ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΜΑΪΟΣ

2 Περιγραφή των στόχων της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Θεωρώντας ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη που συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας στοχεύει: Α. Σε σχέση με την Εκπαιδευτική διαδικασία: 1. στην παροχή προπτυχιακών σπουδών που να συνδέονται με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας 2. στην ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης 3. στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων 4. στην ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Τμήμα Β. Σε σχέση με τον Επαγγελματικό προσανατολισμό: 1. στην παροχή δυνατότητας διερεύνησης των κατευθύνσεων επαγγελματικής απασχόλησης καθώς και των σχετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων 2. στην απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας - προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα και στον εμπλουτισμό του βιογραφικού των αποφοίτων 3. στην εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα με αποτέλεσμα την ευκολότερη ένταξη στο παραγωγικό σύστημα της χώρας 4. στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης 5. στην πιθανή μελλοντική πρόσληψη των αποφοίτων σε φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Γ. Σε σχέση με την προώθηση των σχέσεων μεταξύ Εκπαίδευσης/Αγοράς εργασίας: 1. στην ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών 2. στη δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος και των φορέων ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω συνεργασία 3. στη δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και διάγνωσης των μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας σε επιστημονικό δυναμικό Με την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, παγιώνεται η ουσιαστική σύνδεση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις απαιτήσεις ανάγκες του εξωτερικού Επιχειρησιακού/ Επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από μια διαδικασία ανάδρασης, ενώ διευρύνονται και διατηρούνται μόνιμες σχέσεις συνεργασίας με τους φορείς της αγοράς εργασίας. 2

3 Ανασκόπηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας υλοποιούνται Πρακτικές Ασκήσεις από το Ακαδημαϊκό Έτος Το τρέχον (σε εξέλιξη) Πρόγραμμα χρηματοδότησης (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΣΠΑ ) χρηματοδοτεί την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη , , και Κατά τα ακαδημαϊκά έτη , και ασκήθηκαν συνολικά 72 φοιτητές και φοιτήτριες σε 38 φορείς υποδοχείς. Οι φορείς υποδοχείς περιλαμβάνουν ως σήμερα υπηρεσίες του δημοσίου (Ερευνητικά Κέντρα, Υπηρεσίες ΟΤΑ, Υπηρεσίες και Φορείς Υπουργείων, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), Ιδιωτικές επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που έχουν δοθεί τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη, καθώς και οι αντίστοιχοι Φορείς Υποδοχής παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Πίνακας με ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που έχουν δοθεί τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη και τους αντίστοιχους Φορείς Υποδοχής «Διερεύνηση της βιοποικιλότητας των βενθικών βιοκοινωνιών λειμώνων αγγειοσπέρμων του κόλπου Καλλονής Λέσβου» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ «Μελέτη ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Βορειανατολικού Αιγαίου την καλοκαιρινή περίοδο του 2006» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Οι δραστηριότητες εποπτείας αλίευσης μεγάλων πελαγικών στη Λέσβο» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ «Ερευνητική εργασία για τη διαφοροποίηση της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας με την εισαγωγή νέων ειδών» - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «Παράμετροι ανακυκλούμενου συστήματος υδατοκαλλιέργειας» - ΣΕΛΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ «Η Kαλλιέργεια της Τσιπούρας (Sparus aurata) κατά το στάδιο προπάχυνσης στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας Interfish στον κόλπο της Γέρας Λέσβου» - ΣΕΛΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ «Ανάπτυξη και καλλιέργεια του είδους Artemia sp. (υπό φυσικές συνθήκες φωτισμού) στο ενυδρείο Κρήτης» - ΕΛΚΕΘΕ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ «Καλλιέργεια του δινομαστιγωτού Alexandrium minutum και μελέτη δειγμάτων φυτοπλαγκτού» - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ «Περίθαλψη θαλάσσιων χελώνων στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελώνων» - ΑΡΧΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ «Απομάκρυνση αζώτου & φωσφόρου κατά την επεξεργασία αστικών λυμάτων» - ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΜΕΥΛ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) «Έλεγχος Ποιότητας Νερού Λέσβου και Λήμνου» - ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ «Η Συμβολή του Προγράμματος "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" στην μείωση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Παράκτιο Οικοσύστημα» CYPRUS MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOSIATION «Η χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Παράκτιο Περιβάλλον» MARATHON DATA SYSTEMS «Επεξεργασία Δορυφορικών δεδομένων μετακίνησης της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta με την χρήση του Προγράμματος FASTLOC (SIRTRACK Company)» ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3

4 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΤΟΜΕΑΣ 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚ 4 ΕΛΚΕΘΕ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ 5 ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ 6 ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 7 ΕΛΚΕΘΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 ΕΛΚΕΘΕ - ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΕΚ 9 ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΟΤΑ 10 ΔΕΥΑ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ ΟΤΑ 11 ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΤΑ 12 ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΜΕΥΛ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΤΑ 13 ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΜΕΥΛ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΣΗΤΕΙΑ ΟΤΑ 14 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΕ ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 15 ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΟΤΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚ ΕΚ ΕΚ ΕΚ ΟΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΟΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΟΤΑ 18 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΤΑ 19 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΤΑ 20 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΤΑ 21 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΟΤΑ 22 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΤΑ 23 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΟΤΑ 24 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΤΑ 25 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΟΤΑ 26 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΧΙΟΣ ΟΤΑ 27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΤΑ 28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΤΑ 29 ΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΤΑ 30 ΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ - ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΤΑ 31 ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΥΠ 32 ΕΦΕΤ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΥΠ 33 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠ 34 ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Γ' ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠ 35 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 36 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΟΛΙΚΟ 37 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Δ. ΝΕΣΤΟΥ, ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 38 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 39 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ 40 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ 41 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑ 42 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4

5 43 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ 44 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 45 LESVOS SCUBA OCEANIC CENTER ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 46 EURODIVERS KATAΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 47 MARATHON DATA SYSTEMS ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 48 ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 49 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΠΕ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΡΟΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 50 ΤΡΙΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 51 AEGEAN ENVIROTECH ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 52 ALPHA MENTOR/ΝΕΑΡΧΟΣ ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 53 ΝΗΡΕΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 54 ΣΕΛΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 55 PLAGTON S.A. - ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 56 ΜΟm, ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΜΚΟ 57 ΑΡΧΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΜΚΟ 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΜΚΟ 59 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠ 60 AP MARINE ENVIRONMENTAL CONSULTANCY LTD ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠ 61 CYPRUS MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOSIATION ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΜΚΟ Υπόμνημα Πίνακα ΕΚ Ερευνητικά Κέντρα ΟΤΑ Υπηρεσίες ΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ Υπηρεσίες και Εποπτευόμενοι Φορείς Υπουργείων Φορείς Διαχείρησης Προστατευόμενων Περιοχών ΕΠ Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ΜΚΟ Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις 5

6 Περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας για το Ακαδημαϊκό Έτος Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος δηλώνουν συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό εξάμηνο του 3ου ή 4ου Έτους Σπουδών καθώς επίσης και μεγαλύτερου Έτους Σπουδών (5 ο, 6 ο, κλπ). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) ανθρωπομήνες, είτε κατά το εαρινό εξάμηνο, είτε κατά τους θερινούς μήνες. Ειδικότερα, όσον αφορά την επιλογή, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, στο Τμήμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Η επαφή με τους Φορείς Υποδοχής που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση γίνεται κατά τους μήνες Δεκέμβριο-Φεβρουάριο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους μέσω αλληλογραφίας, αλλά και προσωπικών επαφών, όπου ζητούνται οι προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής άσκησης για τους εαρινούς ή θερινούς μήνες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης, δηλώνουν το μάθημα Πρακτική Άσκηση στο Δελτίο Επιλογής Μαθημάτων (ΔΕΜ) στην αρχή κάθε Εαρινού εξαμήνου, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να υποβάλουν Αίτηση δηλώνοντας την προτίμησή τους σε τρεις (συνήθως) κατά σειρά Φορείς Υποδοχής, καθώς και για το αν επιθυμούν την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης κατά το Εαρινό εξάμηνο ή σε θερινούς μήνες. Η τελική επιλογή γίνεται το μήνα Μάρτιο (για όσους πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου) και τον Μάϊο/αρχές Ιουνίου για αυτούς που θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν ΠΑ στη διάρκεια του καλοκαιριού (μήνες Ιούλιο και Αύγουστο). Η τελική επιλογή πραγματοποιείται με βάση Ακαδημαϊκά Κριτήρια (π.χ. ακαδημαϊκή επίδοση των ενδιαφερομένων, έτος σπουδών). Οι φοιτητές τοποθετούνται σε Φορείς Υποδοχής. Ορίζονται δύο επιβλέποντες: ένας επιβλέπων από το Φορέα Υποδοχής κι ένας επιβλέπων από τους Διδάσκοντες του Τμήματος. Οι δύο επιβλέποντες σε συνεργασία καθορίζουν το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης. Τόσο ο επιβλέπων από τον Φορέα Υποδοχής, όσο και ο επιβλέπων από τους Διδάσκοντες του Τμήματος, μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης υποβάλλουν Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης του φοιτητή/της φοιτήτριας στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποβάλλει σχετική Εργασία στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας και πραγματοποιεί προφορική παρουσίαση της Εργασίας του και των εμπειριών του/της σε ειδική Ημερίδα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις των επιβλεπόντων, η εργασία και η προφορική παρουσίαση στην Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, ο φοιτητής/η φοιτήτρια συμπληρώνει και υποβάλλει Έκθεση Πεπραγμένων και Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Προβλέπεται αμοιβή του Ασκούμενου/ης για την Πρακτική Άσκηση που ανέρχεται σε 340 ευρώ/μήνα για άσκηση σε Φορείς στο εσωτερικό και 600 ευρώ/μήνα για άσκηση σε Φορείς στο εξωτερικό (μόνο κράτημέλη της ΕΕ). Προβλέπεται επίσης, με ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ασφάλιση του ασκούμενου στο ΙΚΑ κατά κινδύνου ατυχήματος. Θα καλυφθούν επίσης ορισμένες μετακινήσεις του Ασκούμενου/ης: Προβλέπεται να καλυφθούν ανάγκες εφάπαξ μετακίνησης του ασκουμένου στους χώρους Πρακτικής Άσκησης όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός έδρας του Τμήματος που σπουδάζει ή του τόπου μόνιμης κατοικίας του ή πραγματοποιείται σε κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να κρατήσετε τα εισιτήρια σας ως παραστατικά! 6

7 Οδηγίες για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας για το Ακαδημαϊκό Έτος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Αρχή εαρινού εξαμήνου: 1. Δήλωση του μαθήματος Πρακτική Άσκηση στο Δελτίο Επιλογής Μαθημάτων (ΔΕΜ) 2. Αίτηση δήλωσης της προτίμησης σε τρεις κατά σειρά Φορείς Υποδοχής, καθώς και για το αν επιθυμείτε την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο ή σε θερινούς μήνες Αρχές-Μέσα Ιουνίου (Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι): Ενημέρωση των επιλεγέντων φοιτητών/φοιτητριών από τους Επιστημονικούς και Τμηματικούς Υπευθύνους της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Αναπλ. Καθηγητή Δρόσο Κουτσούμπα, Αναπλ. Καθηγητή Βασίλη Ζερβάκη) καθώς και το Προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Υπογραφή Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης από Ασκούμενο & Τμηματικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης (κ. Δρόσος Κουτσούμπας) Στον Φορέα Υποδοχής πρέπει να έχετε μαζί σας (τα 4 πρώτα θα σας αποσταλούν με από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης): 1. Έντυπο Βεβαίωσης Φορέα για τη συμμετοχή σας στην Πρακτική Άσκηση για να συμπληρωθεί από τον υπεύθυνο του Φορέα 2. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ασκούμενου για να συμπληρωθεί από τον επιβλέποντα σας στο Φορέα 3. Έντυπο Έκθεσης Πεπραγμένων Ασκούμενου για να συμπληρωθεί από εσάς 4. Ημερολόγιο Κίνησης Ασκούμενου για να συμπληρωθεί από εσάς 5. 4 αντίγραφα της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης για να παραδοθούν στον υπεύθυνο του Φορέα και να υπάρξουν υπογραφές από τον εξουσιοδοτημένο να το πράξει άνθρωπο και σφραγίδα του φορέα. Κατά πρώτες μέρες της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να παραδώσετε/στείλετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος το γρηγορότερο δυνατό: 1. Τα 4 αντίγραφα της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης με υπογραφές από τον υπεύθυνο του Φορέα. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραδώσει τις συμβάσεις για υπογραφή από υπεύθυνο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από τα 4 αντίγραφα των συμβάσεων με όλες τις υπογραφές, θα σας επιστραφούν τελικά 2, το ένα για εσάς, το δεύτερο για να το δώσετε στο Φορέα. Αμέσως μόλις πάρετε στα χέρια σας το δικό σας αντίγραφο της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης με όλες τις υπογραφές: 1. Με το δικό σας αντίγραφο της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης θα πάτε σε υποκατάστημα της ALPHABANK για να ανοίξετε λογαριασμό, στον οποίο θα κατατεθούν τα χρήματα της αμοιβής σας. Αν ήδη έχετε λογαριασμό στην ALPHABANK πρέπει να είναι και στο όνομα σας. 2. Με το δικό σας αντίγραφο της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης θα πάτε στο ΙΚΑ για να βγάλετε Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (όσοι δεν έχετε ήδη) και θα πάρετε έντυπο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου το οποίο θα πρέπει να στείλετε με /φέρετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος το γρηγορότερο δυνατό. Όσοι πιστεύετε πως έχετε ήδη ΑΜΑ ΙΚΑ πρέπει να ελέγξετε πως τον έχετε ως άμεσα ασφαλισμένοι και δεν είναι κάποιου από τους γονείς σας. Για να πιστοποιηθεί αυτό χρειαζόμαστε έντυπο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου ή άλλο έντυπο του ΙΚΑ στο οποίο να φαίνεται ο ΑΜΑ ΙΚΑ σας και εσείς ως άμεσα ασφαλισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να παραδώσετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος: 7

8 1. Συμπληρωμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599 (θα σας σταλεί με ), μαζί με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου/κάρτας σας της ALPHABANK (όπου φαίνεται το όνομα σας και ο αρ. λογαριασμού) 2. Συμπληρωμένο το Έντυπο Βεβαίωσης Φορέα για τη συμμετοχή σας στην Πρακτική Άσκηση με σφραγίδα και υπογραφή του υπεύθυνου του Φορέα 3. Συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ασκούμενου από τον επιβλέποντα σας στο Φορέα με σφραγίδα και υπογραφή του 4. Συμπληρωμένο το Έντυπο Έκθεσης Πεπραγμένων Ασκούμενου με υπογραφή σας 5. Το ημερολόγιο κίνησης σας, στο οποίο θα καταγράψετε τα στοιχεία για την μετάβαση σας προς και επιστροφή σας από το Φορέα (θα χρειαστεί να επισυνάψετε τα εισιτήρια σας ως παραστατικά!) 6. Συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από εσάς (θα σας σταλεί με ) με υπογραφή σας 7. Την εργασία σας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, αφού την ελέγξει πρώτα ο επιβλέπων σας από τους διδάσκοντες του Τμήματος Για την Ημερίδα της Πρακτικής Άσκησης: 1. Θα πρέπει να έχετε ήδη παραδώσει τις εργασίες σας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 2. Θα πρέπει να έχετε ήδη βάλει την παρουσίαση σας σε ηλεκτρονική μορφή στο σχετικό φάκελο στο server του Τμήματος 3. Η παρουσία σας στην Ημερίδα είναι υποχρεωτική 4. Η παρουσίαση θα είναι ολιγόλεπτη (max 7 λεπτά) Στον server του Τμήματος και στον φάκελο «ENΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» μπορείτε να βρείτε και να δείτε όλα τα προαναφερθέντα έντυπα. Επικοινωνία Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμηματικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αναπλ. Καθηγητή Δρόσο Κουτσούμπα (τηλ , καθώς και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Α3 (τηλ , στον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κ. Αθανάσιο Ευαγγελόπουλο. Η ταχ. διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είναι: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Α3) υ/ο Αθανάσιος Ευαγγελόπουλος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη 8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτος 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτος 2013-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτος 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτος 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΕΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΕΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΕΘ 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 2 Αθήνα / Έκδοση 2012 απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 3 4 περιεχόμενα 6 Πρόλογος 8 10 13 14 16 Εισαγωγή Πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Αθήνας Βασικοί στόχοι της Πρακτικής Άσκησης Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 2 Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και της Μεντορείας Επιστημονικά Υπεύθυνος Αλιβίζος Σοφός Αν. Καθηγητής

Παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και της Μεντορείας Επιστημονικά Υπεύθυνος Αλιβίζος Σοφός Αν. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και της Μεντορείας Επιστημονικά Υπεύθυνος Αλιβίζος Σοφός Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.3 «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας Β Φάση»

Μέτρο 2.3 «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας Β Φάση» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) II Μέτρο 2.3 «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας Β Φάση» ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 16136 ΑΘΗΝΑ 12 /6 /2007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα