Ηλεκτρονικά Απόβλητα : Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πρακτικές Διαχείρισης & Δυνατότητες Αξιοποίησης Δρ. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικά Απόβλητα : Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πρακτικές Διαχείρισης & Δυνατότητες Αξιοποίησης Δρ. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής"

Transcript

1 Ηλεκτρονικά Απόβλητα : Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πρακτικές Διαχείρισης & Δυνατότητες Αξιοποίησης Δρ. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2 Είμαστε ικανοποιημένοι? Democritus University of Thrace 2

3 Είμαστε ικανοποιημένοι? 3

4

5 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (υφιστάμενη, μελλοντική) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Πρακτικές διαχείρισης Αξιοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων Συμπεράσματα - Προτάσεις 5

6 Ορισμοί WEEE : Waste Electrical Electronic Equipment ΑΗΗΕ : Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 6

7 Κατηγορίες ΑΗΗΕ 7

8 Γιατί να ασχοληθούμε με τα ΑΗΗΕ? Potentially toxic Environmental contamination Bio-accumulation of chemicals Health effects (humans, ecosystems) Environmental issues Re-use of e-waste Recycling of e-waste Recovery of metals from e-waste Improvement of Management Systems Management & Economic issues Consumption habits Population increase Developing countries enter the market Social issues 8

9 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (υφιστάμενη, μελλοντική) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Πρακτικές διαχείρισης Αξιοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων Conclusions-Proposals 9

10 Περιγραφή του Προβλήματος Γνωρίζετε ότι ο μέσος άνθρωπος κατά τη διάρκεια ζωής του, θα πετάξει περίπου 3,3 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών; Γιγαντιαίο ανθρώπινο ομοίωμα ύψους 7 μέτρων, κατασκευασμένο από παλαιές ηλεκτρονικές συσκευές, ισοδύναμες με το συνολικό όγκο ΑΗΗΕ που παράγει ο μέσος Βρετανός πολίτης.

11 Υφιστάμενη και μελλοντική παραγωγή ΑΗΗΕ Annual production : Mt (UNEP) EU-15: 5.5 Mt EU-27: Mt USA: 2.6 Mt China: 2.5 Mt India: 0.33 Mt Thailand: 0.10 Mt Greece: 0.18 Μt 1 4% of the municipal waste production (1636 Mt/year) -9% by volume of municipal waste in rich countries PCs, mobiles, TVs : 5.5 Mt (2010), 9.8 Mt (2015) 11

12 E waste( kg / year) Mass( kg) Units Lifespan( years) Οι ΗΥ με μέσο χρόνο ζωής 3 έτη, συνιστούν μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΗΗΕ από τα ψυγεία και τους φούρνους που έχουν έτη χρόνο ζωής. Democritus University of Thrace 12

13 Υφιστάμενη και μελλοντική παραγωγή ΑΗΗΕ 13

14 Ενδεικτικές τάσεις στην Κίνα Mass( kg) Units E waste( kg / year) Lifespan( years) Fig. EEE / 100 families in China. Fig. Generation of e-waste in China. 14

15 Μελλοντική παραγωγή ΑΗΗΕ Changes in technology (green design, recycled materials, etc.) affect the E-waste produced. Short innovation cycles of hardware have led to a high turnover of devices (CPU lifespan 4 6 years in 1997, 2 years in 2005) Average PC mass: 25 kg (desktop computer with CRT monitor) LCD monitors and the prevalence of laptop and netbook PCs (1-3 Kg) significantly reduce the average mass of a discarded computer. 15

16 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (υφιστάμενη, μελλοντική) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Πρακτικές διαχείρισης Αξιοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων Conclusions-Proposals 16

17 Σύσταση ΑΗΗΕ Department of Production Engineering & Management 17

18 Ροές ρυπαντών συνδεδεμένων με ΑΗΗΕ 18

19 Περιβαλλοντικοί ρύποι στα ΑΗΗΕ 19

20 Περιβαλλοντικοί ρύποι στα ΑΗΗΕ PAHs (emissions from e-waste incineration at low temperatures) Dioxins (incineration of cable insulating plastic emits 100 times more dioxins that the incineration of municipal wastes) Contaminants end up at recycling centers, at landfills and finally to environmental media, for example: 5 Kt of Cu /year PBDEs (flame retarders) that are lipophile compounds and are bioaccumulated to human tissues CFCs emanating from air conditioners and refrigerators disposed at landfills depleting the ozone layer TCLP tests indicated that the quality of leachates emanating from e-wastes may satisfy the environmental limits however it was toxic to aquatic organisms. 20

21 Περιβαλλοντικοί ρύποι στα ΑΗΗΕ The above mentioned problem are augmented considering the facts that: The majority of e-wastes are co-disposed with municipal wastes with no further treatment The hidden flows of e-waste (80% of the collected for recycling e-waste stream is exported to Asian and African countries, where their management is under less strict environmental conditions) 21

22 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (υφιστάμενη, μελλοντική) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Πρακτικές διαχείρισης Αξιοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων Conclusions-Proposals 22

23 Ευρωπαϊκή Ένωση E-waste are targeted for reasons related with: Prevention of environmental contamination Exploitation of resources Less pressure on landfills 3 pillars in the EU legislation: 1. prevention, 2. recycling, 3. re-use of e-wastes 2 relevant EU Directives: The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive (2002/95/EC) introduces a requirement for the substitution of those substances posing the main environmental problems during the disposal and recycling of E-waste. The Directive 2002/96/EC developed to help reduce the levels of E-waste disposed to landfill and to encourage resource efficiency through recycling and reuse. This Directive sets out measures for the collection, treatment, recovery and recycling and focuses on the Extended Producer Responsibility (EPR). Its main points are: Electronic equipment design should be oriented to easy dismantling and recovery. E-wastes should be collected separately from other wastes and their collection should not burden households. The target for entering the management system is 4 kg/year/inhabitant. From 2007 manufacturers should be in the position to recover and re-use a certain percent (depending on the e- waste type) ranging between 50-80%. Manufacturers are responsible for the financing of the e-waste management system. 23

24 Ελλάδα Mean annual e-waste production : Approximately 170 Kt or 3.8% of the municipal waste (www.electrocycle.gr) 90% of e-waste was mixed with other municipal wastes or was recycled with other material (i.e. scrap) with no prior treatment ( grey recycling ) 2004: operation of an authorized collective alternative e-waste Management system (www.electrocycle.gr) with main responsibilities: the collection, transport and treatment at dedicated installations the satisfaction of a national target set to 44 Kt/year or 4 kg/inhabitant/year (similar to the EU target) Record 2005: 0.1 Kt 2007: 31.5 Kt 2008: 47 Kt However, even today the household appliances are disposed with an uncontrolled management practice involving their collection and transport by peddlers to installations for metal recovery 24

25 Ελβετία 1 st country with an official e-waste management system (law enforced in 1998). 2 different e-waste recycling systems brown e-waste (i.e. PCs, TV, radios, etc.) white e-waste (washing machines, refrigerators, ovens, etc.) The manufactures are responsible for the operation of the system Financing through a special recycling fee incorporated in the product price 75 Kt of e-waste processed in 2004 Democritus University of Thrace 25

26 Ιαπωνία (3R society, reduce-reuse-recycle) Consumers pay a fee on the return of used large electronic products (air-conditioners, TVs, refrigerators, washing machines) to retailers. Withdrawal scheme since 1998 for those 4 types of e-waste. Until 2004, 41 recycling installations and 380 intermediate collection centers financed by government, municipalities and electronic companies A basic characteristic of the Japanese system is the initial dismantling of large pieces for a more efficient management of the dismantled e-waste Welding with no insulation Absence of brominated compounds (in accordance with the RoHS EU Directive) Design of lighter products, Design for dismantling, Design for recycling, Design for re-use, etc. Similar management scheme since 2003 for the collection and recycling of used PCs (2 categories): Bought before 10/2001 recycling is financed (20-30 ) Bought after 10/2001, the recycling costs are incorporated in the price as recycling tax Ideal example of the Manufacturer Responsibility to recycle its products, since they have the physical and the financial responsibility for recycling However the success story of e-waste recycling in Japan is based on the social responsibility, on the environmental consciousness and on the spirit of discipline of Japanese people (personal judgment) Department of Production Engineering & Management Democritus University of Thrace 26

27 Comparison of E-waste management systems 27

28 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (υφιστάμενη, μελλοντική) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Πρακτικές διαχείρισης Αξιοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων Συμπεράσματα - Προτάσεις Department of Production Engineering & Management Democritus University of Thrace 28

29 Τεχνολογική εξέλιξη και χρήση χημικών στοιχείων

30 Τεχνολογικά Μέταλλα Σε αντίθεση με τα βασικά μέταλλα (Fe, Al, Cu, Zn) που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες, η πρόοδος στην επιστήμη των υλικών προώθησε μια νέα ομάδα μετάλλων που χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές ποσότητες για να βελτιώσουν δραστικά τις ιδιότητες του επιθυμητού κράματος. Τα μέταλλα αυτά ονομάζονται «Τεχνολογικά Μέταλλα».

31 Τεχνολογικά μέταλλα στην καθημερινότητα RREs (Rare Earth Elements) PGMs (Platinum Group Metals) 1t scrap από ΗΥ περιέχει περισσότερο Au από 17t μεταλλεύματος 1t κινητών (6.000 τεμ.) περιέχει πολύτιμα μέταλλα συνολικής αξίας

32 Ζήτηση Τεχνολογικών Μετάλλων Σχήμα. Παγκόσμια ζήτηση ΤΜ (σε τόνους) για ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πορτοκαλί) και σύγκριση (σαν ποσοστό % κβ) στην πρωτογενή παραγωγή του για το έτος 2006.

33 Τεχνολογικά Μέταλλα στην Ευρώπη

34 Πόσο πετάμε?

35 Πόσες εισαγωγές στην ΕΕ θα γλυτώναμε?

36 Πόσο έμεινε για μένα?

37 Που βρίσκεται?

38 Βρίσκεται όμως και εδώ!

39 Ροή μετάλλων από τη Λιθόσφαιρα στην Τεχνόσφαιρα

40 Γιατί είναι σημαντική Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων Ανάπτυξη Κυκλικής Οικονομίας Εξοικονόμηση Οικονομικών Πόρων

41 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (υφιστάμενη, μελλοντική) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Πρακτικές διαχείρισης Αξιοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων Συμπεράσματα Προτάσεις 41

42 Συμπεράσματα E-waste are ubiquitous in our society E-waste are of complex chemical composition and inevitably end up to environmental media The environmental contamination from their inappropriate management has degraded the environment mainly in developing countries where they are directed for recycling and recovery of metals The e-waste fluxes are difficult to be quantified in local and international level NGOs and environmental groups exert pressure for the extinction of the hazardous substances contained in electronic devices resulting to greener: electronics. Indicatively: Production of halogen-free devices not contributing to PCBs and dioxin production Replacement of flame retardards based on bromine with others based on phosphorus Introduction of legislative restrictions (i.e. Pb, Hg, Cr, PBBs and PBDE <1000 mg/kg, RoHS Directive, etc.) 42

43 Συμπεράσματα An ideal Management Scheme for E-wastes should comprise: the separation of the e-waste stream from other solid wastes The re-use (when and where possible) of the discarded electronics The recycling of e-wastes for the recovery of raw materials and basic metals A Management scheme for E-wastes should also be rationally designed and structured so that: the financial profit from the recovery and the environmental advantages from the collection transport and management of the e-waste are greater compared to the required consumption of resources and energy for the operation of the management scheme 43

44 Έρευνα Objective to quantify calculate the threshold beyond which collection only or collection and recycling in different extent, or collection, recycling, recovery and re-use in different extent, is harmful for a specific E-waste stream. Approach the methodological framework of the Life Cycle Assessment (LCA) with emphasis in the final phases of the E-products (utilization period, end-of-life scenarios, etc.) Results The initial results indicate that depending on the distance travelled to incorporate the E-waste to the management scheme the extent of recycling, recovery any re-use recycling is not as environmental friendly as expected. This work can be a useful tool for manufacturers and policy makers when designing a e-waste management system. 44

45 Σχετικό άρθρο 45

46 Ηλεκτρονικά απόβλητα: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρακτικές διαχείρισης και δυνατότητες αξιοποίησης Ευχαριστώ για την προσοχή σας Δρ. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application George MAVROTAS 1, Sotiria SKOULAXINOU 2, Nikos GAKIS

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής

Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 24, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 7 Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής Ν. I. ΘΕΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of WINEries in Cyprus (WINEC) Deliverable 31 Workshop

Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of WINEries in Cyprus (WINEC) Deliverable 31 Workshop Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of WINEries in Cyprus (WINEC) Deliverable 31 Workshop Nicosia, June 2012 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Advanced systems for the

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Απόβλητα Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Υφιστάμενη Διαχείριση

Ηλεκτρονικά Απόβλητα Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Υφιστάμενη Διαχείριση Ηλεκτρονικά Απόβλητα Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Υφιστάμενη Διαχείριση Γεώργιος Γκαϊντατζής 1, Κομνηνός Αγγελάκογλου, Δέσποινα Ακτσόγλου Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations.

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations. Contents Page 1. Message from the Chairman of the Board of Directors 3 2. VIOHALCO S.A. 9 3. Steel Operations 21 4. Copper Operations 34 5. Aluminium Operations 47 6. Real Estate Development Operations

Διαβάστε περισσότερα

Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions

Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions Chatziefstathiou Michael 1, 3 * and Spilanis Ioannis 2 1. University of Aegean, Department of Environment, Environmental Policy and

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Coal Combustion Products and REACH

Coal Combustion Products and REACH Coal Combustion Products and REACH Hans-Joachim Feuerborn ECOBA European Coal Combustion Products Association Klinkestrasse 27-31, D-45136 Essen Keywords: REACH, CCP, product, waste, end-of-waste, downstream

Διαβάστε περισσότερα

A case of ritual compliance? The role of European Structural Funds in the shaping of the Greek employment policy (1995 2008)

A case of ritual compliance? The role of European Structural Funds in the shaping of the Greek employment policy (1995 2008) A case of ritual compliance? The role of European Structural Funds in the shaping of the Greek employment policy (1995 2008) by Dr. Yiorgos Ioannidis Paper presented to the International Conference Beyond

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Φ. ΖΙΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable. Aggregates Resource Mαnagement. How to Achieve Aggregates Resource Efficiency in Local Communities. Legend: SEE countries in

Sustainable. Aggregates Resource Mαnagement. How to Achieve Aggregates Resource Efficiency in Local Communities. Legend: SEE countries in Sustainable Aggregates Resource Mαnagement The SARMα Manual How to Achieve Aggregates Resource Efficiency in Local Communities http://www.sarmaproject.eu SEE/A/151/2.4/X Legend: SARMα SEE countries SEE

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts BIOSIRE, I.E.E. programme Region of Crete Regional Energy Agency of Crete Road Map for Changing Behaviour Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1525M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1525M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1525M Οδηγίες Χρήσης Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council Directive

Διαβάστε περισσότερα

JUNE 2014. Final Report

JUNE 2014. Final Report JUNE 2014 Analysis of Pressures and Impacts on runoff water quality for the Oroklini Lake catchment Specific task as part of the project LIFE10 NAT/CY/716 where BirdLife Cyprus is an associated beneficiary

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α P R O D U C E R P R I C E I N D E X I N I N D U S T R Y [ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα