ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: Σύνταξη «εξαρτημένων» Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΡΑΚΛΕΙΟ 04.09.2015 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1907. Σύνταξη «εξαρτημένων» Τοπογραφικών Διαγραμμάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1907 Ταχ. Δ/νση: Πρεβελάκη & Γρεβενών Ταχ. Κώδικας: ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πληροφορίες: Κ. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Τηλέφωνο : (+30) Fax : (+30) Ηλ. Δ/νση: Ιστοσελίδα: Προς: Κοιν.: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πλατεία Κουντουριώτη ΗΡΑΚΛΕΙΟ (β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύρων ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πίνακας ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: Σύνταξη «εξαρτημένων» Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (α) το 1382/ έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου (β) το 8159/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (γ) το 2860/ οίκοθεν έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Απ.Δ. Κρήτης (δ) το 2652/ οίκοθεν έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Απ.Δ. Κρήτης Με αφορμή το πρόσφατο (β) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, τα παλαιότερα (γ) και (δ) σχετικά έγγραφα της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης καθώς και πλήθος προφορικών αναφορών, καταγγελιών και ζητημάτων που θέτουν προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ, μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ αναφορικά με τη σύνταξη «εξαρτημένων» Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και τον έλεγχό τους από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα αναφερόμενα στην Ενότητα Α και να θέσουμε, προς απάντηση, τα ερωτήματα της Ενότητας Β. Με τον τρόπο αυτό, θεωρούμε ότι: (α) Θα αρθούν μια σειρά από «παρερμηνείες» και «παρεξηγήσεις» που δημιουργούν προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών μηχανικού, τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη δημόσια σφαίρα. (β) Θα πάψει η υποβάθμιση του προϊόντος κομβικής σημασίας μελετών για τη νομιμότητα και το κύρος πλειάδας διοικητικών πράξεων, όπως είναι οι «Τοπογραφικές Κτηματογραφικές Μελέτες» στην οποία οδηγεί η αόριστη λεκτική διαμάχη περί του «δικαιώματος σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών». (γ) Θα αποκατασταθεί η έννοια του «δικαιώματος υπογραφής» μηχανικού η οποία απορρέει από την «ικανότητα κι επάρκεια ανάληψης ευθύνης» η οποία, με τη σειρά της, θεμελιώνεται στο «γνωστικό κι επιστημονικό υπόβαθρο» που εκάστοτε απαιτείται άμεσα ή έμμεσα από τη νομοθεσία.

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. Τα «τοπογραφικά διαγράμματα», εν γένει, όπως έχει επικρατήσει κατά παράδοση να αποκαλείται το προϊόν μελετών Τοπογραφικών ή Κτηματογραφικών Αποτυπώσεων, Χαρτογραφίας, Φωτογραμμετρίας, εμπίπτουν στις διατάξεις του Π. Δ/τος 696/1974 (ΦΕΚ Α 301/1974), όπως αυτό ισχύει. Οι μελέτες αυτές, οφείλουν να συντάσσονται από αρμόδιο Μηχανικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον υποβάλλονται σε Δημόσιες Αρχές, ως απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση διοικητικής πράξης, οφείλουν να ελέγχονται, να πιστοποιούνται και να εγκρίνονται από αρμόδιο υπάλληλο, για την πληρότητα, την ορθότητα και τη συμμόρφωσή τους με τις παραπάνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Επειδή οι παραπάνω μελέτες αποτελούν συνήθως το υπόβαθρο για την εκπόνηση άλλων σύνθετων μελετών, όπως οι χωροταξικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, οδοποιίας, υδραυλικών, αναπλάσεων κτλ ή αποτελούν το υπόβαθρο για την απόδειξη τήρησης των κανόνων επιτρεπόμενης χωροθέτησης κτλ σε «σύνθετες» διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην ομάδα μελέτης ο αρμόδιος μηχανικός για τη σύνταξη του «υποβάθρου» και την τήρηση των σχετικών με το υπόβαθρο προδιαγραφών και προϋποθέσεων. Στην περίπτωση χρήσης ως υποβάθρου επίκαιρης εγκεκριμένης μελέτης από αρμόδια αρχή, δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή στην ομάδα μελέτης του συντάκτη του υποβάθρου, με σαφή όμως μνεία και αναφορά του συντάκτη, της πηγής προέλευσης και της αρχής που έχει εγκρίνει το υπόβαθρο. Επιπλέον, για να θεωρείται ως περαιωμένη μελέτη ένα τοπογραφικό διάγραμμα, πρέπει να έχει καταβληθεί αμοιβή μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3919/2010 (ΦΕΚ Α 32/2011) και να συνοδεύεται από έντυπο αναλυτικού υπολογισμού αμοιβών όπως εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι εργασίες που εκπονήθηκαν όσο κι οι νόμιμες αμοιβές που αντιστοιχούν σ αυτές, σύμφωνα με το Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει. Επί των νομίμων αμοιβών λογίζονται ενίοτε κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, το τοπογραφικό διάγραμμα οφείλει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα νόμιμα αποδεικτικά καταβολής των προβλεπόμενων κρατήσεων και εισφορών. 2. Η έννοια της «εξάρτησης» αφορά γενικά σε ένα σύνολο εργασιών πεδίου και υπολογισμών που αποσκοπούν στην «ένταξη» μιας αποτύπωσης σε ένα Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΓΣΑ) και την απόδοση ή απεικόνιση της αποτύπωσης με αναλυτικές συντεταγμένες (προβολικές, γεωδαιτικές, γεωγραφικές) αυτού του συστήματος. Ειδικότερα, η αναφορά «εξαρτημένο τοπογραφικό» όπως έχει επικρατήσει, αφορά στην ένταξη στο κρατικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 [1] και την απόδοση προβολικών συντεταγμένων στα εκάστοτε χαρακτηριστικά σημεία της αποτύπωσης που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σημειώνεται ότι όλα τα μετρικά στοιχεία αποτύπωσης ή χάραξης (μήκη και γωνίες) από το πεδίο στο σχέδιο και αντίστροφα χρήζουν πάντοτε αναγωγής λόγω των εξ ορισμού χαρακτηριστικών του ΕΓΣΑ 87. [1] Για μια συνοπτική επισκόπηση της έννοιας των ΓΣΑ που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα βλέπε άρθρο του Ιωάννη Συγγρού «Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων των Γεωγραφικών Δεδομένων στον Ελληνικό Χώρο» όπως παρουσιάστηκε στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGI, το

3 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149/1930) όπως ίσχυε αλλά και όπως τροποποιήθηκε ειδικότερα με την υποπαράγραφο ΙΓ.12 του μόνου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α /2014) και ισχύει μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων, αρμόδιοι μηχανικοί για τη σύνταξη των «εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων» είναι: Α) οι διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του ΤΕΕ, Β) οι διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Ιδρυμάτων της Ανώτατης, εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του ΤΕΕ, Γ) οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί υπό τους περιορισμούς που ορίζει το Β.Δ. 769/1972 (ΦΕΚ Α 223/1972). Συγκεκριμένα δεν έχουν δικαίωμα σύνταξης όταν απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Οι ως άνω ειδικότητες Διπλωματούχων ή/και Πτυχιούχων Μηχανικών υποδεικνύονται για την αρμοδιότητα σύνταξης «εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων», στα εξής έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών και αρχών, ερμηνεύοντας την κείμενη νομοθεσία: (α) το ΔΤΕ/β/34285/735/ έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών ΥΠΕΚΑ με θέμα «Δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και τήρηση των περί των αμοιβών μηχανικών διατάξεων», με συνημμένα τα 11255/ και 20955/ έγγραφα ΤΕΕ. (β) η 451/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση του ερωτήματος Υπουργού ΠΕΚΑ που τέθηκε με το 7494/ έγγραφο. (γ) το 2652/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης με θέμα: «Διευκρινίσεις για τους έχοντες επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων», το οποίο, όπως διευκρινίζεται με το 2860/ έγγραφο της ίδιας Δ/νσης με θέμα: «Υπογραφή εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από πτυχιούχους μηχανικούς», δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται. Σχετικά με τη δυνατότητα σύνταξης των «εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων» από πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε., η οποία αποτέλεσε την αφορμή για το 2680/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης, έχουν εκδοθεί οι δεσμευτικές για τη διοίκηση αποφάσεις του Δ Τμ./ΣτΕ 4917/2012 και Α Τμ./ΣτΕ 2544/2013 οι οποίες με κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώνουν ότι οι πτυχιούχοι των Τμημάτων: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής και γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) στερούνται μέχρι σήμερα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης όφειλε να συμπεριλάβει στο σκεπτικό των ως άνω εγγράφων της προς τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται τουλάχιστον την πρώτη από τις αποφάσεις ΣτΕ (4917/2012) η οποία είχε δημοσιευτεί ήδη τον Σεπτέμβριο του 2013, πράγμα που δεν συνέβη, παρά το γεγονός ότι το 2860/ έγγραφο συντάχθηκε μετά από την έγγραφη παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ Ηρακλείου και Ρεθύμνης. Από την απόφαση ΣτΕ/Τμ.Δ /4917/2013, σταχυολογούμε με δικές μας επισημάνσεις, προς ενημέρωση σας, τα εξής: - 3 -

4 (Α) «5. [ ] όταν, κατά την κείµενη νοµοθεσία, για την άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι., οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού δραστηριοποιούνται, καταρχήν, σε όλο το εύρος του αντίστοιχου επαγγέλµατος, ενεργώντας όλες τις δυνατές επαγγελµατικές πράξεις, εκτός αν υπάρχει διαφορετική νοµοθετική ρύθµιση». (Β) «8. [ ] µε το π.δ. 318/1994 (ΦΕΚ Α 167/1994), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 παρ. 2 περ. γ του ν. 1404/1983, καθορίσθηκαν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των Τµηµάτων α) Πολιτικών οµικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδοµής και γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). Όµως, µε την 678/2004 απόφαση της Ολοµέλειας του ικαστηρίου, ακυρώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω π. δ/τος, µε τις διατάξεις της οποίας είχαν απονεµηθεί στους εν λόγω πτυχιούχους ΤΕΙ επαγγελµατικά δικαιώµατα αναφερόµενα και στα τρία στάδια της κατασκευαστικής διαδικασίας (µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή). [ ] Παρέµεινε συνεπώς σε ισχύ, µόνο η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 318/1994. [ ] Η διάταξη όµως αυτή, δεν µπορούσε να αποτελέσει, σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν ανωτέρω για το περιεχόµενο του εκτελεστικού του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος νόµου, επαρκές έρεισµα καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων των εν λόγω κατηγοριών πτυχιούχων των ΤΕΙ». (Γ) «10. [ ] µετά την ακύρωση µε την 678/2005 απόφαση της Ολοµέλειας του ικαστηρίου των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του π. δ/τος 318/1994, δεν εκδόθηκε νεότερο προεδρικό διάταγµα µε το οποίο να ρυθµίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τµηµάτων Πολιτικών οµικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδοµής, και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των ΤΕΙ. Όµως, η ιοίκηση επεχείρησε να εκδώσει σχετικό διάταγµα αποστέλλοντας στο Συµβούλιο της Επικρατείας, προς επεξεργασία, αντίστοιχο σχέδιο, µε το υπ αριθµ. 3956/ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης [ ] µε το 202/2011 Πρακτικό Επεξεργασίας του ικαστηρίου, κρίθηκε ότι το ως άνω σχέδιο δεν προτεινόταν νοµίµως, στο σύνολό του. Και τούτο, διότι, πρώτον, αν και νοµίµως προβλεπόταν στο σχέδιο διατάγ- µατος ότι προϋπόθεση για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας από τους πτυχιούχους µηχανικούς των ΤΕΙ είναι η απόκτηση και η κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος, µη νοµίµως, όµως, ανατέθηκε η χορήγηση της αδείας αυτής «στο διευρυµένο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος», ήτοι σε φορέα ο οποίος, δεν προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο. εύτερον, διότι οι διατάξεις του σχεδίου, δεν καθόριζαν µε σαφήνεια και κατά τρόπο συγκεκριµένο τις προϋποθέσεις επαγγελµατικής δραστηριοποίησης των ως άνω πτυχιούχων ΤΕΙ, [ ], δεν καθορίζονταν τα είδη των επαγγελµατικών πράξεων που δύναται να ασκούν οι εν λόγω πτυχιούχοι ΤΕΙ, επί τη βάσει αµιγώς γνωστικών κριτηρίων, σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος όπως εκτέθηκε ανωτέρω». (Δ) «11. [ ] τα διατάγµατα καθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων των ΤΕΙ αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, εκτελεστικό της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος νόµο (ΣτΕ Ολοµ. 678/2005), µε αποτέλεσµα να καθίσταται υποχρεωτική για τη ιοίκηση η έκδοσή τους. Η παράλειψη συνεπώς της διοικήσεως να εκδώσει τα εν λόγω προεδρικά διατάγµατα, αφενός µεν συνιστά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγµατος, αφετέρου συνιστά παράβαση και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος διότι αποστερεί τους πτυχιούχους ΤΕΙ να συµµετάσχουν ελεύθερα στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, βάσει των νοµίµων προσόντων που απέκτησαν µετά από επιτυχή φοίτηση στα Ιδρύµατα αυτά. Με τα δεδοµένα αυτά, µετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την ακύρωση µε την απόφαση 678/2005 της Ολοµελείας του ικαστηρίου των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 318/1994, στοιχειοθετήθηκε παράλειψη της νοµίµου υποχρεώσεως της ιοικήσεως να προβεί στην έκδοση του προβλεποµένου από την διάταξη του άρθρου

5 παρ. 2 περ. γ του ν. 1404/1983, νέου προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο να ρυθµίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων µηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τµηµάτων Πολιτικών οµικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδοµής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των ΤΕΙ.» Από τα παραπάνω προκύπτει και αποδεικνύεται αβίαστα και καταφανώς ότι οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός, ουδέποτε εξομοιώθηκαν τα πτυχία τους με τις προγενέστερες δομές Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης και αφετέρου, με την απόφαση 678/2005 της Ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του π. δ/τος 318/1994 και δεν εκδόθηκε νεότερο προεδρικό διάταγμα με το οποίο να ρυθμίζονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Η ευθύνη για την αποφυγή ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το ΣτΕ, καταλογίζεται ξεκάθαρα στη Διοίκηση, δηλαδή στις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες παρά την υποχρέωση να ρυθμίσουν το θέμα με νέο προεδρικό διάταγμα, κατά παράβαση του Συντάγματος, απέφυγαν να το πράξουν. Έτσι, με αυτή την παράλειψη αποστερούν μέχρι σήμερα στους πτυχιούχους ΤΕΙ να συμμετάσχουν ελεύθερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, βάσει των νομίμων προσόντων που απέκτησαν μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ιδρύματα αυτά. Απέναντι σ αυτή την πραγματικότητα, την οποία με κατηγορηματικό τρόπο περιγράφει το ΣτΕ στο σκεπτικό της απόφασης 4917/2012 του Δ τμήματος, ορισμένοι προτίμησαν και εξακολουθούν να καλλιεργούν μια στείρα αντιπαράθεση κοινωνικού αυτοματισμού ξιφουλκώντας εναντίον του ΤΕΕ, ως την πηγή της κακοδαιμονίας τους, παγιδεύοντας σε ένα φαύλο κύκλο αντιπαράθεσης και μικροπολιτικής διαχείρισης όλους όσους επένδυσαν τα όνειρα τους για μια επαγγελματική καριέρα ως πτυχιούχοι μηχανικοί. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί ότι η ουσία του «ομιχλώδους τοπίου» για τα εξαρτημένα τοπογραφικά δεν βρίσκεται στο «δικαίωμα υπογραφής». Η καρδιά του προβλήματος εστιάζεται στη στρεβλή αντίληψη ότι το Τοπογραφικό Διάγραμμα, όπως κι οι περισσότερες μελέτες, αντιμετωπίζονται συχνά από τη διοίκηση και τους πολίτες ως ενυπόγραφα δικαιολογητικά, κάτι σαν αυτόγραφο σε σκίτσο, δηλαδή, ενός μηχανικού ή κάτι σαν ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για το ΤΕΕ, το «Τοπογραφικό Διάγραμμα» και πολύ περισσότερο η «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ή/και ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ και ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» όπως θα έπρεπε να αποκαλείται το «εξαρτημένο τοπογραφικό» αποτελεί μια πλήρη και αυτοτελή μελέτη, όπως η στατική, η μηχανολογική και η αρχιτεκτονική μελέτη. Είναι δε η μόνη μελέτη η οποία «δένει» κάθε τεχνικό έργο ή δραστηριότητα με το φυσικό χώρο, το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάλιστα με μονοσήμαντο τρόπο, περιλαμβάνοντας μέτρα αξιοπιστίας και ακρίβειας για το χωρικό εντοπισμό στην ελληνική επικράτεια

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Υπό αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν, παρακαλούμε να απαντήσετε και να κοινοποιήσετε στις Υπηρεσίες της χωρικής εποπτείας σας, την απάντησή σας στα ερωτήματα διοικητικής και τεχνικής φύσης που παρατίθενται στη συνέχεια, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα με την παρ. ΙΙ,13 του άρθρου 280 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συνδράμετε ουσιαστικά στο έργο τους αφού «τελούν υπό σύγχυση», σύμφωνα με το 2860/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κρήτης. 1. Τι εννοείται, κατά την κείμενη νομοθεσία, ως «ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και σύμφωνα με ποιες τεχνικές προδιαγραφές οφείλει να συντάσσεται, να ελέγχεται και να εγκρίνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές; 2. Σε ποιες διοικητικές διαδικασίες που άπτονται της αρμοδιότητας των υπηρεσιών σας απαιτούνται «εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα»; 3. Με δεδομένο ότι από το 2005 μέχρι σήμερα οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε. των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την 4917/2012 απόφαση ΣτΕ, έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας «εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα» για την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης τα οποία συντάχθηκαν και υπογράφονται από πτυχιούχους μηχανικούς των ως άνω ειδικοτήτων; Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης ή/ και ακύρωσης των σχετικών διοικητικών πράξεων; 4. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για όσους αναρμόδια υπογράφουν «εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα» χωρίς να έχουν, σύμφωνα με το νόμο, σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα; 5. Οι απόψεις της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. για το θέμα υπογραφής των «εξαρτημένων τοπογραφικών» έχουν δεσμευτικό και εκτελεστικό χαρακτήρα για τις υποθέσεις που χειρίζονται άμεσα οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης; 6. Σε ποιες περιπτώσεις οι απόψεις της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. αποτελούν δέσμευση, έχουν δηλαδή διατακτικό χαρακτήρα, για τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται; 7. Αποτελεί αρμοδιότητα σας ο έλεγχος αρτιότητας, πληρότητας και συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε μελέτες που συνοδεύουν αιτήματα πολιτών για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων από την υπηρεσία σας; Λαμβάνοντας υπόψη το 28785/ έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. καθώς και το 6063/ έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΑΠΕΝ, στην περίπτωση «αδυναμίας επίλυσης του θέματος» το οποίο στην περίπτωση είναι η απάντηση των ζητημάτων που τέθηκαν παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε το έγγραφο ερώτημά σας προς το αρμόδιο υπουργείο μαζί φυσικά με τις απόψεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα τιθέμενα ερωτήματα, όπως οφείλετε να πράξετε με την αποστολή του εγγράφου σας προς το αρμόδιο υπουργείο

7 Παρακαλούμε, για τις άμεσες ενέργειες σας, εφόσον κρίνετε ότι ο ρόλος σας είναι να συνδράμει το έργο των υποστελεχωμένων υπηρεσιών της Κρήτης και να διασφαλίζει καθαρό πεδίο για την άσκηση του επαγγελματικού ανταγωνισμού, προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Στάση επιβεβλημένη για όλους τους δημόσιους φορείς, ειδικά σε τούτη την περίοδο που η κοινωνία και ο τεχνικός κόσμος δοκιμάζεται σκληρά από την ύφεση και τη δημοσιονομική κρίση. Συνημμένα: 4917/2012 Απόφαση ΣτΕ/Τμήμα Δ Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Μηχανικών - Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πίνακας ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ κοινοποίησης (α) ΤΕΕ και Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ (β) Υπηρεσίες Δόμησης Ανατολικής Κρήτης Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ (γ) Περιφέρεια Κρήτης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ (δ) Κλαδικούς Συλλόγους Αγρονόμων Τοπογράφων & Πολιτικών Μηχανικών Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας ΣΔΑΤΜ Κρήτης ΣΔΑΤΜ Νομού Χανίων (Τοπικό Τμήμα ΠΣΔΑΤΜ) ΣΔΑΤΜ Νομού Ρεθύμνης (Τοπικό Τμήμα ΠΣΔΑΤΜ) - 7 -

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Θεσσαλονίκη 28-7-2011 Αριθμ.πρωτ.630 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σας αποστέλλουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS Αθήνα, 20.02.12 Αρ. Πρωτ.: 050 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισήγησης

Περιεχόμενα Εισήγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Συμβάσεις Μελετών ημοσίων Έργων και Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του Πύργου Ηλείας

Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του Πύργου Ηλείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛ Σ ΤΜΗΜ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128 Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. Στις 30-1-2014 υπεβλήθη στο Γραφείο Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης η ως άνω καταγγελία, η οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Η Ανάθεση των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της Ριζοσπαστικης Πρωτοβουλιας Τ.Ε.Ε. Α.Μ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών

Πρόταση της Ριζοσπαστικης Πρωτοβουλιας Τ.Ε.Ε. Α.Μ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΆΔΟΣ ΤΜΉΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ Πρόταση της Ριζοσπαστικης Πρωτοβουλιας Τ.Ε.Ε. Α.Μ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών Ομάδα σύνταξης: Κιρτάζογλου Σοφία, Αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα