ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟ 3-17.02.2011"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Επιχιρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσων Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη σύµβαση του Ενιαίου Συστήµατος Ηλκτρονικών Προµηθιών (ΕΣΗΠ) από το λγκτικό συνέδριο Υπογραφή σύµβασης για το Ενιαίο Σύστηµα Ηλκτρονικών Προµηθιών Ηµρίδα ς για την νθάρρυνση των υπηρσιών του δηµοσίου στη χρήση υπηρσιών ηλκτρονικών πλιστηριασµών Νοµοθτική ρύθµιση για τη λιτουργία του agoranet.gr (Αφορά την καταγραφή συµβάσων δηµοσίου και φορέων του δηµοσίου µ ανκτέλστο υπόλοιπο) Ψήφιση Νόµου για την Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσων Σχδιασµός και υλοποίηση του agoranet.gov.gr Λιτουργία υποσυστήµατος Ηλκτρονικών Πλιστηριασµών του ΕΣΗΠ Παραγωγική λιτουργία της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσων Ολοκλήρωση του ΕΣΗΠ Πιλοτική Λιτουργία του ΕΣΗΠ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ καταγραφή πτρλαιοιδών προϊόντων ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αλλαγή τρόπου κοστολόγησης καυσίµων σύµφωνα µ τις αποφάσις της Επιτροπής Ανταγωνισµού Προτυποποίηση πριχοµένου φύλλων λέγχου σύµφωνα µ νοµοθσία / νοµολογία ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φορολόγηση στην Πηγή ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επαναφορά Φ.560/288/ ΔΥΟ (σύνδση ξαγόµνου πτρλαίου µ αποδίξις ισαγωγής συναλλάγµατος) Υπύθυνη Υπηρσία ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Υπύθυνος ΓΓ Ηλίας Πντάζος Γωργακόπουλος Γωργακόπουλος Γωργακόπουλος Γωργακόπουλος Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ ΟΤΗΤΑΣ / ΓΧΚ Νοµοθσία / Υπουργική Πριγραφή ς Την Παρασκυή 12/11/ /1/2010 Ολοκληρώθηκ συνοµολογήθηκ µταξύ των Ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το action plan για την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσων. Μ την από και µ αρ. 232/2010 πράξη του Ζ Κλιµακίου του 10/13/2010 Ολοκληρώθηκ Ελγκτικού Συνδρίου γκρίθηκ το προς υπογραφή σχέδιο σύµβασης για το σχδιασµό και την ανάπτυξη του ΕΣΗΔΠ µ την ανάδοχο ταιρία. 10/29/2010 Σ Το έργο έχι νταχθί στο Ε.Π. Ψηφιακή καθυστέρηση Σύγκλιση. 10/29/2010 Ολοκληρώθηκ 10/30/2010 Σ υλοποίηση 3/31/2011 Σ υλοποίηση 12/31/2010 Σ υλοποίηση 2/1/2011 3/1/ /29/2011 3/1/2012 9/30/2010 Ολοκληρώθηκ Στις η διοργανώσ Ηµρίδα µ θέµα "Το Νέο Πριβάλλον στις Δηµόσις Συµβάσις" όπου έγιν παρουσίαση της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΠ, καθώς και της πλατφόρµας δύο (2) κ των λληνικών ταιριών που παρέχουν υπηρσίς ηλκτρονικού πλιστηριασµού. Βρίσκται σ πξργασία σχέδιο νοµοθτικής ρύθµισης πρί µητρώου δαπανών δηµοσίων συµβάσων από το νοµικό γραφίο του Πρωθυπουργού. Ηµροµηνία ση µ Βάση 11/17/2010 ICTΦ /16/2010 ICTΦ1-17 6:02:16 µµ/6:24:13 µµ 6:24:56 µµ Ολοκλήρωση ργασιών της οικίας νοµοπαρασκυαστικής πιτροπής που έχι συσταθί µ σκοπό την πξργασία σχδίου νόµου για την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσων. 6:25:59 µµ Το ν λόγω σχέδιο αποστάλθηκ για σχόλια στην Επιτροπή στις Εκκρµί η ολοκλήρωση της νοµοθτικής ρύθµισης για τη λιτουργία του agoranet.gr και βρίσκται σ αρχικό στάδιο ο σχδιασµός και η υλοποίηση της πλατφόρµας agoranet.gr µ τη 6:27:12µµ σύσταση οµάδας ργασίας υπό την πίβλψη της οµάδας ΤΠΕ του γραφίου του Πρωθυπουργού. Εκκρµί η υπογραφή σύµβασης µ την ανάδοχο ταιρία για τον σχδιασµό, ανάπτυξη και λιτουργία του ΕΣΗΔΠ, βλ δράση. απαιτίται ολοκλήρωση της δράσης Εκκρµί η υπογραφή σύµβασης για το Εθνικό Σύστηµα Ηλκτρονικών Δηµοσίων Προµηθιών (01.03). Εκκρµί η υπογραφή σύµβασης για το Εθνικό Σύστηµα Ηλκτρονικών Δηµοσίων Προµηθιών (01.03), καθώς και η ολοκλήρωση του ΕΣΗΔΠ (01.08). ICTΦ1-120/122 ICTΦ /16/2010 ICTΦ1-20 6:28:51 µµ 6:29:21µµ 6:29:47 µµ 6:30:06 µµ 9/23/2010 ICTΦ1-125 ICTΦ1-126 ICTΦ1-127 ICTΦ1-128 ICTΦ1-129 ICTΦ /25/2010 Ακυρώθηκ Ίδια δράση µ τη δράση /17/2010 ICTΦ1-44 Σχδιάζονται τα νέα φύλλα λέγχου, ώστ Εγκύκλιος 10/25/2010 Σ υλοποίηση να νταχθούν στο πληροφοριακό 11/17/2010 ICTΦ1-33 ΓΓΦΤΘ σύστηµα Elenxis. Ως στόχος έχι αναθωρηθί, διότι νόµος 10/31/2010 Ακυρώθηκ 11/17/2010 ICTΦ1-34 διαπιστώθηκ ότι ίναι ανφάρµοστος. Υπουργική 10/31/2010 Ακυρώθηκ Σχδιάζται η έκδοση νέας γκυκλίου, που θα παρέχι οδηγίς για τον κ των υστέρων λογιστικό έλγχο των ξαγωγικών πιχιρήσων. 1/25/2011 ICTΦ1-96 Παρατηρήσις 18/11/2010- Νοµοπαρασκυαστική πιτροπή για πρόχιρο σχέδιο νόµο. 01/02/2011- Κατάθση του σχδίου νόµου to the European Commission 01/04/ Κατάθση νόµου στη Βουλή Έγιν αλλαγή χρονοδιαγράµµατος από 31/12/2010 σ 31/3/2011. Χριάζται θσµική παρέµβαση Ψήφιση νόµου για τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσων µέχρι τέλη Μαρτίου Μ βάση το χρονοδιάγραµµα του action plan για την σύσταση της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσων έχι προβλφθί ότι η ν λόγω αρχή θα πρέπι να ίναι έτοιµη να το έργο της 1/1/2012. Η παναφορά της ΔΥΟ Φ.560/288/ δν ίναι σκόπιµη, διότι αφορά διαδικασίς που κ των πραγµάτων έχουν ξπραστί. Θα πρέπι η δράση να διαγραφί. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 68

2 ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Μητρώο Πρατηρίων που έχουν γκατστηµένα συστήµατα ισροών κροών Προδιαγραφές συστηµάτων ισροών - κροών Ηλκτρονική διασταύρωση-συσχέτιση των γγράφων διασάφησης ισαγωγής και δλτίου παραγωγής που υποβάλλουν τα διυλιστήρια Ηλκτρονική διασταύρωση-συσχέτιση των στοιχίων που διαθέτουν οι "φορολογικές αποθήκς υπό τλωνιακή έννοια" και οι "λογιστικές φορολογικές αποθήκς" που τηρούν οι φοριακοί για τον έλγχο της διακίνησης των π.π. Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Γωργακόπουλος Γωργακόπουλος Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ / / Νοµοθσία / Πριγραφή ς 12/15/2010 Ολοκληρώθηκ Ολοκληρώθηκ το Μητρώο Πρατηρίων που έχουν γκατστηµένα συστήµατα ισροών κροών. Υπογράφηκ η ΚΥΑ σχτικά µ τις 12/15/2010 Ολοκληρώθηκ προδιαγραφές συστηµάτων ισροών - κροών από τους συναρµόδιους Υπουργούς 12/31/2010 Σ υλοποίηση 12/31/2010 Σ υλοποίηση Ηµροµηνία 6:52:26 µµ µµ Αναµένται απάντηση από το ΥΠΕΚΑ, αναφορικά µ τις λιτουργικές απώλις. Πραγµατοποιήθηκ, στις 17/1/2011 προκαταρκτική συνάντηση µ τις ταιρίς πτρλαιοιδών. Προγραµµατίστηκ για την βδοµάδα 4:53:35 µµ 31/1-4/2 διρυνητική πίσκψη κλιµακίου στις γκαταστάσις των ΕΛΠΕ, για την καταγραφή της διαδικασίας παραγωγής και διακίνησης Εχι ήδη αποσταλί γκύκλιος προς τις αρµόδις υπηρσίς να διρυνήσουν τη δυνατότητα τήρησης των βιβλίων µ 4:54: 35 µµ νιαίο τρόπο και πρόκιται να συσταθί οµάδα ργασίας ση µ Βάση ICTΦ1-108 ICTΦ1-109 ICTΦ1-97 ICTΦ1-98 Παρατηρήσις Το θέµα βρίσκται σ πανξέταση ν όψι της µλέτης για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχίων (ΚΒΣ) που θα πραγµατοποιηθί από Οµάδα Εργασίας που συστήνται για το σκοπό αυτό. Έχι προγραµµατιστί συνάντηση των µπλκοµένων Υπηρσιών στις 28/1/ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Καταχώρηση στον ΗΦΑΙΣΤΟ του ΑΦΜ του τλικού καταναλωτή και στοιχίων µέσου µταφοράς Σύνδση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µ πληροφοριακό σύστηµα TAXISNET/ICISNET Σύνδση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µ πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΠΑ Γωργακόπουλος 12/31/2010 Σ υλοποίηση Η δράση από πλυράς έχι ολοκληρωθί. Πλήρης ολοκλήρωση της διασταύρωσης των οφιλών µλών ΔΙΠΕΘΕ µ τις ληξιπρόθσµς οφιλές τους στις ΔΟΥ. Έχι υλοποιηθί διαδικασία αποστολής στις ΔΟΥ των πιστροφών από Ήφαιστο 12/31/2010 Ολοκληρώθηκ και συµψηφισµού µ χρέη µέχρι να γίνουν φορολογικά νήµροι. Σ ηµρήσια βάση λαµβάνονται όλς οι ΔΕΦΚ από το ΟΠΣ ICIS µ αυτόµατο τρόπο και διασταυρώνονται µ τις αντίστοιχς δηλώσις των µλών ΔΙΠΕΘΕ στον Ήφαιστο. Δν θα πραγµατοποιηθί στο υπάρχον 12/31/2010 Ακυρώθηκ σύστηµα. Έγιν η διασταύρωση και έχουν αποσταλί στην ΔΕΗ για πιββαίωση. Δν έχουµ απάντηση ακόµη. 27/01/2011 8:46:40 µµ ICTΦ /16/2010 ICTΦ1-9 11/16/2010 ICTΦ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σύνδση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µ πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΗ Σύνδση µ πληροφοριακό σύστηµα ICIS/ΔΟΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΣΔΟΕ Συνδση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µ Γ.Δ/νση Φορολ. Ελέγχων και Δ33(παρακολούθηση αποτλσµάτων λέγχων) θσπιση διατάξων για την νίσχυση του ανταγωνισµού και της διαφάνιας στην µπορία καυσίµων Σύνδση ταµιακής µηχανής µ αντλίς πώλησης στο χώρο πτρλαίυσης ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αντιµτώπιση Λαθρµπορίου ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ πιλοτική παρακολούθηση όλων των σταδίων διακίνησης του πτρλαίου θέρµανσης και του πτρλαίου ναυτιλίας Εγκατάσταση GPS στα φοδιαστικά µέσα πλοίων /ΓΓΦΤΘ Γωργακόπουλος Γωργακοπουλος / Ιωάννης Καπλέρης Γωργακόπουλος 12/31/2010 Ολοκληρώθηκ 12/31/2010 Ακυρώθηκ 12/31/2010 Ακυρώθηκ νόµος 3/31/2011 Σ υλοποίηση /ΣΔΟΕ 2/10/2011 5/31/2011 Νόµος και Ακόµη, τα µέλη ΔΙΠΕΘΕ που χρησιµοποίησαν του κωδικούς αυτούς, έχουν συγκντρωθί και αποσταλί (µαζί µ τις ποσότητς που διακίνησαν την προηγούµνη πρίοδο) στην Δ33 για τα δέοντα. Δν θα υλοποιηθί στο υπάρχον σύστηµα. Δν θα υλοποιηθί στο υπάρχον σύστηµα. α) Συµβάσις µταξύ ταιριών µπορίας και πρατηριούχων. Επξργασία σχδίου κιµένου και διρυνητικές παφές µ αρµόδιους φορίς. β) Γνωστοποίηση τιµών ταιριών διύλισης. Θα συζητηθί κατά τη συνάντηση των µπλκοµένων Υπηρσιών που έχι προγραµµατιστί για τις 28/1/2011 Ζητήθηκ προσφορά από το Πανπιστήµιο Αιγαίου που ήδη κπονί παρόµοιο πρόγραµµα. Μέχρι τις 25/1 δν υπηρξ ανταπόκριση στο έγγραφο του Υφυπουργού Οικονοµικών. Έγιναν δύο έγγραφς υποµνήσις. 1:38:07 µµ ICTΦ /16/2010 ICTΦ /16/2010 ICTΦ1-13 6:51:53µµ 4:55:28 µµ ICTΦ1-107 ICTΦ /01/ :44:59µµ ICTΦ :56:57 µµ ICTΦ1-100 Νέα χρονοδιαγράµµατα α) 31/3/2011 β)28/2/2011 Θα συσταθί οµάδα ργασίας από τη και τη ΓΓΦΤΘ σ συνργασία µ ΣΔΟΕ για την καταγραφή των προδιαγραφών του ΠΣ και των στοιχίων που πρέπι να υποβάλουν τα διυλιστήρια και οι ταιρίς µπορίας πτρλαιοιδών Το Πανπιστήµιο ΑΙγαίου έστιλ την προσφορά του στο Υπουργίο στις 27/1/2011 (ΜΙΧΗ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 68

3 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ση µ Βάση Παρατηρήσις ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κατάργηση τλωνιακών κλιµακίων σ φορολογικές αποθήκς και παναφορά συστήµατος υποχρωτικής καταβολής γγύησης Εγκατάσταση συστήµατος ισροών-κροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων Εγκατάσταση συστήµατος κροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σύστηµα ιχνηθτησης ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Διρύνηση συµπληρωµατικότητας συστηµάτων λέγχου διαρροής καυσίµων και κροών ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ πιβάρυνση π.π. µ φόρους, τέλη, κοκ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ τιµολόγηση των ππ µτα την πιβολή των φόρων Αναβάθµιση παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων (ζωντανή τιµοληψία) Εγκατάσταση φωτινών ηλκτρονικών πινάκων σ αυτοκινητόδροµους, δήµους κοκ Σύνδση συστήµατος κροών µ παρατηρητήριο τιµών ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Τροποποίηση αρ. 31 παρ. 7 Ν. 3784/ Παραγωγική Λιτουργία συστήµατος Ηλκτρονικής Συνταγογράφισης στον ΟΑΕΕ Νόµος για την ηλκτρονική συνταγογράφιση Επιχιρησιακό Σχέδιο για τη Φάση Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - της Ηλκτρονικής Συνταγογράφησης Παραγωγική Λιτουργίας Φάσης Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - Ηλκτρονικής Συνταγογράφισης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ Χάρης Τσιόκας/ Γωργακόπουλος Γωργακόπουλος Γωργακόπουλος Χάρης Τσιόκας Γωργακόπουλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ ΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ νόµος και νόµος Σ υλοποίηση Διρυνώνται από τις αρµόδις Υπηρσίς οι νοµικές και τχνικές πλυρές του θέµατος. Δν ισχύι ως στόχος, διότι διαπιστώθηκ ότι ίναι ανφάρµοστος. Θα πρέπι να ολοκληρωθί πρώτα η δράση προκιµένου να η γκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Πραγµατοποιήθηκ συνάντηση µ τις ταιρίς που θα γκαταστήσουν το σύστηµα αυτό από την οποία προέκυψ ότι θα απαιτηθούν 18 µήνς για να ολοκληρωθί η γκατάσταση συστήµατος ισροών κροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων σ όλα τα πρατήρια της χώρας. 4:57:58 µµ προς διρύνηση-βλ /13/2010 Υποβλήθηκ από το ΓΧΚ έκθση Χηµικού που παρακολούθησ δύο παρουσιάσις συστηµάτων ιχνηθέτησης από ισάριθµς ταιρίς. Υποβάλλται 4:59:18 µµ ντός των ηµρών και Ενηµρωτικό Σηµίωµα. Δηµιουργήθηκ στη Βάση Δδοµένων µ τα πρατήρια όλης της Ολοκληρώθηκ χώρας. Τα στοιχία προέκυψαν από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσις οι οποίς ίναι και οι αδιοδοτούσς αρχές. Ολοκληρώθηκ Το µέρος που αφορά την έχι ολοκληρωθί. Αφορά δράση που θα να υλοποιίται µτά την ολοκλήρωση της δράσης ICTΦ /17/2010 ICTΦ1-41 Δν θα υλοποιηθί 11/17/2010 ICTΦ1-45 ICTΦ /13/2010 Συνάντηση /17/2010 ICTΦ /17/2010 ICTΦ /17/2010 ICTΦ1-49 Προγραµµατίζονται παφές µ το Υπ. Μταφορών, Υποδοµών και Δικτύων. 11/17/2010 ICTΦ1-54 Ίδια δράση µ τη δράση /17/2010 ICTΦ1-50 Σύµφωνα µ το τλικό σχέδιο της ΚΥΑ διρυνάται η ανάγκη ή όχι της τροποπο του νόµου. Ολοκληρώθηκ η πιλοτική φαρµογή του έργου της Ηλκτρονικής ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ ΗΔΙΚΑ ΑΕ 10/18/2010 Ολοκληρώθηκ Συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ. Επόµνο ορόσηµο 1/1/2011 µ την διαδοχική ισαγωγή και άλλων Ασφαλιστικών Ταµίων ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 10/29/2010 Ολοκληρώθηκ Το νοµοσχέδιο για την Ηλκτρονική Συνταγογράφηση δηµοσιύτηκ στις 3/11/ /31/2010 Σ υλοποίηση 6/1/2011 Εχι η καταγραφή των λιτουργικών απαιτήσων για την καθολική γκατάσταση του έργου Ηλκτρονικής Συνταγογράφησης στο σύνολο της χώρας (όλοι οι ιατροί, όλοι οι ασφαλισµένοι, όλα τα φαρµακία). 1/2/2011 η ολοκλήρωση του τύχους των λιτουργικών απαιτήσων. 11/17/2010 ICTΦ /29/2010 ICTΦ /29/2010 ICTΦ /29/2010 ICTΦ1-66 στην πραγµατικότητα πισπυδον ίναι το Υπουργίο Υποδοµών, κλπ και όχι το Οικονοµικών το οποίο µπλέκται µόνο στον έλγχο (ΜΙΧΗ) Μ δδοµένο το υψηλό κόστος για την φαρµογή κάποιου από τα προτινόµνα συστήµατα, θα πρέπι να ληφθί σχτική πολιτική. Η δράση ξαρτάται από την πιλογή του για υλοποίηση ίτ της δράσης ίτ της Μτά την υπογραφή της ΚΥΑ (15/12), θα διυκρινιστί. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 68

4 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Βλτιστοποίηση της διαλιτουργικότητας και αποτλσµατικότητας του υφιστάµνου ΕΡΓΑΣΙΑΣ συστήµατος Ηλκτρονικής Συνταγογράφηση και πέκτασης αυτού µ την αποδοχή δωράς της Εθνικής Τράπζας της Ελλάδος ύψους 1.5 κ υρώ. Επέκταση του υφιστάµνου συστήµατος ηλκτρονικής συνταγογράφισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Επέκταση του υφιστάµνου συστήµατος ηλκτρονικής συνταγογράφισης στον ΟΠΑΔ Επέκταση του υφιστάµνου συστήµατος ηλκτρονικής συνταγογράφισης στο ΟΓΑ και το ΝΑΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επέκταση του πιλοτικού προγράµµατος ΕΡΓΑΣΙΑΣ ηλκτρονικής καταχώρησης των παραπµπτικών των ιατρικών πράξων στον ΟΠΑΔ στι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επέκταση του πιλοτικού προγράµµατος ΕΡΓΑΣΙΑΣ ηλκτρονικής καταχώρησης των παραπµπτικών των ιατρικών πράξων στον ΟΓΑ και ΝΑΤ Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 3/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 1/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 3/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 4/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 1/30/2011 ΡΒ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 4/30/2011 ΡΒ ση µ Βάση Παρατηρήσις ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη µισθοδοσίας Δκµβρίου 2010 από Ενιαία Αρχή Πληρωµής 12/1/2010 Ολοκληρώθηκ Έγιν η πρώτη πληρωµή τον Δκέµβριο µ άτοµα. Ακολούθησαν τα Δδουλυµένα Νοµβρίου µ άλλα άτοµα. Από τότ έχουµ καταβάλλι Δώρο Χριστουγέννων, Ιανουάριο ( ) και ίµαστ στην διαδικασία του Φβρουαρίου. Ο στόχος για αυτόν τον µήνα ίναι γύρω στα άτοµα. 22/01/2011 9:33:44 πµ ICTΦ1-67 Πρόκιται για σηµαντικότατο ορόσηµο στην διαδικασία νργοπο της ΕΑΠ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μίωση αριθµού κκαθαριστών µισθοδοσίας για υπηρσίς που έχουν πολλούς Υπουργία 3/31/2011 Σ υλοποίηση Το Δικαιοσύνης πρέπι να συγκντρώσι την πληρωµή των Δικαστικών. Έχι και υπολογίζι ολοκλήρωση µέχρι τέλος έτους. Χριάζται πίσπυση. Μιλάµ για Πρωτοδικία, Ειρηνοδικία, Πταισµατοδικία, Εισαγγλίς, Εφτία. Το Εσωτρικών έχι ξζητηµένα ζητήµατα λόγω Καλλικράτη. Εδώ πρέπι να προχωρήσουν οι συγχωνύσις π.χ. 22/01/2011 των Σχολικών πιτροπών αλλά και 9:40:10 πµ άλλων φορέων το συντοµότρο. Στο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν φορίς (ΚΕΠΠΥΕΛ, Κρατικά Κτήµατα) που καλό θα ήταν να συγχωνυτούν στον κντρικό κκαθαριστή µισθοδοσίας. Το Υγίας έχι συγχωνύσι τα Νοσοκοµία, πρέπι να γίνι αντίστοιχη δουλιά για ΚΕΠΕΠ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ICTΦ1-68 Ίσως χριάζται κντρική πίση προς τα Υπουργία για τις συγχωνύσις ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ταυτοποίηση γγραφών Ενιαίας Αρχής Πληρωµής µ µητρώο Δηµοσίων Υπαλλήλων Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής του 70% των απογραφόµνων Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής του 100% των απογραφόµνων Προγραµµατικές Συµφωνίς ΥΠΥΚΑ µ ΚτΠ ΑΕ Καταγραφή υφιστάµνης κατάστασης Παραγωγική λιτουργία φαρµογής συλλογής δδοµένων από πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµίων ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Μπργλέ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣ ΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Σ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΗΣ 3/31/ /22/2010 Ολοκληρώθηκ Έχουµ στοιχία για αµιβοµένους ή το 70% των απογγραµµένων. 3/31/2011 Νίκος Πολύζος 9/24/2010 Σ υλοποίηση Έχι υπογραφί η κντρική προγραµµατική συµφωνία ΥΠΥΚΑ και ΚτΠ Έχι γίνι η καταγραφή της υπάρχουσας Νίκος Πολύζος 9/27/2010 Ολοκληρώθηκ κατάστασης στα νοσοκοµία και παρακολουθίται από 5µλή κντρική Επιτροπή στο ΥΠΥΚΑ που συµµτέχουν στλέχη ΥΠΥΚΑ, ΚτΠ και ΗΔΙΚΑ Νίκος Πολύζος 10/15/2010 Σ υλοποίηση Βρίσκται σ ξέλιξη µ τα υπάρχοντα συστήµατα (προσπάθια ολοκλήρωσης ERPs 40 µγάλων νοσοκοµίων 31/12/10 και υπολοίπων 60 31/3/11) 22/01/2011 9:42:35 πµ ICTΦ1-69 9/28/2010 από Γνικό 9/28/2010 από Γνικό 9/28/2010 από Γνικό Αλλαγή χρονοδιαγράµµατος για 15/12/2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 68

5 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ενργοποίηση Συµβάσων SLA παραγωγικής λιτουργίας ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ Επιχιρησιακό Σχέδιο ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ Διαβούλυση για προτάσις χρήσης της κάρτας Πιλοτική φαρµογή για τους µτανάστς "Κάρτα µτανάστη" ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ Εκκαθάριση µητρώων ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ Υποδοµή PKI για το δηµόσιο ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ Παραγωγή και προσωποποίηση κάρτας ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ Διάθση κάρτας στους πολίτς Ένταξη του έργου Παρακολούθησης του Προϋπολογισµού στο ΕΣΠΑ Έλγχοι Αποδοχής για Α Φάση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπύθυνη Υπηρσία Ειδική Γραµµατία Ψηφιακής Σύγκλισης Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ση µ Βάση Νίκος Πολύζος 10/30/2010 Σ υλοποίηση γίνι ακόµα από ΚτΠ 9/28/2010 από Γνικό Νίκος Πολύζος 11/30/2010 Ολοκληρώθηκ Στα νοσοκοµία 4 ΔΥΠΕ που παραλήφθηκαν τα έργα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Ηλίας Πντάζος 10/8/2010 Ολοκληρώθηκ Ολοκληρώθηκ στις 24/01/ /12/2010 Ολοκληρώθηκ Ολοκληρωθηκ στις 12/12/2010 4/30/2011 6/30/2011 6/30/2011 9/30/ /1/2011 6/30/ /15/2010 Ολοκληρώθηκ 10/31/2010 Ολοκληρώθηκ 9/28/2010 από Γνικό 2:38:26 µµ 2:39:02 µµ ICTΦ1-87 ICTΦ /27/2010 από Ειδικό Ειδική Γραµµατία 10/6/2010 Ψηφιακής Σύγκλισης Παρατηρήσις Α Φάση: Κατάρτιση και κτέλση τακτικού Π/Υ και ΠΔΕ (όλς οι ΥΔΕ πλην αυτών που κτλούν Π/Υ ΟΠΑΔ) Μτασχηµατισµός του Κρατικού Π/Υ κονδυλίων σ Π/Υ Προγραµµάτων σ πίπδο αναφορών Διπλογραφική Λογιστική Εντολές Διυθύνσων Χρηµατοδοτικός Προγραµµατισµός (Δ49) Θέµατα Δ41 Διαχίριση Εγγράφων, Πρωτόκολλο, κλπ. (στις Κντρικές Υπηρσίς από Οκτώβριο 2010) Interfaces µ ξωτρικούς φορίς: ΤτΕ,, ΔΔΕ, ΕΛΔΑΠ Portal για συλλογή και δηµοσιοποίηση στοιχίων (προτάσις κατάρτισης Π/Υ, µταβολές Π/Υ, στοιχία νταλµάτων, κλπ.) Αναφορές ΒΙ Ενσωµάτωση υφιστάµνων φαρµογών: Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχίρισης Πληρωµών Μισθοδοσίας και Συντάξων µέσω Τραπζών (διπαφές και λογιστικοποίηση στο ΟΠΣΔΠ) Πιλοτική Λιτουργία Α Φάσης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής Παραγωγική Λιτουργία Α Φάσης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής Ηλίας Πντάζος Ηλίας Πντάζος 12/17/2010 Ολοκληρώθηκ Ολοκληρώθηκ στις 17/12/2010 1/1/2011 Ολοκληρώθηκ Το έργο βρίσκται σ παραγωγική λιτουργία από 1/1/ /01/2011 9:35:11 πµ 24/01/2011 9:40:13 πµ ICTΦ1-70 ICTΦ1-71 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 68

6 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ση µ Βάση Παρατηρήσις Πιλοτική Λιτουργία Β Φάσης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής Ηλίας Πντάζος 6/30/2011 9/30/2010 Συνάντηση Β Φάση: Π/Υ Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσων, Δ. Αθηναίων, ΟΠΑΔ και λοιποί Π/Υ που λέγχονται από ΥΔΕ Θέµατα Δ39 Προµήθις (Δ40) Interfaces: ΟΠΑΔ, Νοµαρχίς, Δ. Αθηναίων, Δ25 (Εµπορικές Τράπζς, Portal (content management ΓΛΚ & ΕΔΕΛ) Ενσωµάτωση υφιστάµνων φαρµογών: φαρµογές θησαυροφυλακίου (Δ25), Σύστηµα Διαχίρισης Πληρωµών Μισθοδοσίας και Συντάξων µέσω Τραπζών (Αυτόµατς ντολές και αναφορές), Εφαρµογή Απόδοσης στα ΝΠΔΔ ισπραχθέντων ποσών κτός Π/Υ, Εφαρµογή Αντιτίµων και Εφαρµογή Προξνικών ισπράξων Αναφορές ΒΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH 12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH 12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH 12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH Παραγωγική Λιτουργία Β Φάσης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής Διαγωνισµός για τον τχνο-οικονοµικό σύµβουλο Διαγωνισµός για τον νοµικό σύµβουλο Αξιοποίηση Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών Δήµων (MAN) Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σ Αγροτικές Πριοχές Υλοποίηση Σύζυξις 1.5 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ηλίας Πντάζος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ειδική Γραµµατία Ψηφιακής Σύγκλισης Ειδική Γραµµατία Ψηφιακής Σύγκλισης Σωκράτης Κάτσικας Σωκράτης Κάτσικας Ειδική Γραµµατία Υπουργίο Αγροτικής Ανάπτυξης / Διβάρης 9/1/ /30/2010 Σ υλοποίηση 11/30/2010 Σ υλοποίηση Σ υλοποίηση Ανακοινώθηκαν τα αποτλέσµατα της αξιολόγησης των τχνικών προσφορών. 1:17:22 µµ 9/30/2010 Συνάντηση ICTΦ1-85 Ανακοινώθηκαν τα αποτλέσµατα της ICTΦ1-84 αξιολόγησης των τχνικών προσφορών. 11:42:29 πµ Δηµοσιύτηκ η Δηµόσια διαβούλυση η λήξη της οποίας ίναι για 31/01/ :18:28 µµ ICTΦ1-103 Ολοκληρώθηκ η Μλέτη - Έχι γίνι ήδη ανακοίνωση της Δηµόσιας Διαβούλυσης Σ υλοποίηση ICTΦ1-104 για τον καθορισµό των "λυκών 5:21:18 µµ πριοχών" 6/30/2010 Η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1,5 δν έχι διότι χριάζται σύγκλιση διακοµµατικής πιτροπής της Βουλής. Εχι σταλί πιστολή στα κόµµατα από το ΥΠΟΙΚ (µ dead line ) και ICTΦ1-89 αναµένται έως το τέλος του µήνα η 3:04:51 µµ έκδοση σχτικής ΚΥΑ που θα νργοποιί την διακοµµατική για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1,5. Ο σχτικός φάκλος διακοµµατικής ίναι έτοιµος από ΚτΠ Α.Ε. Σ παφή µ ΕΕ για τον χαρακτήρα του έργου - Πιθανές συνέργις και µ πόµνς δράσις στο χώρο των υποδοµών Σηµαντικό Θέµα ίναι ο φάκλος κοινοπο προς ΕΕ και ο διαχωρισµός χρηµατοδότησης από τα 2 ΕΠ του ΕΣΠΑ - Μπαλτατζής- Ψηφιακή Σύγκλιση Ειναι πιτακτική ανάγκη η δέσµυση πόρων για το έργο έως από το ΠΔΕ ή τον τακτικό προυπολογισµό (πισπύδων ΥΠΕΣΑΗΔ) Μέχρι στιγµής αν και έχι γίνι κατάλληλο αίτηµα από το ΥΠΕΣΑΗΔ στο ΠΔΕ για 47 Μ δν υπάρχι ξέλιξη/αποτέλσµα Υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής Τηλπικοινωνιακών Τλών Δηµοσίου απαιτίται 6/30/2010 θσµική παρέµβαση Εχι συνταχθί κατάλληλη νοµοθτική παρέµβαση για την δηµιουργία της ΚΑΠΤΤ (Κντρικής Αρχής Πληρωµής Τηλπικοινωνιακών Τλών) στο Γν. Λογιστήριο του Κράτους µ τχνική στήριξη από την ΚτΠ Α.Ε. µ χρήση πληροφοριακού συστήµατος. Επίσης συνοδύται από κατάλληλη 3:20:07 µµ αιτιολογική έκθση και συνοπτική αναλογιστική µλάτη τηλπικοινωνιών δηµοσίου που αποδικνύι την ανάγκη δηµιουργίας της ΚΑΠΤΤ µέσω υλοπο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Τα κίµνα έχουν παραδοθί στο ΓΛΚ για πόµνς νέργις και auditing. ICTΦ Μλέτη προδιαγραφών για το Σύζυξις 2 / ΕΔΕΤ ΑΕ 7/31/2010 ολοκληρωθηκ (?) Εχι ολοκληρωθί η συγγραφή των τυχών προκήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την ΚτΠ Α.Ε. Πρόκιται για 16 τύχη προκήρυξης (9 Νησίδς και 7 κντρικά έργα) µ συνολικό προυπολογισµό 612 κ µ ΦΠΑ για 1 χρόνο κατασκυή και 3 χρόνια λιτουργία (SLA). ξασφαλιστί, λόγω 3:31:27 µµ καθυστέρησης της Νοµοθτικής παρέµβασης του 13.02, ο απαραίτητος προυπολογισµός / πιστώση για το έργο τόσο από τον κρατικό προυπολογισµό (πρίπου 462 κ ) όσο και από την ΨΣ (πρίπου 150 κ ) ICTΦ1-91 Πρέπι άµσα να γίνι η νοµοθτική παρέµβαση του Πρέπι άµσα να γίνι διαβούλυση των τυχών προκήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Πρέπι να ανοιχτούν κατάλληλς προσκλήσις για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στην Ψηφιακή Σύγκλιση. Ηδη προχωρά διαδικασία σύνταξης φακέλου "µγάλου έργου" 150 Μ από την ΚτΠ Α.Ε. σ συνργασία µ την ΕΥΔ ΨΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 68

7 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ση µ Βάση Παρατηρήσις ΤΔΕ Σύζυξις 2 9/30/2010 Εχι παραδοθί σχτική ανάλυση/τκµηρίωση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και την αρχιτκτονική / ωφέλια / κόστος του στον Ειδικό κο Μαρκόπουλο για σχτικές προφορικές συνννοήσις µ την Κοινότητα. Εισπράχτηκαν θτικές κατυθύνσις για συγρηµατοδότηση για τα 150 Μ, αλλά µ προϋπόθση την ξασφάλιση κρατικής χρηµατοδότησης για το έργο (462 Μ ). 3:39:52 µµ συνταχθί φάκλος µγάλου έργου για το "κτιµώµνο" συγχρηµατοδοτούµνο σκέλος (150 Μ ) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Εχι ζητηθί από την ΕΥΔ ΨΣ καθοδήγηση και κκρµούν συναντήσις µτά από απόκρισση αρµοδίων στλχών της. ICTΦ1-92 Εντός Φβρουαρίου/Μαρτίου 2011 ξασφάλιση µέσω του των κρατικών πιστώσων µ αποτέλσµα έγκριση της κοινοτικής χρηµατοδότησης µέσω του φακέλου "µγάλου έργου". Ανακοίνωση κατάλληλων προσκλήσων για το έργο (150 Μ ) - Μάρτιος Διαβούλυση για το Σύζυξις 2 Διαγωνισµός για το Σύζυξις 2 Υλοποίηση Σύζυξις 2 Δηµιουργία του Συσσωρυτή Ηλκτρονικών Βιβλίων για Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλιος Ι. ΕΠΔΒΜΥΠΟΙΑ Ν(ΕΙΔ.ΓΡΑΜ. ΕΠ Ψηφιακή Συγκλιση) ΕΔΕΤ ΑΕ 03/ /2013 9/30/2010 1/15/2011 6/15/2011 Αν και οι προδιαγραφές των 16 υποέργων / τυχών διακήρυξης ίναι από ICTΦ1-93 διµήνου έτοιµς, δν έχι δοθί στην ΚτΠ 3:43:06 µµ Α.Ε. το ΟΚ για διαβούλυση των. Πρέπι πρώτα να γίνουν τα και και να ξασφαλιστούν οι σχτικές πιστώσις / χρηµατοδότηση του έργου Πρέπι πρώτα να γίνι το (προκήρυξη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) Έναρξη προτοιµασίας για δηµιουργία πρόσκλησης και διαβούλυσης. 3:48:10 µµ 3:50:39 µµ 1/26/2011 ICTΦ1-94 ICTΦ1-95 Αρχές Φβρουαρίου 2011 πρέπι τα τύχη να βγούν σ διαβούλυση Καθυστρήσις για την προκήρυξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα προέλθουν και από την ανάγκη για : --τις απαραίτητς ΚΥΑ για το έργο (µγάλη οικονοµική αξία) και την ανάθση του στην ΚτΠ Α.Ε. --την απαραίτητη προγαρµµατική συµφωνία --τη σύγκλιση κατάλληλης διακοµµατικής για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ λόγω µγάλης οικονοµικής αξίας Εκτιµάται ότι έναρξη υλοπο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ δδοµένων των καθυστρήσων θα έχουµ στο 2ο ξάµηνο του 2012 Στόχος η δηµιουργία 2000 τίτλων ηλκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης ακαδηµαϊκού πριχοµένου, προσβάσιµους από το διαδίκτυο και από συσκυές e- reades Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσων φαρµογής Διαδραστικών συστηµάτων στα Σχολία Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσων φαρµογής Υπολογιστικών συστηµάτων στα Σχολία. Υλοποίηση Δράσων Εµπλουτισµού Ψηφιακής Εκπαιδυτικής Πλατφόρµας µ Ψηφιακά Εκπαιδυτικά Βοηθήµατα. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλιος Βασίλιος Βασίλιος ΕΠΔΒΜ ΕΥΕ 7/1/2010 4/30/2011 ΕΠΔΒΜ ΕΥΕ 7/1/2010 4/30/2011 ΕΠΔΒΜ ΕΑΙΤΥ 8/1/2010 7/30/2011 Το έργο βρίσκται στη φάση της δινέργιας των διαγωνισµών από τις σχολικές πιτροπές. Το έργο βρίσκται στη φάση της δινέργιας των διαγωνισµών από τις σχολικές πιτροπές. Το έργο βρίσκται στην πρώτη φάση υλοπο Γνική Γραµµατία Γνική Γραµµατία Γνική Γραµµατία Το έργο αφορά στην αγορά διαδραστικών συστηµάτων στην Β' Γυµνασίου. Η ένταξη του έργου έγιν τον Ιούλιο 2010 Το έργο αφορά στην αγορά ξοπλισµού στα 800 ολοήµρα δηµοστικά. Η ένταξη του έργου έγιν τον Ιούλιο 2011 Έργο συµπληρωµατικό του έργου "Δηµιουργία Ψηφιακής Εκπαιδυτικής Πλατφόρµας". Το έργο έχι νταχθί ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλιος Κουλαϊδής ΕΑΙΤΥ 6/1/ /31/2011 Σ υλοποίηση 11/28/ Προηγµένς δικτυακές υπηρσίς για την ρυνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλιος Ι. ΕΔΕΤ Α.Ε. 3/1/2010 3/30/2012 Σ υλοποίηση Βρίσκονται 5 διθνις διαγωνισµοί σ ξέλιξη και ένας ήδη έχι κατακυρωθί (1 κ. υρώ). Ολοκληρώθηκ το υποέργο 6 6:51:35 µµ (αντικίµνο διαγωνισµού που έτρξ) ICTΦ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Προηγµένς υπολογιστικές υπηρσίς για την ρυνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Βασίλιος Ι. ΕΔΕΤ Α.Ε. 3/1/2010 3/30/2012 Σ υλοποίηση Βρίσκονται 6 διθνίς διαγωνισµοί σ προτοιµασία και ήδη υλοποιίται µέρος του έργου µ αυτπιστασία. - Προκήρυξη νός διαγωνισµού 3,5 κ. υρώ 6:52:08 µµ ICTΦ1-138 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 68

8 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ση µ Βάση Παρατηρήσις Ηλκτρονικό Σύστηµα Διανοµής Συγγραµµάτων σ Πανπιστηµίων και ΤΕΙ (Εύδοξος) Ηλκτρονικό Σύστηµα Μτγγραφών Πανπιστηµίων και ΤΕΙ Απλοποίηση και ηλκτρονικοποίηση των παρχόµνων υπηρσιών προς τον πολίτη και τους νδιαφρόµνους φορίς του Ενιαίου Διοικητικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδυσης του ΥΠΔΒΜΘ. Δηµιουργία σύγχρονου µηχανισµού διοικητικής υποστήριξης. Πριλαµβάνται και το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ Σύγχρονς υπηρσίς ηλκτρονικής διακυβέρνησης και ξυπηρέτησης πολιτών στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας κπαίδυσης Ψηφιακές Βιβλιοθήκς Ανοικτής Πρόσβασης Ανοικτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα (Hellenic Academic Courses) Υλοποίηση Δράσων Εµπλουτισµού Ψηφιακής Εκπαιδυτικής Πλατφόρµας µ Εκπαιδυτικά Σνάρια. Επιµόρφωση Εκπαιδυτικών για τις ανάγκς του Ψηφιακού Σχολίου. Υλοποίηση Δράσων Δηµιουργίας Εκπαιδυτικής Πλατφόρµας Ολοκληρωµένς ψηφιακές υπηρσίς σ πριβάλλον υπολογιστικού νέφους για την τριτοβάθµια κπαίδυση Δς την Ψηφιακά 3.0 Εφαρµογή Δράσων Εξοπλισµού για το Γυµνάσιο. Εφαρµογή Δράσων Εξοπλισµού για το Δηµοτικό. Εφαρµογή Δράσων Εξοπλισµού για το Λύκιο. Ψηφιακή Διοίκηση της Α' Βάθµιας κα Β' Βάθµιας Εκπαίδυσης. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλιος Ι. Βασίλιος Ι. Βασίλιος Ι. Βασίλιος Ι. Βασίλιος Ι. Βασίλιος Ι. Βασίλιος Βασίλιος Βασίλιος Βασίλιος Ι. Βασίλιος Ι. Βασίλιος Βασίλιος Βασίλιος Βασίλιος ΕΠΔΒΜ ΕΔΕΤ Α.Ε. ΕΔΕΤ Α.Ε. Ε.Π. "Διοικητική ΚΤΠ Α.Ε. Μταρρύθµιση" ΕΠΔΒΜ Όλα τα Πανπιστήµια / ΤΕΙ και το Ακαδηµαϊκό Δίκτυο Όλα τα Πανπιστήµια και ΤΕΙ Όλα τα Πανπιστήµια / ΤΕΙ και το Ακαδηµαϊκό Δίκτυο Εκδόθηκ ΥΑ, Τροποποίηση Νόµου Εκδόθηκ ΥΑ, Τροποποίηση Νόµου Αναµέντ Υ.Α. για Προγραµµατική Συµφωνία 3/1/2010 3/31/2012 Ολοκληρώθηκ Τέθηκ σ λιτουργία στις 4/10/2010. Ο 2ος και 3ος χρόνος αφορούν την µτάβαση στο ηλκτρονικό σύγγραµµα Τέθηκ σ λιτουργία στις 4/10/2010. Ο 6/1/2010 3/31/2012 Ολοκληρώθηκ 2ος και 3ος χρόνος αφορούν την συντήρηση και αναβάθµιση του συστήµατος. 11/1/ /30/2012 6/1/2010 6/20/2013 Σ υλοποίηση 6/1/2010 6/30/2013 Σ υλοποίηση 11/1/ /30/2013 Σ υλοποίηση ΕΠΔΒΜ ΕΥΕ, Π.Ι, ΚΕΓ 8/1/ /31/2013 ΕΠΔΒΜ ΕΠΔΒΜ ΕΠΔΒΜ ΟΕΠΕΚ, ΕΑΙΤΥ, ΠΙ ΕΥΕ, ΕΑΙΤΥ, Π.Ι, ΚΕΓ ΕΔΕΤ Α.Ε. ΕΔΕΤ Α.Ε. Νοέµβριος /1/ /31/2014 Σ υλοποίηση 8/1/ /31/2015 Οκτώβριος /30/2012 Σ υλοποίηση 2/28/2011 Έχι υπογραφί η ΥΑ. Κατατέθηκ το ΤΔΕ πίσηµα. Αναµένται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά 1 µήνα (τέλος Φβρουαρίου) Αναµένται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά 1 µήνα (τέλος Φβρουαρίου) Η πρόσκληση έχι δηµοσιοποιηθί - Αποστολή προτάσων από τα ιδρύµατα ως τα µέσα Φβρουαρίου. Το έργο βρίσκται στην πρώτη φάση υλοπο Το έργο συνολικά βρίσκται στην πρώτη φάση υλοπο της Ψηφιακής Εκπαιδυτικής Πλατφόρµας. Κατατέθηκ το ΤΔΕ στην ΕΠΔΒΜ. Αξιολόγηση και ένταξη ντός Φβρουαρίου διυκρινηστί η κατύθυνση (laptop ή e-readers). α "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπουργίο Πριφριακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη τας. ΕΥΕ 9/1/2010 Υπο αξιολόγηση α "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπουργίο Πριφριακής ΕΥΕ Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη τας. α "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπουργίο Πριφριακής ΕΥΕ Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη τας. α "Διοικητική Μταρρύθµιση", Yπουργίο Εσωτρικών, ΕΑΙΤΥ 10/1/2010 Υπο αξιολόγηση Αποκέντρωσης και Ηλκτρονικής Διακυβέρνησης από Ειδική 10/5/2010 Γραµµατία από Ειδική 10/5/2010 Γραµµατία 6:40:28 µµ 6:41:35 µµ 6:42:04 µµ 6:44:31µµ 6:45:37 µµ 6:48:02 µµ ICTΦ1-131 ICTΦ1-132 ICTΦ1-133 ICTΦ1-134 Γνική Γραµµατία Γνική Γραµµατία Γνική Γραµµατία ICTΦ1-135 ICTΦ1-136 Γνική Γραµµατία Γνική Γραµµατία Γνική Γραµµατία Γνική Γραµµατία Έργο συµπληρωµατικό του έργου "Δηµιουργία Ψηφιακής Εκπαιδυτικής Πλατφόρµας". Έχουν νταχθί τα ΤΔΠΠ για όλους τους φορίς. Επιµόρφωση κπαιδυτικών (57.2% του συνόλου) στην διδακτική αξιοποίηση των ργαλίων ΤΠΕ στα µαθήµατα ιδικότητας τους και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής κπαιδυτικής πλατφόρµας. Έχουν νταχθί τα ΤΔΠΠ για όλους τους φορίς. Απόφαση ντός του πρώτου 15µρου του Φβρουαρίου. Πιθανή η αναµόρφωση του ΤΔΕ. Το έργο αφορά στην δηµιουργία ψηφιακής υποδοµής στα Γυµνάσια. Έχι υποβληθί ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 21.2 Το έργο αφορά στην δηµιουργία ψηφιακής υποδοµής στα Δηµοτικά σχολία. Αναµένται η σχτική Πρόσκληση µ βάση το πλάνο που έχι προταθί από το ΥΠΔΒΜΘ Το έργο αφορά στην δηµιουργία ψηφιακής υποδοµής στα Λύκια. Αναµένται η σχτική Πρόσκληση µ βάση το πλάνο που έχι προταθί από το ΥΠΔΒΜΘ Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσων διαλιτουργικότητας των συστηµάτων του υπουργίου, την παρακολούθηση των διαδικασιών προσωπικού Α' Βάθµιας και Β' Βάθµιας κπαίδυσης και την υποστήριξη των σχολικών µονάδων. Έχι υποβληθί ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 38 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 68

9 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ση µ Βάση Παρατηρήσις Εµπλουρισµός της λληνικής έκδοσης της wikipedia ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλιος Ι. ΕΔΕΤ Α.Ε e-καλλικρατησ eκεπ - Δηµιουργία 10 πιλοτικών e-καλλικρατησ e-καλλικρατησ e-καλλικρατησ e-καλλικρατησ e-καλλικρατησ e-καλλικρατησ e-καλλικρατησ Κατακύρωση Διαγωνισµών στο 90% των Δήµων Λιτουργία νοποιηµένων συστηµάτων στο 90% των Δήµων Πληροφοριακά Συστήµατα Δήµων - Πριφριών - "Ψηφιακός Δήµος - Ψηφιακή Πριφέρια" Δινέργια 248 Διαγωνισµών για έργα νοπο πληροφοριακών συστηµάτων Καλλικρατικών Δήµων Πιστοποίηση µ βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρσιών Ηλκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλιτουργικότητας (egif) Δηµιουργία συστήµατος για διπαφή συστηµάτων νοποιηµένων δήµων και παροχή νοποιηµένων στοιχίων Ενοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων πριφριών e-καλλικρατησ e-κεπ - Δηιουργία 1200 e-κεπ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ 25. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Επιχιρησιακό σχέδιο για την διάθση κάρτας ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ πιβράβυσης συλλογής αποδίξων ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σπινέλης Πριφέρις / Πριφέρις / Πριφέρις / Πριφέρις / Πριφέρις / Πριφέρις / Πριφέρις / Πριφέρις / 9/30/2010 Ακυρώθηκ Δ θα πραγµατοποιηθούν τα 10 πιλοτικά e-κεπ όπως ήταν ο αρχικός σχδιασµός. Για την πίσπυση της δράσης η πιλοτική 10:45:54 πµ ICTΦ1-111 φάση έχι νταχθί στο κυρίως έργο δηµιουργίας των e-κεπ 10/20/2010 Ολοκληρώθηκ Η δραση έχι ολοκληρωθί 12/31/2010 Ολοκληρώθηκ Στο σύνολο τους οι Δήµοι από 3/1/11 χρησιµοποιούν τα νοποιηµένα συστήµατα. 6/30/ /31/2011 Σ υλοποίηση 10:48:08 πµ ICTΦ :38:40 πµ ICTΦ Ολοκληρώθηκαν οι διργασίς µ το Συµβολαιογραφικό Σύλλογο για τα προτυποποιηµένα καταστατικά και την πιστοποίηση των Συµβολαιογράφων ως Υπηρσία Μιας Στάσης. 2. Πραγµατοποιήθηκ κπαίδυση των συµβολαιογράφων για τη λιτουργία τους Σ υλοποίηση ως υπηρσίς µια στάσης. ICTΦ :29:01 µµ 3. Υπγράφη ΚΥΑ για τη λιτουργία των ΚΕΠ ως υπηρσία µιας στάσης. 4. Ετοιµάζται σχέδιο ΚΥΑ για την αναλυτική πριγραφή των διαδικασιών σύστασης ταιριών του Ν.3853/2010 η οποία θα σταλί στα συναρµόδια υπουργία για υπογραφή. Έχουν ολοκληρωθί: η αρχική συµφωνία µ το τραπζικό σύστηµα, το layout της 10/15/2010 Ολοκληρώθηκ κάρτας, η λήψη αριθµού ΑΤΕΚ από τον ΕΛΟΤ, η λήψη αριθµού για αποστολή 11/16/2010 ICTΦ1-16 SMS δήλωσης κάρτας, καθώς και οι λιτουργικές προδιαγραφές φαρµογών και διαδικασιών. 25. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Παραγωγική λιτουργία κάρτας πιβράβυσης ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ συλλογής αποδίξων ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σπινέλης Έχουν ολοκληρωθί οι τχνικές προδιαγραφές καρτών και αρχίων, καθώς και το κύκλωµα δήλωσης κάρτας (µέσω internet και SMS). Εκκρµούν η υλοποίηση της φαρµογής παρακολούθησης αποδίξων, οι έλγχοι 4/1/2011 Σ υλοποίηση των φαρµογών, η έκδοση καρτών και η 3:30:30 µµ έναρξη της παραγωγικής λιτουργίας. Λόγω της γνωµοδότησης της ΑΠΔΠΧ, το υπουργίο προχωράι σ νοµοθτική πρόβλψη της κάρτας αποδίξων στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. ICTΦ1-119 Η παραγωγική λιτουργία µτατίθται από 1/1 σ 1/4/2011 λόγω της απαίτησης νοµοθτικής ρύθµισης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Σύνδση ταµιακών συστηµάτων µ τη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ /ΓΓΤΘΦ Σπινέλης/ Δηµητρης Γωργακόπουλος 1/1/ /31/2011 Σ υλοποίηση Η πιτροπή η οποία θα πικαιροποιήσι τις προδιαγραφές των ταµιακών µηχανών δν έχι ολοκληρώσι το έργο της. 27/01/2011 8:54:27 µµ ICTΦ1-140 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 68

10 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία ση µ Βάση Παρατηρήσις ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Σύνδση συστηµάτων έκδοσης τιµολογίων µ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ τη Σπινέλης 1/1/ /31/ OPENGOV.GR Πραγµατοποίηση Διαβουλύσων ΟΛΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ιωάννης Πανάρτος Σχδιασµός & Υποστήριξη από Συνργάτς της Οµάδας Ηλκτρονικής Διακυβέρνησης Γραφίου του Πρωθυπουργο υ 10/7/2009 Σ υλοποίηση OPENGOV.GR Προσκλησις για στλέχωση θέσων υθύνης ΟΛΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του δηµοσίου Ιωάννης Πανάρτος Σχδιασµός & Υποστήριξη από Συνργάτς της Οµάδας Ηλκτρονικής Διακυβέρνησης Γραφίου του Πρωθυπουργο υ 10/7/2009 Σ υλοποίηση ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 27. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 27. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 28. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 29. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 30. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 30. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 31. ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 31. ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 31. ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 31. ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 31. ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πληρωµή όλων των συντάξων µέσω του Τραπζικού Συστήµατος Καταβολή άλλων παροχών µέσω τραπέζης Ολοκλήρωση Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Συντάξων και απογραφή συνταξιούχων Διαλιτουργικότητα για συλλογή οικονοµικών δδοµένων από κάθ φύσης υπηρσία, φορέα, ΟΤΑ κοκ Επιχιρησιακός Σχδιασµός - Υλοποίηση και θέση σ παραγωγική λιτουργία δικτυακού τόπου Διαύγια diavgeia.gov.gr και Υλοποίηση των Φάσων Εφαρµογής του Νόµου για τα Υπουργία και τις Πριφέρις Επιχιρησιακός Σχδιασµός - Υποστήριξη και Υλοποίηση των Φάσων Εφαρµογής του Νόµου από τα Υπόχρα Νοµικά Πρόσωπα Πιστοποίηση διυθυντών διοικητικού για την φαρµογή µητρώου δηµοσίων υπαλλήλων Απογραφή όσων δν έχουν απογραφί Εκκαθάριση Στοιχίων από τις Διυθύνσις Διοικητικού Απογραφή όσων δν έχουν απογραφί Παραγωγική λιτουργία φαρµογής µητρώου δηµοσίων υπαλλήλων ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιώργος Κουτρουµάνης Γιώργος Κουτρουµάνης Γιώργος Κουτρουµάνης ΕΙΔΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μπργλέ, Ιωάννης Ραγκούσης Ιωάννης Ραγκούσης Μπργλέ Μπργλέ Μπργλέ Μπργλέ Μπργλέ ΗΔΙΚΑ ΑΕ 2/28/2011 Οµάδα Ηλκτρονικής Διακυβέρνησης Γραφίου του Πρωθυπουργο ύ / ΥΑΠ Εθνικό Τυπογραφίο, ΚΤΠ ΑΕ Εθνικό Τυπογραφίο, ΚΤΠ ΑΕ 4/30/2011 4/30/2011 Σ υλοποίηση 6/30/ /31/2012 Ολοκληρώθηκ Υπγράφη η συµφωνία µ EIF (www.eif.org) για 150κ προς αυτή την κατύθυνση. 4 προϊόντα θα ανακοινωθούν σύντοµα: Seed Fund Co-Investment Fund ICT Venture Capital Investments Loans 11/28/2010 Η δράση υλοποιίται ντός χρονοδιαγράµµατος από το ΥΠΕΣΑΗΔ - οι φορίς που έχουν νταχθί µέχρι τώρα 9/1/ /31/2012 Ολοκληρώθηκ ( - µ υθύνη των Υπόχρων φορέων και Εποπτυοντων Υπουργίων ) ίναι 11/28/2010 καταχωρηµένοι στο et.diavgeia.gov.gr/foreis. Υλοποιούνται νέργις νηµέρωσης και κινητοπο των φορέων 12/2/ /22/2010 1/17/2011 1/31/2011 2/1/2011 2/14/2011 2/14/2011 2/28/2011 3/1/ /26/2010 από Γνικό 11/26/2010 από Γνικό 11/26/2010 από Γνικό 11/26/2010 από Γνικό 11/26/2010 από Γνικό S όλα τα προϊόντα να έχουν φτάσι στην πραγµατική οικονοµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 18 ΑΠΟ 68

11 ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ ΟΡΟΣΗΜΟ Υπύθυνο Υπουργίο 32. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 123/2006 ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ 33. ΝΟΜΟΣ 34. ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 34. ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 35. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΧ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΟΚ) 36. ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Ολοκλήρωση Εθνικού Δηµοτολογίου Σύνδση Εθνικού Δηµοτολογίου µ το Εθνικό Ληξιαρχίο Υπύθυνη Υπηρσία Υπύθυνος ΓΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γωργακοπουλος Διοµηδης Σπινλης Συνυπύθυνα Υπουργία / ΓΓ Νοµοθσία / Πριγραφή ς Ηµροµηνία 12/31/2011 ΡΒ 12/31/2011 ΡΒ 12/31/2011 ΡΒ 12/31/2011 ΡΒ 1/31/2011 ΡΒ 6/30/2011 ΡΒ ση µ Βάση Παρατηρήσις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ) 38. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΗΤΑΣ 39. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 3/31/2011 Σ υλοποίηση 1. Έχουν συσταθί υποοµάδς ργασίας στο ΥΠΟΙΑΝ µ συναρµόδια Υπουργία για την έκδοση της ΚΥΑ η οποία θα ξιδικύσι τον τρόπο υλοπο της διασύνδσης των µητρώων των ασφαλιστικών και φορολογικών αρχών. 2. Δόθηκ ντολή προς τα Επιµλητήρια για µτάπτωση των δδοµένων από τις βάσις τους προς τη βάση του ΓΕΜΗ και 6:29:38 µµ αναµένται η ολοκλήρωση της διαδικασίας µτάπτωσης και οµογνοπο των στοιχίων 3. Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσις µ Ασφαλιστικά Ταµία, και Εθνικό Τυπογραφίο για τη διασύνδσή τους µ την Κντρική Βάση Δδοµένων του ΓΕΜΗ. 3/31/2011 ΡΒ 12/31/2011 ΡΒ ICTΦ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 12/31/ ΔΙΚΤΥΟ ΖΕΥΞΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ 42. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 42. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 43. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Εφαρµογή σ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ Εφαρµογή σ λοιπά ασφαλιστικά ταµία Καθορισµός πιπέδου ξυπηρέτησης µταξύ Διυθύνσων και Υπηρσιών ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 3/30/2011 ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 6/30/2011 ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 12/30/2012 ΡΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 19 ΑΠΟ 68

ΥΠΑΑ / Στέφανος Κομνηνός. Αντώνης Μαρκόπουλος. Αντώνης Μαρκόπουλος. Υπουργική απόφαση ΓΓΕ. Εγκύκλιος ΓΓΦΤΘ ΓΓΤΦΘ. ΓΓΤΦΘ νόμος 31/10/2010

ΥΠΑΑ / Στέφανος Κομνηνός. Αντώνης Μαρκόπουλος. Αντώνης Μαρκόπουλος. Υπουργική απόφαση ΓΓΕ. Εγκύκλιος ΓΓΦΤΘ ΓΓΤΦΘ. ΓΓΤΦΘ νόμος 31/10/2010 01.01 01.02 01.03 01.04 01.11 01.05 01.10 01.06 01.07 01.08 01.09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρακολούθηση Υλοποίησης Νο. 3 / 17.02.2011 17 Φεβρουαρίου 2011 Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011

Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011 Αναφορά Υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011 Η αναφορά υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών εκπονείται από το Γραφείο του Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Διεθνείς Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου Δημόσια Διοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Παιδεία Αθήνα, 2 Ιουνίου 2007 Νίκος Χριστοδούλου Ελένη Βέργη 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177»

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 22/11/2010 Α.Π. : 8932-A2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 22/11/2010 Α.Π. : 8932-A2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 28/09/2010 Α.Π. : /ΨΣ3437-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 28/09/2010 Α.Π. : /ΨΣ3437-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ7400-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ7400-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Ελευθέριος Λώλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. elolos@astynomia.gr 11ο Greek ICT Forum,, 04-05 05 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-1ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-1ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.121/ΨΣ5408-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.121/ΨΣ5408-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

O σχεδιασμός των Μητρώων, βάση για μία Παραγωγική Τοπική Αυτοδιοίκηση και για έναν Αποτελεσματικό Δημόσιο Τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μάκης Παράσχος

O σχεδιασμός των Μητρώων, βάση για μία Παραγωγική Τοπική Αυτοδιοίκηση και για έναν Αποτελεσματικό Δημόσιο Τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μάκης Παράσχος O σχεδιασμός των Μητρώων, βάση για μία Παραγωγική Τοπική Αυτοδιοίκηση και για έναν Αποτελεσματικό Δημόσιο Τομέα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μάκης Παράσχος Μελέτη για τα «ΕΘΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ» Συντονιστής: Μάκης Παράσχος - ΓΓΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 16 Μαϊου 013 Αρ. Πρωτ.:6081 Πληροφορίε : Βλάχου Έλενα Τηλέφωνο : 13-13 00 763 Fax : 13-13 00 801 e-mail : evlachou@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα" με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 07/11/2001. Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΤΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 07/11/2001. Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ 1 ΔΜ 2 ΔΜ 3 ΨΣ 4 ΨΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ Μελέτη προσδιορισμού μοντέλου δεδομένων της δράσης ΙΑΥΓΕΙΑ 240.772,50 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 79.950,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΧ-ΜΒΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΕΧ-ΜΒΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.426/ΨΣ3062-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.426/ΨΣ3062-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ 5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΠΕ Τμήμα Προγραμματισμού Αξιοποίηση ειδικευμένων κονδυλίων από ΥΠΕΚΑ (που προέρχεται από φορολόγηση πετρελαιοειδών, τα οποία το Τμήμα Προγραμματισμού απορρόφησε)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ5321-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ5321-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8463-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8463-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8378-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8378-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites:

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα