ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2015"

Transcript

1 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2 Περιεχόμενα παρουσίασης 1. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΦ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009, 2010, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..37 2

3 1. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (1/2) 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕΦ ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 1828 του Σύμφωνα με αυτό το ΣΕΦ εδρεύει στον Πειραιά (Ν. Φάληρο) και υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού. Ειδικότερα: Στο ΣΕΦ ανήκει η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή του σταδίου. Η διοίκηση των έργων που εκτελούνται στους πιο πάνω χώρους ανήκει στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ έχει διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό. 3

4 Πόροι του ΣΕΦ είναι: Ετήσια τακτική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. Έσοδα από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των εγκαταστάσεών του, καθώς και έσοδα που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις στους χώρους του. Ειδικές έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Τυχόν πλεόνασμα του ετήσιου απολογισμού του ΣΕΦ λογίζεται έσοδο της εποπτεύουσας αρχής και αποδίδεται σε αυτή. 4

5 ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (2/2) Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. με ισάριθμα αναπληρωματικά ορίζονται για θητεία δύο ετών, με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού. Τα θέματα στο Δ.Σ εισηγείται ο Συντονιστής Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής του, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου και προσλαμβάνονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΣΕΦ ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και έναντι τρίτων. Με κανονισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΦ και εγκρίνονται από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό ρυθμίζονται: Η οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΣΕΦ. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά κατηγορίες υπαλλήλων (προσόντα αμοιβές κ.λ.π ). Η διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων του ΣΕΦ και η πληρωμή των χρεών του. Η διαχείριση και η τοποθέτηση των χρηματικών κεφαλαίων. Η διάθεση των χώρων για αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις. Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των κυλικείων, καφενείων και εστιατορίων. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΣΕΦ εγκρίνεται από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό. 5

6 2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. (1/2) Το ΣΕΦ έχει στην διαχειριστική του αρμοδιότητα το μεγαλύτερο τμήμα του παράκτιου δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 1674 και το σύνολο των εγκαταστάσεών του (υπαιθρίων και στεγασμένων). Kαταλαμβάνει έκταση περίπου 300 στρεμμάτων. Από τα 300 αυτά στρέμματα οι κτιριακές εγκαταστάσεις του κυρίως σταδίου καλύπτουν τα 50 στρέμματα, οι χώροι στάθμευσης τα 40 στρέμματα, το δίκτυο των εσωτερικών δρόμων κυκλοφορίας και του κόμβου Κηφισού Ποσειδώνος τα 50 στρέμματα, τα 20 στρέμματα μία μικρή μαρίνα (ΛΕ- ΣΕΦ) και τα υπόλοιπα 140 στρέμματα είναι διαμορφωμένος χώρος πρασίνου με υπαίθρια γήπεδα αθλοπαιδιών, παιδικές χαρές, θέατρο, καφετέριες. Xρησιμοποιείται από τους πολίτες ως χώρος αναψυχής και περιπάτου. Όλοι οι υπαίθριοι χώροι του ΣΕΦ έχουν ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Από την αρχική έκταση που παραχωρήθηκε στο ΣΕΦ, αφαιρέθηκαν τμήματα τα οποία αποδόθηκαν στην ΤΡΑΜ Α.Ε, στα Τουριστικά Ακίνητα και στο ΥΠΕΧΩΔΕ. 6

7 2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. (2/2) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Όσον αφορά στο χώρο που κατέλαβε η ΤΡΑΜ ΑΕ κατασκευάστηκε τερματικός σταθμός χωρίς καμία αποζημίωση ή ανταποδοτικό όφελος προς το Στάδιο. 2. Στο χώρο που κατέλαβε η ΕΤΑ υπήρχε κτήριο γραφείων του Υπ. Οικονομικών, το οποίο αποζημιώθηκε πλήρως γι αυτό. Δεν καταβλήθηκαν ουδέποτε τα ποσά στο ΣΕΦ που αντιστοιχούσαν στην αναλογική συμμετοχή των εσόδων από τη Μαρίνα. Αντί αυτών εδόθησαν προς χρήση α) 22 στρέμματα στον Ανατολικό και β) 9 στρέμματα στο Δυτικό Περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. 3. Το ΥΠΕΧΩΔΕ με συγκεκριμένα έργα στον Κηφισό μετέφερε εντός του ΣΕΦ τον κόμβο σύνδεσης πορείας του Κηφισού προς Πειραιά και Γλυφάδα αντίστοιχα, με δυσμενείς κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων αφήνοντας μόνο μία έξοδο προς Πειραιά. Mε την ελλιπή τροχονόμηση, η έξοδος αυτή καθίσταται ιδιαιτέρως επικίνδυνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και όχι μόνο του Σταδίου. 7

8 Οι πολεοδομικές αυτές παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη στέρηση ζωτικού χώρου του Σταδίου και κατά συνέπεια τεράστια οικονομική ζημιά του ΣΕΦ, το οποίο σε άλλη περίπτωση θα κάλυπτε σημαντικό μέρος των εξόδων του και δε θα υπήρχε ανάγκη κρατικής χρηματοδότησης. 8

9 3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΦ Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Α1). Για τη διαχειριστική επάρκεια έχουμε προβεί μέχρι σήμερα στις επιβαλλόμενες ενέργειες για την εξασφάλισή της καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και προς άλλους κυβερνητικούς και κοινοτικούς φορείς για την παραπέρα υλοποίηση πρωτοβουλιών, σχεδίων και στόχων. Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1). Η σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων για την εξασφάλιση των πόρων και την υλοποίηση των αντίστοιχων εργασιών. Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Γ1). Η εξασφάλιση βάσει της κείμενης νομοθεσίας των απαραίτητων πιστοποιητικών (ISO) λειτουργίας του ΣΕΦ. Δ) ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕΦ Δ1). Αλλαγή κανονιστικού πλαισίου ΣΕΦ με αντίστοιχη προσαρμογή του έμψυχου προσωπικού στις σημερινές απαιτήσεις ορθολογικής και ουσιαστικής λειτουργίας του ΣΕΦ. 9

10 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (1/4) 1. Εμπορικοί στόχοι: Λειτουργία υφισταμένων εκθεσιακών χώρων και δημιουργία νέων. Εκμετάλλευση υφισταμένων χώρων στάθμευσης. Εκμετάλλευση αναλογούντος ποσού από Μαρίνα ΣΕΦ. Δημιουργία ζώνης εμπορίου στα ισόγεια καταστήματα της δυτικής όψης του κτηρίων (περίπου 12 καταστήματα επιφανείας 40 τ.μ.). Διοργάνωση συναυλιών στην κεντρική σάλα, στην ταράτσα τους θερινούς μήνες και στην παραχωρηθείσα έκταση των 22 στρεμμάτων. 2. Στόχοι δημιουργίας χώρων περιπάτου και αναψυχής: Περίφραξη και οριοθέτηση χώρων περιπάτου για ασφαλή όδευση του προσερχόμενου κοινού. Κατασκευή ποδηλατοδρόμου. Κατασκευή διαδρόμου ημιαντοχής (joking). Κατασκευή έργων για δημιουργία θετικού οπτικού και αρχιτεκτονικού αποτελέσματος (δημιουργία δρόμου νερού). Απόδοση του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου στους πεζούς και απομάκρυνση των τροχοφόρων. 3. Ζώνη αθλοπαιδιών: Συντήρηση των υφισταμένων αθλητικών γηπέδων. Κατασκευή τριών γηπέδων squash. Κατασκευή έξι γηπέδων αντισφαίρισης. Συντήρηση των γηπέδων 5Χ5. 10

11 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (2/4) 4. Ζώνη συνεδριακή: Παράλληλη λειτουργία του Περιστυλίου ως εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου τουλάχιστον θέσεων. Δημιουργία αυτοτελούς συνεδριακού χώρου με την προσθήκη βοηθητικών χώρων και την αναβάθμιση-συντήρηση της αίθουσας «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» χωρητικότητας 985 ατόμων. 5. Ζώνη εκδηλώσεων: Δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων. Δημιουργία χώρων για λειτουργία-φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. 6. Ζώνη Τουρισμού-Αθλητισμού-Πολιτισμού: Δημιουργία Μουσείου και Πωλητηρίου. Προσέλκυση των τουριστών της Αττικής για αθλητικές δραστηριότητες. 7. Ζώνη Διοίκησης. 8. Ασφάλεια-Ηλεκτρονικός Έλεγχος: Συντήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενης εγκατάστασης. 11

12 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (3/4) 9. Περίφραξη όπου απαιτείται του περιβάλλοντος χώρου. 10. Προστασία-Καθαρισμός και Συντήρηση Πράσινου Περιβάλλοντα Χώρου. 11. Καθαρισμός κτηρίων και περιβάλλοντα χώρου: Μελέτη και προγραμματισμός καθαρισμού εσωτερικών χώρων. Προγραμματισμός-Έλεγχος καθαρισμού περιβάλλοντα χώρου. Λειτουργία ανακύκλωσης. 12. Θαλάσσιο Κανάλι ΣΕΦ: Τακτικός καθαρισμός επιφανείας και βυθού. Παροχή νερού και ηλεκτρικού στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Πυρασφάλεια. Φωτισμός (και υποθαλάσσιος). Συντήρηση και επισκευή-ελαιοχρωματισμός των γεφυριών και ασφάλεια των πεζών. 12

13 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ (4/4) Υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρονται σήμερα: Αθλητικές εκδηλώσεις. Συνεδριακές εκδηλώσεις. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Εκθεσιακές εκδηλώσεις. Μισθώσεις εγκαταστάσεων (εστιατόρια, καφετέριες, κυλικεία, παιδότοποι). 13

14 Οργανόγραμμα ΣΕΦ 14

15 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009, 2010, Έσοδα , , ,10 Πωλήσεις Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών/προϊόντων , , ,10 Πωλήσεις νέων υπηρεσιών/προϊόντων Επιχορηγήσεις , , ,00 Τακτικού Προϋπολογισμού , , ,00 Ε.Ε Λοιπές Λοιπά Έσοδα 2.734,01 903,90 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα , ,21 Έξοδα , , ,95 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού , , ,94 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων , , ,38 Παροχές Τρίτων , , ,64 Φόροι , , ,78 Διάφορα Έξοδα , , ,74 Τόκοι έξοδα , , ,36 Μεταβολές Αποθεμάτων Έκατκτα και Ανόργανα Έξοδα Οικονομικά Αποτελέσματα , , ,15 Οικονομικό Αποτέλεσμα(προ επιχορηγήσεων) , , ,85 Δαπάνες για Επενδύσεις Εγκεκριμένοι πόροι ΠΔΕ Αριθμός Προσω πικού 31/ 12/ κάθε έτους

16 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Το σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο ΣΕΦ διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν χώρους του ΣΕΦ με μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα. Το προσωπικό του Σ.Ε.Φ. υποστηρίζει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η ΜΑΚΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ Σ.Ε.Φ. ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ. 16

17 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Παράδειγμα: Το ΣΕΦ χρεώνει στον ιδιώτη διοργανωτή 2,12 /τ.μ./ημέρα του μικτού χώρου (περίπτερα και διάδρομοι κυκλοφορίας) που χρησιμοποιεί για την εκδήλωση και επιπλέον λειτουργικά έξοδα Ο ιδιώτης διοργανωτής σήμερα πουλάει στον τελικό εκθέτη το τ.μ. καθαρού χώρου περιπτέρου οριοθετημένο με δομή και μοκέτα στο δάπεδο 50 /τ.μ./ημέρα Σε εκθεσιακό χώρο τ.μ. ο διοργανωτής θα οργανώσει στην χειρότερη περίπτωση τ.μ. «καθαρών περιπτέρων». Θα πληρώσει στο ΣΕΦ 3.000τ.μ.Χ3,50 = /ημέρα και περίπου για την ενοικίαση/εγκατάσταση δομής, την μοκέτα, για την καθαριότητα, προσωπικό υποδοχής και διαφήμιση. Θα εισπράξει από τους εκθέτες 1500τ.μ. Χ 50 = /ημέρα. Το κέρδος του είναι ( )= /ημέρα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1: ΤΟ ΣΕΦ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ. 17

18 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Πώληση νέων Υπηρεσιών/Προϊόντων-Επέκταση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων Διοργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο χώρο του Περιστυλίου σύμφωνα με το παράδειγμα της προηγούμενης παραγράφου με ελκυστική τιμή πώλησης περιπτέρων 30 /τ.μ. περιπτέρου/ημέρα (all included) με υπόθεση διοργάνωσης 10 εκθέσεων των 5 ημερών κάθε μία έχουμε καθαρά έσοδα /έτος. Εκμετάλλευση των θέσεων στους χώρους στάθμευσης με ηλεκτρονικό σύστημα. Υπάρχει ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του ΣΕΦ οικονομοτεχνική μελέτη της Υπηρεσίας της οποίας η πρόβλεψη και το χρονοδιάγραμμα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα της μελέτης: PARKING ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 1ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β και Γ , , ,00 Δ , , ,00 Ε , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 18

19 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Κατασκευή και εκμετάλλευση 6 διπλών γηπέδων Τένις στο δυτικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. ΕΤΟΣ Δαπάνη επένδυσης Μικτά έσοδα λειτουργίας έτους Λειτουργικά έξοδα ετησίως Κέρδη , , , , , , , ,00 Κατασκευή και εκμετάλλευση πολυχώρου λυόμενης κατασκευής τ.μ. στον ανατολικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 19

20 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Εκμετάλλευση τ.μ. του επιπέδου εισόδου θεατών (επίπεδο στάθμης +9.80), με καταπληκτική θέα, για διοργανώσεις υπαίθριες (κηποτεχνίας, έκθεση βιβλίου, συναυλίες, αθλητικού χαρακτήρα και άλλα events). Ο στόχος λειτουργίας του χώρου είναι για 40 ημέρες, από 20 Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου (εκτός αγωνιστικής περιόδου), με τιμή μικτής πώλησης 1 /τ.μ./ημέρα συνεπάγεται καθαρά έσοδα / έτος. Στη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίων του κυρίως σταδίου στον 1 ο όροφο (επίπεδο στάθμης +6.00) υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κλειστού ενιαίου χώρου επιφανείας τ.μ.. Ο χώρος αυτός μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος πολυχώρος, αλλά και σε συνδυασμό με όλους τους άλλους προτεινόμενους, χωρίς να επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του ΣΕΦ. Πρόκειται για χώρο που έχει λειτουργήσει στο παρελθόν στις εποχές της μεγάλης ανάπτυξης του ΣΕΦ. Ο προσανατολισμός του είναι ιδανικός για την εγκατάσταση στην οροφή του τόσο φωτοβολταϊκών πάνελ όσο και ηλιακών συλλεκτών. Η δαπάνη επένδυσης ανέρχεται σε 2000τ.μ.Χ1500 /τ.μ.= Πρόβλεψη μικτών εσόδων από διοργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων με ελκυστική τιμή πώλησης περιπτέρων 30 /τ.μ. περιπτέρου/ημέρα (all included) με υπόθεση διοργάνωσης 20 εκθέσεων των 5 ημερών κάθε μία έχουμε έσοδα /έτος. 20

21 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ Λειτουργία και Εκμετάλλευση 2 υφιστάμενων γηπέδων 5Χ5. Πρόβλεψη ετήσιων εσόδων Λειτουργία και Εκμετάλλευση κυλικείων. Πρόβλεψη ετήσιων εσόδων Επαναδιαπραγμάτευση όλων των μισθωμάτων. Πρόβλεψη εσόδων από αύξηση μισθωμάτων Εγκατάσταση ΑΠΕ φωτοβολταϊκά, φυσικό αέριο. Πρόβλεψη μείωσης κόστους λειτουργίας κατά 50%. Εγκατάσταση μόνιμου ψηφιακού διαφημιστικού πίνακα 6x24 τ.μ. Προβλεπόμενο ετήσιο μίσθωμα Κατασκευή και λειτουργία διαδρομής joking μήκους 1.500μ. Προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής Κατασκευή και λειτουργία κοίτης ανενεργού ρέματος για skate board. Kόστος κατασκευής Επαναπροσδιορισμός κίνησης οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. Η παραλιακή περιοχή είναι ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων των τριών εταιρειών, οι οποίες μισθώνουν τις καφετέριες/εστιατόρια του ΣΕΦ. Κρίνουμε αναγκαία την επαναδιαπραγμάτευση μετατόπισης των θέσεων αυτών στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης του ΣΕΦ. Η παραλιακή αυτή ζώνη απελευθερωμένη από οχήματα και με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις ανάπλασης μπορεί να αποτελέσει μια καλή διέξοδο των πολιτών στη θάλασσα. Δημιουργία εσωτερικής συγκοινωνίας με τροχοφόρο αρθρωτό τρενάκι από την περιοχή των χώρων στάθμευσης προς τον περιβάλλοντα χώρο. Δημιουργούνται στάσεις, ονομάζονται οδοί και γειτονιές και σταματάει το ΙΧ αυτοκίνητο να υπάρχει σε χώρο πρασίνου και περιπάτου. 21

22 7. ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (περιγραφή) α/ ΔΡΑΣΗ 1 Διοργάνωση εκθέσεων σε υφιστάμενο χώρο (Περιστύλιο) τ.μ. από το ΣΕΦ 2 Περιοδική μίσθωση του υφισταμένου υπερυψωμένου υπαίθριου χώρου (επίπεδο περιπάτου) τ.μ. για εκδηλώσεις με χαμηλό μίσθωμα (π.χ. κηποτεχνία, συναυλίες, έκθεση βιβλίου, υπαίθρια οργανωμένα πάρτυ, επιδείξεις μόδας, δεξιώσεις, κ.α.) 3 Εκμετάλλευση των υφισταμένων χώρων στάθμευσης (1.268 θέσεων) με ηλεκτρονικό σύστημα. Υπάρχει ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του ΣΕΦ οικονομοτεχνική μελέτη της Υπηρεσίας. 4 Λειτουργία και Εκμετάλλευση 2 υφιστάμενων γηπέδων 5Χ5 5 Λειτουργία και Εκμετάλλευση υφισταμένων κυλικείων ΣΕΦ 6 Εγκατάσταση μόνιμου ψηφιακού διαφημιστικού πίνακα 6Χ24 μ 7 Επαναδιαπραγμάτευση όλων των μισθώσεων 8 Τα αθλητικά σωματεία και όλοι οι κοινωνικοί φορείς που έχουν κατά καιρούς εγκατασταθεί και χρησιμοποιούν δωρεάν ή με ελάχιστο μίσθωμα διάφορους χώρους του ΣΕΦ με αποφάσεις Δ.Σ., θα πρέπει ή να απομακρυνθούν ή να αυξηθεί το μίσθωμα ή να προσφέρουν έργο αντισταθμιστικά (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό για φύλαξη, καθαριότητα, φροντίδα πρασίνου). 9 Θέσπιση τέλους διέλευσης οχημάτων προς τις επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν μίσθωμα στο ΣΕΦ αλλά χρησιμοποιούν (φθείρουν και ρυπαίνουν) τον περιβάλλοντα χώρο όπως το Θέατρο Δελφινάριο και η Μαρίνα Φαλήρου, για συντήρηση και καθαριότητα περιβάλλοντα χώρου. 10 Η δημιουργία mini παγοδρομίου, το οποίο θα απευθύνεται, έναντι εισιτηρίου στο κοινό. 11 Η αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου, ώστε να γίνει περισσότερο εύχρηστος και ελκυστικός, προκειμένου να βοηθήσει (και) στην άντληση διαφημιστικών εσόδων. 12 Η Σύμβαση με το ΟΣΦΠ να επικαιροποιηθεί σε χρόνο, μίσθωμα, τηλεοπτικά δικαιώματα, δικαιώματα από διαφημίσεις και να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισιτηρίων. 22

23 7. ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (περιγραφή) α/α ΔΡΑΣΗ 1 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελς στην οροφή του κεντρικού κτηρίων επιφάνειας τ.μ. 2 Σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου 3 Αναδιάρθρωση των υφισταμένων υπηρεσιών με νέους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας του ΣΕΦ, την αύξηση παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 4 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτηρίων του κυρίως Σταδίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό του, την απόδοση του κλιματισμού των χώρων και τελικά την οικονομικότερη λειτουργία του. 5 Εγκατάσταση ανεξάρτητων πυλώνων φωτισμού με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. για τον φωτισμό του περιβάλλοντα χώρου. 6 Εγκατάσταση συστημάτων αφαλάτωσης (για πότισμα, πυρόσβεση και άλλες μη πόσιμες χρήσεις). 7 Διαχείριση απορριμμάτων με σύγχρονα μέσα. 23

24 7. ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗ Κατασκευή και εκμετάλλευση πολυχώρου λυόμενης κατασκευής τ.μ. στον ανατολικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευή και εκμετάλλευση 6 γηπέδων ΤΈΝΙΣ στον δυτικό περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση στο master plan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κατασκευή και εγκατάσταση κλειστού πολυχώρου μεταλλικής κατασκευής τμ στη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίων του ΣΕΦ στον 1 ο όροφο. Κατασκευή και εκμετάλλευση διαδρομής joking μήκους 1.500μ Κατασκευή και εκμετάλλευση κοίτης ανενεργού χειμάρρου για skate board. Αλλαγή χρήσης κτιρίων περιβάλλοντα χώρου. Ειδικότερα το κτήριο γραφείων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά να μετατραπεί σε Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό. Το κτήριο που έχει παραχωρηθεί στην Εφορία Προσκόπων να γίνει κυλικείο. Δημιουργία ζώνης εμπορικής δραστηριότητας με μίσθωση 15 υφιστάμενων χώρων μέσου εμβαδού 40 τμ. έκαστος στη Νοτιοδυτική πυλωτή του ΣΕΦ. Οι χώροι αυτοί είναι παραχωρημένοι σήμερα αντί μηδαμινού τιμήματος σε διάφορους μη παραγωγικούς φορείς. Δημιουργία αυτοτελούς συνεδριακού χώρου με την προσθήκη βοηθητικών αιθουσών και την αναβάθμιση συντήρηση του αμφιθεάτρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ». Εκμίσθωση υπαίθριου χώρου για λειτουργία θερινού κινηματογράφου. 24

25 7.4 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Έσοδα , , , , , , ,10 Πωλήσεις Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών/προϊόντων , , , , , , ,27 Πωλήσεις νέων υπηρεσιών/προϊόντων Επιχορηγήσεις , , , , , , ,83 Τακτικού Προϋπολογισμού , , , , , , ,83 Ε.Ε. Λοιπές Λοιπά Έξοδα 2.734,01 903,90 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα , ,21 Έξοδα , , , , , , ,40 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού , , , , , , ,72 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων , , , , , , ,90 Παροχές Τρίτων , , , , , , ,17 Φόροι , , , , , , ,47 Διάφορα Έξοδα , , , , , , ,14 Τόκοι έξοδα , , , ,48 Οικονομικά Αποτελέσματα , , , , , , ,70 Οικονομικό Αποτέλεσμα(προ επιχορηγήσεων) , , , , , , ,13 Δαπάνες για Επενδύσεις Εγκεκριμένοι πόροι ΠΔΕ Αριθμός Προσω πικού 31/12/κάθε έτους

26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικονομικά Αποτελέσματα Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Β & Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Δ & Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων ο Γήπεδο 5Χ ο Γήπεδο 5Χ ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο Διπλό Γήπεδο Τένις

27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2012 (συνέχεια) 3ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικον. Αποτέλεσματα. Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Β&Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Δ&Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων

29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2013 (συνέχεια) 1ο Γήπεδο 5Χ ο Γήπεδο 5Χ ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικον. Αποτελέσματα Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος Εκμετάλλευση Parking Β&Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος. Εκμετ. Parking Δ&Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2014 (συνέχεια) 1ο Γήπεδο 5Χ ο Γήπεδο 5Χ ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δραστηριότητα Έσοδα Δαπάνη επένδυσης Λειτουργικά έξοδα Οικον. Αποτελέσματα. Πωλήσεις υπαρχουσών υπηρεσιών Πωλήσεις νέου προϊόντος. Διοργ. Εκθ.ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ Πωλήσεις νέου προϊόντος Εκμετ. Parking Β&Γ Πωλήσεις νέου προϊόντος Εκμετ. Parking Δ&Ε Πωλήσεις νέου προϊόντος. από εκμετάλ. Ταράτσας Κυλικεία λειτουργία από ΣΕΦ Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων

33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2015 (συνέχεια) 1ο Γήπεδο 5Χ5 2ο Γήπεδο 5Χ5 1ο Διπλό Γήπεδο Τένις 2ο Διπλό Γήπεδο Τένις 3ο&4ο Διπλό Γήπεδο Τένις 5ο&6ο Διπλό Γήπεδο Τένις Ψηφιακή διαφημιστική Ανατολικό εκθεσιακό 1η φάση τμ Ανατολικό εκθεσιακό 2η φάση τμ Δυτικό εκθεσιακό Σ Υ Ν Ο Λ Α

34 8. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κατάθεση φακέλου για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας. 2. Διοργάνωση εκθέσεων από το ΣΕΦ στο Περιστύλιο (3.000 τ.μ.). 3. Λειτουργία και εκμετάλλευση τ.μ. της ταράτσας για υπαίθριες εκδηλώσεις. 4. Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης Β και Γ, 500 θέσεων. 5. Συντήρηση και εκμετάλλευση 1 ου γηπέδου 5X5. 6. Εκμετάλλευση κυλικείων ΣΕΦ. 7. Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων. 8. Πλειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης διαφημιστικής επιφάνειας (καμινάδες). ψηφιακής 9. Κατασκευή και εκμετάλλευση 1 ου Γηπέδου Τένις. 10. Μελέτη επαναπροσδιορισμού χωροθέτησης γραφείων Διοίκησης και Προσωπικού ΣΕΦ καθώς και χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε αθλητικούς και άλλους φορείς. 34

35 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι προτεινόμενες κύριες δράσεις-προτάσεις ανάπτυξης αφορούν σε λειτουργίες, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί προ του 2004 στο ΣΕΦ. Είναι ως εκ τούτου απόλυτα τεκμηριωμένες σε ό,τι αφορά λειτουργία και κοστολόγια. Η δραστική αλλαγή αφορά στον τρόπο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δράσεων-προτάσεων αυτών. Ελαχιστοποιείται σταδιακά η διάθεση μίσθωση χώρων και εγκαταστάσεων σε τρίτους και αυξάνεται, επίσης σταδιακά, η λειτουργία και εκμετάλλευση των ίδιων δραστηριοτήτων από το προσωπικό του ΣΕΦ. Το εγχείρημα είναι ενδιαφέρον, δύσκολο και επίπονο. Οι επισφάλειες του επιχειρησιακού προγράμματος ελαχιστοποιούνται εφόσον προχωρήσει σταδιακά, χωρίς εξωτερικό δανεισμό και υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και διορθωτικές κινήσεις. Οι δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου είναι πολλές. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι απόλυτα ρεαλιστικές και αποτελούν μια νέα αρχή διαφορετικής μορφής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Ο χαρακτήρας, η γεωγραφική θέση, οι λειτουργικές δυνατότητες, τόσο του κτηρίου, όσο και του περιβάλλοντα χώρου, η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των ηλικιών, η δυνατότητα για άθληση και ανάνηψη, αλλά και η συνύπαρξη πλείστων όσων-ταυτόχρονα-εκδηλώσεων, αναδεικνύουν την μοναδικότητα ενός πραγματικά ζωντανού, ουσιαστικού και απόλυτα χρήσιμου οργανισμού. 35

36 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (συνέχεια) Δεν πρέπει να παραληφθεί, ότι το ΣΕΦ στο σύνολό του, εναρμονίζεται πλήρως στο περιβάλλον, προσδίδοντας αρχιτεκτονικά, θετικό οπτικό αποτέλεσμα. Τα προαναφερόμενα δεδομένα, ήταν αυτά που πιστοποίησαν και ως εκ τούτου χαρακτήρισαν το ΣΕΦ, την πενταετία , ως το πληρέστερο και αρτιότερο, από λειτουργικής άποψης, Στάδιο στον κόσμο. Για την λειτουργία και την επίλυση όλων των προβλημάτων του ΣΕΦ, επιβάλλεται απόλυτη ΕΥΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ Η ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΦ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ, ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ. 36

37 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιάννης Αξαρλής, Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής ΣΕΦ. Θανάσης Ροζολής, Αρχιτέκτων, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΕΦ. Άρτεμις Παππά, Αρχιτέκτων, τμήμα Μελετών ΣΕΦ. Παναγιώτης Σαμαράς, Δημοσιογράφος, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΣΕΦ. Κλεονίκη Βασιλειάδου, ΠΕ Διοικητικός υπάλληλος, Γραφείο Γραμματείας ΣΕΦ. Γιάννης Παναγής, Μηχανικός Πληροφορικής, Γραφείο Ανάλυσης-Επεξεργασίας Δεδομένων ΣΕΦ. 37

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα