Ηακίνητη περιουσία των ΟΤΑ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηακίνητη περιουσία των ΟΤΑ,"

Transcript

1 Tùí ÃÊÅÊÁ ÑÁËËÇ, ÌÇÔÓÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÁ - ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÔÙÍ ÏÔÁ ÅÑÅÕÍÁ Ç ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÔÙÍ ÏÔÁ «...και όταν η βασιλοπούλα φίλησε τον βάτραχο αυτός μεταμορφώθηκε σε πρίγκιπα». Οι αδελφοί Γκριμ, μετέφεραν, ως γνωστό, ιστορίες, μύθους και δοξασίες του τόπου τους. Τι διέξοδο θα έβρισκαν άραγε, οι διάσημοι παραμυθάδες, στην ιστορία με το «βάτραχο» της δημοτικής ακίνητης περιουσίας; Ηακίνητη περιουσία των ΟΤΑ, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έχει πολλά κοινά στοιχεία με το βάτραχο του παραμυθιού. Κινείται σε πολύ χαμηλές πτήσεις στα λιμνάζοντα ύδατα των οικονομικών των ΟΤΑ και όταν προσπαθεί να φωνάξει για να κάνει αισθητή την παρουσία της, ο ήχος που προκαλεί είναι μάλλον ανυπόφορος και κυρίως ακατάληπτος. Όλοι οι μελετητές, που προσεγγίζουν την ακίνητη περιουσία των Ελληνικών ΟΤΑ, τη θεωρούν μεν «τεράστια», τα έσοδα όμως από την αξιοποίηση της δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών τους εσόδων. Ας σημειωθεί μάλιστα ότι στα έσοδα ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ συνυπολογίζονται, καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό, και τα τέλη των νεκροταφείων. Τελικά πόσο μύθος είναι το συνολικό ύψος της δημοτικής ακίνητης περιουσίας; Υπάρχουν σήμερα βασιλοπούλες διατεθειμένες να ρισκάρουν φιλώντας έναν βάτραχο; Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δεν είναι κάτι καινούργιο στη διεθνή αυτοδιοικητική εμπειρία. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η δημόσια περιουσία θεωρούνταν δημόσιο αγαθό. Δεν υπήρχε καμία συστηματική εκτίμηση της αποδοτικότητας της χρήσης της, ή της οικονομικής της απόδοσης. Μία καινούργια α- ντίληψη άρχισε να εμφανίζεται στις αρχές του Σύμφωνα με αυτήν, η δημοτική ακίνητη περιουσία θεωρείται ένα περιουσιακό στοιχείο, που αποτελεί ένα συνδυασμό μετρήσιμων και δύσκολων να μετρηθούν ανταποδόσεων (συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών παροχών) και όχι ένα δημόσιο αγαθό. Στις ΗΠΑ, η νέα αντίληψη διαμορφώθηκε όταν πολλές τοπικές αρχές άρχισαν να αντιμετωπίζουν ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, λόγω των μειώσεων των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων. Στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή, οι ΟΤΑ υιοθέτησαν μια σειρά από μέτρα που αντιμετώπιζαν τη δημόσια ακίνητη περιουσία ως παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο ή τουλάχιστον ως ένα ουδέτερο, αναφορικά με το κόστος, περιουσιακό στοιχείο. Κατά συνέπεια, πολλοί ΟΤΑ προσπάθησαν να κεφαλαιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία και να την εκτιμήσουν, με σκοπό να δημιουργήσουν έσοδα για τις τοπικές αρχές. Κάποιοι άλλοι προχώρησαν σε ά- μεση χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή των αστικών υποδομών, σε α- ντάλλαγμα για τα δικαιώματα χρήσης της δημόσιας γης για εμπορική ανάπτυξη. Παράλληλα, ορισμένοι ΟΤΑ άρχισαν να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά περιουσίες, οι οποίες α- ποτελούσαν ιδιοκτησία των τοπικών αρχών. Οι εμπειρογνώμονες στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, που συμμετείχαν στη μέχρι τώρα διαμόρφωση της τοπικής πολιτικής, άρχισαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ιδέας ότι η δημόσια ακίνητη περιουσία θα πρέπει να θεωρείται παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, από διεθνείς οργανισμούς, τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, η κεντρική κυβέρνηση δεν είναι α- ποτελεσματικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της ακίνητης περιουσίας. Για το λόγο αυτό έχει ή- δη προταθεί να αλλάξει ο ρόλος της κυβέρνησης από «προμηθευτή» της ακίνητης περιουσίας για τους τελικούς δικαιούχους (όπως είναι οι οικογένειες και οι επιχειρηματίες), σε «εταίρο» του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στην παροχή αυτών των αγαθών, αλλά και «διαμεσολαβητή». Σε πολλές περιπτώσεις οι ΣΔΙΤ μπορεί να αποτελούν μία εναλλακτική λύση. Η αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την ακίνητη περιουσία αναμένεται να έχει ιδιαίτερα αρνητικά α- ποτελέσματα στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε στη διαχείριση των «ορφανών» περιουσιών που δεν θα δηλωθούν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Το αίτημα της ΚΕΔΚΕ, οι περιουσίες αυτές να περιέρχονται αυτόματα, με τη λήξη της χρονικής προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, στον αντίστοιχο ΟΤΑ και όχι στο κεντρικό κράτος, θα δώσει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις αλλά απαιτεί την ετοιμότητα και δυνατότητα της Ελληνικής ΤΑ να διαχειριστεί την τεράστια αυτή ακίνητη περιουσία. Οι στόχοι διαχείρισης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας Η διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας έχει πολλούς και συνάμα διαφορετικούς στόχους. Σημαντικοί είναι οι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και δημοσίου συμφέροντος, στόχοι. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δεν είναι απαραίτητο να έχει έ- σοδα ή και να καλύπτει τα κόστη που δημιουργεί. Σημαντικότερη είναι η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχεται και η σύγκρισή της με το κοινωνικό κόστος, στη μείωση του οποίου και βοηθά. Ένα παράδειγμα αποτελεί η διαχείριση των κτηρίων που χρησιμοποιούνται για στέγαση, από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Bonn. Οι στόχοι μπορεί να είναι και οικονομικοί, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΑ διαχειρίζεται μια επιχείρηση με στόχο τα έσοδα της (φαρμακεία που ανήκουν στην ιταλική ΤΑ, βενζινάδικα που αποτελούν ιδιοκτησία διάφορων ΟΤΑ στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη). Οι δημοτικές επιχειρήσεις πολύ συχνά δραστηριοποιούνται στον τομέα της αστικής ανάπτυξης και στέγασης, ιδιαίτερα στο Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, 55 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

2 ÅÑÅÕÍÁ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÔÙÍ ÏÔÁ Πλαίσιο για τη Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας τη Γερμανία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Οι δημοτικές επιχειρήσεις, είναι επίσης πολύ δραστήριες στον αστικό και αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό, όπως συμβαίνει στη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στη Γαλλία οι SEM (δημοτικές επιχειρήσεις τοπικού σχεδιασμού) δημιουργήθηκαν στις αρχές του 1960 με σκοπό να ασχοληθούν με την ανάγκη διαμόρφωσης εδαφών ανοικοδόμησης. Έκτοτε ο αριθμός τους αυξάνεται ολοένα, ώστε να καλύψουν και να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της ΤΑ, στον αναπτυξιακό τομέα. Οι SEM κατασκευάζουν δημοτικές υποδομές και εγκαταστάσεις, βιομηχανικές ζώνες, έχουν την ευθύνη των ενοικιαζόμενων εγκαταστάσεων κ.α. Πέρα από τον καθοδηγητικό τους ρόλο οι SEM αναλαμβάνουν έρευνες και μελέτες, αντιμετωπίζουν κοινωνικά θέματα και προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Αντιπροσωπεύουν την πιο αποτελεσματική μορφή ΣΔΙΤ, κυρίως λόγω της λειτουργικής τους ευελιξίας. Επίπεδο Απογραφής διαμόρφωση / διατήρηση αναλυτικών αρχείων της ακίνητης περιουσίας Διαχείριση Περιουσίας / Λογιστικό επίπεδο διαμόρφωση / συντήρηση της διαχείρισης μίας ιδιοκτησίας και λογιστικό σύστημα με αφετηρία την ιδιοκτησία η αξία της κάθε ιδιοκτησίας να συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική βάση δεδομένων χρήση της προσέγγισης του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ακίνητη περιουσία, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας Επίπεδο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας διαμόρφωση ενός στρατηγικού ρόλου για την ακίνητη περιουσία για την επίτευξη των στόχων του ΟΤΑ κατηγοριοποίηση της ιδιοκτησίας και εφαρμογή του συστήματος κατάταξης στη διεξαγωγή της απογραφής διαμόρφωση ειδικών οικονομικών εργαλείων και λειτουργικών προτύπων για κάθε περιουσία εφαρμογή της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας και των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν σε ιδιοκτησίες με λιγότερες ανάγκες και αρνητικά κόστη Επίπεδο εφαρμογής της στρατηγικής θέσπιση μίας κεντρικής αρχής για θέματα ακίνητης περιουσίας, που να έχει τη γενική επισκόπηση ή τον απευθείας έλεγχο στα ζητήματα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας θέσπιση οδηγιών και πολιτικών για την απόκτηση, κατοχή και εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων δημιουργία ομάδων εμπειρογνωμόνων με σκοπό να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από κάθε ακίνητη περιουσία δημιουργία κινήτρων για την καλύτερη διαχείριση μέσα στο πλαίσιο των ΟΤΑ Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ δεν είναι απλή υπόθεση. Χρειάζεται μέθοδο, τεχνογνωσία και ισχυρή πολιτική βούληση. Για λόγους οικονομίας χώρου γίνεται παρακάτω προσπάθεια να περιγραφούν τα αναγκαία βήματα για την αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. Προβλήματα που προκύπτουν στη διαχείριση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας Τα προβλήματα στην πράξη από την εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου διαχείρισης, είναι πάρα πολλά. Αρχίζουν από το επίπεδο της α- πογραφής της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Ενδεικτικά μερικά από αυτά είναι: Τι είναι ακίνητη περιουσία; Τί σημαίνει αξιοποιήσιμη περιουσία του ΟΤΑ; Στην απογραφή θα ενταχθούν και οι κοινόχρηστοι χώροι ή όχι; Πώς θα απογραφούν τα διεκδικούμενα α- κίνητα; Πώς θα απογραφούν τα ακίνητα που ο ΟΤΑ έχει μόνο τη χρήση, την επικαρπία ή την ψηλή κυριότητα; Πώς θα απογραφούν τα κληροδοτήματα που έχουν ειδικούς όρους στη διαχείριση τους; Πώς θα αποτιμηθεί η α- ξία των δημοτικών ακινήτων σε αντικειμενική ή εμπορική; Η αποτελεσματική διαχείριση εξαρτάται πάνω από όλα από την επαγγελματική ικανότητα των στελεχών της ΤΑ, που είναι υπεύθυνα για αυτήν. Το ίδιο νομικό, επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό, ανάλογα με τις ικανότητες του ατόμου που το χειρίζεται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι χώρες με την πιο αποτελεσματική και αποδοτική διοικητική δομή έχουν καθιερωμένη μια ισχυρά παράδοση, όσον αφορά στην εκπαίδευση των διοικητικών τους στελεχών. Ως εναλλακτική λύση, πολύ συχνά, προβάλλει η ανάθεση της διαχείρισης σε εξειδικευμένο προσωπικό, που μπορεί να αποβεί λιγότερο ακριβή και να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Το ΔΣ της ΚΕΔΚΕ πήρε την πρωτοβουλία να κάνει το πρώτο βήμα. Σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και το ΥΠΕΣ, θα προσπαθήσει τους επόμενους μήνες να κάνει μία πρώτη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των Ελληνικών ΟΤΑ και να καταρτίσει ορισμένους οδηγούς σχετικά με την αξιοποίηση της. Όσο όμως καλά και χρήσιμα και αν είναι τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, το χρόνιο ερώτημα της Ελληνικής ΤΑ παραμένει. Οι μικροί ΟΤΑ που δεν έχουν το μέγεθος, τις επιστημονικές δυνατότητες, αλλά και την ε- μπειρία, πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αρκετά μεγάλη ή ενδιαφέρουσα (αξιοποίηση π.χ. ιαματικών ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 56

3 Ç ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÔÙÍ ÏÔÁ ÅÑÅÕÍÁ Μορφή διαχείρισης Οφέλη Μειονεκτήματα Διαχείριση από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Διαχείριση από ένα δημόσιο όργανο, ελεγχόμενο από τον ΟΤΑ Διαχείριση από ένα όργανο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον ΟΤΑ Διαχείριση από ένα ανεξάρτητο όργανο Αμελητέο κόστος συναλλαγής Πλήρης υπολογισμός του συνολικού κόστους Ταχύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Ευελιξία και γρήγορες αποφάσεις Ξεκάθαρος διαχωρισμός ρόλων Αδυναμία υπολογισμού του συνολικού κόστους Χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων Αδυναμία διαχωρισμού της ρυθμιστικής λειτουργίας ενός ΟΤΑ από τη διαχειριστική του λειτουργία Έλλειψη διαφάνειας Προβλήματα εποπτείας Απουσία απευθείας ανάθεσης ευθυνών Πιθανότητα αδιαφορίας απέναντι στις αρχές των διοικητικών ρυθμίσεων και των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού Αυξημένο κόστος συναλλαγών πηγών); Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού μηχανισμού που θα συνθέτει τη γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων με την τεχνογνωσία της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, αλλά και των ΣΔΙΤ, είναι απαραίτητη. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η μελέτη να καταλήξει στις προδιαγραφές ενός τέτοιου «μηχανισμού», που σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία θα πρέπει: 1. Να προσθέτει τη διάσταση της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας σε πιο παραδοσιακά αστικά ζητήματα, όπως είναι: η διαχείριση γης, η αποκέντρωση, η δημοτική χρηματοδότησή και η μεταρρύθμιση, οι ΣΔΙΤ για την εκ νέου ανάπτυξη και επαναξιοποίηση της γης 2. Να βοηθάει τους ΟΤΑ να διαμορφώσουν έ- να εφικτό διαχειριστικό πλαίσιο της ακίνητης περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα: να προτείνει θεσμικές αλλαγές, ώστε η υ- πάρχουσα νομοθεσία να βελτιωθεί και να μη δημιουργεί εμπόδια στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, να θεσπιστούν λογιστικά και απογραφικά πρότυπα σχετικά με την ακίνητη περιουσία, που θα αποδειχτούν τόσο αποδοτικά, όσο και χρήσιμα. 3. Να διαμορφώνει προτάσεις για τους ΟΤΑ πάνω σε θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία: ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένω να καθοριστεί ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος της ακίνητης περιουσίας στους ΟΤΑ; Ποια είναι η επιχειρηματολογία, πίσω από την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, να μεταβιβαστεί η ακίνητη περιουσία από την δημοτική ιδιοκτησία στις δημοτικές επιχειρήσεις; 4. Να εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών, συσσώρευσης γνώσεων, ενημέρωσης και διάχυσης των καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Θα πρέπει να αποτελείται από: ένα διαμορφωμένο πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνεται η συλλογή και επικαιροποίηση των στοιχείων, που αφορούν στην κατοχή και τη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, περιπτώσεις καλών πρακτικών τόσο στους εγχώριους ΟΤΑ, όσο και στη διεθνή εμπειρία. 5. Να προσφέρει τεχνική βοήθεια που θα βελτιώσει τη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και θα ωφελήσει σχετικούς τομείς, όπως είναι η δημοτική χρηματοδότηση. 6. Να προωθήσει τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων ως μοχλός επιρροής για τη βελτίωση της διαχείρισης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. 7. Να υποστηριχθούν οι ΟΤΑ που, με βάση το άρθρο 266 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επιθυμούν να ιδρύσουν δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Συμπέρασμα: Η ακίνητη περιουσία της ΤΑ έχει όλα τις προϋποθέσεις να μεταμορφωθεί από βάτραχο σε πρίγκιπα. Έχει όμως να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα της εποχής: Πρώτο: «Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορείς κάποιον με το ζόρι να τον κάνεις πρίγκιπα και πλέον ένα φιλί, έστω και από βασιλοπούλα, δε φτάνει. Προϋποθέτει αναγνώριση της ανάγκης, επιθυμία και ισχυρή πολιτική βούληση. Δεύτερο: Οι βασιλοπούλες, ακόμα και στα παραμύθια, δε φημίζονται για την υπομονή τους, πόσο μάλλον για την επιμονή τους να σε λιώσουν στα φιλιά. Επιπλέον, στις μέρες μας οι βασιλοπούλες εκλείπουν ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο πολλές όσο στο Μεσαίωνα. Όποιος νομίζει ότι το σύγχρονο ρόλο της βασιλοπούλας τον παίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μάλλον θα πρέπει να μεταπηδήσει στο παραμύθι με την κοκκινοσκουφίτσα και τον κακό λύκο. Ιστορικά, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους στράφηκαν οι ΟΤΑ όταν αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα λόγω του ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος δε συνοδεύτηκε από τους αντίστοιχους πόρους. Η μέχρι τώρα διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι μπορεί η διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας να έδωσε κάποιες λύσεις, δεν έλυσε όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, το οικονομικό πρόβλημα της ΤΑ. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ είναι μία δύσκολη υπόθεση. Σε μία χώρα όπως η δική μας, χωρίς σχετική εμπειρία, χρειάζεται να επιστρατευθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις. Καθένας στο ρόλο του. Οι προοπτικές, έτσι όπως διαγράφονται, φαντάζουν αν μη τι άλλο πολύ ελκυστικές. 57 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

4 ÑÅÐÏÑÔÁÆ «ÐÑÁÓÉÍÁ» ÄÇÌÏÔÉÊÁ ÊÔÉÑÉÁ «ÐñÜóéíá» ôá êáéíïýñãéá äçìïôéêü êôßñéá Ôé ðñïâëýðåé ôï Ðñùôüêïëëï Óõíåñãáóßáò ÊÅÄÊÅ -ÕÐÁÍ ανάβει» με την ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ «Πράσινο για τη σταδιακή αντικατάσταση της χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας στις λειτουργίες και δραστηριότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εναλλακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Η αρχή δρομολογείται με τη χρήση νέων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά κ.λπ.), οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ενεργειακή αυτοδυναμία σε όλα τα κτίρια που θα κατασκευάζονται εφεξής α- πό τους Δήμους της χώρας (δημοτικά κτίρια, αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς, δημοτικά κολυμβητήρια κ.α.). Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΚΕΔΚΕ -ΥΠΑΝ Παράλληλα η ΚΕΔΚΕ ζητά να επεκταθεί η ισχύς εφαρμογής αυτού του μέτρου και για τα σχολικά κτίρια που θα κατασκευάζονται εφεξής από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ιδιαίτερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η ομόφωνη αυτή απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων του πρόσφατου συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ και του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.) με θέμα τις κλιματικές αλλαγές, το ρόλο και τις ευθύνες των τοπικών κοινωνιών και της Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα όμως είναι ένα πρώτο βήμα εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο υπογράφτηκε πρόσφατα - 22 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη - μεταξύ της ΚΕΔΚΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκπόνηση ενός ειδικού Προγράμματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι ο προσδιορισμός και η εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια και το δομημένο περιβάλλον, η μείωση του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών μέσων μεταφοράς, η ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη χρήση και διαχείριση της ενέργειας, καθώς και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και η εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει: Να καταστήσει τις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες βιώσιμες μειώνοντας τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αναβαθμίζοντας τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών Να συμβάλλει στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και πρακτικών από τους καταναλωτές Να κινητοποιήσει τις Δημοτικές αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υ- λοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμων πόλεων και εφαρμογής καλών πρακτικών βελτίωσης της ενεργειακής α- ποδοτικότητας σε κτίρια, υπαίθριους χώρους, υποδομές και γενικώς στο σύνολο του αστικού ιστού Να ενημερώσει κι ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε θέματα αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν ληφθούν από τα κράτη - μέλη άμεσα μέτρα, το κόστος της ε- νέργειας που καταναλώνεται θα μπορούσε ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 58

5 «ÐÑÁÓÉÍÁ» ÄÇÌÏÔÉÊÁ ÊÔÉÑÉÁ ÑÅÐÏÑÔÁÆ να μειωθεί μέχρι το 2020 κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα αποφευχθεί η παραγωγή 780 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΥΠΑΝ - ΚΕΔΚΕ», θα γίνει στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, ενώ για το συντονισμό της συνεργασίας θα συσταθεί Τεχνική Γραμματεία αποτελούμενη από στελέχη της ΚΕΔΚΕ, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ΥΠΑΝ. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού θα ξεκινήσει η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Προγράμματος. «Πράσινες» τοπικές δράσεις Δράσεις πρώτης προτεραιότητας για την Αυτοδιοίκηση, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα στους ΟΤΑ, είναι οι εξής: Η οργάνωση από τους Δήμους πλήρους σειράς στοχευμένων εκδηλώσεων - ομιλιών, ειδικών θεμάτων στα σχολεία κ.λπ.) για θέματα προστασίας του αστικού περιβάλλοντος των ΟΤΑ (εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, εξοικονόμηση νερού, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.λπ.) Η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος μέτρων και παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια των ΟΤΑ (κατασκευή, επέκταση ή ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εφαρμογή μέτρων και εξοπλισμού ενέργειας χαμηλού κόστους κ.α.). Η πιλοτική εφαρμογή στα δημοτικά κτίρια νέων περιβαλλοντικά φιλικών, ενεργειακών τεχνολογικών και συστημάτων. Η κατάρτιση, υπογραφή και υλοποίηση προγραμματικής συμφωνίας ΚΕΔΚΕ - ΟΣΚ - αρμοδίων υπουργείων, σύμφωνα με την ο- ποία, σταδιακά και σε ορίζοντα 5ετίας, όλα τα νεοκατασκευασμένα σχολεία θα είναι ε- νεργειακά αυτοτελή/ αειφόρα. Ο κατάλληλος ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός των υπαίθριων χώρων των ΟΤΑ (φωτισμός, αντλιοστάσια κ.α.). Η ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών Γραφείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους Δήμους. Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και εξοπλισμού για την ενεργειακή αξιοποίηση τόσο του βιοαερίου που εκλύεται στους βιολογικούς καθαρισμούς και τους ΧΥΤΑ, όσο και του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων πριν την κατάληξή τους στους ΧΥΤΑ. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή μιας συγκροτημένης ενεργειακής παρέμβασης στον τομέα των δημόσιων μεταφορών. 59 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

6 ÑÅÐÏÑÔÁÆ ÄÇÌÏÉ - ÄÅÇ Êüíôñá «õøçëþò ôüóçò» Áõôïäéïßêçóçò - ÄÅÇ Τα υψηλά τιμολόγια που επιβάλει η ΔΕΗ για τον φωτισμό οδών και πλατειών των δήμων και το κόστος υπογειοποίησης των δικτύων επανήλθαν, για μια ακόμη φορά, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΚΕΔΚΕ και της Διοίκησης της ΔΕΗ. Ωστόσο και η τελευταία συνάντηση των δύο μερών, στην ουσία, αν δεν απέβη άκαρπη, παρέμεινε στο σημείο εκκίνησης Το αίτημα των δήμων για μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των οδών και πλατειών είναι πάγιο τα τελευταία χρόνια. Και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά με δεδομένο ότι μόνο τα τελευταία τρία χρόνια έ- χει σημειωθεί αύξηση στα τιμολόγια της τάξης του 47%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, η ΔΕΗ εισπράττει ετησίως από τους ΟΤΑ 25 εκ. ευρώ προμήθεια για την είσπραξη των δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το ύψος της προμήθειας παραμένει σταθερά στο 2%, λόγω δε της ετήσιας α- ναπροσαρμογής των δημοτικών τελών το πραγματικό ποσό παρουσιάζει συνεχώς αύξηση. Η Αυτοδιοίκηση δεν δέχεται το επιχείρημα ότι η ΔΕΗ δαπανά περισσότερα από αυτά που εισπράττει ως προμήθεια με δεδομένο ότι οι περίοδοι μέτρησης μετατράπηκαν από δίμηνες σε τετράμηνες και η παρακολούθηση των λογαριασμών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Το θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί. Σε ότι αφορά τα τιμολόγια, από τις τιμές χρέωσης προκύπτει ότι οι δήμοι πληρώνουν το ρεύμα που χρησιμοποιούν για τον φωτισμό των οδών και πλατειών ακριβότερα από όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων της ΔΕΗ. Για παράδειγμα για κατανάλωση 2000 KWH ένας δήμος πληρώνει σήμερα 170 ευρώ, οι βιομηχανίες 109 ευρώ, οι αγροτικές ε- γκαταστάσεις 82 ευρώ, οι καταναλωτές 129 ευρώ. Η ΚΕΔΚΕ κατά τη διάρκεια της συνάντησης ζήτησε να βρεθεί λύση μείωσης των τιμολογίων για τον κοινόχρηστο φωτισμό των πόλεων και των χωριών διότι δε μπορεί οι δήμοι να πληρώνουν παράλογα τιμολόγια. Ενώ τόνισαν ότι κυρίαρχος στόχος είναι να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής των πολιτών, η αισθητική των πόλεων, αλλά και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών στην πόλη και την ύπαιθρο. Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με τα τιμολόγια των δήμων για τις δημοτικές υπηρεσίες, τα σχολεία, τις κοινωνικές δομές και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι δε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, στις οποίες λειτουργούν μονάδες βιολογικού καθαρισμού, ή εργοστάσια αφαλάτωσης (στα νησιά), πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν με τιμολόγιο γενικής χρήσης. Οι δήμαρχοι ζήτησαν να μετατραπεί σε βιομηχανικής χρήσης. Η Διοίκηση της ΔΕΗ εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ανυποχώρητη και παρέπεμψε στην κυβέρνηση, ως αρμόδια για τη μείωση των τιμολογίων. Για το θέμα της υπογειοποίησης των δικτύων επίσης διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων, καθώς οι δήμοι ζητούν την εφαρμογή το ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 999/79), το οποίο προβλέπει την κάλυψη κατά 100% των εξόδων υπογειοποίησης των δικτύων μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίθετα από το 2004 που εισήχθη η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο έως σήμερα το σχετικό κόστος καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι δήμοι. Η ΔΕΗ αρχικά αντέτεινε να καλύψει μόνο το 50% των εξόδων, γεγονός που δεν αποδέχτηκαν οι δήμαρχοι, οι οποίοι απειλούν με μηνύσεις, ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία. Τελικά μετά από σκληρή αντιπαράθεση τα δύο μέρη κατέληξαν στο εξής: οι δήμοι που επιθυμούν να υπογειοποιήσουν το δίκτυό τους να καταθέσουν στην ΚΕΔΚΕ μέσα στο Μάρτιο τα αιτήματά τους, ώστε να γίνει ο συνολικός προγραμματισμός. Πάντως η ΔΕΗ δέχτηκε να καλύψει με δικούς της πόρους την υπογειοποίηση των δικτύων στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Τέλος στο μόνο που κατέληξαν οι δύο πλευρές είναι να κλείσει μια παλιά εκκρεμότητα: Κάθε Σεπτέμβρη η ΔΕΗ θα δίνει δωρεάν στους δήμους τα μητρώα με τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να επικαιροποιήσουν τα αρχεία των δήμων για τη χρέωση των δημοτικών τελών. ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 60

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ÄÑÏÌÙÍ ÙÑÉÓ ÑÇÌÁÔÁ ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ôï ÕÐÅ ÙÄÅ åê þñçóå ôçí áñìïäéüôçôá ü é üìùò êáé ôïõò ðüñïõò Αρνείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ασκήσει την αρμοδιότητα της συντήρησης των δρόμων πλην των εθνικών που εκχωρήθηκε στους δήμους με νόμο του ΥΠΕΧΩΔΕ από την 1 Ιανουαρίου 2008, καθώς δε υπάρχει πρόβλεψη για την ε- ξασφάλιση των αντίστοιχων πόρων και προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη. Το θέμα της συντήρησης των δρόμων συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, όπου και αποφασίστηκε να εξαντληθεί κάθε ένδικο μέσο, προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις. Ήδη σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας έχει κάνει ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με το επιχείρημα της αντισυνταγματικότητας του νόμου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε ότι αφορά το κόστος συντήρησης των δρόμων, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 60 εκ. ευρώ, αλλά οι δήμαρχοι επιμένουν ότι πρέπει πρώτα να επιμετρηθεί το οδικό δίκτυο, του οποίου αναλαμβάνουν την ευθύνη συντήρησης και ακολούθως να κοστολογηθεί η αρμοδιότητα. Εκτός από την έλλειψη πόρων για τη συντήρηση των δρόμων, οι δήμαρχοι εκφράζουν φόβους ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με σωρεία μηνύσεων και με ποινικές και αστικές ευθύνες, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι μαζί με τη συντήρηση των δρόμων οι δήμοι αναλαμβάνουν και την αποκατάσταση του οδοστρώματος ύστερα α- πό τροχαία δυστυχήματα. Έργο, για το οποίο δεν διαθέτουν ούτε καν τα απαραίτητα μηχανήματα, όχι μόνο οι μικροί αλλά ούτε και οι μεγάλοι δήμοι. 61 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

8 ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ôïõ ÇËÉÁ ÌÐÅÍÅÊÏÕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ôï áäéýîïäï ïäçãåß óôç äéêáéïóýíç Σε απόλυτο αδιέξοδο έχει περιέλθει το θέμα της από το νόμο προβλεπόμενης μεταβίβασης των κρατικών Λιμενικών Ταμείων στην αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των εθνικών λιμένων, μετά την πρόσφατη άκαρπη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΚΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Ν. Κακλαμάνη, με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Βουλγαράκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε στο Δ.Σ. της Ένωσης ο κ. Κακλαμάνης, τελικώς δεν επήλθε σύγκλιση μεταξύ των δύο μερών ώστε να αρθούν τα εμπόδια και να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Κατόπιν τούτων εξουσιοδοτήθηκε η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΚΕ να διερευνήσει τη δυνατότητα προσφυγής σε ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και στο ΣτΕ. Τι προβλέπει η νομοθεσία Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, από το 1999 η νομοθεσία προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία τους ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων, κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, των πόρων και δικαιωμάτων των κρατικών Λιμενικών Ταμείων σε αυτά. Υπέρ αυτού άλλωστε, συνηγορεί και ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (άρθρο 244), όπου ρητώς αναφέρεται ότι οι αρμοδιότητες των Λιμενικών Ταμείων περνούν πλέον στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ, ενώ το ίδιο έχει γνωμοδοτήσει από το 2005, ομόφωνα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Παρόλα αυτά το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όλα αυτά τα χρόνια αγνοούσε επιδεικτικά και τη σχετική νομοθεσία και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, ενώ δεν έλειψαν, εκ μέρους του και τα σενάρια για την επαναφορά στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς - παρά τη ρητή Συνταγματική απαγόρευση για μεταφορά αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης στο κράτος - με το πρόσχημα «της ανικανότητας των δήμων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και στις ευρωπαϊκές λειτουργίες». Η κωλυσιεργία εκ μέρους των αρμόδιων υ- πουργείων και η καθυστέρηση έκδοσης των απαραίτητων Π.Δ., το αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των λιμανιών, αλλά και τα προβλήματα συνεργασίας των ΟΤΑ με τις λιμενικές αρχές και του αρμόδιου υπουργείου, έχουν δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στην ίδια τη λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, αλλά και στη λειτουργία και την ανάπτυξη των ίδιων των πόλεων. Τι ζητά σήμερα η ΚΕΔΚΕ Αυτή ακριβώς τη χαώδη κατάσταση που έχει πλέον δημιουργηθεί παρουσίασε και η αντιπροσωπία της ΚΕΔΚΕ κατά τη συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθιστώντας του σαφή τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα το διεκδικητικό πλαίσιο της ΚΕΔΚΕ περιλαμβάνει τα εξής αιτήματα: Με ερμηνευτική διάταξη να οριστεί ότι «με την έκδοση του ιδρυτικού Π.Δ. και τον ορισμό των μελών της διοίκησης του νέου νομικού προσώπου του Λιμενικού Ταμείου, αυτό αυτοδίκαια υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του υφιστάμενου νομικού προσώπου κατά την έκταση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων χωρίς να προσαπαιτείται η έκδοση Π.Δ. περί καταργήσεως του υφιστάμενου λιμενικού ταμείου». Να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να ισχυροποιηθεί η λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, να αρθούν τα σημερινά εμπόδια, όπως στην ε- κτέλεση έργων μη εθνικού επιπέδου εντός ζώνης λιμένα, ή έργων συντήρησης λιμανιών - καθώς και να ξεκαθαριστεί το υφιστάμενο καθεστώς των παραχωρήσεων στις Χερσαίες Ζώνες των λιμανιών. Να στελεχωθούν τα Λιμενικά Ταμεία με το αναγκαίο και ικανό προσωπικό. Σε ότι αφορά τα λιμάνια εθνικής σημασίας η ΚΕΔΚΕ έχει ζητήσει να συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση στη διαχείριση των λιμανιών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε ότι οι δίκαιες διεκδικήσεις της ΚΕΔΚΕ δεν ήρθαν ως κεραυνός εν αιθρία. Ήδη από τις 27/12 του περασμένου έτους ο πρόεδρος της Ένωσης Ν. Κακλαμάνης είχε ενημερώσει με σαφήνεια τον αρμόδιο υπουργό για τις θέσεις των αιρετών, με επιστολή που του είχε αποστείλει και στην οποία συμπεριέλαβε και διευκρινιστικό κείμενο της Νομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΚΕ. Στην επιστολή ο κ. Κακλαμάνης, σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος του ανέφερε μεταξύ άλλων : «Γνωρίζουμε πολύ καλά τις απόψεις της γραφειοκρατίας του υπουργείου. Είναι αυτές που τροφοδότησαν τα προηγούμενα χρόνια σκληρές δημόσιες αντιπαραθέσεις με τον προκάτοχό σου αλλά και με «εντολοδόχους Περιφερειάρχες και που στο τοπικό ε- πίπεδο, σε πολλά λιμάνια της χώρας, τροφοδοτούν με συγκρούσεις τα τοπικά ΜΜΕ και δημιουργούν στον πολίτη τις χειρότερες των εντυπώσεων». Επειδή, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη τα δημοτικά λιμενικά ταμεία αποτελούν «μία α- πό τις κατακτήσεις της Αυτοδιοίκησης», επιθυμία της ΚΕΔΚΕ αποτελούσε να υπάρξει μία οριστική λύση στο πρόβλημα «με διάλογο και συνεννόηση, χωρίς την παρέμβαση του ΣτΕ». Η προσφυγή στη δικαιοσύνη μοναδική λύση Δυστυχώς όμως οι τελευταίες εξελίξεις απέδειξαν ότι δεν απομένει διαφορετικός δρόμος για την Αυτοδιοίκηση, εκτός από αυτόν της Δικαιοσύνης. Πολλώ δε μάλλον, αφού σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνονται επε- ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 62

9 ÄÇÌÏÔÉÊÁ ËÉÌÅÍÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ ÑÅÐÏÑÔÁÆ κτατικές διαθέσεις των κατά τόπους Οργανισμών Λιμένων, οι οποίοι επιχειρούν να οικοδομήσουν τις χερσαίες ζώνες. Το πρόβλημα λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις α- φού δεν αφορά μόνο τις πόλεις των μεγάλων, εθνικών λιμανιών αλλά και τους μικρότερους, περιφερειακούς, παραλιακούς δήμους. Και σε αυτούς τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία δεν έχουν λάβει ακόμα τα περιουσιακά στοιχεία, τους πόρους, τα δικαιώματα με τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των παλαιών Λιμενικών Ταμείων που καταργούνται. Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος αξίζει να επισημάνουμε τι ανέφεραν δύο δήμαρχοι μεγάλων λιμανιών, οι κ.κ. Α. Φούρας και Γ. Κουράκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης αντίστοιχα, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ. Και οι δύο, μίλησαν για επιχείρηση πολεοδόμησης της παραλιακής ζώνης των δήμων τους και έκαναν γνωστή την απόφασή τους να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενημερώνοντας μάλιστα ότι αντίστοιχη είναι η πρόθεση και άλλων αιρετών που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Σύμφωνα με τον κ. Κουράκη, στον δήμο Η- ρακλείου επιχειρήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. σε τ.μ Χερσαίας Ζώνης να εγκριθεί η ανοικοδόμηση τ.μ. κτισμάτων για «λειτουργίες πόλης» αλλά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, την έ- γκριση και τον έλεγχο των δημοτικών αρχών. Ο δήμος αντέδρασε και πέτυχε τελικά την ματαίωσή της, ως μη σύμφωνη με την Πολεοδομική Νομοθεσία. Επιπλέον, ο δήμαρχος ζητά τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα, με στόχο να περιοριστεί ο Οργανισμός Λιμένα στο χώρο που προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, η πολιτική που ακολουθεί ο εν λόγω φορέας έχει στόχο την δημιουργία οικοπεδικών υπεραξιών στις λιμενικές ζώνες, με έγκριση για νέες χρήσεις και υψηλούς συντελεστές δόμησης προκειμένου να μετατραπούν σε οικοδομικά «φιλέτα». Οι εκτάσεις ωστόσο, σημειώνει, έχουν παραχωρηθεί στις Οργανισμούς για να διαχειρίζονται αποκλειστικά για λιμενικές εργασίες όπως οι προβλήτες, οι αποβάθρες, οι αιγιαλοί κ.λπ. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και ο δήμαρχος της Πάτρας κ. Α. Φούρας, ο οποίος τόνισε ότι ό- λη η χερσαία ζώνη του λιμανιού περίπου 7 χιλιομέτρων και εντός του αστικού χώρου, μετατρέπεται σε οικοδομικά τετράγωνα και παρά την μείωση του συντελεστή δόμησης από 2,4 σε 0,8 σχεδιάζονται κτήρια ύψους 15 μέτρων. Ο κ. Φούρας κατήγγειλε μάλιστα ότι το Εθνικό Συμβούλιο Αξιοποίησης Λιμένων (ΕΣΑΛ) «δεν συζητάει με κανέναν και φτιάχνει όρους δόμησης». «Δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ότι μπορεί να γίνεται σπέκουλα γης στην πλάτη των πόλεων». Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις δημάρχων μικρότερων πόλεων που διαθέτουν λιμάνια, αυτή τη φορά για τα Λιμενικά Ταμεία. «Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μπορεί να λειτουργεί αλλά δεν έχει ο δήμος την ακίνητη περιουσία» ήταν η θέση που διατυπώθηκε. Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του δημάρχου Αμφιλοχίας Απόστολου Κοιμιστή, που και αυτός θεωρεί την προσφυγή στη δικαιοσύνη ως μοναδική λύση. «Η κατάσταση και η εικόνα που επικρατεί είναι άθλια. Δεν νοείται να υπάρχει κράτος που δεν εφαρμόζει το νόμο» λέει και προσθέτει πως «το λιμενικό ταμείο έχει παρατήσει ασύδοτη την παραλία». «Ο χερσαίος λιμενικός χώρος της παραλίας της Αμφιλοχίας έχει αφεθεί στην τύχη του, δεν γίνονται έργα και μάλιστα σε μία εξόχως τουριστική πόλη, όπως η Αμφιλοχία», τονίζει ο κ. Κοιμιστής, διευκρινίζοντας ότι «το μόνο που ζητάμε είναι η ευταξία, η εποπτεία και η καθαριότητα στο χώρο»! Λιμενικά Ταμεία που δεν έχουν καταργηθεί Περιφέρεια Ηπείρου Λ.Τ. Πρεβέζης Λ.Τ. Άρτας Περιφέρεια Θεσσαλίας Λ.Τ. Ν. Σκοπέλου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Λ.Τ. Ν. Λευκάδας Λ.Τ. Ν. Κεφαλληνίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλλάδας Λ.Τ. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Λ.Τ. Ν. Φωκίδας Περιφέρεια Πελοποννήσου Λ.Τ. Μεσσηνίας Λ.Τ.Λακωνίας Λ.Τ. Ν.Κορινθίας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Λ.Τ. Ν. Σάμου Λ.Τ. Ν. Χίου Περιφέρεια Κρήτης Λ.Τ. Ν. Ηρακλείου Λ.Τ. Ν.Λασιθίου Λ.Τ. Ν. Χανίων 63 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ 1 Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα Δέσποινα Τωμαδάκη Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ ΤιείναιοιΣυμπράξεις;

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα