ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 4 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ.11261(32)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 7. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 8. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 9. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 10. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 11. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 12. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 13. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 14. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 15. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Τσαμασλής. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τoν οποίo αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος, τoν οποίo αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. 1

2 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 4 ο : «Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ / Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης για τη δυνατότητα αποθήκευσης διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, υπό την ευθύνη της εταιρείας Interchim Α.Ε.» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ / Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης για τη δυνατότητα αποθήκευσης διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, υπό την ευθύνη της εταιρείας Interchim Α.Ε.» Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.:6378, 5805/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Θ./Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Ενημέρωσε τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής ότι πρόκειται για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ / ΑΕΠΟ της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος Διεύθυνση ΕΥΠΕ του έργου «Λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης» έτσι ώστε η εταιρεία INTERCHIM A.E., να προβεί στην αποθήκευση υδροξειδίου του νατρίου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης εντός της περιοχής του λιμένα Θεσσαλονίκης και δη στη περιοχή του 4ου προβλήτα, οι οποίες μέχρι τώρα εξυπηρετούσαν την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για την αποθήκευση μελάσσας. Επίσης πρόσθεσε ότι για την καταλληλότητα του συνόλου του εξοπλισμού της εγκατάστασης έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς ύστερα από μία σειρά μετρήσεων και ελέγχων, δεδομένου ότι η ασφαλής αποθήκευση NaOH αποτελεί βασική επιδίωξη της ίδιας της εταιρείας. Ακολούθησαν ερωτήσεις των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής, στις οποίες απάντησε η κ. Παναγιώτου Αθηνά, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, και τοποθετήσεις. Ειδικότερα, ο κ. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος, αναφέρθηκε στη λειτουργία του λιμανιού ως πολιτιστικού κέντρου και τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων του ώστε να εφαρμοστεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναγνωρίζει ότι πρόκειται για χώρο με ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας και θεωρεί ότι η περιοχή κινδυνεύει να γίνει βιομηχανική. Πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι λιμενικές δραστηριότητες και να πραγματοποιούνται αυστηρότατοι έλεγχοι. Η εγκατάσταση χρειάζεται, πρέπει όμως να εναρμονιστεί με τη λειτουργία της πόλης. Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, εξέφρασε ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με την αποθήκευση του υδροξειδίου του νατρίου, καθώς πρόκειται για διάλυμα με έντονες διαβρωτικές ιδιότητες. Επιπλέον, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον φορέα πιστοποίησης και το ύψος του τοιχίου που θα κατασκευαστεί περιμετρικά των δεξαμενών αποθήκευσης. Ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι ψηφίζει το θέμα και ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της εισήγησης. Ωστόσο, επεσήμανε την αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα σχετικά με την τύχη του λιμανιού και πρότεινε το ζήτημα αυτό να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, η κ. Πορφυριάδου -Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, έθεσε τα ερωτήματά της ως προς την καταλληλότητα των δεξαμενών που θα δεχθούν το νέο υλικό και τον φορέα που θα ελέγχει τη διαδικασία υγιεινής. Ο κ. Φεστερίδης Γιώργος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, δήλωσε ότι ψηφίζει κατά του θέματος. Θεωρώντας ότι σε μία τόσο επιβαρυμένη πόλη θα έπρεπε να βρεθεί άλλος χώρος αποθήκευσης. Επίσης ανησυχεί μήπως στο μέλλον υπάρξουν και άλλα παρόμοια αιτήματα. Τέλος, ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, ζήτησε εκ νέου το λόγο προκειμένου να αναφερθεί στη σπουδαιότητα χρήσης των υποδομών του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κέντρου. Θεωρεί ότι το λιμάνι δεν πρέπει να απομονωθεί από δραστηριότητες που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξή του και θα το καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των ερωτήσεων τοποθετήσεων των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής, των απαντήσεων της κ. Παναγιώτου, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/

3 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 6378, 5805/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν.1650/85 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 3. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» 4. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 5. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 6. Τον Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 7. Το Π.Δ. 78/ΦΕΚ80/ «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 8. Την ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 9. Η υπ Αριθμ. Πρωτ.10/οικ (ΦΕΚ 1860, Β / ) Απόφαση Νομάρχη για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή πράξεων & εγγράφων, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής» 10. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 11. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/ «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 12. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 13. Tην ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 14. Το εγκεκριμένο με την υπ αριθ. 45/ Απόφαση Ν.Σ. Νομαρχιακό πλαίσιο σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 15. Την ΚΥΑ 11641/1942/2002 ΦΕΚ 832 Β 2002, «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις». 16. Το Ν. 2647/ (ΦΕΚ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3

4 17. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α). 18. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 19. Την με Α.Π. ΠΚΜ 5/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 20. Την με Α.Π. ΓΠΚΜ 22/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσία και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 21. Την με Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ Απόφαση Περιφερειάρχη Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. ( ΦΕΚ τ. Β 1040/ ) 22. Την με αρ.πρωτ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, "Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας". 23. Την με αρ. πρωτ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης " Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης". 24. Την υπ αρ. οικ. 985 (ΦΕΚ 687Β'/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3652/(ΦΕΚ 2367Β / απόφαση. 25. Την με αριθμ. πρωτ (2350)/ (ΦΕΚ 686/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 26. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2229/04/06/2013 (ΦΕΚ 1496/Β / ) Aπόφαση τροποποίησης και συμπλήρωσης της με αριθμ. πρωτ. 985/ (ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί <<Μεταβίβασης Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>> 27. Την αριθμ. Οικ (6425)/ΦΕΚ 2364 Β / απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 28. Την με ΑΠ οικ / Υ.Α., Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης» 29. Την με ΑΠ οικ / διαβίβαση του φακέλου τροποποίησης από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 30. Το ΑΠ: (572)/ έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ 31. Η με ΑΠ: 533/ γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του Ο.Ρ.Θ 32. Την με Α.Π. 3359/ Βεβαίωση χρήσεων γης από την Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης 33. Την με Α.Π. Φ /4999/13-05/08/2013 Προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. σημειώνονται τα κάτωθι : 4

5 Σύμφωνα με την την Υ.Α. 1958/ (ΦΕΚ 21/Β /2012), η συγκεκριμένη δραστηριότητα κατατάσσεται λόγω του αγωγού μεταφοράς στην πρώτη (Α ) κατηγορία, υποκατηγορία 2 (ομάδα 11 η, Α/Α 4, αγωγοί χημικών ουσιών, υγρών και αερίων με μήκος αγωγού L< 20km). Όσον αφορά στο βαθμό όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. Απόφ.:3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β /2012), η συγκεκριμένη δραστηριότητα κατατάσσεται στη μέση όχληση (Α/Α 280, αποθήκευση, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων με αποθηκευτική ικανότητα m 3 ). Περιγραφή εγκατάστασης και παραγωγικής διαδικασία Εγκατάσταση Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί σε χώρο του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε., στην προβλήτα 6 του ΟΛΘ, στη δυτική άκρη του λιμένα. Το οικόπεδο της εγκατάστασης έχει εμβαδό m 2, περίπου. Ο λιμένας υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου, στα νότια όρια της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε γεωγραφικό πλάτος 40º 38 Β και γεωγραφικό μήκος 22º 56 Α. Η έκτασή του ανέρχεται στα στρέμματα. Η θέση του έργου υπάγεται στην περιοχή Π του λιμένα, όπως προσδιορίζεται στην 2 η Συνεδρίαση ΕΣΑΛ, , Θέμα 2 ο «Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα Θεσσαλονίκης όπου καθορίζονται οι εξής χρήσεις: «1. κάθε χρήση για την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς τον λιμένα. 1. Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής και κάθε είδους εγκαταστάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων. 2. Κάθε χρήση που έχει σχέση με το λιμενικό έργο καθώς και κάθε άλλη εμπορική, βιομηχανική, πετρελαϊκή (και εν γένει ενεργειακών καυσίμων) και επιχειρηματική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.» Έτσι, σύμφωνα με τα ως άνω σε ακτίνα έως και 1χλμ περίπου αναπτύσσονται δραστηριότητες της περιοχής του Λιμένα Θεσσαλονίκης, που αφορούν στην ελεύθερη ζώνη του Λιμένα, αποθήκες, συνεργεία κ.λ.π. Στην περιοχή επέκτασης του Λιμένα, βόρεια του χώρου της εγκατάστασης προβλέπεται εμπορευματικό κέντρο. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει: Πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι οποίες μέχρι τώρα εξυπηρετούσαν την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μελάσσας. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός μεταφόρτωσης (προσωρινή αποθήκευση) διαλύματος NaOH (50%). Θα περιλαμβάνει δύο δεξαμενές αποθήκευσης μαζί με το αντλιοστάσιο και τα γραφεία. Η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εντός της περιοχής του λιμένα Θεσσαλονίκης και δη στη περιοχή του 4ου προβλήτα. Ο χώρος ο οποίος πρόκειται να παραχωρηθεί στην υπό εξέταση δραστηριότητα από τον κύριο του έργου, ΟΛΘ Α.Ε., θα είναι συνολικής έκτασης Ε= m2 Η πρώτη ύλη θα προμηθεύεται είτε από διυλιστήρια του εσωτερικού ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας και θα καταφθάνει με ειδικά πλοία μεταφοράς. Μετά τον ελλιμενισμό του πλοίου θα πληρώνονται οι δύο δεξαμενές αποθήκευσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται μεταφόρτωση του ασφαλτικού υλικού από τις δεξαμενές αποθήκευσης στα βυτιοφόρα ώστε να αποστέλλεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προς αποθήκευση υλικού (Υδροξείδιο του Νατρίου, διάλυμα 50%) από όπου προκύπτει ότι το ειδικό του βάρος είναι 1,525 gr/cm 3. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση της εταιρείας PROMAS Consulting and Project Management Services είναι η δυνατή η αποθήκευση υλικού στις δυο 5

6 δεξαμενές μέχρι του ύψους 6,0 m ( επί του συνολικού ύψους δεξαμενής 11,3 m) με την προϋπόθεση ότι το προϊόν αποθήκευσης δεν έχει ειδικό βάρος μεγαλύτερο του 1,53 gr/cm 3. Σχετικά με τις δεξαμενές αποθήκευσης σας γνωρίζουμε ότι είναι στεγανές με σταθερή οροφή, ενώ αναφορικά με την καταλληλότητα τους σας επισημαίνουμε ότι η αποθήκευση σε αυτές είναι η συνήθης πρακτική αποθήκευσης του εν λόγω υλικού. Την 4 Νοεμβρίου 2013 εκδόθηκε πιστοποιητικό επιθεώρησης εργασιών ελέγχου των δεξαμενών από τον πιστοποιημένο φορέα Lloyd s Register, στο οποίο αναφέρει ότι κατόπιν ολικής αποκατάστασης των συγκολλήσεων, με εγκεκριμένες διαδικασίες συγκόλλησης και πιστοποιημένους συγκολλητές ο ραδιογραφικός έλεγχός είχε θετικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε οπτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος με χρήση διεισδυτικών υγρών στις συγκολλήσεις, ενώ τέλος οι δεξαμενές υποβλήθηκαν σε έλεγχο στεγανότητας με χρήση του προς αποθήκευση υλικού (NaOH) και πλήρωση 6000mm για διάστημα 24h. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι οι υπό εξέταση δεξαμενές ενδείκνυνται για τη χρήση που προορίζονται, τόσο από άποψη αντοχής όσο και από άποψη στεγανότητας τους. Τέλος, όσον αφορά στην καταλληλότητα του δικτύου μεταφοράς του υπό εξέταση υλικού εκδόθηκε πιστοποιητικό επιθεώρησης, από την εταιρεία Lloyd s Register, το οποίο αφορά στον υπόγειο αγωγό εκφόρτωσης, το αντλιοστάσιο και τους πέντε εύκαμπτους αγωγούς. Σύμφωνα με αυτό ο υπόγειος αγωγός θεωρείται ως προς την αντοχή και τη στεγανότητα του κατάλληλος, στο αντλιοστάσιο δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε διαρροή ή αστοχία, ενώ οι πέντε νέοι εύκαμπτοι αγωγοί είναι κατάλληλοι για χρήση σε χημικά προϊόντα. Όπως προκύπτει από τα ως άνω αναφερόμενα για την καταλληλότητα του συνόλου του εξοπλισμού της εγκατάστασης έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς ύστερα από μία σειρά μετρήσεων και ελέγχων, δεδομένου ότι η ασφαλής αποθήκευση NaOH αποτελεί βασική επιδίωξη της ίδιας της εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ. Φεστερίδη Γεωργίου και κ. Ζιώγα Ιωάννη που ψήφισαν κατά) θετικά για την Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ / ΑΕΠΟ της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος Διεύθυνση ΕΥΠΕ του έργου «Λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης» έτσι ώστε η εταιρεία INTERCHIM A.E., να προβεί στην αποθήκευση υδροξειδίου του νατρίου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης εντός της περιοχής του λιμένα Θεσσαλονίκης και δη στη περιοχή του 4ου προβλήτα, οι οποίες μέχρι τώρα εξυπηρετούσαν την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για την αποθήκευση μελάσσας. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ : INTERCHIM Α.Ε. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ : Δυναμικότητα αποθήκευσης: 3.700m 3 διαλύματος καυστικής σόδας Εκταση γηπέδου : 1.070,00 m 2 Α Υλη : Διάλυμα υδροξειδίου του Νατρίου Συνολική κινητήρια ισχύς: Πλήθος βαρδιών : 1 Απασχολούμενα άτομα: 2 50% Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα ανέρχεται σε 160 KW Δεξαμενές υγραερίου (μίγματος) : Δεν υπάρχουν Λέβητες : Δεν υπάρχουν 6

7 Εγκαταστάσεις και Λειτουργία του Έργου Η δραστηριότητα θα περιορίζεται σε εργασίες αποθήκευσης διαλύματος καυστικής σόδας (NaOH). Οι μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης έχουν χωρητικότητα m3 και διαστάσεις 12m ύψος και 14 m διάμετρος. H αποθήκευση υλικού στις δυο δεξαμενές θα φθάνει μέχρι του ύψους 6,0 m ( επί του συνολικού ύψους δεξαμενής 11,3 m) με την προϋπόθεση ότι το προϊόν αποθήκευσης δεν έχει ειδικό βάρος μεγαλύτερο του 1,53 gr/cm3. Για τη μεταφορά του προϊόντος στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης λειτουργεί χερσαίος αγωγός εκφόρτωσης, το μήκος του οποίου είναι περίπου 150 m. Για τις διαδικασίες της μετάγγισης, των φορτώσεων και εκφορτώσεων του υδροξείδιου του νατρίου θα χρησιμοποιείται υφιστάμενο σύστημα αντλιών, συνολικής ισχύος 160,00 kw. Κατά την διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, αλλά και της παραμονής των χημικών ουσιών στις δεξαμενές, το προσωπικό δεν έρχεται σε επαφή με τις χημικές ουσίες διότι όλες οι διαδικασίες (φόρτωση εκφόρτωση,) γίνονται στεγανά μέσω σωληνώσεων, από τις οποίες κάποιες είναι μεταλλικές μόνιμες και κάποιες άλλες είναι ελαστικές που προσαρμόζονται κάθε φορά στο επιθυμητό σημείο. Παρόλα αυτά το προσωπικό της επιχείρησης είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μπότες, κτλ. Η συχνότητα διακίνησης του υλικού από και προς τις δεξαμενές αποθήκευσης εκτιμάται σε μια φορά τον μήνα. Στην εγκατάσταση θα υπάρχουν : δύο όμοιες υπέργειες μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές αποθήκευσης, διαμέτρου Φ14m και ύψους 12m, συνολικού όγκου V=3700m 3. ισόγειο κτίριο αντλιοστασίου ισόγειο κτίριο χώρου γραφείων Φυσικές και χημικές ιδιότητες διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου Οι ιδιότητες του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH 50%) καθορίζονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού (MSDS). Αγωγός μεταφοράς διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου Για τη μεταφορά του προϊόντος στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης λειτουργεί χερσαίος αγωγός εκφόρτωσης, το μήκος του οποίου είναι περίπου 150 m. Στη συνέχεια τo υδροξείδιο του νατρίου φορτώνεται από τις δεξαμενές αποθήκευσης σε βυτιοφόρα οχήματα με τη βοήθεια ελαστικού σωλήνα, ο οποίος εφαρμόζεται στο κάτω μέρος του βυτιοφόρου. Το χημικό προϊόν μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Δ. Νέας Μαγνησίας του Δήμου Εχεδώρου και συγκεκριμένα στο υπ αριθμ. 521 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ν. Ιωνίας. Για την καταλληλότητα του δικτύου μεταφοράς να υπάρχουν πάντα σε ισχύ τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς ύστερα από μία σειρά μετρήσεων και ελέγχων Δεξαμενές αποθήκευσης διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου Στην εγκατάσταση υπάρχουν δύο όμοιες υπέργειες δεξαμενές αποθήκευσης. διαμέτρου Φ14m και ύψους 12m, Επειδή σημείο ανάφλεξης του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (υλικό αποθήκευσης) δεν υπάρχει, σύμφωνα με το Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α / ) εντάσσεται στα αταξινόμητα και επομένως δεν υπάρχουν απαιτήσεις ως προς τις ελάχιστες αποστάσεις των δεξαμενών αποθήκευσης. 7

8 Επίσης, σύμφωνα με την παρ του Π.Δ. 44/87, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ασφάλτου εξαιρούνται από το συγκεκριμένο κανονισμό. Για την καταλληλότητα των δυο δεξαμενών να υπάρχουν πάντα σε ισχύ τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς ύστερα από μία σειρά μετρήσεων και ελέγχων Για κάθε δεξαμενή θα ισχύουν τα ακόλουθα. Θα κατασκευαστεί τοιχίο όχι ψηλότερο από 0,5m περιμετρικά των δεξαμενών. Η λεκάνη ασφαλείας θα είναι απολύτως στεγανοποιημένη κατασκευασμένη από σκυρόδεμα ενώ θα διαθέτει κατάλληλες κλίσεις, φρεάτιο και βάνα για την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων που θα συγκεντρώνονται στο χαμηλότερο σημείο. Η βάνα θα είναι μονίμως κλειστή έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής, η λεκάνη ασφαλείας να παραλάβει την διαρροή. Αφού συγκεντρωθεί η διαρροή στη λεκάνη ασφαλείας, τα υγρά θα αντλούνται και πάλι στις δεξαμενές. Σε περίπτωση ανάμειξης της διαρροής με όμβρια δεν θα πραγματοποιείται διαχωρισμός, αλλά το αραιωμένο πλέον υλικό θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις παραλαβής της εταιρείας από όπου θα πωλείται ως χαμηλότερης ποιότητας προϊόν. Λοιπές υποδομές εγκατάστασης Η θέρμανση και ψύξη των γραφείων θα πραγματοποιείται με αυτόνομα κλιματιστικά (split). Απασχολούμενο Προσωπικό Την λειτουργία όλης της εγκατάστασης θα καλύπτουν: 1 Μηχανικό επίβλεψης 1 Τεχνικός ασφαλείας Χρήση νερού Χρήση νερού δεν απαιτείται για την δραστηριότητα. Χρήση ενέργειας H παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ Φάση Λειτουργίας Αέρια απόβλητα Αέρια απόβλητα δεν προκύπτουν κατά την λειτουργία της δραστηριότητας. Υγρά απόβλητα Υγρά απόβλητα δεν προκύπτουν από την λειτουργία της δραστηριότητας καθώς στη μονάδα δεν θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Επίσης, όπως προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία, η εγκατάσταση δεν παράγει υγρά απόβλητα. Δεν θα γίνεται καθαρισμός των δεξαμενών με νερό. Σε περίπτωση διαρροής από τις δεξαμενές αποθήκευσης θα δημιουργηθεί λεκάνη ασφαλείας ικανού όγκου προκειμένου να είναι δυνατή η συγκράτηση ποσότητας υλικού. Η λεκάνη ασφαλείας 8

9 θα είναι απολύτως στεγανοποιημένη με τσιμέντο, ενώ θα διαθέτει κατάλληλες κλίσεις και βάνα για την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων. Στερεά απόβλητα Η συγκεκριμένη δραστηριότητα όπως προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία δε δημιουργεί στερεά απόβλητα. Τα στερεά απορρίμματα από τη χρήση του προσωπικού θα συλλέγονται σε κάδους από το προσωπικό και η αποκομιδή τους πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας. Θόρυβος Αιτία θορύβου θα είναι η κίνηση των βυτιοφόρων οχημάτων εντός της εγκατάστασης, κατά τη διαδικασία φόρτωσής τους και η λειτουργία των αντλιών και δεν θα ξεπερνά τα 65db,άρα εντός των ορίων του ΠΔ1188. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Φάση Λειτουργίας Αέρια απόβλητα Για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά τη κίνηση των βυτιοφόρων εντός της εγκατάστασης, ο περιβάλλων χώρος της εγκατάστασης θα είναι ασφαλτοστρωμένος. Στις δεξαμενές αποθήκευσης θα υπάρχει σύστημα εκτόνωσης με σωλήνα εξαερισμού διατομής Φ4 και φίλτρα κατακράτησης στερεών. Υγρά απόβλητα Στην περιοχή του 4ου προβλήτα θα προσδένει το ειδικό πλοίο μεταφοράς υδροξειδίου του νατρίου. Η Διάθεση των λυμάτων και απορριμμάτων της εγκατάστασης και των πλοίων μεταφοράς να γίνονται σύμφωνα με το «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης» (Νοέμβριος 2002 ή όπως κάθε φορά ισχύει) Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ Ε1β 221/65 (ΦΕΚ 138 Β ) της ΚΥΑ 5673/400/97 και της ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β / ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Δεν παράγονται υγρά απόβλητα από την λειτουργία της δραστηριότητας. Για την αποφυγή υπερχείλισης από τις δεξαμενές. Να υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης της στάθμης, τα οποία θα ειδοποιούν εγκαίρως μέσω ψηφιακού σήματος και ενεργοποίησης ηχητικού και οπτικού συναγερμού στον πίνακα ελέγχου. Εφόσον η υπερχείλιση συμβεί κατά τη διαδικασία μεταφοράς διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου από το πλοίο φόρτωσης στις δεξαμενές θα πρέπει το σύστημα συναγερμού να κλείνει αυτόματα τη βάνα στο σωλήνα μεταφοράς προς τις δεξαμενές. Το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να λάβει οδηγίες και να εκπαιδευτεί για αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού και να εφοδιαστεί με τα κατάλληλα μέσα. Για τις διαρροές υδροξειδίου του νατρίου Να γίνεται καλή συντήρηση και συνεχής έλεγχος της μονάδας ώστε να μην προκαλούνται διαρροές. Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα 9

10 Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β ). Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερομένου νόμου είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ιδίου νόμου. Σε περίπτωση διαρροής να γίνει ανάμειξη του διαλύματος NaOH με ποσότητα αδρανών υλικών άμμου κ.ά. Το στερεό αυτό απόβλητο να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου θα ανακυκλωθεί Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη, η ανεξέλεγκτη διάθεση ή η καύση στερεών αποβλήτων. Γενικά η εταιρία υποχρεούται να παραδίδει τα παραγόμενα στερεά απόβλητά της σε φορέα διαχείρισης ο οποίος έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από το αρ.(8) σχετική άδεια της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909 Β ) ή να εξασφαλίζει η ίδια η εταιρία την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Να τηρείται μητρώο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης όλων ανεξαιρέτως των επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών καθώς και στοιχείων παράδοσης σε τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου) και να διαβιβάζεται υποχρεωτικά στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην αδειοδοτούσα αρχή το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση με στοιχεία για την παραγωγή όλων των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και για τη διαχείρισή τους το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το αρ.(11), παρ.(4) της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β ) και τα Κεφάλαια (12 &13) του Παραρτήματος της της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β ) καθώς και της Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Θόρυβος Ο παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του εργοστασίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dba μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση που ο εκπεμπόμενος θόρυβος υπερβαίνει τα όρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 1180/81 ΦΕΚ 293 Α / ) να παρθούντα απαραίτητα μέτρα. Περιβάλλον χώρος Ασφαλτόστρωση του χώρου της εγκατάστασης και της παραλιακής οδού που οδηγεί σε αυτήν Περίφραξη της εγκατάστασης και άπλετος φωτισμός τις νυχτερινές ώρες. Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Λοιποί όροι Διάθεση των λυμάτων και απορριμμάτων της εγκατάστασης σύμφωνα με Το «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης» (Νοέμβριος 2002 ή όπως κάθε φορά ισχύει) Για όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση καθώς επίσης και για το διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, να υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί να είναι τσιμεντοστρωμένοι. Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή βλάβης του εξοπλισμού απορρύπανσης εφόσον δεν αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία, να ενημερώνονται εγγράφως οι αρμόδιες 10

11 Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΠΕ) και της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δ/νση Ανάπτυξης). Σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της βλάβης. Η εταιρία υποχρεούται : να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος. να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από την ίδια την επιχείρηση Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να ορισθεί εγγράφως εντός 1 (ενός) μηνός από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) υπεύθυνος για την παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο αρ.(3) του ΠΔ 274/97 (ΦΕΚ 195 Α ). Ειδικοί όροι Μέτρα Πρόληψης Έκτακτων Καταστάσεων Τα βασικά μέτρα που θα προβλεφθούν για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από ατύχημα, βλάβη ή λάθος χειρισμό και γενικά, για την αποτροπή και πρόληψη δημιουργίας έκτακτων καταστάσεων είναι τα εξής: Nα υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης με σύστημα συναγερμού και εγκατάστασης πυρόσβεσης αυτόματης ενεργοποίησης. Θα υπάρχουν στην εγκατάσταση πυρόσβεσης δεξαμενή νερού, όγκου περίπου 300 m 3 ή ανάλογης χωρητικότητας που θα υποδείξει η πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα. Nα υπάρχει συνεχής έλεγχος της όλης εγκατάστασης για εντοπισμό διαρροών ή μη σωστής λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων της εγκατάστασης. Nα υπάρχει περίφραξη του χώρου και φύλαξη Οι δεξαμενές και η όλη εγκατάσταση θα έχουν αντικεραυνική προστασία και γείωση. Nα υπάρχει σχέδιο έκτατης ανάγκης για διαρροή διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου στην θάλασσα η στο έδαφος κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Για την περίπτωση δημιουργίας εκτάκτων καταστάσεων και ατυχήματος να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών (παράρτημα Ζ) Επιπλέον των μέσων που θα βρίσκονται διαθέσιμα στην αποθήκη της μονάδας, θα υπάρχει επαρκής αριθμός (τουλάχιστον 2 σετ) από τα μέσα ατομικής προστασίας που περιγράφονται στο παράρτημα Ζ. στον χώρο της εγκατάστασης για τη δυνατότητα προστασίας του προσωπικού.. Αναθεώρηση του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης για τη λειτουργία με τις δεξαμενές αποθήκευσης, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον τις εξής έκτακτες καταστάσεις: διαρροή από τις δεξαμενές αποθήκευσης, διαρροή από τη δεξαμενή καυσίμου. Σε περίπτωση εμφάνισης διαρροής από οποιαδήποτε δεξαμενή αποθήκευσης είτε σε υγρή είτε σε αέρια φάση, θα λαμβάνεται άμεσα μέριμνα για τη μετάγγιση του περιεχομένου της δεξαμενής που αστόχησε είτε στη δεύτερη δεξαμενή είτε σε βυτιοφόρο όχημα. Να προβλεφθεί δυνατότητα διασύνδεσης των 2 δεξαμενών με ενδιάμεση αντλία. Επίσης στην περίπτωση διαρροής στην θάλασσα να υπάρχουν όλα τα μέσα περισυλλογής σε συνεργασία με την εταιρεία καθαρισμού του λιμένα. Έλεγχος της κατάστασης των μονώσεων, των δεξαμενών και των σωληνώσεων Έλεγχος των φλαντζών κα των βαλβίδων για ενδεχόμενες διαρροές 11

12 Κατασκευή της προστατευτικής τάφρου γύρω από τις δεξαμενές. Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο της δραστηριότητας να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 12

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα