ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 59

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 59"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 15/04/2014, ημέρα M. Τρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (202)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 6. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 7. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 8. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 10. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 11. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 12. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Τσαμασλής. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος, ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, τoν οποίo αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 5 ο : «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας ''Εργοστάσιο παραγωγής συρμάτων, γαλβανισμένων συρμάτων και ηλεκτροδίων συγκόλλησης'' της εταιρίας με την επωνυμία ''ΕΡΛΙΚΟΝ επεξεργασία συρμάτων Α.Β.Ε.'' που θα εγκατασταθεί στο 12ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας στην Ιωνία του Δήμου Δέλτα, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας ''Εργοστάσιο παραγωγής συρμάτων, γαλβανισμένων συρμάτων και ηλεκτροδίων συγκόλλησης'' της εταιρίας με την επωνυμία ''ΕΡΛΙΚΟΝ επεξεργασία συρμάτων Α.Β.Ε.'' που θα εγκατασταθεί στο 12ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας στην Ιωνία του Δήμου Δέλτα, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 8888/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 8888/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 2. Ο Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) και το Νόμο 4062/2012 (Φ.Ε.Κ. 70Α/ ) (άρθρο 35, παράγραφος 1). 2

3 3. Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Η ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 5. Η ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 6. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» Υπουργική Απόφαση (Υ.Α). 7. Η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 8. Ο Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 9. Ο Ν (ΦΕΚ143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 10. Η ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 11. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 12. Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 14. Η με αριθμ. πρωτ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης <<Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας>>. 15. Η αριθμ. Οικ (6425)/ΦΕΚ 2364 Β / απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 16. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 17. Η ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 3

4 18. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 19. Η με Αριθμ. Πρωτ (36) Δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. από την Μητροπολιτική Επιτροπή (Α.Π. της υπηρεσίας μας 1866/ ). 20. Το με Αρ. Πρωτ.166/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης ( διαβίβαση ΜΠΕ)(Α.Π. της υπηρεσίας μας 813/ ). 21. Το με Αρ. Πρωτ σχετ. 813 / έγγραφο μας. (συμπληρωματικά στοιχεία). 22. Τα με Α.Π.7910/ συμπληρωματικά στοιχεία. 23. Το με Αρ. Πρωτ. 448/ έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία -Αλιάκμονα (εκτός προστατευόμενης περιοχής 24. Tο με Α.Π. 18/ έγγραφο του Ο.Ρ.Θ. (θετική γνωμοδότηση) Από την εξέταση του περιεχομένου της μελέτης προκύπτουν τα εξής: Η μελέτη αυτή υποβάλλεται με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση,( έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ) της εταιρίας ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ λόγω μεταφοράς των βιομηχανικών της δραστηριοτήτων από τη Νέα Σάντα Κιλκίς στο βιομηχανικό συγκρότημα της μητρικής εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Η μετεγκατάσταση αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην μείωση του βιομηχανικού κόστους και την βιωσιμότητα της εταιρίας. Η ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε. θα λειτουργεί ως αυτόνομη εταιρία σε ενοικιαζόμενα κτίρια του συγκροτήματος. Στα κτίρια αυτά προϋπήρχε δραστηριότητα ίδιας περιβαλλοντικής κατηγορίας. Στον χώρο της προβλεπόμενης εγκατάστασης του συρματουργείου και του τμήματος ηλεκτροδίων λειτουργούσε μονάδα παραγωγής δομικού πλέγματος, ενώ ο προβλεπόμενος χώρος για το γαλβανιστήριο λειτουργούσε ως αποθήκη μορφοσίδερων. Η εγκατάσταση της ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο βιομηχανικό συγκρότημα της χαλυβουργίας ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ η οποία αποτελεί και μητρική της εταιρία. Για τον σκοπό αυτό έχουν διατεθεί κτίρια συνολικής έκτασης μ2, σε δυο διαφορετικά σημεία του κτιριακού συγκροτήματος. Στις τρεις αίθουσες M, έκτασης =8.272 μ2 όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο ΕΡΛ.2, θα γίνει η εγκατάσταση του τμήματος του συρματουργείου, του τμήματος παραγωγής ηλεκτροδίων καθώς και του τμήματος παραγωγής ινών οπλισμού σκυροδέματος. Στις αίθουσες Η, του ίδιου σχεδίου, έκτασης μ2, θα γίνει η εγκατάσταση του γαλβανιστηρίου και της μονάδας φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων. Η αδειοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω σαν νέα εγκατάσταση ανεξάρτητη περιβαλλοντικά από την ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, όπως θα μεταφερθεί αυτούσια από την Νέα Σάντα Κιλκίς, για μείωση του βιομηχανικού κόστους διαθέτει ήδη τεχνικές αντιρρύπανσης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τον συγκεκριμένο κλάδο της βιομηχανίας, όπως : ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. αυτόνομη μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την διάθεση υγρών αποβλήτων. μονάδα παραγωγής βιομηχανικού νερού η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία εξάτμισης και επανασυμπύκνωσης των παραγόμενων αποβλήτων της φυσικοχημικής μονάδας επεξεργασίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της παραγωγής με νερό ψύξης. Έτσι η εγκατάσταση της ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε. επιτυγχάνει ολική ανακύκλωση αποβλήτων και μηδενική απόρριψη υγρών στο περιβάλλον (Zero Liquid Discharge), μειώνοντας ταυτόχρονα δραστικά την κατανάλωση νερού για βιομηχανική χρήση. Σύμφωνα με την υπ αρ. 1958/ Υ.Α., η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/ΦΕΚ 1022/ η δραστηριότητα του θέματος ανήκει στην 9 η ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες). Αναλυτικά στον Πίνακα. Η ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή συρματουργικών προϊόντων και προϊόντων συγκόλλησης μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με: Την παραγωγή προϊόντων συρματουργίας, δηλαδή μαύρα μαλακά και σκληρά σύρματα, επιχαλκωμένα σύρματα και σύρματα για την παραγωγή ηλεκτροδίων συγκόλλησης. 4

5 Την παραγωγή γαλβανισμένων συρμάτων. Την παραγωγή ηλεκτροδίων συγκόλλησης Την παραγωγή χαλύβδινων ινών οπλισμού σκυροδέματος Η εν λόγω εγκατάσταση αποτελείται από τα παρακάτω παραγωγικά τμήματα: Τμήμα συρματουργείου Τμήμα γαλβανιστηρίου Τμήμα παραγωγής ηλεκτροδίων συγκόλλησης Τμήμα παραγωγής χαλύβδινων ινών οπλισμού σκυροδέματος Η υπό εξέταση δραστηριότητα εμπίπτει σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως "περιοχή που επιτρέπονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης'' σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ ( ) Χρήση γης του Δήμου Δέλτα και την θετική γνωμοδότηση του ΟΡΘ (24' σχετικό) Η βιοτεχνία ανήκει στη ΜΕΣΗ όχληση σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/ ) Σύμφωνα με το 23' σχετικό έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία -Αλιάκμονα η μονάδα ευρίσκεται εκτός της προστατευόμενης περιοχής και παρέχεται η θετική γνωμοδότηση του Φορέα για την εγκατάσταση της. Επισημαίνεται ότι η μονάδα υπάγεται στην ΚΥΑ Αριθμ /1155/Ε.103 ΦΕΚ 1450( ) ''Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες σε συμμόρφωση της διάταξης της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ ''περί βιομηχανικών εκπομπών ( ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης ) του ΕυρωπαικούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010''. Η μονάδα δεν εμπίπτει στην ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών.» σύμφωνα με τις ποσότητες τις μόνιμα αποθηκευμένες ποσότητες και τα Data Sheets των αντίστοιχων χημικών ουσιών που έχουν προσκομισθεί με το 22' σχετικό στην Υπηρεσία μας. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας ''Εργοστάσιο παραγωγής συρμάτων, γαλβανισμένων συρμάτων και ηλεκτροδίων συγκόλλησης'' της εταιρίας με την επωνυμία ''ΕΡΛΙΚΟΝ επεξεργασία συρμάτων Α.Β.Ε.'' που θα εγκατασταθεί στο 12ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας στην Ιωνία του Δήμου Δέλτα, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι παρακάτω όροι: 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1.1 Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης Επωνυμία : ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε Είδος δραστηριότητας : Εργοστάσιο παραγωγής συρμάτων, γαλβανισμένων συρμάτων και ηλεκτροδίων συγκόλλησης Κατάταξη : Ομάδα 9 η α/α 143, «Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων» και στην Α2 Υποκατηγορία ως προς την παραγωγή συρμάτων. Ομάδα 9 η α/α 169, «Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική και ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)» και στην Α2 Υποκατηγορία ως προς το γαλβανιστήριο. Ομάδα 9 η α/α 173, «Κατασκευή ειδών από σύρμα», Β 5

6 Κατάταξη δραστηριότητα ως προς την όχληση ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/ ) Υποκατηγορία ως προς την παραγωγή ηλεκτροδίων συγκόλλησης «Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων» «Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων» «Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων» ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ σε όλα τα ανωτέρω (α/α 148, 180 και 188) Μέγεθος μονάδας : Δ/νση εγκατάστασης : Δ/νση Έδρας : Κινητήρια ισχύς: 6.067,7 KW εκ των οποίων 156 KW για περιβαλλοντική προστασία. Θερμική ηλεκτρική ισχύς: KW Θερμική ισχύς καυστήρων: KW Ετήσια Δυναμικότητα Παραγωγής tn μαύρα σύρματα και γαλβανισμένα tn ηλεκτρόδια συγκόλλησης tn επιχαλκωμένα σύρματα συγκόλλησης tn χαλύβδινες ίνες οπλισμού σκυροδέματος 12ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας στην Ιωνία Χ=399969,17 Υ= ,75 (ΕΓΣΑ 87) Λ. Μεσογείων 2-4, ΤΚ , Αθήνα 1.2 Περιγραφή λειτουργίας Η ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή συρματουργικών προϊόντων και προϊόντων συγκόλλησης μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με: Την παραγωγή προϊόντων συρματουργίας, δηλαδή μαύρα μαλακά και σκληρά σύρματα, επιχαλκωμένα σύρματα και σύρματα για την παραγωγή ηλεκτροδίων συγκόλλησης. Την παραγωγή γαλβανισμένων συρμάτων. Την παραγωγή ηλεκτροδίων συγκόλλησης Την παραγωγή χαλύβδινων ινών οπλισμού σκυροδέματος Η εν λόγω εγκατάσταση αποτελείται από τα παρακάτω παραγωγικά τμήματα: Τμήμα συρματουργείου Τμήμα γαλβανιστηρίου Τμήμα παραγωγής ηλεκτροδίων συγκόλλησης Τμήμα παραγωγής χαλύβδινων ινών οπλισμού σκυροδέματος Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή των εν λόγω τμημάτων. Τμήμα συρματουργείου Τροφοδοσία χονδρόσυρμα, Απομάκρυνση οξειδίων ( καθαρισμός καλαμίνας), 6

7 Ως πρώτη ύλη στο συρματουργείο θα χρησιμοποιείται χονδρόσυρμα θερμής έλασης διαφόρων ποιοτήτων, διαμέτρου 5.5, 6.0 ή 7.0 mm. Με τον όρο συρματοποίηση, εννοείται ο διαδοχικός υποβιβασμός της διαμέτρου του χονδροσύρματος ως τη επιθυμητή τελική διάμετρο, με ψυχρή έλαση δια μέσου μητρών καρβιδίου και ταυτόχρονη ψύξη και λίπανση. Το τελικό προϊόν παράγεται είτε σε μορφή μπομπίνων (spools) των 950 kg περίπου, είτε σε μορφή μάτσων (coils) των 450 kg περίπου τα οποία είτε πωλούνται στο εμπόριο, είτε χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες σε περαιτέρω επεξεργασία εντός του εργοστασίου. Η μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής του μηχανολογικού εξοπλισμού θα ανέρχεται στους 200 τόνους μαύρων συρμάτων την ημέρα. Τα απόβλητα που παράγονται σε αυτή τη φάση επεξεργασίας είναι αποκόμματα χονδροσύρματος (scrap) και καλαμίνα τα οποία διατίθενται προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες. Τμήμα γαλβανιστηρίου Τα σύρματα διαφόρων διατομών αφού παραχθούν στο συρματουργείο εκτός των χρήσεων που αναφέρονται ανωτέρω, χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή γαλβ/νων συρμάτων στο γαλβανιστήριο. Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται θα είναι η εξής : Τροφοδοσία, ανόπτηση, ψύξη, χημική αποξείδωση, ξέπλυμα, fluxing ( NH4Cl, ZnCl2 ), στέγνωμα, εμβάπτιση σε τηγμένο Zn, σφούγγισμα καθαρισμός, τύλιξη σε κουλούρες, αποθήκευση. Τα σύρματα έχοντας υποστεί εργοσκλήρυνση κατά την συρματοποίηση, χρειάζεται να ανοπτηθούν για να ανακτήσουν τις μηχανικές τους ιδιότητες.διέρχονται από τον φούρνο ανόπτησης σε 40 γραμμές συνεχούς λειτουργίας. Μετά την ανόπτηση τα σύρματα ψύχονται και αποξειδώνονται σε μπάνιο διαλύματος υδροχλωρικού οξέως (pickling). Κατόπιν αφού περάσουν από συστοιχία μπάνιων έκπλυσης με νερό, οδηγούνται στο μπάνιο fluxing (NH 4 Cl, ZnCl 2 ) όπου προετοιμάζεται η επιφάνειά τους για επιψευδαργύρωση. Ακολουθεί στέγνωμα με θερμό αέρα και εμβάπτιση σε μπάνιο τηγμένου ψευδαργύρου (hot dip galvanizing). Τα γαλβανισμένα πλέον σύρματα τυλίγονται σε κουλούρες, δεματοποιούνται και αποθηκεύονται έτοιμα προς διάθεση. Η μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται στους 100 τόνους γαλβανισμένων συρμάτων την ημέρα. Το υδατικό διάλυμα HCl του μπάνιου αποξείδωσης απαιτεί καθημερινή ρύθμιση η οποία γίνεται με προσθήκη φρέσκου HCl 33% και αφαίρεση εξασθενημένου οξέως με μεγάλη περιεκτικότητα σε χλωριούχο σίδηρο FeCl 2 (spend acid). To εξασθενημένο οξύ συλλέγεται και διατίθεται προς αξιοποίηση σε αδειοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη. Η απορροή των μπάνιων έκπλυσης των συρμάτων υπόκειται σε φυσικοχημική επεξεργασία (εξουδετέρωση, απομάκρυνση ιλύος, και εξάτμιση). Η παραγόμενη λάσπη (Fe(OH) 2 και το στερεό άλας (NaCl) αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο και διατίθενται σε αδειοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη. Η εγκατάσταση έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μηδενικές εκπομπές υγρών αποβλήτων (zero liquid discharge) αφού το μοναδικό υγρό που προκύπτει είναι το απόσταγμα της μονάδας εξάτμισης το οποίο χρησιμοποιείται ως βιομηχανικό νερό στην παραγωγική διαδικασία. Τμήμα παραγωγής ηλεκτροδίων συγκόλλησης Η παραγωγική διαδικασία στο τμήμα ηλεκτροδίων θα έχει ως εξής : Για την παραγωγή επενδυμένων ηλεκτροδίων συγκόλλησης χρησιμοποιούνται χαλύβδινα σύρματα τα οποία επενδύονται με μίγμα διάφορων ορυκτών κυρίως υλικών τα οποία αποτελούν την επένδυση (flux) των ηλεκτροδίων. Τα σύρματα που αποτελούν τον πυρήνα των ηλεκτροδίων (core wire), παράγονται σε συρματουργική μηχανή και κόβονται διάφορα μήκη και διαμέτρους Το υλικό επένδυσης των ηλεκτροδίων παράγεται στο τμήμα του ξηρού αναμικτηρίου. Για κάθε τύπο επένδυσης το ξηρό 7

8 μίγμα (dry mix) συσκευάζεται σε σάκους 45 κιλών και σημαίνεται. Στα υγρά αναμικτήρια γίνεται ανάμιξη του ξηρού μίγματος με συνδετικό υλικό (binder) που συνήθως είναι υδρύαλος καλίου ή νατρίου. Ακολουθεί μπρικετοποίηση (συμπίεση και διαμόρφωση του υγρού μίγματος σε κυλίνδρους) στις πρέσσες μπρικετών. Οι μπρικέτες τροφοδοτούνται ταυτόχρονα με τα κομμένα σύρματα στις πρέσσες ηλεκτροδίων από όπου τα έτοιμα πλέον ηλεκτρόδια οδηγούνται στους φούρνους ξήρανσης. Για την ξήρανση και το ψήσιμο των ηλεκτροδίων λειτουργεί μια πλήρως αυτόματη γραμμή με 2 φούρνους 200 και 400 ο C. Τα ηλεκτρόδια που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες ψήνονται σε 2 στατικούς φούρνους 200 και 400 ο C ανάλογα με τον τύπο της επένδυσής τους. Για την συσκευασία λειτουργεί μια αυτόματη και μια χειροκίνητη γραμμή όπου τα ηλεκτρόδια αφού μπουν σε πακέτα 4 κιλών και κιβώτια 6 πακέτων, παλετοποιούνται και αποθηκεύονται. Η μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται θα στους 50 τόνους ηλεκτροδίων την ημέρα. Στο τμήμα ηλεκτροδίων δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα. Τμήμα παραγωγής χαλύβδινων ινών οπλισμού σκυροδέματος Η παραγωγή των ινών οπλισμού σκυροδέματος ξεκινά από το συρματουργείο όπου 4 συρματουργικές μηχανές παράγουν σύρμα σε διαμέτρους 0.6, 0.8, 1.0, και 1.2 mm σε στροφεία των 600 kg. Τα σύρματα οδηγούνται σε 2 ξεχωριστές γραμμές παραγωγής. Η δεύτερη γραμμή παράγει ίνες σε μορφή πλακέτας. Εδώ τα σύρματα εκτυλίσσονται και σχηματίζουν μια επίπεδη δέσμη 32 συρμάτων (ταινία). Κατόπιν, περνούν από ειδική διάταξη όπου καθαρίζονται με υπερήχους και πλένονται με νερό. Αφού στεγνώσουν, περνούν από ένα μπάνιο με ειδική υδατοδιαλυτή κόλλα και σκουπίζονται. Η ταινία αυτή περνά από ειδικές πρέσσες όπου γίνεται η τελική διαμόρφωση και το κόψιμο στα επιθυμητά μήκη και σχήματα. Η ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής (ίνες+ταινία) του μηχανολογικού εξοπλισμού θα ανέρχεται στους 20 τόνους συνολικά. Βοηθητικές εγκαταστάσεις Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που θα διαθέτει το εργοστάσιο είναι οι εξής: Συνεργείο μητρών όπου γίνονται οι ανακατασκευές των μητρών καρβιδίου που έχουν φθαρεί. Οι μήτρες αφού καθαριστούν τοποθετούνται σε ειδικά μηχανήματα όπου η διάμετρός τους μεγαλώνει έως την επόμενη τιμή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τις ονομαστικές διαμέτρους που χρησιμοποιούνται. Στο συνεργείο μητρών γίνεται και η συντήρηση των μικροκασσετών των ξηρών συρματουργικών μηχανών του συρματουργείου. Συνεργείο μηχανολογικής συντήρησης όπου γίνεται η μηχανολογική συντήρηση του εξοπλισμού. Συνεργείο ηλεκτρολογικής συντήρησης όπου γίνεται η ηλεκτρολογική συντήρηση του εξοπλισμού. Δεξαμενή αζώτου 30 τόνων για τις ανάγκες του γαλβανιστηρίου. Αντλιοστάσιο νερών ψύξης συρματουργείου. Περιλαμβάνει δεξαμενή θερμού νερού επιστροφών, πύργο ψύξης και δεξαμενή ψυχρού νερού. Αντλιοστάσιο νερών ψύξης γαλβανιστηρίου. Περιλαμβάνει δεξαμενή θερμού νερού επιστροφών, πύργο ψύξης και δεξαμενή ψυχρού νερού. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου γαλβανιστηρίου όπου γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές στα γαλβανισμένα σύρματα. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ηλεκτροδίων όπου γίνονται οι έλεγχοι της παραγωγής και η κατασκευή των απαραίτητων δοκιμίων συγκόλλησης. Γραφεία διοικητικών υπηρεσιών Αποθήκες πρώτων, βοηθητικών υλών και προϊόντων Η εγκατάσταση θα διαθέτει στεγασμένη αποθήκη πρώτων, βοηθητικών υλών και ετοίμων προϊόντων, καθώς και υπαίθρους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κινητήρια (KW) Θερμική ηλεκτρική (KW) Θερμική καύσης ορυκτών καυσίμων (KW) 8

9 5.009, Χρήση νερού Η εγκατάσταση πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της για παροχή νερού αστικής και βιομηχανικής χρήσης μέσω του δικτύου της ΕΥΑΘ. Η ΕΥΑΘ θα είναι αποκλειστικός προμηθευτής νερού του συγκροτήματος της ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ ενώ τα κτίρια στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δίκτυα από την προηγούμενη χρήση τους. Το νερό για τις ανάγκες του προσωπικού υπολογίζεται σε 20 l/ημέρα ανά άτομο. Το εξυπηρετούμενο προσωπικό αναμένεται να είναι 92 περίπου άτομα μαζί με τους επισκέπτες, δηλαδή απαιτούνται περίπου 657 m 3 /έτος. Το σύστημα ψύξης της παραγωγικής διαδικασίας αποτελείται: Από ένα κλειστό κύκλωμα με αντλίες θερμότητας (chiller) που χρησιμοποιείται για την ψύξη των ράουλων υποβιβασμού των συρματουργικών μηχανών. Οι απώλειες του κυκλώματος είναι μηδενικές και όταν απαιτείται συμπλήρωση νερού (συντήρηση, βλάβη) αυτή γίνεται με απόσταγμα από τον εξατμιστήρα του συστήματος ανακύκλωσης νερού. Από ένα ανοιχτό κύκλωμα που χρησιμοποιείται για την ψύξη των μηχανών στο συρματουργείο και το τμήμα ηλεκτροδίων. Από ένα ανοιχτό κύκλωμα που χρησιμοποιείται για την ψύξη της μονάδας του γαλβανιστηρίου. Η αύξηση της αγωγιμότητας του νερού ψύξης απαιτεί καθημερινή απόρριψη συγκεκριμένης ποσότητας και συμπλήρωση με φρέσκο νερό. Η απόρριψη αυτή δεν γίνεται στο περιβάλλον αλλά το αυξημένης αγωγιμότητας νερό χρησιμοποιείται για την συμπλήρωση των διαλυμάτων και το ξέπλυμα των συρμάτων. Οι απώλειες του κυκλώματος συνίστανται από τις εξατμίσεις στους ψυκτικούς πύργους, την απομάκρυνση με το spend acid που διατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη και τις απώλειες από την ξήρανση των συμπυκνωμάτων του ξηραντήρα. Η συνολική ποσότητα του νερού που απομακρύνεται, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων που απορρίπτονται σαν επεξεργασμένο απόβλητο στον αποδέκτη όταν δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του εξατμιστήρα (συντήρη, βλάβη, αδυναμία απορρόφησης του επεξεργασμένου νερού από το σύστημα) θα ανέρχεται σε m 3 /έτος περίπου. 9

10 Σχηματική περιγραφή του συστήματος χρήσης νερού δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. ΕΥΑΘ m3/έτος m3/έτος Αστική χρήση νερού HCl 33% 300 m3/έτος NaOH 50% 110 m3/έτος m3/έτος Χρημοποιημένο οξύ Κατασκευή υδατικών διαλυμάτων παραγωγής m3/έτος Δεξαμενή ψυχρού νερού ψύξης 438 m3/έτος 99 m3/έτος υγρασία ιλύος m3/έτος Διάθεση Μονάδα ΦΧ επεξεργασίας αποβλήτων Παραγωγικές διεργασίες ψύξης Πύργος ψύξης Εξάτμιση m3/έτος Ξηραντήρας 500 m3/έτος m3/έτος Εξατμιστήρας m3/έτος Δεξαμενή θερμού νερού ψύξης 100 m3/hr Εξάτμιση 500 m3/έτος Διάγραμμα ροής ισοζύγιο νερού Η μείωση κατανάλωσης νερού οφείλεται: Στη βελτίωση της συστοιχίας έκπλυσης του μπάνιου αποξείδωσης του γαλβανιστηρίου την προσθήκη 2 επιπλέον σταδίων έκπλυσης με μια επιπλέον διάταξη στεγνώματος και προσθήκη αυτόματου συστήματος ελέγχου του ph στην έξοδο. Με τον τρόπο αυτό η προσθήκη φρέσκου νερού γίνεται μόνο όταν χρειάζεται και η παροχή ακολουθεί τις διακυμάνσεις του mix παραγωγής. 10

11 Στην χρήση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης του δυναμικού οξειδοαναγωγής (redox potential) στην δεξαμενή οξείδωσης της φυσικοχημικής μονάδας, έτσι ώστε οι διαταραχές στην παροχή των αποβλήτων να μην επηρεάζουν τον βαθμό οξείδωσης, αφού το σύστημα βοηθά την οξείδωση με ατόματη προσθήκη οξειδωτικού (Η 2 Ο 2 ) όταν χρειάζεται. Στην χρήση της μονάδας εξάτμισης επανασυμπύκνωσης από όπου m3 νερού ανά έτος ανακυκλώνονται στο σύστημα ψύξης. Στην εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου με SCADA όλων των στοιχείων του εργοστασίου όπου υπάρχουν διεργασίες. Χρήση ενέργειας / καυσίμων Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εκτιμάται σε περίπου MWh και λαμβάνονται από το δίκτυο μέσης τάσης του συγκροτήματος της ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ. Το βασικό καύσιμο που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας θα είναι το φυσικό αέριο. Ειδικότερα η κατανάλωση φυσικού αερίου στην μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής της εγκατάστασης θα ανέρχεται σε Νm 3 περίπου. Επίσης στο εργοστάσιο θα καταναλώνεται πετρέλαιο (diesel) για την λειτουργία 2 αερόθερμων θέρμανσης, για την κίνηση των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, και την λειτουργία του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 100 Kw. Η κατανάλωση diesel εκτιμάται στους 20 περίπου τόνους ετησίως. Πρώτες ύλες Προϊόντα Αντίστοιχα οι ποσότητες των πρώτων υλών αλλά και των παραγόμενων παραπροϊόντων για την λειτουργία της μονάδας παρατίθενται ακολούθως : (κατηγορίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, η φυσική τους κατάσταση, ο τρόπος αποθήκευσης, η δυναμικότητα αποθήκευσης και η μέγιστη ετήσια κατανάλωση όπως προκύπτει από την θεωρητική μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής). Α/Α Α ύλες και βοηθητικές ύλες Φυσική κατάσταση Αποθηκευτικός χώρος Μέγιστη ετήσια δυναμικότητα κατανάλωσης (tn) 1 Χονδρόσυρμα Στερεό 2 3 Λιπαντικά συρματουργίας Υγρά λιπαντικά συρματουργίας Στερεό Υγρό 4 Θειικό οξύ Η 2 SO 4 Υγρό 5 6 Θειικός χαλκός CuSO 4 Σόδα Na 2 CO 3 Solvay Στερεό Στερεό Υπαίθριος και στεγασμένος χώρος με ασφαλτοστρωμένο ή τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο και δεξαμενή ασφαλείας Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο

12 7 Ψευδάργυρος Zn Στερεό 8 Υδροχλωρικό οξύ HCl Υγρό 9 Flux NH 4 Cl/ZnCl 2 Στερεό 10 Kαυστική σόδα NaOH Υγρό 11 Ορυκτές Α ύλες Στερεό 12 Υδρύαλοι Υγρό 13 Υλικά συσκευασίας Στερεό 14 Άζωτο Υγρό 15 Λιπαντικά έλαια συντήρησης Υγρό Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο, δεξαμενή ασφαλείας Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο, δεξαμενή ασφαλείας Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Εξωτερικός χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο και δεξαμενή ασφαλείας Η θεωρητική ετήσια μέγιστη δυναμικότητα της εγκατάστασης ανέρχεται σε tn μαύρα σύρματα και γαλβανισμένα tn ηλεκτρόδια συγκόλλησης tn επιχαλκωμένα σύρματα συγκόλλησης tn χαλύβδινες ίνες οπλισμού σκυροδέματος Όλα τα προϊόντα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους μέχρι την αποστολή τους στον πελάτη. Εκπομπές Αέρια - ατμοί αερολύματα Κατά την διάρκεια λειτουργίας των επιμέρους δραστηριοτήτων της μονάδας αναμένεται να προκύψουν αέρια απόβλητα στα ακόλουθα σημεία ανάλογα με την επιμέρους μονάδα παραγωγής: Οι αέριες εκπομπές που παράγονται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης προέρχονται από τις ακόλουθες βασικές πηγές: - τη λειτουργία των φούρνων ανόπτησης και των μπάνιων ρευστού ψευδαργύρου του γαλβανιστηρίου. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται καύση φυσικού αερίου σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Η προβλεπόμενη μέγιστη κατανάλωση φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα είναι Νm 3 /έτος. Η αντίστοιχη κατανάλωση diesel εκτιμάται 20 τόνους περίπου. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνολικές εκπομπές των εγκαταστάσεων καύσης φυσικού αερίου με βάση την ετήσια προβλεπόμενη κατανάλωση όπως και αυτές του diesel υπολογισμένες με βάση τους αντίστοιχους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ. 12

13 Ρύπος Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Οξείδια του αζώτου (NOx) Πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός μεθανίου (NMVOCs) Οξείδια του θείου (SOx) Αιωρούμενα σωματίδια (PM) ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (KG/ΕΤΟΣ) Diesel ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (KG/ΕΤΟΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (KG/ΕΤΟΣ) , , ,8 84, ,6 127, ,22 115,2 Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εκπομπών δεν απαιτούνται ειδικά αντιρρυπαντικά μέτρα. Στην εγκατάσταση υπάρχουν σταθερές εστίες καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού με χρήση φυσικού αερίου, κατά συνέπεια η εγκατάσταση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΑΠ ΟΙΚ (ΦΕΚ 2654/β/ ) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.» Σημειακές εκπομπές παραγωγικής διαδικασίας Στην παραγωγική διαδικασία της υπό εξέταση εγκατάστασης, εκπομπές αέριων ρύπων -εκτός των εγκαταστάσεων καύσης- προκύπτουν από Το μπάνιο αποξείδωσης του γαλβανιστηρίου. Πρόκειται για ατμούς υδροχλωρικού οξέως οι οποίοι συλλέγονται από ειδική διάταξη απορρόφησης που λειτουργεί για τον σκοπό αυτό και οδηγούνται σε μια συστοιχία από δύο στήλες απορρόφησης (scrubbers). Διαθέτουν κλίνη καταιωνισμού με πληρωτικό υλικό κυλίνδρων ΡΕ, αντλία συνεχούς ανακυκλοφορίας και σταγονοπαγίδα στην έξοδο του αέρα. Οι διαστάσεις τους είναι Φ0.80Χ3.0 μέτρα. Χρησιμοποιούν σαν μέσο απορρόφησης το νερό και η απορροή τους οδηγείται μαζί με τα νερά ξεπλύματος των συρμάτων στην μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας. Τα μίξερ του ξηρού αναμικτηρίου όπου γίνεται ανάμιξη των α υλών της επένδυσης των ηλεκτροδίων καθώς και η συσκευασία των μιγμάτων σε σακιά των 50 kg. Στο τμήμα λειτουργεί πλήρες σύστημα αποκονίωσης με τοπική απαγωγή σε διάφορα σημεία και σακκόφιλτρα το οποίο περιορίζει τις εκπομπές στους χώρους εργασίας και το εξωτερικό περιβάλλον σε επίπεδα κατώτερα του ανώτερου επιτρεπτού ορίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατασκευαστής : ΑΑF Filter, France Τύπος: ΜΗΝ, αυτοκαθαριζόμενο με παλμούς. Διαστάσεις φίλτρων:φ50 mm X mm σε 4 συστοιχίες των 48 φίλτρων Συνολική επιφάνεια φίλτρων : 56 m 2 Βαθμός διαχωρισμού: >99.98 για σκόνες άνω του 1μ Ανεμιστήρας φίλτρου σκόνης Παροχή: m 3 /h Στατ. Πίεση: 200 mm ΥΣ Τύπος ανεμιστήρα: ΒC rpm ιμαντοκίνητος Ισχύς κινητήρα: 12.5 ΗΡ Τα μίξερ του υγρού αναμικτηρίου όπου γίνεται η ανάμιξη των ξηρών μιγμάτων με το συνδετικό υλικό της επένδυσης (υδρύαλος). Εκεί λειτουργεί επίσης αντίστοιχο σύστημα αποκονίωσης με τοπική απαγωγή και σακκόφιλτρα. Κατασκευαστής : ΑΑF Filter, France 13

14 Τύπος: ΜΗΝ, αυτοκαθαριζόμενο με παλμούς. Διαστάσεις φίλτρων:φ50 mm X mm σε 2 συστοιχίες των 48 φίλτρων Συνολική επιφάνεια φίλτρων : 28 m 2 Βαθμός διαχωρισμού: >99.98 για σκόνες άνω του 1μ Ανεμιστήρας φίλτρου σκόνης Παροχή: m 3 /h Στατ. Πίεση: 200 mm ΥΣ Τύπος ανεμιστήρα: ΒC rpm ιμαντοκίνητος Ισχύς κινητήρα: 5.5 ΗΡ Η σκόνη που παράγεται και στα δύο φίλτρα ανακυκλώνεται στο ξηρό αναμικτήριο. Τα αντιρρυπαντικά μέτρα που λαμβάνονται στα παραπάνω σημεία εκπομπών διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές ΒΔΤ Υγρά απόβλητα Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης προέρχονται από τις παρακάτω πηγές. 1. Το τμήμα γαλβανιστηρίου και συγκεκριμένα, από το μπάνιο αποξείδωσης και έκπλυσης των συρμάτων. 2. Tο τμήμα παραγωγής συρμάτων συγκόλλησης, συγκεκριμένα από τα μπάνια επιχάλκωσης Τμήμα γαλβανιστηρίου. Στο γαλβανιστήριο της ΕΡΛΙΚΟΝ θα λειτουργεί μια μονάδα συνεχούς επιψευδαργύρωσης που αποτελείται από 40 ανεξάρτητες γραμμές συρμάτων και απαρτίζεται από 80 εκτυλικτικά, 1 φούρνο συνεχούς ανόπτησης με φυσικό αέριο, 1 μονάδα αποξείδωσης με υδροχλωρικό οξύ, 1 μονάδα έκπλυσης τεσσάρων σταδίων, 1 μονάδα fluxing, 2 φούρνους ξήρανσης, 2 μπάνια για εμβάπτιση σε τηγμένο ψευδάργυρο και 40 τυλικτικά. Τα σύρματα περνώντας από τον φούρνο ανόπτησης αποκτούν τις επιθυμητές μηχανικές ιδιότητες. Αμέσως μετά οδηγούνται στο μπάνιο αποξείδωσης, όπου εμβαπτίζονται μέσα σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέως (~16%) για καθαρισμό της επιφάνειάς τους από τα οξείδια που δημιουργήθηκαν στην ανόπτηση και τυχόν υπολείμματα λιπαντικών συρματουργίας. Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι: Fe + 2HCl FeCl2 + H 2 (1) Αυτή γίνεται μέσα σε ένα μπάνιο αποξείδωσης με ΗCl, χωρητικότητας ~14m 3. To HCl που χρησιμοποιείται έχει αρχική συγκέντρωση ~160 g/l. Μετά την έναρξη λειτουργίας του μπάνιου και σύμφωνα με την αντίδραση (1) από την επιφάνεια των συρμάτων διαλύεται Fe σχηματίζοντας FeCl 2. Η συγκέντρωσή του παρακολουθείται καθημερινά και γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις. Δηλαδή απομάκρυνση ποσότητας διαλύματος από το μπάνιο και προσθήκης φρέσκου HCl 33% και νερού. Οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας του μπάνιου αντιστοιχούν σε συκέντρωση Cl - ~160 g/l, FeCl 2 ~ 130 g/l, ελεύθερο HCl ~ 30 g/l και TDS~240 g/l. Η ποσότητα του διαλύματος χρησιμοποιημένου οξέως (spent acid) που απομακρύνεται καθημερινά συλλέγεται σε δεξαμενή από όπου διατίθεται σε αδειοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη για αξιοποίηση (παραγωγή FeCl 3 ). Τα σύρματα εγκαταλείπουν το μπάνιο αποξείδωσης μεταφέροντας στην επιφάνειά τους σημαντική ποσότητα διαλύματος (drag out). Γι αυτό περνούν από μια διάταξη με συμπιεσμένο αέρα για να απομακρυνθεί από την επιφάνειά τους όσο γίνεται μεγαλύτερη ποσότητα υγρού, αφού πρέπει να οδηγηθούν στα μπάνια Zn εντελώς στεγνά και χωρίς ίχνος HCl. Αυτό διασφαλίζεται με το πλύσιμο των συρμάτων με καθαρό νερό σε ειδικά σχεδιασμένη μονάδα που αποτελείται από μια συστοιχία τεσσάρων μπάνιων έκπλυσης (rinsing) σε αντιρροή. Το καθαρό νερό προστίθεται στο τελευταίο μπάνιο και υπερχειλίζει στο προηγούμενο. Ανάμεσα σε κάθε ένα από τα 4 στάδια έκπλυσης υπάρχουν φυσητήρες και η υπερχείλιση του πρώτου μπάνιου οδηγείται στην ΜΦΧΕ.Η προσθήκη της απαραίτητης ποσότητας νερού γίνεται αυτόματα από ένα σύστημα παρακολούθησης του ph στην έξοδο το οποίο περιορίζει την κατανάλωση στο ελάχιστο και τροφοδοτεί την μονάδα εξουδετέρωσης με απόβλητο σταθερής σύστασης που αντιστοιχεί σε ph~2 και TDS~34 g/l. Η κατανάλωση νερού που επιτυγχάνεται είναι lit/h με μέση ετήσια τιμή ~250 lit/. Τμήμα επιχαλκωμένων συρμάτων συγκόλλησης. Στο τμήμα αυτό λειτουργούν 4 ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής επιχαλκωμένων συρμάτων όπου τα σύρματα αφού υποβιβαστούν σε δεύτερη φάση υπόκεινται σε αποξείδωση με θειϊκό οξύ H 2 SO 4 και χημική επιχάλκωση με 14

15 εμβάπτισή τους μέσα σε όξινο διάλυμα θειϊκού χαλκού CuSO 4. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται είναι: H 2 SO 4 + Fe FeSO 4 + H 2 (αποξείδωση) (2) CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu (επιχάλκωση) (3) Η αποξείδωση γίνεται σε μπάνιο χωρητικότητας 70 lit με περιεκτικότητα ~10% σε H 2 SO 4, σύμφωνα με την αντίδραση (2) και η αντικατάσταση του διαλύματος γίνεται αφού η συγκέντρωση του Fe φτάσει τα 150 g/l. Η επιχάλκωση γίνεται σε μπάνιο χωρητικότητας 300 lit με ένυδρο θειϊκό χαλκό CuSO 4. 5Η 2 Ο σε διάλυμα θειϊκού οξέος H 2 SO 4 σύμφωνα με την αντίδραση (3). Η αντικατάσταση του διαλύματος γίνεται όταν η συγκέντρωση Fe φτάσει τα 150 g/l. Τα υγρά απόβλητα της επιχάλκωσης αποτελούνται λοιπόν από FeSO 4, CuSO 4 και H 2 SO 4 σε μια ποσότητα ~ 1m 3 ημερησίως και TDS~ 96 g/l. Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας Αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα αποτελεί εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques Reference Documents) του EIPPCΒ για τον οικείο κλάδο. Θα χρησιμοποιεί την κλασική μέθοδο εξουδετέρωσης, οξείδωσης, κροκίδωσης, καθίζησης, αφυδάτωσης, συμπύκνωσης και εξάτμισης συμπυκνωμάτων. Πιο αναλυτικά τα υγρά απόβλητα (spent acid) από το μπάνιο αποξείδωσης του γαλβανιστηρίου, θα οδηγούνται στην δεξαμενή Τ1 από όπου διατίθενται σε εξωτερικό συνεργάτη. Τα υγρά απόβλητα του μπάνιου έκπλυσης του γαλβανιστηρίου θα οδηγούνται στην δεξαμενή Τ3, η οποία χρησιμεύει ως δεξαμενή ασφαλείας και εξισορρόπησης ροής για την τροφοδοσία της δεξαμενής εξουδετέρωσης Τ5. Τα υγρά απόβλητα της επιχάλκωσης οδηγούνται στην αντίστοιχη δεξαμενή Τ4 από όπου επίσης οδηγούνται στην Τ5. Η τροφοδοσία της Τ5 από τις δύο παραπάνω δεξαμενές θα γίνεται με αυτόματο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης που διασφαλίζει την βέλτιστη ροή αποβλήτου στην δεξαμενή εξουδετέρωσης. Εκεί θα λειτουργεί αυτόματο σύστημα προσθήκης καυστικής σόδας (NaOH) με ρύθμιση του ph και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα οι παρακάτω αντιδράσεις: HCl + NaOH NaCl + H 2 O (4) H 2 SO 4 + 2NaOH Na 2 SO 4 + 2H 2 O (5) FeCl 2 + 2NaOH Fe(OH) 2 + 2NaCl (6) FeSO 4 + 2NaOH Fe(OH) 2 + Na 2 SO 4 (7) CuSO 4 + 2NaOH Cu(ΟΗ) 2 + Na 2 SO 4 (8) Στο ph ~7,5 τα υδροξείδια Fe(OH) 2 και Cu(ΟΗ) 2 που σχηματίζονται θα είναι αδιάλυτα ενώ το NaCl και το Na 2 SO 4 είναι σε πλήρη διάλυση. Η υπερχείλιση της δεξαμενής εξουδετέρωσης Τ5 οδηγείται στην δεξαμενή οξείδωσης αερισμού Τ6 όπου θα γίνεται δεύτερη ρύθμιση του ph με ταυτόχρονη ανάδευση και αερισμό. Εκεί ο Fe 2+ οξειδώνεται μερικώς σε Fe 3+ και σχηματίζει Fe(OH) 3 το οποίο είναι σταθερότερο και περισσότερο αδιάλυτο από το Fe(OH) 2. Στην δεξαμενή αερισμού θα λειτουργεί αυτόματο σύστημα ελέγχου του δυναμικού οξειδοαναγωγής και όταν υπάρχουν διαταραχές στη ροή των αποβλήτων και ο χρόνος αερισμού δεν επαρκεί θα γίνεται αυτόματη προσθήκη Η 2 Ο 2 το οποίο επιταχύνει την οξείδωση σύμφωνα με την αντίδραση. 2 Fe 2+ + H 2 O H + 2 Fe H 2 O (9) Υπερχειλίζοντας από την Τ6 τα απόβλητα οδηγούνται στην ενσωματωμένη δεξαμενή κροκίδωσης όπου με ήπια ανάδευση θα γίνεται προσθήκη ανιονικού πολυηλεκτρολύτη για την ανάπτυξη των φλόκων. Ακολούθως στην δεξαμενή Τ11 θα γίνεται καθίζηση και η υπερκείμενη υπερχείλιση θα οδηγείται στην δεξαμενή Τ13. Η λάσπη που θα καθιζάνει στην δεξαμενή καθίζησης θα οδηγείται στην φιλτρόπρεσσα για αφυδάτωση. Τα στραγγίδια της φιλτρόπρεσσας θα οδηγούνται και αυτά στην δεξαμενή Τ13 και από εκεί στις δεξαμενές αποθήκευσης επεξεργασμένου αποβλήτου για την τροφοδοσία του της μονάδας εξάτμισης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της μονάδας εξάτμισης ή αδυναμίας απορρόφησης του αποστάγματος στο κύκλωμα ψύξης, τα επεξεργασμένα απόβλητα θα οδηγούνται στο φρεάτιο τελικού ελέγχου και από εκεί στον φυσικό αποδέκτη. Μονάδα εξάτμισης Η μονάδα εξάτμισης θα αποτελείται από έναν εξατμιστήρα μηχανικής επανασυμπίεσης ατμών όπου με την δημιουργία κενού εξατμίζει το απόβλητο θερμαίνοντάς το ταυτόχρονα με την θερμότητα συμπίεσης. Λειτουργώντας σαν αντλία θερμότητας με ψυκτικό μέσο τους ίδιους τους 15

16 ατμούς του αποβλήτου θα επιτυγχάνει συμπύκνωση 10:1 χωρίς την χρήση εξωτερικού θερμικού ή ψυκτικού φορτίου. Το απόσταγμα του εξατμιστήρα θα έχει αγωγιμότητα μερικών μόνο μs, είναι ιδανικό για βιομηχανική χρήση και θα καταναλώνεται εξ ολοκλήρου για την αναπλήρωση του νερού ψύξης του εργοστασίου όπως και για το ξέπλυμα των συρμάτων στο γαλβανιστήριο. Το συμπύκνωμα που θα προκύπτει από τον εξατμιστήρα αποτελείται από άλατα NaCl και Na 2 SO 4. Αυτό θα οδηγείται στην συσκευή ξήρανσης όπου με θέρμανση τα περιεχόμενα άλατα θα κρυσταλώνονται και θα συσκευάζονται σε μεγασάκους προς αποθήκευση και διάθεση. Υπολογισμός ισοζυγίου υγρών αποβλήτων Η παραγωγή αποβλήτων γαλβανιστηρίου οι ποσότητες στερεών, ο συνολικός όγκος των υγρών στην είσοδο της ΜΦΧΕ, οι υπολογισμοί, το διάγραμμα ροής επεξεργασίας αποβλήτων, η μονάδα εξάτμισης με σχέδια κατόψεις - τομές αναφέρονται αναλυτικά στα συμπληρωματικά στοιχεία (22' σχετικό) Ενδεικτικά παρατίθεται ο κατωτέρω Πίνακας καθώς και οι ποσότητες ανωτέρω στον Πίνακα ισοζυγίου νερού Αριθμός δεξαμενής Σκοπός δεξαμενής Υλικό κατασκευής Διαστάσεις Όγκος (m 3 ) Τ1 Αποθήκευση (spent acid) FeCl 2 PE Φ3.25Χ3.5 m 25 Δεξαμενή άντλησης T2 νερών PE 1Χ1Χ2 m 2 γαλβανιστηρίου T3 Δεξαμενή εξισορρόπησης όξινων Πολυεστέρας Φ1.90Χ5 m 14 νερών έκπλυσης T4 Δεξαμενή εξισορρόπησης Πολυεστέρας Φ1.90Χ5 m 14 γαλακτωμάτων T5 Δεξαμενή εξουδετέρωσης ΡΡ 2.5X2X2 m 10 T6 Δεξαμενή οξείδωσης - αερισμού ΡΡ 2.5X2X2 m 10 T7 Δεξαμενή NaOH 50% ΡΡ Φ2.2Χ3 m 12 T8 Δεξαμενή NaOH 20% ΡΡ Φ2.2Χ3 m 12 T9 Δεξαμενή ΡΡ πολυηλεκτρολύτη 1X1X0.6 m 0.5 T10 Δεξαμενή H2O2 ΡΡ 0.3X0.3X T11 Δεξαμενή καθίζησης Μεταλλική/ πολυεστέρας 3X2X2.2 m 9 T13 T14 T15 T16 T17 T18 Δεξαμενή άντλησης εξόδου ΜΦΧΕ Δεξαμενή τροφοδοσίας εξατμιστήρα Δεξαμενή τροφοδοσίας εξατμιστήρα Δεξαμενή συμπυκνώματος Δεξαμενή αποστάγματος Δεξαμενή άντλησης στραγγιδίων φιλτρόπεσσας ΡΕ 1x1x2 m 2 Πολυεστέρας Φ1.9Χ5 m 14 Πολυεστέρας Φ1.9Χ5 m 14 Πολυεστέρας Φ1.9Χ3 m 10 Πολυεστέρας Φ1.9X3 m 5 Πολυεστέρας 1X1X2 m 2 T19 Δεξαμενή πάχυνσης λάσπης Πολυεστέρας Φ1.9Χ3 m 10 T20 Δεξαμενή πάχυνσης Πολυεστέρας Φ1.9Χ3 m

17 λάσπης 17

18 Η ΜΦΧΕ έχει δυνατότητα επεξεργασίας 2m 3 /h αποβλήτων. Η παροχή των αποβλήτων κατά την λειτουργία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 0.6 m 3 /h. Η συγκέντρωση των κύριων ρύπων στα επεξεργασμένα απόβλητα θα βρίσκονται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που απαιτούνται από την υπ. αρ. 30/ΟΙΚ 2885 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1079/ «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης Αστικά λύματα Τα αστικά λύματα του προσωπικού δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 1.8 m 3 περίπου την ημέρα. Αυτά υπολογίζονται με κατανάλωση νερού 20 l/άτομο ανά ημέρα επί 87 άτομα προσωπικό + 5 επισκέπτες = 92 άτομα. Όλο το προσωπικό της ΕΡΛΙΚΟΝ θα χρησιμοποιεί τις κοινόχρηστες υγειονομικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος ΣΙΔΕΝΟΡ όπου λειτουργεί μονάδα βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Λόγω της μικρής σχετικά ποσότητας των αποβλήτων, δεν αναμένεται να προκληθεί σημαντική διαφοροποίηση στη λειτουργία της παραπάνω μονάδας. Στον χώρο του συρματουργείου και ηλεκτροδίων θα λειτουργούν νιπτήρες και εφεδρικές τουαλέτες τα λύματα των οποίων θα οδηγούνται σε υφιστάμενο στεγανό βόθρο. Όμβρια ύδατα Τα όμβρια ύδατα οδηγούνται στον αποδέκτη μέσω του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΣΙΔΕΝΟΡ. Σε συνέχεια των ανωτέρω οι οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων στα προς διάθεση υγρά απόβλητα καθορίζονται στη 30/οικ 2885/ (ΦΕΚ 1079/Β/2010) Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης «καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για την διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης» και οι ανώτατες τιμές των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων στη κατηγορία αυτή βρίσκονται στο Πίνακα Ι της ανωτέρω απόφασης Νομάρχη Θες/νίκης. Επίσης η δραστηριότητα σύμφωνα με την ενδεικτικό πίνακα ΙΙ ανήκει στις βιομηχανίες κατασκευής προιόντων εκ μετάλλου και οι παράμετροι που θα παρακολουθούνται τακτικά είναι οι εξής: BOD 5 COD ph SS Αγωγιμότητα Λίπη Έλαια Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα εκτιμάται ότι θα έχουν τα χαρακτηριστικά, τα οποία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, ενώ η εταιρεία θα διασφαλίσει τη τήρηση των ορίων διάθεσης που περιγράφονται στην 30/οικ. 2885/ ΦΕΚ 1079Β/2010 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ και για τις λοιπές παραμέτρους ( βαρέα μέταλλα ). Στερεά απόβλητα Ιλύς Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Κατά την διάρκεια λειτουργίας των επιμέρους δραστηριοτήτων της μονάδας αναμένεται να προκύψουν στερεά απόβλητα τα οποία υπολογίζονται ως εξής, ανάλογα με την πηγή προέλευσης α/α Είδος αποβλήτου ΕΚΑ Πηγή προέλευσ ης Μέγιστη ετήσια δυν/τα παραγωγ ής (τον.) Διαχείριση (R/D) Μέσο (μέθοδος ) αποθήκε υσης Χώρος προσωρινής αποθήκευση ς 18

19 Σκραπ σιδήρου Απόβλητα μη προδιαγραφό μενα αλλιώς Σκωρίες εξέλασης Οξέα καθαρισμού Στερεός ψευδάργυρος Στάχτη ψευδαργύρου Συνθετικά 6 υδραυλικά έλαια 7 Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * Αποκόμματ α συρμάτων από όλα τα τμήματα Συρματουρ γείο Γαλβανιστή ριο Γαλβανιστή ριο Γαλβανιστή ριο Όλα τα τμήματα Όλα τα τμήματα R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (διάθεση σε χαλυβουργείο όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή χάλυβα) R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R5. Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών. 600 R5 Αξιοποίηση R4 40 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (διάθεση σε 200 ειδικά αδειοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη προς ανάκτηση ψευδαργύρου) 3 R9 Επαναδιύλιση χρησιμοποιημέν ων ορυκτελαίων ή άλλου είδους επαναχρησιμοπο ίηση χρησιμοποιημέν ων ορυκτελαίων. Κάδοι Κάδοι Δεξαμενή PE 30 m3 Κάδοι Δεξαμενέ ς 1m 3 Χώρος με τσιμεντένιο Χώρος με τσιμεντένιο Δεξαμενή PE μέσα σε οξύμαχη δεξαμενή ασφαλείας Χώρος με τσιμεντένιο 19

20 Απόβλητα μη προδιαγραφό μενα αλλιώς Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Πλαστική συσκευασία Ξύλινη συσκευασία Λάσπες από φυσικοχημικές Απόβλητα μη προδιαγραφό μενα αλλιώς Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνον ται στα σημεία , ή και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες * Όλα τα τμήματα Όλα τα τμήματα Όλα τα τμήματα Όλα τα τμήματα Μονάδα Φυσικοχημι κής Επεξεργασί ας Αποβλήτων Όλα τα τμήματα Όλα τα τμήματα R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών 100 R5 Αξιοποίηση 200 0,1 R13 D1 Διάθεση σε τοπική χωματερή Κάδοι Bigbags 1.5 m3 Κάδοι Ειδικά δοχεία Χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο Χώρος με τσιμεντένιο Στεγασμένος χώρος με τσιμεντένιο 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα