούς εταιρείας ορκωτών ελεγκτών (Deloitte) προκειμένου να εξετάσει την αίτησή του για ανανέωση της έγκρισής του. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, καθώς και του ελέγχου που διενήργησε το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης 44

46 Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕΣΔΑΠ) του ΥΠΕΚΑ το 2009, το οποίο εκτελούσε τις αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, διαπιστώθηκε ότι το συλλογικό σύστημα αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον, και πιο συγκεκριμένα τους όρους χορήγησης της έγκρισής του, τις διατάξεις του ν. 2939/2001, της ΚΥΑ / 2010 και τους ειδικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από το ΓΕΣΔΑΠ το Με την υπ` αριθ. πρωτ. 1368/ απόφασή, το ΔΣ του ΕΟΑΝ απέρριψε την αίτηση του συστήματος για ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του. Ύστερα από αίτηση του ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. εκδόθηκε από την κ. Πρόεδρο του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η από 16/10/2013 Προσωρινή Διαταγή, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της υπ` αριθ απόφασης ΕΟΑΝ και το ΣΥΔΕΣΥΣ λειτουργεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακύρωσης που έχει υποβάλει η ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. Διεκπεραίωση Εγγράφων θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών Ο ΕΟΑΝ ανταποκρίθηκε στη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που προέκυψαν μέσα στο έτος 2013, στην απάντηση εγγράφων, ερωτήσεων βουλευτών, θεμάτων που παρέπεμψε στον ΕΟΑΝ ο Υπουργός. Ειδικά με την μη ανανέωση της άδειας Λειτουργίας του Συστήματος ΣΥΔΕΣΥΣ προέκυψαν διαδικαστικά και διαχειριστικά θέματα που έ- πρεπε να επιλυθούν όπως εισφορές υπόχρεων, σύναψη νέων συμβάσεων, έντυπα αναγνώρισης και ο ΕΟΑΝ έδινε καθημερινά απαντήσεις σε ερωτήσεις αλλά και σε γραπτές υποδείξεις προς υπόχρεους και τρίτα μέρη. Επίσης, διευκόλυνε το έργο της δικαιοσύνης με τη συνεργασία και την αποστολή όλων των εγγράφων που του ζητήθηκαν. Αξιολόγηση φακέλων υποψηφίων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών Έγκριση Συστήματος Combatt Μέσα στο 2013, δύο υποψήφια συστήματα κατέθεσαν φάκελο προς έγκριση. Οι φάκελοι και τα επιχειρησιακά σχέδια αξιολογήθηκαν από τον ΕΟΑΝ και τελικά ένα σύστημα που μετά από επανακατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου, πληρούσε όλες τις α- παιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία, εγκρίθηκε από το ΔΣ. Το σύστημα αυτό έχει την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.». Σκοπός του συστήματος είναι η πανελλαδική οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας και συγκεκριμένα αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος και νικελίου-καδμίου. 45

47 Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων Ο ΕΟΑΝ κατέγραψε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συλλογή και ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το έτος 2012 και αφού τα επεξεργάστηκε τα διαβίβασε και συνεργάστηκε με το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων για τη σύνταξη και αποστολή της ετήσιας έκθεσης στην ΕΕ Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Επίτευξη στόχων Όσον αφορά τις φορητές μπαταρίες, το σύστημα ΑΦΗΣ έχει καταφέρει να επιτύχει και να ξεπεράσει τον στόχο συλλογής 25% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά συλλογής για φορητές μπαταρίες υπολογίστηκαν με βάση το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/66 και για την περίοδο ανέρχονται στα ακόλουθα: 2009: 31,6%, 2010: 34,9%, 2011: 32,8%, 2012: 35,7%. Όλες οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που συνελέγησαν έχουν σταλεί προς ανακύκλωση σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2006/66. Τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτεύχθηκαν για κάθε ημερολογιακό έτος είναι τα ακόλουθα: για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέως 2009: tn, 2010: tn, 2011:17.141tn, 2012:18.016tn. Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου 2009: 48tn, 2010: 168tn, 2011:105tn, 2012:102tn Για τα απόβλητα άλλων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 2009: 558tn, 2010: 619tn, 2011:556tn, 2012:716tn. Στη συνέχεια δίνονται τα στατιστικά στοιχεία συλλογής και εναλλακτικής διαχείρισης με τη μορφή διαγραμμάτων. 46

48 Εικόνα 6. Ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών που πωλούνται στην αγορά, συλλέγονται και ανακυκλώνονται και ποσοστό συλλογής για την περίοδο , ,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εικόνα 7. Παραγωγή & Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέως την περίοδο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΩΣ Προβλήματα - Προοπτικές Τα τρέχοντα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο ρεύμα αποβλήτων των συσσωρευτών μέχρι στιγμής είναι η διακίνηση των μπαταριών με μη νόμιμο τρόπο, το λαθρεμπόριο και η παράνομη εξαγωγή στο εξωτερικό. Ένα ποσοστό περίπου 25% των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος υπολογίζεται ότι διακινείται και καταλήγει προς ανακύκλωση χωρίς τα συνοδευτικά Έντυπα Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων και ένα ποσοστό περίπου 20% των αποβλήτων δεν ανιχνεύεται στη χώρα, και ενδεχομένως και να εξάγεται στα Βαλκάνια και τρίτες χώρες. 47

49 Η μη σωστή καταγραφή και η παράνομη διακίνηση συσσωρευτών προκαλεί προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την επίτευξη των εθνικών στόχων και στην εξεύρεσή πρώτων υλών από τα εγχώρια εργοστάσια ανακύκλωσης. Ο ΕΟΑΝ έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες όπως εντατικοποίηση ελέγχων σε συστήματα και τρίτα μέρη, εφαρμογή κυρώσεων ακόμα και μη ανανέωση άδειας σε σύστημα που δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τους όρους που του είχε χορηγήθηκε η άδεια, διαμόρφωση οδηγού ετήσιων εκθέσεων με υποχρεωτική υποβολή στοιχείων που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση της νόμιμης διακίνησης συσσωρευτών και αυστηρότερους όρους κατά την έγκριση νέων συστημάτων. Επίσης, στα άμεσα σχέδια του ΕΟΑΝ είναι η έγκριση και προτυποποίηση των συμβάσεων που συνάπτουν τα συστήματα με τους υπόχρεους, συλλέκτες μεταφορείς, και ανακυκλωτές, καθώς και η εναρμόνιση της χώρας με την νέα Οδηγία για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Ο ΕΟΑΝ προγραμματίζει συνάντηση με τις υπηρεσίες των Περιφερειών έτσι ώστε να ενημερώσει τις υπηρεσίες για τη σχετική νομοθεσία και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων προκειμένου να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που εκδίδονται και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις Περιφέρειες. Επίσης, προτίθεται να οργανώσει συμμετοχική διαδικασία διαλόγου με εμπλεκόμενους φορείς όπως ΥΠΕΚΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, συστήματα, υπόχρεους, συλλέκτες και ανακυκλωτές για τη διαμόρφωση κοινού σχεδίου δράσεων με ταυτόχρονες δεσμεύσεις από όλους τους φορείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη διακίνηση των συσσωρευτών και η επίτευξη του εθνικού στόχου που είναι η συλλογή και η ανακύκλωση του 100% των αποβλήτων συσσωρευτών σε ετήσια βάση. 5.7 ΑΗΗΕ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Η ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ανάκτηση υλικών όσο και για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές. 48

50 Το πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ ορίστηκε αρχικά από την Οδηγία 2002/96/ΕΚ ενώ η Οδηγία 2002/95/ΕΚ αφορούσε τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι παραπάνω Οδηγίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με Προεδρικό Διάταγμα. Η εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα, έως σήμερα, διέπεται από τα εξής νομοθετήματα: ΠΔ 117/ 2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της 27ης Ιανουαρίου ΠΔ 15/2006 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος αρ.117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της 8ης Δεκεμβρίου ΥΑ αριθ /2011 «Τροποποίηση του παραρτήματος IB του ΠΔ 117». Το θεσμικό πλαίσιο εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα ΑΗΗΕ. Η εν λόγω Οδηγία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία υπεγράφη τον Μάιο του 2014 (ΚΥΑ Η.Π /651/Ε.103, με θέμα «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα η- λεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». Η νέα ΚΥΑ θέτει τις βάσεις, όρους και προϋποθέσεις για τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, τη λειτουργία κέντρων διαλογής/ταξινόμησης, τη χωριστή συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ οικιακής και μη οικιακής προέλευσης, την ενδεδειγμένη επεξεργασία και ανάκτηση και τα ποσοστά/στόχους συλλογής και ανάκτησης. Η ΚΥΑ αυτή αντιμετωπίζει και άλλα μείζονα θέματα όπως διασυνοριακές μεταφορές ΑΗΗΕ, ενημέρωση χρηστών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας, χρηματοδότηση των 49

51 ΑΗΗΕ, καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων, επιθεώρηση και παρακολούθηση και κυρώσεις. Οι στόχοι συλλογής και ανάκτησης βάσει των κείμενων διατάξεων για την ε- ναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ διαμορφώνονται ως εξής: Στόχοι συλλογής α) Περίοδος από το 2007 έως και το 2015: Μέχρι το τέλος του 2006, έπρεπε να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) κιλών ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έ- τος. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη. β) Περίοδος από το 2016 έως και το 2018: Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση ορίζεται σε 45%, και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος και εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ε- τήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη. γ) Από το 2019 και έπειτα: Το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει ορίζεται σε 65 % του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. Στόχοι ανάκτησης Οι στόχοι που θέτει η Οδηγία 2012/19/ΕΕ αναφορικά με την ανάκτηση και που α- ποτυπώθηκαν στη νέα ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ διαμορφώνονται ως εξής: Πίνακες: Στόχοι ανάκτησης ΑΗΗΕ ανά κατηγορία ΗΗΕ, όπως αυτοί τίθενται στην 50

52 Οδηγία 2012/19/ΕΕ και στη νέα ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ. Περίοδος επίτευξης στόχου Έως 14/8/2015 Κατηγορίες Κατ. 1 & 10 Παρ. Ι Κατ. 3 & 4 Παρ. Ι Κατ. 2, 5, 6, 7, 8 & 9 Παρ. Ι Λαμπτήρες Εκκένωσης Αερίων Ποσοστό Ανάκτησης 80% 75% 70% - Ποσοστό Ανακύκλωσης Ποσοστό προετ. για επαναχρ. & ανακύκλ. 75% 65% 50% 80% Περίοδος επίτευξης στόχου 15/8/ /8/2018 Κατηγορίες Κατ. 1 & 10 Κατ. 3 & 4 Κατ. 2, 5, 6, 7, 8 & 9 Λαμπτήρες Εκκένω- Παρ. Ι Παρ. Ι Παρ. Ι σης Αερίων Ποσοστό Ανάκτησης 85% 80% 75% - Ποσοστό Ανακύκλωσης Ποσοστό προετ. για επαναχρ. & ανακύκλ % 80% 70% 55% - Περίοδος επίτευξης στόχου Από 15/8/2018 και έπειτα Κατηγορίες Κατ. 1 & 4 Κατ. 2 Κατ. 5 & 6 Κατ. 3 Παρ. ΙΙΙ Παρ. ΙΙΙ Παρ. ΙΙΙ Παρ. ΙΙΙ Ποσοστό Ανάκτησης 85% 80% 75% - Ποσοστό Ανακύκλωσης Ποσοστό προετ. για επαναχρ. & ανακύκλ % 80% 70% 55% - 51

53 5.7.2 Συστήματα Τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι τα ακόλουθα: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε εγκρίθηκε με την υπ αριθμό /2004 Υπουργική Απόφαση. Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας και με την υπ αρ. πρωτ. οικ. 598/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., ανανεώθηκε η έγκριση του για την περίοδο Το Σύστημα είναι εγκεκριμένο να διαχειρίζεται το σύνολο των κατηγοριών Η- λεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Π.Δ. 117/2004. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Το σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με την υπ αριθμό /2009 Υπουργική Απόφαση, ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ το έτος 2012 (αρ. πρωτ. 623/ ), στο πεδίο δραστηριότητας του συστήματος προστέθηκαν και οι μικρές συσκευές. Συγκεκριμένα, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι εγκεκριμένη να διαχειρίζεται συγκεκριμένα είδη επτά κατηγοριών ΗΗΕ του Π.Δ. 117/2004: Από την Κατηγορία 1 (μεγάλες οικιακές συσκευές): ηλεκτρ. μάτια, ηλεκτρ. θερμάστρες, ηλεκτρ. θερμαντικά σώματα, ηλεκτρ. καλοριφέρ, ηλεκτρ. ανεμιστήρες Από την Κατηγορία 2 (μικρές οικιακές συσκευές): ΌΛΑ Από την Κατηγορία 3 (εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών): αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες, τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα Από την Κατηγορία 4 (καταναλωτικά είδη): ραδιόφωνα, κάμερες μαγνητοσκόπησης, συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας Από την Κατηγορία 5 (φωτιστικά είδη): ΌΛΑ 52

54 Από την Κατηγορία 6 (ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία): τρυπάνια, εργαλεία για στερέωση με βίδες, καρφιά και την αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρήσεις Από την Κατηγορία 9 (όργανα παρακολούθησης και ελέγχου): ΌΛΑ. Κάθε Σύστημα δύναται να δέχεται εγγραφές από παραγωγούς, δηλώσεις και αντίστοιχες εισπράξεις εισφορών για τα είδη τα οποία έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται βάσει έγκρισής του. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί που διαθέτουν στην αγορά διάφορα είδη ΗΗΕ δύνανται να εγγράφονται σε όποιο/όποια από τα Συστήματα αρκεί να δηλώνουν το σύνολο των ειδών που διαθέτουν στην αγορά. Τα Συστήματα οργανώνουν τη συλλογή και διαχείριση των ΑΗΗΕ δραστηριοποιούμενα και τα δύο σε εθνικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, συνεργάζονται με αδειοδοτημένους συλλέκτες μεταφορείς ΑΗΗΕ και με αδειοδοτημένες για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών εγκαταστάσεις Κύριες Δράσεις Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έκδοσης νέας ΚΥΑ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ «Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» στο εθνικό δίκαιο: Διαβούλευση με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για την κατάθεση από μέρους τους παρατηρήσεων και προτάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ, με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και την εύρυθμη λειτουργία των Συστημάτων στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται. Συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υπό έκδοση ΚΥΑ και συγκεκριμένα συμμετοχή σε σειρά συσκέψεων με συντονισμό από το Τμήμα ΔΔ & ΕΕ του ΥΠΕΚΑ και συμμετοχή του ΓΕΔΣΑΠ. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν επιμέρους ρυθμίσεις και μέτρα που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας και στην επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης. Ακόμη, εξετάστηκαν οι υφιστάμενες ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από 10 έτη λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ και η αλληλεπίδραση της νέας ΚΥΑ σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 53

55 Συμμετοχή σε συνάντηση που πραγματοποίησε η Τεχνική Επιτροπή (TAC) της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ με θέμα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ στις εθνικές νομοθεσίες (Βρυξέλλες, ). Συνάντηση με την PV Cycle (φορέας συλλογής και επεξεργασίας φωτοβολταϊκών με δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο) με θέμα την ένταξη των φωτοβολταϊκών στο πεδίο εφαρμογής της νέας Οδηγίας. Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εγγραφής των παραγωγών ΗΗΕ στο Μητρώο Παραγωγών που προβλέπεται στο Άρθρο 14, παρ. 1 του ΠΔ 117/2004: Χορηγήσεις Αριθμών Μητρώου Παραγωγών: Η χορήγηση γίνεται άπαξ και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από το ΥΠΕΚΑ, με αίτηση ό- που δηλώνεται από τον παραγωγό, μεταξύ άλλων, η δραστηριότητα του παραγωγού, οι κατηγορίες των προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τις οποίες διαθέτει στην ελληνική αγορά (ως κατασκευαστής ή εισαγωγέας), αλλά και επιμέρους στοιχεία για τα προϊόντα αυτά. Αποφάσεις παύσης ισχύος (αφαίρεσης) Αριθμών Μητρώου Παραγωγών όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που έχουν οριστεί από το ΥΠΕΚΑ. Επαφή με Δήμους και ενημέρωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο για συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς παραγωγούς ΗΗΕ. Συνεργασία με τα Συστήματα και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το ήδη διαμορφωμένο Μητρώο, ως βάση συζήτησης για την διαμόρφωση του νέου Μητρώου του ΕΟΑΝ για όλες τις ροές αποβλήτων. Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ως προς την υποχρέωση της Ελλάδας για αποστολή εκθέσεων σε φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σύνταξη και υποβολή στατιστικών στοιχείων για τα ΑΗΗΕ προς το ΓΕΔΣΑΠ (έτος υποβολής: 2012, περίοδος αναφοράς: ) ώστε να αποσταλούν στην Eurostat βάσει της 2005/369/ΕΚ Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία αφορούν τους στόχους ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ, καθώς και την ποιότητα των πηγών δεδομένων και τη μεθοδολογία εκτίμησής τους. 54

56 Σύνταξη και υποβολή στο ΓΕΔΣΑΠ της τριετούς έκθεσης για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ (έτος υποβολής: 2013, περίοδος αναφοράς: ) ώ- στε να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 2004/249/ΕΚ Απόφασης. Η έκθεση αφορά τη μεταφορά και εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Τροποποιήσεις επιχειρησιακών σχεδίων των δύο Συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥ- ΚΛΩΣΗ ΑΕ» ως προς τις κατηγορίες Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) που αυτό θα διαχειρίζεται [έτος 2012]. Τροποποίηση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ως προς τη χρηματική εισφορά των φωτιστικών (κατηγορία ΗΗΕ 5 α ) [έτος 2012], κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συστήματος. Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» ως προς τη χρηματική εισφορά των φωτιστικών (κατηγορία ΗΗΕ 5 α ) [έτος 2013], κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συστήματος. Ως προς νέο αίτημα τροποποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ «Φωτοκύκλωση Α.Ε.», ζητήθηκε από τον ΕΟΑΝ επανακατάθεση πλήρους, ο- λοκληρωμένου φακέλου. Ο φάκελος πρέπει να λαμβάνει υπόψη σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει σε σχέση με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2007 λόγω και των μερικών τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν κατά τα έτη , οι οποίες επηρεάζουν την υφιστάμενη λειτουργία του Συστήματος και το σχεδιασμό για το μέλλον. Δράσεις σχετικά με υπόχρεους παραγωγούς ΗΗΕ: Απόφαση ΔΣ για τη διενέργεια ελέγχου σε υπόχρεο διαχειριστή ΑΗΗΕ ως προς τις δηλωθείσες ποσότητες ΗΗΕ. Διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εισηγήσεων επιβολής προστίμου σε εννέα υπόχρεους παραγωγούς ΗΗΕ για παραβάσεις που αφορούν τη μη οργάνωση ατομικού Συστήματος και τη μη συμμετοχή τους σε Συλλο- 55

57 γικό Σύστημα. Το πρόστιμο εισηγείται ο ΕΟΑΝ ως διοικητική κύρωση προβλεπόμενη από το άρθρο 20 παρ. Γ Ν. 2939/2001, για παραβίαση των υποχρεώσεών των διαφυγόντων παραγωγών οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4 και 7 του Π.Δ. 117/2004, και 2 του Π.Δ. 15/2006 σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ. Προειδοποιητικές επιστολές σε υπόχρεους παραγωγούς [53 επιστολές εντός του έτους 2013] που δεν διαθέτουν συμβάσεις με ΣΕΔ, σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του ΠΔ 117/2004. Δράσεις που αφορούν τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των δύο Συστημάτων ΑΗΗΕ: Εξέταση των εκθέσεων του 2012 που είχαν κατατεθεί (δομή και περιεχόμενο εκθέσεων) και εντοπισμός σημείων που έχριζαν διευκρίνισης, επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, τροποποίησης. Πραγματοποίηση συναντήσεων με τα Συστήματα για τη διευκρίνιση σημείων επί των εκθέσεων. Κατάθεση νέων, επικαιροποιημένων και συμπληρωμένων εκθέσεων εκ μέρους των Συστημάτων, οι οποίες συντάχθηκαν κατόπιν γενικών και επιμέρους παρατηρήσεων του ΕΟΑΝ επί των αρχικά κατατεθειμένων εκθέσεων. Δράσεις σχετικά με τη συλλογή ΑΗΗΕ: Πραγματοποίηση ελέγχων από τον ΕΟΑΝ σε εμπόρους παλαιών μετάλλων στο χώρο των οποίων συλλέγονταν, μεταξύ άλλων, και ΑΗΗΕ Αξιολόγηση πορείας Προοπτικές Επίτευξη στόχων έως σήμερα: Η επίτευξη της χωριστής συλλογής των τεσσάρων κιλών ανά κάτοικο επετεύχθη για τα έτη 2008, 2009, 2010, όπως φαίνεται στην Εικόνα που παρατίθεται. Τα 56

58 επόμενα έτη, η ραγδαία μείωση της διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω οικονομικής κρίσης αλλά και πρακτικές εκτροπής μέρους των ΑΗΗΕ εκτός οργανωμένου δικτύου συλλογής - μεταφοράς - επεξεργασίας επηρέασε σημαντικά την ποσότητα των συλλεγομένων ΑΗΗΕ. Εικόνα 8. Αποτελέσματα Αξιοποίησης ΑΗΗΕ Θετικά σημεία στην έως τώρα οργάνωση και λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ Μερικά από τα θετικά σημεία που διαπιστώνονται είναι: Ύπαρξη σύγχρονης και επικαιροποιημένης νομοθεσίας. Η νέα ΚΥΑ δίνει σαφείς κατευθύνσεις για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ σε συμμόρφωση με τη Οδηγία 2012/19/ΕΕ, προσφέρει όμως και μια ευελιξία ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής της (επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής θα προσδιοριστούν κατά περίπτωση με Υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ, αποφάσεις του ΕΟΑΝ κλπ). Κατά συνέπεια, το νομοθετικό πλαίσιο είναι σύγχρονο και σύμφωνο με τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 57

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα

Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Δομή της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Αθήνα Δεκέμβριος 2012 ΕΕ Τα τελευταία 15 χρόνια η Ανακύκλωση αναπτύχθηκε στις 27 χώρες της ΕΕ κατά 100%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EOAN10 ΕΚΔΟΣΗ 2 / 21-3-2016 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Γενικά στοιχεία: Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έλενα Χριστοδουλίδου sep 2016 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Αχιλλέας Γκούγκος Μηχανικός ΕΕΑΑ Hμερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων Φεβρουάριος 2014 ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Οκτ. 1992: 1993 2001: Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) κ. ΚΩΣΤΑ ΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΤΕΚ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ Αειφόρος ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις Α.Ε.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Στέλεχος ΕΟΑΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE) Πληροφορίες: Ιωάννα Γκιτζένη 210-8668652, i.gitzeni@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Σκούρας Τάσος Ψαράκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα