ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΜΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

2 Η γη είναι το σπουδαιότερο φυσικό αγαθό. Παράλληλα όμως αποτελεί ένα αντικείμενο με οικονομική διάσταση, τοοποίομεβάσητοισχύον σε κάθε περίπτωση νομικό πλαίσιο υπόκειται σε δικαιώματα κυριότητας και νομής. Τα δικαιώματα αυτά, υπόκεινται σε διαδικασίες αγοράς, πώλησης και φορολογίας και με αυτόν τον τρόπο αποτελούν την βάση της εθνικής οικονομίας στις χώρες της ελεύθερης αγοράς. Τα δικαιώματα επί της γης είναι λοιπόν εξίσου σημαντικά και στην πραγματικότητα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, όπως ακριβώς τα φυσικά της χαρακτηριστικά και οι κατασκευές, που υπάρχουν πάνω στην επιφάνειά της (Dale, McLaughlin, 1999).

3 Η ύπαρξη μίας σταθερής και αξιόπιστης πολιτικής για την διαχείριση της γης, η διασφάλιση των δικαιωμάτων, και η καλή διαχείρισή τους αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Αγοράς των Ακινήτων και την πραγματοποίηση ουσιαστικών και μακροχρόνιων επενδύσεων που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων επιτυγχάνεται μέσω του απαραίτητου νομικού και θεσμικού πλαισίου και της πλήρους καταγραφής και συστηματικής τήρησης αυτών.

4 Ο όρος "Πολιτική Γης" αναφέρεται στην διατύπωση, τεκμηρίωση και εφαρμογή ενός συνόλου κανόνων με κοινωνικοοικονομικές, νομικές και τεχνολογικές προεκτάσεις που υπαγορεύουν πώς θα διαχειριστεί η γη και θα καρπωθούν τα οφέλη από αυτή. Αυτό φυσικά εξαρτάται από τον πολιτισμό, την ιστορία και τη στάση των ανθρώπων (EU LAND POLICY GUIDELINES, 2004). Η Διαχείριση Γης είναι η εφαρμογή πολιτικών γης από ένα ευρύ φάσμα από εργαλεία πολιτικής γης (π.χ. μεταρρύθμιση γης, αναδασμός, Αγορά Γης, φορολογία, διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, κ.λπ.) (Steudler D., Rajabifard A., Williamson I.P., 2004).

5 Η Διαχείριση Γης δεν είναι αυτοσκοπός αλλά χρησιμοποιείται ως μέσο για την υλοποίηση μέτρων πολιτικής γης. Η Διαχείριση Γης εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς σε μια κοινωνία, όπως μείωση της φτώχειας, βιώσιμη κατοικία, βιώσιμη γεωργία και ενίσχυση του ρόλου των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία όπως οι γυναίκες, αγρότες, γηγενείς ομάδες. Η Πολιτική Γης ανοίγει το δρόμο στο πως η Πολιτεία θα διαχειριστεί τη Γη με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη (Dorine A. J. Burmanje - Paul van der Molen, 2005).

6 Η Πολιτική Γης αποτελεί το πλαίσιο για το πώς η γη πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι. Η Διαχείριση Γης παρέχει τη θεμελιώδη βάση για την εφαρμογή των πολιτικών γης και αποτελεί εργαλείο για την καλή διακυβέρνηση.

7 Η επιτυχία των Πολιτικών Γης, που θα συμβάλει στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί: κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη γη, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι φορείς θα συντονίσουν τις απαιτούμενες δραστηριότητες που πρέπει να ασκηθούν στη γη προκειμένου να εφαρμοσθούν τα σχέδια επεμβάσεων και τέλος κατάλληλη υποδομή συστημάτων πληροφοριών που θα διανέμουν έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες, προσβάσιμες στον πολίτη και εγγυημένες από το κράτος. Τα τρία αυτά συστατικά συμβάλλουν ουσιαστικά στη χρηστή Διαχείριση της Γης.

8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΣ Σύστημα Διοίκησης γης Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός Αγροτικός αναδασμός Φορολογία γης και ακινήτων Αναδιαμόρφωση καλλιεργειών Δανειοδοτικοί/χρηματοδοτικοί μηχανισμοί Παροχή κοινωφελών έργων και έργων υποδομής Στεγαστικά προγράμματα, ιδιωτικοποίηση της γης... Κάθε εργαλείο διαχείρισης γης λειτουργεί μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό, νομικό, διοικητικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας (Χ. Πότσιου «Ο Αναδασμός ως Εργαλείο Διαχείρισης Γης» 2008).

9 Η διαχείριση γης περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας, οι οποίοι είναιοιεξής: (UNECE, 2005) Εθνικές Κυβερνήσεις: Ο ρόλος της διαχείρισης γης στον τομέα αυτό έχει να κάνει με την διοίκησή τους, τις πολιτικές φορολογίας που εφαρμόζουν, την αναζήτηση οικονομικής ανάπτυξης, την παροχή πληροφοριών αγοράς γης και τις κινήσεις προς την ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές: Στον τομέα αυτό η διαχείριση γης σχετίζεται με την χωροταξία, την αξιολόγηση εδάφους και τη χρηματοδότηση των τοπικών υπηρεσιών, της ανάπτυξης και του ελέγχου χρήσης της γης, της διαχείρισης και της πρόσβασης στη γη και τις πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επιχειρήσεις και Πολίτες: Η διαχείριση γης εδώ βοηθά στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, στην κοινωνική σταθερότητα και συνοχή, στην ασφάλεια σε διαδικασίες υποθήκευσης, στις ευκαιρίες αγοράς και στις δυνατότητες για επενδύσεις και ανάπτυξη και τέλος στις μεταβιβάσεις. (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ).

10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Είναι μια πολύπλευρη λειτουργία, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που κυμαίνονται από την εύρεση του κατάλληλου αδόμητου ακινήτου και την αγορά του, μέχρι την ανακαίνιση ενός υπάρχοντος κτιρίου και την διαχείριση της λειτουργίας εμπορικών ακινήτων. Οι ειδικοί της αξιοποίησης των ακινήτων είναι οι συντονιστές εκείνων των δραστηριοτήτων, που μετατρέπουν τις ιδέες σε πράξη. Φαντάζονται, δημιουργούν, χρηματοδοτούν, ελέγχουν και υλοποιούν τη διαδικασία της ανάπτυξης από την αρχή μέχρι το τέλος. Φροντίζουν για την αγορά ενός κομματιού της γης, εκτιμούν την αξία του και τη βέλτιστη χρήση του, θέτουν στόχους αξιοποίησης, αναλαμβάνουν τη δόμηση αφού διεκπεραιώσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση, διαχειρίζονται τις πωλήσεις και τις μισθώσεις.

11 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Νομοθεσία, Διοικητικές Αποφάσεις σε Κεντρικό και Τοπικό Επίπεδο) Ο ΧΩΡΟΣ(Θέση σε Ακίνητο, Ο.Τ., Πόλη, Χώρα, Χαρακτηριστικά περιοχής) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Επενδυτές, Ιδιοκτήτες, Επαγγελματίες) Ο ΧΡΟΝΟΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Επίπεδο γνωστικού - επιστημονικού υποβάθρου, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, Διπλώματα) ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (Πώς όλα τα παραπάνω αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα;) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

12 Ο όρος Διοίκηση Γης (Land Administration) αναφέρεται στη διαχείριση των πληροφοριών σχετικών με την ιδιοκτησία στη γη, την αξία αυτής, τη χρήση του εδάφους και των φυσικών πόρων, τη λεπτομερή τεκμηρίωσή τους και την παροχή σχετικών πληροφοριών στην αγορά γης (UNECE, 2004). Η λειτουργία ενός Συστήματος Διοίκησης Γης (Land Administration System) είναι να καταγραφούν, να διατηρηθούν και να διανεμηθούν πληροφορίες που μπορούν να δημιουργήσουν ασφάλεια στον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων και να υποστηρίξουν την αγορά γης.

13 Ένα καλό Σύστημα Διοίκησης Γης (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ): εγγυάται την ιδιοκτησία και την ασφάλεια στον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων, υποστηρίζει την φορολογία και αναπτύσσει και ελέγχει την αγορά γης (Κτηματαγορά), προστατεύει τους φυσικούς πόρους και υποστηρίζει τον περιβαλλοντικό έλεγχο, διευκολύνει τη διαχείριση της Δημόσιας γης, μειώνει τις διαφωνίες και διαμάχες επί της γης, διευκολύνει τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις, βελτιώνει τον αστικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη υποδομών και παρέχει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία και εργαλεία με στόχο την καλή διακυβέρνηση. Πρέπει να είναι προσπελάσιμο και ανοικτό στον καθένα, να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των χρηστών του, παράγοντες που θα καθιστούν ένα τέτοιο σύστημα ευέλικτο και βιώσιμο. (UNECE, 2005).

14 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στο διεθνές επίπεδο, το κτηματολόγιο θεωρείται ως ένας βασικός μηχανισμός που ενεργοποιεί το κεφάλαιο που βρίσκεται δεσμευμένο στην ακίνητη περιουσία, το απελευθερώνει, το εισάγει στην παραγωγική διαδικασία και το αξιοποιεί, μέσω αυτής, στη δημιουργία επιπλέον πλούτου ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη. (United Nations 1996, De Soto 2000, Dale and McLaughlin 1999).

15 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Όσον αφορά στην ανάπτυξη και την παρακολούθηση της κτηματαγοράς η εισαγωγή ενός ασφαλούς τρόπου μεταβίβασης δικαιωμάτων σημαίνει ότι όποιος επιθυμεί να διαπραγματευθεί μια συμφωνία για ένα ακίνητο μπορεί να το κάνει με ταχύτητα και σιγουριά. Εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται να πουλήσουν το ακίνητό τους μπορούν να προστατευθούν ώστε κανένα άλλο πρόσωπο να μην πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο, καθώς το κτηματολογικό σύστημα θα προστατεύει και θα εγγυάται τα δικαιώματά τους. Τα στοιχεία πρέπει να είναι δημόσια έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή ένας ιδιοκτήτης μπορεί να επιβεβαιώσει τα δικαιώματά του. Εκείνοι που επιθυμούν να αγοράσουν ένα ακίνητο μπορούν να το κάνουν με εμπιστοσύνη, ξέροντας ότι το πρόσωπο, που προσπαθεί να πωλήσει το ακίνητο, είναι ο νόμιμα εγγυημένος ιδιοκτήτης. Εκείνοι των οποίων οι ιδιοκτησίες υπόκεινται σε απαλλοτρίωση αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο δεδομένου ότι τα αρχεία πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες για τις τρέχουσες αξίες της γης, οδηγώντας κατά συνέπεια στις καλύτερες εκτιμήσεις τηςαξίαςτηςγης. (UNECE, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005). ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

16 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Όχι μόνο ένα ολοκληρωμένο Κτηματολογικό Σύστημα, αλλά και εκείνο που αποτελεί τη βάση για την εγγραφή και την παρακολούθηση των μεταβολών των δικαιωμάτων (Νομικό Κτηματολόγιο), μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια και να εγγυηθεί την ισχύ των δικαιωμάτων αρκεί να τηρούνται συνεχώς ενημερωμένα τα στοιχεία των δικαιωμάτων και αυτά να είναι συνδεδεμένα με μοναδικό τρόπο με τα πρόσωπα, που τα ασκούν και τα ακίνητα (ή ιδιοκτησιακά αντικείμενα), στα οποία ασκούνται. Έτσι μπορεί να στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση ακινήτων χωρίς να περιέχει στοιχεία για την αξία και τη χρήση της γης. North 1990: «Τα ξεκάθαρα ιδιοκτησιακά καθεστώτα ταυτόχρονα με την ύπαρξη των αντίστοιχων θεσμών καταγραφής οδήγησαν στην οικονομική ανάπτυξη πολλές δυτικές κοινωνίες»

17 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μειονεκτήματα του Κτηματολογίου σε σχέση με την αξιοποίηση ακινήτων είναι: Καθυστερεί η ολοκλήρωσή του συνολικά, αλλά και των επιμέρους σταδίων του, με συνέπεια να δημιουργεί προβλήματα σε μεταβιβάσεις και να δυσκολεύει την αξιοποίηση ενός ακινήτου. Οι ακρίβειές του στην απόδοση της θέσης των ακινήτων και στον προσδιορισμό των ορίων τους, πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με ήδη υπάρχουσες τοπογραφικές αποτυπώσεις των ιδίων ακινήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασάφειες. Δεν φαίνεται κατά τη διάρκεια της σύνταξής του η χρησιμότητά του πλήρως, αντίθετα εμφανίζονται όλα τα χρόνια προβλήματα. Δεν δικαιολογεί άμεσα την αναγκαιότητά του σε εκείνους, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκάθαρους τίτλους κυριότητας, και δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και απώλεια χρόνου. Η ενημέρωσή του είναι επίσης μία γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία σε πολλά Κτηματολόγια καθυστερεί ιδιαίτερα και κατά συνέπεια καθυστερεί και η αξιοποίηση των ακινήτων.

18 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ Ο ρόλος ενός Συστήματος Διοίκησης της Γης (= Ολοκληρωμένου Κτηματολογικού Συστήματος) είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός των διαφόρων δικαιωμάτων στη γη και η χωρική απεικόνιση αυτών σε χάρτες και διαγράμματα, αλλά και η καταγραφή άλλων ιδιοτήτων της γης, όπως είναι η χρήση της και η αξία της. Το θέμα της χρήσης ως πρόσθετης πληροφορίας, η οποία καταγράφεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο πρέπει να αντιμετωπισθεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα τόσο στη διαδικασία συλλογής της πληροφορίας όσο και στην διαδικασία τήρησής της. Η αξία της γης δεν καταγράφεται (;) στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

19 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ καταχωρούνται όλα τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν το ακίνητο και ειδικότερα ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, η θέση του ακινήτου, το εμβαδόν του, και η υφιστάμενη (πραγματική) χρήση του.

20 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δήλωση (Από πίνακα Χρήσεων) Ανάλογα με την περίπτωση, ο ανάδοχος επιλέγει την κατηγορία που αντιπροσωπεύει τη δηλούμενη χρήση ενός ακινήτου και καταγράφει τον κωδικό της κατηγορίας αυτής ως «Χρήση» (LAND_USE_CODE) του ακινήτου. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την υποκατηγορία της χρήσης παρά μόνο για την γενική χρήση τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός της γενικότερης χρήσης (π.χ. αν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το είδος της καλλιέργειας εισάγουμε σαν κωδικό χρήσης τον γενικότερο κωδικό της καλλιέργειας 1100). (Παράρτημα Α ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2008)

21 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Υπάρχουν δυο μορφές της συσχέτισης κτηματολογίου και αξιών ακινήτων στην Ευρώπη: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η πρώτη συσχέτιση απαιτεί ένα λιγότερο ή περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης της αξίας των ακινήτων συνήθως με την μορφή της μαζικής εκτίμησης, το οποίο λαμβάνει υπ όψη του τα δεδομένα της αγοράς και αξιοποιώντας τις παραδοσιακές μεθόδους εκτίμησης των ακινήτων (συνήθως την συγκριτική μέθοδο), παρέχει για κάθε κατηγορία ακινήτων αξίες επικαιροποιημένες σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο να επιτυγχάνεται και η δεύτερη συσχέτιση.

22 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οι πιο πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοια συστήματα, τα οποία ανήκουν στο Κτηματολογικό Σύστημά τους είτε είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτό και χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς: Προσδιορισμός των φορολογητέων αξιών, Απαλλοτριώσεις, Σχεδιασμός και ανάπτυξη, Αποζημιώσεις.

23 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων διορθώσεως και των ενστάσεων κατά τα άρθρα 6 και 7 του νόμου αυτού και στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων κατά το άρθρο 11, οι καταχωρισθησόμενοι στους αναμορφωμένους πίνακες ως κύριοι ή επικαρπωτές καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (1 ) επί της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αξίας του δικαιώματός τους, η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης του ακινήτου και, όπου τέτοια δεν ισχύει, με βάση την αντίστοιχη κατά τη φορολογική νομοθεσία αξία αυτού, συνυπολογιζομένων, στην περίπτωση των κτισμάτων και των οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, της παλαιότητας και του ορόφου.

24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κατά τη λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης θα παρασχεθούν και οι ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες:. υπηρεσίες αναφορικά με τον υπολογισμό, τον έλεγχο της ορθής καταβολής του παγίου και του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης,. ενημέρωση των πολιτών για το αναλογούν τέλος κτηματογράφησης, υπηρεσίες αναφορικά με τον υπολογισμό και την είσπραξη του παγίου τέλους..

25 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INSPIRE)

26 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Τ.Ε.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (REAL ESTATE) ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σήμερα αυτό που ενδιαφέρει τις οργανωμένες κοινωνίες (κυβερνήσεις, οργανωμένα σύνολο, επιχειρήσεις και πολίτες) δεν είναι ο τρόπος που οργανώνονται οι πληροφορίες ή εάν το σύστημα καταγραφής των δικαιωμάτων είναι το σύστημα πράξεων ή τίτλων, ή εάν είναι ένα ολοκληρωμένο πολυδιάστατο Κτηματολόγιο. Δεν ασχολούνται επίσης ιδιαίτερα με τη διοικητική δομή του Συστήματος. Αυτό που θέλουν από την σύγχρονη διακυβέρνηση, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) είτε χωρίς αυτή, είναι να παρέχεται κάθε στιγμή και με εύκολο τρόπο, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, πλήρως αξιόπιστη πληροφορία για τη γη, τα δικαιώματα που ασκούνται σ αυτή, τους φορείς άσκησης των δικαιωμάτων, τη θέση και το μέγεθος των ακινήτων, μέσα από ένα σύγχρονο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο και μια σειρά από συμπληρωματικές πληροφορίες(όπως η χρήση και η αξία της γης). Αυτό όμως μόνο λίγες χώρες σε όλο τον κόσμο το προσφέρουν.

27 ΑΓΓΛΙΑ This title is dealt with by Land Registry, Plymouth Office. REGISTER EXTRACT Title Number : CS72510 Address of Property : 23 Cottage Lane, Kerwick, PL14 3JP. Price Paid/Value Stated : 128,000 Registered Owners : Peter Andrew Bartram and Susan Helen Bartram Lender : ILKINGHAM BUILDING SOCIETY 3 λίρες για χαρτογραφικά και 3 λίρες για ιδιοκτησιακά στοιχεία

28 ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΤ ΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

29 ΕΣΘΟΝΙΑ Results> 19502:001:0175 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ m/19502_001_0175.jpg?n=3 County Läänemaa Municipality Hanila Settlement unit Rame Short address Laelatu-Metsavahi Attribute 19502:001:0175 Registration date 21.veebruar a. Changing date Intended use 1 Maatulundusmaa 100% Intended use 2 - Intended use 3 - Area 6.71 ha including buildings Agricultural area Natural grassland 1.96 ha Forest 4.62 ha Courtyard Other area 0.13 ha including water bodies Register part /7967 Land registry area Pärnu Maakohtu Lääne kinnistusjaoskond Surveying date 09.veebruar a. Surveyor OÜ Piirikivi Surveying method mõõdistatud, L-EST Evaluation zone H % Fertility zone V % V % Link ΑΞΙΕΣ

30 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Τ.Ε.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (REAL ESTATE) ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΥΘΙΟ North 1990: «Τα ξεκάθαρα ιδιοκτησιακά καθεστώτα ταυτόχρονα με την ύπαρξη των αντίστοιχων θεσμών καταγραφής οδήγησαν στην οικονομική ανάπτυξη πολλές δυτικές κοινωνίες» Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΕΑΝ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΗΣ = ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΑΞΙΕΣ ΓΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του Πύργου Ηλείας

Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του Πύργου Ηλείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εργαλείο Ανάπτυξης Το παράδειγμα της κτηματογράφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008. Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίου Ελένη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1 - Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Αθήνα 2008. Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίου Ελένη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1 - Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Αθήνα 2008 «Η αυθαίρετη δόμηση, οι χρήσεις γης και η εξέλιξη του κτηματολογίου στην Ελλάδα θεσμικό πλαίσιο, διοικητική παθογένεια, αδυναμίες εφαρμογής Η διεθνής πρακτική» Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Jürg Kaufmann Daniel Steudler σε συνεργασία µε την 1 η Οµάδα Εργασίας της Επιτροπής 7 της F.I.G. Ιούλιος, 1998 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απόστολος Αρβανίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

δράσει Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS: Ορίζει τη θέση σας Το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό εργαλείο www.ktimatologio.gr

δράσει Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS: Ορίζει τη θέση σας Το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό εργαλείο www.ktimatologio.gr δράσει TEYXOΣ IOYΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 09 Το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό εργαλείο Άρθρο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Κηματολόγιο ΑΕ Καθ. Απόστολου Αρβανίτη Η συζήτηση για το όραμα ενός πολυδιάστατου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α. Ε. TEYXOΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ)

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α. Ε. TEYXOΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ) Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α. Ε. δράσει Φιλόδοξοι στόχοι editorial w w w. k t i m a t o l o g i o. g r 01 Η έκδοση του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ συμπίπτει με την απαρχή μίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Μ.:11790 ΕΝ ΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.:11813 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE)

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-352-4

ISBN 978-960-456-352-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-352-4 Copyright, Οκτώβριος 2012, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ.9159 ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές)

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» Εξαμηνιαία εργασία Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα