A novel vocational training programme on cloud computing skills LLP GR-LEONARDO-LMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A novel vocational training programme on cloud computing skills 540226-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP"

Transcript

1 Project acronym: Project name: Project code: NEBULA A novel vocational training programme on cloud computing skills LLP GR-LEONARDO-LMP Document Information Document ID name: Nebula_WP43_ _4.3.3-Training exercises and solution guidelines-module_4 Document title: Nebula VET program - Training exercises and solution guidelines Type: Slides Date of Delivery: 12/06/2015 Work package: WP4 Activity D Dissemination level: Public Document History Versions Date Changes Type of change Delivered by Version /06/2015 Initial Document - UCBL and INSA of Lyon Version /09/2015 Edition Insertion of license type UCBL and INSA of Lyon Acknowledgement The persons of UCBL in charge of producing the course are Parisa Ghodous, Catarina Ferreira Da Silva, Jean Patrick Gelas and Mahmoud Barhamgi. The persons from UCBL involved in preparing, translation and review are Hind Benfenatki, Gavin Kemp and Olivier Georgeon. The persons of INSA of Lyon in charge of producing the course are Frédérique Biennier, Nabila Benharkat. The persons from INSA of Lyon involved in preparing, translation and review are Francis Ouedraogo and Youakim Badr. Disclaimer The information in this document is subject to change without notice. All rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το συγκεκριµένο αρχείο περιλαµβάνει δύο µελέτες περίπτωσης και ασκήσεις, για την τέταρτη µαθησιακή ενότητα ( Μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος: οδικός χάρτης ) του προγράµµατος κατάρτισης του έργου NEBULA. Συνιστάται οι σπουδαστές πριν επιχειρήσουν να επιλύσουν τις ασκήσεις να έχουν µελετήσει το υλικό της τέταρτης µαθησιακής ενότητας του προγράµµατος.

3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Μελέτη περίπτωσης (1): Υπόδειγµα διαδικασίας µετάβασης εφαρµογών σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους SaaS (3 ώρες) / IaaS (7 ώρες) 2. Μελέτη περίπτωσης (2): Υπόδειγµα διαδικασίας µετάβασης εφαρµογών σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους PaaS (10 ώρες)

4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (1): ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ SAAS / IAAS

5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Το ηµαρχείο «Η πόλη µου" διατηρεί επιφυλάξεις για το αν θα µεταβιβάσει ή το όχι το χαρτοφυλάκιο των εφαρµογών του στο υπολογιστικό νέφος. Η πόλη έχει περίπου 2000 υπαλλήλους, µε έναν πληθυσµό κατοίκων που συνεχίζει να αυξάνεται. Οι υπάλληλοι του ηµαρχείου χρησιµοποιούν εννέα εφαρµογές, καθεµία για έναν ειδικό σκοπό, όπως η διαχείριση των νεκροταφείων, οι εκλογές και η ανάλυση των παραγόντων επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Ένα µεγάλο µέρος του προϋπολογισµού του τµήµατος ΥΠ έχει διατεθεί για τη συντήρηση αυτών των εφαρµογών. Το ηµοτικό Συµβούλιο επιθυµεί να µειώσει τα έξοδα, µετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις υφιστάµενες υποδοµές των εφαρµογών σε εφαρµογές µεγαλύτερης αξίας, και σε αυτό το πλαίσιο εξετάζει το ενδεχόµενο µετάβασης ορισµένων από αυτές στο υπολογιστικό νέφος. Πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτό;

6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Άσκηση 1: Πριν ληφθεί η απόφαση για τη µετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια µελέτη ανάλυσης των κριτηρίων (Φάση 1 της διαδικασίας µετάβασης). Ανάµεσα στα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του µαθήµατος, επιλέξτε τα κριτήρια που φαίνονται σχετικά µε την περίπτωση, και στη συνέχεια πραγµατοποιείστε την ανάλυση αυτών των κριτηρίων.

7 Για το κάθε κριτήριο ορίζουµε µια αριθµητική εκτίµηση που προσδιορίζει τον συντελεστή βαρύτητας που του αποδίδουµε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Τα κριτήρια αφορούν α)στην διαθεσιµότητα της υπηρεσίας, β) την ασφάλεια των δεδοµένων, γ) την πλέον συµφέρουσα οικονοµικά λύση σε σύγκριση µε την τοπική επιλογή και την δ) γρήγορη αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Το ηµαρχείο «Η πόλη µου»ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικές λύσεις Πληροφορικής Τεχνολογίας χωρίς ωστόσο να αποτελεί άµεση προτεραιότητα Κριτήρια Σηµείωση ιαθεσιµότητα των υπηρεσιών 4 Απλή αναβάθµιση δεξιοτήτων 4 Ασφάλεια:Πιστοποίηση 4 Ιδιωτικότητα και ακεραιότητα δεδοµένων 4 Χρόνος αποκατάστασης 3 Εξοικονόµηση σε τοπικό επίπεδο 4 Βιώσιµη ανάπτυξη 1

8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Οι εφαρµογές του ήµου «Η πόλη µου" διακρίνονται σε δύο οµάδες: Εφαρµογές που αφορούν τη διοίκηση του ήµου, όπως: OpenARIA: δωρεάν λογισµικό για την ανάλυση της επικινδυνότητας για πυρκαγιές και την Προσβασιµότητα στις Εγκαταστάσεις Υποδοχής του Κοινού (ERP) OpenCimetière : δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση των κοιµητηρίων OpenEcole: αφορά τις εκπαιδευτικές δράσεις και την υποστήριξη των σχολείων OpenELEC:δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση των εκλογικών καταλόγων. Επιτρέπει την ολοκληρωµένη διαχείριση των πολιτικών εκλογών, την καταγραφή των ψηφοφόρων κτλ. OpenScrutin: δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση της σύνθεσης των εκλογικών κέντρων. OpenRésultat: δωρεάν λογισµικό για τη διαχείριση των εκλογικών αποτελεσµάτων. Επιτρέπει την είσοδο των αποτελεσµάτων, την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας καταµέτρησης των ψήφων κτλ. Υποστηρικτικές εφαρµογές όπως: Εσωτερική αλληλογραφία ιαχείριση ανθρώπινων πόρων (HRM) ιαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)

9 Άσκηση 2: Σχεδιάστε το διάγραµµα αλληλεξάρτησης των εφαρµογών, και βρείτε ποιες είναι οι καταλληλότερες για να µεταφερθούν στο περιβάλλον του cloud computing. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS

10 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Το διάγραµµα αλληλεξάρτησης των εφαρµογών openecole DB1 openscrutin DB2 openelec DB3 openrésultat opencimetière DB4 openaria DB5 Messagerie GRH DB6

11 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Σύµφωνα µε το διάγραµµα αλληλεξάρτησης των εφαρµογών, διαπιστώνουµε ότι οι συγκεκριµένες εφαρµογές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και δεν µοιράζονται µια κοινή βάση δεδοµένων, µε εξαίρεση τις εφαρµογές OpenELEC και openresultat οι οποίες έχουν κοινό τον πίνακα των υποψηφίων των εκλογών.

12 ιάγραµµα ανάλυσης: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣTO SAAS/IAAS Οι υποστηρικτικές εφαρµογές είναι συνήθως οι πιο κατάλληλες για µετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, λόγω της διαθεσιµότητάς τους ως SaaS, δεδοµένου του εύρους χρήσης τους, κάνοντας τη µετάβαση λιγότερο κοστοβόρα όσον αφορά την επένδυση σε χρόνο και σε χρόνο που απαιτείται για προσαρµογή στην αγορά (time-to-market) Στην περίπτωση του ήµου «Η πόλη µου», η ανταλλαγή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υπαλλήλων διαµείβεται σε συνθήκες προσεκτικής διαχείρισης των δεδοµένων, καθώς ενδέχεται να αφορά τις πολιτικές των εκλεγµένων ή ακόµη την επικοινωνιακή εκστρατεία κατά τη διάρκεια των εκλογών. Ωστόσο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία µπορεί να αποτελέσει µια καλή υποψήφια περίπτωση για µετάβαση στο υπολογιστικό νέφος. Αυτή είναι µια εφαρµογή που έχει την ελάχιστη ανοδική και καθοδική αλληλεξάρτηση µε άλλες εφαρµογές. Θα µπορούσε να αντικατασταθεί από SaaS που εξασφαλίζει άριστες προϋποθέσεις ασφάλειας των ευαίσθητων δεδοµένων που περιέχονται στην αλληλογραφία..

13 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Το CRM και η διαχείριση ανθρώπινων πόρων είναι οι καταλληλότερες εφαρµογές για να µεταφερθούν στο περιβάλλον του cloud, ακόµη κι αν αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα των υπαλλήλων γίνουν διαθέσιµα στον πάροχο. Συµπέρασµα: Οι υποστηρικτικές εφαρµογές µπορούν εύκολα να µεταφερθούν σε ένα µοντέλο υπηρεσιών νέφους SaaS Αυτό µειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη µετάβαση στην αγορά (time to market) Αυτό που βασικά µεταβιβάζεται είναι τα δεδοµένα Η πλειοψηφία των µοντέλων SaaS επιτρέπει ένα σχετικά απλό σύστηµα εισόδου δεδοµένων στο σύστηµα διεπαφής Αυτός ο τύπος µετάβασης µειώνει τον χρόνο επένδυσης σε σύγκριση µε τα µοντέλα υπηρεσιών PaaSκαι IaaS

14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Οι εφαρµογές που είναι αφιερωµένες σε ένα συγκεκριµένο πεδίο (όπως στην περίπτωσή της διαχείρισης ενός ηµαρχείου), ίσως να παρουσιάζουν σχετικά µεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την µεταφορά τους στο περιβάλλον του cloud σε ένα µοντέλο υπηρεσιών SaaS). ύο δυνατότητες µετάβασης στο υπολογιστικό σύννεφο: Σε PaaS Σε IaaS Εφαρµογές που αφορούν τη διοίκηση του ηµαρχείου «Η πόλη µου» δεν διαµοιράζονται µεγάλο όγκο πληροφοριών µε εξαίρεση τους δείκτες αναγνώρισης που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό δικαιωµάτων αναφορικά µε τη χρήση διαφόρων χαρακτηριστικών των εφαρµογών. Αυτές οι εφαρµογές µπορούν να προωθηθούν µε τρόπο που να επιτρέπει τον απόλυτο διαµοιρασµό χωρίς να απαιτείται µεγάλη επικοινωνία µεταξύ τους.

15 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS ιάγραµµα ανάλυσης: Ωστόσο, ανάµεσα σε αυτές τις εφαρµογές, τρεις ξεχωρίζουν ως προς το ότι χρησιµοποιούνται συστηµατικά. Πρόκειται για εφαρµογές διαχείρισης που σχετίζονται µε την διεξαγωγή των εκλογών (OpenELEC, openscrutin και openresultat). Η µετάβαση αυτών των εφαρµογών στο υπολογιστικό σύννεφο επιτρέπει την ανακατανοµή των τοπικών δεδοµένων των οποίων η µέγιστη ικανότητα µπορεί να υποστηριχθεί περιστασιακά.

16 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Παράδειγµα µετάβασης εφαρµογών σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους SaaS/IaaS Εφαρµογές: CRM & OpenScrutin.

17 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Άσκηση 3 : Μετάβαση στο SaaS Η εφαρµογή της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι ένας καλός υποψήφιος για µετάβαση σε ένα SaaS µοντέλο υπηρεσιών cloud. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιλέξουµε µεταξύ των διαθέσιµων λύσεων εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες µας. Το «Best cloud» είναι ένας διαδικτυακός τόπος που παρουσιάζει έναν κατάλογο των παρόχων που προσφέρουν αποθήκευση για το υπολογιστικό νέφος µε βάση τις επιθυµητές υπηρεσίες. Σύνδεσµος: Ο διαδικτυακός αυτός τόπος προσφέρει µια γενική ιδέα των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους που προσφέρουν οι εφαρµογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.

18 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Άσκηση 3 : Μετάβαση στο SaaS - Με βάση τον προαναφερόµενο κατάλογο, εκτιµείστε τον συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου που διαχειριστήκατε στην πρώτη άσκηση, όπως περιγράφεται στην φάση λήψης αποφάσεων (π.χ. 0 βαθµούς αν ένα ζητούµενο δεν καλύπτεται καθόλου, 1 βαθµό εάν ένα προαπαιτούµενο καλύπτεται µερικώς, 2 βαθµούς αν καλύπτεται πλήρως). - Εκτιµείστε συνολικά την πληροφορία που συγκεντρώσατε (κριτήρια αξιολογηµένα κατά σπουδαιότητα και εκτίµηση της κάθε προσφερόµενης υπηρεσίας) προκειµένου να επιλέξετε εκείνην που ταιριάζει καλύτερα στα κριτήριά σας.

19 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ SAAS/IAAS Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ένα παράδειγµα συσσωµάτωσης των δεδοµένων (σηµειώσεις και εκτιµήσεις σπουδαιότητας) όπως φαίνονται στη βάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κάθε εισαγωγή στον πίνακα έχει υπολογιστεί ως αποτέλεσµα ενός συντελεστή βαρύτητας (σύµφωνα µε την σπουδαιότητα του κάθε κριτηρίου) και της προσδοκώµενης αποδοτικότητας της εφαρµογής γιακάθεένα απότακριτήριαπουέχουνοριστεί. CRM1 CRM2 SalesForce ιαθεσιµότητα υπηρεσιών Βελτίωση δεξιοτήτων Ασφάλεια: Πιστοποίηση Απόρρητο και ακεραιότητα δεδοµένων Χρόνος αποκατάστασης Εξοικονόµηση σε τοπικό επίπεδο Βιώσιµη Ανάπτυξη 1 1 1

20 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Με βάση τον προηγούµενο πίνακα προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα, το οποίο αποτιµά γραφικά την αξιολόγηση της κάθε εφαρµογής στη βάση των κριτηρίων.

21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS Ας υποθέσουµε ότι έχουµε επιλέξει την υπηρεσία Suppose saleforces CRM. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για τη µετάβαση του CRM του «Η πόλη µου». 1. ηµιουργήστε έναν δοκιµαστικό λογαριασµό µε διάρκεια 30 ηµερών στο 2. Για να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες CRM, πρέπει να εισάγουµε δεδοµένα µέσα στο CRM Το Salesforce διευκολύνει την ενσωµάτωση δεδοµένων αξιοποιώντας εργαλεία εισαγωγής από πλατφόρµες όπως τα gmail, linkedin etc.,όπως επίσης.csv αρχεία, όπως φαίνεται στο ακόλουθο video : https://www.youtube.com/ watch? v = 6qYgleYS1dM Ακολουθήστε τον εκπαιδευτικό οδηγό για να εισάγετε δεδοµένα στο.csv αρχείο που δίνεται παρακάτω. Αυτό το αρχείο έχει ανακτηθεί µέσω του εργαλείου εξαγωγής δεδοµένων CRM του ηµαρχείου «Η πόλη µου».

22 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS First Name Last Name Jean Dupond Jean.d com Bernard Soft Bernar com Andrew Camero n Account Title Phone Mailing Street Andrew.camer ail.com Sunshine IT Managin g Director st Avenue Rainbow Sales IT Manager 303 6nd Avenue Universal IT IT Director nd Avenue Mailing City Mailing Satet Mailin g Countr y Status Carcosa AR USA Included Patience KS USA Not Interest ed Salem WV USA Sent!!!! Ο παραπάνω πίνακας πρέπει να αποθηκευθεί σε µια σελίδα Excel µε µορφοποίηση.csv Μόλις ενσωµατωθούν τα δεδοµένα, το CRM µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την πλατφόρµα του υπηρεσιών cloud computing

23 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS Άσκηση 4 : Μετάβαση σε µοντέλο IaaS Επιλέξαµε να δείξουµε τη µετάβαση σε ένα µοντέλο υπηρεσιών νέφους IaaS µεταβιβάζοντας την εφαρµογή openscrutin. Μετά από µελέτη διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών IaaS, επιλέξαµε µια πλατφόρµα που λειτουργεί µε OpenStack. Η ιδέα είναι να δηµιουργήσουµε µια εικόνα του server στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η εφαρµογή και να την ενσωµατώσουµε ως διαθέσιµη εικόνα στο OpenStack προκειµένου να αναπτύξουµε µια εικονική µηχανή που περιέχει την εφαρµογή µας.

24 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS 1. ηµιουργείστε ένα εικονικό λειτουργικό ubuntu χρησιµοποιώντας το εικονικό κυτίο. 2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρµογή openscrutin σε αυτή την εικονική µηχανή (http://adullact.net/frs/?group_id=426). 3. Συνδεθείτε µε την πλατφόρµα OpenStack.

25 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS 4. Εισάγετε την εικόνα της εικονικής µηχανής σας στο OpenStack όπως ακολουθεί:

26 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS

27 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS 5. Μπορείτε να αποκτήσετε µια ιδέα για το OpenStack µελετώντας το ακόλουθο παράδειγµα:

28 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ SAAS/IAAS

29 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (1) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ SAAS/IAAS 6. Από τον περιηγητή σας, ανοίξτε την εφαρµογή από την νέα της IP διεύθυνση (όπως παρέχεται από το OpenStack)

30 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ PAAS

31 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Αυτή η µελέτη περίπτωσης αφορά τη ηµοτική Αρχή µιας πόλης που ενδιαφέρεται να µεταβιβάσει µια εφαρµογή της στο PaaS. Πλαίσιο Η ηµοτική Αρχή θέλει να αναπτύξει ένα πακέτο εφαρµογών OpenLoisirs για πολίτες το οποίο θα τους επιτρέψει να δηµιουργούν και να µοιράζονται πληροφορίες σχετικές µε αθλητικές και πολιτισµικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, εθελοντικά η SoftLab, µια ένωση DIY µε προσανατολισµό στην πληροφορική µε την υποστήριξη της ηµοτικής Αρχής ξεκίνησε ήδη την ανάπτυξη ορισµένων από αυτές τιε εφαρµογές οι οποίες αρχικά φιλοξενούνταν από το ISD της πόλης. 31

32 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Κίνητρα Καθώς πρόκειται για εφαρµογές που είναι συγκεκριµένες και υπό διαµόρφωση, δύσκολα µεταφέρονται στο µοντέλο του SaaS. Ο ήµος αποφάσισε στο πλαίσιο της µετάβασής του στο υπολογιστικό νέφος να παρέχει µια πλατφόρµα υλοποίησης η οποία θα είναι γρήγορα διαθέσιµη στα µέλη του SoftLab, αφήνοντας σε εκείνα τον έλεγχο των εφαρµογών που µπορούν να εγκαταστήσουν, διαµορφώνουν, διατηρήσουν και µοιραστούν µε τους πολίτες. Επί του παρόντος, η εταιρεία εφαρµογών OpenLoisirs επικεντρώνεται σε υπηρεσίες που χρησιµοποιούν δωρεάν λογισµικά (Eclipse, Apache Synapse, MySQL, Redhat Linux,...). Η πόλη αναζητά λοιπόν έναν δηµόσιο πάροχο υπολογιστικού νέφους προκειµένου να διατηρήσει την πλατφόρµα υλοποίησης και να αναλάβει την διαχείριση των συστηµάτων µε σκοπό να µειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του ISD. 32

33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1) GAP Red Hat s OpenShift easiness of integration 3,3 2,0 easiness of applications migration 4 3 Development environment( JAVA, JEE, ECLIPSE) 4 0 Existence of API 2 3 Cost of services 3,7 3,0 Free Basic services 4 3 services with payement 3 3 Affordable price 4 3 Easiness of usability 3,1 2,9 Administration control 3 3 reporting tools and systems log 4 3 easiness to consult the performance of PaaS 3 2 Simplification of sharing data 2 3 Simplifying backups and restores 3 2 Documentation quality 4 4 Easiness to contact the provider

34 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2) GAP Red Hat s OpenShift Availability of services 1,6 1,4 Downtime per year / month / week 4 4 Domicile in europe 0 0 control over the material 0 0 Control on virtual servers 0 0 availability more advanced than that of the company 4 3 Quality Of Services 2,8 3,0 Esay management of SLA 3 3 Esay management of SLO 2 3 Clarity of incurred penalty clauses 2 3 Reporting tools (logs and access control) 4 3 Ergonomics of applications 3,5 3,5 Development cycle control 3 4 configuration of the deployment environment 4 3 Economics compared the local solution 4,0 4,0 reducing license aquisition 4 4 reducing license material 4 4 reducing license maintenance

35 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Μετάβαση σε µοντέλο υπηρεσιών νέφους PaaS µε Google App Engine Στη µελέτη περίπτωσης OpenLoisirs, θα δηµιουργήσουµε και αναπτύξουµε µια νέα δυναµική Web εφαρµογή χρησιµοποιώντας το Google PaaS που ονοµάζεται Google App Engine (GAP). GAP είναι ένα περιβάλλον σχεδιασµού και φιλοξενίας για web εφαρµογές που βασίζονται σε περιηγητές της Google. Τα πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων (η οποία ονοµάζεται BigTable κατάστηµα δεδοµένων) και διαχείρισης χρήστη. Η γλώσσα που συνδέεται µε αυτό το κατάστηµα δεδοµένων είναι η Google Query Language (GQL). 35

36 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS GOOGLE APP ENGINE (GAP) Η εικόνα δείχνει τη δοµή της Google App Engine, η οποία αποκαλύπτει την λειτουργία και την πολυπλοκότητα των περιηγητών της Google. Η εφαρµογή εξισορρόπησης φορτίου (load balancer) χρησιµοποιείται για να διανεµηθούν τα HTTP αιτήµατα στα διαφορετικά καταστήµατα δεδοµένων (datastores). 36

37 Η Google App Engine παρέχει ένα πακέτο διεπαφών προγραµµατισµού εφαρµογών (APIs) για πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, για παράδειγµα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS URL Fetch : Επιτρέπει HTTP / HTTPS αιτήµατα σε άλλους servers. Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Images: ιαχείριση εικόνων (περιστροφή, κλίµακα κτλ). Google Accounts: Ταυτοποιήσεις µέσα σε µια εφαρµογή. XMPP: Αποστολή και λήψη µηνυµάτων σε µορφή XMPP (που χρησιµοποιούνται στο Google Talk) Task Queues: Ταξινόµηση καθηκόντων σε σειρά. Cron: Καθιστά δυνατό τον συστηµατικό προγραµµατισµό των καθηκόντων, π.χ. µηνιαία αποστολή newsletter. Channel API: Επιτρέπει την επικοινωνία ανάµεσα στον περιηγητή και τον server (push). Πρόκειται για µια εκτέλεση Comet µε την υποστήριξη της βιβλιοθήκης javascript. Backends: ηµιουργεί µόνιµες συνθήκες για µια εφαρµογή µε πρόσβαση σε µεγαλύτερη µνήµη (νέα στο 1.5.0) Pull Queues: Ανάλογη µε το Task Queues αλλά η εφαρµογή επιλέγει να τρέξουν καθήκοντα σε σειρά (instead of being served) Οι βασικές υπηρεσίες της Google App Engine είναι δωρεάν, αλλά παραµένουν εξαρτηµένες από τη ποσόστωση. Είναι δυνατό να αφοραστεί µεγαλύτερη ποσόστωση ανάλογα µε την κάθε υπηρεσία. 37

38 Προαπαιτούµενα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS 1. Η/Υ ή Laptop µε σύνδεση στο διαδίκτυο 2. Ένα λογαριασµό Gmail ώστε να έχεις πρόσβαση στη Google App Engine 3. Eclipse Luna 4.- IDE for Java EE Developers Βήµα 1: Εγκατάσταση του Google App Engine µε Eclipse Για να αναπτύξουµε τη νέα ιστοσελίδα, θα χρησιµοποιήσουµε Java και Java EE µε Eclipse ως IDE. Η δηµιουργία και ανάπτυξη απαιτούν εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του "Eclipse for Java EE developers". Η Google App Engine παρέχει ένα SDK για σύνδεση Eclipse. Για να το εγκαταστήσετε πρέπει να πάτε στο Help menu> Install New Software. Αν η έκδοση Eclipse που έχετε είναι 4.x, επιλέξτε για να κάνετε µια λίστα των συνδέσµων που διατίθενται. Επιλέξτε: Google Plugin για Eclipse SDK> Google App Engine Java SDK SDK> Google Web Toolkit SDK (προαιρετικό) Στη συνέχεια πατήστε Next και µετά επικυρώστε την άδεια. 38

39 .

40 .

41 . SELECT PLUG INS

42 .

43 . ACCEPT ALL LICENSES

44 . FINISH

45 NEW WEB APPLICATION PROJECT.

46 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ PAAS Βήµα 2- ηµιουργία της εφαρµογής (1/4) Μόλις µπει σε λειτουργία το Eclipse, µπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο έργο "OpenLoisirsApp" επιλέγοντας το εικονίδιο Google (το οποίο αναπαρίσταται από ένα "g") το οποίο εµφανίζει τα χαρακτηριστικά του Google App Engine που έχουµε εγκαταστήσει. Επιλέξτε "New Web Application Project" για να δηµιουργήσετε µια νέα εφαρµογή App Engine. Ο βοηθός δηµιουργίας έργου ανοίγει, συµπληρώστε τα ακόλουθα πεδία: Εισάγετε ένα όνοµα για το πρώτο έργο σας -> "OpenLoisirsApp" ώστε ένα όνοµα στο πακέτο που δηµιουργήσατε -> "OpenLoisirsApp" Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει τα κυτία "Use Google App Engine" και "Generate sample project code". Καταργήστε την επιλογή "Use Google Web Toolkit." Πατήστε Finish. Ο σύνδεσµος App Engine δηµιουργεί και οργανώνει τα αρχεία των εφαρµογών. Ακολουθούν λεπτοµερώς οι λειτουργίες των αρχείων. 46

47 .

48 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ PAAS Βήµα 2- ηµιουργία εφαρµογής (2/4) 1. OpenLoisirsAppServlet.java Εντοπίστε ένα αρχείο κωδικοποιηµένο σε Java servlet OpenLoisirsAppServlet.java source στη δοµή µε τα αρχεία του έργου. Πλοηγηθείτε στην ιεραρχία. Βρίσκεται εκεί. OpenLoisirsApp/src/openLoisirsApp/OpenLoisirsAppServlet.java Ο κωδικός ενεργοποιήθηκε από το σύνδεσµο 1 package OpenLoisirsApp; 2 3 import java.io.ioexception; 4 import javax.servlet.http.*; 5 7 public class OpenLoisirsAppServlet extends HttpServlet { 8 public void doget(httpservletrequest req, HttpServletResponse resp) 9 throws IOException { 10 resp.setcontenttype("text/plain"); 11 resp.getwriter().println("la ville vous souhaite la bienvenue"); 12 } 13 } Το αρχείο περιέχει µια τάξη που αλληλεπιδρά µε τον Web server ώστε να ανακτήσει και να επεξεργαστεί δεδοµένα που εστάλησαν από επισκέπτες σε µορφή φόρµας, για παράδειγµα: 48

49 . OPENLOISIRSAPPSERVLET.JAVA

50 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ PAAS Βήµα 2 - ηµιουργία εφαρµογής (3/4) 1. OpenLoisirsAppServlet.java Η µέθοδος doget () χρησιµοποιείται όταν ο επισκέπτης αναζητά µια σελίδα. Παρέχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το App Engine libraries. Για παράδειγµα, επιτρέπει την ανάκτηση δεδοµένων που εστάλησαν από µια φόρµα, την αποθήκευσή τους στη βάση δεδοµένων της Google, την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µέσω διακοµιστών που χρησιµοποιούνται από το GMail κτλ. Η µέθοδος doget () παρουσιάζει µόνο το «Η πόλη σας υποδέχεται» στην αρχική σελίδα ως απλό κείµενο. 50

51 .

52 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Βήµα 2- ηµιουργία εφαρµογής (3/4) 2 appengine-web.xml Αυτό το αρχείο είναι ειδικά διαµορφωµένο για το App Engine και περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή OpenLoisirsApp (όνοµα, έκδοση κτλ) και ορισµένα χαρακτηριστικά όπως συνεδρίες, υπηρεσίες Google, κτλ. 3 index.html Αυτό το αρχείο αποτελεί µια σελίδα HTML και οδηγεί τους επισκέπτες στην αρχική σελίδα. 52

53 . APPENGINE-WEB.XML

54 . INDEX.HTML

55 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Βήµα 3- Εκτέλεση της εφαρµογής Για να δοκιµάσετε την εφαρµογή, απλά πατήστε το κοµβίο "Debug" στη γραµµή εργαλείων, και επιλέξτε "Debug as"> "Web Application«. Η κονσόλα Eclipse εµφανίζει µηνύµατα όπως: "INFO: Dev App Server is now running" για να δείξει ότι ο εξυπηρετητής Google «τρέχει» στον υπολογιστή σας "INFO: Server default is running at http: // localhost: 8888 /" για να δείξει µε ποια τοπική διεύθυνση µπορείτε να δοκιµάστε την ιστοσελίδα σας Πληκτρολογώντας στον πλοηγό σας http: // localhost: 8888, θα δείτε να εµφανίζεται η αρχική σελίδα του αρχείου index.html. Επιλέγοντας το σύνδεσµο "OpenLoisirsApp" ο OpenLoisirsApp servlet θα φορτωθεί και «τρέξει» δείχνοντας αυτή τη φορά το µήνυµα «Η πόλη σας καλοσωρίζει«. Η plug-in Google App Engine αυτόµατα ενεργοποιεί µια σελίδα διαχείρισης για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρµογής OpenLoisirsApp. Για να εισέλθετε πηγαίνετε στο http: // localhost: 8888 / _ah / admin Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δείτε τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο Datastore ("the Google database")και να προσοµοιώσετε τη λειτουργικότητα ώστε να δοκιµάσετε την εφαρµογή (αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υποβάθµιση τρόπου λειτουργίας). 55

56 . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

57 . Η ΚΟΝΣΟΛΑ ECLIPSE ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

58 . Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟΠΙΚΑ

59 . ΣΕΛΙ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

60 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ PAAS Βήµα 4- Ανάπτυξη στο Google PaaS 4.1 ήλωση της εφαρµογής στο Google Για την ανάπτυξη του OpenLoisirsApp απαιτείται πρόσβαση στο: https://appengine.google.com/ µέσω ενός λογαριασµού Google (για παράδειγµα λογαριασµός, GMail). Στη συνέχεια επιλέξτε "Create Application" για να εκκινήσετε τη δήλωση και ελέγξτε τη διαθεσιµότητά επιλέγοντας "Check Availability". Για την προκειµένη µελέτη περίπτωσης διαλέξαµε το ville69-openloisirsapp. Ένας σύνδεσµος στο ταµπλό της εφαρµογής OpenLoisirsApp επιτρέπει να κάνουµε ακριβείς δοκιµές για να απενεργοποιήσουµε την εφαρµογή προσωρινά και να ελέγξουµε την πλατφόρµα (ανάλυση κίνησης, αύξηση της δύναµης κτλ). 60

61 DEPLOYMENT..

62 ..

63 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..

64 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,,

65 DASHBOARD ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..

66 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ PAAS Βήµα 4- Ανάπτυξη στο Google PaaS Πριν τη µεταφορά της εφαρµογής στο Google PaaS, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε το ειδικό αναγνωριστικό της εφαρµογής στο appengine-web.xml στο <application> </ application>: Στη συνέχεια µεταβείτε στο Google Eclipse menu και επιλέξτε "Deploy to App Engine" χρησιµοποιώντας το λογαριασµό σας στην Google <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2 <appengine-web-app xmlns="http://appengine.google.com/ns/1.0"> 3 <application>mairie69-openloisirsapp</application> 4 <version>1</version> Μετά τη σύνδεση, επιλέξτε "Deploy" και έχετε πρόσβαση στην web εφαρµογή σας στο: 66

67 ,,

68 DEPLOYMENTΣΕ GOOGLE PAAS.

69 ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ..

70 ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ MY APPLICATION..

71 ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ..

72 ..

73 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ PAAS Κοινοποίηση της εφαρµογής Το κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρµογή ville69-openloisirsapp από το domain loisirs.ville69.eu του ήµου (στο συγκεκριµένο παράδειγµα). O χρήστης µπορεί να αξιολογήσει τη διαχείριση της εφαρµογής, επιλέγοντας αρχικά "Administration" > "Application Settings" και κατόπιν να επιλέξει την λειτοργία "Add Domain" στο "Domain Setup" ώστε να κοινοποιήσει στην αγορά την εφαρµογή: 73

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS

UNIVERSITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS UNIVERSITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS Course: Professor: MIS Student: Information Systems in Marketing & Polls Anastasios A. Oikonomidis Aggeliki A. Konstantoglou May 2002 Thessaloniki Α.Κωνσταντόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management Systems): Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές

Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές Κυριακή Ν. Ανδρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος: Σύστηµα κράτησης θέσεων θεάτρου Αγγλικός τίτλος: Theatre booking-seat system ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Αντωνούλα Παναγιώτη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση τεχνολογιών υποδομής για συστήματα και υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας»

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ (QOS IN CLOUD COMPUTING) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Οικονομίδης Αναστάσιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το σύστημα ανοικτού λογισμικού Web OS Web Desktop EyOS» ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Υλοποίηση πλατφόρµας ηλεκτρονικού εµπορίου Σφακιανάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραμπούλα Μάριου Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Kατασκευή ιστοχώρου για ένα σχολείο µε χρήση του συστήµατος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Πληροφοριακό Σύστηµα Ανθρωπίνων Πόρων I.T.M.S.

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες Κατεύθυνση: Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Το παρόν διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons BY-SA. Δημιουργήθηκε με τη χρήση της σουίτας γραφείου OpenOffice.Org

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Τρισδιάστατη Γραφική Αναπαράσταση του campus της Cordoba σε web

Διαβάστε περισσότερα