ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008"

Transcript

1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ηµερίδα για την Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δηµόσιου Τοµέα 21 Μαΐου 2008

2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της ενηµέρωσης είναι η παρουσίαση των Γεωγραφικών Υλικών της, και ειδικότερα της χορήγησής τους προς το κοινό.

3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΛΟΓΟΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιδρύθηκε το 1889 και αποτελεί τον αρχαιότερο Χαρτογραφικό Οργανισµό της χώρας µας. Είναι µια ανεξάρτητη Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού, που υπάγεται στη Διεύθυνση Γεωγραφικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΔΓΕ/ΓΕΣ), και εδρεύει στην Αθήνα.

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγκαταστάσεις Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού () Ευελπίδων 4, Πεδίον Άρεως, Αθήνα

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παράγει, διαχειρίζεται και διανέµει Γεωγραφικά Υλικά, που καλύπτουν όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα Γεωγραφικά Υλικά παράγονται βάσει ετήσιου προγράµµατος εγκεκριµένου από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), µε κύρια προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων της Χώρας. Τα Γεωγραφικά Υλικά που χορηγούνται σε Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,., Ν.Π.Ι.Δ. και φυσικά πρόσωπα, υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Χώρας και τις ανάγκες του Δεδοµένων. κοινού για απόκτηση Γεωγραφικών

7 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα Γεωγραφικά Υλικά που διατίθενται σε Δηµόσιες Υπηρεσίες και κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη είναι: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5.000 ΧΑΡΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50.000, 1: , 1: , ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5.000 ή 1: ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ - ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΑ - ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 1: , 1:

8 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα Γεωγραφικά Υλικά παράγονται από τη σύµφωνα µε: Τις ισχύουσες στρατιωτικές προδιαγραφές τυποποίησης του ΝΑΤΟ (STANAG). Προδιαγραφές EUROGEOGRAPHICS Προδιαγραφές άλλων διεθνών Χαρτογραφικών Οργανισµών Πλήρης κατάλογος των διατιθέµενων Γεωγραφικών Υλικών παρέχεται στην ιστοσελίδα της

9 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Τοπογραφικά Διαγράµµατα (Τ.Δ.).) Τιµή: : 18 / τεµ.

10 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Φύλλα Χάρτη Τιµή: : 7 / τεµ.

11 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Φύλλα Χάρτη Τιµή: : 5 / τεµ.

12 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Φύλλα Χάρτη Τιµή: : 5 / τεµ.

13 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Φύλλα Χάρτη Τιµή: : 5 / τεµ.

14 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Φύλλο Χάρτη Τιµή: : 6.50 / τεµ.

15 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5.000 ή 1: Φύλλα Χάρτη Τιµή: : 7 / τεµ.

16 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους format: ASCII, ArcINFO Χάρτες σε ψηφιακή µορφή format: Raster, Vector Διανυσµατικά δεδοµένα σε διάφορα θεµατικά επίπεδα format: dxf, ArcINFO

17 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους Τιµή από 0.20 / km 2 έως 3 /km 2 ανάλογα µε την ανάλυση Ελάχιστη χρέωση 36

18 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ψηφιακοί Χάρτες Οι κλασικοί χάρτες χορηγούνται και σε ψηφιακή µορφή είτε ως εικόνες (raster) είτε ως διανύσµατα (vector). raster vector Τιµές Raster: Από 40 έως 110 Τιµές Vector: Από 50 έως 800 (ανάλογα µε ύπαρξη γεωαναφοράς) ) (ανάλογα( µε τον αριθµό επιπέδων)

19 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Διανυσµατικά δεδοµένα σε διάφορα θεµατικά επίπεδα (ισοϋψείς καµπύλες, οδικό δίκτυο, ακτογραµµή, ονοµατολογία κ.α.) Από το 2005 παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση των αιτήσεων χορήγησης Γεωγραφικών Υλικών από εταιρείες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (130 αιτήσεις για αιολικά πάρκα κ.α.) Ισοϋψείς καµπύλες Τιµή 3 /km 2 (ελάχιστη χρέωση 36 )

20 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Χαρτογραφικό Υπόβαθρο σε διάφορα επίπεδα για δηµιουργία Χαρτών από Ιδιωτικούς Φορείς

21 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σηµεία κλασικού τριγωνοµετρικού δικτύου, Τιµή: : 6 / σηµείο 200 σηµεία δικτύου GPS, Τιµή: : 10 / σηµείο

22 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ σηµεία χωροσταθµικού δικτύου, Τιµή 7.60 / σηµείο

23 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΧΑΡΤΕΣ Βαρυτοµετρικοί Χάρτες, Τιµή 30 / τεµ. Βαρυτοµετρικό Δίκτυο αποτελούµενο από σηµεία. Τιµή 6 / σηµείο

24 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΧΑΡΤΕΣ Γεωµαγνητικοί Χάρτες, Τιµή 30 / τεµ. Γεωµαγνητικό Δίκτυο αποτελούµενο από 150 σηµεία. Τιµή 6 / σηµείο

25 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αεροφωτογραφίες έγχρωµες, Έτη Λήψεως: : Τιµή 16 / τεµ.

26 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αεροφωτογραφίες ασπρόµαυρες, Έτη Λήψεως: : Τιµές από 5.50 /τεµ τεµ. έως 9 /τεµ τεµ.

27 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Μεγεθύνσεις Αεροφωτογραφιών, Τιµές από /τεµ. έως 34 /τεµ.

28 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ τιµή 1.90 /τεµ τεµ.

29 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Η χορήγηση Γεωγραφικών Υλικών της στο κοινό πραγµατοποιείται από τις εγκαταστάσεις της σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Πρόγραµµα λειτουργίας Χορήγησης: ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00-12:30 Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Ευελπίδων 4, Πεδίον Άρεως,, 11362, Αθήνα Τηλέφωνο ενηµέρωσης κοινού: : Fax: ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00-12:30 Ιστοσελίδα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-12:30

30 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τµήµα Χορήγησης Γεωγραφικών Υλικών της

31 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (τεµ) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τοπογ. Διαγράµµατα 1:5000 Χάρτες Διαφόρων Κλιµάκων Ψ.Μ.Ε.-Υψοµ. Καµπύλες ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ Ψηφιακοί Χάρτες Σάρωση Αεροφωτογραφιών ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συντεταγµένες σηµείων τριγ/κού δικτύου Χωροσταθµικές Αφετηρίες ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αεροφωτογραφίες Μεγεθύνσεις Αεροφωτογραφ

32 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

33 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ _._.-.!!. 1:5000

34 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / _

35 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

36 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η χορηγεί τα προϊόντα της στο κοινό βάσει των: Ν.Δ /71 «Περί«Ανασυγκροτήσεως» Ν.3257/ (ΦΕΚ( 143Α Α / ) ΠαΔ 1-4/2003/ΓΕΕΘΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ (ΥΣΠ)/ΤΑΑ Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα χορηγούµενα Γεωγραφικά Υλικά διακρίνονται σε: Αδιαβάθµητα, τα οποία χορηγούνται χωρίς περιορισµούς σε κάθε ενδιαφερόµενο. Διαβαθµισµένα, τα οποία περιέχουν παραµεθόριες περιοχές και χορηγούνται στο κοινό υπό προϋποθέσεις κατόπιν έγκρισης από το ΓΕΣ.

37 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η χορηγεί τα προϊόντα της στο κοινό υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανονισµών ασφαλείας διαβαθµισµένου υλικού, όπου απαιτείται, καθώς και των ισχυουσών διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι πολίτες εξυπηρετούνται µε την προσέλευσή τους στη ή µε αλληλογραφία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων µέσα από την ιστοσελίδα της Οι δυνατότητες εξυπηρέτησης του κοινού θα αυξηθούν σύντοµα στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

38 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Στα πλαίσια µιας διαρκούς προσπάθειας ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσιών, η συµµετέχει στον στρατηγικό σχεδιασµό του ΥΠΕΘΑ για την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε στόχο την ανάδειξη της Υπηρεσίας σε ανταγωνιστικό φορέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πολίτη, των Επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα. Στο πλαίσιο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», προβλέπεται η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης και Διάχυσης της γεωγραφικής πληροφορίας και η δηµιουργία βάσης γεωγραφικών δεδοµένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Η λειτουργία του αναµένεται µέχρι το τέλος του 2008.

39 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η επιδιώκει να επιτύχει µε το έργο αυτό τα παρακάτω: Να προσφέρει στον πολίτη άµεση πληροφόρηση για τα Γεωγραφικά Υλικά που χορηγούνται από τη και τη δυνατότητα να τα εντοπίζει, επιλέγει και προµηθεύεται µε µεθόδους ηλεκτρονικού εµπορίου από ένα πλήθος περίπου διαφορετικών Γεωγραφικών Υλικών (χάρτες, αεροφωτογραφίες κ.α.)..). Να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα της Υπηρεσίας και να συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση της απόδοσης της στον τοµέα της παραγωγής.

40 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Αίθουσα Εξυπηρετητών Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος

41 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γεωευρετήριο

42 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ηλεκτρονικό Κατάστηµα

43 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Διαδικασία Ηλεκτρονικής Παραγγελίας

44 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Διαδικασία Ηλεκτρονικής Παραγγελίας

45 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα Γεωγραφικά αποτελεσµατικά στη Υλικά που Γεωγραφική παράγει η Υποστήριξη των συµβάλουν Ενόπλων Δυνάµεων και αποτελούν αξιόπιστο Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το σχεδιασµό και υλοποίηση των αναπτυξιακών τεχνικών έργων της χώρας. Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της διάχυσης της Γεωγραφικής Πληροφορίας η υλοποιεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στα παραγόµενα Γεωγραφικά Υλικά της.

46 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ()

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ταχ. Δν/ση : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18110 Πληροφορίες : Πετράκη Ελένη - Σαραντή Μαρία Τηλέφωνο : 2104990439-433 Fax : 2104942033 Ώρες: 9:30-12:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Title Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Creator Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ)

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Προϋπολογισμός: 6,560,000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 Ε.Π ΚτΠ 2000-2006 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακό Περιεχόμενο» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα