A novel vocational training programme on cloud computing skills LLP GR-LEONARDO-LMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A novel vocational training programme on cloud computing skills 540226-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP"

Transcript

1 Project acronym: Project name: Project code: NEBULA A novel vocational training programme on cloud computing skills LLP GR-LEONARDO-LMP Document Information Document ID name: Nebula_WP43_ _4.3.3-Training exercises and solution guidelines-module_4 Document title: Nebula VET program - Training exercises and solution guidelines Type: Slides Date of Delivery: 12/06/2015 Work package: WP4 Activity D Dissemination level: Public Document History Versions Date Changes Type of change Delivered by Version /06/2015 Initial Document - UCBL and INSA of Lyon Version /09/2015 Edition Insertion of license type UCBL and INSA of Lyon Acknowledgement The persons of UCBL in charge of producing the course are Parisa Ghodous, Catarina Ferreira Da Silva, Jean Patrick Gelas and Mahmoud Barhamgi. The persons from UCBL involved in preparing, translation and review are Hind Benfenatki, Gavin Kemp and Olivier Georgeon. The persons of INSA of Lyon in charge of producing the course are Frédérique Biennier, Nabila Benharkat. The persons from INSA of Lyon involved in preparing, translation and review are Francis Ouedraogo and Youakim Badr. Disclaimer The information in this document is subject to change without notice. All rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το συγκεκριµένο αρχείο περιλαµβάνει δύο µελέτες περίπτωσης και ασκήσεις, για την τέταρτη µαθησιακή ενότητα ( Μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος: οδικός χάρτης ) του προγράµµατος κατάρτισης του έργου NEBULA. Συνιστάται οι σπουδαστές πριν επιχειρήσουν να επιλύσουν τις ασκήσεις να έχουν µελετήσει το υλικό της τέταρτης µαθησιακής ενότητας του προγράµµατος.

3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Μελέτη περίπτωσης (1): Υπόδειγµα διαδικασίας µετάβασης εφαρµογών σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους SaaS (3 ώρες) / IaaS (7 ώρες) 2. Μελέτη περίπτωσης (2): Υπόδειγµα διαδικασίας µετάβασης εφαρµογών σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους PaaS (10 ώρες)

4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (1): ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ SAAS / IAAS

5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Το ηµαρχείο «Η πόλη µου" διατηρεί επιφυλάξεις για το αν θα µεταβιβάσει ή το όχι το χαρτοφυλάκιο των εφαρµογών του στο υπολογιστικό νέφος. Η πόλη έχει περίπου 2000 υπαλλήλους, µε έναν πληθυσµό κατοίκων που συνεχίζει να αυξάνεται. Οι υπάλληλοι του ηµαρχείου χρησιµοποιούν εννέα εφαρµογές, καθεµία για έναν ειδικό σκοπό, όπως η διαχείριση των νεκροταφείων, οι εκλογές και η ανάλυση των παραγόντων επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Ένα µεγάλο µέρος του προϋπολογισµού του τµήµατος ΥΠ έχει διατεθεί για τη συντήρηση αυτών των εφαρµογών. Το ηµοτικό Συµβούλιο επιθυµεί να µειώσει τα έξοδα, µετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις υφιστάµενες υποδοµές των εφαρµογών σε εφαρµογές µεγαλύτερης αξίας, και σε αυτό το πλαίσιο εξετάζει το ενδεχόµενο µετάβασης ορισµένων από αυτές στο υπολογιστικό νέφος. Πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτό;

6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Άσκηση 1: Πριν ληφθεί η απόφαση για τη µετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια µελέτη ανάλυσης των κριτηρίων (Φάση 1 της διαδικασίας µετάβασης). Ανάµεσα στα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του µαθήµατος, επιλέξτε τα κριτήρια που φαίνονται σχετικά µε την περίπτωση, και στη συνέχεια πραγµατοποιείστε την ανάλυση αυτών των κριτηρίων.

7 Για το κάθε κριτήριο ορίζουµε µια αριθµητική εκτίµηση που προσδιορίζει τον συντελεστή βαρύτητας που του αποδίδουµε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Τα κριτήρια αφορούν α)στην διαθεσιµότητα της υπηρεσίας, β) την ασφάλεια των δεδοµένων, γ) την πλέον συµφέρουσα οικονοµικά λύση σε σύγκριση µε την τοπική επιλογή και την δ) γρήγορη αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Το ηµαρχείο «Η πόλη µου»ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικές λύσεις Πληροφορικής Τεχνολογίας χωρίς ωστόσο να αποτελεί άµεση προτεραιότητα Κριτήρια Σηµείωση ιαθεσιµότητα των υπηρεσιών 4 Απλή αναβάθµιση δεξιοτήτων 4 Ασφάλεια:Πιστοποίηση 4 Ιδιωτικότητα και ακεραιότητα δεδοµένων 4 Χρόνος αποκατάστασης 3 Εξοικονόµηση σε τοπικό επίπεδο 4 Βιώσιµη ανάπτυξη 1

8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Οι εφαρµογές του ήµου «Η πόλη µου" διακρίνονται σε δύο οµάδες: Εφαρµογές που αφορούν τη διοίκηση του ήµου, όπως: OpenARIA: δωρεάν λογισµικό για την ανάλυση της επικινδυνότητας για πυρκαγιές και την Προσβασιµότητα στις Εγκαταστάσεις Υποδοχής του Κοινού (ERP) OpenCimetière : δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση των κοιµητηρίων OpenEcole: αφορά τις εκπαιδευτικές δράσεις και την υποστήριξη των σχολείων OpenELEC:δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση των εκλογικών καταλόγων. Επιτρέπει την ολοκληρωµένη διαχείριση των πολιτικών εκλογών, την καταγραφή των ψηφοφόρων κτλ. OpenScrutin: δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση της σύνθεσης των εκλογικών κέντρων. OpenRésultat: δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση των εκλογικών αποτελεσµάτων. Επιτρέπει την είσοδο των αποτελεσµάτων, την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας καταµέτρησης των ψήφων κτλ. Υποστηρικτικές εφαρµογές όπως: Εσωτερική αλληλογραφία ιαχείριση ανθρώπινων πόρων (HRM) ιαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)

9 Άσκηση 2: Σχεδιάστε το διάγραµµα αλληλεξάρτησης των εφαρµογών, και βρείτε ποιες είναι οι καταλληλότερες για να µεταφερθούν στο περιβάλλον του cloud computing. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS

10 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Το διάγραµµα αλληλεξάρτησης των εφαρµογών openecole DB1 openscrutin DB2 openelec DB3 openrésultat opencimetière DB4 openaria DB5 Messagerie GRH DB6

11 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Σύµφωνα µε το διάγραµµα αλληλεξάρτησης των εφαρµογών, διαπιστώνουµε ότι οι συγκεκριµένες εφαρµογές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και δεν µοιράζονται µια κοινή βάση δεδοµένων, µε εξαίρεση τις εφαρµογές OpenELEC και openresultat οι οποίες έχουν κοινό τον πίνακα των υποψηφίων των εκλογών.

12 ιάγραµµα ανάλυσης: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣTO SAAS/IAAS Οι υποστηρικτικές εφαρµογές είναι συνήθως οι πιο κατάλληλες για µετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, λόγω της διαθεσιµότητάς τους ως SaaS, δεδοµένου του εύρους χρήσης τους, κάνοντας τη µετάβαση λιγότερο κοστοβόρα όσον αφορά την επένδυση σε χρόνο και σε χρόνο που απαιτείται για προσαρµογή στην αγορά (time-to-market) Στην περίπτωση του ήµου «Η πόλη µου», η ανταλλαγή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υπαλλήλων διαµείβεται σε συνθήκες προσεκτικής διαχείρισης των δεδοµένων, καθώς ενδέχεται να αφορά τις πολιτικές των εκλεγµένων ή ακόµη την επικοινωνιακή εκστρατεία κατά τη διάρκεια των εκλογών. Ωστόσο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία µπορεί να αποτελέσει µια καλή υποψήφια περίπτωση για µετάβαση στο υπολογιστικό νέφος. Αυτή είναι µια εφαρµογή που έχει την ελάχιστη ανοδική και καθοδική αλληλεξάρτηση µε άλλες εφαρµογές. Θα µπορούσε να αντικατασταθεί από SaaS που εξασφαλίζει άριστες προϋποθέσεις ασφάλειας των ευαίσθητων δεδοµένων που περιέχονται στην αλληλογραφία..

13 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Το CRM και η διαχείριση ανθρώπινων πόρων είναι οι καταλληλότερες εφαρµογές για να µεταφερθούν στο περιβάλλον του cloud, ακόµη κι αν αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα των υπαλλήλων γίνουν διαθέσιµα στον πάροχο. Συµπέρασµα: Οι υποστηρικτικές εφαρµογές µπορούν εύκολα να µεταφερθούν σε ένα µοντέλο υπηρεσιών νέφους SaaS Αυτό µειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη µετάβαση στην αγορά (time to market) Αυτό που βασικά µεταβιβάζεται είναι τα δεδοµένα Η πλειοψηφία των µοντέλων SaaS επιτρέπει ένα σχετικά απλό σύστηµα εισόδου δεδοµένων στο σύστηµα διεπαφής Αυτός ο τύπος µετάβασης µειώνει τον χρόνο επένδυσης σε σύγκριση µε τα µοντέλα υπηρεσιών PaaSκαι IaaS

14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Οι εφαρµογές που είναι αφιερωµένες σε ένα συγκεκριµένο πεδίο (όπως στην περίπτωσή της διαχείρισης ενός ηµαρχείου), ίσως να παρουσιάζουν σχετικά µεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την µεταφορά τους στο περιβάλλον του cloud σε ένα µοντέλο υπηρεσιών SaaS). ύο δυνατότητες µετάβασης στο υπολογιστικό σύννεφο: Σε PaaS Σε IaaS Εφαρµογές που αφορούν τη διοίκηση του ηµαρχείου «Η πόλη µου» δεν διαµοιράζονται µεγάλο όγκο πληροφοριών µε εξαίρεση τους δείκτες αναγνώρισης που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό δικαιωµάτων αναφορικά µε τη χρήση διαφόρων χαρακτηριστικών των εφαρµογών. Αυτές οι εφαρµογές µπορούν να προωθηθούν µε τρόπο που να επιτρέπει τον απόλυτο διαµοιρασµό χωρίς να απαιτείται µεγάλη επικοινωνία µεταξύ τους.

15 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Ωστόσο, ανάµεσα σε αυτές τις εφαρµογές, τρεις ξεχωρίζουν ως προς το ότι χρησιµοποιούνται συστηµατικά. Πρόκειται για εφαρµογές διαχείρισης που σχετίζονται µε την διεξαγωγή των εκλογών (OpenELEC, openscrutin και openresultat). Η µετάβαση αυτών των εφαρµογών στο υπολογιστικό σύννεφο επιτρέπει την ανακατανοµή των τοπικών δεδοµένων των οποίων η µέγιστη ικανότητα µπορεί να υποστηριχθεί περιστασιακά.

16 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Παράδειγµα µετάβασης εφαρµογών σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους SaaS/IaaS Εφαρµογές: CRM & OpenScrutin.

17 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Άσκηση 3 : Μετάβαση στο SaaS Η εφαρµογή της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι ένας καλός υποψήφιος για µετάβαση σε ένα SaaS µοντέλο υπηρεσιών cloud. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιλέξουµε µεταξύ των διαθέσιµων λύσεων εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες µας. Το «Best cloud» είναι ένας διαδικτυακός τόπος που παρουσιάζει έναν κατάλογο των παρόχων που προσφέρουν αποθήκευση για το υπολογιστικό νέφος µε βάση τις επιθυµητές υπηρεσίες. Σύνδεσµος: Ο διαδικτυακός αυτός τόπος προσφέρει µια γενική ιδέα των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους που προσφέρουν οι εφαρµογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.

18 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Άσκηση 3 : Μετάβαση στο SaaS - Με βάση τον προαναφερόµενο κατάλογο, εκτιµείστε τον συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου που διαχειριστήκατε στην πρώτη άσκηση, όπως περιγράφεται στην φάση λήψης αποφάσεων (π.χ. 0 βαθµούς αν ένα ζητούµενο δεν καλύπτεται καθόλου, 1 βαθµό εάν ένα προαπαιτούµενο καλύπτεται µερικώς, 2 βαθµούς αν καλύπτεται πλήρως). - Εκτιµείστε συνολικά την πληροφορία που συγκεντρώσατε (κριτήρια αξιολογηµένα κατά σπουδαιότητα και εκτίµηση της κάθε προσφερόµενης υπηρεσίας) προκειµένου να επιλέξετε εκείνην που ταιριάζει καλύτερα στα κριτήριά σας.

19 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ένα παράδειγµα συσσωµάτωσης των δεδοµένων (σηµειώσεις και εκτιµήσεις σπουδαιότητας) όπως φαίνονται στη βάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κάθε εισαγωγή στον πίνακα έχει υπολογιστεί ως αποτέλεσµα ενός συντελεστή βαρύτητας (σύµφωνα µε την σπουδαιότητα του κάθε κριτηρίου) και της προσδοκώµενης αποδοτικότητας της εφαρµογής γιακάθεένα απότακριτήριαπουέχουνοριστεί. CRM1 CRM2 SalesForce ιαθεσιµότητα υπηρεσιών Βελτίωση δεξιοτήτων Ασφάλεια: Πιστοποίηση Απόρρητο και ακεραιότητα δεδοµένων Χρόνος αποκατάστασης Εξοικονόµηση σε τοπικό επίπεδο Βιώσιµη Ανάπτυξη 1 1 1

20 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Με βάση τον προηγούµενο πίνακα προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα, το οποίο αποτιµά γραφικά την αξιολόγηση της κάθε εφαρµογής στη βάση των κριτηρίων.

21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS Ας υποθέσουµε ότι έχουµε επιλέξει την υπηρεσία Suppose saleforces CRM. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για τη µετάβαση του CRM του «Η πόλη µου». 1. ηµιουργήστε έναν δοκιµαστικό λογαριασµό µε διάρκεια 30 ηµερών στο 2. Για να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες CRM, πρέπει να εισάγουµε δεδοµένα µέσα στο CRM Το Salesforce διευκολύνει την ενσωµάτωση δεδοµένων αξιοποιώντας εργαλεία εισαγωγής από πλατφόρµες όπως τα gmail, linkedin etc.,όπως επίσης.csv αρχεία, όπως φαίνεται στο ακόλουθο video : https://www.youtube.com/ watch? v = 6qYgleYS1dM Ακολουθήστε τον εκπαιδευτικό οδηγό για να εισάγετε δεδοµένα στο.csv αρχείο που δίνεται παρακάτω. Αυτό το αρχείο έχει ανακτηθεί µέσω του εργαλείου εξαγωγής δεδοµένων CRM του ηµαρχείου «Η πόλη µου».

22 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS First Name Last Name Jean Dupond Jean.d com Bernard Soft Bernar com Andrew Camero n Account Title Phone Mailing Street Andrew.camer ail.com Sunshine IT Managin g Director st Avenue Rainbow Sales IT Manager 303 6nd Avenue Universal IT IT Director nd Avenue Mailing City Mailing Satet Mailin g Countr y Status Carcosa AR USA Included Patience KS USA Not Interest ed Salem WV USA Sent!!!! Ο παραπάνω πίνακας πρέπει να αποθηκευθεί σε µια σελίδα Excel µε µορφοποίηση.csv Μόλις ενσωµατωθούν τα δεδοµένα, το CRM µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την πλατφόρµα του υπηρεσιών cloud computing

23 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Άσκηση 4 : Μετάβαση σε µοντέλο IaaS Επιλέξαµε να δείξουµε τη µετάβαση σε ένα µοντέλο υπηρεσιών νέφους IaaS µεταβιβάζοντας την εφαρµογή openscrutin. Μετά από µελέτη διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών IaaS, επιλέξαµε µια πλατφόρµα που λειτουργεί µε OpenStack. Η ιδέα είναι να δηµιουργήσουµε µια εικόνα του server στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η εφαρµογή και να την ενσωµατώσουµε ως διαθέσιµη εικόνα στο OpenStack προκειµένου να αναπτύξουµε µια εικονική µηχανή που περιέχει την εφαρµογή µας.

24 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS 1. ηµιουργείστε ένα εικονικό λειτουργικό ubuntu χρησιµοποιώντας το εικονικό κυτίο. 2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρµογή openscrutin σε αυτή την εικονική µηχανή (http://adullact.net/frs/?group_id=426). 3. Συνδεθείτε µε την πλατφόρµα OpenStack.

25 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS 4. Εισάγετε την εικόνα της εικονικής µηχανής σας στο OpenStack όπως ακολουθεί:

26 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS

27 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS 5. Μπορείτε να αποκτήσετε µια ιδέα για το OpenStack µελετώντας το ακόλουθο παράδειγµα:

28 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS

29 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS 6. Από τον περιηγητή σας, ανοίξτε την εφαρµογή από την νέα της IP διεύθυνση (όπως παρέχεται από το OpenStack)

30 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ PAAS

31 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Αυτή η µελέτη περίπτωσης αφορά τη ηµοτική Αρχή µιας πόλης που ενδιαφέρεται να µεταβιβάσει µια εφαρµογή της στο PaaS. Πλαίσιο Η ηµοτική Αρχή θέλει να αναπτύξει ένα πακέτο εφαρµογών OpenLoisirs για πολίτες το οποίο θα τους επιτρέψει να δηµιουργούν και να µοιράζονται πληροφορίες σχετικές µε αθλητικές και πολιτισµικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, εθελοντικά η SoftLab, µια ένωση DIY µε προσανατολισµό στην πληροφορική µε την υποστήριξη της ηµοτικής Αρχής ξεκίνησε ήδη την ανάπτυξη ορισµένων από αυτές τιε εφαρµογές οι οποίες αρχικά φιλοξενούνταν από το ISD της πόλης. 31

32 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Κίνητρα Καθώς πρόκειται για εφαρµογές που είναι συγκεκριµένες και υπό διαµόρφωση, δύσκολα µεταφέρονται στο µοντέλο του SaaS. Ο ήµος αποφάσισε στο πλαίσιο της µετάβασής του στο υπολογιστικό νέφος να παρέχει µια πλατφόρµα υλοποίησης η οποία θα είναι γρήγορα διαθέσιµη στα µέλη του SoftLab, αφήνοντας σε εκείνα τον έλεγχο των εφαρµογών που µπορούν να εγκαταστήσουν, διαµορφώνουν, διατηρήσουν και µοιραστούν µε τους πολίτες. Επί του παρόντος, η εταιρεία εφαρµογών OpenLoisirs επικεντρώνεται σε υπηρεσίες που χρησιµοποιούν δωρεάν λογισµικά (Eclipse, Apache Synapse, MySQL, Redhat Linux,...). Η πόλη αναζητά λοιπόν έναν δηµόσιο πάροχο υπολογιστικού νέφους προκειµένου να διατηρήσει την πλατφόρµα υλοποίησης και να αναλάβει την διαχείριση των συστηµάτων µε σκοπό να µειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του ISD. 32

33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1) GAP Red Hat s OpenShift easiness of integration 3,3 2,0 easiness of applications migration 4 3 Development environment( JAVA, JEE, ECLIPSE) 4 0 Existence of API 2 3 Cost of services 3,7 3,0 Free Basic services 4 3 services with payement 3 3 Affordable price 4 3 Easiness of usability 3,1 2,9 Administration control 3 3 reporting tools and systems log 4 3 easiness to consult the performance of PaaS 3 2 Simplification of sharing data 2 3 Simplifying backups and restores 3 2 Documentation quality 4 4 Easiness to contact the provider

34 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2) GAP Red Hat s OpenShift Availability of services 1,6 1,4 Downtime per year / month / week 4 4 Domicile in europe 0 0 control over the material 0 0 Control on virtual servers 0 0 availability more advanced than that of the company 4 3 Quality Of Services 2,8 3,0 Esay management of SLA 3 3 Esay management of SLO 2 3 Clarity of incurred penalty clauses 2 3 Reporting tools (logs and access control) 4 3 Ergonomics of applications 3,5 3,5 Development cycle control 3 4 configuration of the deployment environment 4 3 Economics compared the local solution 4,0 4,0 reducing license aquisition 4 4 reducing license material 4 4 reducing license maintenance

35 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Μετάβαση σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους PaaS µε Google App Engine Στη µελέτη περίπτωσης OpenLoisirs, θα δηµιουργήσουµε και αναπτύξουµε µια νέα δυναµική Web εφαρµογή χρησιµοποιώντας το Google PaaS που ονοµάζεται Google App Engine (GAP). GAP είναι ένα περιβάλλον σχεδιασµού και φιλοξενίας για web εφαρµογές που βασίζονται σε περιηγητές της Google. Τα πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων (η οποία ονοµάζεται BigTable κατάστηµα δεδοµένων) και διαχείρισης χρήστη. Η γλώσσα που συνδέεται µε αυτό το κατάστηµα δεδοµένων είναι η Google Query Language (GQL). 35

36 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS GOOGLE APP ENGINE (GAP) Η εικόνα δείχνει τη δοµή της Google App Engine, η οποία αποκαλύπτει την λειτουργία και την πολυπλοκότητα των περιηγητών της Google. Η εφαρµογή εξισορρόπησης φορτίου (load balancer) χρησιµοποιείται για να διανεµηθούν τα HTTP αιτήµατα στα διαφορετικά καταστήµατα δεδοµένων (datastores). 36

37 Η Google App Engine παρέχει ένα πακέτο διεπαφών προγραµµατισµού εφαρµογών (APIs) για πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, για παράδειγµα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS URL Fetch : Επιτρέπει HTTP / HTTPS αιτήµατα σε άλλους servers. Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Images: ιαχείριση εικόνων (περιστροφή, κλίµακα κτλ). Google Accounts: Ταυτοποιήσεις µέσα σε µια εφαρµογή. XMPP: Αποστολή και λήψη µηνυµάτων σε µορφή XMPP (που χρησιµοποιούνται στο Google Talk) Task Queues: Ταξινόµηση καθηκόντων σε σειρά. Cron: Καθιστά δυνατό τον συστηµατικό προγραµµατισµό των καθηκόντων, π.χ. µηνιαία αποστολή newsletter. Channel API: Επιτρέπει την επικοινωνία ανάµεσα στον περιηγητή και τον server (push). Πρόκειται για µια εκτέλεση Comet µε την υποστήριξη της βιβλιοθήκης javascript. Backends: ηµιουργεί µόνιµες συνθήκες για µια εφαρµογή µε πρόσβαση σε µεγαλύτερη µνήµη (νέα στο 1.5.0) Pull Queues: Ανάλογη µε το Task Queues αλλά η εφαρµογή επιλέγει να τρέξουν καθήκοντα σε σειρά (instead of being served) Οι βασικές υπηρεσίες της Google App Engine είναι δωρεάν, αλλά παραµένουν εξαρτηµένες από τη ποσόστωση. Είναι δυνατό να αφοραστεί µεγαλύτερη ποσόστωση ανάλογα µε την κάθε υπηρεσία. 37

38 Προαπαιτούµενα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS 1. Η/Υ ή Laptop µε σύνδεση στο διαδίκτυο 2. Ένα λογαριασµό Gmail ώστε να έχεις πρόσβαση στη Google App Engine 3. Eclipse Luna 4.- IDE for Java EE Developers Βήµα 1: Εγκατάσταση του Google App Engine µε Eclipse Για να αναπτύξουµε τη νέα ιστοσελίδα, θα χρησιµοποιήσουµε Java και Java EE µε Eclipse ως IDE. Η δηµιουργία και ανάπτυξη απαιτούν εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του "Eclipse for Java EE developers". Η Google App Engine παρέχει ένα SDK για σύνδεση Eclipse. Για να το εγκαταστήσετε πρέπει να πάτε στο Help menu> Install New Software. Αν η έκδοση Eclipse που έχετε είναι 4.x, επιλέξτε για να κάνετε µια λίστα των συνδέσµων που διατίθενται. Επιλέξτε: Google Plugin για Eclipse SDK> Google App Engine Java SDK SDK> Google Web Toolkit SDK (προαιρετικό) Στη συνέχεια πατήστε Next και µετά επικυρώστε την άδεια. 38

39 .

40 .

41 . SELECT PLUG INS

42 .

43 . ACCEPT ALL LICENSES

44 . FINISH

45 NEW WEB APPLICATION PROJECT.

46 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ PAAS Βήµα 2- ηµιουργία της εφαρµογής (1/4) Μόλις µπει σε λειτουργία το Eclipse, µπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο έργο "OpenLoisirsApp" επιλέγοντας το εικονίδιο Google (το οποίο αναπαρίσταται από ένα "g") το οποίο εµφανίζει τα χαρακτηριστικά του Google App Engine που έχουµε εγκαταστήσει. Επιλέξτε "New Web Application Project" για να δηµιουργήσετε µια νέα εφαρµογή App Engine. Ο βοηθός δηµιουργίας έργου ανοίγει, συµπληρώστε τα ακόλουθα πεδία: Εισάγετε ένα όνοµα για το πρώτο έργο σας -> "OpenLoisirsApp" ώστε ένα όνοµα στο πακέτο που δηµιουργήσατε -> "OpenLoisirsApp" Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει τα κυτία "Use Google App Engine" και "Generate sample project code". Καταργήστε την επιλογή "Use Google Web Toolkit." Πατήστε Finish. Ο σύνδεσµος App Engine δηµιουργεί και οργανώνει τα αρχεία των εφαρµογών. Ακολουθούν λεπτοµερώς οι λειτουργίες των αρχείων. 46

47 .

48 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ PAAS Βήµα 2- ηµιουργία εφαρµογής (2/4) 1. OpenLoisirsAppServlet.java Εντοπίστε ένα αρχείο κωδικοποιηµένο σε Java servlet OpenLoisirsAppServlet.java source στη δοµή µε τα αρχεία του έργου. Πλοηγηθείτε στην ιεραρχία. Βρίσκεται εκεί. OpenLoisirsApp/src/openLoisirsApp/OpenLoisirsAppServlet.java Ο κωδικός ενεργοποιήθηκε από το σύνδεσµο 1 package OpenLoisirsApp; 2 3 import java.io.ioexception; 4 import javax.servlet.http.*; 5 7 public class OpenLoisirsAppServlet extends HttpServlet { 8 public void doget(httpservletrequest req, HttpServletResponse resp) 9 throws IOException { 10 resp.setcontenttype("text/plain"); 11 resp.getwriter().println("la ville vous souhaite la bienvenue"); 12 } 13 } Το αρχείο περιέχει µια τάξη που αλληλεπιδρά µε τον Web server ώστε να ανακτήσει και να επεξεργαστεί δεδοµένα που εστάλησαν από επισκέπτες σε µορφή φόρµας, για παράδειγµα: 48

49 . OPENLOISIRSAPPSERVLET.JAVA

50 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ PAAS Βήµα 2 - ηµιουργία εφαρµογής (3/4) 1. OpenLoisirsAppServlet.java Η µέθοδος doget () χρησιµοποιείται όταν ο επισκέπτης αναζητά µια σελίδα. Παρέχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το App Engine libraries. Για παράδειγµα, επιτρέπει την ανάκτηση δεδοµένων που εστάλησαν από µια φόρµα, την αποθήκευσή τους στη βάση δεδοµένων της Google, την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µέσω διακοµιστών που χρησιµοποιούνται από το GMail κτλ. Η µέθοδος doget () παρουσιάζει µόνο το «Η πόλη σας υποδέχεται» στην αρχική σελίδα ως απλό κείµενο. 50

51 .

52 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Βήµα 2- ηµιουργία εφαρµογής (3/4) 2 appengine-web.xml Αυτό το αρχείο είναι ειδικά διαµορφωµένο για το App Engine και περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή OpenLoisirsApp (όνοµα, έκδοση κτλ) και ορισµένα χαρακτηριστικά όπως συνεδρίες, υπηρεσίες Google, κτλ. 3 index.html Αυτό το αρχείο αποτελεί µια σελίδα HTML και οδηγεί τους επισκέπτες στην αρχική σελίδα. 52

53 . APPENGINE-WEB.XML

54 . INDEX.HTML

55 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Βήµα 3- Εκτέλεση της εφαρµογής Για να δοκιµάσετε την εφαρµογή, απλά πατήστε το κοµβίο "Debug" στη γραµµή εργαλείων, και επιλέξτε "Debug as"> "Web Application«. Η κονσόλα Eclipse εµφανίζει µηνύµατα όπως: "INFO: Dev App Server is now running" για να δείξει ότι ο εξυπηρετητής Google «τρέχει» στον υπολογιστή σας "INFO: Server default is running at http: // localhost: 8888 /" για να δείξει µε ποια τοπική διεύθυνση µπορείτε να δοκιµάστε την ιστοσελίδα σας Πληκτρολογώντας στον πλοηγό σας http: // localhost: 8888, θα δείτε να εµφανίζεται η αρχική σελίδα του αρχείου index.html. Επιλέγοντας το σύνδεσµο "OpenLoisirsApp" ο OpenLoisirsApp servlet θα φορτωθεί και «τρέξει» δείχνοντας αυτή τη φορά το µήνυµα «Η πόλη σας καλοσωρίζει«. Η plug-in Google App Engine αυτόµατα ενεργοποιεί µια σελίδα διαχείρισης για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρµογής OpenLoisirsApp. Για να εισέλθετε πηγαίνετε στο http: // localhost: 8888 / _ah / admin Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δείτε τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο Datastore ("the Google database")και να προσοµοιώσετε τη λειτουργικότητα ώστε να δοκιµάσετε την εφαρµογή (αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υποβάθµιση τρόπου λειτουργίας). 55

56 . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

57 . Η ΚΟΝΣΟΛΑ ECLIPSE ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

58 . Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟΠΙΚΑ

59 . ΣΕΛΙ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

60 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ PAAS Βήµα 4- Ανάπτυξη στο Google PaaS 4.1 ήλωση της εφαρµογής στο Google Για την ανάπτυξη του OpenLoisirsApp απαιτείται πρόσβαση στο: https://appengine.google.com/ µέσω ενός λογαριασµού Google (για παράδειγµα λογαριασµός, GMail). Στη συνέχεια επιλέξτε "Create Application" για να εκκινήσετε τη δήλωση και ελέγξτε τη διαθεσιµότητά επιλέγοντας "Check Availability". Για την προκειµένη µελέτη περίπτωσης διαλέξαµε το ville69-openloisirsapp. Ένας σύνδεσµος στο ταµπλό της εφαρµογής OpenLoisirsApp επιτρέπει να κάνουµε ακριβείς δοκιµές για να απενεργοποιήσουµε την εφαρµογή προσωρινά και να ελέγξουµε την πλατφόρµα (ανάλυση κίνησης, αύξηση της δύναµης κτλ). 60

61 DEPLOYMENT..

62 ..

63 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..

64 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,,

65 DASHBOARD ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..

66 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ PAAS Βήµα 4- Ανάπτυξη στο Google PaaS Πριν τη µεταφορά της εφαρµογής στο Google PaaS, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε το ειδικό αναγνωριστικό της εφαρµογής στο appengine-web.xml στο <application> </ application>: Στη συνέχεια µεταβείτε στο Google Eclipse menu και επιλέξτε "Deploy to App Engine" χρησιµοποιώντας το λογαριασµό σας στην Google <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2 <appengine-web-app xmlns="http://appengine.google.com/ns/1.0"> 3 <application>mairie69-openloisirsapp</application> 4 <version>1</version> Μετά τη σύνδεση, επιλέξτε "Deploy" και έχετε πρόσβαση στην web εφαρµογή σας στο: 66

67 ,,

68 DEPLOYMENTΣΕ GOOGLE PAAS.

69 ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ..

70 ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ MY APPLICATION..

71 ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ..

72 ..

73 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Κοινοποίηση της εφαρµογής Το κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρµογή ville69-openloisirsapp από το domain loisirs.ville69.eu του ήµου (στο συγκεκριµένο παράδειγµα). O χρήστης µπορεί να αξιολογήσει τη διαχείριση της εφαρµογής, επιλέγοντας αρχικά "Administration" > "Application Settings" και κατόπιν να επιλέξει την λειτοργία "Add Domain" στο "Domain Setup" ώστε να κοινοποιήσει στην αγορά την εφαρµογή: 73

SocialSkip Service v2.0

SocialSkip Service v2.0 SocialSkip Service v2.0 Οδηγίες εγκατάστασης Κωνσταντίνος Παρδάλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρα, Μάιος 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Αρχεία για λήψη... 2 Εγκατάσταση Java Developer

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο MICROSOFT OUTLOOK

Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο MICROSOFT OUTLOOK 13/9/2012 Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο MICROSOFT OUTLOOK NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP Βήμα 1 ο : Δημιουργία Λογαριασμού DynDNS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP 1. Μεταβείτε στην σελίδα https://www.dyndns.com 2. Κάντε κλικ στο Create Account 3. Συμπληρώστε την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία 4.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Email Account: student: Αντικαθίσταται µε το username κάθε φοιτητή. department: Ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκει κάθε φοιτητής αντικαθιστά την παραπάνω λέξη µε την αντίστοιχη του τµήµατός του. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR Σοφία Τζελέπη Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτ. Θεσ/νικης Απρίλιος 2013 http://users.sch.gr/stzelepi/portal stzelepi@sch.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 App Inventor

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) Ορφανίδου 67 & Κονδυλάκη, Πατήσια Tηλ. Κέντρο: 210-22.23.799 Fax: 210-21.39.576 Ε-mail: iservices@omac.gr Web Site: http://www.omac.gr ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Windows

Android Studio για Windows Android Studio για Windows 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Εγκαταστήστε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ... ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE Κατοχύρωση Domain Name (.gr) Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Γιατί Cloud; Είναι μόδα? Ακούγετε ωραία? Λειτουργικότητα & Χρηστικότητα Δεν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Επίπεδο: L1- Εύκολη Διάρκεια: 5 λεπτά Σύντομη Περιγραφή Όταν πλοηγούμαστε στον Ιστό, ο φυλλομετρητής (Browser) αποθηκεύει πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ την χρήση της Υπηρεσίας "Στοιχεία Υποβολής ΔΑΚ" του συστήματος ΕΡΜΗΣ Έκδοση 1.0, 15/1/2008 Γραμματεία ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol ΕΛΛΑΚ Έκδοση 1.0 Ημερομηνία: 06/16/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυµάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ηµεροµηνία: E-mail: Όνοµα υπευθύνου: Εταιρία:

Διαβάστε περισσότερα

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

www.cloudisologismos.gr APPLICATIONMANUAL v 0.1

www.cloudisologismos.gr APPLICATIONMANUAL v 0.1 www.cloudisologismos.gr APPLICATIONMANUAL v 0.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Παρουσίαση Σύνδεση Διαχειριστικό Διαχείριση Αναρτήσεων Εισαγωγή Ανάρτησης Διαχείριση Αρχείων Διαχείριση Χρηστών Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ver 1.1 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο Βασιλόπουλο 2310-877-822) A. ιαχείριση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. ρύθµιση e-mail λογαριασµού στο Microsoft Outlook 2007

Οδηγίες. ρύθµιση e-mail λογαριασµού στο Microsoft Outlook 2007 Οδηγίες για ρύθµιση e-mail λογαριασµού στο Microsoft Outlook 2007 (Windows Vista) Για να δηµιουργήσετε έναν νέο λογαριασµό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στο Microsoft Outlook 2007, αφού ανοίξετε

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Όνοματεπώνυμο : Στέκας Ιγνάτιος Επιβλέπων : Σωτήριος Κοντογιάννης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Εισαγωγικές έννοιες Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Διάγραμμα παρουσιάσεως 1. Κατηγορίες κινητών τηλεφώνων 2. Κατηγορίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων 3. Προγραμματισμός κινητών συσκευών 4. Ξεκίνημα με το Eclipse

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ FIREBIRD ΣΕ WINDOWS XP...2 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους Μαθητές

Οδηγός για τους Μαθητές Οδηγός για τους Μαθητές Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

1- Επισκόπηση των 5 βασικών λειτουργιών και 6 κύριων κατηγοριών 2- Market(αγορά), πρόσθεση / διαγραφή εφαρμογών

1- Επισκόπηση των 5 βασικών λειτουργιών και 6 κύριων κατηγοριών 2- Market(αγορά), πρόσθεση / διαγραφή εφαρμογών Mofing Kids ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Λόγω συνεχούς αναβάθμισης του λογισμικού της Mofing Kids, είναι πιθανόν να υπάρχει μια διαφοροποίηση στο UI της ταμπλέτας σας. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί (νέο περιβάλλον εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows Vista

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Start me quick! Ελληνικά

Start me quick! Ελληνικά Start me quick! Ελληνικά Περιγραφή:συσκευής Περιεχόμενο συσκευασίας: Για την εγκατάσταση κάμερας, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: Αισθητήρας φωτός Δείκτης φωτός Φακός κάμερας Λαμπτήρες υπερύθρου φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows 7 ΥΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0-03 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File Server/Advanced

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 2014 Ι.Ε.Π. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου. Σοφία Τζελέπη Σχολική Σύµβουλος Πληροφορικής

Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου. Σοφία Τζελέπη Σχολική Σύµβουλος Πληροφορικής Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου Joomla! Σοφία Τζελέπη Σχολική 2 Τι θα δούµε Εισαγωγή στο Joomla Εισαγωγή στις υναµικές Ιστοσελίδες Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) Εγκατάσταση λογισµικού XAMPP Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Performing Spatial Queries

Performing Spatial Queries Performing Spatial Queries QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα