Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 2 Σκεφτόµενοιως Οικονοµολόγοι

2 Σκεφτόµενοι ως Οικονοµολόγοι Κάθε επιστήµη έχει τη δική της τεχνολογία Μαθηµατικά Ολοκληρώµατα αξιώµατα διανυσµατικοί χώροι Ψυχολογία Εγώ ταυτότητα γνωστική ασυµφωνία Νοµική ωσιδικία αδικήµατα ενστάσεις εφέσεις Οικονοµικά Προσφορά κόστος ευκαιρίας ελαστικότητα πλεόνασµα του καταναλωτή ζήτηση συγκριτικό πλεονέκτηµα µη αντισταθµιζόµενη απώλεια

3 Σκεφτόµενοι ως οικονοµολόγοι Οι οικονοµολόγοι σε κατευθύνουν να... Σκέφτεσαι σε όρους εναλλακτικών λύσεων. Εκτιµάς το ατοµικό κόστος και τις κοινωνικές επιλογές. Να εξετάζεις και να καταλαβαίνεις πως διάφορα γεγονότα και θέµατα συσχετίζονται.

4 Ο οικονοµολόγος ως επιστήµονας Ο οικονοµικός τρόπος σκέψης: Σε κάνει να σκέφτεσαι αναλυτικά και αντικειµενικά Σε κάνει να χρησιµοποιείς τον επιστηµονικό τρόπο

5 Η επιστηµονική µέθοδος: παρατήρηση, θεωρία και ακόµη περισσοτερη παρατήρηση Χρησιµοποιώντας θεωρητικά µοντέλα µπορείς να βοηθηθείς για να εξηγήσεις πως λειτουργεί ο κόσµος. Επινοούνθεωρίες, συλλέγουνκαι αναλύουν δεδοµένα για να εκτιµήσουν τις θεωρίες.

6 Ο ρόλος των υποθέσεων Οι οικονοµολόγοι διατυπώνουν υποθέσεις που βοηθούν να κατανοήσουµε ευκολότερα τον κόσµο. Η τέχνη της επιστηµονικής σκέψης έγκειται στο να αποφασίσουµε ποιές υποθέσεις θα κάνουµε. Οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν διαφορετικές υποθέσεις για να απαντήσουν σε διαφορετικά προβλήµατα.

7 Οικονοµικά υποδείγµατα Οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν µοντέλα για να απλοποιήσουν την πραγµατικότητα έτσι ώστε να βελτιώσουν την κατανόηση µας για τον κόσµου. ύο από τα βασικά οικονοµικά υποδείγµατα είναι: The Circular Flow Diagram -Τοδιάγραµµακυκλικής ροής The Production Possibilities Frontier -Ταόριατων παραγωγικών δυνατοτήτων.

8 1 Μοντέλο: ιάγραµµα κυκλικής ροής Το διάγραµµα κυκλικής ροής είναι ένα γραφικό υπόδειγµα της οικονοµίας που δείχνει πώς κινείται το χρήµα µεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων δια µέσου των αγορών.

9 Figure 1 The Circular Flow Revenue Goods and services sold MARKETS FOR GOODS AND SERVICES Firms sell Households buy Spending Goods and services bought FIRMS Produce and sell goods and services Hire and use factors of production HOUSEHOLDS Buy and consume goods and services Own and sell factors of production Factors of production Wages, rent, and profit MARKETS FOR FACTORS OF PRODUCTION Households sell Firms buy Labor, land, and capital Income = Flow of inputs and outputs = Flow of dollars

10 1 Μοντέλο: ιάγραµµα κυκλικής ροής Επιχειρήσεις Παράγουν και πωλούν αγαθά και υπηρεσίες. Μισθώνουν και χρησιµοποιούν συντελεστές της παραγωγής. Νοικοκυριά Αγοράζουν και καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες. Κατέχουν και πωλούν συντελεστές της παραγωγής.

11 1 Μοντέλο: ιάγραµµα κυκλικής ροής Αγορές για αγαθά και υπηρεσίες Επιχειρήσεις πωλούν Νοικοκυριά αγοράζουν Αγορές για τους συντελεστές παραγωγής Νοικοκυριά πωλούν Επιχειρήσεις αγοράζουν

12 1 Μοντέλο: ιάγραµµα κυκλικής ροής Συντελεστές της Παραγωγής Εισροές για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Έδαφος, εργασία και κεφάλαιο

13 2 Μοντέλο:Τα όρια παραγωγικών δυνατοτήτων Τα όρια παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ένα διάγραµµα που δείχνει τους διάφορους συνδυασµούς ποσοτήτων δύο προϊόντων που η οικονοµία µπορεί (πιθανόν) να παράγει µε δεδοµένους παραγωγικούς συντελεστές και τη διαθέσιµη τεχνολογία παραγωγής.

14 Figure 2 The Production Possibilities Frontier Quantity of Computers Produced 3,000 2,200 2,000 1,000 B C D A Όριο παραγωγικών δυνατοτήτων Production possibilities frontier ,000 Quantity of Cars Produced

15 2 Μοντέλο:Τα όρια παραγωγικών δυνατοτήτων Αποτελεσµατικότητα (Efficiency) Ανταλλαγές (Tradeoffs) Κόστος Ευκαιρίας (Opportunity Cost) Οικονοµικήµεγέθυνσηήανάπτυξη (Economic Growth)

16 Figure 3 A Shift in the Production Possibilities Frontier Quantity of Computers Produced 4,000 3,000 2,100 2,000 A E ,000 Quantity of Cars Produced

17 Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική Η µικροοικονοµική µελετά ατοµικά τα µέρη της οικονοµίας. Μελετά πως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λαµβάνουν τις αποφάσεις τους και του πως αλληλεπιδρούνσεσυγκεκριµένεςαγορές. Η µακροοικονοµική µελετά την οικονοµία ως σύνολο. Μελετά τα φαινόµενα που αφορούν την οικονοµία ως σύνολο, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται ο πληθωρισµός, η ανεργία και η οικονοµική µεγέθυνση ή ανάπτυξη.

18 Ο οικονοµολόγος ως διαµορφωτής πολιτικής Όταν οι οικονοµολόγοι προσπαθούν να εξηγήσουν τον κόσµο, τότε είναι επιστήµονες. Όταν οι οικονοµολόγοι προσπαθούν να βελτιώσουν τον κόσµο, τότε είναι διαµορφωτές της πολιτικής.

19 Θετική έναντι κανονιστικής ανάλυσης Θετικές αποφάνσεις είναι ισχυρισµόι που προσπαθούν να περιγράψουν πως είναι ο κόσµος Περιγραφικές αποφάνσεις. Κανονιστικές αποφάνσεις είναι ισχυρισµοί που προσπαθούν να υποδείξουν πως θα έπρεπε ναείναιοκόσµος. Έχουν δεοντολογικό χαρακτήρα.

20 ? Θετική έναντι κανονιστικής ανάλυσης Θετικές ή κανονιστικές ηλώσεις; Μια αύξηση στον ελάχιστο µισθό θα προκαλέσει µια µείωση στην ανεργία µεταξύ των λιγότερο ειδικευµένων Θετική Υψηλότερα ελλείµµατα στον προϋπολογισµό θα προκαλέσουν αύξηση στα επιτόκια. Θετική??

21 ? Θετική έναντι κανονιστικής ανάλυσης Θετικές ή κανονιστικές ηλώσεις Τα εισοδήµατα των κερδών από το υψηλότερο επίπεδο των ελάχιστων µισθών αξίζουν περισσότερο από διάφορες µικρές µειώσεις της εργασίας. Κανονιστική? Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συλλέγουν από εταιρίες παραγωγής καπνού το κόστος έκθεσης στον καπνό που σχετίζεται µε τις ασθένειες µεταξύ των φτωχών. Κανονιστική?

22 Τα οικονοµικά της Ουάσιγκτον... Εκτελούνκαθήκοντασυµβούλωνστη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής των τριών συµβουλίων της κυβέρνησης Legislative-Νοµοθετικό σώµα Executive Εκτελεστικόσώµα Judicial ικαστικό σώµα

23 Τα οικονοµικά της Ουάσιγκτον Μερικές κυβερνητικές υπηρεσίες συλλέγουν οικονοµικά δεδοµένα και διαµορφώνουν την οικονοµική πολιτική από τις παρακάτω ιστοσελίδες : Department of Commerce Bureau of Labor Statistics Congressional Budget Office Federal Reserve Board

24 Γιατί οι οικονοµολόγοι διαφωνούν; Οι οικονοµολόγοι διαφωνούν για τη βασιµότητα των εναλλακτικών θετικών οικονοµικών θεωριών σχετικά µε το πώς λειτουργεί ο κόσµος. Οι οικονοµολόγοι έχουν διαφορετικές αξίες και εκφέρουν διαφορετικές κανονιστικές απόψεις σχετικά µε την πολιτική που πρέπει να πραγµατοποιηθεί.

25 Προτάσεις και ποσοστό των οικονοµολόγων που συµφωνούν µε τις δέκα προτάσεις 1. Η επιβολή κάποιας οροφής στα ενοίκια µειώνει την ποιότητα και την ποσότητα της προσφερόµενης στέγης(93%) 2. Οι εισαγωγικοί δασµοί και οι ποσοστώσεις στις εισαγωγές µειώνουν τη γενική οικονοµική ευηµερία.(93%) 3. Οι εύκαµπτες και κυµαινόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός διεθνών νοµισµατικών ρυθµίσεων(90%) 4. Η δηµοσιονοµική πολιτική (π.χ. οι µειώσεις φόρων ή και οι αυξήσεις των δηµοσίων δαπανών) ενθαρρύνει σηµαντικά την οικονοµική δραστηριότητα σε µια οικονοµία που λειτουργεί κάτω από το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης(90%) 5. Αν ο οµοσπονδιακός προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος, αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται στη διάρκεια το οικονοµικού κύκλου και όχι κάθε χρόνο(85%)

26 Προτάσεις και ποσοστό των οικονοµολόγων που συµφωνούν µε τις δέκα προτάσεις 6. Οι χρηµατικές πληρωµές αυξάνουν την ευηµερία των ληπτών σε µεγαλύτερο βαθµό από τις πληρωµές σε είδος ίσης χρηµατικής αξίας(84%) 7. Ένα µεγάλο έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού έχει δυσµενή επίπτωση στην οικονοµία(83%) 8. Η θέσπιση κατώτατων ηµεροµισθίων και µισθών αυξάνει την ανεργία µεταξύ των νέων και ανειδίκευτων εργατών(79%) 9. Το κράτος πρέπει να ανασυγκροτήσει το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας προς την κατεύθυνση ενός αρνητικού φόρου εισοδήµατος(79%) 10. Οι επιβαρύνσεις στην απελευθέρωση ρύπων και οι µεταβιβάσιµες άδειες εκποµπής ρύπων αντιπροσωπεύουν µια καλύτερη προσέγγιση στον έλεγχο της ρύπανσης από την επιβολή ανώτατων ορίων στη ρύπανση(78%)

27 Επανάληψη Οι οικονοµολογοι προσπαθούν να αντιµετωπίσουν το γνωστικό τους αντικείµενο µε επιστηµονική αντικειµενικότητα. ιατυπώνουν τις κατάλληλες υποθέσεις και κατασκευάζουν απλοποιηµένα υποδείγµατα για να κατανοήσουν τον κόσµο που τους περιβάλλει. ύο απλά οικονοµικά µοντέλα είναι το διάγραµµα κυκλικής ροής και τα όρια παραγωγικών δυνατοτήτων.

28 Επανάληψη Το πεδίο της οικονοµικής διαιρείται σε δύο επιµέρους πεδία: Οι µικροοικονοµολόγοι µελετούν τη λήψη αποφάσεων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στις αγορές. Οι µακροοικονοµολόγοι µελετούν τις δυνάµεις και τις τάσεις που επηρεάζουν την οικονοµία ως σύνολο.

29 Επανάληψη Μια θετική δήλωση είναι ένας ισχυρισµός σχετικάµετοπωςείναιοκόσµος. Μια κανονιστική απόφανση είναι ένας ισχυρισµόςσχετικάµετοπωςθαέπρεπενα είναι ο κόσµος. Όταν οι οικονοµολόγοι εκφέρουν κανονιστικές αποφάσεις ενεργούν περισσότερο ως διαµορφωτές της πολιτικής παρά ως επιστήµονες.

30 Επανάληψη Οι οικονοµολόγοι που συµβουλεόυν τους πολιτικούς, προσφέρουνδιαφορετικές συµβουλές ο καθένας, εξαιτίας είτε διαφορετικών επιστηµονικών εκτιµήσεων είτε διαφορετικών αξιολογικών κρίσεων. Μερικές φορές οι οικονοµολόγοι εισηγούνται σχεδόν οµόφωνα κάποιες προτάσεις αλλά οι διαµορφωτές της πολιτικής µπορεί να επιλέξουν να τις αγνοήσουν.

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1. Εισαγωγή. Περιεχόμενα 1. Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 2. Τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης 3. Ζήτηση, προσφορά και η αγορά

ΜΕΡΟΣ 1. Εισαγωγή. Περιεχόμενα 1. Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 2. Τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης 3. Ζήτηση, προσφορά και η αγορά ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή Η οικονομική επιστήμη βρίσκεται παντού γύρω μας. Έχει να κάνει με τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σπανιότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα όσα θέλουμε, είτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης.

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης. Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης Διπλωµατική Εργασία µε θέµα: Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Οι εξελίξεις του 2011 επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις προτάσεις της περυσινής ετήσιας έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ σχετικά με τις κατευθύνσεις πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πάνος Πασιαρδής Γιώργος Ιουλιανός

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποια από τα ακόλουθα φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως ανωμαλίες των αποτελεσματικών αγορών; Ι. Η εμφάνιση «κρίσεων υπερτίμησης»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt 9 Προς τους φοιτητές Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-307-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής ; Ποια θέματα εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής ; Η Δ.Ο. ασχολείται με τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία - Πληθωρισμός

Ανεργία - Πληθωρισμός Ανεργία - Πληθωρισμός Δρ. Αικατερίνη Δ. Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Ανεργία Οικονομικά ενεργός πληθυσμός: σύνολο ατόμων που μπορούν και θέλουν να

Διαβάστε περισσότερα