Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6"

Transcript

1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τον πιο διαδεδοµένο υπολογιστή, τον Προσωπικό Υπολογιστή και να περιγράψει την αρχιτεκτονική και τη µορφή του. Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς: Να περιγράφεις τη γενική αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή. Να αναγνωρίζεις τα κυριότερα τµήµατά του και τα σηµεία όπου συνδέονται αυτά στη µητρική κάρτα. Να απαριθµείς τα διάφορα είδη και τύπους µνήµης σε ένα Προσωπικό Υπολογιστή. Μαθήµατα 6.1 Ιστορία και Αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή 6.2 Η Μητρική Κάρτα του Προσωπικού Υπολογιστή 6.3 Η Μνήµη στον Προσωπικό Υπολογιστή 151

2

3 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.1 Μάθηµα 6.1 Ιστορία και Αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει την ιστορία του προσωπικού υπολογιστή και να περιγράψει τη γενική αρχιτεκτονική του. Σκοπός του µαθήµατος Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς: Να αφηγείσαι συνοπτικά την ιστορία του προσωπικού υπολογιστή Να περιγράφεις τη λειτουργία του διαδρόµου του Να εξηγείς τη γενική λειτουργία των επεξεργαστών που χρησιµοποιούν οι προσωπικοί υπολογιστές Να απαριθµείς διάφορους τύπους περιφερειακής µνήµης για προσωπικούς υπολογιστές Τι θα µάθεις; Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής (personal computer, PC) παρουσιάστηκε από την εταιρεία IBM το Περιείχε τον επεξεργαστή 8088 της εταιρείας Intel σε ταχύτητα 4,77 MHz, 16 Kb κύριας µνήµης που µπορούσε να επεκταθεί ως τα 256 Kb, ασπρόµαυρη οθόνη και µία ή δύο µονάδες δισκέτας 5,25" των 160 Kb. Ο νέος αυτός υπολογιστής µπήκε δυναµικά στην αγορά των µικροϋπολογιστών µε πωλήσεις IBM PC µέσα στον πρώτο ενάµιση χρόνο της κυκλοφορίας του. Η µεγάλη επιτυχία του IBM PC έκανε τους δηµιουργούς του να κατασκευάσουν παραλλαγές του, που ονοµάστηκαν XT και ΑΤ. Συγχρόνως, άλλες εταιρείες άρχισαν να κατασκευάζουν αποµιµήσεις του που αναφέρονταν ως «συµβατοί µε IBM». Με την πάροδο του χρόνου, η βασική αρχιτεκτονική του υπολογιστή αυτού παγιώθηκε, όπως και οι επεξεργαστές της εταιρείας Intel ως η βασική δοµική του µονάδα. Αφού η αρχιτεκτονική του προσωπικού υπολογιστή ήταν πλέον δεδοµένη, άνοιξε ο δρόµος για το σχεδιασµό µιας ποικιλίας περιφερειακών συσκευών και άλλων τµηµάτων που ταίριαζαν σε οποιοδήποτε υπολογιστή. Σύντοµα καταργήθηκε η ιδέα του «έτοιµου κουτιού», που αγόραζε ο χρήστης από µια εταιρεία, γιατί µε λίγες γνώσεις ο καθένας µπορούσε να συναρµολογήσει το δικό του υπολογιστή. Ο προσωπικός υπολογιστής απόκτησε µονάδα δισκέτας 3,5", σκληρό δίσκο και έγχρωµη οθόνη. Οι επεξεργαστές του έγιναν πιο γρήγοροι και εµφανίστηκαν τα πρώτα περιβάλλοντα γραφικών. Σήµερα ο προσωπικός υπολογιστής έχει βγει από το χώρο των φίλων της τεχνολογίας και έχει επικρατήσει σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες όλων των ειδών. Πάρα πολλές εργασίες, που παλαιότερα απαιτούσαν ειδικά κατασκευασµένους υπολογιστές ή γίνονταν χειρωνακτικά, σήµερα γίνονται µε απλά PC. 153

4 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Η επιτυχία του προσωπικού υπολογιστή οφείλεται στην αρχιτεκτονική του, η οποία επιτρέπει τη «συναρµολόγηση» ενός υπολογιστή από τµήµατα τα οποία απλώς ακολουθούν κάποιες προδιαγραφές λειτουργίας και επικοινωνίας. Πολλές µικρές εταιρείες µπόρεσαν να εξειδικευτούν κατασκευάζοντας µόνο µία κατηγορία τµηµάτων για PC και έτσι να δηµιουργηθεί µια µεγάλη αγορά υλικού. Αντίθετα, υπολογιστές άλλων κατηγοριών κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από µία µόνο εταιρεία, µε συνέπεια την αύξηση του κόστους τους τόσο για την ίδια, όσο και για τον τελικό καταναλωτή. ISA EISA MCA VL-Bus PCI Ο διάδροµος του προσωπικού υπολογιστή Στον πρώτο προσωπικό υπολογιστή της IBM υπήρχε ένας κοινός επίπεδος διάδροµος πάνω στον οποίο συνδέονταν ο κεντρικός επεξεργαστής, η µνήµη και οι υπόλοιπες περιφερειακές µονάδες. Ο διάδροµος αυτός είχε εύρος 8 bit και δυνατότητα µετάδοσης 4,7 εκατοµµυρίων bits το δευτερόλεπτο, µε άλλα λόγια η ταχύτητα του ήταν 4,7 ΜΗz. Στη συνέχεια, µε την αύξηση της ταχύτητας των επεξεργαστών, επήλθε αντίστοιχη αύξηση τόσο στο εύρος του διαδρόµου όσο και στην ταχύτητά του. Ακολούθησε ο διάδροµος τύπου AT (ΙSA-Industry Standard Architecture) µε εύρος 16 bit και ταχύτητες 6 και 8 MHz. Ο διάδροµος αυτός είχε συµβατότητα µε περιφερειακά που απαιτούσαν εύρος 8 bits. Στη συνέχεια, µε την εµφάνιση του επεξεργαστή της Intel, δηµιουργήθηκε το πρότυπο EISA (Εxtended ISA) µε εύρος 32 bits, διατηρώντας όµως την δυνατότητα σύνδεσης µε περιφερειακές συσκευές παλαιότερου τύπου των 8 και 16 bits. H ΙΒΜ πρότεινε την αρχιτεκτονική MCA (MicroChannel Architecture) µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά (32 bits εύρος και ταχύτητα 10ΜHz), αλλά διαφορετικό τύπο διασύνδεσης το πρότυπο αυτό τελικά απέτυχε. Η επόµενη εξέλιξη στην τεχνολογία των διαδρόµων στους προσωπικούς υπολογιστές ήταν η εισαγωγή του τοπικού διαδρόµου ή VL-Bus (VESA Local Bus). Ο διάδροµος αυτός ανήκει στην κατηγορία διαδρόµου µνήµης-επεξεργαστή, αλλά επέτρεπε και την διασύνδεση έως και τριών συσκευών πάνω σε αυτόν. Η ταχύτητα λειτουργίας του ήταν 66 MHz και το εύρος 32 bits. Οι συσκευές που διασυνδέονταν πάνω στο VL-bus ήταν κυρίως το υποσύστηµα γραφικών και ο ελεγκτής δίσκων. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του ήταν ότι λόγω του τρόπου ελέγχου του διαδρόµου από κάθε συσκευή, όσο περισσότερες συσκευές διασυνδέονταν, τόσο µειώνονταν η απόδοσή του. Έτσι οι περισσότερες υλοποιήσεις του VL-bus είχαν µέχρι 3 υποδοχές διασύνδεσης. Το πρότυπο που τελικά επικράτησε, δίνοντας λύση στις µεγάλες ταχύτητες των επεξεργαστών και των µνηµών και επιτρέποντας την διασύνδεσή και άλλων γρήγορων περιφερειακών, χωρίς τα µειονεκτήµατα του VL-bus, ήταν το PCI (Peripheral Component Interconnect). Οι σύγχρονοι προσωπικοί υπολογιστές έχουν διάδροµο τύπου PCI µε εύρος 32 ή 64 bit και ταχύτητες που φτάνουν τα 100MHz για να υποστηρίζουν επεξεργαστές των 350+ MHz. Αρχικά, ο διάδροµος τύπου PCI είχε εύρος 32 bit και ταχύτητα 66ΜΗz. Aνήκε στην κατηγορία των διαδρόµων µνήµης-επεξεργαστή, καθώς λίγες περιφερειακές συσκευές είχαν ανάγκη για την αυξηµένη ταχύτητα που παρείχε το νέο αυτό πρότυπο. Έτσι οι µητρικές κάρτες των υπολογιστών είχαν, εκτός του διαδρόµου PCI και διάδροµο EISA ή ISA για διασύνδεση των υπολοίπων συσκευών. Καθώς όµως οι απαιτήσεις σε ταχύτητα των περιφερειακών συσκευών µεγάλωναν, ειδικά των καρτών δικτύου και των ελεγκτών σκληρών δίσκων, ο διάδροµος PCI έγινε επίπεδος διάδροµος. Στις µέρες µας υπάρχουν πολλών ειδών κάρτες περιφερειακών για απευθείας διασύνδεση στο PCI. Η αύξηση στην ταχύτητα των επεξεργαστών στους προσωπικούς υπολογιστές επανέφερε ακόµα µια φορά το πρόβληµα της ύπαρξης ενός τοπικού διαδρόµου που να διασυνδέει τον επεξεργαστή, τη µνήµη και κάποιες εξίσου γρήγορες µονάδες. Η τεχνολογία απεικόνισης τρισδιάστατων γραφικών στους 154

5 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.1 Αρχιτεκτονική σύγχρονου προσωπικού υπολογιστή υπολογιστές και η µεγάλη υπολογιστική ισχύς που αυτή απαιτεί, δηµιούργησε το πρότυπο διαδρόµου ΑGP (Αccelerated Graphics Port). Ο διάδροµος AGP είναι ένας τοπικός διάδροµος που επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία µε τη µνήµη και τον επεξεργαστή µε ταχύτητα 66MHz και εύρος 32 bits. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας διάδροµος PCI κατηγορίας µνήµης-επεξεργαστή που συνδέει τον επεξεργαστή, τη λανθάνουσα µνήµη και την κεντρική µνήµη µε ταχύτητες 66 έως 100MHz και εύρος 32 bit. Επιπλέον υπάρχει ένας επίπεδος διάδροµος PCI πάνω στον οποίο διασυνδέονται τα υπόλοιπα περιφερειακά τύπου PCI, ενώ υπάρχουν και προσαρµοστές για τους διαδρόµους ISA, EISA, πάνω στους οποίους συνδέονται λιγότερο γρήγορες συσκευές. Βλέπουµε λοιπόν ότι η οργάνωση των διαδρόµων ενός σύγχρονου προσωπικού υπολογιστή πλησιάζει σε πολυπλοκότητα και σε πλήθος επιπέδων αυτή ενός υπερυπολογιστή. Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών διάδροµοι, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε να προσαρµόζονται καλύτερα οι αντίστοιχες συσκευές και να γίνεται πλήρης εκµετάλλευση της ταχύτητας τους. Οι προσαρµοστικές µονάδες πλέον παίζουν καθοριστικό ρόλο στην συνολική απόδοση ενός υπολογιστή. 155

6 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα IDE EIDE SCSI PCMCIA ιασύνδεση δίσκων Στους προσωπικούς υπολογιστές οι σκληροί δίσκοι διασυνδέονται σε ένα ξεχωριστό διάδροµο που ονοµάστηκε αρχικά διάδροµος ΙDE και κατόπιν EIDE (Εnhanced IDE). Στο διάδροµο EIDE διασυνδέονται µέχρι και τέσσερις συσκευές, κυρίως δίσκοι και CD- ROM. Στην ουσία ο διάδροµος αποτελείται από δύο κανάλια, σε καθένα από τα οποία διασυνδέονται 2 συσκευές. Η µία από τις δύο προηγείται στον έλεγχο του καναλιού και ονοµάζεται κύρια (master), ενώ η άλλη ονοµάζεται δευτερεύουσα (slave). Η διάκριση αυτή επιτρέπει την συνύπαρξη αργών (CDROM) και γρήγορων (σκληροί δίσκοι) συσκευών στο ίδιο κανάλι. Η ταχύτητα του διαδρόµου αυτού φθάνει µέχρι και τα 20ΜΒ/sec. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του προτύπου αυτού είναι η απλότητα της υλοποίησής του που επιτρέπει στους κατασκευαστές π.χ. σκληρών δίσκων να ενσωµατώσουν πολλά από τα ηλεκτρονικά προσαρµογής IDE πάνω στο δίσκο και τελικά η µορφή του προσαρµοστή IDE στον διάδροµο PCI να είναι πολύ απλή. To πρότυπο διαδρόµου SCSI προέρχεται από τον χώρο των κύριων υπολογιστών και προσφέρει εξελιγµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε το EIDE. Η µορφή αυτή του διαδρόµου επιτρέπει την διασύνδεση πολλών περιφερειακών µονάδων, κυρίως σκληρών δίσκων και µονάδων CDROM. Βέβαια είναι δυνατή η διασύνδεση και άλλων συσκευών που ακολουθούν το ίδιο πρότυπο, όπως σαρωτές, συσκευές εφεδρείας και άλλες. Για την διασύνδεση του διαδρόµου SCSI µε έναν διάδροµο Ε/Ε (π.χ. µε PCI) χρειάζεται ένας προσαρµοστής SCSI. Στο διάδροµο αυτό µπορούν να συνδεθούν µέχρι και 7 συσκευές, η κάθε µία από τις οποίες έχει και ξεχωριστή διεύθυνση SCSI. Οι ταχύτητες SCSI ποικίλουν από 5ΜΒ/sec σε κανονική λειτουργία, 10MB/sec στο πρότυπο Fast SCSI, 20 ΜΒ/sec στο πρότυπο Ultra (Fast-Wide)-SCSI και 40ΜΒ/sec στο Ultra-Wide SCSI. Η ταχύτητα αυτή βέβαια είναι η µέγιστη δυνατή ταχύτητα διαδρόµου, και δεν αναφέρεται στην πραγµατική ταχύτητα επικοινωνίας των περιφερειακών η οποία µπορεί να είναι αρκετά µικρότερη. Το πρότυπο SCSI είναι πολύ πιο αξιόπιστο και γρήγορο από το IDE όµως η µεγάλη ποικιλία σε κατηγορίες και σε υλοποιήσεις, εµπόδιζε µέχρι πρόσφατα τη διάδοσή του στην κατηγορία των προσωπικών υπολογιστών. Στις µέρες µας υπάρχει πληθώρα περιφερειακών SCSI για προσωπικούς υπολογιστές συνυπάρχοντας µαζί µε το πρότυπο διαδρόµου IDE. To PCMCIA είναι ένα νέο πρότυπο διαδρόµου για φορητούς υπολογιστές. Στον διάδροµο PCMCIA συνδέεται οποιοδήποτε είδος περιφερειακού το οποίο είναι σε µορφή κάρτας. Έτσι υπάρχουν κάρτες δικτύου, κάρτες µνήµης, κάρτες fax/modem ακόµα και δίσκοι IDE που έχουν µέγεθος αντίστοιχο µιας παχιάς πιστωτικής κάρτας. Οι κάρτες PCMCIA είναι ελαφρές, µικρές στο µέγεθος, συνδέονται και αποσυνδέονται εύκολα από το διάδροµο, δίνοντας την ευχέρεια σε έναν φορητό υπολογιστή να έχει ποικιλία περιφερειακών κατά περίπτωση, χωρίς να αυξάνεται το βάρος ή το µέγεθος του. ISA EISA MCA VL PCI Εύρος 8-16 bit 32 bit 32 bit 32 bit bit Ρολόι 8 MHz 8,3 MHz 10 MHz 33 MHz 33, MHz ιαµεταγωγή 16 MB/sec 32 MB/sec 40 MB/sec 132 MB/sec >120 MB/sec Περιφερειακά >12 >12 >

7 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.1 Plug and Play Για κάθε περιφερειακή συσκευή υπάρχει ένα µικρό πρόγραµµα (ρουτίνα) το οποίο αναλαµβάνει το στοιχειώδη χειρισµό της κάθε φορά που ξεκινά να χρησιµοποιείται. Τα προγράµµατα αυτά µεταφέρονται από το ΒΙΟS σε συγκεκριµένες περιοχές της µνήµης RAM κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και για το καθένα υπάρχει ένας µοναδικός αριθµός (αριθµός διακοπής, interrupt number) για το λειτουργικό σύστηµα. Έτσι όταν µια περιφερειακή συσκευή στέλνει µια αίτηση για να εξυπηρετηθεί, αίτηση αυτή συνοδεύεται από τον αριθµό διακοπής, ώστε να διακοπεί προσωρινά το εκτελούµενο εκείνη τη στιγµή πρόγραµµα και να εκτελεστεί η απαραίτητη για τη συσκευή ρουτίνα. Ανάλογο µοναδικό για κάθε συσκευή σήµα (αριθµός) απαιτείται αν η εξυπηρέτηση πρόκειται να γίνει µε DMA (µάθηµα 5.1) ή αν πρέπει να δεσµευθεί µια θύρα Ε/Ε. Οι υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν το πρότυπο Plug and Play (ή για συντοµία PnP) απαιτούν κυρίως από τον αριθµό διακοπής να είναι προκαθορισµένος σε κάθε περιφερειακή συσκευή, συνήθως µε κάποιους µικροδιακόπτες (jumpers ή dip switches). Κάθε συσκευή µπορεί να λειτουργήσει το πολύ µε δύο ή τρείς διαφορετικούς αριθµούς διακοπής και επιλέγεται κάποιος που θα είναι µοναδικός. Παρόλα αυτά υπάρχει ο κίνδυνος δύο συσκευές να έχουν προεπιλέξει τον ίδιο αριθµό διακοπής, οπότε δεν µπορούν να λειτουργήσουν µαζί. Οι υπολογιστές που υποστηρίζουν το Plug and Play µπορούν να «διαπραγµατευθούν» τους αριθµούς διακοπών κλπ. µε τις περιφερειακές συσκευές, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα «σύγκρουσης» µεταξύ δύο συσκευών. Βέβαια και οι ίδιες οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο αυτό. Επεξεργαστές Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής, φτιαγµένος από την IBM, είχε τον επεξεργαστή 8088 της εταιρείας Intel. Στα χρόνια που ακολούθησαν η Intel κατασκεύαζε ολοένα ισχυρότερους επεξεργαστές (8086, 80286, 80386, ) που χρησιµοποιούνταν για τους προσωπικούς υπολογιστές. Όταν φάνηκε ότι το τµήµα της αγοράς των προσωπικών υπολογιστών ήταν πλέον πολύ µεγάλο και προσοδοφόρο, τότε και άλλες εταιρείες, όπως η AMD και η Cyrix, άρχισαν να κατασκευάζουν επεξεργαστές «συµβατούς» µε αυτούς της Intel. Παρόλες τις δικαστικές προσπάθειες της Intel να διατηρήσει το µονοπώλιό της, Πλήθος τρανζίστορ επικαλούµενη παραβίαση των ευρεσιτεχνιών από τους ανταγωνιστές της, οι εταιρείες αυτές κατόρθωσαν να µοιραστούν την αγορά των επεξεργαστών. Όµως η Intel εξακολουθεί να διατηρεί ένα τεχνολογικό προβάδισµα δίνοντας κάθε φορά την κατεύθυνση στο σχεδιασµό νέων επεξεργαστών. Pentium Micro 2000 Ο Gordon Moore το 1965 έκανε την παρατήρηση ότι περίπου κάθε δύο χρόνια το πλήθος των τρανζίστορ στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα, η οποία επηρεάζει άµεσα την ισχύ των επεξεργαστών, θα διπλασιάζεται. Μέχρι σήµερα αυτή η πρόβλεψη έχει επαληθευθεί, και καλείται πλέον νόµος του Moore, που πρακτικά µας λέει ότι κάθε δύο χρόνια περίπου η ισχύς των προσωπικών υπολογιστών διπλασιάζεται. 157

8 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Ο πιο κοινός επεξεργαστής σήµερα είναι ο Pentium της Intel και οι διάφοροι απόγονοί του (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium III κλπ.) Ο επεξεργαστής Pentium Στις 22 Μαρτίου 1993 η Intel παρουσίασε τον Pentium, ένα νέο τότε επεξεργαστή που αποτελούσε µεγάλη σχεδιαστική βελτίωση σε σχέση µε τους προκατόχους του. Περιέχοντας 3,1 εκατοµµύρια τρανζίστορ σε ένα τετράγωνο ολοκληρωµένο κύκλωµα 5 5 εκ., πενταπλασίασε την ονονµαστική υπολογιστική ισχύ τού αµέσως προηγούµενού του Το ουσιαστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο του Pentium, που προκάλεσε τη µεγάλη αυτή επιτάχυνση και το οποίο διατηρείται και στους νεότερους επεξεργαστές, είναι η αρχιτεκτονική αγωγού (pipeline), που παρουσιάστηκε στο µάθηµα 3.5. Έτσι, ο Pentium περιέχει δύο αγωγούς εντολών, τους U και V, κάθε ένας από τους οποίους έχει πέντε στάδια. Αν δύο εντολές µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα, τότε η µία ανατίθεται στον αγωγό U και η άλλη στον V, αλλιώς εκτελούνται η µία µετά την άλλη στον αγωγό U και ο V παραµένει ανενεργός. Επίσης ο Pentium διαθέτει ενσωµατωµένη µονάδα πράξεων µε αριθµούς κινητής υποδιαστολής (Floating Point Unit, FPU), η οποία στα αρχικά στάδια των αντίστοιχων εντολών εκµεταλλεύεται τον αγωγό U και µετά προσθέτει άλλα τρία, σχηµατίζοντας έτσι έναν αγωγό οκτώ σταδίων. Περιφερειακή µνήµη Όλα σχεδόν τα είδη περιφερειακής µνήµης είναι διαθέσιµα για τους προσωπικούς υπολογιστές, ορισµένα όµως είναι πολύ πιο κοινά και δηµοφιλή. Μαγνητικά µέσα Ο οδηγός δισκέτας (floppy disk drive) συνοδεύει πιστά τον προσωπικό υπολογιστή από τη γέννησή του. Ξεκίνησε από τις 5,25" και χωρητικότητα 160 Kb, και τότε αποτελούσε τη µοναδική µονάδα περιφερειακής µνήµης. Η εκκίνηση του υπολογιστή γινόταν από δισκέτα και ο χρήστης έπρεπε να αλλάζει συχνά δισκέτες, αν είχε µόνο έναν οδηγό στη διάθεσή του. Αργότερα παρουσιάστηκαν και οι οδηγοί των 3,5" µε δισκέτες πιο µικρές και πιο ανθεκτικές. Σήµερα η χωρητικότητα των δισκετών φθάνει τα 2,88 MB (µε πιο συνηθισµένα τα 1,44 MB) για τις 3,5" και τα 1,2 MB για τις 5,25", αν και οι δισκέτες των 5,25" είναι πλέον σπάνιες. Ο πρώτος σκληρός δίσκος (hard disk) σε προσωπικό υπολογιστή εµφανίστηκε το 1983 και είχε την - τεράστια για την εποχή - χωρητικότητα των 10 MB. Παρέχοντας άφθονο χώρο αποθήκευσης για τις ανάγκες της εποχής, αξιοπιστία και ευκολία σε σχέση µε τις δισκέτες, καθιερώθηκε αµέσως. Σήµερα η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων µετράται µε GB, και η ταχύτητά τους έχει υπερδεκαπλασιαστεί. Οι µαγνητικές ταινίες (magnetic tapes) στο παρελθόν χρησιµοποιούνταν σε µεγάλους υπολογιστές και υπερυπολογιστές, αρχικά ως µονάδες εισόδου και στη συνέχεια ως µονάδες διατήρησης εφεδρικών αντιγράφων (backup). Όταν έγιναν πιο µικρές και εύχρηστες, πέρασαν και στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών για τη διατήρηση των εφεδρικών αντιγράφων. 158

9 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.1 Μία µαγνητική ταινία έχει χωρητικότητα από 100 MB έως αρκετά GB και χρειάζεται περίπου 2-4 ώρες για να γραφτεί ολόκληρη. Είναι λοιπόν ιδανική για εφεδρικά αντίγραφα. Οπτικά µέσα Μία συνηθισµένη περιφερειακή συσκευή που λειτουργεί µε οπτικές µεθόδους, δηλαδή µε ακτίνες laser, είναι ο οδηγός CD-ROM (CD-ROM drive). Ο οδηγός αυτός διαβάζει οπτικούς δίσκους (CD) µε δεδοµένα ή µουσική. Οι δίσκοι CD-ROM έχουν χωρητικότητα 650 MΒ ή 74 λεπτά µουσικής. Όταν πρωτοεµφανίστηκαν, οι οδηγοί CD-ROM είχαν ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων της τάξης των KΒ/s και χρόνους προσπέλασης πάνω από 200 ms. Σήµερα έχουµε οδηγούς 32 ή και 40 φορές πιο γρήγορους, µε χρόνους προσπέλασης που είναι συγκρίσιµοι µε σκληρούς δίσκους και ρυθµούς µεταφοράς δεδοµένων αρκετά MΒ/s. Όλα σχεδόν τα προγράµµατα διανέµονται από τις εταιρείες λογισµικού σε δίσκους CD-ROM, οι οποίοι χωρούν συνήθως όλα αρχεία του προγράµµατος ενώ θα χρειάζονταν πολλές δισκέτες για την ίδια δουλειά. Οι οδηγοί CD-ROM µπορούν µόνο να διαβάσουν από τους δίσκους, αλλά υπάρχουν και οδηγοί εγγραφής και ανάγνωσης (CD-R). Με τον περιορισµό βέβαια ότι κάθε CD-ROM µπορεί να εγγραφεί µόνο µία φορά, οι οδηγοί αυτοί δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εγγράψουν CD µε µουσική, να κρατούν εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων τους ή να µοιράζονται αρχεία µεγάλου µεγέθους. Μεγαλύτερης χωρητικότητας είναι οι δίσκοι DVD (Digital Versatile Disk), οι οποίοι είναι επίσης µόνο ανάγνωσης. Οι δίσκοι αυτοί έχουν χωρητικότητες που φθάνουν τα 17 GB, και έτσι είναι κατάλληλοι για ήχο υψηλής ποιότητας, ταινίες µεγάλης διάρκειας κλπ. 159

10 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Από το 1981 που εµφανίστηκε µέχρι σήµερα, ο προσωπικός υπολογιστής έχει γίνει ο πιο δηµοφιλής υπολογιστής για οικιακή και επαγγελµατική χρήση. Ανακεφαλαίωση Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής είχε επίπεδο διάδροµο τύπου ISA. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν ταχύτερα πρότυπα όπως το VL-Bus και το PCI για να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες σε ταχύτητα του επεξεργαστή, της µνήµης, του υποσυστήµατος γραφικών κ.ά. Οι πιο πολλοί προσωπικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν επεξεργαστές της εταιρίας Intel ή παρόµοιους, που σήµερα έχουν αρχιτεκτονική αγωγού. Υπάρχουν όλα τα είδη περιφερειακής µνήµης για προσωπικούς υπολογιστές, και πιο δηµοφιλή είναι τα µαγνητικά σκληροί δίσκοι, δισκέτες, µαγνητικές ταινίες και τα οπτικά (CD- ROM, DVD). Γλωσσάριο όρων Αριθµός ιακοπής Αρχιτεκτονική Αγωγού ευτερεύουσα Συσκευή Γέφυρα PCI ιάδροµος ίσκος DVD Εφεδρικό Αντίγραφο Κύρια Συσκευή Μαγνητική Ταινία Μικροδιακόπτης Μονάδα Πράξεων µε Αριθµούς Κινητής Υποδιαστολής Οδηγός CD-ROM Οδηγός ισκέτας Προσωπικός Υπολογιστής Σκληρός ίσκος Τοπικός ιάδροµος Interrupt Number Pipeline Architecture Slave Device PCI Bridge Bus Digital Versatile Disk Backup Master Device Magnetic Tape Jumper ή Dip Switch Floating Point Unit FPU CD-ROM Drive Floppy Disk Drive Personal Computer - PC Hard Disk Local Bus Ερωτήσεις? Πόσο µεγάλη είναι η εξέλιξη στους προσωπικούς υπολογιστές από την εµφάνισή τους µέχρι σήµερα;? Σε τι οφείλουν την επιτυχία τους οι προσωπικοί υπολογιστές;? Ποιος είναι ο ρόλος του διαδρόµου στο PC;? Ποια πρόταση αναφέρουµε ως «νόµο του Moore»;? Περίγραψε την αρχιτεκτονική των επεξεργαστών της οικογένειας Pentium.? Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές περιφερειακής µνήµης σε ένα PC; 160

11 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.2 Μάθηµα 6.2 Η Μητρική Κάρτα του Προσωπικού Υπολογιστή Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαρτίζουν τη µητρική κάρτα ενός προσωπικού υπολογιστή. Σκοπός του µαθήµατος Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς: Να υποδεικνύεις σε µια µητρική κάρτα τα κυριότερα στοιχεία της. Να περιγράφεις τη βασική τους λειτουργικότητα Τι θα µάθεις; Η µητρική κάρτα (motherboard) είναι ένα µεγάλο τυπωµένο κύκλωµα, το οποίο υλοποιεί τη βασική συνδεσµολογία ενός προσωπικού υπολογιστή. Έχει υποδοχές για

12 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα τις διάφορες µονάδες και µερικά πολύ βασικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Στο σχήµα της προηγούµενης σελίδας βλέπουµε τη διάταξη των διαφόρων µονάδων πάνω σε µία µητρική κάρτα. Ο σχεδιασµός αυτός δεν είναι ίδιος για όλες τις κάρτες, αλλά η µορφή των µονάδων και των υποδοχών είναι όµοια. Οι µονάδες που σηµειώνονται στο σχήµα είναι: Υποδοχές επέκτασης (expansion slots) τύπου ISA για περιφερειακές συσκευές «παλαιάς» τεχνολογίας των 8 και 16 bits. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα για το βασικό σύστηµα εισόδου-εξόδου (Basic Input-Output System, BIOS) του υπολογιστή. Το BIOS αποτελείται από µερικά βασικά προγράµµατα, τα οποία έχουν γραφτεί από τον κατασκευαστή της µητρικής κάρτας και παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες πρόσβασης στο υλικό του υπολογιστή. Τα λειτουργικά συστήµατα χρησιµοποιούν το υλικό µέσω των υπηρεσιών αυτών. Έτσι δε χρειάζεται κάθε λειτουργικό σύστηµα να λαµβάνει υπόψη του τις µικροϊδιαιτερότητες κάθε τύπου µητρικής κάρτας, γιατί αυτές «καλύπτονται» από το BIOS. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα του BIOS είναι µια µνήµη µόνο ανάγνωσης (Read-Only Memory, ROM). Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του υπολογιστή (όπως π.χ. η ηµεροµηνία και η ώρα του ρολογιού του υπολογιστή, ή οι µονάδες δισκέτας που περιέχει ο υπολογιστής) µπορούν να µεταβληθούν. Για το λόγο αυτό, οι τιµές τους κρατούνται σε µία µικρή µνήµη του BIOS και ονοµάζονται ρυθµίσεις του BIOS (BIOS settings). Μικροδιακόπτες ρυθµίσεων (jumpers). Αυτοί αποτελούνται από σειρές ακίδων, οι οποίες µπορούν να είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ή όχι. Ανάλογα µε το πώς είναι συνδεδεµένες οι ακίδες, η µητρική κάρτα λειτουργεί µε διάφορες ρυθµίσεις, οι οποίες αφορούν π.χ. την ταχύτητα του ρολογιού συστήµατος, το µέγεθος της λανθάνουσας µνήµης L1, την τάση λειτουργίας του επεξεργαστή κλπ. Μικροδιακόπτες ρυθµίσεων βρίσκονται σε διάφορα σηµεία της µητρικής κάρτας. Μπαταρία λιθίου για τη λειτουργία του ρολογιού πραγµατικού χρόνου του υπολογιστή και για τη διατήρηση των ρυθµίσεων του BIOS που γίνονται µε λογισµικό. Υποδοχές επέκτασης τύπου PCI για κάρτες επέκτασης των 32 bits. Για τις περισσότερες περιφερειακές συσκευές (π.χ. την κάρτα δικτύου) υπάρχουν κάρτες τύπου PCI αλλά και παλαιότερες κάρτες τύπου ISA. Η υποδοχή τοποθέτησης του επεξεργαστή. Όπως βλέπουµε στο σχήµα, η υποδοχή αυτή έχει θέσεις για ακίδες σε όλη την επιφάνειά της. Αυτό γίνεται, γιατί οι σύγχρονοι επεξεργαστές έχουν πάρα πολλές ακίδες επικοινωνίας, και η περιφέρεια του ολοκληρωµένου κυκλώµατος δεν επαρκεί για να τοποθετηθούν. Έτσι πολλές από τις ακίδες τοποθετούνται στην κάτω επιφάνεια του επεξεργαστή. Όταν ο επεξεργαστής είναι τοποθετηµένος στην υποδοχή του, δε φαίνεται όπως τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Πάνω από τον επεξεργαστή τοποθετείται η ψύκτρα (cooler fan), ένας µικρός ανεµιστήρας, ο οποίος αποµακρύνει τη θερµότητα που εκλύεται λόγω της λειτουργίας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος για να λειτουργεί αυτό σωστά. Στους σύγχρονους επεξεργαστές, που έχουν πολύ µεγάλη 162

13 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.2 πυκνότητα κυκλωµάτων ανά τετραγωνικό εκατοστό, η καλή λειτουργία της ψύκτρας είναι απαραίτητη, γιατί υπερθερµαίνονται πολύ εύκολα Ελεγκτής της σειριακής θύρας (serial port) του υπολογιστή. Στις υποδοχές αυτές συνδέονται οι έξοδοι που συνήθως βλέπουµε στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Οι έξοδοι σειριακής επικοινωνίας χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη σύνδεση του ποντικιού και modem. Ελεγκτής των οδηγών δισκέτας και της παράλληλης θύρας (parallel port). Η δεύτερη υποδοχή συνήθως οδηγεί σε µια έξοδο στο πίσω µέρος του υπολογιστή, όπου συνδέουµε εκτυπωτές και άλλες περιφερειακές συσκευές που υποστηρίζουν παράλληλη επικοινωνία. Ελεγκτής IDE για σκληρούς δίσκους, CD-ROM κλπ. Κάθε µητρική κάρτα έχει δύο τέτοιους ελεγκτές και σε κάθε ένα µπορούν να συνδεθούν το πολύ δύο συσκευές µε ένα καλώδιο που έχει δύο υποδοχές. Η µία από τις δύο συσκευές είναι η κύρια συσκευή του ελεγκτή (master) ενώ η άλλη είναι η δευτερεύουσα (slave). Η επιλογή της συσκευής που θα είναι κύρια για τον κάθε ελεγκτή γίνεται µε µικροδιακόπτες ρυθµίσεων των ίδιων των συσκευών. Υποδοχές σύνδεσης για κυκλώµατα µνήµης τύπου DIMM που έχουν 168 ακίδες. Τα κυκλώµατα αυτά θα τα δούµε στο επόµενο µάθηµα. Υποδοχές σύνδεσης και κυκλώµατα λανθάνουσας µνήµης L2, η οποία είναι συνήθως στατική µνήµη. Έξοδος σύνδεσης του πληκτρολογίου πάνω στη µητρική κάρτα. Η έξοδος αυτή δε µεταφέρει µόνο τα δεδοµένα από το πληκτρολόγιο, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύµα για τη λειτουργία του. Σύνδεση τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος από το τροφοδοτικό. Από το σηµείο αυτό ξεκινούν καλώδια τα οποία παρέχουν ρεύµα στις διάφορες περιφερειακές συσκευές που συνδέουµε στον υπολογιστή, τις ψήκτρες κλπ. Επίσης από το σηµείο αυτό παρέχεται µέσω των τυπωµένων κυκλωµάτων της µητρικής κάρτας ρεύµα στα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα και τις υποδοχές της. Υποδοχές σύνδεσης για κυκλώµατα µνήµης τύπου SIMM που έχουν 72 ακίδες. Στο σχήµα φαίνεται ένα τέτοιο κύκλωµα τοποθετηµένο στη δεξιότερη υποδοχή. Συνήθως όµως, όταν ο επεξεργαστής είναι τύπου Pentium ή νεότερος, τα κυκλώµατα τύπου SIMM τοποθετούνται ανά ζεύγη. Για τα κυκλώµατα αυτά θα πούµε περισσότερα στο επόµενο µάθηµα. Αν και οι δύο συσκευές που είναι συνδεδεµένες στον ίδιο ελεγκτή είναι ρυθµισµένες για να λειτουργούν ως κύριες, τότε ο υπολογιστής δεν µπορεί να ξεκινήσει. 163

14 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Ανακεφαλαίωση Στη µητρική κάρτα του προσωπικού υπολογιστή υπάρχουν θέσεις για τη σύνδεση όλων των µονάδων που τον απαρτίζουν. Οι κυριότερες τέτοιες θέσεις είναι για: - Τον επεξεργαστή - Τα κυκλώµατα της µνήµης - Τους ελεγκτές των µονάδων περιφερειακής µνήµης - ιάφορες κάρτες επέκτασης - Συσκευές εισόδου / εξόδου δεδοµένων. Γλωσσάριο όρων Βασικό Σύστηµα Εισόδου-Εξόδου ευτερεύουσα Συσκευή Κύρια Συσκευή Μητρική Κάρτα Μνήµη Μόνο Ανάγνωσης Παράλληλη Θύρα Ρυθµίσεις του BIOS Σειριακή Θύρα Υποδοχή Επέκτασης Ψύκτρα Basic Input-Output System - BIOS Slave Device Master Device Motherboard Read-Only Memory - ROM Parallel Port BIOS Settings Serial Port Expansion Slot Cooler Fan Ερωτήσεις? Ποιες είναι οι βασικότερες υποδοχές σε µια µητρική κάρτα;? Πώς τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα οι περιφερειακές συσκευές και οι κάρτες επέκτασης σε ένα προσωπικό υπολογιστή;? Πού συνδέεται το ποντίκι σε έναν προσωπικό υπολογιστή;? Πού συνδέεται το πληκτρολόγιο σε έναν προσωπικό υπολογιστή;? Ποιες συσκευές συνδέουµε στη σειριακή θύρα;? Ποιες συσκευές συνδέουµε στην παράλληλη θύρα; 164

15 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.3 Μάθηµα 6.3 Η Μνήµη στον Προσωπικό Υπολογιστή Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει τα διάφορα είδη µνήµης και των αντίστοιχων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων που χρησιµοποιούνται στους προσωπικούς υπολογιστές. Σκοπός του µαθήµατος Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς: Να αναγνωρίζεις και κατατάσσεις τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα µνήµης των προσωπικών υπολογιστών. Να εξηγείς τις διαφορές µεταξύ των στατικών και των δυναµικών µνηµών. Να απαριθµείς και περιγράφεις τους τύπους των δυναµικών µνηµών. Να διακρίνεις τα διάφορα είδη λανθάνουσας µνήµης στον προσωπικό υπολογιστή. Να περιγράφεις την ιεραρχία της µνήµης στον προσωπικό υπολογιστή. Τι θα µάθεις; Στον προσωπικό υπολογιστή η κύρια µνήµη (main memory) είναι οργανωµένη σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα των 4, 8, 16 ή 32 Mbytes. Η µητρική κάρτα έχει υποδοχές πάνω στις οποίες συνδέονται τα κυκλώµατα αυτά. εγκοπή για σωστή τοποθέτηση στη µητρική κάρτα επαφές άνοιγµα για στερέωση στη µητρική κάρτα ψηφίδες µνήµης Ένα τέτοιο κύκλωµα µνήµης βλέπουµε στο σχήµα. Στη µία πλευρά το ολοκληρωµένο κύκλωµα έχει µεταλλικές επαφές, οι οποίες συνδέονται µε τις υποδοχές της µητρικής κάρτας. Στη µία ή και τις δύο επιφάνειες του κυκλώµατος βρίσκονται ψηφίδες µνήµης µε την ίδια χωρητικότητα, η οποία µετριέται σε Mbit. Στο σχήµα µας οι ψηφίδες είναι 8 αν καθε µία από αυτές έχει χωρητικότητα 4 Mbit, τότε όλο το κύκλωµα µνήµης έχει χωρητικότητα 8 4 Mbit = 32 Mbit, δηλαδή 4 MΒ. 165

16 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Μερικές από τις επαφές του κυκλώµατος µνήµης χρησιµεύουν για τη µεταφορά της διεύθυνσης µνήµης προς το κύκλωµα, ενώ άλλες κάνουν τη µεταφορά των δεδοµένων από το κύκλωµα (όταν διαβάζεται η µνήµη) ή προς αυτό (όταν εγγράφεται). Υπάρχουν βέβαια και επαφές που ενεργοποιούν την ανάγνωση και την εγγραφή. Για να διαβαστεί ή να εγγραφεί µία θέση της µνήµης, οι επαφές της διεύθυνσης ενεργοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεταδοθεί στο κύκλωµα η κατάλληλη διεύθυνση καθώς και το κατάλληλο σήµα. Μετά από ένα χρονικό διάστηµα, οι επαφές δεδοµένων ενεργοποιούνται µε το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που ζητήθηκε στην ανάγνωση ή απλώς ολοκληρώνεται η εγγραφή. Ο χρόνος που περνά για να ολοκληρωθεί µια λειτουργία από το κύκλωµα µνήµης ονοµάζεται χρόνος προσπέλασης (access time) της µνήµης και µετράται σε ns (10-9 s). SIMM και DIMM Όπως είδαµε στο προηγούµενο µάθηµα, οι µητρικές κάρτες έχουν συνήθως δύο είδη υποδοχών για κυκλώµατα µνήµης. Το ένα είδος υποδοχών δέχεται κυκλώµατα µνήµης τύπου SIMM και το άλλο δέχεται κυκλώµατα τύπου DIMM. Τα κυκλώµατα τύπου SIMM (Single In-line Memory Module) έχουν 72 επαφές και ταιριάζουν στις πιο µικρές υποδοχές µνήµης της µητρικής κάρτας. Σε κάθε λειτουργία µπορούν να µεταδοθούν 4 bytes από ή προς τα κυκλώµατα αυτά. Τα κυκλώµατα SIMM τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 5V. Τα κυκλώµατα τύπου DIMM (Dual In-line Memory Module) έχουν 168 επαφές και ταιριάζουν στις µεγάλες υποδοχές µνήµης της µητρικής πλακέτας. Επειδή έχουν περισσότερες επαφές, µεταφέρουν 8 bytes δεδοµένων σε κάθε λειτουργία. Τα κυκλώµατα DIMM τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 5V ή 3,3V. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στον ίδιο υπολογιστή και κυκλώµατα SIMM και κυκλώµατα DIMM, αρκεί τα κυκλώµατα DIMM να λειτουργούν µε ρεύµα 5V. Αν χρησιµοποιήσουµε DIMM που λειτουργούν στα 3,3V µαζί µε κυκλώµατα SIMM, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής τους. Οι πιο σύχρονοι επεξεργαστές της εταιρίας Intel, συγκεκριµένα οι Pentium και οι νεότεροι, µεταφέρουν 8 bytes δεδοµένων από και προς τη µνήµη κάθε φορά. Έτσι, σε τέτοιους υπολογιστές συνήθως χρησιµοποιούµε κυκλώµατα DIMM είτε κυκλώµατα SIMM σε ζεύγη. Μνήµες DRAM, EDO, SDRAM, SRAM Με την εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών, έχουν εµφανιστεί πολλοί τύποι κυκλωµάτων µνήµης. Κάθε ένας από αυτούς προσφέρει µια βελτίωση σε σχέση µε τους παλαιότερους και όλοι έχουν σαν στόχο να κάνουν την πρόσβαση στη µνήµη όσο πιο γρήγορη γίνεται. Οι δύο βασικές κατηγορίες µνηµών είναι οι δυναµικές (dynamic) και οι στατικές (static). Οι δυναµικές µνήµες χρησιµοποιούνται γενικά για την κύρια µνήµη (RAM), ενώ οι στατικές βρίσκουν τη χρήση τους στη λανθάνουσα µνήµη (cache) του υπολογιστή. 166

17 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.3 υναµικές µνήµες Ο πιο συνηθισµένος τύπος κυκλωµάτων µνήµης είναι οι µνήµες DRAM (Dynamic RAM). Στις µνήµες αυτές η τιµή του κάθε bit αποθηκεύεται σε ένα µικροσκοπικό πυκνωτή. Οι πυκνωτές αυτοί όµως αποφορτίζονται - και µάλιστα πολύ σύντοµα, περίπου σε 1 ms - έτσι το περιεχόµενό τους κινδυνεύει να χαθεί. Για να µη γίνει αυτό, ειδικά κυκλώµατα επαναφορτίζουν περιοδικά τους πυκνωτές. Το όνοµα της µνήµης, «δυναµική», προέρχεται από αυτή τη συνεχή διαδικασία της επαναφόρτισης. Οι µνήµες DRAM ξεκίνησαν από χρόνους πρόσβασης της τάξης των 120 ns και µε την εξέλιξη της τεχνολογίας έφτασαν τα 60 ns. Όµως, αν σκεφτούµε πόσες λειτουργίες µνήµης µπορούν να γίνουν σε 1 δευτερόλεπτο µε ένα τέτοιο χρόνο πρόσβασης (1 s / 60 ns λειτουργίες, δηλαδή συχνότητα λειτουργιών 10 MHz) και τις συγκρίνουµε µε τις ταχύτητες των επεξεργαστών, βλέπουµε ότι οι µνήµες αυτές είναι πολύ αργές. Στο πρόβληµα αυτό δόθηκαν δυο λύσεις: η µία ήταν η προσθήκη λανθάνουσας µνήµης (cache) και η άλλη ήταν η κατασκευή πιο γρήγορων τύπων µνηµών. Πιο γρήγορες είναι οι µνήµες EDO (extended-data-out), οι οποίες είναι ένας τύπος DRAM. Οι µνήµες αυτές απελευθερώνουν τα τµήµατά τους που δέχονται τη διεύθυνση και τα δεδοµένα εισόδου νωρίτερα από τις κοινές DRAM, και έτσι µπορούν να προχωρήσουν στην επόµενη λειτουργία τους πιο γρήγορα, επιταχύνοντας τις προσβάσεις στη µνήµη έως 40%. Όλοι οι τύποι µνήµης που αναφέραµε, εκτός από µερικές DRAM πολύ παλαιάς τεχνολογίας που δεν χρησιµοποιούνται πλέον, σε κάθε λειτουργία ανάγνωσης µεταφέρουν 4 bytes. Έτσι κάθε φορά εκτός από τη διεύθυνση που ζητήθηκε (που περιέχει 1 byte), διαβάζουν και τις γειτονικές θέσεις µνήµης. Πολύ συχνά οι γειτονικές θέσεις µνήµης διαβάζονται διαδοχικά και δεν απαιτείται για όλες µια πλήρης λειτουργία ανάγνωσης. Έτσι η πρόσβαση στη µνήµη επιταχύνεται. Καλύτερες επιδόσεις αλλά µε µεγαλύτερο κόστος επιτυγχάνουν οι µνήµες SDRAM (Synchronous DRAM), οι οποίες, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες δυναµικές µνήµες που έχουµε αναφέρει ως τώρα, λειτουργούν συγχρονισµένα µε το ρολόι του συστήµατος. Οι µνήµες SDRAM βρίσκονται µόνο σε µορφή DIMM και σε κάθε ανάγνωση µεταφέρουν 8 bytes. DRAM EDO SDRAM Στατικές µνήµες Σε αντίθεση µε τις δυναµικές µνήµες, οι στατικές µνήµες SRAM (static RAM) δε χρειάζονται ανανέωση για να µη χαθούν τα περιεχόµενά τους. Αυτό τις κάνει πολύ πιο γρήγορες, αλλά συγχρόνως και πολύ πιο ακριβές. Έτσι βρίσκουν κυρίως χρήση στη λανθάνουσα µνήµη των προσωπικών υπολογιστών, η οποία έχει µικρό µέγεθος, µικρότερο από 1 Mb. Οι στατικές µνήµες µπορούν να λειτουργούν ασύγχρονα σε σχέση µε το ρολόι του υπολογιστή, οπότε αναφέρονται ως Async SRAM ή σε συγχρονισµό µε αυτό, οπότε αναφέρονται ως Sync SRAM. SRAM Λανθάνουσα µνήµη στον προσωπικό υπολογιστή Η λανθάνουσα µνήµη, όπως είδαµε στο µάθηµα 4.4, βοηθά στην επιτάχυνση της λειτουργίας ενός επεξεργαστή κρατώντας το περιεχόµενο των πιο πρόσφατα χρησιµοποιηµένων θέσεων µνήµης. 167

18 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Οι προσωπικοί υπολογιστές διαθέτουν και αυτοί λανθάνουσα µνήµη. Μάλιστα, εξαιτίας της διαφοράς στην ταχύτητα των επεξεργαστών και των κυκλωµάτων κύριας µνήµης, οι πιο πολλοί προσωπικοί υπολογιστές έχουν δύο διαφορετικούς τύπους λανθάνουσας µνήµης, που είναι γνωστοί σαν λανθάνουσα µνήµη «επιπέδου 1» (Level 1 ή L1 cache) και «επιπέδου 2» (Level 2 ή L2 cache). Λανθάνουσα µνήµη L1 Λανθάνουσα µνήµη L2 Η λανθάνουσα µνήµη επιπέδου 1 δεν είναι άλλη από αυτή που βρίσκεται µέσα στον ίδιο τον επεξεργαστή. Ο πρώτος επεξεργαστής που περιείχε λανθάνουσα µνήµη ήταν ο της Intel, µε 8 Kb. Στη συνέχεια όλοι οι επεξεργαστές των προσωπικών υπολογιστών περιείχαν λανθάνουσα µνήµη µε µεγέθη που φτάνουν τα 32 Kb. Εσωτερικά η λανθάνουσα µνήµη L1 χωρίζεται σε οµάδες των 16 ή 32 bytes. Η λανθάνουσα µνήµη L1 κρατά διευθύνσεις µνήµης που αντιστοιχούν σε δεδοµένα, αλλά και σε εντολές µηχανής. Συχνά χωρίζεται σε δύο τµήµατα για τα δύο αυτά είδη διευθύνσεων. Οι εντολές µηχανής που εκτελούνται εσωτερικά στον επεξεργαστή είναι ιδιαίτερα χρήσιµες, όταν ο επεξεργαστής έχει αρχιτεκτονική αγωγού (pipeline), που επεξεργάζεται πολλές εντολές συγχρόνως. Η λανθάνουσα µνήµη επιπέδου 2 είναι πιο µεγάλη σε µέγεθος από την L1, αλλά όχι τόσο γρήγορη, και βρίσκεται πάνω στη µητρική κάρτα του υπολογιστή. Όπως είπαµε και πιο πριν, τα κυκλώµατά της κατά κύριο λόγο αποτελούνται από στατική µνήµη. Η λανθάνουσα µνήµη επιπέδου 2 έχει µέγεθος συνήθως που µπορεί να φθάσει και το 1 Mb, αλλά το µέγιστό της µέγεθος εξαρτάται και από τη µητρική κάρτα. Η ιεραρχία µνήµης λοιπόν στον προσωπικό υπολογιστή φαίνεται στο σχήµα: ευτερεύουσα µνήµη µέγεθος Κύρια µνήµη κόστος Λανθάνουσα µνήµη L2 Λανθάνουσα µνήµη L1 χρόνος προσπέλασης 168

19 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθηµα 6.3 ROM Σε κάθε µητρική κάρτα υπάρχει και η µνήµη ROM, η οποία περιέχει το βασικό σύστηµα εισόδου-εξόδου του υπολογιστή (BIOS). Η µνήµη αυτή µπορεί να διαβαστεί µόνο και όχι να γραφτεί. Στην πραγµατικότητα η µνήµη ROM είναι πολύ διαφορετική από τις µνήµες RAM, παρόλο που έχει επικρατήσει να αναφέρονται µαζί ως κύρια µνήµη. Πρόκειται για ένα λογικό κύκλωµα ρυθµισµένο έτσι, ώστε για κάθε αριθµητική τιµή εισόδου (τη διεύθυνση) να δίνει µία ορισµένη τιµή εξόδου (το περιεχόµενο της διεύθυνσης). ROM 169

20 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Ανακεφαλαίωση Η κύρια µνήµη στον προσωπικό υπολογιστή είναι οργανωµένη σε κυκλώµατα τύπου SIMM ή DIMM. Υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων κυκλωµάτων, τα οποία διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την ταχύτητα πρόσβασης των δεδοµένων στη µνήµη. Στον προσωπικό υπολογιστή υπάρχει λανθάνουσα µνήµη σε δύο επίπεδα: το πρώτο επίπεδο είναι πιο γρήγορο και µικρό σε µέγεθος και βρίσκεται µέσα στον επεξεργαστή, ενώ το δεύτερο βρίσκεται πάνω στη µητρική κάρτα. Γλωσσάριο όρων υναµική Μνήµη Κυκλώµατα Τύπου DIMM Κυκλώµατα Τύπου SIMM Κύρια Μνήµη Λανθάνουσα Μνήµη Λανθάνουσα Μνήµη «Επιπέδου 1» Λανθάνουσα Μνήµη «Επιπέδου 2» Μνήµες DRAM Μνήµες EDO Μνήµες SDRAM Μνήµες SRAM Στατική Μνήµη Χρόνος Προσπέλασης Dynamic Memory Dual In-line Memory Module Single In-line Memory Module Main Memory Cache Level 1 - L1 Cache Level 2 - L2 Cache Dynamic RAM Extended-Data-Out Synchronous DRAM Static RAM Static Memory Access Time Ερωτήσεις? Ποιοι είναι οι τύποι ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µνήµης του προσωπικού υπολογιστή;? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των µνηµών τύπου SIMM;? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των µνηµών τύπου DIMM;? Ποια είναι η διαφορά µεταξύ στατικών και δυναµικών µνηµών;? Ποιοι είναι σήµερα οι τύποι δυναµικών µνηµών;? Πού χρησιµοποιούµε κυρίως τις στατικές µνήµες;? Ποια είναι η ιεραρχία της µνήµης στον προσωπικό υπολογιστή; 170

21 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6 Τι µάθαµε σε αυτό το κεφάλαιο Η αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή είναι οργανωµένη γύρω από το διάδροµό του, που έχει φτάσει σε εξελιγµένα πρότυπα και ικανότητες. Οι πιο πολλοί προσωπικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν επεξεργαστές της εταιρίας Intel ή παρόµοιους. Στη µητρική κάρτα του προσωπικού υπολογιστή υπάρχουν θέσεις για τη σύνδεση όλων των µονάδων που τον απαρτίζουν. Η κύρια µνήµη στον προσωπικό υπολογιστή είναι οργανωµένη σε κυκλώµατα τύπου SIMM ή DIMM. Στους νεότερους προσωπικούς υπολογιστές υπάρχει λανθάνουσα µνήµη δύο επιπέδων. Βιβλιογραφία Πηγές Maran R. Μαθαίνω µόνος µου τους υπολογιστές και το Internet, Γεννάδειος Σχολή, ηµόπουλου Κ., Α. Παρασκευόπουλου, 80x86-Αρχιτεκτονική-Σχεδίαση-Προγραµµατισµός, Παπασωτηρίου,1992. Πώς δουλεύουν οι Υπολογιστές, Κλειδάριθµος, Alexandridis N., Design of Microprocessor - Based System, Prentice Hall, Hutchinson S., Sawyer S., Computers and Information Systems, Irwin, Vermaat M., Walker T., Hall T., Repede J., Discovering Computer, Shelly Cashman Series,

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Μαθήματα 4 και 5: Κεντρική Μονάδα Η/Υ 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά 2 Κουτί (Case) Η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (PC)

ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (PC) ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (PC) Ένας προσωπικός υπολογιστής αποτελείται από επιμέρους εξαρτήματα, συμβατά μεταξύ τους κάνοντας εύκολη την συναρμολόγηση του αλλά και την αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εισαγωγή στο Υλικό (Hardware) του Η/Υ» Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20

Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Top???????????? μ?????????????

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΤΗΣΒΙΟΛΟΓΙΑΣΣΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4-11-2004 ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Θανάσης. Βελέντζας Γιώργος Παπαδήµας ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Οδηγός συναρμολόγησης Η/Υ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Οδηγός συναρμολόγησης Η/Υ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Οδηγός συναρμολόγησης Η/Υ Η πλειονότητα των χρηστών καταφεύγει σε "έτοιμες" λύσεις συναρμολόγησης που προσφέρουν τα καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ας δούμε ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 TÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÂÈÙÔ ÚÁ Windows 47 2.2 È Â ÚÈÛË Ú Â ˆÓ 63 2.3 Ê ÚÌÔÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÚÔÛÙ Û ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 79

2.1 TÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÂÈÙÔ ÚÁ Windows 47 2.2 È Â ÚÈÛË Ú Â ˆÓ 63 2.3 Ê ÚÌÔÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÚÔÛÙ Û ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 79 ƒπ à ª ƒ IKO ª πøª Δ À π Δ ª π À À À À À Δ πƒ ƒ μπ ƒ ºπ À ƒ º ø π ø xi xiii xv xvii KEºA AIO 1: ƒ º ƒπ & À π Δ 1 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ Î È ÙÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 3 1.2 Ú ÛË Δ... ÛÙËÓ Î ıëìâúèó ˆ 25 KEºA

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή 1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις:

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις: Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών π.χ. το ύψος ανεβαίνοντας μια σκάλα, το βάρος μας σε μια ψηφιακή ζυγαριά, ψηφιακό ρολόι, οι φυσικοί αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένη τεχνολογία οθονών αφής, σχεδιασµένη για περιβάλλον λιανικών πωλήσεων. Ενσωµατωµένο / Κατανεµηµένο Τερµατικό Ταµειακό Σύστηµα Αφής IBM 4695

Προηγµένη τεχνολογία οθονών αφής, σχεδιασµένη για περιβάλλον λιανικών πωλήσεων. Ενσωµατωµένο / Κατανεµηµένο Τερµατικό Ταµειακό Σύστηµα Αφής IBM 4695 Προηγµένη τεχνολογία οθονών αφής, σχεδιασµένη για περιβάλλον λιανικών πωλήσεων Ενσωµατωµένο / Κατανεµηµένο Τερµατικό Ταµειακό Σύστηµα Αφής IBM 4695 4695 Σηµαντικά Στοιχεία Σχεδιασµένο για περιβάλλον λιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό του Υπολογιστή

Το Υλικό του Υπολογιστή Μανώλης Κιαγιάς Το Υλικό του Υπολογιστή Με εικόνες... Χανιά, 2012 (Κενή σελίδα) 1 (C) 2012 Μανώλης Κιαγιάς Το Έργο αυτό διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικών υλικών, και Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Η δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 05/2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 2 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι (Θεωρία)

Πληροφορική Ι (Θεωρία) Πληροφορική Ι (Θεωρία) ρ Α Εξάμηνο Διδασκαλία: Δευτέρα 16:00-18:00 (Αίθουσα 303) Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Σκοπός του μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι» Απόκτηση από τους σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των επεξεργαστών (CPUs)

Ιστορία των επεξεργαστών (CPUs) Ιστορία των επεξεργαστών (CPUs) Ο επεξεργαστής ή αλλιώς η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (C.P.U. - Central Processing Unit), είναι το βασικό εξάρτημα της λειτουργίας ενός υπολογιστή όπου και εκτελείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα