ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : (ΦΕΚ: 391/ / )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : 210 6918088 th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr (ΦΕΚ: 391/ /11.4.2005)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Θ. ερµεντζόπουλος Τηλέφωνο : Fax : Προς: Κοιν: Αθήνα Αρ. Πρωτ: )ΥΠΕΚΑ /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Αµαλιάδος 17 Αθήνα ) ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Υ ΟΜ ιοικητήριο Ψαρών 15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ) ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Ψαρών 15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ )κο ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ Γεωλόγο αµοφώντος 6 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Έγκριση της µελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για δόµηση της περιοχής επέκτασης του εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδίου στην περιοχή του οικισµού της Μικράς Μαντίνειας του ήµου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μεσσηνίας και σχετική Γνωµοδότηση στα πλαίσια της αντίστοιχης Πολεοδοµικής µελέτης ΣΧΕΤ: α) Απόφαση 458/ /Γεν. Γρ. Περ. Πελοποννήσου (ΦΕΚ: 391/ / ) β) Η από Γνωµοδότηση του Κεντρικού ΣΧΟΠ, Συνεδρία 8 η, Πράξη 63 γ) Η από Σύµβαση Ανάθεσης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της περιοχής Μικράς Μαντίνειας (αριθµ. πρωτοκ. ήµου Καλαµάτας 39652/2011) δ) 43566/ /ΥΠΕΚΑ- /νση Π.Σ Τµ. Β (αριθµ. πρωτοκ. ΟΚΚ: 44212/ ) σε συνέχεια του 54797/ / ήµος Καλαµάτας- /νση Τ.Υ ε) 65383/ / ήµος Καλαµάτας /νση Τ.Υ (αριθ. πρωτοκ. ΟΚΚ: 51101/ και 52456/ ) στ) 3665/ / ήµος Καλαµάτας /νση Τ.Υ (αριθ. πρωτοκ. ΟΚΚ: 3692/ ) ζ) 3692/ /ΥΠΕΚΑ- /νση Ο.Κ.Κ Τµ. Γ η) 19573/ / ήµος Καλαµάτας /νση Τ.Υ (αριθµ. πρωτοκ. ΟΚΚ: 19236/ ) θ) 4769/ / ήµος Καλαµάτας /νση Τ.Υ (αριθµ. πρωτοκ. ΟΚΚ: 6126/ ι) 6126/ /ΥΠΕΚΑ /νση Ο.Κ.Κ Τµ. Γ ια) 23058/2436/ / ήµος Καλαµάτας /νση Τ.Υ (αριθµ. πρωτοκ. ΟΚΚ: 29188/ ) ιβ) Όλη η ηλεκτρονική αλληλογραφία που αφορά στο θέµα ιγ) Η Υ.Α 16374/3696/98 ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 723/Β/98) «Περί εγκρίσεως προδιαγραφών για την

2 εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές». Αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.1 Από την εισήγηση της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού που αφορά στην (β) σχετική Γνωµοδότηση, προκύπτει ότι ο ήµος Καλαµάτας µε το υπ αριθµ /5275/ έγγραφό του υπέβαλε στην /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ φάκελο της Β Φάσης της Πολεοδοµικής Μελέτης του οικισµού και της επέκτασης της περιοχής Μικρής Μαντίνειας του ήµου Καλαµάτας, Μεσσηνίας µετά την ολοκλήρωση της 1 ης ανάρτησης. Για την τεκµηρίωση της Πολεοδοµικής Μελέτης από πλευράς Γεωλογικής Καταλληλότητας για όµηση της ως άνω περιοχής διαβιβάστηκε στην /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού µε το υπ αριθµ / / ήµος Καλαµάτας έγγραφο, αντίγραφο της σχετικής γεωλογικής µελέτης για έλεγχο και έγκριση. 1.2 Με το (δ) σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε η προαναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο 1.1 γεωλογική µελέτη στην ΟΚΚ. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στοιχείων της διενεργήθηκε από τον υπάλληλο της ιεύθυνσής µας Θεµιστοκλή ερµεντζόπουλο Γεωλόγο M.Sc Γεωτεχνικό. Οι διαπιστώσεις του πρώτου ελέγχου γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο της εν θέµατι µελέτης και συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: Η λεπτοµέρεια των στοιχείων της µελέτης και της σχετικής γεωλογικής έρευνας πεδίου δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κλίµακας του αντιστοίχου πολεοδοµικού σχεδιασµού. Αυτό οφείλεται διότι ενώ η πολεοδοµική µελέτη είχε συνταχθεί σε κλίµακα 1:2000, όπως πιστοποιείται από τους συνηµµένους στο (στ) σχετικό χάρτες, αντιθέτως µε την (γ) σχετική Σύµβαση του ήµου Καλαµάτας µε τον Ανάδοχο της εν θέµατι µελέτης, άρθρο 1: «Αντικείµενο Μελέτης», επιβλήθηκε η σχετική παραδοτέα γεωλογική τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση να γίνει σε κλίµακα 1: Με το (ζ) έγγραφό µας δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες προκειµένου να χορηγηθούν στον Ανάδοχο της Μελέτης τα κατάλληλα τοπογραφικά υπόβαθρα από την ιευθύνουσα Υπηρεσία της σχετικής Πολεοδοµικής Μελέτης η οποία σύµφωνα µε το (στ) σχετικό είναι η /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ. 1.3 Με το (η) σχετικό υποβλήθηκε νέα µελέτη στα πλαίσια της οποίας οι ζώνες γεωλογικής καταλληλότητας για δόµηση οι οποίες προέκυψαν από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της γεωλογικής έρευνας πεδίου και όλων των διαθεσίµων στοιχείων χαρτογραφήθηκαν σε τοπογραφικό υπόβαθρο κλίµακας 1:2000. Στα πλαίσια του 2 ου ελέγχου διαπιστώθηκε ότι µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία της µελέτης καθίστατο δυνατή λεπτοµερέστερη ανάλυσή τους και κατά συνέπεια πιο λεπτοµερής κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση των ζωνών γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής του θέµατος και διαµόρφωση πιό σαφών προϋποθέσεων γεωλογικής καταλληλότητας για δόµηση. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού διενεργήθηκε 2 ος έλεγχος της µελέτης και δόθηκαν διαδοχικές λεπτοµερείς οδηγίες και υποδείξεις από τον ελέγχοντα την µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας προς την Ανάδοχό της για: α) τις τελικές συµπληρώσεις και τροποποιήσεις και την διάταξη του κειµένου της σχετικής τεχνικής έκθεσης β) την πιο εξειδικευµένη συνθετική παρουσίαση στοιχείων των διαφόρων παραµέτρων οι οποίες υπεισέρχονται στην κατηγοριοποίηση και στην οριοθέτηση των ζωνών γεωλογικής καταλληλότητας 1.4 Με το (θ) σχετικό έγγραφο υποβλήθηκαν στην ιεύθυνσή µας από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Καλαµάτας, προκειµένου να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο της µελέτης του θέµατος, τα ακόλουθα: α) Κτηµατογραφικό διάγραµµα, κλίµακας 1:2000, σε τοπογραφικό υπόβαθρο όµοιο µε εκείνο που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνταξη των µελετών Πολεοδόµησης και Γεωλογικής Καταλληλότητας της περιοχής. Επί αυτού είναι σχεδιασµένο το όριο της περιοχής µελέτης και οι πίνακες των συντεταγµένων των κορυφών του πολυγώνου του ορίου αυτού. 2

3 β) Το τοπογραφικό διάγραµµα µε τα όρια Αιγιαλού Παραλίας της περιοχής κλίµακας 1:500. Τα παραπάνω διαγράµµατα είχαν ζητηθεί από την Υπηρεσία µας µε το (ζ) σχετικό έγγραφό της να χορηγηθούν στον Ανάδοχο της µελέτης προκειµένου να τα αξιοποιήσει κατά την σύνταξή της. 1.5 Με το (ι) σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας µας διαβιβάσθηκε φύλλο ελέγχου µε τις τελικές αναλυτικές παρατηρήσεις του ελέγχοντος την µελέτη για τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που έπρεπε να γίνουν µετά και από συναξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στα ρέµατα της περιοχής και περιέχονται στην (α) σχετική Απόφαση καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 του παρόντος, προκειµένου να προχωρήσει στην έγκριση της µελέτης. 1.6 Αφού προσαρµόστηκε κατάλληλα σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο 1.5 του παρόντος, η µελέτη του θέµατος υποβλήθηκε για τελικό έλεγχο και έγκριση µε το (ια) σχετικό έγγραφο. 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Μετά τον έλεγχο της µελέτης του θέµατος στην τελική µορφή της που υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας µε το (η) σχετικό και αφού συναξιολογήθηκαν και τα στοιχεία που περιέχονται στην (α) σχετική απόφαση καθώς και στους χάρτες που µας υποβλήθηκαν µε το (θ) σχετικό, διαπιστώθηκε ότι περιγράφονται επαρκώς µε την ακρίβεια της κλίµακας σύνταξης της µελέτης 1:2000, οι γεωλογικές και τεχνικογεωλογικές συνθήκες θεµελίωσης ή εκείνες που σχετίζονται µε υπαρκτούς ή δυνητικούς γεωλογικούς κινδύνους που αφορούν στην περιοχή της µελέτης αυτής. Κατά συνέπεια τεκµηριώνονται αντιστοίχως οι χαρακτηρισµοί και η οριοθέτηση των ζωνών γεωλογικής καταλληλότητας για δόµηση καθώς και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις και προτάσεις για ασφαλή θεµελίωση. 2.2 Συµφωνούµε µε τους χαρακτηρισµούς της µελέτης του θέµατος για την γεωλογική καταλληλότητα της υπό µελέτη περιοχής όπως παρατίθενται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 7, σελίδες του τεύχους της τεχνικής έκθεσης και όπως οι αντίστοιχες ζώνες οριοθετούνται στον σχετικό χάρτη κλίµακας 1:2000. Επίσης συµφωνούµε µε τις προτάσεις της µελέτης του θέµατος, όπως παρατίθενται στο κεφάλαιο 8, σελίδες του τεύχους της τεχνικής έκθεσης. 2.3 Θεωρούµε κατόπιν των ανωτέρω ότι η εν θέµατι µελέτη είναι πλήρης και έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές οι οποίες έχουν εγκριθεί µε την (ιγ) σχετική Υπουργική Απόφαση. Επισηµαίνουµε ότι την ευθύνη για την ακρίβεια των περιεχοµένων σε αυτήν στοιχείων φέρει ο συντάξας την µελέτη αυτή γεωλόγος. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ως έχει στην τελική της µορφή που µας υποβλήθηκε µε το (η) σχετικό, την Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της περιοχής του οικισµού και των επεκτάσεων Μικρής Μαντίνειας του ήµου Καλαµάτας, Μεσσηνίας η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης του εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδίου στην περιοχή αυτή. 3. ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΟΥΜΕ ότι οι ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας για δόµηση στην περιοχή του θέµατος καθορίζονται όπως παρακάτω: Περιοχές Γεωλογικά ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ για δόµηση (Κ) Χαρακτηρίζονται τα τµήµατα της περιοχής µελέτης που δοµούνται: α) από ηµιβραχώδεις έως βραχώδεις Νεογενείς µαργαϊκούς και συνεκτικούς γαιώδεις Πλειστοκαινικούς χερσαίους σχηµατισµούς µε σχετικά ήπιες κλίσεις και β) από µικρές εµφανίσεις ασβεστολίθων δολοµιτών της ενότητας της Τρίπολης που εισέρχονται εντός της προς πολεοδόµηση περιοχής. 3

4 Περιοχές Γεωλογικά ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για δόµηση (ΚΠ1) Χαρακτηρίζονται τα τµήµατα της περιοχής µελέτης που δοµούνται από τις αλλουβιακές αποθέσεις ή αποσαθρωµένες µάργες του πεδινού τµήµατος πάνω από την ισοϋψή των 4 µέτρων. Οι προϋποθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας είναι οι ακόλουθες: 1. Όπου το πάχος των αλλούβιων σχηµατισµών είναι σχετικά µικρό και αντιστοίχως σε µικρό βάθος από την επιφάνεια συναντάται το βραχώδες υπόβαθρο (µάργα), θα πρέπει να γίνεται αφαίρεση του επιφανειακού αλλουβιακού µανδύα και θεµελίωση επάνω στην µάργα όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αν το πάχος των αλλούβιων είναι µεγάλο η θεµελίωση να γίνεται επί των αλλούβιων µε κατάλληλη ενίσχυσή της. 2. Οι προσωρινές ή µόνιµες εκσκαφές θεµελίωσης, που θα γίνονται στους σχηµατισµούς αυτούς, θα πρέπει να µη διαµορφώνουν πρανή µε κλίσεις µεγαλύτερες των 2.1 (υ:β). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και ευστάθειας των πρανών. 3. Η εξασφάλιση της ευστάθειας έναντι ολισθήσεως του πρανούς επί του οποίου θα εδρασθεί η κατασκευή, αλλά και των ανάντη πρανών, των οποίων η αστοχία µπορεί να επηρεάσει την κατασκευή. Περιοχές Γεωλογικά ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για δόµηση (ΚΠ2) Χαρακτηρίζονται τα τµήµατα της περιοχής επέκτασης που δοµούνται από αλλουβιακές αποθέσεις και αποσαθρωµένες µάργες οι οποίες εµφανίζονται µέσα στην µορφολογικά χαµηλότερη πεδινή περιοχή (απόλυτο υψόµετρο < 4,0 µέτρων), λόγω αφενός της πολύ υψηλής στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα και αφετέρου του πιθανού κίνδυνου ρευστοποίησης ενδεχοµένων κορεσµένων αµµοϊλυωδών υλικών, µετά από σεισµική δράση. Οι προϋποθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας είναι οι ακόλουθες: 1. Η εξασφάλιση της στεγανότητας των υπόγειων χώρων των κτιριακών έργων σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής 2. Η λήψη µέτρων προστασίας και αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής της θεµελίωσης των κτιριακών έργων 3. Η κατασκευή δικτύου για την οµαλή αποστράγγιση και παροχέτευση των όµβριων, για την αποφυγή της συγκέντρωσης λιµναζόντων νερών 4. Η εξασφάλιση της ευστάθειας τυχόν κατάντη πρανών τα οποία βρίσκονται εντός των χαρακτηρισµένων ως ακατάλληλων για δόµηση περιοχών (ΑΚ2) 5. Η εξασφάλιση της ευστάθειας έναντι ολισθήσεως των ανάντη πρανών των οποίων η αστοχία µπορεί να επηρεάσει την κατασκευή. Περιοχές ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ Γεωλογικής ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ γιά δόµηση (ΑΜΦ) Χαρακτηρίζονται οι ζώνες πλάτους 20 µέτρων στα ανάντη εκατέρωθεν των κορυφών των πρανών των όχθεων του µη οριοθετηµένου ρέµατος της περιοχής. Περιοχές Γεωλογικά ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ για δόµηση α) Περιοχές Γεωλογικά Ακατάλληλες (ΑΚ1) Χαρακτηρίζονται οι περιοχές που βρίσκονται εντός της προς πολεοδόµηση περιοχής και στις οποίες η κλίση των πρανών ξεπερνά τις 30 Ο και κατά θέσεις είναι πολύ απότοµη. Περιλαµβάνουν τα απότοµα τα πρανή των όχθεων των οριοθετηµένων ρεµάτων της περιοχής που επίσης είναι ζώνες ακατάλληλες για δόµηση, αλλά και άλλες θέσεις πρανών µε απότοµη κλίση εκτός των οριοθετηµένων ρεµάτων οι οποίες συνίστανται από χαλαρά κροκαλοπαγή που εύκολα µπορούν να υποστούν αστοχίες και να ολισθήσουν. 4

5 β) Περιοχές Γεωλογικά Ακατάλληλες (ΑΚ2) Χαρακτηρίζονται τα τµήµατα της προς πολεοδόµηση περιοχής που αποτελούνται από παραθαλάσσια πρανή µεγάλων κλίσεων και κρηµνούς. Σε αυτά η διάβρωση που συντελείται από την θάλασσα είναι συνεχής και έχει υποσκάψει τα πρανή σε πολλές θέσεις µε µεγάλο κίνδυνο για κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Το κόστος των έργων αντιστήριξης που θα πρέπει να γίνουν σε συνάρτηση µε την σεισµική επικινδυνότητα της περιοχής τεκµαίρεται ότι καθιστά απαγορευτική την δόµηση συνήθων κατασκευών. Οι περιοχές αυτές οριοθετούνται, λαµβάνοντας αυξηµένο συντελεστή ασφαλείας, µεταξύ της γραµµής η οποία ενώνει τους πόδες των απότοµων πρανών και εκείνης η οποία ενώνει τα σηµεία τα οποία απέχουν από τις κορυφές τους και προς τα ανάντη τους, οριζόντια απόσταση ίση µε το ύψος των πρανών αυτών. γ) Περιοχές Γεωλογικά Ακατάλληλες (ΑΚ3) Χαρακτηρίζονται οι ζώνες των οριοθετηµένων ρεµάτων που διασχίζουν την προς πολεοδόµηση περιοχή για την οµαλή αποστράγγιση των όµβριων και την προστασία από πληµµύρες. Κατά τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, η δόµηση επιτρέπεται έξω από την θεσµοθετηµένη οριογραµµή του ρέµατος, σύµφωνα µε τους όρους δόµησης της περιοχής, µόνο εφόσον έχουν κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέµατος. Εάν δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέµατος, η δόµηση επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 10 µ. από την οριογραµµή. δ) Περιοχές Γεωλογικά Ακατάλληλες (ΑΚ4) Χαρακτηρίζονται τα τµήµατα του παραλιακού µετώπου που συνίστανται από παράκτιες αποθέσεις, µε µόνιµη ή εποχική κάλυψη µε νερά. Επιπλέον, τα τµήµατα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία εδαφικής σεισµικής επικινδυνότητας Χ, επειδή είναι πιθανό να παρουσιαστούν φαινόµενα ρευστοποίησης. Βρίσκονται εκτός της προς πολεοδόµηση περιοχής και εντός της ζώνης αιγιαλού. ε) Περιοχή Γεωλογικά Ακατάλληλη (ΑΚ5) Χαρακτηρίζεται η ζώνη της ενεργού κατολίσθησης στην περιοχή της Μικράς Μαντίνειας. Τα όρια της κατολίσθησης έχουν προσδιοριστεί κατά προσέγγιση στο χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας (χάρτης Γ, παράρτηµα). Για να οριοθετηθεί ακριβώς η κατολισθαίνουσα περιοχή θα πρέπει να εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική γεωλογική µελέτη. Τα επιµέρους τµήµατα στα οποία διαχωρίζεται η περιοχή µελέτης ως προς τη Γεωλογική της Καταλληλότητα, παρουσιάζονται στον αντίστοιχο χάρτη (Χάρτης Γ), κλίµακας 1:2000, που συνοδεύει την µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του θέµατος. 4. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 4.1 Η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ πρέπει να συµπεριλάβει στο Προεδρικό ιάταγµα έγκρισης της αντίστοιχης πολεοδοµικής µελέτης τις προαναφερόµενες στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου προϋποθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας για δόµηση. Επισηµαίνεται επίσης ότι για το τµήµα (βλέπε χάρτη (Α): Πληροφόρησης) που ανήκει στις χαρακτηρισµένες ως Κατάλληλες για δόµηση περιοχές (Κ), το οποίο βρίσκεται εντός της ζώνης των 250 µέτρων από το κοιµητήριο της Μικρής Μαντίνειας, ισχύουν οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις στην δόµηση που επιβάλλονται από το άρθρο 29 του Ν. 2508/ Η καθ ύλη αρµόδια Υπηρεσία όµησης στην οποία επίσης αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, πρέπει κατά την έκδοση των αδειών δόµησης να λαµβάνει υπόψη της τις προϋποθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας για δόµηση που αναφέρονται στην συνηµµένη στο παρόν εγκεκριµένη µελέτη καθώς και τα λοιπά στοιχεία της και να ενηµερώνονται οι µελετητές για τις προτάσεις της µελέτης αυτής σε συνάρτηση µε την τήρηση των σχετικών µε θεµελιώσεις 5

6 διατάξεων του ισχύοντος Κτιριοδοµικού Κανονισµού καθώς και των αντιστοίχων άρθρων του Αντισεισµικού Κανονισµού. Όπου υφίστανται κτίσµατα, σε όσες περιοχές έχουν χαρακτηριστεί µε βάση τα πορίσµατα της µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής του θέµατος ως γεωλογικά ακατάλληλες για δόµηση, θα πρέπει να απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανοικοδόµηση ή προσθήκες ασχέτως του αν οι περιοχές αυτές τελικά ενταχθούν στο σχέδιο ή όχι. Ο λόγος είναι επειδή υφίσταται δυνητικός κίνδυνος αστοχίας του εδάφους θεµελίωσης λόγω υποσκαφής του και συνεπακόλουθων καταπτώσεων σύµφωνα µε τα στοιχεία της ως άνω µελέτης, οπότε και θα πρέπει να ελέγχεται η ασφάλειά τους έναντι του προαναφερόµενου κινδύνου. Σε ότι αφορά στις ζώνες αµφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας λόγω µη οριοθέτησης του ρέµατος της συγκεκριµένης περιοχής, ισχύει ότι µετά την οριοθέτησή του απαιτείται η σύνταξη συµπληρωµατικής γνωµάτευσης γεωλογικής καταλληλότητας και έγκρισή της αρµοδίως. Αυτό επιβάλλεται προκειµένου να αποσαφηνιστεί σε ποια από τις λοιπές κατηγορίες γεωλογικής καταλληλότητας της µελέτης του θέµατος εµπίπτουν τα αµφιβόλου καταλληλότητας τµήµατά της οπότε και να ισχύσουν τα όσα αφορούν στις αντίστοιχου χαρακτηρισµού περιοχές µε βάση την παρούσα έγκριση. 4.3 Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου πρέπει να µεριµνήσει για τα παρακάτω: Την κατασκευή του απαραίτητου δικτύου απαγωγής οµβρίων στην στενή και την ευρύτερη περιοχή του εν θέµατι έργου. Να ληφθεί µέριµνα ώστε να αρθούν οι ανθρωπογενείς επεµβάσεις στην κοίτη των ρεµάτων της προς ένταξη περιοχής. Αυτές έχουν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης, προκαλέσει µεγαλύτερης ή µικρότερης έκτασης τεχνητές αλλοιώσεις στην µορφολογία των πρανών των όχθεων, στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της κοίτης και σε άλλες περιπτώσεις η γραµµική επιφανειακή απορροή διακόπτεται από τεχνικά ή κτιριακά έργα. Αποτέλεσµα είναι η αυξηµένη επικινδυνότητα έναντι πληµµυρικών φαινοµένων. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι σε περιπτώσεις ακραίων φαινοµένων ενδεχοµένως προξενηθεί µετατόπιση µεµονωµένων ογκολίθων από εκείνους που σύµφωνα µε την µελέτη, εδράζονται κατά θέσεις στα γαιώδη πρανή στα ανάντη της προς ένταξη στο σχέδιο περιοχής, προερχόµενων από τους γειτονικούς ορεινούς όγκους και ολίσθησή τους στα κατάντη µε ανυπολόγιστες συνέπειες. Να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα αντιστήριξης στην κατολισθαίνουσα περιοχή των γαιωδών πρανών που έχει χαρακτηριστεί ως Γεωλογικά Ακατάλληλη (ΑΚ5). Τέλος να εξεταστούν οι επισηµάνσεις του υποκεφαλαίου 8.4, σελίς 68, της µελέτης του θέµατος για την δυνατότητα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της ιστορικής υφάλµυρης πηγής της Μικράς Μαντίνειας. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας και δεν υποκαθιστά εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, αναφορικά µε τη δυνατότητα ένταξης της εν λόγω περιοχής στο σχέδιο, βάσει του ισχύοντος γενικότερου και ειδικότερου θεσµικού πλαισίου για την περιοχή. Συνηµµένα Ένα τεύχος της εν θέµατι µελέτης εγκεκριµένο. Ε 1.Χρονολογικό Αρχείο 2.Αρχείο ΟΚΚ/Γ 3.Θ. ερµεντζόπουλος 4. ΙΑΥΓΕΙΑ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 6

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών τριών Άνω ιαβάσεων του Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Ν.Α. Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολεοδοµίας υτικής Θεσσαλονίκης ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Περιεχόµενα Πρόλογος σελ. 2 Γενικά σελ. 3-5 ~ Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 311 9 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 702/38889 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα