ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς"

Transcript

1 Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 3) Γραφείο Aντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 5) Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6) Tμήμα Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7) Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Διοίκησης 8) Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη 1. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε την υπ'αρ. πρωτ. ***/ καταγγελία, η οποία έλαβε αριθμό 377 στο Μητρώο Καταγγελιών. 2. Στoν καταγγέλλοντα εστάλη η υπ' αρ. ***/2013 απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας της, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.2690/ Ο καταγγέλλων διατηρεί κατάστημα *** επί της Πλατείας ***, αρ. ***. Με την καταγγελία του, αναφέρει ότι με πράξεις του Δήμου Αθηναίων περί οριοθέτησης των χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλατείας *** από παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δυσχεραίνεται σοβαρά η πρόσβαση του κοινού

2 Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 2 στην επιχείρησή του από το πεζοδρόμιο κι ότι το κατάστημά του κατέστη απροσπέλαστο, υποβαθμίζοντας τους εμπορικούς όρους συνέχισης ενάσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Αίτημα του καταγγέλλοντος είναι η ανάκτηση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού από το πεζοδρόμιο προς το κατάστημά του. ΙΙ. Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 4. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο εντός 30 ημερών. Με το παρόν έγγραφο εκπληρώνει εμπρόθεσμα την εν λόγω υποχρέωσή του. 5. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι έχει υποβάλλει αίτημα στον Δήμο Αθηναίων - καθώς και καταγγελία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής χωρίς να έχει λάβει απάντηση και, σε κάθε περίπτωση, χωρίς να έχει ικανοποιηθεί το αίτημά του για τροποποίηση της οριοθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων επί του κρίσιμου εμπορικά χώρου. Ως εκ τούτου, η καταγγελία αφορά υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να ασκήσει την διαμεσολαβητική του παρέμβαση προς αυτές. ΙΙΙ. Εξέταση της καταγγελίας 6. Ο καταγγέλλων επικαλείται την από επιστολή του προς τον Δήμο Αθηναίων (Γρ. Δημάρχου και Γρ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών) καθώς και προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Αντικείμενο της καταγγελίας είναι η πράξη 44/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η πράξη 218/ του Δημοτικού Συμβουλίου 1 με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση κανονιστικής πράξης για τη χρήση τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων των πλατειών Ομονοίας, Κοτζιά και Βικτωρίας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 7. Σύμφωνα με το στοιχείο *** περίπτωση (***) της κανονιστικής πράξης, αποφασίστηκε τα τραπεζοκαθίσματα επί των πεζοδρομίων της Πλατείας *** να εφάπτονται επί των όψεων των κτιρίων και σε πλάτος πέντε (5) μέτρων. Σύμφωνα με τον τίτλο Α. ( Σκοπός περιεχόμενο αιτιολόγηση ) της κανονιστικής πράξης, ανάμεσα στους σκοπούς της ρύμισης είναι και η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλόφορίας πεζών (σταθμοί μέσων σταθερής τροχιάς, κατοικίας και επιχειρήσεις). Ως εκ τούτου, η κανονιστική πράξη έχει λάβει υπόψη, κατά την ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας που απονέμει ο νόμος στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το δικαίωμα στην επιχειρηματική ανάπτυξη των ιδιοκτητών καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην Πλατεία Βικτωρίας. Εξάλλου, η διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης περιορίζεται στις υπηρεσίες του Δήμου, κατά το ανωτέρω άρθρο 77 παρ. 3 του 1 Προσβάσιμη σε:

3 Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 3 Ν.3852/2010, χωρίς να επεκτείνεται και προς τα αιρετά όργανα διοίκησης. Ωστόσο, η διαμεσολάβηση δεν αφορά τον έλεγχο νομιμότητας -που ασκεί η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής- καθώς μπορεί να λάβει υπόψη και γενικότερα χαρακτηριστικά κάθε υπόθεσης, ως προς την ορθή διοικητική συμπεριφορά του Δήμου Αθηναίων, όπως είναι, εν προκειμένω, ο σεβασμός του επιπέδου ευχερούς ενάσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αποφυγή της υποβάθμισης του επιπέδου αυτού. 8. Ο καταγγέλλων προσκομίζει το από Ιουλίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων για την οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων Πλατείας ***. Σε αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα, καταλείπεται κοινόχρηστος χώρος διέλευσης επί του πεζοδρομίου πλάτους τεσσάρων μέτρων και τριάντα εκατοστών (4,30 μ.) και στη συνέχεια οριοθετείται χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.), ενώ καταλείπονται και εβδομήντα εκατοστά (0,70 μ.) πλάτους πεζοδρομίου πριν την οδό. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι με αυτή τη οριοθέτηση, υπήρχε διέλευση προς και από το κατάστημά του και μέσω του πεζοδρομίου σε οριζόντια διάταξη (δεξιά και αριστερά). Το κατάστημά του είναι όμορο με είσοδο πολυκατοικίας στον ίδιο αριθμό 3. Ο καταγγέλλων επιθυμεί την επαναφορά της διάταξης που περιλαμβανόταν σε αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας. 9. Ο καταγγέλλων προσκομίζει και το από Φεβρουαρίου 2013, συνταχθέν σύμφωνα με την πράξη υπ αρ. 44/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τοπογραφικό διάγραμμα της ίδιας υπηρεσίας, με το οποίο υλοποιείται η διάταξη της επίμαχης κανονιστικής πράξης, κατά την οποία ο οριοθετούμενος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων χώρος εφάπτεται επί της όψεων των κτιρίων. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτείνεται σε επιφάνεια που εκκινεί από την πρόσοψη του καταστήματος του καταγγέλλοντος, το οποίο καταγράφεται ρητώς στο διάγραμμα ( κατάστημα *** ), αλλά ως ελεύθερη οριοθέτησης καταλείπεται μόνον η είσοδος της πολυκατοικίας. Επομένως, το παρακείμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα, θα μπορούσε να επεκτείνει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και έμπροσθεν την εισόδου του καταστήματος ***, ακυρώνοντας πλήρως την πρόσβαση σε αυτό. Η συγκεκριμένη τοπογραφική υλοποίηση της κανονιστικής πράξης δεν έχει λάβει υπόψη την γενικότερη αρχή που αποτυπώνεται στην ίδια κανονιστική πράξη, κατά την οποία, πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών, με ρητή αναφορά στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, το τοπογραφικό διάγραμμα δεν έπρεπε να επιτρέπει οριοθέτηση χώρου τραπεζοκαθισμάτων που εφάπτεται επί της επιχείρησης του καταγγέλλοντος, καθώς αυτή η επιχείρηση δεν αποτελεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρέπει να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσέλευση των πεζών σε αυτήν. 10. Από το προσκομιζόμενο από τον καταγγέλλοντα φωτογραφικό υλικό εμφαίνεται ότι η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων δεν έχει εκταθεί στο σύνολο της επιφάνειας που επιτρέπεται δυνάμει του από Φεβρουαρίου 2013 τοπογραφικού της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην είσοδο της επιχείρησης του καταγγέλλοντος εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά θα μπορούσε εν δυνάμει να αποκλεισθεί.

4 Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα Επιπλέον, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που εκκινεί από την όψη των κτιρίων δεξιά και αριστερά της εισόδου του καταστήματός του, με μετακίνηση του προσπελάσιμου χώρου που προβλεπόταν από το τοπογραφικό διάγραμμα του Ιουλίου του 2012 στην εξωτερική πλευρά του πεζοδρομίου, δηλ. προς την πλευρά του δρόμου, απομακρύνει την διέλευση του κοινού έμπροσθεν του καταστήματός του και έχει παρεμποδίσει την αμεσότερη πρόσβαση σε αυτό, στοιχείο που υπήρχε πριν την εφαρμογή της ισχύουσας κανονιστικής πράξης. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι να βρίσκεται το κατάστημά του εντός διαδρόμου πεζοδρομίου βάθους πέντε (5) μέτρων (ο ίδιος το παρομοιάζει με στοά ). Για τον λόγο αυτόν, ο καταγγέλλων επιθυμεί την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με τροποποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος και, κατ' ανάγκη και της σχετικής διάταξης της κανονιστικής πράξης που ορίζει την εφαρμογή του χώρου στις όψεις των κτιρίων, ώστε το κοινό να έχει άμεση διέλευση από το εφαπτόμενο πεζοδρόμιο, με μεταφορά της οριοθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε πιο εξωτερικό σημείο του πεζοδρομίου. 12. Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. ***/26318 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων δεν απέστειλε σχετικά έγγραφα για την εξέταση της προσφυγής του, με αποτέλεσμα αυτή να απορριφθεί. Το στοιχείο αυτό δεν περιορίζει την διαμεσολαβητική αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος δύναται να συνεκτιμά και στοιχεία ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, όπως προεκτέθηκε. Παράλληλα, όμως, από την σιωπή του Δήμου Αθηναίων συνάγεται εμμέσως η παράλειψη απάντησης στο αίτημα του καταγγέλλοντος, πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί. 13. Σε προφορική συζήτηση του με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο καταγγέλλων ανέφερε ότι οι καταστηματάρχες δεν έχουν αντίρρηση για επαναφορά στο καθεστώς του τοπογραφικού διαγράμματος του Ιουλίου Ωστόσο, η διαβούλευση με τους καταστηματάρχες της περιοχής εκφεύγει του πεδίου της αρμοδιότητας διαμεσολάβησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης κατόπιν υποβολής καταγγελίας άμεσα θιγόμενων πολιτών και ανάγεται σε αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και στο πεδίο ολοκληρωμένης ενάσκησης αρμοδιοτήτων εκ μέρους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου. ΙΙΙ. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος 14. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης καλεί την Διεύθυνση Κοινόχρηστων Χώρων: να εξετάσει το τοπογραφικό διάγραμμα Φεβρουαρίου 2013 του Τμήματος Μελετών, με το οποίο οριοθετείται χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων που εφάπτεται στην πρόσοψη του καταγεγραμμένου καταστήματος ***, ώστε η συγκεκριμένη επιφάνεια να αποδεσμευθεί, ως όψη επιχείρησης στην οποία πρέπει να διασφαλίζεται πρόσβαση του κοινού.

5 Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 5 να εξετάσει την δυνατότητα εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τροποποίηση της διάταξης της κανονιστικής πράξης 44/2013 που ορίζει την εφαρμογή του χώρου τραπεζοκαθισμάτων στην όψη των κτιρίων της Πλατείας ***, προς την κατεύθυνση επαναφοράς των οριοθετήσεων που έχουν αποτυπωθεί στο αντίστοιχο σχεδιάγραμμα του Ιουλίου να απαντήσει εγγράφως στο αίτημα του καταγγέλλοντος. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασίλης Σωτηρόπουλος

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 62/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) [Πίνακας καταγγελλόντων] Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 134/2013 Σελίδα 1 Ι. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας mp.protocol@cityofathens.gr 2) Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2013. (Άρθο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς. Αθήνα 2013

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2013. (Άρθο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς. Αθήνα 2013 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2013 (Άρθο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Υποθέσεις επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 73/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 43/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 43/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 43/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 43/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Κοιμητηρίων koimitiria@cityofathens.gr 2) Kύριο *** *** *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 158/2013 Σελίδα 1 I. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 92/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 92/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 92/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 92/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων emp.theamata@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Διαβίβαση Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Χτίζοντας έναν νέο θεσμό

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Χτίζοντας έναν νέο θεσμό ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Χτίζοντας έναν νέο θεσμό Αθήνα 2013 1 2 Περιεχόμενα Ετήσιας Έκθεσης 2012 Ι. Πρόλογος ΙΙ. Θεσμικό πλαίσιο ΙΙΙ. Εκλογή IV. Οργάνωση Γραφείου V. Αριθμητικά στοιχεία VI. Υποθέσεις 2012 VII.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Κοινοποίηση Διαµεσολάβηση 19/2012 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Τµήµα Ιθαγένειας Δηµοτολογίων Τµηµατάρχη Τµήµατος Ιθαγένειας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Περιεχόμενα Σελίδα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1. Η ρύθμιση του Καλλικράτη 7 1.2. Η αιτιολογική έκθεση 10 1.3. Υπουργικές εγκύκλιοι 12 1.4. Οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Αναφορά 3255/24-02-2005) ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα