Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑ ΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Επεξεργασία - Σύνταξη :.Ε.ΤΗ.Π.., Πτολεµαΐδα, Σεπτ

2 Πίνακας Περιεχοµένων Προοίµιο...3 Το ιστορικό των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ...6 Περιγραφή Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ και ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµαΐδας...10 ΓΕΝΙΚΑ Ποσοστιαία Κατανοµή επί µέρους χρήσεων γης ΒΙΟ.ΠΑ Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ...12 Κτίρια ΑΕΒΑΛ προς επανάχρηση από το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµαΐδας Περιγραφή ικτύων Υποδοµής...21 Αποτίµηση Λειτουργίας και Συντήρησης των ικτύων Υποδοµής Ζώνες ΑΕΒΑΛ - Προοπτικές ανάπτυξης...24 Πλεονεκτήµατα της ΑΕΒΑΛ ως θέσης εγκατάστασης...26 Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας στην Περιοχή...29 Χωροθέτηση Επιχειρήσεων Επίτευξη οικονοµιών συσπείρωσης Συµβολή στην αναπτυξιακή πορεία του Νοµού Κοζάνης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΒΑΛ...35 ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2

3 Προοίµιο Μετά την πρόσφατη απόκτηση από τον ήµο Πτολεµα δας της πρώην Λιπασµατοβιοµηχανίας ΑΕΒΑΛ, που λειτούργησε στην Πτολεµα δα από το 1965 ως το 1997, οπότε σταµάτησε οριστικά η λειτουργία της, ο ήµος Πτολεµα δας απέκτησε σηµαντικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και αξιόλογα κτίσµατα, µε στόχο την ανάπτυξη ενός Πολυχώρου Επιχειρηµατικότητας Καινοτοµίας - Πολιτισµού στις εκτάσεις της ΑΕΒΑΛ, ικανού να αποτελέσει την κοιτίδα του µέλλοντος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η Πτολεµα δα είναι η πρωτεύουσα της Επαρχίας Εορδαίας του Νοµού Κοζάνης. Με πληθυσµό που ξεπερνά τις κατοίκους, είναι η δεύτερη σε µέγεθος πόλη της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Η αρχαία πόλη Εορδαία σήµαινε "Αγαπηµένη" και οφείλει το όνοµα της κατά τους ιστορικούς στην αρχαία θεά "Εόρδα" ( Μήτηρ Γη). Το όνοµά της η πόλη της Πτολεµα δας φέρει προς τιµήν του Πτολεµαίου, ιδρυτή της οµώνυµης δυναστείας των Λαγιδών Πτολεµαίων, που βασίλευσε στην Αίγυπτο επί 300 περίπου χρόνια. Ως πνευµατικός άνδρας, ο Πτολεµαίος ίδρυσε την περίφηµη Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη, που περιείχε τόµους. Στο υπέδαφος της Εορδαίας χτυπά, για 50 και πλέον χρόνια, η καρδιά της ενέργειας της Ελλάδας, αφού εδώ συγκεντρώνεται το 60% των εκµεταλλεύσιµων λιγνιτικών κοιτασµάτων της Ελλάδας και παράγεται το 70% της συνολικής ενέργειας της χώρας, γεγονός που την καθιστά ραχοκοκαλιά του Ελληνικού ενεργειακού δυναµικού. Οι µεγάλες ενεργειακές επενδύσεις της ΕΗ, επί µισόν και πλέον αιώνα, προσέφεραν άνθηση στην τοπική οικονοµία και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ταυτόχρονα όµως συσσώρευσαν προβλήµατα ρύπανσης, περιβαλλοντικής υποβάθµισης πρόσφατα δε και υψηλών ποσοστών ανεργίας. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 3

4 Οι µεγάλες επενδύσεις των ήµων της περιοχής, κατά την τελευταία 15ετία, µε την εφαρµογή των πρωτοποριακών δηµοτικών συστηµάτων Τηλεθέρµανσης των πόλεων, αποτελούν ένα ζωντανό, πρωτοποριακό παράδειγµα εναλλακτικής ενεργειακής διαχείρισης σε αστικό επίπεδο. Η Πτολεµαΐδα, ενεργός εταίρος και συνδηµιουργός της βιοµηχανικής και αναπτυξιακής ιστορίας µας, στεγάζει όχι µόνον ορυχεία, σταθµούς και δίκτυα ηλεκτροπαραγωγής αλλά και ένα απέραντο εργαστήρι παραγωγής τεχνογνωσίας σε θέµατα ενέργειας και περιβάλλοντος, δηµιουργίας προτύπων, ανάπτυξης και εφαρµογής νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Γι' αυτό θεωρούµε ότι δίκαια αυτοχρίζεται "ενεργειακή πρωτεύουσα" της χώρας µας. Παράλληλα, η γειτνίαση της πόλης µε τους ορεινούς όγκους, τους παραδοσιακούς και λιµναίους οικισµούς και οικοσυστήµατα της περιοχής, η εγγύτητά της προς χώρες της Βαλκανικής, η οδική σύνδεση µε τις εθνικές αρτηρίες, η σιδηροδροµική και αεροπορική σύνδεση εξασφαλίζουν το ευνο κό περιβάλλον για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και του βιοµηχανικού τουρισµού. Η πρώην λιπασµατοβιοµηχανία ΑΕΒΑΛ, από το 1965 ως το 1997, οπότε έπαυσε οριστικά η λειτουργία της, αποτέλεσε µια από τις πλέον σηµαντικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στρατηγικής σηµασίας για την χώρα µας. Βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιοµέτρων από την πόλη της Πτολεµα δας και οι εγκαταστάσεις της, που ανήκουν πλέον στον ήµο Πτολεµα δας, αναπτύσσονται σε έκταση στρεµµάτων, από τα οποία τα 506 στρέµµατα καταλαµβάνει το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας, που ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του ήµου και είναι ήδη υπό εγκατάσταση. Σε συνεργασία µε την Πανεπιστηµιακή κοινότητα και µε ειδικούς συνεργάτες ο ήµος Πτολεµα δας επεξεργάστηκε ένα σχέδιο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και του χώρου της ΑΕΒΑΛ, το οποίο συνοψίζεται στην ανάπτυξη 8 τοµέων : ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 4

5 1) ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας 2)Εµπορευµατικό και ιαµετακοµιστικό Κέντρο 3) Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 4) Εκπαιδευτική και Μουσειακή Ζώνη 5) Σταθµός Βαρέων Οχηµάτων 6) Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών 7) Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 8) Ερευνητικά κέντρα Ο ενεργειακός αναπροσανατολισµός επιβάλλει ανατρεπτικές αλλαγές στον τρόπο που ζούµε, στον τρόπο παραγωγής των αγαθών που καταναλώνουµε, στη στάση ζωής απέναντι στην ενέργεια και στον τρόπο κατανάλωσής της, ενώ συγχρόνως µας στρέφει προς την αναζήτηση νέων κατευθύνσεων στον τοµέα της ενέργειας : τους ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους. Αλλαγές που αναζητούν χώρους και τρόπους διάδοσης, ώστε να δοµηθεί και στη χώρα µας ο νέος "ενεργειακός πολιτισµός ". Εδώ και καιρό ο ήµος Πτολεµα δας καταβάλλει µια πολυεπίπεδη προσπάθεια, ώστε να ανακτηθεί η πληγείσα περιβαλλοντική ισορροπία και να δηµιουργηθεί στην Πτολεµα δα µία νέα πρόταση, µέσω των δράσεων του κόµβου Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτοµίας και Εφαρµογών στον κρίσιµο τοµέα της Ενέργειας, µε σεβασµό στο περιβάλλον. Κέντρο αυτής της προσπάθειας φιλοδοξούµε να αποτελέσει η πρώην λιπασµατοβιοµηχανία ΑΕΒΑΛ, που µπορεί να µετατραπεί στον ζωτικό εκείνο χώρο που θα εγγυηθεί την βιωσιµότητα της πόλης της Πτολεµα δας της περιοχής Εορδαίας αλλα και όλου του Νοµού Κοζάνης και της ευρύτερης περιφέρειας, στην λιγνιτική αλλά και την µετα-λιγνιτική περίοδο. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 5

6 Το ιστορικό των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ ( Τεκµηρίωση : ΕΜΠ, Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας &Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής, Επιστηµονικός υπεύθυνος Κ.Παναγόπουλος, Ιούλιος 2002) Το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα παραγωγής Αζωτούχων Λιπασµάτων της Πτολεµα δας κατασκευάστηκε µε δαπάνες του ελληνικού ηµοσίου από την κοινοπραξία UHDE/CASALE. Η σχετική σύµβαση υπογράφηκε στις 30/1/1959 και επικυρώθηκε µε το νόµο 3946/1959. Η ανέγερση του συγκροτήµατος τελείωσε τον Νοέµβριο του 1963, οπότε άρχισε η δοκιµαστική λειτουργία που κράτησε µέχρι την 30/4/1965. Η παραλαβή του συγκροτήµατος από το Ελληνικό ηµόσιο πραγµατοποιήθηκε κατά τον Απρίλιο του Στις 31/12/1964 το εργοστάσιο µε όλες τις εγκαταστάσεις του µεταβιβάστηκε στην Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), µε κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Βιοµηχανίας. Στις 15/9/1965 η ΕΤΒΑ ίδρυσε την ΑΕΒΑΛ µε µετοχικό κεφάλαιο δρχ., η οποία ανέλαβε την λειτουργία του εργοστασίου υπό δική της ευθύνη, µε έδρα της εταιρείας την Πτολεµα δα. Σκοπός της ίδρυσης της ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµα δα ήταν η αξιοποίηση του τοπικού παραγόµενου λιγνίτη µε την εξαέρωση του οποίου παραγόταν αµµωνία, η οποία αποτελεί την κυριότερη ενδιάµεση πρώτη ύλη της λιπασµατοβιοµηχανίας λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε άζωτο (82%). Τα προ όντα της ΑΕΒΑΛ από το 1964 µέχρι και τα µέσα του 1995 ήταν αζωτούχα λιπάσµατα (νιτρικά) τα οποία παράγονταν εξ ολοκλήρου από Αµµωνία (ΝΗ 3) η οποία για το λόγο αυτό είχε χαρακτηριστεί ως προ όν στρατηγικής σηµασίας. Μετά τα µέσα του 1995 και µέχρι το πλήρες κλείσιµο της µονάδας τον Ιούλιο του 1997, η εταιρεία παρήγαγε και σύνθετα λιπάσµατα, όχι όµως σε µεγάλες ποσότητες. Τα αζωτούχα λιπάσµατα που παρήγαγε η εταιρεία ήταν : Νιτρική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 34,5%) Ασβεστούχος νιτρική αµµωνία (περιεκ. σε Ν 26%) Θειική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 21%) Νιτροθειική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 26%) ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 6

7 Η εταιρεία προκειµένου να αυξήσει την παραγωγή της λόγω της µεγάλης ζήτησης αζωτούχων λιπασµάτων τις δεκαετίες 1960 και 1970 προέβη σε δύο διαδοχικές επεκτάσεις µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και τη συµπίεσης του κόστους παραγωγής. Η πρώτη από αυτές πραγµατοποιήθηκε το και είχε στόχο την άρση των στενωµάτων των παλαιών εγκαταστάσεων, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της παραγωγής. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανερχόταν σε 314 εκατ. δρχ. Η δεύτερη, πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονική διάστηµα και είχε ως στόχο την αύξηση της παραγωγής κατά 50% περίπου. Η συνολική επενδυτική δαπάνη της φάσης αυτής ανερχόταν σε 900 εκατ. δρχ. Μέχρι το 1985 όλη την παραγωγή της ΑΕΒΑΛ την απορροφούσε η ΑΤΕ. Από το 1985 µέχρι και την 1/5/1992, ηµεροµηνία απελευθερώσεως της αγοράς λιπασµάτων, την παραγωγή της ΑΕΒΑΛ απορροφούσε υποχρεωτικά η ΣΥΝΕΛ ΑΕ, που είναι συνεταιριστική εταιρεία µεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας και Συνεταιρισµών. Ο καθορισµός από το ηµόσιο των τιµών αγοράς λιπασµάτων από τις ελληνικές βιοµηχανίες (EX FACTORY) µέσω της ΣΥΝΕΛ ΑΕ µέχρι τις 30/4/92, γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 760/48 µε βάση την απολογιστική κοστολόγηση. Μετά την απελευθέρωση της αγοράς λιπασµάτων την 1/5/1992 και την κατάργηση του νόµου 760/48 η ΑΕΒΑΛ διέθεσε την παραγωγή της στην εσωτερική αγορά µόνη της, µέχρι τις 30/9/1993. Από 1/10/93 και µέχρι τον Ιούλιο του 1997 διέθετε όλη την παραγωγή της µέσω ΣΥΝΕΛ. Καθώς περνούσαν τα χρόνια η εταιρεία δυσκολευόταν ολοένα και περισσότερο να ανταγωνιστεί τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες λιπασµατοβιοµηχανίες, διότι το δικό της προ όν ήταν συγκριτικά ακριβότερο από των άλλων. Η αιτία ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του απαρχαιωµένου τµήµατος παραγωγής αµµωνίας και ο µεγάλος αριθµός εργαζοµένων. Άλλες αιτίες που έχουν επισηµανθεί είναι ο προστατευτισµός του ηµοσίου και η καλλιέργεια δηµοσιο παλληλικής κουλτούρας, καθώς και η απόλυτη σύγχυση των προγραµµάτων εκσυγχρονισµού σε σχέση µε τους στόχους της εταιρείας. Έτσι µετά το 1985 κρίθηκε αναγκαίο να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα εξυγίανσης, που στην πρώτη φάση του περιελάµβανε τη διακοπή λειτουργίας των αντιοικονοµικών µονάδων παραγωγής θειικού οξέος και θειικής αµµωνίας. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τέθηκε ως στόχος η σταδιακή διακοπή της λειτουργίας όλου του συγκροτήµατος αµµωνίας, που θα συνοδευόταν από την ανάλογη µείωση του προσωπικού. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 7

8 υστυχώς όµως η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε γιατί τον Ιούνιο του 1991 η ΕΗ σταµάτησε να ηλεκτροδοτεί το εργοστάσιο, επειδή η ΑΕΒΑΛ αδυνατούσε να εξοφλήσει τα χρέη της προς αυτήν. Η κατάσταση αυτή προέκυψε, διότι η ΣΥΝΕΛ ΑΕ δεν εξοφλούσε τις δικές της οφειλές προς την ΑΕΒΑΛ. Πάντως το αποτέλεσµα ήταν η µονάδα να πάψει να λειτουργεί για 7 µήνες περίπου και η εταιρεία να υποστεί τεράστια οικονοµική ζηµιά, που ανέρχεται σε 1,5 δις δρχ. Για να µπορέσει λοιπόν να επαναλειτουργήσει η ΑΕΒΑΛ κατέβαλε στη ΕΗ το ποσό των 220 εκατ. δρχ. Παρά τις προσπάθειες αυτές όµως, το εργοστάσιο έπαψε να λειτουργεί από το 1997 και όλο σχεδόν το προσωπικό απολύθηκε. Η ΕΤΒΑ για να περιορίσει την ζηµιά και για να ξεπληρώσει τα χρέη της εταιρείας, κυρίως προς τη ΕΗ, άρχισε, µετά από άκαρπες προσπάθειες να την πουλήσει την διαδικασία πλειστηριασµού. Συγκεκριµένα έγιναν τρεις προσπάθειες πλειστηριασµού, αρχικά ολόκληρης της ΑΕΒΑΛ, και µετά την αποτυχία τους ξεκίνησαν πλειστηριασµοί για την τµηµατική της πώληση. Αλλά και αυτές οι προσπάθειες δεν έδωσαν αποτελέσµατα. Το κλείσιµο της ΑΕΒΑΛ είχε ως αποτέλεσµα να διαταραχτεί η οικονοµική ισορροπία και η ανάπτυξη της περιοχής, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν την οριστική διακοπή της λειτουργίας της απασχολούνταν σε αυτήν πάνω από χίλια άτοµα. Γι` αυτό και από την πρώτη στιγµή ενδιαφέρθηκε για την τύχη της ο ήµος Πτολεµα δας. Αρχικά έγιναν προσπάθειες να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, κάτι που όµως αποδείχτηκε αδύνατο. Στη συνέχεια ο ήµος ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση των εγκαταστάσεων και την αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων. Στην προσπάθειά του να πετύχει τη µεταβίβαση σε αυτόν του χώρου και της κινητής περιουσίας της ΑΕΒΑΛ ο ήµος συνεργάστηκε µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη διεύθυνση της ΕΤΒΑ και όλους τους τοπικούς φορείς. Το σχέδιο προέβλεπε την ένταξη των προτεινόµενων αναπτυξιακών δράσεων σε διάφορα προγράµµατα και κυρίως στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ο ήµος άλλωστε θεωρεί το χώρο της ΑΕΒΑΛ αναπόσπαστο κοµµάτι της πόλης της Πτολεµα δας και γι` αυτό το λόγο κατέθεσε µια σειρά από προτάσεις για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεών της, προβλέποντας ότι έτσι θα µπορούσε να δοθεί λύση στο πρόβληµα της ανεργίας και να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης, ακόµα και µετά την εποχή του λιγνίτη. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 8

9 Τελικά ο ήµος πέτυχε να αποκτήσει την ΑΕΒΑΛ, ενώ παράλληλα η ΕΗ υποχώρησε στις απαιτήσεις της και παρέγραψε τα παλιά χρέη της εταιρείας. Έτσι σήµερα ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται στα χέρια του ήµου Πτολεµα δας, και συνεπώς της τοπικής κοινωνίας, και δίνει στην περιοχή µια µοναδική ευκαιρία να προωθηθούν αναπτυξιακές προτάσεις για την αξιοποίησή της µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής όλων. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 9

10 Περιγραφή Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ και ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας ( Τεκµηρίωση : ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας, Προµελέτη Τεχνικών έργων υποδοµής, Κέντρο Επιχειρηµατικής Υποστήριξης Α.Ε., Μάρτιος 2005) ΓΕΝΙΚΑ Ο χώρος της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται σε ανοικτή περιοχή (λεκάνη Πτολεµα δας) και απέχει 1 km από τον κύριο οδικό άξονα Πτολεµα δας Κοζάνης. Η οδός σύνδεσης της ΑΕΒΑΛ µε τον παραπάνω άξονα είναι διπλής κατεύθυνσης µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 14 µέτρων και οδοστρώµατος πολύ καλής κατάστασης. Το γήπεδο των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ συνορεύει βόρεια και ανατολικά µε ανοικτές καλλιεργήσιµες εκτάσεις, που συνδέονται µε το υπόλοιπο δίκτυο µέσω αγροτικών χωµατόδροµων. Νότια συνορεύει µε το χείµαρρο Σουλού (περιοδικής ροής και µέσου πλάτους 20µ). Νοτιοανατολικά συνορεύει µε χώρους απόθεσης τέφρας από την καύση του λιγνίτη. υτικά και για όλο το µήκος του (περίπου 1200µ) η περιοχή συνορεύει µε το χείµαρρο Σουλού. υτικότερα του εργοστασίου και µέχρι το δρόµο Πτολεµα δας Κοζάνης υπάρχουν ανοικτές καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Στα δυτικά όρια του εργοστασίου στεγάζονται επίσης τα πρώην δηµοτικά σφαγεία, των οποίων σχεδιάζεται και µελετάται η επανάχρηση για την εγκατάσταση του Ιππικού Οµίλου Πτολεµα δας. Η περιοχή της ΑΕΒΑΛ καταλαµβάνει συνολική έκταση στρεµµάτων. Εξ αυτών, σε έκταση περίπου 506 στρεµµάτων, µετά από πρόταση του ήµου Πτολεµα δας, µε την υπ'αριθµ. Αρ.Πρ.Φ/Α/7.19/ΟΙΚ/22771/1885 (ΦΕΚ 1464 β/ ) ΚΥΑ ΥΠ.ΑΝ. και ΥΠΕ.ΧΩ..Ε, καθορίστηκε η θέση, η έκταση και τα όρια του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Πτολεµα δας, η έγκριση του φορέα Β.Ε.ΠΕ. και εγκρίθηκε η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η δηµιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεµα δας αποτελεί πρωτοβουλία του ήµου Πτολεµα δας και της Αναπτυξιακής ηµοτικής Επιχείρησης Πτολεµα δας, οι οποίοι και χρηµατοδότησαν όλες τις προαπαιτούµενες µελέτες για τη ολοκλήρωση του προβλεπόµενου από το Ν.2545/97 Φακέλου για τον καθορισµό ΒΕΠΕ. Ο ήµος Πτολεµα δας σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΙΤΕΣΚ και το Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών - ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 10

11 ΙΤΧΗ, στοχεύει στη δηµιουργία µιας σύγχρονης επιχειρηµατικής υποδοµής µέσω της αξιοποίησης της υφιστάµενης υποδοµής των εγκαταστάσεων όπου λειτουργούσε κατά το παρελθόν η επιχείρηση ΑΕΒΑΛ. Το Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεµα δας αφενός θα προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες εγκατάστασης σε υφιστάµενες επιχειρήσεις όχι µόνο της περιοχής της Πτολεµα δας αλλά και του Νοµού Κοζάνης ευρύτερα, αφετέρου θα προκαλέσει τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς θα προσφέρει µια σειρά από υποδοµές και υπηρεσίες αναγκαίες για τις πρώτες φάσης της ζωής µιας επιχείρησης. Επιπλέον σε συνδυασµό µε τη µεσοπρόθεσµη προοπτική για τη δηµιουργία διαµετακοµιστικού κέντρου και ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, εκτιµάται ότι θα προσελκύσει επιχειρήσεις και από άλλα µέρη της χώρας µας, οι οποίες επιθυµούν να αποκτήσουν µια επιχειρηµατική βάση που να εξυπηρετεί τη δραστηριότητα τους στην περιοχή της υτικής Μακεδονίας και των υτικών Βαλκανίων ευρύτερα. Η έκταση του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας περιλαµβάνει δυο ζώνες τοµείς: 1. Η ζώνη εγκατάστασης επιχειρήσεων (ζώνη 1) συνολικής έκτασης 433 στρεµµάτων 2. Η ζώνη, η οποία περιλαµβάνει κτίρια και υποδοµές µουσειακού χαρακτήρα, τα οποία µπορούν µε ορισµένες παρεµβάσεις (δεν αφορούν τις παρεµβάσεις που σχετίζονται και προτείνονται στα πλαίσια της πρότασης του ΒΙΟΠΑ) να καταστούν σε επόµενη φάση επισκέψιµα και εκµεταλλεύσιµα από το Φορέα ΒΙΟΠΑ. (ζώνη 2). Η έκτασης της ζώνης αυτής είναι 73 στρέµµατα. Ποσοστιαία Κατανοµή επί µέρους χρήσεων γης ΒΙΟ.ΠΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΜΒΑ Ο (τ.µ.) % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ζώνη Πρασίνου ,0% ιοικητικές Υπηρεσίες ,3% ρόµοι ,0% Χώροι Στάθµευσης ,9% Λοιποί Κοιν.Χώροι (Πράσινο κλπ) ,9% Σύνολο Κοινόχρηστων ,1% Ζώνη Μουσειακού Ενδιαφέροντος ,5% Χώρος Εγκατάστασης τασης Επιχ/σεων ,5% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11

12 Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ Εντός του γηπέδου της ΑΕΒΑΛ υφίσταται ένας µεγάλος αριθµός κτιρίων και εγκαταστάσεων. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 1) Κτίριο µονώροφο συµπιεστών αµµωνίας συνολικού εµβαδού τµ. 110, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 132 2) Κτίριο διώροφο καύσεως αµµωνίας, συνολικού εµβαδού 2622 τµ., κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 136 3) Κτίριο τριώροφο θει κής αµµωνίας, τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 145 4) Κτίριο διώροφο προπαρασκευής ασβεστολίθου, τ.µ. 250 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 140 5) Κτίριο πενταόροφο εγκαταστάσεως εξατµίσεως αµµωνίας τµήµα παραγωγής νιτρικών λιπασµάτων, τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141α 6) Κτίριο µονώροφο εγκαταστάσεως εξατµίσεως αµµωνίας, τ.µ. 409 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141c. 7) Κτίριο τετραώροφο εγκαταστάσεως εξατµίσεως αµµωνίας τµήµα παραγωγής Α.Ν.Α., τµ. 392 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141d 8) Κτίριο εγκαταστάσεως εκφορτώσεως και αποθηκεύσεως υλικού επικαλύψεως, τ.µ. 660 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141b 9) Κτίριο τριώροφο εγκαταστάσεως και εκφορτώσεως και αποθηκεύσεως υλικών επικάλυψης τ.µ. 143 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141e. 10) Πύργος κρυσταλλώσεως, µονώροφο τ.µ. 707, µε οπλισµένο σκυρόδεµα µε αριθµό 142 στο άνω τοπογραφικό. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 12

13 11) Αποθήκη µονώροφη λιπασµάτων εµβαδού τ.µ κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα και επικάλυψη λαµαρίνα όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Τετραώροφο κτίριο εκσακκίσεως και εκφορτώσεως λιπασµάτων τ.µ συνολικά, από οπλισµένο σκυρόδεµα µε αριθµό 149 στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα. 13) Μονώροφο κτίριο εκσακκίσεως και εκφορτώσεως λιπασµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα τ.µ. 781 µε αριθµό 149α στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα. 14) Κτίριο µονώροφο εγκατάστασης φορτώσεως φορτηγών αυτοκινήτων τ.µ. 900 από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 149 b. 15) Αποθήκη µονώροφη ασβεστ. Νιτρικής Αµµωνίας εµβαδού τ.µ , κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Αποθήκη µονώροφη Θει κής Αµµωνίας εµβαδού συνολικά τ.µ κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό και τούβλα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Αντλιοστάσιο γενικής υδραυλικής εγκαταστάσεως διώροφο τ.µ συνολικά όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 101 α. 18) Κτίριο διώροφο προπαρασκευής ύδατος τ.µ συνολικά, από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 103 α. 19) Κτίριο µονώροφο προπαρασκευής ύδατος τ.µ. 297 όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 103 b. 20) Σιλό διώροφο αποθηκεύσεως λιγνίτη τ.µ συνολικά κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κτίριο πενταόροφο προθρυµµατισµού λιγνίτη τ.µ. 486 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κεντρικός διώροφος σταθµός 6000 VOLTS τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Λεβητοστάσιο διώροφο τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό και τούβλα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 153. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 13

14 24) Υποσταθµός Ι διώροφος, τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Υποσταθµός ΙΙΙ διώροφος τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κεντρικό µονώροφο µηχανουργείο τ.µ , κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κτήριο µονώροφο οδηγών τ.µ. 100, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Συνεργείο αυτοκινήτων µονώροφο τ.µ. 400 κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 167α. 29) Γραφείο κινήσεως αυτοκινήτων, µονώροφο, από οπλισµένο σκυρόδεµα, τ.µ. 210, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 167 b. 30) Σταθµός αυτοκινήτων µονώροφος, από οπλισµένο σκυρόδεµα, 877 τ.µ., όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 167 c. 31) Κτίριο µονώροφο αντλιών πετρελαίου τ.µ. 75 από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 110 c. 32) Κτίριο διώροφο χηµείου εργοστασίου τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κεντρική αποθήκη µονώροφη ανταλλακτικών τ.µ. 1122, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κτίριο µονώροφο ζυγαριών τ.µ. 48 κατασκευή από τούβλα όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Ωροµετρείο τ.µ. 135 όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 171 b. 36) Κεντρική µονώροφη πύλη, θυρωρείο εµβαδού τ.µ.16 µε αριθµ. 171α στο τοπογραφικό διάγραµµα κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα 37) Κτίριο τετραώροφο ιοικήσεως τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Εστιατόριο µονώροφο εµβαδού τ.µ. 390, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 173 ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 14

15 39) Σταθµός Α Βοηθειών µονώροφο εµβαδού τ.µ. 494, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Πυροσβεστικός σταθµός µονώροφος εµβαδού τ.µ. 354, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Πρώην κτίριο λουτρών και νυν γραφεία Κ.Τ.Ε.Σ.Κ., είναι τριώροφο από οπλισµένο σκυρόδεµα τ.µ συνολικά, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) ΤΟΛ (στεγασµένα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα) αποθήκη υλικών υπ αριθµ.π1 έως Π12, Π48, Π(νέο), Π13, Π15-17, Π19-21 συνολικού εµβαδού τ.µ ) ΤΟΛ όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π18 (στεγασµένα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα) ηλεκτροτεχνείο εµβαδού 540 τ.µ. 44) Συνεργείο βαρέων µηχανηµάτων, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π24 εµβαδού 470 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη. 45) Eργαστήριο λεπτών οργάνων, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π26 εµβαδού 350 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη. 46) Γραφείο µηχανολογικής συντήρησης, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π29 εµβαδού 93 τ.µ. 47) Γραφείο χηµικών φυλακής, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π31 εµβαδού 93 τ.µ. 48) Γραφείο προσωπικού, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π32 εµβαδού 99 τ.µ. 49) Ξυλουργείο όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π36. 50) Συνεργείο µηχαν. προπαρ. εξαερ. λιγνίτη όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π30 51) Συνεργείο µηχαν. Συντηρ. Πλύσεως συνθέσεως όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π39. 52) ΤΟΛ όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π40 (στεγασµένα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα) συνεργείο υδραυλικών και µονωτών εµβαδού 180 τ.µ. 53) Συνεργείο εργοδηγών, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π44 εµβαδού 84 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη. 54) Γραφεία εργατών, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π45 εµβαδού 48 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 15

16 55) Κτίριο ζυγαριών, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π46 εµβαδού 30 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη. 56) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας ADMINISTR, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR1 εµβαδού 290 τ.µ., κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο. 57) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας CASALE, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR2 εµβαδού 290 τ.µ., κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο. 58) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας UNDE, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR3 εµβαδού 290 τ.µ., κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο. 59) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας SERVICE, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR4 εµβαδού 200 τ.µ., κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο. 60) Πύργος ψύξεως I από οπλισµένο σκυρόδεµα εµβαδού τ.µ. 385, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 162α 61) Κτίριο πενταόροφο προπαρασκευής λιγνίτη τµ συνολικά από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό µε αριθµό ) Κτίριο τριώροφο προπαρασκευής λιγνίτη τ.µ. 582 συνολικά από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό µε αριθµό ) Κτίριο εξαόροφο εξαεριώσεως λιγνίτη τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 105α 64) Κτίριο τριώροφο εξαεριώσεως λιγνίτη τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 105b 65) Κτίριο µονώροφο εξαεριώσεως λιγνίτη εµβαδού τ.µ. 530, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 105c 66) Αντλιοστάσιο µονώροφο ύδατος πλύσεως εµβαδού τ.µ. 270, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Α Πύργος ψύξεως νερού πλύσεως, µονώροφο εµβαδού 481 τ.µ., κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Β Πύργος µονώροφο ψύξεως ύδατος ψύξεως εµβαδού τ.µ. 216, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 109 ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 16

17 69) Κτίριο νότιας εισόδου αέρος τ.µ. 51 κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 116α 70) Κτίριο βόρειας εισόδου αέρος τ.µ. 51 κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 116b. 71) Κτίριο στροβιληστήρων αέρος τ.µ. 962 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 115b 72) Κτίριο µονώροφο κλασµατώσεως αέρος από οπλισµένο σκυρόδεµα τ.µ συνολικά, όπως φαίνεται µε τον αριθµό 115 α στο άνω τοπογραφικό. 73) Κτίριο διώροφο πλύσεως δι υγρού αζώτου, από οπλισµένο σκυρόδεµα τ.µ συνολικά όπως φαίνεται µε τον αριθµό 120 p στο άνω τοπογραφικό. 74) Κτίριο διώροφο συµπιεστών από οπλισµένο σκυρόδεµα εµβαδού συνολικά τ.µ , κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 120a,g,28,27,d,m 75) Κτίριο µετατροπής µονοξειδίου του άνθρακα τ.µ. 354 όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κτίριο διώροφο εγκαταστάσεων πλύσεως δι ύδατος από πίεση τ.µ συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126α 77) Πύργος απαεριώσεως τ.µ. 98, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126 ι. 78) Πύργος απαεριώσεως τ.µ. 180, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126i. 79) Μονώροφη εγκατάσταση πλύσεως δι αµµωνιούχου ύδατος τ.µ. 198, από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126 h. 80) Υποσταθµός Ι Ι τ.µ, διώροφος συνολικά, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κτίριο µονώροφο εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγού µονάδας τ.µ. 88 από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Κτίριο µονώροφο Εγκατ.Υπαιθρ. αποθήκης ανάµιξης λιγνίτη τ.µ. 96 από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 102a. 83) Μεταφορείς λιγνίτη, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 103. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 17

18 84) εξαµενή καθιζήσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) εξαµενές πετρελαίου (µαζούτ),όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 110a,b. 86) Κτίριο εγκατάστασης Αλκαζιτ, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Εγκατάσταση πλύσεως µε αµµωνιούχο νερό 15%, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126 c. 88) Αντλιοστάσιο πλύσεως µε νερό υπό πίεση, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126g. 89) Κτίριο συνθέσεως αµµωνίας, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Σφαιρικές δεξαµενές υγρής αµµωνίας επιφανείας 48 τ.µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 131a. 91) Εγκατάσταση φόρτωσης υγρής αµµωνίας, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 131h. 92) Αεριοφυλάκια, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 134a,b,c,d,e. 93) Εγκατάσταση απορροφήσεως Νιτρωδών αερίων, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) εξαµενές νιτρικού οξέως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Συµπιεστές αέρος οργάνων και πνευµ. Μεταφοράς, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 142a. 96) Γεφυροπλάστιγγα βαγονιών, εµβαδού 32 τ.µ., όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Γεφυροπλάστιγγα αυτοκινήτων, εµβαδού 32 τ.µ., όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) εξαµενή πετρελαίου, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 153a. 99) εξαµενή νερού γενικής χρήσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 160a. 100) εξαµενή ψυχρού νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 160b. 101) εξαµενή θερµού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 160c. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 18

19 102) Αντλιοστάσιο νερών ψύξεως και γενικής χρήσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Πύργος ψύξεως ΙΙ και ΙΙΙ, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 162b. 104) Πυργοδεξαµενή νερού ψύξεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 162c. 105) Πυργοδεξαµενή νερού γενικής χρήσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 162d. 106) Κτίριο προπαρασκευής ύδατος τροφοδοτήσεως λεβήτων, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163a. 107) Εγκατάσταση προκατασκευής πόσιµου ύδατος, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163b. 108) Αντλιοστάσιο φυσικού νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163c. 109) Αµµοφίλτρα νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163 d. 110) εξαµενή διευγάσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163e. 111) Αφαλάτωση νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163f. 112) Υπαίθριος σταθµός µετασχηµατιστών, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό ) Εγκατάσταση θειικού οξέως, µονώροφο κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα επιφανείας συνολικά 1396 τ.µ. όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Τα κτίρια τα οποία εµπίπτουν στη ζώνη 1 του ΒΙΟ.ΠΑ, αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο παρουσιάζεται το εµβαδόν του κάθε κτιρίου και η παλαιά και νέα χρήση για την οποία προορίζεται. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 19

20 Κτίρια ΑΕΒΑΛ προς επανάχρηση από το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας Α/Α* ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ ΟΝ (Τ.Μ.) ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΜΒΑ ΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Τ.Μ.) 164 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / 33 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 6000 V ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A111 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ** * Είναι η αρίθµηση µε την οποία φαίνονται στα σχέδια της προτεινόµενης χωροταξικής οργάνωσης. ** 400 τ.µ. περίπου θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα ιοίκησης (γραφεία, θερµοκοιτίδα κλπ), ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε φορείς κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 20

21 Περιγραφή ικτύων Υποδοµής Στον χώρο της ΑΕΒΑΛ βρίσκονται τα ακόλουθα δίκτυα υποδοµών, τα οποία κατασκευάστηκαν από το 1963 : (α) Οδικό ίκτυο, το οποίο αποτελείται από ασφαλτικό τάπητα, ο οποίος αναπτύσσεται σε µήκος µέτρων µε πλάτος 5-10 µέτρων, (β) Σιδηροδροµικό ίκτυο, το οποίο καλύπτει απόσταση µέτρων µε πλάτος 1,5 µέτρων, (γ) ίκτυο Χηµικών και Βιοµηχανικών Υδάτων. Είναι κατασκευασµένο σε µέσο βάθος 4 µέτρων, µε σωληνώσεις από εξα λωµένο κεραµικό, µέσης διατοµής Φ400 και το συνολικό του µήκος είναι 1580, (δ) ίκτυο Όµβριων Υδάτων, το οποίο είναι κατασκευασµένο σε µέσο βάθος 3 µέτρων, µε αγωγούς σκυροδέµατος, µέσης διατοµής Φ800 και το συνολικό του µήκος είναι 7250 µέτρων, (ε) δύο ίκτυα Ατµού 12 και 20 ατµοσφαιρών, το οποίο πρόκειται για εναέριο δίκτυο, κατασκευασµένο από κοινό χάλυβα, µέγιστης διατοµής Φ250,το µήκος του είναι µέτρων περίπου, (στ) ίκτυο Ψυκτικού Ψ Νερού. Είναι κατασκευασµένο µε σωληνώσεις από κοινό χάλυβα κυµαινόµενης διαµέτρου από Φ100 έως Φ1.300 και έχει µήκος 1150 µέτρων, (ζ) ίκτυο Νερού Γενικής Χρήσης. Έχει µήκος πάνω από και είναι κατασκευασµένο από κοινό χάλυβα κυµαινόµενης διαµέτρου από 250 έως 400 χιλιοστά, (η) ίκτυο Νερού Τροφοδοσίας Λεβήτων. Είναι κατασκευασµένο µε σωληνώσεις από κοινό χάλυβα διαµέτρου 200 χιλιοστά και έχει µήκος µέτρων. Οι παρεµβάσεις που γίνονται µε σκοπό τη µετατροπή του χώρου της πρώην Α.Ε.Β.Α.Λ. σε βιοτεχνικό πάρκο είναι οι ακόλουθες : (α) αποτίµηση λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων υποδοµής, (β) διαµορφώσεις χώρων, οι οποίες περιλαµβάνουν την αποµάκρυνση όλων εκείνων των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω της διαµόρφωσης και των αρχιτεκτονικών τους λειτουργιών καθώς και της παλιότητας και επικινδυνότητάς τους δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν και να ικανοποιήσουν τις στεγαστικές ανάγκες των προσερχοµένων στο βιοτεχνικό πάρκο νέων επιχειρήσεων. Επίσης περιλαµβάνουν την ασφαλή µεταφορά των επικίνδυνων, τοξικών προ όντων κατεδάφισης σε ασφαλή θέση, τη ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 21

22 διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και τη διαµόρφωση των χώρων στάθµευσης, (γ) εργασίες χωροταξικής αυτονόµησης του βιοτεχνικού πάρκου από το υπόλοιπο αγροτεµάχιο της πρώην Α.Ε.Β.Α.Λ. µε την ανέγερση περίφραξης, (δ) ανακαίνιση του κτιρίου όπου θα στεγαστεί το διοικητήριο µε τις κοινόχρηστες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, (ε) σύνδεση µε τα δίκτυα ρεύµατος, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών της χώρας και (στ) εξυγίανση χώρων χ αποθέσεων µε προβλήµατα ευστάθειας. Αποτίµηση Λειτουργίας και Συντήρησης των ικτύων Υποδοµής Σε ότι αφορά τα υφιστάµενα δίκτυα υποδοµών, σε πρώτη φάση και για την εγκατάσταση του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας προβλέπονται οι εξής έλεγχοι και βελτιώσεις: Οδικό ίκτυο. Το οδικό δίκτυο χρήζει βελτιώσεων σε πολλά σηµεία, όπου απαιτείται ασφαλτόστρωση. Επιπλέον σε ορισµένα σηµεία θα απαιτηθεί η διαπλάτυνσή του µε δεδοµένο ότι θα υπάρχει κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων. Η συνολική επιφάνεια υπολογίζεται σε τ.µ.. ίκτυο ισχυρών ρευµάτων. Το εν λόγω δίκτυο θα επανελεγθχεί αλλά εκτιµάται ότι δε χρήζει ιδιαίτερων παρεµβάσεων. ίκτυο τηλεπικοινωνιών. Οµοίως µε το δίκτυο ισχυρών ρευµάτων, το υφιστάµενο δίκτυο τηλεπικοινωνιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Θα απαιτηθούν όµως βελτιώσεις να αναβαθµίσεις προκειµένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν. Επιπλέον, υπάρχει και η προοπτική για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ, καθώς έχει προγραµµατιστεί η ανάπτυξη δικτύου στην περιοχή, το οποίο θα φθάσει µέχρι και τα όρια του προτεινόµενου ΒΙΟΠΑ. Συνεπώς στα έργα που αφορούν την αναβάθµιση του δικτύου τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να περιληφθεί και η ανάπτυξη δικτύου εντός των ορίων του ΒΙΟΠΑ. ίκτυο ύδρευσης. Θα επανελεγχθεί και θα γίνουν εργασίες βελτίωσης και αντικατάστασης τµηµάτων, όπου ενδεχοµένως παρουσιάζονται ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 22

23 προβλήµατα. Θα αποκοπούν µε ασφαλή τρόπο όλες οι συνδέσεις που αφορούν κτίρια που πρόκειται να κατεδαφιστούν. ίκτυο αποχέτευσης. Ισχύουν τα ίδια µε το δίκτυο ύδρευσης. ίκτυο Τηλεθέρµανσης. Προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου Τηλεθέρµανσης, το οποίο θα συνδεθεί µέσω αγωγού µεταφοράς στο υφιστάµενο δίκτυο Τηλεθέρµανσης της πόλης της Πτολεµα δας, προκειµένου να προσφερθεί στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις η ανταγωνιστική εναλλακτική ενεργειακή επιλογή της Τηλεθέρµανσης. Για τα υπόλοιπα δίκτυα δεν προβλέπονται παρεµβάσεις στην παρούσα φάση υλοποίησης των έργων του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 23

24 Ζώνες ΑΕΒΑΛ - Προοπτικές ανάπτυξης Με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος της ΑΕΒΑΛ και οι υφιστάµενες υποδοµές, αλλά και η βιοµηχανική ιστορία του τόπου, η γεωγραφική θέση της Πτολεµα δας και η παραγωγική βάση της περιοχής µια σειρά από δράσεις στρατηγικής σηµασίας για τον τοπικό και περιφερειακό σχεδιασµό µε σηµαντική επίδραση στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική ωριριµάζουν και µπορούν σταδιακά να προωθηθούν προς υλοποίηση. ράσεις επικεντρωµένες στους άξονες της καινοτοµίας επιχειρηµατικότηταςαειφορίας, βασισµένες στην ενεργειακή πρωτοπορία της περιοχής, στην τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναµικό και ανταποκρινόµενες στις ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες παραγωγικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους και από την παρούσα συγκυρία. Έτσι, άµεσα και µεσοπρόθεσµα σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην ΑΕΒΑΛ οι παρακάτω οµάδες δράσεων : 1) ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας 2) Εµπορευµατικό ιαµετακοµιστικό Κέντρο 3) Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 4) Εκπαιδευτική Μουσειακή Ζώνη 5) Σταθµός Βαρειών Οχηµάτων 6) Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών 7) Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 8) Ερευνητικά κέντρα Για την υλοποίηση κάθε µιας από τις οµάδες αυτές, ο ήµος Πτολεµα δας, σε συνεργασία µε την Πολιτεία, το επιστηµονικό δυναµικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και των Περιφερειακών Τµηµάτων υτ. Μακεδονίας, και µε ειδικούς συµβούλους και εκπροσώπους παραγωγικών τοµέων, στην παρούσα φάση προωθεί τα εξής : ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 24

25 1. Άµεση ολοκλήρωση της πολεοδοµικής µελέτης και των µελετών εφαρµογής των έργων υποδοµής του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας 2. Άµεση ολοκλήρωση των µελετών εφαρµογής και εκτέλεση των έργων ανακαίνισης των δικτύων υποδοµής του ΒΙΟ.ΠΑ. και της ΑΕΒΑΛ. 3. Προώθηση του επιχειρησιακού σχεδίου και του Κανονισµού Λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας 4. ηµιουργία και στελέχωση των διοικητικών και επιχειρησιακών φορέων και οµάδων εργασίας. 5. Στελέχωση, εγκατάσταση και λειτουργία του Ενεργειακού Ερευνητικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας και των δύο Ινστιτούτων, του Ενεργειακού Ερευνητικού Ινστιτούτου Καθαρών Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας (ΙΚΤΕ) και του Ινστιτούτου Ενεργειακών Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (ΙΠΕΤ), που ιδρύονται µε την από 18/7/2007 Ανακοίνωση του Υπ.Αν. 6. Αποµάκρυνση των κατεδαφιστέων κτιρίων και των αχρήστων υλικών του χώρου, προκειµένου να υλοποιηθούν άµεσα οι µελέτες εφαρµογής και οι αναπλάσεις του περιβάλλοντος χώρου της ΑΕΒΑΛ. 7. Επεξεργασία σχεδίων ανάπτυξης και προετοιµασία υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων της 4 Ης Προγραµµατικής περιόδου, του αναπτυξιακού νόµου, των Σ ΙΤ κλπ. 8. Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση και υποστηρικτικές µελέτες για την επέκταση του ΒΙΟ.ΠΑ. και την ένταξη της ΑΕΒΑΛ στον νέο Νόµο περί Επιχειρηµατικών Πάρκων. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 25

26 Πλεονεκτήµατα της ΑΕΒΑΛ ως θέσης εγκατάστασης Η προτεινόµενη θέση εγκατάστασης του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας και των επιµέρους τοµέων που προτείνονται να αναπτυχθούν στο Επιχειρηµατικό Πάρκο " ΑΕΒΑΛ " παρουσιάζει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία ενισχύουν σηµαντικά τη σκοπιµότητα αξιοποίησης της συγκεκριµένης περιοχής, µέσω της δηµιουργίας µιας επιχειρηµατικής υποδοµής. Πιο συγκεκριµένα : Εγγύτητα µε αστικό κέντρο. Η ΑΕΒΑΛ απέχει µόλις 2 χιλ. από την πόλη της Πτολεµα δας, η οποία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο της περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει άµεση πρόσβαση σε µια σειρά από δηµόσιες και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις. Βέβαια, προβλέπεται η εγκατάσταση τέτοιου είδους υπηρεσιών µελλοντικά και στους χώρους της ΑΕΒΑΛ. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει άµεση εξυπηρέτηση της περιοχής, και συνεπώς και των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν και κάλυψη αντίστοιχων αναγκών τους. Σύνδεση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών. Η σύνδεση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών είναι άµεση και έτοιµη. Η σύνδεση µε την Εγνατία Οδό είναι άµεση, µέσω του κλειστού αυτοκινητόδροµου, όπου ο κόµβος απέχει µόλις 1 χλµ. από το χώρο της ΑΕΒΑΛ. Μέσω της Εγνατίας οδού, η περιοχή συνδέεται µε τους άξονες Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή (σύνδεση µε Αλβανία διευρωπα κός άξονας) και Κοζάνη Φλώρινα Νίκη (σύνδεση µε FYROM πανευρωπα κός διάδροµος). Επιπλέον, υπάρχει σιδηροδροµική γραµµή η οποία διέρχεται από το γήπεδο εγκατάστασης της ΑΕΒΑΛ και µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες µεταφοράς. Η ΑΕΒΑΛ µέσω της Εγνατίας Οδού έχει πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη, στο Αεροδρόµιο Μακεδονία, καθώς και στα Αεροδρόµια Κοζάνης και Καστοριάς. Συνεπώς η θέση της περιοχής, ως προς τα χερσαία δίκτυα µεταφορών την καθιστά προσπελάσιµη και ελκυστική για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ύπαρξη αναγκαίων υποδοµών. Στην περιοχή της ΑΕΒΑΛ υφίστανται όλες οι απαραίτητες υποδοµές. Συγκεκριµένα η περιοχή διαθέτει εσωτερικό οδικό δίκτυο, εσωτερικό σιδηροδροµικό δίκτυο µήκους, δίκτυο χηµικών και βιοµηχανικών υδάτων, δίκτυο όµβριων υδάτων, δύο δίκτυα ατµού, δίκτυο ψυκτικού νερού, δίκτυο νερού γενικής χρήσης, δίκτυο νερού τροφοδοσίας ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 26

27 λεβήτων, δίκτυο νερού αφαλάτωσης, δίκτυο αποχέτευσης και δίκτυα ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών. Παράλληλα για την εναρµόνιση µε τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις µελετάται ήδη και θα εκτελεστεί άµεσα η ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός των υφισταµένων δικτύων υποδοµής στο τµήµα των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΠΑ. Ως προς το θέµα του αποδέκτη των ανθρωπογενών και βιοµηχανικών λυµάτων, προβλέπεται η σύνδεση µε τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Σταθµού του ήµου Πτολεµα δας, ο οποίος είναι εν λειτουργία. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο υψηλός αυτός βαθµός ετοιµότητας, δίνει σαφές πλεονέκτηµα στην περιοχή για τη λειτουργία της ως Επιχειρηµατικού Πάρκου. Τα προαναφερόµενα πλεονεκτήµατα και υποδοµές της περιοχής εγκατάστασης ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στα Κριτήρια Αξιολόγησης των Περιοχών για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις σύγχρονες Μελέτες και Προδιαγραφές καθώς και από το Νοµικό Πλαίσιο και ειδικότερα : Εγγύτητα σε αστικό κέντρο : o Πτολεµα δα,γεωγραφικό κέντρο Περιφέρειας υτ.μακεδονίας : σε απόσταση 2 χλµ. o Κοζάνη, διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο Περιφέρειας υτ.μακεδονίας : σε απόσταση 28 χλµ., µέσω καθέτου άξονα Εγνατίας οδού. Γειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης : o Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη o ΤΕΙ Κοζάνης, Κοίλα-Κοζάνης o Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη o Ινστιτούτο Ενέργειας ΕΚΕΤΑ/ΙΚΤΕΣΚ, Πτολεµα δα Εξυπηρέτηση από διεθνή δίκτυα µεταφορών : o Εγνατία Οδός, o Σιδηροδροµικό δίκτυο o Αεροδρόµια Κοζάνης και Καστοριάς o Αεροδρόµιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη Εξυπηρέτηση από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα : Ο νοµός Κοζάνης βρίσκεται µεταξύ των νοµών µε τον υψηλότερο δείκτη ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 27

28 ευρυζωνικότητας (τιµή 4), τιµή η οποία εκφράζει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Συνεπώς, τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της ΑΕΒΑΛ είναι αναµφισβήτητα, ιδιαίτερα µε την θεσµοθέτηση και επικείµενη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας. Ο υψηλός βαθµός ετοιµότητας ως προς τις υποδοµές και το συνεπαγόµενο χαµηλό κόστος επένδυσης «επιβάλλουν» την αξιοποίηση του συγκεκριµένου χώρου, µέσω της ανάπτυξής του ως βιοµηχανικής και επιχειρηµατικής περιοχής. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 28

29 Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας στην Περιοχή Χωροθέτηση Επιχειρήσεων Η σύγχρονη εµπειρία και πρακτική γύρω από το θέµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης και η θέση σε ισχύ του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, υπαγορεύουν την χωροθέτηση συγκεκριµένων χώρων στους οποίους πρέπει να συγκεντρώνονται οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες µιας περιοχής. Οι λόγοι που επιβάλλουν µια τέτοια εξέλιξη ανάγονται σε οικονοµικούς και χωροταξικούς παράγοντες,, ωστόσο ο πιο σηµαντικός θεωρείται το γεγονός ότι η οικονοµική διαδικασία καθώς αναπτύσσεται απαιτεί όλο και περισσότερο χώρο. Η έντονη πίεση για διαθέσιµο χώρο πηγάζει από το γεγονός ότι το Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Πτολεµα δας είναι πλέον κορεσµένο και δεν προσφέρει ιδιαίτερες ευκαιρίες για την εγκατάσταση βιοτεχνιών, µικρών βιοµηχανιών και επαγγελµατικών εργαστηρίων. Πολλές τέτοιες επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες ή ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν πλησίον της Πτολεµα δας, κάνοντας έτσι επιτακτική την ανάγκη χωροθέτησης και λειτουργίας Επιχειρηµατικού Πάρκου στην περιοχή, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες εγκατάστασης και µετεγκατάστασης βιοτεχνικών µονάδων και επαγγελµατικών εργαστηρίων που έως σήµερα εγκαθίστανται απρογραµµάτιστα, στον αστικό και περιαστικό ιστό (εντός ή εκτός) της πόλης. Η λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου Πτολεµα δας. αναµένεται ότι θα δώσει άµεσες λύσεις σε πολλές από τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη λύση άλλων σηµαντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πόλη της Πτολεµα δας, όπως είναι τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήµατα, ο θόρυβος, η ρύπανση κ.α. Η παροχή νέων οργανωµένων χώρων εγκατάστασης προς τις επιχειρήσεις της περιοχής θα συµβάλλει και στην αύξηση της απασχόλησης και την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της περιοχής: Λόγω των νέων θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν τόσο τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις που θα επεκτείνουν την δραστηριότητα τους, όσο και στις νέες επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στην περιοχή και θα προσφέρουν νέα προ όντα και υπηρεσίες. ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 29

30 Λόγω των περιορισµών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένες σήµερα και δεν µπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους όπως θα επιθυµούσαν. Λόγω της αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και των βιοµηχανικών και τεχνολογικών εµπειριών και επιτευγµάτων της περιοχής ( ΕΗ, Τηλεθέρµανση, Ενεργειακό Ερευνητικό Κέντρο υτ.μακεδονίας κλπ.) Λόγω της δηµιουργίας του Πόλου Καινοτοµίας και Ενέργειας που θα αποτελέσουν το ευνο κό περιβάλλον για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, συµπληρωµατικά και παράλληλα µε την λειτουργία των εξορυκτικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της ΕΗ. Στο θέµα της απασχόλησης δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια µελέτης και κατασκευής των έργων και λειτουργίας των νέων τοµέων και υποστηρικτικών δοµών της ΑΕΒΑΛ, και οι οποίες θα καλυφθούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από εργαζόµενους της περιοχής αλλά και από έγκριτα ιδρύµατα της χώρας µας (εργάτες, τεχνίτες, µηχανικοί, ειδικοί επιστήµονες, σύµβουλοι κλπ). Επίτευξη οικονοµιών συσπείρωσης Η σύγχρονη εµπειρία και πρακτική γύρω από το θέµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης, επιβάλλει την χωροθέτηση συγκεκριµένων χώρων, στους οποίους πρέπει να συγκεντρώνονται οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες µιας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό και µέσω της παροχής µιας σειράς υποδοµών και διευκολύνσεων σ` αυτούς τους χώρους εγκατάστασης, ενισχύεται η βιοµηχανική ανάπτυξη µιας περιοχής και επιτυγχάνονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, τα οποία εκφράζονται µέσα από τις οικονοµίες συσπείρωσης. Οι οικονοµίες συσπείρωσης είναι διάφορα πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την τοπική συσπείρωση περισσότερων επιχειρήσεων. ιακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : 1) πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την επέκταση της παραγωγής µιας επιχείρησης σε µια καθορισµένη τοποθεσία (οικονοµίες κλίµακας large scale economics), ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 30

31 2) πλεονεκτήµατα που προκαλούνται από την τοπική συγκέντρωση οµοειδών επιχειρήσεων (localization economics) και 3) πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την τοπική συγκέντρωση επιχειρήσεων διάφορων κλάδων δραστηριότητας (urbanization economics). Λόγω παροχής έτοιµης υποδοµής µε χαµηλό κόστος, δηµιουργίας εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας και υιοθέτησης του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας και της ΑΕΒΑΛ σαν ενιαίας µονάδας, η αντιµετώπιση των προβληµάτων κάνει πιο εύκολη την λύση τους. Ειδικότερα, το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας που αποτελεί την πρώτη φάση ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου "ΑΕΒΑΛ" θα επιλύσει µια σειρά από προβλήµατα των επιχειρήσεων που αφορούν το management και την αναποτελεσµατική κρατική δράση. Επιπλέον : θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης θα ενισχύσει τις επενδύσεις, θα διαφοροποιήσει την βιοµηχανική υποδοµή και την ανάπτυξη των βιοµηχανικών συµπλεγµάτων θα αυξήσει την παραγωγικότητα θα βελτιώσει τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας και θα µειώσει το µεταφορικό κόστος Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα δας σε πρώτη φάση, καθώς και η ανάληψη προσφοράς των υπηρεσιών Marketing, οργάνωσης επιχειρήσεων και πληροφόρησης από τον αντίστοιχο φορέα, σε δεύτερη φάση, αναµένεται να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο όλες τις κατηγορίες πλέον των οικονοµιών συσπείρωσης, που ακόµη και µε τις απαισιόδοξες προβλέψεις για εξέλιξη ορισµένων µεγεθών (πληθωρισµός, εργατικές αµοιβές κλπ) θα ωφελήσουν σηµαντικά τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις. Συµβολή στην αναπτυξιακή πορεία του Νοµού Κοζάνης Η δηµιουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου στην Πτολεµα δα εκτιµάται ότι συµβάλλει ουσιαστικά στην γενικότερη προσπάθεια ανάσχεσης της αναπτυξιακής µονοµέρειας λόγω της κυριαρχίας της λιγνιτικής εκµετάλλευσης και των ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας

Θέµα : Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 Ε-mail : dhptol@otenet.gr Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :.Ε.ΤΗ.Π. Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 349 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΦΕΚ 2335Β/20 9 2013) Κίνητρα, οφέλη, υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή στο Ν.

ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΦΕΚ 2335Β/20 9 2013) Κίνητρα, οφέλη, υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή στο Ν. ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΦΕΚ 2335Β/20 9 2013) Κίνητρα, οφέλη, υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή στο Ν.3982/2011 Τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ιδρύθηκε το 1986 από οµάδα επιχειρηµατιών µε πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του 14/2/2012 Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ-ΤΔΜ σχετικά με το κόστος θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πτολεμαΐδας. Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο. Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δήμος Πτολεμαΐδας. Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο. Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμος Πτολεμαΐδας Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα