8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση Κατερίνα Καλαντζοπούλου, Αθηνά Κριτσωτάκη, Πάντος Πάντος Ακίνητα µνηµεία, γενικά θεωρούµε τα µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το έδαφος και παραµένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών, καθώς και τα µνηµεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών και δεν είναι δυνατόν να µετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους. Στα ακίνητα µνηµεία συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσµητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους, καθώς και το άµεσο περιβάλλον τους. Αρχαιολογικούς χώρους θεωρούµε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 µνηµειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. Ιστορικούς τόπους θεωρούµε τις εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή µυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται µνηµεία µεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης µεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και οµοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. Αρχαία µνηµεία ή αρχαία εννοούµε όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το Στα αρχαία µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια και παλαιιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την ανθρώπινη δραστηριότητα.

2 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 2 Νεώτερα µνηµεία εννοούµε τα πολιτιστικά αγαθά που είναι µεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. Οι ενέργειες διαχείρισης των µνηµείων αυτών γενικά αφορούν τον εντοπισµό, την οριοθέτηση και τον χαρακτηρισµό τους, την επισκευή και διατήρηση αυτών και του περιβάλλοντος τους, την απαλλοτρίωση τους, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές αφορούν: την κήρυξη ακινήτου αρχαίου µνηµείου τον χαρακτηρισµό ακινήτου νεωτέρου µνηµείου την δήλωση υπόδειξη ακινήτου αρχαίου την αµοιβή για την δήλωση υπόδειξη ακινήτου αρχαίου την διατήρηση ακινήτου αρχαίου ενέργειες γενικά σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους υποχρεώσεις κυρίων, νοµέων ή κατόχων ακινήτων µνηµείων την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εκτός ορίων οικισµών ζώνες προστασίας γύρω από µνηµεία ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εντός οικισµών τον εντοπισµό και οριοθέτηση Ιστορικού τόπου τον εντοπισµό και οριοθέτηση Ενάλιου αρχαιολογικού χώρου απαλλοτριώσεις την αποζηµίωση για την στέρηση χρήσης ακινήτου συστηµατικές ανασκαφές δοκιµαστικές ανασκαφές περιορισµένης χρονικής διαρκείας σωστικές ανασκαφές Τα είδη των διαδικασιών που διεξάγονται στα πλαίσια των προαναφεροµένων ενεργειών είναι: 1) Σύνταξη δήλωσης φορέα ή ιδιώτη 2) Υποβολή δήλωσης στην αρµόδια αρχή του ΥΠΠΟ 3) Σύνταξη αίτησης από κάποια δηµόσια ή ιδιωτική υπηρεσία /αρχή ή ιδιώτη 4) Υποβολή αίτησης από κάποια δηµόσια ή ιδιωτική υπηρεσία /αρχή ή ιδιώτη 5) Σύνταξη εισήγησης ή πρότασης µε ή χωρίς παραποµπή αρµόδιας υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 2

3 3 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση 6) Υποβολή εισήγησης ή πρότασης µε ή χωρίς παραποµπή αρµόδιας υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 7) Σύνταξη σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 8) Υποβολή σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 9) Κοινοποίηση εισήγησης στους αρµόδιους 10) Κατάθεση σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 11) Αποστολή της εισήγησης ή πρότασης στο αρµόδιο όργανο της πολιτείας 12) Αποστολή της γνωµοδότησης αρµοδίων στην υπεύθυνη/ο υπηρεσία/φορέα του ΥΠΠΟ 13) Σύνταξη απόφασης του ΥΠΠΟ 14) Έκδοση απόφασης 15) Υπογραφή απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισµού 16) Αποστολή / κοινοποίηση απόφασης στους ενδιαφεροµένους (αρχές και ιδιώτες) 17) Ανάκληση απόφασης 18) ηµοσίευση απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 19) Σύνταξη κοινής αποφάσεως υπουργών 20) Υπογραφή κοινής απόφασης υπουργών 21) ηµοσίευση κοινής απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 22) Έκδοση εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ ή το ΤΑΠΑ. 23) Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού ιατάγµατος 24) Υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού ιατάγµατος από τους αρµόδιους Υπουργούς 25) Αποστολή του σχεδίου Π στους αρµόδιους παραλήπτες 26) Επιστροφή του σχεδίου Π υπογεγραµµένου από τους αρµόδιους 27) ηµοσίευση του Π στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 28) Σύνταξη ερωτήµατος από αρµόδιες υπηρεσίες 29) Υποβολή ερωτήµατος σε αρµόδιες υπηρεσίες 30) Σύνταξη φακέλου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ 31) Συµπλήρωση φακέλου αρµόδιας υπηρεσίας από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ 32) Υποβολή φακέλου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ σε αρµόδια υπηρεσία 33) Σύνταξη / υποβολή ένστασης ενδιαφεροµένου κατά απόφασης 34) Ειδοποίηση ενδιαφεροµένου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

4 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 4 Ορισµός συµπληρώµατος στοιχειακών δοµών για την ιαχείριση Ακινήτων Μνηµείων Στη συνέχεια δίνονται οι ορισµοί των στοιχειακών δοµών που χρησιµοποιούνται στην τεκµηρίωση των ακινήτων µνηµείων και οι οποίες διαφοροποιούνται, λόγω της φύσης των ακινήτων µνηµείων, από τις προαναφερθείσες στο κεφάλαιο 5. Οι στοιχειακές δοµές αυτές δίδονται πάλι σύµφωνα µε τον τύπο ορισµού των πεδίων του πίνακα 2 και τους κανόνες του πίνακα 3. Επί πλέον χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συµβάσεις: Εµφάνιση ονοµασιών: <ονοµασία XML> ονοµασία ηλώνονται παράλληλα η ονοµασία, δοµής ή πεδίου, όπως δηλώνεται στο XML DTD και η αντίστοιχη χρηστική ονοµασία. Αυτές οι δύο ονοµασίες συνήθως ταυτίζονται, εν γένει όµως επιτρέπεται να διαφέρουν. Οι ονοµασίες στοιχειακών δοµών αρχίζουν µε µικρό, ενώ η ονοµασίες πεδίων αρχίζουν µε κεφαλαίο. Τύπος πεδίου: Σε περίπτωση που το οριζόµενο πεδίο (ή υπο-πεδίο) ακολουθεί τον τύπο µιας στοιχειακής δοµής, αυτή δηλώνεται παραθέτοντας την [<ονοµασία τύπου>]. Οικονοµία βάθους: Σε περίπτωση που ένα υπο-πεδίο αναλύεται περαιτέρω, η δοµή του υπο-πεδίου αυτού παρατίθεται χωριστά. <διαδικασία> διαδικασία Ορισµός: Η έννοια αυτή περιλαµβάνει περίπλοκες, σύνθετες και µακροχρόνιες ή βραχύβιες ενέργειες και διαδικασίες, που αφορούν τα διοικητικά έγγραφα. Υπο-πεδία: <Ονοµασία> Ονοµασία :. Εισάγεται η ονοµασία της διαδικασίας. <Κατηγορία> Κατηγορία : Χαρακτηρισµός της διαδικασίας <Ηµεροµηνία > Ηµεροµηνία Εισάγεται µία ηµεροµηνία που προσδιορίζει τον χρόνο της διαδικασίας. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<χρονικό διάστηµα>] <Tόπος ιαδικασίας> Τόπος ιαδικασίας: Εισάγεται ο τόπος όπου έλαβε χώρα µία διαδικασία <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Πρόσωπα που ήσαν παρόντα στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> Εµπλεκόµενο Αντικείµενο : Αντικείµενα που ήσαν παρόντα στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή.έχει τη στοιχειακή δοµή [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> Εµπλεκόµενος Οργανισµός : Οργανισµοί που ήσαν παρόντες στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <Περιγραφή> Περιγραφή : Ελεύθερη περιγραφή της διαδικασίας. Εισαγωγή: <Ονοµασία> : προαιρετική <Κατηγορία> : υποχρεωτική 4

5 5 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση < Ηµεροµηνία > : υποχρεωτική <Tόπος ιαδικασίαςτος> : υποχρεωτική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : προαιρετική <Περιγραφή> : προαιρετική Πολλαπλότητα: <Ονοµασία> : πολλαπλή <Κατηγορία> : πολλαπλή < Ηµεροµηνία > : µοναδική <Tόπος ιαδικασίας> : µοναδική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : πολλαπλή <Περιγραφή> : µοναδική Σύνολο τιµών: <Ονοµασία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Κατηγορία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο < Ηµεροµηνία > : τυποποιηµένης µορφής: [<χρονικό ιάστηµα>] <Tόπος ιαδικασίας> : Αναλύεται παρακάτω <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : τυποποιηµένης µορφής: [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : τυποποιηµένης µορφής: [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : τυποποιηµένης µορφής: [<οργανισµός>] <Περιγραφή> : ελεύθερο κείµενο Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E7Activity: P1 is identified by /identifies: E41 Appellation), < Ηµεροµηνία >: CIDOC CRM (E7Activity: P4 has time-span/is time-span of:e52 Time-span), MIDAS (Minimum Date-Maximum Date) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (E7Activity: P2 has type /is type of: E55 Type), MIDAS (Event type), <Τόπος ιαδικασίας>: CIDOC CRM (E7Activity: P7 took place αt/ witnessed):e53 Place), Core Data Standard (Location) <Περιγραφή>:CIDOC CRM (E7Activity: P3 has note: E62 String) <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC CRM (E7Activity: P14 was carried out by :E21 Person), MIDAS (Evidence), <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: CIDOC CRM (E7Activity: P14 was carried out by ::E74 Group) <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : CIDOC CRM (E7Activity: P12 occurred in the presence of /was present at: E77 Persistent Item) ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

6 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 6 <Τόπος διαδικασίας> Τόπος διαδικασίας Ορισµός: Αφορά στην καταγραφή του τόπου όπου έλαβε χώρα µία διαδικασία. Υπο-πεδία: <Τόπος>Τόπος: Εισάγεται πληροφορία γενικά για τον τόπο. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<τόπος>]. < ιεύθυνση> ιεύθυνση :Συµπληρώνεται η διεύθυνση του τόπου. <Συντεταγµένες> Συντεταγµένες βλ. κατωτέρω <Εικόνα > Εικόνα: Συµπληρώνεται ως ένας σύνδεσµος µε χάρτη (που απεικονίζει τον συγκεκριµένο τόπο). Έχει τη στοιχειακή δοµή [<ψηφιακό αντικείµενο>]. Εισαγωγή: <Τόπος>: υποχρεωτική < ιεύθυνση> : προαιρετική <Συντεταγµένες> : προαιρετική <Εικόνα >: προαιρετική Πολλαπλότητα: <Τόπος>: µοναδική <Συντεταγµένες> : µοναδική <Εικόνα >:µοναδική < ιεύθυνση> : µοναδική Σύνολο τιµών: <Τόπος>: τυποποιηµένης δοµής < ιεύθυνση> : κείµενο <Συντεταγµένες>: βλ. κατωτέρω <Εικόνα >: τυποποιηµένης δοµής Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Τόπος>: CIDOC CRM (E53 Place), Core Data Standard (Location), CDWA(Place/LocationAuthority) < ιεύθυνση>: Core Data Standard (Address), CIDOC CRM (E53 Place : P87 is identified by /identifies: E45 Address), <Συντεταγµένες> CIDOC CRM (E53 Place: P87 is identified by /identifies: E47 Spatial Coordinates), Core Data Standard (Cartographic reference), CDWA(Place/LocationAuthority- Coordinates) <Εικόνα >: CIDOC CRM (E53 Place: P67 refers to /is referred to by: E73 Information Object), MIDAS (Resources), CDWA (Place/LocationAuthority- Citations) οµή του δελτίου τεκµηρίωσης Συνοπτική παρουσίαση Για την καλύτερη συνολική εποπτεία της δοµής του δελτίου τεκµηρίωσης απαριθµούνται εδώ µόνο τα πεδία πρώτου βαθµού χωρίς τα υπο-πεδία αυτών. Επίσης σηµειώνεται ο κανόνας εισαγωγής, ώστε να µπορεί κανείς να αποκτήσει άµεση 6

7 7 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση αντίληψη των απαραίτητων, υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων του δελτίου και της αναλογίας του πλήθους αυτών. Τα απαραίτητα πεδία σηµειώνονται µε Α, τα υποχρεωτικά µε Υ, ενώ τα προαιρετικά, που είναι και τα περισσότερα δεν έχουν διακριτικό σηµείο. ελτίο ιοικητικού εγγράφου Ταύτιση δελτίου Κωδικός δελτίου [κωδικός] Α Κωδικός έκδοσης [κωδικός] Α Άλλος κωδικός [κωδικός] Σκοπός Α Αρµόδιος Φορέας [οργανισµός] Α Αρµόδιο Τµήµα Α Ονοµασία Κωδικός τµήµατος Κατηγορία Α Θέµα Α Ηµεροµηνία δηµιουργίας εγγράφου [ηµεροµηνία] Υ Περιεκτικό σύνολο Υ Κωδικός [κωδικός] Ονοµασία Κατηγορία Συγκρότηση Υ Τύπος συγκρότησης Πλήθος µερών Μέρη Μέρος Κωδικός [κωδικός] Περιγραφή µέρους Κατηγορία Κατάσταση δελτίου Περιγραφή Εµπλεκόµενο αντικείµενο [αντικείµενο] Εµπλεκόµενος οργανισµός [οργανισµός] ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

8 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 8 Εµπλεκόµενο πρόσωπο [πρόσωπο] Σηµάνσεις Θέση Κατηγορία σήµανσης Περιγραφή Κατάσταση σήµανσης Σκοπός Παρατηρήσεις Συσχέτιση Είδος συσχέτισης ιαδικασία [διαδικασία] Συγκρινόµενο δελτίο [κωδικός] Περιγραφή < Ε > ελτίο ιοικητικού Εγγράφου Ορισµός: Περιλαµβάνει τη συνολική τεκµηρίωση του αντικειµένου διαχείρισης του συστήµατος, δηλ. των διοικητικών εγγράφων για τα ακίνητα µνηµεία. Για κάθε έγγραφο υπάρχει αντίστοιχα και ένα δελτίο διοικητικού εγγράφου. Υπο-πεδία: <Ταύτιση ελτίου>,ταύτιση ελτίου: Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Ταύτιση ελτίου>:απαραίτητη Πολλαπλότητα: <Ταύτιση ελτίου>:µοναδική Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Ταύτιση ελτίου> Ταύτιση ελτίου Ορισµός: Αποτελεί το σύνολο της βασικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την ταύτιση ενός δελτίου διοικητικού εγγράφου. Υπο-πεδία: <Kωδικός ελτίου>, Kωδικός δελτίου Χρησιµοποιείται υποχρεωτικά ως ο µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (id) του δελτίου. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>] 8

9 9 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση <ΚωδικόςΈκδοσης>, Kωδικός έκδοσης : Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες που αφορούν την έκδοση του αρχείου του δελτίου. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Άλλοςκωδικός>, Άλλος κωδικός: Νοούνται όποιοι άλλοι κωδικοί είχαν αποδοθεί στο διοικητικό έγγραφο από την Υπηρεσία /από κάποιο άλλο Φορέα παλαιότερα ή κωδικοί που προέκυπταν από άλλα συστήµατα καταγραφής και τεκµηρίωσης. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Σκοπός >Σκοπός: Αναφέρεται στο σκοπό που εξυπηρετεί η σύνταξη του συγκεκριµένου διοικητικού εγγράφου. <ΑρµόδιοςΦορέας>, Αρµόδιος Φορέας: Εισάγεται πληροφορία για τον αρµόδιο φορέα που φέρει την ευθύνη για τη δηµιουργία και διαχείριση του διοικητικού εγγράφου. <ΑρµόδιοΤµήµα>, Αρµόδιο Τµήµα :Αναλύεται στη συνέχεια <Κατηγορία>, Κατηγορία: Συµπληρώνεται η κατηγορία διοικητικού εγγράφου. <Θέµα >,Θέµα: Συµπληρώνεται το θέµα του περιεχοµένου του διοικητικού εγγράφου/δελτίου. <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > Ηµεροµηνία ηµιουργίας Εγγράφου: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία δηµιουργήθηκε το έγγραφο. Έχει τη στοιχειακή δοµή <ηµεροµηνίας>. <ΠεριεκτικόΣύνολο> ΠεριεκτικόΣύνολο: Αναλύεται παρακάτω <Συγκρότηση>, Συγκρότηση: Αναλύεται παρακάτω <Κατάσταση ελτίου>, Κατάσταση ελτίου: Εισάγεται πληροφορία σχετική µε την εκτίµηση της κατάστασης του δελτίου. Προσδιορίζεται δηλ. η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα έγγραφο, π.χ εαν είναι ολοκληρωµένο, εαν είναι σε εξέλιξη, εαν προωθείται για µία άλλη διαδικασία π.χ επικύρωσης, κ.λ.π. <Περιγραφή>, Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο που περιγράφει το περιεχόµενο του εγγράφου. <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> Εµπλεκόµενο Αντικείµενο : Αντικείµενα που αναφέρονται στο περιεχόµενο του εγγράφου ή αφορούν το συγεκριµένο έγγραφο.έχει τη στοιχειακή δοµή [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> Εµπλεκόµενος Οργανισµός : Οργανισµοί που εµπλέκονται στη διαδικασία δηµιουργίας και διαχείρισης του συγκεκριµένου εγγράφου ή αναφέρονται σε αυτό. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Πρόσωπα που που εµπλέκονται στη διαδικασία δηµιουργίας και διαχείρισης του συγκεκριµένου εγγράφου ή αναφέρονται σε αυτό. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>] ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

10 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 10 <Σηµάνσεις >, Σηµάνσεις: Αναλύεται παρακάτω <Συσχέτιση >, Συσχέτιση: Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Kωδικός ελτίου>:απαραίτητη <ΚωδικόςΈκδοσης>: προαιρετική <Άλλοςκωδικός>:προαιρετική <ΑρµόδιοΤµήµα>: υποχρεωτική <ΑρµόδιοςΦορέας>: υποχρεωτική <Σκοπός > προαιρετική <Κατηγορία>: υποχρεωτική <Θέµα > υποχρεωτική <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > υποχρεωτική <ΠεριεκτικόΣύνολο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : προαιρετική <Συγκρότηση>: προαιρετική <Κατάσταση ελτίου>: απαραίτητη <Περιγραφή> : υποχρεωτική <Σηµάνσεις > προαιρετική <Συσχέτιση > προαιρετική Πολλαπλότητα: <Kωδικός ελτίου>:µοναδική <ΚωδικόςΈκδοσης>: πολλαπλή <Άλλοςκωδικός>:πολλαπλή <ΑρµόδιοΤµήµα>: µοναδική <ΑρµόδιοςΦορέας>: µοναδική <Σκοπός > πολλαπλή <Θέµα >µοναδική <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > µοναδική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : πολλαπλή <Κατηγορία>: πολλαπλή <ΠεριεκτικόΣύνολο> : µοναδική <Συγκρότηση>: µοναδική <Κατάσταση ελτίου>: µοναδική <Περιγραφή> : µοναδική <Σηµάνσεις > πολλαπλή <Συσχέτιση > πολλαπλή Σύνολο τιµών: <Kωδικός ελτίου>: εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο <ΚωδικόΈκδοσης>: εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο <Άλλοςκωδικός>: έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>] <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο 10

11 11 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Παραδείγµατα: <ΑρµόδιοΤµήµα>: βλέπε παρακάτω <ΑρµόδιοςΦορέας>:έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Σκοπός > ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Θέµα >κείµενο <ΠεριεκτικόΣύνολο> : βλέπε παρακάτω <Συγκρότηση>: βλέπε παρακάτω <Κατάσταση ελτίου>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Περιγραφή>: κείµενο <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : τυποποιηµένης µορφής: [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : τυποποιηµένης µορφής: [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : τυποποιηµένης µορφής: [<οργανισµός>] <Σηµάνσεις > αναλύεται παρακάτω <Συσχέτιση > αναλύεται παρακάτω Περίπτωση ταύτισης της Παναγίας της Κεράς: <Ταύτιση Μνηµείου> <ΚωδικόςΜνηµείου>: <ΤιµήΚωδικού> N2 <Κατηγορία>Κωδικός 13 ΕΒΑ <ΑπόδοσηΑπό> <Πρόσωπο> <Ονοµατεπώνυµο>.Χ. <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> <Από>2004 <Έως> <Άλλοςκωδικός>: <ΤιµήΚωδικού> 568 <Κατηγορία>Κωδικός Gerola <ΑπόδοσηΑπό> <Πρόσωπο> <Ονοµατεπώνυµο> Gerola. <Τµήµα> <Ονοµασία> 13η EBA <ΑρµόδιοςΦορέας> <Επωνυµία> ΥΠΠΟ <ΚύριαΤρέχουσαΟνοµασία> : Παναγία Κερά Κριτσά <Κατηγορία>: Τοιχογραφηµένος Ναός <ΠεριεκτικόΣύνολο> <Συγκρότηση> <ΤύποςΣυγκρότησης> :Απλός ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

12 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 12 Συµβατότητα <Εικόνα> <Περιγραφή>Παναγία Κερά 2Β <Σύνδεσµος> path:c:/arxeio_psifiakon_ikonwn/34.jpg <ΚατάστασηΜνηµείου>:Καλή <Περιγραφή> : Τρίκλιτος Ναός. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωµένο στη κοίµηση της Παναγίας Το βόρειο στον Αγ. Αντώνιο και το Νότιο στην Αγ. Αννα... <ΤόποςΜνηµείου>: <Τόπος> <Ονοµασία>: Κριτσά <κωδικός>: <ΤιµήΚωδικού> : <ΑπόδοσηΑπό> <Οργανισµός> <Επωνυµία> TGN <Τµήµα> GETTY Institute Research <Κατηγορία> Οικισµός <ΓεωπολιτικήΙεραρχία>: Ευρώπη, Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Κριτσά < ιοικητικήιεραρχία> < ιεύθυνση (1)>Εκτός οικισµού < ιεύθυνση (2)>Λογάρι <Kωδικός ελτίου>,<κωδικόςέκδοσης>,<άλλοςκωδικός>: CIDOC CRM (E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (E55 Τype) <Κατάσταση ελτίου>: CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Σκοπός > CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Θέµα > CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Περιγραφή>: CIDOC CRM(P3 has note:ε62 String) <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > CIDOC CRM(E52Timespan) <ΠεριεκτικόΣύνολο> CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of) <ΑρµόδιοΤµήµα>: CIDOC CRM (E40 Legal Body) <ΑρµόδιοςΦορέας> CIDOC CRM (Ε74 Group) <Συγκρότηση>: CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of: <Σηµάνσεις >: CIDOC CRM (E37 Mark) <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC CRM (P11 had participant /participated in:e21 Person) <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: CIDOC CRM (P11 had participant /participated in:e74 Group) <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : CIDOC CRM (P12 12

13 13 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Σχόλια occurred in the presence of /was present at: E77 Persistent Item) <Συσχέτιση>: CIDOC CRM (P130 shows features of) Οι πληροφορίες στο σύνολό τους χρησιµοποιούνται µε σκοπό την άµεση ταύτιση και τεκµηρίωση του εγγράφου. <Kωδικός ελτίου>:η πληροφορία είναι απαραίτητη για τη σύνδεση του εγγράφου µε οποιαδήποτε πληροφοριακή ενότητα. <ΚωδικόςΈκδοσης>: Η πληροφορία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της εγκυρότητας, την µελέτη της εξέλιξης της γνώσης που αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο και την σύνδεση της πληροφορίας µε το πρόσωπο που την καταγράφει. Η έκδοση συνιστάται να αλλάζει µε την αλλαγή του χρόνου και όχι µε την αλλαγή του υπευθύνου. Η έκδοση του αρχείου αλλάζει π.χ σε περίπτωση µεταγενέστερης επεξεργασίας του ίδιου εγγράφου. Σ ένα σύστηµα εγγράφων απαιτείται η αποθήκευση όλων των προηγουµένων εκδόσεων ώστε η δηµιουργία νέας πληροφορίας να µην έχει ως συνέπεια την καταστροφή της παλαιάς. <ΑρµόδιοΤµήµα> Αρµόδιο Τµήµα Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες για το τµήµα µίας υπηρεσίας ή ενός φορέα, που εµπλέκεται στην δηµιουργία, επιµέλεια και διαχείριση του διοικητικού εγγράφου Υπο-πεδία: <Ονοµασία>, Ονοµασία: Εισάγεται το όνοµα του τµήµατος <ΚωδικόςΤµήµατος>, Κωδικός Τµήµατος : Εισάγεται ένας κωδικός αναγνωριστικός για το τµήµα Εισαγωγή: <Ονοµασία>:απαραίτητη <ΚωδικόςΤµήµατος>:υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <Ονοµασία>: µοναδική <ΚωδικόςΤµήµατος>:µοναδική Σύνολο τιµών: <Ονοµασία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΚωδικόςΤµήµατος>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: Περιπτώσεις τµηµάτων: <Τµήµα>(1) <Ονοµασία>: 13 η ΕΒΑ <ΚωδικόςΤµήµατος> <Τµήµα>(2) <Ονοµασία>: Τµήµα συντήρησης <ΚωδικόςΤµήµατος> Συµβατότητα: <Τµήµα> CIDOC CRM (Ε74 Group IsA E40 Legal Body), <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E40 Legal Body :P1 is identified by /identifies: E41 Appellation), <ΚωδικόςΤµήµατος> CIDOC CRM (E40 Legal Body : P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment.) ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

14 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 14 <ΠεριεκτικόΣύνολο> Περιεκτικό Σύνολο Ορισµός: Νοείται το σύνολο των εγγράφων (οµαδοποιηµένων π.χ σε µορφή φακέλου ή άλλου τύπου εγγράφων), µέρος του οποίου είναι το υπό τεκµηρίωση έγγραφο. Υπο-πεδία: <Κωδικός>,Κωδικός: Εισάγεται ο κωδικός του συνόλου εγγράφων. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Ονοµασία> Ονοµασία: Εισάγεται η ονοµασία/τίτλος που αναγνωρίζειτην οµάδα εγγράφων. <Κατηγορία>, Κατηγορία : Εισάγεται η κατηγορία στην οποία ανήκει το σύνολο εγγράφων. Εισαγωγή: <Κωδικός>: υποχρεωτική <Κατηγορία> : υποχρεωτική <Ονοµασία >: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <Κωδικός> : µοναδική <Ονοµασία >:µοναδική <Κατηγορία> : πολλαπλή Σύνολο τιµών: <Κωδικός>: τυποποιηµένης µορφής <Ονοµασία >: κείµενο <Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: Παράδειγµα (1) καταχωρηµένου συνόλου: <Περιεκτικό σύνολο> <Κωδικός> <ΤιµήΚωδικού> 1233 Συµβατότητα: <Κωδικός> CIDOC CRM (P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <Ονοµασία >:CIDOC CRM (P1 is identified by/identifies: E41 Appellation), Το σύνολο νοείται ως ανεξάρτητο αντικείµενο καταγραφής και τεκµηρίωσης - εξ ού και φέρει δικό του κωδικό καταχώρησης/ταύτισης. <Κωδικός>, <Ονοµασία >:Ο κωδικός συµπληρώνεται εφόσον το σύνολο είναι καταχωρηµένο σε κάποιο σύστηµα. Στην περίπτωση που φέρει κωδικό, δεν θα καταγραφεί η ονοµασία (για να επιτευχθεί ακριβής ταύτιση και να αποφευχθεί το λάθος της πολλαπλής τιµής στο όνοµα) και η κατηγορία. Εφόσον έχει κωδικό, θα εντοπιστεί το σύνολο µε την ονοµασία (και την κατηγορία) που έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα (µε το συγκεκριµένο κωδικό). Σε περίπτωση όµως που δεν έχει κωδικό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ταύτισης του συνόλου, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δίδεται η ονοµασία του. Έτσι δικαιολογείται η επιλογή που πρέπει 14

15 15 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση ο χρήστης να κάνει ανάµεσα σε κωδικό και ονοµασία. <Συγκρότηση> Συγκρότηση Ορισµός: ηλώνεται η συνθετότητα ή όχι του διοικητικού εγγράφου και το πλήθος των αυτοτελών µερών του. Υπο-πεδία: <ΤύποςΣυγκρότησης>, Τύπος Συγκρότησης: βλέπε παρακάτω <ΠλήθοςΜερών>, Πλήθος µερών: βλέπε παρακάτω <Μέρη>,Μέρη: βλέπε παρακάτω Εισαγωγή: <ΤύποςΣυγκρότησης>: υποχρεωτική <ΠλήθοςΜερών>: υποχρεωτική <Μέρη>: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης>: µοναδική <ΠλήθοςΜερών>: µοναδική <Μέρη>: µοναδική Σύνολο τιµών: <ΤύποςΣυγκρότησης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΠλήθοςΜερών>: ακέραιος αριθµός <Μέρη> βλέπε παρακάτω Παραδείγµατα: Παράδειγµα συγκρότησης <Συγκρότηση> <ΤύποςΣυγκρότησης> Σύνθετος <ΠλήθοςΜερών> 2 <Μέρη>... Συµβατότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης> : CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <ΠλήθοςΜερών> : CIDOC CRM (P57 has number of parts:e60 Number), <Μέρη> : CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of) <ΤύποςΣυγκρότησης> Τύπος Συγκρότησης Ορισµός: ηλώνεται ο τύπος της συγκρότησης του εγγράφου: απλό, σύνθετο, σύνολο. Ως σύνθετο νοείται όταν αποτελείται από περισσότερα του ενός έγγραφα. Ως σύνολο νοείται ένα άθροισµα από απλά ή σύνθετα αυτόνοµα µέρη - έγγραφα, καθένα από τα οποία αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και φυσικά, οι σχέσεις µεταξύ τους. Υπο-πεδία: Εισαγωγή: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: µοναδική Σύνολο τιµών: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

16 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 16 Συµβατότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης> : CIDOC CRM (E55 Type) <ΠλήθοςΜερών> Πλήθος Μερών Ορισµός: Αριθµητική ένδειξη του πλήθους των αυτοτελών µερών ενός εγγράφου. Υπο-πεδία: Εισαγωγή: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: µοναδική Σύνολο τιµών: αριθµός Παραδείγµατα: Ένα έγγραφο περιλαµβάνει 2 υποέγγραφα <Συγκρότηση> <ΠλήθοςΜερών> 2 Συµβατότητα: <ΠλήθοςΜερών> : CIDOC CRM (E60 Number) <Μέρη> Μέρη Ορισµός: Η πληροφορία περιγράφει τα αυτοτελή µέρη -έγγραφα από τα οποία αποτελείται ένα έγγραφο. Τα µέρη αυτά είναι αυτόνοµα, ανεξάρτητα έγγραφα µε δικό τους περιεχόµενο και θέµα, που είναι πιθανόν να έχουν καταγραφεί και χωριστά (εξ ού και φέρουν δικό τους αριθµό ταυτότητας). Υπο-πεδία: <Μέρος>, Μέρος Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Μέρος> : προαιρετική Πολλαπλότητα: <Μέρος> : πολλαπλή Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Μέρη> : CIDOC CRM (E31 Document), <Μέρος> : CIDOC CRM (E31 Document), Ως αυτόνοµο έγγραφο είναι κάθε έγγραφο που είναι δυνατόν να περιγραφεί, να αναφερθεί ή να καταγραφεί ξεχωριστά. <Μέρος> Μέρος Ορισµός: Υπο-πεδία: Εισάγεται πληροφορία που περιγράφει το κάθε αυτοτελές µέρος ενός εγγράφου (ως ανεξάρτητη οντότητα που τεκµηριώνεται χωριστά). <Κωδικός>,Κωδικός: Εισάγεται ο κωδικός του εγγράφου-µέρους. <Κατηγορία>, Κατηγορία : Εισάγεται η κατηγορία στην οποία ανήκει το έγγραφο. <ΠεριγραφήΜέρους> ΠεριγραφήΜέρους: Εισάγεται µία περιγραφή για το µέρος. 16

17 17 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Εισαγωγή: <Κωδικός> υποχρεωτική <Κατηγορία>υποχρεωτική <ΠεριγραφήΜέρους>:προαιρετική Πολλαπλότητα: <Κωδικός> µοναδική <Κατηγορία> πολλαπλή <ΠεριγραφήΜέρους>: µοναδική Σύνολο τιµών: <Κωδικός> τυποποιηµένης δοµής <Κατηγορία> ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΠεριγραφήΜέρους>: κείµενο Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Κωδικός> CIDOC CRM (P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <ΠεριγραφήΜέρους>: CIDOC CRM (E19 Physical Object : P3 has note:ε62 String) <Σηµάνσεις > Σηµάνσεις Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία για τις σηµάνσεις, π.χ υπογραφές που φέρει κάθε διοικητικό έγγραφο Υπο-πεδία: <Θέση>, Θέση: Προσδιορίζεται επακριβώς η θέση της σήµανσηςυπογραφής στο έγγραφο <Κατηγορία σήµανσης >Κατηγορία σήµανσης: Προσδιορίζεται το είδος της σήµανσης. <Περιγραφή >,Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο περιγραφής της σήµανσης-υπογραφής. <Κατάσταση σήµανσης>, Κατάσταση σήµανσης: Εκτιµάται η κατάσταση της σήµανσης (εαν σώζεται ή όχι, σε τι κατάσταση κλπ) <Σκοπός>,Σκοπός: Εισάγεται πληροφορία που προσδιορίζει τον σκοπό της υπογραφής-σήµανσης. <Παρατηρήσεις>Παρατηρήσεις: Εισάγονται σχόλια, παρατηρήσεις για τη σήµανση-υπογραφή. Εισαγωγή: <Θέση>:προαιρετική <Κατηγορία σήµανσης>: προαιρετική <Περιγραφή > : προαιρετική <Κατάσταση σήµανσης>:προαιρετική <Σκοπός>:προαιρετική <Παρατηρήσεις>: προαιρετική Πολλαπλότητα: <Θέση>: πολλαπλή <Κατηγορία σήµανσης >: πολλαπλή <Περιγραφή>: µοναδική <Κατάσταση σήµανσης>: µοναδική <Σκοπός>: πολλαπλή ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

18 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 18 Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Παρατηρήσεις>:µοναδική <Θέση>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Κατηγορία σήµανσης >: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Περιγραφή>: κείµενο <Κατάσταση σήµανσης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Παρατηρήσεις> κείµενο <Θέση>: CIDOC CRM (P53 has former or current location /is former or current location of: E53 Place), <Κατηγορία σήµανσης >: CIDOC CRM (P2 has type/is type of: E55 Type), CDWA (Inscriptions/Marks - Type), SPECTRUM (Inscription type) <Περιγραφή>: CIDOC CRM (P3 has note: E62 String), <Κατάσταση σήµανσης>: CIDOC CRM (P44 has condition /condition of: E3 Condition State) <Σκοπός>: CIDOC CRM(P16 used specific object/was used for: E7 Activity:P21 had general purpose/was purpose of: E55 Type) <Παρατηρήσεις> CIDOC CRM (P3 has note: E62 String), CDWA (Inscriptions/Marks Remarks), SPECTRUM (Inscription description) <Σκοπός>,Ο σκοπός εισάγεται για να δηλώσει βασικά την επικύρωση του εγγράφου <Συσχέτιση> Συσχέτιση Ορισµός: Πληροφορία για µια συσχέτιση του υπό τεκµηρίωση διοικητικού εγγράφου µε ένα άλλο έγγραφο ή µε ένα συµβάν-διαδικασία. Υπο-πεδία: <ΕίδοςΣυσχέτισης > Είδος Συσχέτισης: Συµπληρώνεται το είδος της συσχέτισης. < ιαδικασία >, ιαδικασία: Εισάγεται πληροφορία για τη διαδικασία µε την οποία γίνεται η σύνδεση/συσχέτιση. ή <Συγκρινόµενο ελτίο>, Συγκρινόµενο ελτίο: Εισάγεται πληροφορία για το δελτίο/έγγραφο µε το οποίο γίνεται η σύγκριση/συσχέτιση. Έχει τη στοιχειακή δοµή: [<κωδικός>].η σύνδεση πραγµατοποιείται διά των κωδικών των εγγράφων:δηλ. ένα έγγραφο αναφέρεται σε ένα άλλο και ουσιαστικά αναφέρεται στον κωδικό ταύτισής του. <Περιγραφή>,Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο που σχολιάζει αυτήν την συσχέτιση. Εισαγωγή: <ΕίδοςΣυσχέτισης >: προαιρετική < ιαδικασία >: προαιρετική 18

19 19 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Πολλαπλότητα: Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Συγκρινόµενο ελτίο>: προαιρετική <Περιγραφή>: προαιρετική <ΕίδοςΣυσχέτισης >: πολλαπλή < ιαδικασία > : πολλαπλή <Συγκρινόµενο ελτίο>: πολλαπλή <Περιγραφή>: µοναδική <ΕίδοςΣυσχέτισης > : ελεγχόµενο λεξιλόγιο < ιαδικασία>: τυποποιηµένης δοµής :<διαδικασία> <Συγκρινόµενο ελτίο>: τυποποιηµένης δοµής <Περιγραφή>: κείµενο <ΕίδοςΣυσχέτισης >: CIDOC CRM (E5 Event: P2 has type /is type of: E55 Type) < ιαδικασία>: CIDOC CRM (E7 Activity) <Συγκρινόµενο ελτίο>: CIDOC CRM (P130 shows features of /features are also found on:) <Περιγραφή>: CIDOC CRM (E5 Event: P3 has note: E62 String) Η άµεση συσχέτιση µεταξύ δύο δελτίων είναι συγκριτική, εξ ου και το πεδίο <Συγκρινόµενο ελτίο>. Άλλες συσχετίσεις µεταξύ δελτίων/εγγράφων µπορεί να βασίζονται στη συµµετοχή τους σε µία διαδικασία διοικητική. Τότε η συσχέτιση είναι έµµεση και το ορθό είναι να αποδίδεται µέσω αναφοράς στη διαδικασία. ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΚέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ M I S 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 4 ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ EΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Γενική περιγραφή Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Σκοπός του συστήματος είναι η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

EMERIC II: Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης

EMERIC II: Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης EMERIC II: Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης άφνη Χρονάκη 13η ΕΒΑ, ΥΠΠΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ C R I N N O Συνέδριο, 28-29 29 Νοεμβρίου 2005 TERRA MARIS, Χερσόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 1: Εισαγωγή στη πολιτισμική διαχείριση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Ιφιγένεια Διονυσιάδου Τμήμα Πληροφορικής Μουσείο Μπενάκη Ιανουάριος 2013 CDS Isis πρότυπο βάσης δεδομένων από το Καναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( )

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( ) Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας (24-10-2016) Η διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης επιστηµονικής βαρύτητας και σύγχρονη αντίληψη προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας»

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας» ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ (Ν. 3028/ 2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

ΑΡΧΑΙΑ (Ν. 3028/ 2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΑΡΧΑΙΑ (Ν. 3028/ 2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) Αρ. 1 1. Στην προστασία που παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγεται η πολιτιστική κληρονομιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α 153/ ) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α 153/ ) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3028 (ΦΕΚ Α 153/28-6-2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ( ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ) Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8 Ημ/νια Έκδοσης:22.10.2012 1:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6:ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειρήνη Σωπασή Μονάδα Α2 Κέρκυρα, 12/07/ 2011 Θέµατα Παρουσίασης Συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Πληρ.: Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλέφωνο : 2813404546, 2813404504 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλισµένου

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλισµένου Εγχειρίδιο Χρήστη: Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης ΦΑΣΗ Α: Ηλεκτρονική Καταγραφή Παρακλινικών Εξετάσεων Έκδοση 0.02 Ιστορικό Αναθεωρήσεων Date [Ηµ/νία] Version Description Author Approved by Date of [Έκδοση]

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/PERSONAL DECLARATION SPECIMEN Εγώ ο/η (ονοματεπώνυμο) κάτοχος αριθ. διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου (αριθ. Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Kαταγραφή περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος, ακινήτων μνημείων και ακίνητης περιουσίας του ΥΠΠΟΤ Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ..Π.Π.) ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Γ.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013» (Μέτρο 226) ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ικαιούχου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα.

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. Δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ούτε επέμβαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ.: Αλκµήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Α. Χαρακτηρισµός πράξης Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk (Έκδοση 1.0)

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk (Έκδοση 1.0) Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων Οδηγός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών

Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών 1. Γενικά Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει το νέο σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών για την είσπραξη των συνδροών του ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα