«Η χρήση των γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίµων» Γεώργιος Νταλός 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η χρήση των γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίµων» Γεώργιος Νταλός 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 «Η χρήση των γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίµων» Γεώργιος Νταλός 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για να γίνει ανάλυση του όρου «βιοκαύσιµα» θα πρέπει πρώτα να οριοθετηθεί ώστε να µπορεί κάθε στιγµή να ελέγχεται αν έχουµε ξεφύγει από αυτόν. Έτσι για τα βιολογικά καύσιµα µια αρκετά καλή προσέγγιση είναι ότι αφορά οποιαδήποτε καύσιµα που παράγονται από οργανισµούς που πρόσφατα διαβίωσαν ή τα µεταβολικά υποπροϊόντα τους, όπως το λίπασµα από τις αγελάδες. κλπ. Είναι µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, αντίθετα από άλλους φυσικούς πόρους όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και τα πυρηνικά καύσιµα. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται περιορισµός στα προϊόντα που εύκολα και χωρίς ριζικές αλλαγές µπορούν να εφαρµοστούν στην περιοχή της. Μακεδονίας όπου και εµφανίζεται αρκετά µεγάλη ανάγκη για θερµική ενέργεια λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών που επικρατούν κατά την διάρκεια του χειµώνα. Τα προϊόντα αυτά είναι εκείνα που κατά κύριο λόγο έχουν µικρή αξία µεταποίησης και ταυτόχρονα αποξυλώνονται κατά την τελευταία περίοδο της ζωής τους, γεγονός που τους αποφέρει και µικρότερη υγρασία και µεγαλύτερη θερµογόνο δύναµη. Τέτοια υλικά κατά κύριο λόγο που καλλιεργούνται στην. Μακεδονία είναι το βαµβάκι, το καλαµπόκι, ο ηλίανθος αλλά και τα υπολείµµατα από κλαδέµατα τόσο οπωροφόρων δέντρων όσο και των αµπελιών. Τέλος εδώ θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και τις µεγάλες ποσότητες των υπολειµµάτων κατεργασίας από τα πριστήρια που βρίσκονται στην περιοχή. Τα ξυλώδη υπολείµµατα των γεωργικών καλλιεργειών που προαναφέραµε στο κύριο τους µέρος αποτελούνται από λιγνινοκυτταρινική ύλη που οµοιάζει ως προς τη χηµική του σύσταση µε αυτή του ξύλου. Συµπερασµατικά η έρευνα µας οδηγεί ότι τα βιοκάυσιµα αποτελούν µια διέξοδο που θα δώσει λύση σε πολλά ενεργειακά προβλήµατα ιδιαίτερα της χώρας µας που παρουσιάζει έντονη εξάρτηση από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. SUMMARY In order to becomes analysis of term "biofuels" it will be supposed first it is delimited so that can each moment be checked that we have not escaped from this. Thus for the biological fuels a enough good approach is that it concerns any fuels that are produced by organisms that recently lived or their metabolic by-products, as fertilizer from the cows etc Is a renewable source of energy, contrary to other natural resources as oil, the coal and the nuclear fuels. In the frames of this work becomes restriction in the products that easily and without radical changes can be applied in the region of W. Macedonia where is also presented enough big need for thermic energy because the low temperatures that prevail at the duration of winter. This products are those that mainly have small value of transformation and simultaneously lignified at the last period of their life, make that them yields also smaller humidity and bigger thermic value. Such materials mainly that are cultivated in the W. Macedonia are the cotton, the maize, the sunflower but also the remains from prunnings of so much fruiterer trees as from vineyards. Finally here it will be supposed we have to include also big quantities of remains of treatment from sawing mills that are found in the region. The woody remains of agricultural cultures that we mentioned before are constituted by ljgnocelllulosic' matter that is similar as for his chemical constitution with that of timber. Deductively the research assume that biofuels are a solution that will particularly give solution in a lot of energy problems in our country which at the moment is dependent from the oil producing countries. 1 Αναπληρωτής Καθηγητής. Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας. Τέρµα Μαυροµιχάλη Καρδίτσα

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενεργειακό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν σήµερα οι περισσότερες χώρες του κόσµου, γίνεται ακόµη πιο έντονο λόγω των διαρκώς αυξανόµενων τιµών του πετρελαίου διεθνώς, αλλά και λόγω των διαρκώς µειούµενων ποσοτήτων των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτης κ.λ.π.) τις οποίες επιµένουµε πεισµατικά να χρησιµοποιούµε για την κάλυψη των ενεργειακών µας αναγκών. Όσον αφορά τη χώρα µας, καθηµερινά διαπιστώνουµε την έντονη ενεργειακή της εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα ενεργειακά του παράγωγα, επιβαρύνοντας το φυσικό περιβάλλον µε τις εκποµπές καυσαερίων, αλλά και τον προϋπολογισµό της χώρας καθώς δαπανώνται κάθε χρόνο τεράστια ποσά για εισαγωγή πετρελαίου και τη χρήση ορυκτών καυσίµων. Επιπλέον, αποτελεί υποχρέωση και της χώρας µας, οι περαιτέρω µειώσεις των εκποµπών καυσαερίων που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο µακροπρόθεσµος στόχος της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή κλίµατος, που συνίσταται στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων θερµοκηπιακών αερίων στην ατµόσφαιρα σε επίπεδο το οποίο θα απέτρεπε την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέµβαση στο κλίµα (Οδηγία 2006/32/ΕΚ). Ως εκ τούτου, απαιτούνται συγκεκριµένες πολιτικές και µέτρα. Στη συγκεκριµένη µελέτη έγινε συλλογή στοιχείων για τον προσδιορισµό των υπαρχόντων ποσοτήτων τόσο των γεωργικών υπολειµµάτων από τρείς συγκεκριµένες καλλιέργειες (Βαµβάκι, καλαµπόκι, ηλίανθος) όσο και των υπολειµµάτων ξύλου από υλοτοµίες αλλά και την κατεργασία του. Η περιοχή έρευνας περιορίστηκε στην. Μακεδονία όπου λόγο χαµηλών θερµοκρασιών όλο το χρόνο υπάρχει και µεγάλη ανάγκη για θερµική ενέργεια. Ιστορική αναδροµή Τα βιοκαύσιµα δεν είναι κάτι που ξαφνικά εµφανίστηκε στα χρόνια µας. Η εµφάνιση τους είχε πάντα να κάνει µε τις ενεργειακές κρίσεις και ιδίως αυτές του πετρελαίου. Ιστορικά οι πρώτες αναφορές γίνονται από την αρχή των ηµερών της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Έτσι ο Nikolaus August Otto, ο γερµανός εφευρέτης της µηχανής εσωτερικής καύσεως, είχε στο µυαλό του η εφεύρεσή του να τρέχει µε βιοαιθανόλη. Ενώ ο Rudolf Diesel, ο γερµανός εφευρέτης της µηχανής diesel, είχε στο µυαλό του η µηχανή του να δουλεύει µε πετρέλαιο που θα παρήγαγε από φιστίκια. Το µοντέλο της FORD T που παραγόταν µεταξύ 1903 και 1926 χρησιµοποιούσε για να κινηθεί την βιοαιθανόλη. Όταν όµως άρχισε η τιµή του ακατέργαστου πετρελαίου να γίνεται φθηνότερη λόγο της εξαγωγής του από βαθύτερα σηµεία (χάρη στις νέες τεχνολογίες γεώτρησης που άρχισαν να χρησιµοποιούνται στο µέσο του 19ου αιώνα), τα αυτοκίνητα άρχισαν να χρησιµοποιούν για καύσιµο το πετρέλαιο. Παρόλα όµως αυτά, πριν από τον εύτερο παγκόσµιο πόλεµο τα βιολογικά καύσιµα θεωρήθηκε πως παρέχουν µια εναλλακτική λύση στο εισαγόµενο πετρέλαιο στις χώρες όπως η Γερµανία, η οποία έφτασε να πουλήσει ένα µίγµα βενζίνης µε οινόπνευµα που ζυµώθηκε από πατάτες µε το όνοµα Reichskraftsprit. Στη Μεγάλη Βρετανία, αντίστοιχα οινόπνευµα από σιτάρι συνδυάστηκε µε βενζίνη από τους ποτοποιούς Company Ltd µε το όνοµα Discol και πωλήθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρείας Esso στο Κλήβελαντ. Στη σηµερινή όµως κατάσταση εκτός από τις αυξανόµενες τιµές του πετρελαίου, έρχεται να προστεθούν και οι ανησυχίες σχετικά µε τις εκποµπές αερίων που σχετίζονται µε το φαινόµενο θερµοκηπίου (παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας) ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή ωθούν το ανανεωµένο ενδιαφέρον για τα βιολογικά καύσιµα. Φτάνουµε λοιπόν ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών George Bush να πει σε φετινή του (2006) οµιλία, ότι θέλει για τις Ηνωµένες Πολιτείες, µέχρι το 2025, να αντικαταστήσει 75% του πετρελαίου που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Είδη που χρησιµοποιούνται για παραγωγή βιοκαυσίµων Φτάσαµε λοιπόν στο σηµείο πολλά από τα γνωστά µας γεωργικά προϊόντα να καλλιεργούνται όχι για τους γνωστούς µέχρι σήµερα σκοπούς αλλά για τη χρήση ως βιολογικά καύσιµα. Βλέπουµε στις Ηνωµένες Πολιτείες την καλλιέργεια καλαµποκιού και σόγιας σε Ευρωπαϊκές περιοχές το λινάρι και το σινάπι, στην Βραζιλία το ζαχαροκάλαµο και στην Νοτιοανατολική Ασία την παραγωγή φοινικέλαιου. εν σταµατάµε όµως εκεί, βιοδιασπόµενα υπολείµµατα τόσο από βιοµηχανίες, αγροτικές καλλιέργειες, δασικές βιοµηχανίες αλλά και απευθείας από τα άση να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Στα παραπάνω µπορούµε να συµπεριλάβουµε : Άχυρο, Πριονίδι, Φλοιό ρυζιού, Κλαδιά δέντρων, στελέχη βαµβακιού αµπελιού κλπ. Αλλά και Οικιακά απόβλητα. Γεωργικά υπολείµµατα και υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου.

3 3 Η έρευνα περιορίστηκε στην περιοχή της. Μακεδονίας όπου λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών που επικρατούν κατά το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου υπάρχει και µεγάλη ανάγκη από θερµική ενέργεια. Τα υλικά στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα ήταν τα υπολείµµατα καλλιέργειας Βαµβακιού, Καλαµποκιού και Ηλίανθου. Τα υλικά αυτά είναι εκείνα που κατά κύριο λόγο έχουν µικρή αξία µεταποίησης και ταυτόχρονα αποξυλώνονται κατά την τελευταία περίοδο της ζωής τους, γεγονός που τους αποφέρει και µικρότερη υγρασία και µεγαλύτερη θερµογόνο δύναµη. Εκτός από τα παραπάνω µπορούµε σε αυτά να συµπεριλάβουµε και τα υπολείµµατα από κλαδέµατα τόσο οπωροφόρων δέντρων όσο και των αµπελιών. Τέλος εδώ θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και τις µεγάλες ποσότητες των υπολειµµάτων κατεργασίας από τα πριστήρια που βρίσκονται στην περιοχή. Πληθώρα ερευνών είχαν και έχουν ως αντικείµενο την αξιοποίηση των γεωργικών υπολειµµάτων για την παραγωγή χαρτοπολτού (Κούκιος 1975,Οικονοµίδης 1977,Saied 1986, Selvan et all 1983), την παραγωγή γεωυφασµάτων (Geotextiles) δηλαδή υλικών για την κάλυψη γαιών µε σκοπό την προστασία τους (Dewey 1993), την κατασκευή φίλτρων και γενικά ως απορροφητικών υλών (Randall and Hautalla 1975, Langseth and Pflum 1994), την κατασκευή µονωτικών υλικών (Rowell 1995), κλπ.. Τα ξυλώδη υπολείµµατα των γεωργικών καλλιεργειών που προαναφέραµε στο κύριο τους µέρος αποτελούνται από λιγνινοκυτταρινική ύλη που οµοιάζει ως προς τη χηµική του σύσταση µε αυτή του ξύλου όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 (Youngquist et al 1993). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η αξιοποίηση των υπολειµµάτων αυτών σε αµιγή µορφή ή σε µίξη µε ξύλο να µην παρουσιάζει γενικά ιδιαίτερες δυσκολίες. Πίνακας 1. Χηµική σύνθεση επιλεγµένων λιγνινοκυτταρινικών υλικών (Youngquist et al 1993). Σύνθεση (%) Λιγνινοκυτταρινική ύλη Κυτταρίνη Α Λιγνίνη Ανόργανα συστατικά Πυρίτιο Στέλεχος ρυζιού Άχυρο Κέναφ Στελέχη βαµβακιού Κελύφη ρυζιού Ξύλο κωνοφόρων <1 αµελητέα ποσότητα Ξύλο πλατύφυλλων <1 αµελητέα ποσότητα ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως σηµαντικές ποσότητες λιγνινοκυτταρινικής φύσεως υποπροϊόντων από διάφορες γεωργικές εκµεταλλεύσεις (άχυρα δηµητριακών, ξυλώδη στελέχη βαµβακιού, καπνού, ηλίανθου και αραβόσιτου, κλαδιά οπωροφόρων δένδρων και ελαιοπυρηνόξυλο) τα οποία σε µεγάλα ποσοστό παραµένουν αναξιοποίητα. Από τις πολυάριθµες ερευνητικές εργασίες που έγιναν διεθνώς ιδίως µετά το 1960 προκύπτει ότι ορισµένες κατηγορίες λιγνινοκυτταρινικής φύσεως υπολειµµάτων γεωργικών εκµεταλλεύσεων µπορούν αυτούσια ή σε µίξη µε το ξύλο διαφόρων δασικών ειδών ν αξιοποιηθούν επιτυχώς στην παραγωγή ξυλοπλακών. Ένας από τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες που δυσχεραίνει την αξιοποίηση των υπολειµµάτων αυτών είναι η εποχιακή διαθεσιµότητά τους η οποία οδηγεί σε µακρόχρονη αποθήκευση µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας τους λόγω προσβολών από µικροοργανισµούς. Το µειονέκτηµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την οργάνωση κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης (αποφυγή επαφής µε το έδαφος, επαρκής αερισµός κ.α.) και χρήση εντοµοκτόνων και µυκητοκτόνων ουσιών. Ένας άλλος παράγοντας που επιβαρύνει µε πρόσθετο κόστος τη χρήση αυτών των υπολειµµάτων είναι το µικρό βάρος τους ανά χωρικό µέτρο το οποίο συνεπάγεται µεγάλα µεταφορικά έξοδα. Η σηµασία του µειονεκτήµατος αυτού µπορεί να µετριασθεί µε αύξηση του ειδικού βάρους των υπολειµµάτων κατόπιν κατάλληλης συµπίεσης και δεµατοποίησης προ της µεταφοράς τους. Στα υλικά αυτά έρχονται να προστεθούν και τα υπολείµµατα από µικρές και µεσαίες µονάδες κατεργασίας ξύλου που παράγουν κάθε χρόνο σηµαντικές ποσότητες υπολειµµάτων (πριονίδια, ροκανίδια, εξακρίδια, ξυλοτεµαχίδια, φλοιό, ξυλόσκονη). Μερικές από αυτές τις µονάδες/επιχειρήσεις µετατρέπουν την ποσότητα αυτή της βιοµάζας σε ατµό ή θερµική ενέργεια µε σκοπό να ικανοποιήσουν σε κάποιο βαθµό τις ανάγκες τους σε ενέργεια ή θέρµανση. Βέβαια,

4 4 σηµαντικό ποσοστό αυτών των υπολειµµάτων κατεργασίας του ξύλου διατίθεται δωρεάν ή πωλείται σε χαµηλές τιµές από µικρότερες επιχειρήσεις (συνήθως µικρές βιοτεχνίες ή πριστήρια) σε µεγαλύτερες, οι οποίες και τα εκµεταλλεύονται για την παραγωγή µοριοπλακών ή ινοπλακών. Ένα µικρότερο ποσοστό αυτών των υπολειµµάτων διατίθεται επίσης σε εκτροφεία πουλερικών ή χοίρων κυρίως από επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης ή µόλυνσης από τη συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων υπολειµµάτων. Μονάδες ξύλου που αξιοποιούν τα υπολείµµατά τους κατά τη χειµερινή περίοδο για θέρµανση συνήθως χρησιµοποιούν κοινές σόµπες (άµεση καύση). Τα υπολείµµατα της κατεργασίας ξύλου είναι βέβαια λιγνινοκυτταρινικής φύσης υπολείµµατα και µπορεί να αποτελούνται τόσο από υπολείµµατα ξύλου όσο και φλοιού. Γενικά, οι ποσότητες των υπολειµµάτων κατεργασίας ξύλου που παράγονται σε µία µονάδα (βιοτεχνία, πριστήριο, βιοµηχανία) εξαρτάται από το είδος του ξύλου, το µέγεθος των κορµοτεµαχίων ή τις διαστάσεις της πριστής ξυλείας, την περιεχοµένη υγρασία του ξύλου και ακόµα πιο σηµαντικά από τον τύπο του µηχανικού εξοπλισµού. Τυπικά, όσο µικρότερο είναι το µέγεθος των κορµοτεµαχίων ή της πριστής ξυλείας που κατεργάζεται, τόσο µεγαλύτερες είναι οι ποσότητες των υπολειµµάτων. Εκτός από τα γνωστά καυσόξυλα, η χρήση της βιοµάζας γίνεται συνήθως µε την καύση θρυµµάτων ξύλου (wood chips) ή συσσωµατωµάτων (pellets, µικρά πεπιεσµένα κοµµάτια από σκόνη ξύλου ή αγροτικά παραπροϊόντα) σε σύγχρονους λέβητες υψηλής τεχνολογίας, µε αυτόµατη τροφοδοσία καυσίµου και ηλεκτρονικά ελεγχόµενη παροχή αέρα, οι οποίοι είναι σε θέση να αποδώσουν περισσότερο από το 90% της ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για θέρµανση. Οι σύγχρονοι λέβητες ξύλου δεν παράγουν ορατό καπνό και οι εκποµπές τους είναι πολύ χαµηλές ( Τα woodchips προέρχονται από υπολείµµατα δασοκοµικών επεµβάσεων ( µικρά κλαδιά, φλοιός, άχρηστα µέρη ) τα οποία κόβονται σε µηχανικούς κοπτήρες. Τα pellets ξύλου συγκρινόµενα µε τα υπόλοιπα καύσιµα αποτελούν µια νέα και ελκυστική µορφή καυσίµου. Τα pellets δηµιουργούνται από την συµπίεση των πριονιδιών σε πρέσες. Τα pellets από ξύλο έχουν αρκετά χαµηλό περιεχόµενο σε υγρασία ιδιότητα που τους προσδίδει υψηλότερη αξία καύσης από τα υπόλοιπα καυσόξυλα. Το γεγονός ότι πιέζονται (πρεσάρονται) σηµαίνει ότι καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο, άρα έχουν περισσότερη ενέργεια ανά µονάδα όγκου (υψηλότερη ογκοµετρική ενέργεια). Η µείωση του όγκου συµβάλει και στην ευκολότερη και οικονοµικότερη αποθήκευση τους. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα εάν επιλέξει κάποιος τα pellets ως καύσιµη ύλη. Ποσότητες Υπολειµµάτων από γεωργικές καλλιέργειες, υλοτοµίες και κατεργασία του ξύλου. Η βιοµάζα είναι ένα χαρακτηριστικό µέγεθος ενός βιοτόπου. Εκφράζεται σε νωπό βάρος, ξηρό βάρος και σε τόνους ισοδύναµου πετρελαίου (tep=tonnes d equivalent petrole). Για τον υπολογισµό των ποσοτήτων για τα υπολείµµατα από διάφορες καλλιέργειες χρησιµοποιήθηκε η σχέση καρπού/φυτικών υπολειµµάτων ότι είναι για το καλαµπόκι 1,033, για τον ηλίανθο 2 και για το σιτάρι 1 (Μ. Αποστολάκης κ.α. 1987). Νοµός Γρεβενών Η συνολική παραγωγή δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών του Ν.Γρεβενών ανέρχεται σε ,11m3 από τα οποία τα ,92m3 είναι τεχνική ξυλεία( Κων.+Πλατύφ. ) και τα ,19m3 είναι βιοµηχανική ξυλεία(κων.+πλατύφ. ). Σύµφωνα µε την εκτίµηση του αρµόδιου γραφείου διαχείρισης δασών ένα ποσοστό 3-3,5% επί του συνολικού λήµµατος παραµένει ως υπόλειµµα στο δάσος( περίπου m3 ). Κάνοντας κανείς την παραδοχή ότι η ποσότητα της τεχνικής ξυλείας που προηγουµένως καταγράφηκαν τελικά φτάνουν στις επιχειρήσεις αυτές και ότι γενικά και µόνο από την πρίση οι απώλειες στην καλύτερη περίπτωση είναι 30% αναλογίζεται την επίσης µεγάλη ποσότητα που προκύπτει. Στο νοµό Γρεβενών η µέση έκταση που καλλιεργήθηκε τη δεκαετία µε καλαµπόκι ανέρχεται σε στρέµµατα, µε ηλίανθο στρέµµατα και µε σιτάρι στρέµµατα. Η µέση στρεµµατική απόδοση των φυτικών υπολειµµάτων ανέρχεται tn καλαµπόκι, 462 tn ηλίανθο και tn σιτάρι. Νοµός Φλώρινας Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή των δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών του νοµού Φλώρινας για το έτος 2005 ανέρχεται στα ,04m3 µε ποσοστό υπολειµµάτων υλοτοµιών( κλαδόξυλο ) της τάξεως του 5% περίπου( 1.943,302m3 ). Αντίστοιχα για το 2004 η συνολική παραγωγή είναι ,14m3 µε ποσό υπολειµµάτων 2.351,657 m3. Για το έτος 2003 η παραγωγή δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών είναι ,58 m3 µε τα υπολείµµατα της τάξεως των 2.015,229 m3. Στο νοµό Φλώρινας η µέση έκταση που καλλιεργήθηκε τη δεκαετία µε καλαµπόκι ανέρχεται σε στρέµµατα, µε ηλίανθο 5 στρέµµατα και µε σιτάρι στρέµµατα. Η µέση στρεµµατική απόδοση των φυτικών υπολειµµάτων ανέρχεται tn καλαµπόκι, 1 tn ηλίανθο και tn σιτάρι.

5 5 Νοµός Καστοριάς Για το έτος 2005 ο συνολικός όγκος µαύρης πεύκης είναι 5.808κ.µ., της ελάτης είναι 387,33κ.µ. και της δρυός 2.036,67κ.µ. και τα υπολείµµατα που παραµένουν στο δάσος κυµαίνονται από 232,32κ.µ.- 290,4κ.µ. για τη µαύρη πεύκη, για την ελάτη 15,49κ.µ.-19,36κ.µ. και για τη δρυ 40,73κ.µ.-61,10κ.µ. Στο νοµό Καστοριάς η µέση έκταση που καλλιεργήθηκε τη δεκαετία µε καλαµπόκι ανέρχεται σε στρέµµατα, µε ηλίανθο 21 στρέµµατα και µε σιτάρι στρέµµατα. Η µέση στρεµµατική απόδοση των φυτικών υπολειµµάτων ανέρχεται tn καλαµπόκι, 9 tn ηλίανθο και tn σιτάρι. Στο νοµό Κοζάνης η µέση έκταση που καλλιεργήθηκε τη δεκαετία µε καλαµπόκι ανέρχεται σε στρέµµατα, µε ηλίανθο 19 στρέµµατα και µε σιτάρι στρέµµατα. Η µέση στρεµµατική απόδοση των φυτικών υπολειµµάτων ανέρχεται tn καλαµπόκι, 8 tn ηλίανθο και tn σιτάρι. Συγκεντρωτικά θα µπορούσε κανείς να δει τις ποσότητες για τις τρεις καλλιέργειες αυτές σε πανελλαδικό επίπεδο στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Ποσότητες υπολειµµάτων ξυλωδών στελεχών που παράγονται από τα φυτά του αµπελιού, βαµβακιού, καλαµποκιού.(χιλίαδες τόνοι)* Κληµατσίδες αµπελιού Στελέχη καλαµποκιού Στελέχη βαµβακιού *Οι τιµές του πίνακα προκύπτουν από την παραγωγή υπολειµµάτων που υπολογίζεται ανά στρέµµα στη µελέτη των Αποστολάκης κ.α (1986) προσαρµοσµένες όµως στις εκτάσεις του Μηχανικές και Χηµικές ιδιότητες των υπολειµµάτων Βαµβάκι. Στο φυτό αυτό µελετήθηκε η καταλληλότητα των στελεχών του µετά τη συγκοµιδή του βαµβακιού. Η ποικιλία που µελετήθηκε ήταν η Ακάλα-γ. Αµπέλι. Στο φυτό αυτό µελετήθηκε η καταλληλότητα των κληµατσίδων αµπελιού που προκύπτουν µετά το κλάδεµα την περίοδο του Φεβρουαρίου. Καλαµπόκι. Στο φυτό αυτό µελετήθηκε η καταλληλότητα των στελεχών που προκύπτουν µετά τη συλλογή των καρπών του. Επιλέχθηκε το πιο διαδεδοµένο υβρίδιο (Pioneer 514) του καλαµποκιού Zea mays που καλλιεργείται στον Ελλαδικό χώρο. Τα γεωργικά φυτά παρουσιάζουν το πρόβληµα της εποχικότητας. Τα στελέχη δεν είναι διαθέσιµα σε όλες τις εποχές του έτους αλλά είναι διαθέσιµα σε πολύ µεγάλες ποσότητες µόνο αµέσως µετά από τη συγκοµιδή των προϊόντων για τα οποία αυτά καλλιεργούνται και για πολύ λίγο χρόνο. Η συγκοµιδή πρέπει να είναι άµεση επειδή ο αγρότης θέλει σύντοµα να έχει στη διάθεση του την έκταση του αγρού απαλλαγµένου υπολειµµάτων για καλλιεργητικές εργασίες προετοιµασίας του εδάφους προ της επόµενης σποράς. Τα στελέχη των γεωργικών φυτών που συλλέχθηκαν χρησιµοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή, µε τεχνικές θρυµµατισµού, κατάλληλων ξυλοτεµαχιδίων Η πρώτη συσκευή-µηχάνηµα θρυµµατισµού ή καλύτερα προθρυµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε µετέτρεψε τα στελέχη σε τεµαχίδια µεγάλων διαστάσεων. Στη συνέχεια το υλικό που επελέγη οδηγήθηκε στη δεύτερη συσκευή θρυµµατισµού. Το υλικό που κάθε φορά προέκυπτε αξιολογούνταν µε κλασµατική ανάλυση. Τα ξυλοτεµαχίδια µετά το θρυµµατισµό ξηράθηκαν σε εργαστηριακό ξηραντήριο µέχρι υγρασίας 3%. Ποσοστό φλοιού - ξύλου - εντεριώνης Κατά τη µέτρηση των ποσοστών φλοιού, ξυλώδους µέρους και εντεριώνης προέκυψαν τα πιο κάτω αποτελέσµατα: Πίνακας 3. Ποσοστιαία αναλογία φλοιού-ξύλου-εντεριώνης ανά θέση (βάση, µέση, κορυφή) στα Αµπέλι (%) Βαµβάκι (%) Καλαµπόκι (%) Β Μ Κ Σ Β Μ Κ Σ Β Μ Κ Σ Φλοιός 11,9 7 10,6 9,7 10,9 22,0 0 25,7 42,5 25, Ξύλο 83,8 0 83,1 2 83,1 1 83,2 0 74,1 4 68,7 2 47,5 67,57 83,6 71,89 85,18 80,23 Εντεριώνη 4,22 6,21 7,19 5,87 3,84 5,53 10,0 6,45 16,4 28,11 14,82 19,77 στελέχη των φυτών αµπελιού, βαµβακιού και καλαµποκιού* Β: Βάση Μ: Μέση Κ: Κορυφή Σ: Σύνολο

6 6 *Μέσος όρος 5 δειγµάτων ανά θέση Είναι φανερή η αύξηση του ποσοστού της εντεριώνης σε όλα τα φυτά στην κατεύθυνση της βάσης προς την κορυφή µε εξαίρεση το καλαµπόκι που στην κορυφή µειώνεται το ποσοστό. Μεγάλη αναλογία φλοιού παρατηρείται στην κορυφή του βαµβακιού. Σε σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές των Watson and Ramstad 1986 και Rowell et al (1996) αναφέρονται επίσης υψηλά ποσοστά εντεριώνης στο καλαµπόκι µε 25% και 21% αντίστοιχα. Επίσης από µετρήσεις άλλων ερευνητών (Rowell et al 1996) που έγιναν στο φλοιό του βαµβακιού επιβεβαιώνεται το µεγάλο ποσοστό (33% ). Όπως δείχνεται στον Πίνακα 3 το ποσοστό του ξύλου των στελεχών στην κατεύθυνση βάση - κορυφή παραµένει αµετάβλητο στην περίπτωση του αµπελιού µειώνεται στην περίπτωση του βαµβακιού ενώ στην περίπτωση του καλαµποκιού τα µεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στη βάση και στην κορυφή. Υγρασία κατά τη συγκοµιδή Η υγρασία των στελεχών υπολογίστηκε στο στάδιο της συγκοµιδής και οι τιµές τους φαίνονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Περιεχόµενη υγρασία των στελεχών κατά τη συγκοµιδή. Είδος Υγρασία (%) Αµπέλι* 69,06 Βαµβάκι** 139,57 Καλαµπόκι** 350,4 * Μέσος όρος όλων των ποικιλιών (τρεις µετρήσεις κατά ποικιλία) **Μέσος όρος τριών µετρήσεων Πολύ µεγάλη ήταν η υγρασία των στελεχών του καλαµποκιού προφανώς λόγω του µεγάλου ποσοστού εντεριώνης η οποία περιέχει µεγάλο ποσοστό υγρασίας όπως δείχνεται και στον Πίνακα. 5 Πίνακας 5. Υγρασία του ξυλώδους µέρους και της εντεριώνης των στελεχών καλαµποκιού Μέρος του φυτού Υγρασία(%) Ξυλώδες 159,12 Εντεριώνη 430,30 *Μέσος όρος 5 µετρήσεων Αυτός ήταν και ο λόγος τοποθέτησης των στελεχών για µεγάλο χρονικό για ξήρανση. Προτείνεται η µεγαλύτερη παραµονή των υπολειµµάτων καλαµποκιού στο χώρο καλλιέργειας µετά τη συγκοµιδή του καρπού όταν η εποχή ευνοεί την απώλεια υγρασίας εφ όσον δεν υπάρχει κίνδυνος προσβολών από µύκητες και έντοµα. Αυτό δεν προτείνεται για το βαµβάκι για λόγους υποβάθµισης του υλικού από προσβολές µυκήτων και εντόµων αλλά και µετάδοσης των ασθενειών σε διπλανές καλλιέργειες. Σύµφωνα µε τον Rowell (1996) από προβλήµατα µυκήτων στα στελέχη βαµβακιού που υποβαθµίζουν σηµαντικά το υλικό (Nagieb et al. 1988) έκλεισε εργοστάσιο παραγωγής µοριοπλακών στο Ιράκ. Πυκνότητα Η απόλυτα ξηρή πυκνότητα των στελεχών όπως αυτή διαµορφώνεται στο κάθε είδος φαίνεται στον Πίνακα 6 Πίνακας 6.Απόλυτα ξηρή πυκνότητα ανά είδος και ποικιλία των στελεχών Είδος Πυκνότητα (g/cm3) Αµπέλι* 0,607 Βαµβάκι* 0,329 Καλαµπόκι* 0,150 *Μέσος όρος όλων των ποικιλιών (40 µετρήσεις ανά ποικιλία). Ο βαθµός συµπιεστικότητας (πηλίκο της πυκνότητας της µπρικέτας προς την πυκνότητα της πρώτης ύλης) των παραπάνω υλικών στην περίπτωση που κατασκευαστούν µπρικέτες µε ενδεικτική µε πυκνότητα 0,70g/cm3 είναι αυτός που δείχνεται στον Πίνακα 7. Πίνακας 7.Βαθµός συµπιεστικότητας ανά είδος Πρώτη ύλη Βαθµός συµπιεστικότητας Κληµατσίδες αµπελιού 1,15

7 7 Στελέχη βαµβακιού 2,12 Στελέχη καλαµποκιού 4,60 Η επιπλέον ανάλυση των στοιχείων της πυκνότητας σε βάση, µέση κορυφή και στα τρία φυτά µας δίνει τα πιο κάτω αποτελέσµατα. Οξύτητα (ph) Η τιµή του ph των διαφόρων στελεχών δείχνονται στον επόµενο Πίνακα 8. Πίνακας 8. Τιµές ph των διαφόρων ειδών* Είδος ph Αµπέλι 5,13 Βαµβάκι 5,84 Καλαµπόκι 5,99 Υλικό βιοµηχανίας 4,69 *Μέσος όρος δύο µετρήσεων Οι τιµές του ph των ξυλωδών στελεχών των φυτών που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζουν παραπλήσιες τιµές ph µε αυτών των κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών (Fengel and Wegener, 1984)(Πίνακας 9). Πίνακας 9. Τιµές ph διαφόρων δασοπονικών ειδών (Fengel and Wegener, 1984) Κωνοφόρα Τιµή ph Πλατύφυλλα Τιµή ph Picea abies 5.3 Carpinus betulus 5.2 Pinus resinosa 6.0 Fagus silvatica 5.4 Pinus silvestris 5.1 Fraxinus excelsior 5.8 Pinus strobus 4.9 Quercus petraea 3.9 Pseudotsuga menziensii 3.3 Ulmus sp. 6.4 Χηµικές ιδιότητες ιαλυτότητα των πρώτων υλών σε θερµό νερό (100 ο C) Τα ποσοστά των ουσιών των τεσσάρων υλικών που είναι διαλυτά σε θερµό νερό δίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 10. Πίνακας 10. Εκχυλίσµατα διαλυτά σε θερµό νερό* Είδος (%) Αµπέλι 13,27 Βαµβάκι 10,19 Καλαµπόκι 18,34 Υλικό βιοµηχανίας 8,82 *Μέσος όρος δύο µετρήσεων Από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι φανερό ότι το ποσοστό των υδατοδιαλυτών ουσιών (ταννίνες, κόµεα, σάκχαρα, έγχρωµα συστατικά και άµυλα) στα τρία φυτά είναι αρκετά µεγαλύτερο από εκείνο του υλικού βιοµηχανίας. Μεγαλύτερη τιµή παρουσιάζουν τα στελέχη καλαµποκιού, µε το αµπέλι και το βαµβάκι να έπονται. Σε σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές ο Χαρίτος (1994) αναφέρει για το βαµβάκι υδατοδιαλυτά εκχυλίσµατα σε ζεστό νερό 5,65% και ο Rowell et. al. (1996) για τα στελέχη καλαµποκιού ποσοστά 14,9%. ιαλυτότητα των πρώτων υλών σε µίγµα αλκόολης - βενζόλιου Τα ποσοστά των ουσιών που είναι διαλυτά σε µίγµα αλκοόλης - βενζολίου δίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 11. Πίνακας 11. Εκχυλίσµατα διαλυτά σε µίγµα αλκοόλης - βενζολίου* Είδος (%) Αµπέλι 2,76 Βαµβάκι 2,92 Καλαµπόκι 8,07

8 8 Υλικό βιοµηχανίας 2,12 *Μέσος όρος δύο µετρήσεων Τα εκχυλίσµατα που είναι διαλυτά σε αλκοόλη και βενζόλιο είναι οι κηροί, λίπη, ρητίνες, έλαια, ταννίνες και άλλα συστατικά αδιάλυτα στον αιθέρα. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα τα στελέχη καλαµποκιού περιέχουν έως και το τετραπλάσιο ποσοστό απ ότι τα άλλα δυο είδη στελεχών όπως επίσης και από το υλικό της βιοµηχανίας. Το γεγονός αυτό συντελεί στην υπόνοια για ύπαρξη κηρών στην επιφάνεια του καλαµποκιού το οποίο έχει παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές (Winslow 1951). Σχετική βιβλιογραφία αναφέρει για το βαµβάκι ποσοστό 1,90% (Χαρίτος 1994) και για το καλαµπόκι 7% (Rowell et. al. 1996). Οι µετρήσεις των ερευνητών αυτών δεν απέχουν από τις µετρήσεις της παρούσας µελέτης. Λιγνίνη Η λιγνίνη αποτελεί εκείνο το χηµικό συστατικό που ξεχωρίζει το ξύλο από τις άλλες κυτταρινικές ύλες. Η απόθεση λιγνίνης στο κύτταρο γίνεται στα τελευταία στάδια εξέλιξης του κυττάρου και πριν το κύτταρο νεκρωθεί (αποξυλωθεί). Συναντάται πάντα στενά συνδεδεµένο µε την κυτταρίνη. Στα δασικά είδη κυµαίνεται από 18-40% (Φιλίππου 1986, Τσουµής 1999) και λειτουργεί σαν ο ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στην κυτταρίνη και ηµικυτταρίνη. Συχνά αναφέρεται ότι αποτελεί τη συγκολλητική ουσία των κυτταρικών τοιχωµάτων (Rowell et al. 1996). Στον Πίνακα 12 παρατίθενται οι τιµές της ποσοστιαίας αναλογίας σε λιγνίνη των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των µπρικετών Πίνακας 12. Περιεκτικότητα σε λιγνίνη * Είδος (%) Αµπέλι 21,07 Βαµβάκι 27,11 Καλαµπόκι 15,75 Υλικό βιοµηχανίας 20,85 *Μέσος όρος δύο µετρήσεων Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η τιµή περιεκτικότητας του αµπελιού σε λιγνίνη βρίσκεται πολύ κοντά µε την αντίστοιχη του υλικού βιοµηχανίας σε αντίθεση µε τα άλλα δύο φυτά. Το βαµβάκι παρουσιάζει τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα ενώ αντίθετα το καλαµπόκι τη µικρότερη σε σχέση µε τα άλλα δύο υλικά. Μετρήσεις άλλων ερευνητών δείχνουν ότι η τιµή που προσδιορίστηκε για το βαµβάκι είναι παρόµοια µε αυτές που συναντώνται και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες η λιγνίνη των στελεχών βαµβακιού προσδιορίστηκε σε 29,2 % (Mobarak and Nada 1975) ενώ σύµφωνα µε τους Fadl et al. (1978) το ποσοστό λιγνίνης σε 22,38%. O Padney and Mehta (1979) αναφέρουν ποσοστό λιγνίνης 23 % ενώ σε άλλη δηµοσίευση τους ( Padney and Mehta 1980) ποσοστό λιγνίνης των στελεχών βαµβακιού 19 %. Ο Χαρίτος (1994) αναφέρει για το βαµβάκι ποσοστό λιγνίνης 23,8 %. Ο Chow (1976) αναφέρει τιµή 5% για τη λιγνίνη των στελέχων του καλαµποκιού ενώ οι Watson and Ramstad (1986) αναφέρουν ότι η λιγνίνη του καλαµποκιού υπολογίζεται σε 34,3 %. Ο Rowell et al.(1996) αναφέρει για το στέλεχος του καλαµποκιού τιµές από 14-16,7% για τη λιγνίνη οι οποίες συµφωνούν και µε την τιµή της λιγνίνης του καλαµποκιού που υπολογίστηκε στην παρούσα εργασία. Τέφρα Τα ποσοστά τέφρας δείχνονται στον ακόλουθο Πίνακα 13. Πίνακας 13. Ποσοστά ανόργανων συστατικών * Είδος (%) Αµπέλι 2,82 Βαµβάκι 3,43 Καλαµπόκι 6,01 Υλικό βιοµηχανίας 0,55 *Μέσος όρος δύο µετρήσεων Οι µετρήσεις δείχνουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα και των τριών φυτών σε ανόργανα συστατικά σε σχέση µε το υλικό βιοµηχανίας. Τα στελέχη του καλαµποκιού περιέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό ενώ

9 9 οι κληµατσίδες του αµπελιού το µικρότερο. Κατά τον Rowell et al.(1996) το ποσοστό των ανόργανων συστατικών του στελέχους του καλαµποκιού κυµαίνεται από 3,6 έως και 7%. Κατά τους Mobarak and Nada (1975) η περιεκτικότητα σε ανόργανα συστατικά των στελεχών βαµβακιού έφτασε το 3,8 % ενώ κατά τους Naim et al. (1978) σε 5,05 %. Ο Χαρίτος (1994) αναφέρει για το βαµβάκι περιεκτικότητα σε ανόργανα συστατικά 2,25%. Ιδιότητες των ξυλοτεµαχιδίων Χωρική Πυκνότητα Η χωρική πυκνότητα των διαφόρων ειδών δίνεται στον Πίνακα 14. Πίνακας 14. Χωρική πυκνότητα τεµαχιδίων των διαφόρων υλικών* Είδος g/cm3 Αµπέλι 0,162 Βαµβάκι 0,135 Καλαµπόκι 0,103 Υλικό βιοµηχανίας 0,149 *Μέσοι όροι 10 επαναλήψεων Σε σχετική έρευνα ο Chow (1975) υπολόγισε τη χωρική πυκνότητα των θρυµµατισµένων στελεχών καλαµποκιού σε 0,099g/cm3. Παραγωγή µπρικέτας Στη συνέχεια τα υλικά αυτά οδηγούνται στη συσκευή συµπίεσης η οποία λειτουργεί είτε υδραυλικά είτε µηχανικά και γίνεται η παραγωγή της µπρικέτας η οποία µπορεί να έχει υδραυλικό σύστηµα συµπίεσης η µηχανικό. Η όλη παραγωγή έγινε στις εγκαταστάσεις βιοµηχανίας ξύλου στο Νοµό Γρεβενών. Εκεί µεταφέρθηκαν ποσότητες από Βαµβάκι, Καλαµπόκι, Λιγνίτη, και Ξυλοκάρβουνο, όπως και υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου από µονάδες του Νοµού Γρεβενών. Οι µίξης που επιχειρήθηκαν ήταν : α) Μπρικέτα µόνο µε υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου από πριστήριο (Ελάτη 50%-Πεύκη 50%) β)μπρικέτα από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου (50%) και υπολείµµατα καλλιέργειας βαµβακιού (50%) (στελέχη) γ) Μπρικέτα από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου (50%) και υπολείµµατα καλλιέργειας καλαµποκιού (50%) (στελέχη) δ) Μπρικέτα από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου (50%) και λιγνίτη (50%) ε) Μπρικέτα από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου (50%) και ξυλοκάρβουνο (50%) δείγµατα από τις παραπάνω µπρικέτες εστάλεισαν σε εργαστήριο του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών για προσδιορισµό της θερµογόνου δύναµης των παρακάνω. Στη συνέχεια έγινε ο προσδιορισµός ιδιοτήτων των µπρικετών όπυ προσδιορίστηκαν η Υγρασία τους Α/Α Είδος Αρχική Μάζα (gr) Τελική Μάζα (gr) Υγρασία (%) 1 Ξυλοκάρβουνο- Ξύλο 42,76 39,57 8,061 2 Ξύλο 82,63 76,33 8,253 3 Κλαµπόκι Ξύλο 49,89 45,68 9,216 4 Βαµβάκι Ξύλο 47,91 44,35 8,027 5 Λιγνίτης - Ξύλο 62,93 55,09 14,231 όπως επίσης προσδιορίστηκε και η πυκνότητα τους. Α/Α Είδος Μάζα (gr) Όγκος (cm3) Πυκνότητα(gr/cm3 ) 1 2 Ξυλοκάρβουνο- Ξύλο Ξύλο Κλαµπόκι Ξύλο Βαµβάκι Ξύλο Λιγνίτης - Ξύλο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι ποσότητες που βρέθηκε ότι υπάρχουν στην Περιοχή της. Μακεδονίας από τα υπολείµµατα των τριών καλλιεργειών που µελετήθηκαν είναι σηµαντικές και σε συνδυασµό µε τις µεγάλες ποσότητες

10 10 των υπολειµµάτων από τις υλοτοµίες αλλά και από την κατεργασία στις επιχειρήσεις ξύλου µας δίνει µια ποσότητα βιοµάζας που σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να µείνει αναξιοποίητη. Από την άλλη πλευρά οι ιδιότητες των υλικών αυτών αν εξαιρεθούν η µεγάλη υγρασία που απαιτεί ενέργεια για να φτάσει στα επιθυµητά επίπεδα όπως και η µικρή χωρική πυκνότητα δεν αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα. Η αξιοποίηση λοιπόν των πιο πάνω υπολειµµάτων αποδεικνύεται άλλη µια πρόκληση που θα πρέπει να αξιοποιηθεί ιδίως στην περιοχή της. Μακεδονίας που η ανάγκες για ενέργεια είναι µεγάλες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Chow, P Dry formed composite board from selected agricultural fiber residues. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) world consultation on wood based panels New Delhi India 8pp Chow, P The use of crop residues for board-making. Environmental Conservation, Vol 3.No1 pp59-62 Dewey, C.S Use of geotextiles on federal lands highway projects, Engineering Field Notes, 26, pp.17 Fadl, N.A., Sefain, M.Z., Rakha, M Hardening of cotton Stalks Hardboard. Indian Pulp and Paper. August- Septemper 1978.pp3-4 Fengel, D., Wegener, G., Wood Chemistry, Ultrastructure, Reactions. Walter De Gruyter, Berlin. New York. Langseth,S., Pflum,D Weyerhauser tests large pilot biofilters for VOCs removal, PanelWorld, March 1994 Mobarak, F. And Nada, A.M., 1975 Fiberboard from Exotic raw materials II Hardboard from underbarked cotton stalks.journal of applied Chem. Biotechnology.(25) Nagieb, Z.A., El-Meadaway, S.A. and El-Gammal, A.A Chemical characterization of native and degraded lignins from both rice straw and cotton stalks decayed by white rot fungi. Holzforschung und Holzverwertung 40 (1988),2 pp33-37 Padney, S.N. and Mehta, A.K Industrial utilization of agricultural waste products :Cotton Plant stalk. Research and Industry Vol. 24. June 1979, pp75-79 Padney, S.N. and Mehta, A.K Particleboards from Cotton stalks. Research and Industry. Vol. 25. June 1980.pp Randall, J., M., Hautala, E., I Removal of heavy metal ions from waste solutions by contact with agricultural by products, In: Proceedings: Industrial Waste Conference, Purdue University Lafayette, IN, 30, 412. Rowell, R A new generation of composite materials from Agro-Based fiber. In:Proceedings of the 3d International conference on frontiers of polymers and advance materials ; 1995 January 16-20; Kuata Lumpur, Malaysia. New York,NY:Plenum Press:659-6 Rowell, R Composite Materials from Agricultural Resources. In : Olesen, Ole, Finn; Larsen,Jorgen, eds. Resesarch in industrial application of non food crops, I: plant fibers: Proceedings of a seminar, 1995 May; Copenhagen, Denmark. Lyngby, Denmar Shelvan, P.V., Ghose, T.K., Ghosh, P Catalytic Solvent Delignification of Agricultural Residues: Inorganic Catalysts. Process Biochemistry, May/June 1983 pp Watson, S.A., Ramstad, P.E., 1986.Corn: Chemistry and Technology. Published : American Association of Cereal Chemists Inc. St. Paul Minnesota, USA.pp590 Youngquist,J.A, B.E. English, H. Spelter, P. Chow, Agricultural fibers in composition panels Proceedings of the 27th international particleboard / composite materials symposium; 1993 March Pullman WA. Pullman WA: Αποστολάκης, Μ. Κυρίτσης,Σ., Σούτερ,Χ Το ενεργειακό δυναµικό της βιοµάζας γεωργικών και δασικών υποπροϊόντων.(έρευνα στον Ελληνικό χώρο). ΕΛΚΕΠΑ. Αθήνα Κούκιος Μ Η παραγωγή χαρτοπολτού σε συνδυασµό µε την παραλαβή ζυµώσιµων σακχάρων από τα ελληνικά άχυρα. ιδακτορική διατριβή. Αθήνα 1975.ΕΜΠ Οικονοµίδης, Η παραλαβή ζυµώσιµων ζακχάρων εκ του αχύρου εν συνδυασµό προς την παραγωγή της χαρτοµάζης. ιδακτορική διατριβή Αθήνα 1977 ΕΜΠ. Τσουµής,Γ Επιστήµη και Τεχνολογία του Ξύλου.Τόµος Α οµή και Ιδιότητες.Πρώτη έκδοση Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Υπηρεσία ηµοσιευµάτων. Φιλίππου,Ι Χηµεία και Χηµική Τεχνολογία του Ξύλου. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη Θεσσαλονίκη.Σελ.357 Χαρίτος, Ν Αξιοποίηση του ξύλου των στελεχών του βαµβακιού. Γεωργία και Ανάπτυξη. Μαίος 1994.Σελ

ρ. Γεώργιος Νταλός Αναπληρωτής Καθηγητής Η χρήση των γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων ως πρώτη υλη για την παραγωγή βιοκαυσίµων,

ρ. Γεώργιος Νταλός Αναπληρωτής Καθηγητής Η χρήση των γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων ως πρώτη υλη για την παραγωγή βιοκαυσίµων, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΤΕ Α) Η χρήση των γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων ως πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ Οι μπρικέτες και τα pellets. Πλεονεκτήματα και προβλήματα. Προδιαγραφές και απαραίτητος εξοπλισμός για την παραγωγή, Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή συµπιεσµένου καυσόξυλου από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου

Παραγωγή συµπιεσµένου καυσόξυλου από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου Παραγωγή συµπιεσµένου καυσόξυλου από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου Γεώργιος Ι. Μαντάνης 1 Περίληψη Σ αυτή την εργασία γίνεται µία παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών της παραγωγής συµπιεσµένου καυσόξυλου

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Τεχνική επισκόπηση Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net Η βιοµάζα ως καύσιµο Τύποι Κατεργασία Μέγεθος: σκίσιµο, θρυµµατισµός Ξήρανση: αέρας, φούρνος...

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεμαχισμένο / θρυμματισμένο ξύλο (woodchips) foto

2. Τεμαχισμένο / θρυμματισμένο ξύλο (woodchips) foto Δ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ α). ΛΙΓΝΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ (ΞΥΛΩΔΗΣ) ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Κούτσουρα (Woodlogs)foto 2. Τεμαχισμένο / θρυμματισμένο ξύλο (woodchips) foto 3. Κομμάτια ξύλου (Hogfuel ) foto 4. Πελλέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αναστασία Α.Ζαμπανιώτου, Αν.Καθ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ Υπεύθυνη Ομάδας Βιομάζας Θ. Χατζηαυγουστής, Ερευνητής Πεδίου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pellets for Europe Συσσωµατώµατα για την Ευρώπη πρόοδος και αποτελέσµατα του έργου

Pellets for Europe Συσσωµατώµατα για την Ευρώπη πρόοδος και αποτελέσµατα του έργου Pellets for Europe Συσσωµατώµατα για την Ευρώπη πρόοδος και αποτελέσµατα του έργου ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης -Marketing nkaras@cres.gr Ελλάδα η κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΠΛΑΚΕΣ. Διαφορά με μοριοπλάκες: η πρώτη ύλη (ξύλο άλλες λιγνοκυτταρινικές ύλες) πολτοποιείται, όχι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κόλλας

ΙΝΟΠΛΑΚΕΣ. Διαφορά με μοριοπλάκες: η πρώτη ύλη (ξύλο άλλες λιγνοκυτταρινικές ύλες) πολτοποιείται, όχι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κόλλας Διαφορά με μοριοπλάκες: η πρώτη ύλη (ξύλο άλλες λιγνοκυτταρινικές ύλες) πολτοποιείται, όχι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κόλλας Η τεχνική παραγωγής επηρεάστηκε από την παραγωγή χαρτιού (κυρίως μηχανική χημική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΑ ΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΑ ΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΑ ΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Π.. Α. Καλαβριώτου και Θ. Α. Γέµτος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας Με το παγκόσµιο ενδιαφέρον στραµµένο προς τις

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202 2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 537 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥ ΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ PROARES: «Προώθηση δυνατοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

υναμικό βιομάζας και στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας

υναμικό βιομάζας και στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας υναμικό βιομάζας και στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας Η βιομάζα ως καύσιμο Τύποι Κατεργασία..ώστε να έχουμε ΚΑΥΣΙΜΟ Μέγεθος: τεμαχισμός, θρυμματισμός Ξήρανση (seasoning): αέρας, φούρνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Εισαγωγή στη Βιομάζα Πηγές Ιδιότητες - Βιοκαύσιμα Καθ. Μ. Φούντη Δ. Γιαννόπουλος, Μηχ. Μηχ., MSc Περιεχόμενα 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο προγραμματισμός παραλαβής βιομάζας από την ΕΣΕΚ

Ο προγραμματισμός παραλαβής βιομάζας από την ΕΣΕΚ Ο προγραμματισμός παραλαβής βιομάζας από την ΕΣΕΚ Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 Παναγιώτης Λεµονιάς Γεωπόνος Μέλος Σ ΕΣΕΚ Συν.Π.Ε. Δασική (Ξυλώδης) Προϊόντα υλοτομίας Τεχνική ξυλεία (όχι) Καυσόξυλα Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pellet Συσσωμάτωμα Πριονιδιού

Pellet Συσσωμάτωμα Πριονιδιού Pellet Συσσωμάτωμα Πριονιδιού Το pellet κατασκευάζεται με συμπίεση πριονιδιού που παράγεται κατά την επεξεργασία ξύλου φυσικού, στεγνού και χωρίς βερνίκια. H συμπαγής φύση του υλικού προσδίδεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια

Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια 4o Συνέδριο για την Ενέργεια Πράσινη ενέργεια ως απάντηση στην κρίση Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίµων Νίκος αµάτης Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης MODERN

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1) Αναστασοπούλου Ευαγγελία. PhD, MSc Χηµικός. Mail: ellieanastas@netscape.net 2) Καραγκιοζίδης Πολυχρόνης. MSc Χηµικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours Σύµπηκτα βιοµάζας (pellets) Ένα νέο καύσιµο στην Ελλάδα Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Τι είναι τα σύµπηκτα ξύλου (pellets) Πρώτη ύλη: ξερό ξύλο, υπολείµµατα επεξεργασίας ξύλου (αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ»

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» ημήτριος Καμίδης, MSc Μηχ/γος Μηχ/κός 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥ ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Θ.. 301, Τ.Κ.. 570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφαία ποιότητα πέλλετ είναι αυτή των woodpellets και ανάλογα με το είδος του δέντρου είναι ανάλογη και αξία τους.

Η κορυφαία ποιότητα πέλλετ είναι αυτή των woodpellets και ανάλογα με το είδος του δέντρου είναι ανάλογη και αξία τους. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΛΛΕΤ? Τα πέλλετ χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τα Woodpellet που είναι κατασκευασμένα από 100% ξύλο, τα Biopellet που κατασκευάζονται από ενεργειακά φυτά και τα Agropellet που κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη καύση (σύγκαυση) άνθρακα και βιοµάζας Ιωάννα Παπαµιχαήλ Τµήµα βιοµάζας, ΚΑΠΕ Ορισµός καύση βιοµάζας µαζί µε ορυκτά καύσιµα, συχνότερα άνθρακα αλλά και φυσικό αέριο, στον ίδιο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. group. think green!!

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. group. think green!! ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ think green!! Ο Όμιλος εταιρειών ΒΙΟΤΕΝ είναι δυναμικός και αναπτυσσόμενος με παρουσία στην Ελλάδα, Ρουμανία και Γκάνα. Δραστηριοποιείται στην έρευνα-παραγωγή και εμπορία στερεών βιοκαυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιηΕΣΕΚ. ΗίδρυσητηςΕΣΕΚ

ΤιείναιηΕΣΕΚ. ΗίδρυσητηςΕΣΕΚ Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα 19 Οκτωβρίου 2012: ΤΕΙΛάρισας, Παράρτηµα Καρδίτσας Κονταξής Γιώργος Μέλος Σ ΕΣΕΚ Συν.Π.Ε. ΤιείναιηΕΣΕΚ Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Επιχείρηση Καρδίτσας είναι αστικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή pellets στην Ελλάδα και διαθέσιμη πρώτη ύλη από την δασική βιομάζα

Παραγωγή pellets στην Ελλάδα και διαθέσιμη πρώτη ύλη από την δασική βιομάζα Παραγωγή pellets στην Ελλάδα και διαθέσιμη πρώτη ύλη από την δασική βιομάζα Των Δρ Ιωάννη Κακαρά, Τεχνολόγο ξύλου και ξύλινων κατασκευών και Δρ Κοσμά Αλμπάνη, Αναπληρωτή Ερευνητή ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Το συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Περιεχόμενα Βιομάζα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Προτάσεις Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΕΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. ΚΕΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ. ΚΕΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προκατεργασία Εκχύλιση Υδρόλυση Αεριοποίηση Καθαρισμό ς Εστεροποίηση Απόσταξη Αφυδάτωση ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΑΙΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛ Η ΜΕΘΑΝΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο»

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ Καθηγητής Διεύθυνση: Τέρµα Μαυροµιχάλη, Καρδίτσα, Τ.Κ. 43100 τηλ.: (+30) 2441 028.499 fax: (+30) 2441 028.299 email: gntalos@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση της παραγωγής ενέργειας με βιομάζα στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Η περίπτωση της παραγωγής ενέργειας με βιομάζα στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (District Heating Company of Amyndeo DHCA) Η περίπτωση της παραγωγής ενέργειας με βιομάζα στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*)

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*) Τα παραρτήματα της οδηγίας 98/70/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Οι ετήσιες εκπομπές από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Training material for B4B seminars Prepared by: Danish Technological Institute 2016

Προμήθεια βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Training material for B4B seminars Prepared by: Danish Technological Institute 2016 Προμήθεια βιομάζας για παραγωγή ενέργειας Training material for B4B seminars Prepared by: Danish Technological Institute 2016 Επισκόπηση - Στερεά βιοκαύσιμα - Πρώτη ύλη - Ξύλο - Αγροτικά υπολείμματα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ = Εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη μελέτη και διαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας

Ολοκληρωμένη μελέτη και διαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας Ολοκληρωμένη μελέτη και διαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας Από την καλλιέργεια στη μεταποίηση Γ. Ζανάκης, Ν. Μαριόλης, Α. Ζαμπανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών Ι.Γ.Ε Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών στην Κύπρο Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου Ανάγκη Αξιοποίησης των ΑΠΕ στην Κύπρο Σήμερα επικρατεί πλήρης εξάρτηση της οικονομίας της Κύπρου από το εισαγόμενο πετρέλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα Στόχοι της ΕΕ Μείωση των αέριων εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% το 2020 Μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των συνθετικών υλικών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των συνθετικών υλικών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των συνθετικών υλικών ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ένα µεγάλο κοµµάτι της παγκόσµιας βιοµηχανίας, όπως οι αυτοκινητοβιοµηχανίες και ο κατασκευαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : +30 210 6501 593, Fax : +30 210 6501598, E-mail : grammelis@certh.gr, karampinis@certh.gr

Τηλ : +30 210 6501 593, Fax : +30 210 6501598, E-mail : grammelis@certh.gr, karampinis@certh.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ιδιότητες Στερεών Βιοκαυσίµων και τυποποίησή τους Εcoforum: «Θέρµανση από βιοµάζα.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Α. Μουρτσιάδης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Α. Μουρτσιάδης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Μουρτσιάδης ιπλ. µηχανολόγος µηχανικός, Τηλέφωνο : 210-6969216, E-mail : mourtsiadisa@ypan.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται καταρχάς εν συντοµία στις ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους μια σπουδαία ευκαιρία για την ελληνική κτηνοτροφία Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκαταστατών λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (Κατηγορία Γ) Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2016

Εγκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκαταστατών λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (Κατηγορία Γ) Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2016 Εγκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκαταστατών λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (Κατηγορία Γ) Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2016 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογές και τύποι βιομάζας Ανθή Χαραλάμπους Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ) MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ. Κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου

ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ. Κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου Κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου Εντυπωσιακή ανάπτυξη της βιομηχανίας μοριοπλακών λόγω: (α) δυνατότητας αξιοποίησης ξύλου μικρών διαστάσεων & υπολειμμάτων άλλης κατεργασίας (β) διαθεσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα