TKTR. [ GR ] hellenic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcript

1 RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic Tools to GAIN ACCESS TO FAMILIES in GREECE TR TKTR Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 IMPRINT Copyright SUNIA GEEL project consortium 2013 Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 Project workstream 4 SUNIA GEEL Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk For further informations please visit: Project- Coordinator Exchange House National Travellers Service Great Strand Street 61 Dublin 1, Ireland

3 Sunia Geel Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 Εκπαιδευτικά εργαλεία για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε κοινωνικά αποκλεισµένες οικογένειες Εργαλεία εργασίας για την προσέγγιση οικογενειών µεταναστών και µειονοτικών πληθυσµών Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 1

4 Ενδοοικογενειακή Βία - Εισαγωγή Η βία εντός οικογενειακού πλαισίου αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα παγκοσµίως. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν τα κυρίως θύµατα ενδοοικογενειακής βίας ενώ συνήθως οι θύτες παραµένουν ατιµώρητοι. Η έκταση του φαινοµένου είναι πολύ µεγάλη. Αρκεί να αναφερθεί πως στην Γερµανία µία στις τέσσερις γυναίκες έχει υπάρξει θύµα ενδοοικογενειακής βίας τουλάχιστον µία φορά στην ζωή της. Επίσης εκτιµήσεις του φαινοµένου δείχνουν πως περισσότερες γυναίκες παγκοσµίως πεθαίνουν λόγω ενδοοικογενειακής βίας παρά λόγω εµπόλεµης βίας. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και είναι αποτέλεσµα των δοµικών σχέσεων δύναµης τόσο στις σχέσεις µεταξύ συντρόφων / συζύγων όσο και στις σχέσεις µεταξύ των µελών µίας οικογένειας. Επίσης, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τροχοπέδη της ευρύτερης κοινωνικής ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις που επιφέρει στις γυναίκες θύµατα αφορούν τόσο στην σωµατική όσο και στην ψυχολογική υγεία των γυναικών θυµάτων, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις αναστέλλει την ικανότητά τους να αποτελέσουν ισχυρά µέλη µίας κοινωνίας πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώµατα τους και µάχονται γι αυτά. Εκπαιδευτικά εργαλεία Το σύνολο των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών εργαλείων έχει ως στόχο τον εµπλουτισµό της εργασίας των κοινωνικών λειτουργών και αφορούν σε οµαδική εργασία µε όλα τα µέλη της οικογένειας ή µε κάποια από αυτά: Εργαλεία για οµαδική εργασία µε όλη την οικογένεια (γυναίκα, σύζυγο, παιδιά και άλλα µέλη οικογενειών-κατά περίπτωση-) Εργαλεία για εργασία µε γυναίκες και παιδιά (ως θύµατα ενδοοικογενειακής βίας) Εργαλεία για εργασία µε άνδρες (ως δράστες) Εργαλεία εργασίας προκειµένου να αποκτηθεί πρόσβαση σε κοινωνικά αποκλεισµένες οικογένειες Εργαλεία για εργασία στο εσωτερικό µίας κοινότητας µέσω ειδικών προγραµµάτων (out-reach projects) και ενηµερωτικού υλικού Και τα πέντε εργαλεία υπάγονται στο πρόγραµµα «SUNIA GEEL» και περιέχουν εισαγωγικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για την εργασία των κοινωνικών λειτουργών µε τις τέσσερις οµάδες - στόχους που αναφέρονται παραπάνω. Ως προς την εφαρµογή τους παρέχεται στους κοινωνικούς λειτουργούς ειδικό εργαλείο παρατήρησης και ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της εργασίας τους. Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 2

5 Στόχοι των εκπαιδευτικών εργαλείων Τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά εργαλεία έχουν σαν στόχο την ευαισθητοποίηση, την αυτογνωσία και την αποδοχή της παρουσίας ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια. Τα εργαλεία εφαρµόζονται σε οικογένειες µε στόχο την καλλιέργεια εσωτερικών µηχανισµών για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Οι συγκεκριµένοι µηχανισµοί βασίζονται στην κατανόηση των αιτιών του προβλήµατος και του τρόπου ανάπτυξης και λειτουργίας του εντός του οικογενειακού πλαισίου. Στόχος των εκπαιδευτικών εργαλείων είναι να βοηθήσουν τα µέλη της οικογένειας να κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραµατίζουν στις σχέσεις εξουσίας εντός της οικογένειας και ως εκ τούτου τον τρόπο µε τον οποίο συµβάλλουν στην αναπαραγωγή και την διατήρηση των σχέσεων αυτών. Εν συνεχεία τα συγκεκριµένα εργαλεία παρέχουν στα µέλη της οικογένειας τρόπους αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Σε κάποιες ασκήσεις ζητείται από τους συµµετέχοντες να γράψουν σχετικές ιστορίες. Οι γραπτές ασκήσεις µπορούν να αντικατασταθούν από αφηγήσεις στις οποίες ο συντονιστής µπορεί να κρατάει σηµειώσεις σε πίνακα (flip chart). Η συγκεκριµένη µέθοδος συνίσταται σε περιπτώσεις εργασίας µε συµµετέχοντες που έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο ή δεν γνωρίζουν καλά την γλώσσα της χώρας φιλοξενίας µετανάστες, µειονοτικές οµάδες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εργαλεία απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς. εν προορίζονται για χρήση σε ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και για εργασία µε άτοµα που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές λόγω τραύµατος. Τέλος, δεν αφορούν σε συµβουλευτική ζευγαριού µεταξύ θύµατος και θύτη. Τα εργαλεία έχουν ως στόχο να εµπλουτίσουν την εργασία των κοινωνικών λειτουργών µε τις οικογένειες µεταναστών και µειονοτικών πληθυσµών στο πλαίσιο εργασίας τους σε υποστηρικτικές δοµές αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 3

6 Εργαλεία για την προσέγγιση οικογενειών µεταναστών και µειονοτικών οµάδων Συχνά οι κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση γυναικών µεταναστριών καθώς και οικογενειών µειονοτικών οµάδων. Σε πολλές περιπτώσεις οι κοινωνικοί λειτουργοί γνωρίζουν ότι αυτές οι γυναίκες είναι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας αλλά οι ίδιες είναι πολύ φοβισµένες, ώστε να αναζητήσουν από µόνες τους βοήθεια. εν έχουν µάθει να δρουν αυτόβουλα και φοβούνται πιθανή τιµωρία από τον σύζυγό τους. Επίσης δεν επιθυµούν να καταστρέψουν την εικόνα που έχουν για την οικογένειά τους. Έτσι οι γυναίκες αυτές επιλέγουν την σιωπή. Στην προσέγγιση αυτών των γυναικών υπάρχουν επιπλέον προβλήµατα γλώσσας. Επίσης, τα ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά που φέρουν, όπως οι διαφορετικές παραδόσεις και η θρησκεία δηµιουργούν δυσκολίες στην προσέγγιση τους. Οι πληροφορίες και τα εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω µπορούν να συµβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση της κατάστασης αυτών των γυναικών. Τα συγκεκριµένα εργαλεία παρέχουν επίσης την δυνατότητα προσέγγισης αυτών των γυναικών καθώς και την παροχή περαιτέρω υποστηρικτικών υπηρεσιών προκειµένου να διαχειριστούν µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο την ενδοοικογενειακή βία που βιώνουν. Στα πλαίσια του Προγράµµατος «SUNIA GEEL», οι οικογένειες - Τούρκων, Αράβωνκαι Μουσουλµανικών πληθυσµών - Ροµά και - Ιρλανδών «travelers» αποτελούν τους πληθυσµούς-στόχους. Οι ασκήσεις που συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο προσφέρουν στους κοινωνικούς λειτουργούς γενικές πληροφορίες και µια βαθύτερη κατανόηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κατάστασης των οικογενειών των συγκεκριµένων πληθυσµών και των ρόλων των µελών τους. Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 4

7 Άσκηση 1 Οι γυναίκες από τη Τουρκία ή τις Αραβικές χώρες που ζουν στις υτικές Ευρωπαϊκές κοινωνίες αποτελούν το µεγαλύτερο πληθυσµό θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ο πληθυσµός αυτός έχει χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά οι γυναίκες θύµατα δεν έχουν πρόσβαση τόσο στην σχολική όσο και στην εξωσχολική εκπαίδευση.ακόµα κι αν έχουν λάβει καλή µόρφωση στις χώρες προέλευσής τους, δεν γνωρίζουν καλά και σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν καθόλου την γλώσσα στην χώρα φιλοξενίας. Έτσι δεν µπορούν µε ευκολία να συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία της εκάστοτε χώρας φιλοξενίας. Επίσης δεν είναι εύκολο να λάβουν τις κοινωνικές παροχές που προβλέπονται για αυτές καθώς σε πολλές περιπτώσεις αγνοούν την ύπαρξή τους. Για την προσέγγιση αυτών των πληθυσµών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον αυτών των γυναικών. Βασικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού περιβάλλοντος των γυναικών µεταναστριών από την Τουρκία αποτελεί η οικογένεια. Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των Τουρκικών οικογενειών είναι τα ακόλουθα: Οικογένεια- πυρήνας Κοινωνική και εθνική οµοιοµορφία Τοπικότητα Η πλειοψηφία των γυναικών µεταναστριών από την Τουρκία είναι µέλη ενός µικρού οικογενειακού δικτύου. Τα κοινωνικά τους δίκτυα αποτελούνται και διαµορφώνονται κυρίως από τα µέλη της οικογένειάς τους. Σε αυτά προστίθενται συγγενείς λόγω γάµου, όπως αδέλφια και ξαδέλφια του συζύγου κ.λπ. Μόνο η µειοψηφία των µεταναστών έχει φίλους µε τους οποίους δεν έχει κάποιου είδους συγγένεια. Ωστόσο, οι επαφές µε τα πρόσωπα αυτά δεν είναι συχνές και δεν διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας η οικογένεια στο σύνολό της δεν θα προστατέψει το θύµα καθώς η οικογένεια πρέπει να διατηρήσει συνολικά την καλή της εικόνα. Η περηφάνια και η τιµή της οικογένειας πρέπει να παραµείνει «ψηλά». Έτσι παρά την παρουσία πολλών εσωτερικών προβληµάτων η οικογένεια αντιδρά σαν ένα «κλειστό σύστηµα». Συνεπώς, τα µέλη της οικογένειας που αναφέρουν σε ένα πρόσωπο εκτός οικογένειας την παρουσία ενδοοικογενειακών προβληµάτων διαταράσσουν την φήµη της οικογένειας κι έτσι «καταστρέφουν» την ίδια τη οικογένεια. Υπό αυτό το πρίσµα ένα θύµα ενδοοικογενειακής βίας στέκει στην ουσία µόνο του και υποφέρει συγκριτικά µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας τα οποία δεν κατανοούν την δυσµενή θέση του θύµατος και πιθανά να αρχίσουν να «υποφέρουν» µόνο την στιγµή που το θύµα αναζητήσει εξωτερική βοήθεια και άρα «εκθέσει» την οικογένεια. Εκτός από το χαρακτηριστικό της οικογένειας-πυρήνα, η εθνική και κοινωνική οµοιοµορφία, επίσης, αποτελεί καίριο στοιχείο της κοινωνικής δικτύωσης των Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 5

8 µεταναστών. Οι σχέσεις εντός των κοινωνικών τους δικτύων είναι αυστηρά περιορισµένες σε ανθρώπους της ίδιας κοινωνικοοικονοµικής και επαγγελµατικής τάξηςκαθώς και της ίδιας εθνικότητας. Έτσι οι εργαζόµενοι µετανάστες έχουν επαφές µε άλλους εργαζόµενους µετανάστες και οι άνεργοι µε άνεργους οµοεθνείς τους αντίστοιχα. Τα αίτια της οµοιοµορφίας των κοινωνικών δικτύων των γυναικών µεταναστριών από την Τουρκία θα πρέπει να αναζητηθούν στην ιδιαίτερη φύση των κοινωνικών τους επαφών: διατηρούν επαφές µε µέλη της οικογένειας - σε αυτές τις περιπτώσεις η οµοιοµορφία είναι δεδοµένη ή διατηρούν επαφές µε παλιές συµµαθήτριες. Σε µερικές περιπτώσεις διατηρούν φιλικές σχέσεις µε συναδέλφους ή συµµαθήτριες από κάποια εκπαιδευτικά σεµινάρια.. Το τρίτο χαρακτηριστικό των οικογενειών των µεταναστών από την Τουρκία ή τις Αραβικές χώρες είναι η τοπικότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι µετανάστες ζουν πολύ κοντά - στις ίδιες συνοικίες µε τους γονείς και τα αδέλφια τους και σε απόσταση σε άλλες περιοχές/συνοικίες - µε τους φίλους τους: από την στιγµή που οι φίλοι τους διαµένουν σε άλλες περιοχές της πόλης η διατήρηση των σχέσεών τους απαιτεί περισσότερο κόπο και χρόνο. Έτσι, η διατήρηση των σχέσεων µε άτοµα που δεν ανήκουν στην οικογένειά τους εξαρτάται κατά πολύ από την απόσταση των περιοχών διαµονής. Συνεπώς, για τους Τούρκους και Άραβες µετανάστες η οικογένεια έχει κεντρικό ρόλο αποτελεί ένα προστατευτικό δίκτυο. Παράλληλα όµως ασκεί περιορισµούς στα µέλη της. Η έντονη επιρροή της οικογένειας και οι περιορισµοί που ασκεί στα µέλη της είναι φανερή στην ενσωµάτωση των πληθυσµών αυτών στην εργασία και την εκπαίδευση. Οι συγκεκριµένοι πληθυσµοί θεωρούν την εγγύτητα των µελών της οικογένειας το σηµαντικότερο στοιχείο: προκειµένου να διαµένουν κοντά στους γονείς και στα αδέλφια τους, οι γυναίκες µετανάστριες από την Τουρκία δέχονται περιορισµούς όπως χαµηλή ποιότητα διαβίωσης (κακή ποιότητα διαµερισµάτων) ή διαµονή σε περιοχές γκέτο. Για την προσέγγιση γυναικών µεταναστριών από την Τουρκία και τις Αραβικές χώρες που είναι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας ή υπάρχουν ενδείξεις πως αποτελούν θύµατα ενδοοικογενειακής βίας και οι οποίες δέχονται τους περιορισµούς που συνεπάγεται η διαβίωσή τους µε τις οικογένειές τους, είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών µεθόδων 1. Για παράδειγµα, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο ενηµερωτικό έντυπο υλικό στην Τουρκική και Αραβική γλώσσα σχετικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό θα αναφέρεται πως η χρήση των υποστηρικτικών υπηρεσιών από τις γυναίκες θύµατα δεν θα συνεπάγεται την παραµέληση των οικογενειακών τους καθηκόντων. Οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί καθώς και η πίστη στην οικογένεια καθιστά δύσκολο για τα µέλη της οµάδας στόχου να απευθυνθούν στις κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Συχνά αντιµετωπίζουν τις 1 Also refer to 3.2. Recruitment Requirements Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 6

9 προσφερόµενες κοινωνικές υπηρεσίες µε επιφύλαξη και δειλία καθώς δεν έχουν προηγούµενη γνώση και εµπειρία. Επιπλέον, τα γλωσσικά προβλήµατα αποτελούν επιπλέον εµπόδιο για τις γυναίκες µετανάστριες από την Τουρκία και τις Αραβικές χώρες. Η αρχική τους συστολή µπορεί να ξεπεραστεί µε την οργανωµένη συµµετοχή τουρκόφωνων ή αραβόφωνων γυναικών ως πολιτισµικοί διαµεσολαβητές ή σύµβουλοι. Έτσι είναι δυνατή η δηµιουργία µίας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των θυµάτων και των κοινωνικών υπηρεσιών. Η µοναδικότητα του τρόπου ζωής των γυναικών από την Τουρκία στην Ευρώπη Η οικογενειακή ζωή πολλών γυναικών µεταναστών από την Τουρκία είναι πολύ παραδοσιακή. Βασισµένη στα παραδοσιακά ισλαµικά πρότυπα, οι γυναίκες αυτές είναι υπεύθυνες για το νοικοκυριό, τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών και την ικανοποίηση των αναγκών των συζύγων τους. Έρευνες 2 του τρόπου ζωής των οικογενειών µεταναστών από την Τουρκία αποδεικνύουν πως οι γυναίκες από τις Ανατολικές περιοχές της Τουρκίας έχουν πολύ χαµηλή πρόσβαση στην εκπαίδευση κατά την παιδική τους ηλικία. Αυτό οφείλεται αφενός στην έλλειψη τοπικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων/φορέων και αφετέρου στις εκτεταµένες παραδοσιακές και οικογενειακές και κοινωνικές δοµές - η εκπαίδευση δεν αποτελούσε µέρος της ζωής των γυναικών. Αυξηµένη Αυτοπεποίθηση Οι Τούρκοι άνδρες θεωρούσαν τις γυναίκες ανθρώπους «δεύτερης κατηγορίας» που έχουν την υποχρέωση να υπακούουν. Η συγκεκριµένη έντονα πατριαρχική άποψη και στάση των ανδρών δεν άλλαξε στην νέα χώρα φιλοξενίας. Ωστόσο, άλλαξε η αυτοεικόνα των γυναικών τους, οι οποίες έχουν αυξηµένη αυτοπεποίθηση. Η κοινωνική επιστήµονας Nermin Abadan-Unat περιγράφει την αυξηµένη αυτοπεποίθηση των γυναικών από την Τουρκία - συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν µεταναστεύουν οικειοθελώς: Γυναίκες που προέρχονται από αγροτικές περιοχές «έχοντας µεγαλώσει παραδοσιακά, εντελώς απροετοίµαστεςπνευµατικά» και «χωρίς καµία γνώσητηςζωής στην πόλη, µε τις ιδιαίτερα πειθαρχηµένεςσυνθήκες εργασίαςή πρότυπα παραγωγής» - αντιµετώπιζανπροβλήµατα µέχρι να συνηθίσουν τιςδιαφορετικές συνθήκεςζωήςστη νέα χώρα φιλοξενίας. Η κατάσταση ήταν διαφορετική για τις γυναίκεςαπότα χωριάτης Ανατολίας, οι οποίες- µετά την απαγόρευση τωνξένωνπροσλήψεωνστις αρχές του 1970-ακολούθησαντους συζύγους τουςκατά τηντρίτη φάσητης µετανάστευσης(µέροςτης πολιτικής στην Ευρώπη για τηνοικογενειακή επανένωση). Καθώς δεν απαιτούνταν συγκεκριµένα προσόντακαι προηγούµενηεµπειρία αστισµού αυτές οι γυναίκες που δεν είχαν προηγούµενη µόρφωση είχαν πολύ περιορισµένες 2 Erkal, Mehmet Ziya, et. al. (Editor): Türkische Frauen in Deutschland MOD-Studie 2002 der Universität Gießen (Turkish Women in Germany MOD Study 2002 of the University of Gießen), Türkisch-Deutsche-Gesundheitsstiftung, Berlin Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 7

10 δυνατότητες εργασίας στις χώρες φιλοξενίας. Πολλές γυναίκεςζούσαν-καιακόµαζουν- µην έχοντας κάποια σύνδεση µε την Ευρωπαϊκή κουλτούρα αποµονωµένες απότηνκοινωνία της χώρας φιλοξενίας. Επιπλέον, δεν είχαν και δεν έχουν σχολική µόρφωση και δεν γνώριζαν και δεν γνωρίζουν την γλώσσατης χώρας υποδοχής. Η ενδοοικογενειακή βίααποτελεί παραδοσιακό τρόπο συµπεριφοράςτης οικογένειας.νεαρά κορίτσιακαινιόπαντρεςγυναίκες µαθαίνουνότι ο σύζυγόςτους θα τις χτυπήσει ή θα τις πειράξει παρά το γεγονόςότι τις αγαπά. Αυτή ηβαθιά ριζωµένηκαι στρεβλωµένη ιδέα περί της συζυγικής αγάπης και ζωής οδηγείσε µια κατάσταση, στην οποίαοι γυναίκες αντιλαµβάνονταιτην ενδοοικογενειακή βία σαν κάτι«φυσιολογικό». Μια «καλή σύζυγος»θα πρέπει να ζει και να αντιµετωπίζει καθηµερινά το πρόβληµα ενώ δεν έχειδικαίωµα να καταγγείλει τα περιστατικά. Σε περίπτωση που τα αναφέρει δεν θα είναι πλέονµια «καλήσύζυγος»ενώ παράλληλα καταστρέφει τη φήµητης οικογένειάς της. Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 8

11 Άσκηση 2: Προσέγγιση οικογενειών Υπάρχουν ζητήµατα κοινά στις τρεις οµάδες-στόχους, όταν πρόκειται για την προσέγγιση των οικογενειών µεταναστευτικών και µειονοτικών πληθυσµών: Οι υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται εντός του οικισµού που διαµένουν οι µετανάστες ή οι µειονότητες. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πηγαίνουν στους χώρους παροχής των υπηρεσιών αυτών µε τα πόδια. Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να προγραµµατίζεται πρωινές ώρες ή νωρίς το απόγευµα. ηλαδή όταν τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο και οι άνδρες στην εργασία τους. Οι συµµετέχουσες µπορούν να αποφασίζουν οι ίδιες την ώρα που θα πραγµατοποιούνται οι συνεδρίες. Οι συµµετέχουσες θα πρέπει να διαβεβαιώνονται πως µπορούν να αποσυρθούν όποια στιγµή θελήσουν. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι θα λάβουν ένα πιστοποιητικό πως ολοκλήρωσαν µε επιτυχία το πρόγραµµα. Θα πρέπει να επισηµανθεί στις συµµετέχουσες ότι οι χώροι παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών µπορούν να χρησιµεύσουν και ως σηµείο συνάντησης, όπου µπορούν να συζητηθούν ελεύθερα κι άλλα θέµατα. Θα πρέπει να επισηµανθεί στις συµµετέχουσες ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες προσφέρονται ειδικά για αυτές και εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί στις συµµετέχουσες ότι η χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών δεν προϋποθέτει γνώση γραφής και ανάγνωσης. Η κοινωνική λειτουργός θα πρέπει να τονίσει ότι παρά τη δύσκολη κατάσταση των συναντήσεων, θα υπάρχουν επίσης ώρες διασκέδασης και προσωπικής χαλάρωσης. Εάν είναι δυνατόν, όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται δωρεάν ή µε χαµηλό κόστος. Θα πρέπει να εξηγηθεί στις συµµετέχουσες ότι η πρώτη συνάντηση µε την κοινωνική λειτουργό ή την οµάδα εργασίας έχει ως στόχο την πληροφόρηση ως προς θέµατα που αφορούν σε διάφορες πτυχές της ζωής. Στην δεύτερη συνάντηση υπογράφεται το συµβόλαιο (ή γίνονται συµφωνίες) µεταξύ των συµµετεχόντων και της κοινωνικής λειτουργού ως προς τους στόχους των συγκεκριµένων συναντήσεων. Ειδικά κριτήρια ισχύουν για τις µετανάστριες τουρκικής και αραβικής καταγωγής, για τις οποίες συνίσταται η ακόλουθη προσέγγιση: Προσέγγιση των µεταναστριών τουρκικής και αραβικής καταγωγής ως οµάδες. Η προσέγγισή τους µπορεί να γίνει, για παράδειγµα, σε πολιτιστικούς τουρκικούς και αραβικούς συλλόγους, στα γραφεία των τοπικών αρχών, σε τζαµιά, µέσω ενώσεων γυναικών, κ.ά.. Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 9

12 Οι πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες της οµάδας στόχου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται στις συµµετέχουσες πως οι κοινωνικές υπηρεσίες θα παρέχονται µόνο από γυναίκες. Θα συµµετέχουν άνδρες µόνο όταν η ιδιότητά τους είναι απαραίτητη, όπως, γιατρός, ειδικοί θεραπευτές κ.λπ. και µόνο µε την συναίνεση των γυναικών που συµµετέχουν. Εάν είναι απαραίτητο, οι γυναίκες θα µπορούν να φέρουν µαζί στις συνεδρίες τα µωρά ή τα µικρά παιδιά τους. Οι συµµετέχουσες θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι οι συνεδρίες θα πραγµατοποιούνται σε στενό κύκλο. Σε περιπτώσεις πολύ παραδοσιακών και θρησκευόµενων γυναικών η διαµεσολάβηση του ιµάµη µπορεί να είναι απαραίτητη. Ο ιµάµης θα τις διαβεβαιώσει πως οι παρεχόµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες δεν έρχονται σε σύγκρουση µε το Κοράνι. Κατά την διάρκεια του Ραµαζανιού, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται στις γυναίκες µόνο κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης. Κατά το Ραµαζάνι, οι γυναίκες δεν έχουν συνήθως την δυνατότητα και το χρόνο να φύγουν από το σπίτι λόγω θρησκευτικών υποχρεώσεων. Κανόνες που συνδέονται µε το φύλο θα πρέπει να τονίζονται. Γενικότερα συνίσταται η ακόλουθη προσέγγιση: Ανάλογα µε το είδος των κοινωνικών υπηρεσιών οι οµάδες-στόχοι µπορούν να προσεγγίζονται µε διαφορετικούς τρόπους. Η επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες θα µπορούσε να γίνεται µέσω πολιτισµικών διαµεσολαβητών και ταυτόχρονα θα µπορούσε να είναι γραπτή ή/και να συνδυάζεται µε οπτικοακουστικό υλικό. Είναι σκόπιµο να επιλεγεί για την θέση του πολιτισµικού διαµεσολαβητή ένα άτοµο που γνωρίζει προηγουµένως τις γυναίκες. Σε αυτό θα πρέπει να παρέχονται λεπτοµερείς και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το σκοπό των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι όροι «εκπαίδευση κατά της βίας», «κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από την κυβέρνηση» ή οποιοδήποτε άλλο επίσηµο φορέα θα πρέπει να αποφεύγονται. Θα ήταν προτιµότερη η χρήση έντυπου ενηµερωτικού υλικού όπου ο φορέας θα παρουσιάζεται µε την µορφή συλλόγου και στον οποίο θα πραγµατοποιούνται συζητήσεις γύρω από τα καθηµερινά προβλήµατα των γυναικών, τις εµπειρίες τους, τις ανάγκες του κ.λπ. Η παρουσία πολιτισµικού διαµεσολαβητή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη κατά τις πρώτες συναντήσεις. Οι έντυπες και εξατοµικευµένες προσκλήσεις και οι αφίσες χρησιµεύουν ως υποστηρικτικά εργαλεία προκειµένου να βοηθήσουν τα µέλη της κοινότητας να θυµούνται τις ακριβείς ηµεροµηνίες διεξαγωγής των συνεδριών. Η επαφή µεταξύ του πολιτισµικού διαµεσολαβητή και των µελών της οµάδας εκτιµάται καθόλη τη διάρκεια των συναντήσεων. Βάση εµπειρίας είναι καλό µε την κάθε γυναίκα να πραγµατοποιούνται ατοµικές συναντήσεις παράλληλα µε τις οµαδικές. Όσο θετικές κι αν είναι οι εµπειρίες των Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/

13 γυναικών κατά τις οµαδικές συναντήσεις είναι πάντα απαραίτητες και οι προσωπικές συναντήσεις στις οποίες θα τους παρέχεται θετική επιβράβευση για την πρόοδό τους. Έτσι θα πρέπει να γίνεται προηγουµένως συνεννόηση και κανονισµός συγκεκριµένου ατοµικού ραντεβού. Οι γυναίκες συµµετέχουσες µπορεί να έχουν µεγάλα παιδιά αλλά και παιδιά µικρότερης ηλικίας, τα οποία θα χρειαστεί να τα προσέχει κάποιος άλλος για όσο καιρό συµµετέχουν στα συγκεκριµένα προγράµµατα. Έτσι παράλληλα µε τις συνεδρίες θα µπορούσε να οργανωθεί baby-sitting µε την συµµετοχή εθελοντών. Η παροχή των συγκεκριµένων κοινωνικών υπηρεσιών θα µπορούσε να αποτελέσει παράγοντα παρακίνησης των συγκεκριµένων γυναικών για συµµετοχή στην ευρύτερη κοινωνία (δήµο, πόλη) - αποτελεί σπουδαίο µέσω ενσωµάτωσης των µεταναστών στην νέα χώρα φιλοξενίας. Κοινωνικές υπηρεσίες και Κοινωνικοί Λειτουργοί Τοποθεσία Το κτίριο που παρέχονται οι υπηρεσίες πρέπει να βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµο µε δηµόσια συγκοινωνία. Στην πρώτη συνεδρία, οι συµµετέχουσες θα πρέπει να συνοδεύονται (ίσως από την κοινωνική λειτουργό ή πολιτισµικό διαµεσολαβητή) και θα πρέπει να τους υποδέχεται στην είσοδο κάποιος εκπρόσωπος του ιδρύµατος. Αυτό θα βοηθήσει να κρατηθούν τα επίπεδα άγχους κατά την πρώτη επίσκεψη σε χαµηλά επίπεδα. Πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά µε την διαµόρφωση του χώρου: Φωτεινός χώρος αλλά αποφυγή εκτυφλωτικού φωτός. Ενδείκνυται η ύπαρξη ρυθµιστών έντασης φωτός Καλή ακουστική έτσι ώστε να γίνονται ευκολότερα κατανοητά τα όσα θα συζητηθούν µε την κοινωνική λειτουργό Τα αποχωρητήρια να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση Ατµόσφαιρα Η ψυχική και συναισθηµατική ευεξία καθώς και η αίσθηση ασφάλειας σε µία οµάδα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις εργασίας µε οµάδες µεταναστών: Μετανάστες Τουρκικής καταγωγής Ένας καλός τρόπος δικτύωσης των γυναικών είναι οι αµοιβαίες προσκλήσεις για τσάι ή γεύµατα καθώς στους συγκεκριµένους πληθυσµούς αποδίδεται µεγάλη σηµασία στον ρόλο της «καλής οικοδέσποινας». Η «καλή οικοδέσποινα», εκτός από ευλάβεια και σεβασµό προς τους καλεσµένους χαρακτηρίζεται κι από άλλα προσόντα όπως το εάν είναι καλή οικονόµος και µαγείρισσα. Η συγκεκριµένη «κουλτούρα φιλοξενίας» µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί στην κοινωνική εργασία µε τιςγυναίκες µετανάστριες από την Τουρκία. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ταύτιση τω γυναικών µε την οµάδα εργασίας, ενισχύεται το αίσθηµα του ανήκειν στην οµάδα κι επίσης δηµιουργείται κοινωνική δέσµευση παρακολούθησης του Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/

14 προγράµµατος κοινωνικής εργασίας. Έτσι λοιπόν από την πρώτη συνεδρία θα πρέπει να παρέχονται στις συµµετέχουσες ποτά (τσάι, καφές κ.λπ.) και µπισκότα. Μετά από λίγο καιρό, οι συµµετέχουσες θα αρχίζουν να φέρνουν τσάι ή γλυκά από το σπίτι τους. Είναι µια καλή ιδέα η κοινωνική λειτουργός να προτείνει µετά την τρίτη ή την τέταρτη συνάντηση - όταν οι συµµετέχουσες έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριµένο βαθµό εξοικείωσης µε τα άλλα µέλη της οµάδας και την κοινωνική λειτουργό να αναλαµβάνουν να φέρνουν εκ περιτροπής ειδικό πιάτο από το σπίτι τους για τις συνεδρίες. Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ωστόσο, ότι τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι αρκετά απλά - τουρκικά ορεκτικά (µεζέ), τυρί ή αποξηραµένα φρούτα είναι επίσης κατάλληλα. Φέρνοντας σπιτικό φαγητό, οι συµµετέχουσες µεταφέρουν την ιδιότητά τους ως καλές οικοδέσποινες στην οµάδα εργασίας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί µπορούν να ενθαρρύνουν ενεργά την ανταλλαγή συµβουλών σχετικών µε συνταγές ή µε το νοικοκυριό γενικότερα. Μικρά συµβολικά δώρα, έπαινοι και ευχαριστίες προς τις συµµετέχουσες που φέρνουν ποτά, τρόφιµα ή άλλες δηµιουργίες στις συνεδρίες έχουν θετική επίδραση! Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει να είναι πάντα γενναιόδωροι στους επαίνους και στις ευχαριστίες! Ρυθµός κοινωνικών υπηρεσιών Ο ρυθµός της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αργός. Κατά τις πρώτες συνεδρίες είναι προτιµότερο να ζητούνται λίγα πράγµατα από τις συµµετέχουσες, τα οποίαθα αυξάνονται σταδιακά καθώς θα προχωράνε οι συνεδρίες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να σέβονται την ιδιαίτερη κατάσταση των συµµετεχόντων. Μια σειρά από συνεδρίες δεν πρέπει ποτέ να οδηγήσει σε αρνητικές σωµατικές επιπτώσεις, όπως ζάλη, ναυτία ή πόνος. Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιούνται διαλείµµατα µεταξύ των διαφορετικών φάσεων των ασκήσεων/δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται κατά τις συνεδρίες ( οι συµµετέχοντες κατά το διάλλειµα θα πρέπει να κάθονται σε άνετη θέση και να τους προσφέρεται κάτι να πιουν, π.χ. νερό ή χυµός. Επίσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός µεγαλύτερου διαλείµµατος, το οποίο θα δίνει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να κινηθούν ελεύθερα, να συνοµιλήσουν ή να χρησιµοποιούν το µπάνιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, η κοινωνική λειτουργός µπορεί να απαντά µεµονωµένες ερωτήσεις ή απλά να συµµετέχει σε µια µικρή συζήτηση της οµάδας (εάν βέβαια αυτό ενθαρρύνεται από τις συµµετέχουσες.) Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/

15

16 VEREIN MULTIKULTURELL SK ANUP INTERNATIONAL Exchange House National Travellers Service Great Strand Street 61 Dublin 1, Ireland IEIE International Education Information Exchange Hölderlinplatz 2A Stuttgart, Germany Verein Multikulturell Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock 6020 Innsbruck, Austria ANUP- International Bd. Nicolae Titulescu, nr. 163, sector 1, Bucuresti, cod , Romania Prolepsis Institute of Preventive Medicine Environmental & Occupational Health 7 Fragoklisias Street, , Marousi Athens Greece

MAN IN TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAN IN TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

WOMAN AND TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOMAN AND TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR TKTR Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR TKTR RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Pack for. [ GR ] hellenic

Pack for. [ GR ] hellenic RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Pack for TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pack for TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR TKTR RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΜΑΣΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν.

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν. 2015 Δραστηριότητα 1. Έκθεση του State of the Art σχετικά με υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μετανάστες: ανάλυση πλαισίου, ανάγκες και συστάσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience

Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience Grundtvig project 4/4/2012 Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience 509974-LLP-1-2010-1-SE-GRUNDTVIG-GMP Όλγα Λεβέντη Χάρης Ταµπάκης This project has been funded with

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSTIC TOOL (EL)

SELF DIAGNOSTIC TOOL (EL) SELF DIAGNOSTIC TOOL (EL) WOMEN IN - Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility, ref. 2011-1-ES1-LEO05-36491. This project has been funded with support from

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟ 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011 Παρακάτω παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία από 163 γυναίκες που απευθύνθηκαν στο «Καταφύγιο Γυναίκας»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 31/03/2012 Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 Συμπληρώστε τα κενά με τα κατάλληλα σχήματα ώστε να παραχθεί ένα μοτίβο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αναπαράγετε το μοτιβο; Ποιες ενέργειες είναι διαθέσιμες? Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα

Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα Ενότητες 2.3A και 2.3B Co-funded by the European Union Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα Ενότητα 2.3A Γίνομαι Καθαρός: Ξεπερνώντας τον Εθισμό χωρίς Θεραπεία Ενότητα 2.3B Η Αποκατάσταση του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Οι μύθοι & τα γεγονότα γύρω από την Ηγετική ικανότητα Διοίκηση vs Ηγεσία (είναι διαφορετικά;)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction Διαχείρηση Χρόνου Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Η έννοια του χρόνου και οι κοινές παρανοήσεις Η σχέση με τον εαυτό σας, τους στόχους σας και τη διαχείρισή του χρόνου σας

Διαβάστε περισσότερα

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση Dimitris Alimisis 1, Meurig Beynon 2, Jonathan Foss 2, Elizabeth Hudnott 2, Steve Russ 2 1 EDUMOTIVA, Greece 2 University of Warwick,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Εισήγηση στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Μάιος, 2009) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Μπετίνα Ντάβου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατερίνα Σπετσιώτου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ»

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΚΑΚΗ : ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Απευθύνεται σε μαθητές του Ειδικού σχολείου (με νοητική καθυστέρηση, ΔΕΠΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση Κεφάλαιο 5.2A Co-funded by the European Union Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Σχολικό έτος 2015-2016 Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση Ομάδα: Αγωγή Υγείας Σχολικός εκφοβισμός Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ "ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ "ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ3. Οι γυναίκες στην τηλεργασία: η εμπειρία ΣΤΗΝ ΕΕ WOMEN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει την Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: NI---DE-KA- ERASMUS+ NON-FOR-LESL: Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ ΟΡΙΣΜΟΣ «Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ επανάληψη και κατ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Σεµινάριο Κατάρτισης στην Θεραπεία Ζεύγους. Τίτλος Σεµιναρίου: «Εκπαίδευση στην Θεραπεία Ζεύγους & τα Οικογενειακά Δυναµικά»

Επιµορφωτικό Σεµινάριο Κατάρτισης στην Θεραπεία Ζεύγους. Τίτλος Σεµιναρίου: «Εκπαίδευση στην Θεραπεία Ζεύγους & τα Οικογενειακά Δυναµικά» Επιµορφωτικό Σεµινάριο Κατάρτισης στην Θεραπεία Ζεύγους Τίτλος Σεµιναρίου: «Εκπαίδευση στην Θεραπεία Ζεύγους & τα Οικογενειακά Δυναµικά» Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα ζευγάρια και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates

SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates Project Number: 2014-1-AT01-KA202-000953 This project has been funded with support from the European Commission. This

Διαβάστε περισσότερα

news02 Περιεχόμενα Σεπτέμβριος 2016[ 2 ] Επικαιρότητα. Το έργο Comprocom εξελίσσεται κανονικά και εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

news02 Περιεχόμενα Σεπτέμβριος 2016[ 2 ] Επικαιρότητα. Το έργο Comprocom εξελίσσεται κανονικά και εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Περιεχόμενα o Πορεία του Έργου [1] o Συγκριτική Αναφορά Συστημάτων ΕΕΚ στις 6 χώρες του έργου [1] o Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικών Ικανοτήτων [2] o 2 η Συνάντηση Εταίρων (Δρέσδη) [3] o Ανακοίνωση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα του γιατρού είναι και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

The Knowledge Volunteers

The Knowledge Volunteers The Knowledge Volunteers Guidelines for Tutors Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJECT - GUIDELINES FOR TUTORS THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Grant agreement number:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Α. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Κυριακή Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates

SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates SALE Social Media Training to Combat Unemployment Among Higher Education Graduates Project Number: 2014-1-AT01-KA202-000953 This project has been funded with support from the European Commission. This

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κουτσή, τηλ.: 210 25 99 365, Fax.: 210 25 31 879, e-mail: k.koutsi@neagenia.gr Κατερίνα Κουρκουτά, τηλ.: 210 25 99 355, Fax.: 210 25 31 879, e-mail: k.kourkouta@neagenia.gr Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16:30 Υποδοχή - Εγγραφή συνέδρων 18:00 Τελετή έναρξης 18:30 Κεντρική ομιλία Α. Καλαντζή-Αζίζι Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 34ο Δ.Σ. Πειραιά Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείο και Γονείς Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

σχέσης των Ρόµηδων µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές, τους γονείς, την τοπική- ευρύτερη κοινότητα και αντίθετα. Το σύνολο των ενεργειών

σχέσης των Ρόµηδων µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές, τους γονείς, την τοπική- ευρύτερη κοινότητα και αντίθετα. Το σύνολο των ενεργειών Φραγκίσκα Κοτρέτσου Αξιοποίηση της κουλτούρας της τσιγγάνικης κοινότητας µέσω της ιαπολιτισµικής Αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης Ως συνεργάτης του προγράµµατος «Σχολική ένταξη τσιγγανοπαίδων», υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενηµέρωσης Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα