ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2015"

Transcript

1 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2 Περιεχόμενα παρουσίασης 1. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΦ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009, 2010, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..37 2

3 1. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (1/2) 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕΦ ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 1828 του Σύμφωνα με αυτό το ΣΕΦ εδρεύει στον Πειραιά (Ν. Φάληρο) και υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού. Ειδικότερα: Στο ΣΕΦ ανήκει η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή του σταδίου. Η διοίκηση των έργων που εκτελούνται στους πιο πάνω χώρους ανήκει στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ έχει διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό. 3

4 Πόροι του ΣΕΦ είναι: Ετήσια τακτική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. Έσοδα από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των εγκαταστάσεών του, καθώς και έσοδα που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις στους χώρους του. Ειδικές έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Τυχόν πλεόνασμα του ετήσιου απολογισμού του ΣΕΦ λογίζεται έσοδο της εποπτεύουσας αρχής και αποδίδεται σε αυτή. 4

5 ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (2/2) Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. με ισάριθμα αναπληρωματικά ορίζονται για θητεία δύο ετών, με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού. Τα θέματα στο Δ.Σ εισηγείται ο Συντονιστής Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής του, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου και προσλαμβάνονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΣΕΦ ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και έναντι τρίτων. Με κανονισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΦ και εγκρίνονται από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό ρυθμίζονται: Η οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΣΕΦ. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά κατηγορίες υπαλλήλων (προσόντα αμοιβές κ.λ.π ). Η διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων του ΣΕΦ και η πληρωμή των χρεών του. Η διαχείριση και η τοποθέτηση των χρηματικών κεφαλαίων. Η διάθεση των χώρων για αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις. Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των κυλικείων, καφενείων και εστιατορίων. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΣΕΦ εγκρίνεται από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό. 5

6 2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. (1/2) Το ΣΕΦ έχει στην διαχειριστική του αρμοδιότητα το μεγαλύτερο τμήμα του παράκτιου δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 1674 και το σύνολο των εγκαταστάσεών του (υπαιθρίων και στεγασμένων). Kαταλαμβάνει έκταση περίπου 300 στρεμμάτων. Από τα 300 αυτά στρέμματα οι κτιριακές εγκαταστάσεις του κυρίως σταδίου καλύπτουν τα 50 στρέμματα, οι χώροι στάθμευσης τα 40 στρέμματα, το δίκτυο των εσωτερικών δρόμων κυκλοφορίας και του κόμβου Κηφισού Ποσειδώνος τα 50 στρέμματα, τα 20 στρέμματα μία μικρή μαρίνα (ΛΕ- ΣΕΦ) και τα υπόλοιπα 140 στρέμματα είναι διαμορφωμένος χώρος πρασίνου με υπαίθρια γήπεδα αθλοπαιδιών, παιδικές χαρές, θέατρο, καφετέριες. Xρησιμοποιείται από τους πολίτες ως χώρος αναψυχής και περιπάτου. Όλοι οι υπαίθριοι χώροι του ΣΕΦ έχουν ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Από την αρχική έκταση που παραχωρήθηκε στο ΣΕΦ, αφαιρέθηκαν τμήματα τα οποία αποδόθηκαν στην ΤΡΑΜ Α.Ε, στα Τουριστικά Ακίνητα και στο ΥΠΕΧΩΔΕ. 6

7 2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. (2/2) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Όσον αφορά στο χώρο που κατέλαβε η ΤΡΑΜ ΑΕ κατασκευάστηκε τερματικός σταθμός χωρίς καμία αποζημίωση ή ανταποδοτικό όφελος προς το Στάδιο. 2. Στο χώρο που κατέλαβε η ΕΤΑ υπήρχε κτήριο γραφείων του Υπ. Οικονομικών, το οποίο αποζημιώθηκε πλήρως γι αυτό. Δεν καταβλήθηκαν ουδέποτε τα ποσά στο ΣΕΦ που αντιστοιχούσαν στην αναλογική συμμετοχή των εσόδων από τη Μαρίνα. Αντί αυτών εδόθησαν προς χρήση α) 22 στρέμματα στον Ανατολικό και β) 9 στρέμματα στο Δυτικό Περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. 3. Το ΥΠΕΧΩΔΕ με συγκεκριμένα έργα στον Κηφισό μετέφερε εντός του ΣΕΦ τον κόμβο σύνδεσης πορείας του Κηφισού προς Πειραιά και Γλυφάδα αντίστοιχα, με δυσμενείς κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων αφήνοντας μόνο μία έξοδο προς Πειραιά. Mε την ελλιπή τροχονόμηση, η έξοδος αυτή καθίσταται ιδιαιτέρως επικίνδυνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και όχι μόνο του Σταδίου. 7

8 Οι πολεοδομικές αυτές παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη στέρηση ζωτικού χώρου του Σταδίου και κατά συνέπεια τεράστια οικονομική ζημιά του ΣΕΦ, το οποίο σε άλλη περίπτωση θα κάλυπτε σημαντικό μέρος των εξόδων του και δε θα υπήρχε ανάγκη κρατικής χρηματοδότησης. 8

9 3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΦ Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Α1). Για τη διαχειριστική επάρκεια έχουμε προβεί μέχρι σήμερα στις επιβαλλόμενες ενέργειες για την εξασφάλισή της καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και προς άλλους κυβερνητικούς και κοινοτικούς φορείς για την παραπέρα υλοποίηση πρωτοβουλιών, σχεδίων και στόχων. Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1). Η σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων για την εξασφάλιση των πόρων και την υλοποίηση των αντίστοιχων εργασιών. Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Γ1). Η εξασφάλιση βάσει της κείμενης νομοθεσίας των απαραίτητων πιστοποιητικών (ISO) λειτουργίας του ΣΕΦ. Δ) ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕΦ Δ1). Αλλαγή κανονιστικού πλαισίου ΣΕΦ με αντίστοιχη προσαρμογή του έμψυχου προσωπικού στις σημερινές απαιτήσεις ορθολογικής και ουσιαστικής λειτουργίας του ΣΕΦ. 9

10 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (1/4) 1. Εμπορικοί στόχοι: Λειτουργία υφισταμένων εκθεσιακών χώρων και δημιουργία νέων. Εκμετάλλευση υφισταμένων χώρων στάθμευσης. Εκμετάλλευση αναλογούντος ποσού από Μαρίνα ΣΕΦ. Δημιουργία ζώνης εμπορίου στα ισόγεια καταστήματα της δυτικής όψης του κτηρίων (περίπου 12 καταστήματα επιφανείας 40 τ.μ.). Διοργάνωση συναυλιών στην κεντρική σάλα, στην ταράτσα τους θερινούς μήνες και στην παραχωρηθείσα έκταση των 22 στρεμμάτων. 2. Στόχοι δημιουργίας χώρων περιπάτου και αναψυχής: Περίφραξη και οριοθέτηση χώρων περιπάτου για ασφαλή όδευση του προσερχόμενου κοινού. Κατασκευή ποδηλατοδρόμου. Κατασκευή διαδρόμου ημιαντοχής (joking). Κατασκευή έργων για δημιουργία θετικού οπτικού και αρχιτεκτονικού αποτελέσματος (δημιουργία δρόμου νερού). Απόδοση του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου στους πεζούς και απομάκρυνση των τροχοφόρων. 3. Ζώνη αθλοπαιδιών: Συντήρηση των υφισταμένων αθλητικών γηπέδων. Κατασκευή τριών γηπέδων squash. Κατασκευή έξι γηπέδων αντισφαίρισης. Συντήρηση των γηπέδων 5Χ5. 10

11 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (2/4) 4. Ζώνη συνεδριακή: Παράλληλη λειτουργία του Περιστυλίου ως εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου τουλάχιστον θέσεων. Δημιουργία αυτοτελούς συνεδριακού χώρου με την προσθήκη βοηθητικών χώρων και την αναβάθμιση-συντήρηση της αίθουσας «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» χωρητικότητας 985 ατόμων. 5. Ζώνη εκδηλώσεων: Δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων. Δημιουργία χώρων για λειτουργία-φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. 6. Ζώνη Τουρισμού-Αθλητισμού-Πολιτισμού: Δημιουργία Μουσείου και Πωλητηρίου. Προσέλκυση των τουριστών της Αττικής για αθλητικές δραστηριότητες. 7. Ζώνη Διοίκησης. 8. Ασφάλεια-Ηλεκτρονικός Έλεγχος: Συντήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενης εγκατάστασης. 11

12 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (3/4) 9. Περίφραξη όπου απαιτείται του περιβάλλοντος χώρου. 10. Προστασία-Καθαρισμός και Συντήρηση Πράσινου Περιβάλλοντα Χώρου. 11. Καθαρισμός κτηρίων και περιβάλλοντα χώρου: Μελέτη και προγραμματισμός καθαρισμού εσωτερικών χώρων. Προγραμματισμός-Έλεγχος καθαρισμού περιβάλλοντα χώρου. Λειτουργία ανακύκλωσης. 12. Θαλάσσιο Κανάλι ΣΕΦ: Τακτικός καθαρισμός επιφανείας και βυθού. Παροχή νερού και ηλεκτρικού στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Πυρασφάλεια. Φωτισμός (και υποθαλάσσιος). Συντήρηση και επισκευή-ελαιοχρωματισμός των γεφυριών και ασφάλεια των πεζών. 12

13 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (4/4) Υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρονται σήμερα: Αθλητικές εκδηλώσεις. Συνεδριακές εκδηλώσεις. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Εκθεσιακές εκδηλώσεις. Μισθώσεις εγκαταστάσεων (εστιατόρια, καφετέριες, κυλικεία, παιδότοποι). 13

14 Οργανόγραμμα ΣΕΦ 14

15 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009, 2010, Έσοδα , , ,10 Πωλήσεις Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών/προϊόντων , , ,10 Πωλήσεις νέων υπηρεσιών/προϊόντων Επιχορηγήσεις , , ,00 Τακτικού Προϋπολογισμού , , ,00 Ε.Ε Λοιπές Λοιπά Έσοδα 2.734,01 903,90 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα , ,21 Έξοδα , , ,95 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού , , ,94 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων , , ,38 Παροχές Τρίτων , , ,64 Φόροι , , ,78 Διάφορα Έξοδα , , ,74 Τόκοι έξοδα , , ,36 Μεταβολές Αποθεμάτων Έκατκτα και Ανόργανα Έξοδα Οικονομικά Αποτελέσματα , , ,15 Οικονομικό Αποτέλεσμα(προ επιχορηγήσεων) , , ,85 Δαπάνες για Επενδύσεις Εγκεκριμένοι πόροι ΠΔΕ Αριθμός Προσω πικού 31/ 12/ κάθε έτους

16 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Το σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο ΣΕΦ διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν χώρους του ΣΕΦ με μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα. Το προσωπικό του Σ.Ε.Φ. υποστηρίζει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η ΜΑΚΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ Σ.Ε.Φ. ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ. 16

17 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Παράδειγμα: Το ΣΕΦ χρεώνει στον ιδιώτη διοργανωτή 2,12 /τ.μ./ημέρα του μικτού χώρου (περίπτερα και διάδρομοι κυκλοφορίας) που χρησιμοποιεί για την εκδήλωση και επιπλέον λειτουργικά έξοδα Ο ιδιώτης διοργανωτής σήμερα πουλάει στον τελικό εκθέτη το τ.μ. καθαρού χώρου περιπτέρου οριοθετημένο με δομή και μοκέτα στο δάπεδο 50 /τ.μ./ημέρα Σε εκθεσιακό χώρο τ.μ. ο διοργανωτής θα οργανώσει στην χειρότερη περίπτωση τ.μ. «καθαρών περιπτέρων». Θα πληρώσει στο ΣΕΦ 3.000τ.μ.Χ3,50 = /ημέρα και περίπου για την ενοικίαση/εγκατάσταση δομής, την μοκέτα, για την καθαριότητα, προσωπικό υποδοχής και διαφήμιση. Θα εισπράξει από τους εκθέτες 1500τ.μ. Χ 50 = /ημέρα. Το κέρδος του είναι ( )= /ημέρα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1: ΤΟ ΣΕΦ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ. 17

18 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Πώληση νέων Υπηρεσιών/Προϊόντων-Επέκταση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων Διοργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο χώρο του Περιστυλίου σύμφωνα με το παράδειγμα της προηγούμενης παραγράφου με ελκυστική τιμή πώλησης περιπτέρων 30 /τ.μ. περιπτέρου/ημέρα (all included) με υπόθεση διοργάνωσης 10 εκθέσεων των 5 ημερών κάθε μία έχουμε καθαρά έσοδα /έτος. Εκμετάλλευση των θέσεων στους χώρους στάθμευσης με ηλεκτρονικό σύστημα. Υπάρχει ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του ΣΕΦ οικονομοτεχνική μελέτη της Υπηρεσίας της οποίας η πρόβλεψη και το χρονοδιάγραμμα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα της μελέτης: PARKING ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 1ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β και Γ , , ,00 Δ , , ,00 Ε , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 18

19 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Κατασκευή και εκμετάλλευση 6 διπλών γηπέδων Τένις στο δυτικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. ΕΤΟΣ Δαπάνη επένδυσης Μικτά έσοδα λειτουργίας έτους Λειτουργικά έξοδα ετησίως Κέρδη , , , , , , , ,00 Κατασκευή και εκμετάλλευση πολυχώρου λυόμενης κατασκευής τ.μ. στον ανατολικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 19

20 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Εκμετάλλευση τ.μ. του επιπέδου εισόδου θεατών (επίπεδο στάθμης +9.80), με καταπληκτική θέα, για διοργανώσεις υπαίθριες (κηποτεχνίας, έκθεση βιβλίου, συναυλίες, αθλητικού χαρακτήρα και άλλα events). Ο στόχος λειτουργίας του χώρου είναι για 40 ημέρες, από 20 Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου (εκτός αγωνιστικής περιόδου), με τιμή μικτής πώλησης 1 /τ.μ./ημέρα συνεπάγεται καθαρά έσοδα / έτος. Στη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίων του κυρίως σταδίου στον 1 ο όροφο (επίπεδο στάθμης +6.00) υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κλειστού ενιαίου χώρου επιφανείας τ.μ.. Ο χώρος αυτός μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος πολυχώρος, αλλά και σε συνδυασμό με όλους τους άλλους προτεινόμενους, χωρίς να επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του ΣΕΦ. Πρόκειται για χώρο που έχει λειτουργήσει στο παρελθόν στις εποχές της μεγάλης ανάπτυξης του ΣΕΦ. Ο προσανατολισμός του είναι ιδανικός για την εγκατάσταση στην οροφή του τόσο φωτοβολταϊκών πάνελ όσο και ηλιακών συλλεκτών. Η δαπάνη επένδυσης ανέρχεται σε 2000τ.μ.Χ1500 /τ.μ.= Πρόβλεψη μικτών εσόδων από διοργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων με ελκυστική τιμή πώλησης περιπτέρων 30 /τ.μ. περιπτέρου/ημέρα (all included) με υπόθεση διοργάνωσης 20 εκθέσεων των 5 ημερών κάθε μία έχουμε έσοδα /έτος. 20

21 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Λειτουργία και Εκμετάλλευση 2 υφιστάμενων γηπέδων 5Χ5. Πρόβλεψη ετήσιων εσόδων Λειτουργία και Εκμετάλλευση κυλικείων. Πρόβλεψη ετήσιων εσόδων Επαναδιαπραγμάτευση όλων των μισθωμάτων. Πρόβλεψη εσόδων από αύξηση μισθωμάτων Εγκατάσταση ΑΠΕ φωτοβολταϊκά, φυσικό αέριο. Πρόβλεψη μείωσης κόστους λειτουργίας κατά 50%. Εγκατάσταση μόνιμου ψηφιακού διαφημιστικού πίνακα 6x24 τ.μ. Προβλεπόμενο ετήσιο μίσθωμα Κατασκευή και λειτουργία διαδρομής joking μήκους 1.500μ. Προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής Κατασκευή και λειτουργία κοίτης ανενεργού ρέματος για skate board. Kόστος κατασκευής Επαναπροσδιορισμός κίνησης οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. Η παραλιακή περιοχή είναι ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων των τριών εταιρειών, οι οποίες μισθώνουν τις καφετέριες/εστιατόρια του ΣΕΦ. Κρίνουμε αναγκαία την επαναδιαπραγμάτευση μετατόπισης των θέσεων αυτών στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης του ΣΕΦ. Η παραλιακή αυτή ζώνη απελευθερωμένη από οχήματα και με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις ανάπλασης μπορεί να αποτελέσει μια καλή διέξοδο των πολιτών στη θάλασσα. Δημιουργία εσωτερικής συγκοινωνίας με τροχοφόρο αρθρωτό τρενάκι από την περιοχή των χώρων στάθμευσης προς τον περιβάλλοντα χώρο. Δημιουργούνται στάσεις, ονομάζονται οδοί και γειτονιές και σταματάει το ΙΧ αυτοκίνητο να υπάρχει σε χώρο πρασίνου και περιπάτου. 21

22 7. ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (περιγραφή) α/ ΔΡΑΣΗ 1 Διοργάνωση εκθέσεων σε υφιστάμενο χώρο (Περιστύλιο) τ.μ. από το ΣΕΦ 2 Περιοδική μίσθωση του υφισταμένου υπερυψωμένου υπαίθριου χώρου (επίπεδο περιπάτου) τ.μ. για εκδηλώσεις με χαμηλό μίσθωμα (π.χ. κηποτεχνία, συναυλίες, έκθεση βιβλίου, υπαίθρια οργανωμένα πάρτυ, επιδείξεις μόδας, δεξιώσεις, κ.α.) 3 Εκμετάλλευση των υφισταμένων χώρων στάθμευσης (1.268 θέσεων) με ηλεκτρονικό σύστημα. Υπάρχει ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του ΣΕΦ οικονομοτεχνική μελέτη της Υπηρεσίας. 4 Λειτουργία και Εκμετάλλευση 2 υφιστάμενων γηπέδων 5Χ5 5 Λειτουργία και Εκμετάλλευση υφισταμένων κυλικείων ΣΕΦ 6 Εγκατάσταση μόνιμου ψηφιακού διαφημιστικού πίνακα 6Χ24 μ 7 Επαναδιαπραγμάτευση όλων των μισθώσεων 8 Τα αθλητικά σωματεία και όλοι οι κοινωνικοί φορείς που έχουν κατά καιρούς εγκατασταθεί και χρησιμοποιούν δωρεάν ή με ελάχιστο μίσθωμα διάφορους χώρους του ΣΕΦ με αποφάσεις Δ.Σ., θα πρέπει ή να απομακρυνθούν ή να αυξηθεί το μίσθωμα ή να προσφέρουν έργο αντισταθμιστικά (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό για φύλαξη, καθαριότητα, φροντίδα πρασίνου). 9 Θέσπιση τέλους διέλευσης οχημάτων προς τις επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν μίσθωμα στο ΣΕΦ αλλά χρησιμοποιούν (φθείρουν και ρυπαίνουν) τον περιβάλλοντα χώρο όπως το Θέατρο Δελφινάριο και η Μαρίνα Φαλήρου, για συντήρηση και καθαριότητα περιβάλλοντα χώρου. 10 Η δημιουργία mini παγοδρομίου, το οποίο θα απευθύνεται, έναντι εισιτηρίου στο κοινό. 11 Η αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου, ώστε να γίνει περισσότερο εύχρηστος και ελκυστικός, προκειμένου να βοηθήσει (και) στην άντληση διαφημιστικών εσόδων. 12 Η Σύμβαση με το ΟΣΦΠ να επικαιροποιηθεί σε χρόνο, μίσθωμα, τηλεοπτικά δικαιώματα, δικαιώματα από διαφημίσεις και να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισιτηρίων. 22

23 7. ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (περιγραφή) α/α ΔΡΑΣΗ 1 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελς στην οροφή του κεντρικού κτηρίων επιφάνειας τ.μ. 2 Σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου 3 Αναδιάρθρωση των υφισταμένων υπηρεσιών με νέους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας του ΣΕΦ, την αύξηση παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 4 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτηρίων του κυρίως Σταδίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό του, την απόδοση του κλιματισμού των χώρων και τελικά την οικονομικότερη λειτουργία του. 5 Εγκατάσταση ανεξάρτητων πυλώνων φωτισμού με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. για τον φωτισμό του περιβάλλοντα χώρου. 6 Εγκατάσταση συστημάτων αφαλάτωσης (για πότισμα, πυρόσβεση και άλλες μη πόσιμες χρήσεις). 7 Διαχείριση απορριμμάτων με σύγχρονα μέσα. 23

24 7. ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗ Κατασκευή και εκμετάλλευση πολυχώρου λυόμενης κατασκευής τ.μ. στον ανατολικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευή και εκμετάλλευση 6 γηπέδων ΤΈΝΙΣ στον δυτικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κατασκευή και εγκατάσταση κλειστού πολυχώρου μεταλλικής κατασκευής τμ στη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίων του ΣΕΦ στον 1 ο όροφο. Κατασκευή και εκμετάλλευση διαδρομής joking μήκους 1.500μ Κατασκευή και εκμετάλλευση κοίτης ανενεργού χειμάρρου για skate board. Αλλαγή χρήσης κτιρίων περιβάλλοντα χώρου. Ειδικότερα το κτήριο γραφείων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά να μετατραπεί σε Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό. Το κτήριο που έχει παραχωρηθεί στην Εφορία Προσκόπων να γίνει κυλικείο. Δημιουργία ζώνης εμπορικής δραστηριότητας με μίσθωση 15 υφιστάμενων χώρων μέσου εμβαδού 40 τμ. έκαστος στη Νοτιοδυτική πυλωτή του ΣΕΦ. Οι χώροι αυτοί είναι παραχωρημένοι σήμερα αντί μηδαμινού τιμήματος σε διάφορους μη παραγωγικούς φορείς. Δημιουργία αυτοτελούς συνεδριακού χώρου με την προσθήκη βοηθητικών αιθουσών και την αναβάθμιση συντήρηση του αμφιθεάτρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ». Εκμίσθωση υπαίθριου χώρου για λειτουργία θερινού κινηματογράφου. 24

25 7.4 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Έσοδα , , , , , , ,10 Πωλήσεις Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών/προϊόντων , , , , , , ,27 Πωλήσεις νέων υπηρεσιών/προϊόντων Επιχορηγήσεις , , , , , , ,83 Τακτικού Προϋπολογισμού , , , , , , ,83 Ε.Ε. Λοιπές Λοιπά Έξοδα 2.734,01 903,90 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα , ,21 Έξοδα , , , , , , ,40 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού , , , , , , ,72 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων , , , , , , ,90 Παροχές Τρίτων , , , , , , ,17 Φόροι , , , , , , ,47 Διάφορα Έξοδα , , , , , , ,14 Τόκοι έξοδα , , , ,48 Οικονομικά Αποτελέσματα , , , , , , ,70 Οικονομικό Αποτέλεσμα(προ επιχορηγήσεων) , , , , , , ,13 Δαπάνες για Επενδύσεις Εγκεκριμένοι πόροι ΠΔΕ Αριθμός Προσω πικού 31/12/κάθε έτους

26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικονομικά Αποτελέσματα Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Β & Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Δ & Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων ο Γήπεδο 5Χ ο Γήπεδο 5Χ ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο Διπλό Γήπεδο Τένις

27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2012 (συνέχεια) 3ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικον. Αποτέλεσματα. Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Β&Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Δ&Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων

29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2013 (συνέχεια) 1ο Γήπεδο 5Χ ο Γήπεδο 5Χ ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικον. Αποτελέσματα Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος Εκμετάλλευση Parking Β&Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Δ&Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2014 (συνέχεια) 1ο Γήπεδο 5Χ ο Γήπεδο 5Χ ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικον. Αποτελέσματα. Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος Εκμετ. Parking Β&Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος Εκμετ. Parking Δ&Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων

33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2015 (συνέχεια) 1ο Γήπεδο 5Χ5 2ο Γήπεδο 5Χ5 1ο Διπλό Γήπεδο Τένις 2ο Διπλό Γήπεδο Τένις 3ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις 5ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

34 8. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κατάθεση φακέλου για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας. 2. Διοργάνωση εκθέσεων από το ΣΕΦ στο Περιστύλιο (3.000 τ.μ.). 3. Λειτουργία και εκμετάλλευση τ.μ. της ταράτσας για υπαίθριες εκδηλώσεις. 4. Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης Β και Γ, 500 θέσεων. 5. Συντήρηση και εκμετάλλευση 1 ου γηπέδου 5X5. 6. Εκμετάλλευση κυλικείων ΣΕΦ. 7. Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων. 8. Πλειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης διαφημιστικής επιφάνειας (καμινάδες). ψηφιακής 9. Κατασκευή και εκμετάλλευση 1 ου Γηπέδου Τένις. 10. Μελέτη επαναπροσδιορισμού χωροθέτησης γραφείων Διοίκησης και Προσωπικού ΣΕΦ καθώς και χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε αθλητικούς και άλλους φορείς. 34

35 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι προτεινόμενες κύριες δράσεις-προτάσεις ανάπτυξης αφορούν σε λειτουργίες, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί προ του 2004 στο ΣΕΦ. Είναι ως εκ τούτου απόλυτα τεκμηριωμένες σε ό,τι αφορά λειτουργία και κοστολόγια. Η δραστική αλλαγή αφορά στον τρόπο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δράσεων-προτάσεων αυτών. Ελαχιστοποιείται σταδιακά η διάθεση μίσθωση χώρων και εγκαταστάσεων σε τρίτους και αυξάνεται, επίσης σταδιακά, η λειτουργία και εκμετάλλευση των ίδιων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΣΕΦ. Το εγχείρημα είναι ενδιαφέρον, δύσκολο και επίπονο. Οι επισφάλειες του επιχειρησιακού προγράμματος ελαχιστοποιούνται εφόσον προχωρήσει σταδιακά, χωρίς εξωτερικό δανεισμό και υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και διορθωτικές κινήσεις. Οι δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου είναι πολλές. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι απόλυτα ρεαλιστικές και αποτελούν μια νέα αρχή διαφορετικής μορφής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Ο χαρακτήρας, η γεωγραφική θέση, οι λειτουργικές δυνατότητες, τόσο του κτηρίου, όσο και του περιβάλλοντα χώρου, η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των ηλικιών, η δυνατότητα για άθληση και ανάνηψη, αλλά και η συνύπαρξη πλείστων όσων-ταυτόχρονα-εκδηλώσεων, αναδεικνύουν την μοναδικότητα ενός πραγματικά ζωντανού, ουσιαστικού και απόλυτα χρήσιμου οργανισμού. 35

36 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (συνέχεια) Δεν πρέπει να παραληφθεί, ότι το ΣΕΦ στο σύνολό του, εναρμονίζεται πλήρως στο περιβάλλον, προσδίδοντας αρχιτεκτονικά, θετικό οπτικό αποτέλεσμα. Τα προαναφερόμενα δεδομένα, ήταν αυτά που πιστοποίησαν και ως εκ τούτου χαρακτήρισαν το ΣΕΦ, την πενταετία , ως το πληρέστερο και αρτιότερο, από λειτουργικής άποψης, Στάδιο στον κόσμο. Για την λειτουργία και την επίλυση όλων των προβλημάτων του ΣΕΦ, επιβάλλεται απόλυτη ΕΥΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ Η ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΦ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ, ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ. 36

37 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιάννης Αξαρλής, Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής ΣΕΦ. Θανάσης Ροζολής, Αρχιτέκτων, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΕΦ. Άρτεμις Παππά, Αρχιτέκτων, τμήμα Μελετών ΣΕΦ. Παναγιώτης Σαμαράς, Δημοσιογράφος, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΣΕΦ. Κλεονίκη Βασιλειάδου, ΠΕ Διοικητικός υπάλληλος, Γραφείο Γραμματείας ΣΕΦ. Γιάννης Παναγής, Μηχανικός Πληροφορικής, Γραφείο Ανάλυσης-Επεξεργασίας Δεδομένων ΣΕΦ. 37

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας Τοποθεσία: Νέο Φάληρο σε προνομιακό συγκοινωνιακά κόμβο (Ηλεκτρικός σταθμός Ν. Φαλήρου, τραμ, λεωφορεία). Αναγνωρισιμότητα χώρου. Αναπόσπαστο κομμάτι αθλητικής παράδοσης της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 20 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η έκθεση BIKE+EXTREME SPORT SHOW παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 29 έως 31 Μαρτίου και συνεχίζουμε δυναμικά. Ο στόχος της έκθεσης είναι οι εκθέτες να παρουσιάσουν στους επισκέπτες το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ SER-EXPO 2015. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ SER-EXPO 2015. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 20.07.2015 Αριθμός Πρωτ.: 3694 Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.(23210)99711-99739 ΦΑΧ (23210) 99740-99728 ε-μαιλ: eves@otenet.gr www.eves.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2767/29-05-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2767/29-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2767/29-05-2012 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο 3 ο Παγκρήτιο Forum Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αθλητισμού Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο Ανδριάνα Ζερβού, MSc. Διεύθυνση Προγραμματισμού Δήμος Πατρέων

Διαβάστε περισσότερα

Στις προαναφερόµενες ιστοσελίδες αναρτώνται επίσης σχέδια του Παγκρητίου Σταδίου σε κλ. 1/ 250 µετά από αιτήµατα συµµετεχόντων.

Στις προαναφερόµενες ιστοσελίδες αναρτώνται επίσης σχέδια του Παγκρητίου Σταδίου σε κλ. 1/ 250 µετά από αιτήµατα συµµετεχόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, επισυνάπτοµε αρχείο µε τις ερωτήσεις- απαντήσεις για τον Αρχιτεκτονικού ιαγωνισµό Ιδεών "Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου ήµου Ηρακλείου που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού».

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού». Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού».:: 4/2007 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΣΤ' Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ηαρχή 1 η συνάντηση: 17 Ιουλίου, ΔΙΑΖΩΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γ. Ηλιόπουλος (Σ.Κ.Μ.) είναι ένα σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, το οποίο εδρεύει στο Αδάμαντα Μήλου,

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή ΚΛΑΣΗ 37: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ), ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα την. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο, εν προκειμένω, από τον Υπουργό κ. Πάνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», της 16 ης Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 692 ΘΕΜΑ: 19 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Σχεδιασμός & Πολιτικές για τις Πόλεις του Αύριο Συνεργασία Δημόσιων & Ιδιωτικών Φορέων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 8442 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Περιόδου 01/09/ /08/2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Περιόδου 01/09/ /08/2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Περιόδου 01/09/2009 31/08/2010 Α. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 145.000 127.962,02 (β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2.700.000 2.721.295,73

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016 1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) του ν. 4336/2015

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350907 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα