ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ u 4.1 Τύποι καλωδίων Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών Ομοαξονικό καλώδιο Καλώδιο οπτικών ινών. u 4.2 τοπολογίες τοπικών δικτύων. u 4.3 Πρότυπα τοπικών δικτύων Έλεγχος λογικής σύνδεσης (LLC-IEEE 802.2) Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Πρότυπο ΙΕΕΕ Αρτηρία με κουπόνι Πρότυπο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι Σύγκριση τοπικών δικτύων.

3 4.1 Τύποι καλωδίων u Υπάρχουν πολλοί τύποι καλωδίων σήμερα που χρησιμοποιούνται στα τοπικά δίκτυα υπολογιστών. u Διαιρούνται όμως σε τρεις βασικές κατηγορίες: Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών (Twisted pair). Ομοαξονικά καλώδια (Coaxial cable). Καλώδια οπτικών ινών (Fiber optics cable)

4 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Τα καλώδια αυτά είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα σε τοπικά δίκτυα Η/Υ. u Αποτελούνται από τέσσερα ζεύγη συνεστραμμένων χάλκινων αγωγών. u Ο κάθε αγωγός καλύπτεται από μονωτικό περίβλημα με ειδικό χρωματικό κώδικα και υπάρχει εξωτερικό μονωτικό περίβλημα το οποίο καλύπτει και τα τέσσερα ζευγάρια αγωγών. u Υπάρχουν σε διάφορες ποικιλίες θωρακισμένα και αθωράκιστα

5 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

6 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u UTP (Unshielded Twisted Pair). u Αθωράκιστο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών. u Αποτελείται από τέσσερα ζευγάρια συνεστραμμένων χάλκινων αγωγών καλυπτόμενων από μονωτικό περίβλημα. u Τα τέσσερα ζεύγη καλύπτονται από εξωτερικό μονωτικό περίβλημα

7 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

8 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u FTP (Foiled Twisted Pair). u Θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών με τη χρήση φύλλου αλουμινίου. u Αποτελείται από τέσσερα ζεύγη συνεστραμμένων χάλκινων αγωγών καλυπτόμενων από μονωτικό περίβλημα. u Κάτω από το εξωτερικό περίβλημα υπάρχει φύλλο αλουμινίου για την θωράκιση του καλωδίου. u Σε επαφή με το περίβλημα αλουμινίου υπάρχει γυμνό καλώδιο από συνεστραμμένες ίνες, το οποίο λειτουργεί ως γείωση του φύλου αλουμινίου και ονομάζεται καλώδιο γείωσης (drain wire)

9 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

10 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u STP (Shielded Twisted Pair). u Θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών με την χρήση μεταλλικού πλέγματος. u Αποτελείται από τέσσερα ζεύγη συνεστραμμένων χάλκινων αγωγών καλυπτόμενων από μονωτικό περίβλημα. u Κάτω από το εξωτερικό περίβλημα υπάρχει επικασιτερομένο μπλενταζ χαλκού για την θωράκιση του καλωδίου. u Για την γείωση του πλέγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυμνό καλώδιο ή να συστραφεί στην άκρη το ίδιο το πλέγμα

11 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

12 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Διάφοροι τύποι θωρακισμένων καλωδίων (S/FTP, S/STP). u Υπάρχουν διάφοροι τύποι θωρακισμένων καλωδίων, στους οποίους χρησιμοποιείται συνδυασμός των παραπάνω θωρακίσεων ή θωράκιση σε κάθε ζεύγος. u S/FTP (Shielded / Foiled Twisted Pair) το οποίο χρησιμοποιεί και τα δύο είδη θωρακίσεων. u S/STP (Screened / Shielded Twisted Pair) το οποίο χρησιμοποιεί θωράκιση πλέγματος συνολικά και θωράκιση αλουμινίου σε κάθε ζεύγος

13 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών Preparation of a Shielded Twisted Pair Copper Cable

14 Twisted pair From Wikipedia, the free encyclopedia Old name UTP STP FTP S-STP S-FTP New name U/UTP U/FTP F/UTP S/FTP SF/UTP cable screening pair shielding none none none foil foil none braiding foil foil, braiding none

15 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Χαρακτηριστικά και επιδόσεις. u Τα κύρια χαρακτηριστικά για καλώδια συνεστραμμένων ζευγών είναι : Το πάχος του χαλκού, που χρησιμοποιείται στο καλώδιο (συμπαγής χαλκός solid wire, ή ίνες χαλκού stranded wire). Η σύνθετη αντίσταση. Η συχνότητα συστροφής των καλωδίων στο ζεύγος (twist pitch). Το είδος της μόνωσης των καλωδίων (insulation type). Και το είδος του εξωτερικού περιβλήματος (sheath material)

16 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Υπάρχουν πολλά πρότυπα που μας δίνουν τις προδιαγραφές των καλωδίων. u Το ποιο σημαντικό είναι το ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α (Electronic Industry Association / Telecommunications Industry Association). u Τα πρότυπα ορίζουν την κατηγοριοποίηση των καλωδίων ανάλογα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά τους στις υψηλές συχνότητες

17 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Θόρυβος u Διάφορες ηλεκτρικές συσκευές προκαλούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία επιδρούν στους αγωγούς των καλωδίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θόρυβος και λάθη στην μετάδοση των δεδομένων. u Υποθέτουμε ότι έχουμε θόρυβο στο καλώδιο, η συστροφή των καλωδίων στο κάθε ζευγάρι αγωγών προκαλεί την αλληλεπίδραση των δύο πεδίων με αποτέλεσμα να μπορούμε εύκολα να αποσβέσουμε την παρεμβολή. u Αυτό είναι γνωστό σαν Ισοσταθμισμένη Γραμμή Μετάδοσης ( Balanced Transmission Line)

18 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

19 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών Ο θόρυβος προστίθεται ισομερώς στον καθένα από τους δύο αγωγούς του ζεύγους, εκτελώντας την διαφορά έχουμε το καθαρό σήμα. 1V+N-(-1V+N)=> 1V+N+1V-N=> 2V

20 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Πρόσθετο αποτέλεσμα αυτής της συστροφής είναι ότι προκύπτει ελαχιστοποιημένη εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το καλώδιο, η οποία μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν περνούν σήματα με μεγάλη συχνότητα όπως αυτά του τοπικού δικτύου

21 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Εξασθένηση. u Ένα άλλο μέγεθος, που θα μας απασχολήσει σχετικά με τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών είναι η εξασθένηση (attenuation). Και προκαλείται από τρεις παράγοντες. u Το υλικό των αγωγών (χαλκός). Το οποίο έχει συγκεκριμένη ωμική αντίσταση και δημιουργεί απώλειες (7,35mm με τυπική αντίσταση για συχνότητες μετάδοσης δεδομένων στα 100 Ohm). u Το διηλεκτρικό, το οποίο χρησιμοποιείται, για να περικλείσει τους αγωγούς

22 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Το επιδερμικό φαινόμενο (skin effect). Το οποίο συμβαίνει όταν ρεύμα υψηλής συχνότητας περνά από έναν αγωγό. Τότε η μεγαλύτερη πυκνότητά του συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του αγωγού, με συνέπεια να αυξάνεται η απώλεια. u Το φαινόμενο είναι εντονότερο όσο αυξάνεται η συχνότητα του διερχόμενου ρεύματος. u Η εξασθένηση μας καθορίζει και το μέγιστο μήκος χρήσης αυτών των καλωδίων, χωρίς να μεσολαβεί ενεργός εξοπλισμός και σύμφωνα με το πρότυπο 568Α η μέγιστη απόσταση είναι 100m

23 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Η εξασθένηση μετρείται σε db και δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποια επιτρεπόμενα όρια ανά κατηγορία καλωδίου. u Υπάρχει ειδική κατηγορία καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών, στην οποία αντί για συμπαγή χαλκό χρησιμοποιούνται ίνες χαλκού. Στην περίπτωση αυτή λόγω του επιδερμικού φαινομένου παρατηρείται αυξημένη εξασθένηση του σήματος. u Τα καλώδια όμως αυτά είναι εύκαμπτα και υπάρχουν πολλοί λόγοι, που μας αναγκάζουν να τα χρησιμοποιούμε σε καλωδιώσεις

24 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Παραδιαφωνία (Near End Cross Talk, NEXT). u Ένα ακόμα σημαντικό μέγεθος, το οποίο επηρεάζει την απόδοση των καλωδίων είναι η παραδιαφωνία, η οποία προκαλείται μεταξύ των κοντινών άκρων δύο συνεστραμμένων ζευγών. u Μπορούμε να πετύχουμε μείωση του παραπάνω μεγέθους με θωράκιση του κάθε ζεύγους, η οποία απομονώνει τα πεδία, που προκαλούνται από το κάθε ζεύγος ή με τη χρήση μεγαλύτερης συχνότητας περιστροφής των καλωδίων στο κάθε ζεύγος. u Το μέγεθος αυτό μετρείται σε db. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος αυτό τόσο καλύτερη απομόνωση πετυχαίνετε μεταξύ των καλωδίων

25 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

26 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Παραδιαφωνία παρατηρείται επίσης μεταξύ των μακρινών άκρων καλωδίων. u Στην περίπτωση αυτή καλείται (Far End Cross Talk, FEXT)

27 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

28 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών u Λόγος εξασθένησης προς παραδιαφωνία (Attenuation to Cross Talk Ratio, ACR). u Ο λόγος εξασθένησης προς παραδιαφωνία NEXT είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής ΝΕΧΤ και της εξασθένησης του σήματος, και εκφράζει τη διαφορά της στάθμης του χρήσιμου σήματος το οποίο φθάνει στο δέκτη, από τη στάθμη του θορύβου που εισάγεται στο σήμα εξαιτίας της παραδιαφωνίας. u Σύμφωνα με τα παραπάνω, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του λόγου ACR τόσο καλύτερη θεωρείται η απόδοση του συγκεκριμένου καλωδίου

29 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών Most common cable categories From Wikipedia, the free encyclopedia

30 4.1.2 Ομοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable) u u u u u u Το ομοαξονικό καλώδιο είναι το πρώτο καλώδιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα τοπικά δίκτυα. Σήμερα υπάρχουν ελάχιστα δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου καλώδια. Το ομοαξονικό καλώδιο παίρνει το όνομά του από την κατασκευή του. Αποτελείται από κεντρικό χάλκινο αγωγό, ο οποίος περικλείεται από μονωτική πλαστική ύλη, την οποία καλούμε διηλεκτρικό. Γύρο από το διηλεκτρικό και ομοαξονικά τοποθετημένη ως προς τον κεντρικό αγωγό βρίσκεται θωράκιση από μεταλλικό πλέγμα ή φύλο αλουμινίου. Στην περίπτωση του αλουμινίου, υπάρχει και γυμνό καλώδιο γείωσης (drain wire). Το καλώδιο, τέλος, περικλείεται από εξωτερικό μονωτικό περίβλημα

31 4.1.2 Ομοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable)

32 4.1.2 Ομοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable) u Γενικά χρησιμοποιούνται δύο τύποι ομοαξονικού καλωδίου στα τοπικά δίκτυα : u Το thicknet (παχύ) και το thinnet (λεπτό). Η σύνδεσή τους είναι διαφορετική. u Επειδή ή θωράκιση είναι γειωμένη, το ομοαξονικό καλώδιο δεν επηρεάζεται εύκολα από εξωτερικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Κατά συνέπεια, εξασφαλίζει τη μετάδοση σημάτων με καλή προφύλαξη ως προς το θόρυβο. u Παρουσιάζει, επίσης, χαμηλή εξασθένιση σήματος στις συχνότητες μετάδοσης δεδομένων. Με ταχύτητες μετάδοσης 10 Mbps έχουμε 500 m κάλυψη με το thicknet και 185 m με το thinnet

33 4.1.2 Ομοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable) u Λόγω της καλής θωράκισης του και της χαμηλής εξασθένισης του σήματος καθώς και του χαμηλού κόστους εγκατάστασης, το ομοαξονικό καλώδιο και στους δύο τύπους, χρησιμοποιήθηκε ευρέως μέχρι περίπου τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας σε καλωδιώσεις τοπικών δικτύων. u Αργότερα αντικαταστάθηκε από τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών

34 4.1.2 Ομοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable)

35 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Ένα άλλο αρκετά συνηθισμένο καλώδιο είναι η οπτική ίνα. u Χρησιμοποιείται, κυρίως, όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και όπου απαιτούνται αυξημένοι ρυθμοί μετάδοσης. u Στο κέντρο του καλωδίου υπάρχει η οπτική ίνα, η οποία κατασκευάζεται από γυαλί ικανό να μεταφέρει φωτεινή δέσμη συγκεκριμένου μήκους κύματος με πολύ λίγες απώλειες. u Την οπτική ίνα περιβάλλει ειδική επίστρωση υλικού με μικρότερο δείκτη διάθλασης από το υλικό της ίνας, το οποίο ονομάζεται cladding ή buffer

36 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

37 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Η εξωτερική επίστρωση cladding βοηθά στη συνεχή ανάκλαση της φωτεινής δέσμης, η οποία θα πρέπει να πέσει μέσα στην οπτική ίνα με γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από την οριακή, αλλιώς θα έχουμε διάθλαση στην εξωτερική επίστρωση. u Με αυτό τον τρόπο η οπτική ίνα εγκλωβίζει τη δέσμη του φωτός και την οδηγεί στην άκρη της

38 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

39 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) Fiber optic cables How they work

40 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Την επίστρωση περιβάλλει δέσμη συνθετικών ινών, οι οποίες έχουν στόχο την προστασία της ίνας από πιθανά τραβήγματα, όπου είναι επικίνδυνο να σπάσει το γυαλί που αποτελεί τον πυρήνα της ίνας. u Όλα τα παραπάνω περικλείονται σε εξωτερικό πλαστικό περίβλημα όμοιο με αυτό των καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών. u Ο τρόπος αναφοράς των μεγεθών για τις οπτικές ίνες είναι να αναφέρουμε πρώτα τη διάμετρο του πυρήνα και στην συνέχεια τη διάμετρο της επίστρωσης. Οι μετρήσεις γίνονται σε μm (10-6 ). u Τυπικά μεγέθη 50/125, 62,5/125, 85/125, 100/140. u Η ολική διάμετρος φτάνει τα 900μm

41 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

42 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

43 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Τρόποι εκπομπής και μετάδοσης στις οπτικές ίνες. u Η εκπομπή του οπτικού σήματος σε οπτική ίνα γίνεται από πηγή LED (Light Emitting Diode), ή LASER (Light Amplification by Stimulated Emission off Radiation). u Και μήκη κύματος που ποικίλουν από 800nm μέχρι 1500nm. u Από τον τρόπο μετάδοσης του σήματος οι ίνες διακρίνονται σε : Πολύτροπες. u Διακριτού δείκτη. Βαθμιαίου δείκτη. Και μονότροπες

44 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Πολύτροπες οπτικές ίνες (Multimode fiber optics). u Η αρχή μετάδοσης σε πολύτροπη οπτική ίνα είναι ότι οι διάφορες ακτίνες του οπτικού σήματος ανάλογα με την είσοδο τους στην οπτική ίνα ταξιδεύουν ανακλώμενες υπό διαφορετικές γωνίες. u Αυτός ο τρόπος ονομάζεται πολύτροπος (multimode), επειδή έχουμε πολλούς δρόμους μετάδοσης, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές γωνίες ανάκλασης

45 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

46 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Οι πολύτροπες οπτικές ίνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις διακριτού βήματος (step index) και τις βαθμιαίου βήματος (graded index). u Οπτική ίνα διακριτού δείκτη (step index). u Στις ίνες αυτές συμβαίνει απότομη μεταβολή του δείκτη διάθλασης μεταξύ της κεντρικής ίνας και του υλικού επίστρωσης

47 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Οπτική ίνα βαθμιαίου δείκτη (graded index). u Οι ίνες αυτές χαρακτηρίζονται από βαθμιαία μεταβολή του δείκτη διάθλασης του υλικού της κεντρικής ίνας. u Συμβαίνει βαθμιαία μείωση όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο προς την εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού

48 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Μονότροπες οπτικές ίνες (single mode fiber optics). u Στις μονότροπες οπτικές ίνες η διάμετρος της κεντρικής ίνας είναι πολύ μικρή και πλησιάζει περίπου το επίπεδο του μήκους κύματος του εκπεμπόμενου σήματος u Στην περίπτωση αυτή, έχουμε έναν μόνο δυνατό τρόπο μετάδοσης του οπτικού σήματος, τον αξονικό (ευθεία)

49 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

50 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

51 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Χαρακτηριστικά και επιδόσεις. u Οι επιδόσεις μιας οπτικής ίνας συνδέονται με τον τρόπο μετάδοσης του σήματος στην ίνα. Το μήκος κύματος είναι για τις μονότροπες από 1310 nm 1550 nm και στις πολύτροπες από 850 nm 1300 nm. u Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι για δεδομένη εγκατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ένας τρόπος μετάδοσης και μόνο ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος από τις πηγές σε όλη την έκταση της εγκατάστασης. u Οι οπτικές ίνες μπορούν να μεταφέρουν σήματα με πολύ μεγάλο εύρος ζώνης σε μεγάλες αποστάσεις με πολύ μικρή εξασθένιση. Πολύτροπες μπορούν να υπερβούν τα 3Km και στις μονότροπες τα 10 Km

52 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Οι παράγοντες που περιορίζουν τις παραπάνω αποστάσεις μετάδοσης είναι : Το εύρος ζώνης της πηγής και του δέκτη των σημάτων σε μια οπτική ίνα. Η χρωματική διασπορά του μεταδιδόμενου σήματος μέσα στην οπτική ίνα. Η οποία αυξάνεται με την απόσταση και εξασθενίζει το σήμα. Η χρήση συνδέσμων και διακλαδωτών στην πορεία των οπτικών ινών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους στις πολύτροπες από τις μονότροπες. u Επίσης στις πολύτροπες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους πηγές LED ενώ στις μονότροπες μόνο LASER

53 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u u u u u u Τύποι οπτικών ινών. Τα καλώδια οπτικών ινών περιέχουν από 1 36 οπτικές ίνες. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα καλώδια με ζυγό αριθμό οπτικών ινών για την επικοινωνία των full duplex κυκλωμάτων. Θα ξεχωρίσουμε δύο τύπους καλωδίων ως προς την κατασκευή τους. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε οπτικές ίνες που έχουν την σύνθεση που ξέρουμε (πυρήνας, επίστρωση, συνθετικές ίνες, μονωτικό περίβλημα) όπου η κάθε μια αποτελεί ξεχωριστό καλώδιο. Μέσα στο κεντρικό καλώδιο υπάρχουν και καλώδια ενίσχυσης και στρογγυλοποίησης του όλου σχήματος. Όλα αυτά περικλείονται από εξωτερικό περίβλημα. Αυτή η κατασκευή είναι γνωστή σαν Tight Buffer

54 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

55 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Παρόμοιας κατασκευής είναι και τα εύκαμπτα καλώδια, που χρησιμοποιούμε για τη σύνδεση με τον ενεργό εξοπλισμό (Optical patch cords). u Αυτά αποτελούνται από δύο καλώδια ενωμένα στο εξωτερικό τους, το κάθε ένα από τα οποία περιέχει οπτική ίνα από πλαστικό. u Patch cable From Wikipedia, the free encyclopedia

56 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

57 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable) u Στην δεύτερη περίπτωση, έχουμε τις οπτικές ίνες με την επίστρωση τους να είναι τοποθετημένες ελεύθερα μέσα στο καλώδιο και περικλείονται από εξωτερικό περίβλημα, αφού πρώτα τοποθετηθεί μέσα στο καλώδιο επίστρωση από συνθετικές ίνες για την ανθεκτικότητα του καλωδίου. u Γνωστή σαν Loose Buffer

58 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών (Fiber optics cable)

59 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u u u u u u u u u Τα κύρια χαρακτηριστικά των τοπικών δικτύων είναι τα παρακάτω : Πολλά συστήματα (π.χ. υπολογιστών) έχουν πρόσβασή στο ίδιο φυσικό μέσο. Διακρίνονται για το υψηλό συνολικό εύρος ζώνης, που προσφέρουν σε σχέση με τα άλλα. Χαμηλή καθυστέρηση. Χαμηλός ρυθμός λαθών. Δυνατότητα για εκπομπή Broadcast και Multicast. Δεν έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν μεγάλη γεωγραφική κάλυψη. Ο αριθμός των σταθμών, που έχουν πρόσβαση στο ίδιο φυσικό μέσο, δεν υπερβαίνει τις μερικές εκατοντάδες. Ανήκουν σε οργανισμό ή επιχείρηση. (είναι ιδιωτικά)

60 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Οι πλέον διαδεδομένες τοπολογίες τοπικών δικτύων είναι : Τοπολογία αρτηρίας (Bus Topology). Τοπολογία δακτυλίου (Ring Topology). Τοπολογία αστέρα (Star Topology). u Μπορούμε να σχηματίσουμε και νέες τοπολογίες δικτύων με το συνδυασμό των βασικών. u Οι ποιο συνηθισμένες είναι : Η τοπολογία δένδρου (Tree Topology). Η τοπολογία αστέρα δακτυλίου

61 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Τοπολογία Αρτηρίας. u Οι σταθμοί εργασίας συνδέονται σε κοινό διαμοιραζόμενο επικοινωνιακό φυσικό μέσο. Η σύνδεση γίνεται με τη βοήθεια συσκευών. u Τα πλαίσια, που στέλνει ένας σταθμός εργασίας, διαδίδονται κατά μήκος όλου του καναλιού. u Οι σταθμοί εργασίας που συνδέονται στο μέσο, αναγνωρίζουν τα πλαίσια, που προορίζονται για αυτούς, με βάση την διεύθυνση προορισμού

62 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων

63 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Επειδή τα πλαίσια διατρέχουν όλο το φυσικό μέσο, επηρεάζονται από παράγοντες, όπως η ταχύτητα μετάδοσης του μέσου και η χαρακτηριστική του αντίσταση. u Η ισχύς σήματος ενός σταθμού, που εκπέμπει, είναι υψηλότερη στους γειτονικούς σταθμούς εργασίας, σε σχέση με αυτή που λαμβάνουν οι σταθμοί αυτοί που απέχουν αρκετά από αυτόν

64 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Επίσης πρέπει να γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός του τρόπου, που συνδέονται οι σταθμοί εργασίας στο φυσικό μέσο, ώστε να μην περιορίζουν την ισχύ των σημάτων. u Έτσι, υπάρχουν περιορισμοί για το μέγιστο μήκος του φυσικού μέσου και για τον αριθμό των σταθμών εργασίας που μπορούμε να συνδέσουμε. u Γενικά παρουσιάζουν μικρή πολυπλοκότητα και η απόδοση τους είναι καλή, όταν έχουμε μικρά φορτία κίνησης, η απόδοσή τους μειώνεται γρήγορα με την αύξηση του φορτίου

65 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Τοπολογία Δακτυλίου (Ring Topology). u Στην τοπολογία αυτή υπάρχει κλειστή διαδρομή του φυσικού μέσου και οι σταθμοί εργασίας συνδέονται διαδοχικά σημείο προς σημείο. u Τα πλαίσια μεταδίδονται κατά «κυκλικό» τρόπο και κάθε σταθμός εργασίας πρέπει να αναγνωρίζει τα πλαίσια που προορίζονται γι αυτόν, με βάση τη διεύθυνση προορισμού των πλαισίων. u Η ροή της πληροφορίας γίνεται προς μία κατεύθυνση μόνο. Υπάρχει, όμως, και η περίπτωση υλοποίησης με διπλό δακτύλιο όπου η πληροφορία μπορεί να ρέει σε αντίθετες κατευθύνσεις σε καθένα από τους δύο δακτυλίους

66 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων

67 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Γενικά παρουσιάζουν αυξημένη πολυπλοκότητα. u Κύριο χαρακτηριστικό της τοπολογίας είναι, ότιηαπόδοσή τους παραμένει σταθερή κάτω από μεγάλα φορτία και ότι με την αύξηση του φορτίου δεν παρατηρείται αναλογική αύξηση στην μέση καθυστέρηση μετάδοσης των πλαισίων. u Μειονέκτημα ότι εάν χαλάσει ένας υπολογιστής καταρρέει όλο το δίκτυο

68 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Τοπολογία αστέρα (Star Topology). u Οι σταθμοί εργασίας συνδέονται με μία κεντρική μονάδα εξυπηρέτησης. u Η αξιοπιστία του δικτύου καθορίζεται άμεσα από την κεντρική μονάδα εξυπηρέτησης, η βλάβη της οποίας, οδηγεί στην κατάρρευσή του δικτύου. u Η επέκταση του δικτύου καθορίζεται από το μέγιστο αριθμό των σταθμών εργασίας, που μπορεί να υποστηρίξει η κεντρική μονάδα

69 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων STAR 1 STAR

70 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Ο ρόλος της κεντρικής μονάδας εξυπηρέτησης σε μια τοπολογία δικτύου αστέρα όσον αφορά τον τρόπο ελέγχου του δικτύου μπορεί να διαφέρει όπως: u Ο πλήρης έλεγχος του δικτύου γίνεται από την κεντρική μονάδα εξυπηρέτησης. Ο κόμβος είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες προώθησης στο δίκτυο. u Ο έλεγχος βρίσκεται σε έναν από τους σταθμούς εργασίας του δικτύου και ο κεντρικός κόμβος λειτουργεί μόνο σαν διακόπτης μεταγωγής μεταξύ των σταθμών εργασίας

71 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Ο έλεγχος του δικτύου είναι ισοκατανεμημένος στους σταθμούς εργασίας και ο κεντρικός κόμβος του δικτύου είναι υπεύθυνος για την δρομολόγηση των μηνυμάτων και την αποφυγή συγκρούσεων κατά την επικοινωνία των σταθμών εργασίας

72 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Τοπολογία δένδρου. u Είναι ο συνδυασμός της τοπολογίας αστέρα και αρτηρίας. u Το δίκτυο έχει κεντρικό κόμβο και σε αυτόν συνδέονται δίκτυα με τοπολογία αρτηρίας. u Η συνολική τοπολογία μοιάζει με ανεστραμμένο δένδρο με κλαδιά δίκτυα τύπου αρτηρίας και ρίζα τον κόμβο. u Είναι εύκολα επεκτάσιμη, αλλά, αν ο κεντρικός κόμβος αποτύχει, απομονώνει την επικοινωνία των σταθμών εργασίας που ανήκουν σε διαφορετικές αρτηρίες

73 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων

74 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων u Τοπολογία αστέρα δακτυλίου. u Σ αυτήν οι σταθμοί εργασίας συνδέονται σε κόμβους σχηματίζοντας επιμέρους δίκτυα τύπου αστέρα και οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με τοπολογία δακτυλίου. u Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της τοπολογίας είναι η ευκολία απομόνωσης βλαβών και επέκτασης του δικτύου

75 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων

76 4.2 Τοπολογίες τοπικών δικτύων

77 4.3 Πρότυπα τοπικών δικτύων u Διάφορες εταιρίες είχαν αναπτύξει τις σημαντικότερες τοπολογίες τον τοπικών δικτύων. u Επίσης είχαν αναπτύξει και τα πρωτόκολλα, που θα χρησιμοποιούσαν οι σταθμοί εργασίας, προκειμένου να συμμετάσχουν σε τοπικό δίκτυο. u Ήταν όμως εμφανής η έλλειψη τυποποίησης, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν σταθμοί εργασίας από διαφορετικούς κατασκευαστές. u Η τυποποίηση έγινε από δύο οργανισμούς ΙΕΕΕ και ECMA

78 4.3 Πρότυπα τοπικών δικτύων u Ο οργανισμός ΙΕΕΕ δημιούργησε μια επιτροπή που είναι γνωστή σαν επιτροπή 802 με έργο τον καθορισμό προτύπων για τα LAN και MAN δίκτυα Η/Υ. u Το έργο της επιτροπής χωρίσθηκε αρχικά σε 6 υποεπιτροπές και η κάθε μια εστιάσθηκε στην ανάπτυξη επιμέρους προτύπων για διαφορετικούς τύπους δικτύων. Στην συνέχεια, δημιουργήθηκαν και άλλες υποεπιτροπές. u Τα αποτελέσματα της κάθε υποεπιτροπής είναι γνωστά ως ΙΕΕΕ 802.χ όπου χ ο αριθμός της υποεπιτροπής που έβγαλε το αποτέλεσμα

79 4.3 Πρότυπα τοπικών δικτύων u Με βάση το έργο της επιτροπής 802, το δεύτερο επίπεδο του OSI χωρίσθηκε σε δύο υποεπίπεδα : u Στο ελέγχου λογικής σύνδεσης της γραμμής (Logical Link Control LLC). Που περιγράφεται από το πρότυπο ΙΕΕΕ u Και στο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control MAC). Που περιγράφονται από τα πρότυπα 802.3,4,

80 4.3 Πρότυπα τοπικών δικτύων

81 4.3.1 Έλεγχος λογικής σύνδεσης (LLC-IEEE 802.2) u u u u u Υπηρεσία χωρίς επιβεβαίωση και χωρίς σύνδεση (Unacknowledged connectionless service). Στην περίπτωση αυτή ένας σταθμός εργασίας στέλνει πλαίσια στο σταθμό εργασίας του προορισμού χωρίς να περιμένει επιβεβαίωση λήψης. Επίσης δεν εγκαθίσταται προκαταβολικά σύνδεση μεταξύ των δύο σταθμών. Εάν για διάφορους λόγους, όπως εξαιτίας θορύβου χαθεί κάποιο πλαίσιο δεν γίνεται προσπάθεια επανάκτησης του. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τη μικρότερη καθυστέρηση στην επικοινωνία των σταθμών εργασίας και είναι κατάλληλη για επικοινωνία σε μέσα, που παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό λαθών και η επανάκτηση λανθασμένων δεδομένων γίνεται από υψηλότερα επίπεδα

82 4.3.1 Έλεγχος λογικής σύνδεσης (LLC-IEEE 802.2) u Υπηρεσία με επιβεβαίωση και χωρίς σύνδεση (Acknowledged connectionless service). u Δεν εγκαθίσταται σύνδεση μεταξύ των σταθμών εργασίας. u Για το κάθε πλαίσιο που στέλνεται επιβεβαιώνεται η λήψη του. u Εφαρμογές σε συνδέσεις τύπου σημείο σε σημείο (point to point)

83 4.3.1 Έλεγχος λογικής σύνδεσης (LLC-IEEE 802.2) u Υπηρεσία με σύνδεση (Connection oriented service). u Ένας σταθμός εργασίας πριν αρχίσει την επικοινωνία με το σταθμό εργασίας του προορισμού, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσει με αυτόν ένα νοητό κύκλωμα. u Γίνεται και επιβεβαίωση λήψης του κάθε πακέτου, όπως και έλεγχος ροής των δεδομένων

84 4.3.2 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ u Το πρότυπο αυτό περιγράφει το πρωτόκολλο ελέγχου πρόσβασης στο φυσικό μέσο, για τοπικό δίκτυο τοπολογίας αρτηρίας. Καθώς και τις υπηρεσίες του MAC προς το LLC. u Ο τρόπος πρόσβασης είναι γνωστός και ως μέθοδος «Πολλαπλής Προσπέλασης με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων» (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection CSMA/CD). u Τέλος καθορίζονται τα σήματα σηματοδοσίας και οι τρόποι σύνδεσης στο φυσικό μέσο

85 4.3.2 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ u Μέθοδος πρόσβασης στο μέσο CSMA/CD. u Ο συνδυασμός της μεθόδου CSMA/CD και της τοπολογίας αρτηρίας συχνά αναφέρεται σαν Ethernet. u Όλοι οι σταθμοί εργασίας, που συνδέονται στο ίδιο φυσικό μέσο και είναι ενεργοί, πρέπει να ακουστούν το μέσο (καλώδιο). Εάν το μέσο είναι απασχολημένο, ο σταθμός εργασίας που θέλει να μεταδώσει δεδομένα, θα πρέπει να περιμένει έως ότου ελευθερωθεί. u Όταν το μέσο είναι ελεύθερο, ο σταθμός εργασίας ξεκινά αμέσως τη μετάδοση των πλαισίων του

86 4.3.2 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ u Εάν την ίδια χρονική στιγμή, που το μέσο ελευθερώνεται, υπάρξουν και άλλοι σταθμοί εργασίας που θέλουν να μεταδώσουν στο μέσο, θα δημιουργηθεί το φαινόμενο της σύγκρουσης (collision). u Στην περίπτωση αυτή, οι σταθμοί, που προσπάθησαν ταυτόχρονα να εκπέμψουν, θα αντιληφθούν το φαινόμενο και θα μεταδώσουν σύντομο μήνυμα, που θα αναφέρει την ύπαρξη σύγκρουσης και θα σταματήσουν την εκπομπή. u Μετά το σήμα οι σταθμοί που συμμετείχαν στην σύγκρουση θα περιμένουν κάποιο τυχαίο χρονικό διάστημα πριν ξανά εκπέμψουν. u Collision video. Πρόγραμμα LAN

87 4.3.2 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ u Σύμφωνα με αυτά καθορίζονται ότι το μέγιστο μήκος πλαισίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1518 οκτάδες bytes και ελάχιστο από 64 οκτάδες. u Επίσης, εάν το μήκος καλωδίου είναι πολύ μεγάλο, οι συγκρούσεις ποτέ δεν θα ανιχνεύονται έγκαιρά. u Ακόμη γίνεται αντιληπτό, ότι τα σήματα δεν θα πρέπει να έχουν στάθμη 0 volt, γιατί όταν συγκρουστούν δεν θα ανιχνευθεί. u Γι αυτό και χρησιμοποιούμε την κωδικοποίηση Manchester

88 4.3.2 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ u Προκειμένου να καλυφθούν οι διάφοροι συνδυασμοί φυσικών μέσων μεταφοράς και ρυθμοί δεδομένων, το πρότυπο ΙΕΕΕ έχει και κάποιες παραλλαγές που με την πάροδο του χρόνου ολοένα και αυξάνονται. u Η κωδικοποίηση των βασικών προτύπων γίνεται ως εξής : u X Base/Broadband Y u Χ= η ταχύτητα μετάδοσης των δεομένων με Mbps. u Base/Broadband ο τύπος σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται. u Υ= το μέγιστο μήκος του τμήματος (segment). u IEEE u Fast Ethernet u Gigabit Ethernet

89 4.3.3 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Αρτηρία με κουπόνι (Token Bus) u Όταν βγήκε το πρότυπο 802.3, οι άνθρωποι της βιομηχανίας και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με αυτοματισμούς, όπως η General Motors, είχαν κάποιους ενδοιασμούς για τον τρόπο λειτουργίας του. u Για παράδειγμα ένας σταθμός ίσως να χρειαστεί να περιμένει αυθαίρετα μεγάλο χρονικό διάστημα για να στείλει κάποια πλαίσια. u Στην περίπτωση της βιομηχανίας μπορεί ένας σταθμός να χρειαστεί να στείλει σήμα συναγερμού

90 4.3.3 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Αρτηρία με κουπόνι (Token Bus) u Έτσι δημιουργήθηκε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.4, που ονομάζεται και αρτηρία με κουπόνι (token bus). u Δεν είναι και ιδιαίτερα διαδεδομένο, επειδή έχει αρκετά πολύπλοκο μηχανισμό λειτουργίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά είδη φυσικών μέσων. u Χρησιμοποιούνται ομοαξονικά καλώδια, ταχύτητες από 1,5 10 Mbps

91 4.3.3 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Αρτηρία με κουπόνι (Token Bus) u Η αρτηρία με κουπόνι είναι μια τοπολογία γραμμικής ή δενδρικής μορφής. Οι σταθμοί εργασίας σχηματίζουν έναν λογικό δακτύλιο. Η φυσική θέση των σταθμών στο δίκτυο είναι άσχετη και ανεξάρτητη από τη θέση τους στο λογικό δακτύλιο. u Ο κάθε σταθμός στο λογικό δακτύλιο γνωρίζει τη διεύθυνση των σταθμών που βρίσκονται πριν και μετά από αυτών (λογικά). u Στο δίκτυο κυκλοφορεί ειδικό πλαίσιο, που ονομάζεται κουπόνι (token). u Κάθε κουπόνι περιέχει διεύθυνση προορισμού

92 4.3.3 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Αρτηρία με κουπόνι (Token Bus)

93 4.3.3 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Αρτηρία με κουπόνι (Token Bus) u Ο σταθμός που λαμβάνει το κουπόνι, έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μέσο για κάποιο χρονικό διάστημα. Στο χρόνο αυτό μπορεί να μεταδώσει τα πλαίσια του. u Ο σταθμός περνάει το κουπόνι στον «λογικά» επόμενο του σταθμό όταν : Δεν έχει να μεταδώσει πλαίσια. Τα έχει στείλει όλα. Όταν τελείωση ο χρόνος του

94 4.3.3 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Αρτηρία με κουπόνι (Token Bus) u Όπως είναι φανερό από τον τρόπο λειτουργίας του δεν υπάρχουν συγκρούσεις. u Τα πλαίσια που στέλνονται έχουν διεύθυνση προορισμού. u Ορίζονται 4 επίπεδα προτεραιότητας 0,2,4,6 όπου το 0 είναι χαμηλής προτεραιότητας και το 6 υψηλής. u Τα δεδομένα ελέγχονται στο υποεπίπεδο MAC και προωθούνται σε μία από τις τέσσερις ουρές. u Αν μια ουρά δεν έχει δεδομένα να στείλει ο χρόνος της χρησιμοποιείται από ουρές με χαμηλότερη προτεραιότητα

95 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring) u Το δίκτυο token ring αναπτύχθηκε αρχικά από την IBM που συνεχίζει να το χρησιμοποιεί. u Το πρότυπο ΙΕΕΕ είναι πλήρως συμβατό με το token ring. u Καθορίζει τις υπηρεσίες, που προσφέρει το υποεπίπεδο MAC στο LLC και τις προδιαγραφές σύνδεσης του σταθμού στο φυσικό μέσο και τα λειτουργικά, ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης με το μέσο μετάδοσης. u Η υλοποίηση του δακτυλίου γίνεται από σημείο σε σημείο. u Εάν έχουμε κάπου διακοπή του καλωδίου τότε ο δακτύλιος πεθαίνει

96 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring) u Μέσα στο κέντρο καλωδίωσης υπάρχουν διακόπτες παράκαμψης οι οποίοι τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα από τους σταθμούς. u Εάν κοπεί ο δακτύλιος ή ένας σταθμός τεθεί εκτός λειτουργίας τότε το ρελέ θα παρακάμψει το σημείο που έχει πρόβλημα. u Το Token ring έχει φυσική τοπολογία αστέρα, όπου όλοι οι σταθμοί εργασίας συνδέονται σε συσκευές που ονομάζονται «Μονάδες Πρόσβασης Πολλαπλών Σταθμών» (Multistation Access Unit, MSAU)

97 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring)

98 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring)

99 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring) u Στο δίκτυο κυκλοφορεί ένα μικρό πλαίσιο το κουπόνι. u Ο σταθμός που λαμβάνει το κουπόνι έχει καθορισμένο χρόνο που μπορεί να το κρατήσει και δικαίωμα να μεταδώσει τα δικά του πλαίσια, εάν δεν έχει να μεταδώσει το περνά στον επόμενο σταθμό. u Όταν ο σταθμός που έχει να μεταδώσει δεδομένα λάβει το κουπόνι μετατρέπει ένα bit του πλαισίου και προσκολλά τα πλαίσια δεδομένων του. u Κατά την διάρκεια μετάδοσης των δεδομένων δεν κυκλοφορεί κανένα άλλο κουπόνι άρα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

100 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring) u Όταν το πλαίσιο με τα δεδομένα φτάσει στον προορισμό του τότε ο σταθμός παραλαβής αντιγράφει τα δεδομένα και μεταβάλει ένα bit στο κουπόνι για να καταλάβει ο σταθμός «πομπός» ότι τα έλαβε. u Ο σταθμός «πομπός» μπορεί να καταλάβει από τα bit που άλλαξαν στο κουπόνι εάν : Ο σταθμός δέκτης υπάρχει. Είναι ανενεργός. Υπάρχει αλλά για κάποιον λόγο δεν παρέλαβε τα δεδομένα. Η αν τελικά τα παρέλαβε

101 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring) u Υποστηρίζονται οκτώ επίπεδα προτεραιότητας. Μέσα στο κουπόνι δηλώνεται ο βαθμός προτεραιότητας. u Επίσης υπάρχει και ένας μηχανισμός συντήρησης του δακτυλίου και για τον λόγο αυτό ένας σταθμός ορίζεται ως «ενεργός ελεγκτής» (active monitor), ο οποίος διορθώνει, όσο μπορεί πιθανές καταστάσεις δυσλειτουργίας. u Σε περίπτωση βλάβης αναλαμβάνει αυτόματα κάποιος άλλος

102 4.3.4 Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο ΙΕΕΕ Δακτύλιος με κουπόνι (Token Ring) u Από τον τρόπο λειτουργίας βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης της καθυστέρησης μετάδοσης πλαισίου. u Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, αρκεί να καλύπτονται από το εύρος ζώνης, που μπορεί να προσφέρει το δίκτυο. u Token ring video. Πρόγραμμα Token Ring

103 4.3.5 Σύγκριση τοπικών δικτύων u ΙΕΕΕ u Πλεονεκτήματα. u Απλότητα του αλγόριθμου πρόσβασης στο μέσο CSMA/CD, εύκολα υλοποιήσιμη, εφαρμόζεται αρκετά χρόνια και είναι ο πλέον διαδεδομένος τύπος. u Η υλοποίηση του με την χρήση κεντρικής μονάδας εξυπηρέτησης (server), βοηθά στην γρήγορη εγκατάσταση σταθμών χωρίς να βγει εκτός λειτουργίας το δίκτυο. u Ο διαμοιρασμός της χρήσης του δικτύου είναι δίκαιος καιηκαθυστέρηση σε χαμηλό φορτίο είναι πρακτικά ελάχιστη

104 u ΙΕΕΕ Σύγκριση τοπικών δικτύων u Πλεονεκτήματα. u Νέες εκδόσεις με διαθέσιμο εύρος ζώνης 100, 1000 Mbps. Και ελάχιστες ή μηδαμινές απαιτήσεις για αλλαγές στην υπάρχουσα καλωδίωση. u Ποικιλομορφία φυσικών μέσων. u Μικρό κόστος λόγο απλότητας. u Μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη

105 u ΙΕΕΕ Σύγκριση τοπικών δικτύων u Μειονεκτήματα. u Μη καθορισμένη συμπεριφορά. u Σε κατάσταση λειτουργίας με υψηλό φορτίο, η απόδοση του μειώνεται δραματικά. u Δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος πρόσβασης στο μέσο άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. u Δεν έχει μηχανισμό προτεραιοτήτων. u Μέρους του ενεργού εξοπλισμού απαιτεί αναλογικά μέρη (κύκλωμα εντοπισμού συγκρούσεων)

106 4.3.5 Σύγκριση τοπικών δικτύων u ΙΕΕΕ 802.4, (με την μέθοδο του κουπονιού) u Πλεονεκτήματα. u η ντετερμινιστική (προκαθορισμένη) συμπεριφορά των δικτύων. u Η απόδοση πλησιάζει το 100%, όσο το φορτίο κίνησης αυξάνει. u Η δυνατότητα υποστήριξης επιπέδων προτεραιότητας

107 4.3.5 Σύγκριση τοπικών δικτύων u ΙΕΕΕ 802.4, (με την μέθοδο του κουπονιού) u Μειονεκτήματα. u Σε χαμηλή κίνηση έχουν χειρότερη συμπεριφορά από τα ΙΕΕΕ u Αυξημένη πολυπλοκότητα των αλγορίθμων. u Μεγάλο κόστος

108 4.3.5 Σύγκριση τοπικών δικτύων u Σύγκριση μεταξύ ΙΕΕΕ 802.4, u Δεν προορίζονται για χρήση στον ίδιο εργασιακό χώρο. u Με κατάλληλη ρύθμιση των παραμέτρων των σταθμών, το προσφέρει εγγυημένο εύρος ζώνης σε κάθε επίπεδο προτεραιότητας. u Στο ευνοούνται υπερβολικά οι σταθμοί υψηλής προτεραιότητας

109 4.3.5 Σύγκριση τοπικών δικτύων u Σύγκριση μεταξύ ΙΕΕΕ 802.4, u Στο δεν υπάρχει κεντρικός σταθμός εποπτείας του δακτυλίου, άλλα όλοι οι σταθμοί περιοδικά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες συντήρησης. u Στο υπάρχει μόνο ένας σταθμός εποπτείας. u Μεγάλο πλεονέκτημα του είναι ότι όταν υλοποιείται με κέντρα καλωδιώσεων υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης και εξάλειψης διακοπών στα καλώδια αυτόματα

110 4.3.5 Σύγκριση τοπικών δικτύων u Γενικά ο σχεδιαστής δικτύων πρέπει να σταθμίσει ποια χαρακτηριστικά πρέπει να καλύπτει το δίκτυο, που θέλει να σχεδιάσει, σε συνάρτηση πάντα με τις εφαρμογές, που θα τρέχουν πάνω σε αυτό και να αποφασίσει. u Πολλές φορές, η υλοποίηση καινούργιου δικτύου είναι πιο εύκολη από την αναβάθμιση υπάρχοντος, επειδή δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα εγκατεστημένη βάση. u Σημαντικός παράγοντας είναι και το κόστος

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα Η καλύτερη εναλλακτική λύση σήμερα στα μέσα μετάδοσης εμφανίζεται να είναι η οπτική ίνα. Μία λύση με αρκετά πλεονεκτήματα που κερδίζει έδαφος συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ενώ η μετάδοση σε χαλκό εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα ΗΥ- Φυσικό Στρώμα Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Tα πλεονεκτήματα της δομημένη καλωδίωσης είναι: Συμβατότητα: Η δομημένη καλωδίωση χτίζει μια γέφυρα μεταξύ των συσκευών από τους διαφορετικούς κατασκευαστές επειδή παρέχει μια κοινή και συνεπή πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα άμεσου συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 91 Διάρθρωση 1 Δίκτυα άμεσου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 3: Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Αν. καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα e-mail: louta@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat6 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat6 5 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2. Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια από τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.0. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Περιεχόμενα 1.Μέτρηση αριθμητικού ανοίγματος (ΝΑ) οπτικής ίνας. 2.Οπτικό ανακλασύμετρο O.T.D.R(Optical

Διαβάστε περισσότερα

θ r θ i n 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 03 - Γεωμετρική Οπτική& Οπτικές Ίνες Εφαρμογή της γεωμετρικής οπτικής στις οπτικές ίνες

θ r θ i n 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 03 - Γεωμετρική Οπτική& Οπτικές Ίνες Εφαρμογή της γεωμετρικής οπτικής στις οπτικές ίνες Uiversiy of Cyprus Πανεπιστήµιο Κύπρου Uiversiy of Cyprus Πανεπιστήµιο Κύπρου Εάν το μήκος κύματος του φωτός είναι μικρό σχετικά με το αντικείμενο μέσω του οποίου διαδίδεται, μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα»

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» Φυσικό στρώμα: Προσδιορίζει τις φυσικές διεπαφές των συσκευών Μηχανικό Ηλεκτρικό Λειτουργικό Διαδικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ηχος εδοµένα. Εικόνα. Εισαγωγή. Πρότυπο ΕΝ 50 173-1. Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand. Πιστοποίηση.

Εισαγωγή. Ηχος εδοµένα. Εικόνα. Εισαγωγή. Πρότυπο ΕΝ 50 173-1. Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand. Πιστοποίηση. Εισαγωγή Πρότυπο ΕΝ 50 173-1 Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand Πιστοποίηση Οικιακό δίκτυο Εισαγωγή Ηχος εδοµένα Εικόνα Όλασεµίαπρίζα RJ45 1 Εισαγωγή Αύξηση αριθµού χρηστών, πιο απαιτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 6: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, με συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α) Για κάθε μία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LCS 2 20 ΕΤΩΝ Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης Αντίτυπο Συνεργάτη Αντίτυπο Legrand R www.legrand.com.gr 1º À 20ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ε LEGRAND ΛΙΣΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCS 2» 1 Συµπληρώστε και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.1. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα 1 Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Μοντέλο Επικοινωνίας 5 Κεφάλαιο 2. Μετάδοση δεδομένων 8 2.1 Βασικές Έννοιες 8 2.1.1 Εισαγωγή 8 2.1.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 8 2.2 Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή Οπτικά Δίκτυα Εισαγωγή University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr 2 1 Τυπική αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα