Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βασικός σκοπός του παραρτήµατος είναι η δηµιουργία ενός καταλόγου ιστορικών εµφανίσεων φαινοµένων ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι αστοχίες οι οποίες συνδυάζονται µε την ρευστοποίηση εδαφικών σχηµατισµών ανά σεισµό. Αυτές οι αστοχίες λόγω ρευστοποίησης και οι αντίστοιχες σεισµικές δονήσεις παρουσιάζονται µε κωδικοποιηµένη µορφή στον πίνακα 5.2 του 5ου κεφαλαίου. Όµως, εκτός από τις καταχωρηµένες σεισµικές δονήσεις του συγκεκριµένου πίνακα, το παράρτηµα περιέχει πληροφορίες για σεισµούς, οι οποίοι κρίθηκε σκόπιµο να µην συµπεριληφθούν στον πίνακα 5.2, λόγω αµφιβολίας αναφορικά µε τις παραµέτρους είτε του επικέντρου είτε της θέσης εµφάνισης ρευστοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο σεισµός της Κατερίνης το 1940 για τον οποίο ενώ υπάρχει σαφής περιγραφή εκδήλωσης ρευστοποίησης δεν έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια η θέση του επικέντρου. Για κάθε σεισµό δίνεται η ηµεροµηνία του γεγονότος και η ονοµασία της επικεντρικής περιοχής σύµφωνα µε τους Παπαζάχος και Παπαζάχου (1989). Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για τα δευτερογενή φαινόµενα του σεισµού δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην περιγραφή των αστοχιών λόγω ρευστοποίησης. Οι περιοχές στις οποίες έχουν αναφερθεί επιφανειακές εκδηλώσεις ρευστοποίησης εµφανίζονται µε έντονη γραµµατοσειρά ενώ ακολουθεί η βιβλιογραφική πηγή από την οποία συλλέξαµε την περιγραφή. 373 π.χ. (Ελίκη) Ισχυρότατος σεισµός προκάλεσε µεγάλες καταστροφές στη βόρεια πλευρά της Πελοποννήσου, στην περιοχή της Ελίκης. Σύµφωνα µε τον Στράβωνα θαλάσσιο κύµα κατέκλυσε και εξαφάνισε την Ελίκη, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει τη δηµιουργία σεισµικού θαλάσσιου κύµατος. Ο Γεωργαλάς (1962), αφού σχολιάζει τις περιγραφές διαφόρων ερευνητών αναφορικά µε τις συνέπειες του σεισµού, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο αφανισµός της Ελίκης οφείλεται στην «ταπείνωσις συνέπεια ενσακκώσεως συνοδευθείσης και υπό µικράς συνιζήσεως της επιφάνειας του εδάφους κατά την κατακόρυφον». Παπαθανασίου Γιώργος 207

2 478 µ.χ. (Καλλίπολις) Το 478 µ.χ. σεισµός στην περιοχή της Καλλίπολης προκάλεσε την ανάβλυση υλικού στην περιοχή της Σηστού. Αναλυτικά το κείµενο αναφέρει: «Επί της Βασιλείας του περί Σηστόν τόπον βορβορώδες εκ γης τι ανεβλύσεν, ο παγέν ευθύς πίσσα γέγονε» (Σπυρόπουλος, 1997) 14 Σεπτεµβρίου 1509 (Αν. Θράκη) Σεισµός σηµειώθηκε στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης ο οποίος προκάλεσε το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Οι Ambrasyes και Finkel (1995) αναφέρουν ότι στις παράκτιες περιοχές της Κωνσταντινούπολης και του Πέρα η θάλασσα προχώρησε αρκετά προς τη ξηρά ενώ παρατηρήθηκαν και εδαφικές ρωγµές από τις οποίες αναδύθηκε λεπτόκοκκο υλικό. Χάρτης 1. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (14 / 09 / 1509) 22 Σεπτεµβρίου 1595 ( Gediz, Τουρκία) Σεισµική δόνηση µε επίκεντρο τον ποταµό Gediz στη Μικρά Ασία προκάλεσε, σύµφωνα µε τους Ambrasyes και Finkel (1995), τη δηµιουργία πίδακα στην περιοχή Παπαθανασίου Γιώργος 208

3 του ποταµού Ihcak, ενώ από εδαφικές διαρρήξεις στο δρόµο από τη Manisa προς τη γέφυρα Geduslu αναδύθηκε λεπτόκοκκο υλικό. 22 Φεβρουαρίου 1653 ( Aydin, Τουρκία) Ισχυρή σεισµική δόνηση προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές στην πεδιάδα Buyuk Menderes, δυτικά της πόλης Denizli. Οι Ambrasyes και Finkel (1995) αναφέρουν ότι «παλάτια και κατοικίες βυθίστηκαν, ενώ στο Guzelhisar συγκεκριµένα τµήµα από το παλάτι βυθίστηκε στο έδαφος µε αποτέλεσµα τα παράθυρα να βρίσκονται στα ίδιο επίπεδο µε το έδαφος» Χάρτης 2. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (22 / 02 / 1653) 10 Ιουλίου 1688 ( Izmir, Τουρκία) Στην περιοχή της Σµύρνης σηµειώθηκε σεισµός µε αποτέλεσµα να ξεσπάσει φωτιά στον ευρωπαϊκό τοµέα της πόλης. Επίσης το φρούριο Sancak Burnu, που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σµύρνης και απέχει περίπου 3 χλµ από την πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς. Το φρούριο καθώς και τµήµα της χερσονήσου µε πάχος περίπου 30 µέτρων βυθίστηκε. Μέσα στην πόλη το έδαφος άνοιξε και νερό µε άµµος αναδυόταν µέσα από τις ρωγµές. Ως συνέπεια του σεισµού η παράκτια περιοχή της Σµύρνης υπέστη καθίζηση 60 εκατοστών (Ambraseys και Finkel, 1995). Παπαθανασίου Γιώργος 209

4 Χάρτης 3. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (10 / 07 / 1688) 19 Μαρτίου 1701 ( Τεπελένι, Αλβανία ) Εδαφικές διαρρήξεις από τις οποίες αναδύθηκε λεπτόκοκκο υλικό δηµιουργήθηκαν από σεισµική δόνηση µε επίκεντρο το Τεπελένι (Λάµπρος, 1910). 25 Μαΐου 1719 ( Izmit, Τουρκία) Ισχυρή σεισµική δόνηση σηµειώθηκε στην ανατολική πλευρά της θάλασσας του Μαρµαρά. Οι Ambrasyes και Finkel (1995) αναφέρουν ότι η πόλη του Izmit καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις του τελωνείου βυθίστηκαν στη θάλασσα. Χάρτης 4. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (25 / 05 / 1719) 6 Μαρτίου 1737 (Biga, Τουρκία) Οι Ambrasyes και Finkel (1995) αναφέρουν ότι από σεισµική δόνηση στην περιοχή της Biga ( Τουρκία) άνοιξε το έδαφος στο Giaurkoy, ενώ καθιζήσεις και ανάδυση λεπτόκοκκου υλικού παρατηρήθηκε σε αρκετά µέρη στα αρδανέλια. Παπαθανασίου Γιώργος 210

5 4 Απριλίου 1739 ( Izmir, Τουρκία) Σεισµός σηµειώθηκε στην περιοχή της Σµύρνης και είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ρωγµών στα σπίτια του ευρωπαϊκού τοµέα της πόλης. Από ανώνυµη πηγή καταγράφηκε η βύθιση τµήµατος του δέλτα του ποταµού Gediz και η καταστροφή των ¾ της παλιάς Φώκιας όπου σηµειώθηκαν εδαφικές διαρρήξεις µε ανάδυση ασφάλτου (Ambrasyes και Finkel, 1995). Χάρτης 5. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (4 / 04 / 1739) 22 Μαΐου 1766 (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία) Σεισµός στη θάλασσα του Μαρµαρά προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ambrasyes και Finkel (1995) αναφέρουν ότι η περιοχή του Γαλατά και η απέναντι ακτή πληµµύρισαν ενώ οι προβλήτες υπέστησαν καθίζηση. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε και σε άλλες περιοχές του Βοσπόρου όπως και στο Μαρµαρά όπου αρκετά χωριά πληµµύρισαν. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακατοίκητα νησιά στη θάλασσα του Μαρµαρά βυθίστηκαν κατά το ήµισυ. Παπαθανασίου Γιώργος 211

6 Χάρτης 6. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (22 / 05 / 1766) 22 Ιουλίου 1767 (Ληξούρι, Ελλάδα) Ο σεισµός που έγινε στις 6 το πρωί γκρέµισε τα περισσότερα σπίτια της Κεφαλονιάς και προκάλεσε ζηµιές σε µεγάλο αριθµό των υπολοίπων. Βλάβες έπαθαν κυρίως τα χωριά του δυτικού τµήµατος του νησιού (χερσόνησος Παλίκης) όπου παρατηρήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης και κατολισθήσεις καθώς και ρωγµές στο έδαφος από τις οποίες η µια είχε µήκος 100 µέτρα και πλάτος 1m (Παπαζάχος και Παπάζαχου 1989). Επίσης ο Σπυρόπουλος (1997) αναφέρει ότι το ξενοδοχείο του κυβερνήτη, στο Αργοστόλι, το «κατάπιε» η γη και δεν υπήρχε κανένα ίχνος του όταν το ρήγµα ξανάκλεισε. Χάρτης 7. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (22 / 07 / 1767) Παπαθανασίου Γιώργος 212

7 16 Ιουλίου 1778 ( Izmir, Τουρκία) Ισχυρός σεισµός προκάλεσε σοβαρές ζηµιές στην πλειοψηφία των σπιτιών στη Σµύρνη. Οι Ambrasyes και Finkel (1995) αναφέρουν ότι ένα τετράγωνο ολόκληρο υπέστη καθίζηση και κατά τόπου άνοιξαν ρωγµές στο έδαφος. Επίσης η ακτή στη χερσόνησο Urla βυθίστηκε. Χάρτης 8. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (16 / 07 / 1778) 2 Νοεµβρίου 1791 (Ζάκυνθος, Ελλάδα) Η κύρια δόνηση προκάλεσε µεγάλες καταστροφές στην πόλη της Ζακύνθου όπου πολλά σπίτια κατέρρευσαν εντελώς και άλλα βυθίστηκαν στο έδαφος (Λυµούρης 2001) Χάρτης 9. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (2 / 11 / 1791) Παπαθανασίου Γιώργος 213

8 2 Ιουνίου 1809 (Ζάκυνθος, Ελλάδα) Από τους Barbiani και Barbiani (1864) προκύπτει ότι στην περιοχή της Επισκοπιανής (Ζάκυνθος) νότια της πόλης της Ζακύνθου, στις εκβολές του ποταµού Αγίου Χαραλάµπους, δηµιουργήθηκε ρωγµή από την οποία αναδύθηκε ατµός µε οσµή θείου. 23 Αυγούστου 1817 (Αίγιο, Ελλάδα) Η σεισµική δόνηση προκάλεσε εκτεταµένα δευτερογενή φαινόµενα όπως κατολισθήσεις και Tsunami. Όσον αφορά τις εµφανίσεις ρευστοποίησης, υπάρχει αναφορά στους Παπαζάχο και Παπαζάχου (2003) καθώς και στον Σπυρόπουλο (1997), για την Βρετανική εφηµερίδα Χρονογράφος, η οποία στο φύλλο της 8 ης Σεπτεµβρίου περιγράφει «µεγάλη δε έκτασις γης εκτεινόµενη ηµίσειαν περίπου λεύγαν εκ του Αιγίου, εκαλύφθη υπό πυκνού και βορβορώδους υλικού» Χάρτης 10. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (23 / 08 / 1817) 21 εκεµβρίου 1820 (Λευκάδα, Ελλάδα) Σύµφωνα µε περιγραφή από τους Barbiani & Barbiani (1864), η κεντρική πλατεία της πόλης της Λευκάδας υπέστη σηµαντική καθίζηση. Παπαθανασίου Γιώργος 214

9 Χάρτης 11. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (21 / 12 / 1820) 20 Μαρτίου 1837 (Πόρος, Ελλάδα) Η σεισµική δόνηση προκάλεσε εδαφικές ρωγµές στην περιοχή του λιµανιού του Πόρου καθώς και τη βύθιση ενός τµήµατος της προβλήτας (Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003). Η ίδια πληροφορία αναφέρεται και από τον Ambraseys και Jackson (1997). Χάρτης 12. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (20 / 03 / 1837) 18 Οκτωβρίου 1840 (Ζάκυνθος, Ελλάδα) Σύµφωνα µε τον Λυµούρη (2001) η σεισµική δόνηση ενεργοποίησε στο Κερί µια πηγή πίσσας. Παπαθανασίου Γιώργος 215

10 10 Ιουνίου 1846 (Μεσσηνία, Ελλάδα) Εκτεταµένες εµφανίσεις ρευστοποίησης παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στην Μικροµάνη και στις εκβολές του Παµίσου παρατηρήθηκαν εκτινάξεις µίγµατος άµµου µε νερό από εδαφικές ρωγµές ( 2-3 cm πλάτος στην πρώτη θέση και λίγο µεγαλύτερες στη δεύτερη) δηµιουργώντας κώνους άµµου πλάτους µιας παλάµης. Χαρακτηριστική είναι η δηµιουργία µικρής λίµνης στην περιοχή της Μπλιάνκας µε νερό γεµάτο λάσπη. Περιγραφές για τα παραπάνω φαινόµενα υπάρχουν στους Γαλανόπουλος (1941) και Παπαζάχος και Παπαζάχου (2003). Χάρτης 13. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (10 / 06 / 1846) Παπαθανασίου Γιώργος 216

11 Εικόνα A-1. Απεικόνιση πλειόσειστης περιοχής (από Γαλανόπουλο, 1941) 19 Απριλίου 1850 (Lake Apolyon, Τουρκία) Σύµφωνα µε τον Ambraseys (1988), στην πόλη Kermaste (Kemal Pasa), νότια της λίµνης Απολλωνία, πολλά σπίτια ανατράπηκαν και παρατηρήθηκε ανάβλυση µίγµατος άµµου µε νερό από άνοιγµα στη γη. Χάρτης 14. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (19 / 04 / 1850) Παπαθανασίου Γιώργος 217

12 18 Αυγούστου 1853 (Θήβα, Ελλάδα) Περιγραφές για τις επιπτώσεις της σεισµικής δόνησης υπάρχουν στη δηµοσίευση των Ambraseys & Jackson (1997). Απλή αναφορά φαινοµένου ρευστοποίησης υπάρχει για την περιοχή της Αταλάντης, χωρίς όµως περισσότερες λεπτοµέρειες. Χάρτης 15. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (18 / 08 / 1853) 28 Φεβρουαρίου 1855 (Bursa, Τουρκία) Ο σεισµός προκάλεσε σοβαρές ζηµιές στα χωριά που βρίσκονται στη βόρεια ακτή της λίµνης Απολλωνία ενώ κατέστρεψε ολοσχερώς την πόλη Προύσα (Bursa). Ο Ambraseys (2000) αναφέρει ότι στην πόλη Kermaste (Kemal Pasa) η πεδιάδα πάνω στην οποία είναι κατασκευασµένο το χωριό, άνοιξε και από τις ρωγµές αυτές εµφανίστηκε νερό δηµιουργώντας µεγαλύτερες ζηµιές. Χάρτης 16. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (28 / 02 / 1855) Παπαθανασίου Γιώργος 218

13 21 Φεβρουαρίου 1858 (Κόρινθος, Ελλάδα) Περιγραφές για τις επιπτώσεις από τη σεισµική δόνηση υπάρχουν σε αρκετούς σεισµικούς καταλόγους (Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003) καθώς και σε δηµοσιευµένες εργασίες είτε στα αγγλικά (Ambraseys και Jackson, 1997) είτε στα ελληνικά (Schmidt, 1867a; Γεωργαλάς 1928). Σε αυτές τις αναφορές περιγράφονται καθιζήσεις και διαρρήξεις του επιχώµατος, σύµφωνα µε τους Ambraseys και Jackson (1997) ή των ολοκαινικών προχώσεων, σύµφωνα µε τον Γεωργαλά (1928), πίσω από την προβλήτα στο χωριό Καλαµάκι. Επιπλέον ο Schmidt (1867a) αναφέρει τη δηµιουργία κώνων άµµου στην παραλία του ίδιου χωριού. Χάρτης 17. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (21 / 02 / 1858) 21 Αυγούστου 1859 (Ίµβρος, Τουρκία) Σεισµική δόνηση της οποίας το επίκεντρο τοποθετείται στον κόλπο της Σάρου προκάλεσε ζηµιές σε κατοικίες στο νησί της Ίµβρου. Ο Ambraseys (2000) αναφέρει ότι στην περιοχή του Κάστρου, προκλήθηκε ρευστοποίηση µε αποτέλεσµα τη µετατροπή της ξηράς σε βάλτο. Στην ίδια περιοχή παρατηρήθηκαν εδαφικές διαρρήξεις από τις οποίες έβγαινε πολτός µε µυρωδιά θειαφιού (Σπυρόπουλος, 1997) Χάρτης 18. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (21 / 08 / 1859) Παπαθανασίου Γιώργος 219

14 26 εκεµβρίου 1861 (Αίγιο, Ελλάδα) Αναλυτικές περιγραφές για τα δευτερογενή φαινόµενα τα οποία προκλήθηκαν από αυτόν τον σεισµό υπάρχουν στην εργασία του Schmidt (1867a). Σύµφωνα µε αυτήν, στη παράκτια ζώνη, η οποία δηµιουργήθηκε από αλλουβιακές αποθέσεις των ποταµών Σελινούντα, Κερανίτη, Βουραικό και Πούντα, προκλήθηκε εκτεταµένη ρευστοποίηση µεγάλης κλίµακας και πλευρική µετατόπιση προς τη θάλασσα. Συγκεκριµένα, η περιοχή µεταξύ των ποταµών Μεγανίτη και Πούντα υπέστη καθίζηση και βυθίστηκε. Στην πλευρά της Στερεάς Ελλάδος, παρατηρήθηκε ρευστοποίηση στο λιµάνι της Ιτέας καθώς και µικρές εδαφικές καθιζήσεις στα Κίρα, δυτικά της Ιτέας. Στην περιοχή του Καλαµάκι, Σαρωνικός κόλπος, ο Schmidt (1867a) αναφέρει τη δηµιουργία κώνων άµµου µε διάµετρο µέχρι και 20cm και ύψους έως 1m από τους οποίους αναδυόταν µίγµα νερού και άµµου µέχρι και 15 λεπτά µετά το σεισµό. Στην ίδια περιοχή περιγράφονται και εδαφικές διαρρήξεις. Χάρτης 19. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (26 / 12 / 1861) Παπαθανασίου Γιώργος 220

15 Εικόνα A-2. Χάρτης εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (τροποποιηµένο από Schmidt, 1867a) Εικόνα A-3. ηµιουργία κώνων άµµου (από Schmidt, 1867a) 4 Φεβρουαρίου 1867 (Κεφαλονιά, Ελλάδα) Ο καθ. Partch (1892) περιγράφει µε λεπτοµέρεια τις επιπτώσεις αυτής της σεισµικής δόνησης στο νησί της Κεφαλονιάς. Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι στο Ληξούρι και κατά µήκος του ρέµατος δηµιουργήθηκε, λόγω καθίζησης της όχθης, ρωγµή 1 µέτρου πλάτος και 100 µέτρων µήκος. Επίσης, σε αγρό στην περιοχή Κουβαλάτα εµφανίστηκε βαθειά λεβητοειδή κοιλότητα. Επιπλέον εκχύσεις πηλού, όµοιες µε αυτές που περιέγραψε ο Schmidt κατά τον σεισµό του 1861, αναφέρονται για την ίδια περιοχή. Τέλος, στον Αγ. ηµήτριο κοντά στην θειούχα πηγή της Αγ. Ελεούσας, Παπαθανασίου Γιώργος 221

16 ανυψώθηκε κυανοπράσινος κώνος πηλού µε διαστάσεις κρατήρα 1 µέτρου πλάτους και βάθους 0,5 µέτρα. Το συγκεκριµένο κώνο, όπως αναφέρεται, παρατήρησε και o Schmidt. Σύµφωνα µε αναφορά του Schmidt (1867b), στην περιοχή Μαρκοπουλάτα των ελλαπορτάτων, από εδαφικές διαρρήξεις αναδύθηκε κυανή ιλύς η οποία σχηµάτισε κώνο ύψους 6 ποδιών. Επίσης στην ακτή Κουτάβου στο Αργοστόλι δηµιουργήθηκε καθίζηση. Το πρωτότυπο κείµενο του Partch (1892) αναφέρει «Κατά µήκος του ρύακος διά καθιζήσεως του εδάφους εγένετο σχισµάς 1µ. πλατεία, 100µ. µακρά παρά τα Κουβαλάτα τα ύδατα καταχωσθέντος ρύακος ανέβλυσαν εν τω µέσω αγρού τίνος και εσχηµάτισαν βαθείαν λεβητοειδή κοιλότητα παρά τον Αγ. ηµήτριον πλησίον της θειούχου πηγής της Αγ. Ελεούσης, διά της θλίψεως αργιλικού στρώµατος κατολισθέντος επί λίαν κεκλιµένου πετρώµατος, ανυψώθη κυανοπράσινος κώνος πηλού, όστις εκ κρατήρος 1 µέτρου πλάτους και ½ µ. βάθους ύδωρ και πηλόν εξέχεεν. Ο Schmidt εύρεν ήδη των κώνον καταβυθισθέντα, είχε δε ακόµη διάµετρον 16 ποδιών και υψ. 1 ποδ». Επιπλέον το µεταφρασµένο κείµενο, από τον Μητσόπουλο, της µελέτης του Schmidt (1867b) έχει ως εξής : «εις Μαρκοπουλάτα των ελλαπορτάτων, εν αµπέλω υπερκείµενη της θαλάσσης 100µ., διερράγη το έδαφος εκ δε του ρήγµατος ανέχθεισα ιλύς κυανίζουσα αποτελέσει κώνου εξαποδιαίον το ύψος, εκ του πόρου τον οποίον, και αφ ού κατά µικρόν απεξηράνθη διατέλει έτσι ανεβλύζον ύδωρ ιλυώδες» Χάρτης 20. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (4 / 02 / 1867) Εικόνα A-4. Κατανοµή ζηµιών στο νησί της Κεφαλονιάς (από Partch, 1892) Παπαθανασίου Γιώργος 222

17 7 Μαρτίου 1867 (Λέσβος, Ελλάδα) Ο σεισµός αυτός προκάλεσε πολλές καταστροφές σε όλο το νησί της Μυτιλήνης. ιαρρήξεις του εδάφους, καθιζήσεις προκυµαίων καθώς και κώνοι άµµου είναι µερικά από τα δευτερογενή φαινόµενα τα οποία προκλήθηκαν από το σεισµό. Τα αποτελέσµατα αυτής της δόνησης περιέγραψε ο γιατρός Κανταρτζής λίγο µετά το σεισµό (Καµπουρής, 1978). Σύµφωνα µε αυτές «προς τον Ν. λιµένα Μυτιλήνης µέχρι της γέφυρας Γιανοπούλου συνέβη κατά την παραλίαν ρήγµα επίµηκες. Τοιαύτα τα ρήγµατα συνέβησαν πολλά και εις την παραλίαν του αιγιαλού της Μόριας τα οποία µετ ολίγας ηµέρας έκλεισαν Εις τον κόλπο της Γέρας ο µυχός υπέστη καθίζησιν, η λίθινος σκάλα του παραλίου χωρίου Περάµατος εβούλιαξεν ½ µέτρου Εις τον κόλπο της Καλλονής κατά τον µυχόν και έως εις την Αγ. Παρασκευή κατά τας όχθας ποταµίου εσχηµατίσθηκαν ρήγµατα πλείστα ηµίσεως ποδός και ενός εις πολλά µέρη, βάθος πολλών µέτρων. Τα ρήγµατα τούτα προχώρησαν επί ½ ώραν προς Α από της παραλίας αρχόµενα. Είδον εις πολλά ξηρά µέρη του ποταµίου τούτου οπάς στρογγυλάς κατά τους πρώτους 3 σεισµούς. Εις τίνα σορούς των οπών τούτων έξω, παρετήρησα µέλανα ιλύν την οποίαν το ύδωρ συνεπέφερεν αυτήν εξελθόν». Χάρτης 21. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (7 / 03 / 1867) Παπαθανασίου Γιώργος 223

18 1 Αυγούστου 1870 (Αράχοβα, Ελλάδα) Ο συγκεκριµένος σεισµός συγκαταλέγεται στους πιο καταστροφικούς για τον 19 ο αιώνα στην Ελλάδα. Προκάλεσε εκτεταµένες κατολισθήσεις και ρευστοποιήσεις. Αναλυτικά όπως περιγράφεται από τους Ambrseys και Pantelopoulos (1989) «στην περιοχή της Καταβόθρας παρατηρήθηκε ανάδυση υλικού αποτελούµενου από ιλύ και νερό περίπου 2km Β του χωριού έσφινα το έδαφος στην πεδιάδα άνοιξε και πληµµύρισε από το νερό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή των Κίρων µέρος της προβλήτας βυθίστηκε στη θάλασσα στην ακτή δίπλα στο χωριό Σκάλα νερό προερχόµενο από το υπέδαφος πληµµύρισε την περιοχή. Στο ίδιο µέρος µισή από την ξύλινη προβλήτα βυθίστηκε στη θάλασσα ενώ η ακτή υπέστη καθίζηση. Κατά µήκος της ακτής µεταξύ Ιτέας και Κίρα, 3 ώρες µετά το σεισµό, παρατηρήθηκαν κώνοι άµµου από τους οποίους αναδυόταν νερό µε άµµο. Στην περιοχή Σκληρί εµφανίστηκαν επίσης κώνοι άµµου. Μερικοί από αυτούς είχαν διάµετρο µέχρι και 2 µέτρα και από τους οποίους αναδυόταν νερό µε άµµο κώνοι άµµου προκλήθηκαν και στην περιοχή Λαρνάκι, στην ακτή Ν της Ιτέας. Αυτοί οι σχηµατισµοί είχαν διάµετρο από 1 έως 2 µέτρα ενώ ο µεγαλύτερος είχε διάµετρο 3 µέτρων στο Γαλαξίδι παρατηρήθηκαν διαρρήξεις στο έδαφος στην παράκτια περιοχή καθώς επίσης και καθιζήσεις στην προκυµαία.» Χαρακτηριστικό αυτής της σεισµικής δόνησης είναι η µεγάλη επικεντρική απόσταση στην οποία παρατηρήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης, στις Θερµοπύλες, όπως αναφέρουν στην ίδια εργασία οι Ambraseys και Pantelopoulos (1989) «στην περιοχή των Θερµοπυλών ο σεισµός προκάλεσε ρευστοποίηση σε περιοχές χαµηλού υψοµέτρου» Παπαθανασίου Γιώργος 224

19 Χάρτης 22. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (1 / 08 / 1870) Εικόνα A-5. Απεικόνιση του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστερίσκος 1) και των περιοχών στις οποίες αναφέρθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης (διακεκοµµένες παράλληλες γραµµές). (Από Ambraseys και Pantelopoulos, 1989). Παπαθανασίου Γιώργος 225

20 Εικόνα A-6. Χάρτης ισόσειστων καµπυλών (από Ambraseys και Pantelopoulos, 1989) 25 Οκτωβρίου 1870 (Αράχοβα, 1870) Πρόκειται για µετασεισµό Μs 5.8 της δόνησης που σηµειώθηκε την 1 Αυγούστου. Παρόλο το µικρό του µέγεθος ο σεισµός προκάλεσε ρευστοποίηση στην περιοχή της Ιτέας και του Λαρνάκι όπως πληροφορούµαστε από τους Ambraseys και Pantelopoulos (1989) «στην Ιτέα νέοι κώνοι άµµου εµφανίστηκαν τόσο κατά µήκος της ακτής όσο και στην περιοχή Αγοράσα µε τις ελαιοκαλλιέργιες, όπου νερό αναδύθηκε πληµµυρίζοντας την πεδιάδα. Στο Λαρνάκι, νερό εκτινάχθηκε σε ύψος µερικών µέτρων από τους νέους κώνους άµµου που δηµιουργήθηκαν στην ακτή» Παπαθανασίου Γιώργος 226

21 Χάρτης 23. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (25 / 10 / 1870) 19 Απριλίου 1878 (Izmit, Τουρκία) Η παραλία της πόλης Izmit βυθίστηκε εξαιτίας µάλλον πλευρικής µετατόπισης και καθίζησης 3 Απριλίου 1881 (Χίος, Ελλάδα) Η σεισµική δόνηση εκτιµάται ότι είχε µέγεθος Μs=6.5 και µέγιστη ένταση Ιο=Χ. Προκάλεσε µεγάλες καταστροφές κυρίως στο νησί της Χίου και στην πόλη Τσεσµέ στα παράλια της Μικράς Ασίας. Στην περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Ελένης παρατηρήθηκε µια ρωγµή στο έδαφος µε διεύθυνση Ανατολική υτική ενώ κοντά στο Κάστρο, στη νότια άκρη του οχυρού, παρατηρήθηκαν πίδακες ύψους ενός µέτρου από τους οποίους εκτοξευόταν νερό και άµµος καθώς επίσης και ρωγµές στην ακτή. Στην ίδια περιοχή ο θαλάσσιος πυθµένας βυθίστηκε 80 εκατοστά (Σπυρόπουλος, 1997; Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003) Παπαθανασίου Γιώργος 227

22 Χάρτης 24. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (3 / 04 / 1881) 27 Αυγούστου 1886 (Φιλιατρά, Ελλάδα) Σεισµική δόνηση µεγέθους Μs=7.3 προκάλεσε καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας. Αν και το µέγεθος του σεισµού ήταν αρκετά µεγάλο, δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για επιφανειακές εκδηλώσεις φαινοµένων ρευστοποίησης. Οι Παπαζάχος και Παπαζάχου (2003), αναφέρουν ότι δηµιουργήθηκαν χάσµατα στο έδαφος µεταξύ Κατάκωλου και Γαργαλιανών ενώ στην περιοχή της Μαραθούπολης από τις διαρρήξεις που δηµιουργήθηκαν στο έδαφος αναδύθηκε γλυκό νερό. Χάρτης 25. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (27 / 08 / 1886) 9 Σεπτεµβρίου 1888 (Αίγιο, Ελλάδα) Ισχυρή σεισµική δόνηση προκάλεσε ζηµιές στην περιοχή του Αιγίου. Οι Ambraseys και Jackson (1997) αναφέρουν ότι στην περιοχή της Φανερωµένης παρατηρήθηκαν ρωγµές στο έδαφος και στην Ακουλή (Akuli) το έδαφος βυθίστηκε έως και 3 µέτρα. Στην ίδια εργασία αναφέρεται ότι στα Βαλιµίτικα και στα Σελιανίτικα, παρατηρήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια λεπτοµέρεια στην περιγραφή. Παπαθανασίου Γιώργος 228

23 Χάρτης 26. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (9 / 09 / 1888) 17 Απριλίου 1893 (Ζάκυνθος, Ελλάδα) Πολλά τµήµατα του νέου λιµενοβραχίονα της πόλης της Ζακύνθου παρουσίασαν καθίζηση (Λυµούρης, 2001). 23 Μαΐου 1893 (Θήβα, Ελλάδα) Η δόνηση προκάλεσε σχεδόν την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης της Θήβας. Οι Ambraseys και Jackson (1990) παραθέτουν χάρτη εδαφικών παραµορφώσεων προκληθέντων από τη συγκεκριµένη σεισµική δόνηση στον οποίο εµφανίζονται εκτεταµένες ρευστοποιήσεις στην περιοχή γύρω από τη λίµνη Κωπαίδα και στο χωριό Μούλκι (Mulki). Χάρτης 27. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (23 / 05 / 1893) Παπαθανασίου Γιώργος 229

24 Εικόνα A-7. Απεικόνιση των εδαφικών αστοχιών. Με το συµβολισµό ο οποίος αντιστοιχεί στο νούµερο 7 του υποµνήµατος χαρτογραφούνται οι περιοχές εµφάνισης ρευστοποίησης (από Ambraseys και Jackson, 1990) 20 Απριλίου 1894 (Μαρτίνο, Ελλάδα) Πολύ ισχυρή σεισµική δόνηση σηµειώθηκε στην περιοχή της Αταλάντης. Εκτεταµένες εδαφικές αστοχίες όπως κατολισθήσεις και φαινόµενα ρευστοποίησης προκλήθηκαν από αυτήν σε µια αρκετά µεγάλη περιοχή. Οι Ambraseys και Jackson (1990) αναφέρουν ότι κατά µήκος της παράκτιας ζώνης από το χωριό Λιβανάτες έως το χωριό Αλµύρα παρατηρήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης. Στη ζώνη αυτή συµπεριλαµβάνονται και τα χωριά Κάτω Πέλλη και Κυπαρίσση. Ο Μητσόπουλος (1895) στην λεπτοµερή αναφορά του για τα δευτερογένη φαινόµενα αυτής της δόνησης, αναφέρει ότι στη Σκάλα Αταλάντης (ή αλλιώς Κάτω Πέλλη) η προκυµαία µήκους 50 µέτρων και πλάτους 8 µέτρων, έπαθε µερική καταβύθιση διότι όπως περιγράφει χαρακτηριστικά υποχώρησε ο αµµώδης βυθός. Στην αναφορά αυτή, ο Μητσόπουλος (1895) περιγράφει αστοχίες και σε άλλες περιοχές χωρίς όµως να αναφέρει ρευστοποίηση των σχηµατισµών. Πληροφορίες για τα δευτερογενή φαινόµενα της συγκεκριµένης σεισµικής δόνησης περιέχονται στη µεταπτυχιακή διατριβή του Κεραµυδά ηµήτρη η οποία εκπονήθηκε στο Τµήµα Γεωλογίας του Α.Π.Θ υπό την επίβλεψη του καθηγητή Παυλίδη Σπύρου. Από τη σεισµική δόνηση Παπαθανασίου Γιώργος 230

25 προκλήθηκε αποκοπή από τη στεριά της ξύλινης αποβάθρας στην Χαλκίδα ενώ όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η προκυµαία της Κάτω Πέλλης έσπασε σε δύο κοµµάτια από τα οποία το ένα βυθίστηκε στη θάλασσα. Εδαφικές ρωγµές προκλήθηκαν στις όχθες του ποταµού Μέλανα ενώ στην πόλη της Λιβαδειάς το νερό του ποταµού έγινε κόκκινο. Επίσης στην ίδια περιοχή, στους αγρούς του χωριού Σκριπούς εµφανίστηκαν ρωγµές από τις οποίες αναδύθηκε νερό και άµµος. Στην περιοχή της Αταλάντης περιγράφεται δηµιουργία πλευρικής µετατόπισης καθώς η παραλία σχίστηκε σε βάθος παράλληλα µε τη θάλασσα. Τέλος στην περιοχή της αρχαίας Λάρυµνας, στην παραλία, εκτοξεύθηκε νερό σε ύψος τριών µέτρων από ρωγµές. Χάρτης 28. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (20 / 05 / 1894) 27 Απριλίου 1894 (Αγ. Κωνσταντίνος, Ελλάδα) εύτερη µεγάλη σεισµική δόνηση προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή της περιοχής. Το γεγονός ότι σηµειώθηκε λίγες µόλις µέρες µετά την πρώτη δόνηση (20 Απριλίου) δηµιουργεί κάποιες αµφιβολίες όσον αφορά την τοποθέτηση των φαινόµενων ρευστοποίησης ως αποτέλεσµα της πρώτης ή της δεύτερης δόνησης. Σύµφωνα µε τον Μητσόπουλο (1895) η δεύτερη σεισµική δόνηση προκάλεσε ρωγµές στην περιοχή των Αλµυρών από τις οποίες αναδυόταν άφθονες ποσότητες υφάλµυρου νερού. Στην ίδια εργασία περιγράφονται δύο ειδών εδαφικές παραµορφώσεις, στα χωριά Χάρµα και Αχλάδι, οι οποίες ίσως αντιστοιχούν σε περιπτώσεις εδαφικής ροής και πλευρικής µετατόπισης αντίστοιχα. Αναλυτικά, στο χωριό Χάρµα ο Μητσόπουλος (1895) περιγράφει τη δηµιουργία παράλληλων προς την κλίση του πρανούς διαδοχικών ρηγµάτων σε ελώδεις έως πηλώδεις σχηµατισµούς Παπαθανασίου Γιώργος 231

26 τα οποία προκάλεσαν την υψοµετρική ταπείνωση των κατοικιών. Στο χωριό Αχλάδι, σχηµατίσθηκαν επί των καλλιεργηµένων αγρών, σε απόσταση 150 µέτρων από την παραλία εδαφικές ρωγµώσεις παράλληλες προς την παραλία από τις οποίες ανάβλυζε µίγµα νερού και άµµου. Ο Μητσόπουλος (1895) συνεχίζοντας την περιγραφή, αναφέρει ότι όταν επισκέφθηκε την συγκεκριµένη τοποθεσία παρατήρησε µόνο άµµο καθώς το αναδυόµενο νερό είχε ήδη απορροφηθεί. Εκείνη την στιγµή προκλήθηκε πλευρική µετατόπιση και καταβύθιση ενός τµήµατος παραλιακής ζώνης πλάτους µέτρα και µήκους 300 µέτρων. Στην εργασία του Κεραµυδά αναφέρονται αστοχίες στην Μαλεσίνα όπου παρατηρήθηκε κλιµακωτή καθίζηση 10 µέτρων προς τα βόρεια, µε παράλληλα ρήγµατα µε άνοιγµα έως 30 εκατοστά τα οποία κατακερµάτισαν το χωριό. Επιπλέον στο χωριό Ξηροχώρι αναφέρονται ρευστοποιήσεις εδαφών και ανάδυση άµµου και ιλύος. Στον χάρτη εδαφικών παραµορφώσεων ο οποίος παρατίθεται από τους Ambrseys και Jackson (1990) εµφανίζονται ως τοποθεσίες πρόκλησης ρευστοποίησης τα χωριά Λιβανάτες, Κάτω Πέλλη, Αλµυρά, Σκρίπη, Πετροµάγουλα και γενικότερα η περιοχή κοντά στη λίµνη Κωπαίδα. Χάρτης 29. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (27 / 05 / 1894) Παπαθανασίου Γιώργος 232

27 Εικόνα A-8α. Κάτοψη χωριού Αχλάδι (από Μητσόπουλο, 1895) Εικόνα A-8β. Φανταστική διατοµή χωριού Αχλάδι (από Μητσόπουλο, 1895) Εικόνα A-9. Απεικόνιση επικεντρικής περιοχής (γραµµοσκιασµένο τµήµα) και περιοχών εµφάνισης ρευστοποίησης (Ambraseys και Jackson, 1990) 10 Ιουλίου 1894 ( Izmit, Τουρκία) Η σεισµική δόνηση σηµειώθηκε το πρωί της 10 ης Ιουλίου 1894 µε µέγεθος Μs 6.6 και είχε ως επίκεντρο την πόλη Adapazari (Τουρκία). Από τον Ambraseys (2001a) παρατίθενται πληροφορίες για τις εδαφικές παραµορφώσεις τις οποίες προκάλεσε. Στην περιοχή νότια της λίµνης Sapanca παρατηρήθηκαν αστοχίες στο επίχωµα του Παπαθανασίου Γιώργος 233

28 σιδηροδροµικού δικτύου. Στην πόλη Hersek αναφέρεται ότι το έδαφος ρευστοποιήθηκε και καταστράφηκε το τµήµα της πόλης Yalova το οποίο βρισκόταν δίπλα στην ακτή. Επίσης, το έδαφος στην ίδια τοποθεσία ρηγµατώθηκε. υτικά της πόλης Yalova, στις πόλεις Samanlu και Karakoy το έδαφος κοντά στην ακτή ρηγµατώθηκε ενώ η ακτή καλύφθηκε από τη θάλασσα (ίσως λόγω πλευρικής µετατόπισης). Στο χωριό Katirli ρηγµατώθηκε το έδαφος κοντά στην ακτή ενώ ολοκληρωτικές ζηµιές υπέστησαν τα σπίτια τα οποία βρίσκονταν κοντά στην θάλασσα σε αντίθεση µε τις κατασκευές σε υψηλότερα σηµεία. Στο χωριό Gemlik παρατηρήθηκε ολίσθηση τµήµατος της πόλης κοντά στο λιµεναρχείο. Στο χωριό Pendik παρατηρήθηκαν εδαφικές ρωγµές στη βόρεια ακτή του ανατολικού τµήµατος της θάλασσας του Μαρµαρά,. Εδαφικές διαρρήξεις παράλληλες µε την διεύθυνση της ακτής δηµιουργήθηκαν στα νησιά Πρώτη (Kinali Ada) και Αντιγόνη (Burgaz Ada). Στο πρώτο παρατηρήθηκε διάρρηξη µήκους 200 µέτρων µε διεύθυνση N-S ενώ στο δεύτερο λόγω της δηµιουργίας ρηγµατώσεων στο έδαφος προκλήθηκε ολίσθηση τµήµατος της παράκτιας ζώνης. Εδαφικές διαρρήξεις στην παράκτια ζώνη προκλήθηκαν και στο χωριό Arnautkoy. Χάρτης 30. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (10 / 07 / 1894) Παπαθανασίου Γιώργος 234

29 Εικόνα A-10. Απεικόνιση περιοχών στις οποίες αναφέρθηκαν εδαφικές αστοχίες (από Ambraseys, 2001a) 2 Ιουνίου 1898 (Άργος, Ελλάδα) Σύµφωνα µε τους Ambraseys και Jackson (1990) κοντά στο χωριό Πασιά (Ίναχος) αναφέρθηκαν σποραδικές εµφανίσεις ρευστοποίησης Χάρτης 31. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (2 / 06 / 1898) 22 Ιανουαρίου 1899 (Κυπαρισσία, Ελλάδα) ιπλή σεισµική δόνηση σηµειώθηκε µε επίκεντρο την περιοχή της Κυπαρισίας. Ο σεισµός προκάλεσε εκτεταµένες ρευστοποιήσεις στην πεδιάδα της Μεσσήνης, δυτικά της Καλαµάτας, και αστοχίες στα επιχώµατα του σιδηροδροµικού δικτύου. Επιπλέον σύµφωνα µε τους Ambraseys και Jackson (1990) µεταξύ Κυπαρισσίας και Καλαµάτας αναφέρθηκαν ολισθήσεις παράκτιων ζωνών. Στη συνέχεια εκτός από το χάρτη εµφάνισης ρευστοποίησης προβάλλεται και ο χάρτης ισόσειστων καµπύλων όπως διαµορφώθηκε από τον καθηγητή Γαλανόπουλο και αναδηµοσιεύτηκε το 1941 στα πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών. Παπαθανασίου Γιώργος 235

30 Χάρτης 32. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (22 / 01 / 1899) Εικόνα A-11. Απεικόνιση περιοχών εµφάνισης ρευστοποίησης (Ambraseys και Jackson, 1990) Εικόνα A-12. Χάρτης ισόσειστων καµπυλών από Galanopoulos (1941) Παπαθανασίου Γιώργος 236

31 20 Σεπτεµβρίου 1899 (Aydin, Τουρκία) Ισχυρή σεισµική δόνηση µεγέθους 7 σηµειώθηκε στην Τουρκία µε επίκεντρο την περιοχή Aydin. Αστοχίες λόγω ρευστοποίησης καταγράφηκαν κοντά στα χωριά Kocarli, Sahinli και Cellat (Ambraseys και Jackson, 1990). Χάρτης 33. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (20 / 09 / 1899) 5 Ιουλίου 1902 (Άσσηρος, Ελλάδα) Η συγκεκριµένη σεισµική δόνηση είχε επίκεντρο την περιοχή της Ασσήρου και προκάλεσε φαινόµενα ρευστοποίησης στην περιοχή του χωριού Λαγκαδά και στην Άσσηρο. Συγκεκριµένα οι Παπαζάχος και Παπαζάχου (2003) αναφέρουν ότι στο ξηραµένο παραπόταµο της Ασσήρου, λασπόνερα ξεπήδησαν σχηµατίζοντας λακκούβες αλλά σε µικρό διάστηµα χρονικό ξεράθηκαν. Χάρτης 34. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (5 / 07 / 1902) Παπαθανασίου Γιώργος 237

32 Επιπλέον, βορβορώδες υλικό εµφανίστηκε και σε άλλα µέρη της περιοχής. Επίσης, στο Λαγκαδά, συγκεκριµένα στα λουτρά της περιοχής, δηµιουργήθηκαν τρεις νέες οπές η µεγαλύτερη από τις οποίες είχε πλάτος 60 εκατοστών και βάθος 8.5 µέτρα ενώ στη γύρω περιοχή σχηµατίσθηκαν ρωγµές στο έδαφος. Η αναφορά για αυτήν την εδαφική αστοχία προέρχεται από τον Hoernes (1902), ο οποίος περιέγραψε τις εδαφικές παραµορφώσεις της σεισµικές δόνησης. Το πρωτότυπο κείµενο αναφέρει «εις τα λουτρά Λαγκαδά ηνοίχθησαν τρεις οπαί, εκ των οποίων η µεγαλειτέρα είχε βάθος 8.50 µέτρα και εύρος 0.60µ» 4 Απριλίου 1904 (Kresna, Βουλγαρία) Αυτός ο καταστροφικός σεισµός, µε επίκεντρο την περιοχή Kresna, προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές σε µεγάλες αποστάσεις. Η αρχική εκτίµηση του µεγέθους ήταν 7.8 ενώ στη συνέχεια ο Ambraseys (2001b) επανεκτίµησε το µέγεθος σε Οι πληροφορίες για τις θέσεις εµφάνισης των φαινοµένων ρευστοποίησης προέρχονται από την εργασία του Ambraseys (2001b). Αν και το κύριο γεγονός ακολούθησαν αρκετά µεγάλοι σε µέγεθος µετασεισµοί, τα φαινόµενα ρευστοποίησης προκλήθηκαν κυρίως από τον κύριο σεισµό. Αναλυτικά, το βορειότερο σηµείο κατά µήκος του ποταµού Struma στο οποίο αναφέρθηκαν εµφανίσεις ρευστοποίησης βρίσκεται στην πεδιάδα νοτιοανατολικά της πόλης Bobochevo σε απόσταση περίπου 2 km ενώ κατά µήκος του ποταµού δηµιουργήθηκαν κώνοι άµµου και προκλήθηκε εκτόξευση νερού σε µεγάλο ύψος. Ακόµα πιο νότια, στο Barakovo, η πεδιάδα στο σηµείο ένωσης των ποταµών Struma και Rilska Reka πληµµύρισε από νερά τα οποία αναδύθηκαν µέσω εδαφικών ρωγµώσεων, φαινόµενο το οποίο προκάλεσε την αστοχία της γέφυρας στον ποταµό Rilska Reka. Εκτεταµένες ρευστοποιήσεις αναφέρθηκαν στην περιοχή Dzumaja και συγκεκριµένα στην πεδιάδα η οποία βρίσκεται ανάµεσα στην πόλη και τον ποταµό Struma (Στρυµώνα). Στην ίδια περιοχή το έδαφος ρηγµατώθηκε στο χωριό Gramadac (3), και σε ορισµένα σηµεία αναδύθηκε νερό µέχρι το Strumski Ciflik. Επίσης, ρευστοποιήσεις παρατηρήθηκαν στην ανατολική πλευρά του Struma, στην πεδιάδα µεταξύ του ποταµού και της πόλης Srbinovo (Brezani) (4). Λίγο µετά τη σεισµική δόνηση ζεστό νερό αναδύθηκε στους αγρούς νοτιοανατολικά του Simitli (Izvorite) προκαλώντας το λιώσιµο µεγάλων ποσοτήτων χιονιού. Ακόµα µια έκταση στην οποία περιγράφηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης είναι η πεδιάδα της Bregalnica νότια του Kocani. Σε µια απόσταση 12 χιλιοµέτρων, από το Jakimovo έως το Παπαθανασίου Γιώργος 238

33 Oblosevo, δηµιουργήθηκαν εδαφικές ρωγµώσεις από τις οποίες εκτοξεύτηκε νερό σε ύψος 2 µέτρων. Μερικά χωριά κοντά στο Pribacevo (5) πληµµύρισαν από την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Τοπικές εµφανίσεις ρευστοποίησης αναφέρθηκαν στα ανάντι του ποταµού Bregalnica, κοντά στο Trabotiviste (7) όπου προκλήθηκαν αστοχίες στα επιχώµατα του ποταµού και εδαφικές ρωγµώσεις σε ποτάµιες αποθέσεις. Έξω από την επικεντρική περιοχή ρευστοποίηση εµφανίστηκε στην πεδιάδα της Strumica, περίπου 50 km από το Krupnik, στο Yenikoy (Novo selo) (8), Kolesimo (9), Sekirnik (10), Hamzali (Serai) µέχρι το Angelci (11). Ρευστοποίηση σηµειώθηκε επίσης κατά µήκος του ποταµού Αξιού, στα σηµεία όπου διέρχεται η σιδηρογραµµική γραµµή Θεσσαλονίκης Nis. Το πιο αποµακρυσµένο σηµείο εµφάνισης ρευστοποίησης προς το νότο αναφέρθηκε στην πεδιάδα του Negorci (12), περίπου 60 km νότια της Χάρτης 35. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (4 / 05 / 1904) επικεντρικής περιοχής. Στην περιοχή µεταξύ Demir Kapija (13) και Negorino (14), ανατολικά του Αξιού σηµειώθηκαν επιφανειακές εκδηλώσεις ρευστοποίησης. Παπαθανασίου Γιώργος 239

34 Επιπλέον, δυτικά του Negotino, στη συµβολή των ποταµών Crna και Αξιού, αναφέρθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης µεταξύ του Rosoman και Palikura (15). Μακριά από την επικεντρική ζώνη σηµειώθηκαν ρευστοποιήσεις στη συµβολή των ποταµών Kostanacka και Davidovacka µε Morava, στο Ristovac και στο Vranje (16). Τοπικές εκδηλώσεις ρευστοποίησης παρατηρήθηκαν στο Panega Reka στο Ruptski και στο Griliane (17) στον ποταµό Iskr. Οι αριθµοί σε παρένθεση που ακολουθούν τα τοπωνυµία αντιστοιχούν στις τοποθεσίες της παρακάτω εικόνας. Εικόνα A-13. Χάρτης απεικόνισης εµφανίσεων ρευστοποίησης (Ambraseys, 2001b ) 1 Ιουνίου 1905 (Shkodra, Αλβανία) Αυτή η σεισµική δόνηση χαρακτηρίζεται ως µια από τις πιο ισχυρές για την περιοχή της Αλβανίας. Οι περιγραφές για τις εµφανίσεις ρευστοποίησης καθώς επίσης τα σχήµατα και οι φωτογραφίες, τα οποία εµφανίζονται στη συνέχεια, προέρχονται από την εργασία των Kocia και Sulstarova (1980). Στην εργασία αυτή αναφέρεται ότι εδαφικές ρωγµώσεις δηµιουργήθηκαν κατά µήκος του ποταµού Buna και στα αναχώµατα των ποταµών Drinaz, Drin και Kin. Επίσης, στην πεδιάδα της Shkodra µίγµα νερού και άµµου ανάβλυζε από εδαφικές διαρρήξεις. Στο χωριό Bardullush, το οποίο είναι κτισµένο πάνω σε χαλαρά ιζήµατα, δηµιουργήθηκαν εδαφικές διαρρήξεις από τις οποίες αναδύθηκε αµµώδες υλικό ενώ στις πλευρές του ποταµού Παπαθανασίου Γιώργος 240

35 Buna αναδυόταν σε µεγάλες ποσότητες µίγµα νερού και άµµου. Περιγραφές από την περιοχή µεταξύ των χωριών Berdica και Bahcallek αναφέρουν ότι µερικές µέρες µετά το σεισµό αναδύθηκε νερό από δηµιουργηθείσες εδαφικές ρωγµώσεις. Επίσης, περιέχεται χαρακτηριστικό απόσπασµα ρευστοποίησης στις όχθες του ποταµού Kir, το οποίο περιγράφει Χάρτης 36. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (1 / 06 / 1905) την απότοµη εµφάνιση πίδακα µε µεγάλες ποσότητες νερού. Επίσης λόγω φαινοµένων ρευστοποίησης προκλήθηκε αστοχία της γέφυρας Bahcallek. Εικόνα A-14. Χάρτης επικεντρικής ζώνης (Kocia και Sulstarova, 1980) Εικόνα A-15. Χάρτης ισόσειστων καµπυλών (Kocia και Sulstarova, 1980) Παπαθανασίου Γιώργος 241

36 30 Μαΐου 1909 (Φωκίδα, Ελλάδα) Ο σεισµός επηρέασε κυρίως το βόρειο κεντρικό τµήµα του Κορινθιακού κόλπου προκαλώντας φαινόµενα ρευστοποίησης δυτικά της πόλης του Αιγίου. Σύµφωνα µε το χάρτη που παραθέτουν στην εργασία τους οι Ambraseys και Jackson (1990), στις παράκτιες περιοχές της Καµάρας και ουβιάς εκδηλώθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης. Χάρτης 37. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (30 / 05 / 1909) 24 Ιανουαρίου 1912 (Κεφαλονιά, Ελλάδα) Κατά µήκος της Στράτα Μαρίνας (παραλιακή οδό) στην πόλη της Ζακύνθου σχηµατίστηκαν ρωγµές πλάτους 5-7 εκατοστών (Λυµούρης, 2001) 9 Αυγούστου 1912 (Murefte, Τουρκία) Η συγκεκριµένη σεισµική δόνηση αποτέλεσε µια από τις Χάρτης 38. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (24 / 01 / 1912) µεγαλύτερες δονήσεις του προηγούµενου αιώνα και έγινε αισθητή σχεδόν σε όλη τη Παπαθανασίου Γιώργος 242

37 βαλκανική χερσόνησο. Τα στοιχεία και οι περιγραφές των αστοχιών προέρχονται από τους Ambraseys και Finkel (1987). Αναλυτικά, αστοχίες φάρων κατά µήκος των στενών παρουσιάστηκαν από την Ραιδεστό έως τα αρδανέλια. Στις ίδιες περιοχές, καθιζήσεις και αστοχίες αναφέρθηκαν στις προβλήτες και αποβάθρες των λιµανιών. Σποραδικές έως τοπικές εµφανίσεις ρευστοποίησης λιµναίων και παράκτιων ιζηµάτων αναφέρθηκαν στην περιοχή Trojanovo Sozopole στην Βουλγαρία, στις όχθες της λίµνης Terkos και Apolyont, κοντά στην Catalca, στη Fereh κοντά στην Αλεξανδρούπολη (Dedeagac) και στο δέλτα Χάρτης 39. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης του ποταµού Έβρου. φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (9 / 08 / 1912) Στην επικεντρική περιοχή προκλήθηκαν εκτεταµένες ρευστοποιήσεις σε ποτάµιες και δελταικές αποθέσεις, κυρίως στην ακτή της Ηρακλίτσας (Eriklice), στην πόλη της Ραιδεστού, στην πεδιάδα του Kavak Suyu και στην βόρεια ακτή του κόλπου του Saros. Στην περιοχή Aliberkoy, στην Κωνσταντινούπολη, προκλήθηκαν ζηµιές στο σύστηµα ύδρευσης. Ανάδυση λεπτόκοκκου υλικού από εδαφικές διαρρήξεις παρατηρήθηκε στη Milo στο µονοπάτι προς τη Hora (Hoskoy). Ο µετασεισµός της επόµενης ηµέρας (13/08/1912) προκάλεσε επίσης φαινόµενα ρευστοποίησης στην περιοχή Κavak Deresi, στην κοιλάδα Ganos και στην ακτή του κόλπου Saros. Παπαθανασίου Γιώργος 243

38 Εικόνα A-16. Χάρτης ισόσειστων καµπυλών. Με τρίγωνο σηµειώνονται οι θέσεις εµφάνισης ρευστοποίησης (από Ambraseys και Finkel, 1987) 27 Νοεµβρίου 1914 (Λευκάδα, Ελλάδα) Ο Γαλανόπουλος (1955), στην περιγραφή των δευτερογενών φαινοµένων της δόνησης, αναφέρει την δηµιουργία εδαφικών διαρρήξεων, εύρους 30 εκατοστών και βάθους cm στον δρόµο Λευκάδας Αγ. Νικήτα. Σηµαντικές ζηµιές υπέστησαν οι κατοικίες στο παραλιακό τµήµα της πόλης της Λευκάδας. Για το σεισµό αυτό υπάρχει αναφορά στα πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών (1962, τόµος 37 ος ) από τον Γεωργαλά, στην οποία αναλύεται το αίτιο το οποίο προκάλεσε την καταστροφή του ενός λιµενοβραχίονα στο Νυδρί. Αναλυτικά το πρωτότυπο κείµενο αναφέρει «ως µεγάλη κατολίσθησις των παράκτιων αποθέσεων εις την νότιαν εκβολή του ποταµού ηµοσσάρι, η οποία ηυξησε τα βάθη εις 8-10µ. και επέφερε την καθίζησιν του ενός λιµενοβραχίονος του χωρίου Νυδρί, είναι αµφίβολον, αν ήτο κατολίσθσης και όχι ενσάκκωσις των χαλαρών αποθέσεων µετά µικρής τοπικής συνιζήσεων συνέπεια της οποίας καθίζησε (και δεν κατεστράφη, όπως θα εγίνετο αν ήτο µεγάλη κατολίσθησις) ο λιµενοβραχίων του Νυδρί» Παπαθανασίου Γιώργος 244

39 Χάρτης 40. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (27 / 11 / 1914) Εικόνα A-17. Απεικόνιση αστοχίας προβλήτας στο Νυδρί (Critikos, 1916) 7 Αυγούστου 1915 (Ιθάκη, Ελλάδα) Σύµφωνα µε τον Σπυρόπουλου (1997) ο σεισµός προκάλεσε ζηµιές στη Σάµη, όπου αναφέρθηκε σχηµατισµός ρωγµώσεων πλάτους µέχρι 10 εκατοστών και µήκους έως 15 µέτρων ενώ στην περιοχή της Πλατυθριάς προκλήθηκε καθίζηση. Παπαθανασίου Γιώργος 245

40 Χάρτης 41. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (7 / 08 / 1915) 13 Σεπτεµβρίου 1921 (Αµφιλοχία, Ελλάδα) Σεισµική δόνηση στην περιοχή της Αµφιλοχίας προκάλεσε ρωγµές µέχρι και 300m. µήκος κατά µήκος της αποβάθρας ενώ η πλευρά της προς τη θάλασσα βυθίστηκε κατά 50 εκατοστά. Ο Γαλανόπουλος (1955) αναφέρει ότι «ως και την διάνοιξην ελαφρών ρηγµάτων επί της προκυµαίας, µήκους 300µ. Περίπου 50 οικίαι, κείµεναι εις το δυτικόν τµήµα της πόλης όπως και άπασαι αι παραλιακαί, υπέστησαν ρωγµάς» Χάρτης 42. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (13 / 09 / 1921) Παπαθανασίου Γιώργος 246

41 18 Μαρτίου 1926 (Καστελόριζο, Ελλάδα) Ο σεισµός αυτός, ο οποίος ήταν προσεισµός της µεγάλης σεισµικής δόνησης της 26 ης Ιουνίου 1926 µε επίκεντρο την Ρόδο, προκάλεσε τη ρευστοποίηση των παράκτιων αποθέσεων στο Καστελόριζο, ενώ στη πόλη Fethiye στην Τουρκία, η προβλήτα «έπεσε» στη θάλασσα (Ambraseys και Adams, 1998). Χάρτης 43. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (18 / 03 / 1926) 27 εκεµβρίου 1926 (Dyrrachium, Αλβανία) Ο Kociu αναφέρει ότι φαινόµενα ρευστοποίησης, όπως ηφαίστεια άµµου και ανάδυση µίγµατος άµµου και νερού, παρατηρήθηκαν στις περιοχές Durres και Shijak. Χάρτης 44. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (27 / 12 / 1926) Παπαθανασίου Γιώργος 247

42 31 Μαρτίου 1928 (Torbali. Τουρκία) Ισχυρή σεισµική δόνηση µε επίκεντρο το Torbali προκάλεσε εδαφικές παραµορφώσεις λόγω ρευστοποίησης στην πεδιάδα µεταξύ Ahmeti και Ucpinar όπως επίσης και κοντά στο Kayas και Cile (Ambraseys, 1988). Επίσης όπως αναφέρεται από τους Παπαζάχο και Παπαζάχου (2003) ο σεισµός προκάλεσε την καθίζηση της προκυµαίας στη Σµύρνη ενώ σε αρκετά σηµεία της πόλης ανάβλυζε Χάρτης 45. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (31 / 03 / 1928) ζεστό νερό. Εικόνα A-18. Χάρτης ισόσειστων καµπυλών (από Ambraseys, 1988) Παπαθανασίου Γιώργος 248

43 22 Απριλίου 1928 (Κόρινθος, Ελλάδα) Αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων της σεισµικής δόνησης υπάρχει στη µελέτη του Γεωργαλά (1928) ο οποίος την συγκεκριµένη περίοδο ήταν διευθυντής της γεωλογική υπηρεσίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια παρατίθεται τµήµα του πρωτότυπου κείµενου από όπου πραγµατοποιήθηκε ο εντοπισµός των θέσεων εµφάνισης επιφανειακών εκδηλώσεων ρευστοποίησης: «κατά Χάρτης 46. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (22 / 05 / 1928) τον σεισµόν τούτο υπέστη µεγάλην προσβολήν το Καλαµάκιον, όπου εντός των ολοκαίνων προσχώσεων διηνοίχθησαν µεγάλα συστήµατα ρωγµών Άξιο µνείας είνε το φαινόµενον των δύο πλησίον αλλήλων εκτισµένων ξενοδοχείον Ελλάς και Ίσθµια. Η νότια πλευρά του πρώτου και η βορεία του δευτέρου έκλιναν προς αλλήλας, άγαλµα τι δ επί της στέγης των Ισθµίων ευρισκόµενον µετεπήδησε προς την στέγην της Ελλάδος κατά διεύθυνσιν από νότου προς βορράν 2 ον ) µία ρωγµή επί των προσχώσεων ορέων, ευρισκόµενων επί της οδού Λουτρακίου-Μπισίων ως και επί του µικρού προσχωσιγενούς δέλτα, επί του οποίου ευρίσκεται ο φανός Σουσακίου (µεταξύ Καλαµακίου και Αγ. Θεοδώρων). Επίσης µικρορωγµαί επιφανειακαί και επί των ολοκαινικών αποθεµάτων εις το βορειοδυτικόν άκρον της πόλεως της Κορίνθου ως και εις το Λουτράκιον, παραλλήλως προς την γραµµήν της ακτής (δυτικώς του ξενοδοχείου Παλµύρα) ως και εις την αµαξιτήν οδόν µεταξύ Λουτρακίου και Κορίνθου. 3) µικραί επιφανειακαί ρωγµαί διευθύνσεως από βορρά προς νότον διασχίσασαι την µικράν προκυµαίαν του Καλαµακίου κατά την ανατολικήν της πλευράν. Εις τίνα σηµεία εκ των ρωγµών τούτων ανέβλυσαν µικραί ποσότητες ιλυούχων υδάτων. 4) Παρόµοιαι ρωγµαί κατά µήκος της ακτής του Παπαθανασίου Γιώργος 249

44 Κορινθιακού κόλπου, εις διαφόρους θέσεις από της Νεραντζάς µέχρι του ρεύµατος της Ράχαινας, αµέσως ανατολικώς του χωρίου Αζίζι. Αι ρωγµαί, πλάτους συνήθως 1 εκατοστόµετρου, παρατηρούνται αφθονότεραι εις τα παράκτια τµήµατα της κοίτης των διαφόρων χειµάρρων, όπως π.χ. εις τον ξηροπόταµων Ζαπαντίου (Βραχάτι) και εις το ρεύµα Ράχαινας. Εκ των ρωγµών τούτων παρετηρήθη, ότι ανέβλυσαν µάζαι ιλύος και ποσότητες τίνες ιλυούχων υδάτων, ιδία εις τας κοίτας των δύο ρευµάτων Ζαπαντίου και Ράχαινας. Τα ιλυούχα ύδατα απέδιδον και ελαφρόν οσµήν εδαφικών αερίων Επίσης δυτικώς ολίγον της εισβολής του ρεύµατος της Ράχαινας εσχηµατίσθη µια στρογγυλή οπή εις το σηµείον συναντήσεως τοισούτων ακτινοειδώς εκεί διηκουσών ρωγµών» Από µετασεισµό ο οποίος σηµειώθηκε στις 7 Ιουνίου προκλήθηκε ανάδυση αργιλικού υλικού στο Λουτράκι για αρκετό χρονικό διάστηµα µετά τη δόνηση «εις το Λουτράκιον τα ύδατα των ιαµατικών πηγών έδειξαν επί τινα λεπτά µετά την δόνησιν άφθονον έκλυσιν φυσαλίδων. Επίσης ανεξήρχετο ερυθρά ιλύς επ αρκετόν χρονικόν διάστηµα µετά την δόνησιν» όπως αναφέρει ο Γεωργαλάς (1928). Εικόνα A-19. Χάρτης ισόσειστων καµπυλών (από Ambraseys, 1988) Παπαθανασίου Γιώργος 250

45 31 Μαρτίου 1930 (Πουρί, Ελλάδα) Ισχυρή σεισµική δόνηση προκάλεσε ρωγµές στην προκυµαία του Βόλου σύµφωνα µε τον Γαλανόπουλο (1955), «ως και την διάνοιξην µερικών εδαφικών ρωγµών επί της προκυµαίας». Οι Ambraseys και Jackson (1990) συµπληρώνουν αναφέροντας ότι η προκυµαία υπέστη σηµαντική καθίζηση. 17 Απριλίου 1930 (Κόρινθος, Ελλάδα) Αυτή η δόνηση επηρέασε την δυτική ακτή του Σαρωνικού κόλπου προκαλώντας την ολίσθηση της παραλίας στην ακτή της Αλµυρής Χάρτης 47. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (31 / 03 / 1930) και την αστοχία της προβλήτας στις Κεχριές (Ambraseys και Jackson, 1990). Χάρτης 48. Χάρτης απεικόνισης του επικέντρου της σεισµικής δόνησης (αστέρι) και των θέσεων εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης (κύκλοι) (17 / 05 / 1930) Εικόνα A-20. Χάρτης επικεντρικής ζώνης (από Ambraseys και Jackson, 1990) Παπαθανασίου Γιώργος 251

46 8 Μαρτίου 1931 ( Valadovo, FYROM) Αναφορά για εκδήλωση φαινοµένων ρευστοποίησης υπάρχει µόνο στον συνοπτικό πίνακα του Ambraseys (1988) χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η περιοχή ή ο τύπος της αστοχίας. Επίσης, οι Παπαζάχος και Παπαζάχου (2003) περιγράφουν εδαφικές παραµορφώσεις οι οποίες προκάλεσαν την αστοχία γεφυρών και του σιδηροδροµικού δικτύου δίχως όµως περισσότερες πληροφορίες για φαινόµενα ρευστοποίησης. 26 Σεπτεµβρίου 1932 (Ιερισσός, Ελλάδα) Πολύ ισχυρή σεισµική δόνηση σηµειώθηκε στην περιοχή της Χαλκιδικής, η οποία προκάλεσε αρκετές ζηµιές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πλήρη περιγραφή των αστοχιών περιλαµβάνονται στην εργασία του καθηγητή Μαραβελάκη (1932) η οποία συντάχθηκε τον Σεπτέµβριο του Τµήµατα από αυτήν την εργασία, στα οποία η περιγραφή των αστοχιών παραπέµπει σε ρευστοποίηση, παραθέτονται στη συνέχεια: «επίσης εγένετο αναταραχή του βορβορώδους πυθµένος του λιµένος θεσσαλονίκης και του ΒΑ τµήµατος της λιµνοθαλάσσης του Πόρτο Λάγω κατά την περίοδο των σεισµών Επήλθε γενικόν θόλωµα του ύδατος των φρεάτων της Ιερισσού και των µικρών πηγών της γειτονικής κοιλάδος του Κουτλουµουσίου κατά τας πρώτας ώρας επήκλθε γενικόν θόλωµα των υδάτων (Στρατώνι) και αιφνήδια ανάβλυσις ύδατος εις άφθονον ποσότητα, επί µερικάς ώρας ή ηµέρας, από µερικά σηµεία, ιδίως των χαραδρώσεων, από τα οποία οι κάτοικοι δεν ενθυµύνται άλλοτε ποτέ να επήγαζεν ύδωρ». Τόσο ο Ambraseys (1988) όσο και οι Papadopoulos και Lefkopoulos (1993) αναφέρουν ως επικεντρική απόσταση εµφάνισης ρευστοποίησης από τον συγκεκριµένο σεισµό τα 52 χιλιόµετρα. 4 Ιανουαρίου 1935 (Erdek, Τουρκία) Από τον Ambraseys (1988) προέρχεται η πληροφορία για πρόκληση φαινοµένων ρευστοποίησης από τον σεισµό του 1935 στην περιοχή Erdek της Τουρκίας. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτόν, πίσσα ανάβλυσε από εδαφικές διαρρήξεις ενώ η χερσόνησος του Haysriz κόπηκε στα δύο, «tar spurted out of cracks that opened in the ground the islet of Haysriz was shattered and split in half and its lighthouse collapsed». Παπαθανασίου Γιώργος 252

Παραδοτέο 1.1.1 AΣΠΙΔΑ

Παραδοτέο 1.1.1 AΣΠΙΔΑ Παραδοτέο 1.1.1 AΣΠΙΔΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΡΕΤΗ ΠΛΕΣΣΑ, MSc ΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ 1 P a g e ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης «Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον», κατεύθυνση «Γεωλογία Χρήσεων Γης» και είχε σαν στόχο την αποδελτίωση των µεγαλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ Σεισµοτεκτονική µελέτη ENVECO A.E ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κίνδυνοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχέδιο «Ξενοκράτης» συνοψίζονται στους παρακάτω:

Οι κίνδυνοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχέδιο «Ξενοκράτης» συνοψίζονται στους παρακάτω: 2.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι κίνδυνοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχέδιο «Ξενοκράτης» συνοψίζονται στους παρακάτω: Φυσικοί κίνδυνοι Δασική Πυρκαγιά Σεισμός και συνοδά φαινόμενα Πλημμύρα Κατολισθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 5 1.2 Προσέγγιση 5 1.3 Υπάρχουσα Πληροφορία 5 Χ.Θ. 0 Χ.Θ. 359 6 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 6 2.1 Επισκόπηση 6 2.2 Βασικά Μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ»

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2110 Επιφανειακές εκδηλώσεις του ισχυρού σεισμού της 8 ης Ιουνίου 2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο Surface effects

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις σεισμών σε αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία της Β. Πελοποννήσου

Επιπτώσεις σεισμών σε αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία της Β. Πελοποννήσου Επιπτώσεις σεισμών σε αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία της Β. Πελοποννήσου Διατριβή ειδίκευσης του Βασίλειου Παναγιωτόπουλου Που υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γενικής-θαλάσσιας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Κων/νου Παν. Σιαπαρίνα ΙΑΤΡΙΒΗ

Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Κων/νου Παν. Σιαπαρίνα ΙΑΤΡΙΒΗ Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Κων/νου Παν. Σιαπαρίνα ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση του Τµήµατος Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.2 ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 8.2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 8.2.1.1 Αιγαίο πέλαγος 1 8.2.1.2 Σαρωνικός κόλπος 4 8.2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κονιτόπουλος Γεώργιος ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.:07035 Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Παπαθεοδώρου Πάτρα Ιανουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Γεωλόγος-MSc Γεωφυσικός ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ με θέμα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙA ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. Ο στερεός φλοιός της Γης φαίνεται σταθερός, αν και αυτός όπως ήδη τονίστηκε είναι εύπλαστος και µεταβαλλόµενος. Πώς όµως µπορούν να γίνουν αντιληπτές κατά τη διάρκεια της σύντοµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΒΟΥΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ ΦΕΝΕΟΥ :

ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ ΦΕΝΕΟΥ : Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : Τσόγκας Σ. Φώτιος Α.Μ. : 31580 ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ ΦΕΝΕΟΥ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΤΕΦΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΤΕΦΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΤΕΦΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα